I/S Reedtzholm Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I/S Reedtzholm Vandværk"

Transkript

1 I/S Reedtzholm Vandværk Referat fra Plenarmøde 18/ Valg af Diregent: Gert Bigum Valg af referent: Charlotte Vincent Jørgensen Begge godkendt af forsamlingen. Direngenten konstatere at indkaldelsen er lovlig indkaldt og godkendt. Antal Stemmer: Stølsgaarden: Jens Nikolajsen 150 Klintegården: René Zingenberg 210 Strandgården: Jørgen Jacobsen 113 Egemosegård: Jette Joensen 154 Kildeengen: Arne?? 51 Vigen: Kjeld Nielsen 23 Reedtzholm: Jørn Terkelsen 198 Enø Kystvej: Frank Johansen 14 Enkelte brugere uden stemmeret 28 Formand: Henrik Jørgensen 1 Enø Strandvandværk 1 Totalt: 943

2 2. Formandens beretning: Så står jeg igen her og skal berette for det forgangne år. Det år der er gået, har der været utrolige mange ting at se til. Ikke mindst alle de projekter, vi havde for døren, men også alle de udfordringer det tog med sig, da alt gik i gang. Igen vil jeg sige tak til min bestyrelse, for den indsats de har ydet, for uden dem, så kunne jeg ikke stå her og berette de ting der er sket, med stolthed og ro i sjælen. Så tænker jeg kun, hvor skal jeg mon begynde og i hvilken rækkefølge skal det komme. Måske er rækkefølgen ikke den rigtige, bare jeg får det hele med. Klintegårdens ønske.: Sammenlægning med Karrebæk Vandværk. Sikre en bedre drift og færre brud på ledningsnettet. Eventuel at spare penge ved en sammenlægning. Få en mere professionel styret drift. Vi holder ikke evigt. Sikre at de mennesker der arbejder på vandværket er certificeret. At sikre at de krav der stilles fra myndighederne bliver overholdt. Forsyningssikkerhed under dæmningen. Vi har afholdt møde med Karrebæk, hvor vi har drøftet mulighederne og de er åbne over for det. Vi har derfor indhentet oplysninger fra FVD og der findes nogle generelle beregninger for det. Der skal laves vurderinger af vandværkes værdi som ejendom. Der skal laves beregninger af vores ledningsnet som indikerer hvilken værdi vi kommer med. NR har kendt vores fra starten og vil her indgå som en RG, der skal beregne alt dette. Prisen kendes ikke endnu, men jeg vil tage kontakt til dem og gennemgå det hele, så de kan komme med en pris for arbejdet. Sikre bedre drift vil det ikke på nuværende tidspunkt, da det gøres ens. Færre ledningsbrud, Nej det er ledningsnettet der i sig selv er vidende om det. Ja ved udskiftning af hele ledningsnettet. Spare penge ja hvis vi sælger det hele til Karrebæk og det udbetales til grundejerne, så bliver det en indtægt som beskattes da vi er et I/S. Kan ændres med A.M.B.A. Ellers vides det ikke endnu. Få en mere professionel styret drift. Ja hvis vi vil investere i forhold og udefra hyret personale og vi ved ikke om Karrebæk er klar til denne omkostning. Det skulle også gerne redegøres af NR.

3 Sikre krav fra myndigheder og rigtigt personel er certificeret. Ja for der skal en hel ny organisation stilles på benene, nye vedtægter, ny styrelse fra top til bund og hvad det nu vil koste. Skal det gøres professionelt hvad koster det så. Uanset hvad så skal myndighederne godkende dette til sidst og der skal være en ansvarlig i toppen som sikrer alt dette. Nu tænker jeg så, hvad nu hvis den øverste Direktør går hen og bliver kørt ned.? Nu starter vi for fra igen. Vil vi ikke bare overdrage nøglerne til myndighederne og betale den regning først som sidst. Så kan det være at vi har sparet pengene om 40 år. Ja Ja Ja, forsyningssikkerhed under dæmningen, den gav pote. De var indstillet på at dele omkostningen, da det var en fordel for begge vandværker. Tænk hvis deres ledning over kanalen blev brudt. Så var resten af Lungshave, Vivaldi, campinggrillen, campingpladsen og negerhytterne uden vand. Her skal vi også lige foretage beregninger på hvordan trykket kan sikres begge veje og herefter lave en skriftlig aftale om levering af vand begge veje og hvad der dertil hører af krav. Uanset hvilke tiltag vi vælger, så koster det penge. Vi skal huske at den daglige drift og vedligeholdelse, skal gå videre samt de nye renoveringer skal færdiggøres. Enø Strand Vandværk. Vi har igennem mange år forsynet dem med vand til deres vandtank og fremadrettet arbejdet på, at vi skulle overtage deres vandværk og forsyne direkte. De har nu fået lavet ledningsnettet om til vinterforhold. De har henvendt sig og spurgt på genoptagelse på forhandlingerne. Her skal næsten gøres det samme som sammenlægning, nu hedder det bare overdragelse af vandværket og formue samt beregning på deres ledningsnets værdi pr. forbruger. Smal sag når alt er på plads, vi har godkendelse fra kommunen og det bliver tinglyst. Dette skal også tilrettes i vores vedtægter. De har generalforsamling den 6. juni og jeg håber på at måtte deltage, så jeg kan fortælle dem om, hvordan det udregnes og foregår i praksis. Årets møder og forløb. Vi har faktisk afholdt 5 møder og et lille formiddagsmøde i forbindelse med vores sommer middag. Vi startede med en konstituering den 8. maj, hvor der ingen ændringer blev og samtidig sagde vi velkommen til Kjeld Nielsen fra Vigen, som gammel og nyt medlem. Herefter var det så at tage fat på årets opgaver og pligter.

4 Vi havde talt om et åbent hus på vandværket i september, men må dog erkende at interessen var ikke så stor. Jeg tror der kom 15 på dagen. Men vi fortalte om processen fra kilde til forbruger og ja de måtte erkende at de ikke vidste der var så meget arbejde i det at få rent vand ud af hanen. Så har vi undersøgt forhold omkring gebyrer, hvor kunne der spares og må sige, at der var både fordele og ulemper, så vi valgte at fortsætte som tidligere. Vi har igen haft oppe at vende om eftergivelse af vandafgift. Reglerne er at forbruger hænger på de første 300 m3, men samtidig betaler i maks 170 m3 i afledning. Dette er en aftale der skal laves imellem NK og vandværket. Vi gik i gang med at sætte dette alarm service op fra Blue Idea og det er startet. Det er som med så meget andet nemt at bruge, hvis man arbejder meget med det. Der er muligheder for at sende beskeder ud til enkelte personer, til enkelte veje, fra vejnummer til vejnummer eller til alle. Selv når Vejdirektoratet giver besked om vejarbejde. Der vil i april måned blive sendt en test ud til jer, for at se resultatet af de indhentet oplysninger Blue Idea har hentet. Materiellet. Vi har måttet skifte til en anden og større kompressor. Den anden var for lille og kunne ikke rigtigt følge med grundet slidte ventiler. Dette har forsaget at vores tank kunne køre tom, som i nok også har bemærket i de senere år. Vi har måttet lave en brandhane om til en aftapningsbrønd, for stadig at kunne skylle systemet igennem hvis det bliver nødvendigt. Så har vi haft målerskift på Klintegårdsvej som skulle starte den 6/10 og være afsluttet senest den 31/ Det lykkedes denne gang ifølge de oplysninger jeg fik. Så startede vi tidlig i år med målerskift på Cypresvænget som også er færdigt. Brud. Dem har vi ikke været forskånet for i år. Både Klintegården og Vigen har måttet det igennem. Værst var det dog på Cypresvænget, hvor vi måtte lade det løbe weekenden over, da vi ikke kunne skaffe sugespidser. De kom så frem om mandagen hvor vi lukkede for vandet igen. De havde først vand tirsdag middag grundet alt det vand der skulle suges væk. Oven i det startede det så også på Reedtzholmvej, hvor vi måtte fjerne gamle jernrør og udskifte det til PE. Selv 2 forbrugere fik skudt nye stikledninger.

5 Så er der de gange, hvor vi bliver tilkaldt om brud, men det viser sig, det er gamle drænrør som er stoppet og ja vandet pibler op som var det en vandledning. Projekter. Vi er i fuld gang med vores filtre, hvor vi valgte at starte med 2, for at se hvad der var i vente og hvilken pris vi skulle regne med for det hele. Det forventes at blive noget højere end først antaget og samtidig tager det længere tid end beregnet. Der er nogle tørretider der skal overholdes og det var kun gaflerne, der kunne genbruges. Vores stigerør er også trukket ud og her mangler i stadig 2 boringer. Så har vi fået skiftet den gamle dør ud til græsplænen. Den gamle var så utæt og bænkebidere kravlede ind på værket. Vores vinduer til filtrene er også klar til at blive monteret, når vores filtre er oppe at køre igen. Til sidst skal vi have eftermonteret en affugter i filtrene, så de fremover er dugfrie. Bakterier. Alt dette gør bare at vi må skyde tiden på projekter et år mere og til sidst lave en gennemgang over de samlede omkostninger som kan overføres til afskrivninger. Finn vil senere fremlægge vores regnskab og som vanen tro, har vi vores revisor med til, at besvare spørgsmål omkring regnskabet. Så har jeg bare at sige tak for god orden og ro. Formanden.

6 Formandens beretning til Debat: Niels J, Klintegården: Det vandrør der er gået er det en blanding af jern og stål? Formanden: Ja, og de bliver løbende skiftet. René Z, Klintegården: Vedr. Sammenlægning med Karrebæk fortsætter samarbejdet? Formanden: Ja det fortsætter. Jette Joensen:Hvad er de kommende tiltag omkring sammenlægning? Formanden: Der skal laves økonomiske beregninger som så skal fremlægges. Diregenten: Jeg var med i arbejds gruppen og arbejdet er sat igang og der skal hentes flere oplysninger.. Jens N, Stølsgaarden: Hvor mange brugere har Enø Strand? Ole Køser, Enø Strand: 265 Jens N, Stølsgaarden: Den er nemmere at sluge, er der lavet en beregning på priserne for forbrugerne? Formanden:Til at starte med vil det være de samme priser. Jens N, Stølsgaarden: Vil det ændre sig ved sammenlægning med Karrebæk? Formanden: Måske, det må beregninger vise. Beretningen godkendes.

7 3. Kasseren Fremlægger regnskabet: (er tidligere fremsendt) Lidt forklaring på udgifter: Formanden har været på Hygiejnekursus, og Poul Erik og Peder Sass på bestyrelseskursus. Regnskab til debat: René Z, Klintegården: De grundejerforeninger der selv opkræver vand, har kun 6.50 kr i gebyr Gebyret fra Vandværket er 54 kr. ved godt det er samme debat som de sidste mang år men vil ikke undlade at bemærke det. Jens N. Stølsgaarden: Målere på Stølsgaards vej, der er nogen der ligger under vand om vinteren betyder det noget? Formanden: Nej det skulle ikke betyde noget de er godkendt til det. Regnskabet bliver her efter Godkendt. 4. Forslag fra bestyrelsen (bilag tidligere fremsendt) Paragraf 4: Februar-August istedet da der er grundejerforeninger der har problemer med betaling da de ikke selv har modtaget kontigenter. Rene Z, Klintegården; Det må være muligt at man tidligst opkræver i Marts de kan ikke nå at være klar. Jette J, Egemosegård: Det samme gælder hos dem. Der er enighed om at tispunktet ændres til 1. Marts / 1. September. Forslaget til afstemning Forslaget bliver enstemmigt vedtaget. / Alle paragraffer med den eneste ændring af datoerne i paragraf Forslag fra interessenterne Ingen. 6. Kasseren fremlægger budget 2016 med takstblad for 2016 (tidligere fremsendt)

8 Budget enstemmigt godkendt Takstblad enstemmigt godkendt Formandens og kasserens honorar enstemmigt godkendt 7. Valg af Formand: Forslag Genvalg af Henrik Jørgensen - Henrik enstemmigt genvalgt Eventuelt: Jens N. Stølsgaarden: Kan man få referatet indskrevet digitalt? (kort) Charlotte J. Referent: Ja (det er siden besluttet at det fulde referat indskrives, således i selv kan klippe idet det håndskrevne vil stadig sidde i bilags mappen som påkrævet) Der efter lidt snak om reetablering og hjemme side René Z, Klintegården: Skal alle i bestyrelsen ikke ha hygiegne kursus? Gert Bigum, Diregent: Der er krav om diverse kurser, men det er nok at den drift ansvarlige har dem så nej ikke alle behøver det. Formanden: Alle håndværkere skal være godkendt. Diregenten takker af.