Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013 - 1 -"

Transkript

1 Årsrapport

2 Forord DRIFT blev etableret i 1999 som Teknik og Miljøs udførende enhed. DRIFT beskæftiger sig primært med drift af veje, grønne områder. DRIFT har siden 2010 gennemgået en større udvikling og forandring. DRIFT har ændret organisations- og styringsform til en model benævnt Helhedsorienteret Drift (HOD). HOD skal sikre rammerne for fortsat professionel udvikling på såvel borgertilfredshed, faglig kvalitet, medarbejdertrivsel og økonomi. DRIFT aflægger regnskaber indenfor 3 områder: 1. Økonomi 2. Miljøindsats (ISO 14001) 3. Social indsats - 2 -

3 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Mission Resultat Udvikling og produkter Afsætnings- og markedsforhold Produktion og beskæftigelse Investeringer Kommentarer til næste år Ledelsesstruktur Nøgletalsberetning Miljøberetning Beretning om socialt ansvar, trivsel og sociale indeks Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Balancen Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter til regnskabet Påtegning og erklæring Ledelsens påtegning

4 1.0 Ledelsesberetning 1.1 Mission DRIFT er en organisation i Herning Kommune, der arbejder helhedsorienteret med driftsplanlægning, udbud og udførsel af kernedriftsopgaver inden for teknik og miljøområdet. DRIFTs vigtigste formål er at medvirke til at Herning Kommune fortsat er en velfungerende kommune. DRIFT løser opgaver i et samarbejde med andre offentlige myndigheder og private aktører, med det formål, at skabe mest mulig værdi inden for de tekniske, økonomiske, miljø og social givne rammer DRIFT påtager sig som arbejdsplads et samfundsansvar. Vores personalepolitik bygger på social ansvarlighed og i den daglige drift tænker vi hele tiden på at skåne miljøet. 1.2 Resultat Udgangspunktet er at DRIFT er en nul-budget virksomhed, der ikke skal tjene penge, men sikre at driftsydelserne udføres effektivt og konkurrencedygtigt i et offentligt / privat samarbejde. Dermed sikres at skatteborgerne får maksimal udbytte for skattekronerne. DRIFT har i 2013 oplevet en normal vintersituation og udskillelse af genbrugsfolkene til en ny samlet enhed hos Genbrug og Affald. I 2013 er modellen kaldet Helhedsorienteret Drift (HOD) begyndt at virke endnu mere hensigtsmæssigt. DRIFT`s opgaver varetages og udføres mere helhedsorienteret og dermed sikres, at de afsatte kernedriftsmidler bliver brugt så effektivt og rigtigt som muligt i henhold til de politiske vedtagne serviceniveauer

5 1.3 Udvikling og produkter DRIFT har de seneste 4 ½ år arbejdet målrettet og struktureret omkring implementering af Helhedsorienteret Drift (HOD). Lidt generelt om modellen HOD Styringsmodellen er et sammenbygning af tre traditionelle målemetoder der har fokus på den multiple bundlinje og som både evaluerer fortiden og peger fremad i form af en læreproces. De tre traditionelle metoder er: Balanced Scorecard, benchmarking og kvalitetscirklen. I HOD hos Herning Kommunes DRIFT, er der 4 bundlinjer der arbejdes efter. - Borgertilfredsheden - Faglig kvalitet - Medarbejdertrivsel, i daglig tale kaldet kulturprojektet i DRIFT - Økonomi som bl.a. bruges til benchmarking med lignende opgaver udført af private entreprenører DRIFT har et tæt samarbejde med øvrige afdelinger i Teknik og Miljø. Internt arbejdes der i 3 teams, inden for grønne områder, naturområdet og vejområdet. I de enkelte teams, er der ledere og medarbejdere med fra NGO, Vej / Trafik / Byggemodning samt DRIFT. DRIFT har ligeledes et team på idrætsområdet for By, Erhverv og Kultur, samt et team på skoleområdet hos Børn og Unge. Her varetager DRIFT ligeledes den totale drift af idrætsarealer og grøn vedligeholdelse på skoler i et tæt samarbejde med ovennævnte forvaltninger. Ressourcerne skal anvendes mere rigtigt Samfundet står over for udfordringer i de kommende år, flere ældre, færre på arbejdsmarkedet m.m. Vi anser modellen som et led i, at vi bruger vores ressourcer bedre på de enkelte opgaver og at tilliden internt er tilstede, så trivslen er stigende og dermed lysten til at påtage sig et større ejerskab for opgaverne og en udvikling

6 DRIFT har lavet en Vision 2020 som fortæller om det gode liv for vores borgere i Herning Kommune. Vision 2020 for DRIFT er lavet som en Lego model gennem et kontinuerligt og vedholdende udviklingsforløb i DRIFT der vil fortsætte de kommende år. Teknik og Miljø er der lavet en ny identitetsvision i 2014 for hele forvaltningen "Sammen skaber vi bedre løsninger

7 Den gode historie om det offentlige / private samarbejde (Sammen skaber vi bedre løsninger) I DRIFT har vi altid haft tradition for at samarbejde med de private entreprenører. Det mener vi er vigtig for at udvikle DRIFT. Men vi mener også, vi kan bidrage til udviklingen ved de private entreprenører, som vi samarbejder med. Den gode historie handler om MCH Arena, hvor vi sammen med de private skabte en bedre løsning. Samarbejdet opstod i forbindelse med at der i 2013 skulle afholdes EM i dressur og ridebane spring på MCH Arena ved Messecenter Herning. Herning Kommunes DRIFT har siden 2003 haft plejen på banen på MCH Arena. Det betyder at vi har en stor viden og kendskab til banen og de forhold, der er på den. Da det lå klart at dette stævne var en realitet, kontaktede Messecenter Herning, Herning Kommunes DRIFT. Vi fik fremlagt opgaven og gik straks i gang med at undersøge markedet for samarbejdspartnere. Det som opgaven gik ud på var, at afdække banen i 16 dage, hvilket ville betyde, at den ikke kan overleve denne behandling. Det betød, der skulle et helt nyt græstæppe på banen. I Danmark findes der to leverandører til sådan en opgave. Den ene på Sjælland, den anden nede ved Ribe. Efter kontakt med disse to prodocenter faldt valget på den producent, som vi har haft et godt samarbejde i mange år. Vi havde nogle helt særlige forhold der skulle findes løsninger på. Jordtype og græstype samt tykkelsen på de tørv som skulle rulles ud. Det var kun halvdelen af opgaven. Der skulle også findes en samarbejdspartner som vi skulle bruge til rømme det gamle tørv af. Valget faldt på en privat entreprenør med godt kendskab til den type opgave. Et firma som har specialiseret sig i opgaver af denne type. Til sidst skulle der findes samarbejdspartnere som kunne udlægge den nye tørv. Dette valg faldt på leverandør med stort erfaring i rullegræs. Allerede op gennem 2011 og 2012 blev den nye bane anlagt nede ved Ribe efter vores anvisninger. Messecenter Herning var løbende orienteret gennem hele forløbet fortsatte med tæt dialog mellem de forskellige aktører. Dertil skal siges at vi var i den heldige situation at MCH Arenaen blev hædret med prisen som Danmarks bedste bane i Det betød naturligvis der var et ekstra pres på opgaven og der var store forventninger til den nye bane. Ride stævnet blev afholdt med stor tilfredsstillelse. Vi overtog banen tirsdag morgen, da rytter folket var væk. Derefter gik vi i gang med opgaven og de næste dage var der et tæt samarbejde mellem entreprenørerne og Herning Kommune DRIFT s folk. Den efterfølgende lørdag var banen færdig. Der var arbejdet i døgndrift fra alle sider, og alle var enige om at det var et meget tilfredsstillende resultat. Banen blev 14 dage senere taget i brug af FC Midtjylland ned en stor sejr over Brøndby

8 Da vi gik på vinterferie efter endt sæson, var vi i den heldige situation at banen igen blev kåret som den bedste superligabane i efterårs sæsonen. Dette er blot et eksempel på at når vi samarbejder på kryds og tværs af offentlige og private skel, kommer der et rigtigt godt produkt ud af det. Sammen skaber vi bedre løsninger 1.4 Afsætnings- og markedsforhold DRIFT har i 2013 oplevet en faldende omsætning fra 94 mio. kr. i 2012 til 88 mio. kr. Det skyldes at DRIFT har mistet omsætning grundet udskillelse af genbrugsområdet til ny samlet enhed hos Genbrug og Affald. Samlet set, har der været en god efterspørgsel på DRIFT s ydelser som skyldes den store knowhow samt lokalkendskab. 1.5 Produktion og beskæftigelse DRIFT arbejder strategisk med innovation og nytænkning ud fra princippet om mere for mindre ved bl.a. at anvende udlicitering som et læringsinstrument, til benchmarking af udvalgte ydelser, tilpasset et niveau hvor det harmonerer med en optimal egenproduktion. Se også den gode historie når det offentlige og private sammen skaber bedre løsninger side Investeringer DRIFT laver årligt investeringer svarende til afskrivningerne. På den måde vedligeholdes kommunens aktiver. I 2013 er investeringsniveauet på maskinområdet hævet ca. 0,9 mio. kr. Oversigt over ultimo anskaffelsessum kr grunde og bygninger driftsmateriel og maskiner år - 8 -

9 1.7 Kommentarer til næste år DRIFT har fokus på 5 effektmål i 2014, de er kort beskrevet nedenfor og tager udgangspunkt i Vision 2020 og Teknik og Miljøs identitet skabende vision Sammen skaber vi bedre løsninger. 1) Spor: mere til bedre, effektmål = digitalisering og IT. Handlinger i 2014: Indkøb af nyt system til håndtering af henvendelser fra borgere og egne medarbejdere Plan for indkøb af nye tablets / smartphones IT undervisning (LKV projekt) læse, kommunikere i virksomheder plan og program gennemføres 2) Spor: samarbejde, effektmål = (HOD) Handlinger i 2014: At medarbejderen er med på kvalitetsaudit At der laves borgermålinger og følges op på dem synliggøre det bliver gjort som borgerne har været med til at påpege Prioritere tiltag der udvikler det private og offentlige samarbejde - 9 -

10 Udvikling af velfungerende metoder så man bedre kan benchmarke (der hvor det giver mening og værdi) Fortsætte det udviklende samarbejde i teams (HOD) med andre afdelinger / forvaltninger. 3) Spor: Engagement, effektmål = ledelse og rollefordeling Handlinger i 2014: Dialog med 3F om muligheder for mere fleksible arbejdstider (lokalaftaler) Bevidsthed om hvordan egen ledertid anvendes og hvad der skal gøre mindre / mere af Lederworkshops og personlig lederudvikling på drifts- og holdlederniveau ERFA deltagelse på driftslederniveau (ny tværgående gruppe via KEF Kommunalt Entreprenør Forum) Forbedre ledermøderne så de ikke kun handler om drift, men mere omkring temaer i forhold til det strategiske og udviklings- og læringstiltag 4) Spor: Engagement, effektmål = refleksion om mål og egen hverdag Handlinger i 2014: Tillidsbaserede samtaler italesættelse / refleksion MUS 365 dage om året reflekteret MUS Nogle værktøjer, punkter som medarbejderne kan forholde sig til Refleksion er en naturlig del af ledermøderne Evaluering for læringens skyld skal gøres struktureret Medarbejderarrangement med en vis grad af refleksion Forstærke refleksionsdelen af kvalitetssikringen Træning i evnen til at stille reflekterende spørgsmål (drifts- og holdledelse) 5) Spor: Mere til bedre, effektmål = bevidst kvalitetsadfærd Handlinger i 2014: Uddannelse genopfriskning af kvalitetsuddannelse Materiale udleverede kort og beskrivelser Beskrivelse af vejområdets kvalitet til sæson 2015 Aftale med privat rådgiver til udarbejdelse af dele af kvalitetsbeskrivelsen på vejområdet

11 1.8 Ledelsesstruktur DRIFT`S organisationsdiagram for 2013 DRIFT Afdelingsleder Peter Dalsgaard Driftssekretariatet Administration og økonomi Rikke H. Kristensen Lilian Andersen Heidi Østergaard Jette M. Søndergård HR / personale Maria Have Kontrakt, udvikling og miljø Morten Lange Søren Boel Fyhn Kontrakt/udbud Private leverandører Værkstedet Værkstedsleder Søren Andersen Værkstedspersonal e Bygninger Park syd og idræt Driftsleder Anders Nielsen Græspleje Holdleder Lars Hansen Park Herning, Hammerum/Gjellerup Holdleder Per Nielsen Parker i syd Holdleder Margit Andersen Stadioninspektør Bo Eyro Vejområdet Driftsleder Poul Erik Brøde Holm Vejmandstilsyn Holdleder Hans Simomsen Almen vejdrift / asfalt Anlæg og service Parker nord Driftsleder Svend Erik Blaabjerg Centrum og byparker Holdleder Flemming Skarregaard Fortove Holdleder Christian Søndergaard Grønt anlæg Holdleder Steve Dean Rasmussen VIV (5-10) Jobafklarings gruppe CEB

12 1.9 Nøgletalsberetning Dækningsgrad % Dækningsgrad år Dækningsgraden er faldet med 2 % fra 23 % i 2012 til 21% i Dækningsgraden er dog steget 1,2% i forhold til 19,8% i Den mindre dækningsgrad fremkommer ved en nedgang i omsætningen som følge af at genbrugsområdet blev flyttet fra DRIFT til Genbrug og Affald pr. 1. april 2013, samt en mere normal vinter i 2013 i forhold til Et mindre sygefravær på 0,3 % i 2013 har givet en bedre udnyttelse af personaleressourcerne. Nøgletal % 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, år Overskudsgrad Afkastningsgrad Investeringernes omsætningshastighed Kapacitetsgrad Kapacitetsgraden er faldet i forhold til 2012 fra 2,14 til 1,88. Dette er positivt da kapacitetens lønsomhed ikke er faldet mere med baggrund i at bruttoresultatet er faldet med 3 mio. kr. Det betyder, at udnyttelsen af administrationsressourcen ikke er ændret i forhold til Investeringernes omsætningshastighed er faldet lidt i forhold til 2012 med baggrund i den mindre omsætning

13 Afkastningsgraden og overskudsgraden er faldende i forhold til 2012 jf. mindre omsætning Nulpunktsomsætning kr Nulpunktsomsætning år Nulpunktsomsætningen er steget i forhold til Der er mindre administrations- og faste omkostninger. Grunden til det stigende nulpunkt, er den faldende dækningsgrad

14 2.0 Miljøberetning DRIFT er certificeret efter den internationale miljøledelsesstandard ISO :2004 på miljøområdet. DRIFT s arbejdsmiljøindsats er indarbejdet som en del af miljøledelsessystemet som sikrer at der også inden for arbejdsmiljøet hele tiden sker forbedringstiltag. I 2013 har de væsentligste forhold på miljø- og arbejdsmiljøområdet været: Anvendelse af ny teknologi, som f.eks. robotgræsklippere og udstyr såsom hækklippere mm. Særlig på græsklipningsområdet hentes der i øjeblikket markante miljømæssige gevinster ved at have investeret i meget effektivt græsklippemateriel som hurtigt kan flyttes rundt. Indkøb af maskiner og køretøjer sker typisk med minimum EURO 5 motorer, AdBlue-teknologi og partikelfiltre. Der var behov for udskiftning af hele taget på administrationsbygningen. Dette har betydet, at den planlagte udskiftning af vinduer og døre på nordsiden af både administrations- og værkstedsbygningerne på Hammershusvej ikke har været prioriteret i Tiltaget iværksættes senere. Opsætning af 66 solcellepaneler på taget af værkstedsbygningen er udskudt pga. sagsbehandling og mulig tilskud/støtte til etablering. Udgiften til etablering af solcelleanlægget foreslås overført til At skabe indsigt i at kunne optimere bekæmpelse af ukrudt i fuget fast belægning. Der er foretaget opsøgende arbejde i forhold til vurdering af udstyr og anvendelse af aktivstoffer. Baggrunden er, at gasforbruget reduceres væsentligt ved brug af nye metoder og andre midler end gas. Det vurderes umiddelbart til at have en positiv miljøeffekt og rationaliseringspotentiale, men de konkrete miljøeffekter skal undersøges nærmere. Afholdelse af Hold Herning By Ren Pga. vejr og sne gav det ikke mening af afholde Hold Herning By Ren i forbindelse med Herning By 100 års jubilæum. Derimod blev arrangementet afholdt i uge 47 sammen med Hold Danmark Rent kampagnen Kan du ramme? Der blev indsamlet 240 kg affald og uddelt lommeaskebægre. Indretning af materialpladsen på Hammershusvej er foretaget så der er lettere adgang til sorteringsbokse med det respektive affald. Der er i årets løb tjekket op på og fulgt op på renhold/ryddelighed på de forskellige pladser samt i køretøjer

15 Arbejdsmiljøgruppen og MED-udvalget har drøftet den lokalt tilpassede vold-, mobbe-, chikanepolitik. Politikken mangler dog endelig vedtagelse som sker i Der er iværksat et intro-forløb for nye medarbejdere. De nye ansatte har taget rigtig godt imod introkurset. Forløbet har været skræddersyet med henblik på den enkeltes arbejdsfunktion men også fælles forløb i forhold til miljø, arbejdsmiljø, DRIFT som arbejdsplads herunder mål, visioner og strategier. Forløbet har været tilrettelagt så det har passet hensigtsmæssigt i forhold til anvendt tid, funktion, opfølgning og generel information. Et af målene er at skabe forståelse for hvorfor man som medarbejder skal agere både arbejdsmiljø- og miljø rigtig. 2.1 Forventningerne til 2014: Hold Herning Ren - indsats for henkastet affald i centerbyer og mindre byer. Fokus på forebyggende indsats på skoler samt fortsætte Hold Herning By Ren Hold Gågaden ren i Herning centrum i samarbejde med Herning City-forening og særlige forretninger. Kemikaliehåndtering genopfriskningskursus i Chemi-Control for alle medarbejdere samt ajourføring af kemikaliefortegnelse med substitution af 0-5 produkter. I samme forbindelse medarbejderkursus i renholdelse/ryddelighed både internt og eksternt. Indkøb af materiel som reducerer miljøbelastningen bl.a. lad biler, traktorer og græsklipningsudstyr. Forbedre affaldsplanen for Herning Stadion samt optimere varmeforbruget. Deltagelse i "Cirkulære grønne forretningsmodeller" omkring genanvendelse af arbejdstøj

16 3.0 Beretning om socialt ansvar og indeks for 2013 (Det Sociale Indeks) Det sociale indeks i Drift Procentpoint Indeks social ansvarlig Årstal Det Sociale Indeks blev i efteråret 2013 målt til 78,5. Resultatet er en lille stigning på 0,4 point i forhold til En score på 60 og derover indikerer at DRIFT er en social ansvarlig virksomhed At tage et socialt ansvar, lægger vi i DRIFT stor vægt på og tager opgaven alvorligt. Vi vil gerne være med til at gøre en forskel, også der hvor det ikke altid er den nemmeste løsning, der er den billigste og bedste. Der er i dag borgere, der har svært ved at følge med i den udvikling, som er sket i vores samfund. Det er de borgere som efter et praktikforløb i DRIFT, på Herning Kommunes vej- og park arealer, måske får den nødvendige selvtillid og får troen på sig selv tilbage. Det kan ikke undgås at det ind i mellem også giver os nogle udfordringer, men vi prioriterer opgaven og afsætter tid til det, så borgeren der er i praktik hos os, får en god oplevelse af at være på arbejdsmarkedet og hos os. Det sociale ansvar udvises bl.a. ved et samarbejde med Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse (CEB), Jobcentret, Knudmoseskolen og Projektenheden under Herning Kommune. Vi har i 2013 haft 10 personer i 4 ugers praktik, 4 i løntilskud, 4 i praktik fra fagskoler, 2 fra folkeskoler og endelig har vi i år fået vores første EGU elev. EGU elever er unge mennesker under 25 år med særlige behov. Uddannelsen tager 2 år og har til formål at gøre unge uddannelsesparate. Dvs. at de efter forløbet er bedre rustet til at starte på en almindelig erhvervsuddannelse

17 DRIFT s medarbejdere tilkendegiver at kulturprojektet er en medvirkende årsag til den høje score på Det Sociale Indeks. Arbejdet har siden 2010 bestået i, at der er brugt tid og ressourcer på at ændre kulturen i DRIFT ved at have fokus på medarbejdernes trivsel. Dette er sket i form af bl.a. FVU-konceptet hvor der tilbydes dansk, matematik, ordblinde- og almen ITundervisning, positive redskaber som grøn og rød bane, den gode historie og kontrolcirklen samt et nyt APV-koncept, der bygger på dialog om det psykiske arbejdsmiljø. I 2013 indgik DRIFT i et LKV-projekt (læsning og kommunikation i virksomhederne), hvor vi har sat fokus på, at medarbejderne bliver bedre klædt på i almen IT-forståelse, idet digitalisering også bliver en del af hverdagen for produktionsmedarbejderne, som udfører praktiske opgaver. Trivslen i DRIFT har også kunnet måles på den store tilslutning til sociale arrangementer. I juni måned var alle medarbejdere med til en uforglemmelig dag, hvor vi kørte Le Mans i Tørring ActionZone. Her blev der sat fokus på samarbejde, kommunikation og hvad der tjener helheden frem for en selv. Alle medarbejdernes individuelle kompetencer kom i spil på en ny måde, der var med til at styrke samarbejdet mere bredt i DRIFT, der var fokus på den gode korpsånd og den grønne bane, hvor det gode humør altid smitter til en positiv indgang til opgaveløsningen. Den øgede trivsel i DRIFT har også været med til at nedbringe sygefraværet, der er faldet markant de sidste tre år: Sygefraværsprocent 4,93 5,02 3,30 3,

18 Årsregnskab 2013 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for DRIFT aflægges i overensstemmelse med regnskabslovens bestemmelser for selskaber. Indtægter og omkostninger som indgår i årets resultat, fordeles i det omfang de direkte eller indirekte kan henføres til afsnittene på et pålideligt grundlag. Omkostninger som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse omfatter vareforbrug, timer og maskinforbrug. Resultatopgørelsen Omsætningen Omsætningen omfatter drift- og anlægsarbejder inden for vej- og parkområdet generelt, arbejder for øvrige afdelinger/forvaltninger inden for Herning Kommune, eksterne kunder inden for park- og vejområdet og vintertjeneste som de vigtigste segmenter. Produktionsomkostninger Produktionsomkostningerne omfatter de omkostninger, der er medgået for at opnå årets omsætning. I kostprisen indgår vareforbrug, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte omkostninger såsom gager. Kapacitetsomkostninger I kapacitetsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af drift, herunder omkostninger til det administrative personale, kontoromkostninger og bygningsvedligeholdelse. Finansielle omkostninger Finansielle omkostninger omfatter den fastsatte forrentning af den af Herning Kommune investerede kapital i anlægsaktiverne

19 Balancen Materielle aktiver Grunde, bygninger, maskiner samt andre midler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Materielle aktiver afskrives lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør Bygninger inkl. installationer Biler, mindre maskiner/driftsmidler Lastbiler og øvrige større investeringer 20 år 5-10 år år Grunde afskrives ikke Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensynstagen til aktivets scrapværdi og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Scrapværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og gennemgås løbende. Varebeholdninger måles til kostpris efter sidste indkøb

20 Resultatopgørelse 2013 RESULTATOPGØRELSE 1/1-31/12 Note Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat før afskrivninger og finansielle udgifter Afskrivninger Resultat af primær drift Finansielle udgifter Resultat før ekstraordinær poster Ekstraordinære gevinster Ekstraordinære tab på solgte aktiviteter Årets resultat

21 Balance pr. 31/ Note 31/ / / AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 6 Grunde og bygninger Driftsmidler og maskiner ANLÆGSAKTIVER, I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger Mellemregning med Herning Kommune Igangværende arbejder Formeget betalt i renter til Herning kommune OMSÆTNINGSAKTIVER, I ALT AKTIVER, I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Primo egenkapital Overført resultat EGENKAPITAL, I ALT GÆLD Mellemregning Herning Kommune Kortfristet gæld Moms GÆLD, I ALT PASSIVER, I ALT

22 Noter til regnskabet 2013 Note NETTOOMSÆTNING Udførte drifts- og anlægsopgaver Genbrugspladser Igangværende arbejder Forudfaktureret debitorer Lager Genbrug - asfalt, tegl og beton PRODUKTIONSOMKOSTNINGER (vare- og løn-/gageforbrug) Park og vej området løn Genbrugspladser/renseanlæg løn Materiel og værksted Vareforbrug Håndværktøj og beklædning ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Gager og øvrige personaleomkostninger Lokaleomkostninger Kommunikation Kontorhold, IT-udstyr, konsulenter m.v AFSKRIVNINGER Grunde og bygninger Driftsmidler og maskiner FINANSIELLE UDGIFTER Renter og gebyrer i forbindelse med kreditfaktura Renter af mellemregning med Herning Kommune Renten beregnes af gennemsnitlige bogførte værdi af maskiner og bygninger. Året 2013 forrentning er 5% Bygninger: Hammershusvej 7 mfl. ( )/ Maskiner: ( )/ % forrentning Betalt forrentning Betalt for meget i forrentning

23 Noter til regnskabet Note 6 GRUNDE OG BYGNINGER 31/ / / Hammers- Hammers- Hammershusvej husvej husvej Anskaffelsessum pr. 1/ Tilgang i forbindelse med ny kommune Tilgang til anskaffelsessum Afgang til anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 31/ Afskrivninger pr. 1/ Årets afskrivning Tilbageførte tidligere års afskrivninger Tilbageført afskrivning ved salg Akkumulerede afskrivninger pr. 31/ Regnskabsmæssig værdi pr. 31/ DRIFTSMIDLER OG MASKINER Anskaffelsessum pr. 1/ Tilgang i forbindelse med ny kommune Tilgang til anskaffelsessum Afgang til anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 31/ Afskrivninger pr. 1/ Årets afskrivning Tilbageført afskrivning ved salg Akkumulerede afskrivninger pr. 31/ Regnskabsmæssig værdi pr. 31/

24 8 MELLEMVÆRENDE HERNING KOMMUNE 31/ / / Mellemværende 1/ Renter til Herning Kommune d Resultat før afskrivninger c Ændring af kapitalfremskaffelse Ændring af anlægsaktiviteter Mellemregning 31/12 med Herning Kommune c Beskrivelse af anlægsaktiveteter: Nye investeringer bygninger Køb af materiel Salg af materiel Lagertilførelse d Ændring i kapitalfremskaffelse Igangværende arbejde For meget betalt i renter Modtagne forudbetalinger Skyldig moms Afstemning af likviditet Resultat før afskrivning og forrentning Køb af materiel Salg af materiel Investering bygninger (anlægsbudget) Investering i IT (anlægsbudget) Renter Afgang/Tilgang i varelager Igangværende arbejder Igangværende arbejder, ovf til Likviditet Likviditet i øs

25 Påtegning og erklæring Ledelsens påtegning Afdelingslederen for DRIFT har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013 for DRIFT i Herning Kommune. Alle posteringer sker i henhold til Herning Kommunes retningslinjer og procedurer. DRIFT s forretningsgange og bogføringer revideres derfor sammen med den øvrige del af kommunen. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabslovens principper. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere oplysningskrav til årsrapporter for selskaber. På den baggrund anser ledelsen den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således at årsrapporten giver et retvisende billede af DRIFT s aktiver, passiver pr. 31. december 2013 og resultatopgørelse for

Årsrapport 2012 8-1 -

Årsrapport 2012 8-1 - Årsrapport 2012 8-1- Forord DRIFT blev etableret i 1999 som Teknik og Miljøs udførende enhed. DRIFT beskæftiger sig primært med drift af veje, grønne områder og genbrugspladser. DRIFT har siden 2010 gennemgået

Læs mere

DRIFT blev etableret i 1999 som Teknik og Miljøs udførende enhed. DRIFT beskæftiger sig primært med drift af veje og grønne områder.

DRIFT blev etableret i 1999 som Teknik og Miljøs udførende enhed. DRIFT beskæftiger sig primært med drift af veje og grønne områder. ÅRSRAPPORT 2014 2 DRIFT blev etableret i 1999 som Teknik og Miljøs udførende enhed. DRIFT beskæftiger sig primært med drift af veje og grønne områder. DRIFT har siden 2010 gennemgået en større udvikling

Læs mere

Årsrapport

Årsrapport Årsrapport 2011 8-1 - Forord DRIFT blev etableret i 1999 som Teknik og Miljøs udførende enhed. DRIFT beskæftiger sig primært med drift af veje, grønne områder og genbrugspladser. DRIFT har siden 2010 gennemgået

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsespåtegning... 3 Revisor erklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 YEJI ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 Shuwei Ji Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 ØST ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

M-GULVE ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013

M-GULVE ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013 M-GULVE ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013 Poul Mahrt Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NYGAARDS VVS ApS Årsrapport 18. april 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Rene Nygaard Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 SUSHI ØST ApS Årsrapport 1. april 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

HAO HAO MULTI HOUSE ApS

HAO HAO MULTI HOUSE ApS HAO HAO MULTI HOUSE ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Ming Xia Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 BOLIG ENERGI ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

AR SERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AR SERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AR SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05/2013 Keyhan Moazzeni Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2014 Martin Engbjerg Dirigent (Urevideret)

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MA ROMA INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Gursel Celep Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2006 25/8 2006 Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS Bahnsen ApS Intern årsrapport for perioden 1/7 2005-30/6 2006 16. regnskabsår

Læs mere

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SPRAYWRAP ApS Årsrapport 28. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Martin Lykke Jensen Dirigent (Urevideret) Side 2

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSK PLAST INDUSTRI ApS

DANSK PLAST INDUSTRI ApS DANSK PLAST INDUSTRI ApS Årsrapport 8. marts 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Anne-Marie Bülow Broløs Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS DANNERHØJ SAVVÆRK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2013 Bo Sørensen Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Arkitekt MAA Ole Justesen ApS

Læs mere

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS Årsrapport 24. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/11/2014 John Bo Kristensen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS Årsrapport 1. maj 2013-30. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/09/2014 Lars Stig Duerhart Dirigent Side

Læs mere

KOLDING TOTALENTREPRISE ApS

KOLDING TOTALENTREPRISE ApS KOLDING TOTALENTREPRISE ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/09/2013 Jørn Hansen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 73 29 30 00 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 18911310 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 dirigent Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

SEMPER AVANTI ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SEMPER AVANTI ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SEMPER AVANTI ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01/2015 Klaus Kjær Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Biografforeningen Kino Møn Storegade Stege. 6. regnskabsår CVR. NR

Biografforeningen Kino Møn Storegade Stege. 6. regnskabsår CVR. NR Biografforeningen Kino Møn Storegade 55 4780 Stege 6. regnskabsår CVR. NR. 34169144 ÅRSRAPPORT FOR 1. JANUAR 2016 TIL 31. DECEMBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

LA ENTREPRENØR SERVICE ApS

LA ENTREPRENØR SERVICE ApS LA ENTREPRENØR SERVICE ApS Lyngholmpark 95 3520 Farum Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2016 Sarah Skyum

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TYLSTRUP AUTOHANDEL ApS

TYLSTRUP AUTOHANDEL ApS TYLSTRUP AUTOHANDEL ApS Tylstrupvej 35 9382 Tylstrup Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2017 Michael Sudergaard

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 3. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Martin Engbjerg Dirigent Side 2

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/11/2014 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Henrik Clausen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS HUNDSBÆK PLANTAGE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2015 Finn P. Nielsen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

SUNWRAP.DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SUNWRAP.DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SUNWRAP.DK ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/02/2015 Jesper Sølager Sørensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016 Woodhouse ApS Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N Årsrapport 1. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2017 Bjørn Sebastian

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

MURERMESTER MADS LARSEN ApS

MURERMESTER MADS LARSEN ApS MURERMESTER MADS LARSEN ApS Præstemosevej 30 3480 Fredensborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2016 Mads

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Commercial Group ApS

Commercial Group ApS Commercial Group ApS CVR 25077148 ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2016 Dirigent 1 INDHOLD Side Påtegninger: Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning:

Læs mere