Macab ST-2300IP. Terrest, satellit och IP Terrestrisk, satellit og IP. Language. Danish. Swedish

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Macab ST-2300IP. Terrest, satellit och IP Terrestrisk, satellit og IP. Language. Danish. Swedish"

Transkript

1 Macab ST-2300IP Language Danish Swedish För senaste versionen se Support > Ladda hem For den nyeste version se Terrest, satellit och IP Terrestrisk, satellit og IP

2 Dansk manual Macab ST-2300IP Version 3.1

3 DK - Macab ST-2300IP Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN... 6 SPECIFIKATIONER... 8 TILSLUTNING AF MODTAGEREN BESKRIVELSE AF MODTAGEREN FJERNBETJENINGEN KANALLISTEN PLANLÆGGE OPTAGELSER (TIMER) PVR FUNKTIONER (HARDDISK) DIREKTE OPTAGELSE TIDSFORSKYD EN OPTAGELSE INSTALLATION SW OPGRADERING INDSTILLINGER

4 DK - Macab ST-2300IP SIKKERHEDSOPLYSNINGER Installer og brug modtageren i overensstemmelse med nedenstående anvisninger for at undgå brandskader på personer eller udstyr. Lysnet Modtageren må kun benyttes på V AC 50/60Hz stikkontakter. Fjern kun netledning ved at tage fat i net-stikket og ikke i ledningen. Brug kun stikkontakter der er opsat af autoriserede fagfolk. Placering Stil kun modtageren på et fast, jævnt underlag. Anbring netledningen så den ikke kommer i klemme eller bliver trådt på. Sæt aldrig modtageren oven på eller under andre enheder så som DVD afspillere eller optagere. Sæt aldrig modtageren i nærheden af eller over en radiator eller anden varmekilde, samt på steder med stærkt sollys eller meget støv. Ventilation Sæt aldrig modtageren et lukket sted, f.eks. et skab uden god ventilation. Sæt ikke genstande oven på modtageren, da dette vil forhindre den nødvendige luftcirkulation. Væsker, varme m.m. Udsæt ikke modtageren for vand eller fugt, og stil aldrig væskefyldte genstande, såsom vaser, på modtageren. Sæt ikke varme eller brændende genstande som f.eks. stearinlys oven på modtageren. 3

5 DK - Macab ST-2300IP Uvejr Ved tordenvejr, eller hvis modtageren ikke bruges i længere perioder, bør modtageren frakobles lysnettet og parabolen. Dette gøres bedst ved at fjerne netstikket fra stikkontakten. Ekstraudstyr og software Brug aldrig tilbehør eller ekstraudstyr, som ikke er anbefalet af producenten af modtageren. Opgradér aldrig modtageren med ikke autoriseret software. Service Modtageren må kun åbnes af autoriserede fagfolk. Rengøring Modtageren må ikke blive våd, derfor skal den rengøres med en tør klud. Du skal straks trække netstikket ud af stikkontakten og kontakte en autoriseret reparatør hvis: Der er fejl på netledning eller tænd/sluk afbryder Der er løbet væske i modtageren Modtageren ikke virker Modtagerens ydre er kraftigt beskadiget BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at 4

6 DK - Macab ST-2300IP elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer og det er derfor specielt vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet. (Denne er kun nødvendig, hvis batteriet indeholder de pågældende stoffer) Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. Internet TV Med denne modtager er det muligt at abonnere på TV via internettet leveret af sagitta tv. Du kan på hjemmesiden se hvilke programpakker du kan abonnere på. HURTIG INSTALLATION Kontrollér tilbehøret Du bør kontrollere at alle tilbehørsdele er der. I kassen finder du: 5

7 DK - Macab ST-2300IP Modtager Fjernbetjening Manual To batterier Tilslut modtageren til dit fjernsyn Hvordan du gør dette kan du se i afsnittet Tilslut modtageren på side 9. Tilslut din antenne På modtageren finder du to antenneindgange. Én til din parabol antenne og èn til din tagantenne. Du skal tilslutte begge kabler til modtageren. Tilslut netværk (internettet) På modtageren findes LAN-stik til at forbinde modtageren med internettet. Hvis du vil gøre brug af muligheden for at se TV kanaler, hente software opdateringer m.m. skal du tilslutte modtageren til internettet. Isæt batterier i fjernbetjening Isæt de to medfølgende batterier, så pluspolen på batteriet vender på samme måde, som markeret i fjernbetjeningen. Tænd for modtageren og fjernsynet Tænd for modtageren på afbryderen der sidder på bagsiden. Tryk på standby på fjernbetjeningen for at starte modtageren. FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN Når modtageren er startet op, kommer en installationsguide. Med pil ned knappen vælger du menusprog. Tryk på den blå knap for at komme til næste side. 6

8 DK - Macab ST-2300IP På næste side skal du under punktet TV tilslutning vælge hvordan dit fjernsyn er tilsluttet. Hvis du kun bruger scart skal du vælge scart. Hvis du bruger HDMI, som giver mulighed for at se HD programmer, skal du vælge HDMI. Under punktet Billedformat skal du vælge om det fjernsyn som er tilsluttet til modtageren har et 4:3 eller 16:9 billedformat. (Det mest normale er 16:9). Punktet tidszone giver dig mulighed for at indstille ur offsettet. Normalt skal den i Danmark stå til +1. Vælger du sommertid automatisk stilles uret automatisk når der skiftes til sommertid. Når du har fortaget disse indstillinger trykker du på den blå knap for at komme til næste side. På næste side skal du vælge hvilken antenneopsætning du har og hvilke satellitpositioner du vil benytte. Vælger du Astra1 + Astra2 skal du have en antenneopsætning hvor du har Astra1 (19,2 ) på indgang 1 på din DiSEqC omskifter og Astra2 (28,2 ) på indgang 2. Vælger du denne opsætning vil modtageren automatisk indlæse kanalerne fra de to positioner. Vælger du Thor + Sirius + Astra2 + Astra1 skal du have en antenneopsætning hvor du har Thor på indgang 1, Sirius på indgang 2, Astra2 på indgang 3 og Astra1 på indgang 4. Også her indlæser modtageren kanalerne. Hvis der skal benyttes andre satellitpositioner, kan disse indstilles ved at vælge andre. 7

9 DK - Macab ST-2300IP Den sidste mulighed er at indlæse en kanalliste via USB. Når du er færdig trykker du på den blå knap. På den sidste side skal du vælge om du vil søge efter kanaler fra din tagantenne. Hvis du har denne tilsluttet vælger du Ja og trykker ok. Din modtager er herefter klar til brug. SPECIFIKATIONER Understøtter SD/HDSD (MPEG4 AVC/H.264) Ét common interface slot (CI+) Én Conax CAS7 kortlæser Ethernet stik, med mulighed for at se kanaler via internettet, opdatere softwaren m.m. USB PVR Mediaafspiller Tidsforskydning. Sæt én aktuel udsendelse på pause og se videre når det passer dig. Optag én kanal samtidig med du ser en anden kanal på den samme transponder 7 dages EPG HDMI og component udgange 576p, 720p, 1080I S/PDIF udgang 8 cifret VFD display Kanal-sortering efter satellit eller alfabetisk. Menu-sprog: Dansk, Tysk, English, Fransk, Italiensk, Hollandsk, Spansk, Portugisisk, Tyrkisk, Græsk, Slovakisk, Svensk Plads til tv- og radiokanaler 8

10 DK - Macab ST-2300IP 8 favoritlister Motorstyring (DiSEqC 1.2 og USALS) Software opgradering via USB 9

11 DK - Macab ST-2300IP TILSLUTNING AF MODTAGEREN Bemærk! HD signaler kan ikke overføres via CVBS og scart. Billedet vil blive nedskaleret, så du stadigvæk kan se HD kanaler, men du kan ikke se det i den høje opløsning. Tilslutning med scart eller HDMI Det vil give den bedste billedkvalitet kun at bruge et HDMI-kabel mellem modtageren og fjernsynet. Har fjernsynet ingen HDMI indgang kan der bruges et scart kabel. Forbind parabolantennen til LNB in Forbind tagantennen til ANT in Forbind fjernsynet og modtageren med enten et HDMI-kabel eller et scart-kabel Forbind dit netværk til Ethernet 10

12 DK - Macab ST-2300IP BESKRIVELSE AF MODTAGEREN FJERNBETJENINGEN Tænder og slukker for modtageren Mute skruer helt ned for lyden første gang der trykkes på knappen. Anden gang tændes lyden igen. Indtast et kanalnummer eller et punkt i menuen. Skifter mellem TV og Radio. Skifter til den sidste sete kanal. Skruer ned for lyden. Skruer op for lyden. Pauser billedet. Er der tilsluttet en USB harddisk til modtageren vil man starte tidsforskydningsfunktionerne. Viser info-banneret. Trykkes der to gange vises en beskrivelse af udsendelsen. Viser den elektroniske programguide. Åbner hovedmenuen. Trykkes igen, lukker menuen. Forlader et menu punkt. Flytter markøren op. Flytter markøren ned. Markør flyttes til venstre. Markør flyttes til højre. Åbner og lukker tekst-tv. Genvejs knap til IPTV kanalerne Åbner kanallisten, hvis man ikke er i menuen. I menuen gemmes ændringer. 11

13 DK - Macab ST-2300IP Åbner en menu hvor der kan vælges et andet lydspor. Åbner en menu hvor man kan vælge undertekster. Giver adgang til optagelser på harddisken. Spoler tilbage i en optagelse. Spoler frem i en optagelse. Stopper en afspilning. Starter en optagelse. Pauser billedet. Er der tilsluttet en USB harddisk til modtageren vil man starte tidsforskydningsfunktionerne. Afspiller en optagelse, eller starter en pause et udsendelse. Åbner konfiguration menuen for A/V indstillinger Åbner en liste over alle planlagte optagelser. 12

14 DK - Macab ST-2300IP Fronten 1. Display: Viser kanalnavnet, eller om menuen er åben. 2. Tænd og sluk: Tænder for modtageren eller slukker (sætter den i standby). 3. / 4. CH - / CH +: Vælger forrige eller næste kanal Common interface slot (bag ved lågen): Modtageren er udstyret med et common interface slot, som bruges til at se kodede kanaler. Conax CAS7 kortlæser. Hvis din tv-udbyder udsender kanaler kodet i conax, kan programkortet isættes direkte i modtageren. For at kortet virker, skal chippen vende nedad ind mod modtageren. 13

15 DK - Macab ST-2300IP Bagsiden Nr. Navn Funktion 1 LNB OUT Her kan en anden modtager tilsluttes 2 LNB IN Indgang fra parabolantennen 3 YpbPr Component udgang 4 ETHERNET Tilslutning til internettet 5 ANT IN Indgang fra tagantennen 6 ANT OUT Udgang til fjernsynet 7 RS232 Seriel port 8 EXT. IR Ekstern IR øje 9 S/PDIF Digital lydudgang 10 USB port USB port til ekstern harddisk 11 VIDEO Analog videoudgang 14

16 DK - Macab ST-2300IP 12 AUDIO L Analog lyd venstre 13 AUDIO R Analog lyd højre 14 HDMI Digital lyd- og billedudgang 15 TV SCART Analog video- og lydudgang 16 POWER Afbryderknap Se TV og lytte til radio I dette afsnit beskrives det hvordan du kan se tv kanaler og lytte til radiokanaler. Takket være fordelene ved digital modtagelse har du mulighed for at benytte nogle ekstra funktioner, som f.eks. at se omtaler af programmerne, vælge lydspor eller tænde/slukke for underteksterne. Generelle funktioner Brug CH+ eller CH- til at skifte en kanal op eller ned. Du kan bruge nummertasterne til at vælge en kanal direkte med. Der skiftes til den sidst sete kanal, ved at trykke på LAST knappen. Med TV/RADIO knappen skiftes der mellem TV- og radiokanaler. Hver gang der er skiftet kanal, vises et infobanner i bunden af skærmen. Infobanneret viser informationer om den kanal der ses. Infobanneret forsvinder efter nogle sekunder, men kan kaldes frem igen ved at trykke på INFO. 15

17 DK - Macab ST-2300IP Bemærk at programinformationen kun vises hvis de er tilgængelige fra tv-udbyderen. KANALLISTEN Ved at trykke på OK knappen vises kanallisten, som gør det nemt at navigere rundt i alle de mange kanaler som ligger i modtageren. Grupper Ved at trykke på den røde knap, åbnes et nyt vindue, hvor det er muligt at vælge mellem følgende lister: Alle kanaler, Terrestriske, Satellit, IP TV eller Favorit. Alle kanaler viser hovedlisten med alle de kanaler der ligger i modtageren. Terrestrisk viser alle kanaler fra din tagantenne. Satellit åbner en ny undermenu, hvor det kan vælges at se programmer fra en bestemt satellitposition. IP TV åbner en ny undermenu, hvor det kan vælges at se programmer fra internettet. Favorit åbner en oversigt med de 8 favoritlister. Tryk OK når en liste er markeret, for at se programmer fra denne liste. Favorit Tryk på den røde favoritknap, for at se en liste med de 8 favoritlister. Marker den liste du vil se kanaler fra og tryk på OK. 16

18 DK - Macab ST-2300IP Sortér Du kan nemt og enkelt sortere kanallisterne i nummerorden, alfabetisk eller ukodet/kodet orden. Når du trykker på den grønne knap, åbner en liste hvor du kan vælge den sortering du ønsker. Find Når du har mange kanaler i din kanalliste, kan det være en fordel at søge efter kanaler. Tryk på den blå knap, hvor du kan indtaste navnet på den kanal du vil finde. Kanalmuligheder ( Kanal optioner ) Ved at trykke på OPT knappen kan der, såfremt kanalen understøtter dette, åbnes en menu hvor man kan vælge flere underkanaler. Undertekster På mange kanaler kan undertekster til- og fravælges. Tryk på GRØN for at vise menuen med undertekster. Med pil højre eller venstre vælges om underteksterne skal være tændt eller slukket. For at vælge undertekst type/sprog markeres den undertekst der ønskes. Tryk OK for at aktivere den. Lydspor På mange kanaler har du også mulighed for at vælge andre lydspor. Tryk på RØD for at vise menuen med lydspor. Med pil højre eller venstre vælger du om lydsporet skal være 17

19 DK - Macab ST-2300IP tændt eller slukket. For at vælge undertekst type/sprog markeres det lydspor der skal vælges. Tryk OK for at aktivere det valgte. Elektronisk program guide (EPG) Modtageren viser i infobanneret information om den udsendelse som vises nu og den næste. Vil du have en oversigt over hvad der sendes på alle kanaler trykker du på EPG tasten. Første gang du trykker EPG vises en oversigt over alle kanaler i modtageren. Med denne oversigt kan du nemt se hvilke udsendelser der vises på alle kanaler. RØD knap: Springer to timer tilbage i EPG oversigten Grøn knap: Springer to timer frem i EPG oversigten Gul Knap: Springer en dag tilbage i EPG oversigten Blå knap: Springer en dag frem i EPG oversigten Piletasterne: Flytter markøren i selve EPG oversigten Info-knap: Viser et vindue hvor programbeskrivelsen kan læses. Tryk på exit for at lukke dette vindue. Optage-knap: Når markøren står på en udsendelse som du gerne vil optage, trykker du på optageknappen. Et nyt vindue åbner sig og du kan nu se alle de planlagte optagelser der er. Hvis du ikke har ændringer til optagelsen trykker du på EXIT. Du bliver nu spurgt om du vil gemme. Tryk OK for at gemme eller EXIT for at 18

20 DK - Macab ST-2300IP fortryde. Du er nu tilbage i EPG oversigten igen. EPG Knappen: Du kan ved at trykke på EPG knappen skifte til en oversigt der kun viser de udsendelser der kommer på den kanal du har markeret i EPG oversigten. Her kan du med pil op og ned vælge mellem udsendelserne for den aktuelle dag. Med pil højre/venstre kan du skifte mellem dagene. Optageknappen virker på samme måde som i den anden EPG oversigt. Tryk på EPG knappen for at vende tilbage igen. PLANLÆGGE OPTAGELSER (TIMER) En af de funktioner du kommer til at bruge meget hvis du har sat en USB harddisk til modtagen, er timer funktionen. For at åbne timer oversigten trykker du på F2 knappen. Du vil nu se en oversigt over alle de timere som er oprettet. Med piletasterne op/ned kan du markere den timer du ønsker at slette eller ændre. Rød knap: Sletter en timer optagelse. OK knap: Redigér i en timer. Mode: bestemmer hvilken type timer du vil lave. Du kan vælge mellem Fra, Optag eller Påmindelse. - Hvis du har tilsluttet en USB haddisk vil optag gemme optagelsen på harddisken. Dato: Angiv startdatoen 19

21 DK - Macab ST-2300IP Start tid: Hvornår optagelsen skal starte Sleep tid: Hvornår optagelsen skal slutte Kanalliste: Hvilken kanalliste kanalerne skal hentes fra Kanal: Vælg den kanal du ønsker at optage fra Timer Cycle: Vælg hvor ofte du vil have modtageren skal optage. Vælg mellem Én gang, Dagligt eller Ugentligt. Tryk på den røde knap for at gemme. Teletext (Tekst-tv) Modtageren kan vise ventefri tekst tv. Du kan starte tekst-tv funktionen ved at trykke på TXT knappen. Trykker du på TXT igen lukkes tekst-tv. Nummertasterne: indtast nummeret på en side. Pil op og ned: Skifter en side frem eller tilbage. Pil højre og venstre: Hvis der findes flere undersider kan der skiftes mellem dem med pil højre/venstre. PVR FUNKTIONER (HARDDISK) Hvis du tilslutter en ekstern harddisk eller en USB stick til modtageren kan du gemme optageler på det eksterne lager. Mens du optager et program kan du se et andet program på samme transponder, eller du kan se en optagelse som du tidligere har lavet. Du vil se at kanaler 20

22 DK - Macab ST-2300IP som ikke er aktive vil være grå i kanallisten. Bemærk! Funktioner som optagelse, tidsforskydning og afspilning kræver at den tilsluttede harddisk er tilsluttet med USB 2.0. Disken skal være formateret i FAT32. Andre formater genkendes ikke af modtageren. DIREKTE OPTAGELSE For at optage den aktuelle udsendelse der ses, trykkes på optageknappen. Et nyt vindue åbnes og det kan vælges, med højre/venstre pil, hvor lang tid optagelsen skal vare. Tryk på OK for at starte optagelsen. Du kan ved at trykke info se hvor lang tid modtageren har optaget. For at afbryde optagelsen trykker du stop eller skifter kanal. TIDSFORSKYD EN OPTAGELSE. Du kender det sikkert mens du sidder og ser en udsendelse ringer telefonen, og du går glip af din udsendelse. Men ikke mere. For når telefonen ringer trykker du bare på pauseknappen. Når du så er færdig med at snakke i telefon trykker du på PLAY (afspil) og du kan nu se din udsendelse færdig. Modtageren bliver ved med at optage indtil du har set din udsendelse færdig. Under hele tidsforskydningen kan du til enhver tid spole i optagelsen. For at afbryde tidsforskydningen trykker du på STOP. Optagelsen bliver automatisk slettet når du trykker stop. 21

23 DK - Macab ST-2300IP Planlæg en optagelse Se afsnittet EPG på side 17. Afspil en optagelse For at se oversigten med alle optagelserne trykkes på FILE -knappen. Pil op/ned: Markér den optagelse der skal afspilles. Tryk OK for at se den. Rød knap: Sletter en optagelse. Grøn knap: Viser informationer om den harddisk der er tilsluttet. Gul knap: Viser programomtalen af den udsendelse du har optaget. (Dette kræver at operatøren/udbyderen udsender disse informationer). Menu funktioner Hovedmenuen aktiveres ved at trykke på menuknappen. Hovedmenuen giver adgang til alle indstillinger i modtageren. Der navigeres rundt i menuen ved at bruge piltasterne, og undermenuerne aktiveres ved at trykke på højre pilen. Kanalredigering Du har mulighed for at redigere kanalerne i hovedlisten eller i de 8 favoritlister. Redigerer hovedlisten I hovedlisten findes alle kanaler som er søgt inde i modtageren. 22

24 DK - Macab ST-2300IP Rød knap: Markér en eller flere kanaler. Grøn knap: Redigér den eller de kanaler der er markeret. Ved tryk på den grønne knap, åbnes en ny menu. De ændringer der foretages, gælder enten den kanal du står på, eller flere kanaler (hvis du har markeret flere kanaler). Lås: Lås eller lås op Spring over: Markerer om kanalerne skal springes over. Tilføj: Tilføj kanaler til den markedede favoritliste. Slet: Sæt kanalerne til at blive slettet næste gang kanallisterne gemmes. Skift navn: Omdøb navnet på kanalen. Gul knap: Kanalsortering. - En ny menu med flg. muligheder åbnes: Alfabet: Sorterer kanalerne i alfabetisk orden. Frekvens: Sorterer kanalerne i frekvens orden. Kode: Sorterer efter om de er kodet eller ukodet. Lås: Sorterer efter låste eller ikke låste kanaler. Blå knap: Flytter en eller flere kanaler (som du har markeret med rød knap). Når kanalen eller kanalerne er markeret med det blå flytte-ikon kan du med pil op eller ned flytte kanalen eller kanalerne. Når kanalen er på den rigtigt position, trykker du på blå igen for at indsætte kanalen. Tryk på OK for at se billedet på kanalen i det lille vindue. Tryk på exit for at gemme dine ændringer. 23

25 DK - Macab ST-2300IP Redigere favoritkanaler Redigér favoritkanaler er delt ind i to halvdele - Én til venstre og én i højre side. Alt efter hvilken side du står i, har knapperne forskellige funktioner Venstre side: Rød knap: Markerer én eller flere kanaler. Grøn knap: Tilføjer den kanal der er markeret til favoritlisten. Gul knap: Sorterer kanalerne i listen. Pil højre/venstre: Skifter mellem højre og venstre side af skærmen. Exit: Lukker og gemmer dine ændringer. Højre side: F1: Ændrer navnet på din favoritliste. Rød knap: Markerer en eller flere kanaler. Grøn knap: Sletter den/de kanaler der er markeret, i favoritlisten. Blå knap: Flytter den eller de kanaler du har markeret. Gul knap: Skifter til næste favoritliste. Exit: Lukker og gemmer ændringerne. 24

26 DK - Macab ST-2300IP INSTALLATION Under punktet installation kan du lave opsætninger for dine parabolantenner, søge kanaler, installere motor, redigere transponderlisten, opgradere og nulstille modtageren. Parabol opsætning Her finder du en oversigt over alle de satellitpositioner modtageren kender. Det er også her du foretager de ændringer som passer til din installation. Satellit Tryk på OK for at se en liste over de satellitter som modtageren kender. Markér den satellit som du gerne vil ændre og tryk på OK igen. LNB Power Her vælger du om der skal sendes strøm til LNB en. LNB Frekvens Angiv den LNB LO frekvens der passer til din LNB. Vælger du Unicable vil yderlig to menupunkter blive synlige. Bruger memory Angiv hvilket bånd der skal bruges til denne modtager. Band frequency Angiv hvilken frekvens der skal bruges til denne modtager. 25

27 DK - Macab ST-2300IP Tone burst Bør normalt stå til automatisk. DiSEqC switch Vælg hvilken DiSEqC omskifter du har monteret. DiSEqC udgang Vælg hvilken DiSEqC den pågældende satellitposition er tilsluttet. Transponder Signalbaren i siden fortæller hvordan signalet og kvaliteten for den valgte frekvens er. Tryk på den røde knap hvis du vil lave en kanalsøgning på denne satellitposition. KANALSØGNING Her kan du fortage en kanalsøgning på en eller flere satellitpositioner. Søgeindstilling Her kan der vælges mellem automatisk, manuel eller PID. Satellit Tryk på ok for at se en liste over satellitpositioner. Med ok knappen kan du vælge de satellitter, du vil søge efter kanaler på. Tryk på EXIT når du har valgt satellitter. 26

28 DK - Macab ST-2300IP Frekvens Vælg den startfrekvens du vil søge på. Du kan enten vælge ved at trykke på OK eller taste en frekvens ind med nummertasterne. Symbol rate Indtast symbolraten. Polarisation Vælg polarisation for frekvensen. Søgeområde Vælg om du vil søge efter alle kanaler, gratis-kanaler, kodede kanaler eller kun TV. Netværkssøgning Hvis netværkssøgningen er sat til, vil modtageren selv lede efter nye frekvenser, som den ikke kender i forvejen. S2 modul Er denne aktiveret, bliver Modulation, FEC Rate og Pilot synlige. I højre side kan du se signalstyrken og kvaliteten på en frekvens du har indstillet. Med den røde knap starter du kanalsøgningen på de valgte satellitter. 27

29 DK - Macab ST-2300IP MOTORINDSTILLING Har du en motor på din parabol kan du installere den her. Antenneindstillinger Her vælger du hvilken motortype du har, du kan vælge mellem DiSEqC 1.2 eller USALS. Spørg din forhandler til råds om de indstillinger der passer til din motor. Rediger TP Liste Denne indstilling er for avancerede brugere, og er ikke beskrevet her. Terrestisk søgning Her kan du søge efter kanaler på signalet fra din tagantenne. Søgeindstilling Her kan der vælges mellem automatisk, manuel eller PID. Region Vælg Europa. RF kanal Bruges kun til at se signalstyrken og kvaliteten på den valgte kanal. Søgeområde Vælg om du vil søge efter alle kanaler, gratiskanaler, kodet kanaler eller kun TV. 28

30 DK - Macab ST-2300IP Tryk på den røde knap for at starte kanalsøgningen. SW OPGRADERING Her kan du opgradere software som findes på en USB stick. Eller tage en sikkerhedskopi af dine kanallister. Rød knap: Viser kun software i oversigten. Grøn knap: Viser kun alle kanallister. Gul knap: Tager en kopi af alle dine kanallister og antenneopsætninger og gemmer dem på USB stick en. Blå knap: Viser alle datafiler. For at indlæse en software, eller en kanalliste backup, markeres det du vil indlæse med pil op eller ned. Når du trykker OK indlæses kanallisten eller softwaren i modtageren. Når indlæsningen er færdig genstarter modtageren. Standard indstillinger Her kan du nulstille modtageren tilbage til fabriksindstillinger. Slet kanaler Her kan du slette alle kanaler, TV- eller radiokanallisten. 29

31 DK - Macab ST-2300IP Fabriksindstilling Her kan du vælge om du kun vil nulstille kanaler, konfiguration eller standardindstillinger. Tryk OK for at starte den valgte nulstilling eller exit for at fortryde. INDSTILLINGER Sprogindstillinger Fortag indstillinger for menu sprog, lydsprog og undertekster. Tidsindstillinger Fortag indstillinger af uret. Forældrelås Her kan man låse menuer eller indstille forældrelåsen. A/V kontrol Her fortager du alle indstillinger af video- og audio udgangene. OSD indstillinger Her kan du bestemme hvor lang tid infobanneret skal være synlig eller hvor gennemsigtigt det skal være. PVR indstillinger Her kan du bestemme hvor lang tid modtageren skal optage, når du trykker på optageknappen. 30

32 DK - Macab ST-2300IP HDD Rettigheder Her kan du teste hvor god din eksterne harddisk er, og hvilke funktioner der bliver understøttet. Der er også muligt at formatere/slette alt indhold på den eksterne harddisk. LCN Indstillinger Hvis du ønsker at kunne indstille kanal rækkefølgen i hovedlisten skal LCN være sat til fra. Netværk Normalt skal DHCP være indstillet til Til hvis du har en anden speciel netværksopsætning kan det være nødvendigt at sætte DHCP til Fra. Ved at trykke på den grønne knap kan du teste om netværket virker. Underholdning Jpeg fremviser Her kan du fremvise billeder som ligger på den eksterne harddisk. Commoninterface Her vises informationer om det CA modul og kort som sidder i commoninterface slottet. 31

33 DK - Macab ST-2300IP Conax CA Her vises informationer om det programkort som sidder i kortlæseren. Status Her vises hvilken softwareversion der er i modtageren. 32

34 SE - Macab ST-2300IP Svensk bruksanvisning Macab ST-2300IP Version 3.1 2

35 SE - Macab ST-2300IP Innehållsförteckning SÄKERHETSINFORMATION... 4 ÅTERVINNING AV BATTERIER OCH MOTTAGARE... 5 SNABBGUIDE INSTALLATION... 7 FÖRSTAGÅNGSINSTALLATION AV MOTTAGAREN... 8 SPECIFIKATIONER... 9 ANSLUTNING AV MOTTAGAREN MOTTAGARENS FUNKTIONER FJÄRRKONTROLLEN KANALLISTAN SCHEMALÄGG INSPELNING (TIMER) PVR FUNKTIONER (HÅRDDISK) DIREKTINSPELNING TIMESHIFT INSPELNING INSTALLATION MJUKVARU-UPPGRADERING INSTÄLLNINGAR

36 SE - Macab ST-2300IP SÄKERHETSINFORMATION Installera och använda mottagaren i enlighet med instruktionerna nedan för att förebygga brandskador på personer eller utrustning. Nätanslutning Mottagaren bör endast användas på VAC 50/60Hz eluttag. Dra ut nätkabel genom att ta tag i kontakten och inte i sladden. Använd endast uttag installeras av licensierade installatör. Placering Placera mottagaren på ett stabilt och plant underlag. Placera sladden så att den inte fastnar eller blir klämd. Placera aldrig mottagaren ovanpå eller under andra enheter som DVD-spelare. Placera aldrig mottagaren nära eller över ett element eller annan värmekälla samt på platser med starkt solljus eller damm. Ventilation Anslut aldrig mottagaren i ett slutet utrymme, som ett skåp utan ventilation. Placera inte något ovanpå mottagaren då detta hindrar den nödvändiga luftcirkulationen Vätskor, värme mm. Utsätt inte mottagaren för vatten eller fukt och ställ inga föremål fyllda med vätskor, ovanpå mottagaren. Ställ inte varma eller brinnande föremål, som stearinljus ovanpå mottagaren. 4

37 SE - Macab ST-2300IP Oväder Vid åskväder eller när mottagaren lämnas oanvänd under långa perioder, dra ur nätsladden, antennsladdarna och nätverkskabel från mottagaren. Tillbehör och mjukvara Använd aldrig tillbehör eller extrautrustning som inte är godkänd av tillverkaren. Uppgradera aldrig mottagare med ej officiell programvara. Service Mottagaren får bara öppnas av behörig personal. Rengöring Mottagaren får inte bli våt och skall därför rengöras med en torr trasa. Du bör omedelbart dra ut nätsladden från vägguttaget och kontakta en kvalificerad tekniker om: Nätsladden eller strömbrytaren är skadad. Vätska har runnit in i mottagaren. Mottagaren inte fungerar. Mottagarens yttre är kraftigt skadat. ÅTERVINNING AV BATTERIER OCH MOTTAGARE Elektrisk och elektronisk utrustning och medföljande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa och miljön om avfallet inte hanteras på rätt sätt. Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med följande överkryssade soptunna. Det symboliserar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte ska slängas till- 5

38 SE - Macab ST-2300IP sammans med osorterat kommunalt avfall, utan samlas in separat. Vissa batterier är också märkta med den kemiska symbolen Hg (kvicksilver), Cd (kadmium) eller Pb (bly). Detta är särskilt skadliga ämnen och därför är det väldigt viktigt att dessa batterier samlas in. Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina gamla batterier för återvinning. På detta sätt bidra du till att batterierna återvinns i enlighet med lagen och inte påverkar miljön i onödan. Alla kommuner har inrättat insamlingssystem där kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och bärbara batterier kan deponeras på offentliga återvinningscentraler eller andra platser för insamling från hushållen. Ytterligare information kan erhållas från kommunens tekniska förvaltning. Internet TV Med denna mottagare är det möjligt att prenumerera på tv via internet levererat av Sagitta TV. Du kan på hemsidan se vilka programvarupaket som du kan prenumerera på. 6

39 SE - Macab ST-2300IP SNABBGUIDE INSTALLATION Kontrollera tillbehören Du bör kontrollera att alla tillbehör finns. I kartongen hittar du: Mottagare Fjärrkontroll Manual Två batterier Anslut mottagaren till din TV Hur du gör detta kan du se "Anslut mottagaren" på sidan 10 Anslut din antenn På mottagaren finns det två antenningångar. En för parabolen och en för din takantenn. Du måste ansluta båda kablarna till mottagaren för fullständig funktion. Anslut nätverk (Internet) På mottagaren finns ett nätverksuttag för att ansluta mottagaren till Internet. För att utnyttja möjligheten att titta på TV-kanaler, ladda ner uppdateringar etc. måste du ansluta mottagaren till Internet. Installera batterier i fjärrkontrollen Sätt i de två medföljande batterierna med den positiva polen på batteriet vänd åt samma håll, som finns markerat i fjärrkontrollen. Starta mottagaren och TV:n Starta mottagaren med strömbrytaren på baksidan. 7

40 SE - Macab ST-2300IP Tryck på standby-knappen på fjärrkontrollen för att starta mottagaren. FÖRSTAGÅNGSINSTALLATION AV MOTTAGAREN När mottagaren är startad visas en installationsguide. Välj menyspråk med pil-knapparna. Tryck Blå -knapp för att komma till nästa sida. På nästa sida, under "TV-anslutning" väljer du hur din TV är ansluten. Om du bara använder scart välja scart. Om du använder HDMI, vilket gör att du kan titta på HD-program, välj HDMI. För "Bildförhållande" väljer du om det är en 4:3 eller 16:9 TV, som är ansluten till mottagaren. För Tidszon kan du ställa tidsförskjutning. Normalt skal den i Sverige står på +1. Välj också inställning för sommartid. När du gjort dessa inställningar, tryck på Blå-knapp för att komma till nästa sida. På nästa sida, välj vilken antenninstallation du har och vilka satellitpositioner du vill använda. Väljer du Astra1 + Astra2 måste du ha en antennkonfiguration där du har Astra1 (19,2 ) till ingång 1 på switchen och Astra2 (28,2 ) på ingång 2. Om du väljer denna inställning, kommer mottagaren söka kanaler automatiskt från de två positionerna. Väljer du Thor + Sirius + Astra2 + Astra1 måste du ha en antenn-konfiguration där du har Thor på ingång 1, Sirius på ingång 2, Astra2 på ingång 3 och Astra1 på ingång 4. Återigen sker kanalsökning automatiskt. 8

41 SE - Macab ST-2300IP Om du använder andra satellitpositioner, kan dessa ställas in genom att välja "övrigt". Det sista alternativet är att ladda en kanallistan via USB-minne. När du är klar trycker du på Blå -knapp. På sista sidan väljer du om du vill söka efter kanaler från din takantenn. Om du har denna ansluten, välj "Ja" och tryck på "OK". Din mottagare är nu klar för användning! SPECIFIKATIONER Stöd för SD / HDSD (MPEG4 AVC/H.264) En Common Interface plats (CI +) En kortläsare Conax CAS7 Ethernet-anslutning, med möjlighet att titta på kanaler via Internet, uppdatering av programvara, etc. USB-PVR Media Player Tidsfördröjning. Pausa aktuellt program och titta vidare när det passar dig. Spela in en kanal medan du tittar på en annan kanal på samma transponder 7 dagars EPG HDMI- och komponentutgång 576p, 720p, 1080i 9

42 SE - Macab ST-2300IP S/PDIF-utgång 8 siffror display Kanalsortering via satellit eller alfabetisk ordning. Menyspråk: danska, tyska, engelska, franska, italienska, holländska, spanska, portugisiska, turkiska, grekiska, slovakiska, svenska Minne för tv-och radiokanaler 8 favoritlistor Motorstyrning (DiSEqC 1.2 och USALS) Uppgradering av mjukvara via USB 10

43 SE - Macab ST-2300IP ANSLUTNING AV MOTTAGAREN OBS! HD-signal kan inte överföras via CVBS och SCART. Bilden skalas om så att du fortfarande kan titta på HD-kanaler, men inte högupplöst. Anslutning med scart eller HDMI HDMI-kabel mellan mottagare och TV ger den bästa bildkvaliteten. Har TV:n ingen HDMI-ingång kan Scartkabel användas. Anslut parabolantennen till LNB in Anslut takantennen till ANT in Anslut TV och mottagare med en HDMI- eller Scart-kabel. Anslut eventuell nätverkskabel till Internet. 11

44 SE - Macab ST-2300IP MOTTAGARENS FUNKTIONER FJÄRRKONTROLLEN Startar och stänger mottagaren. Stänger av och sätter på ljudet. Val av kanalnummer eller val av punkt i menyn. Skiftar mellan Tv och radio. Växlar mellan senaste och aktuell kanal. Sänker ljudet. Höjer ljudet. Pausar bilden. Med ett anslutet USBminne/hårddisk så pausas programmet och kan startas senare. Visar info-menyn. Tryk två gånger så visas information om programmet. Visar den elektroniska programguiden. Öppnar och stänger huvudmenyn. Avbryter utan att spara ändringarna. Stega upp i menyn. Stega ner i menyn. Stega till vänster i menyn. Stega till höger i menyn. Startar och stänger text-tv. Genvägsknapp för IP-tv kanalerna. Sparar ändringar i menyn. Öppnar annars kanallistan. 12

45 SE - Macab ST-2300IP Öppnar ljudmenyn för val av olika ljudspår. Öppnar en meny för val av undertexter. Öppnar filmeny för inspelningar på hårddisken. Spolar tillbaka i inspelningar. Spolar fram i inspelningar Stoppar en uppspelning. Startar en inspelning. PAUSE: Används för att stoppa bilden för aktuell kanal. Tryck igen för att återvända till att se programmet. Om en hårddisk/mine (USB) är ansluten, så aktiveras timeshift funktionen. Startar en uppspelning eller startar en pausad inspelning. F1 används i A/V kontroll menyn för bekräftelse att använda 1080p inställning. Öppnar en lista med planerade inspelningar. 13

46 SE - Macab ST-2300IP Framsidan 1. Display: Visar kanalnamn eller om menyn är öppen. 2. Starta och stäng: Startar eller stänger mottagaren (till standby-läge). 3./4. CH / CH+: Stega fram och bakåt för kanalval. 5. Common Interface uttag (bakom luckan): Mottagaren är utrustad med ett Common Interface uttag, som används för kodade kanaler. Conax CAS7 kortläsare. Om operatören sänder ut kodade kanaler i Conax kan programkortet sättas in direkt i kortläsaren. Sätt in kortet med det guldfärgade chippet vänd nedåt-inåt i kortläsaren. 14

47 SE - Macab ST-2300IP Baksidan Nr. Namn Funktion 1 LNB OUT Här kan en annan mottagare anslutas. 2 LNB IN Ingång från parabolantenn. 3 YpbPr Komponentutgång 4 ETHERNET Nätverkskontakt för anslutning till Internet eller en router. 5 ANT IN Ingång för terrest antenn 6 ANT OUT Utgång (ej RF-modulator) 7 RS232 Serie-port 8 EXT. IR Anslutning av externt IR-öga 9 S/PDIF Digital ljudutgång 15

48 SE - Macab ST-2300IP 10 USB port USB-port för hårddisk/minne 11 VIDEO Analog videoutgång 12 AUDIO L Analogt ljud (vänster) 13 AUDIO R Analogt ljud (höger) 14 HDMI Digital bild- och ljudutgång 15 TV SCART Analog bild- och ljudutgång 16 POWER Strömbrytare Titta på TV och lyssna på radio Detta avsnitt beskriver hur du kan titta på tv- och lyssna på radiokanaler. Tack vare fördelarna med digital mottagning, har du möjlighet att använda ytterligare funktioner, som att välja olika ljudspår eller välja undertexterna. Allmänna funktioner Använd "CH+" eller "CH-" för att ändra en kanalplats upp eller ner. Du kan använda sifferknapparna för att välja en kanal direkt. Byta till den senast visade kanalen genom att trycka på Last -knappen. "TV/RADIO"- knappen växlar mellan TV- och radiokanaler. Varje gång vid kanalbyte, så visas en informationsruta längst ned. Info-rutan visar information om den visade 16

49 SE - Macab ST-2300IP kanalen. Info-rutan försvinner efter några sekunder, men kan återkallas genom att trycka på "INFO". Observera att programinformation visas endast om den är tillgänglig från tv-leverantören. KANALLISTAN Tryck på OK-knappen så visas kanallistan. Här kan du välja och sortera alla kanalerna efter eget önskemål. Grupper Genom att trycka på den röda knappen öppnas ett nytt fönster där man kan välja mellan följande listor: Alla kanaler, Markbunden, Satellite IP-tv eller Favorit. Alla TV kanaler visar huvudlistan över alla kanaler som ligger i mottagaren. "Markbunden" visar alla kanaler från din takantenn. Satellit öppnar en undermeny där man kan välja att titta på program från en viss satellit. IP-TV öppnar en undermeny där man kan välja att titta på program från Internet. Favorit öppnar en meny med 8 skapade favoritlistor. Tryck på OK när en lista är markerad för att se program från denna lista. 17

50 SE - Macab ST-2300IP Sortera Du kan enkelt och lätt sortera listan i nummer-, alfabetisk- eller okodat/kodat-ordning. Tryck på Grön - knapp så öppnas en lista där du kan välja önskad sortering. Sök När du har många kanaler i din kanallista, kan det vara enklare att söka efter kanaler. Tryck på Blå-knapp där du sen kan skriva in namnet på kanalen du vill hitta. Kanalalternativ Genom att trycka på knappen "OPT", om kanalen stödjer detta, får du upp en meny där du har fler möjligheter. Undertexter För många kanaler kan undertexter enkelt väljas. Tryck på "Grön"-knapp för att visa menyn med undertexter. Med vänster- eller högerknapp väljs om undertexterna ska slås på eller av. För att välja undertext/språk markera önskad undertext och tryck på "OK" för att aktivera valet. 18

51 SE - Macab ST-2300IP Ljudspår För många kanaler har du möjlighet att välja andra ljudspår. Tryck på "Röd"-knapp så visas menyn med ljudspår. Med vänster- eller högerknapp välj om ljudspåret skall vara på eller av. För att välja språk markera önskat spår och tryck "OK" för att aktivera valet. Elektronisk programguide (EPG) Mottagaren visar i info-rutan information om sändningen nu och nästa. Vill du ha en överblick över vad som sänds på alla kanaler tryck på EPG-knappen. Första gången du trycker på EPG visas en lista över alla kanaler i mottagaren. Med denna översikt kan du enkelt se vilka program som visas på alla kanaler. Röd knapp: Går två timmar tillbaka i EPG-listan Grön knapp: Går två timmar framåt i EPG-listan Gul knapp: Går en dag tillbaka i EPG-listan Blå knapp: Går en dag framåt i EPG-listan Piltangenter: Flyttar markören i EPG-listan Info-knappen: Visar ett fönster där en programbeskrivning kan läsas. Tryck Exit för att stänga detta fönster. Inspelningsknappen: När markören står på en sändning som du vill spela in, tryck på inspelningsknappen. 19

52 SE - Macab ST-2300IP Ett nytt fönster öppnas och du kan nu se alla schemalagda inspelningar. Om du inte har några ändringar för inspelning så tryck "EXIT". Du blir tillfrågad om du vill spara. Tryck på "OK" för att spara eller EXIT för att avbryta och du är tillbaka i EPG-listan igen. EPG-knappen: Du kan trycka EPG -knappen för att byta till en lista som endast visar utsändningar för den valda kanalen i EPG-listan. Med pil upp/ner väljer du mellan utsändningar för den aktuella dagen. Med pil vänster/höger växlar du mellan dagar. Inspelningsknappen fungerar på samma sätt som i den andra EPG-översikten. Tryck EPG -knappen för att återgå igen. SCHEMALÄGG INSPELNING (TIMER) En mycket användbar funktion är att montera en USBhårddisk och använda timerfunktionen. Tryck F2 -knappen för att öppna timerfunktionen. Du kommer nu se en lista över alla schemalagda inspelningar som skapats. Med Pil -knapparna upp/ner kan du välja de inspelningar du vill ta bort eller ändra. Röd knapp: Tar bort en timerinspelning. OK: Redigera en timerinspelning. Mode: avgör vilken typ av inspelning du vill göra. Du kan välja mellan Spela in, eller Påminnelse. Med an- 20

53 SE - Macab ST-2300IP sluten USB-hårddisk så sparas den på hårddisken. Datum: Ange startdatum. Starttid: Ange starttid för inspelningen. Stopptid: Ange stopptid för inspelningen. Kanallista: Välj den kanallistan som programmen skall hämtas ifrån. Kanal: Välj den kanal du vill spela in ifrån. Timercykel: Välj hur ofta inspelning skall ske. Välj mellan En gång, Dagligen eller Veckovis. Tryck på Röd -knapp för att spara. Teletext (Text-tv) Mottagaren kan visa text-tv. Du startar text-tv-läget, med TXT -knappen. Genom att trycka TXT igen så avslutas text-tv. Nummer-knapparna: Ange numret på en sida. Pil upp/ner: Stegar en sida framåt eller bakåt. Pil höger/vänster: Om det finns flera undersidor så visas dessa. 21

54 SE - Macab ST-2300IP PVR funktioner (HÅrddisk) Om du ansluter en extern hårddisk eller ett USB-minne till mottagaren så kan du spara inspelningar. Under inspelning av ett program kan du titta på ett annat program på samma transponder, eller så kan du titta på en inspelning som du gjort förut. Du ser att kanalerna som inte är valbara, visas med grått i kanallistan. OBS! Funktioner som inspelning, timeshift och uppspelning kräver att den anslutna hårddisken är USB 2.0. Disken måste formateras i FAT32. Andra format godkänns inte av mottagaren. DIREKTINSPELNING Tryck inspelningsknappen (REC), för att spela in aktuell sändning som du tittar på. Ett nytt fönster öppnas och du kan välja med Pil höger/vänster, hur länge inspelningen ska pågå. Tryck på OK för att starta inspelningen. Du kan genom att trycka på Info -knappen se hur länge mottagaren har spelat in. För att stoppa inspelningen, tryck Stopp -knappen eller byt kanal. TIMESHIFT INSPELNING. Om du måste gå ifrån när du sitter och tittar, så behöver du inte missa det med timeshift inspelning. Om telefonen ringer trycker du bara på Paus -knappen. 22

55 SE - Macab ST-2300IP När du är klar så tryck på "PLAY"-knappen (uppspelning) och du tittar klart från där du pausa. Mottagaren fortsätter att spela in tills du har sett din sändning klar. Under hela inspelningstiden, kan du spola fram och tillbaka i inspelningen. För att avbryta timeshift inspelning, tryck på "STOPP"- knappen. Inspelningen raderas automatiskt när du trycker på stop. Schemalägg en inspelning Se avsnitt om EPG på sidan 17. Spela upp en inspelning Tryck FILE -knappen för att se översikten med alla inspelningar. Upp/Ner: Välj den inspelning som ska spelas upp. Tryck på OK för att visa den. Röd knapp: Tar bort en inspelning. Grön knapp: Visar information om ansluten hårddisk. Gul knapp: Visar EPG-information om programmet du har spelat in. (Detta kräver att operatören/leverantör stödjer denna information). Menyfunktioner Huvudmenyn aktiveras genom att trycka på Meny - knappen. Huvudmenyn ger tillgång till alla inställningar i mottagaren. Navigera runt i menyn med piltangenterna och undermenyer aktiveras genom att trycka högerpil. 23

56 SE - Macab ST-2300IP Kanalredigering Du har möjlighet att redigera kanaler i huvudlistan eller i 8 favoritlistor. Redigera huvudlistan I huvudlistan finns alla hittade kanaler efter kanalsökning. Röd knapp: Välj en eller flera kanaler. Grön knapp: Redigera valda kanaler. Trycka Grön - knapp så öppnas en ny meny. Ändringar utförs antingen på en eller flera kanaler (om du valt flera kanaler). Lås: Lås eller lås upp. Hoppa: Väljer om en kanal skall visas. Lägg till: Lägg till kanaler till markerad favoritlista. Ta bort: Välj kanaler som ska plockas bort nästa gång kanallistan sparas. Byt namn: Byt namn på kanalen. Gul knapp: Kanal Sortering. En ny meny med fler alternativ visas: Alfabetet: Sortera kanalerna i alfabetiskordning. Frekvens: Sorterar kanaler i frekvensordning. Kod: Sorterar på kodade eller okodade kanaler. Lås: Sorterar efter låsta eller inte låsta kanaler. Blå knapp: Flyttar en eller flera kanaler (som du har markerat med röd knapp). När en kanal eller kanaler är markerade kan du med Pil upp/ner flytta kanalerna. När kanalerna är i rätt läge, tryck på Blå -knapp igen för att flytta kanalerna. 24

57 SE - Macab ST-2300IP Tryck OK för att visa bilden från kanalen i det lilla fönstret. Tryck EXIT för att spara dina ändringar. Redigera favoritkanaler Redigering av favoritkanaler är uppdelad i två halvor med en till vänster och en till höger sida. Beroende på sida så har knapparna olika funktioner. Vänster sida Röd knapp: Välj en eller flera kanaler. Grön knapp: Lägger till vald kanal till favoritlistan. Gul knapp: Sortera kanaler i listan. Pil höger/vänster: Växlar mellan höger och vänster sida av skärmen. Avsluta: Avsluta och spara ändringar. Höger sida F1: Byter namn på din favoritlista. Röd knapp: Välj en eller flera kanaler. Grön knapp: Radera de kanaler som är valda i favoritlistan. Blå knapp: Flyttar de kanaler du har valt. Gul knapp: Växlar till nästa favoritlista. Avsluta: Avsluta och spara utförda ändringar. 25

58 SE - Macab ST-2300IP INSTALLATION Under menyn installation kan du utföra inställningar för din parabol, takantenn, söka kanaler, installera motor, redigera transponderlisten, uppgradera och återställa mottagaren. Parabolinställning Här är en lista över alla satellitpositionerna mottagaren innehåller. Här kan du utföra ändringar för att passa din installation. Satellit Tryck OK för att se en lista med de satelliter som mottagaren har. Välj den satellit du vill ändra och tryck på OK -knappen. LNB-spänning Här väljer du om spänning skall skickas till LNB. LNB-frekvens Skriv in LNB LO-frekvens för att matcha ditt LNB. Om du väljer "Unicable" kommer ytterligare två menyalternativ blir synliga. Användar-bank Unicable Ange vilket band som skall användas. Bandfrekvens Unicable Ange vilken bandfrekvens som skall användas. 26

59 SE - Macab ST-2300IP Tone-burst 0/22 KHz Bör väljas till automatiskt. DiSEqC-switch Välj önskad DiSEqC-standard som skall användas. DiSEqC-port Välj port enligt hur du har anslutit kablarna från de olika satellitpositionerna i switchen. Transponder Välj i listan önskad frekvens/symbolhastighet/pol. Till höger visas två staplar med signalkvaliteten. Tryck på Röd -knapp för att utföra kanalsökning med de utförda inställningarna. Kanalsökning Här kan du utföra kanalsökning. Söksätt Du kan välja mellan automatisk, manuell eller PID Satellit Tryck OK för att se en lista över satellit positioner. Stega i listan och tryck OK för att välja de satelliter du vill söka kanaler ifrån. Tryck EXIT när du har valt satelliter. 27

60 SE - Macab ST-2300IP Frekvens Välj önskad startfrekvens du vill söka ifrån. Du kan antingen trycka på OK -knappen eller skriva i en frekvens med siffertangenterna. Symbolvärde Skriv in önskad symbolhastighet. Polarisation Välj önskad polarisation. Sökområde Välj om du vill söka efter Alla kanaler, Fria kanaler, Kodade kanaler eller bara TV. Nätverkssökning Om nätverkssökning är aktiverad (på), söker mottagaren efter frekvenser som inte är angivna i förväg. S2 läge Aktiveras S2-läge så blir Modulation, FEC värde och Pilot möjliga att ändras. På höger sida kan du se signalstyrka och kvalitet på frekvensen du angivit. Med Röd -knapp startar du kanalsökningen för de valda inställningarna. Motorinställning Har du en motor på din parabol kan du installera den här. 28

61 SE - Macab ST-2300IP Antennprogrammering Här kan du välja vilken motortyp du har. Du kan välja mellan DiSEqC 1.2 eller USALS. Fråga din återförsäljare för råd om de alternativ som passar din motor. Redigera TP Lista Detta alternativ är för avancerade användare, och beskrivs inte här. Markbunden sökning Du kan söka efter kanaler från din takantenn. Söksätt Du kan välja mellan automatisk, manuell eller PID. Region Välj Europa. RF kanal Användes för kontroll av signalstyrka och kvalitet. Sökområde Välj om du vill söka efter Alla kanaler, Fria kanaler eller Kodade kanaler. Tryck på Röd -knapp för att starta kanalsökningen. 29

62 SE - Macab ST-2300IP MJUKVARU-UPPGRADERING Här kan du uppgradera mjukvaran, som finns tillgänglig på ett USB-minne. Eller ta en säkerhetskopia av dina kanallistor. Röd knapp: Visar endast programvara i listan. Grön knapp: Visar endast kanallistor i listan. Gul knapp: Gör en kopia av alla dina kanallistor och antenninställningar och spara dem på USB-minne. Blå knapp: Visar alla datafiler. För att ladda ny mjukvara eller en backup av kanallistan väljer du vilken fil du vill ladda in med Pil ner/upp. När du trycker på OK laddas kanallistan eller mjukvaran in i mottagaren. När nerladdningen är färdig så startar mottagaren om. Standardinställningar Här kan du återställa mottagaren till fabriksinställning. Ta bort kanaler Här har du olika möjligheter att radera Alla kanaler, TVeller radiokanaler. Fabriksinställning Här kan du välja om du bara vill återställa kanalkonfiguration eller allt till standardinställningar. 30

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

MAXIMUM TS-3002 CX-CI

MAXIMUM TS-3002 CX-CI MAXIMUM TS-3002 CX-CI #7856 MAXIMUM TS-3002 CX-CI Dansk Svenska Engelsk Brugervejledning Användarhandbok User Manual Copyright Kjaerulff 1 Digital A/S www.kjaerulff1.com ENGLISH DANSK DANSK MAXIMUM TS-3002

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

Brugsanvisning PVR del (optagelse funktion)

Brugsanvisning PVR del (optagelse funktion) DA HDTV Satellit / Kabel Modtagere Brugsanvisning PVR del (optagelse funktion) SV HDTV Satellit / Kabel Mottagare Bruksanvisning PVR del (inspelningsfunktion) Version: 17.03.2014 - Dansk - Svenska Fjernbetjening

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1 Bredbånds-tv Brugervejledning ComX brugervejledning v. 3.2 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til portalen side 4 Tilslutning

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM Dansk - Svenska zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 DK Ver 1.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at modtage input fra svagstrøms tryk eller egnet sensor. Enheden

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv.

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. Brugermanual Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. 2 / 28 1. Sikkerhedsanvisninger...4 Kom godt i gang 2. Pakken indeholder...5 3. Opsætning...6

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00 Brugsanvisning Sikkerhed 2 Copyright og ordliste 3 Fjernbetjeningen 4-5 Tilslutning af modtageren 6-10 Opstart af modtageren 11 Funktions guide 12-13 Guide til hovedmenuen 13-24 Motorstyret system 25-27

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning HUMAX VACI-5350 & OTV 36 HUMAX VACI & OTV 2/11-00 Sikkerhed 1 Copyright og Ordliste 2 Fjernbetjeningen 3-4 Tilslutning af modtageren 5-7 Reference 8 Funktions

Læs mere

Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed opnået en høj status blandt vore kunder og i branchen.

Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed opnået en høj status blandt vore kunder og i branchen. Forord Kære Force ejer Tillykke med dit valg af Force modtager. Vores målsætning er nem adgang til infotainment. Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed opnået

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

HDTV Satellitmodtagere HDTV Satellitmottagare. MX Flat HD. Brugsanvisning Bruksanvisning

HDTV Satellitmodtagere HDTV Satellitmottagare. MX Flat HD. Brugsanvisning Bruksanvisning HDTV Satellitmodtagere HDTV Satellitmottagare MX Flat HD Brugsanvisning Bruksanvisning Version: 06.07.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Produktbeskrivelse... 4 1.1 Leveringsomfang... 4 1.2

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Brugermanual til Smile tv-portal

Brugermanual til Smile tv-portal Brugermanual til tv-portal Brugermanual til Smile tv-portal TV 1 Indholdsfortegnelse Generelt om portalen side 3 Hovedmenu side 4 Favoritter side 4 SmileTV side 6 Optagelser side 9 Video on demand side

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

COOD-E Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen

COOD-E Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen COOD-E Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 2 Tilslutning - COOD-E Tilslut din COOD-E Sæt modtageren i nærheden af dit tv og forbind

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10153MK2 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk OneRemote INT Converter Type 30012669 Brugervejledning OneRemote DVB-C III Kabel-TV Modtager B&O styret 30012669u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille fra monteret USB-enhed Tast

Læs mere

Viasat Kortlæser specifikationer

Viasat Kortlæser specifikationer Viasat Kortlæser specifikationer Godkendte tv For at kunne benytte en kortlæser til Viasat kræver det at dit tv er Viasat godkendt. Man kan på viasat.dk se en liste over godkendte tv og modeller. Viasat

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 El-nummer: 6398157229 EAN-nummer: 5703317410283 Indhold Dansk betjeningsvejledning... 3 Sikkerheds information... 3 Specifikationer...

Læs mere

Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn

Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn Couv_253431808-B _SV.fm Page 1 Mercredi, 10. août 2011 3:34 15 Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn Bruksanvisning 253431808-B - 08/2011 - SV LU 253421758-A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book

Læs mere

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista Installationsvejledning Snabbstartsguide 2007 Pinnacle Systems, Inc. 8420-00070-01 R1 Pakken indeholder USB 2.0 TV Tuner Stick Fjernbetjening PCTV Installations

Læs mere

PCTV Tuner Kit for Windows Vista

PCTV Tuner Kit for Windows Vista PCTV Tuner Kit for Windows Vista Kom hurtigt i gang Guide Snabbstartsguide 2007 Pinnacle Systems, Inc. 8420-00068-01 R1 Pakken indeholder PCI TV Tuner kort Fjernbetjenings modtager Fjernbetjening PCTV

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til Digital Modtager med harddisk optager Åben kassen med Digital Modtageren og kontroller at alle delene er der. Digital modtager med harddisk Fjernbetjening HDMI kabel Scart kabel

Læs mere

Afspilning af lejede film... Side 17 Afspilning af lejede... Side 17 Styring af film... Side 18

Afspilning af lejede film... Side 17 Afspilning af lejede... Side 17 Styring af film... Side 18 Indholdsfortegnelse Installationsvejledning... Side 4-7 Fullrate TV... Side 8-9 Skift kanaler / programmer... Side 10-11 Brug af menu... Side12 Brug af TV Guide... Side 13-14 Leje af film... Side 15-18

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Your No.1 Entertainer

Your No.1 Entertainer Disney Your No.1 Entertainer Betjeningsvejledning Indhold Brugersikkerhed................... 2 Velkommen til digitalt parabol-tv!..... 3 Opdateringer til parabolmodtageren.... 3 Fjernbetjeningen...................

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Features. Indholdet i æsken DEN

Features. Indholdet i æsken DEN DEN Features ASA-30 kan anvendes enten som en ekstra sirene tilsluttet dit alarmsystem eller som en uafhængig sirene forbundet til en fjernbetjening og/eller trådløse detektorer. - Trådløs tilslutning

Læs mere

DENVER DTB-136H H.265 DVB-T2-MODTAGER

DENVER DTB-136H H.265 DVB-T2-MODTAGER DENVER DTB-136H H.265 DVB-T2-MODTAGER BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette produkt for regn eller fugt. Undgå

Læs mere