Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://www.fya.byethost13.com/forside.html"

Transkript

1 I dette dokument forklares den basale brug af TeX, et programmeringssprog velegnet til at skrive matematiske dokumenter i, som det foregår i TeXnicCenter. De programmer, der skal bruges kan findes via hjemmesiden På denne side ligger også en skabelon, som indeholder de kommandoer, som er nødvendige for at komme i gang, men som ikke vil blive gennemgået her. Det er en god ide at downloade denne skabelon og gemme den på sin egen computer. Her vil det blive gennemgået hvordan man skriver tekst og laver afsnit samt hvordan man indsætter ligninger, tabeller og grafik. Endelig vil det blive præsenteret hvordan man laver overskrift samt litteraturliste. Generelt om LateX. Ideen bag LateX I modsætning til de fleste Windowsprogrammer, hvor ens endelige dokument ser ud præcis som man har skrevet det, består et LateX-dokument af en række koder, som man skriver i sit redigeringsprogram. Disse koder læses af en såkåldt oversætter, der fortolker hvad koderne betyder og producerer det endelige dokument. Når oversætteren har oversat koden til et læsbart dokument skal man bruge et separat program til at vise dokumentet. Proceduren i skrivning af et matematisk dokument med LateX er altså redigeringsprogram (TeXnicCenter) oversætter (TeX) fremviser (Adobe Acrobat) Der findes et væld af andre gratis redigeringsprogrammer på nettet, men TeXnicCenter er et af de letteste at bruge. I ethvert LateX dokument skal der indgå følgende tre linjer \documentclass[2pt]{article} \begin{document} \end{document}

2 Den første fortæller LateX hvilken skriftstørrelse man vil benytte samt hvilket slags dokument, man er ved at skrive. De to sidste linjer fortæller LateX at alt, hvad der står imellem dem skal inkluderes i dokumentet. Alle koder starter med symbolet \. For at tjekke, om man ens dokument indeholder fejl trykker man ctrl+f7. Under selve redigeringsvinduet findes oversættervinduet, hvori eventuelle fejl i koderne vil fremgå. Resultatet angives som LateX-Result: 4 Error(s), 8 Warning(s), 4 Bad Box(es), 9 Page(s) For at finde eventuelle linjer med fejl kan man stille sig i starten af dokumentet og trykke F9. Da hopper cursoren automatisk hen til den næste linje, der indeholder fejl. Når man har rettet en fejl er det en god idé igen at tjekke for fejl ved at trykke ctrl+f7 igen. Der fortsættes på denne måde indtil dokumentet ikke indeholder flere fejl. Når der ikke er flere fejl og man ønsker at se, hvad man har skrevet i sit redigeringsprogram, skal man blotte trykke ctrl+shift+f5, så bliver programmet gemt og oversat og der åbnes en fremviser. Man har tre oversættelsesmuligheder, nemlig LateX DVI, LateX PDF, LateX PS. I skal ikke bekymre jer om formaterne DVI og PS, men blot altid konvertere direkte til PDF..2 Fordele og ulemper ved LateX og TeXnicCenter En af fordelene LateX er at det er specielt designet til at lave dokumenter, der indeholder formler. En anden fordel er, at det, når man altså først har lært at bruge det, går meget hurtigere at sætte sine dokumenter med formler op på en pæn måde. Den måske største fordel er at programmet automatisk er i stand til at håndtere referencer til formler, figurer, tabeller og litteratur på en uhyre nem måde. Man kan altså med fordel skrive sine andre skriftlige opgaver i LateX. Den største ulempe er, udover at det selvfølgelig tager lidt tid at lære, at layoutet er så flot at det er svært at tro at indholdet ikke også er korrekt. (Pas på med dette.). TeXnicCenter er et relativt moderne redigeringsprogram og indeholder en toolbar, hvor de fleste koder kan findes, således at man ikke behøver at huske dem. Koden er ofte repræsenteret ved et symbol og vælges et af disse symboler bliver koden for dette symbol automatisk indføjet i dokumentet. Vælger man eksempelvis symbolet γ fra toolbaren får man koden \gamma. For at gøre dette kræves at man har Adobe Reader TM installeret. Dette kan gøres gratis fra 2

3 2 Miljøer I LateX findes en del forskellige såkaldte miljøer 2. Standardmiljøet er et tekstmiljø, og der skal derfor ikke angives nogen særlig kode for dette. De vigtigste af de andre miljøer er \align (nummererede ligninger) \tabular 3 (tabel) \itemize (unummereret liste) \enumerate (nummereret liste) som vi nu skal gennemgå. For at indsætte et sådan miljø i sit program begynder man blot at skrive navnet på det ønskede miljø. Derved fremkommer en lille gul boks med et forslag til miljø, og man accepterer det foreslåede miljø ved at trykke ctrl+space 4. Den kode, som koder for det givne miljø, bliver da tilføjet til dokumentet. 2. Tekstmiljø Som nævnt er tekstmiljøet standardmiljøet, hvilket vil sige at almindelig tekst skrives som i de sædvanlige skriveprogrammer. Alligevel er der et par kommentarer at knytte til miljøet. Man laver nye nummererede afsnit med overskrifter ved at benytte kommandoerne \section{}, \subsection{} og \subsection{}. Man laver nye unummererede afsnit med overskrifter ved at benytte kommandoerne \section*{}, \subsection*{} og \subsection*{}. Et enkelt linieskift skrevet i editoren medfører ikke linieskift i det endelige dokument. Istedet benyttes dobbelt linjeskift, som også automatisk medfører at næste afsnit bliver indrykket. Eksempel Linje efterfulgt af et enkelt linjeskift giver ingen ny linie Linje efterfulgt af et enkelt linjeskift giver ingen ny linie. Eksempel 2 Linje efterfulgt af et dobbelt linjeskift giver ny linie med automatisk indrykning Linje efterfulgt af et dobbelt linjeskift giver ny linie med automatisk indrykning 2 eng. environment 3 Ikke \table. 4 Generelt accepterer man alle forslag som TeXnicCenter kommer med ved at trykke ctrl+space. 3

4 Ønsker man at skrive matematiske symboler i et tekstmiljø, skal man omgive symbolet med to et $ på hver side. Eksempel 3 Man kan f.eks. skrive symbolerne $\alpha \beta \gamma \delta \Omega$ i et tekstmiljø Man kan f.eks. skrive symbolerne αβγδω i et tekstmiljø I dette eksempel ser man også at mellemrum mellem udtryk for symboler ingen rolle spiller. 2.2 \align Dette miljø giver mulighed for at skrive ligninger centreret på siden og nummererer automatisk ligningerne. Underligt nok giver TeXnixCenter intet forslag hvis man begynder at skrive align, så man bliver nødt til selv at skrive hele koden. Eksempel 4 \begin{align} E=\gamma m_0c^2\\ \gamma=\frac{}{\sqrt{-v^2/c^2}} \end{align} E = γm 0 c 2 () γ = v2 /c 2 (2) Kommandoen \\ giver en ny linie. Man kan give formlen et navn ved at benytte kommandoen \label{} og senere referere til ligningen ved hjælp af kommandoen \ref{}. Denne procedure gælder hvadenten der er tale om formler, tabeller eller figurer. Eksempel 5 \begin{align} E=\gamma m_0c^2 \label{e}\\ \gamma=\frac{}{\sqrt{-v^2/c^2}} \label{gamma} \end{align} Einstein fandt at (\ref{e}), hvor (\ref{gamma}) skal gælde. E = γm 0 c 2 (3) γ = v2 /c 2 (4) Einstein fandt at (3), hvor (4) skal gælde. Man kan også vælge at lade lighedstegnene (eller andre symboler) stå lige over hinanden ved at benytte tegnet & som følger 4

5 Eksempel 6 \begin{align} E&=\gamma m_0c^2\\ \gamma &=\frac{}{\sqrt{-v^2/c^2}} \end{align} E = γm 0 c 2 (5) γ = v2 /c, 2 (6) Man kan fjerne nummereringen ved at tilføje tegnet * i alignkommandoen. Eksempel 7 \begin{align*} E=\gamma m_0c^2\\ \gamma =\frac{}{\sqrt{-v^2/c^2}} \end{align*} E = γm 0 c 2 γ = v2 /c 2 Hvis man ønsker alle ligninger på samme linje fjerner man blot kommandoen \\. Eksempel 8 \begin{align} E=\gamma m_0c^2, \gamma =\frac{}{\sqrt{-v^2/c^2}} \end{align} E = γm 0 c 2, γ = v2 /c 2 (7) 2.3 \tabular Dette miljø giver adgang til en tabel, som man f.eks. kan bruge til at skrive data ind i. Det bruges som regel indeni miljøet \center, for at få en tabel, der står centreret på siden på en ny linie. For at få centermiljøet frem skriver man blot cen og trykker ctrl+space. For at få en tabel skriver man blot tabu og trykker ctrl+space og får da 5

6 \begin{center} \begin{tabular}{ccc} \end{tabular} \end{center} De tre c er indikerer at der er tre centrerede kolonner. Man kan ændre justeringen ved at ændre c til l for venstrejustering eller r for højrejustering. Der kan selvfølgelig tilføjes flere kolonner ved at tilføje flere c er. Eksempel 9 \begin{center} \begin{tabular}{l cr} a & b & c \\ \hline def & ghi & jkl \end{tabular} \end{center} a b c def ghi jkl De forskellige kolonner adskilles af tegnet & og de forskellige rækker adskilles af en ny linie \\. Man kan tilføje lodrette linjer ved at tilføje symbolet mellem c erne og tilføje vandrette linjer ved at tilføje kommandoen \hline efter et linjeskift. 2.4 \itemize og \enumerate Her må det næsten være nok blot at komme med eksempler Eksempel 0 \begin{itemize} \item punkt \subitem underpunkt. \subsubitem underpunkt.2 \item punkt 2 \end{itemize} punkt punkt 2 underpunkt. underpunkt.2 6

7 Eksempel \begin{enumerate} \item punkt \subitem underpunkt. \subsubitem underpunkt.2 \item punkt 2 \end{enumerate}. punkt 2. punkt 2 underpunkt. underpunkt.2 3 Grafik For at inkludere grafik i sit dokument skal billederne have et bestemt format. Et af de accepterede formater når man laver pdf-filer er formatet.jpg. For at inkludere et billede som man har kaldt navn.jpg skriver man simpelthen \includegrapics{navn.jpg}. Eksempel 2 \includegraphics{navn.jpg} Normalt er det pænt at centrere objekter og give dem en kommentar eller en henvisning. Det gøres ved hjælp af følgende kode Eksempel 3 \begin{figure}[ht] \begin{center} \includegraphics{navn.jpg} \end{center} \label{henvisning} \caption{sådan laver man et centreret billede.} \end{figure} 7

8 Figur : Sådan laver man et centreret billede. Koden opnås ved at trykke fig og ctrl+shift, hvorved figurmiljøet kommer frem. Man rykker nu ind i figurmiljøet og skriver fig og trykker ctrl+shift. Derved fremkommer centermiljøet. Endelig stiller man sig ind i centermiljøet og skriver \includegrapics{navn.jpg}. Koden \label{} virker som tidligere og koden \caption{} tilføjer tekst under figuren. En sidste ting der bør nævnes er koden i kantede parenteser. Bogstaverne angiver, hvor figuren skal placeres. Der er følgende muligheder h b t her bund top Af hensyn til layoutet placerer LateX af og til figurer et andet sted end man vil have det. Man kan insistere på at få placeret sin figur hvor man vil have det ved at lade den originale kode blive efterfulgt af et!, f.eks h!. Som regel er det dog bedre at lade LateX placere figuren, dvs. undlade kommandoen!. Man kan ændre størrelsen af sin grafik 5 ved at tilføje kommandoen [scale=] som følger Eksempel 4 \begin{figure}[h] \begin{center} \includegraphics[scale=]{navn.jpg} \includegraphics[scale=0.5]{navn.jpg} \end{center} \end{figure} 4 Titel og litteraturliste For at få en titel på sit dokument skal man inden \begin{document} tilføje følgende 5 Man kan også ændre andre indstillinger, såsom højde, bredde, og vinkel, men det er sjældent nødvendigt. Kommandoerne findes i [?]. 8

9 \title{titel} \author{forfatter} \date{\today} og efter \begin{document} tilføje \maketitle Ligesom henvisninger til figurer og formler automatisk opdateres når man kører oversætteren, kan man også lave en litteraturliste, der automatisk opdateres ved at benytte miljøet thebibliography. Dette er vist i følgende eksempel Eksempel 5 \begin{thebibliography}{99} \bibitem{notsoshort}oetiker, Tobias\\ The not so short Introduction to Late$X$ \\ \texttt{http://www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/english/lshort.pdf} \end{thebibliography} Litteratur [] Oetiker, Tobias The not so short Introduction to LateX Kommandoen bibitem{navn} indikerer at der skal tilføjes en ny bog til litteraturlisten og indholdet i de krøllede parenteser fortæller, hvordan der skal henvises til bogen i dokumentet. En henvisning foretages ved at skrive \cite{navn}. I det her tilfælde giver \cite{notsoshort} henvisningen [?]. 9

Introducerende noter....of doom! Bjarke Mønsted (med flere)

Introducerende noter....of doom! Bjarke Mønsted (med flere) LATEX Introducerende noter...of doom! Bjarke Mønsted (med flere) Indhold 1 Hvorfor er L A TEXsejt? 1 1.1 Hvordan fungerer det?........................ 1 2 Installation 1 2.1 Windows...............................

Læs mere

Introduktion til L A TEX

Introduktion til L A TEX Introduktion til L A TEX Notesæt til DM534 af Torben Nielsen tkn@imada.sdu.dk Arun Vadiveal arvad04@imada.sdu.dk IMADA SDU, Odense (Let revideret af Magnus Find magnusgf@imada.sdu.dk) 13. september 2013

Læs mere

Introduktion til LATEX

Introduktion til LATEX Introduktion til LATEX for studerende ved DTU Morten Ovi latex@student.dtu.dk www.student.dtu.dk/ latex 6. september 2004 Introduktion til L A TEX for studerende ved DTU i Indhold Om denne introduktion

Læs mere

LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen

LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen Guide 31 LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen Intentionen med denne guide er, meget hurtigt at gøre læseren i stand til at sætte dokumenter op i L A TEX. Som nogle måske ved, så er det muligt at

Læs mere

Syntaks for at skrive i L A TEX. Steffen Holst

Syntaks for at skrive i L A TEX. Steffen Holst Syntaks for at skrive i L A TEX Steffen Holst 11. september 2002 Forord Dette dokument er fremstillet for at forklare de mest nødvendige funktioner, i tekstbehandlingsprogrammet L A TEX. Dokumentet er

Læs mere

IMFUFA TEKST NR 445 2005. TEKSTER fra ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER. Den nye L A TEX for forfattere. Jørgen Larsen. Juni 2005

IMFUFA TEKST NR 445 2005. TEKSTER fra ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER. Den nye L A TEX for forfattere. Jørgen Larsen. Juni 2005 TEKST NR 445 2005 Den nye L A TEX for forfattere En introduktion til L A TEX og IMFUFA-L A TEX Jørgen Larsen Juni 2005 TEKSTER fra IMFUFA INSTITUT ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER FOR STUDIET AF MATEMATIK OG

Læs mere

Don t Panic. En kort introduktion af L A TEX for de virkeligt hungrende, og alle dem der bare gerne vil lære det.

Don t Panic. En kort introduktion af L A TEX for de virkeligt hungrende, og alle dem der bare gerne vil lære det. Don t Panic In nice and relaxing letters Har dette hæfte på forsiden, simpelthen fordi du ikke bør gå i panik. Lidt ligesom The hitchikers guide to the galaxy, som bestemt er anbefalet læsning, selvom

Læs mere

MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA

MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA Med årene er der blevet større og større behov for i gymnasiet at kunne skrive formler ind i elektroniske dokumenter, fx når der skal udfærdiges rapporter

Læs mere

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk Brugermanual 1.1 Netpub Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Netpub... 6 1.1. Om brugermanualen... 7 1.2. Sådan arbejder Netpub.... 7 1.3. Kom godt i gang

Læs mere

Tekst-formatering. Et par nyttige småting

Tekst-formatering. Et par nyttige småting 1 Version 2.0 - PHP - 04.02.2003 Tekst-formatering Kursiv tekst (ITalic) skrives \emph{kursiv tekst} Bold Format skrives \textbf{bold Format} Disse kommandoer kan kombineres, som de fleste andre kommandoer...

Læs mere

Web-guide Hvordan arbejder man med Enhedslistens hjemmesider? 1. udgave, 2015

Web-guide Hvordan arbejder man med Enhedslistens hjemmesider? 1. udgave, 2015 Hvordan arbejder man med Enhedslistens hjemmesider? 1. udgave, 2015 Web-guide Enhedlisten stiller på landsplan et system til redigering og visning af hjemmesider til rådighed for afdelinger og regioner.

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Vejledning om tilgængelige PDF-filer

Vejledning om tilgængelige PDF-filer Vejledning om tilgængelige PDF-filer Denne vejledning er udarbejdet i Kompetencecenteret it for alle under ITog Telestyrelsen. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af det øgede fokus på brugen af dokumentformatet

Læs mere

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media Hjemmesidedesign i CMS systemet SiteEnable Via Media Løgumkloster Højskole Programmet Du skal til at designe din egen hjemmeside. Til det formål findes der mange forskellige løsninger. Alle løsninger har

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

I dybden med L A T E X

I dybden med L A T E X I dybden med L A T E X Peter Mølgaard 13.08.2011, version 1.0 Indhold 1 I dybden med LATEX 2 Fra L A TEX til udskrift............................. 2 Matematik med L A TEX............................ 2

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Joomla! 1.0 Quick Start Guide

Joomla! 1.0 Quick Start Guide Joomla! 1.0 Quick Start Guide Forfatter: Russell Walker (www.netshinesoftware.com) Version: 1.0 Senest opdateret: 17/09/2005 Danish Translation: Version: 1.0 Oversættelse: Rikard Jensen 25/09/05 - Kontrol:

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Om mig. LATEX for begyndere. Skamløs reklame for MFSR I. Skamløs reklame for MFSR II

Om mig. LATEX for begyndere. Skamløs reklame for MFSR I. Skamløs reklame for MFSR II Om arrangørerne Indhold Om arrangørerne Indhold Om mig L A TEX for begyndere Ja, det er besværet værd 10. november 2010 Navn aka. Kundeservice Studie Fysik, n te år Medlem af MFSR og DK-TUG Tidligere tutor

Læs mere

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word.

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Tekstbehandling WORD Det vigtigste Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Åbn et nyt dokument. Klik Gem som og giv dit dokument et navn f.eks. Inger om Vietnam Brug

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 7 3 Hvorfor bruge Excel?... 10 3.1 Hvad bruges et regneark til?... 10 4 Grundbegreber i Excel... 11 4.1 Projektmappen...

Læs mere

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted...

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted... Webværktøj: Tastevejledning FrontPage 2003 Denne tastevejledning sætter dig i stand til at lave enkle websteder bestående af enkeltdokumenter (websider), der er indbyrdes forbundet med link (af og til

Læs mere

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske

Læs mere

LibreOffice Writer. Avanceret tekstbehandling. Forfatter. Leif Lodahl

LibreOffice Writer. Avanceret tekstbehandling. Forfatter. Leif Lodahl LibreOffice Writer Avanceret tekstbehandling Forfatter. Leif Lodahl Indledning Denne vejledning er lavet til LibreOffice. Hvis du foretrækker at betale for Microsoft Word, kan du sikkert godt lære noget

Læs mere

Excel 2003 Grundlæggende

Excel 2003 Grundlæggende Excel 2003 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere