Jungshoved Nr. 4 Vinter 2007 Årgang 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jungshoved Nr. 4 Vinter 2007 Årgang 3"

Transkript

1 Jungshoved Nr. 4 Vinter 2007 Årgang 3

2 INDHOLD Løst og fast... 4 Med Holger på farten (3)... 6 Nyt fra Jungshoved Skole Jungshoved Idrætsforening Forsamlingshuset Lokalråd Pensionistforeningen Nyt om gammelt Estland-projekt Kirkenyt. Gudstjenester Kirkenyt. Praktiske oplysninger Det hellige Forårets arrangementer Fugle på Jungshoved Nissen i Bønsvig Stafetten (4). Lisbeth Capion Vinaften Balle Lars og Jungshoved McDonald s, Trucks Jungshoved Mølle En arbejdsplads på Jungshoved () Konkurrencer Madklub Jungshoved kalender REDAKTION Knud Jacobsen, ansvarshavende Tlf.: Hanne Rasmussen Tlf.: Merete Siegumfeldt Tlf.: Majbritt Nielsen Tlf.: Frede Jørgensen Tlf Deadline for næste nummer: 1. februar 2008 Forside: Frede Jørgensen Tegninger: Lise Jacobsen Synspunkter i bladet står for forfatterens egen regning og deles ikke nødvendigvis af redaktionen. Redaktionen forbeholder sig ret til at bearbejde og forkorte læserindlæg. Læserindlæg skal afleveres inden deadline og kan være skrevet i hånden, på skrivemaskine eller på pc. Indlæg skrevet på pc behøver ikke have et særligt format. Billeder til indlæg skal være forsynet med tilladelse fra ophavsrettens indehaver. Bladet udkommer i ca eksemplarer og omdeles medio marts, juni, september og december. Bladet udgives af Jungshoved Menighedsråd, Jungshoved Idrætsforening, Jungshoved Lokalråd og Styregruppen for Jungshoved Skole. Tryk: Nordfalster Bogtrykkeri 2

3 Det er altid en glæde, når tidligere bidragydere til bladet vender tilbage med nye indlæg. Frederikke Rasmussen fra Stavreby var den første, der modtog Stafetten. Frederikke er nu udvekslingsstudent i Virginia i USA, og hun har sendt bladet et rejsebrev fra over there. Foruden Frederikkes bidrag har vi i dette nummer også flere andre artikler, som viser, at Jungshoved er et fint udgangspunkt, når man drager ud i den store verden. Det kan man læse om i Stafetten og i artiklen fra Estland. Her på redaktionen er det også en stor glæde, når tidligere Jungshovedborgere ringer eller skriver til os. Artiklen af Preben Hansen om Stenstrup Mølle er et dejligt eksempel på, hvordan en gammel Jungshoveddreng vender tilbage med et spændende indlæg om en tid, der var engang. Ofte bliver vi ringet op af folk, som er barnefødt på Jungshoved, og som har læst bladet og gerne vil abonnere på det. Det synes vi er rigtigt sjovt, også fordi vi tit i samtalens løb får en historie eller to, som vi senere kan dele med læserne. I dette nummer er der også et udførligt referat af lokalrådets og kommunens dialogmøde på Jungshoved Skole d Et rigtigt vellykket og velbesøgt møde. I lighed med sidste år afholdes der igen kulturaftener på Jungshoved Skole. To er allerede afholdt, og en om Galathea ekspeditionen følger i januar. Som noget nyt forsøger undertegnede og Kurt (også kaldet Kokken) at starte en spiseklub på Jungshoved Skole i januar. Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. På vegne af hele redaktionen, Knud Jacobsen, Stenstrup KONTAKTADRESSER: Jungshoved Lokalråd Jørgen Hein Jungshoved Menighedsråd Bente Wermuth Styregruppen for Jungshoved Skole Lise Jacobsen Vicevært for skolen Niels Holger Wermuth Jungshoved Idrætsforening Majbritt Nielsen Strandjagtforeningen Pensionistforeningen Per Sellebjerg Karen Carlsson Amatørfiskeforeningen Gert Jensen Dagplejen Jule-/påskemarked Lissi Henriksen Margrethe Christensen

4 I sidste nummer kunne vi fortælle, at Holger Andersen, Bønsvig i april måned havde forudsagt, at vi ville få en kold og fugtig sommer i Der ramte han jo helt plet, den gode Holger. Nu vover Holger pelsen igen og forudsiger, hvordan han tror, vejret bliver i den kommende vinter. Den bliver kold og med megen sne, siger Holger. Og hvorfor nu det? Jo, august 2007 var en måned med mange sorte skyer, og det varsler sne til vinter. Svalerne rejste sydpå d september. Det var flere dage tidligere end normalt, og det varsler en kold vinter. Så vognmand Søren Nielsen kan godt skrue sneploven på! Vi er lidt bekymrede på redaktionen. Kan det passe, at ingen af vores læsere har en god ålehistorie, som de vil dele med vores læsere? Vi tror det ikke, og gentager opfordringen til læserne om at komme frem med gode ålehistorier og opskrifter, så der i et af de kommende numre af bladet Jungshoved kan blive skrevet en artikel om Jungshoveds nationalfisk. Vi lover ikke at røbe de gode fangstpladser. Traditionen tro blev juletræet igen tændt ved Stenstrup gadekær. Jungshoved skole er igen blevet gjort ren i alle kroge af flittige brugere. Tak til alle jer, der kom d Ud over slid og slæb er det altid en hyggelig dag med samvær på tværs af de mange foreninger og interessegrupper. 4

5 Vordingborg kommune har ydet støtte til skolens kulturaftener i kommende vinter. Det er dejligt og betyder, at vi nu kan nedsætte entréprisen til 30 kr. inkl. kaffe og hjemmebagt kage. Lokalrådets dialogmøde var meget velbesøgt. Alle var aktive i arbejdet med Jungshoveds fremtid. Se mere andetsteds i bladet. Ved landsindsamlingen til Røde Kors blev der indsamlet kr. i den tidligere Præstø kommune, heraf kom de kr. fra Jungshoved sogn. Præstøområdet indtager hermed en flot førsteplads i hele Danmark med et gennemsnit på 7,27 kr. fra hver af kommunens borgere. Som det fremgår af billedet, kræser JIF om deres bude, når der skal deles telefonbøger ud. Knud Jacobsen, Stenstrup 5

6 Med Holger på farten nr. 3 Holger Andersen er født i 1925 på Togeholt. Holger har altid boet på Jungshoved. Han har kørt lillebil på Jungshoved i 16 år og arbejdet i amtets vejvæsen i 25 år. Holger er en strålende fortæller med en fantastisk hukommelse. Holger og jeg havde aftalt, at vi ville forsætte vores tur rundt på Jungshoved engang i efteråret. Holger var igen frisk efter en veloverstået stæroperation. Solen skinnede klart, men køligt, den mandag i oktober, da Holger i sin Mercedes årg rullede ind i Stenstrup klokken 10.00, præcis som aftalt! Det fornægter sig ikke, at Holger er tidligere lillebilsvognmand. Dagens tur skulle gå over Ambæk og Roneklint mod Bønsvig. Efter at vi var svinget gennem Kongeleddet på Ambæk Mark, gjorde vi holdt på toppen af bakken. Fra dette punkt, som med sine 18 meter over havet er Jungshoveds højeste punkt, er der en fin udsigt. Man kan herfra se alle møllerne i Stavreby, Bønsvig og Lundegård på én gang. Neden for bakken ligger markens huse og gårde og putter sig. Gården på Ambæk Mark nr. 9, Ambækgården, 6

7 kaldes også stadig for sognefogedgården. Mens Holger kørte lillebil, havde han ofte ture hertil med par, der skulle have en borgerlig vielse. På udturen var det frøken og hr., og på hjemturen var det fru og hr. Sognefogeden hed, mens Holger kørte lillebil, Johannes Johansen. Ifølge Holger skulle navnet Kongeleddet stamme fra dengang kongen havde vildtbaner (jagtområder) på egnen. Næste stop var lige efter svinget til Skovhusevej i Ambæk. I den nu gule villa var der købmandsforretning indtil Den sidste købmand her hed Johannes Nielsen. Sandkroen Det lille hus i nr. 24 hedder stadig Ei blot det er bygget af en mand ved navn Karl Henning, som var noget på Det kongelige Teater ( Ei blot til lyst ). Tidligere købmandsforretning i Ambæk På Roneklintvej nr.16 lå indtil engang i 60 erne også en købmandsforretning i daglig tale kaldet Sandkroen. Den var velbesøgt! Ofte holdt der omkring og efter lukketid en lang række biler foran forretningen. En af købmændene var Emil Lauritzen. Han kørte varer ud til kunderne i en fin Ford T ladvogn. Den smukke natur omkring Roneklint er præget af de vandfyldte tørvegrave og de sandede jorder. Hvor man tidligere sled for at skaffe brændsel til husene, græsser de vilde gæs nu. På hjørnet af Batterivej og Roneklintvej ligger Strandgården, her fødtes Emil Hansen, der senere blev hjælpepræst i Jungshoved Kirke, og her boede engang Rasmus Petersen, som var en meget populær sognerådsformand for Jungshoved Sogn. 7

8 vildt ridt over isen på vej mod Maderne. Et ridt som ifølge bogen betød druknedøden for de svenske dragoner og deres heste, da de gik gennem isen på det lumske Draget. Strandgården, Roneklint Huset på Roneklintvej nr. 23 blev tidligere kaldt for Korsly. Ejeren var gesandtskabschauffør på Den kinesiske Ambassade i København. Navnet Korsly kom af hans kirkelige interesser. Skippergården på den modsatte side af vejen har sit navn efter en ejer i 40 erne, som havde været skipper, inden han slog sig ned i Roneklint. På vej ud til Batterierne fortalte Holger, at der engang i 1930 erne var blevet fundet en svensk sabel fra svenskekrigen på Østergaards jorder. Da man fandt den, havde den stået med klingen i jorden og skæftet opad. Denne oplysning gav den næste del af turen et passende historisk skær, og da vi kørte mod Batterierne og så over mod Maderne, var det næsten, som om vi kunne se de svenske dragoner fra Carit Etlars Gøngehøvdingen i Batterierne er opført under krigen med englænderne ( ). Efter at englænderne i 1807 havde taget hele den danske flåde, forsøgte man at sikre den indlandske skibsfart med ca. 100 skanser fordelt langs de danske kyster. I ly af skansernes kanoner kunne småskibe sejle langs med kysterne og hermed undgå den engelske flåde, som befandt sig ude på det mere åbne hav. Batterierne ved Roneklint 8

9 skulle sammen med Skansen ved Strandegård nord for Feddet sikre en fri indsejling til Præstø. Da vi gjorde holdt ude ved stranden, sagde Holger: Her stopper så mit område, hvorefter han tog en lille pakke frem, som han pakkede ud. I pakken var et blankt messingskilt med påskriften: Strandfoged Politikreds Nr. 16. Holger var blevet udnævnt til strandfoged for strækningen fra Batterierne til Bønsvig Strand i Udnævnelsen havde fundet sted ved et kirkestævne i våbenhuset i Jungshoved Kirke under ledelse af pastor Norderø. Holger fungerer stadig som strandfoged. Tit har han kørt strækningen langs stranden på motorcykel. Strandfogedens løn udgør en tredjedel af, hvad det indbragte strandingsgods indbringer på en auktion. Holger husker at have indbragt løsrevne farvandsafmærkninger, en engelsk jolle, en russisk røgbombe og forskelligt tømmer, som strandingsgods. En gang i midten af 70érne forliste en polsk fragtbåd ved Bornholm. Lasten, som bestod af tømmer, drev senere i land bl.a. på Jungshoveds kyster. Holger bjergede for kr. tømmer og fik foruden bjergningsløn også en middag af det polske rederis forsikringsselskab på hotel Præstekilde på Møn. På øen Maderne ved indsejlingen til Præstø drev Åge Nielsen hønseri i 30 erne. Gennem årene er øen blevet brugt til afgræsning af kreaturer. Øen ejes af Nysø. På øen er et sommerhus, som udlejes til kunder, der her kan få opfyldt drømmen om at bo på en øde ø. Øst for batterierne ligger Kohavegården. I 1934 var gården ejet af en Kjærulf. Han byggede det første sommerhus i området. Sommerhuset blev bygget helt ude ved vandkanten. Kohavegården blev senere overtaget af Åge Nielsen, som skar tørv i området og senere lavede den store sommerhusudstykning ved Roneklint. I havet øst for Kohavegården kan man ved lavvande se store egekævler stikke op af vandet. Det er rester af en gammel egeskov, som havet nu dækker. Jeg siger tak til Holger for endnu en dejlig tur. En fortsat beretning følger i næste nummer. Knud Jacobsen, Stenstrup 9

10 Jungshoved Skole KULTURAFTEN Jungshoved skole byder indenfor til en spændende oplevelse i den mørke vinterperiode. TIRSDAG D.22.JANUAR: Galathea lll Ekspeditionen Britt Tang Sørensen, miljøkemiker, fortæller og viser billeder fra togtet, som hun var med på i et halvt år for at undersøge udbredelsen og transporten af kviksølv i luften globalt. Forurening af det meget giftige kviksølv er et alvorligt problem. Kl Alle aftener: PRIS kr. 30,00 inkl. kaffe/te og kage. Vi er så heldige, at kommunen har bevilget økonomisk tilskud til disse aftener, hvorfor vi har besluttet at nedsætte prisen, så flere kan få mulighed for at deltage. ALLE ER MEGET VELKOMNE 10

11 Idrætsforeningen Sidste nyt fra svømmeafdelingen Sæsonen er godt i gang, og med lidt hiv og sving har vi trænere til alle hold. Anne Sofie og Henrik var desværre nødt til at melde fra, de kunne ikke afse tiden til trænerjobbet, og så manglede vi en træner til 3 hold, men heldigvis er Ane flyttet til byen og var frisk på at undervise alle 3 hold. Ane er uddannet svømmelærer og arbejder som skolelærer. Midt i det hele måtte Kåre også melde midlertidigt fra som træner, da han skulle til Indien med sit arbejde men her sprang Mogens til og er afløser, til Kåre kommer tilbage igen i januar. Ud over den almindelige svømning har et dusin svømmere deltaget i endnu et mikro-stævne. Disse stævner er en god oplevelse for svømmerne, så nu skal vi prøve selv at afholde et stævne på Tokai. Det bliver søndag den 27. januar 2008, hvor vi håber på god opbakning fra vore svømmere og deres forældre. Hvad angår Tokai s fremtid er der stadig ingen officielle meldinger, om hvad der skal ske, så vi kan blot krydse fingre og håbe, at vi stadig kan leje os ind i svømmehallen også efter den 1. marts 2008! Connie Dalsgaard 11

12 Idrætsforeningen JIF Volleyball Vi spiller frem til maj. Vi har stadig plads til dig. Se her, er der nogle, som vil spille volleyball med os? Vi spiller på Klosternakkeskolen Onsdag kl Ønsket er, at vi var nogle flere. Vi spiller på motionsplan og har det hyggeligt. Det går ikke vildt til. Kan man ikke komme hver gang, er det ok, for vi har selv det samme problem pga. arbejde og møder, Derfor kan det knibe med spillere en gang imellem. Har det interesse, så kom og få en spilleaften ud af det, og se hvordan vi har det eller ring til Max fra JIF. Vi håber, der er nogle flere, som har lyst at komme og spille, da vi kun har volley i JIF i Præstø. Prisen er lille, 250 kr. for hele sæsonen. M.v.h. JIF Max: Aviser og flasker Det er blevet rigtig godt på pladsen. der ligger ikke alle de ting og skidt som før. TAK. Så tomme poser i skraldespand og tomme papkasser ved siden af container fra flasker er ok. Der er lige en vigtig ting! Skraldespanden må ikke bruges til jeres eget problemaffald: engangsdunke, gl. køkkenmaskiner, tøj, øldåser osv. Husk: Dette er alt sammen for at støtte vores egen klub JIF, og det skal osse siges, at folk er meget venlige til det. Vi får rigtig mange flasker og aviser, blade, ugeblade, reklamer, tidsskrifter. Det er flot. Containeren bliver helt fyldt på de 3 måneder det er rigtigt godt. Vi takker mange gange for denne støtte, men husk vi er osse kun mennesker, som jer, til at holde opsyn og gør det frivillig. M.v.h. JIF Max Datoer for indsamling i 2008 : 1. marts, 7. juni, 6. september, 6. december. Man kan altid og hele ugen aflevere ved klubhuset JIF. 12

13 Så blev årets traktortræk overstået. Det var en vellykket weekend med godt vejr og mange besøgende. Vi har allerede nu fastsat en dato for næste års arrangement, som bliver d JIF vil gerne takke alle for den store indsats sponsorer Traktorstævne i Jungshoved som hjælpere og håber på et ligeså positivt resultat til næste år. Vi har i- gen i år fået meget god omtale, og det er jo smadder dejligt. Vi har valgt at sætte et stykke i, som er skrevet af Kim Hoffmeyer, deltager og speaker ved årets træk: Jeg bliver igen nødt til at rose JIF (Jungshoved Idræts Forening), som stadig holder sig på førstepladsen, når det gælder om at have ro og skabe glæde omkring trækkerne, altså os der kommer med traktorerne. Jeg vil passe på, at jeg ikke kommer til at lyde som et ekko af mig selv fra sidste års succes, men hygge det er der sgu hos jer. Skrælle kartofler i en uge... JO-DA. Vi lagde i allerhøjeste grad mærke til den på alle punkter positive gastronomiske oplevelse, der nu engang nødvendigvis hører med, når man er ude en hel weekend. Jeg ved, at mange trækkere kender til "Dagens Ret": Fransk Hot Dog!! Men hvor dælen finder I den tøs, der skræller kartofler i en uge for selv at lave kartoffelsalat til 200 mennesker?? JIF har svaret. Men det er jo ikke det eneste, nej, for ALT var jo hjemmelavet. Og grøn (klubfarven) chokoladekage til kaffen, og det var ikke en rør-op kage fra Bilka. Hands-up-hands-down-Bølge- Banen har en perfekt konsistens, men skal næste år skrabes ind mod midten, så det ikke bliver, som en hul seng på midten. Lidt blomsterkasser, hvide sidelinier og lidt flere reklamer. Så er det helt proff. Tak JIF for et godt stævne. Kim Hoffmeyer 13

14 Jungshoved Forsamlingshus Bestyrelsen for forsamlingshuset har haft et travlt og godt år, bl.a. med dilettant, som takket være Karsten Nielsen og Maja Vang er kommet i gang igen efter en enkelt smutter. Det resulterede i to dejlige opførelser med et fint publikumsbesøg og et overskud til huset. Rigtig dejligt! Allerede nu er de i færd med at gennemlæse nye stykker til næste forestilling, som vil blive opført den 12. og den 16. april Skulle der blandt bladets læsere være nogen, der kunne tænke sig at spille dilettant, så kontakt Maja på tlf Så har vi jo loppemarkedet, der samler og modtager en masse gode ting, som vi sælger så dyrt som muligt. Og det gik rigtig godt i år med et resultat, der er det næsthøjeste nogensinde. Rigtig dejligt! Vi er allerede godt i gang med indsamlingen til næste års loppemarked, som bliver den 12. juli Så hvis I har loppeting, I gerne vil give til os, så ring på (Mona) eller (Maja) og aftal tid for evt. afhentning eller aflevering. Disse ting kan vi ikke selv overkomme, men vi er så heldige, at en masse dejlige mennesker støtter og hjælper os, når vi har brug for det. Der skal herfra lyde en stor tak til alle. De penge, vi får ind, går til vedligeholdelse og nyanskaffelser. Forsamlingshuset er jo et gammelt hus, så der er nok at bruge penge til. Vi har i år måttet købe en opvaskemaskine, en udgift på næsten kr. Nu kunne vi godt bruge nogle nye ovne, 2 nye døre, 3 nye vinduer, og sådan er det hele tiden. Den 30. oktober afholdt vi generalforsamling. Der var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Kaj Jensen ønskede ikke genvalg og blev afløst af Jørgen Wiemann velkommen til Jørgen! Ved samme lejlighed blev der optaget 3 nye medlemmer. Velkommen også til dem! Det ville være dejligt med endnu flere medlemmer, det koster kun 100 kr. om året at støtte det gamle hus. Så kære venner, grib telefonen og meld jer ind på tlf (Tonny Vang). Det var et lille indblik i, hvad vi går og laver i forsamlingshuset. Så kære borgere ring til huset, næste gang I skal holde stor fest, og vær med til at bevare det gamle forsamlingshus. 14

15 JULETRÆSFEST Igen i år, som tradition tro, afholdes der Juletræsfest for børn i Jungshoved Sogn. Det foregår TORSDAG D. 27 DECEMBER 2007 KL I FORSAMLINGSHUSET Vi danser om det store juletræ og julemanden kigger forbi med godteposer til børnene. Der vil være levende musik, sjov, leg og amerikansk lotteri med flotte præmier. Øl, vand, kaffe mm. kan købes. Priser: børn: 20 kr. voksne:15 kr. Juletræskomiteen vil gå rundt fra hus til hus en af de første weekender i december måned. Her vil der være mulighed for at tilmelde sig til festen eller give et bidrag festen er drevet frivilligt og har intet overskud, så alt bidrag hjælper til at holde omkostningerne nede. Man kan også ringe og tilmelde sig, men senest torsdag d. 20. december. Juletræskomiteen søger mennesker, som kan give nogle oplysninger om juletræsfest igennem årerne f.eks. hvornår startede det? Hvem var med? Hvor startede det henne? o.s.v. Vi glæder os til at se jer d. 27/12. Venlig hilsen Juletræskomiteen. Keith Christina Lilla Morten Anita Henrik

16 Mødenotat fra dialogmøde i Jungshoved, den Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser. Deltagere: 40 engagerede borgere deltog i mødet med dialogudvalget: Bent Maigaard Mette Høgh Christiansen Birthe Helth Erling B. Nielsen (afbud) Elly Nielsen (afbud) Lokalrådet for Jungshoved Anja Valhøj og Dorit Mahler Jensen fra administrationen. Indledning og præsentation af planstrategi Mette Høgh Christiansen indledte mødet med at fortælle om idé og intention med dialogmøderne. Præsentation af dialogudvalgets medlemmer og administrative medarbejdere. Mette Høgh Christiansen fortalte kort om at planstrategien rummer to strategier: Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune vedtog den 20. september 2007 planstrategien PLAN 21, som I har fået uddelt her på mødet. (Strategien var uddelt til folk på bordene). Planstrategien dækker over to strategier: Kommunalbestyrelsens langsigtede strategi for planlægningen og udviklingen af kommunen. Lokalrådet Kommunalbestyrelsens strategi for den lokale indsats for en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Strategien sætter fokus på de temaer, som kommunalbestyrelsen mener, har stor betydning for udviklingen i kommunen i de kommende år. Det er også de temaer, der har betydning for kommuneplanen. Herefter fortalte Bent Maigaard videre om tilblivelsen af planstrategien og præsenterede denne. Planstrategien har været længe undervejs Politikerne tog fat på arbejdet med planstrategien allerede i januar i år, hvor kommunalbestyrelsen på et visionsseminar satte de første ord på en fælles vision for Vordingborg Kommune, som kommunalbestyrelsen vedtog i marts I april inviterede vi til debat om visionen og kommunens udvikling inden for en lang række temaer på et stort og velbesøgt inspirationsmøde i Langebækhallen. Efterfølgende har vi i de forskellige politiske udvalg arbejdet videre med formuleringen af politikker for alle de temaer, der dækker kommunens aktiviteter. I denne planstrategi kan vi nu præsentere kommunalbestyrelsens samlede vision og mål for kommunens udvikling i de kommende år som grundlag for arbejdet med en ny samlet 16

17 kommuneplan for Vordingborg Kommune. Det har været en spændende proces for kommunalbestyrelsen, og vi har særligt været meget glade for den interesse fra borgere og foreninger, der er vist i den indledende debat om kommunens udvikling. Ny kommuneplan for Vordingborg Kommune som en helhed Strategien skal nu omsættes til en kommuneplan, der skaber helhed og sammenhæng i kommunen. Vi håber, at rigtig mange vil deltage i debatten om, hvordan vi skal virkeliggøre målene i den efterfølgende kommuneplan. Kommunalbestyrelsen er meget optaget af, at borgere og foreninger har mulighed for at få indflydelse på deres lokalområdes udvikling og dermed også deres hverdag. Vi vil arbejde ihærdigt på at sikre folkelig interesse for og ejerskab til den ny kommuneplan. Derfor har vi også tilrettelagt debatperioden for planstrategien, der nu er i høring, og det indledende arbejde med kommuneplanen ved 17 dialogmøder i 17 lokalområder, hvor dette møde er det første. Fakta om Planstrategien Samtidig med dette forslag til planstrategi er der udarbejdet en redegørelse for den hidtidige planlægning og en vurdering af udviklingen. Redegørelsen danner baggrund for strategioplægget og en beslutning om at udarbejde en helt ny kommuneplan for Vordingborg. Altså en fuld revision af de fire kommuneplaner, der tilsammen dækker Vordingborg Kommune og indarbejdelse af regionplan 2005 til en samlet kommuneplan. Redegørelsen kan ses på kommunens hjemmeside Planstrategien er nu i offentlig høring i perioden 24. oktober december Inden for denne periode kan I komme med bemærkninger, idéer og forslag til strategien. Planstrategien er samtidig forarbejdet til den kommende kommuneplan. Arbejdet med kommuneplanen indledes på de 17 dialogmøder ved debat med borgerne om deres lokalområdes særkender og udviklingsmuligheder. Kortlægning og workshop Dorit Mahler Jensen gennemgik den kortlægning der vil ske efterfølgende, og som dagens workshop skal give input til. Kortlægningen vil danne baggrund for en ny workshop med lokalområdet til foråret, hvor der skal arbejdes med egentlige forslag til planer for området. Denne proces tages der også hul på senere på mødet i dag, hvor vi stiller spørgsmålet om, hvor der kan arbejdes med forbedringer. Anja Valhøj introducerede workshoppen, som herefter igangsattes efter følgende model: 17

18 Workshop a. Hvad er unikt i vores område. b. Hvad vil vi gerne være med til at forbedre. Målet er at få skabt konsensus om 10 ting, der er særlig betydningsfulde i det pågældende lokalområde, samt de 10 vigtigste forbedringsområder. Metode Efter en kort summen ved bordene skriver alle en farvet seddel med det emne, man sættet mest pris på ved at bo i området. Sedlerne grupperes efter emner, og der vælges fælles overskrift, herefter får man mulighed for at prioritere ved hjælp af 3 streger, der kan fordeles på de emner, man finder vigtigst. Øvelsen gentages med forslag til forbedringsområder, man gerne vil være med til at arbejde for. Resultatet af workshoppen fremgår af nedenstående foto. Der blev arbejdet engageret med workshoppen, hvor resultatet er gengivet herunder: De ti højest prioriterede unikke ting: 1. Lokalbutik Brugsen 2. Natur og natur/miljø 3. Skolen 4. Aktiviteter skolen Jungshovedbladet 5. Rent miljø 6. Ro og stilhed 7. Mørke 8. Skov og strand 9. De små havne 10. Forsamlingshus De elleve højest prioriterede forslag til forbedringer: 1. Bevarelse og vedligeholdelse af skolen 2. Varetagelse af Natura Støtte til forsamlingshus 4. Mere offentlig transport 5. Økologisk Jungshoved 6. Flere naturstier/kondistier 7. Bevarelse af idrætsforeningen 8. Fartbegrænsninger 9. Sikre Jungshoved skoles fremtid 10. Arbejdspladser 11. Ikke industri Birthe Helth samlede op på de ovenfor gengivne workshop-resultater, og Mette Høgh afrundede mødet og takkede for motiveret deltagelse i workshoppen, selvom nogle havde haft anden forventning til mødet. Jørgen Hein takkede også for den gode deltagelse. Yderligere forhold som kom frem i workshops, men ikke blev blandt de ti højest prioriterede: Gadebelysning? Nej, tak 18

19 Unikt: Landsby- og kulturmiljø: Varieret arkitektur Landsbymiljø Jungshoveds historie Stavreby Havn Et bosted Gadekær Bønsvig Havn Kirken Rejsestalden Landsbymiljø med liv i De mange landsbyer Slotsruinen Svend Gønges Hule Unik historie: Slotsbanken, Batterierne, langdysser Mange små lokalmiljøer Seværdigheder Service: De små vandværker Lokale kunstnere Lokal vejmand Sommerhusene Lokalt kunsthåndværk Lokalforretning Mange fritidstilbud Bussen Lokal-liv: Kulturdage hvor alle er med Foreningsliv Lokalrådet Miljøgruppen Hjælpsomhed Forbedringer: Service: Telebussen bedre dækning Tele-infra-struktur Forbedrede kloakforhold Bønsvig Strand (Havn) oprenses og forskønnes Trafik: Begrænsning af tung trafik Forbedret trafikskiltning f.eks. byskilte Søparkvej overtages af kommunen. Fokus på fart for menneskeliv Ej bom på Søparksvej Lav hastighed i byerne (30-40 km) Lokal-liv: Småbørn i skolen f.eks. legestue, idræt, mødregruppe Aktiviteter, hvor børnefamilier kan mødes (legedage, voksentrim, mens ungerne leger, klippe/klistre, tur i skoven) Aktiviteter for børn og unge Økonomisk støtte til Jungshovedbladet, hjemmeside m.m. Bedsteforældreordning hvor man kan låne bedsteforældre og børnebørn Idræt/motion Natur og miljø: Stavreby Havn bevares Forhold mellem industri og natur 19

20 Unikt: Samarbejde på tværs af alder, foreninger og interesser i bl.a. skolen Fællesskab Socialt samvær - netværk Natur & miljø: Fugleliv Naturen/friheden Særlig vegetation Natura-2000 Svineproduktion biogas En mangfoldig natur Det levende land Nær ved vandet Forbedringer: Genetablering af Lodsstien Vandmiljø forbedres (mindre udledning fra landbruget) Endnu renere miljø Naturen bevares Jungshoved er en perle endnu Ej forurening Oprensning af gadekæret i Bønsvig Bolig og erhverv: Lokalplaner for alle landsbyer Ungdomsboliger Flere boliger 20

21 Lokalrådet Lokal hjemmeside for Jungshoved åbner den 1. december Lokalrådet har taget initiativet til denne lokale hjemmeside. Det er vores håb, at vi med den lokale hjemmeside kan skabe dialog, og en mere direkte vej til at vores lokalområde bliver en stærk egn, som selv er med til at styre den vej udviklingen skal gå. (citat fra hjemmesiden) Vi er to repræsentanter fra lokalrådet, Ann Helen og Kristian, som har påtaget os opgaven at være administratorer, og dermed hovedredaktører og koordinatorer i forbindelse med udviklingen af denne enestående hjemmeside. Enestående, fordi dette er et forsøg på at skabe en brugerskabt lokal hjemmeside. Den er tænkt som et fællesprojekt, hvor der er flere redaktører, der står for hver sin del af hjemmesiden. Du vil som repræsentant for en forening eller en lokal gruppe, som virksomhed, kulturskaber eller som aktiv lokalbeboer få mulighed for at bidrage til hjemmesidens udvikling. Af samme grund har vi i forbindelse med udviklingen af hjemmesiden indgået en samarbejdsaftale med Vordingborg Kommune, hvor vi i forbindelsen med oprettelsen og udviklingen vil skabe en erfaringsbank for processen, og på den måde bidrage til at andre lokalområder kan udvikle lignende dialogformer. For tiden arbejder vi hektisk på at prøvekøre hjemmesiden og få rettet de vigtigste funktioner, sådan at vi den 1. december kan invitere jer alle til at se på Jungshoved på en ny måde. Vi vælger at åbne hjemmesiden i den form, den har, til 1. december, fordi den alligevel aldrig bliver endelig færdig. Det er nemlig meningen, at den skal leve og vokse, skabt af os, som bor og lever på Jungshoved. Derudover skal den være et sted på Internettet, hvor man kan finde viden om Jungshoved og kontakter til mennesker og foreninger, som holder til her. Som gammel beboer, der vil vide nyt om halvøen, som nytilflytter eller som turist og gæst, der har brug for inspiration og fakta om halvøen. Vi forestiller os, at man kan blive redaktør for sin egen del af hjemmesiden og på den måde præsentere sin forening og sine aktiviteter for offentligheden. Kulturpersoner fra øen med særlig indsigt vil bidrage med indlæg om øens historie og kultur. Vi forestiller os, at man som virksomhed eller kulturproducent, med hjælp fra vores erhvervs 21

22 og kulturredaktør Nina, også fra lokalrådet, gennem hjemmesiden kan præsentere sin virksomhed og sine idéer. På turistsiden vil man kunne finde kontakter til seværdigheder og service. På linksiden vil vi præsentere links til relevante og lokale hjemmesider. Og ikke mindst debatsiden, som vil være en mulighed for at diskutere vigtige lokalt relevante forhold. Tanken er at skabe et vindue med mange facetter, som kan give et billede af den spraglede mangfoldighed, som findes her på Jungshoved. Som koordinatorer vil vi i løbet af vinteren afholde en række seminarer, hvor vi inviterer jer, der, som speciale-redaktører, gerne vil bidrage til hjemmesiden, så I trygt og roligt kan blive guidede ind i hjemmesidens muligheder. Hjemmesiden er skabt ud fra et koncept med færdige skabeloner, så det skal være brugervenligt. Det eneste, der kræves for at være redaktør, er, at man har en computer og opkobling til Internettet. Vi kan kontaktes på , eller på hjemmesiden. Ann Helen: Kristian: Mange hilsner fra Ann Helen og Kristian fra lokalrådets bestyrelse Nyt fra Jungshoved Pensionistforening Løvfaldstur Vores løvfaldstur gik i år til Orø. Torsdag d. 18/10 kl kørte 46 glade mennesker fra Jungshoved på løvfaldstur ad de små vej gennem Vestsjælland til Hammer Bakker. Her tog vi med slæbebåden til Orø. Vi startede med at spise på Orø Kro, hvor vi fik en rigtig dejlig 22

23 middag (gammeldags flæskesteg med masser af sprød svær og hjemmelavet is). Herfra kørte vi til Orø Mindemuseum. Her var så mange ting at se, så vi havde alt for lidt tid. (Jeg ved, at der er nogle deltagere, der har været deroppe igen) Vi kørte nu en tur rundt på øen og tilbage til træk færgen og tilbage til Hammer Bagger. Nu gik turen videre til Chr. VI Overdrevskro. Her fik vi eftermiddagskaffe med hjemmelavet lagkage. Nu gik turen så mod Jungshoved igen. Hanne Rasmussen Vi har igen i år eftermiddags hygge om tirsdagen fra kl , hvor der kan spilles kort, laves håndarbejde m.m. men vi kunne godt tænke os der kom lidt flere. Venlig hilsen bestyrelsen Nyt om gammelt angående Jungshoved: JUNGSHOVED har modtaget en egnshistorie fra Torben Dienesen: Det efterfølgende er på foranledning af min far, Ove Dinesen, bragt til veje af genealog Thorvald Hatt. Den beretter om engelsk indkvartering i Stavreby. Som supplement hertil kan jeg fortælle, at museumsinspektør Karsten Skjold Petersen under et foredrag i Fensmark den 6. november om 200-året for Københavns bombardement og flådens ran fortalte, at to engelske linjeskibe spærrede i Storebælt, således at ingen trafik kunne gennemføres mand under engelsk flag var i Danmark. Heraf var altså nogle i Stavreby. Det sker, at der i egnene omkring Jungshoved bliver talt lidt nedladende om denne dejlige halvø. Her kommer derimod en solstrålehistorie. Den foregår i 1807, ja for netop 200 år siden. Lidt endnu ældre historie kommer også med, da det jo er vanskeligt at tale om historie og Jungshoved uden at komme ind på Gøngehøvdingen. Citat fra bog af P. D. Faber (der bl.a. var præst i Jungshoved Kirke , red.), der i fortællingen om Svend Poulsen (Gønge) beretter, at bønderne fra Gisselfeld Kloster Gods vægrede sig ved at gøre vagttjeneste, og i det hele taget var for feje til at gøre modstand mod svenskerne. I fodnoten skriver han: Langt anderledes bare bønderne i Jungshoved Sogn sig ad i trængselsåret De sendte og bragte proviant til landeværnet ved Roskilde, 40 mand øvede sig frivilligen i våben og krigstjeneste. De besørgede farlige transporter til søs 23

24 og lands og holdt brevveksling med øerne åbne, endog medens fjenden lå indqvarteret i Stavrebye, og de færdedes nat og dag samt udestode farer og møjsommeligheder, så snart de blot anmodedes derom med hensyn til at skade fjenden. De lode sig bruge til at indhente kundskaber om fjendens forfatning og stilling og bragte sikre efterretninger tilbage. Stemningen hos almuen var i almindelighed god. Hans Majestæt Kongen har allernådigst ved en egenhændig skrivelse tilkjendegivet beboerne af Jungshoved Sogn sin allernådigste tilfredshed med deres viiste tænkemåde og dåd. Denne skrivelse har jeg ladet indføre i Vordingborg Distrikts Retsprotokol, så det efterkommerne kunne underrettes om, hvo deres fædre vare, der havde mands mod i brystet, da det gjeldte, og opmuntre til troskab mod Konge, til Dåd for Fædreland og Arne. Der er ikke noget, der hedder Retsprotokol, derfor er der på Landsarkivet gennemgået Vordingborgs Rytterdistrikts Justits- og Domprotokol og Nordre Birks Justitsprotokol , men uden at finde Kongens brev. Forgæves er Skifteprotokollen gennemgået, det er jo også en slags retsprotokol. I Rigsarkivet er der ved arkivars hjælp søgt en kopi af det originale brev fra kongen, men uden held. Torben Dinesen Smidstrup Estlands-projekt på vejen igen Endnu engang er det lykkedes os at skaffe sponsor til vores Estlands-projekt. Brugt tøj og legetøj er indsamlet blandt vores venner og bekendte, varebilen er pakket til bristepunktet, klar til at køre mod Estland. Denne hjælp når frem til fattige familier takket være vores sponsor, gårdejere Birgitte og Peter Andersen, Jungshoved. Af Anette K. Rasmussen, Stavreby og Jannie Cederlund, Mern Datoen er d. 25 september, aftenen før vores ottende transport af brugt tøj/legetøj med mere, til trængte familier i Baltikum, tager sin begyndelse. En dame ringer fra Rønnede-egnen og spørger om vi er kørt, da hun meget gerne ville have noget med igen. Bilen var allerede pakket til bristepunktet, men vi sagde til hende at hun måtte komme med det, da vi nok ville køre igen til foråret. Hun kom med det dejligste vintertøj, så et par sække måtte ud af bilen igen og blev erstattet af dette for årstiden mest nyttige tøj. 24

25 Anette K. Rasmussen og Jannie Cederlund klar til afgang Vi forlod Stavreby kl.7:00 onsdag morgen, kørte de ca. 800 km til Stockholm, sejlede i 15 timer til Tallinn, som er hovedstaden i Estland og skulle nogle danskere være i tvivl, er Tallinn en sammentrækning af Taani Linn som på estisk betyder Dansker Byen. Vi var, som vi altid er, når vi drager af sted på vores lille mission, meget spændte på hvad/hvilke forhold vi havde i vente. Selvom vi har set og oplevet det en del gange efterhånden, bliver vi alligevel hver gang lige overraskede over, at forholdende set med danske overflodsøjne er så elendige og sørgelige. På overfarten kom vi i kontakt med et estisk-svensk ægtepar, som spurgte meget interesseret til vores lille projekt. De havde kontakt til en kvindelig læge, som samlede ind til meget trængte familier på et plejehjem nede sydpå, så hvem ved? Måske skal vores forhåbentlig niende transport gå derned, hvis vi er så heldige endnu engang at kunne skaffe en eller flere sponsorer. Vi kører mod den lille by Keila, ca. 30 km. vest for Tallinn. Vi havde sat Ivika stævne på en benzin station uden for byen. Ivika er en estisk dame i begyndelsen af 30 erne, der ligesom vi, ønsker at gøre et stykke frivilligt arbejde for fattige familier i Estland. Kontakten til Ivika er skabt gennem Filip Rasmussen, Stavreby og Rotary International i Tallinn. 25

26 Vi hilser på Ivika, som fortæller, at hun er gift, mor til 2 estiske adoptivbørn, og indtil for nylig var lærer på den lokale skole i den lille landsby Klooga. Som lærer på skolen oplevede hun, hvilke ringe forhold byens familier levede under. Hun fortæller bl.a., at nogle af eleverne om vinteren i 10 til 20 graders frost kom i sutskolignende fodtøj. De havde ikke andet fodtøj. Frokosten fik børnene gratis på skolen, men hun oplevede ofte, at eleverne kun spiste halvdelen, for derefter at bringe resten med hjem til deres mindre søskende. Vi får at vide, at familierne især mangler tøj, børnetøj, sko, støvler, tæpper og dyner, ja, selv blyanter mangler de. Efter vores lille snak kører vi bagefter Ivika til et social center i byen Karjaküla, hvor vi skal aflevere vores ca. 60 tøjsække og legetøj. Under centeret er der et kælderrum, hvor sækkene skal opbevares indtil efterfølgende mandag, hvor de vil blive kørt ud til skolen i Klooga. Byens familier kommer så selv mandag eftermiddag, når skolen er lukket, for at hente det tøj og legetøj som de ved Ivicas hjælp vil få tildelt. Efter bilen er tømt og vores mission ligesom er slut, kører vi en tur igennem Klooga, for selv at se og opleve landsbyen. Husene ligger i et grønt skovområde, og det er den skønneste efterårsdag, men på trods af dette virker byen trist og forladt. Her er intet liv udenfor. De huse nogle kan kun kaldes for skure vi ser, trænger i den grad til renovering. Vi tager afsked med Ivika og kører tilbage mod Tallinn. Vi kører derfra med en god fornemmelse, og med en viden om, at en hel landsby får glæde af den hjælp vi, samt vores venner og bekendte, med hjælp af vores sponsor Birgitte og Peter Andersen, Jungshoved, har bragt til dem. En stor tak skal lyde til jer alle 26

27 Kirkenyt GUDSTJENESTER December 2007-marts 2008 Allerslev Jungshoved 3. s. i Advent 16. dec s. i Advent 23. dec. Ingen Juleaften 24. dec Juledag 25. dec (højmesse) (kort tjeneste) 2. juledag 26. dec. Ingen Julesøndag 30. dec Ingen Nytårsdag 1. jan (kort tjeneste) (højmesse) Fastelavn 3. feb Helligtrekongersdag 6. jan Ingen 1. s. efter Helligtrekonger 13. jan s. efter Helligtrekonger 20. jan s. efter Helligtrekonger 27. jan s. i fasten 10. feb. Ingen 9.00 Marianne Gaarden 2. s. i fasten 17. feb Ingen 3. s. i fasten 24. feb Midfaste 2. mar. Ingen 9.00 Jesper Blomgren Mariæ Bebudelse 9. mar Aftengudstjeneste 11. mar Optakt t. påske Ingen Palmesøndag 16. mar. Ingen Kirkebil I begge kirker har vi det sådan, at der altid er mulighed for at få en kop kaffe (eller te) og en snak efter højmessen. Kirkebilen kører til alle højmesser, dvs. gudstjenester kl Er der kun én gudstjeneste i pastoratet (Allerslev og Jungshoved sogne), kører kirkebilen til denne uanset tidspunkt. Det koster 5 kr. at benytte kirkebilen, der kører fra begge sogne og fra Præstø. Man skal tilmelde sig dagen før inden kl. 12 hos Vordingborg Taxa, telefon Med venlig hilsen, Jungshoved Menighedsråd 27 Bente Wermuth, tlf

28 Kirkenyt ADRESSER OG TELEFONNUMRE: BEGGE SOGNE Torben Møllenbach Allerslev Præstegård Træffetid: tirsdag - fredag Lørdag efter aftale Organist Elena Stilling Kirkesanger Bodil Bennetzen Kasserer Revisor Tommy Nielsen Strandgårdsvej 23, Præstø ALLERSLEV Graver Bent Sørensen Træffetid: Tirsdag-fredag Menighedsrådsformand Tove Grundtvig Kirkeværge Helle Johansen Menighedsrådet gør opmærksom på, at møderne i rådet er åbne, og at alle er velkomne til at overvære dem. Kommende menighedsrådsmøder er planlagt til: tirsdag den 15. januar tirsdag den 4. marts tirsdag den 22. april 2008 Alle møder starter kl og foregår i Rejsestalden ved Jungshoved Kirke. Der er valg til menighedsråd i november Hvis du er interesseret, ville det måske være en god ide at komme og høre mere om, hvad det er for nogle ting, menighedsrådet arbejder med. JUNGSHOVED Graver Poul Hansen Træffetid: Tirsdag-fredag Menighedsrådsformand Bente Wermuth Kirkeværge Aase Petersen Samtlige ansatte i begge kirker holder deres ugentlige fridag om mandagen. 28

29 Kirkenyt PRAKTISKE OPLYSNINGER FØDSEL En fødsel skal meddeles sognepræsten senest to hverdage efter fødslen. Man skal medbringe: Den gule fødselsanmeldelse fra sygehuset, forældrenes dåbs- eller navneattester, en eventuel vielsesattest eller hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed uden at være gift en omsorgsog ansvarserklæring. DÅB Et barn skal have navn senest seks måneder efter fødslen. Det kan ske ved dåb eller ved navngivelse. I begge tilfælde henvender man sig til sognepræsten. Præsten skal bruge begge forældres dåbs eller navneattester samt vielsesattest, hvis den foreligger. Ved dåb skal man desuden have navn og adresse på mindst tre faddere. En gudmor eller gudfar er også fadder. Man skal være døbt for at være fadder og skal være over konfirmationsalderen (men behøver ikke at være konfirmeret). VIELSE Vielsesdato og kirke skal aftales med præsten, hvor der også oplyses om papirer og aftales tid for samtale. DØDSFALD Meddelelse om dødsfald gives til sognepræsten i afdødes bopælssogn, der i forbindelse med meddelelsen aftaler det videre forløb med de efterladte. SOGNEBÅNDSLØSNING I Danmark behøver man ikke at være medlem af det sogn, man bor i. Man kan løse sognebånd til et andet sted, hvor man føler sig mere hjemme. I praksis er det præsten og ikke kirken, man knytter sig til ved en sognebåndsløsning. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til den sognepræst, man gerne vil løse sognebånd til. KENDT FÆLLESGRAV Der er nu på kirkegården gjort plads til Kendt Fællesgrav både til urnegrave og til kistebegravelser. Kendt Fællesgrav er en gravplads, hvor gravstenene er af ens størrelse og nedfældet i grønsværen. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til graveren. 29

30 For nogle år siden var min kone og jeg på ferie på den græske ø Rhodos. Et vidunderligt sted med seværdigheder og mange udflugtsmuligheder. En af disse ture gik til en lille ø ikke langt fra Rhodos, som hed Simi. Her på øen var der et meget gammelt kloster, og hver eneste dag var der sejlture derud, og vi syntes, at det lød mægtigt spændende, så vi tog af sted. Den eftermiddag var vi kommet i stort tal. Iført den gængse turistuniform, dvs. shorts, t-shirts, bikinier, solbriller, en let taske, og naturligvis et kamera, steg vi i land. Det ville være forkert at sige, at vi besøgte klostret, nej, vi invaderede det. Vi vadede ind i kirken, ind i det allerhelligste. Vi knipsede løs med vores kameraer, vi så på de gamle smukke ikoner, vi kiggede undrende på disse gamle mænd, der gik rundt i deres gamle slidte kutter og passede på deres gamle ting, vi masede os ind foran folk, der kom for at gå i kirke og tilbede ikonerne. Vi så, at de gamle hellige skrifter lå slået op, men det var som om al denne hellighed gik hen over hovedet på alle os turister. Det var som om hele rummets særlige karakter blev forstyrret af alle os turister, der uanfægtet gik rundt, som om vi ikke vidste, hvor vi var. Det hellige For alt hvad vi så udtrykte jo det hellige. Disse gamle mænd havde viet hele deres liv til dette kloster, alt her var en stor henvisning til Gud og til JK til den hellige jomfru, til alt det, der er helligt. Og er det ikke en del af det at være et moderne menneske. Vi er jo frigjorte, traditionerne siger os ikke så meget som før, vi er blevet individualister, og sommetider gør vi vores egen målestok til alles målestok. Og her er der ofte ikke plads til Gud, og vi har glemt, hvad netop det hellige er. For det hellige er noget andet end os og det vi skaber. Det hellige har noget med håbet at gøre. Det er en gammel kristen tanke, at den der håber, han og hun håber på Guds indgriben. Håbet har ikke så meget med optimisme at gøre, en tro på fremtiden, og heller ikke, at det nok skal gå alt sammen. De bibelske fortællinger handler næsten altid om, at jo værre det går, jo nærmere katastrofen er, des stærkere forkyndes håbet om, at Gud griber ind. Det var det, som klostret med al inventaret, med alle ikonerne, alt det som munkene udstrålede i deres klædedragt, deres lange skæg og med hele deres liv. De havde viet hele deres liv til den Gud, der griber ind i historien. 30

31 Nu kommer så alle højtiderne, og de minder os om det samme: Advent, jul, helligtrekongerstid, fastetid og senere påsketid. Alle disse fortællinger fortæller om håbløshed, om at det går dårligt, og juleaften hører vi at ingen ville tage imod Josef og Maria. Men i alt dette hører vi om Guds nåderige indgriben. I de fortællinger er der et helligt håb, også når det ser sortest ud. Glædelig jul og godt nytår. Torben Møllenbach De tre vise mænd. Mosaik fra det 6. årh. i domkirken i Ravenna. Foto af Nina Aldin Thune, Wikipedia 31

32 Forårets arrangementer i Allerslev/Jungshoved Filmen Shakespeare In Love Præstegården, Allerslev, d. 24. jan., kl Som en optakt til Hamlet-forestillingen og busturen til Det nye skuespilhus, København, vises filmen Shakespeare In Love. Filmen er ikke strengt historisk, men fortæller en romantisk komedie, hvori man har blandet træk fra Shakespeares eget liv og skuespillet om Romeo og Julie. Filmen har et meget flot sceneri og godt skuespil. Den varer ca. 2 timer, og undervejs holder vi en pause, hvor man mod en mindre betaling kan få en øl, vand, eller vin og en sandwich. Aftenen er i øvrigt åben for alle interesserede. Af hensyn til det praktiske bedes man melde sig til inden d. 17. jan Pris for traktementet får man at vide ved tilmeldingen. Kan du din historie? Præstegården, Allerslev, d. 19. feb. kl Foredragsholder: Tine Lindhardt, generalsekretær i Det danske Bibelselskab. Som menneske er vi formet af en række historier og fortællinger blandt andet de historier og fortællinger, der hører vores familie og slægt til. Men i dag er der mange andre end familien, der gerne vil fortælle historier om os og for os. For eksempel dem, der gerne vil sælge os deres varer eller deres mening eller deres tro. Fortællinger har nemlig magt. Men er alle fortællinger og historier lige gode? Og kan man skifte historie og fortælling ligesom man skifter skjorte? Og så er der jo også den bibelske fortælling og historie, hvilken rolle spiller den for vores liv og identitet? Og hvem skal i grunden sørge for, at dén historie bliver fortalt videre? Tør vi? spørger Tine Lindhardt. Alle er velkomne til at deltage, og selv være med til at besvare det måske provokerende spørgsmål. Kaffe/the koster 20,00 kr. Shakespeare på Film Foredragsholder: Filmmand og kender Ulrich Breuning Jungshoved Rejsestald, 12. marts, kl Ulrich Breuning har en fortid ved Danmarks Radio, hvor han i en årrække præsenterede nye film i fjernsynet, og ellers er han ansat ved Filmskolen, hvorfra nye talenter til dansk film udklækkes. Det er en kapacitet, som kommer og fortæller om nogle af de film, der er bygget over Shakespeares skuespil. Både de alvorlige og de muntre, for Shakespeare mestrede både de tunge tragedier og de muntre løjer, som kendes fra komedierne. Undervejs viser Ulrich Breuning eksempler på, hvorledes instruktører har opfattet og forstået Shakespeare gennem årene. Alle er velkomne, og deltagelse er gratis. Kaffe/the koster 20,00 kr. 32

33 Fugle på Jungshoved Vintertiden er over os, og selvom det måske ikke er blevet koldt endnu, er naturen og fuglene parate til den kommende tid en årstid, hvor det hele mere eller mindre går i stå. Fuglene skal nu helst være i god form, og så skal de befinde sig på det rigtige sted. Ellers er det især mængden af føden og heldet med at finde den, der vil være det afgørende for om man overlever. Det er ikke så meget et spørgsmål om, hvor koldt det bliver. Så længe der er mad nok vil de fleste fugle overleve. F.eks. flyver svalerne ikke til syden fordi de fryser her om vinteren, men simpelthen fordi deres føde ikke findes herhjemme i den periode. Det er typisk de fugle, der udelukkende lever af levende insekter, der forlader os om vinteren, derimod kan de fugle, som kan skifte over til at æde vegetabilsk kost, blive her. Dog er fugle som mejser og spætter gode til at finde overvintrende insekter i dvale, som ellers sidder godt gemt rundt omkring i barkrevner og under udhæng osv. Men selvfølgelig er tilgængeligheden også vigtig. Hvis der ligger meget sne eller vandet er isdækket, kan det også give en kritisk situation, og så især for større fugle som andeog rovfugle. Nu er det, at haven bliver ekstra værdifuld for de mindre fugle. Haven rummer mange fordele for adskillige mindre fugle om vinteren i forhold til det åbne land og skoven. Den har ofte en stor variation af træer og buske med fødeemner i form af frugt, bær og frø. Tætte buske som giver sikre skjule- og overnatningssteder, og så er der de store mængder af fuglefoder. Foderbrættet er med til at hjælpe mange fugle levende igennem vin- 33

Mødenotat fra dialogmøde i Jungshoved Den 08.11.2007

Mødenotat fra dialogmøde i Jungshoved Den 08.11.2007 Dorit Mahler Jensen 09-11-2007 2007-28562. Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere 40 engagerede borgere deltog i mødet med dialogudvalget: Bent Maigaard Mette Høgh Christiansen Birthe

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Det sker i vinter. på Jungshoved

Det sker i vinter. på Jungshoved Det sker i vinter på Jungshoved STYREGRUPPEN FOR JUNGSHOVED SKOLE byder alle velkommen til en ny vintersæson 2011-2012 på Jungshoved. Igen i år udkommer folderen som en del af bladet Jungshoved. Se også

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde på Østmøn Den 24.10.2007

Mødenotat fra dialogmøde på Østmøn Den 24.10.2007 Mødenotat fra dialogmøde på Østmøn Pernille M. Nielsen Referent Den 20.11.2007. Sagsnr: 2007-26695 Inden mødet var der foretaget invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Ca 65 engagerede borgere

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Oprydning efter container nr. 4 og begyndelse på nr. 5

Oprydning efter container nr. 4 og begyndelse på nr. 5 Oprydning efter container nr. 4 og begyndelse på nr. 5 Skjorte affald fyldte 9 sække. Godt det ikke kom derned. 26.5.2007 Kl. 10 begyndte jeg at rydde op og fik kørte et kæmpe læs op til brændbart. 12.30

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Det sker i vinter. på Jungshoved

Det sker i vinter. på Jungshoved Det sker i vinter på Jungshoved STYREGRUPPEN FOR JUNGSHOVED SKOLE byder alle velkommen til en ny vintersæson 2012-2013 på Jungshoved. Igen i år udkommer folderen som en del af bladet Jungshoved. Se også

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2016

Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Kære sørøvere, prinsesser, superhelte og andet godtfolk. Er I klar til at slå katten af tønden? Nu er det igen

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver:

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Tak for jeres arbejde med at ajourføre slægtsregnskabet. Jeg kan fortælle, at vores mor 6.7. Else Kirstine (Stinne)

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER Marts - juni 2016

Kirkenyt. GUDSTJENESTER Marts - juni 2016 Kirkenyt GUDSTJENESTER Marts - juni 2016 Jungshoved Allerslev Midfaste 6. mar. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren Marie Bebudelse 13. mar. 10.30 9.00 Palmesøndag 20. mar. 14.00 Konfirmandernes gudstj. 10.30

Læs mere

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen:

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen: Til jule-pynte-dagen var der som sædvanlig rigtig god opbakning. En af de dage, jeg altid ser frem til det er simpelthen bare så hyggeligt. Tusind tak til Bruger-/Pårørenderådet for et godt arrangement

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Oktober 2009 21. ÅRGANG

Oktober 2009 21. ÅRGANG Oktober 2009 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG

September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Ann R. Nielsen...40 54 05 61 Pilte

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

Midtdjurs Friskole, Ramtenvej 14D, 8581 Nimtofte. Skole: SFO:

Midtdjurs Friskole, Ramtenvej 14D, 8581 Nimtofte.   Skole: SFO: UGEBREV nr. 13 uge 46 Årgang 6 Tarzanbane Nu er tarzanbanen færdig og taget i brug. Den er blevet rigtig flot, og heldigvis synes børnene at den bare er god at lege på. Tusind tak til de forældre, der

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 JANUAR 2013 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 Akut bolignød blandt områdets småfugle løst af dygtige Tumlinge Du finder Skærven sammen med en masse anden information på vores

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Ugebrev 41 Indskolingen 2015

Ugebrev 41 Indskolingen 2015 Ugebrev 41 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Efter en dejlig PMU- uge, hvor hele skolen summede af Storm P og alle hans fluer, fantasifulde opfindelser og finurlige figurer er den

Læs mere

Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge:

Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge: Fritter 1's nyhedsbrev for november 2009. Efterårsferien Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge: Sæbekasse løb Tirsdag deltog vi i sæbekasse løb. Deltagerne fra 2.&3.klasse

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Test din viden om Adverbier

Test din viden om Adverbier Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adverbier 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Nyhedsbrev fra Toppen Februar 2014

Nyhedsbrev fra Toppen Februar 2014 Kære børn og forældre Så kom vi vel ind i det nye, og med masser af sne og frost til stor glæde for børn og barnlige sjæle Husk derfor ekstra tøj og varm udetøj, for vi kælker og leger ude hver dag!! Her

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere