Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts Novo Nordisks salg steg med 23% i første kvartal af 2006 Salget steg med 23% efter en positiv påvirkning fra valutakursudviklingen (18% salgsvækst opgjort i lokale valutaer) o Salget af insulinanaloger steg med 60% o Salget af NovoSeven steg med 16% o Salget i Nordamerika steg med 32% o Salget i International Operations steg med 56%. Resultat af primær drift steg med 24% til mio. kr. Korrigeret for påvirkningen fra valutakursudviklingen steg det underliggende resultat af primær drift med omkring 12%. Nettoresultatet faldt med 2% til mio. kr. Korrigeret for indtægter af engangskarakter i første kvartal af 2005 steg nettoresultatet med mere end 15%. Resultat pr. aktie (udvandet) steg med 1% til 3,72 kr. Novo Nordisk forventer at rapportere en salgsvækst for 2006 på 11 13% opgjort i kroner, mens der fortsat ventes en vækst i resultat af primær drift på lidt over 10%. Fase 3-programmet med liraglutide, den humane GLP-1-analog til dosering én gang dagligt, blev påbegyndt i februar 2006 og omfatter omkring type 2-diabetikere. Adm. direktør Lars Rebien Sørensen udtaler: Novo Nordisk har haft et stærkt første kvartal med fortsat stigende salg over hele verden. Vi forventer, at salgsvæksten for hele året vil ligge på 11 13% understøttet af vores nylige lancering af Levemir på det amerikanske marked, hvor Novo Nordisk nu som den eneste virksomhed kan tilbyde en fuld portefølje af insulinanaloger. Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 1 af 17

2 Regnskabsmeddelelse for de første tre måneder af 2006 Denne kvartalsrapport er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Den anvendte regnskabspraksis i kvartalsrapporten er i overensstemmelse med den, der er anvendt i Årsrapport Kvartalsrapporten er ikke revideret. Beløb i mio. kr., undtagen gennemsnitligt antal udestående aktier, resultat pr. aktie og antal fuldtidsansatte. Resultatopgørelse 1. kvt kvt Udvikling i % 1. kvt til 1. kvt Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 73,0% 71,3% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af salget 30,5% 29,5% Forsknings- og udviklingsomkostninger % I procent af salget 15,9% 15,2% Administrationsomkostninger % I procent af salget 6,5% 6,7% Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) % Resultat af primær drift % Overskudsgrad (primær drift) 21,0% 20,8% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (60) 238 (125%) Andre nettofinansindtægter/udgifter (91) 38 (339%) Resultat før skat (3%) Nettoresultat (2%) Overskudsgrad (nettoresultat) 13,5% 17,0% Andre nøgletal Af- og nedskrivninger % Investeringer i materielle anlægsaktiver (18%) Pengestrømme fra driftsaktivitet % Frie pengestrømme % Aktiver i alt % Egenkapital % Egenkapitalandel 65,5% 70,5% Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.) udvandet 325,2 333,2 (2%) Udvandet resultat pr. aktie (kr.) 3,72 3,70 1% Antal fuldtidsansatte ved periodens udgang % Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 2 af 17

3 Salgsudviklingen fordelt på segmenter Omsætningen steg med 23% opgjort i kroner og med 18% opgjort i lokale valutaer. Væksten blev realiseret inden for såvel diabetesbehandling som biopharmaceuticals og var primært drevet af porteføljen af insulinprodukter, NovoSeven og produkter til væksthormonbehandling. Omsætning Vækst Vækst Andel af 3 mdr som i lokale mio. kr. rapporteret valutaer væksten i lokale valutaer Diabetesbehandling Insulinanaloger % 54% 60% Human insulin og insulinrelaterede produkter % 6% 15% Antidiabetika i tabletform % 19% 6% Diabetesbehandling i alt % 20% 81% Biopharmaceuticals NovoSeven % 10% 8% Væksthormonbehandling % 16% 8% Øvrige produkter % 11% 3% Biopharmaceuticals i alt % 12% 19% Samlet omsætning % 18% 100% Omsætningen steg i alle regioner opgjort i lokale valutaer, med Nordamerika, International Operations og Europa som de primære drivkræfter for væksten. Salget i Japan var påvirket af lagerreduktioner i grossistleddet forud for en obligatorisk nedsættelse af tilskudspriserne med virkning fra april Sådanne obligatoriske prisnedsættelser gennemføres hvert andet år i Japan. Diabetesbehandling Salget af diabetesprodukter steg med 26% opgjort i kroner til mio. kr. og med 20% opgjort i lokale valutaer i forhold til de første tre måneder af Insulinanaloger, human insulin og insulinrelaterede produkter Salget af insulinanaloger, human insulin og insulinrelaterede produkter steg med 26% opgjort i kroner til mio. kr. og med 20% opgjort i lokale valutaer. Alle regioner bidrog til væksten, men Nordamerika og International Operations havde de højeste vækstrater. Novo Nordisk er globalt førende inden for insulinsegmentet med 51% af det samlede insulinmarked og 36% af markedet for insulinanaloger, begge dele opgjort i volumen. Salget af insulinanaloger steg med 60% opgjort i kroner til mio. kr. og med 54% opgjort i lokale valutaer i de første tre måneder af Alle regioner realiserede solide vækstrater, med Nordamerika og Europa som de primære drivkræfter for væksten. Salget af insulinanaloger tegnede sig for 60% af den samlede vækst opgjort i lokale valutaer og udgør nu omkring 39% af Novo Nordisks salg af insulin og insulinrelaterede produkter. Nordamerika Salget i Nordamerika steg med 43% opgjort i kroner og med 30% opgjort i lokale valutaer i de første tre måneder af Fremgangen afspejler en solid indtrængning for insulinanalogerne NovoLog og NovoLog Mix 70/30. Novo Nordisk tegner sig nu for mere end 38% af det samlede insulinmarked og mere end 24% af analogmarkedet, begge dele opgjort i volumen. Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 3 af 17

4 Salget af human insulin steg også blandt andet som følge af øget volumen og højere gennemsnitlige salgspriser. Novo Nordisk lancerede den langtidsvirkende insulinanalog Levemir på det amerikanske marked i slutningen af marts 2006, og markedets modtagelse og det indledende salg af Levemir har været i tråd med planerne. Salget i de første tre måneder af 2006 var positivt påvirket med omkring 100 mio. kr. som følge af lageropbygning i grossistleddet og hos mere end apoteksudsalg i hele landet forud for lanceringen. Europa Salget i Europa steg med 13% opgjort både i kroner og i lokale valutaer som følge af fortsat fremgang for insulinanalogerne. Novo Nordisk fortsætter konsolideringen af sin førerposition på det europæiske insulinmarked og tegner sig nu for 58% af det samlede insulinmarked og 44% af insulinanalogmarkedet, begge dele opgjort i volumen. International Operations Salget inden for International Operations steg med 56% opgjort i kroner og med 42% opgjort i lokale valutaer. Salgsudviklingen i de første tre måneder af 2006 afspejler det relativt lave niveau af tenderordrer i samme periode sidste år. Salget i 2006 ventes at fordele sig mere jævnt hen over kvartalerne. Den primære drivkraft for væksten i de første tre måneder af 2006 var salget af human insulin, primært i Kina, Indien og Brasilien. Endvidere bidrager insulinanalogerne fortsat til den samlede vækst i regionen. Japan & Oceanien Salget i Japan & Oceanien var uændret opgjort i kroner og steg med 2% opgjort i lokale valutaer. Salgsudviklingen afspejler vækst i salget af insulinanalogerne NovoRapid og NovoRapid Mix 30, som begge i stigende grad sælges i det førende engangspensystem, FlexPen. Antidiabetika i tabletform (NovoNorm /Prandin ) Salget af antidiabetika i tabletform steg i forhold til den samme periode i 2005 med 27% opgjort i kroner til 477 mio. kr. og med 19% opgjort i lokale valutaer. Dette afspejler et øget salg i Nordamerika, Europa og International Operations i forhold til samme periode sidste år, primært i relation til en højere gennemsnitlig salgspris på det amerikanske marked og en forbedret tilskudssituation i Kina. Biopharmaceuticals Salget af biopharmaceuticals (biofarmaceutiske produkter) steg med 17% opgjort i kroner til mio. kr. og med 12% opgjort i lokale valutaer i forhold til de første tre måneder af NovoSeven Salget af NovoSeven steg med 16% opgjort i kroner til mio. kr. og med 10% opgjort i lokale valutaer i forhold til samme periode sidste år. Salgsfremgangen for NovoSeven blev primært realiseret i Europa og International Operations. Salgsudviklingen i Nordamerika var afdæmpet, delvis som følge af et lavere antal alvorlige blødningsepisoder i de første tre måneder af 2006 i forhold til samme periode sidste år. Væksten i salget af NovoSeven i de første tre måneder af 2006 afspejlede et øget salg inden for segmenterne medfødt og erhvervet hæmofili samt en formodet øget eksperimentel Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 4 af 17

5 anvendelse. Behandling af spontane blødninger hos patienter med medfødt inhibitorreaktion er fortsat den væsentligste anvendelse. Væksthormonbehandling (Norditropin og Norditropin SimpleXx ) Salget af Norditropin og Norditropin SimpleXx produkter steg med 19% opgjort i kroner til 709 mio. kr. og med 16% opgjort i lokale valutaer. Nordamerika, Europa og International Operations bidrog til væksten understøttet af den fortsatte fremgang for engangssystemet NordiFlex til dosering af færdigblandet væksthormon. Salget i Japan var negativt påvirket af reducerede lagre hos grossisterne forud for den obligatoriske nedsættelse af tilskudspriserne pr. 1. april 2006 samt som følge af ændrede retningslinjer for behandling af børn med diagnosen væksthormonmangel. Øvrige produkter Salget af øvrige biofarmaceutiske produkter, primært hormonpræparater (HRT), steg med 16% opgjort i kroner til 468 mio. kr. og med 11% opgjort i lokale valutaer. Denne udvikling afspejler primært fortsat salgsfremgang på det amerikanske marked for Vagifem, Novo Nordisks østrogenprodukt til lokal brug. Omkostninger, licensindtægter og andre driftsindtægter Produktionsomkostningerne steg med 16% til mio. kr. svarende til en bruttomargin på 73,0% mod 71,3% i de første tre måneder af Den positive udvikling afspejler primært et bedre produktmiks, øget produktionseffektivitet og en positiv valutapåvirkning som følge af styrkelsen af den amerikanske dollar over for kronen i forhold til samme periode sidste år. De samlede ikke-produktionsrelaterede omkostninger steg med 27% til mio. kr. Stigningen knytter sig især til omkostninger i forbindelse med salg og distribution samt forskning og udvikling. Begge disse omkostningskategorier steg mere end salget, primært som følge af udvidelsen af den amerikanske salgsstyrke på diabetesområdet i fjerde kvartal af 2005 samt omkostninger i relation til den amerikanske lancering af Levemir og et større antal kliniske udviklingsprojekter i sene faser i de første tre måneder af Licensindtægter og andre driftsindtægter i de første tre måneder af 2006 beløb sig til 76 mio. kr. og var dermed på linje med samme periode sidste år. Nettofinans De finansielle poster udviste en nettoudgift på 151 mio. kr. i de første tre måneder af 2006 mod en indtægt på 276 mio. kr. i samme periode af I de finansielle poster indgår resultatet fra associerede virksomheder med en udgift på 60 mio. kr., der primært knytter sig til Novo Nordisks andel af tab i ZymoGenetics Inc., mod en indtægt på 238 mio. kr. i samme periode af 2005, hvor der blev realiseret en skattefri indtægt af engangskarakter på omkring 250 mio. kr. i forbindelse med salg af aktier i Ferrosan A/S. Det samlede valutaresultat udviste et tab på 140 mio. kr. mod en indtægt på 38 mio. kr. i samme periode sidste år. Denne udvikling afspejler tab på valutaafdækning som følge af den højere værdi af navnlig den amerikanske dollar over for kronen i de første tre måneder af 2006 sammenlignet med valutakursniveauet i Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 5 af 17

6 Forventninger til 2006 Novo Nordisk forventer en vækst i rapporteret salg på 11 13% i Denne salgsprognose afspejler, at den samlede valutapåvirkning af salget i de resterende tre kvartaler af 2006 med de nuværende valutakurser vil blive let negativ i forhold til den positive valutapåvirkning på 5%, der blev realiseret i det første kvartal af Salgsprognosen afspejler desuden forventninger om en mere jævn kvartalsvis fordeling af salget i 2006 inden for International Operations i forhold til sidste år, hvor mindre end 19% af hele årets salg blev realiseret i første kvartal. Der forventes fortsat en vækst i det rapporterede resultat af primær drift på lidt over 10%, og forventningen til væksten i det underliggende resultat af primær drift, dvs. eksklusive påvirkningen fra valutakursudviklingen og poster af engangskarakter, er uændret på omkring 10%. Novo Nordisk forventer fortsat finansielle nettoomkostninger på 350 mio. kr. i Den effektive skattesats for 2006 ventes fortsat at blive på omkring 30%. Investeringer i faste anlægsaktiver ventes fortsat at beløbe sig til omkring 3 mia. kr. i Forventningerne til af- og nedskrivninger er uændret på omkring 2,1 mia. kr., men frie pengestrømme ventes nu at blive på omkring 4,5 mia. kr. Alle ovenstående forventninger forudsætter, at valutakurserne, navnlig den amerikanske dollar og tilknyttede valutaer, forbliver på det nuværende niveau over for kronen i resten af Novo Nordisk har afdækket den forventede fremtidige nettoindtjening i amerikanske dollars, japanske yen og britiske pund henholdsvis 15, 12 og 11 måneder frem i tiden. Den finansielle effekt af valutaafdækningskontrakter indregnes under nettofinans. Nyt fra forsknings- og udviklingsporteføljen Diabetesbehandling Fase 3-programmet med liraglutide omfattende patienter blev påbegyndt i februar 2006, og patientrekrutteringen forløber planmæssigt. Novo Nordisk forventer, at studiet vil vare omkring to år. Fase 3-programmet omfatter såvel monoterapi som kombinationsbehandling med en række tabletbaserede diabeteslægemidler, der allerede findes på markedet. Detaljerede resultater fra fase 2b-studiet med liraglutide, der blev afsluttet i november 2005, vil blive fremlagt på American Diabetes Associations årsmøde (ADA), der finder sted juni i år. Som tidligere oplyst er Novo Nordisk nu parat til at genoptage fase 3-udviklingen af AERx idms inhalerbar insulin. Fase 3-programmet ventes at omfatte omkring type 1- og type 2-diabetikere og vil blive gennemført globalt med primært fokus på USA og Europa. Programmet vil omfatte en række sammenligninger af forskellige behandlingsformer, herunder studier, der skal kortlægge den langsigtede sikkerhed ved dosering af insulin gennem lungerne, og kombinationsbehandling med andre antidiabetika. Programmet ventes indledt i andet kvartal af 2006 og anslås at strække sig over tre år. Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 6 af 17

