om unge, biblioteker og borgerservice hva ska jeg med kommunen?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "om unge, biblioteker og borgerservice hva ska jeg med kommunen?"

Transkript

1 om unge, biblioteker og borgerservice hva ska jeg med kommunen? Udviklingsprojekt

2

3 Hva ska jeg med kommunen? Om unge, biblioteker og borgerservice Udviklingsprojekt

4 Udarbejdet af: Hanne Marie Knudsen, Konsulentfirmaet Knudsen Syd, April For Billund Bibliotekerne og Borgerservice, Skanderborg Kommunes Bibliotek og Borgerservice, Stevns Bibliotekerne, Nordfyns bibliotek og borgerservice, Kerteminde Bibliotekerne, Vesthimmerlands Biblioteker og Næstved Bibliotek og Borgerservice. Redaktionsgruppe: Ole Bisbjerg, Dorthe Dam & Hanne Marie Knudsen. Styregruppe: Billund: Chef for Bibliotek og Borgerservice Ole Bisbjerg (projektansvarlig) Skanderborg: Biblioteks- og borgerservicechef Jørgen Bartholdy Stevns: Kultur- og bibliotekschef Jane Sandgaard Nordfyn: Bibliotek- og borgerservicechef Dorthe Schmidt Temberg Kerteminde: Biblioteks- og borgerservicechef Karin Friis-Brixen Vesthimmerland: Bibliotekschef Bo Jacobsen Næstved: Bibliotekar Astrid Bergstedt DKs Biblioteksforening: Direktør Michel Steen-Hansen Knudsen Syd: Direktør Hanne Marie Knudsen Projektgruppe: Billund: Kerteminde: Nordfyn: Næstved: Skanderborg: Stevns: Vesthimmerland: Dorthe Dam, Administrationsleder Lea Ahm, Teamleder - borgerservice Maria Granstrøm, Bibliotekar Theis Hougaard Thomsen, Borgerservicemedarbejder Charlotte Ørsager Damgaard, Teamleder Lars Pedersen, Teamleder Anne Mach Rasmussen, Børnebibliotekar Susan Buer Toldam, Digital formidler Astrid Bergstedt, Bibliotekar Lars Larsen, Chefkonsulent Gunna Grøn, Koordinator Søren Røge Rasmussen, Borgerservicemedarbejder Jane Andersen, Projektleder Marianne Sivertsen, IT koordinator Jette N. Olsen, Bibliotekar Randi Kristensen, Projektmedarbejder Udgiver: Billund Bibliotekerne og Borgerservice 2015, Tinghusgade 15, 7200 Grindsted Oplag: 1000 Foto: Jørgen Ploug, Henrik Lomholt Rasmussen, Hanne Marie Knudsen Layout: Lykke Mitchell, IC-Design Trykkeri: Strandbygaard Grafisk a/s, Trykkerivej 2, 6900 Skjern Kulturstyrelsen har støttet projektet i perioden med midler fra Udviklingspuljen.

5 Indholdsfortegnelse 5 Indledning 7 Demokrati- og samfundsforståelse 15 Kommunikation 20 Digitalisering 26 Aktuel livslinje / digital livslinje 29 Opsøgende virksomhed i forhold til uddannelsesinstitutioner 32 Opsøgende virksomhed i forhold til VUC, produktionsskole og jobcenter 35 Opsøgende virksomhed i forhold til levende ambassadører 36 Opsøgende virksomhed i forhold til partnerskaber med skolerne! 38 Events 41 Kampagner 44 Generelt 46 Effekten af vores indsatser 51 Vejledningsstrategier og teknikker 52 Perspektiver 56 Perspektiver i de enkelte kommuner 60 Resumé 63 Metoder 64 Formidling

6

7 Indledning Indledning Biblioteker og borgerservicecentre fra de syv kommuner Billund, Skanderborg, Vesthimmerland, Nordfyn, Kerteminde, Næstved og Stevns har arbejdet sammen om at forbedre unges digitale parathed og forståelse over for det digitale Danmark. Formålet med udviklingsprojektet har været: At forbedre unge åriges digitale parathed At forbedre unges forståelse over for det digitale Danmark At understøtte integrationen mellem bibliotek og borgerservice samt At udvikle og afprøve nye serviceydelser og digitale læringsforløb i formidlingen og undervisningen af de årige. En styregruppe bestående af de syv biblioteks- og borgerservicechefer samt direktøren for Danmarks Biblioteksforening og konsulent og evaluator fra Knudsen Syd er etableret, ligesom en projektgruppe med 2-3 projektmedarbejdere fra hver kommune er nedsat. Både styregruppen og projektgruppen har mødtes 3-4 gange årligt på skift hos hinanden, så deltagerne også på denne måde kunne inspirere hinanden og udveksle ideer. Fælles for de syv biblioteker er, at de enten er fusioneret med eller er tætte samarbejdspartnere med det lokale borgerservicecenter. På nær Vesthimmerland er der i alle kommuner én fælles biblioteks- og borgerservicechef. Biblioteksmedarbejderne og borgerservicemedarbejderne er vant til at arbejde sammen i hverdagen. Alle aktører har endvidere erfaret, at det er meget udfordrende at formidle de digitale, offentlige serviceydelser til unge målgrupper. Dette er et faktum, som også er bevist gennem tidligere undersøgelser: Unge er digitale og er på mange sociale platforme, men de forstår ikke det bureaukratiske sprog i stat og kommune, og mange unge kan ikke se, hvad de skal og kan bruge en kommune til. For at motivere de unge og styrke deres forståelse for en kommunes mange funktioner har vi fundet det nødvendigt at fokusere på tre delelementer i projektforløbet, nemlig: Demokrati- og samfundsforståelse Kommunikation og Digital læring 5

8 Hva ska jeg med kommunen? Om unge, biblioteker og borgerservice Samtidig har projektpartnerne fundet det formålstjenligt at bidrage til den fortsatte udvikling af bibliotekers og borgerservicecentres samarbejde samt at opnå nye formidlingsstrategier og metoder på baggrund af ny viden fra projektet. Fra start er der brugt god energi på at skabe naturlige samarbejdspartnere til projektet. Fx Dansk Ungdoms Fællesråds organisationskonsulenter, som har medvirket med foredrag og oplæg for at skabe et fælles fagligt afsæt for alle projektets aktører. Der er efterfølgende lokalt etableret samarbejdsrelationer med interne kommunale kolleger. Det kan være borgerservicemedarbejdere bredt i den enkelte kommune, og også med eksterne samarbejdspartnere som fx 10. klasserne, ungdomsskolen, gymnasiet og handelsskolen. Hanne Marie Knudsen Konsulent og evalulator April Logovariationer udarbejdet til fælles brug i projektet Hva ska jeg med kommunen?. Idéen med logoet er, at unge øjne kigger på dig som medarbejder, dig som voksen, dig som kommune og dig som samfund. Andre unge kan spejle sig i disse øjne. Der er udarbejdet 14 variationer, som afspejler forskelligheden i ungegruppen, oplyser Charlotte Popp, kulturkonsulent i Billund Kommune. Tænk, hvis vi kan flytte unges holdning til kommunen som det stive og bureaukratiske til det mere borgervendte/fleksible borger.dk med helt enkle, få klik!. Chef for Bibliotek og Borgerservice Ole Bisbjerg, Billund Kommune

9 Demokrati- og samfundsforståelse Vores ambitioner har været at afsøge følgende tre delelementer i forhold til at motivere og styrke unges forståelse for en kommunes funktioner: Demokrati- og samfundsforståelse, kommunikation og digital læring. I det følgende præsenterer vi erfaringerne fra vores projekter og indsatser. Demokrati- og samfundsforståelse Mange unge har svært ved at se, at kommunen er noget, der angår dem eller har betydning for dem. Det til trods for at en kommune hjælper med at passe dem helt fra de er små, sørger for at der er skoletilbud samt varetager fx græsslåningen på den lokale fodboldbane. En kommune yder faktisk også hjælp og rådgivning, hvis man vil starte en forening eller lignende. Men det er ikke noget, der står tydeligt i unges bevidsthed. Det kan skyldes, at unge ikke har kendskab til, hvad en kommune er for en størrelse, eller at de ikke har behov for rådgivning. Og det kan skyldes, at kommunen ikke har kendskab til unges behov, eller til hvordan unge kommunikerer og søger informationer. kommunen til? Hvornår? Hvordan starter jeg fx en fodboldklub? Hvor kan jeg få hjælp, når jeg bliver arbejdsløs? Vi mener, nøglen til den unge aktive borger er, at hun/han betragter kommunen som et fællesskab hvis man vil, kan man få indflydelse på kommunen. Vi vil skabe forståelse for, at du selv er en del af kommunen, at du selv er med til at påvirke hvilke tilbud, du får. Hvis du engagerer dig, så bliver vort samfund meget bedre, og vi kan lave bedre og mere målrettede løsninger for dig. Vi har i projektarbejdet ladet os inspirere af Hal Kochs teorier om unge og demokratiforståelse 1. Og vi har ladet os inspirere af Dansk Ungdoms Fællesråds brede arbejde. Vi har ønsket at skabe en forståelse for, hvad kommunen er. Hvad kan jeg som ung bruge Vi har fra projektets start tænkt på inddragelse og involvering af unge. Og vi har i flere tilfælde 1. Teolog Hal Koch: Hvad er demokrati?

10 Hva ska jeg med kommunen? Om unge, biblioteker og borgerservice benyttet kommunikationsveje via elevråd, foreninger og gennem andre kendte strukturer. Bibliotekerne involverer unge i valgaktiviteter Alle syv projektbiblioteker har foretaget interne afklaringer af, hvordan dette projekt kan hænge sammen med kommunens øvrige digitaliseringsbestræbelser. Kommunerne har været og er naturligt nok optaget af de nationale kampagner i forbindelse med den offentlige digitaliseringsstrategi. Men også andre nationale tiltag spiller ind. Aktualiseret af kommunalvalget i november 2013 har bibliotekerne haft fokus på, hvordan særlige biblioteksaktiviteter omkring øget valgdeltagelse for og med unge kan supplere de enkelte kommuners valgaktiviteter i øvrigt. 6 af kommunernes biblioteker og borgerservicecentre har opnået politisk/kommunal opbakning hertil. I Vesthimmerlands Kommune var der ikke politisk opbakning til særlige aktiviteter, idet politikerne ikke syntes, at der skulle gøres noget særskilt i forhold til ungegrupperne. Øget valgdeltagelse har måske ikke så meget med digitalisering at gøre, men det handler i høj grad om unges opfattelser af kommunens funktioner og af bibliotekernes rolle som et åbent, demokratisk sted, hvor der også på langt de fleste biblioteker kan brevstemmes til valghandlinger.

11 Demokrati- og samfundsforståelse Fra Valgretskommissionens betænkning 2 om unges demokratiske engagement ved vi, at unge ER politisk aktive, og flere unge har deltaget i en politisk aktivitet. Over 70% af de unge tilkendegiver, at de har politiske holdninger, og det er generelt mere end 68-generationen, fortæller forskere ved AUC. Men hvorfor stemmer unge så ikke til kommunalvalget? Et af fællesinitiativerne i projektet på tværs af de 7 biblioteker og borgerservice har derfor været at motivere unge til at tage del i kommunevalget i efteråret Det er kendt, at unge kan være svære at få til stemmeurnerne, at unge vælger det formelle repræsentative demokrati fra. Derfor har mange kommuner haft en ambition om at få valgdeltagelsen blandt unge til at stige. Projektpartnerne har derfor drøftet den oplagte mulighed for netop at involvere sig i de lokale valgaktiviteter ved at tilrettelægge arrangementer for og med unge, der skulle få valgdeltagelsen til at stige. Fra forskningsprojektet Hvad virker? ved vi, at unge stemmer sammen med andre hvis 3 : Man er en del at et fællesskab Det er en del af en social handling Det at stemme er en højtidelighed Projektpartnerne er derfor blevet enige om at gennemføre et større ungeseminar i de enkelte biblioteker ud fra samme skabelon: En gruppe af unge fra lokalområdet samles i hvert bibliotek til idéudvikling ud fra Personas og Mega Mindmaps. Med pizza, snaks og fælles kontakt til de øvrige unge i de andre kommuner og konkurrence med stemmeafgivning via storskærm. Temaet for ungeseminaret var: Hvordan får vi flere unge til stemmeurnerne ved kommunalvalget, og hvordan får unge indblik i demokratiprocesserne? Vi har brugt Battle -ideen og spurgt: Hvem af kommunerne kan øge valgdeltagelsen mest? Og samtidig har vi haft som ambition at opbygge noget socialt omkring dét at brevstemme. tre personas Ungseminar: Idéudvikling ud fra Personas.

12 Hva ska jeg med kommunen? Om unge, biblioteker og borgerservice Projektpartnernes fælles seminar afsluttes via storskærm med en fælles præsentation af de mange fremkomne idéer og en konkurrence, der afgøres på allerbedste Grand Prix-manér med point om den allerbedste idé. Det viser sig at være dødt løb mellem idéerne udviklet af henholdsvis Skanderborg og Stevns. Her er eksempler på nogle af valgaktiviteterne: Foto: fra Ungseminar i Billund om valgideer. Billund Ungeseminar om valgidéer Den allerbedste idé til at få flere til stemmeurnerne er, ifølge de unge fra Grindsted og Billund, en pjece til de nye førstegangsvælgere stilet personligt med navn på. For som Steffen, 20 år, fortæller: Jeg læser ikke de elektroniske mails fra afsendere, jeg ikke kender. Det er jo spam! Tænk, hvis vi kan bidrage til en særlig unge-portal, hvor der også indgår demokratielementer! Biblioteks- og borgerservicechef Jørgen Bartholdy, Skanderborg Kom- mune men et brev med posten er jo noget helt specielt!. Der er bred enighed blandt de unge om, at der skal reklameres for valgmulighederne og arrangementer på skolernes lektiekanal, intranet, infoskærme m.m. Og gerne på Facebook, busreklamer og i gratisaviserne. Flere af deltagerne understreger: I skal fortælle om konkrete cases, som har relevans for unge gerne provokere på Facebook, eller dér, hvor unge er: Gennem kampagner ude på skolerne. Motivere ved morgensamlingerne!. Skanderborg Sort nat og standup Unge blev rekrutteret til idégenerering: En valgbus indrettes med debattører fra tre forskellige politiske verdener og styreformer: Anarki, diktatur og demokrati. Bussen skal køre rundt på skolerne og uddannelsescentre op til valget og deltage i Sort nat, Skanderborgs svar på Open Night. Helt således udmøntedes ideen dog ikke. Skanderborgs kampagne op til valget blev i stedet et større Stand-Up arrangement i Kulturhuset med omkring 80 interesserede del- 10

13 Demokrati- og samfundsforståelse Billund: Valginformationsmateriale udarbejdet i fælleskab med en gruppe unge fra kommunen. tagere hvoraf mange var piger. Kommunikation af spørgsmål og dilemmaer til politikerne med oplæg fra bl.a. kommunaldirektøren, en fremtidsforsker og en ekspert i demokrati i stedet for et traditionelt valgmøde. Aftenen blev afsluttet med et godt grin sammen med komikeren Michael Schøt, der underholdt med politisk inspireret stand-up. Forud for arrangementet blev der udsendt flyers med vejledning i at stemme til alle førstegangsvælgere i kommunen. Flyers blev også uddelt på kommunens uddannelsescentre, og Bibliotek og Borgerservice blev promoveret gennem de sociale medier og i de trykte lokale aviser. 11

14 Hva ska jeg med kommunen? Om unge, biblioteker og borgerservice Det var faktisk forbavsende, hvor godt en man-size plyskanin kan komme i kontakt med unge mennesker. Både mht. at komme i snak med dem om det at stemme og så var der også mange, som skulle have et kram eller en selfie sammen med kaninen! It-koordinator Marianne Sivertsen, Stevns Bibliotek og Borgerservice På stationerne i Store Heddinge og Køge delte han gulerødder ud sammen med små flyers, hvor han opfordrede unge til at stemme på kaninen. Derudover delte medarbejdere fra biblioteket nogle festlige foldere ud med opfordring til at stemme. Denne valgevent er der også kommet en lille film ud af 4. ha ha ha fantasien hos kommunen fejler ikke noget! Kommentar fra Charlotte Skøtt på Facebook. Om den højere stemmeprocent og dét faktum, at 2 unge mennesker blev valgt ind i Byrådet skyldes den populære kampagneaften, kan desværre ikke påvises, men kun gisnes om. Stevns togevent Stevns Kommune har ingen efteruddannelsesinstitutioner. Derfor er det nødvendigt at gribe de unge i farten dér, hvor de fleste kan fanges: Toget Rødvig-Køge er stedet, hvor unge er samlet på vej til uddannelsesinstitutioner eller arbejde i nabokommunerne. Aktiviteten, en valg-gimmick, blev afholdt dagen før valget, i toget Rødvig Køge. En skuespiller udklædt som en stor kanin havde sin egen kampagne. Billund efter ungeseminaret Efter ungeseminaret har Billund bibliotek og borgerservice valgt at inddrage de samme unge igen i udarbejdelsen af en folder, som er blevet husstandsomdelt i Billund Kommune til alle førstegangsvælgere. Som opfølgning til pjecen er der blevet hængt plakater op på alle kommunens uddannelsessteder i Campus regi. Ny måling af unges holdninger til kommunen De 7 projektpartnere har rekvireret en effektmåling blandt unge i kommunerne 5 der viser, at hele 55% af de unge adspurgte svarer, at de har stemt ved det seneste folketingsvalg (2011). 12

15 Demokrati- og samfundsforståelse Det er en høj valgdeltagelse set i forhold til KL s tilsvarende undersøgelser. Andre undersøgelser fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og KL viser, at unge er politisk interesserede og politisk bevidste og frivilligt engagerede som aldrig før. Men disse undersøgelser viser også, at de vælger det formelle demokrati fra 6. Det er således hovedkonklusionen fra Valgretskommissionens betænkning. Lidt over en tredjedel af de adspurgte unge angiver, at man ved kommunalvalget i 2013 kunne afgive sin brevstemme på mange biblioteker. Svarene varierer dog meget fra kommune til kommune: I Nordfyns Kommune er 46% enige i, at man kunne afgive sin stemme på biblioteket ved valget i I Billund er det 41%, i Skanderborg Kommune 36%, i Næstved Kommune 35%, i Kerteminde Kommune 21%, i Stevns Kommune 18% og i Vesthimmerlands Kommune kun 10% (hvor det i øvrigt heller ikke var muligt at brevstemme på bibliotekerne). Omkring halvdelen af de adspurgte mener, at muligheden for at brevstemme på biblioteker kan give unge lyst til at stemme. Effektmålingen tydeliggør, at det generelle kendskab til kommunen ikke er særlig højt. Vores måling viser således, at et lille flertal af de unge årige ikke ved, hvad kommunen står for. Svarere afhænger meget af alder og hvorvidt den unge er ude- eller hjemmeboende. De udeboende unge ved i langt højere grad, hvad kommunen kan gøre for dem. Langt de fleste er enige i, at kommunen er et fællesskab for dem, men også for svagere personer. 2. Demokrati for fremtiden. Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement. Valgretskommissionen/Dansk Ungdoms Fællesråd, Oplæg ved konsulent Michael Hedelund, DUF, fra forskningsprojektet: Hvad virker? v. forsker Kasper Møller Hansen i samarbejde med KL, DUF og Khb.Uni. 4. Valg-gimmick med toget mod Køge: Stevns Kommunes Facebook: https://www.facebook.com/video.php?v= &set=vb &type=3&theater. 5. Effektmåling. Januar foretaget af Moos Bjerre Analyse baserer sig på 2 spørgeskemaundersøgelser i henholdsvis juni 2013 og november 2014 gennemført blandt unge brugere af folkebibliotekerne i de syv omfattede kommuner: Vesthimmerland, Skanderborg, Billund, Nordfyn, Kerteminde, Næstved og Stevns. Målgruppen er et bredt udsnit af årige. 6. Valgretskommissionen (2011): Demokrati for fremtiden: Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement, København: DUF Dansk Ungdoms Fællesråd,

16 Hva ska jeg med kommunen? Om unge, biblioteker og borgerservice På udsagnet Jeg kan få indflydelse på kommunen og kommunens tilbud, hvis jeg engagerer mig ved 37% ikke, at de kan få indflydelse på kommune og kommunens tilbud, hvis de engagerer sig, og 14% mener ikke, at de kan få indflydelse overhovedet. Med eksemplerne fra Skanderborg, Billund og Stevns er det muligt at involvere unge i de demokratiske processer i en kommune. Der er endvidere god signalværdi i, at Bibliotek og Borgerservice i et samarbejde med andre medvirker til en stærkere demokratisk forståelse hos unge. Gode råd: At det fortsat er en stor udfordring at engagere unge i forhold til demokrati At der skal noget uventet og særligt til, for at engagere unge i eks. valgaktiviteter At der fortsat er brug for brede oplysningsaktiviteter om biblioteket som et muligt sted for valghandlinger At biblioteket via kampagner og oplysningsarrangementer medvirker til at udmønte kommunens digitaliseringsstrategi 14

17 Kommunikation Kommunikation Unge efterlyser tydelig kommunikation med kommunen. I den tidligere omtalte Effektmåling efterlyser 44% af de unge, at kommunen er tydelig og direkte i kommunikationen. 51% tilkendegiver, at de har let ved at finde relevante oplysninger på kommunens hjemmeside. 21% er uenige eller meget uenige, medens 28% angiver ved ikke. 15

18 Hva ska jeg med kommunen? Om unge, biblioteker og borgerservice Figur 1: Andel der har brugt kommunal borgerservice til følgende emner via internettet, sammenholdt med alder Af figuren fremgår det, at de forskellige aldersgruppers brug af borgerservice via internettet nogenlunde følger et fast mønster de årige er de hyppigste brugere, efterfulgt af de under 20 år, og nederst de 26-årige og ældre. Dette gælder for de fleste kategorier, men ikke alle. Fx emnet børn, hvor de 26-årige og ældre er de hyppigste brugere. Den logiske forklaring er, at flere af de 26-årige og ældre har børn end de yngre personer har. At de 20-årige og yngre benytter den digitale selvbetjening sjældnere end de årige kan hænge sammen med, at yngre personer har færre grunde til at benytte borgerservice generelt. Det har dog ikke været muligt at af- eller bekræfte dette ud fra datamaterialet. 16

19 Kommunikation Ifølge erhvervsforsker Søren Skaarup, har mange borgere ikke brug for medbetjening for at finde ud af teknikken, men mere for at føle sig trygge og sikre i emnet og situationen og de kommer igen, når de står i en ny situation! 7 Derfor kan det være en god investering, at de unge kommer i biblioteks- eller borgerserviceskranken første gang, de skal noget nyt! Erhvervsforsker Søren Skaarup, SDU. Der kan også være sproglige barrierer i kommunikationen mellem unge og det offentlige. Kommuner og de offentlige instanser bruger svære ord og begreber, som ofte er meget indforståede. Hvad er fx en Forskudsopgørelse? Det kan være svært at forstå for en unge medarbejder i Rema 1000, som netop har fået sit første fritidsjob. Da er det måske bedre at kalde den årlige registrering til Skattevæsenet for et Skattebudget? Hvad er en værtsskabsblanket? Og hvad betyder en c/o adresse? Det offentlig skal bruge ord, som er til at forstå. For alle. I projektet har vi afsøgt forskellige måder at kommunikere med unge på. Teenagere på de sociale medier Internettet og mobiltelefonen er blevet en naturlig del af vores alle sammens hverdag. Vi sender beskeder og smileys, og holder os opdateret på Facebook. Med internettet i lommen kan vi være i kontakt med hinanden, hvor som helst og når som helst. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning dgs Østjylland medvirkede også ved konferencen It formidling for og med unge på Godsbanen i Aarhus. 17

20 Hva ska jeg med kommunen? Om unge, biblioteker og borgerservice Hvordan får man børn og unge i tale på digitale medier, når man selv er en stor og tung public service elefant? Ikke om 10 minutter eller lige om lidt NU! Seniorrådgiver Peter Vittrup, konsulenthuset Seismonaut. Med stor succes har vi gennemført en fælles konference, hvor temaet har været It formidling for og med unge på Godsbanen i Aarhus. Vi har lært nye ting om at få unge i tale på digitale medier, og hvordan unge færdes på de sociale medier: Det handler om, hvordan den enkelte iscenesætter sig selv i hverdagslivet og hvilket selvbillede, den enkelte skaber. Man kan være Backstage (bag scenen) og Frontstage (på scenen). Frontstage er alt det, der bliver foretaget for at opretholde et fælles indtryk af situationen. Backstage er alt det, der er uforeneligt med front stage, og som derfor bliver holdt tilbage 8. Ungdomskulturen i dag er kendetegnet ved at være meget front stage. 18

21 Kommunikation Det handler om en kultur, som er præget af øjeblikskommunikation og digital deltagelse på forskellige sociale medier. Unge vil gerne forholde sig til dele af det offentlige fx kulturaktiviteterne og arrangementer. Det kommunale er knapt så interessant når det gælder kloak, skat og affaldsproblematikker. Det skal give mening for mig : Det skal handle om jordnære og praktiske ting, når jeg har brug for det: Fx flyttemeddelelser, SU og boligtilskud. For mange unge handler det om at skabe mening gennem relationer med vennerne. Og unge færdes især meget på You- Tube og unge vil gerne deltage: På Snapchat og Instagram. Det er her relationerne med vennerne dyrkes og det sker lige nu 9. Udfordringen er: Hvordan kan vi skabe relationer mellem det offentlige og unge borgere? (og hvordan får unge lyst til at deltage?) Hvad kan man gøre som offentlig institution? Det har vi spurgt flere aktører om. Lad os stryge dem mod hårene og vi skal ikke altid give dem, det de tror, de vil have! Direktør Frederik Hansen, OK Monkey. Gode råd: Invitér unge ind i bibliotek og borgerservice første gang de skal lære nyt Få dem til at grine provokér dem 10 Engagér dem på alle platforme Gør noget uventet Brug humor med omhu Få styr på målgrupperne og vær i øjenhøjde med dem Gør det relevant Gør det enkelt Hav styr på designet Skab et kreativt miljø og et højt flow af ideer Struktureret ideudvikling Ingen tør stjæle ideen, hvis du har fortalt alle, at den er din 11 Unge forventer noget kedeligt og er vant til at blive pleaset: Derfor lad os gøre noget uventet! være på et usædvanligt sted opfør Jer på uventet måde. Og humor baner vejen for indlæring! 7. Konference i projektets regi: Fra bruger til borger om digitalt medborgerskab. Skanderborg Kulturhus, d. 4. december Canadisk sociolog Erving Goffman: Hverdagslivets rollespil. Samfundslitteratur, Danske Teenagere (12-18 år) på sociale medier, Eller konsulenthuset Seismonauts analyse, efteråret 2013.?? 10. Kilde: Bob Owen: 11. De gode råd er her oplistet med inspiration fra David Bayles & Ted Orland: Art and Fear. Observations On the Perils (and Rewards) of Artmaking, Endvidere fra opsamlingen fra ITseminar på Godsbanen d

22 Hva ska jeg med kommunen? Om unge, biblioteker og borgerservice Digitalisering Hvem har ansvaret for de unges digitale dannelse og for at få dem gjort til aktive medborgere også når det gælder det digitale? Hvem har ansvaret for de unges digitale dannelse og for at få dem gjort til aktive medborgere også når det gælder det digitale? Er det forældrene, som led i opdragelsen? Er det uddannelsesinstitutionerne, som led i undervisningen? Eller er det bibliotekerne, som den folkeoplysende institution, der tilbyder hjælp og støtte til den frie og lige adgang til information? Vi stiller krav til borgerne om at betjene sig selv stiller vi også krav til embedsmændene/bibliotek og borgerservice om bedre formidling? Det er en stor udfordring til alle embedsmænd i det offentlige: Det handler om at gøre sproget og det tunge lovstof meget mere forståeligt for alle. Og dette gælder ikke kun for de unge. Der er mange gode initiativer og kampagner i gang med at motivere til fx at oprette en digital postkasse og få NemID. I effektmålingen har vi spurgt: Har du fået hjælp af andre i forbindelse med at skulle bruge borgerservice enten fysisk eller på nettet?. (Se figer 2.) Fra målingen ved vi også, at 67% af de hjemmeboende unge får hjælp af deres forældre, mens kun 38% af de udeboende får forældrehjælp. Måske har de udeboende mindre brug for hjælp, da de er ældre og mere erfarne med borgerserviceydelserne. De syv projektpartnere oplever, at unge er glade for it-løsninger og mulighederne for at gøre tingene, når man har tid. Bibliotekerne oplever også, at det er mindre vigtigt for unge at vide, hvem der står bag løsningerne (om det er kommunen eller Skat eller en anden aktør) bare man ved, at muligheden er der. I projektperioden har vi i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening arrangeret to større landsdækkende konferencer med stor deltagelse af interesserede biblioteks- og borger- 20

23 Digitalisering Figur 2: Har du fået hjælp af andre i forbindelse med at skulle bruge borgerservice enten fysisk eller på nettet?. Af figur 2 fremgår det, at lidt over halvdelen af de adspurgte, 53%, har fået hjælp af deres forældre i forbindelse med brug af borgerservice. 40% angiver at de ikke har fået hjælp. 10% har fået hjælp af deres venner, 6% af en vejleder, og 4% på skolen. 2% har fået hjælp andetsteds fra. 21

24 Hva ska jeg med kommunen? Om unge, biblioteker og borgerservice Veluddannede frontmedarbejdere er nøglen til at få borgerne hjulpet over på den digitale vogn kombineret med at fokusere på borgernes præmisser og behov! Direktør Ejvind Jørgensen, Rambøll servicemedarbejdere fra hele landet: Fra bruger til borger om unge og digitalisering i Skanderborg Kulturhus og Digitalisering, dannelse og demokrati på Vartov i København. Her har forskeren Søren Skaarup givet os en række gode råd i digitaliseringen: Lad dem, der ikke vil/eller ikke kan slippe, og brug i stedet tid på de borgere, der vil. Brug mange forskellige medier og fleksible formidlingsmetoder. Og projektmedarbejderne fra de syv biblioteker og borgerservice kan supplere og berette om, at: Unge skal kontaktes dér, hvor de er lige nu. Unge læser ikke s. Brug i stedet for et brev eller en sms på mobilen. Unges egen formidling til unge virker rigtig godt. Iflg. Ejvind Jørgensen, formand for DANSK Its udvalg for it i den offentlige sektor, har vi 22

25 Digitalisering benyttet os af en såkaldt tvangs-digitalisering i Danmark. Hvis det skal lykkes med den digitale borgerkommunikation, er det nødvendigt, at folk kan se en fidus i at blive digitale. Selvom den digitale selvbetjening er stigende, er det ikke ensbetydende med, at borgerne har en god oplevelse af servicen. Faktisk føler mange borgere, iflg. Ejvind Jørgensen, at man får en bedre behandling pr. mail eller ved det fysiske fremmøde 12. Et godt eksempel på vellykket digital formidling af svært stof er Skats hjemmeside henvendt til unge: Her formidler Skat helt konkrete vejledninger i form af Gør-det-selv -guider til unges særlige livssituationer, fx når jeg får et fritidsjob. Gode råd: Unge skal kontaktes dér, hvor de er lige nu Unges egen formidling til unge er en god metode Unge efterspørger tydelig kommunikation, som er konkret og handlingsorienteret Unge læser ikke s. Brug i stedet brev eller sms Emnet skal være vedkommende og relevant. Sproget og tonen skal være letforståelig, indholdet skal være handlingsorienteret og oplysningerne skal være seriøse. Det handler om it på tværs af bureaukratiske siloer: Alle aktører efterlyser samlede it indgange til det offentlige, så man ikke skal ind på mange forskellige hjemmesider for at kommunikere fx Skat.dk og Borger.dk. Den digitale postkasse / NemID Mange af aktiviteterne i de syv biblioteker og borgerservice har naturligt haft fokus på den digitale postkasse og oprettelse af NemID. Det har været én af indsatserne i den offentlige digitaliseringsstrategi, og derfor har det været oplagt at tage fat i denne service og satse på formidlingsaktiviteter i forhold til målgruppen de 15 til 25 årige. (Se mere s. 29). 12. Dir. i Rambøll, Ejvind Jørgensen, i konferencen: Digitalisering, dannelse og demokrati. Vartov d

om unge, biblioteker og borgerservice hva ska jeg med kommunen?

om unge, biblioteker og borgerservice hva ska jeg med kommunen? om unge, biblioteker og borgerservice hva ska jeg med kommunen? Udviklingsprojekt 2013-2015 Hva ska jeg med kommunen? Om unge, biblioteker og borgerservice Udviklingsprojekt 2013-2015 Udarbejdet af: Hanne

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande.

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande. Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5015 Fax +45 8888 5501 Dato: 15. maj 2013 Sagsnr.: 2013-005238-4 Martin.Albertsen@middelfart.dk

Læs mere

Tænk dig om før du IKKE stemmer

Tænk dig om før du IKKE stemmer Tænk dig om før du IKKE stemmer Landsdækkende kampagne ved Kommunal- og regionsvalget 2013 Udfordring: Faldende valgdeltagelse Valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget er faldet gennem 35 år og nåede

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Lær din digitale ABC 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Henrik Traberg E-mail: htr@aarhus.dk Telefon:51 57 53 57 Arbejdssted:

Læs mere

Perspektiver på samarbejde mellem bibliotek og borgerservice BIBLIOTEKSLEDERMØDE: GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK, 6. MARTS 2015 TINE VIND, KULTURSTYRELSEN

Perspektiver på samarbejde mellem bibliotek og borgerservice BIBLIOTEKSLEDERMØDE: GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK, 6. MARTS 2015 TINE VIND, KULTURSTYRELSEN Perspektiver på samarbejde mellem bibliotek og borgerservice BIBLIOTEKSLEDERMØDE: GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK, 6. MARTS 2015 TINE VIND, KULTURSTYRELSEN TOP-10: Her oplever vi generelt at få Dårlig service

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd

Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk info@haderslevungdomsraaad.dk Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd I det følgende vil Haderslev Ungdomsråds

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Interviewguide fokusgruppeinterview den. 8. November

Interviewguide fokusgruppeinterview den. 8. November Interviewguide fokusgruppeinterview den. 8. November Formålet med fokusgruppen i Odense er at få de unge til at tage stilling til en række tiltag, som Odense kommune har taget for netop at få de unge til

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Inspirationsdag 17. marts. Erhvervsstyrelsen Langelinje

Inspirationsdag 17. marts. Erhvervsstyrelsen Langelinje Inspirationsdag 17. marts Erhvervsstyrelsen Langelinje Program 10.30-10.40 Velkomst ved Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen 10.40 11 Biblioteket som aktiv ambassadør i lokalsamfundet, Tine Vind

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE Boligsocial Årskonference 24.09.13 v/ Anne Vest Hansen projektleder & Anders Taylor Hansen projektmedarbejder AGENDA Oplæg om Lektier Online Workshop 1: Prøv Lektier-Online.dk

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Ældrerådet, den 25. marts 2015 Thomas Jakobsen // Direktør, Kultur- og Fritidsforvaltningen Borgerservice tilbud til ældre 16-04-2015 DUKA projekt for

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen har indgået et samarbejde med KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der tilsammen udgør parterne bag kampagnen Tænk dig om

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Effektmåling af informationskampagner. Kasper Møller Hansen. cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/ kmh@ifs.ku.dk www.kaspermhansen.eu

Effektmåling af informationskampagner. Kasper Møller Hansen. cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/ kmh@ifs.ku.dk www.kaspermhansen.eu Effektmåling af informationskampagner Kasper Møller Hansen cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/ kmh@ifs.ku.dk www.kaspermhansen.eu Overblik Hvem stemmer og hvem stemmer ikke? Motivation, valgdeltagelseshistorik

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Endelig version ved Webredaktion 7. september 2006 Udarbejdet af webredaktionsgruppen Ulla Andersen, Kjellerup, ua@silkeborg.bib.dk Hans Jørgensen, Them

Læs mere

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger MØDEREFERAT Kontaktudvalget for den digitale borger 24. september 2009 Eva Sønderstrup-Andersen Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte telefon: 33 73 33 59 Møde den 27. august 2009 i Styrelsen

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt

Læs mere

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET!

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! Bydelsmødrene Vollsmose Bibliotek - Bente Weisbjerg og Najat Bahij Medborgercentre og Bydelsmødre Status, inspiration og muligheder Temadag den 19. september 2013

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT 18-2-2011 Isabel Marie Elisabeth Odder & Jeanette Bengtsen klasse 3.5k Indhold Forundersøgelse... 2 Bollemodel... 2 Afsender... 6 Case... 6 Værktøjer... 7 Valg af medie... 7 Logoet...

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER

Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER Program PROGRAM: Kl. 09.00 Ankomst og morgenkaffe med brød Kl. 09.30 Velkomst v/ Bibliotekschef Bente Kristoffersen,

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige Norddjurs kommune, 1. marts 2011

Rekruttering og fastholdelse af frivillige Norddjurs kommune, 1. marts 2011 Rekruttering og fastholdelse af frivillige Norddjurs kommune, 1. marts 2011 Del 1: a) Motiver til frivilligt arbejde b) Hvad får folk til at blive? Del 2: a) Hvad skal frivillige lave? b) Tips og tricks

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Undersøgelser og vidensprojekter Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (rapport udkommer ultimo 2014) Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere