Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie onsdag den 15. december 2004 kl. 20:00.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie onsdag den 15. december 2004 kl. 20:00."

Transkript

1 Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie onsdag den 15. december 2004 kl. 20:00. Tilstede var 72 stemmeberettigede medlemmer, herunder Yachtklubbens bestyrelse. Formanden, David Holm, bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde. Formanden ledede herefter valget af dirigent. 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Claes Rechnitzer, som blev valgt enstemmigt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. 1.1 Dirigenten afveg fra dagsordenen, idet Dansk Sejlunion havde bedt om ordet for en bekendtgørelse. Formanden for Dansk Sejlunion, Peer Bent Nielsen, fik derfor ordet, motiverede og overrakte Dansk Sejlunions Ærestegn til Bent Aarre. 2 Bestyrelsens beretning. Dirigenten henviste til de i klubbladet Sejlsport nr. 5 trykte årsberetninger for Yachtklubben, Match Race Centeret, Ungdomscenteret i Rungsted og Juniorklubben i Skovshoved, og bad indledningsvis Formanden kommentere og supplere Yachtklubbens årsberetning. David Holm indledte med at nævne de medlemmer, der efter Yachtklubbens vidende var afgået ved døden siden sidste generalforsamling. 2.1 Moderklubben Formanden gennemgik med hjælp af et slide show de markante aktiviteter og opgaver bestyrelsen havde igangsat og gennemført i løbet af året samt de positive hændelser året havde budt på. Udvikling af ny hjemmeside Udvikling af sponsorstrategi, Club Royal Partner Salg af 12 Club Royal Partnerkontrakter Etablering af samarbejde med Rungsted Bådelaug (Interesseforeningen) Køb af nordenden af klubhuset i Rungsted Afvikling af prestigefyldte kapsejladser som Copenhagen Swan Challenge, Volvo Baltic Race og Nokia OOPS Cup, Betydeligt antal KDY ere til OL (50% af deltagerne i sejladsdisciplinerne) Flotte resultater på kapsejladsbanerne for mange af vore medlemmer Renovering af ungdoms- og skolebådsfaciliteter i nordenden af klubhuset i Rungsted Ombygning og renovering af sydenden af klubhuset i Rungsted og etablering af Club Royal incl. restaurant, café og bar Ansøgt om og modtaget betydelige donationer til nye aktiviteter Udvidelse af sejlerskolen køb af ny skolebåd Konsolidering af klubbens økonomi Ny lejekontrakt på Langelinie Pavillonen Gennemførelse af valg til havnebestyrelserne i Rungsted og Skovshoved/Hellerup Udvikling af samarbejdet med Carlsberg Forslag til nyt klubhus på Tuborg Havn Deltagelse i udviklingen af projekt for udvidelse af klubfaciliteter på Skovshoved Havn Og ikke mindst det meget positive Nettotilgang af nye medlemmer

2 2.1.2 En række løbende opgaver var samtidig gennemført Lokale kapsejladser Cruising aktiviteter Samarbejde med provinsklubber om kapsejladser (Fyn Cup) Klubaktiviteter Juniorklubben i Skovshoved Match Race Centeret Sejlsport som medie Imidlertid var der ting der ikke var lykkedes eller kunne være gjort bedre Scandinavian Race Week, som reellt kun blev et stævne for én klasse Aktiviteter for medlemmer uden for Storkøbenhavn Klubliv og aktiviteter på Skovshoved Havn Formanden sammenfattede året med Et år hvor Klubben satte en masse nye skibe i søen Et år hvor der er sat fokus på, at klubbens medlemmer skal føle, at de får value for money Et år hvor vore medlemmer kan se og opleve, at KDY vil være en førende sejlsportsklub Et år hvor vi viser, at når vi sætter os mål så når vi dem i fællesskab Formanden formulerede afsluttende målsætningen for klubåret 2004/05 som følger: Fortsat udvikling og forbedring af vor kommunikation Ansættelse af kommunikationsmedarbejder Fortsat udvikling af Club Royal Partneraftaler og tegning af nye kontrakter Opgradering af vort flydende materiel og ansættelse af materielansvarlig Færddiggørelse af klubfaciliteter i Nordenden Udvikling og udvidelse af vore ungdomsaktiviteter og investering i nye både Udvikling af sejlerskolen og udskiftning af flåden Relancering af vort internationale ambassadørkorps Retablering af aktiviteter for medlemmer uden for Storkøbenhavn Færdiggørelse af kontraktforhold vedrørende Tuborg Havn og endelig beslutning om klubbens engagement Færdiggørelse og design af nyt klubhus, Tuborg Havn Udvikle og færdiggøre udvidelsesmuligheder for klubhusfaciliteter på Skovshoved Havn Relancering af Scandinavian Race Week uden for Storkøbenhavn Lave det, som vore medlemmer ønsker og har behov for Sikre tilgang af nye medlemmer (nettotilgang) Samt have det sjovt med, alt hvad vi gør det giver resultater Og sluttede med en opfordring til forsamlingen Lad os sammen sætte nye mål og løfte i flok nye som gamle medlemmer!

3 2.2 Herefter fik Michael Nobel, formand for Match Race Centeret, ordet for supplering af den skriftlige årsberetning om Match Race Centeret Michael Nobel indledte med at takke alle samarbejdspartnere for året, der var gået; sponsorer, moderklubber og personale, og supplerede herefter den skriftlige beretning med omtale af Arrangementet Det royale Matchrace som (angiveligt) var set af 240 mio TV-seere, Fuldstændig udskiftning af personale i løbet af året, Præsenterede Jørgen Stock Melchior som den nye daglige leder af Centeret, Forstærkning af alle bådene med nye skotter, Seldén havde sponseret og leveret 7 nye rigge til de 6 både, Højt aktivitetsniveau med stigende antal VIP-arrangemetner og stævner, Danish Open havde været en success med op til tilskuere, med Jes Gram Hansen og besætning som vinder, Bad om forståelse for de gener Centerets pladsproblemer skabte under arrangementer, Centerets økonomiske resultat, som viste et underskud som følge af uforudsete løn og feriepengeforpligtelser ved skift af personale, Beklagede, at Hempel, Song Networks og Stora Enso ikke ønskede at fortsætte deres sponsorater, Arbejdede ihærdigt på at skaffe nye sponsorer, Centeret var en success med højt aktivitetsniveau og mange medlemmer og stillede gerne sin viden og erfaring til rådighed for etablering af andre tilsvarende centre i Danmark, Behov for større visibilitet, hvorfor man havde inviteret fodboldlandsholdet til et arrangement i 2005, hvor man også håbede at få håndboldpigerne med, Forventede at arrangere VM for piger i 2006, Med 40 hold til 6 både var sejltimer en knap faktor, som begrænsede tilgangen af unge. Ønsket var derfor 4 nye mindre både for juniorer og piger, hvilket klubberne havde godkendt, når sponsordækningen var etableret, Dirigenten efterlyste spørgsmål til Formandens og Match Race Centerets beretninger, og konstaterede, at der ikke var tilkendegivelser herom fra forsamlingen. 2.3 Jørgen Thorsell, formand for bestyrelsen i Ungdomscenteret i Rungsted fik ordet for supplerende bemærkningen til den skriftlige årsberetning om aktiviteter i Ungdomscenteret i Rungsted (URU) Jørgen Thorsell fastslog, at målsætningen for URU var glade børn, der ønskede at sejle for livet, gøre sejlsport interessant for alle unge, optimister, jollesejlere og kølbådsentusiaster, 29 er var valgt som fortsættelsesjolle efter en undersøgelse blandt de unge, således at der nu var 6 joller i daglig brug, der ydedes lån til jollesejlere for anskaffelse af 29 er og Europa-jolle, og der forventedes 8-10 Europa-joller i den kommende sæson, der var en voldsom tilgang til kølbåde, og man havde derfor besluttet at udskifte de ere med 2 Ynglinge, således at man fremover rådede over 5 Ynglinge i Rungsted, der var et meget højt aktivitetsniveau med sejlads 3 aftener om ugen plus week-ends stort set hele året, der var arrangeret sommertur og stævner, og de unge havde taget del i ombygningen af den nordlige del af klubhuset, ungdommen fra KDY i både Rungsted og Skovshoved var blevet bedste klub ved Ungdoms DM, man gennemførte juletræssalg for at skaffe midler til aktiviteterne, der forventedes en vækst fra 140 til 165 medlemmer i URU,

4 for den kommende sæson ønskede man bedre og mere driftsikkert grej og bedre omklædningsfaciliteter. Afslsutningsvis takkede Jørgen Thorsell Centerets daglige leder Pia Bay, trænerne og forældrene for indsatsen i det forløbne år Jørgen Thorsell motiverede og tildelte Kammeratskabspokalen til Henriette Koch. 2.4 Juniorklubbens formand, Ida Bruun Kristensen, fik herefter ordet for supplerende bemærkningern til den skriftlige beretning Ida Bruun Kristensen fastslog, at det også gik godt i Juniorklubben med et meget højt aktivitetsniveau med sejltimer, vinterundervisning, navigation, sommertur og deltagelse i kapsejladsstævner, en stor tilgang af medlemmer, så man nu var oppe på det højeste antal nogensinde siden tresserne, nemlig 110 medlemmer, medlemstilgangens behov for større sejltimekapacitet var netop løst med bestyrelsens bevilling til indkøb af yderligere en Yngling, så man nu kom op på 8 ialt, en justering af aldersgrænsen til 23 år, svarende til det gældende europæiske niveau, manglen på kvalificerede førere søgtes løst, hvorfor man overvejede en form for sejltimegodtgørelse Afslutningsvis motiverede og uddelte Ida Bruun Kristensen Stamford pokalen til Jesper Bjørn Hansen. Dirigenten efterlyste spørgsmål og kommentarer til Ungdomscenterets og Juniorklubbens beretninger Peter Hansen takkede Pia bay og Jørgen Ring for den store indsats de ydede i ungdomsarbejdet Formanden gratulerede Bent Aare med den meget velfortjente udmærkelse fra Dansk Sejlunion. 2.5 Formanden motiverede og uddelte Formandens Hæderstrofæ Lille Malou til Team Wibroe Peter Wibroe, Christian Monberg, Kristoffer Olesen, Jeppe Bo Rasmussen, Philip Guhle og Joachim Carlsen for den bemærkelsesværdige udvikling på match race ranking listen efter flere års målrettet og seriøst arbejde. Peter Wibroe takkede for tildelingen af trofæet og fastslog, at den gode fremgang udsprang af det store arbejde der blev gjort i match race centeret, og ikke mindst af hjælpen holdet havde modtaget fra flere af centerets medlemmer. 2.6 Formanden motiverede og uddelte herefter klubbens hædersbevisninger KDY s styremedlaje i sølv til Jan Møller der som den første skandinav, ene mand i båden havde sejlet jorden rundt i et stræk, KDY s ærestegn Honoris Causa til Jørgen Ring for det mangeårige arbejde med ungdommen i Skovshoved, KDY s Udmærkelsestegn af 1973 til Arne Sylvester for det store arbejde med profilering af klubbens image og arbejdet i sejlerskolen, KDY s Udmærkelsestegn af 1973 til Niels Peter Munk for det store arbejde med fusionen af Rungsted Kyst Sejlklub og Kongelig Dansk Yachtklub og som klubbens repræsentant i bestyrelsen for Rungsted havn, KDY s Udmærkelsestegn af 1973 til Kisser Schnakenburg for det store engagement og indsats i klubbens arbejde, og på landsplan i 101-klassen,

5 2.6.1 Formanden orienterede herefter om baggrunden for indførelse af en ny hædersbevisning KDYs Knap af 2004 idet bestyrelsen i flere år havde ønsket en mulighed for at anerkende særlige indsatser i klubbens udvalg og lignende fora. Motiverede og uddelte derefter KDYs Knap af 2004 til Poul Erik Nielsen; Bogensen Sejlklub, for den store indsats med arrangementet af Fyn Cup, som gennemføres med støtte af KDY, Pia Bay, for det store engagement og indsatsen med at etablere og drive Ungdomscenteret i Rungsted Formanden takkede Christian Thune Jacobsen for, at han med kort varsel påtog sig at afløse Ida Bruun Kristensen under dennes studieophold i U.S.A. og overrakte 6 flasker af klubbens rødvin. Dirigenten konstaterede, at beretningerne var godkendt og suspenderede kortvarigt generalforsamlingen for at deltagerne kunne få en forfriskning m.m. 3 De reviderede regnskaber forelægges til godkendelse og meddelelse af decharge. Dirigenten oplyste, at klubbens interne revisorer Preben Guhle og Tom Vendelbo var tilstede i salen sammen med klubbens revisor Alex Hansen, BDO Scanrevision, samt at det fuldt underskrevne regnskab beroede i klubbens sekretariat Klubbens kasserer Mads Kirchheiner gennememgik regnskabet anskueliggjort med et antal slides Indledte med at kommentere de nye regnskabsprincipper, der lå til grund for årsregnskabet. Der vistes nu bruttotal, og det var gennemført for at skabe mere gennemskuelighed. Sammenligningstallene for seneste år var udarbejdet efter samme principper. Afskrivningerne på ejendommen i Rungsted var ændret til, at der hensattes 250 tkr årligt, som reguleredes med de faktiske omkostninger for at bevare værdien af ejendommen. Den betydelige tilknyttede virksomhed, KDY/SKS Match Race Center, som klubben ejer 50% af bliver nu også vist. Ændringerne i principperne havde forringet resultatet de seneste år, hvorfor der ikke var tale om opskrivninger eller lignende tiltag Regnskabsopstillingen var ændret, således at et grundkontingent for alle vistes under kontingenter, men aktivitetsorienterede indtægter henførtes til de respektive aktiviteter. Investeringer og afskrivninger var samlet i én note for at skabe samlet overblik over de foretagne dispositioner. Der var flere nyheder i regnskabet; først og fremmest en pengestrømsopgørelse, som var et vigtigt værktøj i styringen af klubbens likviditet. En anden nyhed var fartøjsoversigten med forsikringssummer Indtægterne var forbedret markant gennem donationer og sponsorater, der var opnået gennem Formandens ihærdige indsats, og som var medvirkende til det særdeles tilfredsstillende resultat. Forpagtningsindtægterne fra restauranterne i Skovshoved og Rungsted er en væsentlig del af klubbens økonomi En positiv udvikling i de ordinære kontingenter som ikke alene skyldes en kontingentforhøjelse, men også en nettotilgang af medlemmer.væksten i firmakontingenter hænger også sammen med sponsorerne, som hver tegner et firmamedlemsskab, når de indgår en Club Royal Partner kontrakt.

6 3.1.6 Forpagtningsindtægternes nedgangen fra NOKKEN hang sammen med periodisering i tidligere år. Huslejen er indeksreguleret. Vækst i Lokalelejen i Rungsted som burde fortsætte med de betydelige forbedringer efter renoveringen af lokalerne Ungdomsarbejderne har atter taget godt for sig af midlerne, men bestyrelsen syntes, at resultaterne svarede til og berettigede disse investeringer i fremtiden Match Race aktiviteter vistes nu, hvilket var nyt for året. En ganske betydelig virksomhed har udviklet sig i Skovshoved Klublokalernes drift viste også en af nyhederne for året 250 tkr for vedligeholdelse i Rungsted. Det er den før omtalte hensættelse. I note 19 vises udviklingen mellem hensættelsen og faktisk anvendelse på vedligehold. Huslejen for den nordlige del af klubhuset var lavere iår, idet den del af huset var købt fra Rungsted Havn og overtaget den den 1. juli. Lejeudgiften bortfalder således helt næste år Marketing- og kommunikationsudgifter er også en nyskabelse. Portoforhøjelsen for distribution af Sejlsport blev ikke så markant som frygtet. Det billigste alternativ til posten viste sig ikke at være godt nok, hvorfor vi idag anvender Bladkompagniet. Udvikling af den nye hjemmeside var billigt i forhold til resultatet. Sponsorarrangementer og annoncer hænger sammen med sponsoraterne; dette var klubbens ydelse i det gensidige samarbejde Administrationsudgifter udviser generelt en stigning som afspejler det markant øgede aktivitetsniveau. Gavekontoen var belastet af Kronprinsens bryllupsgave, formændenes (både alm formand og Æresformand) runde fødselsdage. Lønudgifternes fordeling i klubben er vist for at anskuliggøre, at det ikke er en helt så lille butik efterhånden Sejlerskolen finasierer nyt materiel gennem en forhøjelse af skolepengene og god styring på udgifterne Resultatopgørelsen med markant højere indtægter i forhold til sidste år, som ikke fulgtes af en lignende stigning i udgifterne udviste et særdeles pænt resultat Anlægsaktivernes vækst skyldtes det førnævnte køb af den nordlige del af klubhuset for 1,6 mio, renoveringen af den nordlige del for 180 tkr og ombygningen til Club Royal for 720 tkr. Klubben har fået nye både en Nordisk Familiebåd til Sejlerskolen, en Sail Share båd og en ny gummibåd. Maskiner og inventar var vokset med indretningen af Club Royal i Rungsted. Kapitalandelen i Match Race Centeret reguleredes med resultatet i Centeret Omsætningsaktiver. Beholdningen af værdipapirer var gået ned, idet der var realiseret obligationer for at gennemføre investeringerne i ejendommen i Rungsted Egenkapital og hensættelser. Bådanskaffelsesfonden var overført til egenkapitalen. Gaver klausuleret til særlige formål blev brugt til delvis dækning af bryllupsgaven til Kronprinsen. Her bemærkedes også hensættelsen til kontoen for vedligeholdelse af ejendommen i Rungsted. Kontoen blev tilført 250 tkr i løbet af året og var til rådighed for de løbende vedligeholdsopgaver på ejendommen Den langfristede gæld var på trods af de betydelige investeringer ikke vokset. Bestyrelsen havde som mål, at aktivtetsniveauet skal gennemføres indenfor den eksisterende kapitalramme. Leverandørgælden var høj den som følge af aktiviteterne i Rungsted med Club Royal. Posten forudbetalte sponsorater hang sammen med periodiseringen af sponsorkontrakterne Egenkapital viste en meget positiv udvikling for klubben som glædede en afgående kasserer, selv om det først og fremmest var Formandens fortjeneste Pengestrømsopgørelse var en nyskabelse i rapporteringen. Her så man, hvor pengene kom fra, og hvad de blev brugt til. Der var optaget et rentefrit lån i Dansk Sejlunion til delfinansiering af købet af Sail Share båden Regnskabsoversigt og budget anskuliggjorde atter, at resultatet i år kom fra en kraftig vækst i indtægter. I budgettet for igangværende år forventedes en vækst i kontingenter, først og fremmest gennem et stigende medlemstal baseret på de gode rammer for klubliv i Rungsted.

7 Omkring sponsorerne var målet at nå op på 20, som er det antal man mener at kunne håndtere. Ungdomsarbejdet vokser med flere tilbud til det voksende antal unge medlemmer som kommer til klubben. På det forudgående bestyrelsesmøde var netop besluttet at købe 3 brugte Ynglinge. På kapsejladsfronten planlagdes at genoplive Scandinavian Race Week i en anden ramme og et andet sted. I Cruising er der indeholdt et arrangement for vore medlemmer vest for Storebælt. Kommunikationen til medlemmerne skal fortsat udbygges gennem udvikling af hjemmesiden. Det er fremtidens medie, men der var ingen planer om at lade det erstatte det lækre klubblad. 3.2 Dirigenten efterspurgte kommentarer til kassererens grundige gennemgang af regnskab og budget, og da der ikke var sådanne, forespurgtes forsamlingen, om man kunne godkende regnskabet og meddele decharge. Forsamlingen bekræftede med akklamation, at regnskabet var godkendt, og at der var meddelt decharge 4 Fastsættelse af kontingent for regnskabsåret Formanden indledte med at konstaterer, at klubbens fremtidige vækst og udvikling ikke alene kunne finasieres over kontingentstigninger, men dog at kontingentet skulle følge inflationen. Derfor anbefalede formanden en stigning baseret på udviklingen i nettoprisindekset og motiverede derefter bestyrelsens forslag til en stigning i grundkontingent på 30 kr til kr. Dirigenten rekapitulerede herefter kontingentets størrelse, kr., med sædvanlige gradueringer; medlemmer i Danmark vest for Storebælt 890 kr, ægtefæller 445 kr og medlemmer under 25 år 890 kr, hvis de er omfattet af uddannelsesplan dog kr. Forslaget blev vedtaget af forsamlingen med akklamation. 5 Behandling af indkomne forslag. Dirigenten meddelte, at der ikke var indkommet forslag for behandling på generalforsamlingen. Dirigenten gik herefter videre i dagsordenen. 6 Valg. Dirigenten henviste til Valgkomitéens meddelelse i Sejlsport nr. 4 og meddelte, at 2 bestyrelsesmedlemmer var faldet for aldersgrænsen og afgik. Desuden skulle en vakance, opstået i sommeren 2004 ved Niels Peter Munks udtræden, besættes. Der skulle derfor vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer. 6.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgkomitéens formand Klavs Olsen præsenterede kandidaterne til bestyrelsesposterne, hvorefter Flemming Eismark og Vibeke Jonsen blev genvalgt, mens Flemming Ipsen, Sandeep Sander og Svend Johann Weimann blev nyvalgt, alle med akklamation. 6.2 Valg af kritiske revisorer. Tom Vendelbo blev genvalgt og Mads Kirchheiner nyvalgt. 6.3 Valg af statsautoriseret revisor. Statsautoriseret revisionsaktieselskab BDO ScanRevision ved statsautoriseret revisor Peter Rasborg blev valgt. 6.4 Valg til valgkomitéen. Klavs Olsen afgik og kunne ikke genvælges. Lena Brinks blev nyvalgt. Dirigenten konstaterede herefter, at valghandlingerne var gennemført. Yachtklubbens bestyrelse består herefter af: David Holm, formand Vibeke Jonsen Christian Peetz Henrik Andersen Ida Bruun Kristensen Sandeep Sander

8 Flemming Eismark Morten Lorenzen Jørgen Thorsell Flemming Ipsen Hugo Nielsen Svend Johann Weimann 6.5 Formanden takkede Preben Guhle for de seks år som kritisk revisor og til Klavs Olsen for fem års arbejde i Valgkomiteen. Endvidere takkede Formanden Mads Kirchheiner for seks års bestyrelsesarbejde, heraf de sidste fem som kasserer, og uddelte KDYs Udmærkelsestegn af 1973 og overrakte klubbens gave, et Admiral Fitzroy barometer. Herefter takkede Formanden Lena Brinks for mange års arbejde i klubbens aktiviteter og de seneste seks år i bestyrelsen, motiverede og uddelte Honoris Causa og overrakte klubbens gave, et Admiral Fitzroy barometer. Mogens Brinks fik ordet, glædede sig over at de nu efter hans formandstid og Lenas bestyrelsestid kunne få noget tid sammen, og ønskede Lena velkommen tilbage med en stor buket blomster. 7 Emner til orientering og drøftelse. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen nu var nået til sidste punkt på dagsordenen og bekendtgjorde, at ordet var frit for drøftelse af klubanliggender Jette Ankerstjerne præsenterede sin bog 30 år med Rungsted Havn og overrakte et eksemplar af bogen til hhv Formanden og Generalsekretæren Formanden præsenterede herefter et grundrids af det planlagte klubhus i Tuborg Havn. Det var tegnet af arkitektfirmaet Vilh. Lauritzen og præsentationen ledsagedes af en computeranimeret præsentation af bygningen. Formanden fremhævede, at det potentielle klubhus var den enste bygning i området som ikke ville have rette vinkler, det ville blive et markant vartegn for klubben. Prisen kendtes ikke, men det var åbenbart, at det ville blive dyrere end administrationen af havnen kunne finansiere. I dette projekt kalkuleredes med et klubhus til 6-8 mio kr. På et spørgsmål fra salen om hvorvidt sekretariatet ville flytte til det nye klubhus i Tuborg svarede Formanden, at det i lyset af de gode erfaringer med udflytningen til Rungsted var planen, at klubben skulle være bemandet alle tre steder, Rungsted, Skovshoved og Tuborg med sidstnævnte som et slags hovedkontor. Formanden præsenterede herefter projektet for nye faciliteter i Skovshoved og indledte med at fastslå, at der siden etableringen af Junioraktivteter i Sandslottet for 20 år siden ikke var sket nogen udvikling i klubens faciliteter i Skovshoved. Match Race centeret havde overtaget Juniorklubbens lokaler i klubhuset i den nordlige del. Kapacititeten i dette klubhus var udnyttet mindst 150%. Det havde været meget vanskeligt at gennemføre aktiviteter i disse rammer, ikke mindst de store internationale stævner som bl.a. Match Race centeret arrangerede. Kommunen havde for et par år siden ændret sin negative holdning til et positivt tilsagn om medvirken forudsat alle 7 søsportsklubber var enige om forslaget. Ca. ½ år senere præsenterede klubberne et idégrundlag som mer end fordoblede KDY og SKS bygningsareal. Gentofte kommune havde finansieret et projekt styret af arkitektfirmaet Skaarup & Jespersen, som efter ¾ år havde fremlagt et forslag. Formanden understregede, at forslaget, som vistes i slide form, alene fastlagde de ydre linier, idet man med SKS havde aftalt, at vente med rumopdelingen indtil projektet var besluttet. Kommunen havde for et par måneder siden principielt bevilget 30 mio kr til gennem-førelse af dette projekt over 3-4 år. Formanden gennemgik forslaget og fremhævede bl.a. at udvidelsen af pavillonerne mod syd ikke ville påvirke bevægelsesfriheden på det foran pavillonerne liggende åbne areal, som man bl.a. havde opsat telte på under Danish Open. Formanden fastslog, at det havde været en vanskelig politisk proces, at nå frem til det skitserede forslag, som alle kluberne så sent som i august havde bekræftet enighed om. Det var ikke den ideelle løsning, løste ikke alle logistiske problemer, men sejlklubberne havde fokuseret mest på deres klubhusfaciliteter. Det ville forsinke gennemførelsen, hvis der opstod alt for megen støj om sagen, omend der utvivlsomt var ting der kunne gøres bedre. Formanden orienterede videre om, at der ved informationsmødet for havnens brugere i november var fremkommet et yderligere forslag fra en kreds, der kaldte sig de aktive

9 sejlere i Skovshoved, der i højere grad fokuserede på havnens logistiske problemer. I lyset af sidste års vedtagelse på generalforsamlingen, at KDYs bestyrelse ikke måtte indgå i projekter der øgede den økonomiske belastning for medlemmer med havneplads i Rungsted, havde man draget en paralell til Skovshoved, idet det alternative forslag berørte områder uden for klubbernes ansvarsområde, men under havnebestyrelsen. Sejlklubberne havde anbefalet havnebestyrelsen, at arbejde videre med dette forslag, som sejlklubberne klart gik ind for. Formanden understregede samtidig, at KDY ikke kunne løbe fra den aftale, der var indgået om kommunens projekt, som alle klubberne var enige om. Udvidelse af havnen var ikke en opgave for KDYs bestyrelse, og man havde anbefalet havnebestyrelsen, at indlede en politisk process, der kunne samordne de to forslag. Men det måtte ikke forsinke det af kommunalbestyrelsen besluttede projekt. Formanden orienterede iøvrigt om, at der skulle afholdes borgermøde om sagen den 11. januar Formanden præsenterede herefter Hans Tjellesen, medlem af Skovshoved Sejlklub, og som repræsenterede de aktive sejlere i Skovshoved, som var inviteret til at fremlægge sit forlag for udvidelse af havnen. Hans Tjellesen indledte med at orientere om, at han repræsenterede en gruppe af sejlere og aktive brugere af Skovshoved havn, der havde sat spørgsmål ved, om det af kommunen støttede projekt løste havnens logistiske problemer med trafik af meget forskelligartede fartøjer robåde, kajakker, joller, skolebåde, større både, match race både - i hele havnen. Der var heller ikke kvadratmetre nok til at havnen kunne blive center for f.eks. en olympisk bådklasse. Havnen havde i sin eksisterende form nået kapaciteten for aktiviteter på vandet, og kunne ikke rumme mere. Fandt, at planerne for udvidelse af de eksisterende pavilloner ville ødelægge æstetikken om de rekreative arealer med promenaden i havnens nordlige del, samt at 30 mio kr for en udvidelse var dyrt, hvorfor man havde overvejet alternativ anvendelse af pengene. Endelig havde kommune stillet som betingelse for gennemførelse af projektet, at der udarbejdedes loklaplan for området, hvilket ville fastlægge byggearealer og ikke tilføre flere parkeringspladser. Præsenterede herefter det alternative forslag. En ny dækmole mod øst i forlængelse af den eksisterende banan og en ny mole mod nord, hvorved der skaffedes 2 nye bassiner og kvm nyt landareal. Skitserede en ny lokalplan der ville give ca 3 gange så meget areal til rådighed for bebyggelse og parkeringspladser. Joller, robåde og vandskiklub kunne kunne flyttes til det nye nord-bassin og det nye østbassin gav 80 nye bådpladser og et egentlig anløbs- og gæstebassin. Dermed ordnedes infrastrukturen. Fortsat et fælles KDY/SKS hus, et vandskihus og et match race center. Planen ville bevare og forstærke de rekreative arealer omkring promenaden. En del af de eksisterende bygninger kunne overgå til andet formål, f.eks. butikker. Økonomisk vurderedes landvindingen med faste installationer at koste 37,5 mio kr. Klubhuse efter Skaarup & Jespersen skulle der bruges kvm ville andrage 20 mio kr som lånefinansieret krævede 1,2 mio kr for forrentning. Disse kunne skaffes gennem pladsleje for nye bådpladser og udlejning af eksisterende bygninger. Hans Tjellesen konkluderede, at med det alternative forslag fik man væsentlig mere for pengene og en mulighed for atter at placere Skovshoved havn som en af de mest attraktive havne i Øresundsregionen. Formanden fandt at det var et fremragende forslag, som han håbede kunne nyde fremme. Fandt også at økonomien var gennemtænkt. Påpegede, at tidsfaktoren var en anden end i kommunens forslag. Orienterede videre om, at der havde været en dialog mellem klubben og de aktive sejlere om hjemmesider, og at det var aftalt, at der nu var et direkte link fra klubbens hjemmeside til de aktive sejleres hjemmeside. Fastslog, at KDY ikke var bannerfører på det alternative forslag, men støttede det. Opfordrede til en sober debat om forslagene, som ikke kunne give anledning til politisk røre og dermed forsinkelse af projektet for nye faciliteter på Skovshoved havn, som lå inden for KDYs bestyrelses virkeområde. Næstformanden for havnebestyrelsen, Karl Stephensen, fastslog, at det foreliggende projekt med kommunen ikke var havnebestyrelsens ansvarsområde, hvorfor man ikke havde været

10 involveret udover at blive berørt af loklaplanforslag. Havnebestyrelsen kunne se mange fordele i det alternative projekt og ville snarest gå i gang med en bedømmelse af juridiske, tekniske og økonomiske forhold med henblik på en indstilling til kommunen inden der kom grønne blade på træerne. Hans Tjellesen takkede for tilsagnet fra havnebestyrelsen og stillede sig til rådighed for bistand i det fremtidige arbejde. Michael Nobel fandt også, at det var et godt og visionært projekt og anbefalede, at man undersøgte tilsandingsrisikoen. Hans Tjellesen svarede, at kontakt til havneentreprenører havde indikeret en neutral udvikling af tilsanding omkring Skovshoved-pynten, hvorfor man ikke umiddelbart forudså problemer hermed Lena Brinks fik ordet og orienterede om, at hun så tit blev spurgt om hvad klubben kunne tilbyde udover bladet Sejlsport. Gennemgik derefter sine egne aktiviteter i klubben gennem 24 år med deltagelse i et bredt udsnit af dem og afsluttede med at takke for at have haft muligheden til at møde alle de dejlige KDY ere. Dirigenten efterlyste yderligere bemærkninger. Da ingen havde yderligere på hjerte takkede han forsamlingen for god ro og orden og nedlagde sit hverv. 7.2 Afslutningsvis takkede Formanden dirigenten for indsatsen, takkede bestyrelseskollegerne for indsatsen, bød de nye bestyrelesmedlemmer velkommen til et spændende arbejde, udbragte et trefoldigt leve for Yachtklubben og hævede generalforsamlingen. Generalforsamlingen hævet kl. 23:50.

Referat fra Generalforsamling 2006, afholdt den 13.december 2006 kommer snarest indtil da kan du hygge dig med referatet fra 2005.

Referat fra Generalforsamling 2006, afholdt den 13.december 2006 kommer snarest indtil da kan du hygge dig med referatet fra 2005. Referat fra Generalforsamling 2006, afholdt den 13.december 2006 kommer snarest indtil da kan du hygge dig med referatet fra 2005. Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie onsdag den 12. december 2007 kl. 19:00.

Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie onsdag den 12. december 2007 kl. 19:00. Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie onsdag den 12. december 2007 kl. 19:00. Tilstede var 104 stemmeberettigede medlemmer, herunder Yachtklubbens bestyrelse.

Læs mere

Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie torsdag den 10. december 2009 kl. 19:00.

Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie torsdag den 10. december 2009 kl. 19:00. Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie torsdag den 10. december 2009 kl. 19:00. Tilstede var 84 stemmeberettigede medlemmer, herunder Yachtklubbens bestyrelse.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Klubbens aftalegrundlag for bådlån blev gennemgået, og revidering besluttet

Klubbens aftalegrundlag for bådlån blev gennemgået, og revidering besluttet BESLUTNINGSREFERAT Møde: Ordinært bestyrelsesmøde nr. 01/2010 Dato: Sted: 09. januar 2010 kl.10:00-18:00 Tuborg Havn Deltagere: Kim Andersen (Formanden) Flemming Ipsen (FI) Anders Olesen (AO) Keld Stentoft

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Velkommen. Kongelig Dansk Yachtklubs Generalforsamling 2014

Velkommen. Kongelig Dansk Yachtklubs Generalforsamling 2014 Velkommen Kongelig Dansk Yachtklubs Generalforsamling 2014 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til

Læs mere

Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt i Tuborg Havn onsdag den 12. december 2012 kl. 19:00.

Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt i Tuborg Havn onsdag den 12. december 2012 kl. 19:00. Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt i Tuborg Havn onsdag den 12. december 2012 kl. 19:00. Til stede var 71 stemmeberettigede medlemmer, herunder Yachtklubbens bestyrelse.

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

KONGELIG DANSK_ACHTKLUB

KONGELIG DANSK_ACHTKLUB / KONGELIG DANSK_ACHTKLUB ROYAL DANISH YACHT CLUB Fonnand for SKS Niels Ole Carstensen Henriettevej 8, 3tv 2920 Charlottenlund ----- --- ---- ---- ----- --- -- ----- --- ------------- Klubmester Peter

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Onsdag d. 6. februar 2013 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

K.A.S. Vedtægter 2013. Vedtægter

K.A.S. Vedtægter 2013. Vedtægter Vedtægter 20.03.2013 Klubarrangementer og undervisning i klublokaler, skolestuer og restaurant er røgfrie. K.A.S. Vedtægter 2013 1. Navn, hjemsted og stander Klubbens navn er Kjøbenhavns Amatør- Sejlklub,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes:

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes: Referat fra generalforsamling i OCD den 20. maj 2006 i Horsens Forman den Jørgen Lokdam bød velkommen. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent Lars Peter Thomsen blev valgt. 2. Betyrelsens beretning

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge

Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge REFERAT 26-03-2014 Fremmødte: 33 Stemmeberettigede: 27 Velkomst Formanden, Christian Kubel bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ivan

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referent: Hon. Sekretær Stig Borg William Grahn, formand for Asserbo Golf Club, bød forsamlingen velkommen og mindedes sammen med de

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 9. marts 2016 kl. 18.30-21.30 Restaurant Latinerly, Sct. Mathiasgade

Læs mere

Generalforsamling 2015 - Holte Roklub Torsdag den 19. februar 2015 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2015 - Holte Roklub Torsdag den 19. februar 2015 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2015 - Holte Roklub Torsdag den 19. februar 2015 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 19. februar 2015 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde Lerpøtvej 55 GENERALFORSAMLING Tirsdag den 29. september 2015 kl. 20.00 Referat: Antal fremmødte: Der var 35 stemmeberettigede deltagere. Jørgen Nielbæk bød velkommen til de fremmødte medlemmer og præsenterede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie onsdag den 10. december 2003 kl. 20:00.

Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie onsdag den 10. december 2003 kl. 20:00. Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie onsdag den 10. december 2003 kl. 20:00. Tilstede var 186 stemmeberettigede medlemmer, herunder Yachtklubbens bestyrelse.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 1 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tid: Tirsdag den 14. februar 2017, kl. 19.15 21.25 Sted: Til stede: Afbud: Bestyrelseslokalet Bue Kjems, Claus Bech, Claus Buhl, Lisbet Elkjær, Tom Gudmandsen, Michael Bartholdy,

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 VALLENSBÆK SEJLKLUB Vallensbæk Sejlklub Årsregnskab 2013/2014 ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 Side 1 Beretning Vallensbæk Sejlklubs regnskab for 2013/14 giver et retvisende billede i forhold til sejlklubbens mål

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Erik Skipper Larsen, der blev valgt til dirigent. Dirigenten fandt generalforsamlingen lovlig varslet og indkaldt. 2. Formandens beretning Formanden Kenneth Bøggild

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 13. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset Søhusene I, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen.

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 2. Klubbens formål 2.1 Klubbens formål er at fremme sejlsporten

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 2011 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013

Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013 Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013 11.april 2013 Kai Adelhorst bød velkommen til årets generalforsamling og håbede på et godt og dialogrigt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset Snekkersten Skotterup Sejlklub Strandvejen 71C, 3070 Snekkersten. www.sssejlklub.dk Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset 1. Valg af dirigent Per Reinholdt

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB VEDTÆGTER DANSK BB10m KLUB Vedtægter for Dansk BB10m Klub 1 Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk BB10m Klub. Officiel forkortelse er DABB. 1.2 Klubbens adresse er den til enhver tid siddende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt.

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt. Dato: 9. marts 2016 Vedr.: Generalforsamling Jyllinge Løbeklub 2016. Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Dagsorden: a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen,

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere