Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med DLBR Mark Online"

Transkript

1

2 Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen til at registrere de opgaver som udføres i markerne. Udgivet August 2008 Redigeret November 2010 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, PlanteIT, Support Se eller ring på

3 Indholdsfortegnelse Programmets indhold... 5 DLBR PlanteIT oversigtsside... 6.Net Framework mangler... 6 Programmets grundlæggende skærmopbygning... 7 Bedrift og høstår... 8 Markplan... 9 Sortering og filtrering... 9 Funktioner i Markplan Nøgletal i markplanen Dyrkningsjournal Navigation, sortering og filtrering Funktioner i Dyrkningsjournal Priser Udskrifter

4

5 Programmets indhold Programmets indhold DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger Dyrkningsjournal til i at registrere de opgaver som udføres i markerne. Da dette program gemmer dine data i Dansk Markdatabase, vil din konsulent modtage de ændringer du laver i Mark Online. Programmet kan benyttes fra forskellige pc'er, blot der er internetforbindelse. Det er BrugerID og kodeord som bestemmer hvilke bedrifter du kan arbejde med. Forudsætninger En pc med Windows XP eller nyere. Fast internetadgang fibernet, ADSL eller lign. Net 3.0 framework installeret på PC en..net framework installeres fra nettet første gang du starter Mark Online. Sådan kommer du i gang 1. Tast Indtast dit BrugerID og dit kodeord. Klik på Log ind-knappen. 2. På fanen Planteavl klikker du på linket Gå direkte til din ejendom. 5

6 Programmets indhold DLBR PlanteIT oversigtsside I højre side finder du en række menupunkter, der bliver markerede når du fører musen hen over dem. Du starter programmet ved at klikke på linjen Mark Online. Når du klikker her, tjekkes det, om du har den rigtige version af programmet. Hvis ikke, installeres den nyeste version og efterfølgende overføres der data til din pc..net Framework mangler 6

7 Programmets indhold Mark Online kræver at Microsoft programmet.net 3.0 Framework er installeret på pc en. Programmet er standard på Windows Vista, men skal installeres på Windows XP. Hvis.Net 3.0 Framework mangler på din pc, vil du på oversigtssiden til DLBR PlanteIT, se en advarselsestekst markeret med rødt. Under punktet Hjælp er der et link til at installere.net 3.0 Framework. Du kan da vælge at installere Net 3.0 Framework. Følg anvisningerne på skærmen til programmet er installeret. Når.Net 3.0 Framework er blevet installeret skal du starte din Internet Explorer op igen. Derefter går du til som angivet ovenfor under Sådan kommer du i gang. Programmets grundlæggende skærmopbygning Når programmet er startet op ser du nedenstående skærmbillede. Du navigerer rundt mellem programmets moduler: Markplan, Dyrkningsjournal, Priser og Udskrifter i navigationsmenuen til venstre i skærmen. Menulinie Indtastning Funktionslinie Navigationsmenu Nøgletal Øverst i billedet findes, foruden almindelige menupunkter, også en række funktionsknapper. Her kan du vælge en anden bedrift, skifte høstår og vælge blandt programmets funktioner. Det højre felt benyttes til den primære redigering i Mark Online. I bunden til højre findes nøgletalsfeltet. 7

8 Programmets indhold Bedrift og høstår Vælg bedrift I funktionslinien vælger du den bedrift du vil arbejde på. Har du flere bedrifter i din virksomhed, kan du skifte mellem dem med denne funktion. Det er også muligt at arbejde med flere bedrifter samtidigt. Skift høstår I funktionslinien kan du skifte høstår frem eller tilbage ved at klikke på pil til venstre eller pil til højre. 8

9 Markplan Markplan Når du vælger Markplan i navigationsmenuen, ser du seneste markplan. Udgangspunktet er den markplan din konsulent har lavet, sidste gang han lavede en markplan. I navigationsmenuen til venstre i skærmen kan du skifte mellem forskellige informationer i markplanen. Mulighederne er Forfrugt og afgrøde, Afgrøde og sort og Arealoplysninger. Forfrugt og afgrøde Når du har valgt muligheden Forfrugt og afgrøde kan du for hver enkelt mark ændre markens navn, areal og afgrøde. Når du vælger afgrøde, vil du i listen umiddelbart kun se de afgrøder du plejer at dyrke den korte liste. Hvis du mangler en afgrøde i listen, kan du klikke på symbolet til højre i feltet (eller Ctrl + mellemrum), og du får derefter mange flere afgrøder i listen. Afgrøde og sort Afgrøde og sort benyttes når du vil angive den dyrkede sort på marken. Igen gælder det, at hvis du mangler en sort i listen, kan du klikke på symbolet til højre i feltet. Du får derefter langt flere sorter at vælge mellem. Arealoplysninger Arealoplysninger benyttes når du vil ændre de enkelte markers blok-numre, om marken kan vandes og markens status i det pågældende høstår: Ejet, Forpagtet/lejet eller Ikke til rådighed. Der vælges Ikke til rådighed, når en mark et enkelt år er lånt ud/forpagtet bort. Nyt høstår Når du skifter frem til et nyt høstår kommer billedet Hent marker fra Her markerer du de marker, som du også har i det nye høstår. Normalt vil det være alle marker, der skal overføres til nyt høstår. Sortering og filtrering Sortering Du kan sortere marklisten efter kolonnens indhold, ved at klikke på kolonneoverskriften. Symbolet mens Filtrering betyder at der er sorteret i stigende orden, betyder der er sorteret i faldende orden. For de fleste kolonner i markplanen findes symbolet. Hvis man klikker på dette, kan man filtrere efter en liste over muligheder. Hvis man for eksempel klikker på vinterhvedemarkerne. i afgrødekolonnen, kan man vælge kun at se 9

10 Markplan Funktioner i Markplan Markplan indeholder en række funktioner, som du skal bruge, når markplanen redigeres. Funktionerne finder du enten som knapper i funktionslinien ved at højreklikke med musen, eller under menupunktet Redigér i hovedmenulinien. En funktion er kun valgbar, hvis den er relevant, der hvor markøren (musen) er placeret. Ny mark(er) Du kan oprette en ny mark, ved at vælge funktionen Ny mark(er). Du får et billede, hvor du skal skrive marknummer, areal og forfrugt, samt Jb nummer. Når du har oprettet marken, klikker du på OK. Vær opmærksom på at du ikke kan oprette en mark med et nummer som findes i Markplanen for året før. I den situation skal du i stedet benytte funktionen Hent marker fra forrige år. Slet mark Du sletter en mark med funktionen Slet mark. En mark slettes fra det aktuelle høstår og årene fremefter. Du skal være opmærksom på, at når du sletter en mark, slettes både marken og tilhørende markjournaloplysninger. Hvis du ved en fejl får slettet en mark, kan du altid oprette den igen, ved at vælge funktionen Hent marker fra forrige år, men markjournaloplysningerne vil være gået tabt. Hent marker fra forrige år Funktionen Hent marker fra forrige år benytter du, når du vil hente marker fra sidste år til dette år. Normalt vil du have hentet alle marker fra sidste år, når du skifter til et nyt høstår. Men hvis ikke du fik alle valgt, benytter du altså funktionen Hent marker fra forrige år. Opdel mark Du benytter funktionen Opdel mark, når en mark i dette høstår er blevet delt op med forskellig afgrøde. Den nye opdeling vil beholde samme forfrugt, som den du opdeler fra. Tilføj afgrøde Hver mark i Mark Online kan have flere afgrøder for eksempel hovedafgrøde og efterafgrøde. Når en mark er oprettet, kan du umiddelbart vælge den første afgrøde i kolonnen Afgrøde. Skal du oprette næste afgrøde - Efterafgrøde eller Udlæg, skal du vælge funktionen Tilføj afgrøde. 10

11 Markplan Slet afgrøde Du bruger funktionen Slet afgrøde, når en afgrøde skal fjernes fra marken. Skal du kun udskifte afgrøden, skal du blot klikke på den nuværende afgrøde og derefter vælge en ny i listen. Kopiér afgrøde Du bruger Kopiér afgrøde til at kopiere afgrøden (afgrøderne) fra den aktuelle mark til andre marker. Det er en nyttig funktion, hvis du har oprettet den første hvedemark, og derefter skal have hvede på flere andre marker. Skift forfrugt Du bruger Skift forfrugt til at ændre forfrugtsmarken. Når man opretter en ny mark vælges en forfrugtsmark. Hvis der er valgt forkert, kan der med denne funktion skiftes til en anden forfrugtsmark. Nøgletal i markplanen Under selve markplanen findes en række nøgletal, som beregnes hver gang du skifter afgrøde. Nøgletallene giver for eksempel samlet areal med afgrøder og årets afgrødefordeling. 11

12 Dyrkningsjournal Dyrkningsjournal Når du vælger Dyrkningsjournal i navigationsmenuen, ser du en liste over de opgaver, som du enten har planlagt eller har registreret som udført i markerne. Udgangspunktet er ofte den dyrkningsplan, som din konsulent har lavet sidste gang han lavede Markplan. Filtrér efter opgavetype Vis en mark eller alle marker Navigation, sortering og filtrering Vis en mark eller alle marker Du kan vælge mellem at vise opgaverne for en mark ad gangen, eller for alle marker på en gang. Det gør du via knappen:, som du finder øverst i skærmbilledet. Filtrere efter opgavetype I venstre side af skærmbilledet kan du vælge at filtrere opgaverne efter emnetype for eksempel gødskning eller plantebeskyttelse. Du vil kun få vist den opgavetype, du har valgt. 12

13 Dyrkningsjournal Sortering Du kan sortere opgavelisten efter kolonnens indhold, ved at klikke på kolonneoverskriften. Symbolet betyder at der er sorteret i stigende orden, mens Filtrering betyder, der er sorteret i faldende orden. For de fleste kolonner i opgavelisten findes symbolet. Hvis man klikker på dette, kan man filtrere efter en liste over muligheder. Hvis du for eksempel klikker på i afgrødekolonnen og vælger Vinterhvede i listen, vil du kun se opgaverne for vinterhvede. Funktioner i Dyrkningsjournal Redigere direkte i opgavelisten Du kan rette direkte i opgavelisten. For eksempel kan du angive at opgaven er udført, dato for udførelsen, eller du kan ændre i produkt og dosering. Læg mærke til, at når du vil skifte produkt, indeholder listen i første omgang kun de produkter du ofte har brugt. Hvis du mangler et produkt i listen kan du klikke på alle produkter. eller Ctrl + mellemrum, hvorefter listen udvides med Hvis du skal slette eller tilføje produkter, skal du vælge en opgave og derefter funktionen Redigér opgave (Ctrl + R). 13

14 Dyrkningsjournal Redigér opgave (Ctrl+R) Ret for flere marker samtidigt Du bruger Redigér opgave, når du vil tilføje eller slette produkter til en opgave. Når du vælger Redigér opgave åbnes et vindue, hvori du kan redigere opgaven i detaljer. Læg mærke til, at hvis opgaven findes tilsvarende på andre marker, er det muligt at tilvælge disse, og udføre ændringerne for alle marker på én gang. Avanceret -knappen giver mulighed for at redigere i kommentarer, problemer og udviklingsstadium. I listen over operationer kan du tilføje et produkt i nederste tomme linie. Du skal vælge et emne og derefter tilvælge det manglende produkt. Du kan slette et produkt med højreklik-menuen eller taste Ctrl + D. 14

15 Dyrkningsjournal Ny opgave Opret opgave for flere marker samtidigt Du bruger funktionen Ny opgave, når du vil tilføje opgaver. Funktionen åbner et nyt vindue, hvori du kan oprette opgaven. Klik på Vælg for at vælge hvilke marker opgaven skal gælde for. Du kan også udvælge marker ved at klikke på en afgrøde eller et sorts-navn. I listen over operationer nederst, opretter du de produkter og doseringer, som du vil benytte i opgaven. Slet opgave (Ctrl + D) Funktionen Slet opgave benyttes, når du vil slette en hel opgave. Hvis du vil slette enkelte produkter skal du vælge Redigér opgave. Kopiér opgave (Ctrl + K) Du bruger funktionen Kopiér opgave til at kopiere den aktuelle opgave til andre marker. 15

16 Priser Priser Når du vælger Priser i navigationsmenuen får du en liste, som indeholder alle de produkter du har brugt i høståret. Navn, antal gange produktet har været anvendt, total forbrugt mængde og den gennemsnitlige pris for produktet. Hvis du retter prisen på et produkt, ændres prisen i alle de opgaver, hvor produktet har været anvendt. Det er nyttigt, når man ved årets afslutning kender produkternes endelige pris. Du kan også vælge kun at ændre prisen for et produkt gældende for en periode i høståret. Hvis du vil have forskellige priser til de enkelte marker, skal priserne i stedet tilføjes i Dyrkningsjournal. 16

17 Udskrifter Udskrifter Når du klikker på Udskrifter i navigationsmenuen, får du mulighed for at vælge en række udskrifter. Når du vælger en udskrift, kan du for nogle udskrifter filtrere indholdet via de faneblade, som du ser på skærmen. Når du har valgt det rette filter, får du udskriften vist ved at vælge Vis udskrift i nederste højre hjørne. For alle udskrifter gælder, at de dannes som PDF-dokumenter. Derfor kan du kun se udskrifterne, hvis du har det gratis program Acrobat Reader installeret på din PC. Når udskriften er vist på skærmen, kan du overføre dem til printeren ved at klikke på printerikonet. Markplan Markplanen viser øverst årets afgrødefordeling i en tabel og grafisk i en lagkage. Derunder følger hver enkelt mark med areal, forbrugt og afgrøde. Dyrkningsplan Dyrkningsplanen dokumenterer for hver mark planlagte og udførte opgaver. Dyrkningsplanen kan filtreres efter: Marker udvalgte eller alle marker Periode høståret eller en periode i høståret. Under samme filter kan vælges om både planlagte og registrerede opgaver skal med Emner hvilke opgaveemner, som skal medtages i dyrkningsplanen. Indkøbsliste Indkøbslisten indeholder den mængde, der er planlagt for hvert produkt. Indkøbslisten kan grupperes i perioder man selv angiver. Når du har registreret at en behandling er udført, vil de ikke mere være at se på indkøbslisten. De vil i stedet kunne findes på forbrugslisten. Det vil sige, at når du markerer en behandling som udført, så flyttes den aktuelle mængde fra Indkøbslisten til Forbrugslisten. Forbrugsliste Forbrugslisten indeholder den mængde, der er registreret som forbrugt af hvert produkt. Forbrugslisten kan grupperes i perioder man selv angiver. Pesticidregnskab Pesticidregnskabet indeholder en beregning af behandlingsindekset for hver af dine afgrøder, ud fra det forbrug af plantebeskyttelse du har registreret på markerne. Dit behandlingsindeks vises grafisk sammenlignet med måltal og landsgennemsnit. Du har mulighed for at skrive din egen kommentar til pesticidregnskabet. Det gør du under fanebladet Kommentarer. 17

18 Udskrifter Produktionsøkonomi Produktionsøkonomi indeholder en økonomisk opgørelse af økonomien på dine afgrøder. Du kan vælger hvilke afgrøder der skal med i opgørelsen, ligesom du kan vælge om kun planlagte og/eller registrerede opgaver skal med i beregningen. Produktionsøkonomi Trend Produktionsøkonomi Trend indeholder en økonomisk opgørelse af økonomien på dine afgrøder over en årrække. Du vælger et startår og et slutår, og hvilke afgrøder som skal med i opgørelsen. Som for produktionsøkonomi kan du vælge, om du vil have planlagte og/eller registrerede opgaver med i beregningen. Afgrødeopgørelse Afgrødeopgørelsen giver dig en liste over de opnåede udbytter fordelt på afgrøder. Denne udskrift kan for eksempel benyttes i forbindelse med opgørelse af produktionsregnskaber. 18

19

SEGES Software. DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG...

SEGES Software. DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG... SEGES Software DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG... DLBR MARK MOBILE er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Support Kundecenter, se www.dlbr.dk/it eller ring på +45 7015

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Kom godt i gang med. Mark- og gødningsplanlægning. Mark Online Premium Oktober 2014. Side 1

Kom godt i gang med. Mark- og gødningsplanlægning. Mark Online Premium Oktober 2014. Side 1 Kom godt i gang med Mark- og gødningsplanlægning Mark Online Premium Oktober 2014 Side 1 Indhold Generelt... 5 Programmet grundlæggende skærmopbygning... 5 Hvordan tilpasser jeg brugerfladen?... 5 Fjerne/vise

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note, som giver baggrunds information eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Bedriftsplan

Kom godt i gang med DLBR Bedriftsplan Kom godt i gang med DLBR Bedriftsplan Dette hæfte giver en introduktion til DLBR Bedriftsplan. Yderligere informationer samt anvisninger på håndtering af forskellige emner vedrørende Bedriftsplan kan du

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Anvendelse af pivottabeller

Anvendelse af pivottabeller Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - Formålsbeskrivelse... 5 2. Indledning... 5 3. Deltagerinformation... 7 4. Vil du have overblik?... 9 4.1 Er dine data klar til at blive analyseret?...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Kom godt i gang med Budget

Kom godt i gang med Budget Kom godt i gang med Budget Dette hæfte giver en introduktion til Drifts- og likviditetsbudgettet samt til Likviditetskontrol. Yderligere informationer samt anvisninger på håndtering af forskellige emner

Læs mere

Zite3 med moduler. Brugervejledning

Zite3 med moduler. Brugervejledning Zite3 4.0 VestNet A/S Zite3 med moduler Brugervejledning V ERSION 4.0 S EPTEMB ER 2003 03 Information om kredshjemmeside Kredssiderne er nu lagt på Nettet. Du kan finde din via hjemmesidens side med lokalkredse

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Kom godt i gang med Bogføring

Kom godt i gang med Bogføring Kom godt i gang med Bogføring Dette hæfte giver en introduktion til Bogføring. Yderligere informationer samt anvisninger på håndteringer af forskellige emner vedrørende bogføring kan du finde på landscentrets

Læs mere

EazyProject. Brugermanual. Version 2.4

EazyProject. Brugermanual. Version 2.4 EazyProject Brugermanual Version 2.4 Side 1 af 66 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1 Om EazyProject... 7 1.2 Support... 7 1.3 Generel sikkerhed (ved en leje-løsning)... 7 1.4 Opret genvej til

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere