Pressemøde. Regnskab for januar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pressemøde. Regnskab for 2006. 31. januar 2007"

Transkript

1 Pressemøde Regnskab for januar 2007

2 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen til og tak fordi I har taget jer tid til at deltage i præsentationen af Danske Bank Koncernens årsregnskab for Transmissionen kan følges på vores hjemmeside. Vi har igen valgt at dele rapporteringen op, så jeg først fortæller bredt om Danske Banks udvikling i Derefter vil økonomidirektør Tonny Thierry Andersen gå mere i detaljer med regnskaberne for de enkelte forretningsenheder og om forventningerne til Résume af 2006 Lad mig lægge ud med et kort resume af Det blev et godt år for Danske Bank Koncernen ja faktisk det bedste nogensinde. Vi må også takke vejrguderne der har så at sige været medvind næsten hele året. Der var lidt turbulens på aktiemarkederne i forsommeren, men det ryster ikke regnskabet, der lander på 13,5 mia. kr. efter skat. Koncernens hidtil bedste resultat. Høj vækst på alle vores markeder Når jeg siger, der har været medvind næsten hele året, skyldes det, at den økonomiske udvikling og vores kunders økonomi og appetit på vore produkter igen har overgået forventningerne. Lysten til at låne penge, investere i aktier og spare op til pension er vokset markant. Både privatkunderne og erhvervsvirksomhederne tror på fremtiden. Danske Bank driver især virksomhed i Danmark, Irland, Nordirland, Norge og Sverige. Disse lande har alle bedre økonomisk udvikling end gennemsnittet i EURO-landene. Det samme gør sig i øvrigt gældende for Finland og Baltikum, som vi nu også indlemmer i familien. Når der er godt gang i økonomien de lande, vi arbejder i, er der god gang i vores bankforretninger. I Danmark viser både Danske Bank og BG Bank meget tilfredsstillende fremgang både i forretningsomfang og indtjening. 2

3 Historien i Sverige og Norge er ved at være velkendt: Vækst og stigende indtjening. Vi er faktisk oppe og tjene omkring en mia. kr. før skat i hvert af de to lande nu. Det er ganske tilfredsstillende. I 2004 var resultatet kun 1 mia. tilsammen. Northern Bank & National Irish Bank I vore to irske banker sender vores nye kolleger endda meget positive signaler til os. I påsken sidste år løftede vi de to banker succesfuldt over på vores it-platform. Det vil sige, vi bragte de to banker et tigerspring frem i udviklingen teknologisk og produktmæssigt. De mange involverede medarbejdere fra hele koncernen leverede efter vores opfattelse et flot stykke arbejde, og den indsats er grundlaget for, at vi har oplevet en helt usædvanlig fremgang på de to irske markeder. har gjort det før, og vi forventer, at det håndteres efter planerne. Regnskab 2006 Jeg vil nu se på hovedtallene for Danske Bank Koncernen. Indtægterne steg 8 procent især på grund af øgede renteindtægter, mens gebyrindtægterne er stort set uforandrede. Omkostningerne stiger også faktisk lidt mere, end vi synes om. Men vi kender årsagen. Vi har brugt mange penge på at sætte vore to irske banker i stand. I år afslutter vi investeringen, og så vil vi se indtjeningen fra vore irske operationer stige ganske betragteligt. Heldigvis er indtjeningen 8 pct. højere end i Vi kan allerede nu se, at vi får udbytte af vore store investeringer i ny forretning. I år vil der komme omkostninger i størrelsesordenen 500 mio. kr. til integrationen af Sampo, der ventes helt på plads i I Nordirland har vi godt fat med en markedsandel på omkring 20 pct. Alligevel er det lykkedes at opnå en vækst på 12 pct. i udlånsforretningen. Endnu flottere er resultaterne i Republikken Irland. Her er markedsandelen mere behersket 3 pct. Men med en vækst på over 50 pct. i forretningen er National Irish Bank hastigt på vej frem. Trods massive investeringer er forrentningen af egenkapitalen stadig ganske god med ca. 18 pct. eller på niveau med Og trods købet af Sampo er indstillingen, at vi leverer et udbytte på 5,4 mia. kr. eller 7,75 kr. pr. aktie. Der sker i det hele taget meget i Danske Bank koncernen. Vi køber op. Vi omstrukturerer. Vi laver nye koncepter. Alt sammen i forsøget på hele tiden at placere koncernen bedst muligt. Opkøbet af Sampo Bank Som I véd, har vi netop fået grønt lys fra de forskellige myndigheder, så overtagelsen af Sampo Bank formelt kan falde i hak. Dermed er den vel nok største begivenhed for Danske Bank i 2006 helt på plads. En pris på 30 mia. kr. forpligter, og jeg siger ikke for meget, når jeg understreger, at ambitionerne på det finske marked er betydelige. Vi vil vokse og vi ønsker at tage markedsandele. Vi kommer med eksperter, produkter og kapital. Sampo Bank skal danne grundlag for en væksthistorie, der har fremgangen i vores operationer i Sverige, Norge, Irland og Nordirland som forbillede. Med den formelle godkendelse begynder arbejdet for alvor. Frem til påsken næste år, vil vi forberede overflytningen af Sampo Bank til Danske Banks platform. Hundredvis af medarbejdere og knap 1,6 mia. kr. sættes i arbejde. Det er mange ressourcer, og det er afgørende, at det lykkes. Men vi Danske Bank og BG Bank sammensmeltes Ambitionen om at placere banken bedst muligt var også grundlaget for vores orientering her til morgen om, at vi smelter Danske Bank i Danmark og BG Bank sammen til ét brand. Det har været en svær beslutning. Og jeg understreger, at beslutningen ikke er taget, fordi BG Bank ikke har været velfungerende. Der er gjort et fantastisk stykke arbejde i BG Bank. Banken har i den tid den har været i familie med Danske Bank koncernen opnået meget gode økonomiske resultater. Banken har stolte medarbejdere og der er en god korpsånd. Men vi må konstatere, at familieskabet med Danske Bank brandet er så nært, at det er svært at differentiere de to banker på fornuftig vis. 3

4 Danske Bank og BG Bank sammensmeltes (2) De er for at sige det rent ud - kommet til at ligne hinanden for meget. Det er der flere årsager til. Én er, at vi har én koncernkultur i Danske Bank koncernen vi har også ét sæt kerneværdier. Det er vi faktisk glade for. Men det er ikke et godt udgangspunkt for brandingmæssig differentiering. Herudover kræver regelsættet, at både produkt- og prisstruktur i bankerne er præcist de samme. Det vil sige at BG Banks produkter og Danske Banks produkter skal være helt sammenfaldende. I de seneste år har vi arbejdet med at give BG Bank en selvstændig profilering. På grundlag af de nævnte forhold må vi konstatere, at det faktisk er ganske svært. Maskinen er ens, priserne er ens og det er koncernkulturen også. Siden fusionen er der i øvrigt sket det, at kunderne i de to bank brands i stigende omfang er begyndt at benytte begge kanaler. Det har vi selvfølgelig været glade for i Danske Bank koncernen. Men det er ikke noget, som entydigt styrker profilen i de individuelle brands. Mens vi i 2000 kunne se, at de to brands supplerede hinanden, står de i dag nærmest og skubber til hinanden. Ved årsskiftet meddelte BG Banks førstemand, Søren Kaare- Andersen, at han ønskede at forlade BG Bank. Søren Kaares afgang accelererede vores stillingtagen til BG Banks fremtid. Primo 2007 gjorde vi derfor status. Af de nævnte årsager konkluderede vi - at uanset hvem der er chef havde vi ikke tiltro til at det var muligt at skabe en skarp profil i en selvstændig indpakning. Sagt med andre ord - vi har haft gang i noget der ikke kan fungere på længere sigt. Filialsammenlægninger Derfor gennemfører vi nu en sammenlægning med Danske Bank som fortsættende identitet. relativt set i begrænset omfang. Vi sammenlægger inden for en kort periode til ca. 30 filialer, som der i bogstaveligste forstand ligger på modsatte gadehjørne. Ja, i enkelte situationer skal vi såmænd blot rive en mur ned mellem de to filialer. Flere filialer ligger lige så tæt, men her er det enten ikke muligt at sammenlægge filialerne, eller også giver det ikke mening. Derfor venter vi lige og ser tiden an men der kan meget vel komme flere sammenlægninger, når det er muligt. Med de sammenlægninger, som gennemføres nu, vil eller 3 pct. af vore danske kunder heraf en ret stor del Danske Bank kunder fremover blive betjent i en anden filial, og 230 medarbejdere fra begge banker vil arbejde fra en anden filial. Sammenlægningen af filialer vil selvfølgelig spare nogle huslejeomkostninger. Så driftsøkonomisk er sammenlægningen god nok. Men det er ikke derfor vi omstrukturerer. Vi kan ikke sige præcist, hvor store besparelser sammenlægningen vil medføre. Men der ligger nok på små 300 mio. kr. Besparelsen vil vi bruge på at styrke den sammensmeltede bank i konkurrencen. Således lancerer vi inden sommerferien et par produkter, der vil give vores kunder en bedre deal. Uden at afsløre for meget, kan jeg sige, at vi vil gøre banken mere konkurrencedygtig på både renteog gebyrsiden. Yderligere har vi planer om at åbne en række filialer på attraktive steder som en naturlig forlængelse af de seneste åbninger i Brejning og Ørestaden. Men detaljer herom kommer først på et senere tidspunkt. Det er vores overbevisning, at langt de fleste kunder i BG Bank vil opleve en yderst begrænset ændring, når vi i påsken forvandler filialer, brevpapir, pjecer, dokumenter osv. til Danske Bank-designet. Enkelte ting som dankort og andre betalingskort vil lidt tid endnu være i BG-design. Men om et års tid, er også disse ting skiftet ud. Det er vigtigt for mig at understrege, at det ikke er en sag, som gennemføres, for at spare penge. Efter sammenlægningen af de to vil der være det samme antal kunder. Og der vil være behov for det samme antal medarbejdere i filialnettet til at ekspedere kunderne. Derfor gennemføres der ikke personalereduktioner i filialnettet på baggrund af sammenlægningen af de to banker. I bankens hovedsæde vil der blive lagt en række funktioner sammen. Dette kan medføre nedlæggelse af stillinger - men Kunderne vil møde de samme mennesker i filialen, fordi alle kundevendte funktioner bevares, ligesom produkter og priser vil være uændrede. Den nye Danske Bank DK Jeg gør opmærksom på, at der er tale om en sammenlægning af BG Bank og Danske Bank. Der er ikke tale om, at Danske Bank brandet overtager BG Bank brandet. Det vil blandt andet kunne ses af det forhold, at BG Banks chefkorps rykker 4

5 ind på en lang række af de chefposter, som besættes i den samlede virksomhed. se udmøntet i de varslede nye produkter, men herom er I allerede advaret. Når de to banker smeltes sammen, er opgaven at tage det bedste fra begge banker og få en stærkere enhed ud af det. BG Bank har f.eks. mange gode koncepter, som hele koncernen nu får glæde af. Det gælder BG Banks Plus-koncept, landbrugscentrene, skilsmissekonceptet og en række andre vinkler til kundeekspedition, som kunderne har taget godt imod. BG Bank er yngre end Danske Bank. Også derfor kommer BG Banks ansatte til at sætte et stort fodaftryk på fremtidens Danske Bank. Vi er ret sikre på, at sammenlægningen er medvirkende til at gøre Danske Bank endnu stærkere. Og Danske Bank vil fortsat være til stede dér, hvor kunderne har brug for os. Samlet vil der være 431 filialer, ca hæveautomater samt posthusene, hvor koncernens 2,4 mio. kunder kan blive betjent. Dertil 24 timers telefonservice af bankrådgivere 365 dage om året. Men tilbage til vore aktiviteter i det forgangne år. Corporate Social Responsibility Til sidst vil jeg sige et par ord om vores CSR-politik. Altså Corporate Social Responsibility, som vi satte i søen sidste år. Man lærer så længe man lever, og det gælder også på CSRområdet. Det tager år at bygge op, men vi er kommet godt i gang. Vi afrapporterer nu for første gang vores aktiviteter, politikker og udfordringer i en egentlig CSR-rapport. Ambitionen er, at vi får et redskab, der kan sikre, at vi bliver mere bevidste i vores tilgang til miljø, medarbejdere, kunder og samfundet, som er vores fire fokusområder. Vi vil især søge at bidrage inden for den sfære, hvor en bank kan gøre en forskel. CSR er ikke let, men nu er vi i gang, og I kan læse om vores foreløbige bestræbelser i rapporten i den fysiske form eller på nettet. Jeg vil runde af her og give ordet til økonomidirektør Tonny Thierry Andersen, der vil gå mere i dybden med selve regnskabet for 2006, og derefter vil vi svare på spørgsmål. Tonny.. Spareråd og gebyroversigt online I 2006 er vi i koncernen gået forrest på en række områder. Åbenhed på prissiden med gebyrer, kurtage, renter osv. er én ting. Vi har lanceret en stribe nye produkter, der har gjort det bedre og billigere for kunderne over de senere år. Dertil har vi sidste år i flere omgange sænket priserne på aktiehandel og renterne er sænket. Faktisk har vi også her i år barberet en række gebyrer væk. I løbet af dette kvartal går vi par skridt videre. Det gamle gebyr-site får en overbygning i en version 2.0 om man vil. Lidt forsinket af Sampo sagen vil vi den offentliggøre et interaktivt gebyr-site, hvor alle vore kunder med en netbank får deres egen gebyr-hjemmeside. Det giver i hvert fald overblik. Det får man i øvrigt også på den årlige gebyroversigt, der i disse dage sendes ud til vores over 2 mio. kunder. Vi insisterer i Danske Bank koncernen både på at give grundig information om vore priser og produkter og på at være konkurrencedygtige. Det vil I i de kommende måneder Tonny T. Andersen - Økonomidirektør Vækst i Udlån Tak for det. Som Straarup har omtalt blev resultatet for 2006 det hidtil bedste godt stimuleret af høj makroøkonomisk vækst. Den vækst har medført en øget efterspørgsel efter produkter og services, ikke mindst er udlånene steget. Planchen her viser udlånsvæksten på de enkelte markeder. Som det fremgår, er udlånene steget tæt på 20 procent. I Danmark og Nordirland er Danske Banks vækst tæt på markedsvæksten, og det er ganske tilfredsstillende når man tager markedspositionen i de to lande i betragtning. 5

6 I Sverige, Norge og Irland stiger vi betydeligt mere end markedsvæksten, og det udspringer af koncernens vækststrategi i netop de lande, hvor vi indtager en udfordrer position. Efter disse indledende bemærkninger om udlånsvæksten, vil jeg kort gennemgå de enkelte forretningsområder og begynder i Danmark. Et forretningsmæssigt stemningsbillede af høj vækst og marginalpres finder vi også i vores nordiske nabolande. Lad os først se på Sverige. Bankaktiviteter Sverige Væksten på det svenske marked har været betydelig. Udlånene er steget med 21 procent, og det er fortsat noget over markedsvæksten. Men hvad kommer der ud af væksten? Bankaktiviteter Danske Bank Danske Bank brandet fik et resultat på 5,8 milliarder kroner, hvilket er på niveau med Ser man på resultatet før tab på udlån steg resultatet med 15 procent, hvilket er et godt udtryk for den stigende efterspørgsel efter bankens produkter. Grundlaget for denne fremgang er ikke mindst en udlånsvækst på over 20 procent, der er bredt funderet fra de helt store erhvervskunder over mindre virksomheder til privatkunderne. Nettorenterne viser en stærk fremgang på 13 procent. Det skyldes udover udlånsvæksten en positiv effekt fra den stigende korte rente. Og det er altså opnået trods et fortsat betydeligt pres på udlånsmarginalerne. Eftersom nettorenteindtægterne udgør 52 procent af de samlede indtægter for Danske Bank er det et vigtigt område at have fremgang på. Og fremgang har også BG Bank haft. Bankaktiviteter BG Bank BG Banks udlånsvækst på 18 procent er næsten men også kun næsten lige så høj som Danske Bank brandet, og det samme gælder væksten i de samlede indtægter. BG Bank har haft en beskeden omkostningsvækst, og det betyder at man har opnået en resultatfremgang på 12 procent. På udlånssiden har der gennem hele året været et betydeligt marginalpres. Men selv med det kan BG Bank fremvise et overbevisende 2006-resultat. Ja, indtægterne, de er steget med 25 procent. Den vækst har vores svenske kollegaer opnået, på trods af, at der i 2006 har været et betydeligt pres på udlånsmarginalerne. Det vidner om en god forretningsmodel, der tiltrækker nye kunder og skaber grundlag for løbende udvidelser af forretningssamarbejdet. Omkostningerne stiger fortsat på grund af de nye filialer, der blev etableret i 2005, men stigningen er noget mindre end indtægtsstigningen, så resultatet før skat viser en fremgang på 25 procent, hvilket er ganske tilfredsstillende. Men det er ikke kun i 2006 at området er vokset. Siden 2004 er resultatet før tab steget med 52 procent til 1,1 milliard kroner. Herefter kaster vi et blik på Fokus Bank i Norge, hvor udviklingen har været endnu bedre. Bankaktiviteter Norge Udlånsvæksten var 21 procent, hvilket er noget højere end markedsvæksten. Tilsvarende steg de samlede indtægter med over 30 procent. Denne betydelige indtægtsfremgang skyldes dels de nye filialer, der blev åbnet i 2004, dels købet af to ejendomsmæglerkæder, der både i sig selv bidrager med indtægter, og er en betydningsfuld distributør af Fokus Banks produkter. Væksten i omkostningerne er på trods af de betydelige aktivitetsstigninger holdt godt i ave, og dermed er vejen banet for et løft i resultatet på over 50 procent, endda efter tab på udlån har trukket resultatet lidt ned. 6

7 Og nu til de to irske banker, der i året har været gennem en Itintegration, der total har omstruktureret bankernes infrastruktur og produktudbud. Bankaktiviteter Nordirland Udviklingen i Northern Bank har gennem hele 2006 været bedre end forventet. I et år med IT-konverteringer og oplæring i de mange nye systemer, er det lykkedes at generobre bankens position som en af de ledende aktører i regionen og dermed kunne få en pæn stigning i udlånene på 12 procent. Indtægterne har også udviklet sig fornuftigt og konkurrencen er lige så hård som forventet. Omkostningerne er steget med over 10 procent. Det skyldes især integrationsomkostningerne, men også en del overarbejde og re-lanceringen af banken efter påskens konvertering har som forventet kostet en del. Begge dele er nødvendige investeringer for at få en fremtidig indtægtsfremgang og høste de annoncerede synergier, som nu også er begyndt at vise sig i resultaterne. Årets resultat viser et mindre underskud på godt 100 millioner kroner, men det dækker over et underskud på det dobbelte i første halvår og et overskud på ca. 100 millioner kroner i 2. halvår. Trenden peger nu for alvor opad, og med faldende integrationsomkostninger og stigende synergier, ser 2007 lovende ud. Med en vellykket integration er det nu tid at se fremad, og i 2007 vil den planlagte ekspansion med nye filialer påbegyndes. Og en simpel fremskrivning af væksten viser at Bankaktiviteter Irland allerede ved udgangen af 2007 vil have større udlån end Northern Bank. Efter denne gennemgang af bankaktiviteterne, vender vi nu blikket mod de øvrige forretningsområder. Lad os starte med Realkredit Danmark. Realkredit Danmark Det er vist en kendt sag, at realkreditkonverteringerne i 2006 faldt til et mere normalt niveau. Faldet var på ca. 35 procent. Det har taget cirka 300 millioner kroner ud af RDs gebyrindtægter. Trods det er de samlede indtægter kun faldet med 3 procent. Forklaringen er at nok er konverteringerne faldet, men det nominelle udlån er faktisk steget med 8 procent og det har medført en pæn stigning i nettorenterne. Samtidig hermed er der udvist god husholderisk adfærd så omkostningerne er faldet med 5 procent, og det betyder at resultatet før skat stort set er fastholdt i forhold til Det illustrerer forretningsområdets robuste indtjeningsmønster. Et område som må siges at have større indtjeningsudsving er Danske Markets. Og det gælder også for aktiviteterne i den irske republik. Bankaktiviteter Irland Udlånsvæksten på 51 procent i National Irish Bank har været den absolut højeste i koncernen. Det skyldes dels, at aktiviteten er høj, dels øgede markedsandele. Den høje aktivitetsstigning medførte, at både indtægter og omkostninger steg. Sidstnævnte selvfølgelig også på grund af integrationen og relanceringen af banken som tilfældet også var for Northern Bank. I Irland lykkedes det at vende et underskud i første halvår på 129 millioner kroner til et overskud på 26 millioner for hele året. Dermed er vores irske aktiviteter også på det rette spor indtjeningsmæssigt. Danske Markets Resultatet i Danske Markets er ganske vist stabilt på niveau med 2005, men hvis man går bag om tallene kan man se nogen udsving mellem de enkelte kvartaler. Første kvartal var således forrygende med rekordhøj aktivitet og indtjening. Herefter fulgte to kvartaler der blev noget mere afdæmpede på grund af kursfaldene på aktiemarkedet i maj-juni. Endelig sluttede året godt med en fornuftig stigning i aktiviteterne. Den kundebaserede handel med værdipapirer og valuta viser en overbevisende fremgang på 14 procent, mens afkastet af bankens egen investeringsportefølje faldt med 27 procent. Sidstnævnte skyldes at 2005-resultatet indeholdt en gevinst på cirka en halv milliard fra salg af vort datterselskab Handelsfinans. 7

8 Aktivitetsniveauet svinger med udviklingen på markederne, men herudover er den underliggende trend positiv fordi der fortsat introduceres nye produkter ligesom der er stadig flere kunder, som benytter sig af Danske Markets tilbud. Et andet forretningsområde der også påvirkes af kapitalmarkedernes ebbe og flod, er Danica. med proforma tal for 2006 inklusive Sampo Bank, som I kan finde i årsregnskabet. Indtægterne vil være præget af stigende nettorente- og gebyrindtægter, mens handelsindtægterne og forsikringsresultatet nok bliver lavere pga. mere normale aktieafkast. Danica Pension Resultatet i Danica Pension faldt med 18 procent, men det skyldes i første række at der i resultatet i 2005 indgik godt 400 millioner, der hidrørte fra tidligere år. Ser man bort fra denne ekstraordinære post, steg resultatet 12 procent, godt hjulpet af en vækst i præmieindtægterne på 8 procent. Danicas omkostninger faldt for 6. år i træk, og omkostningsprocenten forbedredes til 6,7 procent i Det er blandt de laveste i markedet. Det kom kunderne til gode ved betydelige prisnedsættelser på op til 33 procent på Danicas produkter. Samlet gives der 300 millioner kroner tilbage til kunderne over de næste fem år. Danica Pension ekspanderer fortsat både i Danmark og i Norden og viser væsentlig fremgang især i Sverige. Inden årets udgang vil Danica også have plantet sit pensionsflag i Irland. Omkostningerne vil stige på grund af integrationen af Sampo Bank, men ser man bort herfra, forventer vi kun en beskeden vækst på 1-3 procent. Det betyder samlet set, at resultatet før tab på udlån bliver på niveau med 2006, hvor resultatet inklusive Sampo proforma konsolideret var på 20,7 milliarder. Vi forventer beskedne tab på udlån, men ikke at posten som i 2006 bliver en indtægt. Det betyder så at resultatet før skat må forventes at blive noget lavere end i Spørgsmål & svar Dermed har jeg afsluttet min del af præsentationen og jeg vil nu give ordet til jer. Samtidig slukkes for live transmissionen til nettet. Værsgo. Og mens vi er ved fremtiden, vil jeg her til sidst se på indtjeningsforventninger til Forventninger til 2007 Først og fremmest skal det slås fast at vi forventer at 2007 også bliver et år med en tilfredsstillende indtjening. Danske Bank står mere veldiversificeret og med bedre vækstkatalysatorer end nogensinde før, og faktisk bliver en af ledelsens opgaver at holde væksten inden for kapitalrammen. De vigtigste forudsætninger herfor fremgår af denne planche. Hovedforudsætningen er at der fortsat vil være en god økonomisk udvikling, dog lidt mere afdæmpet end i 2006, og det vil medføre fortsat høj udlånsefterspørgsel. Herudover bliver resultatet præget af, at Sampo Bank indlemmes i koncernen også regnskabsmæssigt. Vores forventninger som er gengivet på planchen er sammenholdt 8

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006 Pressemøde Årsregnskab 2005 9. februar 2006 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Regnskab for første halvår 2008

Regnskab for første halvår 2008 Pressemøde Regnskab for første halvår 2008 7. august 2008 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2010

Regnskab for 1. halvår 2010 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2010 10. august 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011 Pressemøde Årsrapport 2010 10. februar 2011 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Henvisninger til det planlagte aktieudbud i denne rapport

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012 Danske Banks generalforsamling 2013 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Planche 1: Bestyrelsens beretning Planche 2: Generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere 29-08-2003 15:13 Planche 1 (velkommen til analytiker- og investorpræsentation)# Tak, fordi I har

Læs mere

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1 (velkommen til pressepræsentation) Tak, fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank.

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank. 1 Danske Banks generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Kære aktionærer, Så er der igen gået et år, siden jeg sidst

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003 Introduktion Lad mig begynde med at konstatere, at det var et godt resultat, Danske Bank nåede i 2002. Det blev til et overskud efter

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Spar Nord Banks årsrapport 2007

Spar Nord Banks årsrapport 2007 Årsrapport Fondsbørsmeddelelse 2007 Nr. 1. 2008 Kontaktperson: Ole Madsen 96 34 40 21 Til OMX Den Nordiske Børs 7. Februar 2008 Banks årsrapport 2007 Bank fik for 2007 et overskud på 833 mio. kr. før skat.

Læs mere

27. marts 2014 Transcript :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2014: Transcript STREAMING VIDEO EXPERTS

27. marts 2014 Transcript :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2014: Transcript STREAMING VIDEO EXPERTS Side 1 28 :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2014: NKT generalforsamling 2014 (00.01 - Jens Due Olsen) Jamen så vil jeg gerne byde god eftermiddag, og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT

Læs mere

2 DANSKE PERSPEKTIV 2003 NYTTIGE WEBADRESSER. danskeanalyse

2 DANSKE PERSPEKTIV 2003 NYTTIGE WEBADRESSER. danskeanalyse Danske Perspektiv Danske Bank-koncernens medarbejdere deler på tværs af landegrænser de samme mål: At skabe de bedste løsninger for kunderne og det bedste resultat for aktionærerne. Danske Perspektiv tegner

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007

Årsregnskabsmeddelelse 2007 Årsregnskabsmeddelelse 2007 Selskabsmeddelelse nr. 1/2008 31. januar 2008 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/50 3 Ledelsesberetning Danske Bank koncernen 3 Hovedtal 4 Regnskabsberetning 5 Resultat

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 KONCERNOVERSIGT 4 LEDELSENS BERETNING 4

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2005 2005. Danske Bank koncernen Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 2005. Danske Bank koncernen Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 2005 Danske Bank koncernen Årsrapport 2005 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 14. marts 2006 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, København. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

Læs mere

Pengeinstitutterne og de private kunder

Pengeinstitutterne og de private kunder Jesper Bo Jensen Pengeinstitutterne og de private kunder Den fremtidige udvikling 1996 1 Indledning September 1996 Denne rapport handler om den fremtidige udvikling i pengeinstitutterne på privatkundeområdet.

Læs mere

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen 26. marts 2014 Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen Velkommen til denne helt specielle generalforsamling. Når jeg anvender udtrykket speciel er det fordi, at der gennem mange år har været en konsolidering

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Bestyrelsesformandens beretning Bestyrelsesformand, Jørgen Huno Rasmussen Kære aktionærer og øvrige gæster, velkommen til Trygs generalforsamling. For

Læs mere

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 Niels Kristian Agner Velkommen til generalforsamling i SP Group. Tak, fordi I har taget jer tid til at være her

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere