Pressemøde. Regnskab for januar 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pressemøde. Regnskab for 2006. 31. januar 2007"

Transkript

1 Pressemøde Regnskab for januar 2007

2 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen til og tak fordi I har taget jer tid til at deltage i præsentationen af Danske Bank Koncernens årsregnskab for Transmissionen kan følges på vores hjemmeside. Vi har igen valgt at dele rapporteringen op, så jeg først fortæller bredt om Danske Banks udvikling i Derefter vil økonomidirektør Tonny Thierry Andersen gå mere i detaljer med regnskaberne for de enkelte forretningsenheder og om forventningerne til Résume af 2006 Lad mig lægge ud med et kort resume af Det blev et godt år for Danske Bank Koncernen ja faktisk det bedste nogensinde. Vi må også takke vejrguderne der har så at sige været medvind næsten hele året. Der var lidt turbulens på aktiemarkederne i forsommeren, men det ryster ikke regnskabet, der lander på 13,5 mia. kr. efter skat. Koncernens hidtil bedste resultat. Høj vækst på alle vores markeder Når jeg siger, der har været medvind næsten hele året, skyldes det, at den økonomiske udvikling og vores kunders økonomi og appetit på vore produkter igen har overgået forventningerne. Lysten til at låne penge, investere i aktier og spare op til pension er vokset markant. Både privatkunderne og erhvervsvirksomhederne tror på fremtiden. Danske Bank driver især virksomhed i Danmark, Irland, Nordirland, Norge og Sverige. Disse lande har alle bedre økonomisk udvikling end gennemsnittet i EURO-landene. Det samme gør sig i øvrigt gældende for Finland og Baltikum, som vi nu også indlemmer i familien. Når der er godt gang i økonomien de lande, vi arbejder i, er der god gang i vores bankforretninger. I Danmark viser både Danske Bank og BG Bank meget tilfredsstillende fremgang både i forretningsomfang og indtjening. 2

3 Historien i Sverige og Norge er ved at være velkendt: Vækst og stigende indtjening. Vi er faktisk oppe og tjene omkring en mia. kr. før skat i hvert af de to lande nu. Det er ganske tilfredsstillende. I 2004 var resultatet kun 1 mia. tilsammen. Northern Bank & National Irish Bank I vore to irske banker sender vores nye kolleger endda meget positive signaler til os. I påsken sidste år løftede vi de to banker succesfuldt over på vores it-platform. Det vil sige, vi bragte de to banker et tigerspring frem i udviklingen teknologisk og produktmæssigt. De mange involverede medarbejdere fra hele koncernen leverede efter vores opfattelse et flot stykke arbejde, og den indsats er grundlaget for, at vi har oplevet en helt usædvanlig fremgang på de to irske markeder. har gjort det før, og vi forventer, at det håndteres efter planerne. Regnskab 2006 Jeg vil nu se på hovedtallene for Danske Bank Koncernen. Indtægterne steg 8 procent især på grund af øgede renteindtægter, mens gebyrindtægterne er stort set uforandrede. Omkostningerne stiger også faktisk lidt mere, end vi synes om. Men vi kender årsagen. Vi har brugt mange penge på at sætte vore to irske banker i stand. I år afslutter vi investeringen, og så vil vi se indtjeningen fra vore irske operationer stige ganske betragteligt. Heldigvis er indtjeningen 8 pct. højere end i Vi kan allerede nu se, at vi får udbytte af vore store investeringer i ny forretning. I år vil der komme omkostninger i størrelsesordenen 500 mio. kr. til integrationen af Sampo, der ventes helt på plads i I Nordirland har vi godt fat med en markedsandel på omkring 20 pct. Alligevel er det lykkedes at opnå en vækst på 12 pct. i udlånsforretningen. Endnu flottere er resultaterne i Republikken Irland. Her er markedsandelen mere behersket 3 pct. Men med en vækst på over 50 pct. i forretningen er National Irish Bank hastigt på vej frem. Trods massive investeringer er forrentningen af egenkapitalen stadig ganske god med ca. 18 pct. eller på niveau med Og trods købet af Sampo er indstillingen, at vi leverer et udbytte på 5,4 mia. kr. eller 7,75 kr. pr. aktie. Der sker i det hele taget meget i Danske Bank koncernen. Vi køber op. Vi omstrukturerer. Vi laver nye koncepter. Alt sammen i forsøget på hele tiden at placere koncernen bedst muligt. Opkøbet af Sampo Bank Som I véd, har vi netop fået grønt lys fra de forskellige myndigheder, så overtagelsen af Sampo Bank formelt kan falde i hak. Dermed er den vel nok største begivenhed for Danske Bank i 2006 helt på plads. En pris på 30 mia. kr. forpligter, og jeg siger ikke for meget, når jeg understreger, at ambitionerne på det finske marked er betydelige. Vi vil vokse og vi ønsker at tage markedsandele. Vi kommer med eksperter, produkter og kapital. Sampo Bank skal danne grundlag for en væksthistorie, der har fremgangen i vores operationer i Sverige, Norge, Irland og Nordirland som forbillede. Med den formelle godkendelse begynder arbejdet for alvor. Frem til påsken næste år, vil vi forberede overflytningen af Sampo Bank til Danske Banks platform. Hundredvis af medarbejdere og knap 1,6 mia. kr. sættes i arbejde. Det er mange ressourcer, og det er afgørende, at det lykkes. Men vi Danske Bank og BG Bank sammensmeltes Ambitionen om at placere banken bedst muligt var også grundlaget for vores orientering her til morgen om, at vi smelter Danske Bank i Danmark og BG Bank sammen til ét brand. Det har været en svær beslutning. Og jeg understreger, at beslutningen ikke er taget, fordi BG Bank ikke har været velfungerende. Der er gjort et fantastisk stykke arbejde i BG Bank. Banken har i den tid den har været i familie med Danske Bank koncernen opnået meget gode økonomiske resultater. Banken har stolte medarbejdere og der er en god korpsånd. Men vi må konstatere, at familieskabet med Danske Bank brandet er så nært, at det er svært at differentiere de to banker på fornuftig vis. 3

4 Danske Bank og BG Bank sammensmeltes (2) De er for at sige det rent ud - kommet til at ligne hinanden for meget. Det er der flere årsager til. Én er, at vi har én koncernkultur i Danske Bank koncernen vi har også ét sæt kerneværdier. Det er vi faktisk glade for. Men det er ikke et godt udgangspunkt for brandingmæssig differentiering. Herudover kræver regelsættet, at både produkt- og prisstruktur i bankerne er præcist de samme. Det vil sige at BG Banks produkter og Danske Banks produkter skal være helt sammenfaldende. I de seneste år har vi arbejdet med at give BG Bank en selvstændig profilering. På grundlag af de nævnte forhold må vi konstatere, at det faktisk er ganske svært. Maskinen er ens, priserne er ens og det er koncernkulturen også. Siden fusionen er der i øvrigt sket det, at kunderne i de to bank brands i stigende omfang er begyndt at benytte begge kanaler. Det har vi selvfølgelig været glade for i Danske Bank koncernen. Men det er ikke noget, som entydigt styrker profilen i de individuelle brands. Mens vi i 2000 kunne se, at de to brands supplerede hinanden, står de i dag nærmest og skubber til hinanden. Ved årsskiftet meddelte BG Banks førstemand, Søren Kaare- Andersen, at han ønskede at forlade BG Bank. Søren Kaares afgang accelererede vores stillingtagen til BG Banks fremtid. Primo 2007 gjorde vi derfor status. Af de nævnte årsager konkluderede vi - at uanset hvem der er chef havde vi ikke tiltro til at det var muligt at skabe en skarp profil i en selvstændig indpakning. Sagt med andre ord - vi har haft gang i noget der ikke kan fungere på længere sigt. Filialsammenlægninger Derfor gennemfører vi nu en sammenlægning med Danske Bank som fortsættende identitet. relativt set i begrænset omfang. Vi sammenlægger inden for en kort periode til ca. 30 filialer, som der i bogstaveligste forstand ligger på modsatte gadehjørne. Ja, i enkelte situationer skal vi såmænd blot rive en mur ned mellem de to filialer. Flere filialer ligger lige så tæt, men her er det enten ikke muligt at sammenlægge filialerne, eller også giver det ikke mening. Derfor venter vi lige og ser tiden an men der kan meget vel komme flere sammenlægninger, når det er muligt. Med de sammenlægninger, som gennemføres nu, vil eller 3 pct. af vore danske kunder heraf en ret stor del Danske Bank kunder fremover blive betjent i en anden filial, og 230 medarbejdere fra begge banker vil arbejde fra en anden filial. Sammenlægningen af filialer vil selvfølgelig spare nogle huslejeomkostninger. Så driftsøkonomisk er sammenlægningen god nok. Men det er ikke derfor vi omstrukturerer. Vi kan ikke sige præcist, hvor store besparelser sammenlægningen vil medføre. Men der ligger nok på små 300 mio. kr. Besparelsen vil vi bruge på at styrke den sammensmeltede bank i konkurrencen. Således lancerer vi inden sommerferien et par produkter, der vil give vores kunder en bedre deal. Uden at afsløre for meget, kan jeg sige, at vi vil gøre banken mere konkurrencedygtig på både renteog gebyrsiden. Yderligere har vi planer om at åbne en række filialer på attraktive steder som en naturlig forlængelse af de seneste åbninger i Brejning og Ørestaden. Men detaljer herom kommer først på et senere tidspunkt. Det er vores overbevisning, at langt de fleste kunder i BG Bank vil opleve en yderst begrænset ændring, når vi i påsken forvandler filialer, brevpapir, pjecer, dokumenter osv. til Danske Bank-designet. Enkelte ting som dankort og andre betalingskort vil lidt tid endnu være i BG-design. Men om et års tid, er også disse ting skiftet ud. Det er vigtigt for mig at understrege, at det ikke er en sag, som gennemføres, for at spare penge. Efter sammenlægningen af de to vil der være det samme antal kunder. Og der vil være behov for det samme antal medarbejdere i filialnettet til at ekspedere kunderne. Derfor gennemføres der ikke personalereduktioner i filialnettet på baggrund af sammenlægningen af de to banker. I bankens hovedsæde vil der blive lagt en række funktioner sammen. Dette kan medføre nedlæggelse af stillinger - men Kunderne vil møde de samme mennesker i filialen, fordi alle kundevendte funktioner bevares, ligesom produkter og priser vil være uændrede. Den nye Danske Bank DK Jeg gør opmærksom på, at der er tale om en sammenlægning af BG Bank og Danske Bank. Der er ikke tale om, at Danske Bank brandet overtager BG Bank brandet. Det vil blandt andet kunne ses af det forhold, at BG Banks chefkorps rykker 4

5 ind på en lang række af de chefposter, som besættes i den samlede virksomhed. se udmøntet i de varslede nye produkter, men herom er I allerede advaret. Når de to banker smeltes sammen, er opgaven at tage det bedste fra begge banker og få en stærkere enhed ud af det. BG Bank har f.eks. mange gode koncepter, som hele koncernen nu får glæde af. Det gælder BG Banks Plus-koncept, landbrugscentrene, skilsmissekonceptet og en række andre vinkler til kundeekspedition, som kunderne har taget godt imod. BG Bank er yngre end Danske Bank. Også derfor kommer BG Banks ansatte til at sætte et stort fodaftryk på fremtidens Danske Bank. Vi er ret sikre på, at sammenlægningen er medvirkende til at gøre Danske Bank endnu stærkere. Og Danske Bank vil fortsat være til stede dér, hvor kunderne har brug for os. Samlet vil der være 431 filialer, ca hæveautomater samt posthusene, hvor koncernens 2,4 mio. kunder kan blive betjent. Dertil 24 timers telefonservice af bankrådgivere 365 dage om året. Men tilbage til vore aktiviteter i det forgangne år. Corporate Social Responsibility Til sidst vil jeg sige et par ord om vores CSR-politik. Altså Corporate Social Responsibility, som vi satte i søen sidste år. Man lærer så længe man lever, og det gælder også på CSRområdet. Det tager år at bygge op, men vi er kommet godt i gang. Vi afrapporterer nu for første gang vores aktiviteter, politikker og udfordringer i en egentlig CSR-rapport. Ambitionen er, at vi får et redskab, der kan sikre, at vi bliver mere bevidste i vores tilgang til miljø, medarbejdere, kunder og samfundet, som er vores fire fokusområder. Vi vil især søge at bidrage inden for den sfære, hvor en bank kan gøre en forskel. CSR er ikke let, men nu er vi i gang, og I kan læse om vores foreløbige bestræbelser i rapporten i den fysiske form eller på nettet. Jeg vil runde af her og give ordet til økonomidirektør Tonny Thierry Andersen, der vil gå mere i dybden med selve regnskabet for 2006, og derefter vil vi svare på spørgsmål. Tonny.. Spareråd og gebyroversigt online I 2006 er vi i koncernen gået forrest på en række områder. Åbenhed på prissiden med gebyrer, kurtage, renter osv. er én ting. Vi har lanceret en stribe nye produkter, der har gjort det bedre og billigere for kunderne over de senere år. Dertil har vi sidste år i flere omgange sænket priserne på aktiehandel og renterne er sænket. Faktisk har vi også her i år barberet en række gebyrer væk. I løbet af dette kvartal går vi par skridt videre. Det gamle gebyr-site får en overbygning i en version 2.0 om man vil. Lidt forsinket af Sampo sagen vil vi den offentliggøre et interaktivt gebyr-site, hvor alle vore kunder med en netbank får deres egen gebyr-hjemmeside. Det giver i hvert fald overblik. Det får man i øvrigt også på den årlige gebyroversigt, der i disse dage sendes ud til vores over 2 mio. kunder. Vi insisterer i Danske Bank koncernen både på at give grundig information om vore priser og produkter og på at være konkurrencedygtige. Det vil I i de kommende måneder Tonny T. Andersen - Økonomidirektør Vækst i Udlån Tak for det. Som Straarup har omtalt blev resultatet for 2006 det hidtil bedste godt stimuleret af høj makroøkonomisk vækst. Den vækst har medført en øget efterspørgsel efter produkter og services, ikke mindst er udlånene steget. Planchen her viser udlånsvæksten på de enkelte markeder. Som det fremgår, er udlånene steget tæt på 20 procent. I Danmark og Nordirland er Danske Banks vækst tæt på markedsvæksten, og det er ganske tilfredsstillende når man tager markedspositionen i de to lande i betragtning. 5

6 I Sverige, Norge og Irland stiger vi betydeligt mere end markedsvæksten, og det udspringer af koncernens vækststrategi i netop de lande, hvor vi indtager en udfordrer position. Efter disse indledende bemærkninger om udlånsvæksten, vil jeg kort gennemgå de enkelte forretningsområder og begynder i Danmark. Et forretningsmæssigt stemningsbillede af høj vækst og marginalpres finder vi også i vores nordiske nabolande. Lad os først se på Sverige. Bankaktiviteter Sverige Væksten på det svenske marked har været betydelig. Udlånene er steget med 21 procent, og det er fortsat noget over markedsvæksten. Men hvad kommer der ud af væksten? Bankaktiviteter Danske Bank Danske Bank brandet fik et resultat på 5,8 milliarder kroner, hvilket er på niveau med Ser man på resultatet før tab på udlån steg resultatet med 15 procent, hvilket er et godt udtryk for den stigende efterspørgsel efter bankens produkter. Grundlaget for denne fremgang er ikke mindst en udlånsvækst på over 20 procent, der er bredt funderet fra de helt store erhvervskunder over mindre virksomheder til privatkunderne. Nettorenterne viser en stærk fremgang på 13 procent. Det skyldes udover udlånsvæksten en positiv effekt fra den stigende korte rente. Og det er altså opnået trods et fortsat betydeligt pres på udlånsmarginalerne. Eftersom nettorenteindtægterne udgør 52 procent af de samlede indtægter for Danske Bank er det et vigtigt område at have fremgang på. Og fremgang har også BG Bank haft. Bankaktiviteter BG Bank BG Banks udlånsvækst på 18 procent er næsten men også kun næsten lige så høj som Danske Bank brandet, og det samme gælder væksten i de samlede indtægter. BG Bank har haft en beskeden omkostningsvækst, og det betyder at man har opnået en resultatfremgang på 12 procent. På udlånssiden har der gennem hele året været et betydeligt marginalpres. Men selv med det kan BG Bank fremvise et overbevisende 2006-resultat. Ja, indtægterne, de er steget med 25 procent. Den vækst har vores svenske kollegaer opnået, på trods af, at der i 2006 har været et betydeligt pres på udlånsmarginalerne. Det vidner om en god forretningsmodel, der tiltrækker nye kunder og skaber grundlag for løbende udvidelser af forretningssamarbejdet. Omkostningerne stiger fortsat på grund af de nye filialer, der blev etableret i 2005, men stigningen er noget mindre end indtægtsstigningen, så resultatet før skat viser en fremgang på 25 procent, hvilket er ganske tilfredsstillende. Men det er ikke kun i 2006 at området er vokset. Siden 2004 er resultatet før tab steget med 52 procent til 1,1 milliard kroner. Herefter kaster vi et blik på Fokus Bank i Norge, hvor udviklingen har været endnu bedre. Bankaktiviteter Norge Udlånsvæksten var 21 procent, hvilket er noget højere end markedsvæksten. Tilsvarende steg de samlede indtægter med over 30 procent. Denne betydelige indtægtsfremgang skyldes dels de nye filialer, der blev åbnet i 2004, dels købet af to ejendomsmæglerkæder, der både i sig selv bidrager med indtægter, og er en betydningsfuld distributør af Fokus Banks produkter. Væksten i omkostningerne er på trods af de betydelige aktivitetsstigninger holdt godt i ave, og dermed er vejen banet for et løft i resultatet på over 50 procent, endda efter tab på udlån har trukket resultatet lidt ned. 6

7 Og nu til de to irske banker, der i året har været gennem en Itintegration, der total har omstruktureret bankernes infrastruktur og produktudbud. Bankaktiviteter Nordirland Udviklingen i Northern Bank har gennem hele 2006 været bedre end forventet. I et år med IT-konverteringer og oplæring i de mange nye systemer, er det lykkedes at generobre bankens position som en af de ledende aktører i regionen og dermed kunne få en pæn stigning i udlånene på 12 procent. Indtægterne har også udviklet sig fornuftigt og konkurrencen er lige så hård som forventet. Omkostningerne er steget med over 10 procent. Det skyldes især integrationsomkostningerne, men også en del overarbejde og re-lanceringen af banken efter påskens konvertering har som forventet kostet en del. Begge dele er nødvendige investeringer for at få en fremtidig indtægtsfremgang og høste de annoncerede synergier, som nu også er begyndt at vise sig i resultaterne. Årets resultat viser et mindre underskud på godt 100 millioner kroner, men det dækker over et underskud på det dobbelte i første halvår og et overskud på ca. 100 millioner kroner i 2. halvår. Trenden peger nu for alvor opad, og med faldende integrationsomkostninger og stigende synergier, ser 2007 lovende ud. Med en vellykket integration er det nu tid at se fremad, og i 2007 vil den planlagte ekspansion med nye filialer påbegyndes. Og en simpel fremskrivning af væksten viser at Bankaktiviteter Irland allerede ved udgangen af 2007 vil have større udlån end Northern Bank. Efter denne gennemgang af bankaktiviteterne, vender vi nu blikket mod de øvrige forretningsområder. Lad os starte med Realkredit Danmark. Realkredit Danmark Det er vist en kendt sag, at realkreditkonverteringerne i 2006 faldt til et mere normalt niveau. Faldet var på ca. 35 procent. Det har taget cirka 300 millioner kroner ud af RDs gebyrindtægter. Trods det er de samlede indtægter kun faldet med 3 procent. Forklaringen er at nok er konverteringerne faldet, men det nominelle udlån er faktisk steget med 8 procent og det har medført en pæn stigning i nettorenterne. Samtidig hermed er der udvist god husholderisk adfærd så omkostningerne er faldet med 5 procent, og det betyder at resultatet før skat stort set er fastholdt i forhold til Det illustrerer forretningsområdets robuste indtjeningsmønster. Et område som må siges at have større indtjeningsudsving er Danske Markets. Og det gælder også for aktiviteterne i den irske republik. Bankaktiviteter Irland Udlånsvæksten på 51 procent i National Irish Bank har været den absolut højeste i koncernen. Det skyldes dels, at aktiviteten er høj, dels øgede markedsandele. Den høje aktivitetsstigning medførte, at både indtægter og omkostninger steg. Sidstnævnte selvfølgelig også på grund af integrationen og relanceringen af banken som tilfældet også var for Northern Bank. I Irland lykkedes det at vende et underskud i første halvår på 129 millioner kroner til et overskud på 26 millioner for hele året. Dermed er vores irske aktiviteter også på det rette spor indtjeningsmæssigt. Danske Markets Resultatet i Danske Markets er ganske vist stabilt på niveau med 2005, men hvis man går bag om tallene kan man se nogen udsving mellem de enkelte kvartaler. Første kvartal var således forrygende med rekordhøj aktivitet og indtjening. Herefter fulgte to kvartaler der blev noget mere afdæmpede på grund af kursfaldene på aktiemarkedet i maj-juni. Endelig sluttede året godt med en fornuftig stigning i aktiviteterne. Den kundebaserede handel med værdipapirer og valuta viser en overbevisende fremgang på 14 procent, mens afkastet af bankens egen investeringsportefølje faldt med 27 procent. Sidstnævnte skyldes at 2005-resultatet indeholdt en gevinst på cirka en halv milliard fra salg af vort datterselskab Handelsfinans. 7

8 Aktivitetsniveauet svinger med udviklingen på markederne, men herudover er den underliggende trend positiv fordi der fortsat introduceres nye produkter ligesom der er stadig flere kunder, som benytter sig af Danske Markets tilbud. Et andet forretningsområde der også påvirkes af kapitalmarkedernes ebbe og flod, er Danica. med proforma tal for 2006 inklusive Sampo Bank, som I kan finde i årsregnskabet. Indtægterne vil være præget af stigende nettorente- og gebyrindtægter, mens handelsindtægterne og forsikringsresultatet nok bliver lavere pga. mere normale aktieafkast. Danica Pension Resultatet i Danica Pension faldt med 18 procent, men det skyldes i første række at der i resultatet i 2005 indgik godt 400 millioner, der hidrørte fra tidligere år. Ser man bort fra denne ekstraordinære post, steg resultatet 12 procent, godt hjulpet af en vækst i præmieindtægterne på 8 procent. Danicas omkostninger faldt for 6. år i træk, og omkostningsprocenten forbedredes til 6,7 procent i Det er blandt de laveste i markedet. Det kom kunderne til gode ved betydelige prisnedsættelser på op til 33 procent på Danicas produkter. Samlet gives der 300 millioner kroner tilbage til kunderne over de næste fem år. Danica Pension ekspanderer fortsat både i Danmark og i Norden og viser væsentlig fremgang især i Sverige. Inden årets udgang vil Danica også have plantet sit pensionsflag i Irland. Omkostningerne vil stige på grund af integrationen af Sampo Bank, men ser man bort herfra, forventer vi kun en beskeden vækst på 1-3 procent. Det betyder samlet set, at resultatet før tab på udlån bliver på niveau med 2006, hvor resultatet inklusive Sampo proforma konsolideret var på 20,7 milliarder. Vi forventer beskedne tab på udlån, men ikke at posten som i 2006 bliver en indtægt. Det betyder så at resultatet før skat må forventes at blive noget lavere end i Spørgsmål & svar Dermed har jeg afsluttet min del af præsentationen og jeg vil nu give ordet til jer. Samtidig slukkes for live transmissionen til nettet. Værsgo. Og mens vi er ved fremtiden, vil jeg her til sidst se på indtjeningsforventninger til Forventninger til 2007 Først og fremmest skal det slås fast at vi forventer at 2007 også bliver et år med en tilfredsstillende indtjening. Danske Bank står mere veldiversificeret og med bedre vækstkatalysatorer end nogensinde før, og faktisk bliver en af ledelsens opgaver at holde væksten inden for kapitalrammen. De vigtigste forudsætninger herfor fremgår af denne planche. Hovedforudsætningen er at der fortsat vil være en god økonomisk udvikling, dog lidt mere afdæmpet end i 2006, og det vil medføre fortsat høj udlånsefterspørgsel. Herudover bliver resultatet præget af, at Sampo Bank indlemmes i koncernen også regnskabsmæssigt. Vores forventninger som er gengivet på planchen er sammenholdt 8

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab 2007 - Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 RESUMÉ AF H1 2007 Resumé af 1. halvår 2007 - Resultatet

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Regnskab for første halvår 2007

Regnskab for første halvår 2007 Pressemøde Regnskab for første halvår 2007 9. august 2007 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Danske Bank køber Sampo Bank

Danske Bank køber Sampo Bank P R E S S E M Ø D E Danske Bank køber Sampo Bank Ekspansion i Finland og Baltikum Peter Straarup, Ordførende direktør 9. November 2006 Danske Bank køber Sampo Bank - Finlands tredjestørste bank med aktiviteter

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006 Pressemøde Årsregnskab 2005 9. februar 2006 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Tale pressemøde. Danske Banks køb af Sampo Bank. 9. november Presseafdelingen

Tale pressemøde. Danske Banks køb af Sampo Bank. 9. november Presseafdelingen Tale pressemøde Danske Banks køb af Sampo Bank 9. november 2006 Presseafdelingen TALE Peter Straarup- Danske Bank - CEO Forside Velkommen til vores pressemøde om købet af Sampo Bank, Finlands tredjestørste

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2007. 31. januar 2008

Pressemøde. Årsregnskab for 2007. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab for 2007 31. januar 2008 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Regnskab for første halvår 2008

Regnskab for første halvår 2008 Pressemøde Regnskab for første halvår 2008 7. august 2008 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005 Pressemøde Årsregnskab 2004 10. februar 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 1. maj 2007 DANSKE BANK 1. kvartal 2007 1/36 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Beretning 4 Resultat 5 Kapital og solvens 5 Balance 6 Incitamentsprogrammer

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 15/ august DANSKE BANK 1. halvår /44

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 15/ august DANSKE BANK 1. halvår /44 Halvårsrapport 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2007 9. august 2007 DANSKE BANK 1. halvår 2007 1/44 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Beretning 4 Resultat 5 Kapital og solvens 6 Balance 6 Ledelsesændring

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1 (velkommen til pressepræsentation) Tak, fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006 2005 blev endnu et godt år for Danske Bank koncernen. Ikke kun fordi årets resultat var det hidtil bedste i Danske Banks 135 årige

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2007

Kvartalsrapport kvartal 2007 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2007 30. oktober 2007 DANSKE BANK 1.-3. kvartal 2007 1/37 3 Ledelsesberetning Danske Bank koncernen 3 Hovedtal 4 Regnskabsberetning 4 Resultat

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen Pressemeddelelse 13. juli 213 Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen En aktuel analyse af de første 7.5 212-regnskaber fra danske byggevirksomheder viser en markant indtjeningsfremgang på næsten

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011 Pressemøde Årsrapport 2010 10. februar 2011 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Henvisninger til det planlagte aktieudbud i denne rapport

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger Beslutningsforslag nr. B 88 Folketinget 2011-12 Fremsat den 15. maj 2012 af Hans Kristian Skibby (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 29-04-2014 1 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Adm. direktør Karen Frøsig, bankdirektør Bjarne Larsen og bankdirektør Jan Svarre Telekonference, 30. april 2014. 29-04-2014 2 Agenda Regnskabet for 1. kvartal

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002 Velkommen til analytiker- og investormøde Torsdag den 22. august 2002 1. halvår 2002 Vækst i indtægterne vanskeliggøres af markedsmæssige forhold Omkostningerne falder som planlagt Tab og hensættelser

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Forretningsområder. Forretningsområder

Forretningsområder. Forretningsområder Forretningsområder Forretningsområder RESULTAT FØR SKAT (Mio. kr.) 2005 2004 Indeks 05/04 Andel 2005 Bankaktiviteter Danske Bank 5.767 3.481 166 32% Bankaktiviteter BG Bank 1.782 1.462 122 10% Bankaktiviteter

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004 Årsrapport 23 Regnskabspræsentation København, 5. februar 24 Agenda Side 1. Resumé af 23 3 2. Finansielle hovedtal 4 3. Udvikling i regnskabsposter 6 4. Kapitalstruktur 1 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

INDTÆGTER Mio. kr. 2008 2007. RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN Mio. kr. 2008 2007

INDTÆGTER Mio. kr. 2008 2007. RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN Mio. kr. 2008 2007 FORRETNINGSOMRÅDER INDTÆGTER Andel (pct.) 2008 Andel (pct.) 2007 Bankaktiviteter Danmark 20.993 19.459 108 49 43 Bankaktiviteter Finland 4.708 4.278 110 11 10 Bankaktiviteter Sverige 2.953 2.657 111 7

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 9. marts 2011 AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Indledning 2010 har været præget af en yderst udfordrende markedssituation og faldende priser. På trods af dette

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Nykredit fremsætter anbefalet købstilbud på Forstædernes Bank. Pressemøde - mandag den 15. september 2008

Nykredit fremsætter anbefalet købstilbud på Forstædernes Bank. Pressemøde - mandag den 15. september 2008 Nykredit fremsætter anbefalet købstilbud på Forstædernes Bank Pressemøde - mandag den 15. september 2008 Velkomst og baggrund v/ koncernchef Peter Engberg Jensen, Nykredit Nykredit fik en henvendelse Bestyrelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 217 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Årsrapport 2016 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Pressemeddelelse årsrapport 2016 2 Trecifret millionoverskud i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere