Bilag 6. Arsrapport 2010 Nationalt Videncenter for Læsning, professionshøjskolerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 6. Arsrapport 2010 Nationalt Videncenter for Læsning, professionshøjskolerne"

Transkript

1 Bilag 6 Arsrapport 2010 Nationalt Videncenter for Læsning, professionshøjskolerne januar 2011

2 Indhold Tilbageblik... 4 Nationalt videncenter version Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne i den politiske kontekst og læsefaglige debat Præsentation af centret... 5 Styregruppe... 5 Kvalitetsikringsgruppen... 5 Faglig gruppe... 5 Følgegruppe Projekter... 6 Egne projekter... 6 Læseforståelse... 6 Kortlægning af læse- og skriveprojekter i Danmark... 6 Tekstkompetence i Norden... 7 Evaluering af læsevejlederuddannelsen... 7 Andres projekter... 7 IT-støttet undervisning... 7 MIL - multimodal indlæring for læsesvage... 7 Multimodale tekster i den inkluderende skole... 7 Projekt Uddannelsesløft i Aalborg... 8 Geografisk fordeling af egne og andres projekter Formidling... 8 Hjemmeside... 9 Nyhedsbreve... 9 Publikationer... 9 Viden om Læsning, tidsskrift... 9 LUP-serien... 9 Bogudgivelser... 9 Medieomtale Artikler og anmeldelser forfattet af centrets medarbejdere Omtale af videncentret Kurser og Konferencer afholdt af NVL

3 Seks små at gå hjem på Konference: Status for Læsning Konference: Faglig læsning og fagtekster i fremmedsprogsfagene men hvordan? Kursus: Skriftlighed i skolens fag Konference: Textkompetence i Norden Forskerkaffe Kursusaktiviteter ud af huset Klara Korsgaard Ruth Mulvad Henriette Romme Lund Lis Pøhler Netværksaktiviteter Handleplan

4 Tilbageblik I december 2009 udløb den bevilling, som Nationalt Videncenter for Læsning havde fra Undervisningsministeriet. Det var tid at se tilbage og tid at se frem og undersøge muligheder for en fortsættelse af videncentret. Resultatet blev, at alle professionshøjskoler i Danmark gik sammen om at grundfinansiere videncentret med en årlig støtte på kr. Med de opsparede midler fra de første års indtægtsdækkede virksomhed og forventning om tilsvarende indtjening fremover ser det ud til, at videncentret kan fortsætte sit virke på hidtidigt niveau i det næste år. Nationalt videncenter version 2.0. Karakteristisk for videncentrets virke i de første tre år har været et ihærdigt arbejde for resultater, synlighed og gennemslagskraft i praksisfeltet, på professionshøjskolerne og i ministeriet. Det har været vigtigt at få markedsført videncentret, dannet netværk og skabt brugervaner i forhold til videncentrets ydelser har ikke ændret væsentligt på ihærdigheden for at være synlig blandt mange, men med fastlæggelsen af, at videncentret fortsætter i professionshøjskolernes rammer er udfordringen nu i samarbejde med professionshøjskolerne at få afgrænset videncentrets profil og præciseret målsætninger, der dels kan fastholde og udvikle den position, videncentret har opnået hidtil, dels kan bane nye veje for samarbejde og udvikling med de enkelte professionshøjskolers lokale videncentre og netværk, med grunduddannelser og efter- og videreuddannelse samt med professionsudøverne i kommunerne. Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne er det første nationale videncenter, der videreføres, og centret er derfor med til at lægge trædesten ud for fremtidens version 2.0 af de nationale videncentre. Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne i den politiske kontekst og læsefaglige debat. Statsministerens nytårstale 2010 blev indledning til et år med stort fokus på læseområdet. Lars Løkke Rasmussen lovede, at alle danske børn skal lære at læse inden udgangen af anden klasse, og stillede i udsigt, at målet var, at danske børn inden 2020 skal være blandt top fem i verdensklasse. For at opfylde dette mål afsatte regeringen 150 mio kroner årligt i den såkaldte Læsepulje. Skolernes rejsehold anbefalede før sommerferien, at læseundervisningen styrkes, og at alle fag inddrages. Kort før jul kom den længe ventede PISA 2009 rapport. Resultaterne var nedslående. Selvom det ser ud til, at danske børn i de første år i skolen er kommet meget længere i læsning end for 10 år siden, så ser det ud til, at udviklingen går i stå i klasse. PISA rapporten viser, at danske børn i dag ligger, hvor de lå for 10 år siden i mellemgruppen. Sammenlignet med de øvrige nordiske lande har vi ligeledes den samme placering: i bunden. Dagen efteroffentliggørelsen af PISA 2009 kom Undervisningsministeriets udspil: Faglighed og frihed regeringens udspil til en bedre folkeskole. Her gentages statsministerens læseløfte til alle danske børn om, at de skal lære at læse inden udgangen af anden klasse. Danmarks Lærerforening har hen over julen 2010 lagt op til en folkebevægelse, der skal ændre og forbedre folkeskolen nedefra. Lærerforeningen har afsat 5 mio. kroner til at styrke området faglig læsning og skrivning i alle fag. 4

5 Man kan således sige, at den politiske og mediemæssige opmærksomhed for læseområdet er bevaret, hvis ikke øget, siden videncentret så dagens lys i Videncentret er nu velkonsolideret med stor faglig viden på området. Videncentrets hjemmeside er det sted, en stadigt voksende brugerflade refererer til og benytter for at hente ny viden og information på læseområdet. Vi har udviklet et stort og solidt netværk, og vi kan sætte nye projekter og initiativer i gang med kort varsel. Vi kan med andre ord bidrage til at skabe synlige resultater hurtigt. Med disse muligheder og udfordringer er der således grund til at tage fat på et nyt årti med friske kræfter i nye organisatoriske rammer og med stor politisk bevågenhed. Vi er et helt andet sted, end da videncentret startede. Denne årsrapport er en status over centrets indsats på læseområdet i 2010 samt et rids over de strukturelle ændringer, centret har undergået efter Præsentation af centret For generel beskrivelse af videncentrets organisationsplan, målsætning og succeskriterier henvises til beskrivelse af Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne. Styregruppe Ved reorganisering af videncentret udpegede rektorkollegiet i 2010 følgende medlemmer til styregruppen: Udviklingschef Alexander von Oettingen (formand), UC Syddanmark, Forskningschef Andreas Rasch-Christensen, VIA UC Dekan Johny Lauritsen, UC Sjælland. Styregruppen har det økonomiske ansvar og godkender videncentrets regnskab og budget. Kvalitetsikringsgruppen Konsulent for udvikling og forskning, Ph.d. Lene Storgaard Brok, UCC Centerleder Line Daugaard, VIA UC Lektor Dorthe Carlsen, UC Syddanmark Centerleder Dorthe Bleses, Centerleder, Center for Børnesprog, Syddansk Universitet Læsekonsulent Lillian Byrialsen, Norddjurs kommune Gruppens primære mål er at kvalitetssikre nye og igangværende projekter og aktiviteter igangsat af centret. Faglig gruppe UCC: lektor Lene Herholdt UC Sjælland: lektor Merete Havgaard Professionshøjskolen Metropol: lektor Elsebeth Otzen UC Lillebælt: lektor Hanne Brixtofte UC Syddamark: lektor Birgit Jelert VIA UC: lektor Mette Vestergaard Christensen UC Nordjylland: lektor Marianne Würtz 5

6 Den faglige gruppes primære mål er at udvikle det faglige område og gensidigt informere om lokale initiativer og aktiviteter. Desuden at prioritere og planlægge fælles tidsskrifter, konferencer og efteruddannelsesforløb. Følgegruppe Følgegruppens medlemmer fremgår af bilag 1. Gruppen mødes to gange om året og diskuterer centrets udviklingsmuligheder. 2. Projekter Projektstatus på egne projekter og kort omtale af projekter finansieret udenfor videncentret, hvor Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne bidrager med konsulentydelser. Egne projekter Læseforståelse Projektets overordnede formål er at generere viden om undervisning i læseforståelse, som fremmer læseforståelse og foregriber læseforståelsesvanskeligheder for alle elever herunder elever med dansk som andetsprog og elever med svage sproglige forudsætninger. Projektet har samarbejdet med lærere fra henholdsvis Ishøj og Helsingør kommune. I projektets sidste del er endvidere Taastrup og Randers kommuner tilknyttet. I alt 70 deltagende lærere og læsevejledere. I anden halvdel af 2010 har alle projektdeltagere været samlet til to temadage med planlægning, videndeling og evaluering af forløbene på de deltagende skoler. I 2011 følger den afsluttende databearbejdelse og formidling i rapportform. Projektperiode: Projektmedarbejdere er lektor Lene Herholdt Poulsen og lektor Fie Høyrup fra professionshøjskolen UCC. Projektet har været finansieret med særskilt bevilling fra Undervisningsministeriet på 2.5 mio. kroner. Kortlægning af læse- og skriveprojekter i Danmark Projektets mål er at understøtte og bidrage til at opkvalificere læse- og skriveprojekter i kommuner og på uddannelsesinstitutioner dels gennem en kortlægning af eksisterende udviklingsprojekter om læsning/skrivning, dels gennem formidling af best pratice indenfor området. I anden halvdel af 2010 har centret iværksat en rådgivningsfunktion, som yder konsultativ bistand til projektplanlæggere i sektoren. Konsulentbistanden har været en stor succes med henvendelser foreløbig fra 26 af landets 98 kommuner. Videncentret har ansat konsulent Lis Pøhler som projektkonsulent på dette projekt. I projektets anden halvdel er endvidere konsulent Nina Kledal ansat. Projektperiode Projektet har været finansieret med særskilt bevilling fra Undervisningsministeriet på 1 mio. kroner. 6

7 Tekstkompetence i Norden Projektets mål er at opsamle og formidle viden om læse- og skriveprojekter i grundskoler i Norden. Til det formål er udviklet en database: som skal fungere som videndelingsportal for lærere og forskere i Norden. Databasen er tilgængelig på de nordiske sprog. Projektbanken og formidling er i fokus i sidste fase. Konferencen Tekstkompetencei Norden den 1. december 2010 var en vigtig del af formidlingen. Videncentret har ansat konsulent Lis Pøhler til at gennemføre projektet. Projektperioden er 2008 og er netop blevet forlænget til sommeren Projektet finansieres af Nordisk Ministerråd. Videncentret administrerer midlerne, men har ikke haft indtjening på projektet. Evaluering af læsevejlederuddannelsen Projektets mål har været en evaluering af læsevejlederfunktionen gennem kvalitative interviews med læsevejledere og skoleledere på fire skoler i Århus kommune. Målet har været at finde og beskrive pejlemærker for god læsevejlederpraksis, set fra forskellige skole-aktør-perspektiver for derefter at opstille en række anbefalinger ud fra et eksemplarisk princip, der kan tjene til inspiration til at udvikle og optimere praksis andre steder. Den afsluttende rapport ventes offentliggjort i begyndelsen af Projektkonsulenter har været lektor Jørgen Kuhlmann og lektor Mette-Maria Rydén fra VIA UC Projektet er gennemført og afsluttet i Projektet har været støttet med særskilt bevilling fra Undervisningsministeriet på kroner. Andres projekter Videncentret har været direkte involveret som sparringspartner i udvikling og kvalificering af fire projekter. Videncentret har i alle tilfælde bidraget til projektudvikling og projektansøgninger. Til projekterne knytter videncentret eksterne konsulenter og bidrager endvidere med projektledelse. VIdencenteret har endvidere fungeret som ad-hoc konsulent for skoler og kommuner rundt om i hele landet. I 2010 har centret været direkte tilknyttet følgende projekter: IT-støttet undervisning Udviklingsprojekt med titlen Inklusion og ligeværdig deltagelse for Skanderborg Kommunes it-støttede elever. Projektet blev støttet økonomisk af Undervisningsministeriets Handicappulje og af Nationalt Videncenter for Læsning og er afsluttet i 2010 med formidling via hjemmesiden og psykolog Aase Holmgaards rapport Er det på tide at skifte adgangskode? - indtryk og refleksioner fra et udviklingsarbejde i Skanderborg Kommune. MIL - multimodal indlæring for læsesvage Projektet afdækker og analyserer læseudfordringer på udvalgte ISS arbejdspladser med henblik på at udvikle multimodale alternativer til sædvanlige læsetekster. Konsulent Bent Saabye er videncentrets konsulent på projektet. Multimodale tekster i den inkluderende skole Projektet vil undersøge, hvilke konsekvenser multimodale tekster har fået og kan have for læseundervisningen i en multimodal tekstkultur. Målet er at kvalificere såvel elevernes multimodale literacy, som folkeskolelæreres og lærerstuderendes professionelle kompetencer på området, så 7

8 multimodale tekster kan blive en integreret del af folkeskolens læse og skriveundervisning. Projektet gennemføres i samarbejde med Aalborg kommune og UC Nordjylland. Projektleder er lektor Marianne Würtz fra UC Nordjylland. Projekt Uddannelsesløft i Aalborg Projekt Uddannelsesløft er en 5-årig tværinstitutionel indsats for at højne uddannelsesniveauet for primært tosprogede unge i grundskole, erhvervsskole og gymnasieskoler. Projektet ønsker at styrke de faglige kompetencer hos undervisere, hvilket kan medføre et kvalitetsløft for hele uddannelsessektoren. Videncentret bidrager med et modul i lærernes uddannelsesforløb: Den sproglige dimension i fagundervisningen og vejledningen, fordelt over fire undervisningsgange Projektets konsulenter er lektor Winnie Østergaard og lektor Ulla Bryanne fra UCNordjylland og konsulent Ruth Mulvad fra Videncentret. Geografisk fordeling af egne og andres projekter Projekt Læseforståelse Sted Ishøj og Helsingør kommuner + parallelforløb i Randers og Taastrup i projektets tredje fase Professionshøjskole UCC Kortlægning af læse- og skriveprojekter i Danmark Textkompetence i Norden Evaluering af læsevejlederuddannelsen IT-støttet undervisning MIL- multimodal indlæring for læsesvage Multimodale tekster i den inkluderende skole Pædagogisk Uddannelsesløft Landsdækkende Hele Norden Århus Kommune Skanderborg Kommune ISS/Rambøl, København Aalborg kommune Aalborg kommune VIA UC Nordjylland 3. Formidling En vigtig del af videncentrets arbejde er formidling af viden om læsning, skrivning og børns sproglige udvikling. Gennem hjemmeside, elektroniske nyhedsbreve, tidsskrifter og andre udgivelser gør vi hele tiden aktuel viden tilgængelig for centrets brugere. Centret formidler desuden international viden på læseområdet ved at afholde konferencer og kurser med såvel nordiske som både europæiske og ikkeeuropæiske oplægsholdere. 8

9 Hjemmeside Hjemmesiden er videncentrets primære formidlingsplatform. Her kan alle læseinteresserede finde viden om aktiviteter, udgivelser, konferencer osv. inden for læsefeltet, både i centrets regi og andre steder. Hjemmesiden har hver måned gennemsnitligt 5200 unikke besøgende. I 2010 gennemførte videncentrets kommunikationsafdeling en brugerundersøgelse blandt hjemmesidens brugere. Denne viden er blandt andet blevet brugt til udvikling af ny hjemmeside, som vi forventer at tage i brug i løbet af februar Nyhedsbreve Hjemmesidens brugere har mulighed for gratis at abonnere på videncentrets elektroniske nyhedsbreve, som udkommer ca. to gange om måneden. Nyhedsbrevene indeholder bl.a. nyheder på læseområdet og information om nye udgivelser og konferencer i ind- og udland. I 2010 har videncentret sendt 25 nyhedsbreve til 2566 abonnenter. Publikationer Viden om Læsning, tidsskrift Tidsskriftet udkommer to gange årligt, og hver udgave behandler et aktuelt tema inden for læsefeltet. I 2010 udkom således nummer 7 og 8 med hhv. Multimodalitet og Tidlig skriftsprogstilegnelse som tema. Den elektroniske udgave af tidsskriftet, som kan downloades frit, er en af de mest besøgte undersider på hjemmesiden. Vi har pr. december faste abonnenter af den trykte udgave, og har i efteråret solgt ca. samme antal i løssalg. Det er primært biblioteker og CFU er, der ønsker tidsskriftet i en trykt version, hvilket vi har søgt at efterkomme. Det er imidlertid uforholdsmæssigt dyrt at trykke tidsskriftet. Derfor har vi besluttet, at tidsskriftet fra 2011 i forbindelse med relancering af hjemmesiden alene udkommer elektronisk. LUP-serien LUP-serien er en række artikler, der formidler den nyeste viden om læsning, sprog og skrift i en kombination af teori og praksis. I 2010 er den fjerde bog i LUP-serien udkommet: Nærværende læsning procesorienteret arbejde med ældre tekster i dansk af Bente Morre Madsen og Søren Fanø, Dafolo. Der er planlagt to nye udgivelser i Bogudgivelser Følgende udgivelser baserer sig på projekter i videncentret og/eller er skrevet af videncentrets konsulenter: Opdagende skrivning en vej ind i læsningen af Klara Korsgaard, Sara Hannibal og Monique Vitger. Dansklærerforeningens Forlag. Nærværende læsning procesorienteret arbejde med ældre tekster i dansk af Bente Morre Madsen og Søren Fanø. Bogen er den 4. i LUP-serien, som udgives på forlaget DAFOLO. Læselyst og læring af Sigrid Madsbjerg og Henriette Romme Lund (red.). Dansk psykologisk Forlag. HOT 2010 af Henriette Romme Lund. Dansklærerforeningens Forlag. 9

10 Norden læser og skriver af Lis Pøhler, Mette Kappel Clausen, Henriette Romme Lund og Klara Korsgaard (red.). Nationalt Videncenter for Læsning med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Alle artikler fra Hot 2010 og Norden læser og skriver kan downloades fra centrets hjemmeside. Medieomtale Artikler og anmeldelser forfattet af centrets medarbejdere Gang i gryderne af Henriette Romme Lund i DANSK #1/2010 Genrepædagogik får sproget til at sprudle af Henriette Romme Lund i DANSK #3/2010 Læsning på fremmedsprog af Ruth Mulvad i PS Praktisk Sprog, marts 2010 Faglig læsning sproglig udvikling og fagtilegnelse af Ruth Mulvad i Sproglæreren 04/10 Læsning og fagsprog af Ruth Mulvad i: Hjemkundskab, februar 2010 Evaluering af elevers fagsprog. Af Kristine Kabel, Ruth Mulvad, Jesper Bremholm i Nordand 2/2010, Fagbokforlaget. Læs og forstå af Klara Korsgaard i Skoleledelse 10/2010 Læs nu bare bøgerne højt for dine børn, debatindlæg af Klara Korsgaard i Politiken 24. september 2010 som kommentar til artiklen Forskere afliver sejlivet myte om højtlæsning i Politiken den 21. september. Kommentaren ligger også på centrets hjemmeside med overskriften: Nej, nu må vi have revideret definitionen af læsning! Skrivning på skemaet af Klara Korsgaard i Fællesskrift 2010: Skriften på væggen af Birgit Faber, Søren Fanø, Pia Nielsen, Sophie Holm Strøm og Kirsten Nordentoft (Red.). Dansklærerforeningens Forlag. Klara Korsgaard: Foromtale af Computerspillets fortællinger, Trine May og Bo Kampmann Walther. Viden om læsning nr. 7. Kirsten Friis Larsen: Anmeldelse af Louise Bjar & Astrid Frylmark (red) (2009) Barn läser och skriver specialpedagogiska perspektiv. I Viden om læsning nr 8. Klara Korsgaard: Anmeldelse af Ragnhild Söderberg: läsa, skriva tala (2009). I Viden om læsning nr. 8. Omtale af videncentret Videncentret omtales jævnligt i pressen, og vi forsøger at registrere alle omtaler: Er der en tekst til stede? Af Line Krabbe og Lotte Strøm. Akademisk Forlag 2010, omtale af centret s Behov for flere penge til viden om læsning. Interview med videncenterleder Klara Korsgaard på FTF.dk den 7. januar

11 Ældre elever glemt i læsetræningen. Interview med videncenterleder Klara Korsgaard, Berlingske Tidende den 24. januar Pressemeddelelse fra Klara Korsgaard vedr. unge der læser for dårligt citeret på jp.dk den 7. september Pressemeddelelse med Klara Korsgaards kommentar til Carsten Elbros udmeldinger om effekten af højtlæsning for børn i Politiken af samme dato citeres på under kulturnyhederne og P3 på dr.dk og på UCC s hjemmeside under aktuelt/nyheder den 21. september 2010 Forskere skændes om højtlæsning for børn: Interview med Klara Korsgaard i P3-nyhederne kl. 12 den 21. september Dårlige læsere får flere nederlag: Interview med Klara Korsgaard om børn og læsning i artikel af Lene Halmø Therkelsen i magasinet Din By, Frederiksberg, som udgives af Berlingske Media. Oktober 2010 McDonald s i Gentofte. Klara Korsgaard deltog i lanceringen af deres boginitiativ. September 2010 Gør højtlæsning en forskel? Klara Korsgaards kommentar til Carsten Elbro refereres på lærerværelset.dk den 12. oktober TV2 NEWS: Klara Korsgaard deltog i et interview på 7 minutter i deres aftenprogram den 6. december Anledningen var de formodede nye tiltag på folkeskoleområdet, som regeringen ventedes at præsentere onsdag den 8. december. Forsker: Læseresultatet i Pisa overrasker ikke. Klara Korsgaard blev interviewet til folkeskolen.dk af Thorkild Thejsen den 7. december 2010 Skolereform: Læsevejledere gør det ikke alene, siger læseeksperter. Interview med Klara Korsgaard i Folkeskolen, på og den 9. december 2010 Følg med i det nyeste på læseområdet af Karen Ravn. Omtale af centrets initiativer HOT 2010 og nordisk projektbank samt interview med Klara Korsgaard, Lis Pøhler og Nina Kledal på folkeskolen.dk den 14. december Videointerview med Henriette Romme Lund på Dansklæreforeningens hjemmeside i forbindelse med HOT Christine Antorini: De nationale test skal ikke offentliggøres. Omtale af danmarks Lærerforenings kon ference: Hvordan styrker vi fagligheden. Folkeskolen Læseresultat i PISA overrasker ikke. Interview med Klara Korsgaard i Folkeskolen Følg med i det nyeste på læseområdet. Omtale af HOT Folkeskolen Denmark feels the heat, too. Omtale af den danske HOT-undersøgelse i Reading Today, vol. 28 nr. 3, dec. 2010/jan

12 Kurser og Konferencer afholdt af NVL Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne ser det som en af sine hovedopgaver at formidle den nyeste forskning via kurser og konferencer. Vores primære målgruppe ved kurser er professionshøjskolernes medarbejdere. Trods programmer med meget kompetente oplægsholdere hentet fra udlandet og Danmark deltager kun en meget beskeden del af professionshøjskolernes medarbejdere på videncentrets kurser. En rundspørge har vist at mange professionshøjskoler af økonomiske årsager har lukket for efter- og videreuddannelse af medarbejdere. Vi valgte at gennemføre kurserne på trods af et ringe kursistgrundlag, men med det resultat, at der ikke har været den forventede indtjening på kurserne. Ved konferencerne deltager et stort antal læsevejledere, læsekonsulenter og øvrige, så her mærkes professionshøjskolernes beskedne repræsentation ikke så meget. Seks små at gå hjem på I foråret 2010 inviterede Nationalt Videncenter for Læsning til seks gå-hjem-møder i samarbejde med skes af landets Centre for Undervisningsmidler. Initiativet var en del af projektet Kortlægning af læse- og skriveprojekter i Danmark, og deltagerne kunne høre om seks vidt forskellige læseprojekter, præsenteret lokalt, og få input til hvordan den gode idé kan blive til et godt projekt. Lis Pøhler præsenterede, og programmet var følgende: 4. marts på Bornholm: Turbodansk v. Sigrid Madsbjerg, læsekonsulent (aflyst på grund af for få tilmeldinger) 9. marts i Vejle: It og læsning om at vurdere it-baserede læremidler v. Bettina Buch, lektor og ph.d.-stipendiat 15. marts i Glostrup: Læsning i alle fag v. Merete Brudholm, lektor, cand.pæd 18. marts i Silkeborg: Skal det skæres ud i pap? v. Aase Holmgaard, psykolog og ph.d. samt Hanne Pedersen, animator på Animationsværkstedet i Viborg 24. marts i Roskilde: Unge ordblinde skriver løs med it v. Birgit Dilling Jandorf, centerleder Dansk Videnscenter for Ordblindhed (aflyst på grund af for få tilmeldinger) 7. april i Ålborg: Skal vi læse om regnorme og solsystemet i dansk? Om faglig læsning i danskfaget v. Dorte Kamstrup, specialpædagogisk konsulent, cand.mag. Konference: Status for Læsning D. 8. september 2010 på FN s internationale læsedag fandt den årlige konference Status for Læsning sted for 4. år i træk. Hvert år inviterer vi nordiske forskere til at komme og fortælle om det, de hver især brænder for inden for deres felt. I 2010 var oplægsholderne: Projektleder Britt Johansson (S), professor Bente E. Hagtvet (N), professor Vibeke Hetmar (DK) og seniorforsker Astrid Roe (N). Desuden blev årets læsepris uddelt af undervisningsminister Tina Nedergaard. Læsekonsulent Lillian Byrialsen fra Norddjurs kommune vandt prisen for sit store arbejde med at styrke børns læsning i Norddjurs Kommune. 12

13 250 læseinteresserede var samlet for at få ny inspiration fra den nyeste forskning på læseområdet, og i år var der deltagere fra både Grønland, Island, Færøerne, Norge, Sverige og naturligvis som sædvanligt fra det ganske danske land. Konference: Faglig læsning og fagtekster i fremmedsprogsfagene men hvordan? Konference afholdt i samarbejde med Sprogforum og Sproglærerforeningen 6. oktober. Konferencen var sammensat af fælles oplæg og workshops, der stillede skarpt på arbejdet med faglige tekster og faglig læsning i grundskolen, i læreruddannelsen og i ungdomsuddannelserne. Konferencen havde 60 deltagere. Der er planlagt et evalueringsmøde med arrangørerne i januar Kursus: Skriftlighed i skolens fag Læsning og læsning i alle fag er på dagsordenen i dansk forskning, presse og undervisningspraksis. Den produktive side af skriftsproget har til gengæld ikke haft megen opmærksomhed. I Norge og Holland har man i adskillige år arbejdet med skrivedidaktik og evaluering af skrevne tekster. Videncentret har forsøgt at rette op på denne skævhed med et kursus i skriftlighed på dansk grund. 27 kursister fik tre dage (3-5. november 2010) med faglige oplæg og workshops ved de fremmeste forskere på området: professor Gert Rijlaarsdam fra Amsterdams Universitet og professor Kjell Lars Berge fra Oslo Universitet, samt professor Anna-Malin Karlsson (S). Endelig fortalte lektor Monique Vitger fra Professionshøjskolen Metropol om videncentrets projekt Opdagende skrivning. Konference: Textkompetence i Norden Konferencen var en del af et stort nordisk projekt om tekstkompetence, som Nordisk Ministerråd finansierer, og det UVM-finansierede projekt Kortlægning af læse- og skriveprojekter i Danmark. Begge projekter har som mål at samle projekter om læsning, skrivning og børns sprog i hele Norden i en fælles database: og konferencen skulle både formidle viden fra projekter, der allerede findes i databasen og opfordre konferencedeltagerne til at bidrage med egne projekter til projektbanken. Konferencen skulle efter planen være afholdt 21. april, men askeskyen fra Island betød, at vi måtte flytte konferencen til 1. december Denne ændring betød til gengæld, at det blev muligt at samle artikler fra oplægsholderne i en publikation med titlen: Norden læser og skriver. Publikationen, som blev finansieret af Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler, blev delt gratis ud til konferencens 160 deltagere, og artiklerne kan downloades fra vores hjemmeside. Forskerkaffe Eftermiddagsmøder arrangeret af Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne i samarbejde med Dansk Videnscenter for Ordblindhed. Initiativet var nyt og havde som mål at give deltagerne et friskt input med nyeste forskningsbaseret viden i uformelle arrangementer med efterfølgende diskussion. Deltagerbetalingen dækker alene kaffen. 18. marts 2010: International Research of Students with Reading Difficulties v. professor Bruce Allen Knight, PhD, FIARLD. CQ University, Australien. 30 deltagere 13

14 7. juni 2010: Literacy across the School Subjects: Theory into practice v. professor Kristina Love, Australian Catholic University, Australien. 50 deltagere. Kursusaktiviteter ud af huset Videncentrets medarbejdere er efterspurgte undervisere, vejledere og oplægsholdere. Her følger en oversigt over deres aktiviteter, der rækker ud over videncentrets egne kurser. Videncentret kan langt fra dække alle henvendelser og har i nogle tilfælde ikke medarbejdere med det ønskede faglige speciale, hvorfor vi sender mange henvendelser videre. I den forbindelse er det vigtigt at have opdaterede CV er fra professionshøjskolerne for at kunne yde en mere præcis vejledning. Klara Korsgaard Læselyst, temaoplæg på København Kommunes læseseminar, 25. januar 2010 Oplæg på DLF s konference om 360-graders eftersynet af folkeskolen, 26. maj 2010 At skrive sig ind i læsningen, kursus hos Pædagogisk Udviklingscenter i Tårnby, 9. august 2010 Den tidlige skriftsprogsudvikling i daginstitutioner, dagskursus hos Sprog og Leg, 9. september 2010 Ruth Mulvad Ruth Mulvad har undervist i faglig læsning i fagene både på NVL s egne kurser og hos flere pædagogiske udviklingscentre rundt i landet. Desuden har hun været vejleder for to afgangsstuderende i diplomuddannelsen i læsning og skrivning hos DIDAK/UCC og vejleder vedr. lektorkvalificering af en underviser på læreruddannelsen Zahle/UCC. Sprog og fag, oplæg i samarbejde med Fie Høyrup fra UCC på Pædagogisk Udviklingscenter i Lyngby, 21. og 28. januar 2010 Faglig læsning i alle fag, aktionslæringsforløb med oplæg og feedback på Utterslev skole, foråret Oplæg på Læsevejlederuddannelsen på Føroya Læraraskúli, Færøerne, 12. februar 2010 Oplæg på Blistrup skole, 23. februar 2010 Faglig læsning, kursus på Den frie Lærerskole, Ollerup, marts 2010 Fagsprog og faglig læsning i fremmedsprog, oplæg for islandske dansklærere på Schæffergården, Gentofte 12. august 2010 Sprog i skole, oplæg på Dansklærerforeningens årsmøde for læreruddannere i Nyborg, 1. oktober 2010 Sprog og fag, oplæg hos Pædagogisk Udviklingscenter i Køge, 17. november 2010 Tosprogsnetværk, oplæg hos CFU, Vordingborg, 24. november 2010 Faglig læsning i engelsk, oplæg hos Pædagogisk Udviklingscenter i Helsingør, 7. december

15 Henriette Romme Lund Oplæg på konferencen De store læser, 29. januar 2010 Oplæg om læselyst på Nordspråk, Dansklærerforeningens konference, 13. marts 2010 Lis Pøhler Oplæg på temaeftermiddag hos Videnscenter for Pædagogisk Udvikling i Aarhus, 23. september Netværksaktiviteter Videncentret har i 2010 været repræsenteret i følgende udvalg og råd: Dansk Videncenter for Ordblindhed, Klara Korsgaard som repræsentant for professionshøjskolerne Undervisningsministeriets Læsepris, Klara Korsgaard Danmarks Læsekonsulenter, Kirsten Friis Larsen ROAL, Rådet for Ordblindhed og Andre Læsevanskeligheder, Kirsten Friis Larsen og Bent Saabye Sprogpakkens ekspertgruppe, Klara Korsgaard Nordisk forening for systemisk funktionel lingvistik, og Foreningen for systemisk funktionel lingvistik i professionsuddannelserne, Ruth Mulvad 5. Handleplan 2011 Se bilag 7 for Klara Korsgaards udspil vedr. centrets handleplan for

Sammen om stort læseprojekt

Sammen om stort læseprojekt Sammen om stort læseprojekt Danmarks Lærerforening har succes med projekt Vi læser for livet, hvor der er fokus på læsning i alle fag i hele skoleforløbet. Arbejdet fortsættes i 2013 med en videreudvikling

Læs mere

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur,

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur, Årsberetning Fra etablering til konsolidering. Beretning om det første år i Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidlers treårige bevillingsperiode fra september 2007 til september 2008. Etablering

Læs mere

Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2009 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 - dfs@dfs.dk - www.dfs.dk

Læs mere

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats 2012 Vi læser for livet 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

en skabende proces, gennemført systematisk, med produktion af ny viden eller ny anvendelse af viden som formål.

en skabende proces, gennemført systematisk, med produktion af ny viden eller ny anvendelse af viden som formål. 1 Årsberetning Anvendelsesorienteret forskning. Beretning om Læremiddel.dk s virke og udvikling fra september 2011 til september 2013. Læremiddel.dk er et nationalt videncenter for læremidler, der er forankret

Læs mere

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Generalforsamling Iflg. foreningens vedtægter skal formanden, fagudvalgene, landskasserer, redaktør og forretningsfører aflægge deres beretninger/regnskaber og

Læs mere

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010 DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 2. 2010 Per Stig Møller afløser Carina Christensen som kulturminister BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen Forsidefoto:

Læs mere

LærerTRÆF 2013. Program. Lærertræf i Odense den 10. april 2013. Læsning og skrivning i alle fag

LærerTRÆF 2013. Program. Lærertræf i Odense den 10. april 2013. Læsning og skrivning i alle fag LærerTRÆF 2013 Program Lærertræf i Odense den 10. april 2013 Læsning og skrivning i alle fag Program 09.30-10.00 Registrering og morgenbrød 10.00-10.25 Velkomst v. Anders Bondo Christensen 10.25-11.00

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: www.eva.dk ISBN (www)

Læs mere

Konsolidering og videreudvikling. Beretning om det andet år i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode fra september 2008 til september 2009.

Konsolidering og videreudvikling. Beretning om det andet år i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode fra september 2008 til september 2009. Årsberetning Konsolidering og videreudvikling. Beretning om det andet år i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode fra september 2008 til september 2009. Konsolidering og videreudvikling af Læremiddel.dk

Læs mere

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer Formandens skriftlige beretning 2013-2014 Erhvervsuddannelsesreform: Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer HL fik dog anerkendt, at HD-uddannede lærere skal kunne undervise på EUX Overenskomst

Læs mere

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

Learning Museum. Evalueringsrapport

Learning Museum. Evalueringsrapport 1 Evalueringsrapport Dorthe Carlsen (dcar@ucsyd.dk) Videncenter for almen pædagogik og formidling Udvikling og forskning University College Syddanmark, Lembckesvej 3-7, 6100 Haderslev Forord Formidlingen

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

Danmark har ondt i modersmålet

Danmark har ondt i modersmålet Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 Udarbejdet af Lene Timm Udgivet med støtte fra Egmont Fonden 1. udgave 2008 Trykt i København ISBN

Læs mere

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18 Dårlig økonomi presser ledere Side 6 Trusler og vold i skolen Midtersider Vores skole & Marienborgmøde

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Projekt Læsevenner asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Læsetræning uden for

Læs mere

TesT PÅ TRODs. Håndværk eller kald? fokus på metode? Løn og kvalitet. DLF-KOngRes

TesT PÅ TRODs. Håndværk eller kald? fokus på metode? Løn og kvalitet. DLF-KOngRes 17 DLF-KOngRes Håndværk eller kald? Forskningen kan give lærerne faglig myndighed, mener professor Lars Qvortrup. Side 36 fokus på metode? kronik: Ny læreruddannelse. Der er nytænkning, men også en risiko

Læs mere

Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3

Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3 nr. 18 oktober 2012 BU nyt FÆLLESSKABER: sammen om Møllevang side 3 NEMMERE BEDRE BILLIGERE: Indkøb er også pædagogik side 6 BYGGERI & PÆDAGOGIK: Se RULL på film side 7 KURSUS: frisættende ledelse side

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 2. oktober 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Årsberetning 2010 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

Årsberetning 2010 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2010 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2010 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv., 1610 København V Tlf: 33 15 14 66 - dfs@dfs.dk - www.dfs.dk

Læs mere

Tjørnelyskolen for dygtige børn

Tjørnelyskolen for dygtige børn Tjørnelyskolen for dygtige børn Et udviklingsprojekt i Greve Kommune 2007-2010 1 Tjørnelyskolen for dygtige børn Udviklingsprojekt i Greve Kommune 2007-10 Oktober 2010 Redaktionsudvalg: Vinie Hansen, pædagogisk

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 1 Pædagogiske Psykologers Forening Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 Den skriftlige beretning omhandler væsentlige forhold for

Læs mere

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) November 2014 0 Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Rapport indleveret til Europas Maritime

Læs mere

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 Denne årsberetning er formuleret ud fra de fire formål, der også danner grundlaget for NTScenterets daglige aktiviteter. Yderligere information om lovgrundlaget

Læs mere