ÅRSBERETNING Neonatalklinikken GN. Neonatalklinikken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2013. Neonatalklinikken GN. Neonatalklinikken"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 Neonatalklinikken GN Neonatalklinikken

2 Indhold ORGANISATION 3 INDRETNING 3 PATIENTBEHANDLING 5 ECMO 5 Transport af meget syge nyfødte og helt små børn 6 KVALITETSARBEJDE 7 UDVIKLINGSPROJEKTER 8 Kuvøserum og forrummet ved kuvøserummet: 8 Mediko-teknisk rum: 8 Præmatur team - team 2 9 Opfølgning af de allermindste børn 9 Videnscenter for amning af børn med specielle behov 9 Videnscenter for tidligt fødte børn 10 UDDANNELSE 11 Uddannelse af sygeplejersker 11 Specialuddannelsen i intensiv sygepleje 12 Uddannelse af læger i klinikken 12 FORSKNING 13 Forskningsprojekter PUBLIKATIONER 14 ØKONOMI, MÅL OG STRATEGIER 17 Regnskab i løbende priser 17 2

3 Neonatalklinikken varetager behandling af nyfødte på lands- og landsdelsniveau for Østdanmark samt lokalfunktion for en del af region hovedstaden. De væsentligste opgaver er behandling af ekstremt tidligt fødte børn, intensiv behandling af syge nyfødte, samt præ- og postoperativ behandling af nyfødte børn med misdannelser til børnekirurgisk, neurokirurgisk eller hjertekirurgisk behandling og intensiv behandling af børn efter neonatalperioden op til 2 års alder (pædiatrisk intensiv = PICU ). Organisation Neonatalklinikken GN er en klinik i Rigshospitalets Juliane Marie Center for Børn, Kvinder og Forplantning. Klinikken er organiseret i 3 tværfaglige kliniske teams, der hver især varetager intensiv behandling inkl. respiratorbehandling og patientforløb fra indlæggelse til udskrivelse. Hvert team består af en afdelingssygeplejerske, en assisterende. afdelingssygeplejerske, en sygeplejevejleder, omkring 40 sygeplejestillinger, 1 team-overlæge, 3 andre speciallæger, 2 reservelæger, 1 sekretær og 1 bioanalytiker. Team 1 varetager pleje og behandling af børn med neurologiske sygdomme (f.eks. svær asfyksi, kramper, hydrocephalus og myelomeningocele), samt spædbørn med behov for intensiv behandling eller behov for opvågning efter operation. Team 2 varetager behandlingen af alle de immature børn, dvs. børn med en gestationsalder mindre end 28 uger. Team 3 varetager behandlingen af børn med persisterende pulmonal hypertension (persisterende føtalt kredsløb), børn med hjertesygdomme og børn med andre kirurgiske lidelser (øsofagusatresi, diafragmahernie, gastroskise og andre medfødte børnekirurgiske lidelser). Klinikledelsen udgøres af klinikchef, overlæge Steen Hertel og oversygeplejerske Mette Andersen. Klinikrådet udgøres af afdelingssygeplejerske Rikke Louise Stenkjær og team-overlæge Anne Mette Bæk Jensen (Team 1), afdelingssygeplejerske Charlotte Thode og team-overlæge Ane Lando (Team 2), afdelingssygeplejerske Lene Fredbo-Nielsen og team-overlæge Elisabeth Iyore (Team 3), uddannelsesansvarlig overlæge Thorkild Jacobsen, kvalitetsansvarlig overlæge Jes Reinholdt, klinisk sygeplejespecialist Janne Weis, ledende lægesekretær Dorthe Andersen og klinikledelsen. Indretning Neonatalklinikken omfatter 3 afsnit på 2. sal i Sydfløjens opgang 5: Afsnit 5021 rummer team 1, 1 isolationsstue, lægekontorer og et forældrerum Afsnit 5023 rummer team 2, samt ambulatorium Afsnit 5024 rummer team 3 samt forældrekøkken 3

4 Klinikken oplever trange fysiske kår uden mulighed for udvidelse af de fysiske rammer før det nye mor-barn hospital forhåbentlig bliver en realitet. Klinikkens mål har gennem flere år været teams, indrettet med en voksenseng til barnets mor eller far placeret på patientstuen ved siden af deres indlagte barn. Dette gælder såvel intensiv pleje- og behandlingskrævende børn som mere alment pleje- og behandlingskrævende patienter. Klinikken arbejder ud fra principper om Patient- og familiecentreret pleje- og behandling, hvilket har medført, at vi har erkendt, at klinikken maksimalt kan rumme op til 34 børn for at tilgodese såvel patienter og familier som medarbejdere. Mælkekøkkenerne blev færdigrenoveret i starten af Renoveringen var en del af et større i kvalitetsudviklingsprojekt på baggrund af en regional aggregeret kerneårsagsanalyse. Projektet blev indledt i 2010 på baggrund af en række utilsigtede hændelser i forbindelse med håndtering af udmalket modermælk. Den nye indretning af mælkekøkkenerne skaber overblik og inviterer til sikker håndtering af modermælk for forældre, sygeplejersker og driftsassistenter. Indretningen opfylder desuden gældende vejledninger på området, herunder de hygiejniske forholdsregler og beskyttelse af personfølsomme data. I september 2013 blev vores nye smukke og funktionelle forældrerum en realitet via et fantastisk samarbejde med tidligere forældre, som stod for en indsamling til forskønnelse af rummet og som gjorde en kæmpe indsats. De ønskede at give forældrene til præmature og syge børn på vores afdeling et rum, hvor de for en stund kan gå hen og trække vejret og "lade op", når livet på stuen bliver for barskt. Forældrerummet gør i dag, som ønsket af bidragsyderne en stor forskel i forhold til forældrenes overskud og dermed for børnenes bedring. I slutningen af 2013 blev det efterhånden slidte og utidssvarende forældrekøkken renoveret. Rummet er blevet indrettet som forældreområde med mulighed for besøg af pårørende samt køkkenfaciliteter, for således at skabe bedre rammer for opretholdelse af familieliv under indlæggelsen. Her er nu større mulighed for at sidde mere skærmet i små grupper, der er kommet ovn og kogeplader til madlavning mm. Forældrene har desuden fået fri adgang til frugt, kaffe, kakao og andre varme drikke. 4

5 Patientbehandling (Tallene er ekskl. medindlagte mødre, inkl. børn af diabetiske mødre i 1.døgn på 5034) Indlæggelser de seneste 10 år (fra GS!Åben) Indlæggelser Sengedage Gns. liggetid 10,95 11,02 12,08 11,08 11,39 12,26 9,36 9,09 9,08 7,69 Døde (Tallene er ekskl. børn af diabetiske mødre i 1. døgn på afd samt. 1 indlæggelse som ikke var færdigregistreret) Behandlede børn i 2013 fordelt på gestationsaldergrupper (fra NeoBasen) Antal Respirator Nasal-CPAP Parenteral ernæring GA Børn Indlæggelser Sengedage Børn Dage Børn Dage Børn Dage < 28 uger uger uger >= 37 uger Total ECMO (Extra Corporal Membran Oxygenering). Neonatalklinikken behandlede11 børn med ECMO i af børnene blev overflyttet under pågående ECMO, varetaget af Karolinska Sjukhus ECMO-enhed, Stockholm. Af de 6 børn kom 3 børn fra Sverige og 2 børn fra Finland, som led i det internationale ECMO-samarbejde. Af de 11 børn havde 4 børn behov for behandling i neonatalperioden pga mekoniumaspiration, PPHN og/eller infektion, 1 barn havde hjertepumpesvigt sekundært til virusinfektion, 1 barn havde lungesvigt efter operation for diafragmahernie, 3 børn havde pumpesvigt efter hjerteoperation, 1 barn havde hjertepumpesvigt efter hjertestop, og 1 barn havde respiratorisk insufficiens sfa RS-virus infektion i kombination med interstitiel lungesygdom. 3 børn overlevede ikke til udskrivelse: et barn med følger efter hjertestop og 2 børn efter hjerteoperation. I alt har vi 5

6 behandlet 129 børn med ECMO siden starten i efteråret Neonatalklinikken deltager i det internationale samarbejde med ELSO-databasen. Transport af meget syge nyfødte og helt små børn Neonatalklinikkens transportenhed ( GN hentehold ) udførte i 2013 i alt 127 transporter af akut syge børn. Tranporterne fordeler sig med 81 børn fra andre afdelinger i RegionH, herunder 7 børn fra Bornholm, 34 børn fra afdelinger i RegionSjælland, 2 børn fra Aalborg, 3 børn fra Færøerne og 7 børn fra Grønland. Af alle de transporterede børn var 33 børn (26%) intuberede, 45 børn (35%) i CPAP, 41 børn (32%) ældre end svarende til neonatalperioden og 12 børn (9%) blev afleveret på et andet afsnit på Rigshospitalet. Siden transportordningens start i efteråret 1998 har vi udført mere end 2000 højrisiko-transporter af nyfødte og helt små børn. Der har ikke været dødsfald under transporterne eller inden for de første timer efter ankomsten, men i enkelte tilfælde har transport af barnet været undladt fordi barnet har været vurderet intransportabelt eller uafvendeligt døende. Over de senere år har i gennemsnit 40 % af børnene været intuberede, med en aftagende hyppighed over de sidste fire år. 15 % af børnene har været ældre end svarende til neonatalperioden. Ved 10 % af transporterne er barnet afleveret på et andet afsnit end GN, oftest på Rigshospitalets BørneUngeKlinik s semiintensive afsnit. Årstal Antal transporter Pædiatrisk intensivfunktion (PICU) I 2013 blev der indlagt 202 PICU-børn på GN. I alt udgjorde det 896 indlæggelsesdøgn. Af de indlagte børn var 65 indlagt postoperativ opvågning. Der var 68 børn der blev respiratorbehandlet, i alt 389 respiratordøgn. Der var 3 PICU-børn i ECMO. GN transporthold hentede i alt 41 PICU-børn, de fleste af disse med ledsagelse af børneanæstesi. Der var 7 PICU-børn der døde, hvilket stemmer overens med risikovurdering (PIM2) ved indlæggelse Antal børn Antal døgn Døgn i respirator PIM2 score 6,93 7,55 5,3 5,9 4,99 8,22 6

7 Mors Kvalitetsarbejde I forbindelse med Strategi har kvalitetsgruppen i 2013 indgået i arbejdet med de udvalgte KPI (Key Performance Indicators), herunder at reducere mortaliteten for tidligt fødte børn. I den forbindelse er der arbejdet målrettet mod at reducere antallet af infektioner relateret til centrale katetre. Kvalitetsgruppen har endvidere deltaget i fire kerneårsagsanalyser i samarbejde med kvalitetssekretariatet, blandt andet leverlæsion i forbindelse med navlevenekateter og manglende erkendelse af malrotation på et røntgenbillede. I 2013 er der indrapporteret 119 utilsigtede hændelser i Neonatalklinikken, hvoraf 33 omhandler medicineringsfejl. Alle utilsigtede hændelser bliver analyseret af kvalitetsgruppen, og der bliver udarbejdet handleplaner. De utilsigtede hændelser fordeler sig således: Uth Uth 2013 Kvalitetsgruppen har i 2013 haft et tæt samarbejde med centrets kvalitetskoordinator og kvalitetssekretariatet, inkl. deltagelse i centrets kvalitetsudvalg. 7

8 Udviklingsprojekter Neonatalklinikken har i 2013 fortsat arbejdet aktivt med lean-redskaber i forbedringsarbejder. Herunder har 5S 1 været anvendt til at forbedre indretningen af 2 af klinikkens rum: Kuvøserum og forrummet ved kuvøserummet: Der anvendes store mængder af teknisk udstyr i Neonatalklinikken, som skal være nemt at hente i alle situationer. Dermed øges patientsikkerheden fx i en akut situation. Kuvøserummet og forrummet var tidligere uoverskueligt indrettet, og der var ikke plads til al udstyret. Dette resulterede i, at medarbejderne havde svært ved at finde udstyr og ligeledes få det sat på plads igen. Der blev i gangsat et 5S-projekt 1, hvor forældet udstyr blev kasseret eller givet væk, udstyr blev grupperet og pladsen afmærket, hvor det fremadrettet skulle stå. Indretningsplanen blev revideret efter dialog på klinikkens ugentlige tavlemøder. En spørgeskemaundersøgelse blandt klinikkens medarbejdere efter indsatsen (51 % besvarelse) viste, at 84 % oplevede at udstyret stod på sin rette plads i kuvøserummet samt at 65 % er blevet bedre til at sætte udstyret på plads efter endt brug. Før og efter billederne viser, hvor befordrende processen har været for overblikket over udstyret i klinikkens kuvøserum og forrum. Før Efter Mediko-teknisk rum: En lignende proces har undergået klinikkens rum til reparation af medikoteknisk udstyr og, som primært har været anvendt af den mediko-tekniker, som er tilknyttet klinikken. Rummet bar før projektet præg af at være uoverskueligt indrettet og derfor svært at rengøre. Rummet 1 5S er et værktøj til at reducere nogle af de spildtyper, der ikke skaber værdi. Fx lagre, bevægelse og ventetid. De fem S som forbogstav står for: 1. Sorter og smid væk, 2. System i tingene, 3. Skrub og skur, 4. Standardiser, 5. Selvdisciplin (RegionH, Lean) 8

9 indeholdt udfaset udstyr, som ikke anvendtes længere. Samtidig mangledes kendskab til mediko-teknikerens tilstedeværelse og behov for arbejdsplads i rummet. Desuden ønskedes et learning-lab i klinikken. Efter 5S-projektet skabtes tre værdifulde formål med rummet: Et mediko-teknisk rum til aflevering og reparation af udstyr Et learning lab i form af en plads til fx at øve anvendelsen af udstyr og scenarietræning Samtaleplads Den efterfølgende undersøgelse viste, at medarbejdere oplevede en overskuelig indretning ved indlevering af defekt udstyr samt et velfungerende learning-lab, der aktivt anvendes af flere faggrupper. Desuden er rummet indrettet med samtalebord, computer og skærm til fx præsentationer, og som derfor har imødekommet klinikkens mangel på rum til mødeaktivitet og samtaler. Præmatur team - team 2 Team 2 varetager behandlingen af alle præmature børn født før GA 28 uger Dette for at optimere kompetencen og behandlingen af denne patientgruppe. Indsatsområdet er bedre overlevelse uden flere senfølger. Specielt børn født med GA før uge 26 er en udfordring. Vi planlægger løbende undervisning af sygeplejersker til specifikt at kunne passe disse børn. Allermindstegruppen består af sygeplejersker og læger fra team 2 samt læge og jordmødre fra obstetrisk afdeling. Gruppens formål er at samle viden om og udvikle behandlingen og plejen af de meget tidligt fødte børn og videregive vigtige tiltag til resten af klinikkerne. Vi kører tværfaglig scenarietræning i modtagelsen af disse små børn ca. hver 2. måned. Opfølgning af de allermindste børn Efterundersøgelsen af de immature børn,født på RH eller overflyttet til GN i deres første leveuge er færdig. Kontrol gruppen er lavet og data publiceret i Danish Medical Bulletin i Selve data for efterundersøgelsen er ved at blive gjort op mhp publicering i Vi fortsætter efterundersøgelsen i klinikken, og det er meningen, at den implementeres som en del af ambulatoriefunktionen i afdelingen Vi håber, vi får tilladelse fra forfatterne og forlaget i USA der har lavet og publiceret ASQ skemaerne som er brugt i vores efterundersøgelse til at anvende ASQ skemaerne i Danmark.. Videnscenter for amning af børn med specielle behov Videnscentret udarbejder kliniske retningslinjer, deltager i et nordisk samarbejde om kvalitetsudvikling af amning på neonatalafdelinger, og deltager i interne og eksterne netværk. Videnscentret underviser og vejleder sundhedsprofessionelle i Danmark om amning af børn med specielle behov, og giver ammevejledning til familier på Rigshospitalet i specielle situationer. På Videnscentrets hjemmeside findes retningslinjer til sundhedsprofessionelle og 9

10 informationsmateriale til forældre. Videnscentret er ansvarlig for et landsdækkende forskningsprojekt om amning af for tidligt fødte børn, som afsluttes i Videnscentret ledes af sygeplejerske, ph.d. Ragnhild Måstrup. Videnscenter for tidligt fødte børn Videnscenter for Tidligt Fødte Børn har arbejdet videre med hjemmesiden Videnscenter for tidligt fødte - Rigshospitalet. Den havde godt 1800 unikke besøgende per måned med godt sidevisninger i

11 Uddannelse Uddannelse af sygeplejersker For at kunne yde en omsorgsfuld sygepleje af høj faglig kvalitet har vi i Neonatalklinikken valgt at fortsætte som flere foregående år med at lade alle nyansatte sygeplejersker gennemgå klinikkens kompetenceudviklingsprogram for sygeplejersker. Kompetenceudviklingsprogrammet er systematisk struktureret og sammensættes individuelt til den enkeltes sygeplejerskes behov for uddannelse. Det består blandt andet af teoretisk undervisning på baggrund af forberedende litteraturlæsning, casebaseret undervisning, oplæring i klinisk praksis ved tutorfunktion samt sygeplejefaglig vejledning. 10 sygeplejersker fik i 2013 udleveret kursusbevis efter gennemført test. For de mere erfarne sygeplejersker på et højere kompetencetrin holdes årlige kompetence-feedbackdage ved teamets sygeplejevejleder mhp. at vurdere den enkeltes faglige niveau og handlekompetence i overensstemmelse med sygeplejerskens kompetencetrin. Kompetence-feedbackdagen har desuden til formål at initiere til udvikling frem mod et højere kompetencetrin. Klinikken søger dermed at skabe rammer, der støtter læring i praksis, samtidig med at den enkelte sygeplejerske selv er medansvarlig for egen læring. Herudover satser Neonatalklinikken på ekstern efter- og videreuddannelse af sygeplejersker med særlige funktioner i klinikken. Herunder er: Tre sygeplejersker er i gang med Den sygeplejevidenskabelige kandidatuddannelse; alle ved Aarhus Universitet. En sygeplejerske læser Masteruddannelsen i klinisk sygepleje ved Aarhus Universitet. En sygeplejerske læser Masteruddannelsen i sundheds-it ved Aalborg Universitet. En sygeplejerske er i gang med NIDCAP observatøruddannelsen. En sygeplejerske har gennemført EPLS. Neonatalklinikkens satsområde for at øge intensiv sygeplejerskers kompetencer med Intensiv SpecialUddannelse (ISU) er beskrevet i særskilt afsnit. I slutningen af 2013 blev kompetenceudviklingsprogrammet revideret. Ovenstående er fortsat indeholdt i programmet, men som nyt tiltag er ISU integreret for at skabe mere sammenhæng mellem de to læringstilbud alle sygeplejersker i Neonatalklinikken tilbydes: Initialt forløb samt ISU. De tidligere tjeklister i den udleverede portfolio er udskiftet med Uddannelsesmappe for initialt forløb opbygget på samme måde som uddannelsesmappen målrettet ISU som et redskab til at strukturere den enkelte sygeplejerskes kompetenceudvikling. Uddannelsesmappen er baseret på tre taksonomier, hvor sygeplejersken selv er ansvarlig for at vurdere sine opnåede kompetencer i samarbejde med en tildelt mentor. Mentor er en sygeplejerske på minimum kompetenceniveau 2b som følger den lærende sygeplejersker til og med ISU. Alle kurser på det initiale forløb er opdateret og målrettet tidligere opnåelse af intensive sygeplejekompetencer. Desuden er alle litteraturlister og kompendium opdateret med nyeste viden indenfor de enkelte specialeområder. Litteraturkompendiet udleveres i bogform og på USB-nøgle. Det ny-reviderede kompetenceudviklingsprogram træder i kraft fra 1. januar

12 Specialuddannelsen i intensiv sygepleje Var også i 2013 et højt prioriteret indsatsområde indenfor kompetenceudvikling af sygeplejersker. 15 sygeplejersker startede på den teoretiske del af uddannelsen heraf en med intensiv efteruddannelse som selvstuderende og14 sygeplejerske afsluttede det 18 måneder lange uddannelsesforløb. 32 % af Neonatalklinikkens sygeplejersker er nu specialuddannede intensive sygeplejersker. I løbet af 2013 er Neonatalklinikkens kompetenceudviklingsprogram for sygeplejersker blevet revideret, hvor Intensiv specialuddannelse nu er integreret som en obligatorisk del af kompetenceudviklingsprogrammet. Derved forventes et fortsat fokus på kvalificering af sygeplejerskerne gennem erhvervelse af den intensive specialuddannelse. Foruden de obligatoriske praktikudvekslingsperioder i Region H s øvrige intensive og opvågningsafdelinger fokuseres fortsat på at optimere sygeplejerskers læringsmuligheder i Neonatalklinikken ved strukturering af intern rotation mellem de 3 teams. Sygeplejerskerne flytter i et 12 ugers forløb til et andet team med andre specialeområder indenfor intensiv neonatal og børneintensiv terapi. Herved er den interne rotation med til at sikre et konstant læringsforløb gennem uddannelsen med videndeling og styrkelse af samarbejdsrelationer. Uddannelse af læger i klinikken Tre-fire af afdelingens syv reservelægestillinger er afsat til læger i hoveduddannelsesforløb til speciallæge i pædiatri. Ansættelsen på Neonatalklinikken er på 6 måneder. Ved udgangen af 2013 var tre af afdelingens læger i gang med godkendt videreuddannelse indenfor fagområdet neonatologi, én i samarbejde med Næstved. En læge er vendt tilbage fra orlov, et uddannelsesophold på neonatalafdeling i Brisbane. Fokuserede 1-uges ophold for læger ansat i introduktionsstilling på børne-unge-klinikken har for sidste gang været gennemført for allerede ansatte.. Fremover vil introduktionsstillinger i pædiatri på Rigshospitalet bestå af 10 måneder i børne-unge-klinikken og 2 måneder i neonatalklinikken. De første to læger har været gennem disse forløb, en af disse vendte senere tilbage i reservelægestilling på almindelige vilkår. Afdelingens rutinemæssige tværfaglige scenarietræning i håndtering af PICU børn er udvidet så der nu også er scenarie om modtagelse af ekstremt præmature børn. Afdelingens læger har deltaget i forskellige internationale kurser og kongresser. 12

13 Forskning Forskningsprojekter 2013 *N = antal GN-børn som deltog i projektet. GN-børn betyder børn som har været indlagt på neonatalklinikken i Deltagelse i projektet betyder at barnet er undersøgt eller behandlet i forbindelse med forskningsprojektet, forældrene har bidraget med at svare på spørgeskema eller lignende, eller hvor der er uddraget kliniske data fra barnets journal. Klinikken havde 6 fuldtidsforskere i Janne Weis var i afslutningen af sit phd-studie og arbejder med forældre-guided omsorg. Sygeplejerske Ragnhild Maastrup var indskrevet som doktorand-studerende på Lunds universitet og arbejder med hud-mod-hud kontakt og med en national opgørelse af praksis og resultater vedr. amning af tidligt fødte børn. Simon Hyttel-Sørensen og Anne-Mette Plomgaard er phdstuderende og arbejder med SafeBoosC en afprøvning af cerebral oximetri kombineret med en behandlingsvejledning hos ekstremt tidligt fødte børn med fokus på nær-infrarød spektroskopi med et randomiseret klinisk forsøg som styres fra Neonatalklinikken og inddrager 7 andre neonatalafdelinger i Europa. Mie Seest Dam og Sandra Meinich Petersen er phd-studerende i NEOMUNE-forskningsnetværket som styres fra NEXS Københavns Universitet, støttet af det strategiske forskningsråd. Neonatalklinikken deltog fortsat i en tysk multicenter randomiseret afprøvning af forskellige grænser for blodtransfusion til børn med fødselsvægt under 1000 g. Forskningsudvalget mødes ca. hver anden måned og har fokus på hjemmesiden og arbejder for at kliniske forskningsprojekter indgår i det daglige på samme måde som det kliniske arbejde. Link til vores hjemmeside er: (direkte til forskning) 13

14 PUBLIKATIONER 1. Weis J, Zoffmann V, Greisen G, Egerod I. The effect of person-centred communication on parental stress in a NICU: a randomized clinical trial. Acta Paediatrica aug 26;102(12): Tilgængelig fra: /apa Verder HA, Ebbesen FO, Fenger-Grøn J, Henriksen TB, Andreasson B, Bender L et al. Early surfactant guided by lamellar body counts on gastric aspirate in very preterm infants. Neonatology. 2013;104(2): Tilgængelig fra: / Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, Hallman M, Ozek E, Plavka R et al. European consensus guidelines on the management of neonatal respiratory distress syndrome in preterm infants update. Neonatology. 2013;103(4): Tilgængelig fra: / Smith J, Halse KG, Damm P, Lindegaard ML, Amer-Wåhlin I, Hertel S et al. Copeptin and MRproADM in umbilical cord plasma reflect perinatal stress in neonates born to mothers with diabetes and MR-proANP reflects maternal diabetes. Biomarkers in Medicine feb;7(1): Tilgængelig fra: /bmm Pellicer A, Greisen G, Benders M, Claris O, Dempsey E, Fumagally M et al. The SafeBoosC Phase II Randomised Clinical Trial: A Treatment Guideline for Targeted Near-Infrared-Derived Cerebral Tissue Oxygenation versus Standard Treatment in Extremely Preterm Infants. Neonatology aug 1;104(3): Tilgængelig fra: / Nyqvist KH, Häggkvist A-P, Hansen MN, Kylberg E, Frandsen AL, Maastrup R et al. Expansion of the baby-friendly hospital initiative ten steps to successful breastfeeding into neonatal intensive care: expert group recommendations. Journal of Human Lactation aug;29(3): Tilgængelig fra: / Nyqvist KH, Häggkvist A-P, Hansen MN, Ezeonodo A, Hannula L, Maastrup R et al. What is the purpose of the baby-friendly hospital initiative for neonatal wards?: Commentary to a letter by Adik Levin in Birth, 40:2, June Birth (Berkeley, Calif.) dec;40(4): Tilgængelig fra: /birt Maestri Ditlevsen J, Kvist N, Johansen LS, Jørgensen MH, Henriksen BM, Rechnitzer C et al. Akut, svær leverinsufficiens forårsaget af binyretumor hos nyfødt. Ugeskrift for laeger apr 22;175(17):

15 9. Kruse AY, Thieu Chuong DH, Phuong CN, Duc T, Graff Stensballe L, Prag J et al. Neonatal bloodstream infections in a pediatric hospital in Vietnam: a cohort study. Journal of Tropical Pediatrics dec;59(6): Tilgængelig fra: /tropej/fmt Kruse A. Neonatal hospital mortality in south Vietnam (Ph.d.). København: Eget forlag, Jensen A-MB, Lundstrøm KE, Reinholdt J, Lauritsen T, Hansen BM. Paediatric intensive care is feasible in a neonatal department. Danish Medical Journal. 2013;60(1):A Hyttel-Sørensen S, Austin T, van Bel F, Benders M, Claris O, Dempsey EM et al. Clinical use of cerebral oximetry in extremely preterm infants is feasible. Danish Medical Journal. 2013;60(1):A Hyttel-Sorensen S, Austin T, van Bel F, Benders M, Claris O, Dempsey E et al. A phase II randomized clinical trial on cerebral near-infrared spectroscopy plus a treatment guideline versus treatment as usual for extremely preterm infants during the first three days of life (SafeBoosC): study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2013;14:120. Tilgængelig fra: / Hyttel-Sorensen S, Kleiser S, Wolf M, Greisen G. Calibration of a prototype NIRS oximeter against two commercial devices on a blood-lipid phantom. Biomedical optics express. 2013;4(9): Tilgængelig fra: /BOE Hessel TW, Greisen G, Idorn L, Reimers JI. Somatic growth in 94 single ventricle children -- comparing systemic right and left ventricle patients. Acta Paediatrica. 2013;102(1):35-9. Tilgængelig fra: /apa Hertz CL, Mathiasen R, Hansen BM, Mortensen EL, Greisen G. Personality in Adults Who Were Born Very Preterm. P L o S One. 2013;8(6):e Tilgængelig fra: /journal.pone Halse K, Lindegaard MLS, Amer-Wahlin I, Hertel S, Johansen M, Nielsen LB et al. Cardiac function in offspring of women with diabetes using fetal ECG, umbilical cord blood pro-bnp, and neonatal interventricular septal thickness. Cardiovascular Endocrinology. 2013;September Volume 2 (Issue 3): Tilgængelig fra: /XCE.0b013e328362e3f2 15

16 18. Hahn GH, Hyttel-Sorensen S, Petersen S, Pryds O, Greisen G. Cerebral effects of commonly used vasopressor-inotropes: a study in newborn piglets. P L o S One. 2013;8(5):e Tilgængelig fra: /journal.pone Hahn GH. Testing impact of perinatal inflammation on cerebral autoregulation in preterm neonates: evaluation of a noninvasive method. Danish Medical Bulletin (Online) apr;60(4):b Greisen G. The life of people born preterm - what do you want to know?. Acta paediatrica jun;102(6): Tilgængelig fra: /apa Greisen G. Undladelse af behandling eller eutanasi. Ugeskrift for laeger jan 28;175(5): Frisch M, Aigrain Y, Barauskas V, Bjarnason R, Boddy S-A, Czauderna P et al. Cultural bias in the AAP's 2012 Technical Report and Policy Statement on male circumcision. Pediatrics apr;131(4): Tilgængelig fra: /peds Breindahl M, Blennow M, Fauchère J-C, Lluch MT, De Luca D, Marlow N et al. The European database for subspecialist training in neonatology - transparency achieved. Neonatology. 2013;103(1): Tilgængelig fra: /

17 Økonomi, mål og strategier Regnskab i løbende priser * Personaleramme , ,2 78,9 80,9 82,7 * Medicin , ,0 2,1 2,2 2,1 * Andet , ,7 7,6 8,1 I alt driftsramme , ,7 9,7 10,3 10,5 * Total , ,9 88,6 91,2 93,1 *: kontorammen ændret fra Neonatalklinikken arbejder som del af Juliane Marie Centret (og Rigshospitalet) med en målsætning om at det er resultatet for patienten der tæller. Strategisk fokusområde: Patient Indsats Reducere mortaliteten for tidligt fødte børn. Initiativer Reducere komplikationer ved katetre og tuber Forbedret håndhygiejne Standardisere respirationsstøtten Individualisere pleje og behandling ved NIDCAP-principper. Indsats Øget patienttilfredshed ved større fokus på familiecentreret pleje og behandling. Initiativer Forbedret struktur på forældresamarbejdet Træne kommunikative færdigheder Skabe klarere forventningsafstemning. Strategisk fokusområde: Uddannelse Indsats Øge intensivsygeplejerskernes kompetencer. Initiativer Udbygge mulighederne for intensiv specialuddannelse Forbedret læring: Akutte og højtspecialiserede situationer. Se hele strategien på Juliane Marie Centrets hjemmeside på 17

18 Adresse, telefon, fax og Neonatalklinikken GN Afsnit 5021, 5023, 5024 Juliane Marie Centret Rigshospitalet, Blegdamsvej København Ø Telefon:

Neonatalklinikken GN

Neonatalklinikken GN Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Side 1 af 9 Neonatalklinikken varetager behandling af nyfødte på lands- og landsdelsniveau for Østdanmark, samt lokalfunktion for en del af region hovedstaden.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014. Neonatalklinikken. Rigshospitalet. Neonatalklinikken GN

ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014. Neonatalklinikken. Rigshospitalet. Neonatalklinikken GN ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 Neonatalklinikken Rigshospitalet Neonatalklinikken GN Indhold ORGANISATION 3 INDRETNING 3 PATIENTBEHANDLING 4 ECMO 5 Transport af meget syge nyfødte og helt små børn

Læs mere

Årsberetning 2010 222222012010

Årsberetning 2010 222222012010 222222012010 Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret INDHOLDSFORTEGNELSE Organisation 3 Indretning 3 Patientbehandling 4 Kvalitetsarbejde 5 Udviklingsprojekter 7 Uddannelse 9 Forskning 10 Økonomi, mål

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Neonatalklinikken GN. Neonatalklinikken Rigshospitalet. Juliane Marie Centret

ÅRSBERETNING 2012. Neonatalklinikken GN. Neonatalklinikken Rigshospitalet. Juliane Marie Centret ÅRSBERETNING 2012 Neonatalklinikken Rigshospitalet Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Indholdsfortegnelse ORGANISATION... 2 INDRETNING... 2 PATIENTBEHANDLING... 3 ECMO... 3 Transport af meget

Læs mere

Neonatalklinikken GN

Neonatalklinikken GN Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Side 1 af 8 Neonatalklinikken varetager behandling af nyfødte på lands- og landsdelsniveau for Østdanmark (ca. 60 % af indlæggelserne), samt lokalfunktion for

Læs mere

Neonatalklinikken GN

Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Årsberetning 2006 Rigshospitalet Juliane Marie Centret Side 1 af 8 Neonatalklinikken varetager behandling af nyfødte på lands- og landsdelsniveau for Østdanmark (ca. 60 % af indlæggelserne),

Læs mere

Neonatalklinikken GN

Neonatalklinikken GN Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Side 1 af 9 Neonatalklinikken varetager behandling af nyfødte på lands- og landsdelsniveau for Østdanmark, samt lokalfunktion for en del af region hovedstaden.

Læs mere

BESKRIVELSE af NEONATALKLINIKKEN JULIANE MARIE CENTER - RIGSHOSPITALET

BESKRIVELSE af NEONATALKLINIKKEN JULIANE MARIE CENTER - RIGSHOSPITALET BESKRIVELSE af NEONATALKLINIKKEN JULIANE MARIE CENTER - RIGSHOSPITALET Kursist Neonatalklinikken, GN, er en højt specialiseret afdeling for intensiv neonatologi. Neonatalklinikken har 33 senge og 1000-1200

Læs mere

Neonatalklinikken GN

Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Årsberetning 2001 Rigshospitalet Juliane Marie Centret Side 1 af 7 Neonatalklinikken varetager behandling af nyfødte på lands- og landsdelsniveau for Østdanmark (ca. 60 % af indlæggelserne),

Læs mere

Neonatalklinikken GN

Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Årsberetning 2000 Rigshospitalet Juliane Marie Centret Side 1 af 7 Neonatalklinikken varetager behandling af nyfødte på lands- og landsdelsniveau for Østdanmark (ca. 60 % af indlæggelserne),

Læs mere

Neonatalklinikken GN

Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Årsberetning 2004 Rigshospitalet Juliane Marie Centret Side 1 af 9 Neonatalklinikken varetager behandling af nyfødte på lands- og landsdelsniveau for Østdanmark (ca. 60 % af indlæggelserne),

Læs mere

Neonatalklinikken GN

Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Årsberetning 2003 Rigshospitalet Juliane Marie Centret Side 1 af 7 Neonatalklinikken varetager behandling af nyfødte på lands- og landsdelsniveau for Østdanmark (ca. 60 % af indlæggelserne),

Læs mere

Juliane Marie Centret. Neonatalklinikken GN

Juliane Marie Centret. Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Årsberetning 1997 Neonatalklinikken varetager behandling af nyfødte på lands- og landsdelsniveau for Østdanmark (ca. 60 % af indlæggelserne), samt lokalfunktion for Rigshospitalets

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Årsberetning Neonatalklinikken GN. Juliane Marie Centret

Årsberetning Neonatalklinikken GN. Juliane Marie Centret Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret INDHOLDSFORTEGNELSE Organisation 3 Indretning 3 Patientbehandling 4 Kvalitetsarbejde 4 Udviklingsprojekter 5 Uddannelse 7 Forskning 8 Økonomi, mål og strategier

Læs mere

Videnscenter for amning af børn med specielle behov

Videnscenter for amning af børn med specielle behov Videnscenter for amning af børn med specielle behov - status og perspektiver 2008 v/ projektleder Ragnhild Måstrup Indhold Videnscenter for amning af børn med specielle behov... 3 Baggrund for oprettelsen...

Læs mere

Familie-integreret pleje og behandling

Familie-integreret pleje og behandling Familie-integreret pleje og behandling Landskursus for neonatalsygeplejersker Kerteminde, 11. 12. maj 2016 v. Janne Weis ph.d., klinisk forsker og sygeplejespecialist Familiecentreret omsorg Familiecentreret

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 13 Titel Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn Procesbeskrivelse Sted Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken Arbejdsgruppe Mette Andersen, oversygeplejerske,

Læs mere

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet.

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet. Titel Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn Procesbeskrivelse Sted Arbejdsgruppe Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken Mette Andersen, oversygeplejerske,

Læs mere

DRG Revideret MDC 15 algoritme. Simon Trautner, 11 februar

DRG Revideret MDC 15 algoritme. Simon Trautner, 11 februar DRG 2017 Revideret MDC 15 algoritme Simon Trautner, 11 februar 2016 2 Baggrund Revision af MDC15 algoritmen (neonatalområdet) i høring nu. På initiativ fra, og i samarbejde mellem: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen.

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. STANDARD FOR NEDBRINGELSE AF INFEKTIONER Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. Baggrund Antallet af nosokomielle

Læs mere

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken 4. Praktiske færdigheder Kunne anlægge navlevenekateter Kunne evakuere pneumothorax Kunne anvende CPAP behandling Anlægge en

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Rigshospitalet Juliane Marie Centret Neonatalklinikken GN NØDVENDIGE SYGEPLEJEFAGLIGE KOMPETENCER I EN NEONATALKLINIK - ER DE TIL STEDE?

Rigshospitalet Juliane Marie Centret Neonatalklinikken GN NØDVENDIGE SYGEPLEJEFAGLIGE KOMPETENCER I EN NEONATALKLINIK - ER DE TIL STEDE? Rigshospitalet Juliane Marie Centret Neonatalklinikken GN NØDVENDIGE SYGEPLEJEFAGLIGE KOMPETENCER I EN NEONATALKLINIK - ER DE TIL STEDE? EVIDENSBASERET NEONATALSYGEPLEJE I EN PATIENT OG FAMILIECENTRERET

Læs mere

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Afsnitsprofil Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Maj 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelse og organisation... 3 Afdelingsledelsen... 3 Afsnitsledelse... 3 Organisationsdiagram Organ- og

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2013

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2013 Det Medicinske Selskab i København > Forår 2013 > Sæsonplan for forår 2013 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 5. februar 2013 Kl. 20.00 Klinikchef, professor, overlæge, dr.

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Gitte Bunkenborg Ph.d. stud. Lunds Universitet, Udviklingssygeplejerske, Hvidovre Hospital Intensiv Terapiafsnit 542

Læs mere

Flaskeernæring til børn

Flaskeernæring til børn Flaskeernæring til børn Information til forældre Juliane Marie Centret Rigshospitalet At skulle give sit barn modermælkserstatning på sutteflaske er for nogle det oplagte valg, for andre er det en nødvendighed,

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Kvalitetsmål Modtagelse af ethvert barn finder sted på højt fagligt niveau og med mindste risiko for fejl.

Kvalitetsmål Modtagelse af ethvert barn finder sted på højt fagligt niveau og med mindste risiko for fejl. STANDARD FOR MODTAGELSE Akut modtagelse af børn i Neonatalklinikken Kvalitetsmål Modtagelse af ethvert barn finder sted på højt fagligt niveau og med mindste risiko for fejl. Målgruppe Alle børn der indlægges

Læs mere

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014 2013/2014 BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE AFDÆKNING AF PRAKSIS PÅ REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER Undersøgelsen er gennemført af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte i forbindelse med centerets 3-årige

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Neonatalafsnittet (08-3) er et

Læs mere

Rigshospitalet Onkologisk Klinik. Strategi 2015. Kræftbehandling i særklasse. Strategi 2015-2017. Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Rigshospitalet Onkologisk Klinik. Strategi 2015. Kræftbehandling i særklasse. Strategi 2015-2017. Onkologisk Klinik Rigshospitalet Strategi 2015 Rigshospitalet Onkologisk Klinik Kræftbehandling i særklasse Strategi 2015-2017 Onkologisk Klinik Rigshospitalet Onkologisk Klinik: Kræftbehandling i særklasse - Strategi 2015-2017 Onkologisk

Læs mere

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet. Ungdomsmedicinsk Videnscenter Rigshospitalet, Blegdamsvej 9 2100 Kbh. Ø Afsnit 4101 Tlf: 35454433 www.ungdomsmedicin.dk Mail: ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk eller pernille.hertz@regionh.dk Ungeambassadør

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

STANDARD FOR KONTINUITET I PLEJE OG BEHANDLING

STANDARD FOR KONTINUITET I PLEJE OG BEHANDLING STANDARD FOR KONTINUITET I PLEJE OG BEHANDLING Kvalitetsmål Målet er at sikre kontinuitet i pleje og behandling af familien fra før fødsel eller ved akut indlæggelse til udskrivelse med evt. ambulant kontrol.

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Torsdag den 24. maj 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret lokale 12 Mødet slut kl. 19 Møde nr.

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Sådan har vi gjort i Region Hovedstaden - når opgavedeling både bidrager til højere kvalitet og bedre udnyttelse af økonomiske ressourcer

Sådan har vi gjort i Region Hovedstaden - når opgavedeling både bidrager til højere kvalitet og bedre udnyttelse af økonomiske ressourcer Sådan har vi gjort i Region Hovedstaden - når opgavedeling både bidrager til højere kvalitet og bedre udnyttelse af økonomiske ressourcer Oplæg v/ Bente Ourø Rørth, hospitalsdirektør ved Nordsjællands

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner:

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner: Fagområde Pædiatrisk Pulmonologi I lighed med anerkendelse af subspecialet pædiatrisk pulmonologi i USA har man indenfor EU, under ledelse af Paediatric Section of the European Union of Medical Specialists

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8 Side 1 Side 2 Konklusion COMFORTneo er specielt udviklet til at måle smerter på nyfødte børn. Den er en videreudvikling COMFORT skalaen {Ambuel, 1992 1341}, Denne skala er kendt og brugt på danske

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

ENHEDEN FOR MEDFØDTE HJERTESYGDOMME. For patienter med medfødt hjertesygdom gennem hele livet

ENHEDEN FOR MEDFØDTE HJERTESYGDOMME. For patienter med medfødt hjertesygdom gennem hele livet ENHEDEN FOR MEDFØDTE HJERTESYGDOMME For patienter med medfødt hjertesygdom gennem hele livet 2 MEDFØDT HJERTESYGDOM gennem hele livet I Danmark fødes årligt ca. 500 børn med en hjertesygdom. For mange

Læs mere

Juliane Marie Centret. Årsberetning Neonatalklinikken GN

Juliane Marie Centret. Årsberetning Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Årsberetning 1998 Neonatalklinikken varetager behandling af nyfødte på lands- og landsdelsniveau for Østdanmark (ca. 60 % af indlæggelserne), samt lokalfunktion for H:S. De væsentligste

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital Tlf: Mobil:

Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital Tlf: Mobil: Medlemsliste for dasys Forskningsråd, august 2012 Indstillet af Navn, stilling og ansættelsessted Interessområde Formand udpeget af Dasys bestyrelse Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter,

Læs mere

STANDARD FOR ERNÆRING Ernæring af ekstremt tidligt fødte eller lavvægtige børn

STANDARD FOR ERNÆRING Ernæring af ekstremt tidligt fødte eller lavvægtige børn STANDARD FOR ERNÆRING Ernæring af ekstremt tidligt fødte eller lavvægtige børn Kvalitetsmål Personalet er opmærksomme på hver enkelt mor-barn par i Neonatalklinikken og yder individuel støtte til en velfungerende

Læs mere

Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning. og simulation. Patientsikkerhed. Virkelighedstro omgivelser

Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning. og simulation. Patientsikkerhed. Virkelighedstro omgivelser Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning og simulation er:» At omsætte teoretisk viden til handlekompetence» At forbedre teamsamarbejde og kommunikation» At øge patientsikkerheden» At forebygge utilsigtede

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Operation og Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital samt Sektion for

Læs mere

Velkommen til Neonatalafdelingen Pædiatrisk Afdeling P3

Velkommen til Neonatalafdelingen Pædiatrisk Afdeling P3 Pædiatrisk Afdeling Velkommen til Neonatalafdelingen Pædiatrisk Afdeling P3 Forældreinformation www.koldingsygehus.dk Neonatalafdelingen, P3 Kolding Sygehus Skovvangen 2-8 6000 Kolding Tlf.nr.: P31 7636

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET

KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET ET UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSSPROJEKT UNDER TVÆRFAGLIGT VIDENSCENTER FOR PATIENTSTØTTE 2014-2017 BAGGRUND OG FORMÅL Dette projekt er et forsknings-

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

FOR RIGSHOSPITALET REGION HOVEDSTADEN. December 2012

FOR RIGSHOSPITALET REGION HOVEDSTADEN. December 2012 BILAG 5 ORIENTERING OM RIGSHOSPITALET, HOVEDORTOCENTERET, ANÆSTESI- OG OPERATIONSKLINIKKEN OG TRYKKAMMERET, I FORBINDELSE MED UDBUD AF DRIFT AF TRYKKAMMER FOR RIGSHOSPITALET I REGION HOVEDSTADEN December

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Overordnede mål. Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet. Borgeren som partner. Mere sundhed til flere.

Overordnede mål. Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet. Borgeren som partner. Mere sundhed til flere. undhedsaftalen -2018: fordelt på mål Overordnede mål Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region jælland Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med et sundhed for de samme penge Igangsætte

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Afdelingstype,organisation og struktur 3 1.2. Overordnet

Læs mere

Region Hovedstadens Blodbank sikrer patiententbehandling på højt internationalt niveau

Region Hovedstadens Blodbank sikrer patiententbehandling på højt internationalt niveau Region Hovedstadens Blodbank Region Hovedstaden Region Hovedstadens Blodbank sikrer patiententbehandling på højt internationalt niveau Fokus på patientforløb Samarbejde på tværs Ny forskning omsat til

Læs mere

U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK

U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK PROGRAM U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK 12.12.12 14.12.2012 Kursussted: Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29 Klinikbygningen indgang 50 Lokale Marie Krogh Kursusledelse: Overlæge, ph.d. Jan

Læs mere

Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale

Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale Virksomhed Lidt om mig Vicedirektør Den Præhospitale Virksomhed,

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Klinik For Øjenlågskirurgi, Vejle. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Klinik For Øjenlågskirurgi, Vejle. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Klinik For Øjenlågskirurgi, Vejle Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 04-12-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 28-01-2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Handleplaner for opfølgning på Uanmeldt helhedstilsyn v/ BDO Plejecentrene Lundehaven og Rosenhaven

Handleplaner for opfølgning på Uanmeldt helhedstilsyn v/ BDO Plejecentrene Lundehaven og Rosenhaven Handleplaner for opfølgning på Uanmeldt helhedstilsyn v/ BDO Plejecentrene Lundehaven og Rosenhaven Tilsynet i Lundehaven og i Rosenhaven fandt sted februar 2016 Handleplan er udarbejdet d. 13.04.2016

Læs mere

Baggrundsmateriale vedr. FAM

Baggrundsmateriale vedr. FAM Maj 2011 Baggrundsmateriale vedr. FAM Klinisk lektor/adjunkt på FAM, Svendborg Sygehus og University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 2 1. Den nye Fælles Akutmodtagelse FAM Svendborg

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker

Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Dansk Sygeplejeråd 2003 Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Dansk Sygeplejeråd 2003 Forord De første intensivafdelinger i Danmark blev oprettet

Læs mere

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Koncept Behov/krav Mål program teknik/dukke Ledelse Manpower

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Anæstesiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Ole Toftdahl Sørensen

Læs mere