Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts Novo Nordisks salg steg med 23% i første kvartal af 2006 Salget steg med 23% efter en positiv påvirkning fra valutakursudviklingen (18% salgsvækst opgjort i lokale valutaer) o Salget af insulinanaloger steg med 60% o Salget af NovoSeven steg med 16% o Salget i Nordamerika steg med 32% o Salget i International Operations steg med 56%. Resultat af primær drift steg med 24% til mio. kr. Korrigeret for påvirkningen fra valutakursudviklingen steg det underliggende resultat af primær drift med omkring 12%. Nettoresultatet faldt med 2% til mio. kr. Korrigeret for indtægter af engangskarakter i første kvartal af 2005 steg nettoresultatet med mere end 15%. Resultat pr. aktie (udvandet) steg med 1% til 3,72 kr. Novo Nordisk forventer at rapportere en salgsvækst for 2006 på 11 13% opgjort i kroner, mens der fortsat ventes en vækst i resultat af primær drift på lidt over 10%. Fase 3-programmet med liraglutide, den humane GLP-1-analog til dosering én gang dagligt, blev påbegyndt i februar 2006 og omfatter omkring type 2-diabetikere. Adm. direktør Lars Rebien Sørensen udtaler: Novo Nordisk har haft et stærkt første kvartal med fortsat stigende salg over hele verden. Vi forventer, at salgsvæksten for hele året vil ligge på 11 13% understøttet af vores nylige lancering af Levemir på det amerikanske marked, hvor Novo Nordisk nu som den eneste virksomhed kan tilbyde en fuld portefølje af insulinanaloger. Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 1 af 17

2 Regnskabsmeddelelse for de første tre måneder af 2006 Denne kvartalsrapport er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Den anvendte regnskabspraksis i kvartalsrapporten er i overensstemmelse med den, der er anvendt i Årsrapport Kvartalsrapporten er ikke revideret. Beløb i mio. kr., undtagen gennemsnitligt antal udestående aktier, resultat pr. aktie og antal fuldtidsansatte. Resultatopgørelse 1. kvt kvt Udvikling i % 1. kvt til 1. kvt Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 73,0% 71,3% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af salget 30,5% 29,5% Forsknings- og udviklingsomkostninger % I procent af salget 15,9% 15,2% Administrationsomkostninger % I procent af salget 6,5% 6,7% Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) % Resultat af primær drift % Overskudsgrad (primær drift) 21,0% 20,8% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (60) 238 (125%) Andre nettofinansindtægter/udgifter (91) 38 (339%) Resultat før skat (3%) Nettoresultat (2%) Overskudsgrad (nettoresultat) 13,5% 17,0% Andre nøgletal Af- og nedskrivninger % Investeringer i materielle anlægsaktiver (18%) Pengestrømme fra driftsaktivitet % Frie pengestrømme % Aktiver i alt % Egenkapital % Egenkapitalandel 65,5% 70,5% Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.) udvandet 325,2 333,2 (2%) Udvandet resultat pr. aktie (kr.) 3,72 3,70 1% Antal fuldtidsansatte ved periodens udgang % Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 2 af 17

3 Salgsudviklingen fordelt på segmenter Omsætningen steg med 23% opgjort i kroner og med 18% opgjort i lokale valutaer. Væksten blev realiseret inden for såvel diabetesbehandling som biopharmaceuticals og var primært drevet af porteføljen af insulinprodukter, NovoSeven og produkter til væksthormonbehandling. Omsætning Vækst Vækst Andel af 3 mdr som i lokale mio. kr. rapporteret valutaer væksten i lokale valutaer Diabetesbehandling Insulinanaloger % 54% 60% Human insulin og insulinrelaterede produkter % 6% 15% Antidiabetika i tabletform % 19% 6% Diabetesbehandling i alt % 20% 81% Biopharmaceuticals NovoSeven % 10% 8% Væksthormonbehandling % 16% 8% Øvrige produkter % 11% 3% Biopharmaceuticals i alt % 12% 19% Samlet omsætning % 18% 100% Omsætningen steg i alle regioner opgjort i lokale valutaer, med Nordamerika, International Operations og Europa som de primære drivkræfter for væksten. Salget i Japan var påvirket af lagerreduktioner i grossistleddet forud for en obligatorisk nedsættelse af tilskudspriserne med virkning fra april Sådanne obligatoriske prisnedsættelser gennemføres hvert andet år i Japan. Diabetesbehandling Salget af diabetesprodukter steg med 26% opgjort i kroner til mio. kr. og med 20% opgjort i lokale valutaer i forhold til de første tre måneder af Insulinanaloger, human insulin og insulinrelaterede produkter Salget af insulinanaloger, human insulin og insulinrelaterede produkter steg med 26% opgjort i kroner til mio. kr. og med 20% opgjort i lokale valutaer. Alle regioner bidrog til væksten, men Nordamerika og International Operations havde de højeste vækstrater. Novo Nordisk er globalt førende inden for insulinsegmentet med 51% af det samlede insulinmarked og 36% af markedet for insulinanaloger, begge dele opgjort i volumen. Salget af insulinanaloger steg med 60% opgjort i kroner til mio. kr. og med 54% opgjort i lokale valutaer i de første tre måneder af Alle regioner realiserede solide vækstrater, med Nordamerika og Europa som de primære drivkræfter for væksten. Salget af insulinanaloger tegnede sig for 60% af den samlede vækst opgjort i lokale valutaer og udgør nu omkring 39% af Novo Nordisks salg af insulin og insulinrelaterede produkter. Nordamerika Salget i Nordamerika steg med 43% opgjort i kroner og med 30% opgjort i lokale valutaer i de første tre måneder af Fremgangen afspejler en solid indtrængning for insulinanalogerne NovoLog og NovoLog Mix 70/30. Novo Nordisk tegner sig nu for mere end 38% af det samlede insulinmarked og mere end 24% af analogmarkedet, begge dele opgjort i volumen. Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 3 af 17

4 Salget af human insulin steg også blandt andet som følge af øget volumen og højere gennemsnitlige salgspriser. Novo Nordisk lancerede den langtidsvirkende insulinanalog Levemir på det amerikanske marked i slutningen af marts 2006, og markedets modtagelse og det indledende salg af Levemir har været i tråd med planerne. Salget i de første tre måneder af 2006 var positivt påvirket med omkring 100 mio. kr. som følge af lageropbygning i grossistleddet og hos mere end apoteksudsalg i hele landet forud for lanceringen. Europa Salget i Europa steg med 13% opgjort både i kroner og i lokale valutaer som følge af fortsat fremgang for insulinanalogerne. Novo Nordisk fortsætter konsolideringen af sin førerposition på det europæiske insulinmarked og tegner sig nu for 58% af det samlede insulinmarked og 44% af insulinanalogmarkedet, begge dele opgjort i volumen. International Operations Salget inden for International Operations steg med 56% opgjort i kroner og med 42% opgjort i lokale valutaer. Salgsudviklingen i de første tre måneder af 2006 afspejler det relativt lave niveau af tenderordrer i samme periode sidste år. Salget i 2006 ventes at fordele sig mere jævnt hen over kvartalerne. Den primære drivkraft for væksten i de første tre måneder af 2006 var salget af human insulin, primært i Kina, Indien og Brasilien. Endvidere bidrager insulinanalogerne fortsat til den samlede vækst i regionen. Japan & Oceanien Salget i Japan & Oceanien var uændret opgjort i kroner og steg med 2% opgjort i lokale valutaer. Salgsudviklingen afspejler vækst i salget af insulinanalogerne NovoRapid og NovoRapid Mix 30, som begge i stigende grad sælges i det førende engangspensystem, FlexPen. Antidiabetika i tabletform (NovoNorm /Prandin ) Salget af antidiabetika i tabletform steg i forhold til den samme periode i 2005 med 27% opgjort i kroner til 477 mio. kr. og med 19% opgjort i lokale valutaer. Dette afspejler et øget salg i Nordamerika, Europa og International Operations i forhold til samme periode sidste år, primært i relation til en højere gennemsnitlig salgspris på det amerikanske marked og en forbedret tilskudssituation i Kina. Biopharmaceuticals Salget af biopharmaceuticals (biofarmaceutiske produkter) steg med 17% opgjort i kroner til mio. kr. og med 12% opgjort i lokale valutaer i forhold til de første tre måneder af NovoSeven Salget af NovoSeven steg med 16% opgjort i kroner til mio. kr. og med 10% opgjort i lokale valutaer i forhold til samme periode sidste år. Salgsfremgangen for NovoSeven blev primært realiseret i Europa og International Operations. Salgsudviklingen i Nordamerika var afdæmpet, delvis som følge af et lavere antal alvorlige blødningsepisoder i de første tre måneder af 2006 i forhold til samme periode sidste år. Væksten i salget af NovoSeven i de første tre måneder af 2006 afspejlede et øget salg inden for segmenterne medfødt og erhvervet hæmofili samt en formodet øget eksperimentel Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 4 af 17

5 anvendelse. Behandling af spontane blødninger hos patienter med medfødt inhibitorreaktion er fortsat den væsentligste anvendelse. Væksthormonbehandling (Norditropin og Norditropin SimpleXx ) Salget af Norditropin og Norditropin SimpleXx produkter steg med 19% opgjort i kroner til 709 mio. kr. og med 16% opgjort i lokale valutaer. Nordamerika, Europa og International Operations bidrog til væksten understøttet af den fortsatte fremgang for engangssystemet NordiFlex til dosering af færdigblandet væksthormon. Salget i Japan var negativt påvirket af reducerede lagre hos grossisterne forud for den obligatoriske nedsættelse af tilskudspriserne pr. 1. april 2006 samt som følge af ændrede retningslinjer for behandling af børn med diagnosen væksthormonmangel. Øvrige produkter Salget af øvrige biofarmaceutiske produkter, primært hormonpræparater (HRT), steg med 16% opgjort i kroner til 468 mio. kr. og med 11% opgjort i lokale valutaer. Denne udvikling afspejler primært fortsat salgsfremgang på det amerikanske marked for Vagifem, Novo Nordisks østrogenprodukt til lokal brug. Omkostninger, licensindtægter og andre driftsindtægter Produktionsomkostningerne steg med 16% til mio. kr. svarende til en bruttomargin på 73,0% mod 71,3% i de første tre måneder af Den positive udvikling afspejler primært et bedre produktmiks, øget produktionseffektivitet og en positiv valutapåvirkning som følge af styrkelsen af den amerikanske dollar over for kronen i forhold til samme periode sidste år. De samlede ikke-produktionsrelaterede omkostninger steg med 27% til mio. kr. Stigningen knytter sig især til omkostninger i forbindelse med salg og distribution samt forskning og udvikling. Begge disse omkostningskategorier steg mere end salget, primært som følge af udvidelsen af den amerikanske salgsstyrke på diabetesområdet i fjerde kvartal af 2005 samt omkostninger i relation til den amerikanske lancering af Levemir og et større antal kliniske udviklingsprojekter i sene faser i de første tre måneder af Licensindtægter og andre driftsindtægter i de første tre måneder af 2006 beløb sig til 76 mio. kr. og var dermed på linje med samme periode sidste år. Nettofinans De finansielle poster udviste en nettoudgift på 151 mio. kr. i de første tre måneder af 2006 mod en indtægt på 276 mio. kr. i samme periode af I de finansielle poster indgår resultatet fra associerede virksomheder med en udgift på 60 mio. kr., der primært knytter sig til Novo Nordisks andel af tab i ZymoGenetics Inc., mod en indtægt på 238 mio. kr. i samme periode af 2005, hvor der blev realiseret en skattefri indtægt af engangskarakter på omkring 250 mio. kr. i forbindelse med salg af aktier i Ferrosan A/S. Det samlede valutaresultat udviste et tab på 140 mio. kr. mod en indtægt på 38 mio. kr. i samme periode sidste år. Denne udvikling afspejler tab på valutaafdækning som følge af den højere værdi af navnlig den amerikanske dollar over for kronen i de første tre måneder af 2006 sammenlignet med valutakursniveauet i Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 5 af 17

6 Forventninger til 2006 Novo Nordisk forventer en vækst i rapporteret salg på 11 13% i Denne salgsprognose afspejler, at den samlede valutapåvirkning af salget i de resterende tre kvartaler af 2006 med de nuværende valutakurser vil blive let negativ i forhold til den positive valutapåvirkning på 5%, der blev realiseret i det første kvartal af Salgsprognosen afspejler desuden forventninger om en mere jævn kvartalsvis fordeling af salget i 2006 inden for International Operations i forhold til sidste år, hvor mindre end 19% af hele årets salg blev realiseret i første kvartal. Der forventes fortsat en vækst i det rapporterede resultat af primær drift på lidt over 10%, og forventningen til væksten i det underliggende resultat af primær drift, dvs. eksklusive påvirkningen fra valutakursudviklingen og poster af engangskarakter, er uændret på omkring 10%. Novo Nordisk forventer fortsat finansielle nettoomkostninger på 350 mio. kr. i Den effektive skattesats for 2006 ventes fortsat at blive på omkring 30%. Investeringer i faste anlægsaktiver ventes fortsat at beløbe sig til omkring 3 mia. kr. i Forventningerne til af- og nedskrivninger er uændret på omkring 2,1 mia. kr., men frie pengestrømme ventes nu at blive på omkring 4,5 mia. kr. Alle ovenstående forventninger forudsætter, at valutakurserne, navnlig den amerikanske dollar og tilknyttede valutaer, forbliver på det nuværende niveau over for kronen i resten af Novo Nordisk har afdækket den forventede fremtidige nettoindtjening i amerikanske dollars, japanske yen og britiske pund henholdsvis 15, 12 og 11 måneder frem i tiden. Den finansielle effekt af valutaafdækningskontrakter indregnes under nettofinans. Nyt fra forsknings- og udviklingsporteføljen Diabetesbehandling Fase 3-programmet med liraglutide omfattende patienter blev påbegyndt i februar 2006, og patientrekrutteringen forløber planmæssigt. Novo Nordisk forventer, at studiet vil vare omkring to år. Fase 3-programmet omfatter såvel monoterapi som kombinationsbehandling med en række tabletbaserede diabeteslægemidler, der allerede findes på markedet. Detaljerede resultater fra fase 2b-studiet med liraglutide, der blev afsluttet i november 2005, vil blive fremlagt på American Diabetes Associations årsmøde (ADA), der finder sted juni i år. Som tidligere oplyst er Novo Nordisk nu parat til at genoptage fase 3-udviklingen af AERx idms inhalerbar insulin. Fase 3-programmet ventes at omfatte omkring type 1- og type 2-diabetikere og vil blive gennemført globalt med primært fokus på USA og Europa. Programmet vil omfatte en række sammenligninger af forskellige behandlingsformer, herunder studier, der skal kortlægge den langsigtede sikkerhed ved dosering af insulin gennem lungerne, og kombinationsbehandling med andre antidiabetika. Programmet ventes indledt i andet kvartal af 2006 og anslås at strække sig over tre år. Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 6 af 17

7 Novo Nordisk har modtaget godkendelse fra Europa-Kommissionen for en indikationsudvidelse for NovoMix 30, der giver europæiske diabetikere mulighed for at starte med én daglig injektion i et simpelt doseringsmønster, når de begynder på insulinbehandling. I USA har Novo Nordisk modtaget et Not Approvable Letter fra de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, for virksomhedens ansøgninger vedrørende insulinanalogerne NovoLog Mix 30/70 og NovoLog Mix 50/50, som blev indsendt til FDA i juni I brevet beder FDA Novo Nordisk undersøge visse kliniske forhold og fremlægge yderligere oplysninger. Novo Nordisk vil arbejde tæt sammen med FDA for at tilsikre, at disse produkter kan blive markedsført. Endelig har Novo Nordisk indledt et fase 1-studie med stoffet NN0606, et nyt antidiabetikum i tabletform. Biopharmaceuticals Novo Nordisk har afsluttet et fase 2-studie med NovoSeven til brug i forbindelse med rygsøjlekirurgi. Målet var at vurdere sikkerheden ved NovoSeven anvendt som supplement til gængs blødningsbehandling. Store rygsøjlekirurgiske indgreb medfører ofte et betydeligt blodtab, trods brug af generelle og lokale hæmostatika (blødningsstandsende midler) og kirurgiske hæmostatiske procedurer. Studiet inden for rygsøjlekirurgi omfattede 49 patienter i tre behandlingskohorter. Doseringen for de tre grupper var henholdsvis 30, 60 og 120 mikrogram NovoSeven pr. kg kropsvægt administreret som gentagen dosering hver anden time, i alt tre doser pr. patient. Alvorlige uønskede bivirkninger i dette studie var uafhængige af dosis, og grupperne, der fik aktivt stof og placebo var sammenlignelige. Endvidere forekom der ingen alvorlige uønskede bivirkninger ved højeste dosis. Effektivitetsanalyser indikerer, at den beregnede samlede mængde af transfusionsoverførte blodprodukter herunder patientens eget blod, der renses og føres tilbage via Cell-Saver-systemer, fremmed donorblod, blodplader, frisk frossen plasma og kryopræcipitat (plasmapræparat udfældet ved kulde) reduceres væsentligt ved brug af NovoSeven sammenlignet med placebo ved alle de testede dosisniveauer. Som led i udvidelsen af porteføljen af produkter til blødningsbehandling har Novo Nordisk påbegyndt et dosiseskaleringsstudie i fase 1 med en rekombinant faktor VIIa-analog, der har vist gavnlige egenskaber i prækliniske studier, herunder hurtigere indsættende virkning, i forhold til det NovoSeven produkt, der er på markedet i dag. Novo Nordisk har afsluttet den første fase af fase 1/2-studiet med IL-21 i 29 patienter med modermærkekræft (malignt melanom) i stadie IV. Resultaterne fra studiet blev fremlagt på årsmødet i American Association for Cancer Research, som blev afholdt i Washington, DC i dagene april. Resultaterne viser, at IL-21 tåles godt, at de toksiske virkninger er begrænsede og reversible, og at en vis antitumoraktivitet synes at være til stede. Doserne, der skal anvendes i studiets anden fase, er identificeret, og anden fase ventes påbegyndt i andet kvartal af Endelig har Novo Nordisk indsendt ansøgning til FDA og EMEA om markedsføringsgodkendelse for en ultralavdosisudgave af HRT-produktet Activella (Activelle i Europa), et kombinationspræparat til kontinuerlig behandling. Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 7 af 17

8 Egenkapital Egenkapitalen var mio. kr. ved udgangen af første kvartal af 2006, svarende til 65,5% af de samlede aktiver, mod 65,9% ved udgangen af For en detaljeret redegørelse for egenkapitaludviklingen i 2006 henvises til bilag 5. Egne aktier og aktietilbagekøbsprogram Pr. 27. april 2006 ejer Novo Nordisk A/S og dets 100%-ejede datterselskaber stk. egne B-aktier, svarende til 8,95% af den samlede aktiekapital. I perioden 30. januar til 27. april 2006 har Novo Nordisk købt stk. B-aktier til en kontantværdi af 0,4 mia. kr. som led i aktietilbagekøbsprogrammet for 2006 og 2007 med en beløbsramme på 6 mia. kr. Forhold omkring bæredygtig udvikling Hæmofilifond lancerer sit første projekt Novo Nordisk Haemophilia Foundation, der blev stiftet i 2005 med en årlig donation på omkring 10 mio. kr. med det formål at støtte bæredygtige programmer for bedre behandling af blødersygdom (hæmofili) i udviklingslande, har lanceret sit første projekt, Consolidacion III, i Venezuela. Målet med projektet er at hjælpe den lokale bløderorganisation i Venezuela med at øge sin tilstedeværelse overalt i landet med henblik på at forbedre behandlingen af blødersygdom i Venezuela. Juridiske forhold HRT-retssag i USA Novo Nordisk Inc. er pr. 27. april 2006 i lighed med de fleste andre producenter af hormonpræparater (HRT) i USA part i en række retssager vedrørende produktansvar i relation til hormonpræparater. Disse sager involverer p.t. i alt 43 personer, som hævder at have anvendt et hormonpræparat fra Novo Nordisk. De pågældende produkter (Activella og Vagifem ) er blevet solgt og markedsført i USA siden Indtil juli 2003 var det udelukkende Pharmacia & Upjohn Company (nu Pfizer Inc.), der stod for salg og markedsføring af disse produkter på det amerikanske marked. Pfizer Inc. har i denne forbindelse oplyst, at yderligere 14 personer i forbindelse med tilsvarende søgsmål mod Pfizer Inc. har oplyst, at de også har anvendt et hormonpræparat fra Novo Nordisk. Den første retssag mod Novo Nordisk Inc. som sagsøgt ventes p.t. at finde sted i Det forventes imidlertid ikke, at sagen får indvirkning på Novo Nordisks finansielle forventninger. Undersøgelse i forbindelse med FN s Olie-for-Mad-program Novo Nordisk A/S modtog den 17. februar 2006 en begæring fra det amerikanske børstilsyn, United States Securities and Exchange Commission (SEC), hvori Novo Nordisk og virksomhedens datterselskaber anmodedes om at udlevere dokumenter vedrørende FN s Olie-for-Madprogram. Den 3. april 2006 rejste Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet sigtelse mod Novo Nordisk A/S i forbindelse med selskabets handel med de irakiske myndigheder under FN s Olie-for-Mad-program. Der er rejst tilsvarende sigtelser mod en række andre danske virksomheder. Novo Nordisk vil efterkomme SEC s begæring og vil samarbejde fuldt ud med børstilsynet om undersøgelsen, ligesom Novo Nordisk også har kontaktet Statsadvokaten og vil samarbejde fuldt ud for at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling. På nuværende tidspunkt kan Novo Nordisk ikke fastslå eller forudsige udkommet af disse sager. Det er heller Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 8 af 17

9 ikke muligt at forudsige, hvor længe undersøgelsen vil vare, eller hvornår Novo Nordisk kan give yderligere information. Begæring om udlevering af dokumenter i USA vedrørende markedsføring I december 2005 anmodede statsadvokaturen for Eastern District of New York Novo Nordisk Inc. om at udlevere dokumenter vedrørende virksomhedens markedsførings- og reklameaktiviteter i USA. Novo Nordisk vurderer på nuværende tidspunkt, at undersøgelsen er begrænset til virksomhedens insulinprodukter. Det fremgår af begæringen, at de pågældende dokumenter er nødvendige for undersøgelsen af mulige strafbare forhold vedrørende sygesikringsordninger (healthcare benefit programmes). Novo Nordisk samarbejder med statsadvokaturen om denne undersøgelse. Telekonference Der vil i dag kl blive afholdt en telekonference for investorer. Der vil blive mulighed for at lytte med via et link på novonordisk.com under Investors Download centre, hvor der også vil kunne hentes præsentationsmateriale ca. en time før selve konferencen. Udsagn om fremtiden Denne meddelelse indeholder udsagn om fremtiden ( forward-looking statements ) som defineret i den amerikanske Private Securities Litigation Reform Act of Disse udsagn omfatter bl.a. forventninger eller prognoser vedrørende begivenheder som introduktion af nye produkter, produktgodkendelser og økonomiske resultater. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risici, usikkerhedsfaktorer og unøjagtige antagelser. Dette kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de anførte forventninger. Faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, er blandt andet rente- og valutasvingninger, forsinkelser i eller fejlslagne udviklingsprojekter, produktionsproblemer, misligholdelse eller uventet opsigelse af kontrakter, prisreduktioner dikteret af nationale myndigheder eller som følge af markedsdrevne prisnedsættelser på Novo Nordisks produkter, lancering af konkurrerende produkter, Novo Nordisks evne til at markedsføre såvel nye som eksisterende produkter, produktansvarssager og andre retssager, søgsmål og undersøgelser, ændring af tilskudsregler og statslige love og dertil knyttede fortolkninger heraf samt uventede omkostnings- og udgiftsstigninger. For en mere udførlig redegørelse for disse og andre risici og usikkerhedsfaktorer henvises til en række rapporter indsendt af Novo Nordisk til det amerikanske børstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC), herunder selskabets Form 20-F, som blev indsendt den 6. februar Der henvises endvidere til afsnittet Risikostyring i Årsrapport Novo Nordisk er ikke forpligtet til at opdatere de indeholdte udsagn om fremtiden eller til at justere sådanne udsagn i forhold til aktuelle resultater, medmindre der er tale om et lovkrav. Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 9 af 17

10 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for de første tre måneder af 2006 for Novo Nordisk A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de krav, som de internationale regnskabsstandarder og de yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber stiller til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og den samlede præsentation af delårsrapporten dækkende. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for delårsperioden. Bagsværd, den 28. april 2006 Direktion: Lars Rebien Sørensen Adm. direktør Jesper Brandgaard Økonomidirektør Lise Kingo Kåre Schultz Mads Krogsgaard Thomsen Bestyrelse: Sten Scheibye Formand Göran A. Ando Næstformand Kurt Briner Henrik Gürtler Johnny Henriksen Niels Jacobsen Anne Marie Kverneland Kurt Anker Nielsen Søren Thuesen Pedersen Stig Strøbæk Jørgen Wedel Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 10 af 17

11 Kontaktoplysninger Medier: Investorer: Uden for Nordamerika: Uden for Nordamerika: Mike Rulis Mogens Thorsager Jensen Tlf Tlf Christian Qvist Frandsen Tlf I Nordamerika: I Nordamerika: Susan T. Jackson Mads Veggerby Lausten Tlf. (+1) Tlf. (+1) Besøg Novo Nordisk på internettet og få flere oplysninger på novonordisk.com Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 11 af 17

12 Bilag 1: Kvartalstal i kroner (Beløb i mio. kr., undtagen antal medarbejdere, nettoresultat pr. aktie og antal udestående aktier) Udvikl. i % 1. kvt kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. til 1. kvt Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 73,0% 73,2% 73,2% 73,3% 71,3% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af omsætning 30,5% 30,6% 27,3% 27,4% 29,5% Forsknings- og udviklingsomkostninger % I procent af omsætning 15,9% 16,5% 14,0% 14,5% 15,2% Administrationsomkostninger % I procent af omsætning 6,5% 6,6% 6,2% 5,7% 6,7% Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) % Resultat af primær drift % Overskudsgrad 21,0% 20,4% 26,3% 28,3% 20,8% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (60) (25) 149 (43) % Finansielle indtægter % Finansielle omkostninger % Resultat før skat % Nettoresultat % Af- og nedskrivninger % Investering i materielle anlægsaktiver (netto) % Pengestrømme fra driftsaktivitet % Frie pengestrømme % Egenkapital % Aktiver i alt % Egenkapitalandel 65,5% 65,9% 66,2% 67,9% 70,5% Antal fuldtidsansatte ultimo kvartalet % Udvandet nettoresultat pr. aktie (kr.)* 3,72 3,68 5,36 5,09 3,70 1% Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.)* - til brug ved udvandet nettoresultat pr. aktie 325,2 324,8 326,9 330,8 333,2-2% Omsætning fordelt på forretningssegmenter: Insulinanaloger % Human insulin og insulinrelateret salg % Antidiabetika i tabletform (OAD) % Diabetesbehandling i alt % NovoSeven % Væksthormonbehandling % Hormonpræparater % Andre produkter % Biopharmaceuticals i alt % Omsætning fordelt på geografiske segmenter: Europa % Nordamerika % International Operations % Japan & Oceanien % Resultat af primær drift fordelt på segmenter: Diabetesbehandling % Biopharmaceuticals % *) For 1. kvt er udvandet nettoresultat pr. aktie/adr a nominelt 2 kr., som inkluderer optioner på Novo Nordisks egne aktier med en udnyttelsespris under den nuværende markedsværdi, beregnet på grundlag af et gennemsnitligt antal aktier på stk. Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 12 af 17

13 Bilag 2: Kvartalstal i euro (Beløb i mio. euro, undtagen antal medarbejdere, nettoresultat pr. aktie og antal udestående aktier) Nøgletal er omregnet til euro som supplerende information. Ved omregning til euro er anvendt gennemsnitlig valutakurs for resultatopgørelsen og balancedagens kurs for balanceposter Udvikl. i % 1. kvt kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. til 1. kvt Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 73,0% 73,2% 73,2% 73,3% 71,3% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af omsætning 30,5% 30,6% 27,3% 27,4% 29,5% Forsknings- og udviklingsomkostninger % I procent af omsætning 15,9% 16,5% 14,0% 14,5% 15,2% Administrationsomkostninger % I procent af omsætning 6,5% 6,6% 6,2% 5,7% 6,7% Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) % Resultat af primær drift % Overskudsgrad 21,0% 20,4% 26,3% 28,3% 20,8% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (8) (3) 20 (6) % Finansielle indtægter % Finansielle omkostninger % Resultat før skat % Nettoresultat % Af- og nedskrivninger % Investering i materielle anlægsaktiver (netto) % Pengestrømme fra driftsaktivitet % Frie pengestrømme % Egenkapital % Aktiver i alt % Egenkapitalandel 65,5% 65,9% 66,2% 67,9% 70,5% Antal fuldtidsansatte ultimo kvartalet % Udvandet nettoresultat pr. aktie (kr.)* 0,50 0,49 0,72 0,68 0,50 1% Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.)* - til brug ved udvandet nettoresultat pr. aktie 325,2 324,8 326,9 330,8 333,2-2% Omsætning fordelt på forretningssegmenter: Insulinanaloger % Human insulin og insulinrelateret salg % Antidiabetika i tabletform (OAD) % Diabetesbehandling i alt % NovoSeven % Væksthormonbehandling % Hormonpræparater % Andre produkter % Biopharmaceuticals i alt % Omsætning fordelt på geografiske segmenter: Europa % Nordamerika % International Operations % Japan & Oceanien % Resultat af primær drift fordelt på segmenter: Diabetesbehandling % Biopharmaceuticals % *) For 1. kvt er udvandet nettoresultat pr. aktie/adr a nominelt 2 kr., som inkluderer optioner på Novo Nordisks egne aktier med en udnyttelsespris under den nuværende markedsværdi, beregnet på grundlag af et gennemsnitligt antal aktier på stk. Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 13 af 17

14 Bilag 3: Resultatopgørelse Mio. kr. 1.kvt. 1.kvt. Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) Resultat af primær drift Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (60) 238 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Selskabsskat NETTORESULTAT Nettoresultat pr. aktie (kr.) 3,74 3,71 Nettoresultat pr. aktie udvandet (kr.) 3,72 3,70 Omsætning fordelt på segmenter: Diabetesbehandling Biopharmaceuticals Resultat af primær drift fordelt på segmenter: Diabetesbehandling Overskudsgrad 15,3% 14,5% Biopharmaceuticals Overskudsgrad 36,1% 36,5% Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 14 af 17

15 Bilag 4: Balance Mio. kr. 31. mar dec Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Udskudte skatteaktiver Øvrige finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER I ALT Varebeholdninger Varedebitorer Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Værdipapirer og afledte finansielle instrumenter Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER Aktiekapital Egne aktier (62) (61) Overført resultat Øvrig totalindkomst EGENKAPITAL I ALT Banker og andre kreditinstitutter Hensættelse til udskudt skat Hensættelse til pensioner Andre langfristede hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Bankgæld og afledte finansielle instrumenter Gæld til leverandører Skyldig selskabsskat Andre kortfristede gældsforpligtelser Andre kortfristede hensatte forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt FORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 15 af 17

16 Bilag 5: Egenkapitalopgørelse Øvrig totalindkomst Mio. kr. Egne aktier Overkurs ved emission *) Overført resultat Aktiekapital Valutakursregulering Udskudt gevinst/ tab vedr. sikring af pengestr ømme Øvrige reguleringer I alt 1. kvt Ved årets begyndelse 709 (61) (345) Valutakursregulering af investeringer i dattervirksomheder Udskudt (gevinst)/tab vedrørende sikring af pengestrømme ved årets begyndelse indregnet i resultatopgørelsen for perioden Udskudt gevinst/(tab) vedrørende sikring af pengestrømme ved periodens slutning (29) (29) Øvrige reguleringer (16) (16) Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen (16) 418 Periodens nettoresultat Periodens resultat i alt (16) Omkostninger ved aktiebaseret aflønning Køb af egne aktier (2) (355) (357) Salg af egne aktier Udbytte (1.945) (1.945) Ved periodens slutning 709 (62) (29) kvt Ved årets begyndelse 709 (45) (40) Valutakursregulering af investeringer i dattervirksomheder 8 8 Udskudt (gevinst)/tab vedrørende sikring af pengestrømme ved årets begyndelse indregnet i resultatopgørelsen for perioden (461) (461) Udskudt gevinst/(tab) vedrørende sikring af pengestrømme ved periodens slutning Øvrige reguleringer Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen (359) 34 (221) Periodens nettoresultat Periodens resultat i alt (359) Omkostninger ved aktiebaseret aflønning Køb af egne aktier (2) (225) (227) Salg af egne aktier Overførsel af overkurs ved emission til overført resultat *) (2.565) Udbytte (1.594) (1.594) Ved periodens slutning 709 (47) (32) *) I overensstemmelse med ændringer i Aktieselskabsloven overføres overkurs ved emission til overført resultat. Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 16 af 17

17 Bilag 6: Sammendraget pengestrømsopgørelse Mio. kr. 1. kvt kvt Nettoresultat Regulering for ikkelikvide poster Betalt selskabsskat og renteindbetalinger (netto) (579) (558) Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital 71 (218) Pengestrømme fra driftskapital Nettoinvestering i immaterielle og finansielle anlægsaktiver (30) (6) Investeringer i materielle anlægsaktiver (netto) (595) (723) Nettoændring i omsætningsværdipapirer (over 3 måneder) Nettolikvider anvendt til investeringaktivitet (115) (727) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (2.286) (1.808) NETTOPENGESTRØMME (310) (1.192) Urealiseret gevinst/(tab) på valuta og værdipapirer, som indgår i likvide reserver (4) 130 Likviditetsforskydning, netto (314) (1.062) Likvide reserver ved årets begyndelse Likvide reserver ved periodens slutning Obligationer med løbetid over 3 måneder Uudnyttede garanterede kreditfaciliteter FINANSIELLE RESERVER VED PERIODENS SLUTNING Pengestrømme fra driftskapital Nettolikvider anvendt til investeringsaktivitet (115) (727) - Nettoændring i omsætningsværdipapirer (over 3 måneder) FRIE PENGESTRØMME Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2006 Side 17 af 17

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 2013-08-08 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili Share Kvartalsnyt for investorer fra Novo Nordisk August 2011 Victoza er verdens førende GLP-1 Side 2 Ny pen godkendt i Europa Side 10 Vejen til en førerposition inden for hæmofili Side 10 Medarbejder

Læs mere

novo nordisk årsskrift

novo nordisk årsskrift novo nordisk årsskrift 214 EN KUR MOD TYPE 1-DIABETES kan drømmen blive virkelighed? VERDENS STORBYER SKAL BEKÆMPE DIABETES men hvordan? BEVAR FOKUS, TÆNK LANGSIGTET Novo Nordisks forretningsstrategi DET

Læs mere

lederskab vises gennem handling

lederskab vises gennem handling økonomiske, sociale og miljømæssige resultater 2006 lederskab vises gennem handling diabetesbehandling: fortsat førende biopharmaceuticals: porteføljen udvides Business results re Biophuticals Challenging

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

share SAXENDA LANCERET I USA TIL BEHANDLING AF FEDME POSITIVE RESULTATER FOR GLP-1-TABLET 1. KVARTAL: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 17%

share SAXENDA LANCERET I USA TIL BEHANDLING AF FEDME POSITIVE RESULTATER FOR GLP-1-TABLET 1. KVARTAL: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 17% share KVARTALSVIS INVESTORNYT MAJ KVARTALSVIS INVESTORNYT MAJ SAXENDA LANCERET I USA TIL BEHANDLING AF FEDME POSITIVE RESULTATER FOR GLP--TABLET. KVARTAL: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 7% I LOKALE VALUTAER

Læs mere

share FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT

share FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT share KVARTALSVIS INVESTORNYT AUGUST 15 FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT TILFREDSHED MED FØRSTE HALVÅR Vi er tilfredse

Læs mere

4. kvt. 2013. Ændring %/pp Nettoomsætning 689 612 12,5 % 2.410 2.205 9,3 % Bruttomargin 21,4 % 23,5 % -2,1pp. Ændring %/pp 2014

4. kvt. 2013. Ændring %/pp Nettoomsætning 689 612 12,5 % 2.410 2.205 9,3 % Bruttomargin 21,4 % 23,5 % -2,1pp. Ændring %/pp 2014 Årsregnskabsmeddelelse for Organisk vækst i nettoomsætningen på 9 % i Solid overskudsgrad på 11 % fastholdt Resultatet i hovedtal Nettoomsætningen steg med 9,3 % til DKK 2.41 mio. Resultat af primær drift

Læs mere

1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta

1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta Delårsrapport for 1. kvartal 2015 23. april 2015 1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta Salget i 1. kvartal 2015 steg 8% organisk og 18% i danske kroner i forhold

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

Afkastet af den investerede kapital efter skat (ROIC) blev 42% mod 36% for samme periode sidste

Afkastet af den investerede kapital efter skat (ROIC) blev 42% mod 36% for samme periode sidste Selskabsmeddelelse nr. 6/2013 13. august 2013 Q3 2012/13 Regnskabsmeddelelse, tre kvartaler 2012/13 (1. oktober 2012-30. juni 2013) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner

Læs mere

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2010 29. april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt

Læs mere

Anlægsinvesteringer forventes at udgøre omkring 500 mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes at blive omkring 25.

Anlægsinvesteringer forventes at udgøre omkring 500 mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes at blive omkring 25. Selskabsmeddelelse nr. 1/2014 29. januar 2014 Q1 2013/14 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2013/14 (1. oktober 2013-31. december 2013) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 11%. Målt i danske kroner

Læs mere

Koncernregnskab for 2013. 2013 som ventet; positive forventninger til 2014. 21. januar 2014

Koncernregnskab for 2013. 2013 som ventet; positive forventninger til 2014. 21. januar 2014 21. januar 2014 som ventet; positive forventninger til 2014 Alle finansielle mål for blev nået eller overgået efter gode resultater i 4. kvartal. Den organiske salgsvækst var 7% (5% i danske kroner, 8%

Læs mere

Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal

Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Årsrapport 2008/09 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 1 ) Resultatopgørelse Omsætning 8.820 8.463 8.042 6.709 6.232 Forsknings- og udviklingsomkostninger

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Redegørelser 4 Risikofaktorer 9 Anvendt regnskabspraksis 10 Påtegninger 18 Novozymes Koncernen 21 Hoved- og nøgletal 1998-2002 37 Dattervirksomheder af Novozymes A/S 38

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

ALK offentliggør årsrapport for 2011

ALK offentliggør årsrapport for 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Hørsholm 22. februar 2012 Side 1/87 ALK offentliggør årsrapport for 2011 2011 blev et rekordår for ALK. Omsætning og indtjening nåede det højeste

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Påtegninger 4 Risikofaktorer 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Novozymes Koncernen 14 Oversigt over noter og øvrige data 19 Hoved- og nøgletal 2004-2000 37 Virksomheder i Novozymes

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2008 (9. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere