Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts Novo Nordisks salg steg med 23% i første kvartal af 2006 Salget steg med 23% efter en positiv påvirkning fra valutakursudviklingen (18% salgsvækst opgjort i lokale valutaer) o Salget af insulinanaloger steg med 60% o Salget af NovoSeven steg med 16% o Salget i Nordamerika steg med 32% o Salget i International Operations steg med 56%. Resultat af primær drift steg med 24% til mio. kr. Korrigeret for påvirkningen fra valutakursudviklingen steg det underliggende resultat af primær drift med omkring 12%. Nettoresultatet faldt med 2% til mio. kr. Korrigeret for indtægter af engangskarakter i første kvartal af 2005 steg nettoresultatet med mere end 15%. Resultat pr. aktie (udvandet) steg med 1% til 3,72 kr. Novo Nordisk forventer at rapportere en salgsvækst for 2006 på 11 13% opgjort i kroner, mens der fortsat ventes en vækst i resultat af primær drift på lidt over 10%. Fase 3-programmet med liraglutide, den humane GLP-1-analog til dosering én gang dagligt, blev påbegyndt i februar 2006 og omfatter omkring type 2-diabetikere. Adm. direktør Lars Rebien Sørensen udtaler: Novo Nordisk har haft et stærkt første kvartal med fortsat stigende salg over hele verden. Vi forventer, at salgsvæksten for hele året vil ligge på 11 13% understøttet af vores nylige lancering af Levemir på det amerikanske marked, hvor Novo Nordisk nu som den eneste virksomhed kan tilbyde en fuld portefølje af insulinanaloger. Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 1 af 17

2 Regnskabsmeddelelse for de første tre måneder af 2006 Denne kvartalsrapport er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Den anvendte regnskabspraksis i kvartalsrapporten er i overensstemmelse med den, der er anvendt i Årsrapport Kvartalsrapporten er ikke revideret. Beløb i mio. kr., undtagen gennemsnitligt antal udestående aktier, resultat pr. aktie og antal fuldtidsansatte. Resultatopgørelse 1. kvt kvt Udvikling i % 1. kvt til 1. kvt Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 73,0% 71,3% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af salget 30,5% 29,5% Forsknings- og udviklingsomkostninger % I procent af salget 15,9% 15,2% Administrationsomkostninger % I procent af salget 6,5% 6,7% Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) % Resultat af primær drift % Overskudsgrad (primær drift) 21,0% 20,8% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (60) 238 (125%) Andre nettofinansindtægter/udgifter (91) 38 (339%) Resultat før skat (3%) Nettoresultat (2%) Overskudsgrad (nettoresultat) 13,5% 17,0% Andre nøgletal Af- og nedskrivninger % Investeringer i materielle anlægsaktiver (18%) Pengestrømme fra driftsaktivitet % Frie pengestrømme % Aktiver i alt % Egenkapital % Egenkapitalandel 65,5% 70,5% Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.) udvandet 325,2 333,2 (2%) Udvandet resultat pr. aktie (kr.) 3,72 3,70 1% Antal fuldtidsansatte ved periodens udgang % Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 2 af 17

3 Salgsudviklingen fordelt på segmenter Omsætningen steg med 23% opgjort i kroner og med 18% opgjort i lokale valutaer. Væksten blev realiseret inden for såvel diabetesbehandling som biopharmaceuticals og var primært drevet af porteføljen af insulinprodukter, NovoSeven og produkter til væksthormonbehandling. Omsætning Vækst Vækst Andel af 3 mdr som i lokale mio. kr. rapporteret valutaer væksten i lokale valutaer Diabetesbehandling Insulinanaloger % 54% 60% Human insulin og insulinrelaterede produkter % 6% 15% Antidiabetika i tabletform % 19% 6% Diabetesbehandling i alt % 20% 81% Biopharmaceuticals NovoSeven % 10% 8% Væksthormonbehandling % 16% 8% Øvrige produkter % 11% 3% Biopharmaceuticals i alt % 12% 19% Samlet omsætning % 18% 100% Omsætningen steg i alle regioner opgjort i lokale valutaer, med Nordamerika, International Operations og Europa som de primære drivkræfter for væksten. Salget i Japan var påvirket af lagerreduktioner i grossistleddet forud for en obligatorisk nedsættelse af tilskudspriserne med virkning fra april Sådanne obligatoriske prisnedsættelser gennemføres hvert andet år i Japan. Diabetesbehandling Salget af diabetesprodukter steg med 26% opgjort i kroner til mio. kr. og med 20% opgjort i lokale valutaer i forhold til de første tre måneder af Insulinanaloger, human insulin og insulinrelaterede produkter Salget af insulinanaloger, human insulin og insulinrelaterede produkter steg med 26% opgjort i kroner til mio. kr. og med 20% opgjort i lokale valutaer. Alle regioner bidrog til væksten, men Nordamerika og International Operations havde de højeste vækstrater. Novo Nordisk er globalt førende inden for insulinsegmentet med 51% af det samlede insulinmarked og 36% af markedet for insulinanaloger, begge dele opgjort i volumen. Salget af insulinanaloger steg med 60% opgjort i kroner til mio. kr. og med 54% opgjort i lokale valutaer i de første tre måneder af Alle regioner realiserede solide vækstrater, med Nordamerika og Europa som de primære drivkræfter for væksten. Salget af insulinanaloger tegnede sig for 60% af den samlede vækst opgjort i lokale valutaer og udgør nu omkring 39% af Novo Nordisks salg af insulin og insulinrelaterede produkter. Nordamerika Salget i Nordamerika steg med 43% opgjort i kroner og med 30% opgjort i lokale valutaer i de første tre måneder af Fremgangen afspejler en solid indtrængning for insulinanalogerne NovoLog og NovoLog Mix 70/30. Novo Nordisk tegner sig nu for mere end 38% af det samlede insulinmarked og mere end 24% af analogmarkedet, begge dele opgjort i volumen. Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 3 af 17

4 Salget af human insulin steg også blandt andet som følge af øget volumen og højere gennemsnitlige salgspriser. Novo Nordisk lancerede den langtidsvirkende insulinanalog Levemir på det amerikanske marked i slutningen af marts 2006, og markedets modtagelse og det indledende salg af Levemir har været i tråd med planerne. Salget i de første tre måneder af 2006 var positivt påvirket med omkring 100 mio. kr. som følge af lageropbygning i grossistleddet og hos mere end apoteksudsalg i hele landet forud for lanceringen. Europa Salget i Europa steg med 13% opgjort både i kroner og i lokale valutaer som følge af fortsat fremgang for insulinanalogerne. Novo Nordisk fortsætter konsolideringen af sin førerposition på det europæiske insulinmarked og tegner sig nu for 58% af det samlede insulinmarked og 44% af insulinanalogmarkedet, begge dele opgjort i volumen. International Operations Salget inden for International Operations steg med 56% opgjort i kroner og med 42% opgjort i lokale valutaer. Salgsudviklingen i de første tre måneder af 2006 afspejler det relativt lave niveau af tenderordrer i samme periode sidste år. Salget i 2006 ventes at fordele sig mere jævnt hen over kvartalerne. Den primære drivkraft for væksten i de første tre måneder af 2006 var salget af human insulin, primært i Kina, Indien og Brasilien. Endvidere bidrager insulinanalogerne fortsat til den samlede vækst i regionen. Japan & Oceanien Salget i Japan & Oceanien var uændret opgjort i kroner og steg med 2% opgjort i lokale valutaer. Salgsudviklingen afspejler vækst i salget af insulinanalogerne NovoRapid og NovoRapid Mix 30, som begge i stigende grad sælges i det førende engangspensystem, FlexPen. Antidiabetika i tabletform (NovoNorm /Prandin ) Salget af antidiabetika i tabletform steg i forhold til den samme periode i 2005 med 27% opgjort i kroner til 477 mio. kr. og med 19% opgjort i lokale valutaer. Dette afspejler et øget salg i Nordamerika, Europa og International Operations i forhold til samme periode sidste år, primært i relation til en højere gennemsnitlig salgspris på det amerikanske marked og en forbedret tilskudssituation i Kina. Biopharmaceuticals Salget af biopharmaceuticals (biofarmaceutiske produkter) steg med 17% opgjort i kroner til mio. kr. og med 12% opgjort i lokale valutaer i forhold til de første tre måneder af NovoSeven Salget af NovoSeven steg med 16% opgjort i kroner til mio. kr. og med 10% opgjort i lokale valutaer i forhold til samme periode sidste år. Salgsfremgangen for NovoSeven blev primært realiseret i Europa og International Operations. Salgsudviklingen i Nordamerika var afdæmpet, delvis som følge af et lavere antal alvorlige blødningsepisoder i de første tre måneder af 2006 i forhold til samme periode sidste år. Væksten i salget af NovoSeven i de første tre måneder af 2006 afspejlede et øget salg inden for segmenterne medfødt og erhvervet hæmofili samt en formodet øget eksperimentel Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 4 af 17

5 anvendelse. Behandling af spontane blødninger hos patienter med medfødt inhibitorreaktion er fortsat den væsentligste anvendelse. Væksthormonbehandling (Norditropin og Norditropin SimpleXx ) Salget af Norditropin og Norditropin SimpleXx produkter steg med 19% opgjort i kroner til 709 mio. kr. og med 16% opgjort i lokale valutaer. Nordamerika, Europa og International Operations bidrog til væksten understøttet af den fortsatte fremgang for engangssystemet NordiFlex til dosering af færdigblandet væksthormon. Salget i Japan var negativt påvirket af reducerede lagre hos grossisterne forud for den obligatoriske nedsættelse af tilskudspriserne pr. 1. april 2006 samt som følge af ændrede retningslinjer for behandling af børn med diagnosen væksthormonmangel. Øvrige produkter Salget af øvrige biofarmaceutiske produkter, primært hormonpræparater (HRT), steg med 16% opgjort i kroner til 468 mio. kr. og med 11% opgjort i lokale valutaer. Denne udvikling afspejler primært fortsat salgsfremgang på det amerikanske marked for Vagifem, Novo Nordisks østrogenprodukt til lokal brug. Omkostninger, licensindtægter og andre driftsindtægter Produktionsomkostningerne steg med 16% til mio. kr. svarende til en bruttomargin på 73,0% mod 71,3% i de første tre måneder af Den positive udvikling afspejler primært et bedre produktmiks, øget produktionseffektivitet og en positiv valutapåvirkning som følge af styrkelsen af den amerikanske dollar over for kronen i forhold til samme periode sidste år. De samlede ikke-produktionsrelaterede omkostninger steg med 27% til mio. kr. Stigningen knytter sig især til omkostninger i forbindelse med salg og distribution samt forskning og udvikling. Begge disse omkostningskategorier steg mere end salget, primært som følge af udvidelsen af den amerikanske salgsstyrke på diabetesområdet i fjerde kvartal af 2005 samt omkostninger i relation til den amerikanske lancering af Levemir og et større antal kliniske udviklingsprojekter i sene faser i de første tre måneder af Licensindtægter og andre driftsindtægter i de første tre måneder af 2006 beløb sig til 76 mio. kr. og var dermed på linje med samme periode sidste år. Nettofinans De finansielle poster udviste en nettoudgift på 151 mio. kr. i de første tre måneder af 2006 mod en indtægt på 276 mio. kr. i samme periode af I de finansielle poster indgår resultatet fra associerede virksomheder med en udgift på 60 mio. kr., der primært knytter sig til Novo Nordisks andel af tab i ZymoGenetics Inc., mod en indtægt på 238 mio. kr. i samme periode af 2005, hvor der blev realiseret en skattefri indtægt af engangskarakter på omkring 250 mio. kr. i forbindelse med salg af aktier i Ferrosan A/S. Det samlede valutaresultat udviste et tab på 140 mio. kr. mod en indtægt på 38 mio. kr. i samme periode sidste år. Denne udvikling afspejler tab på valutaafdækning som følge af den højere værdi af navnlig den amerikanske dollar over for kronen i de første tre måneder af 2006 sammenlignet med valutakursniveauet i Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 5 af 17

6 Forventninger til 2006 Novo Nordisk forventer en vækst i rapporteret salg på 11 13% i Denne salgsprognose afspejler, at den samlede valutapåvirkning af salget i de resterende tre kvartaler af 2006 med de nuværende valutakurser vil blive let negativ i forhold til den positive valutapåvirkning på 5%, der blev realiseret i det første kvartal af Salgsprognosen afspejler desuden forventninger om en mere jævn kvartalsvis fordeling af salget i 2006 inden for International Operations i forhold til sidste år, hvor mindre end 19% af hele årets salg blev realiseret i første kvartal. Der forventes fortsat en vækst i det rapporterede resultat af primær drift på lidt over 10%, og forventningen til væksten i det underliggende resultat af primær drift, dvs. eksklusive påvirkningen fra valutakursudviklingen og poster af engangskarakter, er uændret på omkring 10%. Novo Nordisk forventer fortsat finansielle nettoomkostninger på 350 mio. kr. i Den effektive skattesats for 2006 ventes fortsat at blive på omkring 30%. Investeringer i faste anlægsaktiver ventes fortsat at beløbe sig til omkring 3 mia. kr. i Forventningerne til af- og nedskrivninger er uændret på omkring 2,1 mia. kr., men frie pengestrømme ventes nu at blive på omkring 4,5 mia. kr. Alle ovenstående forventninger forudsætter, at valutakurserne, navnlig den amerikanske dollar og tilknyttede valutaer, forbliver på det nuværende niveau over for kronen i resten af Novo Nordisk har afdækket den forventede fremtidige nettoindtjening i amerikanske dollars, japanske yen og britiske pund henholdsvis 15, 12 og 11 måneder frem i tiden. Den finansielle effekt af valutaafdækningskontrakter indregnes under nettofinans. Nyt fra forsknings- og udviklingsporteføljen Diabetesbehandling Fase 3-programmet med liraglutide omfattende patienter blev påbegyndt i februar 2006, og patientrekrutteringen forløber planmæssigt. Novo Nordisk forventer, at studiet vil vare omkring to år. Fase 3-programmet omfatter såvel monoterapi som kombinationsbehandling med en række tabletbaserede diabeteslægemidler, der allerede findes på markedet. Detaljerede resultater fra fase 2b-studiet med liraglutide, der blev afsluttet i november 2005, vil blive fremlagt på American Diabetes Associations årsmøde (ADA), der finder sted juni i år. Som tidligere oplyst er Novo Nordisk nu parat til at genoptage fase 3-udviklingen af AERx idms inhalerbar insulin. Fase 3-programmet ventes at omfatte omkring type 1- og type 2-diabetikere og vil blive gennemført globalt med primært fokus på USA og Europa. Programmet vil omfatte en række sammenligninger af forskellige behandlingsformer, herunder studier, der skal kortlægge den langsigtede sikkerhed ved dosering af insulin gennem lungerne, og kombinationsbehandling med andre antidiabetika. Programmet ventes indledt i andet kvartal af 2006 og anslås at strække sig over tre år. Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 6 af 17

7 Novo Nordisk har modtaget godkendelse fra Europa-Kommissionen for en indikationsudvidelse for NovoMix 30, der giver europæiske diabetikere mulighed for at starte med én daglig injektion i et simpelt doseringsmønster, når de begynder på insulinbehandling. I USA har Novo Nordisk modtaget et Not Approvable Letter fra de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, for virksomhedens ansøgninger vedrørende insulinanalogerne NovoLog Mix 30/70 og NovoLog Mix 50/50, som blev indsendt til FDA i juni I brevet beder FDA Novo Nordisk undersøge visse kliniske forhold og fremlægge yderligere oplysninger. Novo Nordisk vil arbejde tæt sammen med FDA for at tilsikre, at disse produkter kan blive markedsført. Endelig har Novo Nordisk indledt et fase 1-studie med stoffet NN0606, et nyt antidiabetikum i tabletform. Biopharmaceuticals Novo Nordisk har afsluttet et fase 2-studie med NovoSeven til brug i forbindelse med rygsøjlekirurgi. Målet var at vurdere sikkerheden ved NovoSeven anvendt som supplement til gængs blødningsbehandling. Store rygsøjlekirurgiske indgreb medfører ofte et betydeligt blodtab, trods brug af generelle og lokale hæmostatika (blødningsstandsende midler) og kirurgiske hæmostatiske procedurer. Studiet inden for rygsøjlekirurgi omfattede 49 patienter i tre behandlingskohorter. Doseringen for de tre grupper var henholdsvis 30, 60 og 120 mikrogram NovoSeven pr. kg kropsvægt administreret som gentagen dosering hver anden time, i alt tre doser pr. patient. Alvorlige uønskede bivirkninger i dette studie var uafhængige af dosis, og grupperne, der fik aktivt stof og placebo var sammenlignelige. Endvidere forekom der ingen alvorlige uønskede bivirkninger ved højeste dosis. Effektivitetsanalyser indikerer, at den beregnede samlede mængde af transfusionsoverførte blodprodukter herunder patientens eget blod, der renses og føres tilbage via Cell-Saver-systemer, fremmed donorblod, blodplader, frisk frossen plasma og kryopræcipitat (plasmapræparat udfældet ved kulde) reduceres væsentligt ved brug af NovoSeven sammenlignet med placebo ved alle de testede dosisniveauer. Som led i udvidelsen af porteføljen af produkter til blødningsbehandling har Novo Nordisk påbegyndt et dosiseskaleringsstudie i fase 1 med en rekombinant faktor VIIa-analog, der har vist gavnlige egenskaber i prækliniske studier, herunder hurtigere indsættende virkning, i forhold til det NovoSeven produkt, der er på markedet i dag. Novo Nordisk har afsluttet den første fase af fase 1/2-studiet med IL-21 i 29 patienter med modermærkekræft (malignt melanom) i stadie IV. Resultaterne fra studiet blev fremlagt på årsmødet i American Association for Cancer Research, som blev afholdt i Washington, DC i dagene april. Resultaterne viser, at IL-21 tåles godt, at de toksiske virkninger er begrænsede og reversible, og at en vis antitumoraktivitet synes at være til stede. Doserne, der skal anvendes i studiets anden fase, er identificeret, og anden fase ventes påbegyndt i andet kvartal af Endelig har Novo Nordisk indsendt ansøgning til FDA og EMEA om markedsføringsgodkendelse for en ultralavdosisudgave af HRT-produktet Activella (Activelle i Europa), et kombinationspræparat til kontinuerlig behandling. Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 7 af 17

8 Egenkapital Egenkapitalen var mio. kr. ved udgangen af første kvartal af 2006, svarende til 65,5% af de samlede aktiver, mod 65,9% ved udgangen af For en detaljeret redegørelse for egenkapitaludviklingen i 2006 henvises til bilag 5. Egne aktier og aktietilbagekøbsprogram Pr. 27. april 2006 ejer Novo Nordisk A/S og dets 100%-ejede datterselskaber stk. egne B-aktier, svarende til 8,95% af den samlede aktiekapital. I perioden 30. januar til 27. april 2006 har Novo Nordisk købt stk. B-aktier til en kontantværdi af 0,4 mia. kr. som led i aktietilbagekøbsprogrammet for 2006 og 2007 med en beløbsramme på 6 mia. kr. Forhold omkring bæredygtig udvikling Hæmofilifond lancerer sit første projekt Novo Nordisk Haemophilia Foundation, der blev stiftet i 2005 med en årlig donation på omkring 10 mio. kr. med det formål at støtte bæredygtige programmer for bedre behandling af blødersygdom (hæmofili) i udviklingslande, har lanceret sit første projekt, Consolidacion III, i Venezuela. Målet med projektet er at hjælpe den lokale bløderorganisation i Venezuela med at øge sin tilstedeværelse overalt i landet med henblik på at forbedre behandlingen af blødersygdom i Venezuela. Juridiske forhold HRT-retssag i USA Novo Nordisk Inc. er pr. 27. april 2006 i lighed med de fleste andre producenter af hormonpræparater (HRT) i USA part i en række retssager vedrørende produktansvar i relation til hormonpræparater. Disse sager involverer p.t. i alt 43 personer, som hævder at have anvendt et hormonpræparat fra Novo Nordisk. De pågældende produkter (Activella og Vagifem ) er blevet solgt og markedsført i USA siden Indtil juli 2003 var det udelukkende Pharmacia & Upjohn Company (nu Pfizer Inc.), der stod for salg og markedsføring af disse produkter på det amerikanske marked. Pfizer Inc. har i denne forbindelse oplyst, at yderligere 14 personer i forbindelse med tilsvarende søgsmål mod Pfizer Inc. har oplyst, at de også har anvendt et hormonpræparat fra Novo Nordisk. Den første retssag mod Novo Nordisk Inc. som sagsøgt ventes p.t. at finde sted i Det forventes imidlertid ikke, at sagen får indvirkning på Novo Nordisks finansielle forventninger. Undersøgelse i forbindelse med FN s Olie-for-Mad-program Novo Nordisk A/S modtog den 17. februar 2006 en begæring fra det amerikanske børstilsyn, United States Securities and Exchange Commission (SEC), hvori Novo Nordisk og virksomhedens datterselskaber anmodedes om at udlevere dokumenter vedrørende FN s Olie-for-Madprogram. Den 3. april 2006 rejste Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet sigtelse mod Novo Nordisk A/S i forbindelse med selskabets handel med de irakiske myndigheder under FN s Olie-for-Mad-program. Der er rejst tilsvarende sigtelser mod en række andre danske virksomheder. Novo Nordisk vil efterkomme SEC s begæring og vil samarbejde fuldt ud med børstilsynet om undersøgelsen, ligesom Novo Nordisk også har kontaktet Statsadvokaten og vil samarbejde fuldt ud for at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling. På nuværende tidspunkt kan Novo Nordisk ikke fastslå eller forudsige udkommet af disse sager. Det er heller Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 8 af 17

9 ikke muligt at forudsige, hvor længe undersøgelsen vil vare, eller hvornår Novo Nordisk kan give yderligere information. Begæring om udlevering af dokumenter i USA vedrørende markedsføring I december 2005 anmodede statsadvokaturen for Eastern District of New York Novo Nordisk Inc. om at udlevere dokumenter vedrørende virksomhedens markedsførings- og reklameaktiviteter i USA. Novo Nordisk vurderer på nuværende tidspunkt, at undersøgelsen er begrænset til virksomhedens insulinprodukter. Det fremgår af begæringen, at de pågældende dokumenter er nødvendige for undersøgelsen af mulige strafbare forhold vedrørende sygesikringsordninger (healthcare benefit programmes). Novo Nordisk samarbejder med statsadvokaturen om denne undersøgelse. Telekonference Der vil i dag kl blive afholdt en telekonference for investorer. Der vil blive mulighed for at lytte med via et link på novonordisk.com under Investors Download centre, hvor der også vil kunne hentes præsentationsmateriale ca. en time før selve konferencen. Udsagn om fremtiden Denne meddelelse indeholder udsagn om fremtiden ( forward-looking statements ) som defineret i den amerikanske Private Securities Litigation Reform Act of Disse udsagn omfatter bl.a. forventninger eller prognoser vedrørende begivenheder som introduktion af nye produkter, produktgodkendelser og økonomiske resultater. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risici, usikkerhedsfaktorer og unøjagtige antagelser. Dette kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de anførte forventninger. Faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, er blandt andet rente- og valutasvingninger, forsinkelser i eller fejlslagne udviklingsprojekter, produktionsproblemer, misligholdelse eller uventet opsigelse af kontrakter, prisreduktioner dikteret af nationale myndigheder eller som følge af markedsdrevne prisnedsættelser på Novo Nordisks produkter, lancering af konkurrerende produkter, Novo Nordisks evne til at markedsføre såvel nye som eksisterende produkter, produktansvarssager og andre retssager, søgsmål og undersøgelser, ændring af tilskudsregler og statslige love og dertil knyttede fortolkninger heraf samt uventede omkostnings- og udgiftsstigninger. For en mere udførlig redegørelse for disse og andre risici og usikkerhedsfaktorer henvises til en række rapporter indsendt af Novo Nordisk til det amerikanske børstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC), herunder selskabets Form 20-F, som blev indsendt den 6. februar Der henvises endvidere til afsnittet Risikostyring i Årsrapport Novo Nordisk er ikke forpligtet til at opdatere de indeholdte udsagn om fremtiden eller til at justere sådanne udsagn i forhold til aktuelle resultater, medmindre der er tale om et lovkrav. Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 9 af 17

10 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for de første tre måneder af 2006 for Novo Nordisk A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de krav, som de internationale regnskabsstandarder og de yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber stiller til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og den samlede præsentation af delårsrapporten dækkende. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for delårsperioden. Bagsværd, den 28. april 2006 Direktion: Lars Rebien Sørensen Adm. direktør Jesper Brandgaard Økonomidirektør Lise Kingo Kåre Schultz Mads Krogsgaard Thomsen Bestyrelse: Sten Scheibye Formand Göran A. Ando Næstformand Kurt Briner Henrik Gürtler Johnny Henriksen Niels Jacobsen Anne Marie Kverneland Kurt Anker Nielsen Søren Thuesen Pedersen Stig Strøbæk Jørgen Wedel Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 10 af 17

11 Kontaktoplysninger Medier: Investorer: Uden for Nordamerika: Uden for Nordamerika: Mike Rulis Mogens Thorsager Jensen Tlf Tlf Christian Qvist Frandsen Tlf I Nordamerika: I Nordamerika: Susan T. Jackson Mads Veggerby Lausten Tlf. (+1) Tlf. (+1) Besøg Novo Nordisk på internettet og få flere oplysninger på novonordisk.com Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 11 af 17

12 Bilag 1: Kvartalstal i kroner (Beløb i mio. kr., undtagen antal medarbejdere, nettoresultat pr. aktie og antal udestående aktier) Udvikl. i % 1. kvt kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. til 1. kvt Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 73,0% 73,2% 73,2% 73,3% 71,3% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af omsætning 30,5% 30,6% 27,3% 27,4% 29,5% Forsknings- og udviklingsomkostninger % I procent af omsætning 15,9% 16,5% 14,0% 14,5% 15,2% Administrationsomkostninger % I procent af omsætning 6,5% 6,6% 6,2% 5,7% 6,7% Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) % Resultat af primær drift % Overskudsgrad 21,0% 20,4% 26,3% 28,3% 20,8% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (60) (25) 149 (43) % Finansielle indtægter % Finansielle omkostninger % Resultat før skat % Nettoresultat % Af- og nedskrivninger % Investering i materielle anlægsaktiver (netto) % Pengestrømme fra driftsaktivitet % Frie pengestrømme % Egenkapital % Aktiver i alt % Egenkapitalandel 65,5% 65,9% 66,2% 67,9% 70,5% Antal fuldtidsansatte ultimo kvartalet % Udvandet nettoresultat pr. aktie (kr.)* 3,72 3,68 5,36 5,09 3,70 1% Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.)* - til brug ved udvandet nettoresultat pr. aktie 325,2 324,8 326,9 330,8 333,2-2% Omsætning fordelt på forretningssegmenter: Insulinanaloger % Human insulin og insulinrelateret salg % Antidiabetika i tabletform (OAD) % Diabetesbehandling i alt % NovoSeven % Væksthormonbehandling % Hormonpræparater % Andre produkter % Biopharmaceuticals i alt % Omsætning fordelt på geografiske segmenter: Europa % Nordamerika % International Operations % Japan & Oceanien % Resultat af primær drift fordelt på segmenter: Diabetesbehandling % Biopharmaceuticals % *) For 1. kvt er udvandet nettoresultat pr. aktie/adr a nominelt 2 kr., som inkluderer optioner på Novo Nordisks egne aktier med en udnyttelsespris under den nuværende markedsværdi, beregnet på grundlag af et gennemsnitligt antal aktier på stk. Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 12 af 17

13 Bilag 2: Kvartalstal i euro (Beløb i mio. euro, undtagen antal medarbejdere, nettoresultat pr. aktie og antal udestående aktier) Nøgletal er omregnet til euro som supplerende information. Ved omregning til euro er anvendt gennemsnitlig valutakurs for resultatopgørelsen og balancedagens kurs for balanceposter Udvikl. i % 1. kvt kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. til 1. kvt Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 73,0% 73,2% 73,2% 73,3% 71,3% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af omsætning 30,5% 30,6% 27,3% 27,4% 29,5% Forsknings- og udviklingsomkostninger % I procent af omsætning 15,9% 16,5% 14,0% 14,5% 15,2% Administrationsomkostninger % I procent af omsætning 6,5% 6,6% 6,2% 5,7% 6,7% Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) % Resultat af primær drift % Overskudsgrad 21,0% 20,4% 26,3% 28,3% 20,8% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (8) (3) 20 (6) % Finansielle indtægter % Finansielle omkostninger % Resultat før skat % Nettoresultat % Af- og nedskrivninger % Investering i materielle anlægsaktiver (netto) % Pengestrømme fra driftsaktivitet % Frie pengestrømme % Egenkapital % Aktiver i alt % Egenkapitalandel 65,5% 65,9% 66,2% 67,9% 70,5% Antal fuldtidsansatte ultimo kvartalet % Udvandet nettoresultat pr. aktie (kr.)* 0,50 0,49 0,72 0,68 0,50 1% Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.)* - til brug ved udvandet nettoresultat pr. aktie 325,2 324,8 326,9 330,8 333,2-2% Omsætning fordelt på forretningssegmenter: Insulinanaloger % Human insulin og insulinrelateret salg % Antidiabetika i tabletform (OAD) % Diabetesbehandling i alt % NovoSeven % Væksthormonbehandling % Hormonpræparater % Andre produkter % Biopharmaceuticals i alt % Omsætning fordelt på geografiske segmenter: Europa % Nordamerika % International Operations % Japan & Oceanien % Resultat af primær drift fordelt på segmenter: Diabetesbehandling % Biopharmaceuticals % *) For 1. kvt er udvandet nettoresultat pr. aktie/adr a nominelt 2 kr., som inkluderer optioner på Novo Nordisks egne aktier med en udnyttelsespris under den nuværende markedsværdi, beregnet på grundlag af et gennemsnitligt antal aktier på stk. Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 13 af 17

14 Bilag 3: Resultatopgørelse Mio. kr. 1.kvt. 1.kvt. Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) Resultat af primær drift Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (60) 238 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Selskabsskat NETTORESULTAT Nettoresultat pr. aktie (kr.) 3,74 3,71 Nettoresultat pr. aktie udvandet (kr.) 3,72 3,70 Omsætning fordelt på segmenter: Diabetesbehandling Biopharmaceuticals Resultat af primær drift fordelt på segmenter: Diabetesbehandling Overskudsgrad 15,3% 14,5% Biopharmaceuticals Overskudsgrad 36,1% 36,5% Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 14 af 17

15 Bilag 4: Balance Mio. kr. 31. mar dec Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Udskudte skatteaktiver Øvrige finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER I ALT Varebeholdninger Varedebitorer Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Værdipapirer og afledte finansielle instrumenter Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER Aktiekapital Egne aktier (62) (61) Overført resultat Øvrig totalindkomst EGENKAPITAL I ALT Banker og andre kreditinstitutter Hensættelse til udskudt skat Hensættelse til pensioner Andre langfristede hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Bankgæld og afledte finansielle instrumenter Gæld til leverandører Skyldig selskabsskat Andre kortfristede gældsforpligtelser Andre kortfristede hensatte forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt FORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 15 af 17

16 Bilag 5: Egenkapitalopgørelse Øvrig totalindkomst Mio. kr. Egne aktier Overkurs ved emission *) Overført resultat Aktiekapital Valutakursregulering Udskudt gevinst/ tab vedr. sikring af pengestr ømme Øvrige reguleringer I alt 1. kvt Ved årets begyndelse 709 (61) (345) Valutakursregulering af investeringer i dattervirksomheder Udskudt (gevinst)/tab vedrørende sikring af pengestrømme ved årets begyndelse indregnet i resultatopgørelsen for perioden Udskudt gevinst/(tab) vedrørende sikring af pengestrømme ved periodens slutning (29) (29) Øvrige reguleringer (16) (16) Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen (16) 418 Periodens nettoresultat Periodens resultat i alt (16) Omkostninger ved aktiebaseret aflønning Køb af egne aktier (2) (355) (357) Salg af egne aktier Udbytte (1.945) (1.945) Ved periodens slutning 709 (62) (29) kvt Ved årets begyndelse 709 (45) (40) Valutakursregulering af investeringer i dattervirksomheder 8 8 Udskudt (gevinst)/tab vedrørende sikring af pengestrømme ved årets begyndelse indregnet i resultatopgørelsen for perioden (461) (461) Udskudt gevinst/(tab) vedrørende sikring af pengestrømme ved periodens slutning Øvrige reguleringer Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen (359) 34 (221) Periodens nettoresultat Periodens resultat i alt (359) Omkostninger ved aktiebaseret aflønning Køb af egne aktier (2) (225) (227) Salg af egne aktier Overførsel af overkurs ved emission til overført resultat *) (2.565) Udbytte (1.594) (1.594) Ved periodens slutning 709 (47) (32) *) I overensstemmelse med ændringer i Aktieselskabsloven overføres overkurs ved emission til overført resultat. Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 16 af 17

17 Bilag 6: Sammendraget pengestrømsopgørelse Mio. kr. 1. kvt kvt Nettoresultat Regulering for ikkelikvide poster Betalt selskabsskat og renteindbetalinger (netto) (579) (558) Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital 71 (218) Pengestrømme fra driftskapital Nettoinvestering i immaterielle og finansielle anlægsaktiver (30) (6) Investeringer i materielle anlægsaktiver (netto) (595) (723) Nettoændring i omsætningsværdipapirer (over 3 måneder) Nettolikvider anvendt til investeringaktivitet (115) (727) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (2.286) (1.808) NETTOPENGESTRØMME (310) (1.192) Urealiseret gevinst/(tab) på valuta og værdipapirer, som indgår i likvide reserver (4) 130 Likviditetsforskydning, netto (314) (1.062) Likvide reserver ved årets begyndelse Likvide reserver ved periodens slutning Obligationer med løbetid over 3 måneder Uudnyttede garanterede kreditfaciliteter FINANSIELLE RESERVER VED PERIODENS SLUTNING Pengestrømme fra driftskapital Nettolikvider anvendt til investeringsaktivitet (115) (727) - Nettoændring i omsætningsværdipapirer (over 3 måneder) FRIE PENGESTRØMME Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 17 af 17

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 13% til 10.683 mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultatet af primær drift med ca. 17%.

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 13% til 10.683 mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultatet af primær drift med ca. 17%. Selskabsmeddelelse 2011-08-04 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 13% i første halvår af 2011 Salgsvækst på 11% i lokale valutaer drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 11%

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i første kvartal af 2013 Salgsvækst på 13% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i første kvartal af 2013 Salgsvækst på 13% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 2013-01-05 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i første kvartal af 2013 Salgsvækst på 13% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Læs mere

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili Share Kvartalsnyt for investorer fra Novo Nordisk August 2011 Victoza er verdens førende GLP-1 Side 2 Ny pen godkendt i Europa Side 10 Vejen til en førerposition inden for hæmofili Side 10 Medarbejder

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Selskabsmeddelelse 2012-02-02 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 11% opgjort i lokale valutaer og med 9%

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 2015-10-29 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 51% i de første ni måneder af 2015 til 38,3 mia. kr. Resultat af primær drift

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

F.E. Bording A/S, 1. kvartalsrapport 2009

F.E. Bording A/S, 1. kvartalsrapport 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 20. maj 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2009 RESUME Vedr. 1. kvartal 2009: Omsætningen faldt med 8 % på grund af den generelle tilbageholdenhed

Læs mere

Det første fase 3a-studie med liraglutid som tillægsbehandling til insulin til personer med type 1-diabetes blev succesfuldt afsluttet i juli.

Det første fase 3a-studie med liraglutid som tillægsbehandling til insulin til personer med type 1-diabetes blev succesfuldt afsluttet i juli. Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. juni 2015 2015-08-06 Novo Nordisks resultat af primær drift opgjort i kroner steg med 57% i første halvår af 2015 til 26,3 mia. kr. Resultat af primær

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.12.2006 Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår af forretningsåret 2006/07.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2011/12

Delårsrapport: 3. kvartal 2011/12 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 27.03.2012 Delårsrapport: 3. kvartal 2011/12 side 1 af 11 Bestyrelsen i Flügger har behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret. Det seneste

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 11 1007

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2014/15 (1. oktober 2014 31. december 2014) første kvartal af regnskabsåret 2014/15 Resume: Gabriel realiserer en vækst i omsætningen på 10% og et resultat

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret) 23.08.12 aen/gdh Erhvervsstyrelsen Langelinje Allé 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2012 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Kvartalsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007

Kvartalsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 17/2007 Regnskabsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007 Resumé: I de første 3 måneder af 2007 realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere