TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI Betjeningsvejledning

2

3 Brugsanvisning Forord Kære Parabolejer Tillykke med dit valg af satellitmodtager. Du har valgt en modtager der repræsenterer det ypperste indenfor teknologi og design. Det tilrådes, at du læser pkt. 1 om sikkerhed, før du tilslutter din modtager til lysnettet første gang. VIGTIGT! Denne manual skal betragtes som vejledende da software og brugerflade løbende vil forandre sig, derfor er enhver grafisk gengivelse kun retningsgivende. Du kan altid hente den nyeste opdaterede manual i PDF format på vores hjemmeside på adressen: Med venlig hilsen Shark Electronics A/S

4 Sådan læses denne brugsanvisning Forskelle på modellerne Denne brugsanvisning dækker to forskellige modeller; Topfield 3000 CoCI og Topfield 4000 PVR CoCI. Da Topfield 4000 PVR CoCI er en mere avanceret modtager, vil der være beskrivelser af funktioner som kun forefindes i denne model. Der vil i de tilfælde blive gjort opmærksom på dette. Eks. Bemærk! Gælder kun Topfield 4000 PVR CoCI Knapper på fjernbetjeningen og menupunkter I teksten vil der være henvisninger til knapper på fjernbetjeningerne og valgmuligheder i menuerne. En tekst der henviser til en knap på fjernbetjeningen vil være skrevet med DENNE SKRIFTTYPE (eks. knappen EXIT) En henvisning til en menu eller et menupunkt vil være skrevet med denne skrifttype (eks. menuen Installation). 4

5 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed Support Tilbehør Opsætning Fysiske krav til signal modtagelse Tilslutning til eksisterende parabol Tilslutning til flere paraboler/lnb'er LNB montering Kabel Tilslutning af modtager Indhold Tilslutning til TV Tilslutning til video Modulator Hifi udtag S/P-DIF optisk udgang RS-232 interface /12V tilslutning LNB tilslutning LNB 2 tilslutning (kun Topfield 4000 PVR) Fjernbetjeningen Grundlæggende betjening Via fjernbetjening Via front på modtager Programkort Menusystemet Genvejstaster Infobjælke Kanalvælgeren Opstart Sprog indstilling Indstil timer og ur LNB indstilling System indstilling Indstil timer og ur Adgangskontrol Sprog indstillinger A/V udtag indstillinger Skærmgrafik transparens Tid info bjælke skal vises Info box position Organiser kanaler Afsøge kanaler Skift navn Flyt Lås Udlad Slet Sorter Organiser favorit kanaler Skift navn på favoritgruppe Slet en gruppe Oprette en ny favoritgruppe Oprette favoritkanaler i en favoritgruppe Optag (kun Topfield 4000 PVR) Satellit Kanal Funktion Varighed Fil navn Start Stop Reservation Kontroller reservation HDD Service (kun Topfield 4000 PVR) Reservation Kontroller reservation Formater harddisk Tids forskydning Installation LNB indstilling Kanal søgning Kanal kopiering (kun Topfield 4000 PVR) Motoriseret DiSEqC Satellit eller Transponder redigering Fabriks indstilling (Reset) Overfør program til anden modtager Overfør Data til anden modtager Information Modtager information Kalender Conax interface KIOSK bestilling Abonnement status Status KIOSK bestilling Ændre pinkode Forældrekontrol Common interface Spil 45 snldjqhnlkdjhqilj 5

6 1. Sikkerhed Modtageren skal placeres på et fast og stabilt underlag i rene omgivelser og i passende afstand fra varmeud viklende objekter, som andre elektroniske apparater, radiatorer o.l. Køleribberne i bund og låg må ikke tildækkes, ligesom der skal være en frihøjde på mindst 5 cm over modtageren. Tilslut ikke satellitmodtageren til lysnettet, før alle øvrige forbindelser er tilsluttet. Her tænkes på parabol, TV, video og andet tilbehør. Modtageren bør stå i "standby", når den ikke benyttes. Dette er af hensyn til forskellige opdateringer, som kun kan foregå i standby. Kun i tilfælde af lynnedslag skal satellitmodtageren frakobles lysnettet, da den indeholder meget følsomme komponenter. Bemærk! Garantien omfatter ikke skader, der er opstået direkte eller indirekte som følge af lynnedslag eller anden induktionsstrøm. ADVARSEL! Låget må ikke fjernes, da apparatet indeholder områder med stærkstrøm. I tilfælde af uautoriseret indgreb, fysisk beskadigelse eller unormal brug af satellitmodtageren bortfalder garantien. 1.1 Support Shark Electronics kan som udgangspunkt ikke yde support til private. Vi må henvise til din forhandler. I det omfang vores resourcer tillader det, kan vi yde support til private såfremt der henvises til forhandler samt navngiven kontaktperson ved forhandleren. Benyt adressen Der kan gå op til flere dage før vi kan svare. Vi har også oprettet et brugerforum på vores hjemmeside, hvor nuværende ejere af vores produkter, eller kunder der påtænker at købe et af disse produkter, kan stille spørgsmål og få gode råd og tips. Shark's Forum køres af brugerne men når der er behov for det vil vi komme med indlæg i debatter der måske kræver afklaring for at komme på sporet igen. Endelig vil vi også bruge forum til at søge inspiration til en løbende forbedring af produkterne. Du finder vores forum på 1.2 Tilbehør Der findes en mængde forskellige fabrikater indenfor splittere, omskiftere, forstærkere samt motorer. Følgende fabrikater er godkendt til at fungere optimalt sammen med din modtager: Shark EMP Global STAB motorer Spaun Benyttes andre fabrikater kan vi ikke stå indenfor funktionalitet eller eventuelle skader dette udstyr måtte forårsage. 6

7 2. Opsætning 2.1 Fysiske krav for modtagelse via satellit Fastgør parabolen enten på en væg, en antennemast eller et fritstående rør. Det har ingen betydning om parabolen monteres højt eller lavt, det er derimod vigtigt at den monteres på et stabilt underlag. Vær opmærksom på at f.eks. en trægavl på et hus kan give problemer, da den vil give sig med tiden. Der skal foran parabolen være frit sigte mod syd (se nedenfor). Ret parabolen mod syd og placer den næsten lodret. Spænd skruer og bolte løst af hensyn til senere finindstilling. En god huske regel! Afstand til evt. forhindringer bør være dobbelt så stor som højden på forhindringerne. Med andre ord, er en forhindring 1 meter høj, skal parabolen 2 meter væk fra den. TIP! Du kan male din parabol, så den passer bedre til omgivelserne. Vær dog opmærksom på, at garantien på selve parabolen vil bortfalde. 2.2 Tilslutning til eksisterende parabol Har du allerede en parabol, skal du være opmærksom på hvilken LNB type, parabolen er monteret med. Det anbefales at anvende en universal LNB. Hvis din Shark modtager ikke er indstillet til den korrekte LNB type, kan det resultere i fejl. 2.3 Tilslutning til flere paraboler eller LNB hoveder Satellitterne 1 Vest og 5 Øst er de mest populære positioner. Der befinder sig imidlertid en lang række spændende satellitter på himmelen, og din Shark modtager kan modtage signaler fra flere satellitter, uden det er nødvendigt at dreje selve parabolen. Du kan montere 2 LNB enheder på den samme parabol, eller en ekstra parabol for at modtage flere satellitter. Du kan benytte en såkaldt DISEqC omskifter, der gør, at du kan have op til 4 LNB enheder på ét kabel. Hør din forhandler om mulighederne. Bemærk! Shark garanterer kun for korrekt funktionalitet sammen med Shark tilbehør eller tilbehør godkendt af Shark. Se vores hjemmeside for yderligere oplysninger Tegningen til højre viser, hvorledes du med en såkaldt DiSEqC omskifter kan samle signalerne fra 2 paraboler i ét kabel. Det kunne selvfølgelig også være 2 Universal LNB enheder monteret på samme parabol. Topfield modtageren vil skifte automatisk mellem de 2 LNB enheder eller paraboler. Denne opsætning vil også fungere med andre LNB enheder end Universal typen. Bemærk! Benyt kun originalt Shark tilbehør for optimal funktionalitet. I opsætningen til venstre kan du se, hvorledes man kan tilslutte hele 4 LNB enheder på kun 1 kabel LNB enhederne skal være af universal typen. Med den viste opsætning vil du typisk modtage signaler fra satelliterne på 1 Vest, 5 Øst, 13 Øst og 19 Øst. 7

