nordisk kulturfonds årsberetning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nordisk kulturfonds årsberetning 2013"

Transkript

1 nordisk kulturfonds årsberetning 2013

2 Nordisk Kulturfonds Årsberetning layout: mar mar co. studio omslagsfoto: koli environmental art festival 2013 roots in the sky foto: vigdis haugtrø denne publikation er udgivet online og kan hentes på

3 Årsberetning for Nordisk Kulturfond 2013 Indledning Fondens formål, virksomhedsidé og prioriteringer Fondens opgave Prioriteringer/fokusområder Fondens bidragsvirksomhed Bidragspolitik Kvalitetssikring Antallet af ansøgninger Projekternes virksomhedsområder Projekternes aktivitetsformer Ansøgernes organisationsform og hjemsted Fondens særlige satsninger Årets Nordiske Kulturbegivenhed Årets Nordiske Kulturfestival for børn og unge Årets Nordiske Kulturbegivenhed Mangfoldighed & inklusion Omverdensanalyse Kommunikation Fondens organisation Fondens bestyrelse og sekretariat Fondens økonomi og projektadministration Fondens indtægter Fondens udgifter Sekretariatets behandling og opfølgning af projekterne Oversigt over bevillinger Liste over bevillinger i Årsregnskab

4 Indledning Nordisk Kulturfond arbejder for at gøre Norden nærværende ved at engagere de nordiske kulturaktører og bidrage økonomisk til deres samarbejde. Fonden udvikler kulturlivet i Norden og revitaliserer det uformelle nordiske samarbejde, og bidrager kontinuerligt til at det nordiske kultursamarbejde gentænkes og genskabes. Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter initieret og udført af både professionelle og amatører. Fonden er åben for såvel enkeltpersoner som for frivilligorganisationer, private og offentlige organisationer og institutioner. Bidragsvirksomheden er også i 2013 kendetegnet ved en stor bredde. Fonden modtog i ansøgninger, heraf blev 792 realitetsbehandlet. Fondens støttestruktur opmuntrer til et bredt nordisk kultursamarbejde og dette ses afspejlet i ansøgningerne. Fonden bevilger mindre beløb, har fire årlige frister og arbejder med kort behandlingstid. Cirka 70 % af Fondens bidrag er på under DKK , og under 3 % af Fondens bevillinger er på over DKK Gennemsnitsbevillingen i 2013 var på DKK Fonden kan maksimalt yde støtte på DKK til ét projekt. Af 792 gyldige ansøgninger i 2013 bevilgede Fonden støtte til 199 projekter. 25 % af de realitetsbehandlede ansøgninger fik bevilget støtte. Den samlede støtte til projekterne, herunder Fondens egne projekter, var i 2013 på DKK I 2013 blev der sat øget fokus på ansøgerkommunikationen, der blev forbedret og understøttet af nedfældede bedømmelseskriterier. Fonden arbejder også på en ny kommunikationsstrategi og ønsker blandt andet derigennem at få skabt større komplementaritet i forhold til Ministerrådets støtteordninger administreret gennem Kulturkontakt Nord og Nordplus-ordningerne. Fonden ønsker samtidig at skærpe sin profil som et transparent støtteorgan, der støtter nordisk kultursamarbejde bredt. Der blev også i 2013 sat fokus på at nå ud til nye ansøgergrupper, dette blandt via Fondens flagsskib Årets Nordiske Kulturbegivenhed, DIGITAL , der skulle stimulere til mere nordisk samarbejde mellem aktører inden for feltet digital kunst og kultur. Det skete også igennem en genoptagelse af arbejdet mod det strategiske mål at opnå en større mangfoldighed inden for ansøgerkredsen. Inden for prioriteten Mangfold og Inklusion er kunstnernetværksmøderne genoptaget i Helt overordnet igangsatte Nordisk Kulturfond en omverdensanalyse for perioden 2008 til og med 2012 for blandt andet for at se på Fondens bidragspolitik gennem en profilanalyse af ansøgninger og sætte denne i kontekst med relevante samfundsforandringer, fremfor alt kulturpolitiske og kulturelle forandringstendenser i tiden, for at reflektere over hvilke implikationer resultatet har for Fondens fremtidige bidragspolitik. Vigtigt var også, at Fonden får en vurdering af de forandringer og fornyelser af arbejdsformer og støtteformer som er sket i Fonden i perioden. Omverdensanalysen skal være et af fundamenterne for den fremtidige udvikling af Fonden. 2

5 1. Fondens formål, virksomhedsidé og prioriteringer 1.1 Fondens opgave Fondens virksomhed reguleres i en mellemstatslig aftale, Overenskomsten om Fonden, der blev underskrevet i 1966 og senest ændret i Fondens opgave er at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande: Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Ifølge overenskomsten omfatter Fondens virksomhedsområde det nordiske kultursamarbejde i hele dets udstrækning inden for og uden for Norden. Fonden medvirker til o at give det lokale og nationale kunst- og kulturliv i Norden en ekstra dimension, som medfører et rigere kulturliv for alle indbyggere i Norden. o at kunst- og kulturlivet i Norden får større opmærksomhed hos et internationalt publikum; at Norden ikke kun er modtager af nye impulser, men også videreformidler kunst, kultur og erfaringer til andre lande. Dette er en følge af, at Fonden bevilger økonomisk støtte til aktiviteter som o muliggør møder omkring kunstneriske og kulturelle oplevelser mellem indbyggere fra forskellige dele af Norden. o formidler kunst og kultur skabt i Norden for et publikum såvel inden for som uden for Norden. o stimulerer og udvikler netværk inden for kunst og kultur i Norden eller i internationale miljøer med nordisk deltagelse. 1.2 Prioriteringer/fokusområder Inden for rammerne for Fondens brede virksomhedsområde havde Fonden følgende prioriteringer i 2013: Fonden støtter nordisk samarbejde i det professionelle kulturliv og i frivilligsektoren i bred forstand med særlig prioritering af aktiviteter: o o o o der konkret fremmer børn og unges aktive deltagelse i det nordiske samarbejde inden for kunst og kultur der gennem kunst og kultur, æstetiske og kunstneriske processer/metoder bidrager til at øge nabolandssprogforståelsen i Norden. der bidrager til mangfoldig inkludering og deltagelse i det nordiske kultursamarbejde samt aktiviteter, der spejler/reflekterer nutidens mangfoldige nordiske fællesskab. der gennemføres i tyndt befolkede områder, såsom Vestnorden og de nordlige og østlige randområder i Norden. På Fondens hjemmeside kan man se nogle udvalgte projekter der illustrerer den store bredde der er i bevilgede projekter: Fonden har i 2013 søgt mere målrettet at generere ansøgninger inden for de prioriterede områder blandt andet ved mere strategisk at arbejde med information og kommunikation. 3

6 I de efterfølgende afsnit følger en kort beskrivelse af Fondens forvaltning; dets bestyrelse og sekretariat. Afslutningsvis redegøres for, hvordan bestyrelsen har disponeret sin bevilling og øvrige indtægter, samt hvordan sekretariatet har arbejdet med opfølgningen af projekterne. 2. Fondens bidragsvirksomhed 2.1 Bidragspolitik Baggrunden for etableringen af Fonden i 1966 var at opnå en hurtigere og smidigere finansiering af det nordiske kultursamarbejde. For at nå dette mål har Fonden i 2013 haft fire ansøgningsrunder for ansøgninger med ansøgt beløb til og med DKK For ansøgninger til og med DKK havde Fonden som mål, at disse skulle være behandlet inden for 8-10 uger, og målet for behandlingen af ansøgninger over DKK er en behandlingstid inden for uger. I 2013 var 197 bevillinger svarende til 99% af bevillingerne, på DKK eller derunder. Fonden bevilger ikke mere end DKK til et og samme projekt. I 2013 var kun to af de bevilgede ansøgninger på over DKK Herudover har Fonden en regel om, at projekter skal være afsluttede inden for to kalenderår efter bevillingsåret. I 2013 var afslutningsgraden på ca. 96% af de projekter, som bevilgedes i 2011 eller tidligere. Bestyrelsens bidragspolitik sigter på primært at give den første grundfinansiering, således at et projekt kan komme videre i sin planlægning, alternativt at bevilge den sidste topfinansiering, således at projektet kan påbegyndes. Dette skal ses i relation til, at det er en generel opfattelse blandt bidragsmodtagerne, at Fondens bidrag genererer fem-seks gange yderligere i bidrag fra andre bistandsydere til et projekt. Da Fonden har relativt mange ansøgningsrunder og oftest bevilger mindre beløb til relativt mange projekter, er Fondens rolle ofte den som tager det første skridt i kunst- og kulturlivet og således virker som spydspids for yderligere finansiering. Fondens bidragspolitik kan sammenfattes til, at den bevilger mindre beløb, ofte og hurtigt. 2.2 Kvalitetssikring For så vidt angår ansøgninger til bevilling på over DKK , bliver disse behandlet i tre etaper: Bedømmelse af sagkyndige, behandling af Fondens sekretariat og bestyrelsens beslutning. For så vidt angår ansøgninger til beløb på op til DKK har bestyrelsen delegeret sin beslutningskompetence til sekretariatet i de tilfælde, hvor sekretariatet følger den sagkyndiges indstilling. Ordningen medfører, at de fleste ansøgere til bevillinger på under DKK kan få svar allerede efter ca. seks uger. Alle ansøgninger på op til DKK , hvor sekretariatet ikke har været enig i den sagkyndiges forslag, behandles elektronisk af bestyrelsen i et internt E-forum. Fondens sagkyndige i 2013 udgjorde 28 personer fra forskellige kunst- og kulturområder i Norden og udpeges af bestyrelsen på forslag fra de nationale kulturmyndigheder og - organisationer. Udover at de sagkyndige skal hjælpe Fondens sekretariat med at kvalitetssikre ansøgningerne, er det en vigtig målsætning dels at få synspunkter fra andre personer uden for det officielle nordiske system, dels at skabe en større national forankring af Fondens arbejde. 4

7 De sagkyndige bliver udpeget for tre år og udgør en ressourcegruppe, som bidrager med værdifulde faglige indspil til Kulturfonden ved at kvalitetsvurdere samtlige ansøgninger og ved at etablere nye kontakter og netværk. Sagkyndige i 2013 Danmark Anne-Louise Sommer Arkitektur Rektor, Danmarks Designskole Henrik Marstal Musik Freelance Tom Ahlberg Tværrkulturelt Ejer af Forlaget Underskoven Ole Winther Museer och kulturarv Kontorchef i MUSEER, Kulturarvsstyrelsen Lisbeth Klixbüll Dans Teaterleder i Åben Dans Lotte Scheutz Film Selvstændig. Dramaturg / Manuskriptkonsulent Færøerne Mikkjal Helmsdal Tværsektorielt Rektor Thorshavns Gymnasium Grønland Dorthe Korneliussen Tværrsektorielt Institutleder, Ilinniarfissuaq, Institut for Læring, Grønlands Universitet Finland Hannele Yrjö-Koskinen Tværsektorielt VD, Frederika Wetterhoff Stiftelsen Vivan Lygdbäck Tværsektorielt Kulturchef, KulturÖsterbotten Sari Lakso Dans Freelance Åland Mervi Appel Tværrkulturelt Avdelningschef Mariehamns kulturbyrå Tom Eckerman Tværkulturelt Kulturchef, Mariehamns stad Island Hlín Agnarsdóttir Teater Forsker / Freelance Norge Gjermund Kolltveit Musik Norsk folkemusikksamling Jorunn Veiteberg Design Forskningsleder, Kunsthøjskolen i Bergen Bjarne Kvinnsland Bildkonst Freelance Khalid Salimi Tværsektoriellt Kunstnerisk leder, Stiftelsen Horisont Aaslaug Vaa Tværsektoriellt Leder enkeltpersonforetak Halvor Voldstad Tværkulturellt Enhetsleder for kultur og lokalsamfunn, bydel Alna/Oslo kommune Sverige Catharina Bergil Tværkulturelt Utbildningsledare för skådespelarutbildningarna på Göteborgs Universitet Magnus Bärtås Billedkunst Professor, KONSTFACK Bitte Eskilson Film Børn- og ungdomsansvarlig, Svenska filminstitutet Satu Gröndahl Sprog og sprogpolitik Leder, Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet Ozan Sunar Tværkulturelt Freelance Eva Susso Litteratur Forfatter Martin Hansson Musik Chef projektledaravdelningen, GöteborgsOperaen Ingrid Kyrö-Linderoth Teater Teaterchef, ordf. i Bibu AB 5

8 2.3 Antallet af ansøgninger I 2013 indkom 1069 ansøgninger. Af disse blev 792 anset for at opfylde alle Fondens retningslinjer og blev herefter realitetsbehandlet. Modsvarende tal for 2012 var 1043, hvoraf 801 var gyldige. I 2013 udgjorde de gyldige ansøgninger et samlet søgt beløb på DKK Ansøgninger Administrative afslag 600 Gyldige Af de 792 gyldige ansøgninger i 2013 blev der bevilget støtte til sammenlignes med 2012, hvor bevillingsgraden var 27%. 25%, hvilket kan 2.4 Projekternes virksomhedsområder Fonden inddeler sine ansøgninger i tre hovedområder: Tværsektorielle, det vil sige kulturprojekter, som også berører en anden samfundssektor (eksempelvis kultur og helse), Tværkulturelle, det vil sige projekter, som berører flere kunst-/kulturområder (eksempelvis visse festivaler) samt Enkelte kunstområder (eksempelvis musikprojekter). Definitionen Enkelte kunstområder skal ikke ses ud fra en kunstpolitisk definition, men mere som en administrativ definition. Det er den enkelte ansøger, som selv klassificerer, hvilken sektor projektet skal tilhøre. Af de bevilgede midler ligger 57 % af projekterne inden for enkelte kunstområder, 36 % inden for de tværkulturelle projekter og 7 % inden for de tværsektorielle projekter. 6

9 Gyldige ansøgninger per sektor Musikområdet har altid haft en stærk position i Fondens bidragsvirksomhed. Af de gyldige ansøgninger i 2013 faldt 27 % indenfor sektoren Musik og musikteater. Nogen specifik forklaring på hvorfor, findes ikke, men der søges til et bredt område (fra folkemusik, kor, pop/rock til klassisk musik), og udøverne tæller både foreninger og enkeltpersoner og såvel amatører som professionelle. 23 % af Fondens bevilgede bidrag vedrører musikprojekter. Angående bidrag til filmprojekter skal det bemærkes, at Fonden ikke bevilger bidrag til filmproduktion. Sektoren Film vedrører hovedsagelig filmfestivaler og seminarer med temaet film. 2.5 Projekternes aktivitetsformer I lighed med bredden i projekternes virksomhedsområde, spænder projekterne også over et stort antal aktivitetsformer. Som det fremgår af statistikken nedenfor, er de to største aktivitetsformer Fonden støtter Festival og Konference, seminar, workshop. 7

10 Andel af bevillinger fordelt på aktiviteter 2.6 Ansøgernes organisationsform og hjemsted Fonden er åben for såvel enkeltpersoner som for frivilligorganisationer, private og offentlige organisationer og institutioner. I 2013 kom 6 % af ansøgningerne fra uddannelsesinstitutioner, 7 % fra private institutioner, 11 % fra private selskaber/bolag, 7 % fra enkeltpersoner, 12 % fra offentlige institutioner og 29 % fra frivilligorganisationer og uformelle netværk, og 16 % fra øvrige uspecificerede ansøgere. Nedenfor ses statistikken for Fondens bevillinger til de forskellige organisationsformer. 8

11 Andel af bevillinger fordelt på ansøgere Et projekt kan gennemføres såvel inden for som uden for Norden, og ansøgeren kan have sit hjemsted uden for Norden. Projekter, hvor ansøgerne er fra Norden, er dog den dominerende gruppe. Af Fondens bevillinger i 2013 gik 91 % til ansøgere i de nordiske lande og selvstyrende områder. Endvidere kan nævnes, at 7 % af Fondens bevillinger i 2013 gik til ansøgere fra Vestnorden (Island, Grønland og Færøerne), og at 6 % af bevillingerne gik til ansøgere fra Nordens østlige nærområder (Rusland, Estland, Letland og Litauen). 3. Fondens særlige satsninger 3.1 Årets Nordiske Kulturbegivenhed Nordisk Kulturfonds særlige og ekstraordinære satsning benævnt Årets Nordiske Kulturbegivenhed, giver hvert andet år et projekt mulighed for at få et ekstraordinært bidrag på op til DKK 3 mio. Formålet med satsningen er at opmuntre kunstnere og kulturudøvere til at tænke i nordisk kultursamarbejde og sammen gennemføre et stort projekt, der kan inspirere andre til samarbejde over de nordiske grænser. Satsningen skal også kaste glans over det nordiske kultursamarbejde i den brede offentlighed. 9

12 3.2 Årets Nordiske Kulturfestival for børn og unge Nordisk Lys/Pohjoinen Valo blev i 2012 udpeget til Årets Nordiske Kulturbegivenhed Unge kunstnere fra alle de nordiske lande får mulighed for at deltage i en vandrende festival, hvor de kan udvikle deres talenter og få nye oplevelser med vejledning fra førende nordiske kunstnere. Festivalens forskellige grupper, musik, teater, nycirkus og visuel kunst kommer til at vandre gennem alle de nordiske lande fra den 19. juli 2014 og slutter med en stor fælles festival i Joensuu i Finland den august Det finske ungdomsteater Satama i Joensuu står sammen med Tornedalsteateret i Sverige for den kunstneriske udførelse i samarbejde med de islandske producenter Hlin Johannesdottir og Vilborg Einarsdottir. I 2013 har der været et tæt samarbejde mellem sekretariatet og projektejerne for at sikre, at Fonden og det nordiske kultursamarbejde opnår maksimal synlighed i forbindelse med projektet. På projektets hjemmeside kan man læse mere om casting af de 75 deltagende unge og se turneplanen: 3.3 Årets Nordiske Kulturbegivenhed Bestyrelsen valgte digital kunst og kultur som Fondens næste store kulturbegivenhed. Satsningen DIGITAL har som formål at stimulere til mere nordisk samarbejde mellem aktører/kunstnere inden for feltet digital kunst og kultur og skabe mere opmærksomhed i Norden på digitalt produceret og formidlet kunst og kultur. Digital teknologi og nye medier tænkes at skulle indgå i alle dele af projektet, både i produktion og formidling og satsningen spænder bredt over alle kunstformer. Satsningen tænkes at kunne være et konkret bidrag til at udvikle denne del af kulturlivet gennem kunstnerisk udveksling på tværs i Norden. Det var til ansøgningsfristen 2. april muligt at ansøge om støtte til forprojektering. Der indkom 31 ansøgninger og ni projekter fik tildelt DKK Satsningen er blevet bredt formidlet, og Fonden har deltaget med et indlæg på konferencen "Truly Digital - Et nordisk økosystem for kunsten", som fandt sted den 1. marts på Louisiana i Danmark, og på en lignende konference i Helsingfors den 20. september og holdt i forlængelse af denne konference et eget informationsseminar om DIGITAL Endelig afholdt Fonden et informationsmøde om DIGITAL den 9. december i København med 70 deltagere. Mødet skulle give deltagerne inspiration til, hvordan man inden for nogle kunstområder kan udvikle nye udtryk ved hjælp af digital teknologi og nye medier og give information om intentionerne med satsningen. Fonden har kontaktet kunstnerforbund i hele Norden lige fra billedkunstner- til scenekunstforbund, undervisningsinstitutioner med kunstnerisk retning og med teknologisk retning og har opsøgt mediefestivaler/netværk for at informere om satsningen. Fristen for ansøgninger til DIGITAL udløber den 15. februar 2014, herefter skal en bedømmelseskomite vurdere de indkomne ansøgninger og Fondens bestyrelse forventes på baggrund af bedømmelseskomiteens indstilling at udpege Årets Nordiske Kulturbegivenhed på sit møde den juni Mangfoldighed og inklusion Fonden er åben for den rige mangfoldighed af kunst og kultur, som kendetegner de nordiske lande. Fondens bestyrelse besluttede i 2007 at iværksætte satsningen Nye nordboere i det nordiske kultursamarbejde fra 2008, og satsningen blev videreført i 2009 og Med denne satsning ønsker Kulturfonden at: 10 o o Informere om de muligheder, der ligger i Fondens støtteordninger. Stimulere til kontakter og samarbejdsprojekter mellem kunstnere og kulturarbejdere med forskellig etnisk baggrund i de nordiske lande.

13 o Initiere flere projektansøgninger til Kulturfonden, der i langt større grad end tidligere kan afspejle den etniske mangfoldighed, som de nordiske lande i dag repræsenterer. Satsningen blev evalueret i 2011 og har i sin fortsættelse ændret titel fra Nye Nordboere til Mangfoldighed & Inklusion. Som følge af evalueringens anbefalinger genoptog Fonden at arrangere et kunstnernetværksmøde i 2013, da det har vist sig at have en effekt på fordelingen af ansøgninger på grupper i Norden og hermed på mangfoldigheden i projekterne. Fonden var derfor for tredje gang vært ved et kunstnertræf den august på Biskops Arnö i Bålsta i Sverige. Formålet var at give deltagerne inspiration og redskaber til at gennemføre og finansiere ideer til internordiske kunst- og kultur projekter. Mødet skulle også skabe muligheder for at skabe nye kontakter og netværk til kunstnermiljøer i andre nordiske lande. På mødet blev der også informeret om nordiske støttemuligheder. På mødet deltog fem kunstnere fra hvert nordisk land, tre med rødder uden for Norden og to med rødder i Norden samt ansatte i de nationale støtteorganer. Efterfølgende har Fonden foretaget en elektronisk spørgeskemaundersøgelse og udarbejdet en evalueringsrapport. Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår, at 100 % enten var meget tilfredse eller tilfredse med deres udbytte af deltagelsen på netværksmødet og 19 ud af 20 ville gerne deltage i et lignende møde i fremtiden. Respondenterne var også positive overfor Fondens intentioner om at skabe en nordisk, kreativ mødeplads. I alt mente 5 af 20 respondenter dog, at det er Irrelevant eller Ved ikke på spørgsmålet om, hvor relevant netværksmødet er i forhold til et nordisk netværk, men det er uvist om dette er konkret negativt, da 19 af 20 respondenter svarede, at de gerne deltager på lignende netværksmøder i fremtiden. 100 % af respondenterne mener, at de vil deltage og/eller initiere et nordisk samarbejde samt anbefale en nordisk støtteordning til andre. Planen er nu at anmode udvalgte deltagere på de tre kunstnernetværksmøder, der også har udført nordiske projekter, om at være ambassadører for Fonden, og der vil blive udviklet en særlig ambassadørpakke som skal klæde ambassadørerne på til at repræsentere Fonden i deres respektive miljøer og informere om bedømmelseskriterier. Desuden ønsker Fonden at etablere et mentornetværk, bestående af nogle af de kunstnere, der har deltaget i kunstnernetværksmøderne. Mentorerne skal bistå nye ansøger i deres arbejde med at udvikle nordiske projekter og i at søge støtte til projekterne. 3.6 Omverdensanalyse Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der hvert femte til sjette år skal foretages mindre omverdensanalyser af Nordisk Kulturfonds virksomhed for herved fortsat at kunne holde sig proaktiv. Seneste omverdensanalyse blev gennemført af Högskolan i Borås, Center for Kulturpolitiske Studier, der blev offentliggjort i Der indkom tre tilbud på at lave den nye omverdensanalyse, og bestyrelsen besluttede på baggrund af en indstilling af en forsker, at opgaven skulle gives til Uni Rokkan Senteret, Bergen Universitet. Rokkan Senteret skal lave en evaluering og omverdensanalyse af Nordisk Kulturfonds virksomhed for perioden fra og med 2008 til og med 2012 og blandt andet se på Fondens bidragspolicy gennem en profilanalyse af ansøgninger, både bevilgede og dem der har fået afslag. Resultatet af profilanalysen skal i en afsluttende analyse sættes i relation til relevante samfundsforandringer, fremfor alt kulturpolitiske og kulturelle forandringstendenser i tiden, for at reflektere over hvilke implikationer resultatet har for Fondens fremtidige bidragspolicy. Desuden ønsker Fonden en vurdering af de forandringer og den fornyelse af arbejdsformer og støtteformer som er sket i Fonden i perioden. Analysen af Fondens arbejds- og støtteformer knyttes til en diskussion af hvordan Fonden ser på det nordiske kultursamarbejde gennem det kulturpolitiske instrument som Fonden udgør, og hvordan man relaterer det til kulturpolitikken på det nationale plan i Norden. Analysen skal ifølge kontrakten ligge klar den 1. maj 2014, og vil danne grundlag for Fondens proaktive arbejde i de kommende år. 11

14 3.7 Kommunikation Fonden arbejder på en ny kommunikationsstrategi og ønsker blandt andet derigennem at få skabt større komplementaritet i forhold til Ministerrådets støtteordninger administreret gennem Kulturkontakt Nord. Fonden ønsker samtidig at skærpe sin profil som et transparent støtteorgan, der støtter nordisk kultursamarbejde bredt. Som indledning til arbejdet har bestyrelsen fastlagt en kommunikationspolitik, der fastlægger principperne for Fondens kommunikation. Kommunikationsstrategien er retningsgivende, kommunikerende og problemorienteret og har med et udgangspunkt i et analysearbejde og Fondens handlingsplan for 2014 formuleret fire strategiske kommunikationsmål for : Vi vil arbejde for en styrket kommunikation og tydeliggørelse af Fondens profil. 2: Vi vil styrke vores kommunikation til ansøgere. 3: Vores nyhedskommunikation og kommunikation af egne indsatser skal styrkes. Den skal være mere målrettet og sammenhængende. 4: Gennem målrettede indsatser vil vi nå ud til hele Norden med vores kommunikation. Centrale indsatser i handlingsplanen er en brandingstrategi, der skal sikre en sammenhæng mellem det Fonden siger-syner-skaber. Fonden skal med brandingen facilitere den dialog, der allerede er omkring Fonden samt tage initiativ til fortsat at sikre innovation og fremdrift. Profilen skal skærpes gennem netværksopbygning, initiativer og handlinger og via påvirkning af centrale interessenter. Som led i dette arbejde har Fonden revideret kommunikationen til ansøgere på web og i skrivelser ligesom al tekst vendt mod ansøgere og bevillingsmodtagere er blevet redigeret og retningslinjerne er bedre integreret på hjemmesiden. Sproget er nu mere klart og afspejler Fondens profil. Et vigtigt mål med denne øvelse er at få bedre ansøgninger. Sekretariatet er begyndt at implementere kommunikationsplaner, så alle i Fonden arbejder strategisk med kommunikation i forhold til egne projekter, og der opnås en ensartethed og koordinering i forhold til Fondens kommunikationsarbejde. Dertil evalueres nyhedsbrevet gennem en igangsat brugerundersøgelse og målrettes brugernes behov jf. deres tilbagemeldinger. Desuden udvikler Fonden en relationsskabende indsats i forhold til centrale kompetente bevillingsmodtagere og et udvalg af sagkyndige. Tanken er, at disse skal fungere som ambassadører og afholde møder eller informere og rådgive om Fonden og projekter i egne netværk. På baggrund af Rokkansenterets omverdensanalyse og brandingstrategien laves en ny kommunikationsstrategi for På opfordring fra Fondens sagkyndige, har Fonden nu tydeliggjort og fastsat bedømmelseskriterier, som ansøgningerne vurderes efter. Målet med bedømmelseskriterierne er først og fremmest at få bedre ansøgninger og tydeliggøre for ansøgere, hvad Fonden lægger vægt på, og hvordan ansøgninger vurderes, men vil også medføre en mere ensartet behandling af ansøgningerne og forbedre rådgivningen til ansøgere. Endelig vil bedømmelseskriterierne være med til at kvalificere, hvorledes Fonden forstår og praktiserer arbejdet med nordisk merværdi. Der er primært tale om en nedfældning af hidtidig praksis. Som en yderligere service i forhold til ansøgerne har bestyrelsen besluttet, at alle ansøgere fra og med 2014 vil modtage begrundede afslags s. Dette tiltag skal både ses som endnu et skridt mod 12

15 den transparente fond, men også bidrage til at få bedre ansøgninger. Ansøgerne vil i afslaget kunne læse om der er mulighed for forbedringer eller om det sandsynligvis vil være helt udelukket, at der kan indhentes støtte til projektet gennem Nordisk Kulturfond. Fremover vil der desuden kun blive knyttet vilkår til bevillingerne, hvis der er mangler i ansøgningen, dette tiltag er et led i en afbureaukratisering. 4. Fondens organisation Fonden har en juridisk status og institutionel karakter som selvstændigt retssubjekt. 4.1 Fondens bestyrelse og sekretariat Fondens bestyrelse består af 13 medlemmer: to fra hvert nordisk land og en fra hvert selvstyrende område. I afsnittet, Årsregnskab 2013, kan ses, hvem der sidder i bestyrelsen. Det er den siddende bestyrelse, som underskriver Fondens årsberetning. I 2013 har Sverige haft formandskabet i Fonden, formand var riksdagsledamot Peter Jonsson og næstformand var Kerstin Brunnberg, styrelseordförande i Statens kulturråd. Bestyrelsen afholdt i alt tre møder: to i København og et i Aalborg, Danmark. Sekretariatet har i 2013 haft fem fastansatte. Herudover har sekretariatet haft tilknyttet en kommunikationskonsulent på freelance basis. Personalet har bestået af seniorrådgiver Maria Tsakiris (SE), seniorrådgiver Thomas Heikkilä (FI) frem til 1. september 2013, hvor han blev erstattet af Eline Sigfusson (DK) der er ansat fra 15. august 2013, rådgiver Peter Larsen (DK), sekretariatskoordinator Helena Karhu (FI) og direktør Karen Bue (DK). Til at varetage kommunikationsarbejdet har Fonden samarbejdet med freelancer og kommunikationskonsulent Gitte Merrild (DK). Fra 20. august 2012 har Erla Huld Hadaoui (IS) vikarieret for Helena Karhu, der er på barsel frem til 1. september Desuden har Fonden i 2013 haft bistand fra tre studentermedarbejdere, Marianne Rytky (FI), Amanda Uetea Hald (DK), og Turið Johannesen (FO). Fonden har også i 2013 indgået en administrationsaftale med Nordisk Ministerråd og indkøber visse administrative tjenester af ministerrådets sekretariat. 5. Fondens økonomi og projektadministration Fondens samlede indtægter i 2013 var på DKK , hvilket har været en øgning på DKK i forhold til De samlede udgifter og bevillinger i 2013 var på DKK Fondens resultat for 2013 blev et positivt på DKK Overskuddet skyldes en stigning i tilbageførte bidrag, der er tale om tilbagebetaling af tidligere bevilgede bidrag, som ikke har kunnet gennemføres ifølge projektplanerne. Desuden er de administrative udgifter gået ned, dette gælder udgifterne til sagkyndige, mødeudgifter og øvrige administrative udgifter. Fondens samlede frie midler (egenkapital) udgør pr DKK

16 5.1 Fondens indtægter Indtægterne består af tre dele: Bidrag fra Nordisk Ministerråd, renteindtægter og tilbageførte bidrag. Bidrag fra Nordisk Ministerråd Bidraget steg fra 2012 til 2013 med DKK fra DKK til DKK Udviklingen i de seneste fem års bidrag fremgår af nedenstående graf: Bidrag från NMR (DKK) Tilbageførte bidrag Tilbageførte bidrag er en tilbagebetaling af tidligere bevilgede bidrag, som ikke har kunnet gennemføres ifølge projektplanerne. Hertil indgår resterende bidrag fra projekter, der ikke har kunnet gennemføres inden for to år efter bevillingsåret, hvilket er Fondens regel for projekternes tidsmæssige ramme. Projekterne er derfor blevet genbevilgede. Størrelsen på de tilbageførte bidrag varierer fra år til år afhængig af forskellige omstændigheder for projekterne. Tilbageførte bidrag de seneste år kan illustreres således: 14

17 Tillbakaförda medel (DKK) Renteindtægterne Størrelsen på Fondens renteindtægter påvirkes dels af det gældende renteniveau, dels af hvor hurtigt de bevilgede projektbidrag rekvireres og udbetales. Renteindtægten var i 2013 DKK 0, mod en renteindtægt på DKK i En opgørelse over fondens samlede indtægter de seneste år fremgår af nedenstående tabel: Intäkter (i DKK) Bidrag från NMR Tillbakaförda medel Ränteintäkter Totalt Fondens udgifter Udgifterne består af tre dele: Administrationsomkostninger, bevilgede projektmidler og Fondens særlige initiativer/interne projekter. Fondens utgifter Utgifter (i DKK) Administration Interna projekt Beviljat stöd Icke disponerade medel Totalt

18 Fondens særlige initiativer/interne projekter Disse omkostninger skifter fra år til år afhængig af, hvilke satsninger og projekter der er aktuelle. Udgiften omfatter bl.a. bevillinger til Årets Nordiske Kulturbegivenhed og satsninger som fx. Mangfoldighed og inklusion, samt initiativer og ekstra omkostninger i tilknytning til indkøb af IT Administration Administrative projekter og egne satsninger Bevilgede projektmidler Sammenlignet med 2012 var bevilgede projektmidler i 2013 ca. 4 % lavere. Med hensyn til antallet af bevilgede projekter i 2013 var der 199, hvilket er 8 % færre i forhold til

19 Genbevillinger Et mål for sekretariatet er, at mindst 95 % af projekterne skal være afsluttet efter to kalenderår. Dette mål er nået i 2013; se tabellen nedenfor Antal bevilget i alt samme år Antal genbevilget fra samme år Andel genbevilget 1,7% 5,5% 4,5% Andel afsluttet 98,3% 94,5% 95,5% Administrationsomkostninger Bestyrelsens og sekretariatets administrationsomkostninger lå på 21,2 % af de totale udgifter. I 2012 var det på 21,7 %. Administration inkl administrativa projekt Budget Räkenskap Administrations andel av 19,5% 21,7 % 21,2% totala utgifter Administrativa projekt i 2013 omfattade Fondens informationsstrategiska satsning, samarbetet med de regionala informationskontoren i Norden samt utveckling av Fondens IT-system och nya webbsidor. I Fondens administrationsomkostninger indgår i princippet alle løbende udgifter forbundet med bestyrelsens og sekretariatets arbejde. Det vedrører eksempelvis udgifter til bestyrelsens møder og honorarer, annoncering, information, tolkning, oversættelse, personalets rejser og lønninger, indkøb af inventar, drift af IT og almindelige kontorudgifter. I omkostninger for personalets lønninger indgår også den sekretariatsafgift, som de kontraktansatte betaler og som tilbageføres til de nordiske lande ifølge samme principper, som gælder for Nordisk Ministerråds Sekretariat. I administrationsomkostningerne indgår også omkostninger for de ydelser, som Fonden køber af Ministerrådet angående sekretariatsservice; vagtmestertjenester, telefoni og posthåndtering, lokaleomkostninger, regnskabshåndtering samt personaleadministration. Køb af disse ydelser reguleres i en særlig aftale med Ministerrådet, og i 2013 var beløbet totalt DKK sammenlignet med DKK i De samlede administrationsudgifter faldt i 2013 med DKK i forhold til Omkostningerne til Fondens administration bør iagttages ud fra, at bestyrelsen består af to medlemmer fra hvert land samt et medlem fra Åland, Færøerne og Grønland, og at Fondens formål omfatter hele kunst- og kulturområdet, hvorfor den må have et relativt stort antal sagkyndige til rådighed til bedømmelse af ansøgninger, samt at al information på Fondens hjemmeside og i ansøgningsproceduren findes i fire sprogversioner. Det skal videre nævnes, at bestyrelsen og sekretariatet har et højt ambitionsniveau angående service, kontrol og kvalitetssikring. Bestyrelsens honorar Bestyrelsens medlemmer har siden 1976 modtaget et honorar for deres bestyrelsesarbejde. Honoraret består dels af en grundydelse, dels af et mødehonorar. Grundhonoraret er på DKK pr. år for ordinære medlemmer. Formanden modtager dobbelt grundhonorar; det vil sige DKK , og næstformanden modtager et og et halvt grundhonorar; det vil sige DKK Mødehonoraret er på DKK pr. mødedag for samtlige medlemmer. Bestyrelsen har i 2013 besluttet, at de ikke længere oppebærer honorar undtagen formand og næstformand, der vil modtage halvdelen af det honorar som formandskabet i 2013 modtog. 17

20 5.3 Sekretariatets behandling og opfølgning af projekterne Fondens sekretariat har siden juli 2006 alene modtaget ansøgninger gennem et elektronisk projekthåndteringssystem, som muliggør en mere effektiv håndtering og opfølgning af ansøgningerne. Totalt antal projekter i omløb og afsluttede projekter Hvad angår sekretariatets arbejde med Fondens bidragsvirksomhed består den dels i at modtage og behandle indkomne ansøgninger, samt at følge op og afslutte de ansøgninger, der er blevet bevilget. I tilslutning hertil arbejder sekretariatet med løbende information og rådgivning og med at gennem workshops og netværksmøder at generere ansøgninger inden for prioriterede områder. For at få en opfattelse af, hvor mange projekter, der pr. år er i omløb som sekretariatet behandler og gransker bør de indkomne ansøgninger og slutbehandlingen af allerede bevilgede ansøgninger ses i en sammenhæng. Til de indkomne ansøgninger bør også lægges de ugyldige ansøgninger, eftersom rådgiverne skal gennemlæse dem for at kunne klassificere dem som gyldige eller ugyldige. Hvad angår afsluttede projekter, så er der her tale om projekter, der tidligere er blevet bevilget, og som er indkommet med sine slutrapporter i de pågældende år Projektomlopp Avslutade projekt från tidigare år Beviljade under året Administrativa avslag Antal åbne projekter Den 15. januar 2013 havde Fonden 271 åbne projekter, det vil sige allerede bevilgede projekter, der ikke er afsluttede. 18

21 6. Oversigt over bevillinger 6.1. Liste over bevillinger i 2013 Journalnummer Ansøgernavn Projekttitel Oprindeligt bevilget beløb B CPH:LITT (CULTURES) CPH:LITT B Horsens Ny Teater Scandinavian Soul B Härjedalens Kulturcentrum Härjedalens Sommarakademi B Statens maritima museer Nordisk Kustkulturfestival i Karlskrona B Barents Youth Film Festival B Ympäristö-ja Yhteisötaide PYRY Koli - miljökonstfestival B Smerten, nordisk turne B Thord Meyerson, Malmö Kammarkör Från Danmark till Finska viken - Malmö Kammarkör på turné 2013 B Urguleikarafelagið v/gudmund 4. Nordiske Kirkesangsfest Mortensen Sálmafagnaður B Teaterunionen Nordic Drama Train B Pohjola-Nordens Lapplands distrikt Arctic Fury? film- och mediefestival B Bildmuseet Det underbara är alltid vackert B Nordiskknockout v/visemannen Leo Nordisk Knokcout i vesterled Leonhardsen B Foreningen Trykkeriet Grafik i det utvidgade fältet B ROMI NORDIC Nordisk National Sang B Finlands AITA/IATA -center Neata festival B Nordic Urban Challenge Nordic Urban Challenge 2013 (NUC13) B Akademisk Arkitektforening Ny nordisk planlægning B AMATERAS FOUNDATION Sofia Paper Art Fest B Baltic Circle Festival / Q-Theatre Baltic Circle Festival B Gotlands Läns Hemslöjdsförening Klink på fri hand B Neata Youth Neata Youth workshop B Greenland National Museum & Archives 19 Qualifying Norse sites in South Greenland to become World Heritage: The beginning of a long-term partnership B Interskandinavisk forskningsnetværk for velfærd & arkitektur B Kunsthal 44 Møen The Hammer Without a Master: Henning Christiansen's archive B Sceneimpuls FESTiBORG - en nordisk teaterfestival B Sorø Kommune, Kultur & Fritid FLUKS B Anita Santesson/ RFoD Nordic Romani Festival B University of Tartu Viljandi Culture Conference 'Traditional knitted Academy sweaters around the Baltic Sea' B Amatörteaterföreningen Humus Teaterfestivalen Draken B Danmarks Billedkunstlærere Nordisk Seminar i Billedkunst Kreativitet-Innovation og entreprenørskab B RDF The Nordic Dance Territories B RASK, samtidskunst som ressurs og bindeledd mellom tre kystkommuner i Norden, seminar og utstillinger B New Nordic Sounds New Nordic Sounds

22 B Mimitabu ensemble Scandinavian Weather Report B Tapio Tuomela Nordic Satellite Concerts B odsherred kulturfestival Viser på Toppen B Riksteatern Scen utan gränser- Norden B Form/Design Center Shop Show B UKM Norge Ung i Norden B Garantiföreningen för Cantores 3:e gosskörsfestivalen i Minores r.f. Östersjöområdet och Norden B Föreningen för nyskriven dramatik Dream business B Telemarkfestivalen -UNG: Norden B Finnish Cultural Institute for the Built into Our Nature Nordic Benelux Architecture on Tour in Belgium B Nordens hus Reykjavík The Mending North -photographic journey through the North Atlantic Islands B Noor-Eesti Loomekeskus MTÜ Tales from the Woods: Artist-in Residence in Small Nordic Places B Berättarnätet Kronoberg Nordiskt berättarläger - En möteplats för unga berättare B Brett Perkins Presents Copenhagen Songwriters Festival B Tärähtäneet ämmät/nutty Tarts Monokini B Sandra Lolax Spiritual Hardware - a mystical glory hole connecting nordic choreographers B Nordisk Panorama, NP Hackathon and NP Transmedia Kulturförvaltningen Malmö Stad Meetup B NAVIO Nordisk AV-oversættelseskonference B Instituto Cultural Suecia Uruguay Nordisk litteratur i Uruguay B Giron sámi teáhter Sms:at Sohpparis/SMS från Soppero B Doc Lounge Transmedia: The Whole Story B Baltic Centre for Writers and Translators - Festival and Seminar B Jonas Enevoldsen Andreasen Near Life Experience B Oslo Poesifestival Oslo poesifilm B SpokenWordFestival Skandinaviske stemmer B Galleri Odenslunda konstnärskollektiv BEAUTIFUL - Mötesplats för historia och samtidskonst B Filip Correia de Melo SONIC Cold sounds / Warm hearts B Valdresmusea AS Nordisk instrumentseminar B Oslo Screen Festival Symposium for Oslo Screen Festival B Kunsthall Oslo Performance Oslo - new directions in (Nordic) performance B Foreningen Isogaisa Isogaisa Festivalen B Tania Ørum The Avant-Gardes in the Nordic Countries : History, Culture and Aesthetics, 3-5 October 2013 B Alternative Party r.f. DIGITAL 2015? B Kulturkontakt Nord Nordisk vandreudstilling B Dockteaterföreningen UNIMA Sverige Nordisk dockteaterfestival B LORELLA SCACCO SOCIAL VIDEOSCAPES FROM THE NORTH B Háskóla Íslands Talehjælp til dansk som nabosprog B The Royal Danish Consulate General, Nordic Design & Innovation Week Shanghai Shanghai B Danske Børne - og Ny Nordisk Sommerfilmcamp Ungdomsfilmklubber B Folk Music Centre in Siglufjord. Folk Musik Academy B Henrik Lund Jørgensen Strandede B Littfest Littfest - Umeås internationella litteraturfestival 20

23 B CAVE production/hilmar Thordarson Arctic Circle Tour B Föreningen Galleri A50 DigitaLive B Åbo yrkeshögskola DIGITAL 2015? B Anni-Siiri Länsman Vad görs för att bevara och revitalisera Nordkalottens minoritetskulturer? B University of Tartu Viljandi Culture SUMIN 2014: Children s Theatre Academy Nordic-Baltic Theatre Schools Summit B DIGITAL , B NorthArc Percussion Group Timber, Nordic Tour B Kungliga Dramatiska Teatern Nationalismens apostlar - i Sverige, Danmark och Norge B Arbejdernuseet & ABA Seminar om "De nordiske velfærdssamfunds immaterielle kulturarv" B Region Västerbotten/Länsbiblioteket i <Innan_ punkt> - DIGITAL Västerbotten B Sophie Teik Hansen Our Time B Nationalmuseet Skinddragter online B Finlandsinstitutet i Frankrike Automne Nordique B Frida Wikström Digital B Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst Forprosjekt: Arkitekturbiennalen i Venezia 2014 B fanclub Der Tod/La Mort B Substans Film AS ScienceFuture B NORDISK RUM Nordisk Rum B Galleri Strömsbruks ekonomiska Nordic Song Fesival in Strömsbruk förening B InTuit Dansekompani v/ Gerd Kaisa The Games We Play Vorren B Foundation Tallinn Print Triennial The 16th Tallinn Print Triennial "Literacy / Illitercay" B Hydrogenfabrikken Kunsthall AS Early Years. Del 2. Origins: Beyond Borders B Bureau for Lydakkumulerende Kunst DIGITAL B Consililum Berlin Music 'n' Migration: "A Scandinavian Jazz Odyssey" B Seismograf/DMT The Idea of North B NAPA - Nordens Institut i Grønland Allatta - Ung i Grønland, Ung i Verden B Anna Mikkola VAULT project space B Marita Isaksson DIGITAL CoScene B Finsktango Festival Finsktango Festival B Katrine Møllebæk, LAK festival LAK festival B Stichting Unfold REWIRE Festival B Inari Virkkala South of North (working title) B Jyväskylän kaupunki / Valon NORDIC LIGHT kaupunki -hanke B Pohjoinen valokuvakeskus - Nordliga Week 37 - Nordic Photographic Event fotocentret ry B Imploding Fictions Theatre Café Festival Oslo B Lisbet Torp, CIMCIM Conference 2014: Collectors Musikmuseet/Nationalmuseet at Music Museums - Reasons & Means B Benedicte Meyer Kroneberg Litteraturens virkning- Workshop for unge nordiske forfattere B Kunstforeningen GL STRAND Eventyrlige tegninger i Norden. Louis Moe, Sverre Malling, Julie Nord og Ragnar Persson B Brønderslev Forfatterskole/ Forfatterskolehold for skandinaviske Brønderslev Kommune unge B Sveriges Ambassad Bukarest Nordic Embassies as Guest of Honour at Gaudeamus Book Fair in Bucharest B Rovaniemi konstmuseum Sami Contemporary

24 B Annette Matthiesen Nordisk Fribyforfattertræf B Dansens Hus Norge ICE HOT Nordic Dance Platform B University of Turku Sensibus Collective: Nordic multimodal performances B Nordiskt informationskontor i Umeå Fälltäcken så in i Norden B Academia Gustaviana Society Nordic Tracks B Frøyas hus Kvinner i vikingtida B Ultima Festival Ultima Academy B Riksförbundet Svensk Jazz Ett handledningsprogram för nordiska musikarrangörer B Nordic Music Prize B Georg von Rosen, Danskul Scandinavian Salsa Congress kulturförening B Lemur v/hild Sofie Tafjord Critical Band Reykjavik og Göteborg B Selskapet Eventyret B Spiritus Mundi Your Choice! B Out In The North Out In The North - finding the nordic sound B h2dance DUET1/2/ B ILK music Entranet B Nordlek Betre språkforståing i Norden B Stormglas I/S ÅRSTIDERNE B Andreas Fliflet Turné Jienat B Göteborg International Film Festival Nordic Film Lab B Kirstine Nordentoft Mose - Lydskole, lyddage og arkiv i Siggalycke B Fylkingen PALS-internationell performancefestival, B Litteraturcentrum Uppsala / Studiefrämjandet 22 Fristad 2013: Festivaler & Workshops för läsande och skrivande unga i Skandinavien Songfarm, Nordigsk låtskriving og nettverksbygging B Songfarm (DaWorks Music Publishing) B CPH:LITT v/cultures CPH:LITT B Anders Mogensen Nordiske workshops i forbindelse med Jamdays 2014 B Nordiskt debutantseminarium B Norsk litteraturfestival Nordisk møtepunkt. Nordisk temaseminar og festivaldeltakelse under Norsk litteraturfestival 2014 B Association of Belgrade Architects Knock on Wood B Skálholt Summer Concerts Skálholt Summer Concerts B Nordatlantens Brygge The Big Borealis Band B Nordic Textile Art Nordiskt Textilmöte i Köpenhamn textil och arkitektur B Foreningen Ordkraft Ordkraft B Film i Skåne The Financing Forum for Kids Content B Nørrekærbiennalen Nørrekærbiennalen B W.danceArt KOLT Sápmi B Folkmusik i Norrköping FiN-Festivalen B UNGiKÖR Norbusang B Nordic Creative Commons Film Festival B Dansk ITI Nordic Performing Arts Days 14 - The performing arts facing globalization, digitalization and co-creation B Bonniers Konsthall Soloutställning Andreas Eriksson B Grønlands Nationalarkiv Vestnordisk Arkivkonference B ASSITEJ Danmark PULS Festival - tendenser i nordisk scenekunst for børn og unge

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED Disposition Præsentation af - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan kan man søge midler hos fonden?

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Nordisk Kulturfonds styremøde

Nordisk Kulturfonds styremøde Protokol Nr. 177, 2015 Nordisk Kulturfonds styremøde 20/11 2015 DELTAGERE Danmark Mogen Jensen, medlem af Folketinget Carsten Topholt Karlsen, vicedirektør for Kulturstyrelsen Finland Paavo Arhinmäki,

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org Kultur i Norden Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat tosa@norden.org 1 Agenda Det nordiska samarbetet Nordiskt samarbetet kring kultur Bidrag till kommuner Kunskap om möjligheter

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 3 Hvad er Creative Europe? Creative Europe er Europa-Kommissionens

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

K U N S T R Å D E T. Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E

K U N S T R Å D E T. Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E K U N S T R Å D E T Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E 2 0 0 4-2 0 0 8 K U N S T R Å D E T Det er kunstnerne, der skaber kunsten. Dermed giver de et særligt

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2015-17 Ramme for projekterne Målsætningen for det arktiske samarbejdsprogram er at give støtte til

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Nordisk Kulturfonds virksomhedsplan

Nordisk Kulturfonds virksomhedsplan Nordisk Kulturfonds virksomhedsplan 2016-2018 Indledning Nordisk Kulturfond skal bidrage til en positiv udvikling, hvad angår kunst og kultur i Norden ved at fremme det kulturelle samarbejde mellem Danmark,

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Deltagere: Jane Strange (V), Region Sjælland Flemming Pless (A), Region Hovedstaden

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

SKANDINAVISK FORENING

SKANDINAVISK FORENING VIA DELLA LUNGARA 231 00165 ROMA director@skandinaviskforening.org +39 0668975092; +39 3345058283 FAX +39 0668131690 www.skandinaviskforening.org SKANDINAVISK FORENINGS KUNSTNERHUS I ROM CIRCOLO SCANDINAVO

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 Samtidig med, at en ny aftale med Aalborg Kommune træder i kraft pr. 1.1.2016, sker der væsentlige ændringer på Det Hem lige Teater. Teatrets grundlægger og mangeårige kunstneriske

Læs mere

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts 26-28 May Ansøgning om støtte til international kunst- og kultur konference i København Ansøgere: Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK ) v. kurator Rikke

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS)

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) 1. Rammer og mål SNS handlingsplan for år 2014 gennemføres indenfor rammerne af SNS resultataftale med Nordisk Ministerråd for 2014-2017 samt prioriteringerne

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Vejledning til Ansøgningsblanket 2017 til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne

Vejledning til Ansøgningsblanket 2017 til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne Vejledning til Ansøgningsblanket 2017 til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2015-17 Ramme for projekterne Målsætningen for det arktiske samarbejdsprogram er at give støtte

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Litteraturudvalg Møde nr. 15 Mødedato: 31.1. 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 1

REFERAT. Statens Kunstråds Litteraturudvalg Møde nr. 15 Mødedato: 31.1. 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 1 10. februar 2012 Statens Kunstråds Litteraturudvalg Møde nr. 15 Mødedato: 31.1. 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 1 REFERAT Til stede fra udvalget: Grethe Rostbøll (formand),

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Udkast til program for KFUs studietur til Manchester/Liverpool maj 2016

Udkast til program for KFUs studietur til Manchester/Liverpool maj 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Presse NOTAT 12-01-2016 Udkast til program for KFUs studietur til Manchester/Liverpool maj 2016 2. maj Manchester Kl. 10.30 Forventet ankomst

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan

Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan Baggrund I Nyborg Kommunes Kultur -, Fritids - og Idrætspolitik er visionen: Netop i Nyborg! Midt i Danmark og med udkig til hele verden: Sprudlende kultur,

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

Nordisk publiceringsnævn for humanistiske og samfundsvidenskabelige tidsskrifter Nordic Board for Periodicals in the Humanities and Social Sciences

Nordisk publiceringsnævn for humanistiske og samfundsvidenskabelige tidsskrifter Nordic Board for Periodicals in the Humanities and Social Sciences ÅRSBERETNING 2009 NOP-HS (NOP-HS) er et samarbejdsorgan, hvor følgende forskningsråd deltager: Det Frie Forskningsråd Kultur og Kommunikation, Danmark Det Frie Forskningsråd Samfund og Erhverv, Danmark

Læs mere

Referat. Kulturhistorisk Råd

Referat. Kulturhistorisk Råd Referat Den 22. marts 2013, kl. 10:00 holdt ordinært møde på Bornholms Middelaldercenter. Mødet slut kl. 11.30 Medlemmer: Anette Eriksen Dorthe Fink Jacob Bjerring Hansen Niels Erik Rasmussen Niels Geckler

Læs mere

FORUM FOR PUBLIKUMS- UDVIKLING

FORUM FOR PUBLIKUMS- UDVIKLING FORUM FOR PUBLIKUMS- UDVIKLING arbejde med inklusion, mangfoldighed, interkulturelle kompetencer, nye publikumsgrupper og publikumsperspektiver LIVE GOES DIGI Esbjerg Fredag den 27. april 2012 Antologi:

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

STRATEGIPLAN 2014-2018

STRATEGIPLAN 2014-2018 STRATEGIPLAN 2014-2018 Strategiplan for Nordisk Sprogkoordination 2014-2018 indholdsfortegnelse Baggrund...3 Om strategien...3 Strategiens overordnede politiske rammer...4 Vision og mission...5 Overordnede

Læs mere

Digital dannelse: Fra begreb til praksis

Digital dannelse: Fra begreb til praksis DEFF På vegne af de samlede ansøgere: Kulturstyrelsen Vicerektor Lars Nordam H.C. Andersens Boulevard 2 Århus Statsgymnasium 1553 København K Fenrisvej 33 8210 Århus V Digital dannelse: Fra begreb til

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD November Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November Godkendelse af dagsorden

NORDISK MINISTERRÅD November Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November Godkendelse af dagsorden NORDISK MINISTERRÅD November 2004 Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November 2004. Hugi Ólafsson var formand for mødet. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en ændring af dagsordenspunkternes

Læs mere

Oplægget blev drøftet. Det er vigtigt, at der både på første og andet møde indgår 2-3 konkrete gode eksempler.

Oplægget blev drøftet. Det er vigtigt, at der både på første og andet møde indgår 2-3 konkrete gode eksempler. REFERAT Møde i den politiske ledelse torsdag den 22. maj 2008 kl. 10-12 i Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 i kælderen Deltagere: Bjarne Kvist, Frederikshavn Kommune

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?samtalekoekkenet...

http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?samtalekoekkenet... Publiceret på KUNSTEN.NU d. 29. november 2011. http://www.kunsten.nu/artikler /artikel.php?samtalekoekkenet+forum+for+performativ+kunst Frans Jacobi: Silent Stand. Performance fra 5. Samtalekøkken, 2011.

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Beslutningsreferat af Kulturarrangementspuljen 1. puljerunde 2014

Beslutningsreferat af Kulturarrangementspuljen 1. puljerunde 2014 Sag Sagsbeh. Kategori Titel Ansøger Ansøgt Bevilling Indstilling beløb 1165 Ole Jørgensen Danmarks Grimmeste Festival 2014 Danmarks Grimmeste Festival 500.000,00 125.000,00 Danmarks Grimmeste Festival

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab Projektplan Dragør Kommune 2014-2017 Indhold Indledning...3 Kommunale bevillinger og støtte...3 Statsligt bloktilskud:...4 Kortlægning - Frivillighed

Læs mere

Leroy Anderson Koncerter i Danmark

Leroy Anderson Koncerter i Danmark 1 (5) Fremførelser af komponisten s musik Musikdirektører: Stiftelsen The Foundation vil gerne i kontakt med band- og orkesterledere i Norden, som har spillet eller kommer til at spille musikstykker komponeret

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål

Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Forord Kulturlivet

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Fondens navn er Center for Bæredygtighed og Resiliens (CfBR) herefter benævnt Fonden.

Fondens navn er Center for Bæredygtighed og Resiliens (CfBR) herefter benævnt Fonden. VEDTÆGTER FOR FONDEN 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Center for Bæredygtighed og Resiliens (CfBR) herefter benævnt Fonden. Fonden er en erhvervsdrivende fond med hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Referat. Børne- og Ungekulturrådet

Referat. Børne- og Ungekulturrådet Referat Den 11. april 2013, kl. 15:15 holdt Børne- og Ungekulturrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.10 Medlemmer: Jette Pedersen Lea Wolffbrandt Lene Degett Lene Wolfsberg

Læs mere

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk Jens F. Jensen Professor i interaktive multimedier ExCITe Center for Experience Economy, Creative Industries and Technologies ApEx Center for anvendt oplevelsesøkonomi Aalborg Universitet IKON Vidensdel

Læs mere

AARHUS 2017. BUM seminar, den 29. januar 2016 Gitte Bligaard / Maria Vandborg / Pia Buchardt

AARHUS 2017. BUM seminar, den 29. januar 2016 Gitte Bligaard / Maria Vandborg / Pia Buchardt AARHUS 2017 BUM seminar, den 29. januar 2016 Gitte Bligaard / Maria Vandborg / Pia Buchardt o Hvad er en kulturhovedstad - Aarhus 2017? o Hvordan sammensættes programmet? o Konkrete projekter HVAD ER EN

Læs mere