Marsk & Muld. Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 3 april-maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marsk & Muld. Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 3 april-maj 2014"

Transkript

1 Marsk & Muld Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 3 april-maj 2014

2 er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist er den 1. mandag i ulige måneder. Materiale indleveres til Villy Lønne på mail: Redaktionen: Elin Hjuler Kristian Kyndi Villy Lønne Erling Pedersen Gert Vejlgaard Layout og opsætning: Grafisk Produktion ApS AKTIVITETSKALENDER MARTS Torsdag den 27. marts kl Den 29. og 30. marts kl April Torsdag den 10. april kl Søndag den 13. april kl Søndag den 27. april kl Tirsdag den 29. april kl Maj Torsdag den 15. kl Onsdag den 21. kl Torsdag den 29. kl Juni Mandag den 16. kl Torsdag den 26. kl FASTE MØDER: l l l Koordineringsmøde Arbejdsweekend forsamlingshuset Åbent hus i lokalarkivet Store Badedag. Ribe Svømmehal Affaldsindsamling fra Farup Skole Tirsdagsklub Klokkekoncert og salmer i kirken Boldaften ved Farup Skole Koncert m. Niels Løkkegaard m.fl. Sogne-sti-vandring i Hillerup Sogneudflugt Marsk & Muld holder fast møde anden mandag i ulige måneder hos Villy Lønne. Lokalarkivet holder fast møde torsdag i ulige uger kl på Farup Skole. Bogbussen holder på skolens P-plads om torsdagen kl Se i øvrigt aktivitetskalenderen på Oplag: 400 stk. FARUP SOGN Marsk & Muld kan også ses på 2

3 Gør til din foretrukne Så er landsbypedellerne i gang! Esbjerg Kommune har nu ansat de 4 landsbypedeller under seniorjobordningen, som det var hensigten fra starten, og de er i gang rundt om. Mens Entreprenøren fungerer som arbejdsgiver, er det ude i lokalområderne, at arbejdet skal udføres. Meningen er at landsbypedellerne i et team kører ud i lokalområderne og udfører landsbypedelarbejdet. Landsbypedellerne må ikke tage arbejdet fra en ordinær ansat. Det betyder, at man ikke må fyre en medarbejder, for at få plads til en landsbypedel. Man må heller ikke lade en landsbypedel udføre arbejde, som man tidligere har betalt en privat for at få udført. Som et eksempel kan nævnes maling af forsamlingshus; Har man tidligere betalt en maler for at få forsamlingshuset malet, kan dette arbejde ikke overtages af landsbypedellen. Men har forsamlingshuset tidligere været malet af frivillige, må landsbypedellen godt male forsamlingshuset. Lokalråd, borgerforeninger samt idræts- og fritidsforeninger med flere kan gøre brug af landsbypedelordningen. Også byerne kan byde ind med opgaver Betegnelsen»landsbypedel«er nok lidt misvisende, da ordningen gælder i hele kommunen og ikke bare i landsbyerne, men det er den betegnelse man igennem nogle år har lært at kende, og derfor holder vi fast i det. Kan landsbypedeller modvirke, at de lokale ildsjæle brænder ud? I Danmark har vi en lang tradition for at have mange ildsjæle i det frivillige foreningsliv. Ildsjæle er folk, der gør en ekstraordinær indsats for samfundet uden at blive økonomisk belønnet herfor, alene for at fremme den gode sag. Gennem de seneste år har specielt de tyndt befolkede områder været præget af funktionstømning og affolkning. Dette har gjort disse områder sårbare som aldrig før. For at modvirke tilbagegang er det vigtigt, at de lokale foreningsildsjæle har gode betingelser. Hvordan fastholder vi deres entusiasme, idérigdom og mange aktiviteter, uden at de brænder ud? En mulighed er at aflaste dem gennem en kommunal landsbypedelordning som denne i Esbjerg Kommune, hvor en landsbypedel kan give et serviceløft til lokalområderne. Herved aflastes de lokale ildsjæle og kan i højere grad koncentrere sig om at udvikle nye tiltag og varetage de aktiviteter i foreningslivet, de interesserer sig mest for. Typer af opgaver Nogle af de opgaver, der indtil videre er budt ind med er vedligehold og rengøring af udendørsarealer, malerarbejder, træfældning og beskæring, vedligehold af borde og bænke samt klubskure, vinduespudsning, reetablering af petanque- og tennisbaner. Der er stadig en hel del ledig kapacitet, så byd endelig ind med opgaver. Specielt efterlyser pedellerne indendørsopgaver her i januar, februar og marts, da en del af udendørsopgaverne af gode grunde afventer forårets komme. Hvem kontakter man? Har man en opgave, som kunne være en opgave for kommunens landsbypedeller, så udfylder man et skema og sender til leder af Virksomhedscenteret John Knigge, som kan træffes på eller tlf , hvor skemaet også kan rekvireres. Affalds 2014 indsamling Søndag den 27. april afholdes der affaldsindsamling i Farup og omegn. På denne dag afholder Danmarks Naturfredningsforening en landsdækkende affaldsindsamling. Vi starter kl hvor F.S.B.G. er vært med rundstykker og kaffe/juice, hvorefter vi udvælger, hvem der går på hvilke ruter. Efter indsamlingen (omkring kl ) vil Farup Jagtforening være vært med lidt mad og drikke i form af grillpølser, øl og sodavand. Lignende arrangementer blev også afholdt i 2010, 2011, 2012 og 2013, hvorfor det med rette kan kaldes en tradition. Det er svært at finde grunde til ikke at møde op!!! Mød op og deltag i et godt arrangement, hvor den står på frisk luft ad libitum, og hvor du kan blive opdateret på den seneste sladder. Mødested: Farup Skole i skolegården. 3

4 er for alle men mest for dig/sognet Ungdomsklubben Formandens årsberetning 2014 Der er igen gået et år i Farup ungdomsklub og vi skriver nu Det har været et år med en ny formand som har brugt lidt tid på at sætte sig ind i tingene. Vi har været udfordret af konkurrence fra en nyopstartet klub i Ribe. Vi har valgt at se tiden an ift hvorledes det vil påvirke medlemstallet her. Som det ser ud nu, er der 30 meldt til i år fra kl. Hvoraf nogle kun er ½ årlig. Dette er et lille fald i medlemstallet ift Der er flere børn og unge som ikke bor i Farup der spørger til om de må blive medlem af klubben. Det tager vi som et positivt tegn på at der er et rart sted at være. Samtidig har vi endnu en gang fået ryddet op i rummene og det helt store projekt har været at få etableret et biografrum. Altsammen for at gøre klubben til et attraktivt sted for børnene og de unge at komme. Medarbejdere Annemette har nu været leder i godt 3 år, og hun er en kompetent leder af klubben. Hun styrer klubben flot og har mange gode forslag til tiltag, der er til gavn for børnene og de unge. Hun synes at sprogbruget ind imellem er grov og disrespektfuld, og der har været et tilfælde at karantæne fra klubben på den konto. Hun har dog bestyrelsens opbakning til den linje hun lægger. Vi har stadig Bente som en glad og stabil medarbejder og har fået Emil Vesterby Hansen som ny mand. Det er godt at have en ung mand til at underholde drengene. Dagligdagen i klubben ligner de øvrige år, det er mit indtryk at de unge hygger sig og har det godt, både på almindelige klubaftener og til de mere specielle weekendarrangementer. Der er som tidligere klubaftener mandag og onsdag. Åbningstiden er til fordi der skal være åbent 3 timer ad gangen for at vi kan få tilskud. Det meste af tiden har vi rådighed over gymnastiksalen, hvilket bliver benyttet flittigt, især i vintertiden. Desuden er der i sommertiden udeaktiviteter, som har fyldt mange klubaftener, suppleret med særarrangementer, som i denne sæson har været: Opstartstur til go-kart i Skærbæk og overnatning i klubben Tur til skøjtehal Videoaften Bolcheaften Der er allerede nu planlagt endnu en tur i skøjtehal og en afslutningstur i stil med de andre år. Sidste år havde vi desuden salg i boden ved gymnastikopvisning og det skal vi sikkert igen. Vi håber det bedste for klubbens fremtid. Økonomisk har vi haft en stor udfordring. Hovdparten af budgettet er gået til lønninger og vi har derfor måttet sætte lønnen ned for at have penge til aktiviteter. Ligeledes har vi nedsat pris niveauet på vores ture. Afslutningsturen sidste år gik til klubben i Skærbæk, modsat Dayz resort, hvilket var en stor succes. Vi har også set på, hvorledes vi har kunne tjene penge til klubben. I den forbindelse har vi haft kontakt til forsamlingshuset og borgerforeningen mhp salg af medlemskort. P.t. afventer vi stadig en endelig afklaring på om det bliver til noget. Vi har til vores biografprojekt søgt og fået et legat samt fået doneret et billiardbord, maling og arbejdskraft. Vi synes, at vi er gode til at udnytte de ting, der er til rådighed. 4

5 Gør til din foretrukne Konstituering af bestyrelsen for Farup Borgerforeningens bestyrelse Forsamlingshus 2014 På bestyrelsesmøde torsdag den 6. februar 2014 Kasserer (Ikke i bestyrelsen) Bjarne Schou, Farup Kirkevej 23, mobil: konstituerede bestyrelsen sig som følgende: Formand Søren Høy Bendixen, Formand Betina Jørgensen, Præstegårdstoften 3, mobil: Næstformand Lisbeth Schmidt, Havevej 5, mobil: Sekretær Sussi Dilani Knudsen, Krovej 7, mobil: Menige Preben Sjælland, Farup Kirkevej 35, mobil: Benny Johannsen, Krovej 2, tlf Suppleant Anne Mette Schmidt, Havevej 2, mobil: Revisorer Hans Marten Smidt, Tanderup Digevej 36, tlf Jeanette Andersen, Præstegårdstoften 1, mobil: Åbent hus i Lokalarkivet Lokalarkivet indbyder igen til åbent hus torsdag den 10. april fra kl Vi byder på kaffe/the og kage. Formanden og kassereren aflægger beretning/regnskab. Vi håber på en hyggelig aften med mange deltagere. Med venlig hilsen Lokalarkivet, Farup Kirkevej 2, 6760 Ribe Næstformand Lone Ebsen Kasserer Ragna Weidinger, Sekretær og kontaktperson for gymnastik Laila Fog, Kontaktperson for fodbold Lars Andersen, Medlemmer Birthe Marie Christensen, Thomas Kierkgaard Suppleanter Jeppe Christensen, Tom Viborg Pedersen Revisorer Hans Marten Schmidt, Gert Vejlgaard Medlemskab af F.S.B.G. Ønsker man at deltage i de aktiviteter som F.S.B.G. arrangerer i løbet af foreningsåret, skal man selvfølgelig også betale for det. Der er ikke mange, der har betalt Kom nu ind på hjemmesiden og få styr på det. Vi er begyndt at opkræve højere pris for ikke-medlemmer til vores arrangementer! I 2014 er beløbet 75 kr. pr. person i husstanden over 18 år, som ønsker at være medlem. Beløbet kan indbetales på hjemmesiden ved brug af Dankort. Ud af de 75 kr. går 20 kr. til dette fantastiske blad. Du kan med fordel holde dig opdateret på Med venlig hilsen Bestyrelsen i F.S.B.G. 5

6 er for alle men mest for dig/sognet Til alle bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter for forskellige interessegrupper i Farup sogn. INVITATION Farup Sogns Borger og Gymnastikforening inviterer til Koordineringsmøde i Farup Forsamlingshus TORSDAG Den 27. MARTS 2014 kl På mødet vil det være muligt at koordinere aktiviteter, således at uheldige kollisioner mellem aktiviteter kan undgås. Drøfte nye udviklingsmuligheder. Indgå samarbejdsaftaler foreningerne imellem. Udveksling af oplysninger mellem foreningerne mv. Få nye (gerne vilde) idéer og finde ildsjæle (ikke nødvendigvis blandt de tilstedeværende), der vil hjælpe med at udføre dem. Andet. Mødet er ikke for en lukket kreds, så alle idérige borgere er velkomne. Samtlige foreninger opfordres til at sende en eller flere repræsentanter. Er man forhindret i at deltage, kan relevante oplysninger gives til undertegnede, der på bedst mulig måde vil forsøge at viderebringe disse. Der udsendes referat, og hjemmesidens kalender opdateres efterfølgende. HUSK! Medbring kalender over alle planlagte aktiviteter. Tilmelding og eventuelle spørgsmål eller kommentarer kan rettes til Søren Høy Bendixen på eller

7 Gør til din foretrukne Tak for lån Kære Anne Kirstine og Erling. Tak fordi, at I igen i år ville låne os Logitranshallen til vores årlige gymnastikopvisning fredag den 7. marts Det er vi glade for. Det betyder meget for borgerforeningen, at der er nogen, der kan være med til nedbringe vores omkostninger, så vi kan holde gang i sognet. På bestyrelsens vegne Søren Høy Bendixen Formand Boldaften 2014 Onsdag den 21. maj kl afholder vi Boldaften på»farup Stadion«, hvor vi dyster mod hinanden i rundbold. Efterfølgende kan der købes kaffe/kage, øl og vand, ligesom der også fyrres op i bålet til en omgang snobrød. Kom og vær med til en hyggelig og social aften. I lighed med sidste år, arrangere vi igen i år kage-bage-konkurrence. Bag/lav den lækreste kage i sognet, og bliver den solgt som den første, så vinder du en præmie. Der skal minimum kunne sælges 12 stykker af kagen, ellers er der ingen regler. Kage-tilmelding: Ring eller send en sms til Birthe på slush ice Skal du have børnefødselsdag eller vil du bare arrangere noget koldt at drikke for hele familien, så kan borgerforeningen hjælpe dig. Vi har købt en slush ice maskine, som vi også udlejer. Vi har selv brugt den flere gange, og du har formentlig set den til nogle af vores arrangementer herunder landsbyfest. Skriv en mail til: for nærmere oplysninger. Store Badedag Store Badedag i Ribe Svømmehal bliver afholdt søndag den 13. april fra kl Vi mødes i svømmehallen, hvorefter der er gratis svømning for medlemmer af F.S.B.G. Svømmehallen lukker kl , og der bades således i de sidste 2 1/2 time af den offentlige åbningstid. Ved ankomst oplyser man blot at man er medlem af F.S.B.G. Hvis man ikke er medlem, så betaler man selv, så husk at få betalt medlemskab på hjemmesiden dk 7

8 er for alle men mest for dig/sognet Ribe Fodslaw Søndag den 26. januar afvikledes Ribe Fodslaws vintertur med start og slut fra Farup Skole på 5, 10 og 20 km ruter, med 98 deltagere fra eks. Ribe, Fredercia, Skanderborg, Kjellerup, Silkeborg, Sønderborg, Tønder og Harrislee i Tyskland, men vist ingen lokale fra Farup! 50 gik den lange tur på 20 km ad bl.a. markveje og stier til Kammerslusen og ind til jernbanen ved Lundgårdsvej en barsk tur med frost og frisk vind i ansigtet, men en del af dem kørte efter turen videre til Tønder for lige at nå en tur der også inden aften! Ribe Fodslaw er stiftet for 30 år siden, men efter 5 år faktisk gået i stå, hvorefter Werner Straadt (formand) og undertegnede (kasserer) overtog aktiviteterne og en ny bestyrelse stiftede foreningen igen med rettigheder til navnkundige vandringer som Dr. Dagmars March og Riberhusmarch, idag gennemføres Vinterturen i januar, Velgørenhedsvandring (tidl. Unicefmarch) i juni til fordel for udsatte børn, Riberhusmarch i september, Julemærkemarch i december til fordel for Julemærkehjemmene og Julemotionsturen 2.juledag. Startstederne skifter for at kunne give vandrerne variation og nye oplevelser rundt i landskaberne, mange går ture hver weekend og i løbet af ugen og der arrangeres ture til udlandet gennem Dansk Motions Forbund og gennem IVV (International Volks Verbund) samles der kilometer i marchbøger som udløser mærker og medaljer for dem som dyrker vandring som sport ud over motion. Skilteholdere Som mange nok har bemærket, så har vi fået nye skilteholdere på torvet i Farup, samt 3 mobile til opstilling på Farupvej ved nr. 5, på Kærbølvej lige efter jernbaneoverskæringen samt på torvet i Hillerup. Disse fine holdere er kommet i stand med hjælp fra Farup Smede og Tømmermester H. Bruun samt lokale kræfter. Vi siger tak for sponsorratet og ser frem til, at bruge skiltene endnu mere. Med venlig hilsen Søren Høy Bendixen Farup Sogns Borgerog Gymnastikforening Jeg har selv tidligere deltaget i Hærvejsvandringen på 300 km fra Schleswig til Viborg på 6 dage og Neijmegen Marchen i Holland på 200 km på 4 dage sammen med andre, men det kræver meget træning og erkender at det var dengang for mig, men gode oplevelser gav det. Mere info på eller hos undertegnede. Gert Vejlgaard 8

9 Gør til din foretrukne Gymnastikopvisning Fredag den 7. marts blev der sunget, svunget og sprunget i Logitranshallen for borgerforeningen afholdt traditionen tro den årlige gymnastikopvisning. I år var der 7 hold med. Vinteren igennem havde alle holdene øvet sig og trænet til denne opvisning og det kunne man se. Det var en flot opvisning, der blev startet med fælles indmarch med fanen i spidsen. De 3-5 årige startede showet skarpt efterfulgt af minijuniorholdet. De 5-7 årige viste hvad de kunne af rytme og spring. Efter tøjskifte for nogle af deltagerne, skulle holdet 5-7 årige rytme igen på gulvet. Der var nogle, der havde travlt med at få skiftet. Herefter skulle der noget spring og rytme til, og det klarede klasserne i fin stil. Herefter var der lagt op til højdespring og mere rytme, som juniortræningsholdet og efterfølgende ungdomsmix sluttede aftenen af med. Vi siger tak for tilslutningen til opvisningen til både gymnaster, forældre og andre tilskuere. Tak til samtlige trænere og ledere, der uge efter uge har trænet med de unge mennesker. Uden jer havde denne opvisning ikke kunne finde sted. Der skal også sendes en tak til ungdomsklubben, som stod for boden i de tilstødende lokaler, hvor der kunne købes lidt godt til ganen og halsen. 9

10 er for alle men mest for dig/sognet 10

11 Gør til din foretrukne 11

12 er for alle men mest for dig/sognet 12FARUP KIRKE GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE Marts Søndag d. 30. Midfaste kl Søndag d. 30. kl Esbjerg, Zions kirke kl Forbønsgudstjeneste April Søndag d. 6. Mariæ bebudelse kl Søndag d. 6. Sct. Catharinæ kirke kl Konfirmandforberedt gudstjeneste/afslutning på konfirmandlejr for Ribe og omegns konfirmander. Lørdag d. 12. kl påske for de små Søndag d. 13. palmesøndag kl Skærtorsdag d. 17. kl kirkefrokost Langfredag d. 18. kl liturgisk Påskedag d. 20. kl Indsamling KFUM&K 2.påskedag ingen Søndag d. 27. ingen Maj Søndag d s.e.påske kl Søndag d s.e.påske kl konfirmation St. Bededagsaften Torsdag d. 15. kl Klokkekoncert og salmesang/ kaffe og varme hveder Søndag d. 18. ingen Søndag d s.e.påske kl menighedsmøde/ kaffe Kr. Himmelfartsdag d. 29. kl Indsamling Folkekirkens Mission Kr. Himmelfartsdag d. 29. kl koncert Juni Søndag d s.e.påske kl KIRKEBIL Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester eller møder i Kirkehuset/konfirmandstuen. Esbjerg Taxa Husk at bestille hjemtransport sammen med turen ud. NAVNE OG TELEFONER Sognepræst Elin Hjuler Farup Kirkevej 6, tlf Graver Kent Rygaard Farup Kirkevej 46, tlf Formand Solveig Christiansen Købmandsvej 8, tlf Kirkeværge Christina Johansson Farup Kirkevej 26, tlf MENIGHEDSMØDE Sådan et afholder menighedsrådet efter gudstjenesten søndag d. 25. maj kl Her vil der blive lejlighed til at høre, hvad menighedsrådet har arbejdet med de seneste år, og hvilke tanker medlemmerne gør sig om fremtiden. Emnerne vil omhandle bl.a. kirkegården, gudstjenester og aktiviteter, påbegyndt visionsarbejde for kirken og den nye hjemmeside. Og i øvrigt emner, de fremmødte måtte have lyst at tage op og diskutere. Vi håber, vi kan blive en flok, der vil tænke med om kirken hos os. Menighedsrådet giver en kop kaffe undervejs. PÅSKE FOR DE SMÅ Lørdag før palmesøndag kl inviteres til en kort gudstjeneste for de 3-5 årige, deres søskende og familie. Andre er naturligvis også velkomne. SKÆRTORSDAG med KIRKEFROKOST Efter gudstjenesten skærtorsdag kl , inviterer menighedsrådet på en let kirkefrokost i Kirkehuset. Frokosten er tænkt som en lejlighed til at nyde hinandens selskab midt i højtiden. Tilmelding ikke nødvendig. INDSAMLING Søndag d. 9. marts havde Folkekirkens Nødhjælp sogneindsamling landet over. I Farup var vi 12 personer på gaderne, heriblandt en stor flok konfirmander, som gjorde et godt indsamlingsarbejde og gav udtryk for, det havde været en fin oplevelse at komme rundt i sognet. Vi nåede desværre ikke alle i sognet, men var meget tilfredse med resultatet: 3999 kr. Pengene går til Etiopien, som stadig mangler hjælp til at rejse sig efter den største sultkatastrofe nogensinde for 30 år siden. Tak til indsamlere og givere! Fra Wiebke Dau og Elin Hjuler. På fotoet mangler Jette Jensen, som allerede var i fuld gang med indsamlingen.

13 Gør til din foretrukne FARUP KIRKE KONFIRMATION Så nærmer vi os igen maj måned og dermed festen for årets konfirmander. Søndag d. 11. maj kl konfirmeres 12 unge mennesker i Farup Kirke. Der er mulighed for at aflevere telegrammer/hilsner til konfirmanderne søndag formiddag i Kirkehuset. Der vil være åbent fra kl Evt. roser bedes afleveret personligt. Konfirmanderne er følgende: Mie Wittorff Brander Emma Kirstine Christiansen Mathias Tobiasen Eskildsen Jørgen Hansen Mikkel Hougård Jørgensen Simon Thøger Larsen Simon Mortensen Lasse Wolf Nielsen Julie Schmøkel Filip Surlykke Tobiasen Simon Boe Trøjborg Andrea Plougmann Vejlgaard Henriette Hoppe er uddannet diplomklokkenist ved Løgumkloster Kirkemusikskole og er assisterende klokkenist ved kong Frederik IXs Klokkespil i Løgumkloster. Hun har studeret håndklokkespil ved Sinikka Honkanen, Finland, og har såvel spillet duet- og ensemplespil som solokoncerter og lavet workshops, hvor man uanset musikalsk baggrund har kunnet stifte bekendtskab med den særlige håndklokketeknik. Håndklokkesættet tilhører Kirkemusikskolen i Løgumkloster og bliver brugt både til undervisning og til koncerter. Håndklokkerne indgår fint både sammen med sang og med andre instrumenter og vil denne St. Bededags aften opleves både som soloinstrument og som ledsagelse til nogle af salmerne. Efter gudstjenesten er der mulighed for at se nærmere på klokkerne. Når vi er færdige i kirken, inviterer menighedsrådet på kaffe og varme hveder i Kirkehuset. NIELS LYHNE LYKKEGAARD I FARUP KIRKE d. 29. maj kl Tirsdagsklubben Sidste tirsdag i denne sæson var der planlagt udflugt til Bennetgaard v. Rødding, for at høre om Sydslesvigernes hvilehjem, som stedet kaldes. Imidlertid har Bennetgaard fået et bestyrelsesmøde i kalenderen fra deres bagland. Det må vi naturligvis vige for og har derfor kaffen og stedets omtalte lagkage til gode! I STEDET FÅR VI BESØG af den nye præst i Vilslev, OLE MADSEN. Han er gået i tænkeboks vedr. et emne til os her i Farup, så det forbliver indtil videre en hemmelig. Men datoen ligger fast. Det er TIRSDAG D. 29. APRIL kl i konfirmandstuen. SALMEMARATON fortsætter i domprovstiets forskellige kirker som det fremgår af nedenstående liste. Vi mødes kl og synger videre af salmebogen en lille times tid, hvorefter der er en kop kaffe og en snak, hvis man har tid og lyst. Gørding Kirke - onsdag d Hunderup kirke - tirsdag d Spandet kirke - onsdag d Jernved kirke - onsdag d Skt.Ansgar, Bramming, - tirsdag d Farup - torsdag d ST. BEDEDAGSAFTEN MED KLOKKER, SALMER OG VARME HVEDER Torsdag før St. Bededag, d. 15. maj kl får vi besøg af Henriette Hoppe, Ølgod, som forstår kunsten at spille håndklokker. Det vil hun demonstrere for os op langs kirkegulvet, hvor klokkerne tænkes opstillet. Ud over klokke-musikken vil der denne aften være forårs- og aftensalmer og -sange på programmet. Kr. Himmelfartsdag om aftenen får vi besøg af en af sognets»drenge«, komponisten og musikeren Niels Løkkegaard. Det sker i forbindelse med et spændende musikalsk projekt under Kulturregion Vadehavet. Kulturregion Vadehavet har allieret sig med Niels Løkkegaard og en anden ung komponist og musiker; Jakob Buchanan, og sammen har de to skabt nogle mindre værker for kor og instrumentalmusik, der tager udgangspunkt i vadehavsregionens natur og kultur. De to musikere vil sammen med et kor opføre 5 koncerter i vadehavskommunerne og har valgt det skal ske fortrinsvis i landsbyområder. I den forbindelse er vi heldige, at de lægger vejen forbi Farup torsdag d. 29. maj. Entre 50 kr, som går til projektet. Efter koncerten er der mulighed for at købe en vand/øl og nyde den i Kirkehusets have. Musikerne fortæller selv om koncerten: Landskabssange fra Marsken Ligesom Carl Nielsen i 1921 skrev korværket Fynsk Foraar, der hyldede hans fynske barndomsland, har komponisterne Jakob Buchanan og Niels Lyhne Løkkegaard skabt et korværk, der hylder landskabet, der knytter sig til Vadehavsregionen. Begge komponister har tilknytning til vadehavsregionen. Jakob Buchanan tilbragte sine barndoms somre i det sønderjyske, og Niels Lyhne Løkkegaard voksede op i Nr. Farup ved Ribe. Begge komponister har hver især markeret sig stærkt på den danske musikscene, som kunstnere, der skaber ny musik i et magisk genrekryds mellem klassisk og rytmisk musik. 13

14 14FARUP KIRKE Niels Lyhne Løkkegaard udgav i 2012 det orkestrale værk»vesper«, der tager sit udgangspunkt i aftenbønnen, og Jakob Buchanan, hvis seneste værk, et moderne requiem for kor, bigband og solister, blev uropført i Aarhus Domkirke i nov Begge komponister har modtaget DMA-awards og præmieringer for deres kompositoriske virke. Niels Lyhne Løkkegaard:»I musikken er tiden, pauserne og roen vigtige momenter. Jeg er rundet af marsken, den bor i mig, og udgør klangbunden i mig og min musik. Marsken er ulig noget andet sted på kloden den enorme himmelkuppel, den uendelige horisont, dens råhed og evne til at forvandle sig fra årstid til årstid, rummer stort drama og fin poesi, og er en enorm inspiration for mig som komponist«. Komponisterne medvirker på hhv. altsaxofon og flugelhorn. Koret består af alter og sopraner. SOGNE-STI-VANDRING Sidste juni var en flok vandreglade mennesker fra Nr. Farup, Kærbøl og Kirkeby ude at gå ad gamle stier i deres nærområde. Det kom der en herlig aften ud af, hvor vi undervejs blev klogere på de gamle færdselsveje samt fik mange pudsige anekdoter. Vi sluttede i Kirkehusets have med en kop kaffe og en aftensang. I det lille sti-udvalg (Kent Rygaard, Kirsten Bruun og Elin Hjuler) vil vi denne gang bevæge os til Hillerup. Vi har allieret os med folk»over there«og vil invitere til en vandretur i Hillerup mandag aften d. 16. juni. Vi håber naturligvis, der er nogle, der vil følges med os! Mere om det i næste M&M. SOGNEUDFLUGT Igen vil menighedsrådet gerne invitere på en dejlig tur ud i det blå. Hvorhen er d.d. ikke endelig planlagt. Men det bliver torsdag d. 26. juni. FERIE Sognepræsten holder fri d Henvendelse til præsterne i Sct. Catharinæ: Simon T. Stubkjær, / Ruth H. Svendsen PÅSKE Markus 16,1-8 v1 Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. v2 Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. v3 Og de sagde til hinanden:»hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven?«v4 Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor. v5 Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. v6 Men han sagde til dem:»vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! v7 Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det.«v8 Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Når vi har begravelse eller bisættelse i Farup kirke, læser jeg altid opstandelsesbudskabet ifølge Markus. Og hver gang falder jeg lidt over sætningen om stenen: For den var meget stor. Sprogligt ville det være mere logisk, at bemærkningen om stenens størrelse kom efter vi har hørt, hvordan kvinderne kommer ud til graven og overvejer, hvordan de nu skal få den væltet fra, fordi den er så stor. I stedet, står der, ser de hen mod graven og opdager, at stenen er væltet fra, og da først skriver Markus: For den var meget stor. Jeg kan huske, at en præst for nogle år siden foreslog, at vi i stedet for at holde os til denne bogstavelige, noget meningsforstyrrende læsning, flyttede rundt på sætningerne og læste, så det i højere grad gav mening. Det ville være mere logisk, skrev præsten. Det begyndte jeg så at øve mig på, uden det store held. Og nu er det endelig gået op for mig, hvorfor der ikke skal flyttes på den sætning, i håb om at det lyder mere logisk. Det er fordi, Markus ikke er logiker. Markus prædiker. Bemærkningen om stenen, der er meget stor, skal ikke bruges til at sige noget om kvindernes kræfter, men om Guds. Sætningen står som begrundelse for hele påskens budskab: Stenen VAR væltet fra, for den var meget stor. Det er ikke en hvilken som helst kampesten, der er tale om. Det er døden selv. Og fordi den er så stor og tung og umulig at bakse med for alle andre end Gud, derfor var den væltet fra. At affinde sig med døden. At se døden i øjnene, lære at acceptere døden, alt det er vore små, umulige forsøg på at skubbe til den store sten. Markus prædiker, at det er overflødigt. Stenen er så stor, at Gud allerede har væltet den. Vi kan, hvad det angår, bare se undrende til. Påskemorgen er alene Guds sag. Det ER sket. Vi kan forholde os til det hovedrystende, tvivlende, protesterende og hvordan vi vil. Påsken bliver ved sit: At stenen ER væltet fra. På det budskab må vi leve. På det må vi lægge vore døde i graven og høre talt til os, at også for os skal stenen engang væltes fra. EH

15 Gør til din foretrukne Fastelavnsfest Søndag den 2. februar 2013 kl afholdt borgerforeningen den årlige fastelavn- og tøndeslagningsfest i forsamlingshuset. Den første halve time foregik i kirken, hvor Elin og Kent havde lavet en fastalavnsgudstjeneste, hvor de fortalte om masker mv. Der mødte ca. 60 mennesker op, hvoraf halvdelen var børn og udklædte. Efter inddeling i 4 aldersklasser, så alle havde en mulighed for at slå tønderne ned, gik børnene i gang med at slå løs (stakkels tønder). Der blev slået godt og grundigt i gennem, og til sidst gav tønderne da også efter, så vi kunne kåre nogle kattedronninger og kattekonger. I år fik vi også uddelt et diplom til den bedst udklædte voksne og det bedst udklædte barn. Herefter havde alle, børn som voksne, fortjent sig en fastelavnsbolle og en kop kaffe, the eller saftevand. Der blev hyggesnakket rundt ved bordene. Borgerforeningen vil gerne sige tak til Hans fra kogehuset for at sponsorere fastelavnsbollerne. De smagte dejligt. 15

16

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 3 april-maj 2015

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 3 april-maj 2015 Marsk & Muld Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 3 april-maj 2015 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 21. årgang Nr. 3 april-maj 2016

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 21. årgang Nr. 3 april-maj 2016 Marsk & Muld Farup Sogneblad 21. årgang Nr. 3 april-maj 2016 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 17. årgang nr. 3 april - maj 2012

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 17. årgang nr. 3 april - maj 2012 Marsk & Muld Farup Sogneblad 17. årgang nr. 3 april - maj 2012 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ FREDAG D. 19. MAJ SØNDAG D. 21. MAJ Kl. 14.00 17.00: Kl. 15.00 19.00: Dansens dag Spisebilletter til gris sælges fra kl. 16.00 I løbet af søndagen får vi besøg af Haderslev Kommunes Sundhedsbus, Skibelund

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!.

Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!. Esbjerg, maj 2016 Kære konfirmander og konfirmandforældre! Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!. Det kommende skoleår bringer igen nogle ændringer - også

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 2 februar-marts 2014

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 2 februar-marts 2014 Marsk & Muld Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 2 februar-marts 2014 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 3 / 2 o 14. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 3 / 2 o 14. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 3 / 2 o 14 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet

www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 1 december 2013 - januar 2014 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld AKTIVITETSKALENDER Redaktionens spalte Bladet udgives op til

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014

AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014 Indhold: Vennekredsen: Bankospil Borgerforeningen: Opråb Friskolen: Ny legeplads Friskolen: Åben skole Lyne Brugs:

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 3 April -maj 2013

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 3 April -maj 2013 Marsk & Muld Farup Sogneblad 18. årgang Nr. 3 April -maj 2013 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Program for Hylke Festuge 2014 lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Familiedag kl. 9.30 16.30 Kl. 9.00 11.00 er der fodboldskole for de mindste. De store børn har været i gang siden fredag d. 14. kl. 15.00

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 4 juni-juli 2014

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 4 juni-juli 2014 Marsk & Muld Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 4 juni-juli 2014 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

Så er der fødselsdagslagkage!

Så er der fødselsdagslagkage! Årgang 28 År 2015 På personalets vegne Conny Andersen Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende: Conny Andersen 2015 Sup: Sven Wodschow Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 15. maj 2014 sbrev nr. 781 Næste uge: 16. maj 19. maj 22. maj 23. maj St. Bededag Fri Majfestuge hele ugen Generalprøve kl. 11.00 Majfest kl. 18.30 Alle elever møder kl. 9.00

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 44+45 2010

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 44+45 2010 Nyt fra 0. årgang Siden sidste nyhedsbrev har vi haft rigtig travlt med meget hemmelige ting. Vi kan dog afsløre så meget, at børnene har været meget nysgerrige, interesserede og kreative i processen!

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Kære konfirmand fra fredagsholdet

Kære konfirmand fra fredagsholdet Kære konfirmand fra fredagsholdet Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på fredagsholdet. Timerne er placeret fredag kl. 12.00-13.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson Start uge 38 GIF s Vintersæson 2010/2011 Velkommen til en ny sæson. Guldborg IF. byder alle velkommen - både nye og tidligere medlemmer. Vi har et aktivt instruktørteam, der står klar med motion, hyggeligt

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Kære konfirmander fra onsdagshold 2

Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 2. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Påskedag. Salmevalg. Påskeblomst, hvad vil du her? Krist stod op af døde Som året går Herren af søvne opvågned, opsprang Som forårssolen morgenrød

Påskedag. Salmevalg. Påskeblomst, hvad vil du her? Krist stod op af døde Som året går Herren af søvne opvågned, opsprang Som forårssolen morgenrød Påskedag Salmevalg Påskeblomst, hvad vil du her? Krist stod op af døde Som året går Herren af søvne opvågned, opsprang Som forårssolen morgenrød Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus Da

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Skolenyt uge 45

Skolenyt uge 45 Skolenyt uge 45 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Endnu en uge er gået. Vi har i denne uge været ramt en del af sygdom både blandt børnene, personalet og personalets børn. Men vi har forsøgt at

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Halling Posten Årgang 6 nr. 25 omdeles til alle i Halling www.hallingby.dk

Halling Posten Årgang 6 nr. 25 omdeles til alle i Halling www.hallingby.dk Halling Posten Årgang 6 nr. 25 omdeles til alle i Halling www.hallingby.dk Nyt fra Halling Forsamlingshus side 2 Bestyrelsen & Redaktion side 2 Fastelavnssoldat side 3 Fastelavnsfest side 3 Generalforsamling

Læs mere

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen)

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen) Info- & Forældremøde Ungdomsklubben PLUTO indbyder hermed nye som gamle forældre til opstarts Info- & Forældremøde for sæsonen 2012/2013. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2016

Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Kære sørøvere, prinsesser, superhelte og andet godtfolk. Er I klar til at slå katten af tønden? Nu er det igen

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere