Pesticidfri pleje på fairways. Anne Mette Dahl Jensen Skov & Landskab Københavns Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pesticidfri pleje på fairways. Anne Mette Dahl Jensen Skov & Landskab Københavns Universitet"

Transkript

1 Pesticidfri pleje på fairways Anne Mette Dahl Jensen Skov & Landskab Københavns Universitet

2 Hvorfor bekæmpelse uden pesticider? Pesticidaftale for golfbaner i Danmark skal nedsætte forbruget med 75 % Målet nået ved 0,1 kg aktiv stof pr hektar pr år EU direktiv (Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider) Færre pesticider bidrager til et bedre miljø og giver en større biologisk mangfoldighed, hvilket forøger golfbanernes naturværdi Større generel miljøbevidsthed og et ønske om beskyttelse af natur- og vandområder

3 Hvor påp banen bruges pesticider? Pesticidfordeling Greens i alt 16% Teesteder i alt 3% Fairways i alt 81% Kilde: Grønt regnskab 2009

4 Hvilke typer pesticider bruges? Forbrug på fairway Kg aktivt stof 1600, , , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0, Herbicider fairway Fungicider fairway Insekticider fairway Pesticid Kilde: Grønt regnskab 2009

5

6 Insektangreb på fairways Sprøjter primært mod gåsebiller Merit turf godkendt ca Tidligere ingen midler mod gåsebiller Primært et problem på de lette jorde

7 Bekæmpelse af gåsebiller uden pesticider

8 Nematoder til bekæmpelse Efficiency in % Weeks after Nematode application Resultater fra Ralf-Udo Ehlers, Univ. Kiel 30 test-areal: 2 x 2 m, Tildelings konc. 0,5 Mio. nematoder / m 2, Udvandet i august

9 Dansk afprøvning Hjørring golfklub Udbringning i juli og oktober Ser ingen signifikant effekt af midlet Biologisk bekæmpelse med nematoder har dog en vis effekt hvis det udbringes i juli

10 Behandlinger give forsøg Kontrol uden behandling Hvidkløver (Nanouk), sået juni 2004 Hvidkløver (Ronni+Pirouette+Nanouk), sået juni 2004 Alm. rajgræs eftersåning (Keystone), + endofytter, sået juni 2004 Alm. rajgræs eftersåning (Tapiola), - juni 2004 Topdressing med 0% kompost (ren sand), lagtykkelse 0,6 cm, udbragt maj 2005 Topdressing med 25% kompost, lagtykkelse 0,3 cm, udbragt maj 2005 og 2006 Topdressing med 25% kompost, lagtykkelse 0,6 cm, udbragt maj 2005 og 2006 Topdressing med 25% kompost, lagtykkelse 0,9 cm, udbragt maj 2005 og 2006 Topdressing med 50% kompost, lagtykkelse 0,6 cm, udbragt maj 2005 og 2006 Topdressing med stort lerindhold (ca. 20%), lagtykkelse 0,6cm, udbragt maj 2005 og 2006 Imidacloprid (Merit Turf), 30 kg/ha, udbragt juli 2005 Binadan gødning svarende til 35 kg N/ha, udbragt maj 2005-lugter NPK svarende til 44 kg N/ha, udbragt maj 2005 DH Larvemester NPK 1-0-1, 300 kg/ha, udbragt 2005.

11 Resultater Merit Turf klar effekt Gødning 2005 Ingen statistisk sikker reduktion i larvetætheden selv om der i gennemsnit var 52 % færre larver i parceller med NPK Topdressing 2005 Ingen statistisk sikker reduktion i larvetætheden selv om der i gennemsnit var 58% færre larver i behandlingen med topdressing med 10 % ler For få gåsebiller i kontrollerne i 2005 og 2006

12 Ukrudt på fairways

13 Hvorfor er ukrudt et problem? Ødelægger græs- og spillekvaliteten; Mere sygdomsmodtagelig bar jord dårlig spillekvalitet og risiko for skader Reduceret slidstyrke bar jord dårlig spillekvalitet og risiko for skader Dårligt/uretfærdigt boldleje dårlig spillekvalitet Ødelægger det æstetiske udtryk (manglende ensartethed)

14 Bekæmpelse af ukrudt uden pesticider Græspleje faktorer til bekæmpelse Mekanisk bekæmpelse Vertikalskære Strigle Topdresse Klippe Etc. Gødning Eftersåning Artsvalg Vanding Afgræsning Biologisk bekæmpelse Håndlugning

15 Pleje-operationer der reducerer / fjerner ukrudt Pleje-operationer der optimerer græssets vækst og dermed konkurrenceevnen Pleje-operationer der forebygger spredning af ukrudt (frø, rodstykker etc.) Kontrol af skadevolder er svært for græsset skal overleve

16 Græspleje operationer og bekæmpelse

17 Resultater fra Viborg golfbane Behandling Behandlings frekvens Gange år -1 Forskel, Behandling - kontrol Græs Ukrudt % Kontrol Kontrol HighN ** -1.5 ** Strigling med langfingerharve 3, *** -1.4 * Strigling med langfingerharve 5, *** -2.1 *** Strigling med plænestrigle * -0.9 ns Strigling med plænestrigle *** -1.6 ** Vertikalskæring ns +0.3 ns Vertikalskæring HighN ** -0.9 * Vertikalskæring + eftersåning *** -1.6 ** Vertikalskæring + eftersåning *** -2.0 ***

18 Plænestrigle 10 Úkrudts dække (%) Kontrol Plænestrigling 5.7 gange pr år jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan Tidspunkt

19 Furesø golfbane ph.d. projekt Ændring i ukrudtforekomst fra 2008 til Furesø Ændringer i plantedække (%) 5 0 0s 3v 90N 3s 3 v 90N 3s 0v 90N 0s 0v 90N Kløver Bellis Mælkebøtte Gras Bar jord -5-10

20 Konklusion De fleste behandlinger har en positiv effekt på græsdækket og en negativ effekt på ukrudtdækket desværre ingen data for de enkelte ukrudttyper forsøg Kombinationer af metoder er mest effektiv Nogle behandlinger viser en effekt efter mange år Ukrudt reagerer forskelligt på de forskellige plejebehandlinger Plejebehandlingerne kan ikke effektivt fjerne etableret ukrudt Kun små ændringer

21 Vertikalskæring, forsøg - Värpinge Pilotforsøg Vertikalskære med tætte knive (ca. 1,5 cm afstand) Foto; Håkan Rasmusson Ser på effekt over for mælkebøtte Endnu ingen resultater Foto; Håkan Rasmusson

22 Eftersåning Langtidseffekt Forsøg udført i viser tydelig en effekt ca. 10 år efter. Eftersåning (med 60 % rødsvingel og 40 % engrapgræs) på fairway kan ses som felter med mere græs og mindre ukrudt. Der er også færre vinterskader Eftersået Foto; Asbjørn Nyholt

23 Eftersåning af fairways Eftersåning bidrager til at holde en blandet men balanceret græsbestand der gør det svære for ukrudt at etablere sig Erstatter gammelt græs (Poa) der går ud Introduceres nye arter med nye egenskaber Sygdomsresistens Tørkeresistens (nye rajgræsser) Mere skud tætte (nye rødsvingler) Etc. Vi har ikke den store tradition for eftersåning

24 STRI forsøg Stor forskel ( i mængden af græs, tætheden og ukrudt) mellem de felter der var eftersået og kontrollen som ikke var eftersået Frø-mængden var af mindre betydning Anbefalingen går på at efterså fairways hver år (minimum hver 3 år) Tidspunkt og metode har stor betydning for effekten af eftersåningen Man må bruge metoder (slice, vertikalskære etc.) der sikre at frøet kommer ned til jorden (rodzonen)

25 Artsvalg Nogle græsser er bedre til at konkurrere mod forskellige ukrudtstyper på fairway end andre Eksempel kløver og rødsvingel fra Viborg Forsøg med isåning af plænekløver i rødsvingel Kløveren fik fuldstændig overtaget efter 1 sæson Kløver isået boldbane mix (rajgræs, engrapgræs og rødsvingel) her bibeholdes en lav kløver andel ca 25 % - efter flere år

26 Gødning til bekæmpelse af ukrudt Gødning (mængde og form har betydning for ukrudtsfloraen (sammensætning og antal) Lav gødningstildeling fremmer mængden af ukrudt (græsset er dårligt til at konkurrere) Mere gødning fremmer græsset og reducerer ukrudtsmængden (afhængig af græsarter)

27 Gødningsforbruget Tendensen i Danmark har været at reducere i gødningstildelingen gennemsnit på fairway er ca. 50 kg N pr hektar pr år Er vi blevet gødningsforskrækket og er vi hermed selv med til at forværre problemerne?

28 Gødningstildeling Store problemer med kløver I Sverige har flere bane sat gødningsforbruget op på fairways for at reducere kløver-forekomsten. 150 kg kvælstof pr hektar pr år holder kløveren på et minimalt niveau

29 Gødningstyper Svovlsur ammoniak gødning har større ukrudtshæmmende effekt end nitratholdigt kvælstofgødning Specielt Bellis, Ærenpris og Firling påvirkes meget negativt af svovlsur ammoniak i kombination med jernvirtiol I etableringsfasen har hurtig-virkende gødning i forhold til slow-release gødning størst effekt i forhold til at holde ukrudt væk

30 Gødningsforsøg Alm. gødning kontra sur gødning har det nogen effekt på ukrudtsmængden (effekt på specifikke ukrudtstyper)? Gødningsmængder og gødningstyper Pilotprojekt sammen med Bio-Nutria vi leder efter forsøgsværter.

31 Gødning og ormeskud Ormeskud er et stort problem mange steder de er et godt etableringssted for ukrudt Svovlsur ammoniak og jernsulfat kan reducere antallet af regnorme og ormeskud Det tæller vi også på i pilotforsøget Dilemma regnorme er jo godt for jorden

32 Flammebehandling

33 Erfaringer fra andre forsøg Forsøg med bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer Her har man observeret at græsset bedre kan klare afbrænding det kommer lettere igen Metoden skal ses som en der kan sættes ind på særlige slemme problem-områder og skal bare være et af de redskaber der indgår som den palet af muligheder man har

34 Pilotforsøg Furesø golfbane driving range 2 kørsler i efteråret 1-2 kørsler i foråret Der køres med forskellig intensitet Maskine behandler i 70 cm bredde

35

36

37 Klipning som bekæmpelse? Kan man forestille sig at andre klipperutiner kan have indflydelse på ukrudt forekomsten? Erfaringer fra projekt med robotklippere (bør dog testes i detaljer)

38 Robotklipning Gladsaxe kirkegård

39 Erfaringer fra Gladsaxe kirkegård Klipning af plæne med robot så umiddelbart ud til at give en tættere plæne og mindre ukrudt i forhold til det der blev klippet med den traditionelle klipper

40 Hvad sker der med græsset Det klippes konstant i stedet for 1 gang om ugen Ved klipning 1 gang om ugen tages en stor del af græsbladet væk (mere end 1/3 ved god vækst) Det er for stort et chok? Konstant klipning tages kun en lille del af græsbladet (det gamle) og græsset er ikke stresset på samme måde (gælder måske ikke alle græsarter) Der ligger ikke store kager af afklippet græs Herved bliver græsset tættere og der er ikke så meget plads til ukrudt

41 Er det praktisk muligt? Ikke på nuværende tidspunkt det kræver for mange mandetimer Desuden er det ikke godt for CO 2 regnskabet Fremtiden Robotklipning el-dreven, så er det måske lønsomt Effekten kræver dog mere dokumentation

42 Fremtiden ikke langt væk

43 Spredning af ukrudt

44 Klipning af rough Hyppig klipning af roughen og hermed en konstant fjernelse af blomsterstande mindsker frøspredningen fra ukrudtarter til fairway etc., men det giver også et andet spil

45 Mekanisk pleje Vi har ingen metoder endnu som kan fjerne ukrudt når det er etableret. De kan i bedste fald kun reducere ukrudtstrykket Effekten af den mekaniske pleje er forskellig i relation til planteart Mekanisk pleje kræver flere greenkeepere og andet/mere udstyr, plejen af banen koster derfor mere CO 2 regnskab belastes ved mekanisk pleje

46 Bekæmpelse af ukrudt ved hjælp af afgræsning Foto; Per Rasmussen

47 Afgræsning Kan bruges til forskellige former for landskabspleje som f.eks. kontrol af ukrudt og invasive arter Brug af flere dyrearter Dyr har forskellige plantepræferencer Dyr kan vænnes til at tage visse ukrudttyper Foto; Per Rasmussen Heste Køer Får Geder Græs Ukrudt Buske/træer

48 Afgræsning Den bedste bekæmpelse af ukrudt på græsarealer opnås med får (erfaring fra økologisk landbrug) Ingen afgræsning Afgræsning Den største negative effekt på rodukrudt fås ved meget intensiv græsning i korte perioder Foto; Håkan Rasmusson

49 Erfaringer fra Danmark Greenkeepernes erfaringer i Smørum og Hørsholm Ukrudttrykket formindskes der mangler dog flere års erfaring God bekæmpelse af invasive arter Selektiv afgræsning i roughen Problem; Svidningspletter på greens Foto Antoinne Challe Foto Antoinne Challe

50 Värpinge golfbane Lund, Sverige Foto; Håkan Rasmusson

51 Biologisk bekæmpelse af ukrudt Udnytte af naturlige fjender/planteekstrakter etc. til at reducere ukrudtforekomsten Der er mange eksempler på biologiske produkter der virker effektivt over for ukrudt Bredspektrede (en og tokimbladede) Arts-specifikke Foto Antoinne Challe Det ukrudt som bedst bekæmpes med biologisk kontrol-organismer er aggressive, introducerede arter

52 Godkendelse af biologiske produkter Der findes ingen biologiske midler mod ukrudt på det danske marked Mikrobiologiske produkter er plantebeskyttelsesmidler på linje med kemiske bekæmpelsesmidler Som udgangspunkt skal de alle godkendes og opføres på Miljøstyrelsens liste over godkendte midler før de må importeres, sælges og anvendes Markedet er for lille til at firmaer vil sende produkterne gennem en afprøvning

53 Håndlugning Praktiseres i nogle golfklubber Medlemmerne Uden for greens (eks. Ledreborg Palace Golf Klub, hvor der var meget rajgræs) Greenkeeperne Greens, bedst egnet på nyanlagte baner

54 Bekæmpelse af ukrudt uden pesticider Effekten af de afprøvede mekaniske metoder er ikke stor og effektens størrelse afhænger af ukrudttype Afgræsning kan være en miljøvenlig måde at holde ukrudttrykke nede og oplevelsesværdien på baner bliver større Biologiske bekæmpelse af ukrudt er ikke muligt i Danmark MERE FOKUS PÅ FAIRWAYS pleje og græsser samt forskning Kend din skadevolder - specielt dens svage sider kun den vej rundt kan der iværksættes kvalificeret bekæmpelse

55 Udfør r differentieret pleje de forskellige ukrudtstyper kræver forskellig strategi Alt fokus har været på greens nu må vi til at fokusere mere på fairways og på en differentieret måde Højt kløver Rajgræs tuer Mælkebøtte Kløver Tidsler Tidsler

56 Differentieret plejeplan Problemområderne skal identificeres og plejes forskelligt i forhold til de skadevoldere der findes der Derfor skal man som greenkeeper kende skadevolderen Mælkebøtte Hånd-luge Klipning Afgræsning Rajgræs tuer Omlæg med rullegræs Mere gødning Kløver på fairways Gødning Tidsler Slå

57 Agertidsler Et eksempel på at man kan bruge den viden man har om planten til at opstille en bekæmpelsesplan Forstyr når den er sårbar ved kompensationstidspunktet Tidspunkt 8-10 blade og i knop. Herefter slås jævnligt 3-5 gange vækstsæsonen ud Bekæmp mens der er små grupper Bekæmp nogle år til den er væk

58 Design- og anlægsfasen Forholdsregler i forhold til at minimere fremkomsten af ukrudt og i forhold til at lette plejen Arealer skal være lette at slå og køre på med maskiner Undgå komprimering af jorden Vær omhyggelig med den vækstjord der bruges

59 Konklusion Vi må acceptere et vist niveau af ukrudt på banerne. Kun pesticider er 100 effektive Forskningen inden for pesticidfri-pleje er præget af få forsøg vi har brug for meget mere forskning Vi må til at fokusere meget mere på pleje af fairways Erfaringsudveksling mellem greenkeepere er af stor betydning Erfaringsudveksling med sammenlignelige brancher bør fremmes (boldbaner, parker etc.)

60 Erfaringsudveksling er vejen frem!

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticidfri pleje skal styrke græsset... 4 Vigtigt at samarbejde...

Læs mere

Vedligeholdelse af golfbaner

Vedligeholdelse af golfbaner November 2010 Vedligeholdelse af golfbaner En opsamling om fænomenet ``Outsourcing af greenkeeping Skrevet af Mikkel Priess Studerende på erhvervsakademiet i Slagelse som Jordbrugsteknolog, 3. semester

Læs mere

VIBORG GOLFKLUB GRØNT REGNSKAB FOR 2012

VIBORG GOLFKLUB GRØNT REGNSKAB FOR 2012 VIBORG GOLFKLUB GRØNT REGNSKAB FOR 2012 VIBORG GOLFKLUB FOR 2012 Revision 01 Dato 2013-05-18 Udarbejdet af Ole Riger-Kusk Kontrolleret af Egon Christensen Godkendt af Bestyrelsen FOR 2012 INDHOLD 1. Basisoplysninger

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticiderne på vej ud... 4 God investering at bekæmpe... 5 Fastlæg først niveauet...

Læs mere

VIBORG GOLFKLUB GRØNT REGNSKAB FOR 2013

VIBORG GOLFKLUB GRØNT REGNSKAB FOR 2013 VIBORG GOLFKLUB GRØNT REGNSKAB FOR 2013 VIBORG GOLFKLUB GRØNT REGNSKAB FOR 2013 Revision 01 Dato 2014-05-14 Udarbejdet af Ole Riger-Kusk Kontrolleret af Baneansvarlig Svend Bichel Godkendt af Bestyrelsen

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Grønt Miljø 3 / APRIL 2010

Grønt Miljø 3 / APRIL 2010 Grønt Miljø 3 / APRIL 2010 4 De grønne kirkegårde og kulturarven 10 Få overblik over kirkegårdens drift 18 Integreret pleje i praksis - med golf som eksempel 20 Få gang i banens græs efter vinteren 24

Læs mere

PRODUKTKATALOG. Spil sammen med miljøet. sund fornuft, idag og for fremtiden! www.emarker.dk

PRODUKTKATALOG. Spil sammen med miljøet. sund fornuft, idag og for fremtiden! www.emarker.dk PRODUKTKATALOG Spil sammen med miljøet sund fornuft, idag og for fremtiden! www.emarker.dk Indhold Spil sammen med miljøet sund fornuft, idag og for fremtiden! Samarbejdspartnere... 4 Organiske og mineralske

Læs mere

Biomasseproduktion på danske naturarealer

Biomasseproduktion på danske naturarealer Biomasseproduktion på danske naturarealer Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug Indhold 1. Introduktion. 1 2. Kvantificering af den årlige biomasseproduktion på danske naturarealer. 1 3. Vurdering af data

Læs mere

medieinformation 2009 Golfsportens grønne regnskab DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug Golfens grønne regnskab 2010

medieinformation 2009 Golfsportens grønne regnskab DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug Golfens grønne regnskab 2010 DANSK GOLF UNION medieinformation 29 Golfsportens grønne regnskab 211 DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug 1 Indhold DGU s natur- og miljøpolitik 3 Baggrund 4 Basisoplysninger

Læs mere

GOLF I SPIL MED NATUREN

GOLF I SPIL MED NATUREN LOKALISERING AF GOLFBANER TIL GOLF I SKOVEN MINDRE END 18-HULLERS KAN GØRE DET ET SYSTEMATISK MILJØARBEJDE NATUR OG GOLF KAN FORENES GOLFBANER OG FRILUFTSLIV IDEER TIL RETNINGSLINIER FOR LOKALTILPASSEDE

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Af Tove Urup Madsen, Søren Søndergaard og Tove Holm Vistedsen September 2012 INDHOLD 1. Sammendrag...

Læs mere

Stauder på en ny måde -

Stauder på en ny måde - Stauder på en ny måde - Af April 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Blomster på en helt ny måde i Danmark... 2 Inspirationskilden... 2 Miksplantning... 3 Fordele... 3 Udfordringer... 4 Forslag

Læs mere

Græsarter Alm. raigræs Engrapgræs StrandsYingel RødsvingeJ m. korte udi. Hal. raigræs RødsvingeJ u. udløbere Alm. rapgræs

Græsarter Alm. raigræs Engrapgræs StrandsYingel RødsvingeJ m. korte udi. Hal. raigræs RødsvingeJ u. udløbere Alm. rapgræs 4 Slid på græsplæner Græsplæner etableres til flere formål, prydplæner, rekreative formål og til funktionel idrætsudøveise. Ved udøvelse af sport og ved andet ophold eller færdsel på plænen kan der opstå

Læs mere

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo Bekæmpelse af kæmpebjørneklo kræver, at man vælger de rigtige bekæmpelsesmetoder, og at man gennemfører en systematisk indsats gennem flere år. Dette hæfte fortæller, hvordan du i praksis kan komme kæmpebjørneklo

Læs mere

Pesticider. påvirkninger i naturen. MiljøBiblioteket. Hovedland. Trine Hedemand Morten Strandberg

Pesticider. påvirkninger i naturen. MiljøBiblioteket. Hovedland. Trine Hedemand Morten Strandberg 15 MiljøBiblioteket Pesticider påvirkninger i naturen Trine Hedemand Morten Strandberg Hovedland 15 Pesticider påvirkninger i naturen MiljøBiblioteket Trine Hedemand Morten Strandberg Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Have & Landskab 13. Grønt Miljø 6 / AUGUST 2013

Have & Landskab 13. Grønt Miljø 6 / AUGUST 2013 Grønt Miljø 6 / AUGUST 2013 Have & Landskab 13 Slagelse 28.-30. august UDSTILLING MED INNOVATION Have & Landskabs udstillere viser ikke kun fagets bredde og dybde - men også fornyelsen. Side 4 FAGET VIL

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION

DA N S K GOL F U N ION DA N S K GOL F U N ION MEDIEINFORMATION 29 Golfsportens grønne regnskab 21 DGU S NAT U R- OG MIL JØ POL I T IK BA SISOPLYSN INGE R R E S SOU RCEFOR BRUG 1 Indhold DGU s natur- og miljøpolitik 3 Baggrund

Læs mere

Etablering Dyrkningsmetode

Etablering Dyrkningsmetode Side 1 af 7 Løg Det samlede dyrkningsareal med løg i Danmark udgør godt 1.400 ha (DFFE, 2009), hvoraf er 133 økologiske (Plantedirektoratet, 2008), hvilket svarer til knapt 10 pct. 2/3 af produktionen

Læs mere

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen Frøavl Tidsskrift for April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen 2 Indhold 3 Lederen 4 Frøavl ved Maribo søerne 7 Forårets

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Demonstrationsprojekt J. nr. 3663-D-11-00490 Projektets samlede demonstrationseffekt

Læs mere

Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om Integreret Produktion (IP) PAF J.nr. 2005-0001

Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om Integreret Produktion (IP) PAF J.nr. 2005-0001 Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om Integreret Produktion (IP) PAF J.nr. 2005-0001 Claus Jerram Christensen, Anne Frahm, Bent K. Christensen, Ivan Damgaard, Kenneth Klausen, Kristian

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning...

Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning... Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning... 4 Valg af dyse:... 4 Rengøring... 4 Sprøjten.... 4 GPS-Gødskning...

Læs mere

Mikroflis. - et oplæg til diskussion - Skal Skive Kommune dyrke/anvende energipil?

Mikroflis. - et oplæg til diskussion - Skal Skive Kommune dyrke/anvende energipil? Mikroflis - et oplæg til diskussion - Skal Skive Kommune dyrke/anvende energipil? Mikroflis Overordnet problemstilling Hvordan anvendes mikroflis mest hensigtsmæssigt mhp. at løse CO2-reduktionsopgaven

Læs mere

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver.

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver. Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007 Annullerer alle tidligere udgaver. INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk Golf Union 1.1 Konsulenttjenesten Klubbens baneudvalg Vedligeholdelse af golfbaner Naturpleje Personale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3. 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4. 1.2 Forveksling med andre planter... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3. 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4. 1.2 Forveksling med andre planter... 5 Indholdsfortegnelse 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4 1.2 Forveksling med andre planter... 5 2. Forholdsregler i forhold til plantesaften... 5 3. Vejledning i bekæmpelse

Læs mere