Referat af Repræsentantskabsmødet d. 1 marts I Assens Bowling center.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Repræsentantskabsmødet d. 1 marts 2015. I Assens Bowling center."

Transkript

1 Referat af Repræsentantskabsmødet d. 1 marts I Assens Bowling center. Charlotte Leen (CL) Så vil jeg gerne byde velkommen til vores repræsentantskabsmøde, der er 35 fremmødte, og vi har 2 gæster. Så har vi punkt 2. hvor det er valg af dirigent, og der vil vi meget gerne have John Wozny (JW). Valgt. Lad mig starte med at sige tak for valget og håber at vi får et godt og konstruktivt møde, der er nogle formelle ting vi skal være sikre på er i orden og det er omkring rettidig indvarsling og der står jo i vores vedtægter 10 stk. 1.1 at repræsentantskabet skal foregå i februar eller marts og det må vi sige det er vi jo, det skal indkaldes med 14 dages varsel og i dag er det d. 1. marts og det her er dateret d. 11. februar, så det burde der heller ikke være nogen problemer i. Så står der også i at det reviderede regnskab og budget samt beretning skal være udsendt senest 8 dage før mødet, men da det kom ud sammen med indkaldelsen, så er der jo heller ikke nogen problemer i det. Så skal jeg høre om der er nogen, der har indvarsler imod indvarslingen, det ser ikke ud til at være tilfældet. Omkring beslutnings dygtighed, der er det sådan at der står i 10 stk. 6 at vi skal være 50 % og som jeg lige har fået at vide nu her, så når vi er 35 så er vi over 50 %, vi er faktisk oppe på 55 %, så det skulle der heller ikke være nogen problemer i. Jeg skal høre om der er nogen der har kommentar til det eller indvendinger mod det, det er der heller ikke. Hvis vi så kigger på 10 stk. 3, så er det dagsordenen, og den har jeg sådan prøvet at gå igennem og syntes at den passer egentlig fint overens med det der står i vores vedtægter, så der burde heller ikke være nogle problemer i det. Der er lige en enkelt ting til dagsordenen og det er, at efter eller inden 1

2 man går over til beretningerne, så vil man gerne have at DBwF lige får lov til at præsentere oplægget til strukturen, så det tager vi lige der, når vi har været igennem forhandlingsprotokollen, hvis der ikke er nogen der har indvendinger mod det. Vi skal også have valgt et par stemmetællere, og jeg har spurgt Jan Donde (JD) og Torben Andersen (TA) fra Forbund Danmarks Bowling (DBwF) om de vil påtage sig det ærefulde hverv, og det tør de godt - og jeg skal høre om der er andre forslag så er de valgt. Så får vi se hvor meget de kommer i arbejde. Praktiske bemærkninger: Vi husker lige at slukke mobil tlf. eller i hvert fald sætte den på lydløs, så vi ikke bliver forstyrret af det, og når man ønsker ordet her så start lige med at fortælle hvem I er og hvilket tilhørsforhold I har, så vi kan få det påført i referatet og også snakke klart og tydeligt, alt hvad der bliver sagt bliver optaget på en mobil tlf. så vi har det - ikke i mod jer -men i hvert fald til at lave et referat af senere. Så klart og tydeligt så det også kan høres hvad der bliver sagt. Også har jeg fået at vide at vi går til spisning kl. 12, så det ved vi, jamen det var lige de praktiske ting, så går vi tilbage til dagsordenen. Forhandlingsprotokollen: Jeg skal høre er der nogen der har noget de vil se eller høre yderligere til, forhandling protokollen er jo det der er sket i unionens periode her siden sidste repræsentantskabsmøde, er der nogen der har kommentar eller bemærkninger til det, også velkommen til Cornelis, - ja så blev vi 56 mandater nej 36 mandater og 56 % - ingen bemærkninger til forhandlings protokollen? Ja men så er vi allerede nået frem til hvor DBwF og jeg tror det er JD der vil gennemgå struktur processen og hvordan det ser ud lige her og nu. Hver så god til JD. Struktur processen: Ja men tak for det, jeg har lovet CL at være færdig til kl. 12, selv om der står i din beretning at det er en kort orientering. Nej, men vi har besluttet os for i struktur styregruppen som jeg lige kommer lidt tilbage til at det vil give rigtig god mening, at bruge lidt 2

3 af tiden, dels på jeres repræsentantskabsmøde og dels på de 3 andre unioners repræsentantskabsmøder, for lige at opdatere jer på, hvor vi er henne i processen i det stykke struktur arbejde som jo skal præsenteres på forbundets repræsentantskabsmøde d. 9. maj. Jeg håber selvfølgelig at jer der har interesse for det også har fulgt lidt med på vores hjemmeside, hvor vi placerer alle disse dokumenter som der løbende bliver produceret i forhold til det arbejde, et er af sidde og forholde sig til nogle referater noget andet er måske så lige at blive en lille smule klogere på det, ved at der bliver sat nogle flere ord på, det vil jeg så forsøge at gøre. Jeg vil egentlig appellere til, at jeg får mulighed for at løbe der her igennem inden at I stiller spørgsmålene, det kan jo være at nogen af de spørgsmål i brænder inde med, at dem er der svar på lidt senere i præsentationen, så det I måtte have af spørgsmål, prøv at samle det sammen, og så tager vi det til sidst, og det vil være rigtig rigtig godt hvis I har noget, der er ingen dumme spørgsmål - der er muligvis nogle dumme svar, men I skal i hvert fald ikke holde jer tilbage i forhold til at føle at I er blevet klædt ordentligt på i forholdt til det her stykke arbejde. For lige at starte tilbage fra ikke helt fra Adam og Eva men alligevel og ridse op, hvad var det egentligt der skete, udover at forbundet igennem en årrække med jævne mellemrum har talt lidt om at skulle ændre strukturen, prøve at skære lidt ind til benet og fundet ud af hvordan får vi strikket en organisation sammen som er til passet de miljøer som vi har i dag, og den volumen der måske snarer er mangel på samme der er i bowling familien. Så nåede vi frem til på repræsentantskabsmødet d. 10. maj 2014 og træffe en beslutning om at der skulle arbejdes videre med en øst/vest model, og det var sådan en rimelig klar beslutning i det der var 104 mandater på repræsentantskabsmødet og de 100 sagde ja de ville arbejd videre med en øst/vest model, så var der 4 som ikke sådan lige helt magtede at få hånden i vejret på noget af det, men 100 ud af 104 det var også en rimelig klar indikation, beslutningen den går altså på at Forbundsbestyrelsen (FB) top skulle arbejde videre med denne øst/vest model og skal proppe nogle ting ind i det her hus som repræsentantskabet besluttede at der skulle være, samtidig med at det blev besluttet at strukturen skulle gennemføres med virkning fra 1 januar 2016, så kan der være nogle del elementer i den der først kommer ind senere, det kommer jeg lidt tilbage til, men at selve 3

4 processen skulle indledes 1. januar 2016, og så blev det besluttet at der skulle nedsættes en styregruppe, som skulle gå i gang med det detalje arbejde, et er jo at blive enige om at vi skal have en sådan model, men hvad er det der skal proppes i og det stykke arbejde det skulle foregå i tæt samarbejde med unionsrepræsentanter. Den styregruppe der så blev sammensat, den kom til at bestå af: Torben Andersen (TA) som jo i dag er vores FB formand men som på daværende tidspunkt var næstformand de fleste kan nok huske at vi havde et ekstra ordinært repræsentantskabsmøde d. 30. august 2014 hvor der blev skiftet lidt ud i bestyrelsen og Per Henriksen trak sig tilbage og TA blev formand og bestyrelsen valgte så at TA skulle fortsætte som politisk formand for denne her styre gruppe, så har vi haft Lars Nielsen formand for JBU, Lars Jacobsen formand for KBU og så har vi haft en resurse stillet til rådighed fra Danmarks Idræts Forbund (DIF) proceskonsulent Torben Bundgaard og JD, og vi har så udgjort denne her styregruppe og forsøgt og holde lidt fast i tingene, det stykke arbejde vi har været igennem, har vi selvfølgelig ikke kunnet gøre, klare alene, vi har, vi besluttede forholdsvis tidligt for at etablere nogle faggrupper som skulle forsyne styregruppen med tilstrækkeligt med viden og informationer og data så vi kunne arbejde videre med de overordnede beslutninger og den vigtigste gruppe som, nu skal jeg selvfølgelig passe på med at priotere, for hvor er lige den enkeltes interesse ligger henne, men der er ingen tvivl om at den sportslige, dels de sportslige aktiviteter fylder selvfølgelig meget når vi skal kigge på en ny struktur, hvordan sikre vi os, at alle de her sportslige aktiviteter der er her rundt omkring i alle hjørner, at de bliver beskrevet og at de bliver løftet med over i en ny struktur, så derfor blev denne her faggruppe omkring sportslige aktiviteter nedsat en temmelig stor gruppe hvor vi sikre os at repræsentation fra alle unioner sådan så vi fik alle miljøerne med. Og opgaven den var ganske enkelt at få beskrevet hvad er der af aktiviteter nu, hvem er det der er entreprenør på de her aktiviteter, hvad er det for nogle proportioner og hvad er det for nogle målgrupper og hvordan ser man det løftet videre over i en ny organisation hvor er det de skal drives fra fremad rettet. Og der kan jeg i øvrigt sige, at I har jo også herfra, CL har jo været en resurse i forhold til de sportslige aktiviteter, så vi har sikret os at vi også fik det med fra Fyn. Så har vi haft en kommunikations faggruppe som egentlig primært har 4

5 skulle forholde sig til hvordan vil vi gerne kommunikere denne her proces ud til repræsentantskabet, hvordan skal klubberne orienteres om hvad det er der foregår i det her, så det er så man føler at man er med i hele processen og beslutnings grundlaget og den det kommunikation gruppen anbefalede blandt andet at vi skulle bruge vores hjemmeside som omdrejningspunkt, at der med mellemrum kunne sendes mail ud til klubberne og at der skulle holdes 2 dialogmøder, nemlig 1 øst og 1 vest, og de 2 dialogmøder dem har vi holdt, og nogen af jer var også med på dialogmødet i Horsens og tilsvarende har vi holdt 1 i Roskilde for dem på den anden side af vandet. Så har vi haft en økonomi gruppe, som jo selvsagt har skullet kigge på, hvordan ser økonomien ud i dag i de 4 unioner og forbundet og hvordan kunne vi forestille os at det kom til at se ud i en ny struktur og så har vi Lov og jura, som er den gruppe der virkelig har arbejdstøjet på lige nu fordi nu er vi nået der til og det vil I konstatere lidt senere, at nu mener vi at vi er klar, mener vi er klar med en model, som kan skabe grundlaget for, at lave en lovgivning og det er det arbejde som lov og jura de nu er i gang med, vi kan så sige det er ikke noget de er startet op på hverken i dag eller i gå, men nu er de altså ved at være der hvor arbejdet det virkelig skal gøres færdigt så vi er klar til at kunne sende det ud 4 uger før vores repræsentantskabsmøde, det er TA som også har fornøjelsen af at sidde som tovholder på lov og jura delen. Der har jo så været nedsat de vær se kommissorier for både styre grupper som faggrupper således at vi har vidst hvad det var vi skulle beskæftige os med. Den overordnede struktur den kan vi forholdsvis kort beskrive sådan at de nuværende 4 lokal unioner og det underliggende antal regioner/kredse dem foreslår vi erstattet af et region øst udvalg som har de samme dækningsområde som KBU og SBwU har i dag, og et region vest udvalg som har den samme dækningsområde som FBwU og JBU har i dag. Det er der faktisk ikke noget nyt i det her, det var jo noget af det, skal vi sige, der var grund fundamentet i forbindelse med den beslutning repræsentantskabet traf sidste år. Så er noget af det vi har brugt en hel del energi på det er jo ligesom at prøve at forholde os til hvordan sikre vi os så at vi at den drift der 5

6 skal være vores aktiviteter og den support der skal være for at få det hele til at køre rundt, hvordan skal det drives fremadrettet, og der er det sådan i dag at vores struktur jo bygget op på sådan en måde, at i JBU har man 4 regioner, i KBU og SBwU der har man en lang antal kredse, et stort antal kredse, og I har jeres måde at drive jeres union på, så da vi så skulle prøve at finde hvad skal vi sige et en rød tråd i det her nøgle for at gøre det ens hele vejen rundt, og der har vi besluttet os for at indstille til repræsentantskabet, at der bliver simpelthen nedsat det nødvendige antal aktivitets teams for at varetage de opgave som regioner og kredse de har i dag, og ansvaret for at de her aktivitets teams de bliver nedsat, kommer til at fungere det er de 2 udvalg øst og vest der skal sørge for at få løbet det her i gang, fordi det suverænt er også er øst og vest udvalget der har fingeren på pulsen i forhold til hvor skal de her teams egentlig være henne, vi kommer lidt tilbage til hvordan at vi i øvrigt håndterer sammensætningen af dem, men for lige at lukke den er ned omkring den overordnede struktur, så kan man meget kort konstatere at det vi i dag kender som unioner det bliver fremadrettet et øst udvalg og et vest udvalg, og det vi i dag kender som henholdsvis regioner og kredse det fremadrettet kommer til at være aktivitetsteams, det er sådan set den overordnede retorik i det, at når vi fremover taler om en ny struktur så taler vi om et øst/vest udvalg og vi taler om det nødvendige antal aktivitetsteams. Der skal jo så være nogle mennesker som skal få det her til at spille, og der er oplægget at vi i de 2 udvalg skal have valgt henholdsvis - en formand, en budget ansvarlig, og en aktivitetskoordinator, og det er simpelthen fordi vi vurderer at selvfølgelig skal der være en der tager leder tøjet på og der skal være en som driver udvalget og som holder udvalget i gang og som træffer de beslutninger som en lederskab nu engang skal, og så skal der være en budgetansvarlig og det skal der være fordi det bliver jo et temmelig stort budget, at de her 2 udvalg de kommer til at arbejde med, hvis vi tager vest delen, som selvfølgelig er det der interesserer jer, så skal I forestille jer at det budget som man måtte have i FBwU i 2016, skal koges sammen med det budget som JBU har i 2016, det er temmelig omfattende og det vurderer vi at det skal der altså være noget Manpower til at styre og holde fast i, og så skal der være en aktivitets koordinator og det skal der selvfølgelig fordi det er omdrejningspunktet for hele vores virke, det er de sportslige aktiviteter, det er derfor vi er her vi kan godt lide at spille bowling, vi kan godt lide at udvikle på aktiviteterne og derfor skal der selvfølgelig være en koordinator. 6

7 Det er helt bevist at vi i retorikken i alt det her materiale ikke taler om en turneringskoordinator eller en stævnekoordinator, men hele begrebet, uanset om det er turnering mesterskaber eller klub arrangementer eller hvad det nu måtte være vi nu finder frem til hen ad vejen, så er det en aktivitet, og derfor så er det en aktivitetskoordinator. Så vil der selvfølgelig være nogen der mener at de 3 kan jo ikke sidde og drive de udvalg alene og det kan de sandsynligvis heller ikke derfor er det også muligt at man kan udpege de nødvendige yderligere antal resurser, når man ved hvad det for en opgave der skal være og hvor mange skal der til for at løse den. Og det er selvfølgelig som I kan se her fuldstændig koncepts, i forhold til hvordan skal det køre øst, og hvordan skal det køre vest. Og de her aktivitets teams som jeg var inde på før, dem har vi været meget omkring, hvordan skal vi sikre os at de bliver etableret hvordan sikre vi os at klubberne får indflydelse i de her teams, og skal det være valgt skal de udpeges hvad skal vi? Så det vi siger, det er som udgangspunkt så forventer vi de bliver bemandet med en repræsentant fra hver klub, og det skal jeg nok komme lidt tilbage til for det er for så vidt kun et tilbud at man skal gøre det på den måde, det skal ikke være en tvang i det hele taget bygger hele det her forslag til en ny struktur på at man skal have lysten og interessen for at arbejde med det, frivilligheden man skal ikke tvinges ind i noget, der skal ikke være noget automatik i at man skal ind og lave et stykke arbejde fordi man nu har sagt ja til a så skal man også sige ja til b. Men det her kan være en model der i hvert fald kan bruge så klubberne kan være en del af det. I forhold til valgene, ja men der er det vores anbefaling den som vi også lagde op til allerede på repræsentantskabs mødet sidste år, at der holdes et udvalgsmøde henholdsvis øst og vest, umiddelbart før forbundets repræsentantskabsmøde, det kan man sige når nu det her - forhåbentligt / måske bliver vedtaget til maj måned, ja men så vil man så i 2016 for første gang så opleve at man har et vest møde og et øst møde sideløbende umiddelbart før FB repræsentantskabsmøde, det betyder at de klubber er de samme klubber der udgør det at være en del af øst/vest og det at være en del af FB repræsentantskab, så derfor vil vi gerne begrænse det her med at vi skal ud og afsætte tid og I skal ud og afsætte tid til at deltage i så mange kompetente forsamlinger, så 7

8 når det hele begynder at spille og er implementeret, så vil I altså få mulighed for på jeres vest møde forud for repræsentantskabet til FB at vælge de personer som der nu skal vælges til at drive vest udvalget. Og så er der omkring der her aktivitets teams både øst og vest, at det vil jo så være en lokal valghandling der skal være, og det vil være for jeres vedkommende, det vil være vest udvalget der har ansvaret for hvordan at det skal praktiseres, hvis man vil indkalde klubberne til at få valgt det her aktivitets team så gør man det, hvis det giver sig selv fordi der er klubrepræsentanter nok der siger det vil vi gerne være en del af, ja men så er der jo ikke behov for det, men vi er nød til at placere ansvaret for at det kan fungere et eller andet sted så det ikke bare får lov til at svæve fordi turneringen skal drives og stævnerne skal drives og så videre, så der ligger altså et pli op til øst og vest udvalget som ansvarlig for at få det her til at fungere, der kommer lidt mere omkring de her aktivitets teams, i noget af fortsættelsen orientering, og det gør der fordi at det er et sind sygt vigtigt omdrejnings punkt, men man kan også allerede sige nu at det er vest udvalget herovre som suverænt afgøre hvor det giver mening og placere et aktivitets team. Nogen steder vil man måske vælge den model at der kun er en enkelt klub i et bowlingcenter, så er det måske at skyde gråspurve med kanoner, og etablere et helt teams som alligevel kommer til at bestå af repræsentanter fra den samme klub, der kunne man måske forestille sig at aktivitets koordinatoren for vest udvalget går ud og laver en aftale med den enkelte klub og udpeger en person som er kontakt person ude i lokal området. Men man kan også vælge nogle steder geografisk der ligger der måske byer tæt på hinanden som har centre begge steder, og flere klubber hvor man siger der er ikke behov for at vi både har et team her og et team der vi laver et team som dækker der her 2 geografiske områder, det er øst og vest suverænt som der finder ud af hvordan at det skal spille. Så for at blive lidt i aktivitets koordineringsdelen, så anbefaler vi at der bliver etableret et aktivitetskoordineringsudvalg øst og vest, med direkte valg på de her årsmøder og det var som vi så at aktivitets koordinatoren bliver valgt på møde men han/hun kan ikke varetage det her alene, der skal selvfølgelig vælges nogle resurser, som kan varetage de opgaver, og derfor skal der være et stående udvalg som varetager det allervigtigste vi har, nemlig vore aktiviteter, og så kan man udover aktivitetskoordinatoren selvfølgelig vælge ud fra det nødvendige antal mennesker som man mener der skal til. 8

9 Og her igen omkring aktivitets team og klubberne at de får tilbudt denne her repræsentation at det endelig ansvar ligger i øst og vest som vi har været inde på. Det der også er værd at notere sig her, det er at, vi tror på at det at spotte nogle frivillige resurser som kun skal kigge en sæson frem kan være en lettere øvelse end hvis det er at vi gerne vil have valgt nogen der skal sige ja til at man med armen omme på ryggen, at nu skal I lave et stykke arbejde i 2-3 eller 4 år, vi tager en sæson af gangen fordi det giver god mening at det det handler om, det er den sæson der lige kommer herhenne, hvem er det der så skal varetage opgaven der, og det er derfor at vi siger at de her teams, de skal senest 15. marts hvert år, være etableret således at vi ved -nu er det de her teams som skal kigge på planlægningen af aktiviteter i den kommende sæson- der er jo ikke noget til hindre for at de fortsætter både o.s.v. men der er okay efter en sæson også sige nu er det ikke mig i den nye sæson, vi må finde nogen andre-. O opgaverne der er jo turneringsdriften det er dommerpåsætning det kan være stævne det kan være lokale mesterskabermen stiller resurser til rådighed og det er jo kun fantasien der sætter grænser, i det hele taget er det super vigtigt at vi er opmærksomme på at når man gerne vil lave en ny struktur så er det ikke for at begrænse aktivitets niveauet, tvært i mod, det kunne være rigtig rigtig godt hvis det her gav anledning til måske at forfine nogle af aktiviteterne, udvikle nogle helt nye og måske begrave nogen, som ikke fungerer, nogen som man har kørt efter sammen mønster i en række år men som der er en vigende interesse for. Men som udgangspunkt så handler det om, at vi jo skal udvikle og udvikle og udvikle, så der er ikke nogen der må tro at det her handler om at vi vil begrænse noget, snarer tvært i mod. Hvis vi så kigger på det politiske organ, udover at repræsentantskabet som jo stadigvæk er øverste myndigheder består af klubberne altså jer, så skal der vælges en FB-bestyrelse og der foreslår vi at den nuværende FB-bestyrelse skal udvides fra 5 personer til 7 personer, og det vil sige at vi sire os at formanden for øst udvalget og formanden for vest udvalget får sæde i FB-bestyrelsen. Der er ikke så mange steder i denne her struktur hvor der er automatik i det at skulle varetage andre opgaver end dem men egentlig er valgt til, nenlige præcis omkring FB-bestyrelsen mener vi faktisk at det giver ganske udmærket mening at de 2 udvalgsformænd de sidder i bestyrelsen også, og det skal de selvfølgelig også gøre fordi de har de har fingeren på pulsen, i den del der ligger under liga landsholds 1. og 2. division niveau, og der er altså alt andet lige under det niveau at 9

10 langt det meste foregår, det er her vi har den bredeste turnering idet at vi ha de fleste medlemmer der spiller bowling, og derfor er det selvfølgelig vigtigt at den repræsentation også på en eller anden måde også sidder i FB-bestyrelsen, men det er også vigtigt at sige de 2 medlemmer, de 2 formænd for udvalgene de skal jo ikke selvfølgelig sidde i en FB-bestyrelse for at udelukkende at varetage de interesser der ligger ude i øst og vest, de er en integreret del af FB-bestyrelsen og skal gå ind og agere politisk i forhold til hele organisationen. SÅ har vi selvfølgelig talt meget økonomi, det er klart dels fordi vi ved at økonomien betyder noget i forhold til klubberne, den betyder noget i forhold til indstillingen til en ny struktur og den betyder i det hele taget for vores sport. Vi påstår ikke at økonomien er den eneste årsag til at vi ikke rigtigt kan holde fast i vores medlemmer, men vi ved at det ikke er den vigtige parameter sammen med en masse andre ting. I dag er de sådan at vi har 4 unioner og 1 FB, og dermed har vi også 4 budgetter og 4 regnskaber ude i unionerne og 1 budget og 1 regnskab i FB, det vil sige at for at drive en organisation der har godt og vel 4000 licenserede medlemmer og godt og vel 5000 medlemmer i alt, så har vi altså i dag 4 unioner med deres selvstændige regnskaber og budgetter og 1 for FB. Det er ikke sikkert at der er så mange der tænker på det i dagligdagen, men der sidder faktisk nogle frivillige mennesker og bruger en masse energi på at klare denne her, de her økonomiske flow, man opkræver nogen penge som efterfølgende skal kanaliseres forskellige steder hen, det vil sige man har simpelthen noget, som man så må sige uden det skal misforstås, noget dobbelt bogføring, der er altså ting der går frem og tilbage for at man kan sikre sig at de forskellige budgetter de holder liv og der er noget der drives fra de forskellige budgetter, og der siger vi at økonomi gruppen til styregruppen som har anbefalet FBbestyrelsen at vi må have forenklet det her økonomiske flow, og det vil sige at i den nye struktur, der arbejder vi med udelukkende med kun 1 samlet budget og 1 samlet regnskab for det vi kalder hele DBwF organisationen, vi er altså ikke flere, vi er ikke større end at det her det må kunne drives i en kasse. Ja men hvad så med det der sker i unionerne i dag, hvad sker der så med det? Ja men de 2 udvalg som fremad rettet skal varetage de interesser som de 4 unioner gør i dag, de bliver budget ansvarlige på lige fod med de øvrige udvalg i hovedorganisationen, det vil sige de skal selvfølgelig 10

11 have deres budget, man kan ikke drive aktiviteter uden der er penge i kassen, og derfor skal man have sit eget budget, og det var det som jeg var lidt inde på tidligere, at for vest vedkommende, der handler det selvfølgelig om at få løftet FBwU s budget ind og få løftet JBU s budget ind i vest udvalgets samlede budget. Og det er klart at når vi nu her d. 18. marts, hvor vi har indkaldt alle unionernes økonomi ansvarlige til et møde, hvor vi skal prøve at kigge på budget 2016 og være sikker på, at der ikke er noget der falder ned i mellem stolene og så videre. Så bliver vi da forhåbentlig også klogere på, at der nogen steder kan være nogle fordele ved noget samkøring hvor det er at man måske ikke har behov for at både at bruge penge på det her i FBwU og det her i JBU, men når man samler kræfterne, at så er der altså også nogle besparelser nogen steder, det er jo en del af motivationen for at gå i gang med den nye struktur, men som udgangs punkt så vil vi i hvert fald sikre os, at alt det der er omkring aktiviteter og så videre at det bliver løftet med ind i hoved budgettet. Det betyder så også, at hvor det i dag er sådan at licens og kontingent indtægter jo er delt op i mellem FB indtægter, indtægterne er delt op til FB og union, unionerne de på meget forskellig måde i øvrigt opkræver noget medlemsgebyrer eller noget kontingent eller noget mer licens, eller hvad de nu kalder det rundt omkring i de 4 unioner, plus den grundlicens man kan sige der bliver vedtaget på FB repræsentantskabsmøde, ja men unions kassereren opkræver det hele og skal så indbetale en del af det til FB, fremadrettet der siger vi at, alt hvad der er af licens og kontingent indtægter samt kampafgifter, de opkræves af FB og anvendes til at få finansieret det samlede budget, og det er også vigtigt lige at få sagt omkring kontingentindtægter, det er jo altså ikke de kontingenter indtægter I taler om ude i klubberne, det er den hvad skal vi sige retorik der har været i nogen unioner hvor man har opkrævet kontingent til unionen, det er det vi omtaler som kontingent her, hvad der foregår ude i klubberne, det er suverænt jeres afgørelse og jeres måde at drive klubberne på. Det vil også sige, kan man sige som en naturlig konsekvens vi har været inde på, at alle de aktiviteter som der er uanset om det er turnering, mesterskaber kurser o.s.v. så er det FB der udbyder dem og d.v.s. at man betaler dem også til FB. Så er det så her der været lidt snak om og det vil der også være i årene fremover om jamen den licens politik vi har nu, er det også sådan den 11

12 skal se ud om 1,2,3,4,5,10,20 år, det kampafgift sæt up vi har, kunne man forestille sig at de kunne blive lidt forenklet o.s.v.? Ja det kunne vi sagtens forestille os at det kan, så man kan sige at det der er vigtigt i og understrege her, det er at de uanset hvilken typer model af indtægter på licens og kampafgift vi kommer frem til hen ad årene, så skal vi sikre en pris harmonisering, det må være sådan at uanset om man er medlem af en klub der har et geografisk tilhørs forhold på Fyn eller man har det i København, ja men så betaler man det samme for at være en del af organisationen, og det vil sige at hvor de i dag er 4 forskellige tariffer, hvis man spiller på Fyn, Jylland, København eller Sjælland så betaler man som bowler, som licenseret bowlerbetaler 4 forskellige tariffer i dag, og det gør man selvom grund kontingentet er det samme, grund licensen er den samme til FB, så har Fyn deres politik i forhold til hvad man betaler ekstra, JBU har deres, Købehavn og Sjælland hver deres. Vi vil meget gerne tilstræbe en pris harmonisering, men det er også vigtigt at få sagt at den pris harmonisering den omfatter selvfølgelig kun de områder hvor vi i organisationen har indflydelse på det, de frie markeds kræfter dem kan vi ikke rigtigt gøre noget ved, vi kan ikke gå ud og styre og skal ikke gå ud og styre hvad priserne er ude i bowlingcentrene, og langt det meste af de tilbud I får, de produkter de udbyder til bowlerne de er jo sammensat af, af noget baneleje også, og derfor så vil vi selvfølgelig fremadrettet også opleve lidt skæve priser, alt efter hvad det er for centre de forskellige ting de bliver placeret i, men der hvor vi har en indflydelse, der vil vi i hvert fald sikre harmoniseringen. Så er det jo også sådan i dag, at det er sådan i dag at alle 4 unioner og FB altså 5 enheder, har et hav af udvalg som skal varetage opgaverne, jeg tror der er 5 seniorudvalg når vi tager det hele og der er måske ja 4 eller 5 disciplinær udvalg og der er 4-5 ungdomsudvalg osv. osv. osv. Der er en masse mennesker der skal varetage de her opgaver. Vi har i styregruppen og FB-bestyrelsen, vurderet meget nøgternt på, hvad er det der er behov for når vi kigger på de fremadrettede udvalg, altså landsudvalg, hvad er det der er brug for, for at drive DBwF, der er under alle omstændigheder behov for et landsaktivitetsudvalg, fordi det er her at omdrejningspunktet det er. Landsaktivitetsudvalg øst vest aktivitetskoordinatoren også den koordinering der foregår nede i aktivitets teams, det er det alt afgørende, og der vil være 3 vigtige i det udvalg, dels så er der vores Danmarksturnering, 1. og 2. division, dels er der vores DM er og alle 12

13 de danske mesterskaber, og så er der ikke mindst hele den pulje af aktiviteter der foregår under de 2 niveauer, og det vil sige det er jo alt hvad der er af lokale turneringer mesterskaber og stævner osv., det er det der ligger i det vi kalder øvrige øst/vest aktiviteter. Så skal der være et ungdomsudvalg, det er fortsat vores overbevisning, det er også vores overbevisning at der skal være et kommunikations udvalg som skal have 2 ben. Dels så skal de have et udvalg som beskæftiger sig med den interne kommunikation og dels skal vi have et udvalg eller et ben i udvalget som beskæftiger sig med presse, altså det der vender udad, så skal vi have et uddannelses udvalg. Det 3 ben skal tage sig af leder uddannelse, træner uddannelse dommeruddannelse. Det 4 og sidste ben her som er nyt, det er det vi kalder HR sektionen for frivillige, vi vil meget gerne bygge en HR sektion op hvor man sikre sig, at man kan give de frivillige de muligheder de frivillige gerne vil, det kan være der er nogen der render rundt med forbundsformand i maven, eller de render rundt med ønsket om at blive præsident for det internationale bowlingforbund, eller måske formand for et vest udvalg, eller hvad det i øvrigt måtte være, men at de lige føler de mangler nogle kompetencer som de gerne vil udvikle på, før de ligesom har modet til at stille op. Og det vil vi gerne ligesom være med til, ligesom prøve at skabe mulighed for, samtidig så bliver denne her sektion omdrejningspunkt for at hjælpe de forskellige udvalg, med at rekruttere de frivillige ledere, men det handler også rigtig meget om at vi skal have vedtaget et frivilligheds strategi som vi er tvunget til det er noget Danmarks Idræts Forbund (DIF) beder alle speciel forbund om, vi skal sikre os at alle frivillige bliver behandlet ordentligt, at de bliver annerkendt, at deres opgaver bliver så nemme at løse som overhovedet muligt, Så der bliver noget at se til i, på det ben i uddannelsesudvalget. Så har vi skal selvfølgelig et lov udvalg vi skal have ét disciplinærudvalg og ikke de her 4 5 stykker vi har i dag, så har vi et ordens udvalg og så har vi et økonomi udvalg. Og jeg skal lige komme tilbage til sammensætningen af dem. Så vil der være nogen der sidder og mangler et udvalg eller 2, og det er så dem der er placeret i det vi kalder ad hoc arbejdsgrupper, som der skal være mulighed for at etablere efter behov, det kan være IT eller det kan være der pludselig opstår et eller andet projekt som kunne være interessant at en sådan arbejdsgruppe tog sig af, ja men så kan man så få nedsat sådan en gruppe, men de øvrige det er de landsudvalg 13

14 vi mener der er behov for, for at drive organisationen. Så har vi forsøgt at kloge os på 2 af landsudvalgenes sammensætning. Landsaktivitetsudvalget der foreslår vi at der skal der vælges en lands koordinator som er leder af udvalget, så skal DT lederen sidde der, og så skal DM lederen sidde der, og så skal vi selvfølgelig have vest aktivitetskoordinatoren og øst aktivitetskoordinatoren, ind i det her landsaktivitetsudvalg, og når vi nu skriver senior og ungdom her, så er det fordi den koordinator der varetager begge snore ned til både seniorer og ungdom, det betyder ikke at det er koordinatoren der i dagligdagen skal sidde og arbejde med begge ting, det er jo det man former i vest udvalget, har vi behov for en resurse der kigger på ungdommen i forhold til detaljeplanlægningen af turneringen og den slags eller har vi ikke det det må det enkelte udvalg vurdere på. Der er et par vigtige opgaver for landskoordinatoren her, nemlig ansvaret for den samlede landsaktivitetsplan den skal ligge her, det giver selvfølgelig god mening, for det er her at de resurser der har med aktiviteterne sidder, for det er også det her udvalg der skal føde og have ansvaret for at drive landsplanen. Og så skal landskoordinatoren sikre sig at der er konsensus i turnerings og mesterskabs udbud under DM og DT niveau, og det handler selvfølgelig om at vi gerne vil prøve at skabe en rød tråd i de ting der foregår øst og vest, at hvis man f.eks. indkalder til øst mesterskab i bowling, ja men så er det de samme proportioner som man indkalder til, til både øst mesterskabet og et vest mesterskab. Det betyder ikke at der ikke kan være nogle små nuancer i lokal i nogen af de tiltag i måtte tage, men over ordnet når vi taler på mesterskabs niveau og den slags så er det de samme spille regler vi skal køre efter og de samme proportioner, den koordinering den skal finde sted her, det har landskoordinatoren ansvaret for. Det andet udvalg som vi har forsøgt at kloge os på, i forhold til sammensætning, det er økonomiudvalget. Nu håber jeg ikke der er noget symbolik i det at den ikke vil det. Økonomiudvalget foreslår vi skal bestå af, - disse 4 resurser nemlig en repræsentant for FB- bestyrelsen, det er også sådan i dag at FBbestyrelsen jo deler, hvad skal man sige ressort område ud til, hvem er ansvarlig for hvad, i dag er Leif Hansensom medlem af FBbestyrelsen han er politisk ansvarlig for økonomien, det er hele 14

15 bestyrelsen, men det er ham der ligesom sidder og er bindeleddet i forholdt til kan vi sige den daglige økonomi håndtering. Så skal vi have den øst budgetansvarlige ind i økonomiudvalget og vi skal have den vest budgetansvarlige ind og så skal er vores forslag at administrationschefen sidder der også, idet at den daglige økonomi håndtering ligger i administrationen. Det er et super super vigtigt signal det her, at vi skal have øst budget ansvarlig og vest budgetansvarlig med ind i det her økonomiudvalg, fordi det er 2 store tunge budgetter og derfor er det virkelig vigtigt at de resurser sidder i det her udvalg, som kommer til at fungere som rådgivnings organ for FB- bestyrelsen og kommer til at føde og lave meget af det budget arbejde som FB- bestyrelsen skal lægge navn til. Det har vi vist været lidt inde på det her. Så i forhold til de øvrige landsudvalg, der er der ikke sådan lige umiddelbart truffet en endelig beslutning om sammensætningen af dem. FB- Bestyrelsen lagde er dog sikker på at man vil, man vil i vides muligt udstrækning have foretaget de her valg direkte på FB repræsentantskabsmøde, og det vil man selvfølgelig af hensyn til demokratiet at det er fint nok at der er mulighed for at udpege folk osv. Men der er også noget der hedder demokrati og derfor bør de væsentlige af de her valg foregå på repræsentantskabsmødet, det er så muligt at der kommer noget oplæg fra, lov og jura, hvor de måske kan knække den inden og så bedre sige at der kunne være nogle menige medlemmer af de respektive landsudvalg, som man godt kunne forestille sig blev indstillet fra udvalgsformanden eller hvem det nu måtte være. Men her er det igen, som jeg også har været inde på tidligere, ingen automatik, ingen geografi, kan afgøre hvem der kommer til at sidde i de øvrige landsudvalg, det må være interesse og kompetencer, hvis der sidder 4 personer fra Fyn, som har en brændende interesse for at gå ind og drive ungdomsarbejdet i DBwF eller drive kommunikations arbejdet i DBwF eller hvad det måtte være, så er det jo perfekt, altså det er det jo bedre 4 der var interesseret samme sted fra og som havde kemien, lysten og kompetencerne frem for at vi absolut skal ud og pille dem ind fra de forskellige geografiske områder, hvor man ikke kan være sikker på de spiller ordentligt sammen. Så har vi taget rollefordelingen i forhold til den nye struktur, og den handler sådan mere om, den startede i hvert fald med at have handlet lidt om hvor er snittet i forhold til hvad er administrationens rolle og 15

16 hvad er frivillighedens rolle, og denne her drøftelse, denne her snak den er så mundet ud i, at vi anbefaler at vores ledelse og drift egentlig tager afsæt i 3 områder nemlig det politiske, det faglige og det udførende og så skal jeg nok lade vær med at bruge hele formiddagen lige præcis på de 3 områder her, men bare ganske kort sige. Politisk det er repræsentantskabe, øverste myndighed det er klubberne og så er det FB- bestyrelsen, også laver vi et snit der så har vi det politiske ovenover det snit, og når vi så kigger længere ned under snittet ja men så har vi alle de faglige kompetencer i forbindelse med div. Udvalg osv. Og så har vi det udførende som er administrationen, det er her der er lidt lønnet mandskab og det vil langt hen ad vejen være herfra at den udførende del sker, det sker jo også i fagudvalgene, men man kan sige det der er vigtigt omkring fagudvalgene det er, det er her man føder de faglige ting for det er her man har kompetencerne til det. Så har vi været inde og kigge lidt på det her med bredde aktiviteterne breddeudvalg, jeg ved ikke om der er nogen her der kan huske hvem der er formad for breddeudvalget i DBwF? Vedkommende er i hvert fald ikke særlig synlig, for der har ikke været nogen de sidste 3-4 år. Og det jo tankevækkende kan man sige men også skræmmende et eller andet sted, at det der skulle være vores allerstørste gruppe, der er ikke nogen til at varetage den opgave, men de bliver jo varetaget alligevel, det er jo ikke fordi der ikke sker noget, der ligger et kæmpe arbejde i unionerne i dag med at få lavet det stykke arbejde, så vi vores forslag er, ja men vi vil ikke operere med et landsudvalg på breddeområdet fremad rettet, vi mener ikke det skal indgå i den politiske struktur, vi mener så til gengæld så at som alternativt at udvikling og drift af bredde aktiverede bredde relaterede aktiviteter skal ligge i vores udviklingsafdeling i FB og det er også der det ligger i dag, langt hen ad vejen det er der bliver født mange ideer, og det er der at klubberne kan henvende sig i forhold til at få noget hjælp og noget sparring, det der bare er rigtig vigtigt at få sagt det er at det her, det kan nogen få resurser på FB kontoret ikke drive alene, det skal drives i samarbejde med de frivillige resurser øst og vest. Men nu har vi så et ansvar placeret, siger man ansvaret for det det ligger i udviklingsafdelingen, og så må udviklingsafdelingen ud og hente de nødvendige frivillige resurser til at varetage dem og frem for alt nytænke hvad det er for nogen hvad det er for nogen ting der rør sig ude i lokalt. Så har vi noget der hedder licens og resultat håndtering, det der i dag er omdrejningspunkt og det ligger også sådan og svæver en lille smule 16

17 i forhold til at der er ingen tvivl om at det er DB-bestyrelsen der har ansvaret for det i den sidste ende er der også en resurse i FBbestyrelsen i dag, Hans Græsvig vores næstformand, som egentlig er den politiske tovholder på det, men vores forslag det er at vi placerer det simpelthen i administrationen, som alligevel i dag har en del af det praktiske arbejde omkring licens, også foreslår vi at man stadigvæk skal have tilknyttet de frivillige resurser, og de frivillige resurser må så hjælpe alle de frivillige resurser der er i dag på licens områderne og man kunne så forestille sig at man kunne skære lidt ind der, og sige vi har ikke behov for 4 licensformænd, der er behov for nogen færre resurser til at støtte op omkring det arbejde, når vi har fået lagt de der arbejdsrutiner, og det samme gælder resultathåndterngen der skal stadigvæk være folk til at indberette indtaste resultaterne i portalen, det skal der også være i den nye struktur, det sådan set ligegyldigt hvordan vi skruer en struktur sammen, så skal det arbejde jo også laves, vi skal bare have placeret ansvaret. Talent og elite arbejde, det er i dag den sportslige organisation under ledelse af sportschefen, og det vil det også være i en ny struktur. Det var sådan lige umiddelbart, i hvert fald den overordnede, det overordnede budskab i forhold til hvordan at vi ser en ny struktur kan være, og som jeg startede med at sige så er lov og jura jo nu gået i gang og har smøget ærmerne op og er gået i gang med at få det her, skal vi sige afspejlet i et nyt, ny lovgivning. Men det der også er rigtig vigtigt når vi taler ny struktur, det er det jo ikke gjort med og skabe en ny struktur og vedtage at et nyt sæt love, der er også noget der hedder implementering, og vi er, vi er død naive hvis vi tror at, at når det her det er vedtaget så kommer det bare til at fungere, at uden nogen som helts former for problemer, så kører alt bare i sin skønneste orden nej det tror vi ikke på det gør vi tror på det bliver, det bliver hårdt arbejde for alle at få implementeret en ny struktur, det er vi helt bevist omkring, men der er selvfølgelig også nogen facts omkring en implementering som er vigtige, og som vi ligesom skal forholde os til, det må vi sige at når vi holder repræsentantskabsmødet d. 9. maj i Fredericia, så skal repræsentantskabet behandle DB-bestyrelsens forslag, og det vil sige, der skal vedtages en lovgivning og der skal foretages nogen person valg alt efter hvordan det er at lovene kommer til at se ud i forhold til det. Så er det vigtigt i forbindelsen med implementeringen at er meget 17

18 bevidst omkring de sportslige aktiviteter, det jo fint nok at vi skal starte en ny struktur op pr. 1 januar 2016, men der er vi altså lige midtvejs i en sæson, og vi er ved at være der hvor planlægningen af en ny sæson er godt og vel i gang, så vi skal selvfølgelig sikre os de resurser der er i dag, de fortsætter det her arbejde, ikke kun med , men måske også skal til at kigge på , fordi vi skal stadigvæk have de mennesker, den eneste forskel det er sådan set at referencen er en lidt anden, end den er i dag, det er nogen andre man refererer til, man sidder i nogle andre kasser, men arbejdet skal stadigvæk laves, det er ikke sikkert at der skal være ligeså mange om det, men arbejdet skal stadigvæk laves, og det er et punkt vi er meget opmærksomme på det her, at der må ikke falde noget ned mellem nogen som helst stole, i forhold til de sportslige aktiviteter. Så er der omkring økonomien, hvor vi jo så fra 1. januar 2016, som jeg har været inde på før, opererer med 1 budget og derfor også 1 fusion regnskab, og det at det møde vi har her d. 18. marts med alle unionernes økonomi ansvarlige, på hvordan får vi skabt det her budget, således at vi aflægge et samlet 2016 regnskab også. Så er der omkring det her med personvalgene, at der er en jo en række valg som skal ske på øst/vest udvalgsmøderne, bl.a. er der formanden som jo så skal have sæde i FB- bestyrelsen, også er der jo ikke mindst aktivitets koordinatoren og de resurser som skal lave et stykke arbejde omkring aktiviteter, og der arbejder vi faktisk lidt på en overgangsordning, for at sikre at arbejdet bliver lavet og der ikke er noget der falder nogen som helst steder, at for ikke at skulle helt frem til udvalgsmøder maj 2016, at vi så lægger op til at man afholder øst/vest møder i efteråret 2015, ekstraordinært, for at komme i gang for at få implementeret den nye struktur, også siger vi d. 9. maj der godkender vi den nye struktur, vi ved hvem det er der skal vælges på hvilke positioner o.s.v. og det der skal foregå på øst/vest møderne, det kan man indkalde til henover i løbet af efteråret måske, der er ikke endeligt på plads endnu det er faktisk nogle drøftelser Torben og jeg har haft her inden for de sidste døgns tid, fordi at alternativet til det, det er at vi sikre os at de personer der er valgt nu her på rep. møderne både nu og næste år, at de stadigvæk også vil ind i sæson , for ellers så bliver vi altså enormt presset, hvis de her folk først bliver valgt på møder i maj 2016, ja men der er der altså en sæson hvor der er tilmelding af hold 5 minutter efter eller noget i den stil der, så det kan være en løsning at sige, ja men så lad os for at få det implementeret, så lad os lave de her årsmøder den første gang i 18

19 efteråret 2015, også kører de ellers som de skal i forhold til strukturen. Så er der selvfølgelig hele feltet omkring unionerne og unionernes økonomi, altså der er jo, hvad er det for nogen konsekvenser der er for unionerne af denne her struktur der måske bliver vedtaget her d. 9. maj, og hvad sker der med unionernes økonomi? Og det har vi selvfølgelig, det har vi drøftet meget, det har vi talt meget om, ikke kun i forholdt til at sige, hvad er mest optimalt i forhold til strukturen, men også og det ved vi jo, der er en masse følelser i det her, ligeså snart vi taler økonomi så er der et hav af følelser, jamen hvad sker der med de, hvad sker der med den pengetank som Bente med flere sidder på i det fynske og som Leif Markholm sidder på i KBU o.s.v. o.s.v. Det der er vores anbefaling, det er at den egen kapital unionerne måtte have ved udgangen af 2015, den bliver disponeret således at den bliver anvendt til det vi kalder bowling fangende aktiviteter, det er udvikling og initiativer o.s.v. som tage omdrejningspunkt i de klubber der er i henhold til den struktur som vi har nu, det vil sige at helt isoleret omkring klubberne og FBwU, den pengetank de må have ved udgangen af 2015 den vil efter vores anbefaling i perioden , være øremærket til aktiviteter i de klubber der udgør jeres repræsentantskab. Så må vi rent praktisk set, hvordan bliver det så forvaltet, hvor skal der være 1 eller 2 som skal sidde og forvalte det, det er jo sådan en mindre detalje i den sammen hæng, det er vigtigste her det er jo en eller anden form for et politisk budskab og en politisk beslutning om at man i stedet for at sidde og kigge på, hvad skal vi nu bruge denne her egenkapital til, at jamen den er jo til vejebragt langt henad vejen af de klubber der er her, og derfor giver også god mening at man fortsat kan udvikle sporten med de klubber som omdrejningspunkt. SÅ har vi et forslag om at en anbefaling en drøftelse vi vil tage med unionerne, at man kunne forestille sig at, at ex antal kroner det kunne være et fast beløb eller det kunne være pr licenseret medlem, at der blev overført til nye startkapital i FB, som bundende puljemidler, det kunne være til nogle særlige landstiltag, det er jo helt klart at, sammen er vi stærke, det er jo ikke kun et slogan, det virker jo altså også i den rigtige verden, at vi virkelig satte os ned og skabte et projekt, eks. for børn og unge der virkelig kunne bære og få noget økonomi til det, ja men så kunne vi måske sikre ikke bare fastholdelse men også udvikling, på børn/unge siden, men det er bare et eksempel, 19

20 det kunne være hvilket som helst andet. Det er også en måde at prøve at disponere sin egenkapital på. Og det vil så sige at hvis der så stadig er en egenkapital når vi går ud af 2020, ja men så må vi så ligesom sige, nu har der været en længere periode hvor de har fået mulighed for ligesom at og udvikle sig der født henne, og hvis der så som sagt er nogen tilbage her, jamen så overgår de til FB budget, men øremærket - breddeaktiviteter. Og så lige til sidst omkring unionerne, det der jo vil ske, hvis det her bliver vedtaget, det er at unionerne er udskrevet af FB lovgivning med virkning pr. 1. januar Og det vil sige der er ikke længere noget indtægtsgrundlag, for al indtægt går direkte til FB hovedbudget, men der er heller ikke nogen forpligtelser til at skabe aktiviteter i unionen, fordi det ligger et andet sted, så det der er en vigtig at sige det er, at økonomi og aktiviteter selvfølgelig skal følges ad, og hvis vi om placerer ansvaret for at drive en aktivitet, så er vi også nød til at flytte pengene med over. Så i det øjeblik unionerne er udskrevet, ja men så er der nogen konsekvenser i form af forhold til indtægtsgrundlag og aktiviteter. Så vil vi selvfølgelig gerne sikre at alle aktiviteter gennemføres, som jeg har været inde på både i 2015 og 2016 ikke mindst, og derfor så ser vi meget gerne at de unionsvalgte resurser de fortsætter deres arbejde, i hvert fald frem til sæsonslut 2015/2016 og det kunne også være ret interessant hvis der var noget konsensus i forhold til at op mod 2016/2017. Vores anbefaling er at unionerne afholder repræsentantskabsmøde som i gør nu i 2015, men at I også gør det i 2016, fordi i ved jo først, hvad der sker d. 9. maj, og det vil sige så er der nogle konsekvenser på baggrund af den beslutning, og den beslutning den må I drage en konsekvens af på jeres repræsentantskabsmøde i februar/mats måned Man kan jo sige at en naturlig konsekvens, hvis det her bliver gennemført det kan jo være at opløse unionen, men det er jo repræsentantskabets beslutning, man kan i hvert fald sige at hvis man ikke vælger at opløse den, så skal man i hvert fald bruge den til noget andet kan man sige, da de ikke længere er er er noget der er indskrevet i DBwF s vedtægter. Vi har været lidt inde omkring budgettet med 1 samlet og 1 regnskab og vi selvfølgelig i 2016 tager højde for den økonomi der, skal understøtte alle aktiviteterne i øst/vest, og at unionernes økonomi ansvarlige indgår i det budget arbejde. 20

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

[2013] Skriftlig beretning. Håndbold Region Øst

[2013] Skriftlig beretning. Håndbold Region Øst [2013] Skriftlig beretning Håndbold Region Øst Indhold Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde...3 Formandens beretning....4 Ny turneringsstruktur....4 Idræts Forum København....4 KNÆK KURVEN...5

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE LØRDAG, DEN 9. MAJ 2015 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA

REPRÆSENTANTSKABSMØDE LØRDAG, DEN 9. MAJ 2015 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA EYC Guld og Bronze Single EM Guld og Bronze Double VM Guld Trio REPRÆSENTANTSKABSMØDE LØRDAG, DEN 9. MAJ 2015 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA Brøndby, den 9. april

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005 Referat af Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic, Kolding Søndag d. 8. maj 2005 0 Forbundsmøde den 8. maj 2005. Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Europamestre 2012 i Trio

Europamestre 2012 i Trio Europamestre 2012 i Trio REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25. MAJ 2013 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde 2013 Side 1 Hermed indkaldes

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningdygtigt uanset fremmødte.

Læs mere

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til Bilag 1 Observationsnoter fra den 9. juni 11 på Gudenåcentret Fælles personalemøde for alle 4 afdelinger på plejehjemmet Jeg lagde ud med at blive introduceret Da alle medarbejdere var dukket op sagde

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007 Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007 Søren Clemmensen, formand Velkommen til mødet. Der skal vælges en dirigent vi foreslår Jørgen Lange, og skal høre om der er andre forslag.

Læs mere