Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART."

Transkript

1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Birthe Dypevåg Direktør Anders Rønnebro Økonomichef Tina Jensen (punkt 7 & 8) Projekt direktør Arne Tollaksen (punkt 4) Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Protokol. 3. Revisionsprotokol. 4. Byggeri 5. Forretningsorden 6. Indstilling til dispositionsfonden a. Anmodning fra afd. 24. Støtte om helhedsplan-genopretning med støtte fra LBF b. Anmodning fra afd. 47. Støtte om skimmelsanering af Brobjergvej 1A Udvalg 9. Nyt fra administrationen 10. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden 2. Protokol Dagsordenen blev godkendt. Protokollen fra mødet den 10. januar 2012 blev godkendt. 3. Revisionsprotokol 4. Byggeri Der var intet nyt. Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. LED Lampet i beboelsesrum mangler. Der fremsendes prøve på dette. Flise i bad, hylde i bad samt lys under køkkenskabe er ikke forevist og dermed ikke godkendt. Bestyrelsen godkendte det af Arne Tollaksen fremlagte forslag til materialer.

2 Rejsegilde afholdes den 17. april Samtidig vil der være rundvisning på pladsen. Huslejen differentieres i forhold til herlighedsværdien. Anders Rønnebro gennemgik udkast til huslejen. Byggeudvalget bemyndigedes til at godkende det endelige oplæg fra administrationen. Huslejeniveauet er fra 800,- pr. m² til 1100 pr. m² årligt. 5. Forretningsorden Udskydes til bestyrelsesmødet den 6. marts Indstilling til dispositionsfonden a. Anmodning fra afd. 24. Støtte om helhedsplan genopretning med støtte fra LBF Der anmodes om bevilling af støtte til finansiering af planen for genopretning af afdelingen. Afdelingen har på et ekstraordinært afdelingsmøde, den 18. januar 2012, godkendt helhedsplanen. Den samlede plan er budgetteret med en ramme på ,00, hvoraf ekstern finansiering (LBF, dispositionsfond og ekstern lån) udgør ,00. Tilskud udgør ,00. Der ansøges om lån , 00, fra dispositionsfonden, til solceller. Der ansøges om tilskud ,00, fra dispositionsfonden. Der ansøges om bidrag ,00, fra AABs fælles trækningsret i LBF. Planen afventer endelig godkendelse i LBF. Såfremt hele eller dele af afdelingen sælges, skal tilskud fra hovedforeningen tilbagebetales. Hovedforeningen forbeholder sig ret til at tinglyse nærværende. Bestyrelsen godkendte ansøgningen b. Anmodning fra afd. 47. Støtte til skimmelsanering af Brobjergvej 1A Der anmodes om bevilling af støtte samt lavt forrentet lån fra dispositionsfonden. Boligen, Brobjergvej 1A, skal saneres grundet omfattende skimmelproblemer. Rådgiver har udarbejdet renoveringsprojekt og indhentet tilbud og den samlede udgift, inkl. forudsete udgifter, budgetteres med ,00. Der ansøges om tilskud ,00 fra dispositionsfonden Der ansøges om lavt forrentet lån ,00 fra dispositionsfonden. Lånet forrentes med 2% over 20 år, hvilket giver følgende konsekvenser for afdelingen; Stigning pr. m 2 pr. år 14,00 Stigning pr. måned i gennemsnit pr. lejlighed 142,00. Såfremt hele eller dele af afdelingen sælges, skal tilskud fra hovedforeningen tilbagebetales. Hovedforeningen forbeholder sig ret til at tinglyse nærværende. Bestyrelsen godkendte ansøgningen

3 Tina Jensen og Anders Rønnebro gennemgik HF-budget Afdelingernes mellemregning 3,00% Forrentning af arbejdskapital 3,00% Dispositionsfond 3,00% Andelsfond 1,50% Mellemregning aarhusbolig 3,00% Lavt forrentede dispositionslån 2,00% Gamle HovedForeningslån forrentes med 4,00-9,50% Variable HovedForeningslån forrentes med 4,00% Råderetssager forrentes med 5,00% Forrentning af forskudstræk på landsbyggefondsmidler (træk højst 5 år) 4,00% Administrationsbidrag 2013 Regnskab Nettoadministration pr. lejemål Stigning i procent nettoadministration 7.32% 2,05% 2,92% Administrationsbidrag - grundbidrag m.m Stigning i procent administrationsbidrag 9,19% 0.01% 2,75% Ombygning projektafdeling samt kantine påbegyndes 2012 men budgetteres Anders Rønnebro gennemgik ombygningen, der er budgetteret til 7.5 mio. Bestyrelsen godkendte HF-budget 2013 med ovenstående rentesatser samt gebyrer. Bestyrelsen godkendte budgettering af ombygning af projektafdeling samt kantine. Bestyrelsen roste økonomiafdelingen for det flotte arbejde med budgettet. 8. Udvalg Regnskab 2011 Regnskab Endelig rente på mellemregninger, forrentning af egenkapitalen, årsresultat (forventet) samt tilskud til afdelingerne. Endelig rente på mellemregningen: Den endelig beregning viser, at afdelingerne skal have 4,76 %. I 2011 har der været renteudgifter mv. på samt renteindtægter mv. på Det betyder at der samlet skal udbetales i rente til boligafdelingernes mellemregning samt boligorganisationens egenkapital fratrukket den bundne del.

4 Forrentning af egenkapitalen: Egenkapitalen forrentes med 4,76 %. Boligorganisationen har som skal forrentes det giver en rente på Dette beløb vil ikke kunne ses i regnskabet, men indgår i overskuddet som hovedforeningen har i Årets resultat: Vi forventer at boligorganisationen får et overskud på ca. 10,2 millioner som skal tilfalde arbejdskapitalen. Tilskud til afdelingerne: 0 pr. bolig. Bestyrelsen godkendte renterne i regnskab BeboerNyt Bestyrelsen godkendte at BeboerNyt fremadrettet trykkes på papir på 150g. Bestyrelsen godkendte at der afholdes jubilæumsmiddag, i forbindelse med BeboerNyt nr. 100, for tidligere samt nuværende medlemmer af redaktionsudvalget. Dette afholdes den 28. august Formandsmøde Afholdes den 8. marts kl , i AABs lokaler. Bestyrelsen vil forespørge formændene om forslag til suppleanter til bestyrelsen. BL 5. kreds Bendt Nielsen orienterede fra 5. kreds. Skåde, afd. 52, 53, 56 & 58 Der afholdes møde med bestyrelserne onsdag den 8. februar, vedrørende problematikken med indkøb af maskiner. Skimmelsag afd. 52 Peter Kragballe orienterede om møde med beboer vedrørende skimmelsag. Sagen betragtes hermed som afsluttes. Ekstra ordinært afdelingsmøde afd. 37 Bendt Nielsen orienterede om møde den 6. februar Hørning Fjernvarme Undersøger muligheden for fusion med Skanderborg Fjernvarme. Breve vedrørende Frede Lund Bestyrelsen gennemgik breve fra Frede Lund, Henning L. Pedersen, afd. 56 samt afdelingsbestyrelsen i afd. 1, vedrørende Frede Lunds afgang fra bestyrelsen. Tom Sørensen, Birthe Dypevåg, Dan Christensen og Anders Rønnebro laver oplæg til svar på ovenstående. Brevet 1 udsendes til bestyrelsen, til godkendelse, inden udsendelse til afdelingsformændene via mail. 1 Vedlægges som bilag til referat.

5 Nyt fra administrationen Direktørmøde Anders Rønnebro orienterede om møde den 25. januar Afd. 72 Voldgiftssag er ved at nærme sig en afslutning. Der er endnu udestående med Skanska. Volden Anders Rønnebro orienterede om status. Afd. 41 Afdelingen har vundet en pris for elevatortårnene. Prisen overrækkes formanden for afd. 41 i morgen på Århus Rådhus. 10. Eventuelt Intet til dette punkt. Næste møde i bestyrelsen er tirsdag den 6. marts 2012 kl Dan Christensen Referent