8 2.4 LNB montage Monter LNB'en i parabolens holder, så LNB'ens kabeludtag vender lodret mod jorden. Monter nu 6-8 mm kvalitetskabel med fast inderleder på LNB'en via F-stikket. Undgå skarpe knæk på kablet, da det kan medføre en forringet billedkvalitet, eller andre fejl. Montage af F-stik Vær påpasselig, så der ikke sker kortslutning mellem inderleder og skærm (trådene omkring inderleder). Isolering Skærm Inderleder Isolering Bemærk! LNB'ens F-stik skal beskyttes mod vejrlig. Dette gøres bedst med en speciel, selvvulkaniserende kabeltape, der fås hos faghandlen, eller noget fedt, f.eks. vaseline. Brug aldrig hærdende silikone. 2.5 Kabel Benyt et kabel af god kvalitet. Husk at det er meget højfrekvente signaler, der bliver transporteret gennem kablet. Kablet skal være af typen med såkaldt stiv inderleder. Pas på at inderlederen ikke er klippet skævt af, da det kan ødelægge både LNB og din satellitmodtager. I givet fald dækker garantien ikke. Kablet skal være af 75 Ohm typen. Man kan normalt trække ca. 50 m kabel fra parabol til modtager uden problemer. Kontakt din forhandler, hvis du skal have en linjeforstærker monteret. 8

9 3. Tilslutning af modtager 3.1 Indhold Din nye modtager skal være leveret i en ubeskadiget emballage. Er dette ikke tilfældet skal du straks henvende dig til din forhandler for at få rettet op på dette forhold. Emballagen skal indeholde følgende: Topfield modtager Fjernbetjening To stk. AAA batterier Manual Coax han/hun kabel 0/12V tilslutning Topfield 3000 CoCI Video udgang (phono) VCR Scart TV Scart Antenne ind/ud S/P-DIF optisk udgang RS-232 interface LNB ind/ud Audio udgang L/R (phono) 0/12V tilslutning Topfield 4000 PVR CoCI LNB 2 ind/ud Video udgang (phono) VCR Scart TV Scart Antenne ind/ud S/P-DIF optisk udgang RS-232 interface 3.2 Tilslutning til TV via Scart (TV Scart) Du har to muligheder for at tilslutte din Shark modtager til dit TV. Den første mulighed er via Scart stik (anbefales!) Benyt et fuldt monteret 21-bens Scart kabel. Kun herved får du fuldt udbytte af din modtager. Via Scart kabel kan du sætte modtageren op til at udsende et såkaldt RGB signal der er det optimale for billedgengivelse på de fleste moderne TV apparater. Den anden mulighed er at benytte den indbyggede modulator (se pkt. 3.4). 3.3 Tilslutning til video via Scart (VCR Scart) Som ved "TV" er der 2 muligheder for at tilslutte en videomaskine. Benyt enten Scart eller modulator. Har du stereovideo og ønsker at optage udsendelser fra din satellitmodtager i stereo skal du benytte et fuldt monteret 21 bens Scart stik. Du vil også opnå en bedre billedkvalitet på optagelsene ved at benytte Scart stik. 9

10 3.4 Tilslutning til TV og video via modulator (Antenne ind/ud) En modulator er et kredsløb der omdanner signalerne fra parabolen til et normalt antennesignal som et TV eller en videomaskine kan indstilles til at modtage. Modulatoren i din modtager repræsenterer den nyeste teknologi og enheden dækker helt fra kanal 21 til 69. Det betyder at der er rig mulighed for at finde en frekvens der ikke genererer støj på overlappende eller nabokanaler. Modulatoren er en såkaldt "loop through" type hvor antenne signalet, stort set uden tab og uden de pågældende enheder behøver at være aktive, kan loopes fra f.eks. VCR til SAT og videre til TV. Som standard er modulatoren indstillet til kanal 36. Dvs. at hvis TV'et eller video'en tilsluttes modulatoren, skal TV- eller video-tuneren indstilles til kanal Audio udgange (L/R phono) Din modtager er forsynet med to Phono stik for lydtilkobling til et Hi-Fi anlæg. De fleste Hi-Fi anlæg har en AUX indgang hvor du kan tilkoble din modtager. Se Hi-Fi udstyrets manual for detaljer. 3.6 S/P-DIF optisk udgang Din modtager er også forsynet med en S/P-DIF optisk udgang for lydtilkobling til et Hi-Fi anlæg eller et Home-Cinema system. dette vil give dig mulighed for digital lyd i meget høj kvalitet. 3.7 RS-232 PC interface Med RS-232 PC interfacet er det muligt at tilslutte modtageren til en PC med et null-modem kabel. Der er mulighed for at opdatere din modtager med den nyeste software, redigere din kanalliste eller downloade små programmer fra din PC til modtageren, se mere på /12V tilslutning Din modtager har et udtag for en 0/12 Volt omskifter. Dette kan f.eks. benyttes til tilslutning af ekstra udstyr. 3.9 LNB tilslutning Ved LNB in tilsluttes kablet fra din LNB enhed, omskifter eller motor. Ved LNB out kan du videre koble signalet til en extern satellitmodtager eller for TF4000 vedkommende til LNB LNB2 tilslutning (kun Topfield 4000 PVR) Ved LNB2 in tilsluttes kablet fra din sekundære LNB enhed, omskifter eller motor. Ved LNB2 out kan du videre koble signalet til en extern satellitmodtager 10

11 4. Fjernbetjeningen 4.1 Mute MUTE tasten kan fjerne lyden øjeblikkelig hvis f.eks. telefonen ringer. Når lyden ønskes tilbage kan du enten aktivere MUTE tasten igen eller benytte PILETASTERNE VENSTRE / HØJRE for aktivere lyden samtidig med du justerer lydstyrken enten op eller ned. 4.2 Menu MENU tasten giver dig adgang til Hovedmenuen (se pkt. 5.4) hvor en hel række af indstillinger kan finde sted. Er du inde i f.eks en undermenu og ønsker at bevæge dig baglæns i menuen uden helt at forlade den, benyttes MENU tasten ligeledes. 4.3 Tænd / Sluk Denne tast benyttes til at tænde for din modtager samt slukke for modtageren. 4.4 Exit EXIT tasten benyttes til at forlade den funktion du måtte være i. EXIT tasten benyttes ligeledes såfremt du er i en menu og ønsker at forlade denne. 4.5 Guide Her finder du den Elektroniske Program Guide hvor du får oversigter over programmerne, detaljerede informationer samt mulighed for at reservere udsendelser til at blive vist på det aktuelle starttidspunkt. Topfield 4000 PVR CoCI giver også mulighed for at bestille et program direkte fra Guiden til optagelse på den indbyggede harddisk. Aktiverer du GUIDE tasten vil følgende skærmbillede blive vist. Dette tal viser hvilket kanalnummer du er på Aktuel lokal tid, dato/måned samt år og dag Kanalens navn Nuværende program med start og slut tid Næste program med start og slut Her vises detaljerede program information. Teksten vil automatisk begynde at "rulle" hvis der er mere en én side information. 4.5 Guide Den RØDE GENVEJSTAST (F1) giver adgang til et anden layout på Programguiden. Den GRØNNE GENVEJSTAST (F2) giver adgang til programguide for foregående dag. Den GULE GENVEJSTAST (F3) giver adgang til næste dags programinformation Den BLÅ GENVEJSTAST (F4) tvinger den ønskede side frem vedrørende programinformationer såfremt der er mere end én side. OK tasten kan aktiveres for at reservere et program. Programmet vil automatisk blive vist på starttidspunktet - din reservation vises ved at et grønt R fremkommer på programmet. Aktiverer du OK tasten 2 gange vil et rødt R fremkomme. Det betyder at programmet nu automatisk vil blive optaget på den indbyggede harddisk (gælder kun Topfield 4000 PVR) Du kan skifte kanal ved at benytte PILETASTERNE VENSTRE / HØJRE og vælge aktuelt program ved at betjene PILETASTERNE OP / NED. 11

