Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

2 Rengøring af huset Efter grundig udmugning starter den egentlige rengøring. Fedt- og proteinhinder indeholder store mængder mikroorganismer, og de har gode vækst- og opformeringsbetingelser her. Det er derfor af stor betydning, at disse fjernes. Desuden forringer fedt- og proteinstoffer desinfektionsmidlets effekt. Anvend Bio Totalrens i en 1,5% opløsning (1,5 liter til 100 liter vand). Sæbeopløsningen bør virke i minutter, inden den spules af med vand. Alle flader vaskes med sæbe. Alt inventar vaskes med sæbe. Ved brug af hedtvandsrenser bør vandet have en temperatur på ca. 50 o C. Højere temperatur medvirker til, at proteiner denaturerer og derved brændes fast på overfladen. Når der bruges sæbe i vaskeprocessen, opnås optimale muligheder for god rengøring og dermed også mulighed for optimal desinfektion. Rengøring afsluttes med at alle vandpytter fjernes Side 1

3 Desinfektion af huset Virocid der består af glutaraldehyd, 2 forskellige kvaternærammoniumforbindelser, alkoholer og glycoler anvendes til desinfektion af tomme bygninger og inventar. Virocid s patenterede og unikke sammensætning gør, at midlet desinficerer meget hurtigt, hvilket er en klar fordel, da man ellers risikerer, at det aktive stof er fordampet, inden det når at få kontakt med mikroorganismerne. Virocid skader ikke inventaret og kan anvendes ned til 5 0 C. Virocid desinficerer tørre og fugtige flader. Ved fugtige flader bør man dog sikre sig, at der ikke sker en fortynding af brugsopløsningen; det vil sige, at blankt vand skal fjernes inden desinfektionen. Virocid skal virke i 3-5 timer før udluftning påbegyndes. Der skal luftes ud i 12 timer. Brugskoncentrationer: Fladedesinfektion: Anvend Virocid i 0,5%-1,0% opløsning. (0,5-1,0 liter til 100 liter vand rækker til 750 m 2 flade). Ved sygdomstilfælde: Anvend 1,5% i opløsning. (1,5 liter til 100 liter vand) Efter desinfektionen kalkes gulv og vægge med Hydrat kalk: Anvend 15 kg til 100 liter vand. Alternativt anvendes kaustisk soda: Anvend 1,5 kg til 100 liter vand. Vær opmærksom på gulvafløb, sprækker og revner dækkes OBS: Disse basiske opløsninger er kraftigt ætsende. Anvend personligt beskyttelsesudstyr. Side 2

4 Tågedesinfektion I stedet for desinfektion ved påsprøjtning kan anvendes varmtågedesinfektion eller koldtågedesinfektion. Disse metoder vinder mere og mere frem, da de (dersom det udføres korrekt) sikrer, at kemien kommer ind i sprækker og revner, og således desinficerer overalt i huset. Varmtågekanon: Varmtågedesinfektion: Anvend Virocid i 25% opløsning 1,0 liter Virocid + 3,0 liter vand rækker til 500 m³ Kolddyseanlæg: Koldtågedesinfektion: Anvend Virocid i 0,5%-1,0% opløsning ved almen smittetryk. Anvend Virocid i 1,5% opløsning ved højt smittetryk. Anvend 10 liter brugsopløsning pr. 20 m 2 gulvareal. Efter desinfektionen kalkes gulv og vægge med hydratkalk. Anvend 15 kg hydratkalk til 100 liter vand. Alternativt anvendes kaustisk soda. Anvend 1,5 kg kaustisk soda til 100 liter vand. Vær opmærksom på gulvafløb, sprækker og revner dækkes OBS: Disse basiske opløsninger er kraftigt ætsende. Anvend personligt beskyttelsesudstyr. Side 3

5 Vandsystemet Rengøring og desinfektion af vandsystemet Efter hvert hold dyr bør vandsystemet renses og desinficeres på grund af den ophobede biofilm i rørene. Biofilmen indeholder kalk- og mineralrester, okker og bakterier m.m. Påfyld systemet en 2% opløsning af CID 2000 (2 liter til 100 liter vand). Opløsningen skal virke i 4-5 timer, hvorefter systemet skylles med rent vand. Da CID 2000 indeholder mange forskellige kemiske rense og desinficerende stoffer bliver systemet renset optimalt. I systemer hvor der er tendens til dryp fra vandniplerne, tilsættes KVANOL 10% i en 0,1% opløsning (1 liter KVANOL 10% til 1000 liter vand) i 3 5 dage. Til kontinuerlig desinfektion af vand: Til løbende desinfektion af vandet og fjernelse af begyndende biofilmdannelse anvendes CID 2000 i en 0,02% opløsning (20 ml til 100 liter vand). Denne dosering anvendes i et døgn hvert tredje døgn. Side 4

6 Desinfektion af udenomsarealer Betonplatforme ved huset fejes og spules. Det er vigtigt, at der også her foretages en grundig rengøring. Til desinfektion af udendørsarealer med fast bund (beton, asfalt, fliser eller sten) anvendes Virocid, såfremt temperaturen er over 5 0 C. Desinfektionen kan foretages med lavtrykssprøjte, og der anvendes en opløsning på 0,5%-1,0% Virocid (0,5-1,0 liter til 100 liter vand). Anvend 10 liter brugsopløsning til ca. 75m 2. Ved sygdomsudbrud eller situationer med højt smittetryk anvendes en dosering på 1,5 % (1,5 liter til 100 liter vand). Til desinfektion af løs jord og andre steder med organisk materiale anvendes Hydratkalk (15 kg til 100 liter vand). Eller kaustisk soda (1,5 kg til 100 liter vand). OBS: Disse basiske opløsninger er kraftigt ætsende. Anvend personligt beskyttelsesudstyr. Mus og rotter bekæmpes og vegetation omkring huset fjernes, således at dette ikke kan fungere som skjulested for disse. Side 5

7 Forrum Forrummet skal være delt op i et rent og et urent område, og disse skal være delt af rist og campylobacterplade. Det er god praksis, at der i det rene område forefindes støvler, der kun anvendes inde i huset. Disse støvler vaskes og desinficeres jævnligt. Til støvlebad anvendes Virksom 2000 pulver i en 2% opløsning (200 gram til 10 liter vand). Ønskes et jodholdigt produkt anvendes io Power i en 6% opløsning (6 dl til 10 liter vand). Badet udskiftes 2 gange om ugen (når badet kun er svagt rødt). I forrummet skal der også være mulighed for at vaske og desinficerer hænder (brug håndsæbe og alkoholbaseret hånddesinfektion) og der skiftes til tøj, der kun anvendes inde i huset. (Hænder vaskes og desinficeres inden det rene tøj tages på). Evt. hat efterlades også i det urene område. Forrummet vaskes efter at huset er vasket Forrummet desinficeres samtidig med at huset desinficeres Forrummet desinficeres ca. en gang ugentlig Side 6

8 Fodersiloer I fodersiloer kan opstå situationer, der nødvendiggør rengøring og desinfektion. Dette kan være mere eller mindre besværligt, men dersom det skal gøres effektivt, er det nødvendigt at vaske og spule siloen, inden den desinficeres. Rengøring inden desinfektion er af allerstørste vigtighed, da der her er tale om virkeligt fedtede flader. Til rengøring anvendes Bio Totalrens i en 1,5% opløsning (1,5 liter til 100 liter vand). Til fladedesinfektion anvendes Virocid i en 0,5%-1,0% brugsopløsning (0,5-1,0 liter til 100 liter vand). Der skal anvendes 10 liter brugsopløsning til 75 m 2 flade. Til varmtågedesinfektion anvendes Virocid i en 25% brugsopløsning (1,0 liter til 3,0 liter vand). Der skal anvendes 4 liter brugsopløsning til 500 m 3. Side 7

9 Diverse opgaver Side 8

10 Udregningsskema Bio Komplet PLUS Fladedesinfektion/Køledyseanlæg Varmtågedesinfektion m² flade der skal desinficeres (gulvareal x 3,5) Liter Bio Komplet PLUS ved dosering 1,5% m³ rum der skal desinficeres Liter Bio Komplet PLUS 75 m² 0,15 l + 10 l vand 100 m³ 0,25 l + 0,50 l vand 500 m² 1,00 l + 67 l vand 400 m³ 1,00 l + 2,00 l vand 750 m² 1,50 l l vand 600 m³ 1,50 l + 3,00 l vand m² 2,00 l l vand 800 m³ 2,00 l + 4,00 l vand m² 2,50 l l vand m³ 2,50 l + 5,00 l vand m² 3,00 l l vand m³ 3,00 l + 6,00 l vand m² 3,50 l l vand m³ 3,50 l + 7,00 l vand m² 4,00 l l vand m³ 4,00 l + 8,00 l vand m² 5,00 l l vand m³ 4,50 l + 9,00 l vand m² 6,00 l l vand m³ 5,00 l + 10,00 l vand m² 7,00 l l vand m³ 5,50 l + 11,00 l vand m² 8,00 l l vand m³ 6,00 l + 12,00 l vand m² 10,00 l l vand m³ 13,50 l + 27,00 l vand m² 11,00 l l vand m³ 14,50 l + 29,00 l vand m² 12,00 l l vand m³ 15,50 l + 31,00 l vand Fladedesinfektion/Køledyseanlæg Liter VIROCID ved dosering 1,0% m² flade der skal desinficeres (gulvareal x 3,5) VIROCID Varmtågedesinfektion m³ rum der skal desinficeres Liter VIROCID 375 m² 0,50 l + 50 l vand 250 m³ 0,50 l + 1,50 l vand 750 m² 1,00 l l vand 500 m³ 1,00 l + 3,00 l vand m² 1,50 l l vand 750 m³ 1,50 l + 4,50 l vand m² 2,00 l l vand m³ 2,00 l + 6,00 l vand m² 2,50 l l vand m³ 2,50 l + 7,50 l vand m² 3,00 l l vand m³ 3,00 l + 9,00 l vand m² 3,50 l l vand m³ 3,50 l + 10,50 l vand m² 4,00 l l vand m³ 4,00 l + 12,00 l vand m² 4,50 l l vand m³ 4,50 l + 13,50 l vand m² 5,00 l l vand m³ 5,00 l + 15,00 l vand m² 5,50 l l vand m³ 5,50 l + 16,50 l vand m² 6,00 l l vand m³ 6,00 l + 18,00 l vand m² 6,50 l l vand m³ 6,50 l + 19,50 l vand m² 7,00 l l vand m³ 7,00 l + 21,00 l vand m² 7,50 l l vand m³ 7,50 l + 22,50 l vand m² 8,00 l l vand m³ 8,00 l + 24,00 l vand Side 9

Vejledning for Swimmingpool

Vejledning for Swimmingpool 1 Vejledning for Swimmingpool INDHOLD Sandfilteranlæg Generelt Side 2 Eltilslutninger Side 2 Montering og opstart af filter Side 2 Filterets forskellige funktioner Side 3 Opstart af filter Side 4 Støvsugning

Læs mere

Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde

Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Sund hud Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Mari-Ann Flyvholm og Gitte Lindhard, 2005 Redaktion: Signe Bonnén Layout:

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

VANDPLEJEMIDLER, TEST, POSER, KAR

VANDPLEJEMIDLER, TEST, POSER, KAR VANDPLEJEMIDLER, TEST, POSER, KAR Side Afsnit 12 2 New Algae Killer 3 AQ-66 Algemiddel 4 AQ-23 & Vandoptimering 5 Testere & Testsæt 6 Fish Pharma Vandpleje 7 Fish Pharma Vandpleje 8 Fish Pharma Vandpleje

Læs mere

Mundpleje, hvor der er specielt behov

Mundpleje, hvor der er specielt behov Mundpleje, hvor der er specielt behov professional dental care Forord Denne pjece er udarbejdet af Gunhild Langballe og Margrethe Skov. Begge er autoriserede tandplejere og har en lang og bred klinisk

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Rotters smitterisiko

Rotters smitterisiko Rotters smitterisiko Rotters smitterisiko Rotter som smittebærere En af de væsentligste årsager til at rotter er uønskede i samfundet, er deres evne til at bære smitte. Rotter er i stand til at smitte

Læs mere

At få mad gennem en PEG-sonde

At få mad gennem en PEG-sonde E N T E R A L E R N Æ R I N G At få mad gennem en PEG-sonde Råd og vejledning Denne brochure er tænkt som en vejledning i, hvordan man bedst muligt vedligeholder en PEG-sonde. Fresenius Kabi producerer

Læs mere

Afd. 28-30 - Sammenlægning

Afd. 28-30 - Sammenlægning AAB Afd. 28-30 Brugervejledning Afd. 28-30 - Sammenlægning BEBOERVEJLEDNING OM DRIFT & VEDLIGEHOLDELSE - ved ibrugtagning efter endt ombygning/renovering af lejligheden Indhold: - Malede overflader - Ophængning

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

din guide til hurtigt resultat

din guide til hurtigt resultat din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner side 2 KAN MAN TRÆNE MAVEN FLAD? Ja, det kan du eller i hvert fald kan du træne den fladere, hvis den er for stor. Om den bliver helt flad,

Læs mere

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer.

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer. Overfladebehandling ved påførsel af et tyndt mørtellag Overfladebehandling med tyndt mørtellag kan defineres som finpuds, der påføres direkte på underlaget - eksempelvis murværk - således at dettes overfladekarakter

Læs mere

Indhold 1. Indhold. Farvekort emaljer Farvekort bundmaling

Indhold 1. Indhold. Farvekort emaljer Farvekort bundmaling DEN LILLE SØSTÆRKE Indhold 1 Før du maler Hvornår kan jeg male?........... 3 Ventilation...4 Fjernelse af gammel maling....... 4 Affedtning og rengøring...5 Slibning...6 Spartling...8 Udregning af malingsareal....9

Læs mere

God hygiejne. Indvindingsboring. Vandværker. Ledningsnet

God hygiejne. Indvindingsboring. Vandværker. Ledningsnet God hygiejne Indvindingsboring Vandværker Ledningsnet Hvad er god hygiejne ved arbejde i vandforsyningen? Velkommen til Vestforsyning Vand A/S. Her arbejder vi med drikkevand, og det stiller særlige hygiejniske

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Brøndbyløbet 11 færdige poster

Brøndbyløbet 11 færdige poster Brøndbyløbet 11 færdige poster Brøndby-løbet er et stjerneløb, det vil sige at alle poster er inden for et afgrænset område, og deltagerne hele tiden skal tilbage til START posten før de går videre til

Læs mere

WE BRING THE FUEL YOU BRING THE BODY

WE BRING THE FUEL YOU BRING THE BODY WE BRING THE FUEL YOU BRING THE BODY 1 INDHOLD I denne brochure får du først en introduktion til de tre væsentligste faktorer inden for sportsernæring; kulhydrat, væske og protein. Alle Maxims produkter

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima God rengøring - godt indeklima EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren,

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning L142051 DENM/1M Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Alt hvad du behøver at vide. om bumser

Alt hvad du behøver at vide. om bumser Alt hvad du behøver at vide om bumser NÅR ALT ER IRRITERENDE Bryster, skægvækst og forældre, der ikke forstår en. Menstruation, overgangsstemme, kærlighed. Følelsen af, at alt er muligt og at alt er kaos.

Læs mere