GENERALFORSAMLING I ØK DEN 30. MARTS 2006 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING I ØK DEN 30. MARTS 2006 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING I ØK DEN 30. MARTS 2006 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND <Slide 4> INDLEDNING Det er nu mindre end fire måneder siden, bestyrelsen sidst mødtes med vore aktionærer. På den ekstraordinære generalforsamling den 6. december fik bestyrelsens forslag om salget af EAC Nutrition til 9 mia. kr. (enterprise value) fuld tilslutning fra aktionærerne. Ved den lejlighed gennemgik jeg ganske nøje forløbet i salgsprocessen, baggrunden og motiverne for den radikale ændring i den hidtidige strategi. Salgsprocessen blev afsluttet den 2. januar ved en problemfri overdragelse af virksomheden til de nye ejere. Markedet har honoreret beslutningen med en stigning i kursen fra 6. december, hvor den var 596 til i går, hvor den lukkede i kurs 624. Salget har haft og vil fortsat få betydning for strategi, strukturer, ledelse og naturligvis også økonomien. ØK står således i dag med det bedste regnskabsresultat i sin mangeårige historie, ligesom vi også står på tærsklen til at kunne udlodde det største beløb nogensinde til aktionærerne. At 2005 var et ekstraordinært år for ØK understreges af, at ØK s 3 fortsættende virksomheder Foods, Industrial Ingredients og Moving & Relocation - samlet opnåede en rekordhøj omsætning. De demonstrerede dermed deres klare potentiale. <Slide 5 > Jeg kommer tilbage til de 3 forretninger om lidt, men lad os først se på, hvordan deres bidrag og salget af Nutrition påvirkede ØK s samlede tal. Omsætningen steg 9% til godt DKK 2,8 mia. De 3 forretningers vækst var højere, men billedet sløres lidt af andre, mindre aktiviteter, som er under udfasning og bidrager mindre år for år. 1

2 Driftsoverskuddet steg 25% til DKK 229 mio. De 3 forretningers driftsindtjening beløb sig til godt DKK 300 mio., men herfra gik administrationsudgifterne til at drive et ØK, der var en del større end den Koncern, vi har i dag. Belastningen fra de udgifter bliver markant mindre i år. Skatten steg, fordi ØK tilbageførte et skatteaktiv i EAC Foods, som vi ikke kan forvente at udnytte. Derudover steg de finansielle omkostninger og resultatet i de associerede virksomheder var lavere end i Det betød, at ØK s overskud på de fortsættende aktiviteter blev DKK 146 mio. Hertil skal man lægge resultatet fra ophørende forretninger det er dels avancen fra salget af Nutrition og dels Nutrition s driftsresultat. Det summer sig op til over DKK 8 mia. Og når mindretalsaktionærerne i vore forretninger har fået deres, kommer ØK ud med et nettoresultat på DKK mio. Det er mere, end vi ventede, da vi indgik aftalen om at sælge Nutrition. Vi var konservative i opgørelsen af de udgifter, der var forbundet med salget for konservative, skulle det vise sig. Fortjenesten på salget blev derfor ca. DKK 200 mio. højere end ventet. Salget skete pr. 31. december, og ØK har givet køber visse begrænsede garanter, der er maksimeret til DKK 900 mio. Vi venter ikke nogen væsentlige garantikrav og har ikke hensat til formålet. <Slide 6> Efter salget af Nutrition er ØK s opgave at udvikle - og konstant forbedre - de 3 fortsættende forretninger: Foods, Industrial Ingredients og Moving & Relocation Services. <Slide 7> Udgangspunktet for denne indsats er godt. For de 3 forretninger er i god vækst. Foods vækst de seneste 4 år har været på mere end 14% årligt på trods af, at der løbende er sket mindre devalueringer af den lokale valuta. Når jeg kun opgør væksten de seneste 4 år for Foods, skyldes det, at der i 2002 blev foretaget en meget betydeligt devaluering på 55%, og derfor giver det ikke mening at sammenligne med tallene fra før denne devaluering. Industrial Ingredients har de seneste 5 år evnet at øge sin omsætning med mere end 16% om året opgjort i USD. Moving & Relocation s årlige vækstrate er over 13% i USD. Opgjort i DKK voksede de 3 forretninger sidste år 13% med Foods som den store motor. Speciel løfterig var deres stærke slutspurt i 4. kvartal, hvor omsætningen steg hele 38%. 2

3 <Slide 8> Ud over væksten har de 3 forretninger andre fællesnævnere: De har gode ledelser. De er markedsledere. De har en indtjening over gennemsnittet i deres brancher. De opererer i lande, hvor økonomierne vokser betydeligt mere end på vore breddegrader. Og så udgør forretningernes varemærker og markedspositioner i sig selv en høj værdi, som ikke direkte figurerer i regnskabstallene. Industrial Ingredients bruger EAC som varemærke, Moving and Relocation er bedre kendt som Santa Fe. Og Foods bruger en række brands; de vigtigste er Plumrose og dernæst Oscar Mayer. Der er rigtig gode muligheder for at øge disse forretningers værdi, og de muligheder vil ØK aktivt forfølge. Vi vil fortsætte med innovation, med udvikling af nye produkter og services; vi vil rykke ind i nye markeds- og produktsegmenter, vi vil effektivisere, og vi vil også se på, om vi skal udvide den geografiske dækning i Asien. Opkøb står bestemt også på dagsordenen, som det senest blev vist i december, da Industrial Ingredients købte en virksomhed i Indien og dermed fik et brohoved på dette store og vigtige asiatiske marked. Vi må dog også nøgternt konstatere, at der ikke er nogen geografisk eller produktmæssig sammenhæng mellem de 3 forretninger. Og at ingen af forretningerne i dag har volumen nok til i sig selv at udgøre et nyt fokusområde for ØK eller være garant for, at ØK også fremover er blandt de mest attraktive og likvide aktier i Danmark. Derfor er strategien for de 3 forretninger uændret. ØK udvikler dem for at øge deres værdi frem til den dag, hvor det er et optimalt tidspunkt for både ØK og forretningerne, at de får en ny ejer. Jeg har set i avisen, at jeg tages til indtægt for, at den dag oprinder om 2 år. Det er en tilsnigelse. Jeg sagde om dette emne på den ekstraordinære generalforsamling i december: Det kan tage nogle år, men jeg vil ikke opstille nogen eksakt tidsfrist. Det vil jeg stadig ikke <Slide 9> FOODS 3

4 <Slide 10> Ser vi nærmere på de 3 forretninger, så er Foods som den eneste kødforædlingsvirksomhed i Venezuela engageret i hele værdikæden: Foods egen fodermølle forsyner virksomhedens egne svinefarme med foder. Og fra farmene går svinene til slagteriet, der også håndterer fjerkræ og kvæg. Herfra går opskæringerne over i forædlingen, som fremstiller færdigvarer under en lang række varemærker. Distributionen sker via et landsdækkende net af kølebiler og frysehuse. <Slide 11> Foods er suveræn leder med 40% af markedet i Venezuela for forædlede kødprodukter. Ingen anden virksomhed har så bredt et produktsortiment, og ingen konkurrent matcher Foods innovationskraft. En anden forklaring på, at virksomheden konstant klarer sig godt på et udfordrende marked, er varemærkerne: Foods dækker meget bredt der er noget for enhver smag, enhver pengepung og ethvert økonomisk klima svarende til vores høje markedsværdi.. <Slide 12> Foods havde et glimrende 2005 bedre end ventet. Driftsoverskuddet blev DKK 176 mio., svarende til en overskudsgrad på 12,1%. Foods venter i år, at omsætningen vokser 18% målt i USD. Overskudsgraden vil derimod falde lidt på grund af ny lovgivning, som i år påfører Foods en række ekstra udgifter til sociale forhold og arbejdssikkerhed. Samtidig planlægges en stærkere satsning inden for produktkategorierne i mellemsegmentet med lavere marginer. Forudsætningerne for prognosen er listet til højre. <Slide 13> INDUSTRIAL INGREDIENTS Industrial Ingredients er en førende distributør af industrielle ingredienser til industrien i 8 lande i Asien. Industrial Ingredients markedsfører mere end 2000 produkter fra 150 leverandører bl.a. enzymer til fødevareindustrien, komponenter til tekstil- og læderindustrien og en lang række andre små og store industrier i regionen i alt mere end 3000 kunder. 4

5 <Slide 14> Mange undrer sig over, at Industrial Ingredients som distributionsvirksomhed er i stand til år ud og år ind at fastholde en stabilt høj overskudsmargin. Det har 2 hovedforklaringer. Dels er Industrial Ingredients industrispecialist, som har alt det på hylderne, som bestemte brancher skal bruge. Dels tilbyder Industrial Ingredients mange andre services end blot at forbinde leverandør og kunde. Industrial Ingredients står også bl.a. for import, told, lagerføring og levering - men også for tekniske services som test i laboratorier og opnåelse af myndighedsgodkendelser - og hertil kommer den kommercielle rute via Industrial Ingredient s 17 lokale kontorer ud til beslutningstagerne. Det er i de samlede services, at værdiskabelsen virkelig ligger. <Slide 15> Industrial Ingredients har de senere år ekspanderet til 6 lande i Sydøstasien og senest - som nævnt - til Indien. Sidste år udvidede Industrial Ingredients sin dækning i Indonesien og sikrede sig vigtig forretning i et af de nyeste markeder, Malaysia, så forretningen her blev overskudsgivende. <Slide 16> Industrial Ingredients opnåede sidste år en overskudsgrad på 7,9% renset for engangsindtægter. Omsætningen steg 7% over hele året, men 16% i 4. kvartal. I år forventer vi en vækst i salget på 11% i lokale valutaer og en stabil overskudsgrad. <Slide 17> MOVING AND RELOCATION <Slide 18> Moving and Relocation er meget mere end blot en flytteforretning, selv om forretningen sidste år håndterede over flytninger for virksomheder og private - nationalt som internationalt. Da en stor del af kunderne til flytningerne er udstationerede, som rykker fra et land til et andet, har Santa Fe udviklet en lang stribe af Value Added Services, der dækker de behov, en familie har, når den skal slå sig ned i et nyt land: Det er selvfølgelig visering og immigration, men det er også at finde familiens nye hjem og leje det, og hertil kommer alt det, der hjælper familien med at falde til - sprogundervisning, skole til børnene, integration, hushjælp med meget mere. 5

6 De tjenester udbyder Santa Fe fra 23 kontorer i 8 lande. I Hongkong, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Manila og Jakarta bruger Santa Fe også sine varehuse og faciliteter til at opbevare arkiver for andre virksomheder - Records Management - og det viselige i den forretning forstår man godt, når man ser på priserne på kontorkvadratmeter i de lande. Kunderne til Records Management er i øvrigt i vid udstrækning de samme virksomheder, som betror Santa Fe at flytte for deres udstationerede eller for deres afdelinger. Endelig er Santa Fe i Hongkong og Kina aktiv inden for Freight Forwarding - logistikydelser forbundet med Kinas stadigt voksende samhandel med udlandet. <Slide 19> Moving and Relocation havde et glimrende 2005, hvor omsætning og indtjening blev pænt over det forventede. Overskudsgraden steg til 7,4%, som er et højt niveau for en servicevirksomhed, og en del af forklaringen er væksten inden for Value Added Service og Records Management, som begge er aktiviteter med en bedre margin. Vi venter, at forretningen i år vokser omkring 3% i lokale valutaer - det bliver til mere i DKK - og at overskudsgraden forbliver på samme høje niveau som året før. <Slide 20> Så vidt forretningerne og deres - tilsammen - gode udsigter for Jeg skal herefter kort gennemgå moderselskabets regnskab, som jo er det, der er til debat i dag. Moderselskabets tal kan i år findes på side 73 i årsrapporten. <Slide 21> De væsentligste poster er andelen af det ordinære resultat før skat i dattervirksomhederne, som steg til DKK 395 mio. Administrationsomkostningerne steg marginalt fra DKK 77 mio. til DKK 78 mio. - næste år falder de markant, som vi vil se senere. Posten andre driftsindtægter viste et overskud på DKK mio., og den indtægt stammer i al væsentlighed fra salget af Nutrition. Årets resultat efter skat er på godt DKK 8,1 mia. kr. 6

