H1 regnskab uden de store overraskelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H1 regnskab uden de store overraskelser"

Transkript

1 Marks and Spencer PLC - Køb H1 regnskab uden de stre verraskelser Marks and Spencer PLC km med regnskab fr første halvår 214 her til mrgen, sm var på linje med frventningerne. Salget går frstsat frem i M&S Fd, mens General Merchandise stadivæk halter. Indtjeningen gik sm ventet tilbage grundet engangsmkstninger. Fr hele året guider Marks and spencer frtsat indtjeningsfremgang. Vi fasthlder anbefalingen Køb. Omsætning Samlet 4,9 mia. + 3,6% (år/år) M&S Fd + 5,3% (2,5% justeret fr åbning af nye buttikker) General Merchadise +,4% (-1,5% justeret fr åbning af nye butikker) Internatinal + 8% (salg udenfr UK) Marks and Spencers samlede msætning i første (regnskabs)halvår 214 steg 3,6% i frhld til året før til 4,9 mia. hvilket var på linje med knsensus. Det er frtsat M&S Fd g det internatinale salg, der trækker læsset, mens General Merchandise stadigvæk halter lidt bagefter. Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Kvant(V). Jyske Kvant (V) er en mdel, sm giver virksmhedsbligatiner karakter på baggrund af en lang række faktrer. Herigennem udregner mdellen en samlet karakter, sm indikerer, hvrvidt bligatinen pt. Er en gd investering eller ej relativt til markedet Dette er et kmplekst prdukt Anbefalinger: BUY: MKS 6.125% 219- XS Sectr Cnsumer Cyclical Issue MKS 6.125% 219 Currency GPB Risk High Spread chart Netp General Merchandise frretningen, g specielt salget af tøj, har det helt stre fkus hs ledelsen, sm med deres nye kllektin har valgt at satse på kvalitet g mere high end fashin i deres Wmenswear end hidtil. Hertil kmmer, at man har nyindrettet butikerne fr at gøre dem mere imødekmmende. Den nye kllektin har kun været i butikkerne i 3 uger, men selskabet siger den er blevet rigtig gdt mdtaget af kunderne. Index spread (LHS) Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkebrg Issue spread (RHS) Indtjeningen Indtjeningen før skat (EBT) 261,6 mi. 8,9% (år/år) Indtjeningen før skat gik 8,9% tilbage i frhld til året før, hvilket var fuldt ventet. Omkstningerne var stigende i periden grundet udgifter til nyindretning af buttikerne, samtidigt var prisnedsættelserne, i frbindelse med prydning, inden lanceringen af efterår/vinter kllektinerne hs knkurrenterne, særdeles hård. Hertil Bnd infrmatin Quant scre 5.7 ISIN XS Rating BBB- Cupn Yield t wrst Ranking Sr Unsecured Price / Maturity Min. Piece 5, Expected call - B Andersen Senir Virksmhedsbligatinsanalytiker Peter Andersen Analytikerassistent Investeringsanalyse Fraskrivelse af ansvar: Se venligst den sidste side. 1

2 kmmer den naturlige effekt af at salget, grundet vækst frskelle, bliver vægtet tungere ver md M&S Fd, hvr marginen er lavere (32,5% md 52,2% i GM). Outlk/ guidance fr 214 M&S guider margin fremgang fr hele året på mellem 3 til 5 bp. Herunder frventer de at specielt marginen i GM vil blive frbedret. Investeringerne vil ligge på 775 mi. g vil efterfølgende i 215 falde til 55 mi., hvilket er pstivit fr selskabets frie cash flw. Vi fasthlder anbefalingen Køb Vi ser psitivt på de tiltag M&S har fretaget i deres General Merchandise divisin, g er derfr frtsat ptimistiske i frhld til hvrvidt deres endelig turnarund bliver succesfuld. Kvant scren på 5,7 indikerer frtsat anbefalingen Køb, hvrfr vres anbefaling er uændret. 2

3 x Overview Cmpany prfile Marks and Spencer PLC er en af Englands største detailkæder med 731 engelske butikker g 387 butikker i 43 andre lande i Eurpa, Asian g Mellemøsten. Deres varersrtiment spænder bredt men størstedelen af deres msætning kmmer fra salg af tøj i mellem prisklassen under deres egne brands g fra salg af fødevarer. Virksmhedens strategi er at styrke deres psitin i England g internatinalt, både gennem fysiske butikker g ved at frøge deres nline salg. Revenue by segment 11% 89% UK Internatinal Debt maturity prfile and capital structure Adjusted net debt and leverage* m illins r later Capital structure m illins Bank lans Bnds Bank debt Bnd debt Net debt Adjusted net leverage Cvenants Obligatinerne er Senir Unsecured Kupn step-up på 1,25% i tilfælde af nedgradering til High yield Obligatiner kan indfris til par i tilfælde af en nedgrading i frbindelse med en eventuel reknstruktin af selskabet Ingen restriktiner mht. udstedelse af ny gæld Price triggers Bedre end ventet indtjening g msætningstal Succesfuld implemntering af turnarund i GM *Mdy s adjusted Investment case Kvant scre på 5.7 g et attraktivt yield Gd perfrmance i M&S Fd Strt vækst ptentiale i Kina g Indien Ny ledelse med en klar plan til at løfte salget i GM Indtjeningen udviser stabilitet trds et svært marked Risk factrs Markant frværring af den Engelske øknmi Opkøb af Marks and Spencer gennem en LBO transaktin 3

4 Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclsure) Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Analysen er baseret på infrmatiner, sm Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar fr materialets rigtighed eller fr dispsitiner fretaget på baggrund af analysens infrmatiner eller vurderinger. Analysens vurderinger g anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til persnlig brug fr Jyske Banks kunder g må ikke kpieres. Denne analyse er en investeringsanalyse. Interesseknflikter Jyske Bank har udarbejdet prcedurer, der skal frebygge g undgå interesseknflikter, g dermed sikre en bjektiv udarbejdelse af analyser. Disse prcedurer er indarbejdet i frretningsgangene, der mfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en frretningsenhed i Jyske Bank. Herudver må virksmhedsbligatinsanalytikere i Jyske Bank ikke have psitiner i de papirer, hvr de udarbejder analyser. Dækker en analytiker ind fr den ansvarlige analytiker ifbm. sygdm, frretningsrejser.l. så må denne ikke handle den pågældende virksmhedsbligatin på dagen fr publicering af analysen g dagen efter. Jyske Bank kan dg have psitiner g/eller et frretningsmæssigt frhld til det selskab, der analyseres. Analysen er ikke blevet frelagt selskabet frud fr ffentliggørelse. Analytikerne mdtager ikke betaling fra persner med interesse i analysen. Læs mere m Jyske Banks plitik m interesseknflikter: Jyske Banks virksmhedsbligatinsanbefalinger aktuel frdeling Frdeling af anbefalinger fr virksmhedsbligatiner (antal) STÆRKT KØB KØB HOLD SÆLG Finansielle mdeller Jyske Bank mdellerer den frventede udvikling fr det analyserede selskabs resultatpgørelse g balance. Baseret herpå udregnes en række nøgletal fr selskabet, sm hldes p md sammenlignelige selskaber g selskabets egen histrik. Herfra udleder vi hvilket spænd bligatinerne vil handle på fremver. Anbefalingen g kursmålet justeres endvidere fr den frventede nyhedsstrøm g markedsstemning baseret på branchekendskab samt selskabsspecifikke frhld. Jyske Bank tager højde fr den frventede udvikling i virksmhedsbligatinsmarkedet, sektrer samt selskabsfrhld i anbefalingerne. Risik Investering i denne virksmhedsbligatin er behæftet med risik. Risiken kan direkte måles via det spænd bligatinen handler til ifht. en risikfri investering med samme løbetid. Spændet afspejler bl.a. knkurssandsynligheden, recvery rate g likviditeten i virksmhedsbligatinen. Bevægelser i kreditmarkedet, sektren g/eller nyhedsstrøm mv. m selskabet kan påvirke kursdannelsen på bligatinen. Se analysens frside fr vres syn på risiken fr virksmhedsbligatinen. Risiken på virksmhedsbligatinen angives sm henhldsvis Meget Lav, Lav, Mellem, Høj eller Meget Høj g er relativ til High Yield marked fr virksmhedsbligatiner. Anførte risikfaktrer g/eller følsmhedsberegninger i analysen kan ikke ses sm udtømmende. Handles virksmhedsbligatinen i en anden valuta end investrs base valuta, påtager investr sig en valutakursrisik. 4

5 Opdatering af analysen Den planlagte pdatering af analysen følger regnskabsmeddelelser fra selskabet. Der ud ver kan der udarbejdes temaanalyser specifikt fr selskabet eller i sammenhænge, hvr selskabet indgår i temaanalysen. Disse analyser udgives på ad hc basis. Se frsiden fr dat fr analysens første ffentliggørelse. De plyste kurser er de seneste kurser stillet af Jyske Bank før analysens ffentliggørelse, med mindre andet er anført. Anbefalingsbegreber Vres anbefalinger er relative til markedsudviklingen g bliver bestemt ud fra en vurdering af det frventede afkast indenfr de kmmende 12 mdr. Ved en Køb anbefaling eller en Stærkt Køb anbefaling frventer vi, at en investering i bligatinen giver et bedre afkast end virksmhedsbligatinsmarkedet generelt. Omvendt frventer vi, at en investering i bligatinen giver et dårligere afkast end virksmhedsbligatinsmarkedet generelt ved en SÆLG anbefaling. Da vres anbefalinger er relative g risikjusterede, er det muligt at sammenligne vres anbefalinger på tværs af sektrer g risikklasser. Endvidere er ptentialet gså angivet abslut via vres afkastmål. De i analysen vurderede fremtidige g histriske afkast er afkast før mkstninger g skattemæssige frhld, da afkast efter mkstninger g skattemæssige frhld, vil være individuelt afhængig af kunde-, pbevarings-, vlumen-, markeds-, valuta- g prduktspecifikke vilkår. Det er ikke givet, at bligatinen vil give de(t) anførte frventede fremtidige afkast. De anførte frventede fremtidige afkast er udelukkende udtryk fr vres bedste vurdering. Investeringscenter Nrd Tldbd Plads 1 9 Aalbrg Tlf: Investeringscenter Midtvest St. Trv 1 75 Hlstebr Tlf: Investeringscenter Sydvest Trvet Esbjerg Tlf: Investeringscenter Østjylland Østergade 4 8 Århus C Tlf: Investeringscenter København Vesterbrgade København V Tlf: Investeringscenter Sjælland Nørregade 6 41 Ringsted Tlf: Investeringscenter Fyn Mageløs 8 51 Odense C Tlf: Investeringscenter Silkebrg Vestergade Silkebrg Tlf: Investeringscenter Trekantsmrådet Hjulmagervej 8 F 71 Vejle Tlf: Jyske Bank (Schweiz) AG Tlf: Berben s Effectenkantr B.V. Tlf: +31 () PBC Hamburg Tlf: Jyske Bank (France) Tlf : Jyske Bank (Gibraltar) Ltd Private Banking Cpenhagen (PBC) Tlf: