F.E. Bording 2. april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F.E. Bording 2. april 2013"

Transkript

1 m-13 a-13 m-13 j-13 j-13 a-13 s-13 o-13 n-13 d-13 j-14 f-14 m-14 a-14 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: Årsrapport og selskabsmeddelelse Massiv værditilvækst Bording er i færd med at skabe massiv værditilvækst, dels ved at købe for over DKK 1 mio. i omsætning fra den danske, grafiske virksomhed Formula, dels ved at øge organisk vækst og indtjeningsevne. Vi estimerer med væsentlig øget indtjening i år og fremover og forventer, at også aktiekursen vil fortsætte den positive trend. Vi anbefaler derfor Køb på såvel kort som langt sigt og forventer en aktiekurs i niveauet DKK 9 inden for 6 måneder - svarende til en kursstigning på 17%. Omsætningsboost Vi estimerer, at Bording vil øge sin omsætning med over 2% fra DKK 532 mio. i 213 til ca. DKK 65 mio. i år. Dette skyldes, at Bording er i færd med at erhverve de mest interessante aktiver fra Formula, der p.t. har en omsætning på knap DKK 2 mio., dertil helårseffekt af opkøb foretaget sidste år samt organisk vækst særligt i Danmark. 5% indtjeningsfremgang Bording fortsatte i 213 ridtet mod målsætningen om en EBIT-margin på 1% - dog noget langsommere end forventet, med en EBIT-margin på 5,1% mod 4,9& i 212. Omsætningsboost fra Formula, organisk vækst, effekter af sammenlægning af aktiviteter i Sverige, opkøb i Norge og et potentielt stort år for Bording Data, forventer vi vil styrke indtjeningsevnen markant i 214 og dermed en indtjeningsvækst på op imod 5%. Vi ser dertil en god mulighed for, at Bording når EBIT-målsætningen inden for 3-4 år og dermed fortsætter indtjeningsfremgangen de næste år. ANBEFALING Kort sigt Langt sigt Køb Køb Kursforventning -6 md. DKK 9 Kursforventning md. DKK 1 Aktiekurs, DKK 77 BØRS Liste Sektor Nasdaq/OMX, Danmark KURSUDVIKLING 12 måneder OMX Copenhagen 2 - Price (Rebased) F.E. Bording A/S Class B Industri Organisk vækst er også nøglen Et væsentligt element i Bordings værditilvækst er skabelse af organisk vækst og et væsentligt element heri er skabelse af en samlet organisation. Det nye Bording er skabt på basis af en lang række opkøb i Danmark, Sverige og Norge. Efter overstået integration af selskaberne, forestår opgaven at sælge de enkelte produkter på tværs af Bording, således at Bording i hvert land kan være en full-service provider. Vi ser tydelige tegn på, at Bording nu fokuserer på denne opgave og med en organisk vækst i de danske grafiske aktiviteter på 6% i 213. De svenske og norske aktiviteter forventer vi følger trop i år, som også vil være et år, hvor Bording Data vil se udbyttet af de store rammeaftaler med bl.a. Dagrofa og Neye indgået sidste år. Opkøb og konsolidering Vi forventer fortsatte opkøb i primært Sverige, der p.t. er Bordings største marked for grafiske produkter. Opkøbet af Formula kan dertil være starten på en decideret branchekonsolidering i Danmark en konsolidering, som Bording ønsker at være en drivende faktor for. Med en historie med værdiskabende opkøb, ser vi positivt på udsigten til en konsolidering af branchen. Cash is king Forudsætningen for fortsatte opkøb er at Bording genererer en pengestrøm til finansiering heraf. I 213 var cash flowet fra driften DKK 48 en stigning på 56% i forhold til 212. Selvom vi forventer et lavere cash flow i år, genererer Bording tilstrækkelig likviditet til yderligere opkøb og også til et øget udbytte, der for tredje år i træk er på DKK 12 pr. aktie. DKK 3 md. 6 md. 12 md. Høj Lav FE Bord. 5% 15% 2% OMXC2 14% 22% 3% Markedsværdi (DKK mio.) 26 Antal aktier Fondskode Reuters kode Bloomberg kode NASDAQ/OMX Shortname DK1828 BORDb.CO BORDB:DC BORD B Næste regnskab: 1. kvt maj 214 Selskabets forventninger til 214 Bording forventer, før eventuelle opkøb, en omsætning på DKK mio., EBITDA på ca. DKK 5 mio., og et resultat efter skat på DKK 2-25 mio. Kurstrenden fortsætter Bordings forventning til 214 med et EBITDA på ca. DKK 5 (DKK 44 mio. i 213) er i vores optik ultra-konservativt, da blot justering for ekstraordinære omkostninger i 213 og opkøbet af Cognito vil medføre et bedre resultat. Dertil kommer senest bidrag fra Formulaopkøbet. Vi forventer derfor en opjustering snart, og en aktiekurs i niveauet DKK 9 på 6-måneders sigt og DKK 1. på etårs sigt. Analyseansvarlig: Jesper Ilsøe PRAETORIAN RESEARCH Amagertorv 9, 2. DK-116 København K Tlf.: Mail: 1/9

2 F.E. Bording en vækstcase 5% omsætningsvækst i Danmark bidrager til højere indtjening Omsætningsboost Såfremt aftalen med Formula bliver indgået, vil Bording få et boost af koncernomsætningen, men i endnu højere grad af omsætningen for de grafiske aktiviteter i Danmark, der i alt vil blive i niveauet 5% til niveauet DKK 35 mio. Selvom aftalen også indebærer nye produktionsfaciliteter, vil aftalen medføre en langt bedre kapacitetsudnyttelse af Bordings eksisterende produktionskapacitet, og dermed en væsentligt forbedret indtjeningsevne. Bruttoomsætning i de grafiske aktiviteter E (DKK mio.) E 215E Norge Sverige Danmark Omsætningsbidrag på minimum DKK 12 mio. Spin-off fra Bording Bording overtager kunderne, salgsorganisation og udvalgt produktion Overtagelse påvirker resultatet positivt Første skridt i en branchekonsolidering? Potentiale for stor Vi forventer, at Formula vil bidrage med en årsomsætning på minimum DKK 12 mio. Da overtagelse skal ske den 1. maj vil effekten på omsætningen i indeværende år være i niveauet DKK 7 mio. mens den i 215 i alt vil være DKK 12 mio. Formula har p.t. en omsætning på knap DKK 2 mio., men Bording overtager ikke alle aktiviteter, og dertil må det forventes, at der vil ske et frafald af kunder. Formula Formula er en grafisk virksomhed, der oprindeligt er et spin-off fra Bording, og som sidenhen i lighed med Bording er vokset gennem opkøb. Selskabet har en bred produktpalette, der foruden digitale produkter, som Bording allerede har, også omfatter produkter som skrabelodder, æsker, betalingskort, gaveartikler og traditionelt tryk. Selskabet har haft det vanskeligt finansielt og har ikke siden 28 haft et overskud. Formula akkumulerede et samlet underskud i perioden på DKK 19 mio. Bording overtager derfor ikke hele Formula, men overtager Formulas salgsorganisation og noget af specialproduktionen i alt ca. 45 personer, samt udvalgte specialproduktioner, der sammenlægges med Bordings digitaltrykkeri Jysk Formular Print. Bording får dermed direkte adgang til Formulas kunder, men uden at skulle overtage tabsgivende aktiviteter, hvilket vil kunne give en direkte resultateffekt i år. Da der endnu ikke er frigivet oplysninger omkring betalingen for de overtagne aktiviteter, eller for den forventede indtjeningseffekt, har vi ikke for i år indregnet væsentlig resultateffekt for Bording fra overtagelsen. Derimod estimerer vi, at indtjeningsevenen (EBIT-marginen) på den overtagne omsætning i 215 er højere end Bordings eksisterende, og at den dermed er med til at hæve Bordings EBIT-margin imod målet på 1%. Overtagelsen af Formula kan dertil være starten på den længe ventede konsolideringsbølge inden for den grafiske branche. Specielt den mere traditionelle del af den grafiske branche, der beskæftiger sig med arktryk, kuverter o.l., har været på en langvarig negativ udvikling med underskudsgivende drift. Ved tidligt at have ændret fokus til grafiske serviceydelser, digitalprint og IT-løsninger, står Bording nu godt rustet til at konsolidere branchen i Danmark. Vi ser derfor nu større muligheder for, at Bording de næste par år kan opnå en 2/9

3 vækst i omsætning og indtjening Omstilling og krise gav fald i organisk omsætning 213 et vendepunkt for værtilvæksten større markedsandel via overtagelser i lighed med den forestående. I så fald vil Bording kunne tage ikke blot store skridt i retning af væsentligt øget omsætning, men også væsentlig øget indtjening, da vi forventer at kundeakkvisitionen vil ske til en relativ lav prisfastsættelse, da Bording umiddelbart vil have den stærkeste forhandlingsposition. Værditilvæksten bider sig fast Bording har siden påbegyndelsen af sin omstilling fra traditionelt trykkeri været præget af negativ omsætningsvækst. Omsætningen er faldet pga. salg og outsourcing af traditionelle grafiske produkter som f.eks. arktryk og kuverter, samt fra 28 også faldende efterspørgsel i kølvandet på den økonomiske krise. Omsætningsfremgang har i perioden indtil 213 derfor primært været drevet af opkøb i Danmark og Sverige. Omstruktureringen og konjunkturerne har også haft den effekt, at Bording ikke har formået at skabe kortsigtet værdi. 213 var dog endelig vendepunktet, hvor værditilvæksten dels er blevet meget synlig, dels viser fremad mod yderligere værditilvækst. Således steg afkastet på egenkapitalen til 14,3% i 213 fra 1,6% i 212 en forbedring på 35%. Afkastet på egenkapitalen E 25% 2% 15% 1% 5% % -5% E 215E 216E -1% Fortsat vækst i afkastet fra flere kanter Vi estimerer, at væksten i afkastet vil fortsætte til over 2%-niveauet i Vi anser følgende for at være de væsentligste faktorer for Bordings nuværende og fremtidige drivere af værditilvæksten: Øget kapacitetsudnyttelse Forbedret produktmiks Øget effektivitet Konsolidering Bedre udnyttelse af ressourcerne ved organisk vækst Organisk vækst nu også i Norge og Sverige Øget kapacitetsudnyttelse Øget omsætning er den helt centrale faktor for at øge omsætningen. I 213 var den organiske vækst i Danmark på 6% og således en væsentlig faktor i udnyttelse af produktionskapaciteten samt koncernfaciliteter som bl.a. ITinfrastruktur og ledelse. I forbindelse med at den svenske organisation er kommet helt på plads, forventer vi, at også de svenske aktiviteter vil vise organisk vækst. Overtagelsen af Cognito i Norge er en god base for at ekspandere via salg af koncernens forskellige produkter i Norge, hvorfor vi forventer, at også Norge efter flere års stilstand kan vise omsætningsvækst. Opkøb giver economy of scale fordele fordele i Norge Særligt den norske organisation estimerer vi vil opnå relativt store economy of scale fordele ved øget omsætning, da en omsætning i niveauet DKK 4-45 mio. formentlig er for lille i en koncernstruktur som Bordings. Med overtagelsen af Cognito vil omsætningen øges til niveauet DKK 75-8 mio. og dermed kan bl.a. koncernoverhead udnyttes langt bedre. 3/9

4 Mange selskaber opkøbt nu er der også fokus på at skabe én virksomhed Stor forskel på indtjeningen Produktmikset forbedres Effektivitet har altid haft fokus Opbygningen af det nye Bording er sket ved opkøb af selskaber med forskellige kompetencer og kunder, og de er, afhængig af deres struktur, fortsat som selvstændige selskaber. Dette har medført, at selvom Bording koncernen har haft en lang række produkter og serviceydelser, er de ikke nødvendigvis blevet præsenteret for alle kunderne i de enkelte lande. I 213 har der været fokus på at integrere alle selskaberne, således at Bording over for kunderne fremstår som én (full-service) virksomhed. Dette fokus på krydssalg forventer vi vil give yderligere effekt i år og fremover, med f.eks. salg af Bording Instores produkter inden for butiksmaterialer og markedsføring til kunder i Danmark og Norge, og ligeledes salg i Danmark og Norge af MAILIT s kampagneprodukter på digitale platforme som sms og . Forbedret produktmiks Bordings opkøb har givet koncernen er lang række forskellige produkter, herunder især forskellige digitale produkter og services. Mange af disse produkter er der en høj fortjeneste på, og modsat er der en relativ lav fortjeneste på de traditionelle produkter, som Bording ikke selv producerer, men blot forhandler. I takt med, at salget af alle specialprodukter i højere grad sker i alle dele af koncernen, forventer vi, at salget af højmarginale produkter vil øges. Dertil bliver markedsføringsmateriale i højere og højere grad individualiseret gennem brug af kundedata o.l., der kræver digitalprint (Jysk Formularprint), datamining, o.l. Denne trend ser vi kun vil fortsætte og dermed skubbe det samlede produktmiks i retning af en højere bruttomarginal. Øget effektivitet Bording har gennem hele omstillingsprocessen haft fokus på øget effektivitet, herunder særligt produktionseffektivitet gennem samling af produktion på få lokationer. Senest blev de i 212 opkøbte, svenske virksomheder inden for butiksmaterialer, NP-Tryck og Halmstad Tryckeri slået sammen, så der nu kun er én produktionsfacilitet beliggende i Helsingborg. Den øgede effektivitet kan bl.a. aflæses af antallet af medarbejdere. I 213 var omsætningen på DKK 532 mio., hvilket er på niveau med omsætningen i 25 på DKK 536 mio., men antallet af medarbejdere i 213 var 33 mod 469 i 25. Antal medarbejdere og omsætning pr. medarbejder (DKK mio.) Antal medarbejdere Omsætning pr. medarbejder Formula vil øge effektiviteten I forhold til 23 var omsætningen pr. medarbejder således næsten 8% højere i 213. Vi estimerer, at omsætningen pr. medarbejder i Formula er i niveauet DKK 1,5 mio. Med en overtagelse af primært Formulas salgsorganisation, forventer vi, at de aktiviteter, Bording overtager, vil have en omsætning pr. medarbejder på over DKK 2 mio., og således bidrage positivt til den effektiviteten i Bording. Den fortsatte vækst via opkøb skaber dertil kontinuert muligheder for effektiviseringer på såvel selskabs- som koncernplan. Vi forventer derfor, at Bording vil fortsætte med at effektivisere koncernen, som dermed vil være en væsentlig faktor i forbedringen af indtjeningsevnen. 4/9

5 Fra opkøb af knowhow til opkøb af markedsandele Potentiale for endda meget stor værdigenerering fra konsolidering Forudsætningen er et stærkt cash flow og det har Bording Konsolidering Bordings opkøb har primært været inden for virksomheder med komplimenterende produkter, således at Bording kunne opnå skiftet fra traditionelt trykkeri til full-service leverandør. Den næste fase vil være fokuseret imod branchekonsolidering. Den grafiske branche som helhed har været præget af faldende omsætning og indtjening. Dette har medført, at selv store aktører, som f.eks. børsnoterede InterMail, der har bibeholdt mange traditionelle aktiviteter, kontinuerligt har haft underskudsgivende drift i lighed med Formula. Mange af disse virksomheder vil ikke kunne fortsætte driften og flere vil formentlig blive sat til salg i de kommende år. Opkøb i lighed med Formula, hvor det primært er kundeporteføljen, der erhverves, giver Bording mulighed for at erhverve omsætning relativt billigt, samtidig med, at Bording umiddelbart kan udnytte synergierne ved en sammenlægning, herunder øget kapacitetsudnyttelse. Såfremt Bording kan fortsætte med at konsolidere branchen via opkøb af kunder/omsætning, vil Bording kunne foretage endda meget stor værditilvækst. Forudsætning for at kunne fortsætte opkøbsstrategien er, at Bording generer et tilstrækkeligt stort cash flow fra driften til at finansiere den. Gennem hele omstillingsprocessen har Bording været i stand til at selvfinansierer investeringerne, og i 213 opnåedes et historisk højt cash flow fra driften på DKK 48 mio. Pengestrøm fra driften og nettoinvesteringer: (DKK mio.) Cash flow fra driften Nettoinvesteringer mon det også hæver udbytterne? 213 et historisk godt år for Bording Data Vi estimerer, at Bording også fremover vil genere et tilstrækkeligt cash flow til at finansiere opkøb og samtidigt øge udbytterne, der i de sidste ti år har været på DKK 12 pr. aktie. Bording Data bidrager også Foruden de grafiske aktiviteter indgår Bording Data også i koncernen. I forhold til de grafiske aktiviteter, har Bording Data ikke haft den store vægt hverken omsætnings- eller indtjeningsmæssigt. Dette forhold er der dog tydelige tegn på vil ændre sig, hvormed også Bording Data vil være en af faktorerne bag koncernens værdigenerering Omsætning Resultat før skat Alene aftalerne med Dagrofa og Neye vil I 213 opnåede Bording Data således et resultat før skat på DKK 3,5 mio., hvilket er det bedste resultat siden 25 og den højeste omsætning siden 27. 5/9

6 bidrage til yderligere resultatfremgang Resultatbidrag på 2% Denne trend forventes at fortsætte primært pga. de rammeaftaler, der er indgået med bl.a. Neye og Dagrofa omkring levering af kasseterminalsystemer (point of sale systemer) til alle deres mere end 6 butikker, og som vil blive leveret de nærmeste år. Med den høje indtjeningsmarginal på software, bør udrulningen af systemet betyde en væsentlig resultatvækst i Bording Data. På længere sigt er der dertil mulighed for eksport af POS-systemet, hvilket har meget et stort potentiale. Alene baseret herpå, forventer vi derfor en øget omsætning og mere væsentligt en øget indtjening i Bording Data, og således også en indtjening, der også fremadrettet kan udgøre i niveauet 15-2% af koncernresultatet. Bording har således flere tangenter at spille på for at øge værdigenereringen, hvilket giver os stor tiltro til, at det også vil ske. Kurs 9 inden for 6 måneder Først Formula Opjustering i forbindelse med halvårsreultatet Vi estimerer konservativt baseret herpå er en kurs i niveauet 9 at forvente DCF indikerer kurs 1. Kurs 1 i.f.m. 215-årsrapporten Værdi- og kurstilvækst Vi forventer, at aktiekursen vil følge udviklingen i Bordings værditilvækst. Vi estimerer derfor, at aktiekursen vil ligge i niveauet DKK 9 inden for den nærmeste 6-månedersperiode, og at den vil ligge i niveauet DKK 1. på 12- måneders sigt. En gennemførelse af Formula opkøbet forventer vi vil medføre den første opjustering af 214-resultatet. Med forventet gennemførelse af handlen pr. 1. maj, forekommer denne kurstrigger derfor inden for ca. 1 måned. Bordings forventninger til 214 er meget konservative, da blot justering for engangseffekter og helårseffekter af opkøb i 213 overstiger selskabets omsætnings- og indtjeningsestimater. Vi forventer derfor, at Bording opjusterer forventningerne til 214. Dette vil kunne ske allerede i forbindelse med regnskabet for 1. kvartal den 26. maj i år, men da det ligger tæt op ad overtagelsesdatoen for Formula, forventer vi tidligst opjusteringen i forbindelse med halvårsrapporten den 28. august 214. Under hensyntagen til, at der endnu ikke er mange information omkring overtagelsen af Formula, herunder særligt prisen herfor og hvordan den skal erlægges, er vores indtjeningsestimater for 214 relativt konservative, da de med et resultat efter skat på DKK 26 mio. kun er marginalt højere end Bordings forventning på DKK 2-25 mio. før indregning af opkøb. Baseret på vores indtjeningsforventninger, vil Bording ved en aktiekurs på DKK 9 handle til en P/E 14 på 11,7 og P/E 15 på 8,2 mod henholdsvis 1, og 7, på det eksisterende kursniveau på DKK 77. I betragtning af den forventede vækst og styrken af den forventning, anser vi en prisfastsættelse i niveauet P/E 12 for indeværende år for mere sandsynligt. Den langsigtede kursforventning på DKK 1. er baseret på vores pengestrømsanalyse (DCF-analyse), der indikerer en værdiansættelse af Bording i niveauet DKK 355 mio. svarende til DKK 1.5 pr. aktie. Kursudviklingen for Boridng har dog generelt været afventende. Således er kursstigninger først indtruffet efter, at Bording har bevist at forventninger og estimater holdt stik. Vi forventer derfor, at en kurs i niveauet DKK 1. først vil blive nået i forbindelse med årsrapporten for 215, medmindre der inden da foretages væsentlige, værdiskabende opkøb. 6/9

7 NØGLETAL Kursrelaterede e 214e 215e 216e P/S P/E (markedsværdi/justeret nettoresultat) K/I (markedsværdi/egenkapital) EV/Omsætning EV/EBITDA EV/EBIT Afkastrelaterede Afkastgrad 1 (%) ROE (%) ROIC (%) Udbytteafkast (%) Udbytteandel (%) Balancerelaterede Egenkapitalandel (%) Gearing (%) Aktierelaterede Nettoresultat pr. aktie (EPS) Udbytte pr. aktie Enterprise value (EV) (DKK mio.) Markedsværdi Antal aktier (mio.) Aktiekurs (ultimo året / aktuelt) REGNSKABSTAL OG ESTIMATER Resultat DKK mio e 214e 215e 216e Nettoomsætning EBITDA EBITDA-margin (%) EBIT EBIT-margin/overskudsgrad (%) Netto finansposter Resultat før skat Resultat efter skat Resultatgrad (%) Balance DKK mio e 214e 215e 216e Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Varebeholdninger Tilgodehavende Likvid beholdning Aktiver i alt Egenkapital Minoriteter Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet rentebærende gæld Leverandørgæld Anden gæld Passiver i alt /9

8 INVESTERINGSCASE Investeringscasen i Bording er primært baseret på: Et løft i EBIT-marginen til niveauet op til 1% via opkøb og effektiviseringer At selskabet kan fortsætte med at vokse lønsomt via akkvisitioner i Skandinavien/Norden De mere langsigtede dele af investeringscasen består af mulighederne for, at: Indtjeningen konsolideres i niveauet 1% Begrænset organisk vækst Bording opkøbes eller indgår i et større strategisk samarbejde MULIGHEDER OG RISICI PÅ KORT SIGT Væsentlig forbedring af indtjeningsevnen fra effektiviseringer Risiko for marginpres fra konkurrenter og fortsat konjunkturnedgang for den grafiske branche Gennembrud for salget af digitale løsninger, herunder doc2mail (e-boks løsning til bl.a. stat og kommuner) og Web 2 Publishing. MULIGHEDER OG RISICI PÅ LANGT SIGT Væsentlig øget indtjening fra værdiskabende opkøb Opkøb af Bording Risiko for store værdidestruerende opkøb PRISFASTSÆTTELSE Såvel den kortsigtede som den langsigtede prisfastsættelse af aktien er baseret på en DCF-værdi i niveauet DKK 1., der er baseret på et fremtidigt EBIT-niveau på ca. 1%. Kortsigtet kursværdi pr. aktie, DKK 12-måneders kursværdi pr. aktie, DKK 9 1. VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE Bording sælger og producerer en lang række grafiske og digitale kommunikationsløsninger og produkter til virksomheder, herunder f.eks. direct mail og Smart mail kampagner og distribution af elektroniske produkter som e- mails og SMS. Formålet med selskabets løsninger er at effektivisere den grafisk baserede kommunikation i - primært større skandinaviske - virksomheder, herunder både den interne kommunikation som kommunikationen med virksomhedernes kunder. Selskabet har skiftet fokus fra selv at producere produkterne, herunder f.eks. tryksager og konvolutter, til at være rådgiver og udvikler af kommunikationsløsninger og produkter med ekstern sourcing af selve print/tryk-produktionen. Bording har dertil en software-division, der p.t. primært udvikler og leverer Pont-of-Sale samt logistikløsninger til danske butikskæder. Udvikling i omsætning og EBIT Omsætningsfordeling (213) DKK mio e 215e 216e Omsætning EBIT margin 1% 8% 6% 4% 2% % -2% 9% 42% 49% Danmark Sverige Norge Kilde: Praetorian Research Kilde: F.E. Bording 8/9

9 ANBEFALINGSSTRUKTUR Kurs- og anbefalingsstrukturen er baseret på den forventede absolutte udvikling i aktiekursen på henholdsvis 6 måneders og 12 måneders sigt. Anbefalingsstrukturen er som følger: Anbefaling Forventet kursperformance Køb > 1% Neutral -1% - +1% Salg < -1% DISCLAIMER Forholdsregler mod interessekonflikter: Praetorian Research følger regler og anbefalinger fra Den Danske Børsmæglerforening og Den Danske Finansanalytikerforening til imødegåelse af interessekonflikter m.v. Det er således ikke tilladt analytikere i Preatorian Research eller andre at investere i selskaber, som Praetorian Research analyserer. Advarsel: Dette notat er ikke og skal ikke opfattes som en fuldstændig analyse af noget selskab, branche eller værdipapir. Notatet er baseret på informationer, der er gennemgået omhyggeligt, men Praetorian Research garanterer ikke for materialets fuldkommenhed og påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af notatets informationer og vurderinger. Vurderinger kan ændres uden varsel. Notatet er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud om eller opfordring til at købe eller sælge noget værdipapir. Research provider: Selskabet, som dette notat vedrører, har indgået en research provider aftale med Praetorian Research, der indebærer, at Praetorian Research modtager et honorar fra selskabet for at udføre aktieanalyse af det. Selskabet har ingen indflydelse på de konklusioner og anbefalinger, som Praetorian Research udtrykker i sin analyse af selskabet. 9/9

F.E. Bording 3. september 2013

F.E. Bording 3. september 2013 s- o- n- d- j-13 f-13 m-13 a-13 m-13 j-13 j-13 a-13 s-13 o-13 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 2. kvartal 213 Indtjeningen fordoblet Bordings 2. kvartal viste overrasksende stor vækst i de danske, grafiske

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere

F.E. Bording 4. juni 2015

F.E. Bording 4. juni 2015 j- j- a- s- o- n- d- j- f- m- a- m- j- j- PRAETORIAN RESEARCH Ingen pardon Selvom Bordings forventning til resultatudviklingen i år er på 25%, og selvom denne forventning blev opretholdt i forbindelse

Læs mere

F.E. Bording 6. december 2011

F.E. Bording 6. december 2011 Anledning: 3. kvartal 2011 En aktie, man bør holde øje med Med fortsat resultatfremgang i 3. kvartal i et fortsat vanskeligt marked for grafiske løsninger, ser vi gode muligheder for yderligere indtjeningsfremgang

Læs mere

F.E. Bording 27. marts 2015

F.E. Bording 27. marts 2015 m-14 a-14 m-14 j-14 j-14 a-14 s-14 o-14 n-14 d-14 j-15 f-15 m-15 a-15 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: Årsrapport 214 Resultatvækst på 21% - bliver øget i år Som ventet landede Bording med en væsentlig forbedring

Læs mere

F.E. Bording 7. juni 2012

F.E. Bording 7. juni 2012 m-11 j-11 j-11 a-11 s-11 o-11 n-11 d-11 j-12 f-12 m-12 a-12 m-12 j-12 j-12 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 2012 Styrket i svagt marked Efter 1. kvartal fastholder Bording som ventet resultatforventningerne

Læs mere

F.E. Bording 31. august 2015

F.E. Bording 31. august 2015 a- s- o- n- d- j- f- m- a- m- j- j- a- s- PRAETORIAN RESEARCH Tabt er tabt Bording har i rapporten for 2. kvartal erkendt, at den tabte omsætning i 1. kvartal ikke bliver hentet i år og sænker omsætningsmålet

Læs mere

F.E. Bording 25. november 2014

F.E. Bording 25. november 2014 n/ d/ j/ f/ m/ a/ m/ j/ j/ a/ s/ o/ n/ d/ PRAETORIAN RESEARCH F.E. Bording 25. november 2 Anledning: 3. kvartal 2 Ingen opjustering i denne omgang Vi så en stor mulighed for, at Bording opjusterede resultatforventningerne

Læs mere

F.E. Bording 25. november 2015

F.E. Bording 25. november 2015 n- d- j- f- m- a- m- j- j- a- s- o- n- d- PRAETORIAN RESEARCH F.E. Bording 25. november 20 Væksten væk Med yderligere faldende omsætning i tredje kvartal sænker Bording nu både forventningerne til omsætningen

Læs mere

Victoria Properties 20. juli 2009

Victoria Properties 20. juli 2009 Sejlene rebes fokus på overskud Med et relativt stabilt tysk ejendomsmarked og en uændret ejendomsportefølje fortsætter Vicotria Properties med at skære organisationen til et lavere aktivitetsniveau. Herved

Læs mere

F.E. Bording 21. maj 2009

F.E. Bording 21. maj 2009 Et rødt kvartal F.E. Bordings 1. kvartal 2009 var som ventet en forlængelse af 4. kvartal, med negativ påvirkning fra markeder i recession. Et omsætnings fald på 8,4% (år/år) og et fald i EBIT fra DKK

Læs mere

F.E. Bording 1. december 2009

F.E. Bording 1. december 2009 Langsigtet potentiale ikke nok Trods et fortsat stigende fald i omsætningen i år, opnåede Bording et positivt resultat for 3. kvartal, hvilket i nogen grad supporterer den langsigtede forventning om højere

Læs mere

F.E. Bording 27. november 2012

F.E. Bording 27. november 2012 n-11 d-11 j-12 f-12 m-12 a-12 m-12 j-12 j-12 a-12 s-12 o-12 n-12 d-12 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 3. kvartal 2012 Svagt kvartal: Kursen holdes Bordings 3. kvartal var som ventet blottet for organisk

Læs mere

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

F.E. Bording 17. marts 2010

F.E. Bording 17. marts 2010 m-09 m-09 s-09 o-09 n-09 d-09 j-10 f-10 m-10 a-10 I krisens tegn Trods Bordings egen forventning om et overskud endte resultatet for 2009 med et underskud på DKK 6 mio. Den økonomiske krise har således

Læs mere

Gyldendal 25. august 2014

Gyldendal 25. august 2014 a-13 s-13 o-13 n-13 d-13 j-14 f-14 m-14 a-14 m-14 j-14 j-14 a-14 s-14 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. halvår 2014 Status quo Med en lille omsætningsnedgang på 1,8% i forhold til første halvår 2013, og

Læs mere

F.E. Bording. Rekorder viser vejen frem. 27. april 2016 KURSFORVENTNINGER INVESTERINGSCASEN KURSTRIGGERS. KURSUDVIKLING 12 måneder VIRKSOMHEDSPROFIL

F.E. Bording. Rekorder viser vejen frem. 27. april 2016 KURSFORVENTNINGER INVESTERINGSCASEN KURSTRIGGERS. KURSUDVIKLING 12 måneder VIRKSOMHEDSPROFIL Anledning: Selskabsmeddelelser 0% 0% Rekorder viser vejen frem 20 var i rekordernes tegn for og med fokus på det lange træk, er der begrundet tro på, at selskabet fremadrettet vil fortsætte den mangeårige

Læs mere

Travelmarket.com 9. oktober 2008

Travelmarket.com 9. oktober 2008 Som sagt så gjort Travelmarkets vækst inden for de enkelte forretningsområder er godt på vej via nye partneraftaler og således helt i tråd med investeringscasen. Med indgåelse af partnerskaber med Søndagsavisen

Læs mere

Gyldendal 29. februar 2016 november 2015 Anledning: Årsregnskab 2015

Gyldendal 29. februar 2016 november 2015 Anledning: Årsregnskab 2015 2/25/15 3/13/15 3/31/15 4/16/15 5/04/15 5/20/15 6/05/15 6/23/15 7/09/15 7/27/15 8/12/15 8/28/15 9/15/15 10/01/15 10/19/15 11/04/15 11/20/15 12/08/15 12/24/15 1/11/16 1/27/16 2/12/16 PRAETORIAN RESEARCH

Læs mere

F.E. Bording 2. april 2013

F.E. Bording 2. april 2013 m-12 a-12 m-12 j-12 j-12 a-12 s-12 o-12 n-12 d-12 j-13 f-13 m-13 a-13 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: Årsregnskab 212 Fremtiden er svensk 212-resultatet var som ventet det bedste i 5 år, men også som ventet

Læs mere

Gyldendal 2. september 2015

Gyldendal 2. september 2015 8/29/14 9/19/14 10/10/14 10/31/14 11/21/14 12/12/14 1/02/15 1/23/15 2/13/15 3/06/15 3/27/15 4/17/15 5/08/15 5/29/15 6/19/15 7/10/15 7/31/15 8/21/15 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. halvår 2015 Stort udbytte

Læs mere

NunaMinerals 12. april 2010

NunaMinerals 12. april 2010 a-09 m-09 j-09 j-09 a-09 s-09 o-09 n-09 d-09 j-10 f-10 m-10 a-10 m-10 Anledning: Selskabsmeddelelse Mulig private placement NunaMinerals har annonceret, at de er i færd med at undersøge mulighederne for

Læs mere

NunaMinerals 21. juni 2011

NunaMinerals 21. juni 2011 j-10 j-10 a-10 s-10 o-10 n-10 d-10 f-11 m-11 a-11 m-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: Selskabsmeddelelse Nuna på vej til Canada NunaMinerals har ved en rettet emission opnået et bruttoprovenu på DKK 19,5

Læs mere

Gyldendal 16. marts 2015

Gyldendal 16. marts 2015 f-14 m-14 a-14 m-14 j-14 j-14 a-14 s-14 o-14 n-14 d-14 j-15 f-15 m-15 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: Årsrapport En defensiv investering Gyldendal har fået styr på omkostningerne og har derfor i 2014 kunnet

Læs mere

NunaMinerals 3. marts 2011

NunaMinerals 3. marts 2011 m-10 a-10 m-10 j-10 j-10 a-10 s-10 o-10 n-10 d-10 j-11 f-11 m-11 a-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: Selskabsmeddelelse Jernpotentiale flopper Efterforskningen i Thule omkring muligheden for en jern-ressource

Læs mere

Gyldendal 1. september 2011

Gyldendal 1. september 2011 a-10 s-10 o-10 n-10 d-10 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 j-11 a-11 s-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. halvår 2011 Skuffende ellers intet nyt! Gyldendals rapport for 1. halvår 2011 var resultatmæssigt

Læs mere

Gyldendal 16. november 2012

Gyldendal 16. november 2012 n-11 d-11 j-12 f-12 m-12 a-12 m-12 j-12 j-12 a-12 s-12 o-12 n-12 d-12 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 3. kvartal meddelelse 2012 Reddet af soft porn! Gyldendal fastholder forventningerne til årets resultat

Læs mere

NunaMinerals 10. november 2010

NunaMinerals 10. november 2010 n-09 d-09 f-10 m-10 a-10 m-10 a-10 s-10 o-10 n-10 d-10 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: Selskabsmeddelelse Stort guldfund NunaMinerals har i sin søgen efter kilden til placer guldforekomsterne i Sydgrønland

Læs mere

Gyldendal 19. december 2011

Gyldendal 19. december 2011 d-10 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 j-11 a-11 s-11 o-11 n-11 d-11 j-12 PRAETORIAN RESEARCH 2012: Endnu et stille år Med et nyhedsfattigt snart ovre, og ringe udsigter til væsentlige begivenheder i, forventer

Læs mere

NunaMinerals 19. september 2013

NunaMinerals 19. september 2013 s-12 o-12 n-12 d-12 j-13 f-13 m-13 a-13 m-13 j-13 j-13 a-13 s-13 o-13 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: Selskabsmeddelelse Et væsentligt skridt I kølvandet på meddelelsen i august, hvor NunaMinerals påviste

Læs mere

F.E. BORDING A/S 2008. Analysedækning

F.E. BORDING A/S 2008. Analysedækning F.E. BORDING A/S 2008 F.E. Bording A/S Turbinevej 4-6 DK-2730 Herlev www.bording.dk Tlf. Fax CVR. nr. : : : +4570115011 +4544515282 1622941 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev,

Læs mere

F.E. Bording 30. november 2010

F.E. Bording 30. november 2010 n-09 d-09 f-10 m-10 a-10 m-10 a-10 s-10 o-10 n-10 d-10 PRAETORIAN RESEARCH De sorte tal nærmer sig Da Bording tidligere på måneden måtte aflyse opkøbet af Prinfokæden, er rapporten for 3. kvartal uden

Læs mere

Gyldendal 29. november 2013 2013

Gyldendal 29. november 2013 2013 n-12 d-12 j-13 f-13 m-13 a-13 m-13 j-13 j-13 a-13 s-13 o-13 n-13 d-13 PRAETORIAN RESEARCH Gyldendal 29. november Fokus giver fremgang Gyldendals fokus på effektiviseringer, digitalisering og uddannelsessektoren

Læs mere

NunaMinerals 24. oktober 2013

NunaMinerals 24. oktober 2013 s-12 o-12 n-12 d-12 f-13 m-13 a-13 m-13 a-13 s-13 o-13 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: Selskabsmeddelelse Positiv udvikling gavner NunaMinerals Det grønlandske waiting game er måske ved at finde sin afslutning

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

NunaMinerals 27. april 2010

NunaMinerals 27. april 2010 a-09 m-09 j-09 j-09 a-09 s-09 o-09 n-09 d-09 j-10 f-10 m-10 a-10 m-10 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 2010 Nuuk Gold Province ½ mia. værd? NunaMinerals rapport for 1. kvartal 2010 var som ventet

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Gyldendal 26. februar 2013

Gyldendal 26. februar 2013 f-12 m-12 a-12 m-12 j-12 j-12 a-12 s-12 o-12 n-12 d-12 j-13 f-13 m-13 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: Selskabsmeddelelse Ingen bestseller selv Bogmarkedet er presset, og det er Gyldendal også. Opkøb, omkostningsreduktioner

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Gyldendal 2. april 2014

Gyldendal 2. april 2014 a-13 m-13 j-13 j-13 a-13 s-13 o-13 n-13 d-13 j-14 f-14 m-14 a-14 m-14 PRAETORIAN RESEARCH Pilen peger på foranderligt Med et stærkt resultat og cash flow fra 2013 i ryggen, fokus på effektiviseringer,

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

NunaMinerals 8. marts 2012

NunaMinerals 8. marts 2012 m-11 a-11 m-11 j-11 j-11 a-11 s-11 o-11 n-11 d-11 j-12 f-12 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: Selskabsmeddelelse Gode resultater, men er det nok? NunaMinerals har offentliggjort positive resultater fra bl.a.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007)

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) Meddelelse nr. 5, 2007/08 23. januar 2008 Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) InterMail indgik i december 2007 aftale om køb af den svenske virksomhed StroedeRalton, en anerkendt

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

NunaMinerals 1. september 2010

NunaMinerals 1. september 2010 a-09 s-09 o-09 n-09 d-09 f-10 m-10 m-10 s-10 o-10 Anledning: Selskabsmeddelelser Kurstrigger fra guld, REE eller jern? De foreløbige resultater af sæsonens efterforskning giver et noget blandet billede

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2014 er offentliggjort den 26. maj 2014 på NASDAQ OMX, København.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2014 er offentliggjort den 26. maj 2014 på NASDAQ OMX, København. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 26. maj 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 2014 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 2014 er offentliggjort den 26. maj 2014 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007)

Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007) 9. maj 2007 Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007) InterMail har i 2. kvartal 2006/07 haft fokus på integrationen af den svensk/finske virksomhed OP Kuvert, som blev overtaget den

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 27.03.2007 Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapport for 3. kvartal af forretningsåret

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.12.2006 Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår af forretningsåret 2006/07.

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 F.E. Bording A/S Turbinevej 4-6 DK-2730 Herlev www.bording.dk Tlf. Fax CVR. nr. : : : +4570115011 +4544515282 1622941 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 27. august 2008

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december).

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december). Meddelelse#190 - s Communique (1. januar 31. december). Baggrunden for nærværende s Communique. Pr. 12. maj overtog MultiQ International AB ca. 59% af selskabets aktier og har efterfølgende øget andelen

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab?

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? v./ Jens Houe Thomsen Senioraktieanalytiker Jyske Bank DIRF 22. maj 2012 Agenda Hvorfor

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere