GENERALFORSAMLING I ØK DEN 30. MARTS 2006 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING I ØK DEN 30. MARTS 2006 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING I ØK DEN 30. MARTS 2006 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND <Slide 4> INDLEDNING Det er nu mindre end fire måneder siden, bestyrelsen sidst mødtes med vore aktionærer. På den ekstraordinære generalforsamling den 6. december fik bestyrelsens forslag om salget af EAC Nutrition til 9 mia. kr. (enterprise value) fuld tilslutning fra aktionærerne. Ved den lejlighed gennemgik jeg ganske nøje forløbet i salgsprocessen, baggrunden og motiverne for den radikale ændring i den hidtidige strategi. Salgsprocessen blev afsluttet den 2. januar ved en problemfri overdragelse af virksomheden til de nye ejere. Markedet har honoreret beslutningen med en stigning i kursen fra 6. december, hvor den var 596 til i går, hvor den lukkede i kurs 624. Salget har haft og vil fortsat få betydning for strategi, strukturer, ledelse og naturligvis også økonomien. ØK står således i dag med det bedste regnskabsresultat i sin mangeårige historie, ligesom vi også står på tærsklen til at kunne udlodde det største beløb nogensinde til aktionærerne. At 2005 var et ekstraordinært år for ØK understreges af, at ØK s 3 fortsættende virksomheder Foods, Industrial Ingredients og Moving & Relocation - samlet opnåede en rekordhøj omsætning. De demonstrerede dermed deres klare potentiale. <Slide 5 > Jeg kommer tilbage til de 3 forretninger om lidt, men lad os først se på, hvordan deres bidrag og salget af Nutrition påvirkede ØK s samlede tal. Omsætningen steg 9% til godt DKK 2,8 mia. De 3 forretningers vækst var højere, men billedet sløres lidt af andre, mindre aktiviteter, som er under udfasning og bidrager mindre år for år. 1

2 Driftsoverskuddet steg 25% til DKK 229 mio. De 3 forretningers driftsindtjening beløb sig til godt DKK 300 mio., men herfra gik administrationsudgifterne til at drive et ØK, der var en del større end den Koncern, vi har i dag. Belastningen fra de udgifter bliver markant mindre i år. Skatten steg, fordi ØK tilbageførte et skatteaktiv i EAC Foods, som vi ikke kan forvente at udnytte. Derudover steg de finansielle omkostninger og resultatet i de associerede virksomheder var lavere end i Det betød, at ØK s overskud på de fortsættende aktiviteter blev DKK 146 mio. Hertil skal man lægge resultatet fra ophørende forretninger det er dels avancen fra salget af Nutrition og dels Nutrition s driftsresultat. Det summer sig op til over DKK 8 mia. Og når mindretalsaktionærerne i vore forretninger har fået deres, kommer ØK ud med et nettoresultat på DKK mio. Det er mere, end vi ventede, da vi indgik aftalen om at sælge Nutrition. Vi var konservative i opgørelsen af de udgifter, der var forbundet med salget for konservative, skulle det vise sig. Fortjenesten på salget blev derfor ca. DKK 200 mio. højere end ventet. Salget skete pr. 31. december, og ØK har givet køber visse begrænsede garanter, der er maksimeret til DKK 900 mio. Vi venter ikke nogen væsentlige garantikrav og har ikke hensat til formålet. <Slide 6> Efter salget af Nutrition er ØK s opgave at udvikle - og konstant forbedre - de 3 fortsættende forretninger: Foods, Industrial Ingredients og Moving & Relocation Services. <Slide 7> Udgangspunktet for denne indsats er godt. For de 3 forretninger er i god vækst. Foods vækst de seneste 4 år har været på mere end 14% årligt på trods af, at der løbende er sket mindre devalueringer af den lokale valuta. Når jeg kun opgør væksten de seneste 4 år for Foods, skyldes det, at der i 2002 blev foretaget en meget betydeligt devaluering på 55%, og derfor giver det ikke mening at sammenligne med tallene fra før denne devaluering. Industrial Ingredients har de seneste 5 år evnet at øge sin omsætning med mere end 16% om året opgjort i USD. Moving & Relocation s årlige vækstrate er over 13% i USD. Opgjort i DKK voksede de 3 forretninger sidste år 13% med Foods som den store motor. Speciel løfterig var deres stærke slutspurt i 4. kvartal, hvor omsætningen steg hele 38%. 2

3 <Slide 8> Ud over væksten har de 3 forretninger andre fællesnævnere: De har gode ledelser. De er markedsledere. De har en indtjening over gennemsnittet i deres brancher. De opererer i lande, hvor økonomierne vokser betydeligt mere end på vore breddegrader. Og så udgør forretningernes varemærker og markedspositioner i sig selv en høj værdi, som ikke direkte figurerer i regnskabstallene. Industrial Ingredients bruger EAC som varemærke, Moving and Relocation er bedre kendt som Santa Fe. Og Foods bruger en række brands; de vigtigste er Plumrose og dernæst Oscar Mayer. Der er rigtig gode muligheder for at øge disse forretningers værdi, og de muligheder vil ØK aktivt forfølge. Vi vil fortsætte med innovation, med udvikling af nye produkter og services; vi vil rykke ind i nye markeds- og produktsegmenter, vi vil effektivisere, og vi vil også se på, om vi skal udvide den geografiske dækning i Asien. Opkøb står bestemt også på dagsordenen, som det senest blev vist i december, da Industrial Ingredients købte en virksomhed i Indien og dermed fik et brohoved på dette store og vigtige asiatiske marked. Vi må dog også nøgternt konstatere, at der ikke er nogen geografisk eller produktmæssig sammenhæng mellem de 3 forretninger. Og at ingen af forretningerne i dag har volumen nok til i sig selv at udgøre et nyt fokusområde for ØK eller være garant for, at ØK også fremover er blandt de mest attraktive og likvide aktier i Danmark. Derfor er strategien for de 3 forretninger uændret. ØK udvikler dem for at øge deres værdi frem til den dag, hvor det er et optimalt tidspunkt for både ØK og forretningerne, at de får en ny ejer. Jeg har set i avisen, at jeg tages til indtægt for, at den dag oprinder om 2 år. Det er en tilsnigelse. Jeg sagde om dette emne på den ekstraordinære generalforsamling i december: Det kan tage nogle år, men jeg vil ikke opstille nogen eksakt tidsfrist. Det vil jeg stadig ikke <Slide 9> FOODS 3

4 <Slide 10> Ser vi nærmere på de 3 forretninger, så er Foods som den eneste kødforædlingsvirksomhed i Venezuela engageret i hele værdikæden: Foods egen fodermølle forsyner virksomhedens egne svinefarme med foder. Og fra farmene går svinene til slagteriet, der også håndterer fjerkræ og kvæg. Herfra går opskæringerne over i forædlingen, som fremstiller færdigvarer under en lang række varemærker. Distributionen sker via et landsdækkende net af kølebiler og frysehuse. <Slide 11> Foods er suveræn leder med 40% af markedet i Venezuela for forædlede kødprodukter. Ingen anden virksomhed har så bredt et produktsortiment, og ingen konkurrent matcher Foods innovationskraft. En anden forklaring på, at virksomheden konstant klarer sig godt på et udfordrende marked, er varemærkerne: Foods dækker meget bredt der er noget for enhver smag, enhver pengepung og ethvert økonomisk klima svarende til vores høje markedsværdi.. <Slide 12> Foods havde et glimrende 2005 bedre end ventet. Driftsoverskuddet blev DKK 176 mio., svarende til en overskudsgrad på 12,1%. Foods venter i år, at omsætningen vokser 18% målt i USD. Overskudsgraden vil derimod falde lidt på grund af ny lovgivning, som i år påfører Foods en række ekstra udgifter til sociale forhold og arbejdssikkerhed. Samtidig planlægges en stærkere satsning inden for produktkategorierne i mellemsegmentet med lavere marginer. Forudsætningerne for prognosen er listet til højre. <Slide 13> INDUSTRIAL INGREDIENTS Industrial Ingredients er en førende distributør af industrielle ingredienser til industrien i 8 lande i Asien. Industrial Ingredients markedsfører mere end 2000 produkter fra 150 leverandører bl.a. enzymer til fødevareindustrien, komponenter til tekstil- og læderindustrien og en lang række andre små og store industrier i regionen i alt mere end 3000 kunder. 4

5 <Slide 14> Mange undrer sig over, at Industrial Ingredients som distributionsvirksomhed er i stand til år ud og år ind at fastholde en stabilt høj overskudsmargin. Det har 2 hovedforklaringer. Dels er Industrial Ingredients industrispecialist, som har alt det på hylderne, som bestemte brancher skal bruge. Dels tilbyder Industrial Ingredients mange andre services end blot at forbinde leverandør og kunde. Industrial Ingredients står også bl.a. for import, told, lagerføring og levering - men også for tekniske services som test i laboratorier og opnåelse af myndighedsgodkendelser - og hertil kommer den kommercielle rute via Industrial Ingredient s 17 lokale kontorer ud til beslutningstagerne. Det er i de samlede services, at værdiskabelsen virkelig ligger. <Slide 15> Industrial Ingredients har de senere år ekspanderet til 6 lande i Sydøstasien og senest - som nævnt - til Indien. Sidste år udvidede Industrial Ingredients sin dækning i Indonesien og sikrede sig vigtig forretning i et af de nyeste markeder, Malaysia, så forretningen her blev overskudsgivende. <Slide 16> Industrial Ingredients opnåede sidste år en overskudsgrad på 7,9% renset for engangsindtægter. Omsætningen steg 7% over hele året, men 16% i 4. kvartal. I år forventer vi en vækst i salget på 11% i lokale valutaer og en stabil overskudsgrad. <Slide 17> MOVING AND RELOCATION <Slide 18> Moving and Relocation er meget mere end blot en flytteforretning, selv om forretningen sidste år håndterede over flytninger for virksomheder og private - nationalt som internationalt. Da en stor del af kunderne til flytningerne er udstationerede, som rykker fra et land til et andet, har Santa Fe udviklet en lang stribe af Value Added Services, der dækker de behov, en familie har, når den skal slå sig ned i et nyt land: Det er selvfølgelig visering og immigration, men det er også at finde familiens nye hjem og leje det, og hertil kommer alt det, der hjælper familien med at falde til - sprogundervisning, skole til børnene, integration, hushjælp med meget mere. 5

6 De tjenester udbyder Santa Fe fra 23 kontorer i 8 lande. I Hongkong, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Manila og Jakarta bruger Santa Fe også sine varehuse og faciliteter til at opbevare arkiver for andre virksomheder - Records Management - og det viselige i den forretning forstår man godt, når man ser på priserne på kontorkvadratmeter i de lande. Kunderne til Records Management er i øvrigt i vid udstrækning de samme virksomheder, som betror Santa Fe at flytte for deres udstationerede eller for deres afdelinger. Endelig er Santa Fe i Hongkong og Kina aktiv inden for Freight Forwarding - logistikydelser forbundet med Kinas stadigt voksende samhandel med udlandet. <Slide 19> Moving and Relocation havde et glimrende 2005, hvor omsætning og indtjening blev pænt over det forventede. Overskudsgraden steg til 7,4%, som er et højt niveau for en servicevirksomhed, og en del af forklaringen er væksten inden for Value Added Service og Records Management, som begge er aktiviteter med en bedre margin. Vi venter, at forretningen i år vokser omkring 3% i lokale valutaer - det bliver til mere i DKK - og at overskudsgraden forbliver på samme høje niveau som året før. <Slide 20> Så vidt forretningerne og deres - tilsammen - gode udsigter for Jeg skal herefter kort gennemgå moderselskabets regnskab, som jo er det, der er til debat i dag. Moderselskabets tal kan i år findes på side 73 i årsrapporten. <Slide 21> De væsentligste poster er andelen af det ordinære resultat før skat i dattervirksomhederne, som steg til DKK 395 mio. Administrationsomkostningerne steg marginalt fra DKK 77 mio. til DKK 78 mio. - næste år falder de markant, som vi vil se senere. Posten andre driftsindtægter viste et overskud på DKK mio., og den indtægt stammer i al væsentlighed fra salget af Nutrition. Årets resultat efter skat er på godt DKK 8,1 mia. kr. 6

7 I administrationsomkostninger indgår honoraret til bestyrelsen. På sidste års ordinære generalforsamling nævnte jeg, at bestyrelsen ville foreslå, at bestyrelseshonorarerne for 2005 blev forhøjet med kr til hvert medlem og dermed til et samlet beløb på 2,2 mio. for de 7 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen mødtes sidste år 8 gange, som oftest til bestyrelsesmøder, der strækker sig over en eftermiddag og den følgende formiddag, og på 3 af disse møder stod ØK s strategiske fremtid og specielt salget af EAC Nutrition på dagsordenen. Tidligt i salgsprocessen bad bestyrelsen undertegnede og næstformand Torsten Rasmussen om at udgøre en arbejdsgruppe med det direkte ansvar for den ganske langstrakte og ikke ukomplicerede salgsproces. For denne indsats, som i sagens natur ligger ud over de daglige opgaver i bestyrelsen, har Torsten Rasmussen og jeg tilsammen oppebåret et særligt vederlag på i alt DKK 1,2 mio. baseret på det medgåede tidsforbrug. <Slide 22> Ser vi på moderselskabets balance, så falder 2 poster i øjnene på aktivsiden. For det første skyldes faldet i posten anlægsaktiver, at kapitalinteresser i dattervirksomheder faldt med cirka en halv milliard til DKK mio. Årsagen er salget af Nutrition og diverse reguleringer for udbetalte udbytter, goodwill, valutariske forhold med mere. For det andet voksede tilgodehavender med næsten DKK 9 mia. til godt DKK 9,3 mia. Det skyldes tilgodehavendet fra salget af Nutrition til Numico. Og dette tilgodehavende får naturligvis også hele balancen til at vokse markant. <Slide 23> På passivsiden ser vi egenkapitalen vokse med årets resultat fratrukket diverse mindre reguleringer, og derfor vokser ØK s egenkapital til næsten DKK 10,5 mia. Inden jeg går videre, skal jeg nævne, at den ved Sø- og Handelsretten verserende sag mod Arla, som jeg har nævnt ved tidligere generalforsamlinger, endnu ikke er nået til et stadium, hvor en domsforhandling kan berammes. Jeg kan derfor heller ikke angive, hvornår denne sag kan forventes afsluttet. 7

8 <Slide 24> Jeg nævnte før, at der efter salget af Nutrition er sket og fortsat vil ske en tilpasning af ØK s struktur og organisation, så ØK er rustet til præcist de opgaver, vi nu står over for. Flere ændringer er gennemført, andre lægger vi frem som forslag til vedtægtsændringer i dag. Lad mig give et overblik: Fra årsskiftet tiltrådte Niels Henrik Jensen som ny adm. direktør i stedet for Mark Wilson. Et naturligt skifte, fordi Niels Henrik Jensen har haft ansvaret i koncernledelsen for køb og salg af virksomheder, og fordi han siden 1998 har haft det strategiske ansvar for alle aktiviteter uden for fødevareområdet, herunder Industrial Ingredients og Moving & Relocation. Samtidig tiltrådte Michael Østerlund Madsen som ny Group CFO i stedet for Iqbal Jumabhoy. Niels Henrik Jensen og Michael Østerlund Madsen har sammen med underdirektør og advokat Christian Lund ansvaret for den administrative ledelse i København. Den forretningsmæssige ledelse varetages af Niels Henrik Jensen bistået af Michael Østerlund Madsen og de 3 ledere af vore forretninger: Bent Porsborg i Caracas, Jan Dam Pedersen i Bangkok og Lars Lykke Iversen i Hongkong. Alle koncernfunktioner samles i de næste uger i København. Det operative hovedsæde i Singapore lukker, og nogle af vore medarbejdere flytter til København. Skabelsen af ét lille, effektivt koncerncenter på Indiakaj i København med færre folk bidrager stærkt til, at administrationsomkostningerne mere end halveres - til omkring DKK 35 mio. Sidste år var de, som vi før så, DKK 78 mio. <Slide 25> Aktieoptioner er et incitamentsværktøj, som ØK har haft stor glæde af i de seneste 10 år. Optionerne har virket efter hensigten og vore topledere er i de år, hvor optionerne har været effektive, blevet på deres poster og har opfyldt målsætningen om at få ØK s aktiekurs til at stige. I lyset af de grundlæggende ændringer af ØK nåede bestyrelsen imidlertid frem til, at det var rigtigst at opsige arrangementet og tilbyde at indløse alle optioner. Ved årsskiftet udestod der aktieoptioner fordelt på 27 ledere, og ØK tilbød disse ledere et beløb, der svarede til optionernes værdi. 8

9 25 af lederne tog imod tilbudet her i januar, og langt de fleste optioner blev dermed indløst. Udgiften hertil var næsten DKK 170 mio., som blev dækket over egenkapitalen - der var altså ingen resultatmæssige konsekvenser for ØK. Jeg kan tilføje, at alle optioner nu er blevet indløst. Selv om optionerne forsvinder, skal ØK naturligvis stadig kunne belønne sine medarbejdere for en særligt værdiskabende indsats. Derfor har mange af de tilbageværende ledere og medarbejdere bonusordninger - performance-kontrakter - hvor op til 40% af den samlede løn er koblet op på både personlige mål og på de økonomiske resultater i enhederne. Vi har også for flere nøglepersoner etableret fastholdelsesbonusser, så de har en økonomisk interesse i at blive på deres poster - også i en kommende salgsproces. <Slide 26> VÆRDISKABELSE <Slide 27> På den ekstraordinære generalforsamling nævnte jeg, at det var bestyrelsens hensigt, at ØK i 2006 skulle returnere omkring DKK 8 mia. til aktionærerne - et beløb, der jo stort set svarer til regnskabsårets nettoresultat. Hvis generalforsamlingen i dag tiltræder bestyrelsens forslag til udbytte, så vil denne hensigt være opfyldt. ØK har i 1. kvartal 2006 opkøbt næsten 1 mio. egne aktier i markedet for tæt på DKK 600 mio. Vi har endvidere i marts gennemført et tilbagekøbsprogram, hvor hver navnenoteret aktionær fik tilbudt selv at bestemme, hvor mange aktier han eller hun ønskede at sælge - og på hvilke vilkår. ØK købte via denne såkaldte hollandske auktion yderligere egne aktier for næsten DKK 600 mio. De 2 aktietilbagekøb skete i henhold til den bemyndigelse, bestyrelsen havde til at opkøbe 10% egne aktier i markedet. ØK opfyldte på den måde beslutningen fra sidste års ordinære generalforsamling om at tilbagekøbe aktier for en halv milliard kroner. 9

10 Endelig foreslår bestyrelsen i dag et udbytte på DKK 415 pr. aktie mod DKK 4 per aktie sidste år. Vi fraviger her vor normale udbyttepolitik om at udlodde en tredjedel af året resultat som udbytte. Men det får vi vel syndsforladelse for. Dette forslag svarer til, at 85% af nettoresultatet (inkl. egne aktier) udloddes som udbytte. Samlet beløber de 3 dispositioner - de 2 aktietilbagekøb og udbyttet - sig til DKK 8,1 mia. Bestyrelsen foreslår i dag under punkt 3, at aktiekapitalen nedskrives med det nominelle beløb, ØK har købt tilbage via de 2 programmer, i alt DKK Og lad mig her minde om, at efter beslutninger på den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling i 2005 er aktiekapitalen allerede i det seneste år nedsat med nominelt DKK 118 mio. <Slide 28> Med dagens forslag vil ØK over de seneste 5 år have ledt næsten DKK 9 mia. tilbage til aktionærerne via udbytter og aktietilbagekøb. I samme tidsrum er der også skabt et højt afkast til aktionærerne ved aktiekursens udvikling. Kursen er jo mangedoblet i de senere år. Det billede vil naturligvis ændre sig. Aktiekursen skal jo falde, når ØK udbetaler 8,1 mia. kr. Så når dividenden går fra den 1. april, vil aktiekursen sætte sig. Hvor meget - det bestemmer aktiemarkedet. I tråd med vores indstilling om at lede overskydende kapital tilbage til aktionærerne foreslår bestyrelsen senere på dagsordenen i dag, at ØK frem til næste generalforsamling kan gennemføre nye tilbagekøb af op til 10% af selskabets egne aktier. Hvis forslaget vedtages, vil vi eksekvere tilbagekøbene på det tidspunkt og under den form, som er mest hensigtsmæssig for aktionærerne. <Slide 29> Både på den ekstraordinære generalforsamling og i breve til mig er der fra aktionærside stillet spørgsmål om, hvad bestyrelsen agter at gøre for at ØK s værdigenstande holdes samlet og sikres for eftertiden. Med den fremtid der tegner sig for ØK, er det ikke urealistisk at befatte sig med denne problemstilling, og det har vi også gjort i bestyrelsen. ØK har gennem det gavebrev, der medvirkede til stiftelsen af ØK s Almennyttige Fond, ydet beløb, som tidligere er godkendt af generalforsamlingen. Sidste afdrag på dette gavebrev på 1,4 mio. kr. betales i forbindelse med den kommende udbyttebetaling. 10

11 I den folder, som i dag er udleveret til aktionærerne, er der en beskrivelse af, hvordan fonden har anvendt disse økonomiske midler i I 2004 blev der bl.a. også givet støtte til bevarelse af film og billeder, som har en erhvervshistorisk værdi. Asia House på Indiakaj blev bygget af H.N. Andersen og var ØK s første hovedsæde, hvor vi i dag huser ØK s historiske indbo. Folderen indeholder også en beskrivelse af aktiviteterne i huset i dag. Det synes oplagt for bestyrelsen, at fonden bør overtage ejerskabet af dette hus med den forpligtelse - ud over de øvrige opgaver fonden har - at forvalte ØK s erhvervshistorie og klenodier. Men er dette også oplagt for aktionærerne? Måske ikke for alle, men jeg har mødt forståelse for dette forslag fra de af de større aktionærer, som jeg har konsulteret. Asia House er bogført til 0 kr. i ØK s regnskab, så der vil faktisk ikke være tale om nogen direkte omkostning for ØK at lade huset overgå til Fonden. Men der kunne selvfølgelig blive tale om en potentiel tabt fortjeneste, hvis vi på et senere tidspunkt kom i en situation, hvor vi måtte sælge huset. Og det er jo netop tanken om, at skulle sælge Asia House og alt, hvad det indebærer, som er anledning til bestyrelsens forslag i dag. Vi har en løbende dialog med fondsmyndigheden, som fortsat overvejer, om fonden kan få tilladelse til at overtage huset, selv som gave, med de forpligtelser det indebærer af økonomisk karakter. Inden jeg runder beretningen af med forventningerne til 2006, skal det nævnes, at jeg på den ordinære generalforsamling i 2005 opstillede nogle finansielle rettesnore. Den ene var, at vi tilstræbte en årlig tocifret vækst i salget i lokale valutaer. Den anden var, at indtjeningen før skat og finansielle poster i 2009 skulle sikre Gruppen et afkast af den investerede kapital på mere end 25%. De ambitioner gjaldt et ØK med Nutrition som motor. Uden Nutrition og med udsigt til yderligere ændringer i Gruppens sammensætning giver det ikke længere mening at sætte konsistente mål op for en flerårig periode. <Slide 30> Det betyder ikke, at vore finansielle ambitioner er svækkede. Tværtimod - som det forhåbentlig vil fremgå, når jeg nu lægger forventningerne til 2006 frem. 11

12 Vi forventer, at 2006 bliver et fremgangsrigt år med en tocifret vækst, der vil øge ØK Gruppens omsætning fra DKK 2,8 mia. sidste år til omkring DKK 3,3 mia. i år. Vi forventer en indtjening fra driften på niveau med sidste års, nemlig omkring DKK 275 mio., når man ser bort fra både engangsposter og administrationsomkostninger i moderselskabet. Men da omkostningerne til at drive moderselskabet vil falde markant i år, ventes det egentlige driftsresultat - EBIT - at stige fra DKK 196 mio. til omkring DKK 240 mio. Og hertil kommer så et større indtjeningsbidrag fra de associerede selskaber i primært Thailand på ca. DKK 30 mio. Altså en god vækst i både ØK s toplinie og i indtjeningen. Forventningerne er opgjort på basis af en DKK/USD kurs på 6,30 og tager udgangspunkt i Gruppen, som den ser ud i dag. <Slide 31> Jeg vil gerne slutte af med at takke ØK s ledere og medarbejdere for deres omstillingsparathed og dedikerede bidrag til Gruppen i det forgangne år. Som regnskabstallene og kursudviklingen viser, har det været umagen værd, og det er bestyrelsens klare forventning, at det stadig vil være umagen værd, så ØK fortsat kan præstere et godt resultat - også til glæde for aktionærerne Mange tak for opmærksomheden. 12

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 6. december 2005 Bella Center, København 1 2 DAGSORDEN punkt 1 1. A/S Det Østasiatiske Kompagni underskrev den 14. november 2005 en aftale om salg af datterselskabet

Læs mere

VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING. 27. marts 2007 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING. 27. marts 2007 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 27. marts 2007 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af revideret

Læs mere

VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 2009

VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 2009 ØK KONCERNEN ØK KONCERNEN FOODS INDUSTRIAL INGRIDIENTS MOVING & RELOCATION SERVICES VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 2009 1 1 25. marts 2009 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg DAGSORDEN a)

Læs mere

Fondsbørsmeddelese nr. 8/2004 27.05.2004

Fondsbørsmeddelese nr. 8/2004 27.05.2004 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND

GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND INDLEDNING 2006 blev et rigtigt godt år for ØK: Vore 3 forretninger klarede sig en del bedre end ventet og

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007 Aktionærsekretariatet OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002. ØK s Halvårsrapport pr. 30. juni 2002

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002. ØK s Halvårsrapport pr. 30. juni 2002 Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Asia House Indiakaj 16 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.: 26 04

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

A/S Det Østasiatiske Kompagni 2005 Årsrapport 2005 A/S Det Østasiatiske Kompagni

A/S Det Østasiatiske Kompagni 2005 Årsrapport 2005 A/S Det Østasiatiske Kompagni Årsrapport 2005 Netto omsætning Netto omsætning Netto omsætning 04 DKK 1,2 mia. 04 DKK 0,7 mia. 04 DKK 0,4 mia. 05 DKK 1,4 mia. 05 DKK 0,8 mia. 05 DKK 0,5 mia. 16,6% 6,6% 12,4% Ledelsens beretning 1 Hovedpunkter,

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S Erik Højsholt Direkte: 8730 6102 Fax: 8730 6002 erik.hojsholt@aarhusunited.com 2005-04-27 Referat af generalforsamling 2005 Aarhus United A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2005 Yderligere

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007 1 Delårsrapport 30. juni 2007 H1 2 Regnskabsmæssige resultater i 1. halvår 2007 Nettoomsætning, 1. halvår ØK-koncernen opnåede en nettoomsætning på DKK 2,0 mia., en stigning på 21% i DKK i forhold til

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Årsrapport 2007. Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Services

Årsrapport 2007. Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Services Årsrapport 2007 Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Services Indhold Ledelsens beretning Hovedpunkter, Hoved- og nøgletal, Udsigter for 2008... 3 Strategi... 6 Ledelsens regnskabsberetning

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Silkeborg, den 6. februar 2007 Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. MAJ 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på H. Lundbeck A/S Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på selskabets adresse, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Håkan Björklund,

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 3-2014/15 5. januar 2015 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 4 6. januar 2014 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S

VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S Navn, hjemsted og formål Bankens navn er HVIDBJERG BANK, Aktieselskab. Hjemstedet er Struer Kommune. Formålet er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed

Læs mere

Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling

Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Coloplast A/S 5. december 2007 Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling tirsdag den 18. december 2007 kl. 16.00 på selskabets adresse Holtedam

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014 www.pwc.dk Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark Seminar d. 30. januar 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere