Iværksætterkompasset. Vejledning til brug af dialogværktøjet for nye iværksættere og potentielle iværksættere i Kvinder, kom i gang!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Iværksætterkompasset. Vejledning til brug af dialogværktøjet for nye iværksættere og potentielle iværksættere i Kvinder, kom i gang!"

Transkript

1 Iværksætterkompasset Vejledning til brug af dialogværktøjet for nye iværksættere og potentielle iværksættere i Kvinder, kom i gang! Competencehouse a s

2 Hvad er Iværksætterkompasset? Iværksætterkompasset er et internetbaseret sparringsværktøj udviklet af Competencehouse a s til brug for personer som ønsker inspiration til at udvikle en forretningside og komme i gang som iværksætter. Iværksætterkompasset er baseret på en idé om at udnytte og synliggøre en kvalificeret viden om dig som allerede findes din egen omgangskreds. Det sker ved at involvere dit netværk i din udvikling gennem styrede spørgsmål om netop dine faglige og personlige styrker og input til din forretningside og dens muligheder. Endelig får du fra netværket en række forslag til konkrete handlingsbidrag fra hver enkelt netværksperson som kan hjælpe dig på vej når du taget springet. Derved får du både holdt et spejl op mod dig selv og kommer i gang med at "netværke" systematisk med dine omgivelser. Erfaringen viser at denne form for sparring giver værdifuld selvindsigt og en styrket fornemmelse for egne kompetencer og potentialer. Værktøjet retter sig både mod ansatte, nyuddannede og ledige der påtænker at blive selvstændige. Værktøjet kan også bruges af nystartede iværksættere som har brug for inspiration i opstarten. Endelig kan værktøjet bruges af videregående uddannelsesinstitutioner hvor man arbejder med iværksætterrelaterede temaer. Hvad kan mit netværk fortælle mig? med at fokusere alle dine kompetencer mod et nyt mål: at realisere en bestemt forretningside og blive iværksætter. Dit netværk er også ressourcepersoner som kan være med til at udbygge, fokusere eller nuancere dine overvejelser omkring selve din forretningside og hjælpe dig til at blive bevidst om de kompetencer som du har brug for selv at udvikle eller søge hos andre - alt sammen i lyset af deres 360 graders kendskab til dig som person. Brug det! Hvorfor bruge internettet? Iværksætterkompasset forløber som en sparringsproces mellem dig og dit netværk fordelt på 4 runder med hver sit tema. Processen foregår i et lukket dialogmiljø på internettet. En internetbaseret proces har den fordel at du ikke behøver samle alle deltagerne på én gang eller interviewe dem hver for sig. Deltagerne i dit netværk kan bidrage med besvarelser hvor som helst og på det tidspunkt der passer den enkelte deltager bedst. Mange brugere oplever det som en fordel at kunne formalisere denne form for dialog, da man ofte ikke får stillet de "store" spørgsmål ved hverdagens sociale sammenkomster, eller glemmer de råd og den feedback man får fra kolleger, venner og familie. I Iværksætterkompasset bliver både spørgsmål og svar opsamlet og dokumenteret og giver dig hele tiden overblik over din egen proces. Dit netværk kan være med til at sætte ord på dine nuværende kompetencer og måske få øje på nogle af dine skjulte eller passive kompetencer. De skjulte eller passive kompetencer kan være kompetencer som du har, men ikke bruger i øjeblikket. Det kan fx være kompetencer du udfolder i din fritid eller kompetencer som har været udfoldet år tilbage. Dit netværk kan være med til at minde dig om sådanne uudnyttede potentialer og hjælpe dig 2

3 Hvad får jeg ud af Iværksætterkompasset? Iværksætterkompasset giver dig: En prioriteret liste over dine kompetencemæssige styrker i forhold til realiseringen af din specifikke forretningside. Et katalog med op til 10 konkrete input til forbedring af din forretningside og op til 10 konkrete forslag til din fremtidige kompetenceudvikling. Et katalog med personlige bidrag fra dit netværk over hvad de hver især kan hjælpe dig med af viden, kontakter og ressourcer hvis du forsøger at realisere din forretningside. Hvordan forløber processen? Iværksætterkompasset består af 4 runder som du bør have åbne for netværkets besvarelser i ca. en uge hver. Processen strækker sig derfor over 4 uger: Forberedelse. Du laver aftaler med dit netværk, opretter dem som deltagere i Iværksætterkompasset og indtaster din forretningside. 1. runde. Netværket præsenteres for din forretningside og brainstormer på dine faglige og personlige kompetencer. (Efter 1. runde får du mulighed for at redigere netværkets indmeldinger før de sendes tilbage til netværket.) 2. runde. Netværket præsenteres for alle de indmeldte kompetencer og vurderer deres vigtighed i forhold til realisering af din specifikke forretningside. 3. runde. Netværket giver input til justering og forbedring af din forretningside og til din fremtidige kompetenceudvikling. (Efter 3. runde har du mulighed for at revidere din forretningside og sende den tilbage til netværket.) 4. runde. Netværket præsenteres for den reviderede forretningside og kommer med personlige bud på hvordan de hver især kan bidrage til at du får realiseret idéen. Afslutning. Udbyttet fra alle fire runder præsenteres samlet på en resultatliste og ligger tilgængelige for dig og dit netværk indtil 1. april. Hvad skal jeg være opmærksom på? Deltagernes anonymitet Du skal være opmærksom på at dit netværk giver anonyme input i de første tre runder af dialogen. Du vil derfor i runde ikke kunne relatere hvert enkelt svar til en bestemt person, men kun være i stand til at se netværkets samlede indmeldinger til dig. Dette er dit netværk også orienteret om. Fordelen ved denne form for anonymitet er at du får nogle kvalificerede og ærlige tilbagemeldinger som ellers kan være svære at få, hvis man spørger folk direkte i en mere uformel sammenhæng. Da nogle af de inviterede personer i netværket måske kender dig rigtig godt, er det sandsynligt at der i løbet af dialogen kommer tilbagemeldinger som er værdifulde for dig, men som du ikke er interesseret i at dele med resten af netværket eller ikke er relevante i forhold til dine iværksætterplaner. Du har derfor altid den mulighed at redigere eller slette sådanne indmeldinger før hele netværket får adgang til at se resultaterne. Denne redigeringsmulighed sikrer dig at det hele tiden er DIG der styrer processen i den retning som giver dig mest værdi. Du skal redigere efter 1. og 3. runde. 3

4 Udvælg sparringspartnere til netværket Du skal invitere 7-10 personer til at være dine sparringspartnere i denne dialog. Tilsammen skal de have det bredest mulige kendskab til dig som person. Det skal derfor være en blanding af personer som du kender fra arbejdsmæssige sammenhænge og private sammenhænge. Eksempler på egnede sparringspartnere kan være: - familiemedlemmer - studiekammerater - nuværende kolleger - tidligere kolleger eller chefer - ERFA-gruppemedlemmer - nære venner - bekendte fra fritidsaktiviteter (sport, musik, dans mm.) - bekendte fra organisations- eller foreningsarbejde Du skal derfor tænke dig godt om når du inviterer dit netværk, så du både sikrer dig en bred sammensætning og samtidig en sammensætning af personer der har lyst til og mulighed for at deltage aktivt i alle fire runder. Du skal sikre dig at alle de inviterede sparringspartnere har adgang til en computer med internetforbindelse. Du skal også være opmærksom på at de ikke er på ferie el. lign. i den periode dialogen kører og så måske ikke har adgang til en computer. Når du har bestemt dig for 7-10 personer som du vil invitere, skal du selv kontakte dem og fortælle dem om processen, dens formål og have personernes tilsagn til at deltage før du tilmelder dem. Det er en god ide at have nogle ekstra navne i baghånden hvis nogle af de adspurgte ikke er interesserede i at deltage. Du skal bruge hver deltagers fornavn efternavn adresse for at kunne tilmelde dit netværk i Iværksætterkompasset. IT-mæssige krav for deltagelse En meget vigtig forudsætning for at deltage for både dig og dit netværk er standarden for jeres internetadgang, dvs. det program du går på internettet med. Du og dit netværk skal have adgang til minimum: PC med Internet Explorer 4.0 eller Netscape Navigator 6.0. (eller nyere versioner) Mac-brugere skal have styresystemet OS 9.2 og Internet Explorer 5.0 til Mac. VIGTIGT! Hvis browseren på den anvendte computer er ældre end ovenstående (har et lavere nummer), kan deltageren ikke se programmets log in-side, fordi det består af billeder som ældre browsere ikke kan læse. Det er derfor vigtigt at du sikrer dig at dine netværkspersoner checker deres browser hvis de får problemer med log in. Det udelukker dem dog ikke fra deltagelse. Enten kan de give deres bidrag fra enhver anden computer som opfylder kravene (fx på biblioteket eller arbejdspladsen), eller de kan opdatere deres browser gratis på følgende internetadresser ved at følge instruktionerne på siden: Internet Explorer Netscape 4

5 Check din browserversion 1) Klik på browser-ikonet (fx "E"-ikonet) og åben et internetvindue (du behøver ikke gå på nettet). Hvordan kommer jeg i gang? Førproces 2) Vælg "Hjælp" i den øverste menulinie. 1. Tidsramme 3) Vælg "Om Internet Explorer" (eller tilsvarende for Netscape). Du vil nu kunne se hvilken version af browseren du har. Tidsforbrug og arbejdsopgaver? Iværksætterkompasset består af 4 runder som hver er åbne for besvarelser døgnet rundt i den periode du har runden åben. Hele processen forløber over ca. fire uger, fra den dag du sætter dialogens 1. runde i gang, hvis du følger anbefalingen om at hver runde er åben i en uge, fx fra onsdag til tirsdag. Dine sparringspartnere har derfor rig mulighed for at finde et tidspunkt til at afgive besvarelser. Hver deltager i netværket skal påregne at bruge maksimalt 2 timer i alt på besvarelser. Det erfaringsmæssige tidsforbrug fordeler sig fra minutter pr. runde, pr. deltager. Dit eget tidsforbrug ligger erfaringsmæssigt mellem 12 og 24 timer. Først er der det opsøgende arbejde og tilmeldingen af deltagere. Som tommelfingerregel skal du nok regne med en hel dags arbejde inden alle aftaler er på plads, din forretningside er indtastet, deltagerne er oprettet og 1. runde er sat i gang Derudover skal du påregne ca. 4-8 timers arbejde til redigering af indmeldingerne efter 1. og 3. runde. Tidsforbruget afhænger af de indmeldinger du skal redigere. Derudover er der tid til opfølgning på deltagerens besvarelser og evt. møde med andre deltagere undervejs. Først skal du sætte dig ind i tidsrammen (start- og slutdato for hver runde) for processen. Den er i dette projekt fastlagt til at være start i uge 4, afslutning i uge 8. Hver runde varer en uge. Du bør også notere dig hvornår du selv skal på redigeringsarbejde og indlægge god tid til det i din egen planlægning. 2. Find dit netværk Derefter skal du finde 7-10 personer som tilsammen har et bredt kendskab til dine faglige og personlige kompetencer og som alle er interesseret i at deltage og har mulighed for det i den periode processen står på. 3. Formuler din forretningside Brug Word eller et andet tekstbehandlingsprogram til at formulere din forretningside. Brug max 100 ord. Din beskrivelse kan fx indeholde dine overvejelser i forhold til dit produkt/din ydelse, din målgruppe/dit marked, dine samarbejdspartnere/ dine konkurrenter og dine mål for virksomhedens udvikling indenfor de første år. Hvis du ikke har en helt specifik idé endnu, kan du vælge at beskrive lidt bredere hvilket område du vil starte virksomhed indenfor. Det vigtigste er at du kommer i gang med at formulere et fokus for sparringen med dit netværk. 4. Opret netværket Når du har fundet dine sparringspartnere, logger du dig ind på hvor du skal oprette dit netværk som deltagere i Iværksætterkompasset. For at logge ind skal du bruge de personlige log in-oplysninger som står i en velkomst som du modtager et par dage efter konferencen fra Henriette Moos, Competencehouse. I denne mail omtales du som tovholder. 5

6 Hvis du ikke modtager en som ligner den på nedenstående billede, skal du henvende dig til Competencehouse a s på tlf og få checket at din adresse er rigtig. 2. Redigering af besvarelser. Der er særligt én milepæl i redigeringsprocessen hvor du skal være særligt opmærksom. Det gælder efter 1. runde hvor du skal sammenskrive og redigere netværkets indmeldinger af dine faglige og personlige kompetencer. For at optimere dit udbytte af processen er det vigtigt at disse beskrivelser af kompetencer har en enkel og præcis formulering. Netværket skal nemlig i 2. runde kunne tage stilling til kompetencerne enkeltvis. Husk derfor i din redigering efter 1 runde: hellere mange korte beskrivelser af én kompetence end få lange beskrivelser der indeholder flere forskellige kompetencer. Er der indmeldinger med flere kompetencer skal du derfor skille dem ad. Det fremgår af redigeringssiden hvordan du gør det. Generelt skal du passe på ikke at gå videre alt for hurtigt når du er i en runde hvor du skal redigere. Læs derfor vejledningsteksterne grundigt før du går videre. Undervejs Når du har logget dig ind på Iværksætterkompasset vil du finde vejledning til dine opgaver efterhånden som de bliver aktuelle i løbet af processen. Her skal derfor kun nævnes de vigtigste opgaver. 1. Opfølgning. I programmet har du hele tiden adgang til en deltagerstatus hvor du kan se hvem af deltagerne der har svaret. Du har her mulighed for at sende deltagerne en venlig rykkermail hvis de ikke har givet deres bidrag op til svarfristens udløb. Den funktion hedder send opfølgning. Du kan selvfølgelig også vælge at tage telefonen eller på anden måde kontakte deltagerne. 3. Igangsætning af ny runde Når du har afsluttet redigering efter 1. og 3. runde samt har lukket for besvarelser i 2. og 4. runde, skal du huske at afslutte runden. Derved sættes næste runde automatisk i gang. Hvis deltagerne har været hurtigere end forventet, kan du godt fremskynde processen og sætte næste runde i gang før den aftalte tidsfrist. Det fremgår på afslutningssiden hvordan du afslutter en runde og sætter en ny runde i gang. Efterproces 1. Resultatliste Når du har afsluttet 4. runde af Iværksætterkompasset vil du få adgang til en resultatliste med udbyttet fra alle fire runder. Denne liste vil være åben indtil den 1. april Indtil da kan du til hver en tid logge dig på med dine personlige log inoplysninger og se dine delresultater og printe dem ud eller på anden måde gemme dem til senere brug. 6

7 Efter 1. april 2003 vil alle informationer om processen blive slettet fra serveren. Netværkets input kan du bruge i dit kommende arbejde med udvikling af en bæredygtig forretningsplan eller når du tager de første skridt som selvstændig - hvad enten du tager springet nu eller på et senere tidspunkt. Du kan fx bruge formuleringer fra netværkets indmeldinger til at præsentere dine ydelser, produkter og/eller rådgivningskompetencer i salgs- eller finansieringsøjemed. Det kan også være at du - i lyset af deltagernes gentagelser i deres beskrivelser af dig - har fået en langt klarere opfattelse af hvordan du skærper dit forretningsmæssige fokus og hvilke komplementære kompetenceprofiler du bør alliere dig med. 2. Tak til dit netværk Når du afslutter 4. runde får alle tilmeldte deltagere i dit netværk en afslutningsmail hvor de takkes for deres indsats og bidrag til din sparringsproces. Du kan selvfølgelig også kontakte dem personligt og sige tak for deres bidrag og evt. diskutere processens udbytte med dem hver især. 7

8 Hvilke problemer kan jeg komme ud for? Forhåbentlig kommer du slet ikke ud for problemer med Iværksætterkompasset! Støder du alligevel på vanskeligheder i processen, er her en lille hjælpeliste over de mest almindelige spørgsmål og svar (FAQ Frequently Asked Questions). Får du andre problemer som du ikke selv kan løse eller ikke kan løse ved en opringning til én af de andre deltagere, kan du gå ind på hjemmesiden og bruge den udvidede FAQ-liste over spørgsmål. Hjælper det dig heller ikke, er du velkommen til at ringe til Competencehouse A/S på tlf FAQ - Frequently Asked Questions 1. Jeg kan ikke finde siden med Iværksætterkompasset på internettet? - Check om adressen i browservinduet er stavet rigtigt: og IKKE fx mosaik, eller.com - Check om du overhovedet har adgang til internettet ved at åbne andre internetsider som du plejer at besøge. 2. Jeg kan ikke logge mig ind? - Check at din browser er åben, dvs. at du er på internettet. - Klik på e -ikonet nederst på siden. NB! Sørg for at der kun er én internetside åben. - Check at du har skrevet de rigtige log in-oplysninger. - Check at din adresse og password er stavet helt korrekt i log in-vinduet. Tag evt. en kopi af dit password fra den tilsendte velkomst (marker passwordet; tryk tasterne Ctrl + C), sæt curseren i password-feltet og indsæt passwordet i feltet (Ctrl + V). Skriv derefter din i øverste felt. - Check at der ikke er mellemrum eller luft før eller efter adresse og password. Al tekst i log in-felterne skal stå helt rent i feltet med curseren lige efter sidste bogstav. - Du må ikke bruge knappen enter på dit tastatur, men skal klikke aktivt på knappen ok med musen. 3. Jeg kan ikke komme videre når jeg klikker på pileknapperne i programmet? - Det aktive klikke-område omkring hver pile-knap er ikke så stort. Vær derfor omhyggelig med at have curseren lige på pileknappen, når der klikkes på den. 4. Skærmen er sort / der står krydser på skærmen / teksten står underligt på skærmen? - Prøv først at opdatere siden. Tryk på knappen F5 på dit tastatur. Prøv alternativt at lukke vinduet og logge dig ind igen. Hvis du stadig har problemer, er din browser ældre end Explorer 4.0 eller Netscape 6.0, og browseren skal opdateres. Se side 4-5 i denne vejledning. 5. Jeg vil gemme alle resultatsiderne, f.eks. i Word? - Du markerer det pågældende område i Iværksætterkompasset ved at holde Ctrl -knappen nede og derefter trykke på ned -piletasten indtil området er markeret. - Markeringen kopieres ( Ctrl -knappen + bogstavet C ). - Åben et nyt Word-dokument og giv det et navn. - Sæt curseren på siden i Word-dokumentet og holder igen Ctrl -knappen ned og trykker på bogstavet V. Denne procedure foretages for hver side du vil gemme. 8

9 Hvilke forpligtelser har jeg? Iværksætterkompasset er en delaktivitet under iværksætterprojektet Kvinder, kom i gang! som modtager støtte fra den Europæiske Socialfonds Mål 3 program. Tilbuddet er stort set gratis for deltagerne pga. det store tilskud pr. deltager, men Socialfonden vil naturligvis gerne vide til hvem og til hvad deres penge bliver brugt. Procesdagbog Til hjælp for din egen sparringsproces anbefales du at føre en procesdagbog undervejs. Du kan vælge at bruge den følgende side til at kommentere om dit personlige udbytte og dine umiddelbare oplevelser under processen. Du kan evt. bruge dine notater som diskussionsoplæg i forhold til andre deltagere som du mødes med undervejs i processen. Du skal derfor være indstillet på at stille den nødvendige dokumentation til rådighed i forhold til at dokumentere din identitet, din beskæftigelsessituation, din uddannelse og din indtægt (løn eller dagpenge) og være indstillet på at registrere dit timeforbrug på projektets forskellige aktiviteter, da Socialfondsstøtte er baseret på deltagernes tidsforbrug. Du finder timeskemaet på sidste side i denne vejledning. Det skal afleveres på konference 2. Udlevering af personlige oplysninger er omfattet af persondataloven, som du har fået udleveret. Du kan også læse den via et link på hjemmesiden under tilmelding. Du vil også bliver bedt om at bruge tid på evaluering af projektet undervejs. Det vil ske som et elektronisk spørgeskema. Endelig er din deltagelse i Iværksætterkompasset betinget af at du også deltager i konference 2 den 23. februar 2003 kl i Symbion. Kan du ikke det, bør du overveje at give din plads til en deltager som gerne vil deltage i hele forløbet. Competencehouse A/S Symbion Science Park Fruebjergvej 3, boks København Ø. tlf: mail: web 1: web 2: januar

10 Procesdagbog 3. runde Kommentarer til mit personlige udbytte: Oprettelse af netværk 4. runde 1. runde 2. runde Efter afslutning 10

FAQ Frequently Asked Questions

FAQ Frequently Asked Questions FAQ Frequently Asked Questions Generel spørgeguide når en netværksdeltager henvender sig eller du selv har problemer: 1) Hvad står der på din skærm? (dvs. hvor/på hvilken side er deltageren i programmet)

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo

Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo Denne guide indeholder følgende emner: A. Rettigheder B. Oprettelse af profil på Endomondo C. Oprettelse af selve ruten D. Redigering af oprettet

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en Norddjurs Kommune PC IT-AFDELINGEN

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en Norddjurs Kommune PC IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. januar 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Norddjurs hjemmefra Få adgang til Citrix hjemmefra på en Norddjurs Kommune PC Norddjurs Kommune. Torvet

Læs mere

Faglige netværk for kliniske diætister

Faglige netværk for kliniske diætister Faglige netværk for kliniske diætister Kost & Ernæringsforbundet ønsker dig velkommen til det faglige netværk for kliniske diætister. Det faglige netværk er en mulighed for dig til, at dele viden og erfaringer

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Opstart og adgange til Ejersiden

Opstart og adgange til Ejersiden Opstart og adgange til Ejersiden Indhold Internet Explorer og andre browsere til Ejersiden... 1 Login til Ejersiden... 2 Første login til Ejersiden... 2 Ændring af kodeord ved første login... 3 Bestilling

Læs mere

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone.

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone. Dropbox Introduktion til Dropbox Dropbox er en online tjeneste, hvor man ganske gratis kan få noget lagerplads til sine dokumenter, billeder og meget mere. Der er mange muligheder med Dropbox, som bliver

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

1 Quick Guide: GynZone Licens Administrator på

1 Quick Guide: GynZone Licens Administrator på 1 Quick Guide: GynZone Licens Administrator på www.gynzone.dk VELKOMMEN SOM ADMINISTATOR AF LICENSER PÅ JERES INSTITUTION J 1: Du modtager en aktiveringsmail fra GynZone med et link til at logge ind. Når

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Glance - Del din skærm med op. til 200 deltagere. TelefonMøder. Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer,

Glance - Del din skærm med op. til 200 deltagere. TelefonMøder. Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer, Glance - Del din skærm med op 1 til 200 deltagere. Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer, der vises på den med dine mødedeltagere. Fordelene ved at benytte

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSGRUPPEN / TJEK MEDARBEJDERE...2 KORTLÆGNING...3 START KORTLÆGNING...5 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA UDEN E-MAIL...6 TILFØJ/FJERN BRUGER FRA EN KORTLÆGNING:...8 SEND PÅMINDELSER...9

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

eportfolio på Studienet

eportfolio på Studienet En introduktion til de vigtigste værktøjer og funktioner i eportfolio OBS! Gælder for eportfolio oprettet inden d. 30/8-2013 Sådan anvender du denne vejledning Brug diasshow visning Herved kan du anvende

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Her kan man oprette et nyt slideshow ved at trykke på kassen med "Opret nyt slideshow". Dette fører en til "Rediger slideshow".

Her kan man oprette et nyt slideshow ved at trykke på kassen med Opret nyt slideshow. Dette fører en til Rediger slideshow. Hjælp til Praksisskærm Redigering i Praksisskærm Redigeringsdelen består af 2 sider. Den ene side - "Oversigt over slideshows" indeholder oversigten over ens slideshows. Den anden - "Rediger slideshow"

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

GOOGLE DOCS. Eksempel på instruktion til studerende der skal give feedback til medstuderende:

GOOGLE DOCS. Eksempel på instruktion til studerende der skal give feedback til medstuderende: Peer-feedback og samarbejde GOOGLE DOCS GUIDE TIL GOOGLE DOCS 1 Google Docs kan fungere som et interaktionsredskab, eftersom de studerende har mulighed for at skrive i det samme dokument, herunder skrive

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Introduktion til IT på IVA

Introduktion til IT på IVA Introduktion til IT på IVA Logge på IVA s computere... 2 Mappen Dokumenter... 3 Email... 4 Studienet... 6 Print... 7 Logge af computeren... 8 Huskeliste... 9 Brug for hjælp... 9 (Denne guide er baseret

Læs mere

Vejledning i at indsende ½-årserklæring (efterløn) Indhold: Husk at sidste rettidig frist for at indsende din ½-årserklæring er den 10.

Vejledning i at indsende ½-årserklæring (efterløn) Indhold: Husk at sidste rettidig frist for at indsende din ½-årserklæring er den 10. Vejledning i at indsende ½-årserklæring (efterløn) Indhold: Om denne vejledning... 2 Trin1: Gå på internettet... 2 Trin 2: Log dig ind... 3 Trin 3: Skift adgangskode... 3 Besvar blankettens spørgsmål...

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Brugermanual Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Indholdsfortegnelse Udbud Materiale ansvarlig... 5 Indledning... 5 Indledning materialeansvarlig... 5 Udbudsmateriale... 6 Opret mappe... 6 Omdøb mappe...

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Beskrivelse af fejlen Salmebogen på CD-ROM har visse problemer med at fungere i Internet Explorer

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

FORÆLDRE -INTRA. En lille vejledning

FORÆLDRE -INTRA. En lille vejledning FORÆLDRE -INTRA En lille vejledning Marstrup Skole. Forældreintra 1 Foråret 2007 Gennem de sidste par år har Marstrup Skole, ligesom kommunens øvrige skoler, arbejdet med SkoleIntra til intern kommunikation

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Senest opdateret 18. november 2015/los Indholdsfortegnelse Generelt... 1 Indstil kompatibilitetsvisning... 2 Login på webmailen... 5 Ændring af adgangskode...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk 02. april 2009 1 Staevner.dk Log ind Brug den nye log ind boks øverst på siden til at logge ind på siden. Bruger navn/email

Læs mere

Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo

Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo Denne guide indeholder følgende emner: A. Rettigheder B. Oprettelse af profil på Endomondo C. Oprettelse af selve ruten D. Redigering af oprettet

Læs mere

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk MINIMANUAL ForældreIntra På Dalumskolen www.dalumskolen.odense.dk Support: Skolesekretær: Birthe Juhl Jensen tlf. 6375 0300 Skolesekretær: Helle Bech tlf. 6375 0300 Administrator på SkoleIntra: Else Juul

Læs mere

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Computer med kabel computer trådløs - router modem stikdåse verden udenfor Internetadresser Hovedregel eksempel: www.gammelby.eu (1 punktum

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

Vejledning til sms-afstemningssystem

Vejledning til sms-afstemningssystem Vejledning til sms-afstemningssystem Indhold Om systemet... 1 Opret mig som bruger... 2 Log på... 3 Om afstemninger... 3 Opret en afstemning med forskellige svarmuligheder... 4 Tilføj svarmuligheder...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk.

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Opret dit CV Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på 'MIN JOBSØGNING' i den sorte menu øverst på siden. Du kan se 'Jobnets værktøjer', og du kan få mere at

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. januar 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Norddjurs hjemmefra Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500

Læs mere

Sådan logger du på Psykoterapeut Foreningens hjemmeside og retter i dine oplysninger.

Sådan logger du på Psykoterapeut Foreningens hjemmeside og retter i dine oplysninger. Sådan logger du på Psykoterapeut Foreningens hjemmeside og retter i dine oplysninger. I menuen til venstre på forsiden klikker du på menupunktet Medlemssider: Så kan du logge ind på medlemssiderne i felterne

Læs mere

Elevplaner På HVAL.DK

Elevplaner På HVAL.DK Journal nr. 13.21.12 Modulet Elevplaner På HVAL.DK Tutorial til testskoler Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk

Læs mere

Glance Del din skærm med op til 200 deltagere

Glance Del din skærm med op til 200 deltagere Glance Del din skærm med op til 200 deltagere Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer, der vises på den med dine mødedeltagere. Dine fordele: Skærmdeling er

Læs mere

Dropbox. Dit online USB-stick

Dropbox. Dit online USB-stick Dropbox Dit online USB-stick Brug af Dropbox Overvejer du at begynde at bruge Dropbox? Så savner du måske en dansk vejledning til Dropbox? Det følgende er ment som en vejledning i at komme i gang med at

Læs mere