Møllerne på Mors før 1862 AF KRISTIAN VESTERGAARD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møllerne på Mors før 1862 AF KRISTIAN VESTERGAARD"

Transkript

1 Møllerne på Mors før 1862 AF KRISTIAN VESTERGAARD 1. Lødderup Østermølle. 2. Lødderup Vestermølle. 3. Markmølle. (4. Tæbring mølle, øde før 1664). 5. Votborg mølle. 6. Damsgård mølle. 7. Houmølle. 8. Rakkeby Nørremølle. 9. Rakkeby Søndermølle. (10. Vester Stampemølle). 11. Ørndrup Strandmølle. 12. Glomstrup Mølle. 13. Ejstrup mølle. 14. Hvidbjerg Søndermølle. (15. Sindbjerg mølle, øde før 1664). 16. Vejerslev Nørremølle. (17. Vejerslev Søndermølle, øde 1683). 18. Lilleris mølle. 19. Årbæk mølle. 20. Mydum mølle. 21. Dueholm mølle. 22. Sø mølle. 23. Skarum mølle. 24. Pis mølle. 25. Dragstrup mølle. Desuden: 26. Ullerup mølle. 27. Nandrup mølle. 28. Lund mølle (ved fajancefabrikken). 29. Blistrup mølle. De fire sidste herregårdsmøller er ikke omtalt i artiklen. Møllernes plads er angivet efter Videnskabernes Selskabs kort Ingen har anet du var smuk, før nu du har draget dit sidste suk! Disse ord fandt jeg i Brugsen s kalender under et billede af en gl. vandmølle, der er så heldig at bygningerne er bevaret, og der er vilje til, at den skal bevares. Hvis de ikke arbejder, bliver der let museumsstøv. Ved mine rejser på Mors har jeg kun fundet liv i Markmølle, der er bevaret som dambrug, flere af møllestederne kan ses og anes, jeg har også været ude for at ingen anede, der havde været en

2 mølle, og den er da med i folketællingen 1787, et bevis på at tidens hjul maler, måske langsomt, men sikkert. Derfor har jeg fulgt Svend Andersen, Outrup, og Knud Pranges opfordringer om at samle lidt om Morsøs møller, da jeg blev færdig med møllerne i det gl. Viborg Amt, for der var jeg stødt på stoffet i Rigsarkivet. Da så Statens humanistiske Forskningsråd stillede et beløb til min rådighed til kørsel og ophold på Mors og i København, så kan jeg lave opgaven uden at bruge andet af mit eget end tiden, da jeg får førtidspension, er den ikke så kostbar og det har været en fornøjelse for mig at lave arbejdet. Det er hverken fejlfrit eller fuldstændigt, nærmest en rammeplan, som jeg håber de enkelte læsere kan udfylde efter kendskab og interesse. Når en mølle betaler afgift med byg, er det gl. Skarpenberg gods (Niels Bugges arvinger), og krigene viser sig med afslag i møllernes afgifter, og så har der været mangel på vandkraft, da vejrmøllerne allerede er på Mors 1568-Indberetninger og giver store beløb i Indfæstning (Indskud). Angående mølletyper, se mit hefte: Kværnsten og mølletyper fra Ved gennemgangen fandt jeg kun Østermølle, der har haft 2 kværne og møllehjul og den højeste afgift: 40 tdr. mel årligt. Møllestenenes diameter og afgifter er de bedste mål at bedømme møllernes kapacitet efter, for dengang var folk også beskedne, når de opgjorde deres selvangivelse! I de fleste møller er stenene malt fra øjet d. v. s. det hul, der er midt i stenen, som kornet løber igennem. Den er 4-6 tommer, så radius er det opgivne mål + halvdelen af øjets diameter. Det er mit ønske, at læserne må have samme glæde ved at læse artiklen, som jeg har haft ved at samle materialet. 1. Østermølle i Lødderup sogn Præstindb.: 2 møller med ringe sæd Hald Len x-skat. F. Thorkild Jensen, øde Hald Len regnsk: Indlagt et par grove skånske møllesten 21~/~ daler. Nyt yderhjul til hans vestre kværn og en ny aksel med 2 nye tapper, 2 ringe i enderne. Nok en trille til den øster kværn, 10 slette daler Hald Len Jb: F. Thorkild Jensen, 40 td. mel Hald Len Jb: F. Thorkild Jensen, 20 td. mel, ½ afgift efter krigen Hald Len Jb: F. Niels Christensen, 20 td mel ½ afgift 1638 O. Worms indber. Øster-Vestermølle, vandet løber til Enstedmølle, kaldet Markmølle og samme vand løber til Clostermølle Kb: Niels Christensen, H. Appelone Pedersdatter Tingvidne: At da fjenden kom i landet, vestre kværnsten i Østermølle på 17 greb og et par kværnsten i østre kværn på 12 greb, 21½ daler Dueholm Len regnskab: 2 møllesten til Østerlødderupmølle. (Der købes ialt 5 møllesten for 147 daler og 2 mark) Kb: Niels Christensen i Østermølle jordet Kb: Michel Povelsen trol. med enken Appelone Pedersdatter Kb: Michel Povelsen, Østermø lle, jordet d. 8/ Ma: F. Jens Christensen, gl. sk. 40 td. mel, ny 20 td. hk /3 døbt, Jens Christensen, barn Stephan af Østermølle Markb: 1 kværn O-faldsvand, sten 3 / 4 al fra øjet, F. Niels Andersen Ma: 20 hk. ny Ms , dyrket jord, 5,4 td. land G. Ryt. 2-2: F Jens Christensen (krongods til hærens underhold) Amtsregnskab x-skat: F. Jens Christensen, H. Ane Stephansdatter Kb: jordet Jens Christensen i Østermølle, 76 år gl Kb: Stephan Jensen af Østermølle Kb: Stephan Jensen, mor Ane Stephansdatter, jordet 89 år gammel Kb: Stephan Jensen, jordet d. 13 / 8, 71 år gammel Kb: Stephans Jensens enke Mette Nielsdatter, jordet, 62 ar gammel Kb: 25 / 4 viet Niels Stephansen Østermøller og Kirsten Christensdatter ved Sallingsund Kb: jordet Niels Stephansen Østermøller, 54 år. Enke Kirsten Christensdatter G Eftersom Stephan Jensen og søn er døde, overlades fæste til Anders Jensen Smed, Lødderup Kb: Viet Poul Christensen til Inger Lauritsdatter den 3 / Folkt. Poul Christensen, 50 år, til Inger Lauritsdatter, 53 år, 2. ægteskab Folkt. Poul Christensen, 65 år, H. Johanne Christensdatter, 39 år Kb: Jordet Poul Christensen, 71 år gammel Ma: Ej. Christen Christensen. Ms: B Christen Christensen, ialt 900 rdl. 2. Vestermølle, Lødderup sogn Præsteindb: 1 mølle til Iver Kaas. Hald Len. Skarpenbergs gods F. Jens Christensen, 16 td. byg Tingsvidne, at 2 nye møllesten 16 greb brede gjordes fornøden F. Christen Jensen, ½ afgift, 8 td. byg Niels Christensen, 15 daler i indfæstning for møllen, som hans far Christen Jensen oplod ham en møllesten indlagt, 1630 en møllesten indlagt F. Jørgen Christensen Kb: 18 / 5 jordet Jørgen Møller i Vestermølle Kb: Viet Peder Pedersen og Dorete Andersdatter i Vestermølle Ma: F. Peder Pedersen, gl. sk. 16 td., ny 8 td. hk Markb: 1 kværn med o-faldsvand, sten 7 / 8 alen fra øjet Ma: F. Anders Svendsen, gl. sk. 16 td. byg, Ms: Kb: Jordet F. Anders Svendsen, 53 år gammel Kb: Trol. Christen Jensen og Else Andersdatter af Vestermølle G F. brev til Anders Steffensen fra Votborg mølle på Vester mølle, som Christen Jensen oplod ham, temmelig forfalden G Anders Steffensen får Markmølle i fæste, og Henrik Christensen, barnefødt i Markmølle, får Vestermølle G Skf. e. Sidsel Christensdatter. Enkemand Anders Steffensen G , s. 103: Fæstet udvidet 29 / til Christen Christensen.

3 1754 Christen Bold og Ane Marie Sejersdatters barn døbt Christen Kb. Døbt Christen Christensen (Bold), selvjer søn B. 1-A-135: Skf. efter Christen Christensen (Bold) og H. Ane Marie Sejersdatter Kb: jordet Povl Sørensen i Vestermølle, 60 år gammel Folkt: Christen Christensen, 62 år, selvejer, 2. ægteskab H. Anna Josephdatter, 47 år gammel, en søn Joseph, 5 år gammel Bll. 69: Fortegnelse Vestermølle Folket: Villads Chris tensen, 29 år. Else Nielsdatter, 32 år B : Ej. Villads Christensen, hus og mølle, 500 rdl Kb: 11 / 11 fødte Villads Møllers H. Else Marie Nielsdatter. Tvillinger B : Anders Michelsen, nu Villads Andersen, stuehus 250 rdl. 1 hus i sønden med mølleværk 600 rdl., ialt 1800 rdl Ma. Anders Mikkelsen, Hk , Ma. nr Markmølle, Lødderup sogn / 11 tingsvidne, at Inge Thorkildsdatter, Mikkel Pedersens enke for deres sjælemesse skænker Dueholm kloster meddelste mølle i Lødderup Præsteindb: En mølle til Dueholm Hald Lens Jb: Michel Thamesen, 20 td. mel Hald Lens Jb: F. Boulte Christensdatter, ½ afgift, 10 td. mel Hald Lens Jb: F. Christen Christensen, 3 / 4 afgift, 15 td. mel Kb: Chris ten Markmøllers søn døbt Christen, (H. Margret) Ma: Christen Christensen, 20 td. mel, ny 12 td. Hk. af eng 4 pund smør Kb: Niels Christensens 2 børn døbt, Christen, båret af mandens mor i Markmølle, og Kirsten, båret af kvindens mor i Søe Mølle Kb: jordet Anders Ibsens i Markmølle H. Inger Christensdatter Markb: F. Peder Nielsen, Ej. Dueholm, 1 kværn, underfald, sten 7 / 8 alen fra øjet Ma: F. Niels Andersen og Anders Ibsøn, gl. sk. 12-2, ny Amts X-skat: Niels Andersen H. Ane Christensdatter Kb: 16 / 10 jordet sal. Niels Andersens H. Ane Christensdatter, 84 år gammel, boede tilforn i Markmølle Kb: 20 / 10 jordet Christen Madsens H. Maren Nielsdatter, 55 år gammel Kb: 5 / 1 trol. Christen Madsen til Ane Lisbeth Carstensdatter, f. Sallingsund Godsarkiv: fæstet til Henrik Christensen, barnefødt i møllen, får fæstet efter Christen Madsens enke Godsarkiv: Anders Stephansen får møllen i fæste, og Henrik Christensen får Vestermølle, se Vestermølle Kb: trol. Anders Stephansen til Zidsel Pedersdatter samme sted Kb: 17 / 1 Anders Stephansen jordet, 42 år gammel Kb: 4 / 6 trol. Peder Svenningsen af Erslev til enken Zidsel Pedersdatter Kb: 6 / 12 jordet Peder Svenningsen H. Zidsel Pedersdatter, 34 år, og deres barn Kb: 5 / 4 trol. Peder Svenningsen til Anna Larsdatter af Fredsø G : 30 / 4 fæstet til Anders Pedersen, født samme sted, som hans far Peder Svenningsen havde i fæste Kb: 10 / 2 trol. Anders Markmøller til Maren Persdatter Bonde, Fårup G. 109-: Skf. 10 / 5 efter Peder Svenningsen, H. Anna Larsdatter Kb: 2 / 11 jordet Peder Svenningsen, 70 år gammel Folkt: Anders Pedersen, 40 år, H. Maren Christensdatter, 35 år Folkt: Anders Pedersen, 53 år, H. Maren Christensdatter, 50 år Eneste fæsteledige gods: Markmølle Ma: F. Jens Sørensen, Ms , Ma. nr. ingen, Ej. Dueholm Brandt: Ej. Dueholm, stuehus 1000 rdl., ialt 1600 rdl. 4. Tæbring Mølle, kaldet Vestermølle i Tæbring by Præsteindb.: En mølle med et gadebus, tilhørende fru Abbels Christen Jensen beboer, øde Mads Møller beboer, øde, kaldet Tæbring Vester Mølle Dueholm Lensregnsk: Jens Christensen, født i Tæbring mølle, giver 10 rdl. i indfæstning af et boel i Sundby Ma: Udi langsommelig tid været øde, så den for skyld ej kan agtes. Det er møllens sidste livstegn, den har haft bækken fra Votborg mølle, så det er ikke vandmangel, der har gjort den øde, der falder mange møller omkr. 1600, resten får overfald, der giver dobbelt kraft af samme vandmængde. Det er sikkert også sket her. 5. Votborg Mølle, Tæbring sogn Præsteindb.: En mølle Hald Lens regnsk. x-skat: F. Søren Tordsen Hald Lens regnsk. x-skat: F. Christen Andersen Hald Lens regnsk. x-skat: F. Per Christensen, forarmet, fri for skat O. Worms Indb: Votborg Mølle Ma: F. Anders Nielsen, gl. sk. 24 td. byg, nu 10 td. hk Hvidbjerg Kb: Fadder: Jacob møller i Votborg Dragstrup Kb: 14 / 10 viet Mikkel Jacobsen i Votborg Mølle til Anna Jensdatter Markb: F. Niels Clausen, 1 kværn, overfaldsvand, sten 2 1 / 4 alen B. 1. A-106. Dueholm: Skf. F. Michel Jacobsen, afgift 20 td. byg Amts. x-skat: Steffen Nielsen, ugift, 2 rdl. Udi møllen den forrige møllers hustru, ogevr 80 år og tigger sit brød Amts. x-skat: Steffen Nielsen, gift og 3 børn.

4 1720 Anders Steffensen fra Votborg Mølle får Vester Mølle i Lødderup i fæste, som Christen Jensen har opladt ham Folkt: Anders Jepsen, 60 år, 1 ægt. H. Karen Nielsdatter, 46 år, 3 ægt Folkt: Christen Lauritsen, 37 år, H. Inger Laursdatter, 39 år gammel, og husbonds mor Karen Nielsdatter, 62 år. (Har overlevet 3 ægteskaber!!) 1811 B X Votborg. F. Christen Lauritsen. Ej. Jens Vandborg. Stuehus og mølleværk 900 rdl Ma: Christen Laursen Ms , Ma. nr Damsgaards Mølle eller Nedre Mølle, Outrup sogn Præsteindb: 3 møller, Frans Dyres arvegods O. Worms indb: Overmølle (øde), meldmølle, nedre mølle. På Damsgårds mark, nede ved fjorden, en mølle ved gården Smedegård Ma: Damsgård, en vandmølle udi gårdens mark, under gårdens takst Ma. Markb. En liden vandmølle, vest for gården. F. Anders Christensen. Stenbredde fra øjet 15 / 16 alen, drives ved overfaldsvand. Ej. Preben Gyldenstjerne Ma: Ej. Damsgård, Ms G : 7 / 4 Anders Christensens F.-brev på Damsgård eller Nedre Mølle Folkt: Anders Christensen, 40 år, H. Zidsel Jensdatter, 37 år, bonde og møller G : Skf. e. Christen Anders en, enke Dorte Pedersdatter, 5 myndige børn, sønnen Anders Christensen har fæstet Folket: Anders Christensen, 55 år, H. Zidsel Jensdatter, 51 år G : F.-brev til Svenning Nielsen fra Frøslev på møllen, som Anders Christensen frivilligt har opgivet Vejerslev Kb: 3 / 5 viet Christen Christensen Øer af Damsgårds Mølle til Maren Pedersdatter Bjerregård af Vils B : 24 / 6 ejes og beboes af Christen Øer, stuehus med maleværk i vestre ende: 3000 rdl Ma: Niels C. Christensen: Hk Ma. nr B : nu Jens Pedersen, 1900 rdl. 7. Houmølle, Outrup sogn O. Worms Indb. På Damsgårds mark en mølle ved Smedegård G : Feldbereder Søren Pedersen, E. Karen Jensdatter, s. 4b G : Feldbereder Søren Jensen, Houmølle/Stampemølle. 2. H. Anna Sørensdatter, søn af 1. ægteskab Michel Sørensen, skrædder i Skive. Anna Sørensdatter bliver gift med Johan Jensen Aboe, født i Skive / 1 Skf. efter Anna Sørensdatter, 76 år gl., enkemand Johan Aboe, feldbereder / 3 Skf. Johan Jensen Aboe, E. Anna Pedersdatter og 7 børn / 1 Peder Johansens F.-brev / 8 Skf. e. Kirsten Thøgersdatter. E. mand Peder Johansen /9 Skf. e. Peder Johansen, enke Inger Marie Lauritsdatter Skf. e. Inger Marie Lauritsdatter, 4 børn / 6 Hou Stampemølle, ejer og beboer Niels Madsen, 1 hus østen for, 5 fag, 8 alen bred, indrettet til Stampemølle, stråtag, klinede vægge, 300 rdl B : Hou Stampemølle, E. Johan Andersen, Stampemøllen syd for gården, 600 rdl. 8. Nørmølle, Rakkeby sogn Præsteindb: En mølle, Iffuer Kaaes tilhørende Hald Len x-skat: F. Poul Jensen Dueholm Len: Fr. 3. brev til Christen Simonsen i Rakkeby Mølle, hvis møllehusværk er nedbrændt ved en skadelig ildebrand, får et års frihed for afgifter og skal selv betale opbygningen af møllen / 2 fæster Jacob Christensen fra Thy en mølle i Rakkeby, som Christen Simonsen oplod ham. Indfæstning 6 rdl Ma: Nørmølle. F. Niels Simonsen: 11 td. byg, ½ td. smør, 1 svin, 4 snese ål, 6 td. havre Markb: F. Niels Lauritsens enke, overfaldsvand med 1 kværn, stenbredde 3 / 4 alen fra øjet, gl. sk. 5½ td. hk., ny 2-1-, dyrket jord, 6 td. land. Er nogenlunde ved magt, med dæmningen ingen sønderlig besværing Redsted Kb: trol. Hans Nielsen og Mette Nielsdatter, han af Rakkeby Mølle Amtsregnsk. x-skat: Hans Nielsen, 4 rdl. af Rakkeby Mølle, nør Højris gods: 5 / 1 Niels Nielsen, født i Rakkeby, får opladt ½ fæste af sin far, Niels Jensen, som 20 / overlader sønnen sidste del af fæstet B , hk.-fortegnelse: Christen Nielsen i Schades beskrivelse anført som en kornmølle B : Ejes og beboes af enken Maren Jensdatter Ma: nr. 10. E. Jens Christensen, Ms B : Stuehus med mølle, 3000 rdl. 9. Rakkeby Søndermølle, undertiden opført i Hvidbjerg sogn Præsteindb: Ej. Lunde, Skarpenberg gods stedt Thames Møller Rakkeby Mølle, som Jens Møller sidst iboede, 4 rdl. i indfæstning. (Lundeg. Lens regnsk.) Hald Lens x-skat, F. Anders Lauritsen, 13 td. byg Dueholm Lens regnsk. Indlagt et par møllesten Dueholm Lens regnsk. F. Laurits Lauritsen, ½ afgift, 6½ td. byg Lund Lens Jb: F. Laust Christensen Lund Lens regnsk. Kostet 20 rdl. på møllen, deraf 7-2 for en møllesten Dragstrup Kb: 1 / 1 viet Niels Andersen i Rakkeby Mølle til Ane Christensdatter fra V. Jølby Ma: F. Jacob Mikkelsen, gl. sk. 13 td. byg, 6½ thk Hvidbjerg Kb: 19 / 7 viet Anders Mikkelsen i Rakkeby Mølle til Maren Jacobsdatter. Hun døde 1669, 21 år gl., antagelig mølledatter? 1671 Kb: døbt Anders Møller og Margrethe Efversdatter barn Maren Ma: F. Anders Jespersen, E. Karen Lykke, Vejerslevgård Kb: s. 277: jordet Christen Jensen, 103 år gl.

5 1734 Kb: trol. Jens Christensen til Zidsel Nielsdatter af møllen B , hk.-fortegnelse: Jens Sørensen MS: Ej. Ørndrup B : Ejer og beboer Anders Larsen, stuehus i sønder, 18 fag, deraf 4 til møllen, 1000 rdl B : Niels Gade, stuehus med mølle, 1100 rdl. 10. Rakkeby vester Mølle. Johan Andersen fra Houmølle laver en stampemølle ved samme vandløb som trækker Nørmølle Folkt: Anders Johansen, 32 år, H. Ane Andersdatter, 33 år. 11. Ørndrup, strandmølle, Karby sogn O. Worms Indb: Strandmøllen og 1 Enstedgård Ma: Borbjerg spangen og strandmøllen Markb: En liden vandmølle, næsten forfalden, 1 kværn med underfaldsvand fra Rakkeby kær, sten 7 / 8 alen bred fra øjet. Helt slet på bygning og sten, maler kun for gården (!?). Ved gården en sluse, hvor fisken har sin opgang af fjorden, mølledammen er begroet med tang og fleg og i stor tørke næsten tør Ma: Hovedgård af vandmøllen Kb: 9 / 9 døbt Mads Pofvelsen, Strandmøllen, og Johanne Ifferstdatters barn Ma: nr. 1. Ej. A. Poulsen, MS Glomstrup Vejrmølle, Hvidbjerg sogn Kb: jordet Christen Christen af Vejrmøllen Kb: jordet 7 / 3 Anders Vejrmøller og H. Maren Christensdatters barn Ma: En liden vejrmølle, F. Anders Jørgensen, sten: 3 / 4 alen fra øjet B , s. 68: Glomstrup øde vejrmølle, MS Thomas Nielsen af Vejrmøllen B , hk.-fortegnelse: Peder Larsen, MS Schades beskrivelse: Glomstrup Vejrmølle Ma: Glomstrup gods. MS Trap I: Glomstrup Vejrmølle. 13. Ejstrupgårdsmølle Markb.: Norden Ejstrupgård, en liden overfalds vandmølle med 1 kværn, sten bredde 3 / 4 alen fra øjet, som bonden selv bruger, er ellers ilde ved magt, møllen for målingen ansat: , under Ejstrupgård, der er ansat til td. hk. Ej. Dueholm, F. Anders Jørgensen. Var en gl. selvejergård, derfor kunne de holde mølle uden at have en mil til mølle, bare de betalte afgift af møllen. 14. Hvidbjerg Søndermølle, Hvidbjerg sogn. Hald Lens ekstra skatter: 1626 Las Møller, 1634 Las Møller O. Worms Indb.: En enstedsmølle, øde Amtsregnsk. x-skat: Hans Nielsen og H. 4 rdl Amtsregnsk. x-skat: Niels Jensen, ugift Kb: 18 / 11 trol. Jens Christensen og Zidsel Nielsdatter af Sønder Mølle Folkt: Anders Nielsen, 46 år, H. Else Jensdatter, 51 år, har mølle i fæste Folkt: Jens Andersen, 45 år, H. Karen Nielsdatter, 29 år Schades beskriv.: Sdr. Vandmølle Ma: Niels Christensen Gade, M S Trap I: Sdr. Vandmølle. 15. Sindbjerg Mølle, Redsted sogn Æda: En dom, at en selvejer må afbryde en mølle og dæmning på Redsted mark Z Hald Len Jb. F. Peder Christensen, 12 td. byg Hald Len, x-skat: Sindbjerg Mølle, forarmet, F. Peder Christensen, 12 td. byg Hald Len, x-skat: Sindbjerg Mølle, uden avl, øde Hald Len, x-skat: Sindbjerg Mølle, F. Svenning Møller, uden avl Hald Len, x-skat: Tingsvidne, at Sindbjerg Mølle er øde på hus, kværnværk og kværne. 16. Nørmølle, Vejerslev sogn / 6 Dueholm Dipl.: Hr. Niels Krabbe tilskøder Dueholm Kloster Nørmølle for at holde messe for ham hver dag undtagen søndag. Skyld: 13 pund mel = 26 td afkortes af møllen 9 td. byg, da den har været slet øde Hald Len Jb: Fæster: Jens Sørensen, Skarpenberg gods Hald Len Jb: Fæster: Christen Jensen (en søn?) Dueholm Len: Christen Jensen oplod møllen til Christen Jensen af Lødderup Mølle. Indfæstning: 6½ rdl O. Worms Indb.: Nørmølle, norden for Vejerslevgård Kr. Sk.: til Anna Sehested, Nørmølle, F. Jørgen Christensen, Sk. 9 td. byg Ma. Skyld: 9 td. byg, ny 4½ td. hk. i MS Markb: F. Anders Jespersen, gl. Sk. 4½ MS. 1 kværn, overfaldsvand, der kommer fra et kær, kaldet Viborggårds, stenbredde fra øjet 3 / 4 alen Ma: F. Anders Jespersen, ny MS Kb: 24 / 5 jordet Christen Møller, 70 år Kb: 12 / 7 viet Peder Sørensen, møller, til Johanne Christensdatter Kb: 27 / 8 jordet Peder Møllers hustru, Johanne Chris tensdatter Kb: 9 / 11 viet Peder Sørensen Møller og Kirsten Pedersdatter folket. Peder Sørensen, møller, 64 år, Kirsten Pedersdatter, 42 år B 11-69: Peder Sørensen, MS Folkt: Peder Sørensen 78 år H. Kirsten Pedersdatter, 56 ar Schades beskrivelse: Vandmølle i Vejerslev Brandf. B. 513: Ej. Søren Møller, mølleværket 900 rdl Ma: Jens Jeppesen, MS Vejerslev Mølle.

6 17. Søndermølle, Vejerslev sogn Hald Lens x-skat: Christen Jensen i Søndermølle Hald Lens x-skat: Christen Christensen af Sønder Mølle i Vejerslev og den nordligste mølle samme sted, som Christen Svanholm oplod samme Ma: Gl. skyld 20 td. mel, ny 10 td. hk. i MS Markb: Denne skvatmølle har været øde i 11 år, i gl. Ma. ansat til 10 td. hk. Ingen bygninger, mølledammen eftergroet, jorden bruges af præsten i Vejerslev. Møllen kgl. Majestæt tildømt (for skatteskyld). 18. Lilleris Mølle, Ljørslev sogn Mageskifte Højris, Lilleris og Mølle. (De kgl. Retter tingsdomme og Rigens Forfølgningsbog fra Chr. III. 1. B. 1959) Trap: Lillerismølle Præstindb.: En mølle med ringe sæd Godsarkiv: 12 td. hk O. Worms Indb.: Lilleris Mølle Lødderup Kb: Fadder: Jacob i Lilleris Mølle Ma: Under hovedgårds takst. F. Jacob Nielsen Markb.: Gl. Sk. 16 td. byg, overfald, sten bred 3 / 4 alen fra øjet Ma: Ejer Højris, F??. Dyrket jord 3,9 td. land Kb: Jordet Jacob Møller, 74 år gammel Kb: Viet Oluf Svenningsen og Karen Jacobsdatter Amtsr. x-skat. Oluf Sveningsen, E. Mand, fattig, forarmet, svag og skrøbelig Jans Madsen Boddum, der først havde en gård i Thy, hvor han er født, fæster møllen, hvor han blev til sin død i 1753 (efter Filtenborgs slægtsbog) G : Skf. e. Maren Jensdatter, enkemand Jens Madsen G : Skf. e. Jens Madsen Boddum, enke Anna Lauritsdatter G : F. brev til Mads Jensen Boddum, opladt af stedmoderen Anne Lauritsdatter G : F. brev til Christen Henriksen, født i Ørding. Haven forbeholdes Højris til brug og nytte Lødderup Kb. 17 / 2 trol. Anders Pedersen i Lilleris Mølle til Anna Olufsdatter G : F. brev til Mads Jensen Ladefoged, borger i Nykøbing Folkt: Jens Møller, 36 år, H. Johanne Pedersdatter, 37 år Schades Beskrivelse: En vandmølle Mtr. nr. 1 A, MS B.513: Brandt. Knud Gjedde, en hollandsk vejrmølle: 2000 rdl. 19. Aarbæk Mølle, Ørding sogn Aarbæk Mølle Kr. Sk: mageskift., Sjælland. Reg. 12, s. 585 a, F. Christen Olufsen, Sk. 6 td. byg, 6 td. rug Z. 1-6, Landsark: Oluf Møller, 6 td. rug, 6 td. byg O. Worms indberet.: Aarbæk Mølle Kr. Sk. til Anna Sehested, samme afgift, F. Niels Jensen Ma. F. Jens Jensen, Sk. 8 td. byg. Ej. Anna Sehested C Viborg Hosp.: Anders Clemmensen har fæstet møllen, en kværn han selv skal holde vedlige, rålingen 8 små fag, 7 alen bred, fæhuset 3 fag, 6 alen bred. Avl: 6 traver rug, 9 byg, 6 havre, 2 læs hø. Kvæg: 1 hest, 14 får, 1 hoppe, 1 ko, 1 kvie, 1 kalv, 4 får og 1 svin Markb.: En liden vandmølle, ilde ved magt, mølleren skal selv holde møllen vedlige. Overfald, sten 3 / 4 alen fra øjet, F. Anders Clemmensen C Jb. f. Viborg Hospital: Aarbæk Mølle, F. Anders Clemmensen / 7 solgt til Mandrup Skeel Due for 42 rdl. pr. td. hk. = Amtsregns. x-skat: Anders Møllers søn Hans Andersen, Ej. Hegnet viet Ole Nielsen af Ørding til Maren Andersdatter af Aarbæk Mølle (1. ægt.) Kb: trol. Thomas Nielsen til Maren Andersdatter af Aarbæk Mølle (2. ægt.) Kb: trol. Henrik Povelsen til Marens Andersdatter af Aarbæk Mølle (3. ægt.) Kb: trol. Christen Povelsen til Karen Christendatter Kb: døbt Peder Eriksens datter i Aarbæk Mølle Kb: døbt Jørgen Nebels datter Edel Kirstine Folkt. Jørgen Møller, 46 år, H. Maren Christensdatter, 39 år. Hendes mor, Maren Jensdatter, 72 år Schade: En vejrmølle B : 23 / 4 ejer og bruger Niels Christensen, møller, en vejrmølle sønden for gården af eg og fyr, 2 kværne, 1000 rdl Ma. Jens Jensen, hk , Ma. nr Jacob Bremer, en hollandsk vejrmølle, 2400 rdl Møllen brændt 1886, takseret til 6000 kr. 20. Mydum Mølle, Assels sogn Trap: Christian, 2. pantsætter, Mydum Mølle Præstindb.: 1 mølle med tiende Præstindb.: 1 mølle til Lund Gods Lund Lens regnsk.: Givet Laurits Møller jern og træ til flødgyden: en tylt og spær, 10 alen lange Lund Len 21 / 6 karm til vandværket, saugdeller 1½ mark og 2 nye møllesten fra Ålborg, 30 daler, fragt 3½ daler Lund En møllesten, slet, ubrugelig, og et møllehjul. Kvittering fra Jørgen Ollufsen, Ålborg for møllesten, 33 daler Lund: Laurits Christensen, møller og birkedommer ved Lund Birk er bekostet 26 sletdaler på Mydum Mølle Lund Jb: Mydom Mølle, 24 td. byg, af jorden 4 td. byg Lund Regnsk.: Kostet 2 møllesten, 6 daler, fra Hans Sørensen, Ålborg Lund Regnsk: 1 / 4 oplod Laurits Christensen møllen til Jens Jacobsen, 28 daler Hald Len: Jens Jacobsen, Mydom, foged ved Lund Birk O. Worms Indb.: nævner møllen Lund L. Jb: Mette Lauritsdatter Claus Jensen Kb: døbt Claus Møllers søn Jens Lund L. Regnsk.: 2 tylt fyrdeller til flødgyden, ialt 2 daler, 4 mark og 4 stk. 12 alen træer oven over porten: 1 rdl.

7 1664 Ma: F. Claus Jensen: Leonard Marselis 22 td. byg. Gl. ejer Lund. 14 td. hk., og Preben Gyldenstjerne 6 td. rugmel Markbog: F. Michel Nielsen, gl. Sk. 14 td. hk., underfald, sten 1 1 / 16 alen fra øjet MS Kb: døbt Lave Nielsens søn, Michel Amt x-skat: Lave Nielsen, enkemand, skat 2 rdl hustru og 2 børn Kb: jordet Lave Nielsen, 53 år gammel Højris Gods G: Fæste til Niels Lavesen, født i møllen, som hans mo r Maren Michelsdatter har opladt ham Kb: viet Michel Lavesen i Mydom Mølle til Karen Jensdatter Kb: jordet Michel Lavesen, 45 år gammel Kb: 12 / 6 viet Peder Christensen af Storupgård til Karen Jensdatter Redsted Kb: trol. enkemand Niels Nielsen Brun af Mydum M. til enkekone Dorte Andersdatter af Redsted Folkt.: Jens Larsen, 50 år, H. Johanne Povelsdatter, 44 år Folkt.: Christen Steffensen, 60 år, enkemand B : 3 / 4 Brandt. Mydum Mølle ejes og beboes af Jacob Bre mer, før forsikret for 2400 rdl., nu møllen forbedret 600 rdl., ialt 4000 rdl Ma: Johan Jacob Bremer. MS Ma. nr B : Christen Lundsbye, 1 vejrmølle, 3000 rdl. 21. Dueholm Klosters Mølle, Nykøbing by Dueholm Dipl.: Sandemandstov v. Skt. Jørgens Mølle Dueholm Dipl.: Sankt Johannes Mølle. Af Hald og Dueholm Lens jordebøger og regnskaber - Rigsarkivet: 1613 Tingsvidne: Møllehuset er meget øde, rådden og forfalden, både inde og ude på vinduer, tømmer, tag og ler. Indermøllehjul er aldeles øde og forfalden, vandtrug og kindinger er iligemåde øde, sønder og forfalden. Jernfang til samme mølleredskab er meget slet og forfalden. Dernæst begge møllesten ugavnlig og utjenlig til at male med. Nederste sten i 3 stykker Hald Lens Jb: Niels Christensen i Kloster Mølle, 9 td. mel Tingsvidne, at Niels Nielsen Møller koster manglerne i stand, Kvittering 2 / 6 fra Beendt Kieldsen, Lunde sogn i Halland for et par møllesten halvtrettende daler (12½) med hans bomærke Givet for 2 par møllesten til Klostermølle, et par 15 greb brede, et par 4 greb brede, efter tingsvidner, koster 11 rdl., 1. ort. (4 greb, ca. 30 cm, må være en såkaldt peberkværn til håndkraft) Christen Therkildsen, ½ afgift efter krigen, 4½ td. mel Christen Nielsen Kornmøller udi Klostermølle Lodvig Christensen, 9 td. mel Christen Christensen - 2 td., 7 td. mel Ma: F. Jørgen Madsen, gl. Sk. 9, ny 4½ td. hk Markb: 1 kværn, underfaldsvand, sten 1 3 / 4 alen. F. Jørgen Madsen Ma: Ej. Duehelm. Gl. Sk. 4½, MS F. Jørgen Madsen Højris gods: Skf. e. Anne Johansdatter, enkemand Christen Michelsen G : 24 / 1 Skf. e. Peder Christensen, Hundborg, enke Anna Nielsdatter Folket.: Michel Sørensen, 56 år. H. Dorte Olesdatter, 66 ar Folket.: 19 / 10 Skf. e. Mariane Thomasdatter, ingen livsarvinger B : Ej. E. Tøttrup, Dueholm, 16 fag af 10 alen bred, 1800 rdl. Ved huset en hollandsk grube, 5 lofter høj med 4 kværne i ypperlig stand, rdl Møllen er afbrændt den 17 / , i møllen nu en melkværn, en brækkværn og pillesten, opbygget af pommersk fyr, ansat til rdl / 5 Skf. e. Anders Christian Jensens barn: Ane Kirstine Andersdatter / 12 Skf. e. Anders Jensens H. Margrete Marie Larsdatter MA. Ej. Tøttrup. MS Søe Vejrmølle, Sejerslev sogn. Hald Lens x-skat F. Jens Olufsen F. Niels Pedersen Ma: Vejrmølle, gl. sk. 12 td. MS., ny 5 td. F. Morten Andersen Ma: Vejrmølle, gl. sk. 5 td. MS., ny Sten 1 alen bred G : 20 / 3 Niels Nielsen, tilforn boende i Søe Vejrmølle, fæster et hus i Sdr. Dråby. Omkring 1840 forpagtede Niels Christensen Riis fra Thyholm Ullerup Mølle og Sø Mølle. Ullerups ejer, Jens Stadel, opførte en ny mølle ved Sø, da den gamle var for lille. Den havde 33 alens vingefang og var den største i Thisted amt. Jens Stadel solgte den 1844 til Niels Christensen Riis. 23. Skarum Mølle, Alsted sogn Hald Lens x-skat: F. Søren Møller, med avl Dueholm Len: Arent Sørensen i Skarum. M. 20 rdl. i indfæstning for halv gård i Sdr. Dråby Kb: Jens Nielsen, møller, H. Mette Jensdatter, er dødfødt barn jordet Kb: Jens Nielsen, møller, jordet, 64 år gammel Kb: Niels Pedersen i Skarum. M. H. Maren Jensdatter, deres første barn hjemmedøbt Mette, 1680 en søn døbt Jens Kb: Niels Pedersen og Maren Jensdatter, en datter døbt Anna Kb: fødte Mette Jensdatter Niels Jensen H. en søn, Jens. Der må bo 2 familier i møllen, efter navne døtre af forrige møller Markb.: En liden vandmølle med ufaldsvand, sten over 2 alen bred, ved møllen en opgang fra fjorden, ansættes til 2 skp. hk. (En fiskeg.) Kb: jordet Mads Jensen Assels af Skarum Mølle, 71 år gammel G Ullerup, fæstet til Peder Buchave fra Flade. MS. 4-2, og skal ægte Mads Jensen Ladefogeds efterladte enke Kirsten Tøgersdatter.

8 1738 Kb: jordet Kirsten Tøgersdatter, 73 år gammel Kb: Peder Jensen Buchhave og Ellen Svenningsdatter, søn døbt Jens Kb: Peder Jensen Buchhave jordet, 67 år gammel MA: Ejer Ullerupsgård, Gl. Sk. 12 td MA: Ejer Ullerupgård, Sk F. Niels Jensen MA: Ejer Ullerupgård, Stadel, Sk Lild eller Pis Mølle, Ø. Jølby sogn Et hus og en liden mølle til Hald Slot Præsteindb.: En liden mølle til Hald Slot Hald Len, 1-6: Peder Mølles, Jølby Mølle, 2 pund byg Hald Lens Regnsk.: Tingsvidne om Peder Christensen liden mølle Hald Lens Jb: Lild Mølle: Skyld 2 pund mel, F. Peder Møller. Ikke 1664 og 1688 MA Enkemand Jeppe Jensen viet til Kirsten Clausdatter, begge af Ø. Jølby Trap I: Pis Mølle D. Brun: Land og Folk: Tismølle afsat på kortet. 25. Dragstrup Mølle, Dragstrup sogn Præsteindb.: 1 mølle, ejes af Henrik Qvintzov til Sandagergård Hald Lens x-skat: F. Niels Nielsen Hald Len Jb: Kronen 3 / 4 part. F. Christen Matzen Lund og Anders Møller, 36 td. byg eller 20 td. = 20 daler og selv holde møllen Hald Len Jb: F. Peder Jensen, forarmet Hald Len: Peder Møller. Kong. Majestæt, ejer 3 parter ( 3 / 4 ) Hald Len Jb: Michael forarmet og kan intet svare Hald Len x-skat: Niels Møller Kb: 26 / 12 døbt en pige for Margrete Hellesdatter, kaldet Maren, skyldte Niels Andersen, møller Kb: 9 / 3 døbt en pige for Niels Andersen, møller, og H. Ane Christensdatter Kb: døbt en dreng Boi og en pige Else i Dragstrup Mølle MA: Niels Andersen, gl. skyld 20 td. byg, hk Kb: døbt en pige Kirsten for Christen Møller i Dragstrup Kb: døbt en pige Maren for Jens Sørensen i Dragstrup Kb: døbt en pige Anna for Michel Christensen i Dragstrup MA: Niels Christensen, en vandmølle med overfald, sten 2 alen, slet ved magt Amts x-skat: Græsmølle, Laurs Nielsen, ingen børn Kb: Olle Møller i Dragstrup Kb: Jens Nielsen og H. en søn døbt Jochum fæster han en gård i Fårup, nu kommer Århus Latinskole som ejer Kb: C Skyld 10 td. mel. Dragstrup møllebrug er ganske øde, manden død, bygningerne forfaldne. Dette gods var også øde i min salige formands tid Stephan Nielsen svarer e. F. brev Møllen i temmelig god stand med nye kværnstene og hus til foder og fæ forefindes foruden møllehuset Kb: Hans Madsen og H. Mette Nielsdatter, en søn kaldet Mads Kb: Staffen Møller jordet, 69 år gammel Kb: Druknede den gl. Maren Espensdatter, 70 år, i Mølleåen G s.: 240 Skf. e. Anders Christensen, enke Karen Knudsdatter, sønnen Christen har møllen Folkt.: Christen Andersen, 52 år. H. Kirsten Christensdatter, 45 år B F. Christen Andersen, E. Frøslevgård. MS Jordskyld Schades beskrivelse: Nævner ikke Dragstrup Mølle Dragstrup Mølle kaldet, Ej. hr. Vandborg, F. Henrik Frandzen Ingen i Dragstrup kender stedet eller er klar over, at der har ligget en mølle ovenfor byen. KILDEANGIVELSER OG FORKORTELSER: Æ.D.A. Ældste Danske Arkivregistraturer. Dueholm Dipl. = Dueholm Diplomatarium. Kr. Sk. Kronens Skøder, især Bind 1. Kanc. Brvb. = Kancelliets Brevbøger fra 1550 t. ca De kongl. Rettertingsdomme og Rigens Forfølgningsbog fra Chr. 3. Tid (Gad 1959). Wulff: Statistiske Bidrag t. Vendelbo Stifts Historie, Mors og Thy Fortid og Nutid: 5 Bind, s. 85. De jydske Bispearkiver af H. Knudsen. Samlinger t. Jydsk Topografi og Historie. 4. Række 1. Bind s. 128 ff. Præsteindberetninger om fæstegods i Vendelbo Stift 1568 og (C. Rise Hansen, Dansk Videnskabs Forlag, København 1964). Præsteindberetninger t. O. Worm, Aalborg, Ribe Stifter (Landbohistorisk Selskab 1970). C. Schade: Beskrivelse af øen Mors LA. = Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg. Fæste- og skifteprotokoller og godsregnskaber for Mors og for Hegnet Gods. (Folketællinger 1787 og 1801). Amts- og amtsstueregnskaber. RA. = Rigsarkivet i København. Lensregnskaber for Hald, Dueholm og Lundegårds len t Amtsregnskaber, ekstra skatter 1699 og 1704, kaldet X-skat. Hald Lens ekstra skatter fra , kaldet X-skat. Kb. = Kirkebøger; hvor intet sogn er nævnt, er det hjemsognets kirkebog. F. = Fæster. H. = Hustru. Ej. = Ejer. E. = Enke. Skf. = Skifte. Jb. = Jordebog. Hk. = Hartkorn. Ma. = Matrikel. Ms. = Mølleskyld. Sk. = Skyld. Tal med bogstav foran henviser til Landsarkivets arkivnumre. (Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred 1976, side ).

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Hvidberg Morsø Sønder Thisted 1659-1807. Content: 1 Fødde - Birth 2 Viede - Marriage 3 Absolverede 4 Døde - Dead 5 Memo

Hvidberg Morsø Sønder Thisted 1659-1807. Content: 1 Fødde - Birth 2 Viede - Marriage 3 Absolverede 4 Døde - Dead 5 Memo Hvidberg 1659-1807 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter vi 17-9-1747 Anders Christensen Maren S frensdatter

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Sundby Morsø Nørre Thisted 1719-1805 Content: 1 Fødde -Birth 2 Konfirmerede 3 Viede - Mariage 4 Døde Dead Kort/ Maps

Sundby Morsø Nørre Thisted 1719-1805 Content: 1 Fødde -Birth 2 Konfirmerede 3 Viede - Mariage 4 Døde Dead Kort/ Maps Sundby 1719-1805 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn Madsen

Læs mere

Billede af Flade Kirke: by Claude David. Flade Morsø Nørre Thisted 1688-1806 Flade Morsø Nørre Thisted 1792-1806

Billede af Flade Kirke: by Claude David. Flade Morsø Nørre Thisted 1688-1806 Flade Morsø Nørre Thisted 1792-1806 Flade 1688-1806 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn Madsen

Læs mere

Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x

Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x Bedsteforældre 4 Laurits Peter Bisgaard 1881-1956 Skyum x 5 Ottomine

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Matriklen 1664 Grindsted sogn.

Matriklen 1664 Grindsted sogn. Grindsted sogn. Matrikel 1664. Grindsted by. Præstegården. 4 tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Til kongelig majestæt. Hr. Cornelius. Senere hr. Michel Ibsen. Giver årligen til Coldinghus 10 mark 5 skl. 2 alb.

Læs mere

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par Filstatistik 1 Personstatistikker 1 Antal personer ialt 34522 2 Personer med utilstrækkelig datoinformation 0 3 Personer markeret som nulevende 9776 4 Personer markeret som døde 24746 Fødsler pr. epoke

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn.

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn. Omvrå 1 selvejergård. 6 tdr. 2 skp. 1 fjk. hartkorn. Hans Rostrup til Juellingsholm. Oluf Jepsen og Christen Olufsen. Siden Peder Olufsen, Niels Olufsen, Christen Andersen, Peder Andersen og Jens Sørensen.

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Blidstrup 1744-1799. Billede af Blidstrup Kirke by Claude David. Blidstrup Morsø Sønder Thisted 1744-1799

Blidstrup 1744-1799. Billede af Blidstrup Kirke by Claude David. Blidstrup Morsø Sønder Thisted 1744-1799 Blidstrup 1744-1799 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

AASE JENSDATTER JEPPE MADSEN 1786 11 08 1786-22-09 ERSLEV AASE JENSDATTER JENS CHRISTENSEN 1792 30 11 1792-21-12 ERSLEV AASE JENSDATTER MORTEN

AASE JENSDATTER JEPPE MADSEN 1786 11 08 1786-22-09 ERSLEV AASE JENSDATTER JENS CHRISTENSEN 1792 30 11 1792-21-12 ERSLEV AASE JENSDATTER MORTEN Stilling Hustru Bopæl Stilling Mand Bopæl Trolovet Viet Sogn PEDER ANDERSEN JØLBY 1693-05-11 DRAGSTRUP CHRISTEN JENSEN DISSING 1693-17-11 DRAGSTRUP CHRISTEN CHRISTENSEN KJÆRGÅRD 1694-01-01 DRAGSTRUP ENKEMAND

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814.

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814. 1794 Confirmerede i Lindknud kirke. Poul Thomsen, 16, Gjerndrup. Jens Jeppesen, 16, Rasmus Knudsen, 16, Thuesbøl. Jørgen Sørensen, 16, Møllen. Christen Christensen, 14, Gravengård. Else Kirstine Jacobsdatter,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1998 (25. årgang ). Siderne 25-39. Nørskov på Jegindø. Af Flemming Rasmussen, Greve

EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1998 (25. årgang ). Siderne 25-39. Nørskov på Jegindø. Af Flemming Rasmussen, Greve EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1998 (25. årgang ). Siderne 25-39. Nørskov på Jegindø Af Flemming Rasmussen, Greve Flemming Rasmussen, født 1950 på Amager. Bankuddannet og

Læs mere

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814.

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. Confirmation Næsbjerg 1751 Thomas Pedersen fra Næsbjerg 1751 Niels Christensen fra Biltoft 1751 Peder Madsen fra Skonager 1751 Jens Nielsen fra Skonager 1751 Dorthe Jensdatter fra Skonager 1752 Jens Poulsen,

Læs mere

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ]

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ] [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1751 d. 18. apr. Confirmationsbørnene. Niels Svitzer 16 aar. Thure Bruun 16½ aar. Christen Pedersen fra Lyne 16½ aar. Hans Christensen fra Overgaard 16 aar. Gunde Nielsen

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Solberg 1719-1805 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the

Solberg 1719-1805 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the Solberg 1719-1805 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn Madsen

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Klim slægter. Faarbæk/Grishauge-slægten. Indhold:

Klim slægter. Faarbæk/Grishauge-slægten. Indhold: Side 1 af 65 Klim slægter Indhold: Faarbæk/Grishauge-slægten Ingvorsen-slægten Kiib-slægten Klim-slægten Klitgård slægten Kæmpe-slægten Oddegaard-slægten Reff-slægten Slægten fra nr. 26 Slægten fra nr.

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Billede af Bjergby Kirke: by Saksalainen

Billede af Bjergby Kirke: by Saksalainen Bjergby 1646-1803 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn Madsen

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Pedersen Kamp og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Lauridsen Kamp & Maren Madsdatter Anders Madsen

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2996/2997

Generation XI Ane nr. 2996/2997 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Pedersen Hald og Anna -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jeppe Pedersen Hald og Anna -datter Mandemarke Ane nr. 2996/2997

Læs mere

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt Side 1 1670 søn Lars Mogensen Brøllund født 1671 1672 1673 1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Børn: Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus Hansen Jacob Hansen og hustru Kirsten

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard 1612 1625 Klaus Jacobsen. 1610 skylder han noget af sin tiende, man siger at han er aldeles forarmet. I 1617 står han anført med gæld på 3 mark. Viet i Nordborg. Enkemand

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Clemend Jørgensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4

Aage Rudolf Poulsen. JP Clemend Jørgensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4 JP 80-1684 Clemend Jørgensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4 Dom Qvasim Døbt 1 Søn Clemend for Jørgen Clemends i Lbÿ KB Lumby (Lunde/Odense) 1728 op 115 Clemen begravet 12/6

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

År fæstebr fæster f. ca skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser

År fæstebr fæster f. ca skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Vigsøgård, udfæstet i parter - matrikler hele gården: M.1664 fra Dueholm Kloster, bruger Christen Larsen M.1688 no 1, ejer Ålborg Hospital, bruger Peder Olufsen M.1688b no 1, hk. 2.4.1.0., ejer Irup, bruger

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Forfædre til Kirsten Maria Larsen( )

Forfædre til Kirsten Maria Larsen( ) Forfædre til Kirsten Maria Larsen(1872-1930) Generation nr. 1 1. Kirsten Maria Larsen, født 6. marts 1872 i "Nybo", Feldbjerg Mark, Najbjerg, Timri 29. december 1930 i Vildbjerg By. Hun er datter af 2.

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3. Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden.

Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3. Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden. Afskrift ved Ejvind Rasmussen Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3 Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden.? datter på Bøjden skifte den 27 /11-1747 side 341 M

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere