Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013 - 1 -"

Transkript

1 Årsrapport

2 Forord DRIFT blev etableret i 1999 som Teknik og Miljøs udførende enhed. DRIFT beskæftiger sig primært med drift af veje, grønne områder. DRIFT har siden 2010 gennemgået en større udvikling og forandring. DRIFT har ændret organisations- og styringsform til en model benævnt Helhedsorienteret Drift (HOD). HOD skal sikre rammerne for fortsat professionel udvikling på såvel borgertilfredshed, faglig kvalitet, medarbejdertrivsel og økonomi. DRIFT aflægger regnskaber indenfor 3 områder: 1. Økonomi 2. Miljøindsats (ISO 14001) 3. Social indsats - 2 -

3 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Mission Resultat Udvikling og produkter Afsætnings- og markedsforhold Produktion og beskæftigelse Investeringer Kommentarer til næste år Ledelsesstruktur Nøgletalsberetning Miljøberetning Beretning om socialt ansvar, trivsel og sociale indeks Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Balancen Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter til regnskabet Påtegning og erklæring Ledelsens påtegning

4 1.0 Ledelsesberetning 1.1 Mission DRIFT er en organisation i Herning Kommune, der arbejder helhedsorienteret med driftsplanlægning, udbud og udførsel af kernedriftsopgaver inden for teknik og miljøområdet. DRIFTs vigtigste formål er at medvirke til at Herning Kommune fortsat er en velfungerende kommune. DRIFT løser opgaver i et samarbejde med andre offentlige myndigheder og private aktører, med det formål, at skabe mest mulig værdi inden for de tekniske, økonomiske, miljø og social givne rammer DRIFT påtager sig som arbejdsplads et samfundsansvar. Vores personalepolitik bygger på social ansvarlighed og i den daglige drift tænker vi hele tiden på at skåne miljøet. 1.2 Resultat Udgangspunktet er at DRIFT er en nul-budget virksomhed, der ikke skal tjene penge, men sikre at driftsydelserne udføres effektivt og konkurrencedygtigt i et offentligt / privat samarbejde. Dermed sikres at skatteborgerne får maksimal udbytte for skattekronerne. DRIFT har i 2013 oplevet en normal vintersituation og udskillelse af genbrugsfolkene til en ny samlet enhed hos Genbrug og Affald. I 2013 er modellen kaldet Helhedsorienteret Drift (HOD) begyndt at virke endnu mere hensigtsmæssigt. DRIFT`s opgaver varetages og udføres mere helhedsorienteret og dermed sikres, at de afsatte kernedriftsmidler bliver brugt så effektivt og rigtigt som muligt i henhold til de politiske vedtagne serviceniveauer

5 1.3 Udvikling og produkter DRIFT har de seneste 4 ½ år arbejdet målrettet og struktureret omkring implementering af Helhedsorienteret Drift (HOD). Lidt generelt om modellen HOD Styringsmodellen er et sammenbygning af tre traditionelle målemetoder der har fokus på den multiple bundlinje og som både evaluerer fortiden og peger fremad i form af en læreproces. De tre traditionelle metoder er: Balanced Scorecard, benchmarking og kvalitetscirklen. I HOD hos Herning Kommunes DRIFT, er der 4 bundlinjer der arbejdes efter. - Borgertilfredsheden - Faglig kvalitet - Medarbejdertrivsel, i daglig tale kaldet kulturprojektet i DRIFT - Økonomi som bl.a. bruges til benchmarking med lignende opgaver udført af private entreprenører DRIFT har et tæt samarbejde med øvrige afdelinger i Teknik og Miljø. Internt arbejdes der i 3 teams, inden for grønne områder, naturområdet og vejområdet. I de enkelte teams, er der ledere og medarbejdere med fra NGO, Vej / Trafik / Byggemodning samt DRIFT. DRIFT har ligeledes et team på idrætsområdet for By, Erhverv og Kultur, samt et team på skoleområdet hos Børn og Unge. Her varetager DRIFT ligeledes den totale drift af idrætsarealer og grøn vedligeholdelse på skoler i et tæt samarbejde med ovennævnte forvaltninger. Ressourcerne skal anvendes mere rigtigt Samfundet står over for udfordringer i de kommende år, flere ældre, færre på arbejdsmarkedet m.m. Vi anser modellen som et led i, at vi bruger vores ressourcer bedre på de enkelte opgaver og at tilliden internt er tilstede, så trivslen er stigende og dermed lysten til at påtage sig et større ejerskab for opgaverne og en udvikling

6 DRIFT har lavet en Vision 2020 som fortæller om det gode liv for vores borgere i Herning Kommune. Vision 2020 for DRIFT er lavet som en Lego model gennem et kontinuerligt og vedholdende udviklingsforløb i DRIFT der vil fortsætte de kommende år. Teknik og Miljø er der lavet en ny identitetsvision i 2014 for hele forvaltningen "Sammen skaber vi bedre løsninger

7 Den gode historie om det offentlige / private samarbejde (Sammen skaber vi bedre løsninger) I DRIFT har vi altid haft tradition for at samarbejde med de private entreprenører. Det mener vi er vigtig for at udvikle DRIFT. Men vi mener også, vi kan bidrage til udviklingen ved de private entreprenører, som vi samarbejder med. Den gode historie handler om MCH Arena, hvor vi sammen med de private skabte en bedre løsning. Samarbejdet opstod i forbindelse med at der i 2013 skulle afholdes EM i dressur og ridebane spring på MCH Arena ved Messecenter Herning. Herning Kommunes DRIFT har siden 2003 haft plejen på banen på MCH Arena. Det betyder at vi har en stor viden og kendskab til banen og de forhold, der er på den. Da det lå klart at dette stævne var en realitet, kontaktede Messecenter Herning, Herning Kommunes DRIFT. Vi fik fremlagt opgaven og gik straks i gang med at undersøge markedet for samarbejdspartnere. Det som opgaven gik ud på var, at afdække banen i 16 dage, hvilket ville betyde, at den ikke kan overleve denne behandling. Det betød, der skulle et helt nyt græstæppe på banen. I Danmark findes der to leverandører til sådan en opgave. Den ene på Sjælland, den anden nede ved Ribe. Efter kontakt med disse to prodocenter faldt valget på den producent, som vi har haft et godt samarbejde i mange år. Vi havde nogle helt særlige forhold der skulle findes løsninger på. Jordtype og græstype samt tykkelsen på de tørv som skulle rulles ud. Det var kun halvdelen af opgaven. Der skulle også findes en samarbejdspartner som vi skulle bruge til rømme det gamle tørv af. Valget faldt på en privat entreprenør med godt kendskab til den type opgave. Et firma som har specialiseret sig i opgaver af denne type. Til sidst skulle der findes samarbejdspartnere som kunne udlægge den nye tørv. Dette valg faldt på leverandør med stort erfaring i rullegræs. Allerede op gennem 2011 og 2012 blev den nye bane anlagt nede ved Ribe efter vores anvisninger. Messecenter Herning var løbende orienteret gennem hele forløbet fortsatte med tæt dialog mellem de forskellige aktører. Dertil skal siges at vi var i den heldige situation at MCH Arenaen blev hædret med prisen som Danmarks bedste bane i Det betød naturligvis der var et ekstra pres på opgaven og der var store forventninger til den nye bane. Ride stævnet blev afholdt med stor tilfredsstillelse. Vi overtog banen tirsdag morgen, da rytter folket var væk. Derefter gik vi i gang med opgaven og de næste dage var der et tæt samarbejde mellem entreprenørerne og Herning Kommune DRIFT s folk. Den efterfølgende lørdag var banen færdig. Der var arbejdet i døgndrift fra alle sider, og alle var enige om at det var et meget tilfredsstillende resultat. Banen blev 14 dage senere taget i brug af FC Midtjylland ned en stor sejr over Brøndby

8 Da vi gik på vinterferie efter endt sæson, var vi i den heldige situation at banen igen blev kåret som den bedste superligabane i efterårs sæsonen. Dette er blot et eksempel på at når vi samarbejder på kryds og tværs af offentlige og private skel, kommer der et rigtigt godt produkt ud af det. Sammen skaber vi bedre løsninger 1.4 Afsætnings- og markedsforhold DRIFT har i 2013 oplevet en faldende omsætning fra 94 mio. kr. i 2012 til 88 mio. kr. Det skyldes at DRIFT har mistet omsætning grundet udskillelse af genbrugsområdet til ny samlet enhed hos Genbrug og Affald. Samlet set, har der været en god efterspørgsel på DRIFT s ydelser som skyldes den store knowhow samt lokalkendskab. 1.5 Produktion og beskæftigelse DRIFT arbejder strategisk med innovation og nytænkning ud fra princippet om mere for mindre ved bl.a. at anvende udlicitering som et læringsinstrument, til benchmarking af udvalgte ydelser, tilpasset et niveau hvor det harmonerer med en optimal egenproduktion. Se også den gode historie når det offentlige og private sammen skaber bedre løsninger side Investeringer DRIFT laver årligt investeringer svarende til afskrivningerne. På den måde vedligeholdes kommunens aktiver. I 2013 er investeringsniveauet på maskinområdet hævet ca. 0,9 mio. kr. Oversigt over ultimo anskaffelsessum kr grunde og bygninger driftsmateriel og maskiner år - 8 -

9 1.7 Kommentarer til næste år DRIFT har fokus på 5 effektmål i 2014, de er kort beskrevet nedenfor og tager udgangspunkt i Vision 2020 og Teknik og Miljøs identitet skabende vision Sammen skaber vi bedre løsninger. 1) Spor: mere til bedre, effektmål = digitalisering og IT. Handlinger i 2014: Indkøb af nyt system til håndtering af henvendelser fra borgere og egne medarbejdere Plan for indkøb af nye tablets / smartphones IT undervisning (LKV projekt) læse, kommunikere i virksomheder plan og program gennemføres 2) Spor: samarbejde, effektmål = (HOD) Handlinger i 2014: At medarbejderen er med på kvalitetsaudit At der laves borgermålinger og følges op på dem synliggøre det bliver gjort som borgerne har været med til at påpege Prioritere tiltag der udvikler det private og offentlige samarbejde - 9 -

10 Udvikling af velfungerende metoder så man bedre kan benchmarke (der hvor det giver mening og værdi) Fortsætte det udviklende samarbejde i teams (HOD) med andre afdelinger / forvaltninger. 3) Spor: Engagement, effektmål = ledelse og rollefordeling Handlinger i 2014: Dialog med 3F om muligheder for mere fleksible arbejdstider (lokalaftaler) Bevidsthed om hvordan egen ledertid anvendes og hvad der skal gøre mindre / mere af Lederworkshops og personlig lederudvikling på drifts- og holdlederniveau ERFA deltagelse på driftslederniveau (ny tværgående gruppe via KEF Kommunalt Entreprenør Forum) Forbedre ledermøderne så de ikke kun handler om drift, men mere omkring temaer i forhold til det strategiske og udviklings- og læringstiltag 4) Spor: Engagement, effektmål = refleksion om mål og egen hverdag Handlinger i 2014: Tillidsbaserede samtaler italesættelse / refleksion MUS 365 dage om året reflekteret MUS Nogle værktøjer, punkter som medarbejderne kan forholde sig til Refleksion er en naturlig del af ledermøderne Evaluering for læringens skyld skal gøres struktureret Medarbejderarrangement med en vis grad af refleksion Forstærke refleksionsdelen af kvalitetssikringen Træning i evnen til at stille reflekterende spørgsmål (drifts- og holdledelse) 5) Spor: Mere til bedre, effektmål = bevidst kvalitetsadfærd Handlinger i 2014: Uddannelse genopfriskning af kvalitetsuddannelse Materiale udleverede kort og beskrivelser Beskrivelse af vejområdets kvalitet til sæson 2015 Aftale med privat rådgiver til udarbejdelse af dele af kvalitetsbeskrivelsen på vejområdet

11 1.8 Ledelsesstruktur DRIFT`S organisationsdiagram for 2013 DRIFT Afdelingsleder Peter Dalsgaard Driftssekretariatet Administration og økonomi Rikke H. Kristensen Lilian Andersen Heidi Østergaard Jette M. Søndergård HR / personale Maria Have Kontrakt, udvikling og miljø Morten Lange Søren Boel Fyhn Kontrakt/udbud Private leverandører Værkstedet Værkstedsleder Søren Andersen Værkstedspersonal e Bygninger Park syd og idræt Driftsleder Anders Nielsen Græspleje Holdleder Lars Hansen Park Herning, Hammerum/Gjellerup Holdleder Per Nielsen Parker i syd Holdleder Margit Andersen Stadioninspektør Bo Eyro Vejområdet Driftsleder Poul Erik Brøde Holm Vejmandstilsyn Holdleder Hans Simomsen Almen vejdrift / asfalt Anlæg og service Parker nord Driftsleder Svend Erik Blaabjerg Centrum og byparker Holdleder Flemming Skarregaard Fortove Holdleder Christian Søndergaard Grønt anlæg Holdleder Steve Dean Rasmussen VIV (5-10) Jobafklarings gruppe CEB

12 1.9 Nøgletalsberetning Dækningsgrad % Dækningsgrad år Dækningsgraden er faldet med 2 % fra 23 % i 2012 til 21% i Dækningsgraden er dog steget 1,2% i forhold til 19,8% i Den mindre dækningsgrad fremkommer ved en nedgang i omsætningen som følge af at genbrugsområdet blev flyttet fra DRIFT til Genbrug og Affald pr. 1. april 2013, samt en mere normal vinter i 2013 i forhold til Et mindre sygefravær på 0,3 % i 2013 har givet en bedre udnyttelse af personaleressourcerne. Nøgletal % 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, år Overskudsgrad Afkastningsgrad Investeringernes omsætningshastighed Kapacitetsgrad Kapacitetsgraden er faldet i forhold til 2012 fra 2,14 til 1,88. Dette er positivt da kapacitetens lønsomhed ikke er faldet mere med baggrund i at bruttoresultatet er faldet med 3 mio. kr. Det betyder, at udnyttelsen af administrationsressourcen ikke er ændret i forhold til Investeringernes omsætningshastighed er faldet lidt i forhold til 2012 med baggrund i den mindre omsætning

13 Afkastningsgraden og overskudsgraden er faldende i forhold til 2012 jf. mindre omsætning Nulpunktsomsætning kr Nulpunktsomsætning år Nulpunktsomsætningen er steget i forhold til Der er mindre administrations- og faste omkostninger. Grunden til det stigende nulpunkt, er den faldende dækningsgrad

14 2.0 Miljøberetning DRIFT er certificeret efter den internationale miljøledelsesstandard ISO :2004 på miljøområdet. DRIFT s arbejdsmiljøindsats er indarbejdet som en del af miljøledelsessystemet som sikrer at der også inden for arbejdsmiljøet hele tiden sker forbedringstiltag. I 2013 har de væsentligste forhold på miljø- og arbejdsmiljøområdet været: Anvendelse af ny teknologi, som f.eks. robotgræsklippere og udstyr såsom hækklippere mm. Særlig på græsklipningsområdet hentes der i øjeblikket markante miljømæssige gevinster ved at have investeret i meget effektivt græsklippemateriel som hurtigt kan flyttes rundt. Indkøb af maskiner og køretøjer sker typisk med minimum EURO 5 motorer, AdBlue-teknologi og partikelfiltre. Der var behov for udskiftning af hele taget på administrationsbygningen. Dette har betydet, at den planlagte udskiftning af vinduer og døre på nordsiden af både administrations- og værkstedsbygningerne på Hammershusvej ikke har været prioriteret i Tiltaget iværksættes senere. Opsætning af 66 solcellepaneler på taget af værkstedsbygningen er udskudt pga. sagsbehandling og mulig tilskud/støtte til etablering. Udgiften til etablering af solcelleanlægget foreslås overført til At skabe indsigt i at kunne optimere bekæmpelse af ukrudt i fuget fast belægning. Der er foretaget opsøgende arbejde i forhold til vurdering af udstyr og anvendelse af aktivstoffer. Baggrunden er, at gasforbruget reduceres væsentligt ved brug af nye metoder og andre midler end gas. Det vurderes umiddelbart til at have en positiv miljøeffekt og rationaliseringspotentiale, men de konkrete miljøeffekter skal undersøges nærmere. Afholdelse af Hold Herning By Ren Pga. vejr og sne gav det ikke mening af afholde Hold Herning By Ren i forbindelse med Herning By 100 års jubilæum. Derimod blev arrangementet afholdt i uge 47 sammen med Hold Danmark Rent kampagnen Kan du ramme? Der blev indsamlet 240 kg affald og uddelt lommeaskebægre. Indretning af materialpladsen på Hammershusvej er foretaget så der er lettere adgang til sorteringsbokse med det respektive affald. Der er i årets løb tjekket op på og fulgt op på renhold/ryddelighed på de forskellige pladser samt i køretøjer

15 Arbejdsmiljøgruppen og MED-udvalget har drøftet den lokalt tilpassede vold-, mobbe-, chikanepolitik. Politikken mangler dog endelig vedtagelse som sker i Der er iværksat et intro-forløb for nye medarbejdere. De nye ansatte har taget rigtig godt imod introkurset. Forløbet har været skræddersyet med henblik på den enkeltes arbejdsfunktion men også fælles forløb i forhold til miljø, arbejdsmiljø, DRIFT som arbejdsplads herunder mål, visioner og strategier. Forløbet har været tilrettelagt så det har passet hensigtsmæssigt i forhold til anvendt tid, funktion, opfølgning og generel information. Et af målene er at skabe forståelse for hvorfor man som medarbejder skal agere både arbejdsmiljø- og miljø rigtig. 2.1 Forventningerne til 2014: Hold Herning Ren - indsats for henkastet affald i centerbyer og mindre byer. Fokus på forebyggende indsats på skoler samt fortsætte Hold Herning By Ren Hold Gågaden ren i Herning centrum i samarbejde med Herning City-forening og særlige forretninger. Kemikaliehåndtering genopfriskningskursus i Chemi-Control for alle medarbejdere samt ajourføring af kemikaliefortegnelse med substitution af 0-5 produkter. I samme forbindelse medarbejderkursus i renholdelse/ryddelighed både internt og eksternt. Indkøb af materiel som reducerer miljøbelastningen bl.a. lad biler, traktorer og græsklipningsudstyr. Forbedre affaldsplanen for Herning Stadion samt optimere varmeforbruget. Deltagelse i "Cirkulære grønne forretningsmodeller" omkring genanvendelse af arbejdstøj

16 3.0 Beretning om socialt ansvar og indeks for 2013 (Det Sociale Indeks) Det sociale indeks i Drift Procentpoint Indeks social ansvarlig Årstal Det Sociale Indeks blev i efteråret 2013 målt til 78,5. Resultatet er en lille stigning på 0,4 point i forhold til En score på 60 og derover indikerer at DRIFT er en social ansvarlig virksomhed At tage et socialt ansvar, lægger vi i DRIFT stor vægt på og tager opgaven alvorligt. Vi vil gerne være med til at gøre en forskel, også der hvor det ikke altid er den nemmeste løsning, der er den billigste og bedste. Der er i dag borgere, der har svært ved at følge med i den udvikling, som er sket i vores samfund. Det er de borgere som efter et praktikforløb i DRIFT, på Herning Kommunes vej- og park arealer, måske får den nødvendige selvtillid og får troen på sig selv tilbage. Det kan ikke undgås at det ind i mellem også giver os nogle udfordringer, men vi prioriterer opgaven og afsætter tid til det, så borgeren der er i praktik hos os, får en god oplevelse af at være på arbejdsmarkedet og hos os. Det sociale ansvar udvises bl.a. ved et samarbejde med Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse (CEB), Jobcentret, Knudmoseskolen og Projektenheden under Herning Kommune. Vi har i 2013 haft 10 personer i 4 ugers praktik, 4 i løntilskud, 4 i praktik fra fagskoler, 2 fra folkeskoler og endelig har vi i år fået vores første EGU elev. EGU elever er unge mennesker under 25 år med særlige behov. Uddannelsen tager 2 år og har til formål at gøre unge uddannelsesparate. Dvs. at de efter forløbet er bedre rustet til at starte på en almindelig erhvervsuddannelse

17 DRIFT s medarbejdere tilkendegiver at kulturprojektet er en medvirkende årsag til den høje score på Det Sociale Indeks. Arbejdet har siden 2010 bestået i, at der er brugt tid og ressourcer på at ændre kulturen i DRIFT ved at have fokus på medarbejdernes trivsel. Dette er sket i form af bl.a. FVU-konceptet hvor der tilbydes dansk, matematik, ordblinde- og almen ITundervisning, positive redskaber som grøn og rød bane, den gode historie og kontrolcirklen samt et nyt APV-koncept, der bygger på dialog om det psykiske arbejdsmiljø. I 2013 indgik DRIFT i et LKV-projekt (læsning og kommunikation i virksomhederne), hvor vi har sat fokus på, at medarbejderne bliver bedre klædt på i almen IT-forståelse, idet digitalisering også bliver en del af hverdagen for produktionsmedarbejderne, som udfører praktiske opgaver. Trivslen i DRIFT har også kunnet måles på den store tilslutning til sociale arrangementer. I juni måned var alle medarbejdere med til en uforglemmelig dag, hvor vi kørte Le Mans i Tørring ActionZone. Her blev der sat fokus på samarbejde, kommunikation og hvad der tjener helheden frem for en selv. Alle medarbejdernes individuelle kompetencer kom i spil på en ny måde, der var med til at styrke samarbejdet mere bredt i DRIFT, der var fokus på den gode korpsånd og den grønne bane, hvor det gode humør altid smitter til en positiv indgang til opgaveløsningen. Den øgede trivsel i DRIFT har også været med til at nedbringe sygefraværet, der er faldet markant de sidste tre år: Sygefraværsprocent 4,93 5,02 3,30 3,

18 Årsregnskab 2013 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for DRIFT aflægges i overensstemmelse med regnskabslovens bestemmelser for selskaber. Indtægter og omkostninger som indgår i årets resultat, fordeles i det omfang de direkte eller indirekte kan henføres til afsnittene på et pålideligt grundlag. Omkostninger som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse omfatter vareforbrug, timer og maskinforbrug. Resultatopgørelsen Omsætningen Omsætningen omfatter drift- og anlægsarbejder inden for vej- og parkområdet generelt, arbejder for øvrige afdelinger/forvaltninger inden for Herning Kommune, eksterne kunder inden for park- og vejområdet og vintertjeneste som de vigtigste segmenter. Produktionsomkostninger Produktionsomkostningerne omfatter de omkostninger, der er medgået for at opnå årets omsætning. I kostprisen indgår vareforbrug, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte omkostninger såsom gager. Kapacitetsomkostninger I kapacitetsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af drift, herunder omkostninger til det administrative personale, kontoromkostninger og bygningsvedligeholdelse. Finansielle omkostninger Finansielle omkostninger omfatter den fastsatte forrentning af den af Herning Kommune investerede kapital i anlægsaktiverne

19 Balancen Materielle aktiver Grunde, bygninger, maskiner samt andre midler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Materielle aktiver afskrives lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør Bygninger inkl. installationer Biler, mindre maskiner/driftsmidler Lastbiler og øvrige større investeringer 20 år 5-10 år år Grunde afskrives ikke Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensynstagen til aktivets scrapværdi og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Scrapværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og gennemgås løbende. Varebeholdninger måles til kostpris efter sidste indkøb

20 Resultatopgørelse 2013 RESULTATOPGØRELSE 1/1-31/12 Note Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat før afskrivninger og finansielle udgifter Afskrivninger Resultat af primær drift Finansielle udgifter Resultat før ekstraordinær poster Ekstraordinære gevinster Ekstraordinære tab på solgte aktiviteter Årets resultat

21 Balance pr. 31/ Note 31/ / / AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 6 Grunde og bygninger Driftsmidler og maskiner ANLÆGSAKTIVER, I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger Mellemregning med Herning Kommune Igangværende arbejder Formeget betalt i renter til Herning kommune OMSÆTNINGSAKTIVER, I ALT AKTIVER, I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Primo egenkapital Overført resultat EGENKAPITAL, I ALT GÆLD Mellemregning Herning Kommune Kortfristet gæld Moms GÆLD, I ALT PASSIVER, I ALT

22 Noter til regnskabet 2013 Note NETTOOMSÆTNING Udførte drifts- og anlægsopgaver Genbrugspladser Igangværende arbejder Forudfaktureret debitorer Lager Genbrug - asfalt, tegl og beton PRODUKTIONSOMKOSTNINGER (vare- og løn-/gageforbrug) Park og vej området løn Genbrugspladser/renseanlæg løn Materiel og værksted Vareforbrug Håndværktøj og beklædning ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Gager og øvrige personaleomkostninger Lokaleomkostninger Kommunikation Kontorhold, IT-udstyr, konsulenter m.v AFSKRIVNINGER Grunde og bygninger Driftsmidler og maskiner FINANSIELLE UDGIFTER Renter og gebyrer i forbindelse med kreditfaktura Renter af mellemregning med Herning Kommune Renten beregnes af gennemsnitlige bogførte værdi af maskiner og bygninger. Året 2013 forrentning er 5% Bygninger: Hammershusvej 7 mfl. ( )/ Maskiner: ( )/ % forrentning Betalt forrentning Betalt for meget i forrentning

23 Noter til regnskabet Note 6 GRUNDE OG BYGNINGER 31/ / / Hammers- Hammers- Hammershusvej husvej husvej Anskaffelsessum pr. 1/ Tilgang i forbindelse med ny kommune Tilgang til anskaffelsessum Afgang til anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 31/ Afskrivninger pr. 1/ Årets afskrivning Tilbageførte tidligere års afskrivninger Tilbageført afskrivning ved salg Akkumulerede afskrivninger pr. 31/ Regnskabsmæssig værdi pr. 31/ DRIFTSMIDLER OG MASKINER Anskaffelsessum pr. 1/ Tilgang i forbindelse med ny kommune Tilgang til anskaffelsessum Afgang til anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 31/ Afskrivninger pr. 1/ Årets afskrivning Tilbageført afskrivning ved salg Akkumulerede afskrivninger pr. 31/ Regnskabsmæssig værdi pr. 31/

24 8 MELLEMVÆRENDE HERNING KOMMUNE 31/ / / Mellemværende 1/ Renter til Herning Kommune d Resultat før afskrivninger c Ændring af kapitalfremskaffelse Ændring af anlægsaktiviteter Mellemregning 31/12 med Herning Kommune c Beskrivelse af anlægsaktiveteter: Nye investeringer bygninger Køb af materiel Salg af materiel Lagertilførelse d Ændring i kapitalfremskaffelse Igangværende arbejde For meget betalt i renter Modtagne forudbetalinger Skyldig moms Afstemning af likviditet Resultat før afskrivning og forrentning Køb af materiel Salg af materiel Investering bygninger (anlægsbudget) Investering i IT (anlægsbudget) Renter Afgang/Tilgang i varelager Igangværende arbejder Igangværende arbejder, ovf til Likviditet Likviditet i øs

25 Påtegning og erklæring Ledelsens påtegning Afdelingslederen for DRIFT har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013 for DRIFT i Herning Kommune. Alle posteringer sker i henhold til Herning Kommunes retningslinjer og procedurer. DRIFT s forretningsgange og bogføringer revideres derfor sammen med den øvrige del af kommunen. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabslovens principper. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere oplysningskrav til årsrapporter for selskaber. På den baggrund anser ledelsen den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således at årsrapporten giver et retvisende billede af DRIFT s aktiver, passiver pr. 31. december 2013 og resultatopgørelse for

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Det Falsterske Digelag. Årsrapport

Det Falsterske Digelag. Årsrapport Det Falsterske Digelag Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning Oplysninger om Digelaget 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115 Årsrapport for 2013 Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk 4951 Nørreballe CVR-nr. 28016115 Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5 Årsregnskab 2013:

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005 SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2005 26/8 2005 Bilag 2: Årsregnskab 2004/2005 i udkast for Strøm og Modstand A/S Strøm og Modstand A/S Transformatorvej 50, 9999 Elby Foreløbigt

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis...

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis... Indholdsfortegnelse Bestyrelses regnskabserklæring..................................... 1 Revisors påtegning............................................... 1 Uafhængig revisors erklæring om review..............................

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. CVR 23 37 31 14

SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. CVR 23 37 31 14 SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. CVR 23 37 31 14 ÅRSRAPPORT 2011 Selskabsoplysning Skamlebæk Vandværk a.m.b.a. Kildevangsvej 10 4540 Fårevejle Hjemmeside: www.skamlebaekvand.dk CVR-nummer: 23373114 Regnskabsperiode:

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 79295600 Telefax 72293030 www.kpmg.dk 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS

RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Provstegården, Provstegade 10, Box 4002 DK-8900 Randers Tlf: 87 10 63 00, Fax: 87 10 63 01 E-mail: Randers@bdo.dk

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

TERNDRUP IDRÆTSCENTER. Årsrapport for 2014

TERNDRUP IDRÆTSCENTER. Årsrapport for 2014 Terndrup Halvej 5 9575 Terndrup CVR No. 34296219 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisorernes erklæringer 4 Virksomhedsoplysninger 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere