Referat af Repræsentantskabsmødet d. 1 marts I Assens Bowling center.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Repræsentantskabsmødet d. 1 marts 2015. I Assens Bowling center."

Transkript

1 Referat af Repræsentantskabsmødet d. 1 marts I Assens Bowling center. Charlotte Leen (CL) Så vil jeg gerne byde velkommen til vores repræsentantskabsmøde, der er 35 fremmødte, og vi har 2 gæster. Så har vi punkt 2. hvor det er valg af dirigent, og der vil vi meget gerne have John Wozny (JW). Valgt. Lad mig starte med at sige tak for valget og håber at vi får et godt og konstruktivt møde, der er nogle formelle ting vi skal være sikre på er i orden og det er omkring rettidig indvarsling og der står jo i vores vedtægter 10 stk. 1.1 at repræsentantskabet skal foregå i februar eller marts og det må vi sige det er vi jo, det skal indkaldes med 14 dages varsel og i dag er det d. 1. marts og det her er dateret d. 11. februar, så det burde der heller ikke være nogen problemer i. Så står der også i at det reviderede regnskab og budget samt beretning skal være udsendt senest 8 dage før mødet, men da det kom ud sammen med indkaldelsen, så er der jo heller ikke nogen problemer i det. Så skal jeg høre om der er nogen, der har indvarsler imod indvarslingen, det ser ikke ud til at være tilfældet. Omkring beslutnings dygtighed, der er det sådan at der står i 10 stk. 6 at vi skal være 50 % og som jeg lige har fået at vide nu her, så når vi er 35 så er vi over 50 %, vi er faktisk oppe på 55 %, så det skulle der heller ikke være nogen problemer i. Jeg skal høre om der er nogen der har kommentar til det eller indvendinger mod det, det er der heller ikke. Hvis vi så kigger på 10 stk. 3, så er det dagsordenen, og den har jeg sådan prøvet at gå igennem og syntes at den passer egentlig fint overens med det der står i vores vedtægter, så der burde heller ikke være nogle problemer i det. Der er lige en enkelt ting til dagsordenen og det er, at efter eller inden 1

2 man går over til beretningerne, så vil man gerne have at DBwF lige får lov til at præsentere oplægget til strukturen, så det tager vi lige der, når vi har været igennem forhandlingsprotokollen, hvis der ikke er nogen der har indvendinger mod det. Vi skal også have valgt et par stemmetællere, og jeg har spurgt Jan Donde (JD) og Torben Andersen (TA) fra Forbund Danmarks Bowling (DBwF) om de vil påtage sig det ærefulde hverv, og det tør de godt - og jeg skal høre om der er andre forslag så er de valgt. Så får vi se hvor meget de kommer i arbejde. Praktiske bemærkninger: Vi husker lige at slukke mobil tlf. eller i hvert fald sætte den på lydløs, så vi ikke bliver forstyrret af det, og når man ønsker ordet her så start lige med at fortælle hvem I er og hvilket tilhørsforhold I har, så vi kan få det påført i referatet og også snakke klart og tydeligt, alt hvad der bliver sagt bliver optaget på en mobil tlf. så vi har det - ikke i mod jer -men i hvert fald til at lave et referat af senere. Så klart og tydeligt så det også kan høres hvad der bliver sagt. Også har jeg fået at vide at vi går til spisning kl. 12, så det ved vi, jamen det var lige de praktiske ting, så går vi tilbage til dagsordenen. Forhandlingsprotokollen: Jeg skal høre er der nogen der har noget de vil se eller høre yderligere til, forhandling protokollen er jo det der er sket i unionens periode her siden sidste repræsentantskabsmøde, er der nogen der har kommentar eller bemærkninger til det, også velkommen til Cornelis, - ja så blev vi 56 mandater nej 36 mandater og 56 % - ingen bemærkninger til forhandlings protokollen? Ja men så er vi allerede nået frem til hvor DBwF og jeg tror det er JD der vil gennemgå struktur processen og hvordan det ser ud lige her og nu. Hver så god til JD. Struktur processen: Ja men tak for det, jeg har lovet CL at være færdig til kl. 12, selv om der står i din beretning at det er en kort orientering. Nej, men vi har besluttet os for i struktur styregruppen som jeg lige kommer lidt tilbage til at det vil give rigtig god mening, at bruge lidt 2

3 af tiden, dels på jeres repræsentantskabsmøde og dels på de 3 andre unioners repræsentantskabsmøder, for lige at opdatere jer på, hvor vi er henne i processen i det stykke struktur arbejde som jo skal præsenteres på forbundets repræsentantskabsmøde d. 9. maj. Jeg håber selvfølgelig at jer der har interesse for det også har fulgt lidt med på vores hjemmeside, hvor vi placerer alle disse dokumenter som der løbende bliver produceret i forhold til det arbejde, et er af sidde og forholde sig til nogle referater noget andet er måske så lige at blive en lille smule klogere på det, ved at der bliver sat nogle flere ord på, det vil jeg så forsøge at gøre. Jeg vil egentlig appellere til, at jeg får mulighed for at løbe der her igennem inden at I stiller spørgsmålene, det kan jo være at nogen af de spørgsmål i brænder inde med, at dem er der svar på lidt senere i præsentationen, så det I måtte have af spørgsmål, prøv at samle det sammen, og så tager vi det til sidst, og det vil være rigtig rigtig godt hvis I har noget, der er ingen dumme spørgsmål - der er muligvis nogle dumme svar, men I skal i hvert fald ikke holde jer tilbage i forhold til at føle at I er blevet klædt ordentligt på i forholdt til det her stykke arbejde. For lige at starte tilbage fra ikke helt fra Adam og Eva men alligevel og ridse op, hvad var det egentligt der skete, udover at forbundet igennem en årrække med jævne mellemrum har talt lidt om at skulle ændre strukturen, prøve at skære lidt ind til benet og fundet ud af hvordan får vi strikket en organisation sammen som er til passet de miljøer som vi har i dag, og den volumen der måske snarer er mangel på samme der er i bowling familien. Så nåede vi frem til på repræsentantskabsmødet d. 10. maj 2014 og træffe en beslutning om at der skulle arbejdes videre med en øst/vest model, og det var sådan en rimelig klar beslutning i det der var 104 mandater på repræsentantskabsmødet og de 100 sagde ja de ville arbejd videre med en øst/vest model, så var der 4 som ikke sådan lige helt magtede at få hånden i vejret på noget af det, men 100 ud af 104 det var også en rimelig klar indikation, beslutningen den går altså på at Forbundsbestyrelsen (FB) top skulle arbejde videre med denne øst/vest model og skal proppe nogle ting ind i det her hus som repræsentantskabet besluttede at der skulle være, samtidig med at det blev besluttet at strukturen skulle gennemføres med virkning fra 1 januar 2016, så kan der være nogle del elementer i den der først kommer ind senere, det kommer jeg lidt tilbage til, men at selve 3

4 processen skulle indledes 1. januar 2016, og så blev det besluttet at der skulle nedsættes en styregruppe, som skulle gå i gang med det detalje arbejde, et er jo at blive enige om at vi skal have en sådan model, men hvad er det der skal proppes i og det stykke arbejde det skulle foregå i tæt samarbejde med unionsrepræsentanter. Den styregruppe der så blev sammensat, den kom til at bestå af: Torben Andersen (TA) som jo i dag er vores FB formand men som på daværende tidspunkt var næstformand de fleste kan nok huske at vi havde et ekstra ordinært repræsentantskabsmøde d. 30. august 2014 hvor der blev skiftet lidt ud i bestyrelsen og Per Henriksen trak sig tilbage og TA blev formand og bestyrelsen valgte så at TA skulle fortsætte som politisk formand for denne her styre gruppe, så har vi haft Lars Nielsen formand for JBU, Lars Jacobsen formand for KBU og så har vi haft en resurse stillet til rådighed fra Danmarks Idræts Forbund (DIF) proceskonsulent Torben Bundgaard og JD, og vi har så udgjort denne her styregruppe og forsøgt og holde lidt fast i tingene, det stykke arbejde vi har været igennem, har vi selvfølgelig ikke kunnet gøre, klare alene, vi har, vi besluttede forholdsvis tidligt for at etablere nogle faggrupper som skulle forsyne styregruppen med tilstrækkeligt med viden og informationer og data så vi kunne arbejde videre med de overordnede beslutninger og den vigtigste gruppe som, nu skal jeg selvfølgelig passe på med at priotere, for hvor er lige den enkeltes interesse ligger henne, men der er ingen tvivl om at den sportslige, dels de sportslige aktiviteter fylder selvfølgelig meget når vi skal kigge på en ny struktur, hvordan sikre vi os, at alle de her sportslige aktiviteter der er her rundt omkring i alle hjørner, at de bliver beskrevet og at de bliver løftet med over i en ny struktur, så derfor blev denne her faggruppe omkring sportslige aktiviteter nedsat en temmelig stor gruppe hvor vi sikre os at repræsentation fra alle unioner sådan så vi fik alle miljøerne med. Og opgaven den var ganske enkelt at få beskrevet hvad er der af aktiviteter nu, hvem er det der er entreprenør på de her aktiviteter, hvad er det for nogle proportioner og hvad er det for nogle målgrupper og hvordan ser man det løftet videre over i en ny organisation hvor er det de skal drives fra fremad rettet. Og der kan jeg i øvrigt sige, at I har jo også herfra, CL har jo været en resurse i forhold til de sportslige aktiviteter, så vi har sikret os at vi også fik det med fra Fyn. Så har vi haft en kommunikations faggruppe som egentlig primært har 4

5 skulle forholde sig til hvordan vil vi gerne kommunikere denne her proces ud til repræsentantskabet, hvordan skal klubberne orienteres om hvad det er der foregår i det her, så det er så man føler at man er med i hele processen og beslutnings grundlaget og den det kommunikation gruppen anbefalede blandt andet at vi skulle bruge vores hjemmeside som omdrejningspunkt, at der med mellemrum kunne sendes mail ud til klubberne og at der skulle holdes 2 dialogmøder, nemlig 1 øst og 1 vest, og de 2 dialogmøder dem har vi holdt, og nogen af jer var også med på dialogmødet i Horsens og tilsvarende har vi holdt 1 i Roskilde for dem på den anden side af vandet. Så har vi haft en økonomi gruppe, som jo selvsagt har skullet kigge på, hvordan ser økonomien ud i dag i de 4 unioner og forbundet og hvordan kunne vi forestille os at det kom til at se ud i en ny struktur og så har vi Lov og jura, som er den gruppe der virkelig har arbejdstøjet på lige nu fordi nu er vi nået der til og det vil I konstatere lidt senere, at nu mener vi at vi er klar, mener vi er klar med en model, som kan skabe grundlaget for, at lave en lovgivning og det er det arbejde som lov og jura de nu er i gang med, vi kan så sige det er ikke noget de er startet op på hverken i dag eller i gå, men nu er de altså ved at være der hvor arbejdet det virkelig skal gøres færdigt så vi er klar til at kunne sende det ud 4 uger før vores repræsentantskabsmøde, det er TA som også har fornøjelsen af at sidde som tovholder på lov og jura delen. Der har jo så været nedsat de vær se kommissorier for både styre grupper som faggrupper således at vi har vidst hvad det var vi skulle beskæftige os med. Den overordnede struktur den kan vi forholdsvis kort beskrive sådan at de nuværende 4 lokal unioner og det underliggende antal regioner/kredse dem foreslår vi erstattet af et region øst udvalg som har de samme dækningsområde som KBU og SBwU har i dag, og et region vest udvalg som har den samme dækningsområde som FBwU og JBU har i dag. Det er der faktisk ikke noget nyt i det her, det var jo noget af det, skal vi sige, der var grund fundamentet i forbindelse med den beslutning repræsentantskabet traf sidste år. Så er noget af det vi har brugt en hel del energi på det er jo ligesom at prøve at forholde os til hvordan sikre vi os så at vi at den drift der 5

6 skal være vores aktiviteter og den support der skal være for at få det hele til at køre rundt, hvordan skal det drives fremadrettet, og der er det sådan i dag at vores struktur jo bygget op på sådan en måde, at i JBU har man 4 regioner, i KBU og SBwU der har man en lang antal kredse, et stort antal kredse, og I har jeres måde at drive jeres union på, så da vi så skulle prøve at finde hvad skal vi sige et en rød tråd i det her nøgle for at gøre det ens hele vejen rundt, og der har vi besluttet os for at indstille til repræsentantskabet, at der bliver simpelthen nedsat det nødvendige antal aktivitets teams for at varetage de opgave som regioner og kredse de har i dag, og ansvaret for at de her aktivitets teams de bliver nedsat, kommer til at fungere det er de 2 udvalg øst og vest der skal sørge for at få løbet det her i gang, fordi det suverænt er også er øst og vest udvalget der har fingeren på pulsen i forhold til hvor skal de her teams egentlig være henne, vi kommer lidt tilbage til hvordan at vi i øvrigt håndterer sammensætningen af dem, men for lige at lukke den er ned omkring den overordnede struktur, så kan man meget kort konstatere at det vi i dag kender som unioner det bliver fremadrettet et øst udvalg og et vest udvalg, og det vi i dag kender som henholdsvis regioner og kredse det fremadrettet kommer til at være aktivitetsteams, det er sådan set den overordnede retorik i det, at når vi fremover taler om en ny struktur så taler vi om et øst/vest udvalg og vi taler om det nødvendige antal aktivitetsteams. Der skal jo så være nogle mennesker som skal få det her til at spille, og der er oplægget at vi i de 2 udvalg skal have valgt henholdsvis - en formand, en budget ansvarlig, og en aktivitetskoordinator, og det er simpelthen fordi vi vurderer at selvfølgelig skal der være en der tager leder tøjet på og der skal være en som driver udvalget og som holder udvalget i gang og som træffer de beslutninger som en lederskab nu engang skal, og så skal der være en budgetansvarlig og det skal der være fordi det bliver jo et temmelig stort budget, at de her 2 udvalg de kommer til at arbejde med, hvis vi tager vest delen, som selvfølgelig er det der interesserer jer, så skal I forestille jer at det budget som man måtte have i FBwU i 2016, skal koges sammen med det budget som JBU har i 2016, det er temmelig omfattende og det vurderer vi at det skal der altså være noget Manpower til at styre og holde fast i, og så skal der være en aktivitets koordinator og det skal der selvfølgelig fordi det er omdrejningspunktet for hele vores virke, det er de sportslige aktiviteter, det er derfor vi er her vi kan godt lide at spille bowling, vi kan godt lide at udvikle på aktiviteterne og derfor skal der selvfølgelig være en koordinator. 6

7 Det er helt bevist at vi i retorikken i alt det her materiale ikke taler om en turneringskoordinator eller en stævnekoordinator, men hele begrebet, uanset om det er turnering mesterskaber eller klub arrangementer eller hvad det nu måtte være vi nu finder frem til hen ad vejen, så er det en aktivitet, og derfor så er det en aktivitetskoordinator. Så vil der selvfølgelig være nogen der mener at de 3 kan jo ikke sidde og drive de udvalg alene og det kan de sandsynligvis heller ikke derfor er det også muligt at man kan udpege de nødvendige yderligere antal resurser, når man ved hvad det for en opgave der skal være og hvor mange skal der til for at løse den. Og det er selvfølgelig som I kan se her fuldstændig koncepts, i forhold til hvordan skal det køre øst, og hvordan skal det køre vest. Og de her aktivitets teams som jeg var inde på før, dem har vi været meget omkring, hvordan skal vi sikre os at de bliver etableret hvordan sikre vi os at klubberne får indflydelse i de her teams, og skal det være valgt skal de udpeges hvad skal vi? Så det vi siger, det er som udgangspunkt så forventer vi de bliver bemandet med en repræsentant fra hver klub, og det skal jeg nok komme lidt tilbage til for det er for så vidt kun et tilbud at man skal gøre det på den måde, det skal ikke være en tvang i det hele taget bygger hele det her forslag til en ny struktur på at man skal have lysten og interessen for at arbejde med det, frivilligheden man skal ikke tvinges ind i noget, der skal ikke være noget automatik i at man skal ind og lave et stykke arbejde fordi man nu har sagt ja til a så skal man også sige ja til b. Men det her kan være en model der i hvert fald kan bruge så klubberne kan være en del af det. I forhold til valgene, ja men der er det vores anbefaling den som vi også lagde op til allerede på repræsentantskabs mødet sidste år, at der holdes et udvalgsmøde henholdsvis øst og vest, umiddelbart før forbundets repræsentantskabsmøde, det kan man sige når nu det her - forhåbentligt / måske bliver vedtaget til maj måned, ja men så vil man så i 2016 for første gang så opleve at man har et vest møde og et øst møde sideløbende umiddelbart før FB repræsentantskabsmøde, det betyder at de klubber er de samme klubber der udgør det at være en del af øst/vest og det at være en del af FB repræsentantskab, så derfor vil vi gerne begrænse det her med at vi skal ud og afsætte tid og I skal ud og afsætte tid til at deltage i så mange kompetente forsamlinger, så 7

8 når det hele begynder at spille og er implementeret, så vil I altså få mulighed for på jeres vest møde forud for repræsentantskabet til FB at vælge de personer som der nu skal vælges til at drive vest udvalget. Og så er der omkring der her aktivitets teams både øst og vest, at det vil jo så være en lokal valghandling der skal være, og det vil være for jeres vedkommende, det vil være vest udvalget der har ansvaret for hvordan at det skal praktiseres, hvis man vil indkalde klubberne til at få valgt det her aktivitets team så gør man det, hvis det giver sig selv fordi der er klubrepræsentanter nok der siger det vil vi gerne være en del af, ja men så er der jo ikke behov for det, men vi er nød til at placere ansvaret for at det kan fungere et eller andet sted så det ikke bare får lov til at svæve fordi turneringen skal drives og stævnerne skal drives og så videre, så der ligger altså et pli op til øst og vest udvalget som ansvarlig for at få det her til at fungere, der kommer lidt mere omkring de her aktivitets teams, i noget af fortsættelsen orientering, og det gør der fordi at det er et sind sygt vigtigt omdrejnings punkt, men man kan også allerede sige nu at det er vest udvalget herovre som suverænt afgøre hvor det giver mening og placere et aktivitets team. Nogen steder vil man måske vælge den model at der kun er en enkelt klub i et bowlingcenter, så er det måske at skyde gråspurve med kanoner, og etablere et helt teams som alligevel kommer til at bestå af repræsentanter fra den samme klub, der kunne man måske forestille sig at aktivitets koordinatoren for vest udvalget går ud og laver en aftale med den enkelte klub og udpeger en person som er kontakt person ude i lokal området. Men man kan også vælge nogle steder geografisk der ligger der måske byer tæt på hinanden som har centre begge steder, og flere klubber hvor man siger der er ikke behov for at vi både har et team her og et team der vi laver et team som dækker der her 2 geografiske områder, det er øst og vest suverænt som der finder ud af hvordan at det skal spille. Så for at blive lidt i aktivitets koordineringsdelen, så anbefaler vi at der bliver etableret et aktivitetskoordineringsudvalg øst og vest, med direkte valg på de her årsmøder og det var som vi så at aktivitets koordinatoren bliver valgt på møde men han/hun kan ikke varetage det her alene, der skal selvfølgelig vælges nogle resurser, som kan varetage de opgaver, og derfor skal der være et stående udvalg som varetager det allervigtigste vi har, nemlig vore aktiviteter, og så kan man udover aktivitetskoordinatoren selvfølgelig vælge ud fra det nødvendige antal mennesker som man mener der skal til. 8

9 Og her igen omkring aktivitets team og klubberne at de får tilbudt denne her repræsentation at det endelig ansvar ligger i øst og vest som vi har været inde på. Det der også er værd at notere sig her, det er at, vi tror på at det at spotte nogle frivillige resurser som kun skal kigge en sæson frem kan være en lettere øvelse end hvis det er at vi gerne vil have valgt nogen der skal sige ja til at man med armen omme på ryggen, at nu skal I lave et stykke arbejde i 2-3 eller 4 år, vi tager en sæson af gangen fordi det giver god mening at det det handler om, det er den sæson der lige kommer herhenne, hvem er det der så skal varetage opgaven der, og det er derfor at vi siger at de her teams, de skal senest 15. marts hvert år, være etableret således at vi ved -nu er det de her teams som skal kigge på planlægningen af aktiviteter i den kommende sæson- der er jo ikke noget til hindre for at de fortsætter både o.s.v. men der er okay efter en sæson også sige nu er det ikke mig i den nye sæson, vi må finde nogen andre-. O opgaverne der er jo turneringsdriften det er dommerpåsætning det kan være stævne det kan være lokale mesterskabermen stiller resurser til rådighed og det er jo kun fantasien der sætter grænser, i det hele taget er det super vigtigt at vi er opmærksomme på at når man gerne vil lave en ny struktur så er det ikke for at begrænse aktivitets niveauet, tvært i mod, det kunne være rigtig rigtig godt hvis det her gav anledning til måske at forfine nogle af aktiviteterne, udvikle nogle helt nye og måske begrave nogen, som ikke fungerer, nogen som man har kørt efter sammen mønster i en række år men som der er en vigende interesse for. Men som udgangspunkt så handler det om, at vi jo skal udvikle og udvikle og udvikle, så der er ikke nogen der må tro at det her handler om at vi vil begrænse noget, snarer tvært i mod. Hvis vi så kigger på det politiske organ, udover at repræsentantskabet som jo stadigvæk er øverste myndigheder består af klubberne altså jer, så skal der vælges en FB-bestyrelse og der foreslår vi at den nuværende FB-bestyrelse skal udvides fra 5 personer til 7 personer, og det vil sige at vi sire os at formanden for øst udvalget og formanden for vest udvalget får sæde i FB-bestyrelsen. Der er ikke så mange steder i denne her struktur hvor der er automatik i det at skulle varetage andre opgaver end dem men egentlig er valgt til, nenlige præcis omkring FB-bestyrelsen mener vi faktisk at det giver ganske udmærket mening at de 2 udvalgsformænd de sidder i bestyrelsen også, og det skal de selvfølgelig også gøre fordi de har de har fingeren på pulsen, i den del der ligger under liga landsholds 1. og 2. division niveau, og der er altså alt andet lige under det niveau at 9

10 langt det meste foregår, det er her vi har den bredeste turnering idet at vi ha de fleste medlemmer der spiller bowling, og derfor er det selvfølgelig vigtigt at den repræsentation også på en eller anden måde også sidder i FB-bestyrelsen, men det er også vigtigt at sige de 2 medlemmer, de 2 formænd for udvalgene de skal jo ikke selvfølgelig sidde i en FB-bestyrelse for at udelukkende at varetage de interesser der ligger ude i øst og vest, de er en integreret del af FB-bestyrelsen og skal gå ind og agere politisk i forhold til hele organisationen. SÅ har vi selvfølgelig talt meget økonomi, det er klart dels fordi vi ved at økonomien betyder noget i forhold til klubberne, den betyder noget i forhold til indstillingen til en ny struktur og den betyder i det hele taget for vores sport. Vi påstår ikke at økonomien er den eneste årsag til at vi ikke rigtigt kan holde fast i vores medlemmer, men vi ved at det ikke er den vigtige parameter sammen med en masse andre ting. I dag er de sådan at vi har 4 unioner og 1 FB, og dermed har vi også 4 budgetter og 4 regnskaber ude i unionerne og 1 budget og 1 regnskab i FB, det vil sige at for at drive en organisation der har godt og vel 4000 licenserede medlemmer og godt og vel 5000 medlemmer i alt, så har vi altså i dag 4 unioner med deres selvstændige regnskaber og budgetter og 1 for FB. Det er ikke sikkert at der er så mange der tænker på det i dagligdagen, men der sidder faktisk nogle frivillige mennesker og bruger en masse energi på at klare denne her, de her økonomiske flow, man opkræver nogen penge som efterfølgende skal kanaliseres forskellige steder hen, det vil sige man har simpelthen noget, som man så må sige uden det skal misforstås, noget dobbelt bogføring, der er altså ting der går frem og tilbage for at man kan sikre sig at de forskellige budgetter de holder liv og der er noget der drives fra de forskellige budgetter, og der siger vi at økonomi gruppen til styregruppen som har anbefalet FBbestyrelsen at vi må have forenklet det her økonomiske flow, og det vil sige at i den nye struktur, der arbejder vi med udelukkende med kun 1 samlet budget og 1 samlet regnskab for det vi kalder hele DBwF organisationen, vi er altså ikke flere, vi er ikke større end at det her det må kunne drives i en kasse. Ja men hvad så med det der sker i unionerne i dag, hvad sker der så med det? Ja men de 2 udvalg som fremad rettet skal varetage de interesser som de 4 unioner gør i dag, de bliver budget ansvarlige på lige fod med de øvrige udvalg i hovedorganisationen, det vil sige de skal selvfølgelig 10

11 have deres budget, man kan ikke drive aktiviteter uden der er penge i kassen, og derfor skal man have sit eget budget, og det var det som jeg var lidt inde på tidligere, at for vest vedkommende, der handler det selvfølgelig om at få løftet FBwU s budget ind og få løftet JBU s budget ind i vest udvalgets samlede budget. Og det er klart at når vi nu her d. 18. marts, hvor vi har indkaldt alle unionernes økonomi ansvarlige til et møde, hvor vi skal prøve at kigge på budget 2016 og være sikker på, at der ikke er noget der falder ned i mellem stolene og så videre. Så bliver vi da forhåbentlig også klogere på, at der nogen steder kan være nogle fordele ved noget samkøring hvor det er at man måske ikke har behov for at både at bruge penge på det her i FBwU og det her i JBU, men når man samler kræfterne, at så er der altså også nogle besparelser nogen steder, det er jo en del af motivationen for at gå i gang med den nye struktur, men som udgangs punkt så vil vi i hvert fald sikre os, at alt det der er omkring aktiviteter og så videre at det bliver løftet med ind i hoved budgettet. Det betyder så også, at hvor det i dag er sådan at licens og kontingent indtægter jo er delt op i mellem FB indtægter, indtægterne er delt op til FB og union, unionerne de på meget forskellig måde i øvrigt opkræver noget medlemsgebyrer eller noget kontingent eller noget mer licens, eller hvad de nu kalder det rundt omkring i de 4 unioner, plus den grundlicens man kan sige der bliver vedtaget på FB repræsentantskabsmøde, ja men unions kassereren opkræver det hele og skal så indbetale en del af det til FB, fremadrettet der siger vi at, alt hvad der er af licens og kontingent indtægter samt kampafgifter, de opkræves af FB og anvendes til at få finansieret det samlede budget, og det er også vigtigt lige at få sagt omkring kontingentindtægter, det er jo altså ikke de kontingenter indtægter I taler om ude i klubberne, det er den hvad skal vi sige retorik der har været i nogen unioner hvor man har opkrævet kontingent til unionen, det er det vi omtaler som kontingent her, hvad der foregår ude i klubberne, det er suverænt jeres afgørelse og jeres måde at drive klubberne på. Det vil også sige, kan man sige som en naturlig konsekvens vi har været inde på, at alle de aktiviteter som der er uanset om det er turnering, mesterskaber kurser o.s.v. så er det FB der udbyder dem og d.v.s. at man betaler dem også til FB. Så er det så her der været lidt snak om og det vil der også være i årene fremover om jamen den licens politik vi har nu, er det også sådan den 11

12 skal se ud om 1,2,3,4,5,10,20 år, det kampafgift sæt up vi har, kunne man forestille sig at de kunne blive lidt forenklet o.s.v.? Ja det kunne vi sagtens forestille os at det kan, så man kan sige at det der er vigtigt i og understrege her, det er at de uanset hvilken typer model af indtægter på licens og kampafgift vi kommer frem til hen ad årene, så skal vi sikre en pris harmonisering, det må være sådan at uanset om man er medlem af en klub der har et geografisk tilhørs forhold på Fyn eller man har det i København, ja men så betaler man det samme for at være en del af organisationen, og det vil sige at hvor de i dag er 4 forskellige tariffer, hvis man spiller på Fyn, Jylland, København eller Sjælland så betaler man som bowler, som licenseret bowlerbetaler 4 forskellige tariffer i dag, og det gør man selvom grund kontingentet er det samme, grund licensen er den samme til FB, så har Fyn deres politik i forhold til hvad man betaler ekstra, JBU har deres, Købehavn og Sjælland hver deres. Vi vil meget gerne tilstræbe en pris harmonisering, men det er også vigtigt at få sagt at den pris harmonisering den omfatter selvfølgelig kun de områder hvor vi i organisationen har indflydelse på det, de frie markeds kræfter dem kan vi ikke rigtigt gøre noget ved, vi kan ikke gå ud og styre og skal ikke gå ud og styre hvad priserne er ude i bowlingcentrene, og langt det meste af de tilbud I får, de produkter de udbyder til bowlerne de er jo sammensat af, af noget baneleje også, og derfor så vil vi selvfølgelig fremadrettet også opleve lidt skæve priser, alt efter hvad det er for centre de forskellige ting de bliver placeret i, men der hvor vi har en indflydelse, der vil vi i hvert fald sikre harmoniseringen. Så er det jo også sådan i dag, at det er sådan i dag at alle 4 unioner og FB altså 5 enheder, har et hav af udvalg som skal varetage opgaverne, jeg tror der er 5 seniorudvalg når vi tager det hele og der er måske ja 4 eller 5 disciplinær udvalg og der er 4-5 ungdomsudvalg osv. osv. osv. Der er en masse mennesker der skal varetage de her opgaver. Vi har i styregruppen og FB-bestyrelsen, vurderet meget nøgternt på, hvad er det der er behov for når vi kigger på de fremadrettede udvalg, altså landsudvalg, hvad er det der er brug for, for at drive DBwF, der er under alle omstændigheder behov for et landsaktivitetsudvalg, fordi det er her at omdrejningspunktet det er. Landsaktivitetsudvalg øst vest aktivitetskoordinatoren også den koordinering der foregår nede i aktivitets teams, det er det alt afgørende, og der vil være 3 vigtige i det udvalg, dels så er der vores Danmarksturnering, 1. og 2. division, dels er der vores DM er og alle 12

13 de danske mesterskaber, og så er der ikke mindst hele den pulje af aktiviteter der foregår under de 2 niveauer, og det vil sige det er jo alt hvad der er af lokale turneringer mesterskaber og stævner osv., det er det der ligger i det vi kalder øvrige øst/vest aktiviteter. Så skal der være et ungdomsudvalg, det er fortsat vores overbevisning, det er også vores overbevisning at der skal være et kommunikations udvalg som skal have 2 ben. Dels så skal de have et udvalg som beskæftiger sig med den interne kommunikation og dels skal vi have et udvalg eller et ben i udvalget som beskæftiger sig med presse, altså det der vender udad, så skal vi have et uddannelses udvalg. Det 3 ben skal tage sig af leder uddannelse, træner uddannelse dommeruddannelse. Det 4 og sidste ben her som er nyt, det er det vi kalder HR sektionen for frivillige, vi vil meget gerne bygge en HR sektion op hvor man sikre sig, at man kan give de frivillige de muligheder de frivillige gerne vil, det kan være der er nogen der render rundt med forbundsformand i maven, eller de render rundt med ønsket om at blive præsident for det internationale bowlingforbund, eller måske formand for et vest udvalg, eller hvad det i øvrigt måtte være, men at de lige føler de mangler nogle kompetencer som de gerne vil udvikle på, før de ligesom har modet til at stille op. Og det vil vi gerne ligesom være med til, ligesom prøve at skabe mulighed for, samtidig så bliver denne her sektion omdrejningspunkt for at hjælpe de forskellige udvalg, med at rekruttere de frivillige ledere, men det handler også rigtig meget om at vi skal have vedtaget et frivilligheds strategi som vi er tvunget til det er noget Danmarks Idræts Forbund (DIF) beder alle speciel forbund om, vi skal sikre os at alle frivillige bliver behandlet ordentligt, at de bliver annerkendt, at deres opgaver bliver så nemme at løse som overhovedet muligt, Så der bliver noget at se til i, på det ben i uddannelsesudvalget. Så har vi skal selvfølgelig et lov udvalg vi skal have ét disciplinærudvalg og ikke de her 4 5 stykker vi har i dag, så har vi et ordens udvalg og så har vi et økonomi udvalg. Og jeg skal lige komme tilbage til sammensætningen af dem. Så vil der være nogen der sidder og mangler et udvalg eller 2, og det er så dem der er placeret i det vi kalder ad hoc arbejdsgrupper, som der skal være mulighed for at etablere efter behov, det kan være IT eller det kan være der pludselig opstår et eller andet projekt som kunne være interessant at en sådan arbejdsgruppe tog sig af, ja men så kan man så få nedsat sådan en gruppe, men de øvrige det er de landsudvalg 13

14 vi mener der er behov for, for at drive organisationen. Så har vi forsøgt at kloge os på 2 af landsudvalgenes sammensætning. Landsaktivitetsudvalget der foreslår vi at der skal der vælges en lands koordinator som er leder af udvalget, så skal DT lederen sidde der, og så skal DM lederen sidde der, og så skal vi selvfølgelig have vest aktivitetskoordinatoren og øst aktivitetskoordinatoren, ind i det her landsaktivitetsudvalg, og når vi nu skriver senior og ungdom her, så er det fordi den koordinator der varetager begge snore ned til både seniorer og ungdom, det betyder ikke at det er koordinatoren der i dagligdagen skal sidde og arbejde med begge ting, det er jo det man former i vest udvalget, har vi behov for en resurse der kigger på ungdommen i forhold til detaljeplanlægningen af turneringen og den slags eller har vi ikke det det må det enkelte udvalg vurdere på. Der er et par vigtige opgaver for landskoordinatoren her, nemlig ansvaret for den samlede landsaktivitetsplan den skal ligge her, det giver selvfølgelig god mening, for det er her at de resurser der har med aktiviteterne sidder, for det er også det her udvalg der skal føde og have ansvaret for at drive landsplanen. Og så skal landskoordinatoren sikre sig at der er konsensus i turnerings og mesterskabs udbud under DM og DT niveau, og det handler selvfølgelig om at vi gerne vil prøve at skabe en rød tråd i de ting der foregår øst og vest, at hvis man f.eks. indkalder til øst mesterskab i bowling, ja men så er det de samme proportioner som man indkalder til, til både øst mesterskabet og et vest mesterskab. Det betyder ikke at der ikke kan være nogle små nuancer i lokal i nogen af de tiltag i måtte tage, men over ordnet når vi taler på mesterskabs niveau og den slags så er det de samme spille regler vi skal køre efter og de samme proportioner, den koordinering den skal finde sted her, det har landskoordinatoren ansvaret for. Det andet udvalg som vi har forsøgt at kloge os på, i forhold til sammensætning, det er økonomiudvalget. Nu håber jeg ikke der er noget symbolik i det at den ikke vil det. Økonomiudvalget foreslår vi skal bestå af, - disse 4 resurser nemlig en repræsentant for FB- bestyrelsen, det er også sådan i dag at FBbestyrelsen jo deler, hvad skal man sige ressort område ud til, hvem er ansvarlig for hvad, i dag er Leif Hansensom medlem af FBbestyrelsen han er politisk ansvarlig for økonomien, det er hele 14

15 bestyrelsen, men det er ham der ligesom sidder og er bindeleddet i forholdt til kan vi sige den daglige økonomi håndtering. Så skal vi have den øst budgetansvarlige ind i økonomiudvalget og vi skal have den vest budgetansvarlige ind og så skal er vores forslag at administrationschefen sidder der også, idet at den daglige økonomi håndtering ligger i administrationen. Det er et super super vigtigt signal det her, at vi skal have øst budget ansvarlig og vest budgetansvarlig med ind i det her økonomiudvalg, fordi det er 2 store tunge budgetter og derfor er det virkelig vigtigt at de resurser sidder i det her udvalg, som kommer til at fungere som rådgivnings organ for FB- bestyrelsen og kommer til at føde og lave meget af det budget arbejde som FB- bestyrelsen skal lægge navn til. Det har vi vist været lidt inde på det her. Så i forhold til de øvrige landsudvalg, der er der ikke sådan lige umiddelbart truffet en endelig beslutning om sammensætningen af dem. FB- Bestyrelsen lagde er dog sikker på at man vil, man vil i vides muligt udstrækning have foretaget de her valg direkte på FB repræsentantskabsmøde, og det vil man selvfølgelig af hensyn til demokratiet at det er fint nok at der er mulighed for at udpege folk osv. Men der er også noget der hedder demokrati og derfor bør de væsentlige af de her valg foregå på repræsentantskabsmødet, det er så muligt at der kommer noget oplæg fra, lov og jura, hvor de måske kan knække den inden og så bedre sige at der kunne være nogle menige medlemmer af de respektive landsudvalg, som man godt kunne forestille sig blev indstillet fra udvalgsformanden eller hvem det nu måtte være. Men her er det igen, som jeg også har været inde på tidligere, ingen automatik, ingen geografi, kan afgøre hvem der kommer til at sidde i de øvrige landsudvalg, det må være interesse og kompetencer, hvis der sidder 4 personer fra Fyn, som har en brændende interesse for at gå ind og drive ungdomsarbejdet i DBwF eller drive kommunikations arbejdet i DBwF eller hvad det måtte være, så er det jo perfekt, altså det er det jo bedre 4 der var interesseret samme sted fra og som havde kemien, lysten og kompetencerne frem for at vi absolut skal ud og pille dem ind fra de forskellige geografiske områder, hvor man ikke kan være sikker på de spiller ordentligt sammen. Så har vi taget rollefordelingen i forhold til den nye struktur, og den handler sådan mere om, den startede i hvert fald med at have handlet lidt om hvor er snittet i forhold til hvad er administrationens rolle og 15

16 hvad er frivillighedens rolle, og denne her drøftelse, denne her snak den er så mundet ud i, at vi anbefaler at vores ledelse og drift egentlig tager afsæt i 3 områder nemlig det politiske, det faglige og det udførende og så skal jeg nok lade vær med at bruge hele formiddagen lige præcis på de 3 områder her, men bare ganske kort sige. Politisk det er repræsentantskabe, øverste myndighed det er klubberne og så er det FB- bestyrelsen, også laver vi et snit der så har vi det politiske ovenover det snit, og når vi så kigger længere ned under snittet ja men så har vi alle de faglige kompetencer i forbindelse med div. Udvalg osv. Og så har vi det udførende som er administrationen, det er her der er lidt lønnet mandskab og det vil langt hen ad vejen være herfra at den udførende del sker, det sker jo også i fagudvalgene, men man kan sige det der er vigtigt omkring fagudvalgene det er, det er her man føder de faglige ting for det er her man har kompetencerne til det. Så har vi været inde og kigge lidt på det her med bredde aktiviteterne breddeudvalg, jeg ved ikke om der er nogen her der kan huske hvem der er formad for breddeudvalget i DBwF? Vedkommende er i hvert fald ikke særlig synlig, for der har ikke været nogen de sidste 3-4 år. Og det jo tankevækkende kan man sige men også skræmmende et eller andet sted, at det der skulle være vores allerstørste gruppe, der er ikke nogen til at varetage den opgave, men de bliver jo varetaget alligevel, det er jo ikke fordi der ikke sker noget, der ligger et kæmpe arbejde i unionerne i dag med at få lavet det stykke arbejde, så vi vores forslag er, ja men vi vil ikke operere med et landsudvalg på breddeområdet fremad rettet, vi mener ikke det skal indgå i den politiske struktur, vi mener så til gengæld så at som alternativt at udvikling og drift af bredde aktiverede bredde relaterede aktiviteter skal ligge i vores udviklingsafdeling i FB og det er også der det ligger i dag, langt hen ad vejen det er der bliver født mange ideer, og det er der at klubberne kan henvende sig i forhold til at få noget hjælp og noget sparring, det der bare er rigtig vigtigt at få sagt det er at det her, det kan nogen få resurser på FB kontoret ikke drive alene, det skal drives i samarbejde med de frivillige resurser øst og vest. Men nu har vi så et ansvar placeret, siger man ansvaret for det det ligger i udviklingsafdelingen, og så må udviklingsafdelingen ud og hente de nødvendige frivillige resurser til at varetage dem og frem for alt nytænke hvad det er for nogen hvad det er for nogen ting der rør sig ude i lokalt. Så har vi noget der hedder licens og resultat håndtering, det der i dag er omdrejningspunkt og det ligger også sådan og svæver en lille smule 16

17 i forhold til at der er ingen tvivl om at det er DB-bestyrelsen der har ansvaret for det i den sidste ende er der også en resurse i FBbestyrelsen i dag, Hans Græsvig vores næstformand, som egentlig er den politiske tovholder på det, men vores forslag det er at vi placerer det simpelthen i administrationen, som alligevel i dag har en del af det praktiske arbejde omkring licens, også foreslår vi at man stadigvæk skal have tilknyttet de frivillige resurser, og de frivillige resurser må så hjælpe alle de frivillige resurser der er i dag på licens områderne og man kunne så forestille sig at man kunne skære lidt ind der, og sige vi har ikke behov for 4 licensformænd, der er behov for nogen færre resurser til at støtte op omkring det arbejde, når vi har fået lagt de der arbejdsrutiner, og det samme gælder resultathåndterngen der skal stadigvæk være folk til at indberette indtaste resultaterne i portalen, det skal der også være i den nye struktur, det sådan set ligegyldigt hvordan vi skruer en struktur sammen, så skal det arbejde jo også laves, vi skal bare have placeret ansvaret. Talent og elite arbejde, det er i dag den sportslige organisation under ledelse af sportschefen, og det vil det også være i en ny struktur. Det var sådan lige umiddelbart, i hvert fald den overordnede, det overordnede budskab i forhold til hvordan at vi ser en ny struktur kan være, og som jeg startede med at sige så er lov og jura jo nu gået i gang og har smøget ærmerne op og er gået i gang med at få det her, skal vi sige afspejlet i et nyt, ny lovgivning. Men det der også er rigtig vigtigt når vi taler ny struktur, det er det jo ikke gjort med og skabe en ny struktur og vedtage at et nyt sæt love, der er også noget der hedder implementering, og vi er, vi er død naive hvis vi tror at, at når det her det er vedtaget så kommer det bare til at fungere, at uden nogen som helts former for problemer, så kører alt bare i sin skønneste orden nej det tror vi ikke på det gør vi tror på det bliver, det bliver hårdt arbejde for alle at få implementeret en ny struktur, det er vi helt bevist omkring, men der er selvfølgelig også nogen facts omkring en implementering som er vigtige, og som vi ligesom skal forholde os til, det må vi sige at når vi holder repræsentantskabsmødet d. 9. maj i Fredericia, så skal repræsentantskabet behandle DB-bestyrelsens forslag, og det vil sige, der skal vedtages en lovgivning og der skal foretages nogen person valg alt efter hvordan det er at lovene kommer til at se ud i forhold til det. Så er det vigtigt i forbindelsen med implementeringen at er meget 17

18 bevidst omkring de sportslige aktiviteter, det jo fint nok at vi skal starte en ny struktur op pr. 1 januar 2016, men der er vi altså lige midtvejs i en sæson, og vi er ved at være der hvor planlægningen af en ny sæson er godt og vel i gang, så vi skal selvfølgelig sikre os de resurser der er i dag, de fortsætter det her arbejde, ikke kun med , men måske også skal til at kigge på , fordi vi skal stadigvæk have de mennesker, den eneste forskel det er sådan set at referencen er en lidt anden, end den er i dag, det er nogen andre man refererer til, man sidder i nogle andre kasser, men arbejdet skal stadigvæk laves, det er ikke sikkert at der skal være ligeså mange om det, men arbejdet skal stadigvæk laves, og det er et punkt vi er meget opmærksomme på det her, at der må ikke falde noget ned mellem nogen som helst stole, i forhold til de sportslige aktiviteter. Så er der omkring økonomien, hvor vi jo så fra 1. januar 2016, som jeg har været inde på før, opererer med 1 budget og derfor også 1 fusion regnskab, og det at det møde vi har her d. 18. marts med alle unionernes økonomi ansvarlige, på hvordan får vi skabt det her budget, således at vi aflægge et samlet 2016 regnskab også. Så er der omkring det her med personvalgene, at der er en jo en række valg som skal ske på øst/vest udvalgsmøderne, bl.a. er der formanden som jo så skal have sæde i FB- bestyrelsen, også er der jo ikke mindst aktivitets koordinatoren og de resurser som skal lave et stykke arbejde omkring aktiviteter, og der arbejder vi faktisk lidt på en overgangsordning, for at sikre at arbejdet bliver lavet og der ikke er noget der falder nogen som helst steder, at for ikke at skulle helt frem til udvalgsmøder maj 2016, at vi så lægger op til at man afholder øst/vest møder i efteråret 2015, ekstraordinært, for at komme i gang for at få implementeret den nye struktur, også siger vi d. 9. maj der godkender vi den nye struktur, vi ved hvem det er der skal vælges på hvilke positioner o.s.v. og det der skal foregå på øst/vest møderne, det kan man indkalde til henover i løbet af efteråret måske, der er ikke endeligt på plads endnu det er faktisk nogle drøftelser Torben og jeg har haft her inden for de sidste døgns tid, fordi at alternativet til det, det er at vi sikre os at de personer der er valgt nu her på rep. møderne både nu og næste år, at de stadigvæk også vil ind i sæson , for ellers så bliver vi altså enormt presset, hvis de her folk først bliver valgt på møder i maj 2016, ja men der er der altså en sæson hvor der er tilmelding af hold 5 minutter efter eller noget i den stil der, så det kan være en løsning at sige, ja men så lad os for at få det implementeret, så lad os lave de her årsmøder den første gang i 18

19 efteråret 2015, også kører de ellers som de skal i forhold til strukturen. Så er der selvfølgelig hele feltet omkring unionerne og unionernes økonomi, altså der er jo, hvad er det for nogen konsekvenser der er for unionerne af denne her struktur der måske bliver vedtaget her d. 9. maj, og hvad sker der med unionernes økonomi? Og det har vi selvfølgelig, det har vi drøftet meget, det har vi talt meget om, ikke kun i forholdt til at sige, hvad er mest optimalt i forhold til strukturen, men også og det ved vi jo, der er en masse følelser i det her, ligeså snart vi taler økonomi så er der et hav af følelser, jamen hvad sker der med de, hvad sker der med den pengetank som Bente med flere sidder på i det fynske og som Leif Markholm sidder på i KBU o.s.v. o.s.v. Det der er vores anbefaling, det er at den egen kapital unionerne måtte have ved udgangen af 2015, den bliver disponeret således at den bliver anvendt til det vi kalder bowling fangende aktiviteter, det er udvikling og initiativer o.s.v. som tage omdrejningspunkt i de klubber der er i henhold til den struktur som vi har nu, det vil sige at helt isoleret omkring klubberne og FBwU, den pengetank de må have ved udgangen af 2015 den vil efter vores anbefaling i perioden , være øremærket til aktiviteter i de klubber der udgør jeres repræsentantskab. Så må vi rent praktisk set, hvordan bliver det så forvaltet, hvor skal der være 1 eller 2 som skal sidde og forvalte det, det er jo sådan en mindre detalje i den sammen hæng, det er vigtigste her det er jo en eller anden form for et politisk budskab og en politisk beslutning om at man i stedet for at sidde og kigge på, hvad skal vi nu bruge denne her egenkapital til, at jamen den er jo til vejebragt langt henad vejen af de klubber der er her, og derfor giver også god mening at man fortsat kan udvikle sporten med de klubber som omdrejningspunkt. SÅ har vi et forslag om at en anbefaling en drøftelse vi vil tage med unionerne, at man kunne forestille sig at, at ex antal kroner det kunne være et fast beløb eller det kunne være pr licenseret medlem, at der blev overført til nye startkapital i FB, som bundende puljemidler, det kunne være til nogle særlige landstiltag, det er jo helt klart at, sammen er vi stærke, det er jo ikke kun et slogan, det virker jo altså også i den rigtige verden, at vi virkelig satte os ned og skabte et projekt, eks. for børn og unge der virkelig kunne bære og få noget økonomi til det, ja men så kunne vi måske sikre ikke bare fastholdelse men også udvikling, på børn/unge siden, men det er bare et eksempel, 19

20 det kunne være hvilket som helst andet. Det er også en måde at prøve at disponere sin egenkapital på. Og det vil så sige at hvis der så stadig er en egenkapital når vi går ud af 2020, ja men så må vi så ligesom sige, nu har der været en længere periode hvor de har fået mulighed for ligesom at og udvikle sig der født henne, og hvis der så som sagt er nogen tilbage her, jamen så overgår de til FB budget, men øremærket - breddeaktiviteter. Og så lige til sidst omkring unionerne, det der jo vil ske, hvis det her bliver vedtaget, det er at unionerne er udskrevet af FB lovgivning med virkning pr. 1. januar Og det vil sige der er ikke længere noget indtægtsgrundlag, for al indtægt går direkte til FB hovedbudget, men der er heller ikke nogen forpligtelser til at skabe aktiviteter i unionen, fordi det ligger et andet sted, så det der er en vigtig at sige det er, at økonomi og aktiviteter selvfølgelig skal følges ad, og hvis vi om placerer ansvaret for at drive en aktivitet, så er vi også nød til at flytte pengene med over. Så i det øjeblik unionerne er udskrevet, ja men så er der nogen konsekvenser i form af forhold til indtægtsgrundlag og aktiviteter. Så vil vi selvfølgelig gerne sikre at alle aktiviteter gennemføres, som jeg har været inde på både i 2015 og 2016 ikke mindst, og derfor så ser vi meget gerne at de unionsvalgte resurser de fortsætter deres arbejde, i hvert fald frem til sæsonslut 2015/2016 og det kunne også være ret interessant hvis der var noget konsensus i forhold til at op mod 2016/2017. Vores anbefaling er at unionerne afholder repræsentantskabsmøde som i gør nu i 2015, men at I også gør det i 2016, fordi i ved jo først, hvad der sker d. 9. maj, og det vil sige så er der nogle konsekvenser på baggrund af den beslutning, og den beslutning den må I drage en konsekvens af på jeres repræsentantskabsmøde i februar/mats måned Man kan jo sige at en naturlig konsekvens, hvis det her bliver gennemført det kan jo være at opløse unionen, men det er jo repræsentantskabets beslutning, man kan i hvert fald sige at hvis man ikke vælger at opløse den, så skal man i hvert fald bruge den til noget andet kan man sige, da de ikke længere er er er noget der er indskrevet i DBwF s vedtægter. Vi har været lidt inde omkring budgettet med 1 samlet og 1 regnskab og vi selvfølgelig i 2016 tager højde for den økonomi der, skal understøtte alle aktiviteterne i øst/vest, og at unionernes økonomi ansvarlige indgår i det budget arbejde. 20

Ny struktur i DBwF? DBwF 2 Formål:

Ny struktur i DBwF? DBwF 2 Formål: Ny struktur i DBwF? DBwF 2 Formål: Med afsæt i den fladest mulige organisa3onsstruktur, skal der sikres kort og enkel vej fra idé 3l handling. Processen so far Et markant flertal på repræsentantskabsmødet

Læs mere

Struktur styregruppemøde / faggruppemøde Lørdag den 22. november 2014 kl. 10.00 15.00 Odense Bowlinghal, Møllemarksvej 80, 5200 Odense V

Struktur styregruppemøde / faggruppemøde Lørdag den 22. november 2014 kl. 10.00 15.00 Odense Bowlinghal, Møllemarksvej 80, 5200 Odense V Emne: Struktur styregruppemøde / faggruppemøde Lørdag den 22. november 2014 kl. 10.00 15.00 Odense Bowlinghal, Møllemarksvej 80, 5200 Odense V Deltagere: Styregruppe: Torben V. Andersen TVA Lars Nielsen

Læs mere

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Mødet afholdtes i Fredericia Idrætscenter og startede kl. 11.00. Forbundsformand Per Henriksen bød velkommen og takkede for, at så mange

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Mødet afholdtes hos Hans Græsvig og startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Organisationsplan Amatør- og Ordensudvalg Repræsentantskab bestående af 1 medlem fra hver klub Forbundsbestyrelsen Bestående af 1 formand og

Læs mere

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6.

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl. 19.00 i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Afbud fra Camilla Keller og Bente Makholm Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 29. november 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 29. november 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 29. november 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

LOVE JYDSK BOWLING UNION

LOVE JYDSK BOWLING UNION LOVE JYDSK BOWLING UNION Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Organisation og tilhørsforhold 3 4 Klubberne 3 4A Klubfusion 3 4B Klubophør 3 5 Klubbernes medlemmer 4 6 Kontingent 4 7 Regnskab

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun, Viby og startede kl. 12.45. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Love for Danmarks Bowling Forbund

Love for Danmarks Bowling Forbund Love for Danmarks Bowling Forbund 05/2015 Indhold 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold... 3 1 Navn og hjemsted... 3 2 Tilhørsforhold... 3 2. Formål... 3 3 DBwF s formål... 3 3. Optagelse af medlemmer...

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser LOVE OG BESTEMMELSER 2016 1 1 Navn og hjemsted. 1.1 Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU). 1.2 Unionens hjemsted er formandens adresse. 2 2 Formål. Det er Fyns Bowling Unions formål: 2.1 At fremme

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. JBU - Region 3 18.02.2010 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Dato: Torsdag d. 4. februar 2010 Kl.: 19.00 Sted: Stampesvej 19 8260 Viby J (Selskabslokalet) Vinnie bød velkommen til mødet 1. Mandaternes

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2 Forslag fra Forbundsbestyrelsen Rev. 2 Forslag fra forbundsbestyrelsen 6. Licens Stk. 6. Nuværende ordlyd: Gebyret for licens fastsættes hvert år på DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde og indbetales

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE Referat Tobias Hansen tobiashansen@hotmail.com Tilstedeværende* Jonas Hoff (Amager/udvalgsmedlem), Tobias Hansen (Amager), Jonas Funch (Amager), William Siefert (Køge), Henrik

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 30/10 2014 Rødovre den 14. januar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

BK Trekanten KIF s Vedtægter

BK Trekanten KIF s Vedtægter BK Trekanten KIF s Vedtægter Dato: 24. januar 2015 BK Trekanten KIF Side: 1 af 8 03-02-15 BK Trekanten - KIF Stiftet 1. juni 1978 1 BK Trekanten KIF s navn og hjemsted 1. Klubbens navn er BK Trekanten

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiften den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING

VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING STIFTET 1905 Opdateret september 2015 1 Stk. 1. Foreningens navn er: Grenaa Idrætsforening, Fodboldafdeling (GIF) og foreningens hjemsted er Grenaa.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 19. August 2014 kl. 18.00 STED: Fangel Kro & Hotel Fangelvej 55 5260 Odense S DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Struktur Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde Side 1

Struktur Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde Side 1 Ny Struktur 2015 Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde Side 1 Ny struktur en proces En ny struktur i Danmarks Bowling Forbund, har vært en del af organisationen i gennem rigtig mange år. Et emne,

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2006 Comwell Middelfart Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD

VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Øresund Håndbold, med registrerede binavne KVIK Humlebæk og NG-Håndbold. Den er stiftet den 1. juni 2010 ved sammenslutning

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Ad 1. Valg af dirigent Valgt er Irene Lorenzen Ad. 2 Valg af referent. Valgt er Frans Bach afholdt lørdag den 4. oktober 2014 i Nyborg Hallen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Forslag om ændring af vedtægter i Hejnsvig IF: Vedtægter for Hejnsvig Idrætsforening

Forslag om ændring af vedtægter i Hejnsvig IF: Vedtægter for Hejnsvig Idrætsforening Forslag om ændring af vedtægter i Hejnsvig IF: Sort skrift er nuværende tekst i vedtægterne. Rød skrift er forslag til ny tekst i vedtægterne. Vedtægter for Hejnsvig Idrætsforening 1 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub CVR. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser LOVE OG BESTEMMELSER 2016 1 1 Navn og hjemsted. 1.1 Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU). 1.2 Unionens hjemsted er formandens adresse. 2 2 Formål. Det er Fyns Bowling Unions formål: 2.1 At fremme

Læs mere

Love for Danmarks Bowling Forbund

Love for Danmarks Bowling Forbund Love for Danmarks Bowling Forbund 05/2016 Indhold Indhold... 1 1. Navn, hjemsted og formål... 3 1 Navn og hjemsted... 3 2 Tilhørsforhold... 3 2. Formål... 3 3 Forbundets formål... 3 3. Optagelse af medlemmer...

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for. Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER

Vedtægter for. Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER Vedtægter for Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER 1 Vedtægter for Den selvejende institution RISHØJ IDRÆTSCENTER 1 Navn. Institutionens navn er "RISHØJ IDRÆTSCENTER" med hjemsted i Køge Kommune.

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB)

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB) VEDTÆGTER for Slagelse Mountainbike (SMTB) Stiftet 16. april 2008 www.slagelsemtb.dk E-mail: smtb.bestyrelse@gmail.com medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) under Danmarks Cykle Union (DCU) og De Danske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 28/10 2015 Rødovre den 2. november 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

Referat af ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag d. 28 februar 2016 I Odense Bowlinghal.

Referat af ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag d. 28 februar 2016 I Odense Bowlinghal. Referat af ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag d. 28 februar 2016 I Odense Bowlinghal. Charlotte Leen (CL) bød velkommen og gik derefter straks over til dagsordenen. Mandaternes/gæsternes prøvelse. Der

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER

Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER Navn hjemsted og formål: 1 Institutionens navn er "ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER". Institutionens hjemsted er i Viborg kommune.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 23/4 2014 Rødovre den 26. maj 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

6. A: Forslag til. vedtægtsændringer. til ændringer. Hovedbestyrelsens forslag. til ændringer. 1 Navn Organisationens navn er: Faglige Seniorer.

6. A: Forslag til. vedtægtsændringer. til ændringer. Hovedbestyrelsens forslag. til ændringer. 1 Navn Organisationens navn er: Faglige Seniorer. 6. A: Forslag til vedtægtsændringer Vedtægter vedtaget på kongressen i 2013 1 Navn Organisationens navn er: Faglige Seniorer. 1 Navn 2 Formål Faglige Seniorer, der er en hovedorganisation, har til formål

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening.

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. 1 Foreningens navn er Ulfborg Bys gymnastikforening. Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune. 2 Foreningens formål er at arbejde for åndeligt og legemligt

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg Tirsdag, den 27. marts 2012, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Love for Badminton Sjælland

Love for Badminton Sjælland Love for Badminton Sjælland A. Badminton Sjælland 1 Navn m.m. 2 Formål 3 Indordning i andre forbund B. Klubber i BS 4 Optagelse 5 BS som vejleder for klubberne 6 og 7 Klubbernes forpligtelser, BS s og

Læs mere

Husk også tilmelding til din Regionsseniorleder

Husk også tilmelding til din Regionsseniorleder Generelt om udfyldelse af holdtilmeldingerne, disse bedes udfyldt omhyggeligt især adresseoplysningerne på JBU`s hjemmeside, da det i modsat fald er umuligt at sende oplysninger de rigtige steder hen,

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Vedtægter for Købehavns Firma Sport

Vedtægter for Købehavns Firma Sport Vedtægter for Købehavns Firma Sport 1 Navn Foreningens navn er Københavns Firma Sport (KFS). Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune. Stiftet 25. maj 1987. 2 Formål Foreningens formål er gennem

Læs mere

JYSK KEGLE UNION LOVE

JYSK KEGLE UNION LOVE Side 1af 5 1 Unionens navn er Jysk Kegle Union ( J.K.U. ) TILSLUTNING: 2 Unionen er tilsluttet Dansk Kegle Forbund ( D.Ke.F. ) Dansk Idræts Forbund (D.I.F. ) og Word Ninepin Bowling Association / Fe'de'ration

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB Artikel 1: Navn 1. Klubbens navn er:. Artikel 2: Formål 1. At udvikle et netværk mellem unge i alderen 18-29 år af forskellig uddannelse, erhverv, samfundsopfattelse

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma.

Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma. for børn og unge i hele Holstebro Kommune Udarbejde sponsorstrategi 14 Revision: Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma. Intern revision. Der vælges 1 revisor

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere