Erik Dannesboe : Rederiaktieselskabet Volante

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erik Dannesboe : Rederiaktieselskabet Volante 1916-1922"

Transkript

1 51233 H & S s /11/06 12:17 Side 43 Erik Dannesboe : Rederiaktieselskabet Volante I 1916 etableredes en række sejlskibsrederier, der søgte at udnytte de gunstige konjunkturer under 1. Verdenskrig. De købte især ældre udenlandske barker på mellem og nettoregistertons. Fragtraterne var gode, men indkøbspriserne var også høje, og udbyttet af den investerede kapital nåede slet ikke samme højder, som i dampskibsrederier med tonnage anskaffet før 1. verdenskrig. Et af disse sejlskibsrederier var Volante, hvis korte liv skildres i artiklen. Rederiet oplyste, at man ville indkøbe et passende antal store sejlskibe, der fortrinsvis skulle fragte råvarer i form af oliekager og majs til landbruget. Grosserer V. Müller var bestyrende reder, og rederiets bestyrelse bestod af fire medlemmer: Grosserer Johannes Baune, Århus, Chr. G. Hansen, Kornkompagniet, direktør G. A. Hornemann og som formand A. Krohn, der også var rederiets skibsinspektør. Udsigterne for Volante så lovende ud. Første verdenskrig havde medført en firedobling af fragtraterne. I april 1914 lå fragterne for kul fra England til Danmark på 4-5 shilling pr. tons. I April 1916 var de steget til shilling pr. tons. Og kurserne på skibsaktier var fulgt med. Rederiet Dannebrogs aktier kunne i april 1914 købes til kurs 105. I april 1916 var kursen steget til 400, for manglen på store skibe, der kunne fragte kul til industrien og råvarer til landbruget, var stor. Der var også advarende røster. Dansk Søfartstidende bragte den 20. juli 1916 dette læserbrev fra Norges Handels- og Sjøfartstidende:»Ny(e) Sejlskibsaktieselskaber. Fra sagkyndig Side skrives bl.a. til»norges Handels- og Sjøfartstidende«:»Det ser ud til, at vi atter gaar ind i en ny Periode med Startning Selskaber. Hidtil har Spekulationenen nærmest indskrænket sig til Dampskibsselskaberne, men nu er»de hvide Sejl«kommet i Efterspørgsel blandt det uvidende Aktiepublikum, som overgaar selv»damp«. Jeg har længe ventet på et Varsko fra»norges Handelsog Sjøfartstidende«, thi at der maa magiske Kunster til for at gøre de dyre Skibe, der nu indkøbes, til en lønnende Forretning, er vist de fleste Sejlskibsredere enige om. Naar et c(a) Tons Jernskib, bygget i Midten af Firserne indkøbes til Kr., kan der selv under de allerheldigste Omstændigheder ikke regnes med mere end Kr. (i) Fortjeneste pr. Aar, efter at Skatter ect. er trukket fra. Skibets Værdi før Krigen var ca Kr., saa det maa altsaa drives i tre Aar før det kommer ned i normal Værdi. Dette er under de allerheldigste Omstændigheder, men hvilket Selskab gaar i tre Aar uden Havari, og 43

2 51233 H & S s /11/06 12:17 Side 44 MAAGEN var en bark på brt og bygget af stål i 1877 under navnet DUMFRIESSHIRE. Under norsk flag blev navnet ændret til ALFHEIM. Herfra blev det i 1916 købt af rederiet Volante, København. Den 15. december 1922 blev det solgt til grosserer Möllnitz, København, der den 18. december 1922 videresolgte skibet til ophugning i Tyskland. På fotoet ses MAAGEN under bugsering med påmalede nationalitetsflag. (Foto H&S) The MAAGEN was a bark of 1,262 gross register tons built of steel in 1877 under the name of DUMFRIESSHIRE. Under the Norwegian flag the name was changed to ALFHEIM. From here it was purchased by the Volante Shipping Company of Copenhagen in On 15th December 1922 it was sold to Mr. Möllnitz, København, who on 18th December 1922 sold the ship again to the breaker s yard in Germany. In the photo the MAAGEN can be seen while being towed with a flag of nationality painted on it. (Photo DMM) hvorledes stiller ikke Reparationsforholdene sig nu. To dyre Maaneder gaar bort bare til lidt ovenbords Skade. Det er ikke tilstrækkeligt, at Sejlskibene er uafhængige af de engelske Kul- og Maksimalfragter. Har der nogensinde været paakrævet en Advarsel til det store aktietegnende Publi- kum, maa det sikkert nu være paa sin Plads. Bladet giver Indsenderen Ret, men har gjort den Erfaring, at alle Advarsler er spildt paa et usagkyndigt Publikum«. Ingen tog dog advarslerne alvorligt. I 1916 blev der indkøbt 6 fuldskibe og 24 barkskibe fra andre neutrale lande til forskellige danske rederier. 44

3 51233 H & S s /11/06 12:17 Side 45 TERNEN var en bark på brt og bygget af jern i Sunderland i 1875 som CASTLE HOLME. Under norsk flag fik den navnet ESTER og herfra blev den i 1916 købt af rederiet Volante, København. I 1921 blev den solgt til A/B Romny, Stockholm. Barken forliste i På billedet er TERNEN under reparation på P. Ph. Stuhrs Værft i Ålborg. (Foto H&S) The TERNEN was a bark of 1,055 gross register tons built of iron in Sunderland in 1875 as CASTLE HOLME. Under the Norwegian flag it was named the ESTER, and from here it was purchased by the Volante Shipping Company of Copenhagen in In 1921 it was sold to A/B Romny, Stockholm. The bark was wrecked in In the picture the TERNEN is being repaired at P. Ph. Stuhrs Shipyard in Ålborg. (Photo DMM) 45

4 51233 H & S s /11/06 8:15 Side 46 VIBEN var et fuldskib på brt og bygget af jern under navnet CROWN OF DENMARK i Dumbarton i Skotland i Under norsk flag fik skibet navnet SAGA, og herfra blev det i 1916 købt af rederiet Volante, København. I 1923 blev det solgt til A/S Anders Just, København, der samme år videresolgte skibet til ophugning i Tyskland. På billedet bærer skibet stadig navnet CROWN OF DENMARK. (Foto H&S) Heller ikke bestyrelsen i Volante tog sig af advarslerne, men gik ud i markedet for at købe skibe til rederiet. I juli måned 1916 blev der købt to barkskibe fra norske redere. ALFHEIM, der under dansk flag fik navnet MAAGEN, og ESTER, der fik det danske navn TERNEN. MAAGEN på brt. var 39 år gammelt The VIBEN was a full-rigged ship of 2,062 gross register tons built of iron under the name of CROWN OF DENMARK in Dumbarton in Scotland in Under the Norwegian flag the ship was named the SAGA, and from here it was purchased by the Volante Shipping Company of Copenhagen in In 1923 it was sold to A/S Anders Just, Copenhagen, who sold the ship the same year to the breaker s yard in Germany. In the picture the ship still bears the name CROWN OF DENMARK. (Photo DMM) og bygget 1877 på det skotske værft Russell & Co i Glasgow, mens TERNEN på brt. var 41 år gammelt og bygget 1875 på det britiske værft B. Russell & Co i Sunderland. Hvis man lægger de norske beregninger til grund for skibspriserne har Volante betalt ca. 280 kr. pr. brt. og så har TERNEN 46

5 51233 H & S s /11/06 12:17 Side 47 kostet ca kr. og MAAGEN ca kr. Endnu var der af aktiekapitalen på kr. ca kr. at investere for, og de blev brugt på de to fuldskibe SVANEN og VIBEN. SVANEN på brt. var 35 gammelt og bygget i Liverpool 1881 af værftet W.H. Potter & Sons, Liverpool og skibet blev købt fra et rederi i Uruguay under navnet WAL- DEN ABBEY. VIBEN på brt. var»kun«33 år gammelt og ligeledes bygget i Skotland 1883 på værftet A. Mc. Millan & Sons i Dumbarton. Det blev købt fra Norge under navnet SAGA. Hvis de tidligere nævnte norske opgørelser på skibspriser holder stik, har Volante betalt ca kr. for SVANEN og kr. for VIBEN. Der ville på den måde stadigvæk være kr. til driftskapital. Rederiets første regnskab dækkede kun et halvår. På generalforsamlingen i april 1917 blev det i beretningen for 1916 meddelt, hvordan de 4 skibe havde sejlet i årets løb: MAAGEN afgik efter et»survey«fra Gøteborg den 22. juli 1916 til Ålborg, hvor det blev synet af Skibstilsynet, der den 10. august gav skibet sejltilladelse. Derpå lastede skibet kridt til New York, men blev den 17. august beordret til Kirkwall i Skotland, for at blive undersøgt for eventuel kontrabandeladning. MAAGEN afsejlede fra Kirkwall den 20. august Det blev en hård rejse. Den 8. november 1916 måtte skibet søge ind i Delaware Bay i USA med svære søskader. Det blev bugseret til New York, og måtte efter losningen gennemgå en større reparation. MAAGEN kom først til søs igen i februar TERNEN blev overtaget i Odense den 21. juli 1916 og gik den 9. august i ballast til Ålborg med ankomst her den 13. august. Skibet skulle laste cement til Santos, men først godkendes af Skibstilsynet. Den 8. oktober 1916 var alle tilladelser på plads, og med fuld last afgik TERNEN til Santos i Brasilien. SVANEN blev overtaget den 8. august 1916 i Boston, USA. Det blev slæbt til New York, gennemgik et eftersyn, og lastede derpå oliekager til Århus med ankomst den 17. oktober. Også SVANEN måtte gennemgås, synes og godkendes af Skibstilsynet. SVANEN sejlede i ballast til København, hvor synet skulle foregå, og Skibstilsynet har åbenbart gennemgået SVANEN med kritiske øjne, inden de erklærede skibet for sejlklart. Først den 29. december 1916 kunne det afgå i ballast til Baltimore, USA for at laste majs til Århus. VIBEN blev overtaget i Esbjerg den 20. november 1916 og slæbt til København, hvor det på et værft gennemgik et større eftersyn, før det kunne godkendes af Skibstilsynet. Det kom derfor først i fart den 4. marts Regnskabet for 1916 udviste et overskud på kr. og der blev udbetalt 5 % i udbytte til aktionærerne ( kr.) et årsresultat der både kan siges at afspejle de høje fragtrater under verdenskrigen, og dels held for det nye rederis skibe. Indtil december 1916 havde Danmark mistet 64 skibe ved torpederinger og minesprængninger, og alene i december 1916 og janu- 47

6 51233 H & S s /11/06 12:17 Side 48 ar 1917 blev 35 skibe torpederet eller brændt af tyske søstridskræfter. Der var tydeligvis sket en ændring i den tyske søkrigsførelse. Den 3. februar 1917 kom forklaringen. Fra tysk side blev det meddelt, at fra denne dato ville alle skibe fra såvel krigsførende som neutrale lande blive sænket uden varsel i Nordsøen og store dele af Atlanterhavet. Det medførte, at alle skibe på vej til eller fra Danmark blev tilbageholdt, indtil der kunne fås et overblik over de fremtidige forhold. For Volante blev de nye forhold også vanskelige. Den 4. marts 1917 sejlede VIBEN i ballast fra Danmark til USA. Rejsen blev langvarig, og først i juli måned var skibet færdiglastet i Savannah, USA med en ladning oliekager til Danmark. Imidlertid fik VIBEN sejlforbud af de amerikanske myndigheder, der ikke ville udstede et»letter of assurance«, det vil sige en forsikring af ladningen. Udenrigsministeriet forsøgte forgæves at få de amerikanske myndigheder til at give tilladelsen. Til sidst måtte ladningen losses, og den 22. oktober 1917 forlod VIBEN Savannah og gik i ballast til New York for at laste til Pernambuco Recife i Brasilien. VIBEN afsejlede fra New York den 22. november 1917 og ankom til Pernambuco den 30. december. På ét år havde skibet kun haft én lønnende ladning om bord. MAAGEN var i januar og februar måned under reparation for de skader, skibet havde fået det foregående år. Så lastede det en ladning oliekager til Ålborg og ankom hertil den 9. april Det var i sig selv noget af en bedrift. Både tyske ubåde og britiske marinefartøjer jagtede hver for sig alle skibe, der krydsede Atlanterhavet. Tyske ubåde for at sænke skibene, og britiske for at bringe dem til en kontrolhavn i Storbritannien. Men MAAGEN undgik alle farer. Kom velbeholden til Ålborg, hvor den lossede oliekagerne og derefter atter forlod Ålborg med kurs mod USA, formentlig via Bergen i Norge, hvorfra sejladsen vestpå var mindst risikofyldt. Resten af krigen måtte MAAGEN imidlertid sejle mellem USA og Sydamerika, fordi en ladning til Danmark ikke kunne få eksporttilladelse. TERNEN, det skib, der havde det bedste økonomiske resultat i 1917, gjorde i foråret MAAGEN kunsten efter og snød såvel tyske ubåde og britiske marinefartøjer ved at sejle en last oliekager til Danmark. Det returnerede i ballast til USA. Men også for TER- NEN var det slut med transatlantiske rejser, og resten af krigen sejlede skibet i fart mellem Nord- og Sydamerika. Her kunne sejladsen foregå risikofrit, men til gengæld til maksimalrater, der var betydelig dårlige end de, der kunne opnås på de transatlantiske ruter. Også SVANEN var i 1917 i transatlantisk fart og lastede i marts majs i Baltimore til Århus. Kaptajn Christensen blev inden afgangen den 25 marts 1917 oplyst om den tyske uindskrænkede ubådskrig, og han blev tilrådet at anløbe den britiske kontrolhavn i Halifax i Canada, for at få lasten inspiceret. Derpå skulle han gå nord om Færøerne, der var den mest sikre sejlrute. Af forskellige årsager fulgte han ikke disse råd, og den 20. april blev skibet standset af et britisk marinefartøj, der satte tre marinesoldater og en kontrolofficer om bord 48

7 51233 H & S s /11/06 12:17 Side 49 Barkskibet MAAGEN oplagt i Nørresundby sammen med fuldskibet VIBEN i Begge skibene var ejet af rederiet Volante. (Foto H&S) The Bark MAAGEN laid up in Nørresundby together with the full-rigged ship VIBEN in Both ships were owned by the Volante Shipping Company. (Photo DMM) og beordrede skibet ind til Stornoway på Hebriderne. Der fandtes imidlertid ikke specialkort over Hebriderne på SVANEN, og i samråd med den britiske kontrolofficer blev kursen i stedet sat mod Shetlandsøerne, hvor skibet kunne inspiceres. Den 23. april 1917 kl befandt SVANEN sig ca. 30 sømil nordvest for Shetlandsøerne. Her blev det stoppet af en tysk ubåd, der beordrede mandskabet i bådene og derpå sænkede SVANEN. Ved udsætningen af bådene blev den ene så beskadiget, at den var ubrugelig, og i stedet måtte skibets jolle fungere som redningsbåd. De i alt 26 mand blev fordelt med 20 mand i redningsbåden og seks mand i jollen. Begge bådene nåede næsten frem til Shetland, så kæntrede jollen, hvorved to af de seks ombordværende druknede. De resterende fire mand fra jollen blev taget om bord i redningsbåden, der klokken nåede frem til fyret ved Barryfirth, hvor de blev reddet af det stedlige redningsmandskab. I forsikring fik Volante kr., der dog i henhold til loven måtte deponeres på en spærret konto i Handelsbanken. Regnskabet for 1917 var ikke imponerende. I bruttofragt var der indsejlet 1,4 millioner kr. Men udgifterne havde været så store, at nettooverskuddet kun var på kr. De blev fordelt med et udbytte på 6% til aktionærerne, svarende til kr., og resten placeret på forskellige konti i rederiet. I det meste af 1918 fortsatte verdenskrigen, men den 11. november 1918 bad Tyskland om fred og fik det. Det standsede omgående den blodige krig på havene, men behovet for tonnage og fragtraterne var relativt højt endnu et par år. 49

8 51233 H & S s /11/06 12:17 Side 50 For Volante blev 1918 det bedste i rederiets levetid. Skibene var alle beskæftiget i fart mellem Nord- og Sydamerika til amerikanske maksimalrater, men MAAGEN var dog stadig et problembarn for rederiet, da skibet måtte gennemgå større reparationer. I bruttofragt blev der indsejlet kr. og nettooverskuddet blev på kr Det blev fordelt med 10 % i udbytte til aktionærerne på kr , i tantiemer blev der udbetalt kr., og resten blev som tidligere placeret på forskellige konti i rederiet. I 1919 faldt nettooverskuddet til kr., og i 1920 var Volante s skibe udsat for dyre havarier og lange og besværlige rejser.»ulykkesfuglen«maagen gik først på året i ballast fra Madeira til Buenos Aires i Argentina. På rejsen fik skibet en lækage, og da det den 14. maj ankom, kunne der ikke skaffes en dokplads til reparation af skaden. MAAGEN gennemgik en foreløbig reparation, og Lloyds udstedte en sejltilladelse. Derefter blev skibet sluttet for en last hvede til Rio de Janeiro. Den 23. juni 1920 afsejlede MAAGEN, men selv om der var lods om bord, kolliderede barken på La Platafloden med det franske dampskib LEMYRE DE VILLERS og måtte gå ind til Montevideo for at blive repareret. Reparationen tog sin tid, og først den 1. september kunne man sejle mod til Rio de Janeiro. Efter losningen fortsatte skibet til i ballast til Santos i Brasilien, hvor det lastede oliekager til Horsens. Lastningen begyndte den 15. oktober, men først den 24. november 1920 kunne skibet fuldt lastet afgå mod Horsens. Rejsen til Danmark blev også langvarig. Først den 14. marts 1921 ankom skibet til Horsens efter en rejse på 110 døgn. TERNEN var heller ikke heldig. I januar 1920 afgik skibet efter endt survey fra Ålborg til Gøteborg for at laste træ til Vestafrika. Det afgik herfra den 17. februar, men efter hårdt vejr og et havari nord for Skotland måtte TERNEN den 10. marts returnere til Haugesund i Norge for at blive repareret. Reparationen tog næsten to måneder, og først den 6. maj 1920 afgik skibet til Dakar i Vestafrika, hvortil det ankom den 8. juni. TERNEN lossede én partlast her og fortsatte videre til Bathurst, hvor resten af ladningen blev losset. Den 7. august 1920 afgik skibet i ballast mod Newport News i USA, men der var sygdom om bord, og TERNEN måtte derfor via Dakar, inden rejsen mod USA kunne fortsætte. I Newport News i USA lastede det kul til Vejle. Det afgik den 9. oktober og ankom til Vejle den 24. november 1920 efter en rejse på 46 døgn. Efter udlosningen blev skibet oplagt i Vejle. Heller ikke VIBENs rejser gik uhindret. Ved årets begyndelse lå skibet til reparation i New York. Og da den var overstået gik VIBEN til Norfolk, hvor det lastede kul til Montevideo i Uruguay. Skibet afsejlede den 30. april 1920 og først efter en rejse på 62 døgn ankom det til Montevideo. Rederiet var utilfreds med kaptajnen, der blev fyret, og en ny kaptajn ansat. Skibet gik derefter til Buenos Aires, hvor det skulle laste oliekager til Danmark, men da Lloyds besigtigede skibet, forlangte de at få foretaget forskellige reparationer. Bl.a. skulle en del af dækket udskiftes. Da reparationerne var færdige, og de var blevet godkendt af 50

9 51233 H & S s /11/06 12:17 Side 51 Lloyds, kunne lasten af oliekager indtages, og først den 6. november kunne skibet afgå mod Danmark. Den nye kaptajn var åbenbart en bedre sømand end den fyrede. I hvert fald gjorde VIBEN en hurtig rejse på kun 57 døgn og passerede Skagen den 3. januar Ladningen blev losset i Nørresundby, hvor skibet siden blev oplagt. Regnskab for 1920 så sørgeligt ud. Der var indsejlet kr. i bruttofragt. Det gav et underskud på kr. Alene på VIBEN havde underskuddet været kr. Volante havde en gæld til Handelsbanken på kr., der som sikkerhed havde den båndlagte assurancesum for SVA- NEN på kr. Og fremtiden så alt andet end lys ud, så det blev besluttet at indstille til en likvidation af rederiet. På en ekstraordinær generalforsamling den 4. maj 1921 blev det vedtaget at følge indstillingen. Intet under at Volante ikke kunne finde beskæftigelse til skibene. Den 1. januar 1922 var der oplagt 33 danske skibe på tilsammen brt. I juni samme år var tallene 140 oplagte skibe på tilsammen brt. I løbet af de 1921 og 1922 blev skibene afhændet. TERNEN blev solgt den 14. juni 1921 til det svenske rederi A/B Romny i Stockholm. Der er intet oplyst om salgsprisen. Skibet forliste i øvrigt i På generalforsamlingen i 1922 aflagde formanden, Chr. G. Hansen, en kort beretning. Han oplyste, at der var ført forhandlinger med flere udenlandske købere om køb af MAAGEN og VIBEN, der fortsat lå oplagt i Nørresundby, men at det i intet tilfælde var lykkedes at opnå et fast bud. Om regnskabet udtalte han, at der havde været et overskud på kr., der overførtes i ny regning. Det var sidste gang Volante gav meddelelser om driften. Men formentlig er hele aktiekapitalen på kr. gået tabt. Den 15. december 1922 blev MAAGEN købt af grosserer O.E. Möllnitz, København, der tre dage senere videresolgte skibet til ophugning i Moorhaug i Tyskland. Næsten samme vej gik VIBEN. Firmaet A/S Anders Just, København stod som ejer af skibet, da det den 25. januar 1923 for en salgspris på kr. gik til ophugning i Tyskland. Der foreligger intet om, hvordan de to ovennævnte var kommet i besiddelse af skibene. De kan hver for sig have været aktionærer i Volante og have købt skibene billigt og solgt dem med en vis fortjeneste og på den måde formindsket deres tab i Volante. De kan også have været pengemænd, der har købt skibene billigt og derpå med fortjeneste afhændet dem igen. Af de mange rederier, der blev stiftet under 1. verdenskrig, overlevede kun meget få, og da krigskonjunkturerne ebbede ud, var det ikke mere muligt af finde lønnende beskæftigelse for store gamle sejlskibe under dansk flag. Artiklens oplysninger er hentet fra Dansk Søfartstidende og Danmarks Skibsliste. 51

10 51233 H & S s /11/06 12:17 Side 52 Summary In 1916 a number of sailing-ship companies were established in Denmark in order to take advantage of the favourable economic climate during World War I. They purchased foreign barks, especially the older kind, with a capacity of net register tons. Cargo rates were good, but ship prices were also high, and profits on the invested capital did not reach nearly the same heights as in steamship companies with tonnage purchased before World War I. One of these sailing-ship companies was The Volante Shipping Company Ltd., whose short span of life is described in the article. The company was founded in 1916 with a share capital of 2,000,000 D.kr., and the money was used to purchase two barks from Norwegian shipping companies: ALFHEIM, which was named MAA- GEN when it came under the Danish flag; and ESTER, which was given the Danish name TER- NEN. The next two ships that were purchased were the two full-rigged ships SVANEN and VIBEN. SVANEN was bought from Norway, where it had been named SAGA, while VIBEN s former name was WALDEN ABBEY. The shipping company was led by Mr. V. Müller, a wholesaler, as administrative shipowner, and the board consisted of Johannes Baune, a wholesaler from Århus, Mr. Chr. G. Hansen, from Kornkompagniet (the Corn Company), Mr. G.A. Hornemann, director, and as chairman Mr. A. Krohn, who was also the shipping company s ship inspector. The article describes the ships voyages to North and South America and Europe during the unrestricted German submarine warfare and ends with the downward trend in the economy after the war and the laying-up of the sailing ships. The board decided to recommend the liquidation of the company and the sale of the ships and this was approved in The TERNEN was sold on 14th June 1921 to the Swedish shipping company A/B Romny in Stockholm, but it was wrecked in On 15th December 1922 the MAAGEN was purchased by Mr. O.E. Möllnitz, a wholesaler from Copenhagen, who sold the ship again three days later to the breaker s yard in Moorhaug in Germany. Almost the same happened to the VIBE. The firm of A/S Anders Just of Copenhagen was the official owner of the ship when it went to the breaker s yard in Germany on 25th January The SVA- NEN had been sunk by a German submarine during the war. 52

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Unifeeder Group Established in 1977 in Aarhus, Denmark Europe's largest and best connected feedering and shortsea

Læs mere

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig.

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. Referat fra FastPassCorp A/S s ordinære generalforsamling Fredag den 29. april 2011 kl 15.00 Gert Mortensen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til 10.1 Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

k o m skibet i engelsk tjeneste, og 2 1. s e p t e m b e r 1941 i konvoj mellem E n g l a n d og USA blev det torpederet. 16 danske søfolk o m k o m.

k o m skibet i engelsk tjeneste, og 2 1. s e p t e m b e r 1941 i konvoj mellem E n g l a n d og USA blev det torpederet. 16 danske søfolk o m k o m. B e s æ t n i n g s m e d l e m m e r o m b o r d i S/S ERNA af Esbjerg, bygget p å Helsingør Væft 1930 til D / S Vesterhavet (J. Lauritzen). Efter besættelsen april 1940 k o m skibet i engelsk tjeneste,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

tederiet Hafnia - Skibsreder T. G. Christensen og hans mange re< Lener

tederiet Hafnia - Skibsreder T. G. Christensen og hans mange re< Lener 7 Mk Dannesboe: tederiet Hafnia - Skibsreder T. G. Christensen og hans mange re< Lener / artiklen berettes om skibsreder T. C. Christensen, der i sin karriere havde ledende poster i en halv snes rederier.

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Charlottenlund, den 11. juli 2014 Meddelelse nr. 131 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Fredag den 11. juli 2014 kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Ad punkt l Valg af dirigent

Ad punkt l Valg af dirigent GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S CVR.NR. 20813938 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den 28. april 2003 afholdtes ordinær generalforsamling i Generationsskifte & Vækst A/S på A/S Georg Jensen Damaskvæveriet

Læs mere

Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse

Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse Velkommen om bord! Scandinavian Cruise Center A/S er et krydstogtrejsebureau med speciale i krydstogter over hele

Læs mere

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Friendship Camp 2008 05-12 of July 2008 Scouts from the twin municipalities Hvidovre,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Maritime Labor Convention - MLC 2006. Hvordan gik det så og hvor er vi egentlig henne i dag

Maritime Labor Convention - MLC 2006. Hvordan gik det så og hvor er vi egentlig henne i dag Maritime Labor Convention - MLC 2006 Hvordan gik det så og hvor er vi egentlig henne i dag Jens Nielsen Master Mariner, Senior Surveyor, MMS Auditor, ILO Inspector Copenhagen Marine Management Services

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Energinet.dk update for the Swedish market Council

Energinet.dk update for the Swedish market Council Energinet.dk update for the Swedish market Council Status framtida försörjning från Danmark (Tine Lindgren & Søren Juel Hansen) Utbyggnadsprojekt Danmark-Tyskland mm (Ellund expansion project 2013) Baltic

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I OM FRIVILLIGT BETINGET KØBSTILBUD FREMSAT AF HELLERUP FINANS A/S 2 1. INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet Der er fremsat et købstilbud på de vilkår og betingelser, som fremgår af

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked CFIR 26. februar 2013, Louise Starup ATP Huset Pension Administration Investering AUB ATP Livslang Pension AES Barsel.dk DA-Barsel FerieKonto LG Skatte

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Kaskoforsikringens vinkel på oplægning

Kaskoforsikringens vinkel på oplægning Kaskoforsikringens vinkel på oplægning Jesper Aaby Underdirektør Business & Underwriting Manager Codan Marine Danmark Agenda Markedsudvikling for skibsindtjening Oplagt tonnage over 40 år Nybygninger DWT

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

2004 - Koncerndirektør i Bri-Sten Ejendomsinvest A/S med tilhørende datterselskaber. Fra december 2007

2004 - Koncerndirektør i Bri-Sten Ejendomsinvest A/S med tilhørende datterselskaber. Fra december 2007 CV Brian Petersen Født: 24-11-67 Konsul Beyers Allé 26, 2.th., 4300 Holbæk 2004 - Koncerndirektør i Bri-Sten Ejendomsinvest A/S med tilhørende datterselskaber. Fra december 2007 2002-2004 Konsulentarbejde

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Cruise Copenhagen Network. Møde den 22. februar 2010 hos Skibsteknisk Selskab Ingeniørens Hus

Cruise Copenhagen Network. Møde den 22. februar 2010 hos Skibsteknisk Selskab Ingeniørens Hus Cruise Copenhagen Network Møde den 22. februar 2010 hos Skibsteknisk Selskab Ingeniørens Hus Copenhagen 23.2.2010 Ole Andersen 1999 Salgs- og marketingdirektør, Wonderful Copenhagen 2001 Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Den 1. november, ankrede vi sent om aftenen i bugten ved Batangas på Filippinerne. Efter vi havde været i Cebu og Manila for at losse, skulle vi

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Jakob le Fevre General Manager Job2sea.com 28-01-2011 www.job2sea.com 1 Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Situationen i marinebranchen

Læs mere

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Der afholdtes ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1., 2900 Hellerup torsdag den 27.

Læs mere

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan?

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan? Wild West Express et brætspil for 2-5 spillere fra 12 år. Indhold Spilleplade, 20 små tog, 10 store tog, 10 desperadobrikker, to sherifbrikker, gods- og passagersymbolbrikker, 30 stationsflag, 18 dynamitbrikker,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur, mode, design

Læs mere

Informationsbrev maj 2009

Informationsbrev maj 2009 Nr. 6-2009 Informationsbrev maj 2009 1. maj 2009 Generel orientering. Vi er fortsat ramt af finanskrisen og specielt den valutariske udvikling på svenske kroner og Engelske pund. Det har medført en omfattende

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S Erik Højsholt Direkte: 8730 6102 Fax: 8730 6002 erik.hojsholt@aarhusunited.com 2005-04-27 Referat af generalforsamling 2005 Aarhus United A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2005 Yderligere

Læs mere

Hvor langt kan du komme med din opsparing?

Hvor langt kan du komme med din opsparing? Hvor langt kan du komme med din opsparing? Sharesave Med Sharesave får du mulighed for at lave månedlige opsparinger gennem tre år og at bruge denne opsparing til at købe aktier i Thomas Cook Group plc

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, Danmarks R ederiforening Etableret 1884 100 rederier Branche- og arbejdsgiverorganisation I Bruxelles siden 1989 Maritimt hus Organisationsdiagram

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II

B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II http://www.vestmuseum.dk/museumsforening/kalundborg_arkæologiforening.aspx B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II Arkæologiforeningens vigtigste opgave er at støtte Kalundborg Museum arkæologisk, men det gør absolut

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Modelbaseret optimering projekterfaringer fra Nakskov Mill Foods. Jan Jacobsen og Erik Hansen, Nakskov Mill Foods Anders Hovgaard Petersen, DTU

Modelbaseret optimering projekterfaringer fra Nakskov Mill Foods. Jan Jacobsen og Erik Hansen, Nakskov Mill Foods Anders Hovgaard Petersen, DTU Modelbaseret optimering projekterfaringer fra Nakskov Mill Foods Jan Jacobsen og Erik Hansen, Nakskov Mill Foods Anders Hovgaard Petersen, DTU Oplæg om Nakskov Mill Foods projektsamarbejde med DTU 17.

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

M/S INDIEN var en tro kopi af de 3-mastede ØK-skibe og som disse bygget uden skorsten. Her fotograferet i Buenos Aires 1926.

M/S INDIEN var en tro kopi af de 3-mastede ØK-skibe og som disse bygget uden skorsten. Her fotograferet i Buenos Aires 1926. M/S INDIEN var en tro kopi af de 3-mastede ØK-skibe og som disse bygget uden skorsten. Her fotograferet i Buenos Aires 1926. The M/S INDIA was a true copy of the three-masted EAC ships and like these it

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Som en Maage paa Vandet

Som en Maage paa Vandet Benjamin Asmussen Som en Maage paa Vandet nyt materiale om skoleskibet KØBENHAVN Benjamin Asmussen er historiker og museumsinspektør på Handels- og Søfartsmuseet. Han har modtaget og registreret de nytilkomne

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

Lagertemadag rundt om WMS. og deltag i breakout sessions. TEMADAG Den 25. september 2013 Vejle

Lagertemadag rundt om WMS. og deltag i breakout sessions. TEMADAG Den 25. september 2013 Vejle TEMADAG Den 25. september 2013 Vejle Lagertemadag rundt om WMS Mød: Creativ Company A/S Saint-Gobain Distribution Denmark Jøtul (N) og deltag i breakout sessions sponsorer: temadag Onsdag den 25. september

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Exiqon A/S ("Selskabet") Fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling den 4. april 2013. 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Bestyrelsens beretning foreslås

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier 1 Straticator: Sådan handler du CFD-aktier Når man handler aktier i Straticator, så handler man det i CFD-form, hvilket vil sige, at man ikke får den fysiske aktie i sit depot, men man modtager udbytte.

Læs mere

Jens Christian Mohr: A.E. Sørensens Rederier

Jens Christian Mohr: A.E. Sørensens Rederier Jens Christian Mohr: A.E. Sørensens Rederier Under Første Verdenskrig etablerede A.E. Sørensen sit rederi i Svendborg. Fra 1939 var det provinsens største reden. I denne artikel gennemgår Jens Chr. Mohr

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere