Bilag 6. Arsrapport 2010 Nationalt Videncenter for Læsning, professionshøjskolerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 6. Arsrapport 2010 Nationalt Videncenter for Læsning, professionshøjskolerne"

Transkript

1 Bilag 6 Arsrapport 2010 Nationalt Videncenter for Læsning, professionshøjskolerne januar 2011

2 Indhold Tilbageblik... 4 Nationalt videncenter version Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne i den politiske kontekst og læsefaglige debat Præsentation af centret... 5 Styregruppe... 5 Kvalitetsikringsgruppen... 5 Faglig gruppe... 5 Følgegruppe Projekter... 6 Egne projekter... 6 Læseforståelse... 6 Kortlægning af læse- og skriveprojekter i Danmark... 6 Tekstkompetence i Norden... 7 Evaluering af læsevejlederuddannelsen... 7 Andres projekter... 7 IT-støttet undervisning... 7 MIL - multimodal indlæring for læsesvage... 7 Multimodale tekster i den inkluderende skole... 7 Projekt Uddannelsesløft i Aalborg... 8 Geografisk fordeling af egne og andres projekter Formidling... 8 Hjemmeside... 9 Nyhedsbreve... 9 Publikationer... 9 Viden om Læsning, tidsskrift... 9 LUP-serien... 9 Bogudgivelser... 9 Medieomtale Artikler og anmeldelser forfattet af centrets medarbejdere Omtale af videncentret Kurser og Konferencer afholdt af NVL

3 Seks små at gå hjem på Konference: Status for Læsning Konference: Faglig læsning og fagtekster i fremmedsprogsfagene men hvordan? Kursus: Skriftlighed i skolens fag Konference: Textkompetence i Norden Forskerkaffe Kursusaktiviteter ud af huset Klara Korsgaard Ruth Mulvad Henriette Romme Lund Lis Pøhler Netværksaktiviteter Handleplan

4 Tilbageblik I december 2009 udløb den bevilling, som Nationalt Videncenter for Læsning havde fra Undervisningsministeriet. Det var tid at se tilbage og tid at se frem og undersøge muligheder for en fortsættelse af videncentret. Resultatet blev, at alle professionshøjskoler i Danmark gik sammen om at grundfinansiere videncentret med en årlig støtte på kr. Med de opsparede midler fra de første års indtægtsdækkede virksomhed og forventning om tilsvarende indtjening fremover ser det ud til, at videncentret kan fortsætte sit virke på hidtidigt niveau i det næste år. Nationalt videncenter version 2.0. Karakteristisk for videncentrets virke i de første tre år har været et ihærdigt arbejde for resultater, synlighed og gennemslagskraft i praksisfeltet, på professionshøjskolerne og i ministeriet. Det har været vigtigt at få markedsført videncentret, dannet netværk og skabt brugervaner i forhold til videncentrets ydelser har ikke ændret væsentligt på ihærdigheden for at være synlig blandt mange, men med fastlæggelsen af, at videncentret fortsætter i professionshøjskolernes rammer er udfordringen nu i samarbejde med professionshøjskolerne at få afgrænset videncentrets profil og præciseret målsætninger, der dels kan fastholde og udvikle den position, videncentret har opnået hidtil, dels kan bane nye veje for samarbejde og udvikling med de enkelte professionshøjskolers lokale videncentre og netværk, med grunduddannelser og efter- og videreuddannelse samt med professionsudøverne i kommunerne. Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne er det første nationale videncenter, der videreføres, og centret er derfor med til at lægge trædesten ud for fremtidens version 2.0 af de nationale videncentre. Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne i den politiske kontekst og læsefaglige debat. Statsministerens nytårstale 2010 blev indledning til et år med stort fokus på læseområdet. Lars Løkke Rasmussen lovede, at alle danske børn skal lære at læse inden udgangen af anden klasse, og stillede i udsigt, at målet var, at danske børn inden 2020 skal være blandt top fem i verdensklasse. For at opfylde dette mål afsatte regeringen 150 mio kroner årligt i den såkaldte Læsepulje. Skolernes rejsehold anbefalede før sommerferien, at læseundervisningen styrkes, og at alle fag inddrages. Kort før jul kom den længe ventede PISA 2009 rapport. Resultaterne var nedslående. Selvom det ser ud til, at danske børn i de første år i skolen er kommet meget længere i læsning end for 10 år siden, så ser det ud til, at udviklingen går i stå i klasse. PISA rapporten viser, at danske børn i dag ligger, hvor de lå for 10 år siden i mellemgruppen. Sammenlignet med de øvrige nordiske lande har vi ligeledes den samme placering: i bunden. Dagen efteroffentliggørelsen af PISA 2009 kom Undervisningsministeriets udspil: Faglighed og frihed regeringens udspil til en bedre folkeskole. Her gentages statsministerens læseløfte til alle danske børn om, at de skal lære at læse inden udgangen af anden klasse. Danmarks Lærerforening har hen over julen 2010 lagt op til en folkebevægelse, der skal ændre og forbedre folkeskolen nedefra. Lærerforeningen har afsat 5 mio. kroner til at styrke området faglig læsning og skrivning i alle fag. 4

5 Man kan således sige, at den politiske og mediemæssige opmærksomhed for læseområdet er bevaret, hvis ikke øget, siden videncentret så dagens lys i Videncentret er nu velkonsolideret med stor faglig viden på området. Videncentrets hjemmeside er det sted, en stadigt voksende brugerflade refererer til og benytter for at hente ny viden og information på læseområdet. Vi har udviklet et stort og solidt netværk, og vi kan sætte nye projekter og initiativer i gang med kort varsel. Vi kan med andre ord bidrage til at skabe synlige resultater hurtigt. Med disse muligheder og udfordringer er der således grund til at tage fat på et nyt årti med friske kræfter i nye organisatoriske rammer og med stor politisk bevågenhed. Vi er et helt andet sted, end da videncentret startede. Denne årsrapport er en status over centrets indsats på læseområdet i 2010 samt et rids over de strukturelle ændringer, centret har undergået efter Præsentation af centret For generel beskrivelse af videncentrets organisationsplan, målsætning og succeskriterier henvises til beskrivelse af Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne. Styregruppe Ved reorganisering af videncentret udpegede rektorkollegiet i 2010 følgende medlemmer til styregruppen: Udviklingschef Alexander von Oettingen (formand), UC Syddanmark, Forskningschef Andreas Rasch-Christensen, VIA UC Dekan Johny Lauritsen, UC Sjælland. Styregruppen har det økonomiske ansvar og godkender videncentrets regnskab og budget. Kvalitetsikringsgruppen Konsulent for udvikling og forskning, Ph.d. Lene Storgaard Brok, UCC Centerleder Line Daugaard, VIA UC Lektor Dorthe Carlsen, UC Syddanmark Centerleder Dorthe Bleses, Centerleder, Center for Børnesprog, Syddansk Universitet Læsekonsulent Lillian Byrialsen, Norddjurs kommune Gruppens primære mål er at kvalitetssikre nye og igangværende projekter og aktiviteter igangsat af centret. Faglig gruppe UCC: lektor Lene Herholdt UC Sjælland: lektor Merete Havgaard Professionshøjskolen Metropol: lektor Elsebeth Otzen UC Lillebælt: lektor Hanne Brixtofte UC Syddamark: lektor Birgit Jelert VIA UC: lektor Mette Vestergaard Christensen UC Nordjylland: lektor Marianne Würtz 5

6 Den faglige gruppes primære mål er at udvikle det faglige område og gensidigt informere om lokale initiativer og aktiviteter. Desuden at prioritere og planlægge fælles tidsskrifter, konferencer og efteruddannelsesforløb. Følgegruppe Følgegruppens medlemmer fremgår af bilag 1. Gruppen mødes to gange om året og diskuterer centrets udviklingsmuligheder. 2. Projekter Projektstatus på egne projekter og kort omtale af projekter finansieret udenfor videncentret, hvor Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne bidrager med konsulentydelser. Egne projekter Læseforståelse Projektets overordnede formål er at generere viden om undervisning i læseforståelse, som fremmer læseforståelse og foregriber læseforståelsesvanskeligheder for alle elever herunder elever med dansk som andetsprog og elever med svage sproglige forudsætninger. Projektet har samarbejdet med lærere fra henholdsvis Ishøj og Helsingør kommune. I projektets sidste del er endvidere Taastrup og Randers kommuner tilknyttet. I alt 70 deltagende lærere og læsevejledere. I anden halvdel af 2010 har alle projektdeltagere været samlet til to temadage med planlægning, videndeling og evaluering af forløbene på de deltagende skoler. I 2011 følger den afsluttende databearbejdelse og formidling i rapportform. Projektperiode: Projektmedarbejdere er lektor Lene Herholdt Poulsen og lektor Fie Høyrup fra professionshøjskolen UCC. Projektet har været finansieret med særskilt bevilling fra Undervisningsministeriet på 2.5 mio. kroner. Kortlægning af læse- og skriveprojekter i Danmark Projektets mål er at understøtte og bidrage til at opkvalificere læse- og skriveprojekter i kommuner og på uddannelsesinstitutioner dels gennem en kortlægning af eksisterende udviklingsprojekter om læsning/skrivning, dels gennem formidling af best pratice indenfor området. I anden halvdel af 2010 har centret iværksat en rådgivningsfunktion, som yder konsultativ bistand til projektplanlæggere i sektoren. Konsulentbistanden har været en stor succes med henvendelser foreløbig fra 26 af landets 98 kommuner. Videncentret har ansat konsulent Lis Pøhler som projektkonsulent på dette projekt. I projektets anden halvdel er endvidere konsulent Nina Kledal ansat. Projektperiode Projektet har været finansieret med særskilt bevilling fra Undervisningsministeriet på 1 mio. kroner. 6

7 Tekstkompetence i Norden Projektets mål er at opsamle og formidle viden om læse- og skriveprojekter i grundskoler i Norden. Til det formål er udviklet en database: som skal fungere som videndelingsportal for lærere og forskere i Norden. Databasen er tilgængelig på de nordiske sprog. Projektbanken og formidling er i fokus i sidste fase. Konferencen Tekstkompetencei Norden den 1. december 2010 var en vigtig del af formidlingen. Videncentret har ansat konsulent Lis Pøhler til at gennemføre projektet. Projektperioden er 2008 og er netop blevet forlænget til sommeren Projektet finansieres af Nordisk Ministerråd. Videncentret administrerer midlerne, men har ikke haft indtjening på projektet. Evaluering af læsevejlederuddannelsen Projektets mål har været en evaluering af læsevejlederfunktionen gennem kvalitative interviews med læsevejledere og skoleledere på fire skoler i Århus kommune. Målet har været at finde og beskrive pejlemærker for god læsevejlederpraksis, set fra forskellige skole-aktør-perspektiver for derefter at opstille en række anbefalinger ud fra et eksemplarisk princip, der kan tjene til inspiration til at udvikle og optimere praksis andre steder. Den afsluttende rapport ventes offentliggjort i begyndelsen af Projektkonsulenter har været lektor Jørgen Kuhlmann og lektor Mette-Maria Rydén fra VIA UC Projektet er gennemført og afsluttet i Projektet har været støttet med særskilt bevilling fra Undervisningsministeriet på kroner. Andres projekter Videncentret har været direkte involveret som sparringspartner i udvikling og kvalificering af fire projekter. Videncentret har i alle tilfælde bidraget til projektudvikling og projektansøgninger. Til projekterne knytter videncentret eksterne konsulenter og bidrager endvidere med projektledelse. VIdencenteret har endvidere fungeret som ad-hoc konsulent for skoler og kommuner rundt om i hele landet. I 2010 har centret været direkte tilknyttet følgende projekter: IT-støttet undervisning Udviklingsprojekt med titlen Inklusion og ligeværdig deltagelse for Skanderborg Kommunes it-støttede elever. Projektet blev støttet økonomisk af Undervisningsministeriets Handicappulje og af Nationalt Videncenter for Læsning og er afsluttet i 2010 med formidling via hjemmesiden og psykolog Aase Holmgaards rapport Er det på tide at skifte adgangskode? - indtryk og refleksioner fra et udviklingsarbejde i Skanderborg Kommune. MIL - multimodal indlæring for læsesvage Projektet afdækker og analyserer læseudfordringer på udvalgte ISS arbejdspladser med henblik på at udvikle multimodale alternativer til sædvanlige læsetekster. Konsulent Bent Saabye er videncentrets konsulent på projektet. Multimodale tekster i den inkluderende skole Projektet vil undersøge, hvilke konsekvenser multimodale tekster har fået og kan have for læseundervisningen i en multimodal tekstkultur. Målet er at kvalificere såvel elevernes multimodale literacy, som folkeskolelæreres og lærerstuderendes professionelle kompetencer på området, så 7

8 multimodale tekster kan blive en integreret del af folkeskolens læse og skriveundervisning. Projektet gennemføres i samarbejde med Aalborg kommune og UC Nordjylland. Projektleder er lektor Marianne Würtz fra UC Nordjylland. Projekt Uddannelsesløft i Aalborg Projekt Uddannelsesløft er en 5-årig tværinstitutionel indsats for at højne uddannelsesniveauet for primært tosprogede unge i grundskole, erhvervsskole og gymnasieskoler. Projektet ønsker at styrke de faglige kompetencer hos undervisere, hvilket kan medføre et kvalitetsløft for hele uddannelsessektoren. Videncentret bidrager med et modul i lærernes uddannelsesforløb: Den sproglige dimension i fagundervisningen og vejledningen, fordelt over fire undervisningsgange Projektets konsulenter er lektor Winnie Østergaard og lektor Ulla Bryanne fra UCNordjylland og konsulent Ruth Mulvad fra Videncentret. Geografisk fordeling af egne og andres projekter Projekt Læseforståelse Sted Ishøj og Helsingør kommuner + parallelforløb i Randers og Taastrup i projektets tredje fase Professionshøjskole UCC Kortlægning af læse- og skriveprojekter i Danmark Textkompetence i Norden Evaluering af læsevejlederuddannelsen IT-støttet undervisning MIL- multimodal indlæring for læsesvage Multimodale tekster i den inkluderende skole Pædagogisk Uddannelsesløft Landsdækkende Hele Norden Århus Kommune Skanderborg Kommune ISS/Rambøl, København Aalborg kommune Aalborg kommune VIA UC Nordjylland 3. Formidling En vigtig del af videncentrets arbejde er formidling af viden om læsning, skrivning og børns sproglige udvikling. Gennem hjemmeside, elektroniske nyhedsbreve, tidsskrifter og andre udgivelser gør vi hele tiden aktuel viden tilgængelig for centrets brugere. Centret formidler desuden international viden på læseområdet ved at afholde konferencer og kurser med såvel nordiske som både europæiske og ikkeeuropæiske oplægsholdere. 8

9 Hjemmeside Hjemmesiden er videncentrets primære formidlingsplatform. Her kan alle læseinteresserede finde viden om aktiviteter, udgivelser, konferencer osv. inden for læsefeltet, både i centrets regi og andre steder. Hjemmesiden har hver måned gennemsnitligt 5200 unikke besøgende. I 2010 gennemførte videncentrets kommunikationsafdeling en brugerundersøgelse blandt hjemmesidens brugere. Denne viden er blandt andet blevet brugt til udvikling af ny hjemmeside, som vi forventer at tage i brug i løbet af februar Nyhedsbreve Hjemmesidens brugere har mulighed for gratis at abonnere på videncentrets elektroniske nyhedsbreve, som udkommer ca. to gange om måneden. Nyhedsbrevene indeholder bl.a. nyheder på læseområdet og information om nye udgivelser og konferencer i ind- og udland. I 2010 har videncentret sendt 25 nyhedsbreve til 2566 abonnenter. Publikationer Viden om Læsning, tidsskrift Tidsskriftet udkommer to gange årligt, og hver udgave behandler et aktuelt tema inden for læsefeltet. I 2010 udkom således nummer 7 og 8 med hhv. Multimodalitet og Tidlig skriftsprogstilegnelse som tema. Den elektroniske udgave af tidsskriftet, som kan downloades frit, er en af de mest besøgte undersider på hjemmesiden. Vi har pr. december faste abonnenter af den trykte udgave, og har i efteråret solgt ca. samme antal i løssalg. Det er primært biblioteker og CFU er, der ønsker tidsskriftet i en trykt version, hvilket vi har søgt at efterkomme. Det er imidlertid uforholdsmæssigt dyrt at trykke tidsskriftet. Derfor har vi besluttet, at tidsskriftet fra 2011 i forbindelse med relancering af hjemmesiden alene udkommer elektronisk. LUP-serien LUP-serien er en række artikler, der formidler den nyeste viden om læsning, sprog og skrift i en kombination af teori og praksis. I 2010 er den fjerde bog i LUP-serien udkommet: Nærværende læsning procesorienteret arbejde med ældre tekster i dansk af Bente Morre Madsen og Søren Fanø, Dafolo. Der er planlagt to nye udgivelser i Bogudgivelser Følgende udgivelser baserer sig på projekter i videncentret og/eller er skrevet af videncentrets konsulenter: Opdagende skrivning en vej ind i læsningen af Klara Korsgaard, Sara Hannibal og Monique Vitger. Dansklærerforeningens Forlag. Nærværende læsning procesorienteret arbejde med ældre tekster i dansk af Bente Morre Madsen og Søren Fanø. Bogen er den 4. i LUP-serien, som udgives på forlaget DAFOLO. Læselyst og læring af Sigrid Madsbjerg og Henriette Romme Lund (red.). Dansk psykologisk Forlag. HOT 2010 af Henriette Romme Lund. Dansklærerforeningens Forlag. 9

10 Norden læser og skriver af Lis Pøhler, Mette Kappel Clausen, Henriette Romme Lund og Klara Korsgaard (red.). Nationalt Videncenter for Læsning med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Alle artikler fra Hot 2010 og Norden læser og skriver kan downloades fra centrets hjemmeside. Medieomtale Artikler og anmeldelser forfattet af centrets medarbejdere Gang i gryderne af Henriette Romme Lund i DANSK #1/2010 Genrepædagogik får sproget til at sprudle af Henriette Romme Lund i DANSK #3/2010 Læsning på fremmedsprog af Ruth Mulvad i PS Praktisk Sprog, marts 2010 Faglig læsning sproglig udvikling og fagtilegnelse af Ruth Mulvad i Sproglæreren 04/10 Læsning og fagsprog af Ruth Mulvad i: Hjemkundskab, februar 2010 Evaluering af elevers fagsprog. Af Kristine Kabel, Ruth Mulvad, Jesper Bremholm i Nordand 2/2010, Fagbokforlaget. Læs og forstå af Klara Korsgaard i Skoleledelse 10/2010 Læs nu bare bøgerne højt for dine børn, debatindlæg af Klara Korsgaard i Politiken 24. september 2010 som kommentar til artiklen Forskere afliver sejlivet myte om højtlæsning i Politiken den 21. september. Kommentaren ligger også på centrets hjemmeside med overskriften: Nej, nu må vi have revideret definitionen af læsning! Skrivning på skemaet af Klara Korsgaard i Fællesskrift 2010: Skriften på væggen af Birgit Faber, Søren Fanø, Pia Nielsen, Sophie Holm Strøm og Kirsten Nordentoft (Red.). Dansklærerforeningens Forlag. Klara Korsgaard: Foromtale af Computerspillets fortællinger, Trine May og Bo Kampmann Walther. Viden om læsning nr. 7. Kirsten Friis Larsen: Anmeldelse af Louise Bjar & Astrid Frylmark (red) (2009) Barn läser och skriver specialpedagogiska perspektiv. I Viden om læsning nr 8. Klara Korsgaard: Anmeldelse af Ragnhild Söderberg: läsa, skriva tala (2009). I Viden om læsning nr. 8. Omtale af videncentret Videncentret omtales jævnligt i pressen, og vi forsøger at registrere alle omtaler: Er der en tekst til stede? Af Line Krabbe og Lotte Strøm. Akademisk Forlag 2010, omtale af centret s Behov for flere penge til viden om læsning. Interview med videncenterleder Klara Korsgaard på FTF.dk den 7. januar

11 Ældre elever glemt i læsetræningen. Interview med videncenterleder Klara Korsgaard, Berlingske Tidende den 24. januar Pressemeddelelse fra Klara Korsgaard vedr. unge der læser for dårligt citeret på jp.dk den 7. september Pressemeddelelse med Klara Korsgaards kommentar til Carsten Elbros udmeldinger om effekten af højtlæsning for børn i Politiken af samme dato citeres på under kulturnyhederne og P3 på dr.dk og på UCC s hjemmeside under aktuelt/nyheder den 21. september 2010 Forskere skændes om højtlæsning for børn: Interview med Klara Korsgaard i P3-nyhederne kl. 12 den 21. september Dårlige læsere får flere nederlag: Interview med Klara Korsgaard om børn og læsning i artikel af Lene Halmø Therkelsen i magasinet Din By, Frederiksberg, som udgives af Berlingske Media. Oktober 2010 McDonald s i Gentofte. Klara Korsgaard deltog i lanceringen af deres boginitiativ. September 2010 Gør højtlæsning en forskel? Klara Korsgaards kommentar til Carsten Elbro refereres på lærerværelset.dk den 12. oktober TV2 NEWS: Klara Korsgaard deltog i et interview på 7 minutter i deres aftenprogram den 6. december Anledningen var de formodede nye tiltag på folkeskoleområdet, som regeringen ventedes at præsentere onsdag den 8. december. Forsker: Læseresultatet i Pisa overrasker ikke. Klara Korsgaard blev interviewet til folkeskolen.dk af Thorkild Thejsen den 7. december 2010 Skolereform: Læsevejledere gør det ikke alene, siger læseeksperter. Interview med Klara Korsgaard i Folkeskolen, på og den 9. december 2010 Følg med i det nyeste på læseområdet af Karen Ravn. Omtale af centrets initiativer HOT 2010 og nordisk projektbank samt interview med Klara Korsgaard, Lis Pøhler og Nina Kledal på folkeskolen.dk den 14. december Videointerview med Henriette Romme Lund på Dansklæreforeningens hjemmeside i forbindelse med HOT Christine Antorini: De nationale test skal ikke offentliggøres. Omtale af danmarks Lærerforenings kon ference: Hvordan styrker vi fagligheden. Folkeskolen Læseresultat i PISA overrasker ikke. Interview med Klara Korsgaard i Folkeskolen Følg med i det nyeste på læseområdet. Omtale af HOT Folkeskolen Denmark feels the heat, too. Omtale af den danske HOT-undersøgelse i Reading Today, vol. 28 nr. 3, dec. 2010/jan

12 Kurser og Konferencer afholdt af NVL Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne ser det som en af sine hovedopgaver at formidle den nyeste forskning via kurser og konferencer. Vores primære målgruppe ved kurser er professionshøjskolernes medarbejdere. Trods programmer med meget kompetente oplægsholdere hentet fra udlandet og Danmark deltager kun en meget beskeden del af professionshøjskolernes medarbejdere på videncentrets kurser. En rundspørge har vist at mange professionshøjskoler af økonomiske årsager har lukket for efter- og videreuddannelse af medarbejdere. Vi valgte at gennemføre kurserne på trods af et ringe kursistgrundlag, men med det resultat, at der ikke har været den forventede indtjening på kurserne. Ved konferencerne deltager et stort antal læsevejledere, læsekonsulenter og øvrige, så her mærkes professionshøjskolernes beskedne repræsentation ikke så meget. Seks små at gå hjem på I foråret 2010 inviterede Nationalt Videncenter for Læsning til seks gå-hjem-møder i samarbejde med skes af landets Centre for Undervisningsmidler. Initiativet var en del af projektet Kortlægning af læse- og skriveprojekter i Danmark, og deltagerne kunne høre om seks vidt forskellige læseprojekter, præsenteret lokalt, og få input til hvordan den gode idé kan blive til et godt projekt. Lis Pøhler præsenterede, og programmet var følgende: 4. marts på Bornholm: Turbodansk v. Sigrid Madsbjerg, læsekonsulent (aflyst på grund af for få tilmeldinger) 9. marts i Vejle: It og læsning om at vurdere it-baserede læremidler v. Bettina Buch, lektor og ph.d.-stipendiat 15. marts i Glostrup: Læsning i alle fag v. Merete Brudholm, lektor, cand.pæd 18. marts i Silkeborg: Skal det skæres ud i pap? v. Aase Holmgaard, psykolog og ph.d. samt Hanne Pedersen, animator på Animationsværkstedet i Viborg 24. marts i Roskilde: Unge ordblinde skriver løs med it v. Birgit Dilling Jandorf, centerleder Dansk Videnscenter for Ordblindhed (aflyst på grund af for få tilmeldinger) 7. april i Ålborg: Skal vi læse om regnorme og solsystemet i dansk? Om faglig læsning i danskfaget v. Dorte Kamstrup, specialpædagogisk konsulent, cand.mag. Konference: Status for Læsning D. 8. september 2010 på FN s internationale læsedag fandt den årlige konference Status for Læsning sted for 4. år i træk. Hvert år inviterer vi nordiske forskere til at komme og fortælle om det, de hver især brænder for inden for deres felt. I 2010 var oplægsholderne: Projektleder Britt Johansson (S), professor Bente E. Hagtvet (N), professor Vibeke Hetmar (DK) og seniorforsker Astrid Roe (N). Desuden blev årets læsepris uddelt af undervisningsminister Tina Nedergaard. Læsekonsulent Lillian Byrialsen fra Norddjurs kommune vandt prisen for sit store arbejde med at styrke børns læsning i Norddjurs Kommune. 12

13 250 læseinteresserede var samlet for at få ny inspiration fra den nyeste forskning på læseområdet, og i år var der deltagere fra både Grønland, Island, Færøerne, Norge, Sverige og naturligvis som sædvanligt fra det ganske danske land. Konference: Faglig læsning og fagtekster i fremmedsprogsfagene men hvordan? Konference afholdt i samarbejde med Sprogforum og Sproglærerforeningen 6. oktober. Konferencen var sammensat af fælles oplæg og workshops, der stillede skarpt på arbejdet med faglige tekster og faglig læsning i grundskolen, i læreruddannelsen og i ungdomsuddannelserne. Konferencen havde 60 deltagere. Der er planlagt et evalueringsmøde med arrangørerne i januar Kursus: Skriftlighed i skolens fag Læsning og læsning i alle fag er på dagsordenen i dansk forskning, presse og undervisningspraksis. Den produktive side af skriftsproget har til gengæld ikke haft megen opmærksomhed. I Norge og Holland har man i adskillige år arbejdet med skrivedidaktik og evaluering af skrevne tekster. Videncentret har forsøgt at rette op på denne skævhed med et kursus i skriftlighed på dansk grund. 27 kursister fik tre dage (3-5. november 2010) med faglige oplæg og workshops ved de fremmeste forskere på området: professor Gert Rijlaarsdam fra Amsterdams Universitet og professor Kjell Lars Berge fra Oslo Universitet, samt professor Anna-Malin Karlsson (S). Endelig fortalte lektor Monique Vitger fra Professionshøjskolen Metropol om videncentrets projekt Opdagende skrivning. Konference: Textkompetence i Norden Konferencen var en del af et stort nordisk projekt om tekstkompetence, som Nordisk Ministerråd finansierer, og det UVM-finansierede projekt Kortlægning af læse- og skriveprojekter i Danmark. Begge projekter har som mål at samle projekter om læsning, skrivning og børns sprog i hele Norden i en fælles database: og konferencen skulle både formidle viden fra projekter, der allerede findes i databasen og opfordre konferencedeltagerne til at bidrage med egne projekter til projektbanken. Konferencen skulle efter planen være afholdt 21. april, men askeskyen fra Island betød, at vi måtte flytte konferencen til 1. december Denne ændring betød til gengæld, at det blev muligt at samle artikler fra oplægsholderne i en publikation med titlen: Norden læser og skriver. Publikationen, som blev finansieret af Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler, blev delt gratis ud til konferencens 160 deltagere, og artiklerne kan downloades fra vores hjemmeside. Forskerkaffe Eftermiddagsmøder arrangeret af Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne i samarbejde med Dansk Videnscenter for Ordblindhed. Initiativet var nyt og havde som mål at give deltagerne et friskt input med nyeste forskningsbaseret viden i uformelle arrangementer med efterfølgende diskussion. Deltagerbetalingen dækker alene kaffen. 18. marts 2010: International Research of Students with Reading Difficulties v. professor Bruce Allen Knight, PhD, FIARLD. CQ University, Australien. 30 deltagere 13

14 7. juni 2010: Literacy across the School Subjects: Theory into practice v. professor Kristina Love, Australian Catholic University, Australien. 50 deltagere. Kursusaktiviteter ud af huset Videncentrets medarbejdere er efterspurgte undervisere, vejledere og oplægsholdere. Her følger en oversigt over deres aktiviteter, der rækker ud over videncentrets egne kurser. Videncentret kan langt fra dække alle henvendelser og har i nogle tilfælde ikke medarbejdere med det ønskede faglige speciale, hvorfor vi sender mange henvendelser videre. I den forbindelse er det vigtigt at have opdaterede CV er fra professionshøjskolerne for at kunne yde en mere præcis vejledning. Klara Korsgaard Læselyst, temaoplæg på København Kommunes læseseminar, 25. januar 2010 Oplæg på DLF s konference om 360-graders eftersynet af folkeskolen, 26. maj 2010 At skrive sig ind i læsningen, kursus hos Pædagogisk Udviklingscenter i Tårnby, 9. august 2010 Den tidlige skriftsprogsudvikling i daginstitutioner, dagskursus hos Sprog og Leg, 9. september 2010 Ruth Mulvad Ruth Mulvad har undervist i faglig læsning i fagene både på NVL s egne kurser og hos flere pædagogiske udviklingscentre rundt i landet. Desuden har hun været vejleder for to afgangsstuderende i diplomuddannelsen i læsning og skrivning hos DIDAK/UCC og vejleder vedr. lektorkvalificering af en underviser på læreruddannelsen Zahle/UCC. Sprog og fag, oplæg i samarbejde med Fie Høyrup fra UCC på Pædagogisk Udviklingscenter i Lyngby, 21. og 28. januar 2010 Faglig læsning i alle fag, aktionslæringsforløb med oplæg og feedback på Utterslev skole, foråret Oplæg på Læsevejlederuddannelsen på Føroya Læraraskúli, Færøerne, 12. februar 2010 Oplæg på Blistrup skole, 23. februar 2010 Faglig læsning, kursus på Den frie Lærerskole, Ollerup, marts 2010 Fagsprog og faglig læsning i fremmedsprog, oplæg for islandske dansklærere på Schæffergården, Gentofte 12. august 2010 Sprog i skole, oplæg på Dansklærerforeningens årsmøde for læreruddannere i Nyborg, 1. oktober 2010 Sprog og fag, oplæg hos Pædagogisk Udviklingscenter i Køge, 17. november 2010 Tosprogsnetværk, oplæg hos CFU, Vordingborg, 24. november 2010 Faglig læsning i engelsk, oplæg hos Pædagogisk Udviklingscenter i Helsingør, 7. december

15 Henriette Romme Lund Oplæg på konferencen De store læser, 29. januar 2010 Oplæg om læselyst på Nordspråk, Dansklærerforeningens konference, 13. marts 2010 Lis Pøhler Oplæg på temaeftermiddag hos Videnscenter for Pædagogisk Udvikling i Aarhus, 23. september Netværksaktiviteter Videncentret har i 2010 været repræsenteret i følgende udvalg og råd: Dansk Videncenter for Ordblindhed, Klara Korsgaard som repræsentant for professionshøjskolerne Undervisningsministeriets Læsepris, Klara Korsgaard Danmarks Læsekonsulenter, Kirsten Friis Larsen ROAL, Rådet for Ordblindhed og Andre Læsevanskeligheder, Kirsten Friis Larsen og Bent Saabye Sprogpakkens ekspertgruppe, Klara Korsgaard Nordisk forening for systemisk funktionel lingvistik, og Foreningen for systemisk funktionel lingvistik i professionsuddannelserne, Ruth Mulvad 5. Handleplan 2011 Se bilag 7 for Klara Korsgaards udspil vedr. centrets handleplan for

Curriculum Vitae: Kirsten Friis. Uddannelse. Ansættelser

Curriculum Vitae: Kirsten Friis. Uddannelse. Ansættelser Curriculum Vitae: Kirsten Friis Faglig og pædagogisk konsulent, MA og lærer. Har særlig faglig ekspertise i specialpædagogik, ordblindhed og andre læse-skrivevanskeligheder, læsevejledning samt inkluderende

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS TAL, SKRIV, LEG OG LÆS Temadag om børns tidlige sprog- og skriftsproglige udvikling Målgrupper: Temadagen henvender sig primært til pædagoger i børnehaver og indskoling, børnehaveklasselærere og lærere

Læs mere

Årsrapport 2011. Nationalt Videncenter for Læsning, professionshøjskolerne

Årsrapport 2011. Nationalt Videncenter for Læsning, professionshøjskolerne Årsrapport 2011 Nationalt Videncenter for Læsning, professionshøjskolerne 1 Indhold Forord... 5 1. Tal om læsning... 7 2. Præsentation af centret... 8 Videncentrets vision... 8 Værdigrundlag... 8 Organisationsplan

Læs mere

Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne

Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Vision Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne skal være et samlende nationalt kraftcenter, der bygger

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Læsning og skrivning i alle fag

Læsning og skrivning i alle fag Maja Rørvig Abildgaard Michael Wahl Andersen Peter Bejder Lena Bülow-Olsen Mette Rose Eriksen Sofia Esmann Ole Goldbech Lene Herholdt Jette von Holst-Pedersen Fie Høyrup Susanne Karen Jacobsen Lone Skafte

Læs mere

et taskforce projekt CSU Center for Specialundervisning

et taskforce projekt CSU Center for Specialundervisning et taskforce projekt Taskforce-projektet har til opgave at tilrettelægge og organisere pædagogiske forsøgsarbejder, som vil tilvejebringe ny viden om anvendelse af læseteknologi i skolen. CSU Center for

Læs mere

Læse- & skrivehandleplan

Læse- & skrivehandleplan Læse- & skrivehandleplan 2014-2017 4 udgave 2014 Indholdsfortegnelse Rødovre Kommunes læse- og skrivehandleplan... Formål med Læse- og skrivehandleplanen 2014-2017... 4 Mål for Læse- og skrivehandleplanen

Læs mere

Forsøg med modersmålsundervisning, 1. klassetrin

Forsøg med modersmålsundervisning, 1. klassetrin Forsøg med modersmålsundervisning, 1. klassetrin Forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning Ved projektleder Rune Schjerbeck, Undervisningsministeriet den 20. marts 2014 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Skrivelyst i den inkluderende skole kommer skrivelysten af sig selv? 19. april 2012. v. faglig og pædagogisk konsulent, MA, Kirsten Friis

Skrivelyst i den inkluderende skole kommer skrivelysten af sig selv? 19. april 2012. v. faglig og pædagogisk konsulent, MA, Kirsten Friis Skrivelyst i den inkluderende skole kommer skrivelysten af sig selv? 19. april 2012 v. faglig og pædagogisk konsulent, MA, Kirsten Friis Omdrejningsspørgsmål Hvordan kan elevernes skrivelyst stimuleres

Læs mere

Skrivelyst i den inkluderende skole kommer skrivelysten af sig selv? 15. marts 2012. v. faglig og pædagogisk konsulent, MA, Kirsten Friis

Skrivelyst i den inkluderende skole kommer skrivelysten af sig selv? 15. marts 2012. v. faglig og pædagogisk konsulent, MA, Kirsten Friis Skrivelyst i den inkluderende skole kommer skrivelysten af sig selv? 15. marts 2012 v. faglig og pædagogisk konsulent, MA, Kirsten Friis Omdrejningsspørgsmål Hvordan kan elevernes skrivelyst stimuleres

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw 1 Center for Skole, Slagelse Kommune, april 2010 ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Litteraturliste asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014

Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014 Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014 Workshops abstracts 13.30-14.15: Workshop runde 1 Oplægsholderne præsenterer erfaringer, projekter eller forskning, idet der lægges op til dialog og erfaringsudveksling

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

SPROGKONFERENCE 2015

SPROGKONFERENCE 2015 SPROGKONFERENCE 2015 MULIGHEDER GENNEM SPROG TIVOLI HOTEL 16. JUNI 2015 PROGRAM 8:30 9:00 Morgenmad 9:00 9:15 Velkommen v/ konferencier Aydin Soei 9:15 9:25 Åbningstale v/ Børne- og Ungdomsborgmester Pia

Læs mere

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum P R O J EKTBESKRIVELSE Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum 1. Baggrund Mange unge udfordres på deres vej fra grundskolen til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Læsevejlederens rolle på skolen

Læsevejlederens rolle på skolen Pæd.kons. Lis Pøhler E: lis.poehler@gmail.com www.laesning.dk Læsevejlederens rolle på skolen Læsning og skrivning i alle fag LærerTRÆF 2013 Danmarks Lærerforening Onsdag den 10. april 2013 WORKSHOP 9:

Læs mere

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Tidsrammen for indsatsen Den organisatoriske ramme Læse og skrivehandleplanens særlige fokus i tredje år... 7

Tidsrammen for indsatsen Den organisatoriske ramme Læse og skrivehandleplanens særlige fokus i tredje år... 7 Læse- & skrivehandleplan 2011-2014 3 udgave 2013 Indholdsfortegnelse Rødovre Kommunes læse- og skrivehandleplan... 4 Mål for Læse- og skrivehandleplanen... 4 Formålet med Læse- og skrivehandleplanen...

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

Læse-skriveteknologi og andre digitale værktøjer i arbejdet med læseforståelse - for alle elever. Dorthe Carlsen 8.april 2014

Læse-skriveteknologi og andre digitale værktøjer i arbejdet med læseforståelse - for alle elever. Dorthe Carlsen 8.april 2014 Læse-skriveteknologi og andre digitale værktøjer i arbejdet med læseforståelse - for alle elever Dorthe Carlsen 8.april 2014 Denne workshop tager udgangspunkt i digitale tilgængelige læremidler og diskuterer

Læs mere

Danmark ville have bedre læsere - og fik det

Danmark ville have bedre læsere - og fik det folkeskolen.dk december 2010 1/5 Danmark ville have bedre læsere - og fik det Resultaterne med OS- og SL-læseprøverne i 2010 er et markant bevis for, at vi har en folkeskole i verdensklasse. I løbet af

Læs mere

SFL-baseret undervisning i DK: hvad sker der og hvordan?

SFL-baseret undervisning i DK: hvad sker der og hvordan? SFL-baseret undervisning i DK: hvad sker der og hvordan? Workshop og 3. møde i foreningen for SFL i professionsuddannelserne den 16.-17. juni 2011 Denne tredje workshop har fokus på en kortlægning af,

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Oktober 2014. Baggrund Lokale politikker, og strategier (herunder Sprog- og Læsestrategi 0-18 år) Central lovgivning Forskning

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Indhold Forord 7 1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Baggrund og begreber 11 Afklaring af begreber 13 Eksklusionsmekanismer

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål Procesplan for Læsning som indsatsområde i FaaborgMidtfyn Kommune Mål og Delmål Det overordnede mål for læsning som kommunal indsats på skoleområdet At alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør

Læs mere

Velegnede læremidler til arbejdet med læse- og læringsstrategier

Velegnede læremidler til arbejdet med læse- og læringsstrategier Velegnede læremidler til arbejdet med læse- og læringsstrategier Læsning i danskundervisningen Indskoling Legeskolen legende læsestart Læs om dette materiale på: www.legeskolen.dk - eller se det på CFU

Læs mere

På begge møder udfoldede der sig en livlig debat vedr. punkter fra dagsordenen som eks.:

På begge møder udfoldede der sig en livlig debat vedr. punkter fra dagsordenen som eks.: Referater fra censormøder i Århus og København foråret 2009. Deltagere i alt i de to censormøder: 27 censorer Århus den 27/1 2009. Deltagere i alt i 1. runde: 3 og 2.runde: 7 København den 24/2 2009. Deltagere

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010 Evalueringsrapport klasselæseprøver 2010 Resultater, analyser og anbefalinger i forbindelse med klasselæseprøver i 1., 2., 3., 4. og 8. klasse, Kolding Kommune 2010 Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver

Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand d. 28. september 2010 kl. 9.30-16.30 Program: Kl. 09.00-9.30 Kl. 09.30-9.35 Morgenkaffe/te og rundstykker + besøg i udstillerområdet

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Projektbeskrivelse IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Baggrund for projektet: Projektet er opstået på baggrund af UCL s vision 2015 om at være State of the Art

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 104 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd fælles med videnskabsministeren - i Folketingets Uddannelsesudvalg.

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området Hvorfor Ledelse, Didaktik og Udvikling? Det aktuelle pres på udvikling af skolens undervisning

Læs mere

Læsekonsulenternes Landsforening. Informationsmøde for Læsekonsulenter 2012 1. 3. oktober 2012, Vingstedcentret, Bredsten.

Læsekonsulenternes Landsforening. Informationsmøde for Læsekonsulenter 2012 1. 3. oktober 2012, Vingstedcentret, Bredsten. Læsekonsulenternes Landsforening Informationsmøde for Læsekonsulenter 2012 1. 3. oktober 2012, Vingstedcentret, Bredsten Sig det med ord Viden om verden Metabevidsthed Hukommelse for tekst Bogstav lyd

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FOR FORÅRET 2016 Til alle interesserede, Professionshøjskolerne

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 23.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen udfordres folkeskolen

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Læsevejlederuddannelsen

Læsevejlederuddannelsen udbyder i samarbejde med Læsevejlederuddannelsen - de gymnasiale uddannelser Nyt hold 2014-2015 i Aarhus Tid Mandage kl. 9.00-15.00 i perioden 30.09.14 til 13.04.15. Sted Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Oktober, 2007 Du kan ikke besvare denne nyhedsmail skriv i stedet til nyhedsbrevets redaktion på: lr@frivillighed.dk Indhold Nyt fra Center

Læs mere

Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes

Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes Af vicerektor, cand.cur. Lone Hougaard, University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Undervisere og kliniske vejleder, der er knyttet til

Læs mere

Sprogligt repertoire

Sprogligt repertoire Sprogligt repertoire Projektet Tegn på sprog i København at inddrage flersprogede børns sproglige resurser Lone Wulff (lw@ucc.dk) Fokus i oplægget Målsætninger Kort præsentation af pilotprojektet, baggrund

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Efterudannelseskurser. Islandske grundskolelærere 2013-2015

Efterudannelseskurser. Islandske grundskolelærere 2013-2015 Efterudannelseskurser Islandske grundskolelærere 2013-2015 Det pædagogiske fakultet ved IU Arrangerer efteruddannelseskurser for grundskolelærere En uges ophold på Schæffergården i Danmark, hvert andet

Læs mere

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen BØRNEKULTURENS NETVÆRK NYHAVN 31 E DK-1051 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 73 42 03 FAX +45 33 73 42 13 E-POST bkn@boernekultur.dk 7. august 2006 Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om

Læs mere

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat Pisa 2003 +2006 Læseundersøgelser & debat 1. Den danske regering indvilgede i at lade OECD gennemføre et review af grundskolen folkeskolen efter hvad regeringen betragtede som skuffende resultater, der

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

Kortlægning af læse- og skriveprojekter i Danmark 2008-2011

Kortlægning af læse- og skriveprojekter i Danmark 2008-2011 Kortlægning af læse- og skriveprojekter i Danmark 2008-2011 Slutrapport af projektleder Lis Pøhler, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Indhold Kortlægning af læse- og skriveprojekter

Læs mere

Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder

Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder I det følgende er fokus rettet mod et udviklingsprojekt i Frederiksberg kommune, hvor der

Læs mere

Program. Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden

Program. Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden Program Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden Konference med fokus på erfaringsudveksling, videndeling og idéudvikling Den 14. - 16. september 2010 på Mærsk Mc-Kinney Møller

Læs mere

Stenet vej til ambitiøse mål for faget Modersmålsundervisning. Læringsmål mellem kompetence og dannelse udfordringer for sprogfagene i gymnasiet 44

Stenet vej til ambitiøse mål for faget Modersmålsundervisning. Læringsmål mellem kompetence og dannelse udfordringer for sprogfagene i gymnasiet 44 tidsskrift for sprogog kulturpædagogik nummer 61. oktober 2015 bodil due Kronik: Benspænd for fremmedsprog 9 lilian rohde og birgit henriksen Forenkling af de faglige mål hvorfor og hvordan? 14 dorte maria

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2011 Erhvervsuddannelserne Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2010... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Dato Torsdag den 19. juni 2014 kl. 10.00 16.00 Sted Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Dato Torsdag den 19. juni 2014 kl. 10.00 16.00 Sted Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg PPR i skolereformen PPR som en synlig og central aktør i skolereformen Dato Torsdag den 19. juni 2014 kl. 10.00 16.00 Sted Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Styrket skriftlighed på hf VUC-læreres vejledningskompetencer mht. kursisters skriveudvikling

Styrket skriftlighed på hf VUC-læreres vejledningskompetencer mht. kursisters skriveudvikling 8. september 2017/IMB Udviklingsprojekt Styrket skriftlighed på hf VUC-læreres vejledningskompetencer mht. kursisters skriveudvikling Projektets formål På baggrund af reformen og indsatser om ny skriftlighed

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Invitation til konference om fremtidens it for selvejende institutioner

Invitation til konference om fremtidens it for selvejende institutioner ARRANGEMENTDETALJER TID OG STED: Onsdag den 23. januar 2013 Syddansk Erhvervsskole Pedersmindevej 1 5230 Odense SØ TILMELDING: Gå direkte til tilmeldingsblanketten her Tilmelding senest den 18. januar

Læs mere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2006-3 MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA udgives af Danmarks

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I FOKUS

LÆRERUDDANNELSEN I FOKUS LÆRERUDDANNELSEN I FOKUS Redaktion: Gorm Bagger Andersen Lis Pøhler Gorm Bagger Andersen Karen B. Braad Dorte Kamstrup Lis Madsen Ane Panfil Marianne Thrane Dansk i læreruddannelsen Gorm Bagger Andersen,

Læs mere

Læsevejlederkonference 2014

Læsevejlederkonference 2014 Læsevejlederkonference 2014 Kære læsevejledere Tak for jeres opbakning til læsevejlederkonferencen. Hermed de slides, der præsenterede faglitterære materialer. Mange hilsner Lena Bülow Nye og nyere faglitterære

Læs mere

CARSTEN ELBRO L ÆSEVANSKELIGHEDER GYLDENDAL

CARSTEN ELBRO L ÆSEVANSKELIGHEDER GYLDENDAL CARSTEN ELBRO L ÆSEVANSKELIGHEDER GYLDENDAL I Seminarieserien foreligger Elisabeth Arnbak: Faglig læsning fra læseproces til læreproces Louise Bjar og Caroline Liberg (red.): Børn udvikler deres sprog

Læs mere

Powerpoint fra oplægget medsendes dette referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside.

Powerpoint fra oplægget medsendes dette referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 10. maj 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Merete Lorentsen, Vibeke Kristensen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen,

Læs mere

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Dagsorden Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Mødeleder: Dennis Referent: Kristine Indhold Mål (ansvar) Referat 1. Orientering Bordet rundt, hvor alle er klar til at fortælle,

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Kompetenceplan for LC-netværket

Kompetenceplan for LC-netværket Kompetenceplan for LC-netværket År 2012-13 Dato: 13. juli 2012 Kompetenceplan for LC-netværket 2012-13 Oversigten på næste side indeholder datoer, tidspunkter og kort information om indhold/tema for netværksmøderne

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

NCLF NYHEDSBREV 1 JUNI 2016

NCLF NYHEDSBREV 1 JUNI 2016 NCLF NYHEDSBREV 1 JUNI 2016 INTRO NCLF startede i 2015 som et initiativ mellem Odsherred Erhvervsråd og Odsherred Kommune. I januar 2016 blev initiativet et tværkommunalt samarbejde mellem Odsherred, Holbæk

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Kan unge ordblinde udvikle deres skrivning gennem genrepædagogikken?

Kan unge ordblinde udvikle deres skrivning gennem genrepædagogikken? Kan unge ordblinde udvikle deres skrivning gennem genrepædagogikken? - et forsknings- og udviklingsarbejde på Bork Havn Efterskole tyder på det! Helle Bundgaard Svendsen, lektor i dansk på læreruddannelsen

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

STATUS PÅ LÆSEFORSKNINGEN MIKKEL STOVGAARD, PROFESSIONSLØFTPROJEKTET 4:10 DIALOGSEMINAR, ODENSE D. 5. DECEMBER 2011

STATUS PÅ LÆSEFORSKNINGEN MIKKEL STOVGAARD, PROFESSIONSLØFTPROJEKTET 4:10 DIALOGSEMINAR, ODENSE D. 5. DECEMBER 2011 STATUS PÅ LÆSEFORSKNINGEN MIKKEL STOVGAARD, PROFESSIONSLØFTPROJEKTET 4:10 DIALOGSEMINAR, ODENSE D. 5. DECEMBER 2011 1 INDSAMLING AF DATA Resultater fra undersøgelserne: Whats Hot and Whats Not? 2011 og

Læs mere

Ph.d. i uddannelsesforskning

Ph.d. i uddannelsesforskning Ph.d. i uddannelsesforskning Sikre højere fagligt niveau som grundlag for læringsprofessionerne på professionshøjskolerne Jens Rasmussen, Ph.d.-rådet Ph.d.-rådet Formand Jens Rasmussen (Aarhus Universitet)

Læs mere

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Redigeret af Lene Storgaard Brok Forlaget UCC, 2011 1. udgave, 1. oplag Forlagsredaktion:

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Juni 2006 Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Nyt projekt om dokumentation af frivilligt socialt arbejde Nyt netværk for brugerorganisationer

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere