KIF Håndbold Elite A/S CVR-nr Årsrapport 2006/07

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIF Håndbold Elite A/S CVR-nr. 20 91 90 78 Årsrapport 2006/07"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr Egtved Allé Kolding Telefon Telefax KIF Håndbold Elite A/S CVR-nr Årsrapport 2006/07

2 KIF Håndbold Elite A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse for 2006/07 11 Balance pr Pengestrømsopgørelse for 2006/07 14 Noter 15

3 KIF Håndbold Elite A/S 1 Selskabsoplysninger Selskab KIF Håndbold Elite A/S CVR-nr.: Hjemstedskommune: Kolding Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Kaj Carlsen, formand Jon Steffanson Frank Johnsen Steen Mikkelsen Christian Bach Hansen Steen Larsen Direktion Jens Kristian Boesen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, den Dirigent

4 KIF Håndbold Elite A/S 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli juni 2007 for KIF Håndbold Elite A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Kolding, den 28. august 2007 Direktion Jens Kristian Boesen direktør Bestyrelse Kaj Carlsen Jon Steffanson Frank Johnsen formand Steen Mikkelsen Christian Bach Hansen Steen Larsen

5 KIF Håndbold Elite A/S 3 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i KIF Håndbold Elite A/S Vi har revideret årsrapporten for KIF Håndbold Elite A/S for regnskabsåret 1. juli juni 2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli juni 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Kolding, den 28. august 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Johnny Krogh statsautoriseret revisor Per Schøtt statsautoriseret revisor

6 KIF Håndbold Elite A/S 4 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Selskabets aktiviteter har været at drive professionel håndbold. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et overskud på 201 t.kr. mod 402 t.kr. i 2005/06. Efter skat udgør resultatet 105 t.kr. mod 213 t.kr. i 2005/06. De samlede indtægter såvel som omkostningerne er steget væsentlig i regnskabsåret. Resultatet svarer til forventningerne og anses som tilfredsstillende. Selskabet har i regnskabsåret købt aktier i Kolding IF Holding A/S (Kolding Hallerne) for t.kr. Dette vil medføre en betydelig styrkelse af selskabets egenkapital i forbindelse med en aktieemission på First North i efteråret 2007, idet selskabet har fået forhåndstilsagn om tilførsel af kapital i forbindelse med købet af aktierne. Som forberedelse til den forestående aktieemission har selskabet på en ekstraordinær generalforsamling nedskrevet aktiekapitalen med 90% til 10% samt fået tilført ny aktiekapital på t.kr. Som en del af projektet omkring køb af aktier i Kolding Hallerne har selskabet i tidligere regnskabsår afholdt omkostninger til udvikling af projekt vedrørende idrætsskole. De afholdte omkostninger udgør 503 t.kr. Projektet er efter regnskabsåret solgt for det bogførte beløb til Kolding IF Holding A/S. Der er indgået aftale med Håndboldklubben i Vamdrup og investorer omkring fremtidige sportslige aktiviteter for 2. herrehold. I forbindelse hermed vil der blive etableret en Erhvervsklub (KIF Vamdrup). Der er indgået udlejeaftale for Lasse Boesen for den kommende sæson. Aftalen med KIF Welness A/S er genforhandlet og udvidet. Der er indgået en 5 årig lejekontrakt med KIF Drift I/S omkring leje af Kolding Hallen.

7 KIF Håndbold Elite A/S 5 Ledelsesberetning Selskabets pengeinstitutter har tilkendegivet at selskabet vil opnå en finansiering på samme niveau som tidligere år, såfremt selskabets drift ikke var væsentlig underskudsgivende og at selskabets egenkapital blev styrket. På baggrund af selskabets årsrapport og den planlagte aktieemission anses finansieringen for tilstrækkelig til at dække selskabets budgetterede aktiviteter i regnskabsåret 2007/08. Sportsligt tilbageblik på sæsonen 2006/07 Der var store forventninger til sæsonen 2006/2007. Herrerne skulle for 6. gang i træk deltage i Champions League, og det var i 11. time lykkedes at få den slovenske supertræner Tone Tiselj tilknyttet dameholdet, der tillige skulle følge op på det første succes år som KIF Vejen. Damerne: Der var ikke mange ændringer i truppen forud for sæsonen. Marina Rokic og Åsa Könsberg var kommet fra Sønderjyske. De skulle sammen med det nye træner team med Tone Tiselj og den tidligere KIF herrespiller Bilal Suman forsøge, at følge op på den succes KIF Vejen havde været i år et. Første succes kom allerede i efteråret, da holdet spillede sig frem til semifinalen i pokalturneringen. Et resultat der ved turneringens afslutning viste sig, at betyde adgang til Europa Cuppen for anden gang i klubbens historie. Resultaterne i ligaen betød at holdet igen spillede sig fri af de pladser, der skal forlænge sæsonen med svære kvalifikationskampe. En 8. plads med 19 point, men det var marginaler der afgjorde pladserne midt i verdens bedste liga. Der er mange hold der vil være med, så en 8. plads med lige så mange point som GOG og kun med 2 og 4 point op til FCK og Randers som nr. 5 og 6 er absolut godkendt for damerne. Nu kigger damerne frem til den anden optræden på den europæiske scene. Cup Winners Cup var ligeledes vært første gang damerne spillede Europa Cup. Her blev semifinalen endestationen. Spændende bliver det for holdet, der igen har fået nyt træner-team. Lars Frederiksen er tiltrådt i stedet for Tone Tiselj, der ikke kunne få sin familie med til Danmark, og derfor valgte at flytte tilbage til Balkan. Bilal Suman er stadig med i trænerteamet, der sammen med holdet i skrivende stund har spillet sig frem til kvartfinalen i pokalturneringen efter en flot sejr over de forsvarende danske mestre fra Slagelse DT. Herrerne: Da sæsonen blev indledt var der kun sket en lille rokering. Anders Oechsler var skiftet til tysk håndbold og i stedet var den svenske playmaker Joacim Ernstsson ankommet. I sidste øjeblik, før første kamp, kom den tidligere KIF er Lasse Boesen retur fra spanske San Antonio, så der var høje forventninger til holdet, der skulle forsvare DM og igen forsøge at spille sig videre fra Champions League puljen.

8 KIF Håndbold Elite A/S 6 Ledelsesberetning Det sidste lykkedes da også i fornem stil. 11 point ud af 12 mulige i indledende pulje og eneste ikke tyske og spanske hold i seedningslag 1 til 1/8-finalen. Heldet var dog ikke helt med KIF Kolding og den værst mulige modstander i form af ungarske Veszprem kom op af hatten. En meget flot hjemmesejr kunne ikke rette op på et 10-måls nederlag i Ungarn og endnu en gang blev 1/8-finalen endestation for KIFs herrer. Skuffelsen blev dog hurtig fjernet, da holdet mellem jul og nytår vandt den 6. pokaltitel i klubbens historie med en sejr over Viborg. Bedrifterne i Champions League og den hjemlige turnering førte til at tre KIF drenge var at finde på det landshold, der så flot fik VM bronze i Tyskland i januar. Ligaen spidsede til mod slutningen, men KIF og FCK havde skilt sig ud til sidst. Den afgørende kamp i København blev dog tabt, så selv om de to hold sluttede med lige mange point og KIF havde bedste målscore betød nye regler, at FCK fik grundspillets første plads og KIF blev nummer to. Placeringer der 3 uger efter dog var uden betydning. KIF stod over for ærkefjenderne fra GOG i semifinalen og efter sejr i første hjemmekamp var vejen mod den 7 DM finale i træk lagt. Men 2 utrolig tætte og spændende kampe med sene afgørelser betød, at GOG fik finalebilletten, og KIF stod tilbage uden medaljer, da FCK samtidig havde tabt til Viborg. Resultaterne i den sæson, som mange betegnede som skuffende, var 3. nederlag i ligaen, et nederlag og en uafgjort i Champions League og 3 tætte semifinale opgør mod GOG. Vi betegner det ikke som en skuffende sæson, og vi er klar til at komme igen. Til den kommende sæson er flere profiler skiftet ud med unge talenter. Jesper Nøddesbo har haft nogle fantastiske sæsoner i KIF Kolding. Faktisk så fantastiske, at selveste FC Barcelona har bedt om Jespers spillelicens og den har de nu fået. Lasse Boesen fik i denne omgang kun en sæson for KIF Kolding. Den tyske topklub Lemgo har givet Lasse og KIF et tilbud ingen af parterne kunne sige nej til, så Lasse er i den kommende sæson at finde i den tyske Bundesliga. Sidste afgang fra holdet er Christian Hjermind, der i stedet for at stoppe karrieren som tidligere antydet, tager en sæson mere i sin tidligere spanske klub Ciudad Real. I stedet for disse spillere har holdet fået tilgang af Rene Toft Hansen fra Viborg, der i løbet af de kommende sæsoner kan udvikle sig til den bedste danske stregspiller, og på højre fløj er den fynske hurtigløber Simon Jensen kommet fra GOG. Ambitionerne for den kommende sæson er ikke mindre end de har været tidligere. Selskabets forventning til fremtiden Selskabets forventninger for regnskabsåret 2007/08 er et mindre positivt resultat. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der arbejdes intenst på en aktieemission og notering på First North i oktober måned Der er bortset fra ovenstående ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning som væsentlig vil kunne påvirke selskabets økonomiske stilling.

9 KIF Håndbold Elite A/S 7 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger og pensioner mv. til selskabets spillere, trænere og administrative medarbejdere. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter kamp- og spilleomkostninger samt omkostninger til salg, reklame, administration og lokaler. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

10 KIF Håndbold Elite A/S 8 Anvendt regnskabspraksis Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver består af transferrettigheder på spillere, andre kontraktrettigheder samt aktiverede udviklingsomkostninger vedrørende etablering af idrætsefterskole. Kontraktrettigheder indregnes i balancen til anskaffelsessum, med fradrag for akkumulerede afskrivninger. Transferrettighederne afskrives over spillerkontrakternes løbetid. Reklamerettigheder afskrives over 5 år fra aftaletidspunktet. Udviklingsomkostninger afskrives over 5 år fra det tidspunkt hvor udviklingsprojekterne færdiggøres. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

11 KIF Håndbold Elite A/S 9 Anvendt regnskabspraksis Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Aktiver med en anskaffelsessum under 11 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Ved anskaffelsen der udgør en samlet enhed foretages dog aktivering efter en individuel vurdering. Kapitalandele i associerede virksomheder og andre kapitalandele Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles til kostpris eller genindvindingsværdi, hvor denne skønnes at være lavere end kostprisen. Andre kapitalandele indregnes og måles til skønnet dagsværdi. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Kostprisen for varebeholdningen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver og passiver omfatter afholdte omkostninger og indtægter, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Udbytte Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

12 KIF Håndbold Elite A/S 10 Anvendt regnskabspraksis Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen for selskabet præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed, samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte. Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld.

13 KIF Håndbold Elite A/S 11 Resultatopgørelse for 2006/ / /06 Note kr. t.kr. Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger 1 ( ) (6.074) Personaleomkostninger ( ) (14.182) Afskrivninger 2 ( ) (259) Driftsresultat Indtægter af associerede virksomheder og andre kapitalandele 6 (42.950) 0 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger ( ) (388) Resultat før skat Skat af årets resultat 3 (96.400) (189) Årets resultat Forslag til resultatdisponering Udbytte for regnskabsåret 0 Overført til næste år

14 KIF Håndbold Elite A/S 12 Balance pr Note kr. t.kr. Udviklingsomkostninger Kontraktrettigheder Immaterielle anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Andre kapitalandele Lejedeposita Udlånsaftale Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Handelsvarer og hjælpematerialer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Skatteaktiv Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Egne aktier 0 73 Værdipapirer 0 73 Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

15 KIF Håndbold Elite A/S 13 Balance pr Note kr. t.kr. Aktiekapital Reserve for egne aktier Overført resultat 9 ( ) (1.680) Egenkapital (10) Udskudte skatteforpligtelser 0 0 Hensatte forpligtelser Ansvarlig lånekapital Anden lånekapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Bankgæld Leverandørgæld Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Pantsætninger og eventualforpligtelser mv Øvrige noter 17-19

16 KIF Håndbold Elite A/S 14 Pengestrømsopgørelse for 2006/ / /06 Note kr. t.kr. Driftsresultat Afskrivninger Ændring i driftskapital (3.494) (2.535) Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger ( ) (388) Betalt selskabsskat 0 0 Pengestrømme vedrørende drift (2.884) Investering i immaterielle anlægsaktiver ( ) (99) Investering i materielle anlægsaktiver (54.131) (354) Investering i finansielle anlægsaktiver ( ) 0 Salg af materielle anlægsaktiver 0 6 Salg af egne aktier Tilgang lejedeposita (46.589) (5) Pengestrømme vedrørende investeringer ( ) (444) Ansvarlig lånekapital ( ) Anden lånekapital Aktiekapitaludvidelse Udlånsaftale ( ) 0 Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvider ( ) (78) Likvider ( ) (2.457) Likvider ( ) (2.535)

17 KIF Håndbold Elite A/S 15 Noter 1. Medarbejdere 2006/ /06 kr. t.kr. Gennemsnitligt antal medarbejdere Afskrivninger Kontraktrettigheder Indretning af lejede lokaler Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Småanskaffelser Tab ved salg af aktiver Skat af årets resultat Aktuel skat 0 0 Ændring af udskudt skat Ændring af udskudt skat som følge af ændring af skatteprocent fra 28% til 25% Regulering vedrørende tidligere år Immaterielle anlægsaktiver Udviklings- Reklame- Transferomkostninger rettigheder rettigheder kr. kr. kr. Kostpris Afgang 0 0 (50.720) Tilgang Kostpris Afskrivninger ( ) Årets afskrivninger 0 (70.000) ( ) Tilbageførsel ved afgang Afskrivninger (70.000) ( ) Regnskabsmæssig værdi

18 KIF Håndbold Elite A/S 16 Noter 5. Materielle anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler kr. Andre anlæg mv. kr. Kostpris Tilgang Afgang 0 (75.934) Kostpris Afskrivninger (28.470) ( ) Årets afskrivninger (18.213) ( ) Tilbageførsel ved afgang Afskrivninger (46.683) ( ) Regnskabsmæssig værdi Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder kr. Andre kapitalandele kr. Kostpris Årets tilgang Kostpris Nettonedskrivninger Andel i årets resultat, netto 0 (12.950) Nedskrivning 0 (30.000) Udloddet udbytte 0 0 Nettonedskrivninger (42.950) Regnskabsmæssig værdi Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter: Kolding IF Holding A/S, Kolding, ejerandel 20,00% Andre kapitalandele omfatter: KIF Erhvervsinvest ApS, Kolding, ejerandel 12,50%

19 KIF Håndbold Elite A/S 17 Noter 7. Langfristede tilgodehavender kr. t.kr. Kortfristet del af udlån 0 0 Kortfristet del af tilgodehavender 0 0 Langfristet del af udlån Langfristet del af tilgodehavende Efter mere den 5 år forfalder Aktiekapital Aktiekapitalen er fordelt således: kr. A-aktier, stk. a 100 kr B-aktier, stk. a 100 kr Ændringer i aktiekapitalen de seneste 5 regnskabsår: Aktiekapital Kapitalforhøjelse Kapitalnedsættelse A-aktier ( ) Kapitalnedsættelse B-aktier ( ) Kapitalforhøjelse A-aktier Aktiekapital Reserver Reserve for egne Overført aktier resultat I alt kr. kr. kr. Reserver ( ) ( ) Kapitalnedsættelse egne aktier (65.205) 0 (65.205) Kapitalnedsættelse til dækning af tidligere års underskud Salg af egne aktier (7.245) Omkostninger vedrørende aktieemission 0 (42.290) (42.290) Årets resultat Reserver ( ) ( )

20 KIF Håndbold Elite A/S 18 Noter 10. Egenkapital kr. Egenkapital (10.207) Kapitalnedsættelse egne aktier (65.205) Kapitalnedsættelse Heraf anvendt til dækning af tidligere års underskud ( ) 0 Kapitalforhøjelse Omkostninger vedrørende aktieemission (42.290) Årets resultat Egenkapital Udskudt skat/udskudte skatteaktiver Udskudt skat påhviler følgende poster: 2006/ /06 kr. t.kr. Immaterielle anlægsaktiver (63.023) 14 Materielle anlægsaktiver ( ) (436) Debitorer (40.000) (490) Skattemæssige underskud til fremførsel ( ) (289) ( ) (1.201) Nettoværdien er indregnet således i balancen: Udskudte skatteaktiver ( ) (1.201) Udskudte skatteforpligtelser 0 0 ( ) (1.201) Udskudt skatteaktiv, 25%, afrundet ( ) (336) 12. Langfristede gældsforpligtelser kr. t.kr. Kortfristet del af ansvarlig lånekapital Kortfristet del af langfristede gældforpligtelser Langfristet del af ansvarlig lånekapital Langfristet del af langfristede gældsforpligtelser Efter mere end 5 år forfalder (amortiseret kostpris) 0

21 KIF Håndbold Elite A/S 19 Noter 13. Anden lånekapital Indbetalt lånekapital, hvor långiverne har givet tilsagn om at tegne aktier for beløbet i forbindelse med planlagt aktieemission i efteråret Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for mellemværende med Fionia Bank A/S er givet transport i fremtidige betalinger af tvrettigheder fra Divisionsforeningen/DHF. 15. Leasing-, købs- og lejeforpligtelser mv. For årene er indgået operationelle leasingaftaler vedrørende kopimaskine: kr. t.kr. Årlige leasingydelser Der er indgået lejeaftaler vedrørende leje af lokaler: Årlige lejeudgifter For årene er indgået lejeaftaler vedrørende leje af inventar: Årlige lejeudgifter For årene 2007 udnyttelse af navnerettighed: 2010 har selskabet indgået aftale vedrørende Årlig ydelse (minimum) For årene 2007 udnyttelse af navnerettighed: 2012 har selskabet indgået aftale vedrørende Årlig ydelse (minimum) For årene (12 mdr.) har selskabet forpligtet sig til at aftage ydelser fra en samarbejdspartner: Årligt køb (minimum)

22 KIF Håndbold Elite A/S 20 Noter 16. Kautions- og eventualforpligtelser mv. Ved indgåelse af aftaler om salg af rettighederne til fremtidige transfersummer for en række spillere, har selskabet forpligtet sig til forlods at tilbagebetale investorernes investering, hvorefter et eventuelt restbeløb deles mellem investorerne og selskabet. 17. Aktionærforhold Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi: Foreningen KIF Håndbold, Ambolten 2-4, Kolding. KIF Kolding Erhverv ApS, Egebakken 9, Kolding. 18. Ændring i driftskapital 2006/ /06 kr. t.kr. Varebeholdninger ( ) (11) Tilgodehavender (3.145) Leverandørgæld ( ) (486) Anden gæld (3.494) 19. Likvider Bankindeståender Kassebeholdning Bankgæld ( ) (2.536) ( ) (2.535) kip-uaa T:\AFD2100\134028\134028re0703.doc