12 TIP! Ønsker du programbeskrivelse vist med større bogstaver kan du i den udvidede Guide menu taste "i" på fjernbetjeningen. Nu vil en væsentlig større programbeskrivelse blive vist. 4.6 Piletaster Piletasterne benyttes til flere ting. I daglig brug benyttes VENSTRE / HØJRE PILETAST til at justere lydstyrken med. Er du i Menu funktionen benyttes VENSTRE / HØJRE PILETAST til at vælge forskellige funktioner. PILETAST VENSTRE / HØJRE er også meget anvendelige når du befinder dig i en f.eks. meget lang kanalliste og ønsker at bladre / skifte hurtigt. PILETAST OP / NED benyttes til at skifte program. Disse piletaster benyttes ligeledes til at manøvrere i menuerne. 4.7 OK tasten Med denne tast bekræfter du og vælger. Ser du en kanal og ønsker at se en ny kan du f.eks. taste OK for at få kanallisten frem. Her kan du så vælge den ønskede kanal ved at benytte PILETASTERNE og bekræfte dit valg med OK tasten. I kanaloversigts menuen kan du også taste nummeret på kanalen efterfulgt af kanalnummeret f.eks. 1. Nu vil modtageren skifte til program / kanal Det numeriske tastatur Disse "tal" taster benyttes til direkte programvalg men kan også benyttes til i f.eks. menu funktionen at indtaste forskellige værdier. Ser du et program og kan huske kanalnummeret på en anden kanal du ønsker at se - kan du blot taste nummeret direkte. 4.9 Recall Denne tast benyttes til at skifte mellem det nuværende program samt det foregående program Info Info tasten vil forskellige steder give adgang til yderligere information. Ser du et givent program og ønsker du at se f.eks. programmets titel, kanalnummer, tuner og frekvensinformationer, aktuel lokal tid, programmets start og slut tid - kan det hele lade sig gøre her. Taster du to gange på "i" for du vist yderligere programinfo TV / Radio Denne tast skifter mellem satellit TV og satellit Radio funktion. Når du ønsker at skifte tilbage aktiveres tasten blot endnu engang TV/SAT Med denne tast kan du hurtigt skifte mellem normalt TV og Satellit TV. Dette er kun muligt ved Scart tilslutning 4.13 FAV FAV tasten giver adgang til de kanaler der er valgt som favorit kanaler. Se manualens afsnit "Organiser Favorit kanaler" (se pkt. 9) Såfremt der er valgt favorit kanaler vil aktivering af tasten FAV vise denne liste på skærmen. Det kan anbefales at hvert familiemedlem opretter sine egne lister og f.eks. døber listerne, Far, Mor, Lillebror og Lillesøster. Det indbyggede "tastatur" (pkt. 8.2) giver dig nem og hurtig adgang til at oprette og døbe eller omdøbe en favorit kategori Lydtype / spor Her har du mulighed for direkte at vælge lydtype og spor. Nogle kanaler følger ikke helt de internationale specifikationer for DVB. Det kan f.eks. betyde at man sender flere lydspor (flere sprog) på ét stereosignal. På f.eks. Cartoon Network betyder det at du skal aktivere denne tast og derefter vælge HØJRE PILETAST for at vælge højre lydspor. Nu har du således dansk lyd på Cartoon Network. 12

13 4.15 Undertekster Her har du mulighed for at vælge undertekster til et program. Programmer der ikke er bestemt for det Skandinaviske område vil normalt ikke tilbyde undertekster på f.eks dansk. Når du har forvalgt f.eks dansk vil dette sprog altid blive benyttet men du kan altså midlertidig vælge et nyt sprog til undertekster. BEMÆRK! For Tekst-tv på Topfield 3000 skal denne tast aktiveres 2 gange Tekst-tv Denne tast giver adgang til tekst-tv. Aktiver tasten og vælg derefter den ønskede tekst-tv side med de numeriske taster. Tekst-tv på Topfield 3000: Se ovenstående afsnit om undertekster F1 Den røde funktionstast er udover at fungere som genvejstast i tekst-tv funktionen, også tasten der giver adgang til oversigten over hvilke programmer du har optaget på harddisken (kun Topfield 4000 PVR). Det første tal er antal af optagelser. Næste er information om hvornår det pågældende program er optaget. Herefter kommer programmets titel (bemærk at det kan variere om programmets titel eller kanalens navn registreres her). Endelig vises et lille billede der stammer fra programmets start - der hvor du startede med at optage (se nedenstående Tip). Nederst oplyses hvor mange MB (Megabyte) den pågældende optagelse fylder. Dernæst er der oplysninger om hvor mange timer og minutter den varer samt fra hvilken satellit, frekvens osv. Endelig oplyses hvor mange MB der er fri til nye optagelser. Den røde genvejstast (F1) er Exit (den almindelige EXIT tast kan stadig benyttes) Den grønne genvejstast (F2) sletter det markerede program Den gule genvejstast (F3) giver mulighed for at omdøbe den markerede optagelse Den blå genvejstast (F4) giver mulighed for at låse en optagelse således der skal benyttes PIN kode for at se det pågældende program HDD index TIP! Du kan til en vis grad selv bestemme hvilket billede der skal være registreret på den pågældende optagelse. Sådan gør du: Før du aktiverer optage tasten aktiverer du HØJRE PILETAST mens du ser det program du ønsker at optage. Du vil nu se en tids bar med et lille billede der skifter med jævne mellemrum. Når et billede vises som du mener repræsenterer udsendelsen bedst - aktiverer du hurtigt optage tasten inden billedet skifter. Nu vil det pågældende billede blive det billede du fremover vil se i oversigten F2 Den grønne funktionstast er til at indsætte såkaldte bogmærker i en optagelse. Dette er en meget nyttig funktion såfremt du ønsker at se specielle sekvenser af dine optagelser. Du kan indsætte bogmærker samtidigt med du optager eller indsætter dem efter du har optaget en udsendelse (i playback mode). Du kan indsætte flere bogmærker i den samme optagelse. Ønsker du at slette et bogmærke skal du blot springe frem til det ved at benytte F3 tasten hvorefter du aktiverer F2 tasten - nu er det pågældende bogmærke slettet. 13

14 4.19 F3 Den gule funktionstast benyttes når du vil springe til et bogmærke (se F2). Du springer til næste bogmærke ved atter at aktivere F3 tasten F4 Med F4 tasten kan du få yderligere informationer om status ved afspilning. Aktiverer du F4 tasten vil en info bar øverst til højre blive vist. Her kan du se hvor lang tid der er tilbage af den pågældende optagelse. Starter ligeledes øjeblikkelig afspilning såfremt tidsforskydning er aktiveret UHF Denne tast giver hurtig adgang til menuen for A/V indstillinger. Her har du mulighed for at vælge hvilken UHF kanal du benytter gennem modtagerens modulator. Bemærk dog at såfremt der er mulighed på dit TV apparat må vi kraftigt anbefale at du benytter et fuldt monteret Scart kabel til at forbinde modtager og TV apparat med hinanden 4.22 Sleep Denne tast giver mulighed for at aktivere en standby tid. Hermed menes at når det aktiverede tidsrum er gået - vil modtageren automatisk gå i standby (slukke) Aktiver tasten gentagne gange for at vælge den ønskede tid. Bemærk! Punkterne gælder kun Topfield 4000 PVR CoCI 4.23 Rew Ved aktivering af denne tast bliver status baren for afspilning eller tidsforskudt optagelse vist. Aktiveres tasten igen vil hurtig baglæns afspilning blive aktiveret Play (Afspilning) Denne tast aktiverer normal afspilning Pause Denne tast aktiverer pause hvilket betyder at billedet bliver "frosset" FF Denne tast er hurtigt frem eller hurtig afspilning. Der kan afspilles i forskellige tempi. Aktiver tasten igen for hurtigere afspilning Slow Aktiverer du denne tast har du mulighed for at afspille et optaget program i slowmotion. Aktiveres tasten gentagne gange kan du vælge mellem 7 forskellige hastigheder for slowmotion Stop Aktiveres denne tast stopper du en given afspilning eller en optagelse Rec (Optag) Aktiveres denne tast starter du øjeblikkelig en optagelse Repeat Aktiveres denne tast under en afspilning er det muligt at vælge en periode som skal gentages efter afspilning. 14

15 4.31 Fjernbetjeningerne - overblik Topfield 3000 Topfield

16 5. Grundlæggende betjening 5.1 Via fjernbetjeningen Den daglige betjening foregår via fjernbetjeningen. Du tænder og slukker for modtageren på den øverste røde tast på fjernbetjeningen. Når modtageren er slukket vil en rød LED lampe i fronten af modtageren lyse ud for Stand By og et UR vil være fremme i displayet. Når der tændes for modtageren vil den røde LED lampe slukke og uret bliver erstattet af nummeret på den kanal modtageren er indstillet til at modtage. Modtageren vil altid starte på den kanal den befandt sig på da du slukkede. Bemærk! Det frarådes at frakoble strømmen til modtageren da den dermed ikke vil kunne modtage opdateringer. Se pkt. 1 vedrørende sikkerhed. 5.2 Via fronten på modtageren På modtagerens front befinder sig udover tænd/sluk knappen 2 knapper, nemlig kanal op og ned, ved hjælp af disse kan du "zappe" rundt i kanalerne. Alt andet betjenes via fjernbetjeningen. I højre side monteres de såkaldte PCMCIA KORT (CA moduler). Pas på ikke at være for voldsom når disse kort skal indsættes da det kan betyde en ikke reparerbar skade på på enheden som ikke vil være omfattet af garantien. Bemærk! Vi fraråder at udtage og isætte programkort mens modtageren er i drift. Sluk for modtageren - fjern netkablet, isæt eller udtag kort og tilslut strøm igen. 5.3 Programkort Programkort isættes ved at åbne lågen til højre på modtageren. Bag lågen er der en kortlæser og to såkaldte Common Interfaces. Kortene til kortlæseren isættes på en sådan måde at den blanke chip vender opad og ind mod modtageren. Kortene til CA modulerne isættes således at den blanke chip vender opad og ind mod modtageren. Smart card læser (Indb. Conax) Tænd / sluk Kanal op / ned 2 Common Interface til andre kodningssystemer 16

17 5.4 Menusystemet Menusystemet i din modtager er omfattende, men let at finde rundt i. For at kunne indstille de forskellige parametre i modtageren skal man ind i hovedmenuen, dette gør man ved at taste MENU på fjernbetjeningen. I menuerne vælger/aktiverer man menupunkter eller funtioner ved hjælp af PILETASTERNE, og OK tasten på fjernbetjeningen. Når et menupunkt er markeret vil farven ændre sig fra mørk blå til lys blå. På billedet nedenfor ser du hovedmenuen, menupunktet Systemindstilling er her markeret 5.5 Genvejstaster I enkelte menuer/oversigter kan du aktivere forskellige funktioner ved at trykke på en af de farvede taster på fjernbetjeningen, som svarer til farven på genvejsknappen i menuen. Nedenfor er vist et eksempel på en sådan menu. Hvis du i denne oversigt f.eks. vil sortere kanalerne i alfabetisk orden, er det altså den GULE GENVEJSTAST (F3) du skal trykke på. 5.4 Hovedmenu med markeret menupunkt 5.5 Menu med genveje 5.6 Infobjælke Når du skifter kanal med OP/NED PILETASTERNE på fjernbetjeningen eller går ind i kanalvælgeren (se pkt. 5.7) og vælger en anden kanal, vil du se en infobjælke på det nye program. Infobjælken viser navnet på den pågældende kanal, titlen på det nuværende program, tidspunktet for programmets start- og sluttid. Bemærk! På visse kanaler er denne information ikke mulig! Satellitinfo Kanalnummer Kanalens navn Programinfo Signalstyrke Ur Programmets varighed 5.6 Infobjælke Kodet Undertekst Tekst-tv 17

18 5.7 Kanalvælgeren En af de funktioner du kommer til at bruge ofte er kanalvælgeren. Når du ser et TV program (uanset hvilket) og du ønsker at skifte videre til et andet program kan du gøre tre ting. Du kan enten trykke på OP/NED PILETASTERNE på fjernbetjeningen (eller på fronten af modtageren) eller vælge at taste kanalnummeret direkte. Tast f.eks. 125 og vent få sekunder. Nu skifter modtageren til kanal 125. Du kan også taste kanalnummeret og derefter taste OK for hurtigt skift. Endelig kan du, for at få et bedre overblik over tilgængelige kanaler, trykke på OK tasten. Herved kommer du ind i kanalvælgeren. Du navigerer i kanalvælgeren på følgende måde: Ved hjælp af OP/NED PILETASTERNE på fjernbetjeningen flytter du markeringen til den kanal du ønsker at se, og taster OK. Ved hjælp af HØJRE/VENSTRE PILETASTERNE på fjernbetjeningen (se pkt. 4) skifter du til næste/forrige side i listen. Ved at trykke på de farvede genvejstaster er det muligt at aktivere følgende funtioner Den RØDE GENVEJSTAST (F1): I Topfield 4000 skiftes mellem tuner input I Topfield 3000 slås hjælpemenuen henholdsvis til og fra Den GRØNNE GENVEJSTAST (F2): Skifter mellem normal visning og sorteringsvisning (se mere om sorteringsmulighederne i pkt. 8.7) Den GULE GENVEJSTAST (F3): Sorterer kanaler i alfabetisk orden Den BLÅ GENVEJSTAST (F4): Viser en liste over de indstillede satellitter. I denne liste kan man vælge fra hvilken satellit kanalvælgeren skal vise kanaler. TV/Radio programmer Tuner 1 eller 2 (kun TF4000) Kanalnummer Kanalnavn $ markerer kodet kanal Programdata 5.7 Kanalvælger 18

19 6. Opstart Første gang, og kun første gang, du tænder for modtageren vil du se en hovedmenu der er lidt anderledes end normalt. Det er kun muligt at aktivere nogle få at menupunkterne, nemlig dem der SKAL indstilles før du kan komme igang med at se TV. 6.1 Sprog indstilling (Hovedmenu > System indstiling) Det anbefales at du først indstiller modtageren til det menusprog du ønsker, f.eks. dansk. I hovedmenuen vælges System setting > Language Setting, ud for Menu Language, Subtitle Language og Audio Language kan du med VENSTRE/HØJRE PILETASTERNE vælge det passende sprog. I billedet herunder er der valgt Danish (Dansk). Vend tilbage til hovedmenuen ved at trykke 2 gange på MENU på fjernbetjeningen. System setting 6.1 Sprog indstillinger 6.2 Indstil timer og ur (Hovedmenu > System indstilling) Nu er det en god ide at få indstillet uret, så timer optagelser og EGP info vises med den korrekte tid. Marker Lokal tids indstilling og tast OK Lokal tids indstilling (Hovedmenu > System indstilling > Indstil timer og ur) Hvis tiden i bjælken til højre er ok kan du blot taste exit for helt at forlade funktionen, eller tast menu for at komme tilbage til den forgående menu. Hvis uret ikke er stillet korrekt taster du OK. 6.2 Indstil timer og ur Lokal tids indstilling Funktion (Hovedmenu > System indstilling > Indstil timer og ur > Lokal tids indstilling) Her kan du vælge om uret skal stilles automatisk eller manuelt. Vælger du automatisk skal du givetvis stille offset tiden i nederste menu Tid offset. Gå til dette punkt hvis du vælger automatisk indstilling. Vælger du Manuel indstilling vil punktet Lokal tid nu blive fremhævet. Gå nu til punktet Lokal tid. 19

20 Lokal tid (Hovedmenu > System indstilling > Indstil timer og ur > Lokal tids indstilling) Her kan du vælge at indtaste dag/måned/år* samt time:minutter manuelt. Du kan også nøjes med at justere uret ved at benytte HØJRE/VENSTRE PILETAST. Du skal benytte de numeriske taster på fjernbetjeningen (0-9) for at aktivere manuel indtastning af dato og tid. Tast f.eks. 1 - Nu vil dato og tid ændre sig til 1D/MM/YYYY ##:##. Benyt tasterne til at taste de korrekte data. * kun muligt på Topfield 4000 PVR GMT (Hovedmenu > System indstilling > Indstil timer og ur > Lokal tids indstilling) GMT står for Greenwich Mean Time. Det er den aktuelle tid på nul tidslinjen som er placeret syd for London. Da solen som bekendt står op i øst og London ligger et stykke vest for Danmark, betyder det at tiden altid er 1 time længere fremme på dagen end den er i forhold til GMT. Ved sommertid er forskellen 2 timer, da GMT ikke skifter mellem sommertid og vintertid Tid offset (Hovedmenu > System indstilling > Indstil timer og ur > Lokal tids indstilling) Her justeres tidsforskellen mellem GMT (se pkt ) og den lokale tid. I Danmark skal der lægges én time til ved vintertid og 2 timer ved sommertid. Se hvorledes tiden i Lokal tid skifter når du ændrer på Tid offset. Juster tiden korrekt og forlad denne funktion ved at aktivere EXIT tasten. 6.3 LNB indstilling (Hovedmenu > Installation) Nu skal modtageren indstilles til at modtage satellit signaler. I hovedmenuen vælges Installation > LNB indstilling. 6.3 LNB indstilling Satellit navn Satellit navn (Hovedmenu > Installation > LNB indstilling) Aktiver OK tasten for at få en oversigt over forprogrammerede satellitter. I Skandinavien er de mest benyttede satellitter Thor 123 på 1 Vest (Canal Digital) samt Sirius på 5 Øst (Viasat) Benyt PILETASTERNE og bekræft med OK tasten Tuner valg (kun Topfield 4000 PVR) (Hovedmenu > Installation > LNB indstilling) Her skal du vælge om det er Tuner 1 eller Tuner 2 opsætningen drejer sig om. Har du et motorstyret system eller kun ét kabel trukket fra parabol til satellitmodtager, er det altid Tuner 1 der skal vælges Tilslutnings type (kun Topfield 4000 PVR) (Hovedmenu > Installation > LNB indstilling) Har du valgt Tuner 2 vil du nu have mulighed for at vælge hvorledes Tuner 1 og Tuner 2 skal fungere mest hensigtsmæssigt til netop dit system. Hvis du har 2 eller flere LNB enheder tilsluttet skal du vælge Adskilt. Har du kun én LNB enhed tilsluttet kan du vælge Gennemsløjfet. Dette har dog den begrænsning at Tuner 2 kun kan modtage fra den polaritet som Tuner 1 er indstillet på. Praktisk betyder det at der kun er adgang til ca. det halve antal kanaler som hvis du havde 2 uafhængige LNB enheder monteret. 20

21 6.3.4 LNB frekvens (Hovedmenu > Installation > LNB indstilling) Langt de fleste LNB typer er af typen Universal LNB enheder. Har du et ældre anlæg hvor du er i tvivl om typen bør du konsultere din forhandler. En forkert eller ældre type LNB enhed kan kraftig forringe dine modtage muligheder samt resultere i en dårlig signal kvalitet. Den mest benyttede LNB frekvens er 9750/ LNB strømforsyning (Hovedmenu > Installation > LNB indstilling) I større anlæg kan det være en nødvendighed at slukke for LNB strømforsyning på nogle modtagere i anlægget. I enkeltbruger anlæg skal strømmen altid være Til khz (Hovedmenu > Installation > LNB indstilling) Nogle LNB typer styrer båndskift ved hjælp af en 22 Khz tone. Konsulter din forhandler hvis du har behov for at vide mere. En Universal LNB skal således benytte 22 Khz, hvorfor der ikke er mulighed for at foretage ændringer i denne funktion når du har valgt Universal LNB V (Hovedmenu > Installation > LNB indstilling) Din modtager har et udtag for en 0/12 Volt omskifter. Dette kan f.eks. benyttes til tilslutning af ekstra udstyr DiSEqC 1.0 (Hovedmenu > Installation > LNB indstilling) DiSEqC er en bestemt signaltype for kontrol og styring af eksternt udstyr som omskiftere eller motorer. Du kan vælge mellem type 1, 2, 3 eller 4 samt mini A og mini B. Vi henviser til manualen for den type switch du har købt. VIGTIG INFORMATION! Shark Electronics A/S garanterer kun for korrekt funktionalitet af eksternt udstyr såfremt dette er godkendt af Shark. Se altid en opdateret oversigt på hjemmesiden: Kanalsøgning (Hovedmenu > Installation > LNB indstilling) Når de foregående indstillinger er korrekte kan du nu vælge Kanal søgning. 6.4 Kanalsøgning (Hovedmenu > Installation) I denne menu indstiller du forskellige parametre for hvordan modtageren skal søge efter kanaler. 6.4 Kanal søgning Satellit navn (Hovedmenu > Installation > LNB indstilling > Kanalsøgning) Aktiver OK tasten for at få en oversigt over forprogrammerede satellitter. I Skandinavien er de mest benyttede satellitter Thor 123 på 1 Vest (Canal Digital) samt Sirius på 5 Øst (Viasat ) Benyt PILETASTERNE og bekræft med OK tasten. 21

22 6.4.2 Søgnings funktion (Hovedmenu > Installation > LNB indstilling > Kanalsøgning) Der er mulighed for at søge nye kanaler på flere forskellige måder. Vi råder til at benytte Auto og således overlade Manuel, Avanceret samt SMATV søgning til specialister Frekvens (Hovedmenu > Installation > LNB indstilling > Kanalsøgning) Et parameter der kun skal indstilles ved manuel søgning. Her vælges den aktuelle frekvens der søges efter. Der henvises til hjemmesiden hvor du kan finde links til opdaterede frekvensoversigter Symbol rate (Hovedmenu > Installation > LNB indstilling > Kanalsøgning) Et parameter der kun skal indstilles ved manuel søgning. Der henvises til hjemmesiden hvor du kan finde links til opdaterede symbolrate oversigter Polarisering (Hovedmenu > Installation > LNB indstilling > Kanalsøgning) Et parameter der kun skal indstilles ved manuel søgning. Der vælges mellem Vertikal eller Horisontal søgning/afgrænsning Netværk søgning (Hovedmenu > Installation > LNB indstilling > Kanalsøgning) Der kan søges på specielle netværk. Vi tilråder at have denne funktion slået til PID (Hovedmenu > Installation > LNB indstilling > Kanalsøgning) En speciel afgrænsningsfunktion. Kun til absolut specialister Gratis/Kodet (Hovedmenu > Installation > LNB indstilling > Kanalsøgning) Her kan du vælge hvilke kanaler din modtager skal søge efter. Hvis du f.eks. ønsker at hente kanaler fra en satellit hvor du ved du ikke har noget betalingskort til, er det en god ide kun at søge efter gratis kanaler. Hermed undgår du hundredvis af kanaler du alligevel ikke har mulighed for at se Tuner valg (kun Topfield 4000 PVR) (Hovedmenu > Installation > LNB indstilling > Kanalsøgning) Vælg hvilken tuner søgningen skal foregå til (se pkt ) Start søgning (Hovedmenu > Installation > LNB indstilling > Kanalsøgning) Når du har indstillet de øvrige parametre korrekt er du nu klar til at starte søgning af kanaler. Vælg dette punkt og aktiver OK tasten Søger.. (Hovedmenu > Installation > LNB indstilling > Kanalsøgning > Start søgning) En ny menu vil komme frem. I den venstre kolonne kan du se hvor mange og hvilke TV kanaler der er fundet og i den højre kolonne hvilke og hvor mange Radio kanaler der er fundet. Nederst vises en BAR med et procent tal som indikerer hvor langt processen er nået. Dette er naturligvis afhængig af hvor mange kanaler der er på den pågældende satellit position. Nogle søgninger kan vare få minutter, andre adskillige minutter. I bunden af skærmen vises den aktuelle proces. Når processen er vel gennemført vil du se et lille vindue der viser hvor mange kanaler der er fundet. Du bliver bedt om at aktivere OK for at fortsætte LNB indstilling (Hovedmenu > Installation > LNB indstilling > Kanalsøgning) Vælger du denne funktion kommer du tilbage til menuen LNB indstilling (se pkt. 6.3) Søger..

23 Hovedmenu 7. System indstilling (Hovedmenu) 7. Menuen System indstilling 7.1. Indstil Timer og ur (Hovedmenu > System indstilling) Mange funktioner vil ikke fungere korrekt hvis du ikke indstiller uret korrekt. Tast OK for at vælge denne funktion. 7.1 Indstil Timer og ur Lokal tids indstilling Lokal tids indstilling (Hovedmenu > System indstilling > Indstil timer og ur) Hvis tiden i bjælken til højre er OK kan du blot taste EXIT for helt at forlade funktionen, eller tast MENU for at komme tilbage til den forgående menu. Hvis uret ikke er stillet korrekt taster du OK Funktion (Hovedmenu > System indstilling > Indstil timer og ur > Lokal tids indstilling) Her kan du vælge om uret skal stilles automatisk eller manuelt. Vælger du automatisk skal du givetvis stille offset tiden i nederste menu Tid offset. Gå til dette punkt hvis du vælger automatisk indstilling. Vælger du Manuel indstilling vil punktet Lokal tid nu blive fremhævet. Gå nu til punktet Lokal tid Lokal tid (Hovedmenu > System indstilling > Indstil timer og ur > Lokal tids indstilling) Her kan du vælge at indtaste dag/måned/år* samt time:minutter manuelt. Du kan også øjes med at justere uret ved at benytte HØJRE/VENSTRE PILETAST. Du skal benytte de numeriske taster på fjernbetjeningen (0-9) for at aktivere manuel indtastning af dato og tid. Tast f.eks. 1 - Nu vil dato og tid ændre sig til 1D/MM/YYYY ##:##. Benyt tasterne til at taste de korrekte data. * kun Topfield 4000 PVR 23

24 GMT ((Hovedmenu > System indstilling > Indstil timer og ur > Lokal tids indstilling) GMT står for Greenwich Mean Time. Det er den aktuelle tid på nul tidslinjen som er placeret syd for London. Da solen som bekendt står op i øst og London ligger et stykke vest for Danmark, betyder det at tiden altid er 1 time længere fremme på dagen end den er i forhold til GMT. Ved sommertid er forskellen 2 timer, da GMT ikke skifter mellem sommertid og vintertid Tid offset (Hovedmenu > System indstilling > Indstil timer og ur > Lokal tids indstilling) Her justeres tidsforskellen mellem GMT (se pkt ) og den lokale tid. I Danmark skal der lægges én time til ved vintertid og 2 timer ved sommertid. Se hvorledes tiden i Lokal tid skifter når du ændrer på Tid offset. Juster tiden korrekt og forlad denne funktion ved at aktivere EXIT tasten Timer (Hovedmenu > System indstilling > Indstil timer og ur) Vælg mellem at have Timer funktionen Til eller Fra. Med Timer menes i denne forbindelse ikke videotimer men derimod en såkaldt opstarts timer. Har du valgt Fra er funktionen ikke aktiv. Vælger du Til vil følgende menupunkter blive fremhævet og deres indstillinger aktive Timer aktiv Opstarts tid (Hovedmenu > System indstilling > Indstil timer og ur) Med opstartstid menes det tidspunkt modtageren skal starte og vise den ønskede kanal. Med andre ord - en ekstrem avanceret "Clock Radio". Brug PILETASTERNE eller de NUMERISKE TASTER på fjernbetjeningen til at indtaste det ønskede start tidspunkt Opstarts kanal (Hovedmenu > System indstilling > Indstil timer og ur) Vælg hvilken kanal der skal vises ved opstart. Benyt PILETASTERNE VENSTRE/HØJRE. I feltet nedenunder ses navnet på den pågældende kanal. Når du har valgt kan du enten forlade punktet ved at taste EXIT eller gå én menu tilbage ved at taste MENU. Se dog næste punkt før du forlader denne menu Standby tid (Hovedmenu > System indstilling > Indstil timer og ur) Her kan du indtaste tidspunkt for hvornår du ønsker modtageren skal gå i såkaldt standby (slukke modtageren). Det kunne således være 5 minutter efter man har forladt sit bopæl om morgenen (se tip på næste side) Det vil under alle omstændigheder være en god ide at lægge f.eks. kl ind i dette felt. Det betyder at såfremt man skulle have glemt at slukke for modtageren vil den gå i standby kl om natten. Herved spares der mange penge til strøm, men din modtagere vil også få en væsentlig længere levetid Sluk tid (Hovedmenu > System indstilling > Indstil timer og ur) Med denne funktion kan du få en tændt modtager til at gå i standby når det valgte tidsrum er gået. Aktiver VENSTRE/HØJRE PILETASTERNE for at vælge tidspunkt. 24

25 TIP! Er du bortrejst og ønsker du at øge sikkerheden for at undgå uindbudte gæster, kan du med fordel aktivere denne smarte timer funktion. Indstil fx din timer til at tænde kl om aftenen og slukke kl Nu vil personer som eventuelt overvåger din bopæl for at tiltvinge sig adgang hertil blive overbevist om at der er nogen hjemme og finde sig et andet offer. 7.2 Adgangskontrol (Hovedmenu > System indstilling) I denne menu er der mulighed for at hindre adgang til visse vitale funktioner ligesom det er i denne menu du kan ændre PIN kode. Tast OK efter du har markeret funktionen Adgangskontrol Når du har aktiveret denne menu vil du straks blivde bedt om en PIN kode. Har du ikke ændret PIN kode skal du blot taste fire gange nul: Adgangskontrol Censurering (Hovedmenu > System indstilling > Adgangskontrol) I definitionen for DVB er der specificeret et system hvor intentionen var at beskytte børn og unge mod udsendelser der indeholdt vold eller pornografi. De færreste programudbydere benytter imidlertid dette system hvorfor man ikke foreløbig skal forvente at det vil være aktivt Skift PIN kode (Hovedmenu > System indstilling > Adgangskontrol) Vi tilråder at du skifter PIN kode således personer der ikke har kendskab til kompleksiteten i et satellitmodtagersystem uforfarent kommer til at ødelægge systemet Adgangskontrol (Hovedmenu > System indstilling > Adgangskontrol) I denne menu kan du vælge at spærre al adgang til modtageren eller adgang til udvalgte punkter. Befinder modtageren sig på en lokation hvor der f.eks. er mange forskellige brugere med forskellige forudsætninger, anbefaler vi at du spærrer alle punkter undtaget Modtager spærring. Nu vil ingen uden at kende PIN koden kunne ændre i opsætningen Adgangskontrol 2 25

26 7.3 Sprog indstillinger (Hovedmenu > System indstilling) I denne menu vælges Menu sprog, Undertekster sprog samt foretrukket sprog der skal benyttes ved tale (Audio sprog). 7.3 Sprog indstillinger Menu Sprog (Hovedmenu > System indstilling > Sprog indstillinger) Her kan du vælge hvilket sprog menuen skal gengives i. Der kan vælges mellem: Dansk, Svensk, Norsk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Arabisk, Græsk, Tyrkisk Undertekster sprog (Hovedmenu > System indstilling > Sprog indstillinger) Du kan vælge mellem de samme sprog som ovenfor Audio Sprog (Hovedmenu > System indstilling > Sprog indstillinger) Her kan du vælge mellem de mest brugte sprog. Det må ikke forventes at f.eks. programudbyderen lægger hverken spanske, tyske eller f.eks. arabiske lydspor såvel som undertekster ind. Visse sportskanaler tegnefilmskanaler samt filmkanaler benytter sig af flere sprog på lydsiden. 7.4 A/V udtag indstillinger (Hovedmenu > System indstilling) I denne menu indstilles hvorledes dine A/V udtag skal konfigureres. 7.4 A/V udtag indstillinger TV Type (Hovedmenu > System indstilling > A/V udtag indstillinger) Der kan vælges mellem Auto, PAL samt NTSC. NTSC er et system der fortrinsvist bliver benyttet i USA. Vi anbefaler du vælger Auto. 26

27 7.4.2 TV format (Hovedmenu > System indstilling > A/V udtag indstillinger) Du kan vælge mellem 16:9 (widescreen) eller 4:3 formatet Vis format (Hovedmenu > System indstilling > A/V udtag indstillinger) Vælger du 4:3 skal du angive hvorvidt du ønsker 16:9 udsendelser gengivet i såkaldt Letterbox (aflangt) eller centreret og udvidet (mindre forvrængning kan forekomme, men hele skærmen fyldes normalt) Lyd type (Hovedmenu > System indstilling > A/V udtag indstillinger) Her vælger du om du ønsker stereo eller mono lyd - herunder hvilken mono kanal du ønsker UHF type (Hovedmenu > System indstilling > A/V udtag indstillinger) Vælg mellem PAL G (den mest benyttede bl.a. i Skandinavien) PAL I (England) PAL K, PAL G. Det har oftest stor indflydelse på lyden. Mangler lyden skal du således prøve en anden indstilling UHF kanal (Hovedmenu > System indstilling > A/V udtag indstillinger) Her kan du indstille hvilken UHF kanal antenneudgangen sender på. Som standard er kanal 36 valgt. 7.5 Skærmgrafik transparens (Hovedmenu > System indstilling) Benytter du ofte menuer kan dette virke generende på dem der også kigger på en given udsendelse. Minimer denne gene ved at øge tallet for transparens - hvilket betyder menuens gennemsigtighed. 7.6 Tid Info Bjælke skal vises (Hovedmenu > System indstilling) Her kan du indstille hvor lang tid en menu skal vises på skærmen f.eks. i forbindelse med kanalskift. Nogle ønsker, eller har behov for at informationerne står længere tid på skærmen. Du kan indstille infobjælken til at blive vist mellem 1 og 30 sekunder, det er også muligt at få den vist hele tiden eller helt at fravælge visningen. 7.7 Info box position (Hovedmenu > System indstilling) Her kan du indstille hvor på skærmen Info bjælken og teletekst/dvb undertundertekster skal vises. Du kan justere mellem +3 & -10. Plus vil flytte Info bjælken og underteksterne ned på skærmen, og minus vil flytte Info bjælken og underteksterne op på skærmen. Bemærk! Det er ikke muligt at flytte undertekster der ikke udsendes som teletekst eller dvb standard. Tip Det kan være en fordel at flytte Info bjælken og undertekster lidt op hvis du har et 16:9 TV. 27

28 8. Organiser kanaler (Hovedmenu) I denne menu kan du Afsøge kanaler, Skifte navn på kanaler, Flytte, Låse, Udlade, Slette samt Sortere kanalerne. Har du adgang til at modtage signaler fra flere satellitter har du således flere tusinde kanaler at vælge imellem. Det kan være helt uoverskueligt hvis du ikke benytter denne menu til at rydde op således udbuddet bliver relevant og overskueligt. 8. Organiser kanaler 8.1 Afsøge kanaler (Hovedmenu > Organiser kanaler) I denne funktion kan du nemt søge efter de ønskede kanaler. Marker Afsøg i menuen til højre. Skift til menuen til venstre ved at aktivere den RØDE GENVEJSTAST. Nu kan du ved at benytte PILETASTERNE OP / NED vælge kanal. Har du adgang til den markerede kanal vil et live billede blive vist i højre side af TV skærmen. 8.2 Skift navn (Hovedmenu > Organiser kanaler) Denne menu giver dig mulighed for at skifte navn på en kanal. Vælg punktet Skift navn i venstre side af skærmen. Aktiver den RØDE GENVEJSTAST for at vælge kanal og benyt PILETASTERNE OP/NED til at markere den kanal du ønsker at skifte navn på. Når du har markeret den ønskede kanal aktiverer du OK tasten. Nu vil et "tastatur" blive vist på skærmen. Feltet Other giver mulighed for at skifte til små bogstaver. Følg i øvrigt instrukserne i bunden af skærmen. 8.3 Flyt (Hovedmenu > Organiser kanaler) Menuen Flyt giver mulighed for at placere kanalerne i præcist den rækkefølge du måtte ønske det. Vælg punktet Flyt i venstre side af skærmen, aktiver den RØDE GENVEJSTAST for at komme til feltet med kanaler. Benyt OP/NED PILETASTERNE til at vælge kanal. Når du har valgt den kanal du ønsker at flytte aktiverer du OK tasten. Nu vil kanalnavnet blive markeret med Gul skrift. Flyt kanalen til den ønskede position ved at benytte OP/NED PILETASTERNE. TIP! Ønsker du at flytte kanalen mange pladser kan du benytte VENSTRE/HØJRE PILETASTERNE. Herved springer listen én side af gangen. Du kan også simpelthen taste det kanalnummer du ønsker den valgte kanal flyttet til. Er du således som udgangspunkt på kanal 127 og ønsker kanalen flyttet til nummer 2 - taster du blot 2 og venter nogle få sekunder, nu vil kanalen være flyttet til position 2. Når du har fundet den ønskede placering aktiverer du atter OK tasten og din flytning er nu gennemført. 28

29 8.4 Lås (Hovedmenu > Organiser kanaler) I denne menu kan du låse eller med andre ord, spærre en hvilken som helst kanal. Vælg funktionen Lås i venstre side af skærmen og aktiver den RØDE GENVEJSTAST for at komme til kanallisten. Vælg den eller de kanaler du ønsker at låse med OP/NED PILETASTERNE. Når du har valgt kanal aktiverer du OK tasten. Nu vil et nøglesymbol blive vist ved siden af kanalens navn. Forsøger man herefter at vælge den pågældende kanal vil man blive afkrævet PIN kode. Har man ikke den gældende PIN kode kan man ikke få adgang til den låste kanal. Når du efterfølgende vælger OK tasten for at få vist kanallisten, vil den sammen nøgle indikere hvilke kanaler der er låst. TIP! Husk at se pkt og Hvis disse punkter ikke er aktiveret vil det være relativt enkelt at gennemskue - efterfølgende åbne for adgang til en spærret kanal. 8.5 Udlad (Hovedmenu > Organiser kanaler) Funktionen udlad giver dig mulighed for at markere kanaler du ikke ønsker vist i kanallisten når OK tasten aktiveres. Vælg funktionen Udlad i venstre side af skærmen. Aktiver den RØDE GENVEJSTAST for at komme til kanallisten. Vælg den kanal du ønsker udeladt ved at markere den med markøren og aktiver derefter OK tasten. Et såkaldt flueben ved kanalens navn viser nu at kanalen er udeladt og vil fremover ikke blive vist på din kanalliste. 8.6 Slet (Hovedmenu > Organiser kanaler) Slet funktionen sletter en kanal således den ikke længere fremgår af listerne. Vælg funktionen Slet i venstre skærmmenu - aktiver den RØDE GENVEJSTAST for at komme til kanallisten og vælg derefter den kanal der skal slettes. Kanalen slettes ved at aktivere OK tasten. Nu kan se at kanalens navn bliver nedtonet. Når en kanal er slettet er den slettet! Hvis du ønsker at få kanalen tilbage er den eneste måde at foretage en ny kanalsøgning på den aktuelle satellit. 8.7 Sorter (Hovedmenu > Organiser kanaler) Denne funktion gør det muligt at sortere i de mange kanaler. Bemærk! For at aktivere denne funktion skal du markere feltet Sorter og derefter aktivere OK tasten. Nu vil en et nyt skærmbillede blive vist. 8.7 Sorter 29

Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed opnået en høj status blandt vore kunder og i branchen.

Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed opnået en høj status blandt vore kunder og i branchen. Forord Kære Parabolejer Tillykke med dit valg af Force satellitmodtager. Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed

Læs mere

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning HUMAX VACI-5350 & OTV 36 HUMAX VACI & OTV 2/11-00 Sikkerhed 1 Copyright og Ordliste 2 Fjernbetjeningen 3-4 Tilslutning af modtageren 5-7 Reference 8 Funktions

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S

Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S Nokia erklærer hermed, at denne digitale modtager, Mediamaster 9802 S, er i overensstemmelse med væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.

Læs mere

Din brugermanual PIONEER DBR-S120SC http://da.yourpdfguides.com/dref/1227841

Din brugermanual PIONEER DBR-S120SC http://da.yourpdfguides.com/dref/1227841 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual THS220 Digital High Definition Satellit Modtager Bruger Manual Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktion 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Udstyr

Læs mere

eventyr og spænding Brugsanvisning

eventyr og spænding Brugsanvisning N a t u r, v i d e n s k a b, eventyr og spænding Brugsanvisning D I G I TA L S AT- B O X INDHOLD På de følgende sider kan du læse om... INSTALLATION Modtager & fjernbetjening Side 4 Tilslutninger Side

Læs mere

Introduktion. Indholdsfortegnelse

Introduktion. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion Kære kunde, Tak fordi du har købt en HDTV satellitmodtager. Denne brugervejledning indeholder oplysninger om placering installation, justering brug, rengøringen og bortskaffelse

Læs mere

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100

Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100 Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100 Brugervejledning Digital HDTV receiver med USB interface, PVR funktion og HDMI tilslutning Version 1.0.1_02-08.2010 DK Indhold 1. Symbolforklaring...

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager

Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager Indhold Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager 305207, 305208 Vejledning 1 Indhold Indhold Indhold... 2 Generel vejledning... 3 Hjælp os med at beskytte miljøet... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HD-boks med og uden harddisk

HD-boks med og uden harddisk Udvidet brugervejledning til HD-boks med og uden harddisk (Samsung SMT-H3126/3106) Version 1.0 / Software-version 1.135/1.269 Indholdsfortegnelse 1 Menuer............................................................

Læs mere

Tillykke med dit nye high definition LCD TV Passion for Picture

Tillykke med dit nye high definition LCD TV Passion for Picture Version DK 2.1 Tillykke med dit nye LCD fladskærms TV. Venligst læs denne manual omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Dit nye TV har mange faciliteter, som du fortjener at stifte nærmere bekendtskab

Læs mere

Digital-satellitmodtager DXL 9400 BETJENINGVEJLEDNING. Artikel Nummer 59713

Digital-satellitmodtager DXL 9400 BETJENINGVEJLEDNING. Artikel Nummer 59713 Digital-satellitmodtager DXL 9400 BETJENINGVEJLEDNING Artikel Nummer 59713 1. Indhold Du har købt en kvalitetsmodtager SKYMASTER - programmet. Vores produkter er underlagt løbende strenge kvalitetskontroller,

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

BRUGSANVISNING. dw450 DANSK-1 000323 00799

BRUGSANVISNING. dw450 DANSK-1 000323 00799 DANSK-1 000323 00799 Indholdsfortegnelse FORORD Sikkerhedsinstruktioner... s. 63 Nettilslutning... s. 63 De forskellige dele... s. 63 PRODUKTINFORMATION Display og knapper på fronten... s. 64 Tilslutninger

Læs mere

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01.

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01. HDTV Kabel-TV Modtager smartstream - BOX2IP HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO Lynvejledning Version: 16.01.2014 - Dansk Introduktion Introduktion Kære kunde, Denne Lynvejledning indeholder

Læs mere

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv Brugervejledning HD PVR ST Digital HD PVR-modtager til satellit-tv MPEG / MPEG Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer modtageren. Æsken skal indeholde:

Læs mere

Samsung HD-digitalmodtager

Samsung HD-digitalmodtager Udvidet brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Version 1.0 / Software-version 1.1.6.1 Indholdsfortegnelse 1 Facts om HDTV... 2 1.1 Hvad er HDTV?..........................................................

Læs mere

SMT-S7140. Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER

SMT-S7140. Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER SMT-S7140 Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER SMT-S7140 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Denne Tv-box er blevet fremstillet med henblik på at overholde internationale sikkerhedsstandarder. Læs omhyggeligt

Læs mere

HDTV satellit receiver SXHD

HDTV satellit receiver SXHD HDTV satellit receiver SXHD Instruktionsbog Version: 19.10.2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Produktbeskrivelse... 4 1.1 Leveringsomfang... 4 1.2 Receiver... 5 1.3 Fjernbetjening... 6 2 Tilslutning

Læs mere

450 forprogrammerede programpladser (ASTRA, EUTELSAT/HOT BIRD, og andre) 2 SCART tilslutninger (omskiftning imellem TV og VCR/DECODER) OSD

450 forprogrammerede programpladser (ASTRA, EUTELSAT/HOT BIRD, og andre) 2 SCART tilslutninger (omskiftning imellem TV og VCR/DECODER) OSD 65 $1$/2*6$7(//,702'7$*(5 450 forprogrammerede programpladser (ASTRA, EUTELSAT/HOT BIRD, og andre) 2 SCART tilslutninger (omskiftning imellem TV og VCR/DECODER) OSD On-Screen-Display (Tysk og Engelsk)

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal

Læs mere

Sådan bruger du bredbånds-tv. Brugervejledning

Sådan bruger du bredbånds-tv. Brugervejledning Sådan bruger du bredbånds-tv Brugervejledning Om TV og Film Kom nemt i gang med TV og Film leje og få adgang til et bredt udvalg af film, underholdning, nyheder og sport fra de bedste danske og internationale

Læs mere

TRIAX 2C-237. Digital HDTV Twin kabelmodtager med common interface. Betjeningsvejledning 06-2012A. Varenr. 305028

TRIAX 2C-237. Digital HDTV Twin kabelmodtager med common interface. Betjeningsvejledning 06-2012A. Varenr. 305028 TRIAX 2C-237 Digital HDTV Twin kabelmodtager med common interface Varenr. 305028 06-2012A Betjeningsvejledning 1 Indhold Indhold Indhold... 2 Generelt... 3 Vær med til at værne om miljøet... 3 Sikkerheds-

Læs mere

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Draft 1.2-1/9/10 LU 253351307C RT90-160 HD Boxer_DAN.book Page 1 Mercredi, 1. septembre 2010 9:01 09 RT90-160 HD Boxer DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Brugervejledning LU 253351307C RT90-160

Læs mere