Notat. Nyborg Kommunes besøg i Kina oktober 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Nyborg Kommunes besøg i Kina 21.-26. oktober 2013."

Transkript

1 Notat Nyborg Kommunes besøg i Kina oktober Indhold 1. Deltagere i delegationen 2. Programmet 3. Ny direktør for Sølyst 4. Besøg hos CGIG Mr. Wang i Changchun 5. Indgåede aftaler 5.1 Turisme 5.2 Erhverv 5.3 Kommune 5.4 Uddannelse 6. Besøg på Changchun University of chinese medicine 7. Opsummering konkrete handlinger 1. Deltagere i delegationen Nyborg kommune: Erik Christensen, borgmester. Lars Svenningsen, kommunaldirektør. Søren Møllegård, vicekommunaldirektør. Mette Rahbek Larsen, direktionssekretær. Mette Bill Ladegaard, sundhedschef. Pia Helleland Gertsen, ældrechef. Lene Holm, teknik- og miljøchef Østfyns Erhvervsråd: Jan Jessen, formand. Nyborg Turistforening: Peter Karner, næstformand. Nyborg Gymnasium: Trine Rhein-Knudsen, rektor. Odense- og Nyborg Handelsgymnasium: Gitte Bargholt, rektor. Udvikling Fyn/Østfyns Erhvervsråd/Nyborg Kommune: Lene Høxbro Larsen, erhvervs- og turismekonsulent. Udenrigsministeriet, Invest in Denmark (Shanghai): Margaret Yin, investment manager. Rasmus Grand Bjørnø, director China (kun i sidste møde 25. okt.) IFU: Mr. Peng Wang, Investment manager (i mødet med CECEP i Changzhou). (IFU er en selvejende statslig fond under blandt andet Udenrigs og Finansministeriet, der rådgiver og investerer med danske virksomheder. Der ydes hverken bistand eller erhvervsstøtte, men arbejdes på et kommercielt grundlag, fordi forretningsmæssige investeringer er et godt redskab til at sikre varige forbedringer. Konkret bidrager IFU med risikovillig kapital i form af

2 egenkapital, lån og garantier til selskaber, som danske virksomheder etablerer, i de 120 lande, IFU kan investere i herunder Kina). 2. Programmet Rådgiver Dat Ba Luu har lavet programmet efter dialog med Nyborg Kommune og CGIG med henblik på at udmønte den aftale, som CGIG og Nyborg Kommune indgik i august på Nyborg Slot. Program er vedlagt. 3. Ny direktør for Sølyst CGIG har udnævnt en ny direktør for Sølyst, der flytter ind snarest muligt, formentlig i november. Hans navn er Mr. Liu Qing-wei, som er en personlig ven af Mr. Wang. Han kommer til at bo fast på Sølyst. Hans første opgave bliver at gennemføre renoveringen af de eksisterende bygninger og stå i spidsen for de planlagte tilbygninger. Renoveringen forventes at gå i gang så snart han ankommer. Den danske delegation hilste på Mr. Liu i forbindelse med det sidste møde med CGIG fredag 25.oktober. Der holdes møde med Mr. Liu så snart, han er ankommet til Nyborg. 4. Besøg hos CGIG Mr. Wang i Changchun Nyborgs delegation besøgte torsdag 24. Okt. CGIG s hovedkvarter i Changchun, som er en by med 5 mio. indbyggere. CGIG har derudover kontor flere andre steder i Kina eksempelvis i Beijing. I Nyborgs delegation deltog Margaret Yin fra Udenrigsministeriet. Mr. Wang Yan, president, Mr. Liang Xianshi chairman of Union, Mr. Juan Di, vicepresident, Mr. Li Hejun, vicepresident, Mr. Ma Bingchen, vicepresident, miss Jiang April, tolk. Eksempler på bolig-projekter: Grand manor: kvm, South Lake community kvm, Royal Lake mansion kvm, Central park community kvm. Det svarer til byggerier til ca personer. Delegationen besøgte to igangværende projekter. Prisen pr. kvadratmeter ligger på kr. pr. kvadratmeter, når der ses bort fra de mest luksuriøse, som ligger centralt i Changchun. Disse blev besøgt på den sidste dag. Der planlægges et meget stort projekt til personer uden for byen som delegationen ikke kunne nå at se. Der er ca ansatte som fast personale i CGIG. Dertil kommer det meget store antal, der bidrager via de totalentrepriser, som byggerierne omfatter. 5. Indgåede aftaler 5.1 Turisme Nyborgs delegation holdt tirsdag 22. oktober møde med CYTS, China CYTS Tours Hodling Co., LTD. I Nyborgs delegation deltog også Margaret Yin fra Udenrigsministeriet ligesom Mr.

3 Wang var med til mødet. CYTS er det største rejsebureau i Kina. Præsidenten er formand for foreningen af rejsebureauer i Kina. Mødet foregik i CYTS hovedkvarter, der ligger i Beijing. CYTS President Mr. Zhang Lijun, vice President Mrs. Ge Qun, director of President Office Mr. Chai Hao, director of marketing dept. Mr. Ge Lei. CGIG Chairman, Mr. Wang Yan, Bord member, Mrs. Yu Chunling, Assistant manager, Mrs. Yu Chen og tolk Miss Jiang April. Præsident Zhang Lijun gennemgik muligheder og udfordringer og foreslog at CYTS kunne iværksætte en undersøgelse af, hvad turister der besøger Nordeuropa har af intention med besøget. Desuden så han et behov for klart at definere, hvad dér er godt ved Nyborg, herunder noget om forskellige faktuelle forhold. Der blev underskrevet en rammeaftale for det videre samarbejde, der blandt andet indeholder følgende om mål og indhold. The goals of cooperation: Both parties are relying on its tourism resources and the both parties will aim to strengthen the tourism development through co-development of Chinese tourists to visit Nyborg and enhance Nyborg in Chinese tourists minds in terms of popularity and reputation. The content of the cooperation Party A and B will cooperate in the following areas: ( A ). Tourism product development Relying on CYTS expertise for the specific needs of Chinese tourists, A and B will jointly research and develop travel routes and develop diverse distinctive tourism products. Relying on the huge CYTS travel systems, it will organize Chinese tourists to go Nyborg to carry out sightseeing, vacation, leisure, conferences, exhibition and other high-end tourism activities. To provide professional integrated marketing services in order to increase the tourism brand The parties will rely on Party B s resources in China, it s expertise and team system in order to carry out the city Nyborg marketing efforts in China. a. brand positioning and marketing strategy Party A and Party B will jointly develop the China market in terms of developing a destination brand positioning and marketing planning. b. PR Party B will in the Chinese region - to promote the dissemination and implementation of policy related services, including tourism destination marketing, tourism product marketing, tourism promotion, cultural promotion, media management, crisis public relations. c. New media marketing With CYTS new media marketing professional team, it is agrred to strengthen Nyborg City and Chinese Internet users, especially younger age groups through interactive communication, including network-wide monitoring of public opinion, the official microblogging marketing micro-film full marketing, online event marketing and mobile internet marketing. d. Advertisements

4 Provide creative advertising, brochures design\television advertising and comprehensive brand building services. Aftalen i sin fulde ordlyd er vedlagt. Der blev udpeget to kontaktpersoner, der skal arbejde videre. Marketingsdirektør Ge Lei og Lene Holm. Næste skridt: Hurtig opfølgning med kontakt til marketingsdirektør Ge Lei. Der samarbejdes med Nyborg Turistforening og evt. andre som Udvikling Fyn i den videre proces. 5.2 Erhverv Nyborgs delegation holdt onsdag 23. oktober møde med CECEP, City Lightning Management Co., LTD og Wujin National Hi-tech Industrial Zone (WIZ). I Nyborgs delegation deltog i dette møde repræsentant for IFU, Mr. Peng Wang, Investment manager. Den lokale kommune i Changzhou var vært ved frokosten inden mødet. Mødet foregik i byen Changzhou, der ligger sydøst for Beijing mellem Nanjin og Shanghai. Kommunen/området er meget rigt økonomisk. Er nr. 17 på Forbes liste over de rigeste i Kina. Der bor 5 mio. personer. Erhvervsliv: 1. Cecep: Wang Yongming, President, Johnson, Team leader, Wu Hao, project Supervisor. 2. Wujin National Hi-Tech Industrial Zone (WIZ): Lu Qiuming, director of WIZ, Sun Yang, director, James, vice director, Liping Xu, project manager, Tsing Chen, project manager, Ling Guangyao, Party Secretary. Kommune Changzou Kommune: Xue Jianzhong, deputy Distict Head (Wujin Dist. Peoples government, Changzhou Fang Guoqiang, Vice mayor of Changzhou Municipal Peoples Government. Ifu: Mr. Peng Wang, Investment Manager. Delegationen fra Nyborg fik en rundvisning i området. Området er bygget i løbet af de sidste 10 år og indeholder 3900 virksomheder, heraf 390 udenlandske virksomheder - de fleste tyske. Virksomhederne er beskæftiget med teknologi, maskiner, miljø og energi. Uddannelsesinstitutioner i området huser studerende og hvert år færdiguddannes på kandidat-, bachelor- eller diplomniveau. Der er tæt samarbejde mellem uddannelserne og virksomhederne.

5 Områdets velstand afspejles i et meget højt niveau på infrastruktur som veje og tilstødende grønne arealer med mange træer - selv i industriområdet. Fra kommunens side er der stor interesse for at besøge Nyborg på et tidspunkt, formentlig i I den forbindelse forventes indgået en konkret samarbejdsaftale. På møde med CECEP gennemgik Mr. Wang sine visioner med virksomheden og med området. Der er fokus på miljø og energi, herunder at gennemføre pilot- og demonstrationsprojekter indenfor bl.a. biogas. Repræsentanter for Nyborgs delegation præsenterede oplæg om flere emner. Der blev indgået en aftale. Vedlægges. Næste skridt: I henhold til aftalen skal CECEP besøge Nyborg i januar, men allerede i november/december forventes Mr. Johnson at besøge Nyborg. Mr. Johnson har tidligere været i Nyborg sammen med Mr. Wang fra CECEP. Der visiteres virksomheder i relation til samarbejdsaftalen med CECEP med henblik på matchmaking. 5.3 Kommune Nyborgs delegation holdt fredag 25. oktober møde med kommunen Jiu Tai City med ca. 1 mio indbyggere, som ligger udenfor Changchun. De har et meget stort erhvervsudviklingsområde med stor vækst. I Nyborgs delegation indgik Margaret Yin fra Udenrigsministeriet. Kommune Jiu Tai City: Borgmester, Mr. Shi Chang You. Mr. Li Shu Guo, viceborgmester, Mr. Chen Xing Biao, Mr. Shang Hong Qiu, Ms. Zang Yan Hua, Mr. Lu Tong Xun, Mr. Wang Xiao Fei, chairman, Zhangyagroup. Erhvervsliv Zhongyu Group: Wang Xiaofei, chairman for det samlede lokale erhvervsliv, som er i rivende udvikling. På mødet præsenterede borgmesteren for Jiu Tai City området og deres interesser. Nyborg Kommunes delegation kom med en række oplæg om turisme, sundhed, ældrepleje, erhverv og miljø og energi. Derefter blev der indgået en venskabsaftale, se vedlagte. Heri indgår også vægt på turisme. Efter mødet var der besøg hos to lokale virksomheder og på Mr. Wang Xiaofei s hovedkvarter. Han foreslog, at en delegation på ca. 10 lokale kinesiske virksomheder gerne vil besøge Nyborg i

6 slutningen af 2013 eller i 2014 med henblik på at afsøge samarbejdsmuligheder med det lokale erhvervsliv i Nyborg. Næste skridt: Planlægge program for de ca. 10 virksomheder fra Zhongyu group, der forventes at besøge Nyborg i 2013/ Uddannelse Nyborgs delegation holdt torsdag 24.oktober møde med Jilin Provincial Experimental School. Mødet foregik på skolen, som ligger i Changchun. I Nyborgs delegation indgik Margaret Yin, investment manager fra Udenrigsministeriet. Jilin Provincial Experimental School: Mr. Pan Yongxing headmaster, Mr. Zhangzhuohong og Mr. Zangfenglong CGIG: Mr. Wang Yan Skolen har omkring 5000 elever i alderen år og ca. 330 undervisere. Skolen har et højt fagligt niveau og høje ambitioner. Den har vundet flere priser og har mange internationale kontakter. Skolens motto er: To be the teachers who the students like, the school that parents trust, the education that respects the whole society. Værdierne omfatter respekt for naturen, for andre mennesker, for modstanderen, for forældre og for viden. Besøget omfattede deltagelse i engelskundervisning i klasse med 60 elever. Eleverne fik lejlighed til at stille os spørgsmål og en af dem imponerede os ved at spørge, hvem Odin var. På mødet præsenterede Mr. Pan sin skole og de resultater, som lærere og elever har opnået. Rektor for Nyborg Gymnasium, Trine Rhein-Knudsen præsenterede Nyborg Gymnasium og især den internationale afdeling med særligt fokus på det 21.århundredes udfordringer i forhold til unge og uddannelse. Mødet blev afsluttet med underskrivelse af en samarbejdsaftale om udveksling af viden, elever og lærere i løbet af de næste 2 år. Aftalen vedlægges. Næste skridt er at en gruppe på 5-10 lærere besøger partnerskolen til foråret for at forberede det nye valgfag på gymnasiet, Kinesiske områdestudier, som udbydes fra næste efterår. Nyborg gymnasium samarbejder i forvejen med flere andre skoler i udlandet, blandt andet i Singapore.

7 6.0 Besøg på Changchun University of Chinese medicine Nyborg Kommunes delegation besøgte torsdag 24. oktober Changshun Chinese Medicine Univesity. I Nyborgs delegation indgik Margaret Yin fra Udenrigsministeriet. Changchun University of Chinese medicine: Vicepresident Song Bailin, Director of international Exchange & cooperation dep., Liu Miao Dean of studies Hao Dongming, Director of Hospital Administration Zhu Enzhi, Director of students affairs division Gao Wenyi Depunty director of bord office Xu Xiaohong. På mødet blev drøftet muligheder for samarbejde især indenfor sundhed og ældrepleje. Der er især interesse for at få hjælp til at opbygge en uddannelsesinstitution, der skal uddanne personale til at kunne matche de nye kinesiske udfordringer. I løbet af de næste år forventes 200 mio. ældre kinesere og 30 % af disse forventes at være villig til at betale for ældrepleje. Der er stor interesse for de danske erfaringer med ældrepleje gennem mange år. Ældrechef Pia Gertsen og sundhedschef Mette B. Ladegaard præsenterede ældreområdet og sundhedsområdet med særligt fokus på uddannelses- og kompetenceniveauet i plejesektoren og på sundhedsområdet. Der er fra kinesisk side interesse for at få oprettet en fond på nationalt niveau, der kan understøtte dette område. Mr. Wang vil indgå i et samarbejde med denne fond, så han kan blive den største udbyder på dette område. Mr. Wang er i gang med at overveje, hvordan deres koncept for emnet skal være. De vil overveje nærmere, hvordan Nyborg Kommune kan bidrage til dette. Nyborg Kommune kan evt. bidrage ved at tilbyde et program, hvor der kommer kinesere til Nyborg og høre nærmere og omvendt. Området er så højt profileret, at Mr. Wang er kontaktperson. Nyborg Kommune vil sende et forslag til, hvordan det konkret kan foregå. Universitetet og Mr. Wang fra CGIG forventes at overveje emnet nærmere og vender tilbage til Nyborg Kommune. 6. Opsummering med fokus på konkrete handlinger på kort sigt Af nedenstående fremgår, hvem der gør hvad på den korte bane. Nyborg Kommune Sølyst: Etablere et godt samarbejde med den nye direktør for Sølyst. Turisme: Samarbejde med CYTS om turistundersøgelse og om at beskrive Nyborgs styrker som turistdestination. Turisme: Samarbejde med turistforeninger, organisationer og erhverv om det videre forløb. Erhverv: Tage imod Mr. Johnson fra CECEP, der forventes at ankomme inden jul. Erhverv: Der visiteres virksomheder i relation til samarbejdsaftalen med CECEP.

8 Erhverv: Virksomheder i Nyborg, der har vist interesse for et Kina-forløb, tilbydes at gennemføre et forløb i flere faser, der har til formål at afdække potentiale og behov. Ældrepleje og sundhed: Udarbejde konkret forslag for universitetet og CGIG om ældrepleje og forebyggende sundhed og træning for at bidrage til den nødvendige kinesiske kompetenceudvikling. Kommune: Være beredt på at tage imod genbesøg af Changzhou Kommune og Jiu Tai City samt erhvervsdelegation på 10 virksomheder fra Jiu Tai City. Nyborg Gymnasium Arbejder videre med at udmønte den aftale, der er indgået, herunder at en gruppe på 5 10 lærere besøger partnerskolen til foråret. CYTS Laver undersøgelse af kinesiske turisters interesser i besøg i Nordeuropa. Arbejder sammen med Nyborg Kommune om at beskrive Nyborgs styrker som turistdestination. Changchun University of chinese medicin og CGIG Arbejde videre med emnet ældrepleje og sundhed, og vende tilbage til Nyborg Kommune med henblik på samarbejde om ældrepleje og sundhed. CGIG Mr. Wang Mr. Wang forventes at komme til Nyborg senest i forbindelse med, at renoveringen af de bestående lokaler er færdig. Zhongyu group (Fra Jiu Tai City) Finder de 10 virksomheder, som ønsker at besøge Nyborg Kommune i slutningen af 2013 el. i 2014.