7 I administrationsomkostninger indgår honoraret til bestyrelsen. På sidste års ordinære generalforsamling nævnte jeg, at bestyrelsen ville foreslå, at bestyrelseshonorarerne for 2005 blev forhøjet med kr til hvert medlem og dermed til et samlet beløb på 2,2 mio. for de 7 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen mødtes sidste år 8 gange, som oftest til bestyrelsesmøder, der strækker sig over en eftermiddag og den følgende formiddag, og på 3 af disse møder stod ØK s strategiske fremtid og specielt salget af EAC Nutrition på dagsordenen. Tidligt i salgsprocessen bad bestyrelsen undertegnede og næstformand Torsten Rasmussen om at udgøre en arbejdsgruppe med det direkte ansvar for den ganske langstrakte og ikke ukomplicerede salgsproces. For denne indsats, som i sagens natur ligger ud over de daglige opgaver i bestyrelsen, har Torsten Rasmussen og jeg tilsammen oppebåret et særligt vederlag på i alt DKK 1,2 mio. baseret på det medgåede tidsforbrug. <Slide 22> Ser vi på moderselskabets balance, så falder 2 poster i øjnene på aktivsiden. For det første skyldes faldet i posten anlægsaktiver, at kapitalinteresser i dattervirksomheder faldt med cirka en halv milliard til DKK mio. Årsagen er salget af Nutrition og diverse reguleringer for udbetalte udbytter, goodwill, valutariske forhold med mere. For det andet voksede tilgodehavender med næsten DKK 9 mia. til godt DKK 9,3 mia. Det skyldes tilgodehavendet fra salget af Nutrition til Numico. Og dette tilgodehavende får naturligvis også hele balancen til at vokse markant. <Slide 23> På passivsiden ser vi egenkapitalen vokse med årets resultat fratrukket diverse mindre reguleringer, og derfor vokser ØK s egenkapital til næsten DKK 10,5 mia. Inden jeg går videre, skal jeg nævne, at den ved Sø- og Handelsretten verserende sag mod Arla, som jeg har nævnt ved tidligere generalforsamlinger, endnu ikke er nået til et stadium, hvor en domsforhandling kan berammes. Jeg kan derfor heller ikke angive, hvornår denne sag kan forventes afsluttet. 7

8 <Slide 24> Jeg nævnte før, at der efter salget af Nutrition er sket og fortsat vil ske en tilpasning af ØK s struktur og organisation, så ØK er rustet til præcist de opgaver, vi nu står over for. Flere ændringer er gennemført, andre lægger vi frem som forslag til vedtægtsændringer i dag. Lad mig give et overblik: Fra årsskiftet tiltrådte Niels Henrik Jensen som ny adm. direktør i stedet for Mark Wilson. Et naturligt skifte, fordi Niels Henrik Jensen har haft ansvaret i koncernledelsen for køb og salg af virksomheder, og fordi han siden 1998 har haft det strategiske ansvar for alle aktiviteter uden for fødevareområdet, herunder Industrial Ingredients og Moving & Relocation. Samtidig tiltrådte Michael Østerlund Madsen som ny Group CFO i stedet for Iqbal Jumabhoy. Niels Henrik Jensen og Michael Østerlund Madsen har sammen med underdirektør og advokat Christian Lund ansvaret for den administrative ledelse i København. Den forretningsmæssige ledelse varetages af Niels Henrik Jensen bistået af Michael Østerlund Madsen og de 3 ledere af vore forretninger: Bent Porsborg i Caracas, Jan Dam Pedersen i Bangkok og Lars Lykke Iversen i Hongkong. Alle koncernfunktioner samles i de næste uger i København. Det operative hovedsæde i Singapore lukker, og nogle af vore medarbejdere flytter til København. Skabelsen af ét lille, effektivt koncerncenter på Indiakaj i København med færre folk bidrager stærkt til, at administrationsomkostningerne mere end halveres - til omkring DKK 35 mio. Sidste år var de, som vi før så, DKK 78 mio. <Slide 25> Aktieoptioner er et incitamentsværktøj, som ØK har haft stor glæde af i de seneste 10 år. Optionerne har virket efter hensigten og vore topledere er i de år, hvor optionerne har været effektive, blevet på deres poster og har opfyldt målsætningen om at få ØK s aktiekurs til at stige. I lyset af de grundlæggende ændringer af ØK nåede bestyrelsen imidlertid frem til, at det var rigtigst at opsige arrangementet og tilbyde at indløse alle optioner. Ved årsskiftet udestod der aktieoptioner fordelt på 27 ledere, og ØK tilbød disse ledere et beløb, der svarede til optionernes værdi. 8

9 25 af lederne tog imod tilbudet her i januar, og langt de fleste optioner blev dermed indløst. Udgiften hertil var næsten DKK 170 mio., som blev dækket over egenkapitalen - der var altså ingen resultatmæssige konsekvenser for ØK. Jeg kan tilføje, at alle optioner nu er blevet indløst. Selv om optionerne forsvinder, skal ØK naturligvis stadig kunne belønne sine medarbejdere for en særligt værdiskabende indsats. Derfor har mange af de tilbageværende ledere og medarbejdere bonusordninger - performance-kontrakter - hvor op til 40% af den samlede løn er koblet op på både personlige mål og på de økonomiske resultater i enhederne. Vi har også for flere nøglepersoner etableret fastholdelsesbonusser, så de har en økonomisk interesse i at blive på deres poster - også i en kommende salgsproces. <Slide 26> VÆRDISKABELSE <Slide 27> På den ekstraordinære generalforsamling nævnte jeg, at det var bestyrelsens hensigt, at ØK i 2006 skulle returnere omkring DKK 8 mia. til aktionærerne - et beløb, der jo stort set svarer til regnskabsårets nettoresultat. Hvis generalforsamlingen i dag tiltræder bestyrelsens forslag til udbytte, så vil denne hensigt være opfyldt. ØK har i 1. kvartal 2006 opkøbt næsten 1 mio. egne aktier i markedet for tæt på DKK 600 mio. Vi har endvidere i marts gennemført et tilbagekøbsprogram, hvor hver navnenoteret aktionær fik tilbudt selv at bestemme, hvor mange aktier han eller hun ønskede at sælge - og på hvilke vilkår. ØK købte via denne såkaldte hollandske auktion yderligere egne aktier for næsten DKK 600 mio. De 2 aktietilbagekøb skete i henhold til den bemyndigelse, bestyrelsen havde til at opkøbe 10% egne aktier i markedet. ØK opfyldte på den måde beslutningen fra sidste års ordinære generalforsamling om at tilbagekøbe aktier for en halv milliard kroner. 9

10 Endelig foreslår bestyrelsen i dag et udbytte på DKK 415 pr. aktie mod DKK 4 per aktie sidste år. Vi fraviger her vor normale udbyttepolitik om at udlodde en tredjedel af året resultat som udbytte. Men det får vi vel syndsforladelse for. Dette forslag svarer til, at 85% af nettoresultatet (inkl. egne aktier) udloddes som udbytte. Samlet beløber de 3 dispositioner - de 2 aktietilbagekøb og udbyttet - sig til DKK 8,1 mia. Bestyrelsen foreslår i dag under punkt 3, at aktiekapitalen nedskrives med det nominelle beløb, ØK har købt tilbage via de 2 programmer, i alt DKK Og lad mig her minde om, at efter beslutninger på den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling i 2005 er aktiekapitalen allerede i det seneste år nedsat med nominelt DKK 118 mio. <Slide 28> Med dagens forslag vil ØK over de seneste 5 år have ledt næsten DKK 9 mia. tilbage til aktionærerne via udbytter og aktietilbagekøb. I samme tidsrum er der også skabt et højt afkast til aktionærerne ved aktiekursens udvikling. Kursen er jo mangedoblet i de senere år. Det billede vil naturligvis ændre sig. Aktiekursen skal jo falde, når ØK udbetaler 8,1 mia. kr. Så når dividenden går fra den 1. april, vil aktiekursen sætte sig. Hvor meget - det bestemmer aktiemarkedet. I tråd med vores indstilling om at lede overskydende kapital tilbage til aktionærerne foreslår bestyrelsen senere på dagsordenen i dag, at ØK frem til næste generalforsamling kan gennemføre nye tilbagekøb af op til 10% af selskabets egne aktier. Hvis forslaget vedtages, vil vi eksekvere tilbagekøbene på det tidspunkt og under den form, som er mest hensigtsmæssig for aktionærerne. <Slide 29> Både på den ekstraordinære generalforsamling og i breve til mig er der fra aktionærside stillet spørgsmål om, hvad bestyrelsen agter at gøre for at ØK s værdigenstande holdes samlet og sikres for eftertiden. Med den fremtid der tegner sig for ØK, er det ikke urealistisk at befatte sig med denne problemstilling, og det har vi også gjort i bestyrelsen. ØK har gennem det gavebrev, der medvirkede til stiftelsen af ØK s Almennyttige Fond, ydet beløb, som tidligere er godkendt af generalforsamlingen. Sidste afdrag på dette gavebrev på 1,4 mio. kr. betales i forbindelse med den kommende udbyttebetaling. 10

11 I den folder, som i dag er udleveret til aktionærerne, er der en beskrivelse af, hvordan fonden har anvendt disse økonomiske midler i I 2004 blev der bl.a. også givet støtte til bevarelse af film og billeder, som har en erhvervshistorisk værdi. Asia House på Indiakaj blev bygget af H.N. Andersen og var ØK s første hovedsæde, hvor vi i dag huser ØK s historiske indbo. Folderen indeholder også en beskrivelse af aktiviteterne i huset i dag. Det synes oplagt for bestyrelsen, at fonden bør overtage ejerskabet af dette hus med den forpligtelse - ud over de øvrige opgaver fonden har - at forvalte ØK s erhvervshistorie og klenodier. Men er dette også oplagt for aktionærerne? Måske ikke for alle, men jeg har mødt forståelse for dette forslag fra de af de større aktionærer, som jeg har konsulteret. Asia House er bogført til 0 kr. i ØK s regnskab, så der vil faktisk ikke være tale om nogen direkte omkostning for ØK at lade huset overgå til Fonden. Men der kunne selvfølgelig blive tale om en potentiel tabt fortjeneste, hvis vi på et senere tidspunkt kom i en situation, hvor vi måtte sælge huset. Og det er jo netop tanken om, at skulle sælge Asia House og alt, hvad det indebærer, som er anledning til bestyrelsens forslag i dag. Vi har en løbende dialog med fondsmyndigheden, som fortsat overvejer, om fonden kan få tilladelse til at overtage huset, selv som gave, med de forpligtelser det indebærer af økonomisk karakter. Inden jeg runder beretningen af med forventningerne til 2006, skal det nævnes, at jeg på den ordinære generalforsamling i 2005 opstillede nogle finansielle rettesnore. Den ene var, at vi tilstræbte en årlig tocifret vækst i salget i lokale valutaer. Den anden var, at indtjeningen før skat og finansielle poster i 2009 skulle sikre Gruppen et afkast af den investerede kapital på mere end 25%. De ambitioner gjaldt et ØK med Nutrition som motor. Uden Nutrition og med udsigt til yderligere ændringer i Gruppens sammensætning giver det ikke længere mening at sætte konsistente mål op for en flerårig periode. <Slide 30> Det betyder ikke, at vore finansielle ambitioner er svækkede. Tværtimod - som det forhåbentlig vil fremgå, når jeg nu lægger forventningerne til 2006 frem. 11

12 Vi forventer, at 2006 bliver et fremgangsrigt år med en tocifret vækst, der vil øge ØK Gruppens omsætning fra DKK 2,8 mia. sidste år til omkring DKK 3,3 mia. i år. Vi forventer en indtjening fra driften på niveau med sidste års, nemlig omkring DKK 275 mio., når man ser bort fra både engangsposter og administrationsomkostninger i moderselskabet. Men da omkostningerne til at drive moderselskabet vil falde markant i år, ventes det egentlige driftsresultat - EBIT - at stige fra DKK 196 mio. til omkring DKK 240 mio. Og hertil kommer så et større indtjeningsbidrag fra de associerede selskaber i primært Thailand på ca. DKK 30 mio. Altså en god vækst i både ØK s toplinie og i indtjeningen. Forventningerne er opgjort på basis af en DKK/USD kurs på 6,30 og tager udgangspunkt i Gruppen, som den ser ud i dag. <Slide 31> Jeg vil gerne slutte af med at takke ØK s ledere og medarbejdere for deres omstillingsparathed og dedikerede bidrag til Gruppen i det forgangne år. Som regnskabstallene og kursudviklingen viser, har det været umagen værd, og det er bestyrelsens klare forventning, at det stadig vil være umagen værd, så ØK fortsat kan præstere et godt resultat - også til glæde for aktionærerne Mange tak for opmærksomheden. 12

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Velkommen til generalforsamling marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1

Velkommen til generalforsamling marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1 Velkommen til generalforsamling 2011 24. marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 6. december 2005 Bella Center, København 1 2 DAGSORDEN punkt 1 1. A/S Det Østasiatiske Kompagni underskrev den 14. november 2005 en aftale om salg af datterselskabet

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005 ØK indgår aftale om at sælge EAC Nutrition

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005 ØK indgår aftale om at sælge EAC Nutrition Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk

Læs mere

24. marts 2010 / Radisson Blu Falconer. Generalforsamling den 24. marts 2010 1

24. marts 2010 / Radisson Blu Falconer. Generalforsamling den 24. marts 2010 1 VELKOMMEN Generalforsamling den 24. TIL marts GENERALFORSAMLING 2010 2010 24. marts 2010 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling den 24. marts 2010 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING. 27. marts 2007 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING. 27. marts 2007 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 27. marts 2007 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af revideret

Læs mere

VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING. 30. marts 2006 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING. 30. marts 2006 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 30. marts 2006 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 2009

VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 2009 ØK KONCERNEN ØK KONCERNEN FOODS INDUSTRIAL INGRIDIENTS MOVING & RELOCATION SERVICES VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 2009 1 1 25. marts 2009 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg DAGSORDEN a)

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND

GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND INDLEDNING 2006 blev et rigtigt godt år for ØK: Vore 3 forretninger klarede sig en del bedre end ventet og

Læs mere

Fondsbørsmeddelese nr. 8/2004 27.05.2004

Fondsbørsmeddelese nr. 8/2004 27.05.2004 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Velkommen til ØK s generalforsamling 2008

Velkommen til ØK s generalforsamling 2008 Velkommen til ØK s generalforsamling 2008 Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Services 3. april 2008 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg Dagsorden a) Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2004 18.11. 2004

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2004 18.11. 2004 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

ØK generalforsamling 24. marts 2011

ØK generalforsamling 24. marts 2011 ØK generalforsamling 24. marts 2011 Formandens beretning [Slide 3: Bestyrelsens beretning ved formand Henning Kruse Petersen] [Slide 4: ØK i forandring] Selvom vi i ØK er vant til forandring og har gennemlevet

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Fondbørsmeddelelse nr. 7/2007 Kvartalsmeddelelse 31. marts 2007

Fondbørsmeddelelse nr. 7/2007 Kvartalsmeddelelse 31. marts 2007 Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007 Aktionærsekretariatet OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail:

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002. ØK s Halvårsrapport pr. 30. juni 2002

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002. ØK s Halvårsrapport pr. 30. juni 2002 Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Asia House Indiakaj 16 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.: 26 04

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest.

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 03/2007 Silkeborg, den 29. januar 2007 Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2002. ØK s Kvartalsmeddelelse pr. 30. september 2002. Vedlagt fremsendes ØK s Kvartalsmeddelelse pr. 30. september 2002.

Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2002. ØK s Kvartalsmeddelelse pr. 30. september 2002. Vedlagt fremsendes ØK s Kvartalsmeddelelse pr. 30. september 2002. Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Asia House Indiakaj 16 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.: 26 04

Læs mere

OAI-I L Ariv o k a cfirrn a

OAI-I L Ariv o k a cfirrn a OAI-I L Ariv o k a cfirrn a UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO- KOllEN FOR egetæpper als evr-nr. 38 45 42 18 J.nr. 131693 Torben Buur Side 2 af 5 Ar 2015, den 28.08., kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2014 Note 2014 2013 Administrationsomkostninger 1 (14) (10) Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder 481 956 Hensættelse

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017

Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017 Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002 mar 27, 2003

Årsregnskabsmeddelelse 2002 mar 27, 2003 Aktionærsekretariatet Asia House Indiakaj 16 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.: 26 04

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. MAJ 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2006. Kvartalsmeddelelse 31. marts 2006

Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2006. Kvartalsmeddelelse 31. marts 2006 Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011

30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011 30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011 1 INDKALDELSE Indkaldelse til den ordinære generalforsamling er foregået: Gennem annonce indrykket i Berlingske Tidende Ved selskabsmeddelelse til NASDAQ OMX Gennem

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014

FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014 Side 1 af 5 FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014 Slide 4 - Årsrapportering Årsrapporten for 2013 og CSR-rapporten for 2013 har været tilgængelig på hjemmesiden

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015 Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO KOllEN

UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO KOllEN Advokatfirnla UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO KOllEN FOR egetæpper a/s CVR-nr. 38454218 J.nr. 13S939 Torben Buur Side 2 af 5 Ar 2016, den 30.08., kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i egetæpper

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR

Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR. 26 04 17 16 * Ændret som registreret af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 7. april 2006 1 1.1 Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske Kompagni. 1.2 Selskabet

Læs mere

InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte

InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte Christian Baltzer, koncernfinansdirektør Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere