Iværksætterkompasset. Vejledning til brug af dialogværktøjet for nye iværksættere og potentielle iværksættere i Kvinder, kom i gang!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Iværksætterkompasset. Vejledning til brug af dialogværktøjet for nye iværksættere og potentielle iværksættere i Kvinder, kom i gang!"

Transkript

1 Iværksætterkompasset Vejledning til brug af dialogværktøjet for nye iværksættere og potentielle iværksættere i Kvinder, kom i gang! Competencehouse a s

2 Hvad er Iværksætterkompasset? Iværksætterkompasset er et internetbaseret sparringsværktøj udviklet af Competencehouse a s til brug for personer som ønsker inspiration til at udvikle en forretningside og komme i gang som iværksætter. Iværksætterkompasset er baseret på en idé om at udnytte og synliggøre en kvalificeret viden om dig som allerede findes din egen omgangskreds. Det sker ved at involvere dit netværk i din udvikling gennem styrede spørgsmål om netop dine faglige og personlige styrker og input til din forretningside og dens muligheder. Endelig får du fra netværket en række forslag til konkrete handlingsbidrag fra hver enkelt netværksperson som kan hjælpe dig på vej når du taget springet. Derved får du både holdt et spejl op mod dig selv og kommer i gang med at "netværke" systematisk med dine omgivelser. Erfaringen viser at denne form for sparring giver værdifuld selvindsigt og en styrket fornemmelse for egne kompetencer og potentialer. Værktøjet retter sig både mod ansatte, nyuddannede og ledige der påtænker at blive selvstændige. Værktøjet kan også bruges af nystartede iværksættere som har brug for inspiration i opstarten. Endelig kan værktøjet bruges af videregående uddannelsesinstitutioner hvor man arbejder med iværksætterrelaterede temaer. Hvad kan mit netværk fortælle mig? med at fokusere alle dine kompetencer mod et nyt mål: at realisere en bestemt forretningside og blive iværksætter. Dit netværk er også ressourcepersoner som kan være med til at udbygge, fokusere eller nuancere dine overvejelser omkring selve din forretningside og hjælpe dig til at blive bevidst om de kompetencer som du har brug for selv at udvikle eller søge hos andre - alt sammen i lyset af deres 360 graders kendskab til dig som person. Brug det! Hvorfor bruge internettet? Iværksætterkompasset forløber som en sparringsproces mellem dig og dit netværk fordelt på 4 runder med hver sit tema. Processen foregår i et lukket dialogmiljø på internettet. En internetbaseret proces har den fordel at du ikke behøver samle alle deltagerne på én gang eller interviewe dem hver for sig. Deltagerne i dit netværk kan bidrage med besvarelser hvor som helst og på det tidspunkt der passer den enkelte deltager bedst. Mange brugere oplever det som en fordel at kunne formalisere denne form for dialog, da man ofte ikke får stillet de "store" spørgsmål ved hverdagens sociale sammenkomster, eller glemmer de råd og den feedback man får fra kolleger, venner og familie. I Iværksætterkompasset bliver både spørgsmål og svar opsamlet og dokumenteret og giver dig hele tiden overblik over din egen proces. Dit netværk kan være med til at sætte ord på dine nuværende kompetencer og måske få øje på nogle af dine skjulte eller passive kompetencer. De skjulte eller passive kompetencer kan være kompetencer som du har, men ikke bruger i øjeblikket. Det kan fx være kompetencer du udfolder i din fritid eller kompetencer som har været udfoldet år tilbage. Dit netværk kan være med til at minde dig om sådanne uudnyttede potentialer og hjælpe dig 2

3 Hvad får jeg ud af Iværksætterkompasset? Iværksætterkompasset giver dig: En prioriteret liste over dine kompetencemæssige styrker i forhold til realiseringen af din specifikke forretningside. Et katalog med op til 10 konkrete input til forbedring af din forretningside og op til 10 konkrete forslag til din fremtidige kompetenceudvikling. Et katalog med personlige bidrag fra dit netværk over hvad de hver især kan hjælpe dig med af viden, kontakter og ressourcer hvis du forsøger at realisere din forretningside. Hvordan forløber processen? Iværksætterkompasset består af 4 runder som du bør have åbne for netværkets besvarelser i ca. en uge hver. Processen strækker sig derfor over 4 uger: Forberedelse. Du laver aftaler med dit netværk, opretter dem som deltagere i Iværksætterkompasset og indtaster din forretningside. 1. runde. Netværket præsenteres for din forretningside og brainstormer på dine faglige og personlige kompetencer. (Efter 1. runde får du mulighed for at redigere netværkets indmeldinger før de sendes tilbage til netværket.) 2. runde. Netværket præsenteres for alle de indmeldte kompetencer og vurderer deres vigtighed i forhold til realisering af din specifikke forretningside. 3. runde. Netværket giver input til justering og forbedring af din forretningside og til din fremtidige kompetenceudvikling. (Efter 3. runde har du mulighed for at revidere din forretningside og sende den tilbage til netværket.) 4. runde. Netværket præsenteres for den reviderede forretningside og kommer med personlige bud på hvordan de hver især kan bidrage til at du får realiseret idéen. Afslutning. Udbyttet fra alle fire runder præsenteres samlet på en resultatliste og ligger tilgængelige for dig og dit netværk indtil 1. april. Hvad skal jeg være opmærksom på? Deltagernes anonymitet Du skal være opmærksom på at dit netværk giver anonyme input i de første tre runder af dialogen. Du vil derfor i runde ikke kunne relatere hvert enkelt svar til en bestemt person, men kun være i stand til at se netværkets samlede indmeldinger til dig. Dette er dit netværk også orienteret om. Fordelen ved denne form for anonymitet er at du får nogle kvalificerede og ærlige tilbagemeldinger som ellers kan være svære at få, hvis man spørger folk direkte i en mere uformel sammenhæng. Da nogle af de inviterede personer i netværket måske kender dig rigtig godt, er det sandsynligt at der i løbet af dialogen kommer tilbagemeldinger som er værdifulde for dig, men som du ikke er interesseret i at dele med resten af netværket eller ikke er relevante i forhold til dine iværksætterplaner. Du har derfor altid den mulighed at redigere eller slette sådanne indmeldinger før hele netværket får adgang til at se resultaterne. Denne redigeringsmulighed sikrer dig at det hele tiden er DIG der styrer processen i den retning som giver dig mest værdi. Du skal redigere efter 1. og 3. runde. 3

4 Udvælg sparringspartnere til netværket Du skal invitere 7-10 personer til at være dine sparringspartnere i denne dialog. Tilsammen skal de have det bredest mulige kendskab til dig som person. Det skal derfor være en blanding af personer som du kender fra arbejdsmæssige sammenhænge og private sammenhænge. Eksempler på egnede sparringspartnere kan være: - familiemedlemmer - studiekammerater - nuværende kolleger - tidligere kolleger eller chefer - ERFA-gruppemedlemmer - nære venner - bekendte fra fritidsaktiviteter (sport, musik, dans mm.) - bekendte fra organisations- eller foreningsarbejde Du skal derfor tænke dig godt om når du inviterer dit netværk, så du både sikrer dig en bred sammensætning og samtidig en sammensætning af personer der har lyst til og mulighed for at deltage aktivt i alle fire runder. Du skal sikre dig at alle de inviterede sparringspartnere har adgang til en computer med internetforbindelse. Du skal også være opmærksom på at de ikke er på ferie el. lign. i den periode dialogen kører og så måske ikke har adgang til en computer. Når du har bestemt dig for 7-10 personer som du vil invitere, skal du selv kontakte dem og fortælle dem om processen, dens formål og have personernes tilsagn til at deltage før du tilmelder dem. Det er en god ide at have nogle ekstra navne i baghånden hvis nogle af de adspurgte ikke er interesserede i at deltage. Du skal bruge hver deltagers fornavn efternavn adresse for at kunne tilmelde dit netværk i Iværksætterkompasset. IT-mæssige krav for deltagelse En meget vigtig forudsætning for at deltage for både dig og dit netværk er standarden for jeres internetadgang, dvs. det program du går på internettet med. Du og dit netværk skal have adgang til minimum: PC med Internet Explorer 4.0 eller Netscape Navigator 6.0. (eller nyere versioner) Mac-brugere skal have styresystemet OS 9.2 og Internet Explorer 5.0 til Mac. VIGTIGT! Hvis browseren på den anvendte computer er ældre end ovenstående (har et lavere nummer), kan deltageren ikke se programmets log in-side, fordi det består af billeder som ældre browsere ikke kan læse. Det er derfor vigtigt at du sikrer dig at dine netværkspersoner checker deres browser hvis de får problemer med log in. Det udelukker dem dog ikke fra deltagelse. Enten kan de give deres bidrag fra enhver anden computer som opfylder kravene (fx på biblioteket eller arbejdspladsen), eller de kan opdatere deres browser gratis på følgende internetadresser ved at følge instruktionerne på siden: Internet Explorer Netscape 4

5 Check din browserversion 1) Klik på browser-ikonet (fx "E"-ikonet) og åben et internetvindue (du behøver ikke gå på nettet). Hvordan kommer jeg i gang? Førproces 2) Vælg "Hjælp" i den øverste menulinie. 1. Tidsramme 3) Vælg "Om Internet Explorer" (eller tilsvarende for Netscape). Du vil nu kunne se hvilken version af browseren du har. Tidsforbrug og arbejdsopgaver? Iværksætterkompasset består af 4 runder som hver er åbne for besvarelser døgnet rundt i den periode du har runden åben. Hele processen forløber over ca. fire uger, fra den dag du sætter dialogens 1. runde i gang, hvis du følger anbefalingen om at hver runde er åben i en uge, fx fra onsdag til tirsdag. Dine sparringspartnere har derfor rig mulighed for at finde et tidspunkt til at afgive besvarelser. Hver deltager i netværket skal påregne at bruge maksimalt 2 timer i alt på besvarelser. Det erfaringsmæssige tidsforbrug fordeler sig fra minutter pr. runde, pr. deltager. Dit eget tidsforbrug ligger erfaringsmæssigt mellem 12 og 24 timer. Først er der det opsøgende arbejde og tilmeldingen af deltagere. Som tommelfingerregel skal du nok regne med en hel dags arbejde inden alle aftaler er på plads, din forretningside er indtastet, deltagerne er oprettet og 1. runde er sat i gang Derudover skal du påregne ca. 4-8 timers arbejde til redigering af indmeldingerne efter 1. og 3. runde. Tidsforbruget afhænger af de indmeldinger du skal redigere. Derudover er der tid til opfølgning på deltagerens besvarelser og evt. møde med andre deltagere undervejs. Først skal du sætte dig ind i tidsrammen (start- og slutdato for hver runde) for processen. Den er i dette projekt fastlagt til at være start i uge 4, afslutning i uge 8. Hver runde varer en uge. Du bør også notere dig hvornår du selv skal på redigeringsarbejde og indlægge god tid til det i din egen planlægning. 2. Find dit netværk Derefter skal du finde 7-10 personer som tilsammen har et bredt kendskab til dine faglige og personlige kompetencer og som alle er interesseret i at deltage og har mulighed for det i den periode processen står på. 3. Formuler din forretningside Brug Word eller et andet tekstbehandlingsprogram til at formulere din forretningside. Brug max 100 ord. Din beskrivelse kan fx indeholde dine overvejelser i forhold til dit produkt/din ydelse, din målgruppe/dit marked, dine samarbejdspartnere/ dine konkurrenter og dine mål for virksomhedens udvikling indenfor de første år. Hvis du ikke har en helt specifik idé endnu, kan du vælge at beskrive lidt bredere hvilket område du vil starte virksomhed indenfor. Det vigtigste er at du kommer i gang med at formulere et fokus for sparringen med dit netværk. 4. Opret netværket Når du har fundet dine sparringspartnere, logger du dig ind på hvor du skal oprette dit netværk som deltagere i Iværksætterkompasset. For at logge ind skal du bruge de personlige log in-oplysninger som står i en velkomst som du modtager et par dage efter konferencen fra Henriette Moos, Competencehouse. I denne mail omtales du som tovholder. 5

6 Hvis du ikke modtager en som ligner den på nedenstående billede, skal du henvende dig til Competencehouse a s på tlf og få checket at din adresse er rigtig. 2. Redigering af besvarelser. Der er særligt én milepæl i redigeringsprocessen hvor du skal være særligt opmærksom. Det gælder efter 1. runde hvor du skal sammenskrive og redigere netværkets indmeldinger af dine faglige og personlige kompetencer. For at optimere dit udbytte af processen er det vigtigt at disse beskrivelser af kompetencer har en enkel og præcis formulering. Netværket skal nemlig i 2. runde kunne tage stilling til kompetencerne enkeltvis. Husk derfor i din redigering efter 1 runde: hellere mange korte beskrivelser af én kompetence end få lange beskrivelser der indeholder flere forskellige kompetencer. Er der indmeldinger med flere kompetencer skal du derfor skille dem ad. Det fremgår af redigeringssiden hvordan du gør det. Generelt skal du passe på ikke at gå videre alt for hurtigt når du er i en runde hvor du skal redigere. Læs derfor vejledningsteksterne grundigt før du går videre. Undervejs Når du har logget dig ind på Iværksætterkompasset vil du finde vejledning til dine opgaver efterhånden som de bliver aktuelle i løbet af processen. Her skal derfor kun nævnes de vigtigste opgaver. 1. Opfølgning. I programmet har du hele tiden adgang til en deltagerstatus hvor du kan se hvem af deltagerne der har svaret. Du har her mulighed for at sende deltagerne en venlig rykkermail hvis de ikke har givet deres bidrag op til svarfristens udløb. Den funktion hedder send opfølgning. Du kan selvfølgelig også vælge at tage telefonen eller på anden måde kontakte deltagerne. 3. Igangsætning af ny runde Når du har afsluttet redigering efter 1. og 3. runde samt har lukket for besvarelser i 2. og 4. runde, skal du huske at afslutte runden. Derved sættes næste runde automatisk i gang. Hvis deltagerne har været hurtigere end forventet, kan du godt fremskynde processen og sætte næste runde i gang før den aftalte tidsfrist. Det fremgår på afslutningssiden hvordan du afslutter en runde og sætter en ny runde i gang. Efterproces 1. Resultatliste Når du har afsluttet 4. runde af Iværksætterkompasset vil du få adgang til en resultatliste med udbyttet fra alle fire runder. Denne liste vil være åben indtil den 1. april Indtil da kan du til hver en tid logge dig på med dine personlige log inoplysninger og se dine delresultater og printe dem ud eller på anden måde gemme dem til senere brug. 6

7 Efter 1. april 2003 vil alle informationer om processen blive slettet fra serveren. Netværkets input kan du bruge i dit kommende arbejde med udvikling af en bæredygtig forretningsplan eller når du tager de første skridt som selvstændig - hvad enten du tager springet nu eller på et senere tidspunkt. Du kan fx bruge formuleringer fra netværkets indmeldinger til at præsentere dine ydelser, produkter og/eller rådgivningskompetencer i salgs- eller finansieringsøjemed. Det kan også være at du - i lyset af deltagernes gentagelser i deres beskrivelser af dig - har fået en langt klarere opfattelse af hvordan du skærper dit forretningsmæssige fokus og hvilke komplementære kompetenceprofiler du bør alliere dig med. 2. Tak til dit netværk Når du afslutter 4. runde får alle tilmeldte deltagere i dit netværk en afslutningsmail hvor de takkes for deres indsats og bidrag til din sparringsproces. Du kan selvfølgelig også kontakte dem personligt og sige tak for deres bidrag og evt. diskutere processens udbytte med dem hver især. 7

8 Hvilke problemer kan jeg komme ud for? Forhåbentlig kommer du slet ikke ud for problemer med Iværksætterkompasset! Støder du alligevel på vanskeligheder i processen, er her en lille hjælpeliste over de mest almindelige spørgsmål og svar (FAQ Frequently Asked Questions). Får du andre problemer som du ikke selv kan løse eller ikke kan løse ved en opringning til én af de andre deltagere, kan du gå ind på hjemmesiden og bruge den udvidede FAQ-liste over spørgsmål. Hjælper det dig heller ikke, er du velkommen til at ringe til Competencehouse A/S på tlf FAQ - Frequently Asked Questions 1. Jeg kan ikke finde siden med Iværksætterkompasset på internettet? - Check om adressen i browservinduet er stavet rigtigt: og IKKE fx mosaik, eller.com - Check om du overhovedet har adgang til internettet ved at åbne andre internetsider som du plejer at besøge. 2. Jeg kan ikke logge mig ind? - Check at din browser er åben, dvs. at du er på internettet. - Klik på e -ikonet nederst på siden. NB! Sørg for at der kun er én internetside åben. - Check at du har skrevet de rigtige log in-oplysninger. - Check at din adresse og password er stavet helt korrekt i log in-vinduet. Tag evt. en kopi af dit password fra den tilsendte velkomst (marker passwordet; tryk tasterne Ctrl + C), sæt curseren i password-feltet og indsæt passwordet i feltet (Ctrl + V). Skriv derefter din i øverste felt. - Check at der ikke er mellemrum eller luft før eller efter adresse og password. Al tekst i log in-felterne skal stå helt rent i feltet med curseren lige efter sidste bogstav. - Du må ikke bruge knappen enter på dit tastatur, men skal klikke aktivt på knappen ok med musen. 3. Jeg kan ikke komme videre når jeg klikker på pileknapperne i programmet? - Det aktive klikke-område omkring hver pile-knap er ikke så stort. Vær derfor omhyggelig med at have curseren lige på pileknappen, når der klikkes på den. 4. Skærmen er sort / der står krydser på skærmen / teksten står underligt på skærmen? - Prøv først at opdatere siden. Tryk på knappen F5 på dit tastatur. Prøv alternativt at lukke vinduet og logge dig ind igen. Hvis du stadig har problemer, er din browser ældre end Explorer 4.0 eller Netscape 6.0, og browseren skal opdateres. Se side 4-5 i denne vejledning. 5. Jeg vil gemme alle resultatsiderne, f.eks. i Word? - Du markerer det pågældende område i Iværksætterkompasset ved at holde Ctrl -knappen nede og derefter trykke på ned -piletasten indtil området er markeret. - Markeringen kopieres ( Ctrl -knappen + bogstavet C ). - Åben et nyt Word-dokument og giv det et navn. - Sæt curseren på siden i Word-dokumentet og holder igen Ctrl -knappen ned og trykker på bogstavet V. Denne procedure foretages for hver side du vil gemme. 8

9 Hvilke forpligtelser har jeg? Iværksætterkompasset er en delaktivitet under iværksætterprojektet Kvinder, kom i gang! som modtager støtte fra den Europæiske Socialfonds Mål 3 program. Tilbuddet er stort set gratis for deltagerne pga. det store tilskud pr. deltager, men Socialfonden vil naturligvis gerne vide til hvem og til hvad deres penge bliver brugt. Procesdagbog Til hjælp for din egen sparringsproces anbefales du at føre en procesdagbog undervejs. Du kan vælge at bruge den følgende side til at kommentere om dit personlige udbytte og dine umiddelbare oplevelser under processen. Du kan evt. bruge dine notater som diskussionsoplæg i forhold til andre deltagere som du mødes med undervejs i processen. Du skal derfor være indstillet på at stille den nødvendige dokumentation til rådighed i forhold til at dokumentere din identitet, din beskæftigelsessituation, din uddannelse og din indtægt (løn eller dagpenge) og være indstillet på at registrere dit timeforbrug på projektets forskellige aktiviteter, da Socialfondsstøtte er baseret på deltagernes tidsforbrug. Du finder timeskemaet på sidste side i denne vejledning. Det skal afleveres på konference 2. Udlevering af personlige oplysninger er omfattet af persondataloven, som du har fået udleveret. Du kan også læse den via et link på hjemmesiden under tilmelding. Du vil også bliver bedt om at bruge tid på evaluering af projektet undervejs. Det vil ske som et elektronisk spørgeskema. Endelig er din deltagelse i Iværksætterkompasset betinget af at du også deltager i konference 2 den 23. februar 2003 kl i Symbion. Kan du ikke det, bør du overveje at give din plads til en deltager som gerne vil deltage i hele forløbet. Competencehouse A/S Symbion Science Park Fruebjergvej 3, boks København Ø. tlf: mail: web 1: web 2: januar

10 Procesdagbog 3. runde Kommentarer til mit personlige udbytte: Oprettelse af netværk 4. runde 1. runde 2. runde Efter afslutning 10

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere

FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil...

FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil... FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil... 5 Oprette en jobagent... 6 Jobnet... 7 Jobindex... 7

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Outlook 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk Begyndervejledning - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende 6. udgave November 2008 FirstClass version 9.1, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Om SkoleKom... 2 1.1

Læs mere

AULA-MANUAL TIL STUDERENDE/DELTAGERE

AULA-MANUAL TIL STUDERENDE/DELTAGERE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVAD INDEHOLDER AULA?... 4 REDSKABER... 4 NAVIGATION... 6 SPROGVALG... 6 ONLINE I AULA... 6 OPRETTELSE I AULA, TILPAS PROFIL OG OPRET KURSUSSIDE... 7 FÅ ADGANG

Læs mere

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development Kundekalender 3 Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 6 Del II Installation 8 1 Velkomst... 8 2 Licens... 9 3 Placering... 10 4 Første... bruger 11 5 Afslutning... 12 6 Fejlmeddelelser... 13 Del III

Læs mere

Move On - det effektive afsæt

Move On - det effektive afsæt Move On - det effektive afsæt Der er mange spørgsmål, der melder sig, når man bliver jobsøgende. For de flestes ved kommende er det en ret uvant situation, som man kun oplever få gange i et arbejdsliv.

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 1. INTRODUKTION 3 1.1 Support 3 2. START NETOPWEBS ADMINISTRATIONSMODUL

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Introduktion til Alia

Introduktion til Alia Introduktion til Alia Hej - og velkommen som bruger af Alia. Denne hjælpeguide skal ikke læses fra ende til anden bare rolig. Guiden er derimod et opslagsværk, der kan bruges, hvis du har glemt, eller

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen Version 1.0-2. aug. 2010 Side 1 af 43 Denne manual et opslagsværk over de mest almindelige funktioner som du som bruger kommer ud for. Den gennemgår de IT systemer

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan

Læs mere

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted...

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted... Webværktøj: Tastevejledning FrontPage 2003 Denne tastevejledning sætter dig i stand til at lave enkle websteder bestående af enkeltdokumenter (websider), der er indbyrdes forbundet med link (af og til

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere