Møllerne på Mors før 1862 AF KRISTIAN VESTERGAARD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møllerne på Mors før 1862 AF KRISTIAN VESTERGAARD"

Transkript

1 Møllerne på Mors før 1862 AF KRISTIAN VESTERGAARD 1. Lødderup Østermølle. 2. Lødderup Vestermølle. 3. Markmølle. (4. Tæbring mølle, øde før 1664). 5. Votborg mølle. 6. Damsgård mølle. 7. Houmølle. 8. Rakkeby Nørremølle. 9. Rakkeby Søndermølle. (10. Vester Stampemølle). 11. Ørndrup Strandmølle. 12. Glomstrup Mølle. 13. Ejstrup mølle. 14. Hvidbjerg Søndermølle. (15. Sindbjerg mølle, øde før 1664). 16. Vejerslev Nørremølle. (17. Vejerslev Søndermølle, øde 1683). 18. Lilleris mølle. 19. Årbæk mølle. 20. Mydum mølle. 21. Dueholm mølle. 22. Sø mølle. 23. Skarum mølle. 24. Pis mølle. 25. Dragstrup mølle. Desuden: 26. Ullerup mølle. 27. Nandrup mølle. 28. Lund mølle (ved fajancefabrikken). 29. Blistrup mølle. De fire sidste herregårdsmøller er ikke omtalt i artiklen. Møllernes plads er angivet efter Videnskabernes Selskabs kort Ingen har anet du var smuk, før nu du har draget dit sidste suk! Disse ord fandt jeg i Brugsen s kalender under et billede af en gl. vandmølle, der er så heldig at bygningerne er bevaret, og der er vilje til, at den skal bevares. Hvis de ikke arbejder, bliver der let museumsstøv. Ved mine rejser på Mors har jeg kun fundet liv i Markmølle, der er bevaret som dambrug, flere af møllestederne kan ses og anes, jeg har også været ude for at ingen anede, der havde været en

2 mølle, og den er da med i folketællingen 1787, et bevis på at tidens hjul maler, måske langsomt, men sikkert. Derfor har jeg fulgt Svend Andersen, Outrup, og Knud Pranges opfordringer om at samle lidt om Morsøs møller, da jeg blev færdig med møllerne i det gl. Viborg Amt, for der var jeg stødt på stoffet i Rigsarkivet. Da så Statens humanistiske Forskningsråd stillede et beløb til min rådighed til kørsel og ophold på Mors og i København, så kan jeg lave opgaven uden at bruge andet af mit eget end tiden, da jeg får førtidspension, er den ikke så kostbar og det har været en fornøjelse for mig at lave arbejdet. Det er hverken fejlfrit eller fuldstændigt, nærmest en rammeplan, som jeg håber de enkelte læsere kan udfylde efter kendskab og interesse. Når en mølle betaler afgift med byg, er det gl. Skarpenberg gods (Niels Bugges arvinger), og krigene viser sig med afslag i møllernes afgifter, og så har der været mangel på vandkraft, da vejrmøllerne allerede er på Mors 1568-Indberetninger og giver store beløb i Indfæstning (Indskud). Angående mølletyper, se mit hefte: Kværnsten og mølletyper fra Ved gennemgangen fandt jeg kun Østermølle, der har haft 2 kværne og møllehjul og den højeste afgift: 40 tdr. mel årligt. Møllestenenes diameter og afgifter er de bedste mål at bedømme møllernes kapacitet efter, for dengang var folk også beskedne, når de opgjorde deres selvangivelse! I de fleste møller er stenene malt fra øjet d. v. s. det hul, der er midt i stenen, som kornet løber igennem. Den er 4-6 tommer, så radius er det opgivne mål + halvdelen af øjets diameter. Det er mit ønske, at læserne må have samme glæde ved at læse artiklen, som jeg har haft ved at samle materialet. 1. Østermølle i Lødderup sogn Præstindb.: 2 møller med ringe sæd Hald Len x-skat. F. Thorkild Jensen, øde Hald Len regnsk: Indlagt et par grove skånske møllesten 21~/~ daler. Nyt yderhjul til hans vestre kværn og en ny aksel med 2 nye tapper, 2 ringe i enderne. Nok en trille til den øster kværn, 10 slette daler Hald Len Jb: F. Thorkild Jensen, 40 td. mel Hald Len Jb: F. Thorkild Jensen, 20 td. mel, ½ afgift efter krigen Hald Len Jb: F. Niels Christensen, 20 td mel ½ afgift 1638 O. Worms indber. Øster-Vestermølle, vandet løber til Enstedmølle, kaldet Markmølle og samme vand løber til Clostermølle Kb: Niels Christensen, H. Appelone Pedersdatter Tingvidne: At da fjenden kom i landet, vestre kværnsten i Østermølle på 17 greb og et par kværnsten i østre kværn på 12 greb, 21½ daler Dueholm Len regnskab: 2 møllesten til Østerlødderupmølle. (Der købes ialt 5 møllesten for 147 daler og 2 mark) Kb: Niels Christensen i Østermølle jordet Kb: Michel Povelsen trol. med enken Appelone Pedersdatter Kb: Michel Povelsen, Østermø lle, jordet d. 8/ Ma: F. Jens Christensen, gl. sk. 40 td. mel, ny 20 td. hk /3 døbt, Jens Christensen, barn Stephan af Østermølle Markb: 1 kværn O-faldsvand, sten 3 / 4 al fra øjet, F. Niels Andersen Ma: 20 hk. ny Ms , dyrket jord, 5,4 td. land G. Ryt. 2-2: F Jens Christensen (krongods til hærens underhold) Amtsregnskab x-skat: F. Jens Christensen, H. Ane Stephansdatter Kb: jordet Jens Christensen i Østermølle, 76 år gl Kb: Stephan Jensen af Østermølle Kb: Stephan Jensen, mor Ane Stephansdatter, jordet 89 år gammel Kb: Stephan Jensen, jordet d. 13 / 8, 71 år gammel Kb: Stephans Jensens enke Mette Nielsdatter, jordet, 62 ar gammel Kb: 25 / 4 viet Niels Stephansen Østermøller og Kirsten Christensdatter ved Sallingsund Kb: jordet Niels Stephansen Østermøller, 54 år. Enke Kirsten Christensdatter G Eftersom Stephan Jensen og søn er døde, overlades fæste til Anders Jensen Smed, Lødderup Kb: Viet Poul Christensen til Inger Lauritsdatter den 3 / Folkt. Poul Christensen, 50 år, til Inger Lauritsdatter, 53 år, 2. ægteskab Folkt. Poul Christensen, 65 år, H. Johanne Christensdatter, 39 år Kb: Jordet Poul Christensen, 71 år gammel Ma: Ej. Christen Christensen. Ms: B Christen Christensen, ialt 900 rdl. 2. Vestermølle, Lødderup sogn Præsteindb: 1 mølle til Iver Kaas. Hald Len. Skarpenbergs gods F. Jens Christensen, 16 td. byg Tingsvidne, at 2 nye møllesten 16 greb brede gjordes fornøden F. Christen Jensen, ½ afgift, 8 td. byg Niels Christensen, 15 daler i indfæstning for møllen, som hans far Christen Jensen oplod ham en møllesten indlagt, 1630 en møllesten indlagt F. Jørgen Christensen Kb: 18 / 5 jordet Jørgen Møller i Vestermølle Kb: Viet Peder Pedersen og Dorete Andersdatter i Vestermølle Ma: F. Peder Pedersen, gl. sk. 16 td., ny 8 td. hk Markb: 1 kværn med o-faldsvand, sten 7 / 8 alen fra øjet Ma: F. Anders Svendsen, gl. sk. 16 td. byg, Ms: Kb: Jordet F. Anders Svendsen, 53 år gammel Kb: Trol. Christen Jensen og Else Andersdatter af Vestermølle G F. brev til Anders Steffensen fra Votborg mølle på Vester mølle, som Christen Jensen oplod ham, temmelig forfalden G Anders Steffensen får Markmølle i fæste, og Henrik Christensen, barnefødt i Markmølle, får Vestermølle G Skf. e. Sidsel Christensdatter. Enkemand Anders Steffensen G , s. 103: Fæstet udvidet 29 / til Christen Christensen.

3 1754 Christen Bold og Ane Marie Sejersdatters barn døbt Christen Kb. Døbt Christen Christensen (Bold), selvjer søn B. 1-A-135: Skf. efter Christen Christensen (Bold) og H. Ane Marie Sejersdatter Kb: jordet Povl Sørensen i Vestermølle, 60 år gammel Folkt: Christen Christensen, 62 år, selvejer, 2. ægteskab H. Anna Josephdatter, 47 år gammel, en søn Joseph, 5 år gammel Bll. 69: Fortegnelse Vestermølle Folket: Villads Chris tensen, 29 år. Else Nielsdatter, 32 år B : Ej. Villads Christensen, hus og mølle, 500 rdl Kb: 11 / 11 fødte Villads Møllers H. Else Marie Nielsdatter. Tvillinger B : Anders Michelsen, nu Villads Andersen, stuehus 250 rdl. 1 hus i sønden med mølleværk 600 rdl., ialt 1800 rdl Ma. Anders Mikkelsen, Hk , Ma. nr Markmølle, Lødderup sogn / 11 tingsvidne, at Inge Thorkildsdatter, Mikkel Pedersens enke for deres sjælemesse skænker Dueholm kloster meddelste mølle i Lødderup Præsteindb: En mølle til Dueholm Hald Lens Jb: Michel Thamesen, 20 td. mel Hald Lens Jb: F. Boulte Christensdatter, ½ afgift, 10 td. mel Hald Lens Jb: F. Christen Christensen, 3 / 4 afgift, 15 td. mel Kb: Chris ten Markmøllers søn døbt Christen, (H. Margret) Ma: Christen Christensen, 20 td. mel, ny 12 td. Hk. af eng 4 pund smør Kb: Niels Christensens 2 børn døbt, Christen, båret af mandens mor i Markmølle, og Kirsten, båret af kvindens mor i Søe Mølle Kb: jordet Anders Ibsens i Markmølle H. Inger Christensdatter Markb: F. Peder Nielsen, Ej. Dueholm, 1 kværn, underfald, sten 7 / 8 alen fra øjet Ma: F. Niels Andersen og Anders Ibsøn, gl. sk. 12-2, ny Amts X-skat: Niels Andersen H. Ane Christensdatter Kb: 16 / 10 jordet sal. Niels Andersens H. Ane Christensdatter, 84 år gammel, boede tilforn i Markmølle Kb: 20 / 10 jordet Christen Madsens H. Maren Nielsdatter, 55 år gammel Kb: 5 / 1 trol. Christen Madsen til Ane Lisbeth Carstensdatter, f. Sallingsund Godsarkiv: fæstet til Henrik Christensen, barnefødt i møllen, får fæstet efter Christen Madsens enke Godsarkiv: Anders Stephansen får møllen i fæste, og Henrik Christensen får Vestermølle, se Vestermølle Kb: trol. Anders Stephansen til Zidsel Pedersdatter samme sted Kb: 17 / 1 Anders Stephansen jordet, 42 år gammel Kb: 4 / 6 trol. Peder Svenningsen af Erslev til enken Zidsel Pedersdatter Kb: 6 / 12 jordet Peder Svenningsen H. Zidsel Pedersdatter, 34 år, og deres barn Kb: 5 / 4 trol. Peder Svenningsen til Anna Larsdatter af Fredsø G : 30 / 4 fæstet til Anders Pedersen, født samme sted, som hans far Peder Svenningsen havde i fæste Kb: 10 / 2 trol. Anders Markmøller til Maren Persdatter Bonde, Fårup G. 109-: Skf. 10 / 5 efter Peder Svenningsen, H. Anna Larsdatter Kb: 2 / 11 jordet Peder Svenningsen, 70 år gammel Folkt: Anders Pedersen, 40 år, H. Maren Christensdatter, 35 år Folkt: Anders Pedersen, 53 år, H. Maren Christensdatter, 50 år Eneste fæsteledige gods: Markmølle Ma: F. Jens Sørensen, Ms , Ma. nr. ingen, Ej. Dueholm Brandt: Ej. Dueholm, stuehus 1000 rdl., ialt 1600 rdl. 4. Tæbring Mølle, kaldet Vestermølle i Tæbring by Præsteindb.: En mølle med et gadebus, tilhørende fru Abbels Christen Jensen beboer, øde Mads Møller beboer, øde, kaldet Tæbring Vester Mølle Dueholm Lensregnsk: Jens Christensen, født i Tæbring mølle, giver 10 rdl. i indfæstning af et boel i Sundby Ma: Udi langsommelig tid været øde, så den for skyld ej kan agtes. Det er møllens sidste livstegn, den har haft bækken fra Votborg mølle, så det er ikke vandmangel, der har gjort den øde, der falder mange møller omkr. 1600, resten får overfald, der giver dobbelt kraft af samme vandmængde. Det er sikkert også sket her. 5. Votborg Mølle, Tæbring sogn Præsteindb.: En mølle Hald Lens regnsk. x-skat: F. Søren Tordsen Hald Lens regnsk. x-skat: F. Christen Andersen Hald Lens regnsk. x-skat: F. Per Christensen, forarmet, fri for skat O. Worms Indb: Votborg Mølle Ma: F. Anders Nielsen, gl. sk. 24 td. byg, nu 10 td. hk Hvidbjerg Kb: Fadder: Jacob møller i Votborg Dragstrup Kb: 14 / 10 viet Mikkel Jacobsen i Votborg Mølle til Anna Jensdatter Markb: F. Niels Clausen, 1 kværn, overfaldsvand, sten 2 1 / 4 alen B. 1. A-106. Dueholm: Skf. F. Michel Jacobsen, afgift 20 td. byg Amts. x-skat: Steffen Nielsen, ugift, 2 rdl. Udi møllen den forrige møllers hustru, ogevr 80 år og tigger sit brød Amts. x-skat: Steffen Nielsen, gift og 3 børn.

4 1720 Anders Steffensen fra Votborg Mølle får Vester Mølle i Lødderup i fæste, som Christen Jensen har opladt ham Folkt: Anders Jepsen, 60 år, 1 ægt. H. Karen Nielsdatter, 46 år, 3 ægt Folkt: Christen Lauritsen, 37 år, H. Inger Laursdatter, 39 år gammel, og husbonds mor Karen Nielsdatter, 62 år. (Har overlevet 3 ægteskaber!!) 1811 B X Votborg. F. Christen Lauritsen. Ej. Jens Vandborg. Stuehus og mølleværk 900 rdl Ma: Christen Laursen Ms , Ma. nr Damsgaards Mølle eller Nedre Mølle, Outrup sogn Præsteindb: 3 møller, Frans Dyres arvegods O. Worms indb: Overmølle (øde), meldmølle, nedre mølle. På Damsgårds mark, nede ved fjorden, en mølle ved gården Smedegård Ma: Damsgård, en vandmølle udi gårdens mark, under gårdens takst Ma. Markb. En liden vandmølle, vest for gården. F. Anders Christensen. Stenbredde fra øjet 15 / 16 alen, drives ved overfaldsvand. Ej. Preben Gyldenstjerne Ma: Ej. Damsgård, Ms G : 7 / 4 Anders Christensens F.-brev på Damsgård eller Nedre Mølle Folkt: Anders Christensen, 40 år, H. Zidsel Jensdatter, 37 år, bonde og møller G : Skf. e. Christen Anders en, enke Dorte Pedersdatter, 5 myndige børn, sønnen Anders Christensen har fæstet Folket: Anders Christensen, 55 år, H. Zidsel Jensdatter, 51 år G : F.-brev til Svenning Nielsen fra Frøslev på møllen, som Anders Christensen frivilligt har opgivet Vejerslev Kb: 3 / 5 viet Christen Christensen Øer af Damsgårds Mølle til Maren Pedersdatter Bjerregård af Vils B : 24 / 6 ejes og beboes af Christen Øer, stuehus med maleværk i vestre ende: 3000 rdl Ma: Niels C. Christensen: Hk Ma. nr B : nu Jens Pedersen, 1900 rdl. 7. Houmølle, Outrup sogn O. Worms Indb. På Damsgårds mark en mølle ved Smedegård G : Feldbereder Søren Pedersen, E. Karen Jensdatter, s. 4b G : Feldbereder Søren Jensen, Houmølle/Stampemølle. 2. H. Anna Sørensdatter, søn af 1. ægteskab Michel Sørensen, skrædder i Skive. Anna Sørensdatter bliver gift med Johan Jensen Aboe, født i Skive / 1 Skf. efter Anna Sørensdatter, 76 år gl., enkemand Johan Aboe, feldbereder / 3 Skf. Johan Jensen Aboe, E. Anna Pedersdatter og 7 børn / 1 Peder Johansens F.-brev / 8 Skf. e. Kirsten Thøgersdatter. E. mand Peder Johansen /9 Skf. e. Peder Johansen, enke Inger Marie Lauritsdatter Skf. e. Inger Marie Lauritsdatter, 4 børn / 6 Hou Stampemølle, ejer og beboer Niels Madsen, 1 hus østen for, 5 fag, 8 alen bred, indrettet til Stampemølle, stråtag, klinede vægge, 300 rdl B : Hou Stampemølle, E. Johan Andersen, Stampemøllen syd for gården, 600 rdl. 8. Nørmølle, Rakkeby sogn Præsteindb: En mølle, Iffuer Kaaes tilhørende Hald Len x-skat: F. Poul Jensen Dueholm Len: Fr. 3. brev til Christen Simonsen i Rakkeby Mølle, hvis møllehusværk er nedbrændt ved en skadelig ildebrand, får et års frihed for afgifter og skal selv betale opbygningen af møllen / 2 fæster Jacob Christensen fra Thy en mølle i Rakkeby, som Christen Simonsen oplod ham. Indfæstning 6 rdl Ma: Nørmølle. F. Niels Simonsen: 11 td. byg, ½ td. smør, 1 svin, 4 snese ål, 6 td. havre Markb: F. Niels Lauritsens enke, overfaldsvand med 1 kværn, stenbredde 3 / 4 alen fra øjet, gl. sk. 5½ td. hk., ny 2-1-, dyrket jord, 6 td. land. Er nogenlunde ved magt, med dæmningen ingen sønderlig besværing Redsted Kb: trol. Hans Nielsen og Mette Nielsdatter, han af Rakkeby Mølle Amtsregnsk. x-skat: Hans Nielsen, 4 rdl. af Rakkeby Mølle, nør Højris gods: 5 / 1 Niels Nielsen, født i Rakkeby, får opladt ½ fæste af sin far, Niels Jensen, som 20 / overlader sønnen sidste del af fæstet B , hk.-fortegnelse: Christen Nielsen i Schades beskrivelse anført som en kornmølle B : Ejes og beboes af enken Maren Jensdatter Ma: nr. 10. E. Jens Christensen, Ms B : Stuehus med mølle, 3000 rdl. 9. Rakkeby Søndermølle, undertiden opført i Hvidbjerg sogn Præsteindb: Ej. Lunde, Skarpenberg gods stedt Thames Møller Rakkeby Mølle, som Jens Møller sidst iboede, 4 rdl. i indfæstning. (Lundeg. Lens regnsk.) Hald Lens x-skat, F. Anders Lauritsen, 13 td. byg Dueholm Lens regnsk. Indlagt et par møllesten Dueholm Lens regnsk. F. Laurits Lauritsen, ½ afgift, 6½ td. byg Lund Lens Jb: F. Laust Christensen Lund Lens regnsk. Kostet 20 rdl. på møllen, deraf 7-2 for en møllesten Dragstrup Kb: 1 / 1 viet Niels Andersen i Rakkeby Mølle til Ane Christensdatter fra V. Jølby Ma: F. Jacob Mikkelsen, gl. sk. 13 td. byg, 6½ thk Hvidbjerg Kb: 19 / 7 viet Anders Mikkelsen i Rakkeby Mølle til Maren Jacobsdatter. Hun døde 1669, 21 år gl., antagelig mølledatter? 1671 Kb: døbt Anders Møller og Margrethe Efversdatter barn Maren Ma: F. Anders Jespersen, E. Karen Lykke, Vejerslevgård Kb: s. 277: jordet Christen Jensen, 103 år gl.

5 1734 Kb: trol. Jens Christensen til Zidsel Nielsdatter af møllen B , hk.-fortegnelse: Jens Sørensen MS: Ej. Ørndrup B : Ejer og beboer Anders Larsen, stuehus i sønder, 18 fag, deraf 4 til møllen, 1000 rdl B : Niels Gade, stuehus med mølle, 1100 rdl. 10. Rakkeby vester Mølle. Johan Andersen fra Houmølle laver en stampemølle ved samme vandløb som trækker Nørmølle Folkt: Anders Johansen, 32 år, H. Ane Andersdatter, 33 år. 11. Ørndrup, strandmølle, Karby sogn O. Worms Indb: Strandmøllen og 1 Enstedgård Ma: Borbjerg spangen og strandmøllen Markb: En liden vandmølle, næsten forfalden, 1 kværn med underfaldsvand fra Rakkeby kær, sten 7 / 8 alen bred fra øjet. Helt slet på bygning og sten, maler kun for gården (!?). Ved gården en sluse, hvor fisken har sin opgang af fjorden, mølledammen er begroet med tang og fleg og i stor tørke næsten tør Ma: Hovedgård af vandmøllen Kb: 9 / 9 døbt Mads Pofvelsen, Strandmøllen, og Johanne Ifferstdatters barn Ma: nr. 1. Ej. A. Poulsen, MS Glomstrup Vejrmølle, Hvidbjerg sogn Kb: jordet Christen Christen af Vejrmøllen Kb: jordet 7 / 3 Anders Vejrmøller og H. Maren Christensdatters barn Ma: En liden vejrmølle, F. Anders Jørgensen, sten: 3 / 4 alen fra øjet B , s. 68: Glomstrup øde vejrmølle, MS Thomas Nielsen af Vejrmøllen B , hk.-fortegnelse: Peder Larsen, MS Schades beskrivelse: Glomstrup Vejrmølle Ma: Glomstrup gods. MS Trap I: Glomstrup Vejrmølle. 13. Ejstrupgårdsmølle Markb.: Norden Ejstrupgård, en liden overfalds vandmølle med 1 kværn, sten bredde 3 / 4 alen fra øjet, som bonden selv bruger, er ellers ilde ved magt, møllen for målingen ansat: , under Ejstrupgård, der er ansat til td. hk. Ej. Dueholm, F. Anders Jørgensen. Var en gl. selvejergård, derfor kunne de holde mølle uden at have en mil til mølle, bare de betalte afgift af møllen. 14. Hvidbjerg Søndermølle, Hvidbjerg sogn. Hald Lens ekstra skatter: 1626 Las Møller, 1634 Las Møller O. Worms Indb.: En enstedsmølle, øde Amtsregnsk. x-skat: Hans Nielsen og H. 4 rdl Amtsregnsk. x-skat: Niels Jensen, ugift Kb: 18 / 11 trol. Jens Christensen og Zidsel Nielsdatter af Sønder Mølle Folkt: Anders Nielsen, 46 år, H. Else Jensdatter, 51 år, har mølle i fæste Folkt: Jens Andersen, 45 år, H. Karen Nielsdatter, 29 år Schades beskriv.: Sdr. Vandmølle Ma: Niels Christensen Gade, M S Trap I: Sdr. Vandmølle. 15. Sindbjerg Mølle, Redsted sogn Æda: En dom, at en selvejer må afbryde en mølle og dæmning på Redsted mark Z Hald Len Jb. F. Peder Christensen, 12 td. byg Hald Len, x-skat: Sindbjerg Mølle, forarmet, F. Peder Christensen, 12 td. byg Hald Len, x-skat: Sindbjerg Mølle, uden avl, øde Hald Len, x-skat: Sindbjerg Mølle, F. Svenning Møller, uden avl Hald Len, x-skat: Tingsvidne, at Sindbjerg Mølle er øde på hus, kværnværk og kværne. 16. Nørmølle, Vejerslev sogn / 6 Dueholm Dipl.: Hr. Niels Krabbe tilskøder Dueholm Kloster Nørmølle for at holde messe for ham hver dag undtagen søndag. Skyld: 13 pund mel = 26 td afkortes af møllen 9 td. byg, da den har været slet øde Hald Len Jb: Fæster: Jens Sørensen, Skarpenberg gods Hald Len Jb: Fæster: Christen Jensen (en søn?) Dueholm Len: Christen Jensen oplod møllen til Christen Jensen af Lødderup Mølle. Indfæstning: 6½ rdl O. Worms Indb.: Nørmølle, norden for Vejerslevgård Kr. Sk.: til Anna Sehested, Nørmølle, F. Jørgen Christensen, Sk. 9 td. byg Ma. Skyld: 9 td. byg, ny 4½ td. hk. i MS Markb: F. Anders Jespersen, gl. Sk. 4½ MS. 1 kværn, overfaldsvand, der kommer fra et kær, kaldet Viborggårds, stenbredde fra øjet 3 / 4 alen Ma: F. Anders Jespersen, ny MS Kb: 24 / 5 jordet Christen Møller, 70 år Kb: 12 / 7 viet Peder Sørensen, møller, til Johanne Christensdatter Kb: 27 / 8 jordet Peder Møllers hustru, Johanne Chris tensdatter Kb: 9 / 11 viet Peder Sørensen Møller og Kirsten Pedersdatter folket. Peder Sørensen, møller, 64 år, Kirsten Pedersdatter, 42 år B 11-69: Peder Sørensen, MS Folkt: Peder Sørensen 78 år H. Kirsten Pedersdatter, 56 ar Schades beskrivelse: Vandmølle i Vejerslev Brandf. B. 513: Ej. Søren Møller, mølleværket 900 rdl Ma: Jens Jeppesen, MS Vejerslev Mølle.

6 17. Søndermølle, Vejerslev sogn Hald Lens x-skat: Christen Jensen i Søndermølle Hald Lens x-skat: Christen Christensen af Sønder Mølle i Vejerslev og den nordligste mølle samme sted, som Christen Svanholm oplod samme Ma: Gl. skyld 20 td. mel, ny 10 td. hk. i MS Markb: Denne skvatmølle har været øde i 11 år, i gl. Ma. ansat til 10 td. hk. Ingen bygninger, mølledammen eftergroet, jorden bruges af præsten i Vejerslev. Møllen kgl. Majestæt tildømt (for skatteskyld). 18. Lilleris Mølle, Ljørslev sogn Mageskifte Højris, Lilleris og Mølle. (De kgl. Retter tingsdomme og Rigens Forfølgningsbog fra Chr. III. 1. B. 1959) Trap: Lillerismølle Præstindb.: En mølle med ringe sæd Godsarkiv: 12 td. hk O. Worms Indb.: Lilleris Mølle Lødderup Kb: Fadder: Jacob i Lilleris Mølle Ma: Under hovedgårds takst. F. Jacob Nielsen Markb.: Gl. Sk. 16 td. byg, overfald, sten bred 3 / 4 alen fra øjet Ma: Ejer Højris, F??. Dyrket jord 3,9 td. land Kb: Jordet Jacob Møller, 74 år gammel Kb: Viet Oluf Svenningsen og Karen Jacobsdatter Amtsr. x-skat. Oluf Sveningsen, E. Mand, fattig, forarmet, svag og skrøbelig Jans Madsen Boddum, der først havde en gård i Thy, hvor han er født, fæster møllen, hvor han blev til sin død i 1753 (efter Filtenborgs slægtsbog) G : Skf. e. Maren Jensdatter, enkemand Jens Madsen G : Skf. e. Jens Madsen Boddum, enke Anna Lauritsdatter G : F. brev til Mads Jensen Boddum, opladt af stedmoderen Anne Lauritsdatter G : F. brev til Christen Henriksen, født i Ørding. Haven forbeholdes Højris til brug og nytte Lødderup Kb. 17 / 2 trol. Anders Pedersen i Lilleris Mølle til Anna Olufsdatter G : F. brev til Mads Jensen Ladefoged, borger i Nykøbing Folkt: Jens Møller, 36 år, H. Johanne Pedersdatter, 37 år Schades Beskrivelse: En vandmølle Mtr. nr. 1 A, MS B.513: Brandt. Knud Gjedde, en hollandsk vejrmølle: 2000 rdl. 19. Aarbæk Mølle, Ørding sogn Aarbæk Mølle Kr. Sk: mageskift., Sjælland. Reg. 12, s. 585 a, F. Christen Olufsen, Sk. 6 td. byg, 6 td. rug Z. 1-6, Landsark: Oluf Møller, 6 td. rug, 6 td. byg O. Worms indberet.: Aarbæk Mølle Kr. Sk. til Anna Sehested, samme afgift, F. Niels Jensen Ma. F. Jens Jensen, Sk. 8 td. byg. Ej. Anna Sehested C Viborg Hosp.: Anders Clemmensen har fæstet møllen, en kværn han selv skal holde vedlige, rålingen 8 små fag, 7 alen bred, fæhuset 3 fag, 6 alen bred. Avl: 6 traver rug, 9 byg, 6 havre, 2 læs hø. Kvæg: 1 hest, 14 får, 1 hoppe, 1 ko, 1 kvie, 1 kalv, 4 får og 1 svin Markb.: En liden vandmølle, ilde ved magt, mølleren skal selv holde møllen vedlige. Overfald, sten 3 / 4 alen fra øjet, F. Anders Clemmensen C Jb. f. Viborg Hospital: Aarbæk Mølle, F. Anders Clemmensen / 7 solgt til Mandrup Skeel Due for 42 rdl. pr. td. hk. = Amtsregns. x-skat: Anders Møllers søn Hans Andersen, Ej. Hegnet viet Ole Nielsen af Ørding til Maren Andersdatter af Aarbæk Mølle (1. ægt.) Kb: trol. Thomas Nielsen til Maren Andersdatter af Aarbæk Mølle (2. ægt.) Kb: trol. Henrik Povelsen til Marens Andersdatter af Aarbæk Mølle (3. ægt.) Kb: trol. Christen Povelsen til Karen Christendatter Kb: døbt Peder Eriksens datter i Aarbæk Mølle Kb: døbt Jørgen Nebels datter Edel Kirstine Folkt. Jørgen Møller, 46 år, H. Maren Christensdatter, 39 år. Hendes mor, Maren Jensdatter, 72 år Schade: En vejrmølle B : 23 / 4 ejer og bruger Niels Christensen, møller, en vejrmølle sønden for gården af eg og fyr, 2 kværne, 1000 rdl Ma. Jens Jensen, hk , Ma. nr Jacob Bremer, en hollandsk vejrmølle, 2400 rdl Møllen brændt 1886, takseret til 6000 kr. 20. Mydum Mølle, Assels sogn Trap: Christian, 2. pantsætter, Mydum Mølle Præstindb.: 1 mølle med tiende Præstindb.: 1 mølle til Lund Gods Lund Lens regnsk.: Givet Laurits Møller jern og træ til flødgyden: en tylt og spær, 10 alen lange Lund Len 21 / 6 karm til vandværket, saugdeller 1½ mark og 2 nye møllesten fra Ålborg, 30 daler, fragt 3½ daler Lund En møllesten, slet, ubrugelig, og et møllehjul. Kvittering fra Jørgen Ollufsen, Ålborg for møllesten, 33 daler Lund: Laurits Christensen, møller og birkedommer ved Lund Birk er bekostet 26 sletdaler på Mydum Mølle Lund Jb: Mydom Mølle, 24 td. byg, af jorden 4 td. byg Lund Regnsk.: Kostet 2 møllesten, 6 daler, fra Hans Sørensen, Ålborg Lund Regnsk: 1 / 4 oplod Laurits Christensen møllen til Jens Jacobsen, 28 daler Hald Len: Jens Jacobsen, Mydom, foged ved Lund Birk O. Worms Indb.: nævner møllen Lund L. Jb: Mette Lauritsdatter Claus Jensen Kb: døbt Claus Møllers søn Jens Lund L. Regnsk.: 2 tylt fyrdeller til flødgyden, ialt 2 daler, 4 mark og 4 stk. 12 alen træer oven over porten: 1 rdl.

7 1664 Ma: F. Claus Jensen: Leonard Marselis 22 td. byg. Gl. ejer Lund. 14 td. hk., og Preben Gyldenstjerne 6 td. rugmel Markbog: F. Michel Nielsen, gl. Sk. 14 td. hk., underfald, sten 1 1 / 16 alen fra øjet MS Kb: døbt Lave Nielsens søn, Michel Amt x-skat: Lave Nielsen, enkemand, skat 2 rdl hustru og 2 børn Kb: jordet Lave Nielsen, 53 år gammel Højris Gods G: Fæste til Niels Lavesen, født i møllen, som hans mo r Maren Michelsdatter har opladt ham Kb: viet Michel Lavesen i Mydom Mølle til Karen Jensdatter Kb: jordet Michel Lavesen, 45 år gammel Kb: 12 / 6 viet Peder Christensen af Storupgård til Karen Jensdatter Redsted Kb: trol. enkemand Niels Nielsen Brun af Mydum M. til enkekone Dorte Andersdatter af Redsted Folkt.: Jens Larsen, 50 år, H. Johanne Povelsdatter, 44 år Folkt.: Christen Steffensen, 60 år, enkemand B : 3 / 4 Brandt. Mydum Mølle ejes og beboes af Jacob Bre mer, før forsikret for 2400 rdl., nu møllen forbedret 600 rdl., ialt 4000 rdl Ma: Johan Jacob Bremer. MS Ma. nr B : Christen Lundsbye, 1 vejrmølle, 3000 rdl. 21. Dueholm Klosters Mølle, Nykøbing by Dueholm Dipl.: Sandemandstov v. Skt. Jørgens Mølle Dueholm Dipl.: Sankt Johannes Mølle. Af Hald og Dueholm Lens jordebøger og regnskaber - Rigsarkivet: 1613 Tingsvidne: Møllehuset er meget øde, rådden og forfalden, både inde og ude på vinduer, tømmer, tag og ler. Indermøllehjul er aldeles øde og forfalden, vandtrug og kindinger er iligemåde øde, sønder og forfalden. Jernfang til samme mølleredskab er meget slet og forfalden. Dernæst begge møllesten ugavnlig og utjenlig til at male med. Nederste sten i 3 stykker Hald Lens Jb: Niels Christensen i Kloster Mølle, 9 td. mel Tingsvidne, at Niels Nielsen Møller koster manglerne i stand, Kvittering 2 / 6 fra Beendt Kieldsen, Lunde sogn i Halland for et par møllesten halvtrettende daler (12½) med hans bomærke Givet for 2 par møllesten til Klostermølle, et par 15 greb brede, et par 4 greb brede, efter tingsvidner, koster 11 rdl., 1. ort. (4 greb, ca. 30 cm, må være en såkaldt peberkværn til håndkraft) Christen Therkildsen, ½ afgift efter krigen, 4½ td. mel Christen Nielsen Kornmøller udi Klostermølle Lodvig Christensen, 9 td. mel Christen Christensen - 2 td., 7 td. mel Ma: F. Jørgen Madsen, gl. Sk. 9, ny 4½ td. hk Markb: 1 kværn, underfaldsvand, sten 1 3 / 4 alen. F. Jørgen Madsen Ma: Ej. Duehelm. Gl. Sk. 4½, MS F. Jørgen Madsen Højris gods: Skf. e. Anne Johansdatter, enkemand Christen Michelsen G : 24 / 1 Skf. e. Peder Christensen, Hundborg, enke Anna Nielsdatter Folket.: Michel Sørensen, 56 år. H. Dorte Olesdatter, 66 ar Folket.: 19 / 10 Skf. e. Mariane Thomasdatter, ingen livsarvinger B : Ej. E. Tøttrup, Dueholm, 16 fag af 10 alen bred, 1800 rdl. Ved huset en hollandsk grube, 5 lofter høj med 4 kværne i ypperlig stand, rdl Møllen er afbrændt den 17 / , i møllen nu en melkværn, en brækkværn og pillesten, opbygget af pommersk fyr, ansat til rdl / 5 Skf. e. Anders Christian Jensens barn: Ane Kirstine Andersdatter / 12 Skf. e. Anders Jensens H. Margrete Marie Larsdatter MA. Ej. Tøttrup. MS Søe Vejrmølle, Sejerslev sogn. Hald Lens x-skat F. Jens Olufsen F. Niels Pedersen Ma: Vejrmølle, gl. sk. 12 td. MS., ny 5 td. F. Morten Andersen Ma: Vejrmølle, gl. sk. 5 td. MS., ny Sten 1 alen bred G : 20 / 3 Niels Nielsen, tilforn boende i Søe Vejrmølle, fæster et hus i Sdr. Dråby. Omkring 1840 forpagtede Niels Christensen Riis fra Thyholm Ullerup Mølle og Sø Mølle. Ullerups ejer, Jens Stadel, opførte en ny mølle ved Sø, da den gamle var for lille. Den havde 33 alens vingefang og var den største i Thisted amt. Jens Stadel solgte den 1844 til Niels Christensen Riis. 23. Skarum Mølle, Alsted sogn Hald Lens x-skat: F. Søren Møller, med avl Dueholm Len: Arent Sørensen i Skarum. M. 20 rdl. i indfæstning for halv gård i Sdr. Dråby Kb: Jens Nielsen, møller, H. Mette Jensdatter, er dødfødt barn jordet Kb: Jens Nielsen, møller, jordet, 64 år gammel Kb: Niels Pedersen i Skarum. M. H. Maren Jensdatter, deres første barn hjemmedøbt Mette, 1680 en søn døbt Jens Kb: Niels Pedersen og Maren Jensdatter, en datter døbt Anna Kb: fødte Mette Jensdatter Niels Jensen H. en søn, Jens. Der må bo 2 familier i møllen, efter navne døtre af forrige møller Markb.: En liden vandmølle med ufaldsvand, sten over 2 alen bred, ved møllen en opgang fra fjorden, ansættes til 2 skp. hk. (En fiskeg.) Kb: jordet Mads Jensen Assels af Skarum Mølle, 71 år gammel G Ullerup, fæstet til Peder Buchave fra Flade. MS. 4-2, og skal ægte Mads Jensen Ladefogeds efterladte enke Kirsten Tøgersdatter.

8 1738 Kb: jordet Kirsten Tøgersdatter, 73 år gammel Kb: Peder Jensen Buchhave og Ellen Svenningsdatter, søn døbt Jens Kb: Peder Jensen Buchhave jordet, 67 år gammel MA: Ejer Ullerupsgård, Gl. Sk. 12 td MA: Ejer Ullerupgård, Sk F. Niels Jensen MA: Ejer Ullerupgård, Stadel, Sk Lild eller Pis Mølle, Ø. Jølby sogn Et hus og en liden mølle til Hald Slot Præsteindb.: En liden mølle til Hald Slot Hald Len, 1-6: Peder Mølles, Jølby Mølle, 2 pund byg Hald Lens Regnsk.: Tingsvidne om Peder Christensen liden mølle Hald Lens Jb: Lild Mølle: Skyld 2 pund mel, F. Peder Møller. Ikke 1664 og 1688 MA Enkemand Jeppe Jensen viet til Kirsten Clausdatter, begge af Ø. Jølby Trap I: Pis Mølle D. Brun: Land og Folk: Tismølle afsat på kortet. 25. Dragstrup Mølle, Dragstrup sogn Præsteindb.: 1 mølle, ejes af Henrik Qvintzov til Sandagergård Hald Lens x-skat: F. Niels Nielsen Hald Len Jb: Kronen 3 / 4 part. F. Christen Matzen Lund og Anders Møller, 36 td. byg eller 20 td. = 20 daler og selv holde møllen Hald Len Jb: F. Peder Jensen, forarmet Hald Len: Peder Møller. Kong. Majestæt, ejer 3 parter ( 3 / 4 ) Hald Len Jb: Michael forarmet og kan intet svare Hald Len x-skat: Niels Møller Kb: 26 / 12 døbt en pige for Margrete Hellesdatter, kaldet Maren, skyldte Niels Andersen, møller Kb: 9 / 3 døbt en pige for Niels Andersen, møller, og H. Ane Christensdatter Kb: døbt en dreng Boi og en pige Else i Dragstrup Mølle MA: Niels Andersen, gl. skyld 20 td. byg, hk Kb: døbt en pige Kirsten for Christen Møller i Dragstrup Kb: døbt en pige Maren for Jens Sørensen i Dragstrup Kb: døbt en pige Anna for Michel Christensen i Dragstrup MA: Niels Christensen, en vandmølle med overfald, sten 2 alen, slet ved magt Amts x-skat: Græsmølle, Laurs Nielsen, ingen børn Kb: Olle Møller i Dragstrup Kb: Jens Nielsen og H. en søn døbt Jochum fæster han en gård i Fårup, nu kommer Århus Latinskole som ejer Kb: C Skyld 10 td. mel. Dragstrup møllebrug er ganske øde, manden død, bygningerne forfaldne. Dette gods var også øde i min salige formands tid Stephan Nielsen svarer e. F. brev Møllen i temmelig god stand med nye kværnstene og hus til foder og fæ forefindes foruden møllehuset Kb: Hans Madsen og H. Mette Nielsdatter, en søn kaldet Mads Kb: Staffen Møller jordet, 69 år gammel Kb: Druknede den gl. Maren Espensdatter, 70 år, i Mølleåen G s.: 240 Skf. e. Anders Christensen, enke Karen Knudsdatter, sønnen Christen har møllen Folkt.: Christen Andersen, 52 år. H. Kirsten Christensdatter, 45 år B F. Christen Andersen, E. Frøslevgård. MS Jordskyld Schades beskrivelse: Nævner ikke Dragstrup Mølle Dragstrup Mølle kaldet, Ej. hr. Vandborg, F. Henrik Frandzen Ingen i Dragstrup kender stedet eller er klar over, at der har ligget en mølle ovenfor byen. KILDEANGIVELSER OG FORKORTELSER: Æ.D.A. Ældste Danske Arkivregistraturer. Dueholm Dipl. = Dueholm Diplomatarium. Kr. Sk. Kronens Skøder, især Bind 1. Kanc. Brvb. = Kancelliets Brevbøger fra 1550 t. ca De kongl. Rettertingsdomme og Rigens Forfølgningsbog fra Chr. 3. Tid (Gad 1959). Wulff: Statistiske Bidrag t. Vendelbo Stifts Historie, Mors og Thy Fortid og Nutid: 5 Bind, s. 85. De jydske Bispearkiver af H. Knudsen. Samlinger t. Jydsk Topografi og Historie. 4. Række 1. Bind s. 128 ff. Præsteindberetninger om fæstegods i Vendelbo Stift 1568 og (C. Rise Hansen, Dansk Videnskabs Forlag, København 1964). Præsteindberetninger t. O. Worm, Aalborg, Ribe Stifter (Landbohistorisk Selskab 1970). C. Schade: Beskrivelse af øen Mors LA. = Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg. Fæste- og skifteprotokoller og godsregnskaber for Mors og for Hegnet Gods. (Folketællinger 1787 og 1801). Amts- og amtsstueregnskaber. RA. = Rigsarkivet i København. Lensregnskaber for Hald, Dueholm og Lundegårds len t Amtsregnskaber, ekstra skatter 1699 og 1704, kaldet X-skat. Hald Lens ekstra skatter fra , kaldet X-skat. Kb. = Kirkebøger; hvor intet sogn er nævnt, er det hjemsognets kirkebog. F. = Fæster. H. = Hustru. Ej. = Ejer. E. = Enke. Skf. = Skifte. Jb. = Jordebog. Hk. = Hartkorn. Ma. = Matrikel. Ms. = Mølleskyld. Sk. = Skyld. Tal med bogstav foran henviser til Landsarkivets arkivnumre. (Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred 1976, side ).

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Blidstrup 1744-1799. Billede af Blidstrup Kirke by Claude David. Blidstrup Morsø Sønder Thisted 1744-1799

Blidstrup 1744-1799. Billede af Blidstrup Kirke by Claude David. Blidstrup Morsø Sønder Thisted 1744-1799 Blidstrup 1744-1799 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti. Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd

Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti. Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd 1 Program Formål og metode Baggrund Lidt om provstiet Erfaringer

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md.

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1694 d. 14 jan. Niels Høegs quinde Maren Michelsdatter. 50 År. 1694 d. 18 mar. Jens Hansens quinde. 54 År. 1694 d. 19 sep.

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Suldrup sogn: Albæk hovedgård med Risgård og Hvingelhat, takseret for 32 tdr, 2½ skp ½ fjk

Suldrup sogn: Albæk hovedgård med Risgård og Hvingelhat, takseret for 32 tdr, 2½ skp ½ fjk Amtsstuematriklen af 1664. samtlige sogne. Originalen til amtsstuematriklen findes i fotokopi på læsesalen, hvorfor denne afskrift ikke medtager bøndernes landgildeydelser, men blot ejeren, fæsteren og

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Er man først smittet af slægtsforskningsbacillen fastholdes man absolut resten af livet! Se blot billedet!

Er man først smittet af slægtsforskningsbacillen fastholdes man absolut resten af livet! Se blot billedet! Blaabjerg-anetavlen Som anetavle selvcentreret naturligvis - med udgangspunkt på Mors, men med rødder fra København, Sønderjylland, Thy, Han Herred og Salling, samt Sjælland, Færøerne, Tyskland og Europa!

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne.

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne. MIN SLÆGT FRA VENDSYSSEL Jens Vagner Jensens hjemmeside Denne side giver en oversigt over min slægt. Alle mine fundne aner er fra Vendsyssel især Hjørring amt. Bag oversigten ligger et stort indsamlet

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

SKIFTEPROTOKOLLER : AALBORG HOSPITAL

SKIFTEPROTOKOLLER : AALBORG HOSPITAL SKIFTEPROTOKOLLER : AALBORG HOSPITAL Denne bog er et Scannet kopi af en på Skrivemaskine skrevet afskrift af de Originale Skifteprotokoller fra Aalborg Hospital, og alle sidenumre der henvises til er de

Læs mere

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet.

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 2 apr. blev Hans Lassens søn begravet. 1732 d. 20 apr. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist begravet. 1732 d. 25 apr. blev

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster:

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster: Eierlav. Sterup Sterup Fælled Sterup Svennum Jerslev Nordøstlige del Sterup Fælled Jerslev Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Sterup Fælled Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Jerslev

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Folketælling 1870 for Ejsing Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1870 for Ejsing Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1870 for Ejsing Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Hans P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Denne sag er beskrevet af Karl Rasmussen i Aarbog for Odense og Assens Amter 1914 s.128-73. Sagen foreliggger i 4 foliobind på i alt henved 8000 sider,

Læs mere

Viede i Stauning sogn 1723 1801

Viede i Stauning sogn 1723 1801 Viede i Stauning sogn 1723 1801 Renskrift af Viede i Stauning kirkebog er foretaget af: Henning Jensen Gl. Vardevej 131, 6715 Esbjerg N. Bemærk: Der er ikke læst korrektur på dette dokument, så kontroller

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 1 Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, 07-01-1721, I-2 (3) ~ Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 5½ år, værge Lars Rasmussen Greve i Såderup Elisabeth Sophie

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

VVD side 11 vandmølle af Vitruvius Pollio 398 Ældste lov om vandmøller fra Romerriget VU side 17. 890 ca. Fund af tømmer udformet som

VVD side 11 vandmølle af Vitruvius Pollio 398 Ældste lov om vandmøller fra Romerriget VU side 17. 890 ca. Fund af tømmer udformet som Årstal Begivenhed Henvisning. 300 f.kr. ca. Beskrivelse af vandkraft af græsk digter DMF 25 f.kr. Beskrivelse/tegning af romersk VVD side 11 vandmølle af Vitruvius Pollio 398 Ældste lov om vandmøller fra

Læs mere

Kirsten Sørensdatter 20 år. deres morbroder af Nørholm

Kirsten Sørensdatter 20 år. deres morbroder af Nørholm REGISTER TIL RESTRUP GODS SKIFTEPROTOKOL 1749 1762 Registeret er udført på Efternavne Enkelte Glemte på siderne 20 til 24. Register til skiftebreve til Restrup Gods 1749 til 1762 Restrup Godsårkiv i Viborg

Læs mere

Veflinge kirkebog 1723-1780, register

Veflinge kirkebog 1723-1780, register kirkebog 1723-1780, register Anna Knudsdatter 1724 1 pt Kirsten uægte døbt Maren Jenses 1725 7.3 yngste datter + Anna Henningsdatter 1725 5 p H3fol d Apelone uægte døbt F: Anders Christensen, Hans Jørgensen,

Læs mere

Slægtsbog for. Gerda Sørensen

Slægtsbog for. Gerda Sørensen Slægtsbog for Gerda Sørensen (1921-2008) Tre søstre Else, Inger og Gerda i 1999. Et ufuldendt studie af Jan Løve Østerbye oktober 2008 Forord Foranlediget af moster Ingers 100 års fødselsdag og Benediktes

Læs mere

1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie

1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie 1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie Vejhuset i Torsted Udskiftningskort no 28 - Niels Jensen Hørdum v. Hr Steenstrup - sandsynligvis under ny matr. no 1 Fæstere ca 1735 Hans

Læs mere

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Teknisk Service Klostermarken 12. 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon.

Teknisk Service Klostermarken 12. 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon. Kunde Rådgiver Morsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Service Klostermarken 12 Jernbanevej 7 8800 Viborg 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon.dk

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

DUEHOLMS DIPLOMATARIUM.

DUEHOLMS DIPLOMATARIUM. DUEHOLMS DIPLOMATARIUM. Samling af Breve 1371-1539, der i sin Tid ero opbevarede i St. Jolianiiesklostret Dueholm paa Morsø. Udgive.t for Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Ilisloric og Sprog

Læs mere

Gård nr. 4 - Egedevej 125

Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 4-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = 620.770 alen 2 4 mseparceller på tilsammen = 47.130 alen 2 Samlet areal = 667.900 alen

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie. Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993.

Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie. Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. 1 Register 1 9 Nørre Urup...19 1 Sønder Urup...4 9b Nørre Urup...20 10 Nørre

Læs mere

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg fra Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg UDARBEJDET 1985 T R O L O V E L S E. Trolovelsen kendtes allerede middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur Fødte i 1848-59 NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Andersen Født:23.jun 1856

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Dette anedokument indeholder en afskrift af et dokument, som jeg har fået i fotokopi fra Slægtsgårdsarkivet, Landbrugsmuseet Gl. Estrup. Afskriften er dannet ved en scanning

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Morsingske bebyggelsesnavnetyper I Af BENT SØNDERGAARD

Morsingske bebyggelsesnavnetyper I Af BENT SØNDERGAARD Morsingske bebyggelsesnavnetyper I Af BENT SØNDERGAARD Indføring. I dansk forskning inddeler man traditionelt stednavnene i bebyggelsesnavne og naturnavne, selv om disse to begreber logisk set ikke er

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere