ÅRSBERETNING Neonatalklinikken GN. Neonatalklinikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2013. Neonatalklinikken GN. Neonatalklinikken"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 Neonatalklinikken GN Neonatalklinikken

2 Indhold ORGANISATION 3 INDRETNING 3 PATIENTBEHANDLING 5 ECMO 5 Transport af meget syge nyfødte og helt små børn 6 KVALITETSARBEJDE 7 UDVIKLINGSPROJEKTER 8 Kuvøserum og forrummet ved kuvøserummet: 8 Mediko-teknisk rum: 8 Præmatur team - team 2 9 Opfølgning af de allermindste børn 9 Videnscenter for amning af børn med specielle behov 9 Videnscenter for tidligt fødte børn 10 UDDANNELSE 11 Uddannelse af sygeplejersker 11 Specialuddannelsen i intensiv sygepleje 12 Uddannelse af læger i klinikken 12 FORSKNING 13 Forskningsprojekter PUBLIKATIONER 14 ØKONOMI, MÅL OG STRATEGIER 17 Regnskab i løbende priser 17 2

3 Neonatalklinikken varetager behandling af nyfødte på lands- og landsdelsniveau for Østdanmark samt lokalfunktion for en del af region hovedstaden. De væsentligste opgaver er behandling af ekstremt tidligt fødte børn, intensiv behandling af syge nyfødte, samt præ- og postoperativ behandling af nyfødte børn med misdannelser til børnekirurgisk, neurokirurgisk eller hjertekirurgisk behandling og intensiv behandling af børn efter neonatalperioden op til 2 års alder (pædiatrisk intensiv = PICU ). Organisation Neonatalklinikken GN er en klinik i Rigshospitalets Juliane Marie Center for Børn, Kvinder og Forplantning. Klinikken er organiseret i 3 tværfaglige kliniske teams, der hver især varetager intensiv behandling inkl. respiratorbehandling og patientforløb fra indlæggelse til udskrivelse. Hvert team består af en afdelingssygeplejerske, en assisterende. afdelingssygeplejerske, en sygeplejevejleder, omkring 40 sygeplejestillinger, 1 team-overlæge, 3 andre speciallæger, 2 reservelæger, 1 sekretær og 1 bioanalytiker. Team 1 varetager pleje og behandling af børn med neurologiske sygdomme (f.eks. svær asfyksi, kramper, hydrocephalus og myelomeningocele), samt spædbørn med behov for intensiv behandling eller behov for opvågning efter operation. Team 2 varetager behandlingen af alle de immature børn, dvs. børn med en gestationsalder mindre end 28 uger. Team 3 varetager behandlingen af børn med persisterende pulmonal hypertension (persisterende føtalt kredsløb), børn med hjertesygdomme og børn med andre kirurgiske lidelser (øsofagusatresi, diafragmahernie, gastroskise og andre medfødte børnekirurgiske lidelser). Klinikledelsen udgøres af klinikchef, overlæge Steen Hertel og oversygeplejerske Mette Andersen. Klinikrådet udgøres af afdelingssygeplejerske Rikke Louise Stenkjær og team-overlæge Anne Mette Bæk Jensen (Team 1), afdelingssygeplejerske Charlotte Thode og team-overlæge Ane Lando (Team 2), afdelingssygeplejerske Lene Fredbo-Nielsen og team-overlæge Elisabeth Iyore (Team 3), uddannelsesansvarlig overlæge Thorkild Jacobsen, kvalitetsansvarlig overlæge Jes Reinholdt, klinisk sygeplejespecialist Janne Weis, ledende lægesekretær Dorthe Andersen og klinikledelsen. Indretning Neonatalklinikken omfatter 3 afsnit på 2. sal i Sydfløjens opgang 5: Afsnit 5021 rummer team 1, 1 isolationsstue, lægekontorer og et forældrerum Afsnit 5023 rummer team 2, samt ambulatorium Afsnit 5024 rummer team 3 samt forældrekøkken 3

4 Klinikken oplever trange fysiske kår uden mulighed for udvidelse af de fysiske rammer før det nye mor-barn hospital forhåbentlig bliver en realitet. Klinikkens mål har gennem flere år været teams, indrettet med en voksenseng til barnets mor eller far placeret på patientstuen ved siden af deres indlagte barn. Dette gælder såvel intensiv pleje- og behandlingskrævende børn som mere alment pleje- og behandlingskrævende patienter. Klinikken arbejder ud fra principper om Patient- og familiecentreret pleje- og behandling, hvilket har medført, at vi har erkendt, at klinikken maksimalt kan rumme op til 34 børn for at tilgodese såvel patienter og familier som medarbejdere. Mælkekøkkenerne blev færdigrenoveret i starten af Renoveringen var en del af et større i kvalitetsudviklingsprojekt på baggrund af en regional aggregeret kerneårsagsanalyse. Projektet blev indledt i 2010 på baggrund af en række utilsigtede hændelser i forbindelse med håndtering af udmalket modermælk. Den nye indretning af mælkekøkkenerne skaber overblik og inviterer til sikker håndtering af modermælk for forældre, sygeplejersker og driftsassistenter. Indretningen opfylder desuden gældende vejledninger på området, herunder de hygiejniske forholdsregler og beskyttelse af personfølsomme data. I september 2013 blev vores nye smukke og funktionelle forældrerum en realitet via et fantastisk samarbejde med tidligere forældre, som stod for en indsamling til forskønnelse af rummet og som gjorde en kæmpe indsats. De ønskede at give forældrene til præmature og syge børn på vores afdeling et rum, hvor de for en stund kan gå hen og trække vejret og "lade op", når livet på stuen bliver for barskt. Forældrerummet gør i dag, som ønsket af bidragsyderne en stor forskel i forhold til forældrenes overskud og dermed for børnenes bedring. I slutningen af 2013 blev det efterhånden slidte og utidssvarende forældrekøkken renoveret. Rummet er blevet indrettet som forældreområde med mulighed for besøg af pårørende samt køkkenfaciliteter, for således at skabe bedre rammer for opretholdelse af familieliv under indlæggelsen. Her er nu større mulighed for at sidde mere skærmet i små grupper, der er kommet ovn og kogeplader til madlavning mm. Forældrene har desuden fået fri adgang til frugt, kaffe, kakao og andre varme drikke. 4

5 Patientbehandling (Tallene er ekskl. medindlagte mødre, inkl. børn af diabetiske mødre i 1.døgn på 5034) Indlæggelser de seneste 10 år (fra GS!Åben) Indlæggelser Sengedage Gns. liggetid 10,95 11,02 12,08 11,08 11,39 12,26 9,36 9,09 9,08 7,69 Døde (Tallene er ekskl. børn af diabetiske mødre i 1. døgn på afd samt. 1 indlæggelse som ikke var færdigregistreret) Behandlede børn i 2013 fordelt på gestationsaldergrupper (fra NeoBasen) Antal Respirator Nasal-CPAP Parenteral ernæring GA Børn Indlæggelser Sengedage Børn Dage Børn Dage Børn Dage < 28 uger uger uger >= 37 uger Total ECMO (Extra Corporal Membran Oxygenering). Neonatalklinikken behandlede11 børn med ECMO i af børnene blev overflyttet under pågående ECMO, varetaget af Karolinska Sjukhus ECMO-enhed, Stockholm. Af de 6 børn kom 3 børn fra Sverige og 2 børn fra Finland, som led i det internationale ECMO-samarbejde. Af de 11 børn havde 4 børn behov for behandling i neonatalperioden pga mekoniumaspiration, PPHN og/eller infektion, 1 barn havde hjertepumpesvigt sekundært til virusinfektion, 1 barn havde lungesvigt efter operation for diafragmahernie, 3 børn havde pumpesvigt efter hjerteoperation, 1 barn havde hjertepumpesvigt efter hjertestop, og 1 barn havde respiratorisk insufficiens sfa RS-virus infektion i kombination med interstitiel lungesygdom. 3 børn overlevede ikke til udskrivelse: et barn med følger efter hjertestop og 2 børn efter hjerteoperation. I alt har vi 5

6 behandlet 129 børn med ECMO siden starten i efteråret Neonatalklinikken deltager i det internationale samarbejde med ELSO-databasen. Transport af meget syge nyfødte og helt små børn Neonatalklinikkens transportenhed ( GN hentehold ) udførte i 2013 i alt 127 transporter af akut syge børn. Tranporterne fordeler sig med 81 børn fra andre afdelinger i RegionH, herunder 7 børn fra Bornholm, 34 børn fra afdelinger i RegionSjælland, 2 børn fra Aalborg, 3 børn fra Færøerne og 7 børn fra Grønland. Af alle de transporterede børn var 33 børn (26%) intuberede, 45 børn (35%) i CPAP, 41 børn (32%) ældre end svarende til neonatalperioden og 12 børn (9%) blev afleveret på et andet afsnit på Rigshospitalet. Siden transportordningens start i efteråret 1998 har vi udført mere end 2000 højrisiko-transporter af nyfødte og helt små børn. Der har ikke været dødsfald under transporterne eller inden for de første timer efter ankomsten, men i enkelte tilfælde har transport af barnet været undladt fordi barnet har været vurderet intransportabelt eller uafvendeligt døende. Over de senere år har i gennemsnit 40 % af børnene været intuberede, med en aftagende hyppighed over de sidste fire år. 15 % af børnene har været ældre end svarende til neonatalperioden. Ved 10 % af transporterne er barnet afleveret på et andet afsnit end GN, oftest på Rigshospitalets BørneUngeKlinik s semiintensive afsnit. Årstal Antal transporter Pædiatrisk intensivfunktion (PICU) I 2013 blev der indlagt 202 PICU-børn på GN. I alt udgjorde det 896 indlæggelsesdøgn. Af de indlagte børn var 65 indlagt postoperativ opvågning. Der var 68 børn der blev respiratorbehandlet, i alt 389 respiratordøgn. Der var 3 PICU-børn i ECMO. GN transporthold hentede i alt 41 PICU-børn, de fleste af disse med ledsagelse af børneanæstesi. Der var 7 PICU-børn der døde, hvilket stemmer overens med risikovurdering (PIM2) ved indlæggelse Antal børn Antal døgn Døgn i respirator PIM2 score 6,93 7,55 5,3 5,9 4,99 8,22 6

7 Mors Kvalitetsarbejde I forbindelse med Strategi har kvalitetsgruppen i 2013 indgået i arbejdet med de udvalgte KPI (Key Performance Indicators), herunder at reducere mortaliteten for tidligt fødte børn. I den forbindelse er der arbejdet målrettet mod at reducere antallet af infektioner relateret til centrale katetre. Kvalitetsgruppen har endvidere deltaget i fire kerneårsagsanalyser i samarbejde med kvalitetssekretariatet, blandt andet leverlæsion i forbindelse med navlevenekateter og manglende erkendelse af malrotation på et røntgenbillede. I 2013 er der indrapporteret 119 utilsigtede hændelser i Neonatalklinikken, hvoraf 33 omhandler medicineringsfejl. Alle utilsigtede hændelser bliver analyseret af kvalitetsgruppen, og der bliver udarbejdet handleplaner. De utilsigtede hændelser fordeler sig således: Uth Uth 2013 Kvalitetsgruppen har i 2013 haft et tæt samarbejde med centrets kvalitetskoordinator og kvalitetssekretariatet, inkl. deltagelse i centrets kvalitetsudvalg. 7

8 Udviklingsprojekter Neonatalklinikken har i 2013 fortsat arbejdet aktivt med lean-redskaber i forbedringsarbejder. Herunder har 5S 1 været anvendt til at forbedre indretningen af 2 af klinikkens rum: Kuvøserum og forrummet ved kuvøserummet: Der anvendes store mængder af teknisk udstyr i Neonatalklinikken, som skal være nemt at hente i alle situationer. Dermed øges patientsikkerheden fx i en akut situation. Kuvøserummet og forrummet var tidligere uoverskueligt indrettet, og der var ikke plads til al udstyret. Dette resulterede i, at medarbejderne havde svært ved at finde udstyr og ligeledes få det sat på plads igen. Der blev i gangsat et 5S-projekt 1, hvor forældet udstyr blev kasseret eller givet væk, udstyr blev grupperet og pladsen afmærket, hvor det fremadrettet skulle stå. Indretningsplanen blev revideret efter dialog på klinikkens ugentlige tavlemøder. En spørgeskemaundersøgelse blandt klinikkens medarbejdere efter indsatsen (51 % besvarelse) viste, at 84 % oplevede at udstyret stod på sin rette plads i kuvøserummet samt at 65 % er blevet bedre til at sætte udstyret på plads efter endt brug. Før og efter billederne viser, hvor befordrende processen har været for overblikket over udstyret i klinikkens kuvøserum og forrum. Før Efter Mediko-teknisk rum: En lignende proces har undergået klinikkens rum til reparation af medikoteknisk udstyr og, som primært har været anvendt af den mediko-tekniker, som er tilknyttet klinikken. Rummet bar før projektet præg af at være uoverskueligt indrettet og derfor svært at rengøre. Rummet 1 5S er et værktøj til at reducere nogle af de spildtyper, der ikke skaber værdi. Fx lagre, bevægelse og ventetid. De fem S som forbogstav står for: 1. Sorter og smid væk, 2. System i tingene, 3. Skrub og skur, 4. Standardiser, 5. Selvdisciplin (RegionH, Lean) 8

9 indeholdt udfaset udstyr, som ikke anvendtes længere. Samtidig mangledes kendskab til mediko-teknikerens tilstedeværelse og behov for arbejdsplads i rummet. Desuden ønskedes et learning-lab i klinikken. Efter 5S-projektet skabtes tre værdifulde formål med rummet: Et mediko-teknisk rum til aflevering og reparation af udstyr Et learning lab i form af en plads til fx at øve anvendelsen af udstyr og scenarietræning Samtaleplads Den efterfølgende undersøgelse viste, at medarbejdere oplevede en overskuelig indretning ved indlevering af defekt udstyr samt et velfungerende learning-lab, der aktivt anvendes af flere faggrupper. Desuden er rummet indrettet med samtalebord, computer og skærm til fx præsentationer, og som derfor har imødekommet klinikkens mangel på rum til mødeaktivitet og samtaler. Præmatur team - team 2 Team 2 varetager behandlingen af alle præmature børn født før GA 28 uger Dette for at optimere kompetencen og behandlingen af denne patientgruppe. Indsatsområdet er bedre overlevelse uden flere senfølger. Specielt børn født med GA før uge 26 er en udfordring. Vi planlægger løbende undervisning af sygeplejersker til specifikt at kunne passe disse børn. Allermindstegruppen består af sygeplejersker og læger fra team 2 samt læge og jordmødre fra obstetrisk afdeling. Gruppens formål er at samle viden om og udvikle behandlingen og plejen af de meget tidligt fødte børn og videregive vigtige tiltag til resten af klinikkerne. Vi kører tværfaglig scenarietræning i modtagelsen af disse små børn ca. hver 2. måned. Opfølgning af de allermindste børn Efterundersøgelsen af de immature børn,født på RH eller overflyttet til GN i deres første leveuge er færdig. Kontrol gruppen er lavet og data publiceret i Danish Medical Bulletin i Selve data for efterundersøgelsen er ved at blive gjort op mhp publicering i Vi fortsætter efterundersøgelsen i klinikken, og det er meningen, at den implementeres som en del af ambulatoriefunktionen i afdelingen Vi håber, vi får tilladelse fra forfatterne og forlaget i USA der har lavet og publiceret ASQ skemaerne som er brugt i vores efterundersøgelse til at anvende ASQ skemaerne i Danmark.. Videnscenter for amning af børn med specielle behov Videnscentret udarbejder kliniske retningslinjer, deltager i et nordisk samarbejde om kvalitetsudvikling af amning på neonatalafdelinger, og deltager i interne og eksterne netværk. Videnscentret underviser og vejleder sundhedsprofessionelle i Danmark om amning af børn med specielle behov, og giver ammevejledning til familier på Rigshospitalet i specielle situationer. På Videnscentrets hjemmeside findes retningslinjer til sundhedsprofessionelle og 9

10 informationsmateriale til forældre. Videnscentret er ansvarlig for et landsdækkende forskningsprojekt om amning af for tidligt fødte børn, som afsluttes i Videnscentret ledes af sygeplejerske, ph.d. Ragnhild Måstrup. Videnscenter for tidligt fødte børn Videnscenter for Tidligt Fødte Børn har arbejdet videre med hjemmesiden Videnscenter for tidligt fødte - Rigshospitalet. Den havde godt 1800 unikke besøgende per måned med godt sidevisninger i

11 Uddannelse Uddannelse af sygeplejersker For at kunne yde en omsorgsfuld sygepleje af høj faglig kvalitet har vi i Neonatalklinikken valgt at fortsætte som flere foregående år med at lade alle nyansatte sygeplejersker gennemgå klinikkens kompetenceudviklingsprogram for sygeplejersker. Kompetenceudviklingsprogrammet er systematisk struktureret og sammensættes individuelt til den enkeltes sygeplejerskes behov for uddannelse. Det består blandt andet af teoretisk undervisning på baggrund af forberedende litteraturlæsning, casebaseret undervisning, oplæring i klinisk praksis ved tutorfunktion samt sygeplejefaglig vejledning. 10 sygeplejersker fik i 2013 udleveret kursusbevis efter gennemført test. For de mere erfarne sygeplejersker på et højere kompetencetrin holdes årlige kompetence-feedbackdage ved teamets sygeplejevejleder mhp. at vurdere den enkeltes faglige niveau og handlekompetence i overensstemmelse med sygeplejerskens kompetencetrin. Kompetence-feedbackdagen har desuden til formål at initiere til udvikling frem mod et højere kompetencetrin. Klinikken søger dermed at skabe rammer, der støtter læring i praksis, samtidig med at den enkelte sygeplejerske selv er medansvarlig for egen læring. Herudover satser Neonatalklinikken på ekstern efter- og videreuddannelse af sygeplejersker med særlige funktioner i klinikken. Herunder er: Tre sygeplejersker er i gang med Den sygeplejevidenskabelige kandidatuddannelse; alle ved Aarhus Universitet. En sygeplejerske læser Masteruddannelsen i klinisk sygepleje ved Aarhus Universitet. En sygeplejerske læser Masteruddannelsen i sundheds-it ved Aalborg Universitet. En sygeplejerske er i gang med NIDCAP observatøruddannelsen. En sygeplejerske har gennemført EPLS. Neonatalklinikkens satsområde for at øge intensiv sygeplejerskers kompetencer med Intensiv SpecialUddannelse (ISU) er beskrevet i særskilt afsnit. I slutningen af 2013 blev kompetenceudviklingsprogrammet revideret. Ovenstående er fortsat indeholdt i programmet, men som nyt tiltag er ISU integreret for at skabe mere sammenhæng mellem de to læringstilbud alle sygeplejersker i Neonatalklinikken tilbydes: Initialt forløb samt ISU. De tidligere tjeklister i den udleverede portfolio er udskiftet med Uddannelsesmappe for initialt forløb opbygget på samme måde som uddannelsesmappen målrettet ISU som et redskab til at strukturere den enkelte sygeplejerskes kompetenceudvikling. Uddannelsesmappen er baseret på tre taksonomier, hvor sygeplejersken selv er ansvarlig for at vurdere sine opnåede kompetencer i samarbejde med en tildelt mentor. Mentor er en sygeplejerske på minimum kompetenceniveau 2b som følger den lærende sygeplejersker til og med ISU. Alle kurser på det initiale forløb er opdateret og målrettet tidligere opnåelse af intensive sygeplejekompetencer. Desuden er alle litteraturlister og kompendium opdateret med nyeste viden indenfor de enkelte specialeområder. Litteraturkompendiet udleveres i bogform og på USB-nøgle. Det ny-reviderede kompetenceudviklingsprogram træder i kraft fra 1. januar

12 Specialuddannelsen i intensiv sygepleje Var også i 2013 et højt prioriteret indsatsområde indenfor kompetenceudvikling af sygeplejersker. 15 sygeplejersker startede på den teoretiske del af uddannelsen heraf en med intensiv efteruddannelse som selvstuderende og14 sygeplejerske afsluttede det 18 måneder lange uddannelsesforløb. 32 % af Neonatalklinikkens sygeplejersker er nu specialuddannede intensive sygeplejersker. I løbet af 2013 er Neonatalklinikkens kompetenceudviklingsprogram for sygeplejersker blevet revideret, hvor Intensiv specialuddannelse nu er integreret som en obligatorisk del af kompetenceudviklingsprogrammet. Derved forventes et fortsat fokus på kvalificering af sygeplejerskerne gennem erhvervelse af den intensive specialuddannelse. Foruden de obligatoriske praktikudvekslingsperioder i Region H s øvrige intensive og opvågningsafdelinger fokuseres fortsat på at optimere sygeplejerskers læringsmuligheder i Neonatalklinikken ved strukturering af intern rotation mellem de 3 teams. Sygeplejerskerne flytter i et 12 ugers forløb til et andet team med andre specialeområder indenfor intensiv neonatal og børneintensiv terapi. Herved er den interne rotation med til at sikre et konstant læringsforløb gennem uddannelsen med videndeling og styrkelse af samarbejdsrelationer. Uddannelse af læger i klinikken Tre-fire af afdelingens syv reservelægestillinger er afsat til læger i hoveduddannelsesforløb til speciallæge i pædiatri. Ansættelsen på Neonatalklinikken er på 6 måneder. Ved udgangen af 2013 var tre af afdelingens læger i gang med godkendt videreuddannelse indenfor fagområdet neonatologi, én i samarbejde med Næstved. En læge er vendt tilbage fra orlov, et uddannelsesophold på neonatalafdeling i Brisbane. Fokuserede 1-uges ophold for læger ansat i introduktionsstilling på børne-unge-klinikken har for sidste gang været gennemført for allerede ansatte.. Fremover vil introduktionsstillinger i pædiatri på Rigshospitalet bestå af 10 måneder i børne-unge-klinikken og 2 måneder i neonatalklinikken. De første to læger har været gennem disse forløb, en af disse vendte senere tilbage i reservelægestilling på almindelige vilkår. Afdelingens rutinemæssige tværfaglige scenarietræning i håndtering af PICU børn er udvidet så der nu også er scenarie om modtagelse af ekstremt præmature børn. Afdelingens læger har deltaget i forskellige internationale kurser og kongresser. 12

13 Forskning Forskningsprojekter 2013 *N = antal GN-børn som deltog i projektet. GN-børn betyder børn som har været indlagt på neonatalklinikken i Deltagelse i projektet betyder at barnet er undersøgt eller behandlet i forbindelse med forskningsprojektet, forældrene har bidraget med at svare på spørgeskema eller lignende, eller hvor der er uddraget kliniske data fra barnets journal. Klinikken havde 6 fuldtidsforskere i Janne Weis var i afslutningen af sit phd-studie og arbejder med forældre-guided omsorg. Sygeplejerske Ragnhild Maastrup var indskrevet som doktorand-studerende på Lunds universitet og arbejder med hud-mod-hud kontakt og med en national opgørelse af praksis og resultater vedr. amning af tidligt fødte børn. Simon Hyttel-Sørensen og Anne-Mette Plomgaard er phdstuderende og arbejder med SafeBoosC en afprøvning af cerebral oximetri kombineret med en behandlingsvejledning hos ekstremt tidligt fødte børn med fokus på nær-infrarød spektroskopi med et randomiseret klinisk forsøg som styres fra Neonatalklinikken og inddrager 7 andre neonatalafdelinger i Europa. Mie Seest Dam og Sandra Meinich Petersen er phd-studerende i NEOMUNE-forskningsnetværket som styres fra NEXS Københavns Universitet, støttet af det strategiske forskningsråd. Neonatalklinikken deltog fortsat i en tysk multicenter randomiseret afprøvning af forskellige grænser for blodtransfusion til børn med fødselsvægt under 1000 g. Forskningsudvalget mødes ca. hver anden måned og har fokus på hjemmesiden og arbejder for at kliniske forskningsprojekter indgår i det daglige på samme måde som det kliniske arbejde. Link til vores hjemmeside er: (direkte til forskning) 13

14 PUBLIKATIONER 1. Weis J, Zoffmann V, Greisen G, Egerod I. The effect of person-centred communication on parental stress in a NICU: a randomized clinical trial. Acta Paediatrica aug 26;102(12): Tilgængelig fra: /apa Verder HA, Ebbesen FO, Fenger-Grøn J, Henriksen TB, Andreasson B, Bender L et al. Early surfactant guided by lamellar body counts on gastric aspirate in very preterm infants. Neonatology. 2013;104(2): Tilgængelig fra: / Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, Hallman M, Ozek E, Plavka R et al. European consensus guidelines on the management of neonatal respiratory distress syndrome in preterm infants update. Neonatology. 2013;103(4): Tilgængelig fra: / Smith J, Halse KG, Damm P, Lindegaard ML, Amer-Wåhlin I, Hertel S et al. Copeptin and MRproADM in umbilical cord plasma reflect perinatal stress in neonates born to mothers with diabetes and MR-proANP reflects maternal diabetes. Biomarkers in Medicine feb;7(1): Tilgængelig fra: /bmm Pellicer A, Greisen G, Benders M, Claris O, Dempsey E, Fumagally M et al. The SafeBoosC Phase II Randomised Clinical Trial: A Treatment Guideline for Targeted Near-Infrared-Derived Cerebral Tissue Oxygenation versus Standard Treatment in Extremely Preterm Infants. Neonatology aug 1;104(3): Tilgængelig fra: / Nyqvist KH, Häggkvist A-P, Hansen MN, Kylberg E, Frandsen AL, Maastrup R et al. Expansion of the baby-friendly hospital initiative ten steps to successful breastfeeding into neonatal intensive care: expert group recommendations. Journal of Human Lactation aug;29(3): Tilgængelig fra: / Nyqvist KH, Häggkvist A-P, Hansen MN, Ezeonodo A, Hannula L, Maastrup R et al. What is the purpose of the baby-friendly hospital initiative for neonatal wards?: Commentary to a letter by Adik Levin in Birth, 40:2, June Birth (Berkeley, Calif.) dec;40(4): Tilgængelig fra: /birt Maestri Ditlevsen J, Kvist N, Johansen LS, Jørgensen MH, Henriksen BM, Rechnitzer C et al. Akut, svær leverinsufficiens forårsaget af binyretumor hos nyfødt. Ugeskrift for laeger apr 22;175(17):

15 9. Kruse AY, Thieu Chuong DH, Phuong CN, Duc T, Graff Stensballe L, Prag J et al. Neonatal bloodstream infections in a pediatric hospital in Vietnam: a cohort study. Journal of Tropical Pediatrics dec;59(6): Tilgængelig fra: /tropej/fmt Kruse A. Neonatal hospital mortality in south Vietnam (Ph.d.). København: Eget forlag, Jensen A-MB, Lundstrøm KE, Reinholdt J, Lauritsen T, Hansen BM. Paediatric intensive care is feasible in a neonatal department. Danish Medical Journal. 2013;60(1):A Hyttel-Sørensen S, Austin T, van Bel F, Benders M, Claris O, Dempsey EM et al. Clinical use of cerebral oximetry in extremely preterm infants is feasible. Danish Medical Journal. 2013;60(1):A Hyttel-Sorensen S, Austin T, van Bel F, Benders M, Claris O, Dempsey E et al. A phase II randomized clinical trial on cerebral near-infrared spectroscopy plus a treatment guideline versus treatment as usual for extremely preterm infants during the first three days of life (SafeBoosC): study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2013;14:120. Tilgængelig fra: / Hyttel-Sorensen S, Kleiser S, Wolf M, Greisen G. Calibration of a prototype NIRS oximeter against two commercial devices on a blood-lipid phantom. Biomedical optics express. 2013;4(9): Tilgængelig fra: /BOE Hessel TW, Greisen G, Idorn L, Reimers JI. Somatic growth in 94 single ventricle children -- comparing systemic right and left ventricle patients. Acta Paediatrica. 2013;102(1):35-9. Tilgængelig fra: /apa Hertz CL, Mathiasen R, Hansen BM, Mortensen EL, Greisen G. Personality in Adults Who Were Born Very Preterm. P L o S One. 2013;8(6):e Tilgængelig fra: /journal.pone Halse K, Lindegaard MLS, Amer-Wahlin I, Hertel S, Johansen M, Nielsen LB et al. Cardiac function in offspring of women with diabetes using fetal ECG, umbilical cord blood pro-bnp, and neonatal interventricular septal thickness. Cardiovascular Endocrinology. 2013;September Volume 2 (Issue 3): Tilgængelig fra: /XCE.0b013e328362e3f2 15

16 18. Hahn GH, Hyttel-Sorensen S, Petersen S, Pryds O, Greisen G. Cerebral effects of commonly used vasopressor-inotropes: a study in newborn piglets. P L o S One. 2013;8(5):e Tilgængelig fra: /journal.pone Hahn GH. Testing impact of perinatal inflammation on cerebral autoregulation in preterm neonates: evaluation of a noninvasive method. Danish Medical Bulletin (Online) apr;60(4):b Greisen G. The life of people born preterm - what do you want to know?. Acta paediatrica jun;102(6): Tilgængelig fra: /apa Greisen G. Undladelse af behandling eller eutanasi. Ugeskrift for laeger jan 28;175(5): Frisch M, Aigrain Y, Barauskas V, Bjarnason R, Boddy S-A, Czauderna P et al. Cultural bias in the AAP's 2012 Technical Report and Policy Statement on male circumcision. Pediatrics apr;131(4): Tilgængelig fra: /peds Breindahl M, Blennow M, Fauchère J-C, Lluch MT, De Luca D, Marlow N et al. The European database for subspecialist training in neonatology - transparency achieved. Neonatology. 2013;103(1): Tilgængelig fra: /

17 Økonomi, mål og strategier Regnskab i løbende priser * Personaleramme , ,2 78,9 80,9 82,7 * Medicin , ,0 2,1 2,2 2,1 * Andet , ,7 7,6 8,1 I alt driftsramme , ,7 9,7 10,3 10,5 * Total , ,9 88,6 91,2 93,1 *: kontorammen ændret fra Neonatalklinikken arbejder som del af Juliane Marie Centret (og Rigshospitalet) med en målsætning om at det er resultatet for patienten der tæller. Strategisk fokusområde: Patient Indsats Reducere mortaliteten for tidligt fødte børn. Initiativer Reducere komplikationer ved katetre og tuber Forbedret håndhygiejne Standardisere respirationsstøtten Individualisere pleje og behandling ved NIDCAP-principper. Indsats Øget patienttilfredshed ved større fokus på familiecentreret pleje og behandling. Initiativer Forbedret struktur på forældresamarbejdet Træne kommunikative færdigheder Skabe klarere forventningsafstemning. Strategisk fokusområde: Uddannelse Indsats Øge intensivsygeplejerskernes kompetencer. Initiativer Udbygge mulighederne for intensiv specialuddannelse Forbedret læring: Akutte og højtspecialiserede situationer. Se hele strategien på Juliane Marie Centrets hjemmeside på 17

18 Adresse, telefon, fax og Neonatalklinikken GN Afsnit 5021, 5023, 5024 Juliane Marie Centret Rigshospitalet, Blegdamsvej København Ø Telefon:

Neonatalklinikken GN

Neonatalklinikken GN Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Side 1 af 9 Neonatalklinikken varetager behandling af nyfødte på lands- og landsdelsniveau for Østdanmark, samt lokalfunktion for en del af region hovedstaden.

Læs mere

Neonatalklinikken GN

Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Årsberetning 2004 Rigshospitalet Juliane Marie Centret Side 1 af 9 Neonatalklinikken varetager behandling af nyfødte på lands- og landsdelsniveau for Østdanmark (ca. 60 % af indlæggelserne),

Læs mere

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet.

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet. Titel Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn Procesbeskrivelse Sted Arbejdsgruppe Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken Mette Andersen, oversygeplejerske,

Læs mere

Videnscenter for amning af børn med specielle behov

Videnscenter for amning af børn med specielle behov Videnscenter for amning af børn med specielle behov - status og perspektiver 2008 v/ projektleder Ragnhild Måstrup Indhold Videnscenter for amning af børn med specielle behov... 3 Baggrund for oprettelsen...

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Baggrund Sygeplejen i Neurocentret ønsker at leve op til Rigshospitalets vision om at være Danmarks internationale hospital. Rigshospitalet har tre hovedopgaver:

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI AFDELING... 3 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING?... 4 At være patient på intensiv afdeling... 4 Overvågnings- og behandlingsudstyr...

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Emne (kort beskrivelse)

Emne (kort beskrivelse) Pædiatrisk afdeling Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings og forskningsmæssige tiltag i afdelingen Kriterier: der skal foreligge en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Anne Lippert, Overlæge, vice-institutleder, Dansk Institut for Medicinsk

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Intensiv Terapiklinik ITA 4131

Intensiv Terapiklinik ITA 4131 Intensiv Terapiklinik ITA 4131 Denne pjece er udarbejdet af: Intensiv Terapiklinik ITA 4131, Rigshospitalet Foto: Fotograf Karina Blicher og fotograf Tomas Bertelsen Oktober 2006 (revideret Maj 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Revideret 15. juli 2011 Mentor Jeanette Jørgensen Klinisk vejleder Charlotte Dietz Tlf. 56514750 Mail: chdt@regionsjaelland.dk

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret

Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret Juliane Marie Centret Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning på Rigshospitalet Region Hovedstadens

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Landskursus for neonatalsygeplejersker 2011 10 11. Maj, Odense

Landskursus for neonatalsygeplejersker 2011 10 11. Maj, Odense Landskursus for neonatalsygeplejersker 2011 10 11. Maj, Odense Referat v. Tenna Salmonsen, A6 Skejby Sygehus. Dialog og samarbejde mellem forældre og neonatalsygeplejersken v. Janne Weis, Neonatal afd,

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Rigshospitalet Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Jette Duckert, Rigshospitalet Michael Skriver, Bispebjerg- og Frederiksberg Hospitaler Direktionen Forbedringsafdeling Direktionssekretariat

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

om præmature og andre sarte børn

om præmature og andre sarte børn efterår 2010 foredragskatalog om præmature og andre sarte børn foredragsholdere anne-marie aaen (psykolog & forfatter) anne olin (klinisk diætisk) hannah harboe (børnefysioterapeut) patricia egge (talehørepædagog)

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Intensiv patient desaturerer uobserveret

Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Intensiv patient desaturerer uobserveret Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Intensiv patient desaturerer uobserveret Juli 2006 1. Resume af kerneårsagsanalysen Hændelsen Svært lungesyg patient indlagt på intensiv afdeling på grund af pneumoni.

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen

Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen Projektnavn Tid Budget Fastholdelse Egen finansierng Samlet 4 Forbedrede arbejdsforhold for anæstesilæger April til

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Guidet Familie-Centreret Omsorg. Effekt og oplevelse af struktureret kommunikation i NICU

Guidet Familie-Centreret Omsorg. Effekt og oplevelse af struktureret kommunikation i NICU Guidet Familie-Centreret Omsorg Effekt og oplevelse af struktureret kommunikation i NICU GFO-studiet Ph.d studie, Janne Weis, CCRN, Cand.Cur., ph.d. stud. Hovedvejleder: Professor Ingrid Egerod Medvejledere:

Læs mere

Uvarslede øvelser. Pernille Lottrup, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet www.obstetrisktraening.rh.dk. Lottrup@rh.regionh.dk

Uvarslede øvelser. Pernille Lottrup, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet www.obstetrisktraening.rh.dk. Lottrup@rh.regionh.dk Uvarslede øvelser Projektgruppe: Chefjordemoder Mette Simonsen, Uddannelsesansvarlig overlæge MMEd Jette Led Sørensen, Afdelingssygeplejerske Pernille Emmersen, Forskningsjordemoder Pernille Lottrup 1

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes

Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes Befolkningen i Norden er gennem de senere årtier blevet mere heterogen grundet

Læs mere

Sikker mundtlig kommunikation under fødsler. Louise Isager Rabøl, læge, ph.d.

Sikker mundtlig kommunikation under fødsler. Louise Isager Rabøl, læge, ph.d. Sikker mundtlig kommunikation under fødsler Louise Isager Rabøl, læge, ph.d. Mål I skal selv prøve at anvende relevante redskaber til sikker mundtlig kommunikation under fødsler Plan Baggrund Gruppe-diskussion

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Diabetesklinikken og Tværsektorenheden, Hvidovre hospital Regionalt Diabetesudvalg, forløbsprogram for T2DM, Udviklingsgruppen for

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere