Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie onsdag den 15. december 2004 kl. 20:00.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie onsdag den 15. december 2004 kl. 20:00."

Transkript

1 Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie onsdag den 15. december 2004 kl. 20:00. Tilstede var 72 stemmeberettigede medlemmer, herunder Yachtklubbens bestyrelse. Formanden, David Holm, bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde. Formanden ledede herefter valget af dirigent. 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Claes Rechnitzer, som blev valgt enstemmigt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. 1.1 Dirigenten afveg fra dagsordenen, idet Dansk Sejlunion havde bedt om ordet for en bekendtgørelse. Formanden for Dansk Sejlunion, Peer Bent Nielsen, fik derfor ordet, motiverede og overrakte Dansk Sejlunions Ærestegn til Bent Aarre. 2 Bestyrelsens beretning. Dirigenten henviste til de i klubbladet Sejlsport nr. 5 trykte årsberetninger for Yachtklubben, Match Race Centeret, Ungdomscenteret i Rungsted og Juniorklubben i Skovshoved, og bad indledningsvis Formanden kommentere og supplere Yachtklubbens årsberetning. David Holm indledte med at nævne de medlemmer, der efter Yachtklubbens vidende var afgået ved døden siden sidste generalforsamling. 2.1 Moderklubben Formanden gennemgik med hjælp af et slide show de markante aktiviteter og opgaver bestyrelsen havde igangsat og gennemført i løbet af året samt de positive hændelser året havde budt på. Udvikling af ny hjemmeside Udvikling af sponsorstrategi, Club Royal Partner Salg af 12 Club Royal Partnerkontrakter Etablering af samarbejde med Rungsted Bådelaug (Interesseforeningen) Køb af nordenden af klubhuset i Rungsted Afvikling af prestigefyldte kapsejladser som Copenhagen Swan Challenge, Volvo Baltic Race og Nokia OOPS Cup, Betydeligt antal KDY ere til OL (50% af deltagerne i sejladsdisciplinerne) Flotte resultater på kapsejladsbanerne for mange af vore medlemmer Renovering af ungdoms- og skolebådsfaciliteter i nordenden af klubhuset i Rungsted Ombygning og renovering af sydenden af klubhuset i Rungsted og etablering af Club Royal incl. restaurant, café og bar Ansøgt om og modtaget betydelige donationer til nye aktiviteter Udvidelse af sejlerskolen køb af ny skolebåd Konsolidering af klubbens økonomi Ny lejekontrakt på Langelinie Pavillonen Gennemførelse af valg til havnebestyrelserne i Rungsted og Skovshoved/Hellerup Udvikling af samarbejdet med Carlsberg Forslag til nyt klubhus på Tuborg Havn Deltagelse i udviklingen af projekt for udvidelse af klubfaciliteter på Skovshoved Havn Og ikke mindst det meget positive Nettotilgang af nye medlemmer

2 2.1.2 En række løbende opgaver var samtidig gennemført Lokale kapsejladser Cruising aktiviteter Samarbejde med provinsklubber om kapsejladser (Fyn Cup) Klubaktiviteter Juniorklubben i Skovshoved Match Race Centeret Sejlsport som medie Imidlertid var der ting der ikke var lykkedes eller kunne være gjort bedre Scandinavian Race Week, som reellt kun blev et stævne for én klasse Aktiviteter for medlemmer uden for Storkøbenhavn Klubliv og aktiviteter på Skovshoved Havn Formanden sammenfattede året med Et år hvor Klubben satte en masse nye skibe i søen Et år hvor der er sat fokus på, at klubbens medlemmer skal føle, at de får value for money Et år hvor vore medlemmer kan se og opleve, at KDY vil være en førende sejlsportsklub Et år hvor vi viser, at når vi sætter os mål så når vi dem i fællesskab Formanden formulerede afsluttende målsætningen for klubåret 2004/05 som følger: Fortsat udvikling og forbedring af vor kommunikation Ansættelse af kommunikationsmedarbejder Fortsat udvikling af Club Royal Partneraftaler og tegning af nye kontrakter Opgradering af vort flydende materiel og ansættelse af materielansvarlig Færddiggørelse af klubfaciliteter i Nordenden Udvikling og udvidelse af vore ungdomsaktiviteter og investering i nye både Udvikling af sejlerskolen og udskiftning af flåden Relancering af vort internationale ambassadørkorps Retablering af aktiviteter for medlemmer uden for Storkøbenhavn Færdiggørelse af kontraktforhold vedrørende Tuborg Havn og endelig beslutning om klubbens engagement Færdiggørelse og design af nyt klubhus, Tuborg Havn Udvikle og færdiggøre udvidelsesmuligheder for klubhusfaciliteter på Skovshoved Havn Relancering af Scandinavian Race Week uden for Storkøbenhavn Lave det, som vore medlemmer ønsker og har behov for Sikre tilgang af nye medlemmer (nettotilgang) Samt have det sjovt med, alt hvad vi gør det giver resultater Og sluttede med en opfordring til forsamlingen Lad os sammen sætte nye mål og løfte i flok nye som gamle medlemmer!

3 2.2 Herefter fik Michael Nobel, formand for Match Race Centeret, ordet for supplering af den skriftlige årsberetning om Match Race Centeret Michael Nobel indledte med at takke alle samarbejdspartnere for året, der var gået; sponsorer, moderklubber og personale, og supplerede herefter den skriftlige beretning med omtale af Arrangementet Det royale Matchrace som (angiveligt) var set af 240 mio TV-seere, Fuldstændig udskiftning af personale i løbet af året, Præsenterede Jørgen Stock Melchior som den nye daglige leder af Centeret, Forstærkning af alle bådene med nye skotter, Seldén havde sponseret og leveret 7 nye rigge til de 6 både, Højt aktivitetsniveau med stigende antal VIP-arrangemetner og stævner, Danish Open havde været en success med op til tilskuere, med Jes Gram Hansen og besætning som vinder, Bad om forståelse for de gener Centerets pladsproblemer skabte under arrangementer, Centerets økonomiske resultat, som viste et underskud som følge af uforudsete løn og feriepengeforpligtelser ved skift af personale, Beklagede, at Hempel, Song Networks og Stora Enso ikke ønskede at fortsætte deres sponsorater, Arbejdede ihærdigt på at skaffe nye sponsorer, Centeret var en success med højt aktivitetsniveau og mange medlemmer og stillede gerne sin viden og erfaring til rådighed for etablering af andre tilsvarende centre i Danmark, Behov for større visibilitet, hvorfor man havde inviteret fodboldlandsholdet til et arrangement i 2005, hvor man også håbede at få håndboldpigerne med, Forventede at arrangere VM for piger i 2006, Med 40 hold til 6 både var sejltimer en knap faktor, som begrænsede tilgangen af unge. Ønsket var derfor 4 nye mindre både for juniorer og piger, hvilket klubberne havde godkendt, når sponsordækningen var etableret, Dirigenten efterlyste spørgsmål til Formandens og Match Race Centerets beretninger, og konstaterede, at der ikke var tilkendegivelser herom fra forsamlingen. 2.3 Jørgen Thorsell, formand for bestyrelsen i Ungdomscenteret i Rungsted fik ordet for supplerende bemærkningen til den skriftlige årsberetning om aktiviteter i Ungdomscenteret i Rungsted (URU) Jørgen Thorsell fastslog, at målsætningen for URU var glade børn, der ønskede at sejle for livet, gøre sejlsport interessant for alle unge, optimister, jollesejlere og kølbådsentusiaster, 29 er var valgt som fortsættelsesjolle efter en undersøgelse blandt de unge, således at der nu var 6 joller i daglig brug, der ydedes lån til jollesejlere for anskaffelse af 29 er og Europa-jolle, og der forventedes 8-10 Europa-joller i den kommende sæson, der var en voldsom tilgang til kølbåde, og man havde derfor besluttet at udskifte de ere med 2 Ynglinge, således at man fremover rådede over 5 Ynglinge i Rungsted, der var et meget højt aktivitetsniveau med sejlads 3 aftener om ugen plus week-ends stort set hele året, der var arrangeret sommertur og stævner, og de unge havde taget del i ombygningen af den nordlige del af klubhuset, ungdommen fra KDY i både Rungsted og Skovshoved var blevet bedste klub ved Ungdoms DM, man gennemførte juletræssalg for at skaffe midler til aktiviteterne, der forventedes en vækst fra 140 til 165 medlemmer i URU,

4 for den kommende sæson ønskede man bedre og mere driftsikkert grej og bedre omklædningsfaciliteter. Afslsutningsvis takkede Jørgen Thorsell Centerets daglige leder Pia Bay, trænerne og forældrene for indsatsen i det forløbne år Jørgen Thorsell motiverede og tildelte Kammeratskabspokalen til Henriette Koch. 2.4 Juniorklubbens formand, Ida Bruun Kristensen, fik herefter ordet for supplerende bemærkningern til den skriftlige beretning Ida Bruun Kristensen fastslog, at det også gik godt i Juniorklubben med et meget højt aktivitetsniveau med sejltimer, vinterundervisning, navigation, sommertur og deltagelse i kapsejladsstævner, en stor tilgang af medlemmer, så man nu var oppe på det højeste antal nogensinde siden tresserne, nemlig 110 medlemmer, medlemstilgangens behov for større sejltimekapacitet var netop løst med bestyrelsens bevilling til indkøb af yderligere en Yngling, så man nu kom op på 8 ialt, en justering af aldersgrænsen til 23 år, svarende til det gældende europæiske niveau, manglen på kvalificerede førere søgtes løst, hvorfor man overvejede en form for sejltimegodtgørelse Afslutningsvis motiverede og uddelte Ida Bruun Kristensen Stamford pokalen til Jesper Bjørn Hansen. Dirigenten efterlyste spørgsmål og kommentarer til Ungdomscenterets og Juniorklubbens beretninger Peter Hansen takkede Pia bay og Jørgen Ring for den store indsats de ydede i ungdomsarbejdet Formanden gratulerede Bent Aare med den meget velfortjente udmærkelse fra Dansk Sejlunion. 2.5 Formanden motiverede og uddelte Formandens Hæderstrofæ Lille Malou til Team Wibroe Peter Wibroe, Christian Monberg, Kristoffer Olesen, Jeppe Bo Rasmussen, Philip Guhle og Joachim Carlsen for den bemærkelsesværdige udvikling på match race ranking listen efter flere års målrettet og seriøst arbejde. Peter Wibroe takkede for tildelingen af trofæet og fastslog, at den gode fremgang udsprang af det store arbejde der blev gjort i match race centeret, og ikke mindst af hjælpen holdet havde modtaget fra flere af centerets medlemmer. 2.6 Formanden motiverede og uddelte herefter klubbens hædersbevisninger KDY s styremedlaje i sølv til Jan Møller der som den første skandinav, ene mand i båden havde sejlet jorden rundt i et stræk, KDY s ærestegn Honoris Causa til Jørgen Ring for det mangeårige arbejde med ungdommen i Skovshoved, KDY s Udmærkelsestegn af 1973 til Arne Sylvester for det store arbejde med profilering af klubbens image og arbejdet i sejlerskolen, KDY s Udmærkelsestegn af 1973 til Niels Peter Munk for det store arbejde med fusionen af Rungsted Kyst Sejlklub og Kongelig Dansk Yachtklub og som klubbens repræsentant i bestyrelsen for Rungsted havn, KDY s Udmærkelsestegn af 1973 til Kisser Schnakenburg for det store engagement og indsats i klubbens arbejde, og på landsplan i 101-klassen,

5 2.6.1 Formanden orienterede herefter om baggrunden for indførelse af en ny hædersbevisning KDYs Knap af 2004 idet bestyrelsen i flere år havde ønsket en mulighed for at anerkende særlige indsatser i klubbens udvalg og lignende fora. Motiverede og uddelte derefter KDYs Knap af 2004 til Poul Erik Nielsen; Bogensen Sejlklub, for den store indsats med arrangementet af Fyn Cup, som gennemføres med støtte af KDY, Pia Bay, for det store engagement og indsatsen med at etablere og drive Ungdomscenteret i Rungsted Formanden takkede Christian Thune Jacobsen for, at han med kort varsel påtog sig at afløse Ida Bruun Kristensen under dennes studieophold i U.S.A. og overrakte 6 flasker af klubbens rødvin. Dirigenten konstaterede, at beretningerne var godkendt og suspenderede kortvarigt generalforsamlingen for at deltagerne kunne få en forfriskning m.m. 3 De reviderede regnskaber forelægges til godkendelse og meddelelse af decharge. Dirigenten oplyste, at klubbens interne revisorer Preben Guhle og Tom Vendelbo var tilstede i salen sammen med klubbens revisor Alex Hansen, BDO Scanrevision, samt at det fuldt underskrevne regnskab beroede i klubbens sekretariat Klubbens kasserer Mads Kirchheiner gennememgik regnskabet anskueliggjort med et antal slides Indledte med at kommentere de nye regnskabsprincipper, der lå til grund for årsregnskabet. Der vistes nu bruttotal, og det var gennemført for at skabe mere gennemskuelighed. Sammenligningstallene for seneste år var udarbejdet efter samme principper. Afskrivningerne på ejendommen i Rungsted var ændret til, at der hensattes 250 tkr årligt, som reguleredes med de faktiske omkostninger for at bevare værdien af ejendommen. Den betydelige tilknyttede virksomhed, KDY/SKS Match Race Center, som klubben ejer 50% af bliver nu også vist. Ændringerne i principperne havde forringet resultatet de seneste år, hvorfor der ikke var tale om opskrivninger eller lignende tiltag Regnskabsopstillingen var ændret, således at et grundkontingent for alle vistes under kontingenter, men aktivitetsorienterede indtægter henførtes til de respektive aktiviteter. Investeringer og afskrivninger var samlet i én note for at skabe samlet overblik over de foretagne dispositioner. Der var flere nyheder i regnskabet; først og fremmest en pengestrømsopgørelse, som var et vigtigt værktøj i styringen af klubbens likviditet. En anden nyhed var fartøjsoversigten med forsikringssummer Indtægterne var forbedret markant gennem donationer og sponsorater, der var opnået gennem Formandens ihærdige indsats, og som var medvirkende til det særdeles tilfredsstillende resultat. Forpagtningsindtægterne fra restauranterne i Skovshoved og Rungsted er en væsentlig del af klubbens økonomi En positiv udvikling i de ordinære kontingenter som ikke alene skyldes en kontingentforhøjelse, men også en nettotilgang af medlemmer.væksten i firmakontingenter hænger også sammen med sponsorerne, som hver tegner et firmamedlemsskab, når de indgår en Club Royal Partner kontrakt.

6 3.1.6 Forpagtningsindtægternes nedgangen fra NOKKEN hang sammen med periodisering i tidligere år. Huslejen er indeksreguleret. Vækst i Lokalelejen i Rungsted som burde fortsætte med de betydelige forbedringer efter renoveringen af lokalerne Ungdomsarbejderne har atter taget godt for sig af midlerne, men bestyrelsen syntes, at resultaterne svarede til og berettigede disse investeringer i fremtiden Match Race aktiviteter vistes nu, hvilket var nyt for året. En ganske betydelig virksomhed har udviklet sig i Skovshoved Klublokalernes drift viste også en af nyhederne for året 250 tkr for vedligeholdelse i Rungsted. Det er den før omtalte hensættelse. I note 19 vises udviklingen mellem hensættelsen og faktisk anvendelse på vedligehold. Huslejen for den nordlige del af klubhuset var lavere iår, idet den del af huset var købt fra Rungsted Havn og overtaget den den 1. juli. Lejeudgiften bortfalder således helt næste år Marketing- og kommunikationsudgifter er også en nyskabelse. Portoforhøjelsen for distribution af Sejlsport blev ikke så markant som frygtet. Det billigste alternativ til posten viste sig ikke at være godt nok, hvorfor vi idag anvender Bladkompagniet. Udvikling af den nye hjemmeside var billigt i forhold til resultatet. Sponsorarrangementer og annoncer hænger sammen med sponsoraterne; dette var klubbens ydelse i det gensidige samarbejde Administrationsudgifter udviser generelt en stigning som afspejler det markant øgede aktivitetsniveau. Gavekontoen var belastet af Kronprinsens bryllupsgave, formændenes (både alm formand og Æresformand) runde fødselsdage. Lønudgifternes fordeling i klubben er vist for at anskuliggøre, at det ikke er en helt så lille butik efterhånden Sejlerskolen finasierer nyt materiel gennem en forhøjelse af skolepengene og god styring på udgifterne Resultatopgørelsen med markant højere indtægter i forhold til sidste år, som ikke fulgtes af en lignende stigning i udgifterne udviste et særdeles pænt resultat Anlægsaktivernes vækst skyldtes det førnævnte køb af den nordlige del af klubhuset for 1,6 mio, renoveringen af den nordlige del for 180 tkr og ombygningen til Club Royal for 720 tkr. Klubben har fået nye både en Nordisk Familiebåd til Sejlerskolen, en Sail Share båd og en ny gummibåd. Maskiner og inventar var vokset med indretningen af Club Royal i Rungsted. Kapitalandelen i Match Race Centeret reguleredes med resultatet i Centeret Omsætningsaktiver. Beholdningen af værdipapirer var gået ned, idet der var realiseret obligationer for at gennemføre investeringerne i ejendommen i Rungsted Egenkapital og hensættelser. Bådanskaffelsesfonden var overført til egenkapitalen. Gaver klausuleret til særlige formål blev brugt til delvis dækning af bryllupsgaven til Kronprinsen. Her bemærkedes også hensættelsen til kontoen for vedligeholdelse af ejendommen i Rungsted. Kontoen blev tilført 250 tkr i løbet af året og var til rådighed for de løbende vedligeholdsopgaver på ejendommen Den langfristede gæld var på trods af de betydelige investeringer ikke vokset. Bestyrelsen havde som mål, at aktivtetsniveauet skal gennemføres indenfor den eksisterende kapitalramme. Leverandørgælden var høj den som følge af aktiviteterne i Rungsted med Club Royal. Posten forudbetalte sponsorater hang sammen med periodiseringen af sponsorkontrakterne Egenkapital viste en meget positiv udvikling for klubben som glædede en afgående kasserer, selv om det først og fremmest var Formandens fortjeneste Pengestrømsopgørelse var en nyskabelse i rapporteringen. Her så man, hvor pengene kom fra, og hvad de blev brugt til. Der var optaget et rentefrit lån i Dansk Sejlunion til delfinansiering af købet af Sail Share båden Regnskabsoversigt og budget anskuliggjorde atter, at resultatet i år kom fra en kraftig vækst i indtægter. I budgettet for igangværende år forventedes en vækst i kontingenter, først og fremmest gennem et stigende medlemstal baseret på de gode rammer for klubliv i Rungsted.

7 Omkring sponsorerne var målet at nå op på 20, som er det antal man mener at kunne håndtere. Ungdomsarbejdet vokser med flere tilbud til det voksende antal unge medlemmer som kommer til klubben. På det forudgående bestyrelsesmøde var netop besluttet at købe 3 brugte Ynglinge. På kapsejladsfronten planlagdes at genoplive Scandinavian Race Week i en anden ramme og et andet sted. I Cruising er der indeholdt et arrangement for vore medlemmer vest for Storebælt. Kommunikationen til medlemmerne skal fortsat udbygges gennem udvikling af hjemmesiden. Det er fremtidens medie, men der var ingen planer om at lade det erstatte det lækre klubblad. 3.2 Dirigenten efterspurgte kommentarer til kassererens grundige gennemgang af regnskab og budget, og da der ikke var sådanne, forespurgtes forsamlingen, om man kunne godkende regnskabet og meddele decharge. Forsamlingen bekræftede med akklamation, at regnskabet var godkendt, og at der var meddelt decharge 4 Fastsættelse af kontingent for regnskabsåret Formanden indledte med at konstaterer, at klubbens fremtidige vækst og udvikling ikke alene kunne finasieres over kontingentstigninger, men dog at kontingentet skulle følge inflationen. Derfor anbefalede formanden en stigning baseret på udviklingen i nettoprisindekset og motiverede derefter bestyrelsens forslag til en stigning i grundkontingent på 30 kr til kr. Dirigenten rekapitulerede herefter kontingentets størrelse, kr., med sædvanlige gradueringer; medlemmer i Danmark vest for Storebælt 890 kr, ægtefæller 445 kr og medlemmer under 25 år 890 kr, hvis de er omfattet af uddannelsesplan dog kr. Forslaget blev vedtaget af forsamlingen med akklamation. 5 Behandling af indkomne forslag. Dirigenten meddelte, at der ikke var indkommet forslag for behandling på generalforsamlingen. Dirigenten gik herefter videre i dagsordenen. 6 Valg. Dirigenten henviste til Valgkomitéens meddelelse i Sejlsport nr. 4 og meddelte, at 2 bestyrelsesmedlemmer var faldet for aldersgrænsen og afgik. Desuden skulle en vakance, opstået i sommeren 2004 ved Niels Peter Munks udtræden, besættes. Der skulle derfor vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer. 6.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgkomitéens formand Klavs Olsen præsenterede kandidaterne til bestyrelsesposterne, hvorefter Flemming Eismark og Vibeke Jonsen blev genvalgt, mens Flemming Ipsen, Sandeep Sander og Svend Johann Weimann blev nyvalgt, alle med akklamation. 6.2 Valg af kritiske revisorer. Tom Vendelbo blev genvalgt og Mads Kirchheiner nyvalgt. 6.3 Valg af statsautoriseret revisor. Statsautoriseret revisionsaktieselskab BDO ScanRevision ved statsautoriseret revisor Peter Rasborg blev valgt. 6.4 Valg til valgkomitéen. Klavs Olsen afgik og kunne ikke genvælges. Lena Brinks blev nyvalgt. Dirigenten konstaterede herefter, at valghandlingerne var gennemført. Yachtklubbens bestyrelse består herefter af: David Holm, formand Vibeke Jonsen Christian Peetz Henrik Andersen Ida Bruun Kristensen Sandeep Sander

8 Flemming Eismark Morten Lorenzen Jørgen Thorsell Flemming Ipsen Hugo Nielsen Svend Johann Weimann 6.5 Formanden takkede Preben Guhle for de seks år som kritisk revisor og til Klavs Olsen for fem års arbejde i Valgkomiteen. Endvidere takkede Formanden Mads Kirchheiner for seks års bestyrelsesarbejde, heraf de sidste fem som kasserer, og uddelte KDYs Udmærkelsestegn af 1973 og overrakte klubbens gave, et Admiral Fitzroy barometer. Herefter takkede Formanden Lena Brinks for mange års arbejde i klubbens aktiviteter og de seneste seks år i bestyrelsen, motiverede og uddelte Honoris Causa og overrakte klubbens gave, et Admiral Fitzroy barometer. Mogens Brinks fik ordet, glædede sig over at de nu efter hans formandstid og Lenas bestyrelsestid kunne få noget tid sammen, og ønskede Lena velkommen tilbage med en stor buket blomster. 7 Emner til orientering og drøftelse. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen nu var nået til sidste punkt på dagsordenen og bekendtgjorde, at ordet var frit for drøftelse af klubanliggender Jette Ankerstjerne præsenterede sin bog 30 år med Rungsted Havn og overrakte et eksemplar af bogen til hhv Formanden og Generalsekretæren Formanden præsenterede herefter et grundrids af det planlagte klubhus i Tuborg Havn. Det var tegnet af arkitektfirmaet Vilh. Lauritzen og præsentationen ledsagedes af en computeranimeret præsentation af bygningen. Formanden fremhævede, at det potentielle klubhus var den enste bygning i området som ikke ville have rette vinkler, det ville blive et markant vartegn for klubben. Prisen kendtes ikke, men det var åbenbart, at det ville blive dyrere end administrationen af havnen kunne finansiere. I dette projekt kalkuleredes med et klubhus til 6-8 mio kr. På et spørgsmål fra salen om hvorvidt sekretariatet ville flytte til det nye klubhus i Tuborg svarede Formanden, at det i lyset af de gode erfaringer med udflytningen til Rungsted var planen, at klubben skulle være bemandet alle tre steder, Rungsted, Skovshoved og Tuborg med sidstnævnte som et slags hovedkontor. Formanden præsenterede herefter projektet for nye faciliteter i Skovshoved og indledte med at fastslå, at der siden etableringen af Junioraktivteter i Sandslottet for 20 år siden ikke var sket nogen udvikling i klubens faciliteter i Skovshoved. Match Race centeret havde overtaget Juniorklubbens lokaler i klubhuset i den nordlige del. Kapacititeten i dette klubhus var udnyttet mindst 150%. Det havde været meget vanskeligt at gennemføre aktiviteter i disse rammer, ikke mindst de store internationale stævner som bl.a. Match Race centeret arrangerede. Kommunen havde for et par år siden ændret sin negative holdning til et positivt tilsagn om medvirken forudsat alle 7 søsportsklubber var enige om forslaget. Ca. ½ år senere præsenterede klubberne et idégrundlag som mer end fordoblede KDY og SKS bygningsareal. Gentofte kommune havde finansieret et projekt styret af arkitektfirmaet Skaarup & Jespersen, som efter ¾ år havde fremlagt et forslag. Formanden understregede, at forslaget, som vistes i slide form, alene fastlagde de ydre linier, idet man med SKS havde aftalt, at vente med rumopdelingen indtil projektet var besluttet. Kommunen havde for et par måneder siden principielt bevilget 30 mio kr til gennem-førelse af dette projekt over 3-4 år. Formanden gennemgik forslaget og fremhævede bl.a. at udvidelsen af pavillonerne mod syd ikke ville påvirke bevægelsesfriheden på det foran pavillonerne liggende åbne areal, som man bl.a. havde opsat telte på under Danish Open. Formanden fastslog, at det havde været en vanskelig politisk proces, at nå frem til det skitserede forslag, som alle kluberne så sent som i august havde bekræftet enighed om. Det var ikke den ideelle løsning, løste ikke alle logistiske problemer, men sejlklubberne havde fokuseret mest på deres klubhusfaciliteter. Det ville forsinke gennemførelsen, hvis der opstod alt for megen støj om sagen, omend der utvivlsomt var ting der kunne gøres bedre. Formanden orienterede videre om, at der ved informationsmødet for havnens brugere i november var fremkommet et yderligere forslag fra en kreds, der kaldte sig de aktive

9 sejlere i Skovshoved, der i højere grad fokuserede på havnens logistiske problemer. I lyset af sidste års vedtagelse på generalforsamlingen, at KDYs bestyrelse ikke måtte indgå i projekter der øgede den økonomiske belastning for medlemmer med havneplads i Rungsted, havde man draget en paralell til Skovshoved, idet det alternative forslag berørte områder uden for klubbernes ansvarsområde, men under havnebestyrelsen. Sejlklubberne havde anbefalet havnebestyrelsen, at arbejde videre med dette forslag, som sejlklubberne klart gik ind for. Formanden understregede samtidig, at KDY ikke kunne løbe fra den aftale, der var indgået om kommunens projekt, som alle klubberne var enige om. Udvidelse af havnen var ikke en opgave for KDYs bestyrelse, og man havde anbefalet havnebestyrelsen, at indlede en politisk process, der kunne samordne de to forslag. Men det måtte ikke forsinke det af kommunalbestyrelsen besluttede projekt. Formanden orienterede iøvrigt om, at der skulle afholdes borgermøde om sagen den 11. januar Formanden præsenterede herefter Hans Tjellesen, medlem af Skovshoved Sejlklub, og som repræsenterede de aktive sejlere i Skovshoved, som var inviteret til at fremlægge sit forlag for udvidelse af havnen. Hans Tjellesen indledte med at orientere om, at han repræsenterede en gruppe af sejlere og aktive brugere af Skovshoved havn, der havde sat spørgsmål ved, om det af kommunen støttede projekt løste havnens logistiske problemer med trafik af meget forskelligartede fartøjer robåde, kajakker, joller, skolebåde, større både, match race både - i hele havnen. Der var heller ikke kvadratmetre nok til at havnen kunne blive center for f.eks. en olympisk bådklasse. Havnen havde i sin eksisterende form nået kapaciteten for aktiviteter på vandet, og kunne ikke rumme mere. Fandt, at planerne for udvidelse af de eksisterende pavilloner ville ødelægge æstetikken om de rekreative arealer med promenaden i havnens nordlige del, samt at 30 mio kr for en udvidelse var dyrt, hvorfor man havde overvejet alternativ anvendelse af pengene. Endelig havde kommune stillet som betingelse for gennemførelse af projektet, at der udarbejdedes loklaplan for området, hvilket ville fastlægge byggearealer og ikke tilføre flere parkeringspladser. Præsenterede herefter det alternative forslag. En ny dækmole mod øst i forlængelse af den eksisterende banan og en ny mole mod nord, hvorved der skaffedes 2 nye bassiner og kvm nyt landareal. Skitserede en ny lokalplan der ville give ca 3 gange så meget areal til rådighed for bebyggelse og parkeringspladser. Joller, robåde og vandskiklub kunne kunne flyttes til det nye nord-bassin og det nye østbassin gav 80 nye bådpladser og et egentlig anløbs- og gæstebassin. Dermed ordnedes infrastrukturen. Fortsat et fælles KDY/SKS hus, et vandskihus og et match race center. Planen ville bevare og forstærke de rekreative arealer omkring promenaden. En del af de eksisterende bygninger kunne overgå til andet formål, f.eks. butikker. Økonomisk vurderedes landvindingen med faste installationer at koste 37,5 mio kr. Klubhuse efter Skaarup & Jespersen skulle der bruges kvm ville andrage 20 mio kr som lånefinansieret krævede 1,2 mio kr for forrentning. Disse kunne skaffes gennem pladsleje for nye bådpladser og udlejning af eksisterende bygninger. Hans Tjellesen konkluderede, at med det alternative forslag fik man væsentlig mere for pengene og en mulighed for atter at placere Skovshoved havn som en af de mest attraktive havne i Øresundsregionen. Formanden fandt at det var et fremragende forslag, som han håbede kunne nyde fremme. Fandt også at økonomien var gennemtænkt. Påpegede, at tidsfaktoren var en anden end i kommunens forslag. Orienterede videre om, at der havde været en dialog mellem klubben og de aktive sejlere om hjemmesider, og at det var aftalt, at der nu var et direkte link fra klubbens hjemmeside til de aktive sejleres hjemmeside. Fastslog, at KDY ikke var bannerfører på det alternative forslag, men støttede det. Opfordrede til en sober debat om forslagene, som ikke kunne give anledning til politisk røre og dermed forsinkelse af projektet for nye faciliteter på Skovshoved havn, som lå inden for KDYs bestyrelses virkeområde. Næstformanden for havnebestyrelsen, Karl Stephensen, fastslog, at det foreliggende projekt med kommunen ikke var havnebestyrelsens ansvarsområde, hvorfor man ikke havde været

10 involveret udover at blive berørt af loklaplanforslag. Havnebestyrelsen kunne se mange fordele i det alternative projekt og ville snarest gå i gang med en bedømmelse af juridiske, tekniske og økonomiske forhold med henblik på en indstilling til kommunen inden der kom grønne blade på træerne. Hans Tjellesen takkede for tilsagnet fra havnebestyrelsen og stillede sig til rådighed for bistand i det fremtidige arbejde. Michael Nobel fandt også, at det var et godt og visionært projekt og anbefalede, at man undersøgte tilsandingsrisikoen. Hans Tjellesen svarede, at kontakt til havneentreprenører havde indikeret en neutral udvikling af tilsanding omkring Skovshoved-pynten, hvorfor man ikke umiddelbart forudså problemer hermed Lena Brinks fik ordet og orienterede om, at hun så tit blev spurgt om hvad klubben kunne tilbyde udover bladet Sejlsport. Gennemgik derefter sine egne aktiviteter i klubben gennem 24 år med deltagelse i et bredt udsnit af dem og afsluttede med at takke for at have haft muligheden til at møde alle de dejlige KDY ere. Dirigenten efterlyste yderligere bemærkninger. Da ingen havde yderligere på hjerte takkede han forsamlingen for god ro og orden og nedlagde sit hverv. 7.2 Afslutningsvis takkede Formanden dirigenten for indsatsen, takkede bestyrelseskollegerne for indsatsen, bød de nye bestyrelesmedlemmer velkommen til et spændende arbejde, udbragte et trefoldigt leve for Yachtklubben og hævede generalforsamlingen. Generalforsamlingen hævet kl. 23:50.

Referat fra Generalforsamling 2006, afholdt den 13.december 2006 kommer snarest indtil da kan du hygge dig med referatet fra 2005.

Referat fra Generalforsamling 2006, afholdt den 13.december 2006 kommer snarest indtil da kan du hygge dig med referatet fra 2005. Referat fra Generalforsamling 2006, afholdt den 13.december 2006 kommer snarest indtil da kan du hygge dig med referatet fra 2005. Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juli 2011 56. årgang Lærke døber Lærken læs mere side 22 Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Indhold Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET

REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3.

Læs mere

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Bestyrelsesformand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2008. 996 stemmer var repræsenteret. Pkt. 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009.

Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009. Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009. Formand Frank Jørgensen (FJ) bød velkommen og glædede sig over, at de 49 stemme berettigede var mødt op til trods for det dejlige

Læs mere

Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09

Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09 CVR-nr. 62 59 71 19 Årsrapport 2008/09 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Oversigt over resultatopgørelser for de seneste fem år 7 Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Skak Unions delegeretmøde på Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, søndag, den 12. april 2009 kl. 15.15.

Dansk Skak Unions delegeretmøde på Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, søndag, den 12. april 2009 kl. 15.15. Dansk Skak Unions delegeretmøde på Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, søndag, den 12. april 2009 kl. 15.15. DSUs formand Erik Søbjerg bød velkommen og bad forsamlingen rejse sig og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14 Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning...3 Tursejlads... 10 Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12 Ungdom... 14 Internationalt arbejde... 20 Kapsejlads i Danmark... 23 Kommunikation...

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. Mollerup Golf Clubs 19. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 29. marts 2011 kl. 19.00 i auditoriet hos Pædagoguddannelsen Jysk, Skejbyvej

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset.

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. 1 Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. Til stede var 41 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 3 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret. Som noget nyt var

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Kongelig Dansk Yachtklub CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2009/10

Kongelig Dansk Yachtklub CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2009/10 CVR-nr. 62 59 71 19 Årsrapport 2009/10 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 De kritiske revisorers udtalelse 6 Oversigt over resultatopgørelse

Læs mere

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00 ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere