Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 28. februar 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 28. februar 2012."

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 28. februar Til stede var 82 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed - Lisa Møller, Ulla Rosenberg, Finn Mathiasen, Tage Søndergård og Kirsten Kock, der er afgået ved døden siden generalforsamlingen i Ad. Pkt. 1. Valg af dirigent Per Nykjær blev valgt. Per Nykjær konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Ad. Pkt. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder beretninger fra diverse udvalg. Peter Holm Hansen aflagde beretning for Kalundborg golfklub 2011: året hvor vi vel med rette kan sige at vejret over sæsonen havde følgende elementer: Fra årsskiftet hvidt og koldt, udviklede sig til et dejligt forår, en meget våd sommer, et blæsende efterår og en grå vinter. - vi kunne måske godt ha ønsket, selv at have haft lidt indflydelse på disse elementer. Et år hvor vi i Kalundborg vist skal prise os lykkelige for vi kun får ca. halvdelen af nedbør sammenlignet med landsgennemsnit. Men vi kom da i gang til tiden, det gør vi jo altid. En sæson der startede som efter en drejebog, hvad angik gæster og vejr. Men det skulle vise sig at være anderledes, vejr og gæster kiggede ikke i vores drejebog. Ikke at vi skal klage på greenfee gæster. Vi kom over budget, men hvor kunne vi ha været nået til meget mere med bedre vejr. De forrige år, rettere de sidste 3, har vi i Kalundborg Golfklub kunne se det var meget slemt i klubberne omkring os, i form af medlemsflugt og dårlig økonomi. Det kunne vi også i De styrtbløder, får gældssanering eller klarer sig med frivillige, stærkt nedsat banepersonale og ingen administration. Men denne gang måtte vi sande, at afmatning nu også var nået til vores egn, vi er dog langt fra det vi ser og hører fra andre klubber, men nok til det i højeste grad kan mærkes, det vil I ved selvsyn kunne se, når vores regnskab fremlægges. Vores nettotilgang af medlemmer har væres negativ, nok til vi ikke kunne nå at rette op på det, selvom vi med ca. 22 nye medlemmer mente vi var home safe. Betydningen af denne nedgang i rå tal er et minus på kr.

2 Medlemsstatistik Alle medlemmer fordelt på køn og status Status Kvinder Mænd I alt Passiv Fuldtid I alt Slettet medlem I alt Aktive fordelt på køn og handicapgruppe * Handicapgruppe Kvinder Mænd I alt Gruppe 1: Under 4, Gruppe 2: 4,5-11, Gruppe 3: 11,5-18, Gruppe 4: 18,5-26, Gruppe 5: 26,5-36, Gruppe 6: Over I alt Aktive fordelt på køn og aldersgruppe * Aldersgruppe Kvinder Mænd I alt Under 25 år år Over 60 år I alt Vi har gennem sæsonen ikke holdt brandsalg eller udsalg på prisen for at komme i gang med golf, men det er noget vi med nye typer indmeldings-fee, håber på generalforsamlingen vil give os nye rammer for, så vi kan skabe en pakke, der vil få flere ind uden at gå på kompromis med kvaliteten i vores udmærkede indslusning blev året, hvor vi også fik vores sekretariat ned fra pulterkammeret. Og i den forbindelse vil jeg godt understøtte beslutningen, som jeg ved er blevet debatteret af mange. Var det nu også nødvendigt? Lad os slå en ting fast, selv om Kalundborg Golfklub er et vidunderligt fristed, en klub, en legeplads for mange. så er det også en arbejdsplads for en del personale vi har ansat, med de forpligtelser der her fører med.

3 Sammen med en af vores mange sponsorer, har vi besluttet at vi hvert år vi hædre en ildsjæl, der gennem sit virke og arbejde for klubben, gør en ekstraordinær indsats. Det blev i 2011 ikke uventet Erik Andersen, som vi gennem årene har trukket meget på til diverse ændringer på klubhus eller andet. Banen har i det forløbne år stået perfekt. Selvfølgeligt er der altid noget, der kunne være bedre. Men lad os nu i den forbindelse være helt ærlige, får vi ikke en god service for vores penge. Vi får da ros af mange green-fee gæster der kommer på vores bane. og vi fik da også lige et par gode anmeldelser i diverse magasiner. Hastigheder på greens har i det år der er gået, været på ca på stepmeter skalaen, dette var hvad vores banepersonale var blevet bedt om, og det blev leveret. At der så af og til blev sat nogle flagplaceringer der kunne få en til at ønske vi havde spillende banepersonale eller andre forhold på greens, det er jo en anden ting. Vores bane gennemgår stille og roligt en smule forandring til det bedre år for år. I 2011 fik vi så runde teesteder. Pænt er vi mange der synes, og så er det nemmere at klippe for vores banepersonale ikke af forglemme. Greens fik dog lige en skønhedsplet inden vi gik i vinterhi. Sjældent har vi set en så ulykkelig Anders. Tænk hvad en manglende eller forkert opmærkning af Biologisk middel til bekæmpelse af svampe kan betyde. Efterfølgende har det vist at det var den høje dossering af jern, der gav knækket. Men også dét, kommer vi nok over. Igen i det forgangne år blev der i regionsmatcherne kæmpet med næb og klør, dejligt at se hvor mange der går op i dette, hvor mange medlemmer kommer ud og prøve kræfter med andre baner, og gør det godt. Dejligt at se der er god aktivitet og liv, i hvad jeg vil betegne som bredden i dansk golf. Klubmestre i 2011: Tillykke til dem. Sluttelig takkede formanden Damer (hulspil) Tina Bjørn Damer (slagspil) Tina Bjørn Herrer (hulspil) Bjørn Stig Møller Herrer (slagspil) Bjørn Stig Møller Sen. Damer Vini Lindhardt Sen.Herrer Bent Åge Nielsen Vet. Herrer Bent Brændemose Vet. Damer Bente Olesen Piger Rebekka M. Johansen Drenge Anders Bagge Nielsen

4 ALLE der har givet en hånd til driften, udvalg, pasning eller andet i året der er gået og ekstra tak, til dem vi glemte under vejs. Tak til alle vores sponserer Tak til vores personale, som uden at rynke på panden lægger ryg til meget, som alligevel formår at gi os pleje med et smil. Tak til mine bestyrelseskollegaer for året der gik. Beretning fra Matchudvalget ved Albert Balking. En god sæson. Der er afviklet 12 sponsormatcher med et pænt fremmøde, ca pr. match. Men der kan være flere. Sommerfesten var igen et tilløbsstykke, men flere er velkomne. Ved matcher er der sat baneservice på. Det vil fortsætte for at holde tempoet i spillet. Takkede matchudvalget og hjælpere. Beretning fra Sponsorudvalget ved Aage Petersen. Gentog takken til sponsorer. Beretning fra Husudvalget ved Mogens Pedersen. Anders er ved at udvide terrassen. Stolene på terrassen males. Vi har fået nyt rensningsanlæg fra kommunen. Beretning fra Køkkenudvalget ved Aage Petersen. Det går mindre godt. Dækningsbidraget er nede på 49 %. Takkede køkkenpersonalet og dem der bruger køkkenet. Beretning fra Junior/eliteudvalg ved Vini Lindhardt. Både sportsligt og socialt har der været mange aktiviteter i juniorer og 12 puslinge. Der har været de faste aktiviteter, træning, fredagsmatcher og short game-matcher. Af særlige arrangementer der har været meget populære kan nævnes natgolf og tur ud af huset. Og så vandt Kalundborg Nord Vestsjællands Junior Cup. Er trofast mindre gruppe af forældre har stået for aktiviteterne. En særlig tak rettes til dem for engagement og ihærdighed. 3. divisionsholdet blev svigtet af en række af vores yngre spillere i Men det ser heldigvis ud til at de er på vej tilbage i truppen. 3 vundne 3 tabte matcher og en 3. plads. Alligevel tak for indsatsen. Beretning fra Begynderudvalget ved Steen Thorsen. I 2011 kom 22 nye medlemmer igennem teori og praktisk prøve. Begynderaftnerne vil forsætte, både for nye og andre. En god sportslig og social aktivitet. Udvalg og spillere blev takket. Joe Jacobsen henviste til reglen om at lede efter bortkommen bold og om hvornår der skal lukkes igennem. Beretningerne blev taget til efterretning. Fremlæggelse af det reviderede regnskab Mogens Pedersen gennemgik regnskabets hovedtal. Morten Holmelin spurgte til udgifterne til banedrift. Hvorfor forventes et lavere budget i Peter Holm Hansen oplyste, at grunden er en justering i forhold til personale samt at der i 2011 regnskabet er køb af maskinel.

5 Karin Holm spurgte til, hvordan rengøringsartikler til køkkenet kan stige fra kr. til kr. fra 2010 til 2011 samt hvorfor der er så hurtig afskrivningstakten. Aage Petersen oplyste at stigningen vedrørende rengøringsartikler primært skyldes skadedyrsbekæmpelse. Peter Holm Hansen bekræftede, at afskrivningerne er voldsomme. De er fastlagt på baggrund af de faktiske afskrivningsperioder på udstyr. Hertil kommer, at meget udstyr var købt samtidig efter overtagelse af driften efter HedeDanmark. Leif Olsen spurgte til køkkenets resultat, mente at der burde være yderligere indtægter. Dette var Aage Petersen ikke enig i. Christian Pedersen spurgte, om budgettet gennemgås på generalforsamlingen. Spurgte til om der gik udgifter fra banen til øvrige udgiftsposter. Kunne se på referatet, at der fremadrettet arbejdes med 3- årsbudgetter og spurgte om der gøres noget særligt for at få nye medlemmer. Hovedtallene blev gennemgået af Peter Holm Hansen, der opfordrede alle til at hjælpe med at hverve nye medlemmer. Der lægges i forbindelse med vedtægtsforslaget op til prøvemedlemskab og ratevis betaling af indskud. Det er bl.a. for at tiltrække nye medlemmer. Leo Christensen konstaterede, at der er renteudgifter og spurgte om klubben ikke kunne opkræve kontingent 12 gange årligt og dermed reducere renteudgifterne. Peter Holm Hansen oplyste, at der foretages en låneomlægning mhp at reducere renteudgifterne. Ændret betalingstidspunkt kræver vedtægtsændring samt udgifterne til PBS ikke overstiger reducerede renteudgifter. Regnskab og budget blev godkendt. Ad. Pkt. 4. Fastsættelse af medlemskontingent og indskud Vini Lindhardt redegjorde for bestyrelsens forslag til kontingenter fra 1. april 2012: Seniorer kr. Juniorer kr. Studerende/ynglinge kr. Puslinge 400 kr. Passive 500 kr. Prøvemedlemmer kr. Indskud kr. Boldabonnement 170 kr. Kontingentet er senest forhøjet i 2009 og de foreslåede stigninger er begrundet i stigende priser på varer m.v. Per Hommelgaard foreslog, at green-fee forhøjes med 50 kr. hverdage og weekend for at komme på niveau med øvrige omegnsklubber. Peter Holm Hansen oplyste at bestyrelsen har vurderet at vi af konkurrencehensyn skal holde prisen nede. Klubben er gået med i tee-time samarbejdet. Christian Hansen var enig i overvejelserne om green-fee-prisen. Steen Thorsen mente, at der var tale om et mindre beløb og at risikoen ikke er værd at løbe.

6 Leif Olsen konstaterede, at klubben har mange passive medlemmer. De får ikke noget for disse penge. Kunne de ikke få lov til at spille green-fee nogle gange om året. Peter Holm Hansen svarede, at det ikke har været drøftet, men at der i bestyrelsen var enighed om ikke at indføre flex-medlemskab. Andres erfaringer afventes før vi evt. overvejer dette. Bent Brændemose spurte, hvorfor der er puslinge, hvorfor er de ikke juniorer. Peter Holm Hansen svarede, at der er tale om en aktivitet, der forestås af forældre og at det er en del af vores rekrutteringsstrategi. Claus Olsen spurgte til kontingent på kr. for ynglingen/studerende. Peter Holm Hansen oplyste at dette vil blive overvejet til næste generalforsamling. Morten Holmelin spurgte, hvorfor der ikke var lagt op til en yderligere forhøjelse for at sikre den fremadrettede økonomi. Peter Holm Hansen redegjorde for, at bestyrelsen havde overvejet dette, men også valgt at holde stigningen på det foreslåede niveau. Ruth Petersen foreslog, at kontingentet reguleres hvert år, i stedet for med store hop. Peter Holm Hansen var enig heri, evt. en indeksering. Frank Ejner kunne ikke tilslutte sig forslaget om indeksering kun som et bestyrelsesværktøj. Ved kontingentfastlæggelse skal der også kunne tage konkurrencehensyn. Jack Brændemose mente, at vi får meget for vores kontingent og opfordrede til at se positivt på forslaget til kontingent. Klaus Hansen tilkendegav, at kontingentforhøjelsen var overkommelig. Hvis indskuddet slettes er der ikke et incitament til at vore passive medlemmer. Kontingent og indskud fra 1. april 2012 blev godkendt efter håndsoprækning. Ad. Pkt. 5. Forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen fremlagde forslag til reviderede vedtægter. Der er tale om en modernisering af vedtægterne, der tager udgangspunkt i DGU s standardvedtægt. Hvor Kalundborg golfklubs nuværende vedtægter har bestemmelser, der ikke fremgår af DGU s standardvedtægt, er disse medtaget i det nye forslag til vedtægter. Som nyt foreslås mulighed for prøvemedlemskab samt at indskud kan betales i rater. Formålet hermed er at understøtte rekrutteringen af nye medlemmer. Leif Olsen spurgte til, om der med det foreslåede prøvemedlemskab kunne opnås golfkørekort. Peter Holm Hansen svarede, at dette ikke var intentionen med forslaget. Fra bestyrelsens side var formålet at skabe attraktive muligheder for nye medlemmer. Der blev fremsat følgende ændringsforslag til vedtægtsforslagets 8: Forslag 1. fremsat af Frank Weiner.

7 Senest 10 dage før generalforsamlingen skal medlemmernes forslag fremsendes til bestyrelsen. Forslagene offentliggøres senest 2 dage før generalforsamlingen sammen med bestyrelsens indstilling. Forslag 2. Fremsat af Karin Holm. Generalforsamlingen afholdes den sidste uge i februar måned. Forslag fra medlemmerne indsendes til bestyrelsen senest 1. februar. Ændringsforslagene blev sat til afstemning ved håndsoprækning i den nævnet rækkefølge. Forslag nr. 1. blev forkastet. Forslag nr. 2 blev vedtaget med stemmer fra mere end 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Forslaget til vedtægter med det godkendte ændringsforslag blev sat til afstemning ved håndsoprækning. Forslaget blev godkendt med stemmer fra mere end 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 13. marts 2012 kl i klubhuset, hvor forslaget til vedtægter med det indarbejdede ændringsforslag forelægges til endelig godkendelse. Ad. Pkt. 6. Forslag fra medlemmerne Karin Holm Christensen har fremsat forslag om, at åbningstiden i køkkenet udvides, således at der åbnes tidligere og lukkes senere i weekender og at der bliver mulighed for køb af mad på hverdagsaftner. Peter Holm Hansen svarede på Karins opfordring, der har været drøftet i bestyrelsen. I perioder vil åbningstiden blive udvidet. Markedsføringen vil blive udvidet. På aftner hvor klubberne spiser vil der blive åbnet for spisning for andre. Jack Brændemose opfordrede til at køkkenets personale holder øje med hvor mange medlemmer der er på banen/biler på parkeringspladsen og tilpasser åbningstiden herefter. Erik Mortensen fandt det for ringe at der når der afvikles regionsmatcher alene serveres smørrerød. Det matcher ikke hvad vi bydes når vi kommer som gæster i andre klubber. Leo Christensen kunne oplyse at der i den kommende sæson ville blive serveret varm mad efter regionsmatcher. Per Homlegaard fandt at køkkenet i store træk er godt, men opfordrede bestyrelsen til at overveje udlicitering. Bendt Brændemose og Karin Holm efter lyste opfølgning fra bestyrelsen på tidligere løfte om nedsættelse af køkkenudvalg. Lars Petersen opfordrede til at bemandingen i køkkenet sættes efter hvornår der er flest kunder og at overveje muligheden for frivilligt arbejde. Karin Holm foreslå at klubben kontakter kommunen med henblik at få ansatte på særlige vilkår til at hjælpe den nuværende bemanding. Claus Olsen efterlyste en udvidet åbningstid og at sortimentet gøres bredere. Der skal ikke meget til for at det er muligt. Claus Larsen opfordrede til at køkkenet er åbent når personalet er til stede. Ikke at de går bag lukket forhæng.

8 Betina Melin opfordrede til tidligere åbning af køkkenet når der er matcher, så der er mulighed for morgenmad, baneboller og andet. Leif Olsen efterlyste også mulighed for morgenmad samt åbent om aftenen med mulighed for at købe varm mad. Aage Petersen tilkendegav, at køkkenet efter hans vurdering i det store og hele fungerer godt. Peter Holm Hansen oplyste at det er aftalt at køkkenet skal være åbent når der er medarbejdere til sted og at bestyrelsen arbejder videre på baggrund af de faldne bemærkninger. Ad. Pkt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Peter Holm Hansen, Aage Petersen og Torben Langtved blev genvalgt. Ad. Pkt. 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Morten Forbech og Leo Christensen blev genvalgt. Ad. Pkt. 9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant Bent Eisted og Johnny Christensen blev valgt som revisorer. Ad. Pkt. 10. Eventuelt Morten Holmelin fremlagde følgende forslag: - Investeringer over kr. fremlægges til medlemmernes kommentering - Baneudvalget sammensættes af almindelige golfspillere og greenkeeperen og - At den ene side af banen lukkes om vinteren. Forslagene var ikke fremsendt inden fristen for fremsendelse af medlemsforslag, hvorfor de blev drøftet under eventuelt. Peter Holm Hansen svarede, at der i bestyrelsen er opbakning til forslag om ændret sammensætning af baneudvalg, dog at der skal være et bestyrelsesmedlem med. Større beslutninger der træffes af bestyrelsen vil fremgå af bestyrelsesreferatet. Konkret vedrørende etablering af kontor blev beslutningen truffet da budgettet var i balance. Morten Holmelin efterlyste kommunikation fra bestyrelsen til medlemmerne. Frank Weiner opfordrede tilsvarende til, at bestyrelsen kommunikerer informationer om ombygninger m.v. til medlemmerne. Betina Melin efterlyste, at bestyrelsen bruger opslagstavlen i smøgen til diverse informationer. Martin Thyssen efterlyste 100 m mærke på hul 13, en forbedret kompressor samt at flagstængerne også kan bruges som målestok. Else Marie Grue spurgte om bestyrelsen fundet ud af hvordan toiletterne på hul 3 og 15 rengøres. Peter Holm Hansen oplyste, at bestyrelsen har drøftet problemstillingen. Vi har toiletter ved hul 3 samt ved klubhuset. Det overvejes om dette er tilstrækkeligt. Kritikken er i øvrigt taget til efterretning.

9 Erik Mortensen foreslog nedlæggelse af toilet på hul 15. Bent Brændemose foreslog at rengøringen passer toiletterne. Lars Petersen efterlyste anvisninger på spil på hul 13. Der er ofte farligt spil. Hertil svarede Betina at få overholder retningslinierne for at vinke frem. Finn Hansen opfordrede matchudvalget til at variere matchformerne så der ikke kun er gunstart. Peter Holm Hansen afsluttede generelforsamlingen, takke for en god debat, konstruktive forslag samt god ro og orden. For referatet Vini Lindhardt