om unge, biblioteker og borgerservice hva ska jeg med kommunen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "om unge, biblioteker og borgerservice hva ska jeg med kommunen?"

Transkript

1 om unge, biblioteker og borgerservice hva ska jeg med kommunen? Udviklingsprojekt

2

3 Hva ska jeg med kommunen? Om unge, biblioteker og borgerservice Udviklingsprojekt

4 Udarbejdet af: Hanne Marie Knudsen, Konsulentfirmaet Knudsen Syd, April For Billund Bibliotekerne og Borgerservice, Skanderborg Kommunes Bibliotek og Borgerservice, Stevns Bibliotekerne, Nordfyns bibliotek og borgerservice, Kerteminde Bibliotekerne, Vesthimmerlands Biblioteker og Næstved Bibliotek og Borgerservice. Redaktionsgruppe: Ole Bisbjerg, Dorthe Dam & Hanne Marie Knudsen. Styregruppe: Billund: Chef for Bibliotek og Borgerservice Ole Bisbjerg (projektansvarlig) Skanderborg: Biblioteks- og borgerservicechef Jørgen Bartholdy Stevns: Kultur- og bibliotekschef Jane Sandgaard Nordfyn: Bibliotek- og borgerservicechef Dorthe Schmidt Temberg Kerteminde: Biblioteks- og borgerservicechef Karin Friis-Brixen Vesthimmerland: Bibliotekschef Bo Jacobsen Næstved: Bibliotekar Astrid Bergstedt DKs Biblioteksforening: Direktør Michel Steen-Hansen Knudsen Syd: Direktør Hanne Marie Knudsen Projektgruppe: Billund: Kerteminde: Nordfyn: Næstved: Skanderborg: Stevns: Vesthimmerland: Dorthe Dam, Administrationsleder Lea Ahm, Teamleder - borgerservice Maria Granstrøm, Bibliotekar Theis Hougaard Thomsen, Borgerservicemedarbejder Charlotte Ørsager Damgaard, Teamleder Lars Pedersen, Teamleder Anne Mach Rasmussen, Børnebibliotekar Susan Buer Toldam, Digital formidler Astrid Bergstedt, Bibliotekar Lars Larsen, Chefkonsulent Gunna Grøn, Koordinator Søren Røge Rasmussen, Borgerservicemedarbejder Jane Andersen, Projektleder Marianne Sivertsen, IT koordinator Jette N. Olsen, Bibliotekar Randi Kristensen, Projektmedarbejder Udgiver: Billund Bibliotekerne og Borgerservice 2015, Tinghusgade 15, 7200 Grindsted Oplag: 1000 Foto: Jørgen Ploug, Henrik Lomholt Rasmussen, Hanne Marie Knudsen Layout: Lykke Mitchell, IC-Design Trykkeri: Strandbygaard Grafisk a/s, Trykkerivej 2, 6900 Skjern Kulturstyrelsen har støttet projektet i perioden med midler fra Udviklingspuljen.

5 Indholdsfortegnelse 5 Indledning 7 Demokrati- og samfundsforståelse 15 Kommunikation 20 Digitalisering 26 Aktuel livslinje / digital livslinje 29 Opsøgende virksomhed i forhold til uddannelsesinstitutioner 32 Opsøgende virksomhed i forhold til VUC, produktionsskole og jobcenter 35 Opsøgende virksomhed i forhold til levende ambassadører 36 Opsøgende virksomhed i forhold til partnerskaber med skolerne! 38 Events 41 Kampagner 44 Generelt 46 Effekten af vores indsatser 51 Vejledningsstrategier og teknikker 52 Perspektiver 56 Perspektiver i de enkelte kommuner 60 Resumé 63 Metoder 64 Formidling

6

7 Indledning Indledning Biblioteker og borgerservicecentre fra de syv kommuner Billund, Skanderborg, Vesthimmerland, Nordfyn, Kerteminde, Næstved og Stevns har arbejdet sammen om at forbedre unges digitale parathed og forståelse over for det digitale Danmark. Formålet med udviklingsprojektet har været: At forbedre unge åriges digitale parathed At forbedre unges forståelse over for det digitale Danmark At understøtte integrationen mellem bibliotek og borgerservice samt At udvikle og afprøve nye serviceydelser og digitale læringsforløb i formidlingen og undervisningen af de årige. En styregruppe bestående af de syv biblioteks- og borgerservicechefer samt direktøren for Danmarks Biblioteksforening og konsulent og evaluator fra Knudsen Syd er etableret, ligesom en projektgruppe med 2-3 projektmedarbejdere fra hver kommune er nedsat. Både styregruppen og projektgruppen har mødtes 3-4 gange årligt på skift hos hinanden, så deltagerne også på denne måde kunne inspirere hinanden og udveksle ideer. Fælles for de syv biblioteker er, at de enten er fusioneret med eller er tætte samarbejdspartnere med det lokale borgerservicecenter. På nær Vesthimmerland er der i alle kommuner én fælles biblioteks- og borgerservicechef. Biblioteksmedarbejderne og borgerservicemedarbejderne er vant til at arbejde sammen i hverdagen. Alle aktører har endvidere erfaret, at det er meget udfordrende at formidle de digitale, offentlige serviceydelser til unge målgrupper. Dette er et faktum, som også er bevist gennem tidligere undersøgelser: Unge er digitale og er på mange sociale platforme, men de forstår ikke det bureaukratiske sprog i stat og kommune, og mange unge kan ikke se, hvad de skal og kan bruge en kommune til. For at motivere de unge og styrke deres forståelse for en kommunes mange funktioner har vi fundet det nødvendigt at fokusere på tre delelementer i projektforløbet, nemlig: Demokrati- og samfundsforståelse Kommunikation og Digital læring 5

8 Hva ska jeg med kommunen? Om unge, biblioteker og borgerservice Samtidig har projektpartnerne fundet det formålstjenligt at bidrage til den fortsatte udvikling af bibliotekers og borgerservicecentres samarbejde samt at opnå nye formidlingsstrategier og metoder på baggrund af ny viden fra projektet. Fra start er der brugt god energi på at skabe naturlige samarbejdspartnere til projektet. Fx Dansk Ungdoms Fællesråds organisationskonsulenter, som har medvirket med foredrag og oplæg for at skabe et fælles fagligt afsæt for alle projektets aktører. Der er efterfølgende lokalt etableret samarbejdsrelationer med interne kommunale kolleger. Det kan være borgerservicemedarbejdere bredt i den enkelte kommune, og også med eksterne samarbejdspartnere som fx 10. klasserne, ungdomsskolen, gymnasiet og handelsskolen. Hanne Marie Knudsen Konsulent og evalulator April Logovariationer udarbejdet til fælles brug i projektet Hva ska jeg med kommunen?. Idéen med logoet er, at unge øjne kigger på dig som medarbejder, dig som voksen, dig som kommune og dig som samfund. Andre unge kan spejle sig i disse øjne. Der er udarbejdet 14 variationer, som afspejler forskelligheden i ungegruppen, oplyser Charlotte Popp, kulturkonsulent i Billund Kommune. Tænk, hvis vi kan flytte unges holdning til kommunen som det stive og bureaukratiske til det mere borgervendte/fleksible borger.dk med helt enkle, få klik!. Chef for Bibliotek og Borgerservice Ole Bisbjerg, Billund Kommune

9 Demokrati- og samfundsforståelse Vores ambitioner har været at afsøge følgende tre delelementer i forhold til at motivere og styrke unges forståelse for en kommunes funktioner: Demokrati- og samfundsforståelse, kommunikation og digital læring. I det følgende præsenterer vi erfaringerne fra vores projekter og indsatser. Demokrati- og samfundsforståelse Mange unge har svært ved at se, at kommunen er noget, der angår dem eller har betydning for dem. Det til trods for at en kommune hjælper med at passe dem helt fra de er små, sørger for at der er skoletilbud samt varetager fx græsslåningen på den lokale fodboldbane. En kommune yder faktisk også hjælp og rådgivning, hvis man vil starte en forening eller lignende. Men det er ikke noget, der står tydeligt i unges bevidsthed. Det kan skyldes, at unge ikke har kendskab til, hvad en kommune er for en størrelse, eller at de ikke har behov for rådgivning. Og det kan skyldes, at kommunen ikke har kendskab til unges behov, eller til hvordan unge kommunikerer og søger informationer. kommunen til? Hvornår? Hvordan starter jeg fx en fodboldklub? Hvor kan jeg få hjælp, når jeg bliver arbejdsløs? Vi mener, nøglen til den unge aktive borger er, at hun/han betragter kommunen som et fællesskab hvis man vil, kan man få indflydelse på kommunen. Vi vil skabe forståelse for, at du selv er en del af kommunen, at du selv er med til at påvirke hvilke tilbud, du får. Hvis du engagerer dig, så bliver vort samfund meget bedre, og vi kan lave bedre og mere målrettede løsninger for dig. Vi har i projektarbejdet ladet os inspirere af Hal Kochs teorier om unge og demokratiforståelse 1. Og vi har ladet os inspirere af Dansk Ungdoms Fællesråds brede arbejde. Vi har ønsket at skabe en forståelse for, hvad kommunen er. Hvad kan jeg som ung bruge Vi har fra projektets start tænkt på inddragelse og involvering af unge. Og vi har i flere tilfælde 1. Teolog Hal Koch: Hvad er demokrati?

10 Hva ska jeg med kommunen? Om unge, biblioteker og borgerservice benyttet kommunikationsveje via elevråd, foreninger og gennem andre kendte strukturer. Bibliotekerne involverer unge i valgaktiviteter Alle syv projektbiblioteker har foretaget interne afklaringer af, hvordan dette projekt kan hænge sammen med kommunens øvrige digitaliseringsbestræbelser. Kommunerne har været og er naturligt nok optaget af de nationale kampagner i forbindelse med den offentlige digitaliseringsstrategi. Men også andre nationale tiltag spiller ind. Aktualiseret af kommunalvalget i november 2013 har bibliotekerne haft fokus på, hvordan særlige biblioteksaktiviteter omkring øget valgdeltagelse for og med unge kan supplere de enkelte kommuners valgaktiviteter i øvrigt. 6 af kommunernes biblioteker og borgerservicecentre har opnået politisk/kommunal opbakning hertil. I Vesthimmerlands Kommune var der ikke politisk opbakning til særlige aktiviteter, idet politikerne ikke syntes, at der skulle gøres noget særskilt i forhold til ungegrupperne. Øget valgdeltagelse har måske ikke så meget med digitalisering at gøre, men det handler i høj grad om unges opfattelser af kommunens funktioner og af bibliotekernes rolle som et åbent, demokratisk sted, hvor der også på langt de fleste biblioteker kan brevstemmes til valghandlinger.

11 Demokrati- og samfundsforståelse Fra Valgretskommissionens betænkning 2 om unges demokratiske engagement ved vi, at unge ER politisk aktive, og flere unge har deltaget i en politisk aktivitet. Over 70% af de unge tilkendegiver, at de har politiske holdninger, og det er generelt mere end 68-generationen, fortæller forskere ved AUC. Men hvorfor stemmer unge så ikke til kommunalvalget? Et af fællesinitiativerne i projektet på tværs af de 7 biblioteker og borgerservice har derfor været at motivere unge til at tage del i kommunevalget i efteråret Det er kendt, at unge kan være svære at få til stemmeurnerne, at unge vælger det formelle repræsentative demokrati fra. Derfor har mange kommuner haft en ambition om at få valgdeltagelsen blandt unge til at stige. Projektpartnerne har derfor drøftet den oplagte mulighed for netop at involvere sig i de lokale valgaktiviteter ved at tilrettelægge arrangementer for og med unge, der skulle få valgdeltagelsen til at stige. Fra forskningsprojektet Hvad virker? ved vi, at unge stemmer sammen med andre hvis 3 : Man er en del at et fællesskab Det er en del af en social handling Det at stemme er en højtidelighed Projektpartnerne er derfor blevet enige om at gennemføre et større ungeseminar i de enkelte biblioteker ud fra samme skabelon: En gruppe af unge fra lokalområdet samles i hvert bibliotek til idéudvikling ud fra Personas og Mega Mindmaps. Med pizza, snaks og fælles kontakt til de øvrige unge i de andre kommuner og konkurrence med stemmeafgivning via storskærm. Temaet for ungeseminaret var: Hvordan får vi flere unge til stemmeurnerne ved kommunalvalget, og hvordan får unge indblik i demokratiprocesserne? Vi har brugt Battle -ideen og spurgt: Hvem af kommunerne kan øge valgdeltagelsen mest? Og samtidig har vi haft som ambition at opbygge noget socialt omkring dét at brevstemme. tre personas Ungseminar: Idéudvikling ud fra Personas.

12 Hva ska jeg med kommunen? Om unge, biblioteker og borgerservice Projektpartnernes fælles seminar afsluttes via storskærm med en fælles præsentation af de mange fremkomne idéer og en konkurrence, der afgøres på allerbedste Grand Prix-manér med point om den allerbedste idé. Det viser sig at være dødt løb mellem idéerne udviklet af henholdsvis Skanderborg og Stevns. Her er eksempler på nogle af valgaktiviteterne: Foto: fra Ungseminar i Billund om valgideer. Billund Ungeseminar om valgidéer Den allerbedste idé til at få flere til stemmeurnerne er, ifølge de unge fra Grindsted og Billund, en pjece til de nye førstegangsvælgere stilet personligt med navn på. For som Steffen, 20 år, fortæller: Jeg læser ikke de elektroniske mails fra afsendere, jeg ikke kender. Det er jo spam! Tænk, hvis vi kan bidrage til en særlig unge-portal, hvor der også indgår demokratielementer! Biblioteks- og borgerservicechef Jørgen Bartholdy, Skanderborg Kom- mune men et brev med posten er jo noget helt specielt!. Der er bred enighed blandt de unge om, at der skal reklameres for valgmulighederne og arrangementer på skolernes lektiekanal, intranet, infoskærme m.m. Og gerne på Facebook, busreklamer og i gratisaviserne. Flere af deltagerne understreger: I skal fortælle om konkrete cases, som har relevans for unge gerne provokere på Facebook, eller dér, hvor unge er: Gennem kampagner ude på skolerne. Motivere ved morgensamlingerne!. Skanderborg Sort nat og standup Unge blev rekrutteret til idégenerering: En valgbus indrettes med debattører fra tre forskellige politiske verdener og styreformer: Anarki, diktatur og demokrati. Bussen skal køre rundt på skolerne og uddannelsescentre op til valget og deltage i Sort nat, Skanderborgs svar på Open Night. Helt således udmøntedes ideen dog ikke. Skanderborgs kampagne op til valget blev i stedet et større Stand-Up arrangement i Kulturhuset med omkring 80 interesserede del- 10

13 Demokrati- og samfundsforståelse Billund: Valginformationsmateriale udarbejdet i fælleskab med en gruppe unge fra kommunen. tagere hvoraf mange var piger. Kommunikation af spørgsmål og dilemmaer til politikerne med oplæg fra bl.a. kommunaldirektøren, en fremtidsforsker og en ekspert i demokrati i stedet for et traditionelt valgmøde. Aftenen blev afsluttet med et godt grin sammen med komikeren Michael Schøt, der underholdt med politisk inspireret stand-up. Forud for arrangementet blev der udsendt flyers med vejledning i at stemme til alle førstegangsvælgere i kommunen. Flyers blev også uddelt på kommunens uddannelsescentre, og Bibliotek og Borgerservice blev promoveret gennem de sociale medier og i de trykte lokale aviser. 11

14 Hva ska jeg med kommunen? Om unge, biblioteker og borgerservice Det var faktisk forbavsende, hvor godt en man-size plyskanin kan komme i kontakt med unge mennesker. Både mht. at komme i snak med dem om det at stemme og så var der også mange, som skulle have et kram eller en selfie sammen med kaninen! It-koordinator Marianne Sivertsen, Stevns Bibliotek og Borgerservice På stationerne i Store Heddinge og Køge delte han gulerødder ud sammen med små flyers, hvor han opfordrede unge til at stemme på kaninen. Derudover delte medarbejdere fra biblioteket nogle festlige foldere ud med opfordring til at stemme. Denne valgevent er der også kommet en lille film ud af 4. ha ha ha fantasien hos kommunen fejler ikke noget! Kommentar fra Charlotte Skøtt på Facebook. Om den højere stemmeprocent og dét faktum, at 2 unge mennesker blev valgt ind i Byrådet skyldes den populære kampagneaften, kan desværre ikke påvises, men kun gisnes om. Stevns togevent Stevns Kommune har ingen efteruddannelsesinstitutioner. Derfor er det nødvendigt at gribe de unge i farten dér, hvor de fleste kan fanges: Toget Rødvig-Køge er stedet, hvor unge er samlet på vej til uddannelsesinstitutioner eller arbejde i nabokommunerne. Aktiviteten, en valg-gimmick, blev afholdt dagen før valget, i toget Rødvig Køge. En skuespiller udklædt som en stor kanin havde sin egen kampagne. Billund efter ungeseminaret Efter ungeseminaret har Billund bibliotek og borgerservice valgt at inddrage de samme unge igen i udarbejdelsen af en folder, som er blevet husstandsomdelt i Billund Kommune til alle førstegangsvælgere. Som opfølgning til pjecen er der blevet hængt plakater op på alle kommunens uddannelsessteder i Campus regi. Ny måling af unges holdninger til kommunen De 7 projektpartnere har rekvireret en effektmåling blandt unge i kommunerne 5 der viser, at hele 55% af de unge adspurgte svarer, at de har stemt ved det seneste folketingsvalg (2011). 12

15 Demokrati- og samfundsforståelse Det er en høj valgdeltagelse set i forhold til KL s tilsvarende undersøgelser. Andre undersøgelser fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og KL viser, at unge er politisk interesserede og politisk bevidste og frivilligt engagerede som aldrig før. Men disse undersøgelser viser også, at de vælger det formelle demokrati fra 6. Det er således hovedkonklusionen fra Valgretskommissionens betænkning. Lidt over en tredjedel af de adspurgte unge angiver, at man ved kommunalvalget i 2013 kunne afgive sin brevstemme på mange biblioteker. Svarene varierer dog meget fra kommune til kommune: I Nordfyns Kommune er 46% enige i, at man kunne afgive sin stemme på biblioteket ved valget i I Billund er det 41%, i Skanderborg Kommune 36%, i Næstved Kommune 35%, i Kerteminde Kommune 21%, i Stevns Kommune 18% og i Vesthimmerlands Kommune kun 10% (hvor det i øvrigt heller ikke var muligt at brevstemme på bibliotekerne). Omkring halvdelen af de adspurgte mener, at muligheden for at brevstemme på biblioteker kan give unge lyst til at stemme. Effektmålingen tydeliggør, at det generelle kendskab til kommunen ikke er særlig højt. Vores måling viser således, at et lille flertal af de unge årige ikke ved, hvad kommunen står for. Svarere afhænger meget af alder og hvorvidt den unge er ude- eller hjemmeboende. De udeboende unge ved i langt højere grad, hvad kommunen kan gøre for dem. Langt de fleste er enige i, at kommunen er et fællesskab for dem, men også for svagere personer. 2. Demokrati for fremtiden. Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement. Valgretskommissionen/Dansk Ungdoms Fællesråd, Oplæg ved konsulent Michael Hedelund, DUF, fra forskningsprojektet: Hvad virker? v. forsker Kasper Møller Hansen i samarbejde med KL, DUF og Khb.Uni. 4. Valg-gimmick med toget mod Køge: Stevns Kommunes Facebook: https://www.facebook.com/video.php?v= &set=vb &type=3&theater. 5. Effektmåling. Januar foretaget af Moos Bjerre Analyse baserer sig på 2 spørgeskemaundersøgelser i henholdsvis juni 2013 og november 2014 gennemført blandt unge brugere af folkebibliotekerne i de syv omfattede kommuner: Vesthimmerland, Skanderborg, Billund, Nordfyn, Kerteminde, Næstved og Stevns. Målgruppen er et bredt udsnit af årige. 6. Valgretskommissionen (2011): Demokrati for fremtiden: Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement, København: DUF Dansk Ungdoms Fællesråd,

16 Hva ska jeg med kommunen? Om unge, biblioteker og borgerservice På udsagnet Jeg kan få indflydelse på kommunen og kommunens tilbud, hvis jeg engagerer mig ved 37% ikke, at de kan få indflydelse på kommune og kommunens tilbud, hvis de engagerer sig, og 14% mener ikke, at de kan få indflydelse overhovedet. Med eksemplerne fra Skanderborg, Billund og Stevns er det muligt at involvere unge i de demokratiske processer i en kommune. Der er endvidere god signalværdi i, at Bibliotek og Borgerservice i et samarbejde med andre medvirker til en stærkere demokratisk forståelse hos unge. Gode råd: At det fortsat er en stor udfordring at engagere unge i forhold til demokrati At der skal noget uventet og særligt til, for at engagere unge i eks. valgaktiviteter At der fortsat er brug for brede oplysningsaktiviteter om biblioteket som et muligt sted for valghandlinger At biblioteket via kampagner og oplysningsarrangementer medvirker til at udmønte kommunens digitaliseringsstrategi 14

17 Kommunikation Kommunikation Unge efterlyser tydelig kommunikation med kommunen. I den tidligere omtalte Effektmåling efterlyser 44% af de unge, at kommunen er tydelig og direkte i kommunikationen. 51% tilkendegiver, at de har let ved at finde relevante oplysninger på kommunens hjemmeside. 21% er uenige eller meget uenige, medens 28% angiver ved ikke. 15

18 Hva ska jeg med kommunen? Om unge, biblioteker og borgerservice Figur 1: Andel der har brugt kommunal borgerservice til følgende emner via internettet, sammenholdt med alder Af figuren fremgår det, at de forskellige aldersgruppers brug af borgerservice via internettet nogenlunde følger et fast mønster de årige er de hyppigste brugere, efterfulgt af de under 20 år, og nederst de 26-årige og ældre. Dette gælder for de fleste kategorier, men ikke alle. Fx emnet børn, hvor de 26-årige og ældre er de hyppigste brugere. Den logiske forklaring er, at flere af de 26-årige og ældre har børn end de yngre personer har. At de 20-årige og yngre benytter den digitale selvbetjening sjældnere end de årige kan hænge sammen med, at yngre personer har færre grunde til at benytte borgerservice generelt. Det har dog ikke været muligt at af- eller bekræfte dette ud fra datamaterialet. 16

19 Kommunikation Ifølge erhvervsforsker Søren Skaarup, har mange borgere ikke brug for medbetjening for at finde ud af teknikken, men mere for at føle sig trygge og sikre i emnet og situationen og de kommer igen, når de står i en ny situation! 7 Derfor kan det være en god investering, at de unge kommer i biblioteks- eller borgerserviceskranken første gang, de skal noget nyt! Erhvervsforsker Søren Skaarup, SDU. Der kan også være sproglige barrierer i kommunikationen mellem unge og det offentlige. Kommuner og de offentlige instanser bruger svære ord og begreber, som ofte er meget indforståede. Hvad er fx en Forskudsopgørelse? Det kan være svært at forstå for en unge medarbejder i Rema 1000, som netop har fået sit første fritidsjob. Da er det måske bedre at kalde den årlige registrering til Skattevæsenet for et Skattebudget? Hvad er en værtsskabsblanket? Og hvad betyder en c/o adresse? Det offentlig skal bruge ord, som er til at forstå. For alle. I projektet har vi afsøgt forskellige måder at kommunikere med unge på. Teenagere på de sociale medier Internettet og mobiltelefonen er blevet en naturlig del af vores alle sammens hverdag. Vi sender beskeder og smileys, og holder os opdateret på Facebook. Med internettet i lommen kan vi være i kontakt med hinanden, hvor som helst og når som helst. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning dgs Østjylland medvirkede også ved konferencen It formidling for og med unge på Godsbanen i Aarhus. 17

20 Hva ska jeg med kommunen? Om unge, biblioteker og borgerservice Hvordan får man børn og unge i tale på digitale medier, når man selv er en stor og tung public service elefant? Ikke om 10 minutter eller lige om lidt NU! Seniorrådgiver Peter Vittrup, konsulenthuset Seismonaut. Med stor succes har vi gennemført en fælles konference, hvor temaet har været It formidling for og med unge på Godsbanen i Aarhus. Vi har lært nye ting om at få unge i tale på digitale medier, og hvordan unge færdes på de sociale medier: Det handler om, hvordan den enkelte iscenesætter sig selv i hverdagslivet og hvilket selvbillede, den enkelte skaber. Man kan være Backstage (bag scenen) og Frontstage (på scenen). Frontstage er alt det, der bliver foretaget for at opretholde et fælles indtryk af situationen. Backstage er alt det, der er uforeneligt med front stage, og som derfor bliver holdt tilbage 8. Ungdomskulturen i dag er kendetegnet ved at være meget front stage. 18

21 Kommunikation Det handler om en kultur, som er præget af øjeblikskommunikation og digital deltagelse på forskellige sociale medier. Unge vil gerne forholde sig til dele af det offentlige fx kulturaktiviteterne og arrangementer. Det kommunale er knapt så interessant når det gælder kloak, skat og affaldsproblematikker. Det skal give mening for mig : Det skal handle om jordnære og praktiske ting, når jeg har brug for det: Fx flyttemeddelelser, SU og boligtilskud. For mange unge handler det om at skabe mening gennem relationer med vennerne. Og unge færdes især meget på You- Tube og unge vil gerne deltage: På Snapchat og Instagram. Det er her relationerne med vennerne dyrkes og det sker lige nu 9. Udfordringen er: Hvordan kan vi skabe relationer mellem det offentlige og unge borgere? (og hvordan får unge lyst til at deltage?) Hvad kan man gøre som offentlig institution? Det har vi spurgt flere aktører om. Lad os stryge dem mod hårene og vi skal ikke altid give dem, det de tror, de vil have! Direktør Frederik Hansen, OK Monkey. Gode råd: Invitér unge ind i bibliotek og borgerservice første gang de skal lære nyt Få dem til at grine provokér dem 10 Engagér dem på alle platforme Gør noget uventet Brug humor med omhu Få styr på målgrupperne og vær i øjenhøjde med dem Gør det relevant Gør det enkelt Hav styr på designet Skab et kreativt miljø og et højt flow af ideer Struktureret ideudvikling Ingen tør stjæle ideen, hvis du har fortalt alle, at den er din 11 Unge forventer noget kedeligt og er vant til at blive pleaset: Derfor lad os gøre noget uventet! være på et usædvanligt sted opfør Jer på uventet måde. Og humor baner vejen for indlæring! 7. Konference i projektets regi: Fra bruger til borger om digitalt medborgerskab. Skanderborg Kulturhus, d. 4. december Canadisk sociolog Erving Goffman: Hverdagslivets rollespil. Samfundslitteratur, Danske Teenagere (12-18 år) på sociale medier, Eller konsulenthuset Seismonauts analyse, efteråret 2013.?? 10. Kilde: Bob Owen: 11. De gode råd er her oplistet med inspiration fra David Bayles & Ted Orland: Art and Fear. Observations On the Perils (and Rewards) of Artmaking, Endvidere fra opsamlingen fra ITseminar på Godsbanen d

22 Hva ska jeg med kommunen? Om unge, biblioteker og borgerservice Digitalisering Hvem har ansvaret for de unges digitale dannelse og for at få dem gjort til aktive medborgere også når det gælder det digitale? Hvem har ansvaret for de unges digitale dannelse og for at få dem gjort til aktive medborgere også når det gælder det digitale? Er det forældrene, som led i opdragelsen? Er det uddannelsesinstitutionerne, som led i undervisningen? Eller er det bibliotekerne, som den folkeoplysende institution, der tilbyder hjælp og støtte til den frie og lige adgang til information? Vi stiller krav til borgerne om at betjene sig selv stiller vi også krav til embedsmændene/bibliotek og borgerservice om bedre formidling? Det er en stor udfordring til alle embedsmænd i det offentlige: Det handler om at gøre sproget og det tunge lovstof meget mere forståeligt for alle. Og dette gælder ikke kun for de unge. Der er mange gode initiativer og kampagner i gang med at motivere til fx at oprette en digital postkasse og få NemID. I effektmålingen har vi spurgt: Har du fået hjælp af andre i forbindelse med at skulle bruge borgerservice enten fysisk eller på nettet?. (Se figer 2.) Fra målingen ved vi også, at 67% af de hjemmeboende unge får hjælp af deres forældre, mens kun 38% af de udeboende får forældrehjælp. Måske har de udeboende mindre brug for hjælp, da de er ældre og mere erfarne med borgerserviceydelserne. De syv projektpartnere oplever, at unge er glade for it-løsninger og mulighederne for at gøre tingene, når man har tid. Bibliotekerne oplever også, at det er mindre vigtigt for unge at vide, hvem der står bag løsningerne (om det er kommunen eller Skat eller en anden aktør) bare man ved, at muligheden er der. I projektperioden har vi i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening arrangeret to større landsdækkende konferencer med stor deltagelse af interesserede biblioteks- og borger- 20

23 Digitalisering Figur 2: Har du fået hjælp af andre i forbindelse med at skulle bruge borgerservice enten fysisk eller på nettet?. Af figur 2 fremgår det, at lidt over halvdelen af de adspurgte, 53%, har fået hjælp af deres forældre i forbindelse med brug af borgerservice. 40% angiver at de ikke har fået hjælp. 10% har fået hjælp af deres venner, 6% af en vejleder, og 4% på skolen. 2% har fået hjælp andetsteds fra. 21

24 Hva ska jeg med kommunen? Om unge, biblioteker og borgerservice Veluddannede frontmedarbejdere er nøglen til at få borgerne hjulpet over på den digitale vogn kombineret med at fokusere på borgernes præmisser og behov! Direktør Ejvind Jørgensen, Rambøll servicemedarbejdere fra hele landet: Fra bruger til borger om unge og digitalisering i Skanderborg Kulturhus og Digitalisering, dannelse og demokrati på Vartov i København. Her har forskeren Søren Skaarup givet os en række gode råd i digitaliseringen: Lad dem, der ikke vil/eller ikke kan slippe, og brug i stedet tid på de borgere, der vil. Brug mange forskellige medier og fleksible formidlingsmetoder. Og projektmedarbejderne fra de syv biblioteker og borgerservice kan supplere og berette om, at: Unge skal kontaktes dér, hvor de er lige nu. Unge læser ikke s. Brug i stedet for et brev eller en sms på mobilen. Unges egen formidling til unge virker rigtig godt. Iflg. Ejvind Jørgensen, formand for DANSK Its udvalg for it i den offentlige sektor, har vi 22

25 Digitalisering benyttet os af en såkaldt tvangs-digitalisering i Danmark. Hvis det skal lykkes med den digitale borgerkommunikation, er det nødvendigt, at folk kan se en fidus i at blive digitale. Selvom den digitale selvbetjening er stigende, er det ikke ensbetydende med, at borgerne har en god oplevelse af servicen. Faktisk føler mange borgere, iflg. Ejvind Jørgensen, at man får en bedre behandling pr. mail eller ved det fysiske fremmøde 12. Et godt eksempel på vellykket digital formidling af svært stof er Skats hjemmeside henvendt til unge: Her formidler Skat helt konkrete vejledninger i form af Gør-det-selv -guider til unges særlige livssituationer, fx når jeg får et fritidsjob. Gode råd: Unge skal kontaktes dér, hvor de er lige nu Unges egen formidling til unge er en god metode Unge efterspørger tydelig kommunikation, som er konkret og handlingsorienteret Unge læser ikke s. Brug i stedet brev eller sms Emnet skal være vedkommende og relevant. Sproget og tonen skal være letforståelig, indholdet skal være handlingsorienteret og oplysningerne skal være seriøse. Det handler om it på tværs af bureaukratiske siloer: Alle aktører efterlyser samlede it indgange til det offentlige, så man ikke skal ind på mange forskellige hjemmesider for at kommunikere fx Skat.dk og Borger.dk. Den digitale postkasse / NemID Mange af aktiviteterne i de syv biblioteker og borgerservice har naturligt haft fokus på den digitale postkasse og oprettelse af NemID. Det har været én af indsatserne i den offentlige digitaliseringsstrategi, og derfor har det været oplagt at tage fat i denne service og satse på formidlingsaktiviteter i forhold til målgruppen de 15 til 25 årige. (Se mere s. 29). 12. Dir. i Rambøll, Ejvind Jørgensen, i konferencen: Digitalisering, dannelse og demokrati. Vartov d

Evaluering - opsamling og perspektiver

Evaluering - opsamling og perspektiver Evaluering - opsamling og perspektiver v. konsulent Hanne Marie Knudsen www.knudsensyd.dk Formål At forbedre unge 15-25 åriges digitale parathed og forståelse for det digitale Danmark Formål At udvikle

Læs mere

VELKOMMEN! Evalueringskonference. Magion Kultur- og Idrætscenter, d. 24. marts 2015.

VELKOMMEN! Evalueringskonference. Magion Kultur- og Idrætscenter, d. 24. marts 2015. VELKOMMEN! Digital og brugerinddragende formidling for tre generationer v. Museumsinspektør Pauline Asingh & Ph.D. stud. Rikke Olufsson PAUSE Evaluering - opsamling og perspektiver v. konsulent Hanne Marie

Læs mere

om unge, biblioteker og borgerservice hva ska jeg med kommunen?

om unge, biblioteker og borgerservice hva ska jeg med kommunen? om unge, biblioteker og borgerservice hva ska jeg med kommunen? Udviklingsprojekt 2013-2015 Hva ska jeg med kommunen? Om unge, biblioteker og borgerservice Udviklingsprojekt 2013-2015 Udarbejdet af: Hanne

Læs mere

Workshop Digitalt medborgerskab. VELKOMMEN

Workshop Digitalt medborgerskab. VELKOMMEN Workshop Digitalt medborgerskab. VELKOMMEN Program. Workshop Digitalt medborgerskab. 9.30 Velkomst v. Per Krogh Hansen, SDU & Michel Steen-Hansen, DB 10.00 Om projektet v. Hanne Marie Knudsen, 10.15 Historier

Læs mere

Hvad skal jeg med kommunen? Effektmålingsrapport Januar 2015

Hvad skal jeg med kommunen? Effektmålingsrapport Januar 2015 Hvad skal jeg med kommunen? Effektmålingsrapport Januar 2015 Moos-Bjerre og Lange ApS Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indhold 1. Om undersøgelsen... 3 1.1 Læsevejledning...

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande.

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande. Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5015 Fax +45 8888 5501 Dato: 15. maj 2013 Sagsnr.: 2013-005238-4 Martin.Albertsen@middelfart.dk

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

Inspirationskatalog Kommunalvalg 2013. Kommunerne og valgdeltagelsen

Inspirationskatalog Kommunalvalg 2013. Kommunerne og valgdeltagelsen Inspirationskatalog Kommunalvalg 2013 Kommunerne og valgdeltagelsen Kommuna Den 19. november 2013 er der kommunalvalg. Det er vigtigt, at så mange som muligt tager del i demokratiet den dag. Derfor opfordrer

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Side 2 af 5 den forbindelse også en del af det andet kampagnemateriale. Karen Bach Ravn fremhæver især klistermærkerne med sloganet Tænk dig om før du

Side 2 af 5 den forbindelse også en del af det andet kampagnemateriale. Karen Bach Ravn fremhæver især klistermærkerne med sloganet Tænk dig om før du Side 1 af 5 Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 02 / 2017 Fem ting kommunerne lærte af KV13 Kommunerne udvekslede ideer og erfaringer om, hvordan den lokale valgdeltagelse kan øges, da konsulenter, kommunikationsmedarbejdere

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

HTX BUBBLEFUN EVENT

HTX BUBBLEFUN EVENT HTX BUBBLEFUN EVENT - 2015 PLAKAT RAPPORT VIDEO Lavet af: Andreas Heise, Mathias Larsen Indledning Denne rapport er delt op i 2 dele. Da den er udarbejdet fælles i klassen og internt i grupper. Del 1 er

Læs mere

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i f.t. i Hvidovre Kommunes første Kvalitetskontrakt gældende

Læs mere

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november Regionernes indsats for en høj stemmeprocent Kandidat? Dine vælgere vil møde kampagnen fra regionerne. Se mere her EN HØJ VALGDELTAGELSE En høj stemmeprocent er målsætningen

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Et stærkt lokalt aftryk kræver, at kommunen tager kampagnen til sig Kommuner og regioner får kampagnens elementer til rådighed

Et stærkt lokalt aftryk kræver, at kommunen tager kampagnen til sig Kommuner og regioner får kampagnens elementer til rådighed Forord Et stærkt lokalt aftryk kræver, at kommunen tager kampagnen til sig: Den landsdækkende kampagne vil blive rullet ud, hvor vi for færrest midler kan møde flest mulige borgere indenfor målgruppen.

Læs mere

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG Holbæk Kommune har en klar ambition om at styrke dialogen om den politiske retning og inddrage borgere, brugere og virksomheder i udviklingen af politikker og løsninger.

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2016/2017. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2016/2017. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2016/2017. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Opdateret marts 2016 Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Ringsted tirsdag den 3. Aarhus onsdag den 4. 1 DEN FÆLLESOFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS 2014 2 HVORDAN GÅR DET MED OVERGANGEN? 4,7 mio. borgere over 15 år 41,9

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Interviewguide fokusgruppeinterview den. 8. November

Interviewguide fokusgruppeinterview den. 8. November Interviewguide fokusgruppeinterview den. 8. November Formålet med fokusgruppen i Odense er at få de unge til at tage stilling til en række tiltag, som Odense kommune har taget for netop at få de unge til

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement.

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement. Elevernes Folketingsvalg 2011 Evalueringsrapport - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement Udarbejdet af: Assembly Voting Rued Langgaards Vej 7, 5D 07 2300 København S

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

Katalog over initiativer for at højne valgdeltagelsen

Katalog over initiativer for at højne valgdeltagelsen Katalog over initiativer for at højne valgdeltagelsen Initiativ 1 Annoncekampagne opfordring til at stemme Initiativ 2 Lokal udrulning af KL kampagnen Tænk dig om, før du ikke stemmer Initiativ 3 Mobil

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Hvordan fortæller vi borgerne at de skal betjene sig selv digitalt? Louise Palludan Kampmann Chefkonsulent Digitaliseringsstyrelsen

Hvordan fortæller vi borgerne at de skal betjene sig selv digitalt? Louise Palludan Kampmann Chefkonsulent Digitaliseringsstyrelsen Hvordan fortæller vi borgerne at de skal betjene sig selv digitalt? Louise Palludan Kampmann Chefkonsulent Digitaliseringsstyrelsen Hvad er opgaven? Målet er: At borgerne informeres om overgangen til digital

Læs mere

Holbæk Kommunes valgfremmeinitiativer ved kommunalvalget i 2013

Holbæk Kommunes valgfremmeinitiativer ved kommunalvalget i 2013 Holbæk Kommunes valgfremmeinitiativer ved kommunalvalget i 2013 Din hverdag dit valg Kommunikationsafdelingen udviklede Holbæk Kommunes egen valgfremme-kampagne. Fortællerammen for kampagnen var Din hverdag

Læs mere

Perspektiver på samarbejde mellem bibliotek og borgerservice BIBLIOTEKSLEDERMØDE: GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK, 6. MARTS 2015 TINE VIND, KULTURSTYRELSEN

Perspektiver på samarbejde mellem bibliotek og borgerservice BIBLIOTEKSLEDERMØDE: GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK, 6. MARTS 2015 TINE VIND, KULTURSTYRELSEN Perspektiver på samarbejde mellem bibliotek og borgerservice BIBLIOTEKSLEDERMØDE: GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK, 6. MARTS 2015 TINE VIND, KULTURSTYRELSEN TOP-10: Her oplever vi generelt at få Dårlig service

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Lær din digitale ABC 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Henrik Traberg E-mail: htr@aarhus.dk Telefon:51 57 53 57 Arbejdssted:

Læs mere

Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave. 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen

Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave. 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen Indhold Indledning... 3 Budskab... 3 Målgruppe... 4 Medie... 4 Kommunikationsmodel... 5 Produkt... 6

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT 18-2-2011 Isabel Marie Elisabeth Odder & Jeanette Bengtsen klasse 3.5k Indhold Forundersøgelse... 2 Bollemodel... 2 Afsender... 6 Case... 6 Værktøjer... 7 Valg af medie... 7 Logoet...

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Deltagere: Arne Ebsen, Pia Dam, Mette Kristensen, Mogens Stampe Afbud: Jens Munk Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008 Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Vi mangler dagplejere her og nu - lad os lave en kampagne KØR! Vi

Læs mere

Tænk dig om før du IKKE stemmer

Tænk dig om før du IKKE stemmer Tænk dig om før du IKKE stemmer Landsdækkende kampagne ved Kommunal- og regionsvalget 2013 Udfordring: Faldende valgdeltagelse Valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget er faldet gennem 35 år og nåede

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009.

Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009. 2009 Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009. KL s Konsulentvirksomhed, Køge Kommune og DUF Dansk Ungdoms Fællesråd indledte i efteråret

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Idekatalog Valgdeltagelse

Idekatalog Valgdeltagelse Ideer, som er igangsat: Ide nr. Beskrivelse Bemærkninger 1 Ungdomsvalg Ikast Avis afholder ungdomsvalg a) Ungdomsvalg b) Ungdomsvalg som i 2009 2 Mobilt afstemningssted på uddannelsesinstitutioner a) Gøre

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Fakta om kampagnen. Uddybende om indsatserne:

Fakta om kampagnen. Uddybende om indsatserne: Fakta om kampagnen Målet med kampagnen er at skabe så stor interesse omkring kommunalvalget som muligt og dermed styrke valgdeltagelsen. Målgruppen er defineret som de borgere (ca. 20 procent), som stemmer

Læs mere

Referat Unge på tinge den 28. november 2013.

Referat Unge på tinge den 28. november 2013. Referat Unge på tinge den 28. november 2013. Dette referat tager udgangspunkt i de debatter og konklusioner de unge deltagere kom frem med på Unge på Tinge. Referatet er ucensureret. En debat uden filter!

Læs mere

TELEDIALOG MED ANBRAGTE BØRN OG UNGE I HERNING KOMMUNE Opsamling af erfaringer og inspiration til videre brug

TELEDIALOG MED ANBRAGTE BØRN OG UNGE I HERNING KOMMUNE Opsamling af erfaringer og inspiration til videre brug TELEDIALOG MED ANBRAGTE BØRN OG UNGE I HERNING KOMMUNE Opsamling af erfaringer og inspiration til videre brug Hvad betyder Teledialog? Teledialog betyder, at man supplerer dialogen med anbragte børn og

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Q1 Hvilken kommune bor du i?

Q1 Hvilken kommune bor du i? Q1 Hvilken kommune bor du i? Aabenraa Aalborg Aarhus Ærø Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Faaborg-Midtf yn Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Fredericia

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Biblioteker og Borgerservice. Erfaringer og tendenser i samarbejdet. Hanne Marie Knudsen Knudsen Syd.

Biblioteker og Borgerservice. Erfaringer og tendenser i samarbejdet. Hanne Marie Knudsen Knudsen Syd. Biblioteker og Borgerservice Erfaringer og tendenser i samarbejdet Hanne Marie Knudsen Knudsen Syd. Biblioteker og Borgerservice Om undersøgelsen: 25 udvalgte interviewpersoner Elektronisk spørgeskema

Læs mere

Digitale læremidler som forandringsmotor

Digitale læremidler som forandringsmotor Artiklen er bragt i bogen 'Den digitale bog - fra papir til pixels', udgivet af Foreningen for Boghåndværk, nov. 2015 Digitale læremidler som forandringsmotor Thomas Skytte og Karin Eckersberg Udviklingen

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

AFSLUTTENDE OPGAVE. udemiljø

AFSLUTTENDE OPGAVE. udemiljø AFSLUTTENDE OPGAVE udemiljø 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Planlægning... 2 Kravspecifikation... 2 Design... 3 Formidling... 6 Afprøvning... 7 Refleksion... 8 Side 1 af 8 Indledning I dette projekt

Læs mere

Digitalisering i kommunerne Juni 2014 Grafikrapport

Digitalisering i kommunerne Juni 2014 Grafikrapport Digitalisering i kommunerne Juni 2014 Grafikrapport Digitalisering i kommunerne 2014 Feltperiode: Den 12. maj 18. juni 2014. Målgruppe: Borgerservicechefer eller den ansvarlige for Borgerservice i landets

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Samlet præsentation af valgaktiviteter

Samlet præsentation af valgaktiviteter Samlet præsentation af valgaktiviteter Fælles regional valgkampagne De fem regioner og Danske Regioner er gået sammen om en oplysningskampagne, der skal styrke valgdeltagelsen ved regionsvalget. Kampagnen

Læs mere

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET!

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! Bydelsmødrene Vollsmose Bibliotek - Bente Weisbjerg og Najat Bahij Medborgercentre og Bydelsmødre Status, inspiration og muligheder Temadag den 19. september 2013

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning Event Formål: Navne: Carina, Heise, Peter Vores formål var at bygge et sammenhold i afdelingen samt at lave et markedsføringsprojekt for uddannelse HTX. Grunden til

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar 2014. Borgerperspektiv

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar 2014. Borgerperspektiv Borgerperspektiv Oplysning og synlighed! - Man skal kunne få et nemt overblik over, hvad man kan bidrage med hvor. - Man ved ikke, hvad der egentlig findes i det område man bor i, ud over det, man naturligt

Læs mere

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011.

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011. Baggrund Med inspiration fra en årlig refleksdag i Norge, der i år blev gennemført for 6.år i træk, besluttede Børneulykkesfonden, at et lignende tiltag skulle indføres i Danmark. I samarbejde med Codan

Læs mere

Øget valgdeltagelse. i Ikast-Brande Kommune. KL s inspirationsdag den 29. maj

Øget valgdeltagelse. i Ikast-Brande Kommune. KL s inspirationsdag den 29. maj Øget valgdeltagelse i Ikast-Brande Kommune KL s inspirationsdag den 29. maj 2013 Punkter Fakta om Ikast-Brande Kommune Baggrund Fokus og mål Proces Idégenering, idésortering, idévurdering, udvælgelse Tiltag

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere