GENERALFORSAMLING I ØK DEN 30. MARTS 2006 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING I ØK DEN 30. MARTS 2006 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING I ØK DEN 30. MARTS 2006 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND <Slide 4> INDLEDNING Det er nu mindre end fire måneder siden, bestyrelsen sidst mødtes med vore aktionærer. På den ekstraordinære generalforsamling den 6. december fik bestyrelsens forslag om salget af EAC Nutrition til 9 mia. kr. (enterprise value) fuld tilslutning fra aktionærerne. Ved den lejlighed gennemgik jeg ganske nøje forløbet i salgsprocessen, baggrunden og motiverne for den radikale ændring i den hidtidige strategi. Salgsprocessen blev afsluttet den 2. januar ved en problemfri overdragelse af virksomheden til de nye ejere. Markedet har honoreret beslutningen med en stigning i kursen fra 6. december, hvor den var 596 til i går, hvor den lukkede i kurs 624. Salget har haft og vil fortsat få betydning for strategi, strukturer, ledelse og naturligvis også økonomien. ØK står således i dag med det bedste regnskabsresultat i sin mangeårige historie, ligesom vi også står på tærsklen til at kunne udlodde det største beløb nogensinde til aktionærerne. At 2005 var et ekstraordinært år for ØK understreges af, at ØK s 3 fortsættende virksomheder Foods, Industrial Ingredients og Moving & Relocation - samlet opnåede en rekordhøj omsætning. De demonstrerede dermed deres klare potentiale. <Slide 5 > Jeg kommer tilbage til de 3 forretninger om lidt, men lad os først se på, hvordan deres bidrag og salget af Nutrition påvirkede ØK s samlede tal. Omsætningen steg 9% til godt DKK 2,8 mia. De 3 forretningers vækst var højere, men billedet sløres lidt af andre, mindre aktiviteter, som er under udfasning og bidrager mindre år for år. 1

2 Driftsoverskuddet steg 25% til DKK 229 mio. De 3 forretningers driftsindtjening beløb sig til godt DKK 300 mio., men herfra gik administrationsudgifterne til at drive et ØK, der var en del større end den Koncern, vi har i dag. Belastningen fra de udgifter bliver markant mindre i år. Skatten steg, fordi ØK tilbageførte et skatteaktiv i EAC Foods, som vi ikke kan forvente at udnytte. Derudover steg de finansielle omkostninger og resultatet i de associerede virksomheder var lavere end i Det betød, at ØK s overskud på de fortsættende aktiviteter blev DKK 146 mio. Hertil skal man lægge resultatet fra ophørende forretninger det er dels avancen fra salget af Nutrition og dels Nutrition s driftsresultat. Det summer sig op til over DKK 8 mia. Og når mindretalsaktionærerne i vore forretninger har fået deres, kommer ØK ud med et nettoresultat på DKK mio. Det er mere, end vi ventede, da vi indgik aftalen om at sælge Nutrition. Vi var konservative i opgørelsen af de udgifter, der var forbundet med salget for konservative, skulle det vise sig. Fortjenesten på salget blev derfor ca. DKK 200 mio. højere end ventet. Salget skete pr. 31. december, og ØK har givet køber visse begrænsede garanter, der er maksimeret til DKK 900 mio. Vi venter ikke nogen væsentlige garantikrav og har ikke hensat til formålet. <Slide 6> Efter salget af Nutrition er ØK s opgave at udvikle - og konstant forbedre - de 3 fortsættende forretninger: Foods, Industrial Ingredients og Moving & Relocation Services. <Slide 7> Udgangspunktet for denne indsats er godt. For de 3 forretninger er i god vækst. Foods vækst de seneste 4 år har været på mere end 14% årligt på trods af, at der løbende er sket mindre devalueringer af den lokale valuta. Når jeg kun opgør væksten de seneste 4 år for Foods, skyldes det, at der i 2002 blev foretaget en meget betydeligt devaluering på 55%, og derfor giver det ikke mening at sammenligne med tallene fra før denne devaluering. Industrial Ingredients har de seneste 5 år evnet at øge sin omsætning med mere end 16% om året opgjort i USD. Moving & Relocation s årlige vækstrate er over 13% i USD. Opgjort i DKK voksede de 3 forretninger sidste år 13% med Foods som den store motor. Speciel løfterig var deres stærke slutspurt i 4. kvartal, hvor omsætningen steg hele 38%. 2

3 <Slide 8> Ud over væksten har de 3 forretninger andre fællesnævnere: De har gode ledelser. De er markedsledere. De har en indtjening over gennemsnittet i deres brancher. De opererer i lande, hvor økonomierne vokser betydeligt mere end på vore breddegrader. Og så udgør forretningernes varemærker og markedspositioner i sig selv en høj værdi, som ikke direkte figurerer i regnskabstallene. Industrial Ingredients bruger EAC som varemærke, Moving and Relocation er bedre kendt som Santa Fe. Og Foods bruger en række brands; de vigtigste er Plumrose og dernæst Oscar Mayer. Der er rigtig gode muligheder for at øge disse forretningers værdi, og de muligheder vil ØK aktivt forfølge. Vi vil fortsætte med innovation, med udvikling af nye produkter og services; vi vil rykke ind i nye markeds- og produktsegmenter, vi vil effektivisere, og vi vil også se på, om vi skal udvide den geografiske dækning i Asien. Opkøb står bestemt også på dagsordenen, som det senest blev vist i december, da Industrial Ingredients købte en virksomhed i Indien og dermed fik et brohoved på dette store og vigtige asiatiske marked. Vi må dog også nøgternt konstatere, at der ikke er nogen geografisk eller produktmæssig sammenhæng mellem de 3 forretninger. Og at ingen af forretningerne i dag har volumen nok til i sig selv at udgøre et nyt fokusområde for ØK eller være garant for, at ØK også fremover er blandt de mest attraktive og likvide aktier i Danmark. Derfor er strategien for de 3 forretninger uændret. ØK udvikler dem for at øge deres værdi frem til den dag, hvor det er et optimalt tidspunkt for både ØK og forretningerne, at de får en ny ejer. Jeg har set i avisen, at jeg tages til indtægt for, at den dag oprinder om 2 år. Det er en tilsnigelse. Jeg sagde om dette emne på den ekstraordinære generalforsamling i december: Det kan tage nogle år, men jeg vil ikke opstille nogen eksakt tidsfrist. Det vil jeg stadig ikke <Slide 9> FOODS 3

4 <Slide 10> Ser vi nærmere på de 3 forretninger, så er Foods som den eneste kødforædlingsvirksomhed i Venezuela engageret i hele værdikæden: Foods egen fodermølle forsyner virksomhedens egne svinefarme med foder. Og fra farmene går svinene til slagteriet, der også håndterer fjerkræ og kvæg. Herfra går opskæringerne over i forædlingen, som fremstiller færdigvarer under en lang række varemærker. Distributionen sker via et landsdækkende net af kølebiler og frysehuse. <Slide 11> Foods er suveræn leder med 40% af markedet i Venezuela for forædlede kødprodukter. Ingen anden virksomhed har så bredt et produktsortiment, og ingen konkurrent matcher Foods innovationskraft. En anden forklaring på, at virksomheden konstant klarer sig godt på et udfordrende marked, er varemærkerne: Foods dækker meget bredt der er noget for enhver smag, enhver pengepung og ethvert økonomisk klima svarende til vores høje markedsværdi.. <Slide 12> Foods havde et glimrende 2005 bedre end ventet. Driftsoverskuddet blev DKK 176 mio., svarende til en overskudsgrad på 12,1%. Foods venter i år, at omsætningen vokser 18% målt i USD. Overskudsgraden vil derimod falde lidt på grund af ny lovgivning, som i år påfører Foods en række ekstra udgifter til sociale forhold og arbejdssikkerhed. Samtidig planlægges en stærkere satsning inden for produktkategorierne i mellemsegmentet med lavere marginer. Forudsætningerne for prognosen er listet til højre. <Slide 13> INDUSTRIAL INGREDIENTS Industrial Ingredients er en førende distributør af industrielle ingredienser til industrien i 8 lande i Asien. Industrial Ingredients markedsfører mere end 2000 produkter fra 150 leverandører bl.a. enzymer til fødevareindustrien, komponenter til tekstil- og læderindustrien og en lang række andre små og store industrier i regionen i alt mere end 3000 kunder. 4

5 <Slide 14> Mange undrer sig over, at Industrial Ingredients som distributionsvirksomhed er i stand til år ud og år ind at fastholde en stabilt høj overskudsmargin. Det har 2 hovedforklaringer. Dels er Industrial Ingredients industrispecialist, som har alt det på hylderne, som bestemte brancher skal bruge. Dels tilbyder Industrial Ingredients mange andre services end blot at forbinde leverandør og kunde. Industrial Ingredients står også bl.a. for import, told, lagerføring og levering - men også for tekniske services som test i laboratorier og opnåelse af myndighedsgodkendelser - og hertil kommer den kommercielle rute via Industrial Ingredient s 17 lokale kontorer ud til beslutningstagerne. Det er i de samlede services, at værdiskabelsen virkelig ligger. <Slide 15> Industrial Ingredients har de senere år ekspanderet til 6 lande i Sydøstasien og senest - som nævnt - til Indien. Sidste år udvidede Industrial Ingredients sin dækning i Indonesien og sikrede sig vigtig forretning i et af de nyeste markeder, Malaysia, så forretningen her blev overskudsgivende. <Slide 16> Industrial Ingredients opnåede sidste år en overskudsgrad på 7,9% renset for engangsindtægter. Omsætningen steg 7% over hele året, men 16% i 4. kvartal. I år forventer vi en vækst i salget på 11% i lokale valutaer og en stabil overskudsgrad. <Slide 17> MOVING AND RELOCATION <Slide 18> Moving and Relocation er meget mere end blot en flytteforretning, selv om forretningen sidste år håndterede over flytninger for virksomheder og private - nationalt som internationalt. Da en stor del af kunderne til flytningerne er udstationerede, som rykker fra et land til et andet, har Santa Fe udviklet en lang stribe af Value Added Services, der dækker de behov, en familie har, når den skal slå sig ned i et nyt land: Det er selvfølgelig visering og immigration, men det er også at finde familiens nye hjem og leje det, og hertil kommer alt det, der hjælper familien med at falde til - sprogundervisning, skole til børnene, integration, hushjælp med meget mere. 5

6 De tjenester udbyder Santa Fe fra 23 kontorer i 8 lande. I Hongkong, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Manila og Jakarta bruger Santa Fe også sine varehuse og faciliteter til at opbevare arkiver for andre virksomheder - Records Management - og det viselige i den forretning forstår man godt, når man ser på priserne på kontorkvadratmeter i de lande. Kunderne til Records Management er i øvrigt i vid udstrækning de samme virksomheder, som betror Santa Fe at flytte for deres udstationerede eller for deres afdelinger. Endelig er Santa Fe i Hongkong og Kina aktiv inden for Freight Forwarding - logistikydelser forbundet med Kinas stadigt voksende samhandel med udlandet. <Slide 19> Moving and Relocation havde et glimrende 2005, hvor omsætning og indtjening blev pænt over det forventede. Overskudsgraden steg til 7,4%, som er et højt niveau for en servicevirksomhed, og en del af forklaringen er væksten inden for Value Added Service og Records Management, som begge er aktiviteter med en bedre margin. Vi venter, at forretningen i år vokser omkring 3% i lokale valutaer - det bliver til mere i DKK - og at overskudsgraden forbliver på samme høje niveau som året før. <Slide 20> Så vidt forretningerne og deres - tilsammen - gode udsigter for Jeg skal herefter kort gennemgå moderselskabets regnskab, som jo er det, der er til debat i dag. Moderselskabets tal kan i år findes på side 73 i årsrapporten. <Slide 21> De væsentligste poster er andelen af det ordinære resultat før skat i dattervirksomhederne, som steg til DKK 395 mio. Administrationsomkostningerne steg marginalt fra DKK 77 mio. til DKK 78 mio. - næste år falder de markant, som vi vil se senere. Posten andre driftsindtægter viste et overskud på DKK mio., og den indtægt stammer i al væsentlighed fra salget af Nutrition. Årets resultat efter skat er på godt DKK 8,1 mia. kr. 6

7 I administrationsomkostninger indgår honoraret til bestyrelsen. På sidste års ordinære generalforsamling nævnte jeg, at bestyrelsen ville foreslå, at bestyrelseshonorarerne for 2005 blev forhøjet med kr til hvert medlem og dermed til et samlet beløb på 2,2 mio. for de 7 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen mødtes sidste år 8 gange, som oftest til bestyrelsesmøder, der strækker sig over en eftermiddag og den følgende formiddag, og på 3 af disse møder stod ØK s strategiske fremtid og specielt salget af EAC Nutrition på dagsordenen. Tidligt i salgsprocessen bad bestyrelsen undertegnede og næstformand Torsten Rasmussen om at udgøre en arbejdsgruppe med det direkte ansvar for den ganske langstrakte og ikke ukomplicerede salgsproces. For denne indsats, som i sagens natur ligger ud over de daglige opgaver i bestyrelsen, har Torsten Rasmussen og jeg tilsammen oppebåret et særligt vederlag på i alt DKK 1,2 mio. baseret på det medgåede tidsforbrug. <Slide 22> Ser vi på moderselskabets balance, så falder 2 poster i øjnene på aktivsiden. For det første skyldes faldet i posten anlægsaktiver, at kapitalinteresser i dattervirksomheder faldt med cirka en halv milliard til DKK mio. Årsagen er salget af Nutrition og diverse reguleringer for udbetalte udbytter, goodwill, valutariske forhold med mere. For det andet voksede tilgodehavender med næsten DKK 9 mia. til godt DKK 9,3 mia. Det skyldes tilgodehavendet fra salget af Nutrition til Numico. Og dette tilgodehavende får naturligvis også hele balancen til at vokse markant. <Slide 23> På passivsiden ser vi egenkapitalen vokse med årets resultat fratrukket diverse mindre reguleringer, og derfor vokser ØK s egenkapital til næsten DKK 10,5 mia. Inden jeg går videre, skal jeg nævne, at den ved Sø- og Handelsretten verserende sag mod Arla, som jeg har nævnt ved tidligere generalforsamlinger, endnu ikke er nået til et stadium, hvor en domsforhandling kan berammes. Jeg kan derfor heller ikke angive, hvornår denne sag kan forventes afsluttet. 7

8 <Slide 24> Jeg nævnte før, at der efter salget af Nutrition er sket og fortsat vil ske en tilpasning af ØK s struktur og organisation, så ØK er rustet til præcist de opgaver, vi nu står over for. Flere ændringer er gennemført, andre lægger vi frem som forslag til vedtægtsændringer i dag. Lad mig give et overblik: Fra årsskiftet tiltrådte Niels Henrik Jensen som ny adm. direktør i stedet for Mark Wilson. Et naturligt skifte, fordi Niels Henrik Jensen har haft ansvaret i koncernledelsen for køb og salg af virksomheder, og fordi han siden 1998 har haft det strategiske ansvar for alle aktiviteter uden for fødevareområdet, herunder Industrial Ingredients og Moving & Relocation. Samtidig tiltrådte Michael Østerlund Madsen som ny Group CFO i stedet for Iqbal Jumabhoy. Niels Henrik Jensen og Michael Østerlund Madsen har sammen med underdirektør og advokat Christian Lund ansvaret for den administrative ledelse i København. Den forretningsmæssige ledelse varetages af Niels Henrik Jensen bistået af Michael Østerlund Madsen og de 3 ledere af vore forretninger: Bent Porsborg i Caracas, Jan Dam Pedersen i Bangkok og Lars Lykke Iversen i Hongkong. Alle koncernfunktioner samles i de næste uger i København. Det operative hovedsæde i Singapore lukker, og nogle af vore medarbejdere flytter til København. Skabelsen af ét lille, effektivt koncerncenter på Indiakaj i København med færre folk bidrager stærkt til, at administrationsomkostningerne mere end halveres - til omkring DKK 35 mio. Sidste år var de, som vi før så, DKK 78 mio. <Slide 25> Aktieoptioner er et incitamentsværktøj, som ØK har haft stor glæde af i de seneste 10 år. Optionerne har virket efter hensigten og vore topledere er i de år, hvor optionerne har været effektive, blevet på deres poster og har opfyldt målsætningen om at få ØK s aktiekurs til at stige. I lyset af de grundlæggende ændringer af ØK nåede bestyrelsen imidlertid frem til, at det var rigtigst at opsige arrangementet og tilbyde at indløse alle optioner. Ved årsskiftet udestod der aktieoptioner fordelt på 27 ledere, og ØK tilbød disse ledere et beløb, der svarede til optionernes værdi. 8

9 25 af lederne tog imod tilbudet her i januar, og langt de fleste optioner blev dermed indløst. Udgiften hertil var næsten DKK 170 mio., som blev dækket over egenkapitalen - der var altså ingen resultatmæssige konsekvenser for ØK. Jeg kan tilføje, at alle optioner nu er blevet indløst. Selv om optionerne forsvinder, skal ØK naturligvis stadig kunne belønne sine medarbejdere for en særligt værdiskabende indsats. Derfor har mange af de tilbageværende ledere og medarbejdere bonusordninger - performance-kontrakter - hvor op til 40% af den samlede løn er koblet op på både personlige mål og på de økonomiske resultater i enhederne. Vi har også for flere nøglepersoner etableret fastholdelsesbonusser, så de har en økonomisk interesse i at blive på deres poster - også i en kommende salgsproces. <Slide 26> VÆRDISKABELSE <Slide 27> På den ekstraordinære generalforsamling nævnte jeg, at det var bestyrelsens hensigt, at ØK i 2006 skulle returnere omkring DKK 8 mia. til aktionærerne - et beløb, der jo stort set svarer til regnskabsårets nettoresultat. Hvis generalforsamlingen i dag tiltræder bestyrelsens forslag til udbytte, så vil denne hensigt være opfyldt. ØK har i 1. kvartal 2006 opkøbt næsten 1 mio. egne aktier i markedet for tæt på DKK 600 mio. Vi har endvidere i marts gennemført et tilbagekøbsprogram, hvor hver navnenoteret aktionær fik tilbudt selv at bestemme, hvor mange aktier han eller hun ønskede at sælge - og på hvilke vilkår. ØK købte via denne såkaldte hollandske auktion yderligere egne aktier for næsten DKK 600 mio. De 2 aktietilbagekøb skete i henhold til den bemyndigelse, bestyrelsen havde til at opkøbe 10% egne aktier i markedet. ØK opfyldte på den måde beslutningen fra sidste års ordinære generalforsamling om at tilbagekøbe aktier for en halv milliard kroner. 9

10 Endelig foreslår bestyrelsen i dag et udbytte på DKK 415 pr. aktie mod DKK 4 per aktie sidste år. Vi fraviger her vor normale udbyttepolitik om at udlodde en tredjedel af året resultat som udbytte. Men det får vi vel syndsforladelse for. Dette forslag svarer til, at 85% af nettoresultatet (inkl. egne aktier) udloddes som udbytte. Samlet beløber de 3 dispositioner - de 2 aktietilbagekøb og udbyttet - sig til DKK 8,1 mia. Bestyrelsen foreslår i dag under punkt 3, at aktiekapitalen nedskrives med det nominelle beløb, ØK har købt tilbage via de 2 programmer, i alt DKK Og lad mig her minde om, at efter beslutninger på den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling i 2005 er aktiekapitalen allerede i det seneste år nedsat med nominelt DKK 118 mio. <Slide 28> Med dagens forslag vil ØK over de seneste 5 år have ledt næsten DKK 9 mia. tilbage til aktionærerne via udbytter og aktietilbagekøb. I samme tidsrum er der også skabt et højt afkast til aktionærerne ved aktiekursens udvikling. Kursen er jo mangedoblet i de senere år. Det billede vil naturligvis ændre sig. Aktiekursen skal jo falde, når ØK udbetaler 8,1 mia. kr. Så når dividenden går fra den 1. april, vil aktiekursen sætte sig. Hvor meget - det bestemmer aktiemarkedet. I tråd med vores indstilling om at lede overskydende kapital tilbage til aktionærerne foreslår bestyrelsen senere på dagsordenen i dag, at ØK frem til næste generalforsamling kan gennemføre nye tilbagekøb af op til 10% af selskabets egne aktier. Hvis forslaget vedtages, vil vi eksekvere tilbagekøbene på det tidspunkt og under den form, som er mest hensigtsmæssig for aktionærerne. <Slide 29> Både på den ekstraordinære generalforsamling og i breve til mig er der fra aktionærside stillet spørgsmål om, hvad bestyrelsen agter at gøre for at ØK s værdigenstande holdes samlet og sikres for eftertiden. Med den fremtid der tegner sig for ØK, er det ikke urealistisk at befatte sig med denne problemstilling, og det har vi også gjort i bestyrelsen. ØK har gennem det gavebrev, der medvirkede til stiftelsen af ØK s Almennyttige Fond, ydet beløb, som tidligere er godkendt af generalforsamlingen. Sidste afdrag på dette gavebrev på 1,4 mio. kr. betales i forbindelse med den kommende udbyttebetaling. 10

11 I den folder, som i dag er udleveret til aktionærerne, er der en beskrivelse af, hvordan fonden har anvendt disse økonomiske midler i I 2004 blev der bl.a. også givet støtte til bevarelse af film og billeder, som har en erhvervshistorisk værdi. Asia House på Indiakaj blev bygget af H.N. Andersen og var ØK s første hovedsæde, hvor vi i dag huser ØK s historiske indbo. Folderen indeholder også en beskrivelse af aktiviteterne i huset i dag. Det synes oplagt for bestyrelsen, at fonden bør overtage ejerskabet af dette hus med den forpligtelse - ud over de øvrige opgaver fonden har - at forvalte ØK s erhvervshistorie og klenodier. Men er dette også oplagt for aktionærerne? Måske ikke for alle, men jeg har mødt forståelse for dette forslag fra de af de større aktionærer, som jeg har konsulteret. Asia House er bogført til 0 kr. i ØK s regnskab, så der vil faktisk ikke være tale om nogen direkte omkostning for ØK at lade huset overgå til Fonden. Men der kunne selvfølgelig blive tale om en potentiel tabt fortjeneste, hvis vi på et senere tidspunkt kom i en situation, hvor vi måtte sælge huset. Og det er jo netop tanken om, at skulle sælge Asia House og alt, hvad det indebærer, som er anledning til bestyrelsens forslag i dag. Vi har en løbende dialog med fondsmyndigheden, som fortsat overvejer, om fonden kan få tilladelse til at overtage huset, selv som gave, med de forpligtelser det indebærer af økonomisk karakter. Inden jeg runder beretningen af med forventningerne til 2006, skal det nævnes, at jeg på den ordinære generalforsamling i 2005 opstillede nogle finansielle rettesnore. Den ene var, at vi tilstræbte en årlig tocifret vækst i salget i lokale valutaer. Den anden var, at indtjeningen før skat og finansielle poster i 2009 skulle sikre Gruppen et afkast af den investerede kapital på mere end 25%. De ambitioner gjaldt et ØK med Nutrition som motor. Uden Nutrition og med udsigt til yderligere ændringer i Gruppens sammensætning giver det ikke længere mening at sætte konsistente mål op for en flerårig periode. <Slide 30> Det betyder ikke, at vore finansielle ambitioner er svækkede. Tværtimod - som det forhåbentlig vil fremgå, når jeg nu lægger forventningerne til 2006 frem. 11

12 Vi forventer, at 2006 bliver et fremgangsrigt år med en tocifret vækst, der vil øge ØK Gruppens omsætning fra DKK 2,8 mia. sidste år til omkring DKK 3,3 mia. i år. Vi forventer en indtjening fra driften på niveau med sidste års, nemlig omkring DKK 275 mio., når man ser bort fra både engangsposter og administrationsomkostninger i moderselskabet. Men da omkostningerne til at drive moderselskabet vil falde markant i år, ventes det egentlige driftsresultat - EBIT - at stige fra DKK 196 mio. til omkring DKK 240 mio. Og hertil kommer så et større indtjeningsbidrag fra de associerede selskaber i primært Thailand på ca. DKK 30 mio. Altså en god vækst i både ØK s toplinie og i indtjeningen. Forventningerne er opgjort på basis af en DKK/USD kurs på 6,30 og tager udgangspunkt i Gruppen, som den ser ud i dag. <Slide 31> Jeg vil gerne slutte af med at takke ØK s ledere og medarbejdere for deres omstillingsparathed og dedikerede bidrag til Gruppen i det forgangne år. Som regnskabstallene og kursudviklingen viser, har det været umagen værd, og det er bestyrelsens klare forventning, at det stadig vil være umagen værd, så ØK fortsat kan præstere et godt resultat - også til glæde for aktionærerne Mange tak for opmærksomheden. 12