7 Novo Nordisk har modtaget godkendelse fra Europa-Kommissionen for en indikationsudvidelse for NovoMix 30, der giver europæiske diabetikere mulighed for at starte med én daglig injektion i et simpelt doseringsmønster, når de begynder på insulinbehandling. I USA har Novo Nordisk modtaget et Not Approvable Letter fra de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, for virksomhedens ansøgninger vedrørende insulinanalogerne NovoLog Mix 30/70 og NovoLog Mix 50/50, som blev indsendt til FDA i juni I brevet beder FDA Novo Nordisk undersøge visse kliniske forhold og fremlægge yderligere oplysninger. Novo Nordisk vil arbejde tæt sammen med FDA for at tilsikre, at disse produkter kan blive markedsført. Endelig har Novo Nordisk indledt et fase 1-studie med stoffet NN0606, et nyt antidiabetikum i tabletform. Biopharmaceuticals Novo Nordisk har afsluttet et fase 2-studie med NovoSeven til brug i forbindelse med rygsøjlekirurgi. Målet var at vurdere sikkerheden ved NovoSeven anvendt som supplement til gængs blødningsbehandling. Store rygsøjlekirurgiske indgreb medfører ofte et betydeligt blodtab, trods brug af generelle og lokale hæmostatika (blødningsstandsende midler) og kirurgiske hæmostatiske procedurer. Studiet inden for rygsøjlekirurgi omfattede 49 patienter i tre behandlingskohorter. Doseringen for de tre grupper var henholdsvis 30, 60 og 120 mikrogram NovoSeven pr. kg kropsvægt administreret som gentagen dosering hver anden time, i alt tre doser pr. patient. Alvorlige uønskede bivirkninger i dette studie var uafhængige af dosis, og grupperne, der fik aktivt stof og placebo var sammenlignelige. Endvidere forekom der ingen alvorlige uønskede bivirkninger ved højeste dosis. Effektivitetsanalyser indikerer, at den beregnede samlede mængde af transfusionsoverførte blodprodukter herunder patientens eget blod, der renses og føres tilbage via Cell-Saver-systemer, fremmed donorblod, blodplader, frisk frossen plasma og kryopræcipitat (plasmapræparat udfældet ved kulde) reduceres væsentligt ved brug af NovoSeven sammenlignet med placebo ved alle de testede dosisniveauer. Som led i udvidelsen af porteføljen af produkter til blødningsbehandling har Novo Nordisk påbegyndt et dosiseskaleringsstudie i fase 1 med en rekombinant faktor VIIa-analog, der har vist gavnlige egenskaber i prækliniske studier, herunder hurtigere indsættende virkning, i forhold til det NovoSeven produkt, der er på markedet i dag. Novo Nordisk har afsluttet den første fase af fase 1/2-studiet med IL-21 i 29 patienter med modermærkekræft (malignt melanom) i stadie IV. Resultaterne fra studiet blev fremlagt på årsmødet i American Association for Cancer Research, som blev afholdt i Washington, DC i dagene april. Resultaterne viser, at IL-21 tåles godt, at de toksiske virkninger er begrænsede og reversible, og at en vis antitumoraktivitet synes at være til stede. Doserne, der skal anvendes i studiets anden fase, er identificeret, og anden fase ventes påbegyndt i andet kvartal af Endelig har Novo Nordisk indsendt ansøgning til FDA og EMEA om markedsføringsgodkendelse for en ultralavdosisudgave af HRT-produktet Activella (Activelle i Europa), et kombinationspræparat til kontinuerlig behandling. Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 7 af 17

8 Egenkapital Egenkapitalen var mio. kr. ved udgangen af første kvartal af 2006, svarende til 65,5% af de samlede aktiver, mod 65,9% ved udgangen af For en detaljeret redegørelse for egenkapitaludviklingen i 2006 henvises til bilag 5. Egne aktier og aktietilbagekøbsprogram Pr. 27. april 2006 ejer Novo Nordisk A/S og dets 100%-ejede datterselskaber stk. egne B-aktier, svarende til 8,95% af den samlede aktiekapital. I perioden 30. januar til 27. april 2006 har Novo Nordisk købt stk. B-aktier til en kontantværdi af 0,4 mia. kr. som led i aktietilbagekøbsprogrammet for 2006 og 2007 med en beløbsramme på 6 mia. kr. Forhold omkring bæredygtig udvikling Hæmofilifond lancerer sit første projekt Novo Nordisk Haemophilia Foundation, der blev stiftet i 2005 med en årlig donation på omkring 10 mio. kr. med det formål at støtte bæredygtige programmer for bedre behandling af blødersygdom (hæmofili) i udviklingslande, har lanceret sit første projekt, Consolidacion III, i Venezuela. Målet med projektet er at hjælpe den lokale bløderorganisation i Venezuela med at øge sin tilstedeværelse overalt i landet med henblik på at forbedre behandlingen af blødersygdom i Venezuela. Juridiske forhold HRT-retssag i USA Novo Nordisk Inc. er pr. 27. april 2006 i lighed med de fleste andre producenter af hormonpræparater (HRT) i USA part i en række retssager vedrørende produktansvar i relation til hormonpræparater. Disse sager involverer p.t. i alt 43 personer, som hævder at have anvendt et hormonpræparat fra Novo Nordisk. De pågældende produkter (Activella og Vagifem ) er blevet solgt og markedsført i USA siden Indtil juli 2003 var det udelukkende Pharmacia & Upjohn Company (nu Pfizer Inc.), der stod for salg og markedsføring af disse produkter på det amerikanske marked. Pfizer Inc. har i denne forbindelse oplyst, at yderligere 14 personer i forbindelse med tilsvarende søgsmål mod Pfizer Inc. har oplyst, at de også har anvendt et hormonpræparat fra Novo Nordisk. Den første retssag mod Novo Nordisk Inc. som sagsøgt ventes p.t. at finde sted i Det forventes imidlertid ikke, at sagen får indvirkning på Novo Nordisks finansielle forventninger. Undersøgelse i forbindelse med FN s Olie-for-Mad-program Novo Nordisk A/S modtog den 17. februar 2006 en begæring fra det amerikanske børstilsyn, United States Securities and Exchange Commission (SEC), hvori Novo Nordisk og virksomhedens datterselskaber anmodedes om at udlevere dokumenter vedrørende FN s Olie-for-Madprogram. Den 3. april 2006 rejste Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet sigtelse mod Novo Nordisk A/S i forbindelse med selskabets handel med de irakiske myndigheder under FN s Olie-for-Mad-program. Der er rejst tilsvarende sigtelser mod en række andre danske virksomheder. Novo Nordisk vil efterkomme SEC s begæring og vil samarbejde fuldt ud med børstilsynet om undersøgelsen, ligesom Novo Nordisk også har kontaktet Statsadvokaten og vil samarbejde fuldt ud for at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling. På nuværende tidspunkt kan Novo Nordisk ikke fastslå eller forudsige udkommet af disse sager. Det er heller Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 8 af 17

9 ikke muligt at forudsige, hvor længe undersøgelsen vil vare, eller hvornår Novo Nordisk kan give yderligere information. Begæring om udlevering af dokumenter i USA vedrørende markedsføring I december 2005 anmodede statsadvokaturen for Eastern District of New York Novo Nordisk Inc. om at udlevere dokumenter vedrørende virksomhedens markedsførings- og reklameaktiviteter i USA. Novo Nordisk vurderer på nuværende tidspunkt, at undersøgelsen er begrænset til virksomhedens insulinprodukter. Det fremgår af begæringen, at de pågældende dokumenter er nødvendige for undersøgelsen af mulige strafbare forhold vedrørende sygesikringsordninger (healthcare benefit programmes). Novo Nordisk samarbejder med statsadvokaturen om denne undersøgelse. Telekonference Der vil i dag kl blive afholdt en telekonference for investorer. Der vil blive mulighed for at lytte med via et link på novonordisk.com under Investors Download centre, hvor der også vil kunne hentes præsentationsmateriale ca. en time før selve konferencen. Udsagn om fremtiden Denne meddelelse indeholder udsagn om fremtiden ( forward-looking statements ) som defineret i den amerikanske Private Securities Litigation Reform Act of Disse udsagn omfatter bl.a. forventninger eller prognoser vedrørende begivenheder som introduktion af nye produkter, produktgodkendelser og økonomiske resultater. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risici, usikkerhedsfaktorer og unøjagtige antagelser. Dette kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de anførte forventninger. Faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, er blandt andet rente- og valutasvingninger, forsinkelser i eller fejlslagne udviklingsprojekter, produktionsproblemer, misligholdelse eller uventet opsigelse af kontrakter, prisreduktioner dikteret af nationale myndigheder eller som følge af markedsdrevne prisnedsættelser på Novo Nordisks produkter, lancering af konkurrerende produkter, Novo Nordisks evne til at markedsføre såvel nye som eksisterende produkter, produktansvarssager og andre retssager, søgsmål og undersøgelser, ændring af tilskudsregler og statslige love og dertil knyttede fortolkninger heraf samt uventede omkostnings- og udgiftsstigninger. For en mere udførlig redegørelse for disse og andre risici og usikkerhedsfaktorer henvises til en række rapporter indsendt af Novo Nordisk til det amerikanske børstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC), herunder selskabets Form 20-F, som blev indsendt den 6. februar Der henvises endvidere til afsnittet Risikostyring i Årsrapport Novo Nordisk er ikke forpligtet til at opdatere de indeholdte udsagn om fremtiden eller til at justere sådanne udsagn i forhold til aktuelle resultater, medmindre der er tale om et lovkrav. Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 9 af 17

10 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for de første tre måneder af 2006 for Novo Nordisk A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de krav, som de internationale regnskabsstandarder og de yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber stiller til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og den samlede præsentation af delårsrapporten dækkende. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for delårsperioden. Bagsværd, den 28. april 2006 Direktion: Lars Rebien Sørensen Adm. direktør Jesper Brandgaard Økonomidirektør Lise Kingo Kåre Schultz Mads Krogsgaard Thomsen Bestyrelse: Sten Scheibye Formand Göran A. Ando Næstformand Kurt Briner Henrik Gürtler Johnny Henriksen Niels Jacobsen Anne Marie Kverneland Kurt Anker Nielsen Søren Thuesen Pedersen Stig Strøbæk Jørgen Wedel Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 10 af 17

11 Kontaktoplysninger Medier: Investorer: Uden for Nordamerika: Uden for Nordamerika: Mike Rulis Mogens Thorsager Jensen Tlf Tlf Christian Qvist Frandsen Tlf I Nordamerika: I Nordamerika: Susan T. Jackson Mads Veggerby Lausten Tlf. (+1) Tlf. (+1) Besøg Novo Nordisk på internettet og få flere oplysninger på novonordisk.com Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 11 af 17

12 Bilag 1: Kvartalstal i kroner (Beløb i mio. kr., undtagen antal medarbejdere, nettoresultat pr. aktie og antal udestående aktier) Udvikl. i % 1. kvt kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. til 1. kvt Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 73,0% 73,2% 73,2% 73,3% 71,3% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af omsætning 30,5% 30,6% 27,3% 27,4% 29,5% Forsknings- og udviklingsomkostninger % I procent af omsætning 15,9% 16,5% 14,0% 14,5% 15,2% Administrationsomkostninger % I procent af omsætning 6,5% 6,6% 6,2% 5,7% 6,7% Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) % Resultat af primær drift % Overskudsgrad 21,0% 20,4% 26,3% 28,3% 20,8% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (60) (25) 149 (43) % Finansielle indtægter % Finansielle omkostninger % Resultat før skat % Nettoresultat % Af- og nedskrivninger % Investering i materielle anlægsaktiver (netto) % Pengestrømme fra driftsaktivitet % Frie pengestrømme % Egenkapital % Aktiver i alt % Egenkapitalandel 65,5% 65,9% 66,2% 67,9% 70,5% Antal fuldtidsansatte ultimo kvartalet % Udvandet nettoresultat pr. aktie (kr.)* 3,72 3,68 5,36 5,09 3,70 1% Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.)* - til brug ved udvandet nettoresultat pr. aktie 325,2 324,8 326,9 330,8 333,2-2% Omsætning fordelt på forretningssegmenter: Insulinanaloger % Human insulin og insulinrelateret salg % Antidiabetika i tabletform (OAD) % Diabetesbehandling i alt % NovoSeven % Væksthormonbehandling % Hormonpræparater % Andre produkter % Biopharmaceuticals i alt % Omsætning fordelt på geografiske segmenter: Europa % Nordamerika % International Operations % Japan & Oceanien % Resultat af primær drift fordelt på segmenter: Diabetesbehandling % Biopharmaceuticals % *) For 1. kvt er udvandet nettoresultat pr. aktie/adr a nominelt 2 kr., som inkluderer optioner på Novo Nordisks egne aktier med en udnyttelsespris under den nuværende markedsværdi, beregnet på grundlag af et gennemsnitligt antal aktier på stk. Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 12 af 17

13 Bilag 2: Kvartalstal i euro (Beløb i mio. euro, undtagen antal medarbejdere, nettoresultat pr. aktie og antal udestående aktier) Nøgletal er omregnet til euro som supplerende information. Ved omregning til euro er anvendt gennemsnitlig valutakurs for resultatopgørelsen og balancedagens kurs for balanceposter Udvikl. i % 1. kvt kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. til 1. kvt Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 73,0% 73,2% 73,2% 73,3% 71,3% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af omsætning 30,5% 30,6% 27,3% 27,4% 29,5% Forsknings- og udviklingsomkostninger % I procent af omsætning 15,9% 16,5% 14,0% 14,5% 15,2% Administrationsomkostninger % I procent af omsætning 6,5% 6,6% 6,2% 5,7% 6,7% Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) % Resultat af primær drift % Overskudsgrad 21,0% 20,4% 26,3% 28,3% 20,8% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (8) (3) 20 (6) % Finansielle indtægter % Finansielle omkostninger % Resultat før skat % Nettoresultat % Af- og nedskrivninger % Investering i materielle anlægsaktiver (netto) % Pengestrømme fra driftsaktivitet % Frie pengestrømme % Egenkapital % Aktiver i alt % Egenkapitalandel 65,5% 65,9% 66,2% 67,9% 70,5% Antal fuldtidsansatte ultimo kvartalet % Udvandet nettoresultat pr. aktie (kr.)* 0,50 0,49 0,72 0,68 0,50 1% Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.)* - til brug ved udvandet nettoresultat pr. aktie 325,2 324,8 326,9 330,8 333,2-2% Omsætning fordelt på forretningssegmenter: Insulinanaloger % Human insulin og insulinrelateret salg % Antidiabetika i tabletform (OAD) % Diabetesbehandling i alt % NovoSeven % Væksthormonbehandling % Hormonpræparater % Andre produkter % Biopharmaceuticals i alt % Omsætning fordelt på geografiske segmenter: Europa % Nordamerika % International Operations % Japan & Oceanien % Resultat af primær drift fordelt på segmenter: Diabetesbehandling % Biopharmaceuticals % *) For 1. kvt er udvandet nettoresultat pr. aktie/adr a nominelt 2 kr., som inkluderer optioner på Novo Nordisks egne aktier med en udnyttelsespris under den nuværende markedsværdi, beregnet på grundlag af et gennemsnitligt antal aktier på stk. Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 13 af 17

14 Bilag 3: Resultatopgørelse Mio. kr. 1.kvt. 1.kvt. Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) Resultat af primær drift Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (60) 238 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Selskabsskat NETTORESULTAT Nettoresultat pr. aktie (kr.) 3,74 3,71 Nettoresultat pr. aktie udvandet (kr.) 3,72 3,70 Omsætning fordelt på segmenter: Diabetesbehandling Biopharmaceuticals Resultat af primær drift fordelt på segmenter: Diabetesbehandling Overskudsgrad 15,3% 14,5% Biopharmaceuticals Overskudsgrad 36,1% 36,5% Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 14 af 17

15 Bilag 4: Balance Mio. kr. 31. mar dec Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Udskudte skatteaktiver Øvrige finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER I ALT Varebeholdninger Varedebitorer Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Værdipapirer og afledte finansielle instrumenter Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER Aktiekapital Egne aktier (62) (61) Overført resultat Øvrig totalindkomst EGENKAPITAL I ALT Banker og andre kreditinstitutter Hensættelse til udskudt skat Hensættelse til pensioner Andre langfristede hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Bankgæld og afledte finansielle instrumenter Gæld til leverandører Skyldig selskabsskat Andre kortfristede gældsforpligtelser Andre kortfristede hensatte forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt FORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 15 af 17

16 Bilag 5: Egenkapitalopgørelse Øvrig totalindkomst Mio. kr. Egne aktier Overkurs ved emission *) Overført resultat Aktiekapital Valutakursregulering Udskudt gevinst/ tab vedr. sikring af pengestr ømme Øvrige reguleringer I alt 1. kvt Ved årets begyndelse 709 (61) (345) Valutakursregulering af investeringer i dattervirksomheder Udskudt (gevinst)/tab vedrørende sikring af pengestrømme ved årets begyndelse indregnet i resultatopgørelsen for perioden Udskudt gevinst/(tab) vedrørende sikring af pengestrømme ved periodens slutning (29) (29) Øvrige reguleringer (16) (16) Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen (16) 418 Periodens nettoresultat Periodens resultat i alt (16) Omkostninger ved aktiebaseret aflønning Køb af egne aktier (2) (355) (357) Salg af egne aktier Udbytte (1.945) (1.945) Ved periodens slutning 709 (62) (29) kvt Ved årets begyndelse 709 (45) (40) Valutakursregulering af investeringer i dattervirksomheder 8 8 Udskudt (gevinst)/tab vedrørende sikring af pengestrømme ved årets begyndelse indregnet i resultatopgørelsen for perioden (461) (461) Udskudt gevinst/(tab) vedrørende sikring af pengestrømme ved periodens slutning Øvrige reguleringer Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen (359) 34 (221) Periodens nettoresultat Periodens resultat i alt (359) Omkostninger ved aktiebaseret aflønning Køb af egne aktier (2) (225) (227) Salg af egne aktier Overførsel af overkurs ved emission til overført resultat *) (2.565) Udbytte (1.594) (1.594) Ved periodens slutning 709 (47) (32) *) I overensstemmelse med ændringer i Aktieselskabsloven overføres overkurs ved emission til overført resultat. Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 16 af 17

17 Bilag 6: Sammendraget pengestrømsopgørelse Mio. kr. 1. kvt kvt Nettoresultat Regulering for ikkelikvide poster Betalt selskabsskat og renteindbetalinger (netto) (579) (558) Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital 71 (218) Pengestrømme fra driftskapital Nettoinvestering i immaterielle og finansielle anlægsaktiver (30) (6) Investeringer i materielle anlægsaktiver (netto) (595) (723) Nettoændring i omsætningsværdipapirer (over 3 måneder) Nettolikvider anvendt til investeringaktivitet (115) (727) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (2.286) (1.808) NETTOPENGESTRØMME (310) (1.192) Urealiseret gevinst/(tab) på valuta og værdipapirer, som indgår i likvide reserver (4) 130 Likviditetsforskydning, netto (314) (1.062) Likvide reserver ved årets begyndelse Likvide reserver ved periodens slutning Obligationer med løbetid over 3 måneder Uudnyttede garanterede kreditfaciliteter FINANSIELLE RESERVER VED PERIODENS SLUTNING Pengestrømme fra driftskapital Nettolikvider anvendt til investeringsaktivitet (115) (727) - Nettoændring i omsætningsværdipapirer (over 3 måneder) FRIE PENGESTRØMME Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 17 af 17

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006 2006-08-02 Novo Nordisks salg steg med 20% i første halvår Forventning til vækst i resultat af primær drift for 2006 opjusteret

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006 2006-10-27 Novo Nordisks salg steg med 16% og resultat af primær drift med 14% i årets første ni måneder Det rapporterede

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2005

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2005 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2005 2005-04-28 Novo Nordisks salg steg med 11% i første kvartal af 2005 Opgjort i lokale valutaer steg salget i første kvartal

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005 2005-08-11 Novo Nordisks salg steg med 14% i første halvår af 2005 Forventning til resultat af primær drift er nu øget til

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008 2008-08-07 Novo Nordisks salg i første halvår steg med 13% opgjort i lokale valutaer, og det underliggende resultat af primær

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 13% til 10.683 mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultatet af primær drift med ca. 17%.

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 13% til 10.683 mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultatet af primær drift med ca. 17%. Selskabsmeddelelse 2011-08-04 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 13% i første halvår af 2011 Salgsvækst på 11% i lokale valutaer drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 11%

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10%

Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10% Fondsbørsmeddelelse 2003-04-30 Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10% Salget steg med 24% i forhold til første kvartal af 2002 opgjort i lokale valutaer.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009 Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009 2009-04-30 Novo Nordisks salg steg med 18% i første kvartal af 2009 Resultat af primær drift steg med 35% understøttet af

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2007 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2007 2007-10-31 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 11% i årets første ni måneder på baggrund af en 9% salgsvækst

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2008

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2008 Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2008 2008-10-30 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i de første ni måneder af 2008 Forventningerne til vækst

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002 2003-02-06 Novo Nordisk venter, at nettoresultatet for 2003 vil vokse op mod 10% Salget steg med 11% i forhold til 2001 opgjort i lokale valutaer.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret)

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret) 21.10.15 RANO/BIRBE Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011 Selskabsmeddelelse 2011-10-27 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011 Salgsvækst på 11% i lokale valutaer drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i første kvartal af 2013 Salgsvækst på 13% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i første kvartal af 2013 Salgsvækst på 13% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 2013-01-05 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i første kvartal af 2013 Salgsvækst på 13% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret)

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret) 29.10.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2014 Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september

Læs mere

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili Share Kvartalsnyt for investorer fra Novo Nordisk August 2011 Victoza er verdens førende GLP-1 Side 2 Ny pen godkendt i Europa Side 10 Vejen til en førerposition inden for hæmofili Side 10 Medarbejder

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Resumé TV 2 har i de første 3 kvartaler i 2016 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 83 mio.kr. mod 183 mio.kr. i 2015. EBIT i 3. kvartal 2016 er 20 mio.kr. mod

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Reformulering egenkapital i mio. EUR

Reformulering egenkapital i mio. EUR Bilag 3 Reformulering egenkapital Egenkapital primo 962 1262 1516 1955 2542 Transaktioner med ejere Kapitalforhøjelse 186 0 0 802 0 Omkostninger ved kapitalforhøjelser 0 0 0-10 0 Køb af egne aktier -3-30

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Selskabsmeddelelse 2012-02-02 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 11% opgjort i lokale valutaer og med 9%

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 2015-10-29 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 51% i de første ni måneder af 2015 til 38,3 mia. kr. Resultat af primær drift

Læs mere