Naturen, byen og kunsten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturen, byen og kunsten"

Transkript

1 Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til hovedværker i dansk kunst. Sammenligning af bynaturen før og nu. Tanker omkring hvilke historier om bynaturen, der fortælles i billeder, hvad betyder for os og hvordan vi gerne vil vise den frem og huske den. Beskrivelse Billedanalyse af klassiske eller moderne fremstillinger af naturen i byen. Efterfølgende producerer eleverne deres egne versioner som nyfortolkninger af de billeder, de har arbejdet med og analyseret. Forberedelse og materialer Billeder af af. Her er valgt fire eksempler på værker i dansk malerkunst: Tre malerier af Christen Købke og et af Peter Hansen. 1

2 Christen Købke ( ): Parti af Østerbro i morgenbelysning (1836), Statens Museum for Kunst 2

3 Christen Købke ( ): Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen mod Nørrebro (1838), Statens Museum for Kunst 3

4 Peter Hansen ( ): Legende børn. Enghave Plads ( ), Statens Museum for Kunst 4

5 Christen Købke ( ): Havetrappen ved kunstnerens malestue ved Blegdammen (ca. 1845), Statens Museum for Kunst 5

6 Billederne er hentet fra Statens Museum for Kunsts hjemmeside, hvor de sammen med en række andre af museets hovedværker ligger til fri download i høj opløsning. ˮˮOpdel på forhånd eleverne i grupper og print en version af nedenstående spørgsmål til billedsamtale til hver elev. Alt efter elevernes niveau og forudsætninger kan spørgsmålene gennemgås i fællesskab før gruppearbejdet eller modereres. Hvis der er adgang til computere kan eleverne arbejde med billederne på hjemmesiden, hvor der er mulighed for at zoome ind og se detaljer. Der er også kommentarer og filmklip til de enkelte billeder, der kan bruges som baggrundsstof til billedanalysen. ˮˮAlternativt må man printe disse eller andre bynaturbilleder i farver og helst i en god kvalitet. Sådan kan du arbejde med emnet ˮ ˮ Lad eleverne billedanalysere et af billederne og lad dem efterfølgende lave deres egen version af motivet med mobilens eller et andet kamera. Deres eget billede skal være en nyfortolkning og laves ude i byrummet. Det kan være taget samme sted, rumme samme opstilling eller på anden måde være en kommentar til det oprindelige billede. Der skal være lagt vægt på naturen i billedet eller forholdet mellem menneske og natur i deres mobilfoto. Eleverne må gerne lave flere versioner. ˮˮBillederne, der bruges som udgangspunkt, kan være nogle af de klassiske værker som her, men det kunne også være fotografier eller nutidige malerier. Billedet skal skildre på en eller anden vis. ˮˮEleverne går sammen i grupper og billedsamtaler ved at arbejde systematisk med deres billede. Egne billeder laves i samme grupper. Forslag til videre arbejde Lad eleverne forfatte en novelle til både det oprindelige bynaturbillede og deres fortolkning af billedet. Stil eventuelt krav til formen; at novellen skal være skrevet i en bestemt stil, starte med en bestemt sætning eller lignende. Eleverne kan også prøve at skrive to og to om samme billede, men med henholdsvis et menneske og en naturgenstand som centrum for historien. F.eks. kunne en elev have et af træerne og makkereleven en af pigerne på Hansens billede som fortællerfigur. Bagefter kan eleverne bytte. Litteratur og links Statens Museum for Kunst: (vælg Udforsk kunsten, Samlingerne og Værker til fri download ) 6

7 Spørgsmål til billedsamtale og billedanalyse: 1 Billedbeskrivelse Skriv i første omgang kun det, man kan se på billedet (ikke hvad I tror, det vil fortælle). Hvordan vil I beskrive billedet for en person, som ikke kan se det? a) Hvilke ting/objekter og personer er der på billedet? Brug ordene forgrund, mellemgrund og baggrund. Hvad laver personerne? b) Hvilken natur kan man se på billedet? Hvad laver personerne? Hvilken natur kan man se på billedet? c) Hvilken tid på året er det? Begrund jeres bud. 2 Billeddata (fra bøger, hjemmesider eller fra læreren) a) Billedets titel b) Kunstnerens navn c) Årstal 3 Billedanalyse a) Hvor er det vigtigste i billedet? Hvad får man øje på først? b) Hvilke linjer er der i billedet? Man kan evt. prøve at forestille sig et usynligt kryds over billedet fra hjørne til hjørne eller fra andre punkter der, hvor stregerne skærer hinanden, er ofte der hvor det vigtige i billedet sker. Passer det? Er der andre linjer i billedet? c) Hvordan er farverne og lyset? Hvilke farver træder mest frem? Lys og skygge? Noget, der er i kontrast til hinanden? Er der balance i billedet eller noget, der er meget dominerende? 4 Fortolkning a) Hvordan opleves billedet, og hvilken stemning er der i det? Brug jeres egne ord. b) Hvad foregår der på billedet? Er der nogle handlinger? Hvad tror I der er sket lige inden? c) Hvilke følelser får I, når I ser på billedet? Behagelige eller ubehagelige? Hvad kommer I til at tænke på? Hvilke lyde kan I forbinde med billedet? d) Hvad tror I kunstneren har villet vise med sit billede af netop dette motiv? Hvad handler det om? e) Forestil jer, at I er inde i billedet. Hvor ville I være? Hvordan vil det være at leve i det rum eller den verden, der er på billedet? 5 Naturen i billedet a) Hvilke former for natur kan I se på billedet? Hvordan kan man se, at det er i byen? Kender I stedet, hvor billedet er malet? Hvordan ser der ud i dag? Hvordan har bybilledet ændret sig? b) Hvilken rolle spiller naturen i billedet? Hvilket syn på naturen ligger der i billedet? Hvordan kan man læse det ud af billedet? Hvordan ville billedet virke, hvis der ikke var natur med? c) Hvilken rolle har mennesket på billedet (hvis der er mennesker) i forhold til naturen? Kigger de på eller foretager de sig noget? Hvor meget fylder de på billedet i forhold til naturen? d) Er synet på naturen særligt for den tid, billedet er malet i? Kunne man lave den samme slags billede i dag? Hvordan ville I male eller fotografere billedet, hvis I skulle lave en ny version af motivet? d) Eventuelt: Hvilken periode/stilart er der tale om? 6 Bedømmelse af billedet a) Hvad synes I er godt ved billedet? Hvad er ikke så godt? b) Hvad synes I at andre mennesker skal lægge særligt mærke til ved billedet? 7

8 Motivjagt i bynaturen Fag Forberedelse og materialer Billedkunst, natur/teknik Find eksempler på bemærkelsesværdige træk ved naturgenstande, som eleverne kan lægge mærke til i bynaturen. Brug gerne både billeder og genstande: snoede sneglehuse, symmetriske insekter og blade, riflet bark, planter med lodne, glatte eller mønstrede overflader, fyrrekogler med symmetri gennem drejning osv. Forbered en fotojournal med rækker med tre felter til registrering af motiv, tegning af den bemærkelsesværdige struktur samt beskrivelse. Beskrivelse Fotografering af motiver i bynaturen med fokus på former, farver, linjer, tekstur, mønstre og symmetri. Eleverne fører fotojournal, diskuterer motiverne og arbejder efterfølgende videre med billederne, der kan bruges både som dokumentation, som forlæg og inspiration samt til billedmanipulation. Formål At arbejde med billedsprog og skærpe elevernes blik for strukturer i bynaturen. Udforskning af naturmaterialer i nærområdet. Kendskab til billedbrug både inden for naturvidenskab og til forskellige former for kunstnerisk udtryk. Overvejelser omkring naturinspiration i forhold til kunst, arkitektur og design. ˮˮMotiv: Hvilken form for natur vi har taget billede af og hvor ˮˮTegning: (enkel tegning af f.eks. form, mønster, overflade) ˮˮBeskrivelse: Hvad vi specielt har lagt mærke til (f.eks. form, mønster, overflade) 8

9 Sådan kan du arbejde med emnet Gennemgå forskellige eksempler på bemærkelsesværdige former, farver, linjer, tekstur, mønstre og symmetri, der kan findes i bynaturen, så eleverne inspireres til selv at ligge efter sådanne træk. Lad det kun være enkelte appetitvækkende eksempler, så der er mulighed for at eleverne selv både kan gøre sig nogle af de samme og deres egne opdagelser. Læg vægt på geometriske former (som cirkel, oval, spiral, trekant, firkant osv.), symmetriakser, mønstre, farver og teksturer. Eleverne sendes gruppevis eller parvis ud for at fotografere bynatur med fokus på de forskellige træk og strukturer. De skal hjælpes ad med at finde motiver, som skal fotograferes, tegnes og beskrives. Alt efter niveau og forudsætninger kan der også være helt bestemte former og strukturer, de skal finde. Disse skal så være markeret eller indtegnet i journalen på forhånd. Eleverne kan eventuelt have forskellige roller og ansvar i processen, der kan aftales på forhånd. Efterfølgende skal der arbejdes videre med billederne. Hver gruppe udvælger nogle af deres billeder, der skal printes til forskellig brug: ˤˤ som illustrationer til natur/teknik-emne (f.eks. om smådyr, træer eller lignende) ˤˤsom forlæg for tegninger ˤˤ til billedbehandling med programmet Psykopaint, så de kommer til at ligne malerier ˤˤ som inspiration til design- eller arkitekturtegninger (f.eks. design af en taske, et hus eller en skål) Afsluttende skal billedprodukterne præsenteres i en udstilling. Spørgsmål, du kan arbejde med Hvordan kan billederne bruges i forskellige sammenhænge? Hvad kan et maleri i forhold til et realistisk foto og en tegning? Kan vi finde flere eksempler på inspiration fra naturen i bygninger, kunst, design og opfindelser? Forslag til videre arbejde Arbejd videre med konstruktion, opbygning og former i naturen: Skeletter, skaller, tænder og horn, blomster og blade, krystaller osv. Gå videre med hvordan mennesket lærer af og efterligner naturen; bionik eller biomimetik. Litteratur og links ˤ ˤ ˤ ˤ Gratis billedbehandlingsprogram til fotos. ˤ Bionik. Mennesket lærer af naturen. Zoologisk Museum ˤ Dyredesign. Dyr forvandlet til dyrebart design. Kunstindustrimuseet og Skoletjenesten 9

10 Fotojournal til Motivjagt i bynaturen: Navn: Sted: Dato: Motiv: Hvilken form for natur vi har taget billede af og hvor Tegning: Enkel tegning af f.eks. form, mønster, overflade Beskrivelse: Hvad vi specielt har lagt mærke til (f.eks. form, mønster, overflade)

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Stian Holes Garmanns hemmelighed

Stian Holes Garmanns hemmelighed Opgave- og aktivitetsbog til Stian Holes Garmanns hemmelighed Udarbejdet af Morten Torndahl ~ 1 ~ Indholdsfortegnelse Indledning 3 Garmanns hemmelighed 3 Trinmål 4 Bogens opbygning 5 Differentiering 5

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER MARS ER FOR TABERE Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Forløb: Oversigt over opgaver. --Mindmap i klassen om motivationer og drivkræfter. Herefter individuel mindmap og parvis refleksion

Forløb: Oversigt over opgaver. --Mindmap i klassen om motivationer og drivkræfter. Herefter individuel mindmap og parvis refleksion lærersider 23 2. OMGANG OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 24 lærersider Fokus Ali har valgt et håndværksfag. Film og materiale lægger vægt på valget for de unge, der ikke bryder sig om at læse og skrive, men som

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet Samarbejdsprojekt mellem Lundgårdskolen og HEART/ undervisning UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Arkitektur HEART Undervisningsforløb

Læs mere

Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 28 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvorfor dyr ser forskellige

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold Denne side må ikke kopieres Glæde & Børn v/louise Tidmand Side 3 Indhold Velkommen til Min Styrkebog... s. 4 Øvelse 1: De 24 styrker... s. 5 Øvelse 2: Styrkespillet... s. 9 Øvelse 3: Find styrker i personerne

Læs mere

Vurdering ved hjælp af portfolio

Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Rejsen til GUD. Fra 6 år. Undervisningsmateriale. Rejsen til GUD. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Rejsen til GUD. Fra 6 år. Undervisningsmateriale. Rejsen til GUD. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU Undervisningsmateriale 2013 Fra 6 år Rejsen til GUD Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Om forestillingen... 3 Introduktion til læreren... 4 At åbne op for den kunstneriske oplevelse...

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

Lærervejledning. fra graffiti til gravskrift MOESGÅRD MUSEUM

Lærervejledning. fra graffiti til gravskrift MOESGÅRD MUSEUM fra graffiti til gravskrift MOESGÅRD MUSEUM Lærervejledning Kontakt Skoletjenesten Moesgård Museum Moesgård Allé 20 8270 Højbjerg Tlf. 8942 4531, mandag-torsdag kl. 9-12 e-mail: skoletjenesten@hum.au.dk

Læs mere

Indledende information

Indledende information Indskoling Café Indledende information Vi anbefaler at læse forløbet godt igennem i god tid, inden det påbegyndes. I det følgende er der lidt informationer, som kan være relevante at tage højde for i god

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Temadage. Opstartsdag

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Temadage. Opstartsdag Trivsel og Bevægelse i Skolen Temadage Opstartsdag Formål og organisering Formål: Temadagene skal give mulighed for at involvere og inspirere eleverne. Elevernes fokus skal rettes mod, hvordan I sammen

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Vejen til et bedre projekt

Vejen til et bedre projekt Lærervejledning Kort til handling Vejen til et bedre projekt Indhold: Udvikling og læring gennem deltagelse 2 Giv plads for nye tanker 2 Sådan bruger du 100 Kort til handling 3 Den digitale del 4 Eksempler

Læs mere

identifikation & Fa Ellesskab O M

identifikation & Fa Ellesskab O M identifikation & Fa Ellesskab D A O M K E T R I Indhold Dette er en legende vurderingsøvelse, hvor eleverne på kort og i forhold til forskellige identifikationsmarkører skal bevæge sig rundt i forskellige

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

TROPICAL ZOO. Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber

TROPICAL ZOO. Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber Colobusabe Lige som vi mennesker bruger colobusaber i høj grad deres ansigt til at kommunikere med. Man kan altså se på deres ansigtsudtryk,

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale inspiration til FoodArt forløb med 4. klasse Af nehte Plenge og Mini Blume LÆRERMATERIALE Beskrivelse af et undervisningsforløb i billedkunst for 4.klasse gennemført af Mini Blume

Læs mere