Bellahøj 21st Barkings

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bellahøj 21st Barkings"

Transkript

1 Bellahøj 21st Barkings ÅRSBERETNING 2014 OG PLANER 2015

2 Gruppeblad for Bellahøj 21st Barking (b21b.dk / facebook.com/b21b.dk) Absalon Division (absalondivision.dk) Det Danske Spejderkorps (dds.dk) Udgivet 1. februar 2015 Redaktionen Mathias Madsen Foto og grafik: Morten Hatting Voltelen, Mikkel Balslev, Nathalie Holm Nielsen, Allan Ellegaard, Mathias Madsen, Marie Willumsen Forsiden Der vandres på juniorernes sommerlejr på Kulsø Spejdercenter i Bellahøj 21st Barkings ÅRSBERETNING 2014 OG PLANER 2015 Foto: Morten Hatting Voltelen

3 Indhold 3 Indhold 4 BellaSpejd Medlemsudvikling i Spejdergruppen 6-7 Statistik for Grupperådsmøde d. 1/ GL beretning og planer Bestyrelsens beretning og planer Mikroernes beretning og planer Miniernes beretning og planer Juniorernes beretning og planer Troppens beretning og planer Sirius II s beretning og planer 28 Bobs beretning og planer Udviklingsplan Resultatopgørelse 2014 samt Budget

4 BellaSpejd 2015 BellaSpejd 2014 Søndag d. 1. marts - Kl Kom og oplev hvad dit barn laver til spejder Søndag d. 1. marts kl BellaSpejd er dagen hvor I forældre kan være med til spejderaktiviteter sammen med jeres børn - planlagt og udført af spejderne selv. Samtidig får I mulighed for at høre om gruppens planer og udfordringer samt at påvirke jeres børns spejderfremtid. Vi mødes kl. 13 ved spejderhytten hvorefter der vil være et lille løb i området. Derefter er der forældremøde (Grupperådsmøde) på Vandrehjemmet lige ved siden af hytten. Under mødet bliver børnene underholdt i hytten. Det er vigtigt at I møder op sammen med jeres spejderbørn (og evt. deres søskende) så vi alle får en god oplevelse! Vi skal både være ude og inde så husk tøj efter vejrudsigten. Alle børn der kommer får et BellaSpejd-mærke til uniformen. Tilmelder I jer inden d. 19. februar på b21b.dk/bellaspejd2015, er dit barn sikret et af de eftertragtede BellaSpejd-mærker og vi kan love at der vil være nok kaffe til forældrene

5 Medlemsudvikling i Spejdergruppen De seneste år er Bellahøj 21st Barking vokset i medlemsantal og vi har her forsøgt at skabe et overblik over udviklingen i henhold til grenene samt et par generelle indblik. Statistikken er baseret på Blåt Medlem og indblik fra b21b.dk. Medlemsudvikling fordelt på enheder Medlemsudvikling fordelt på køn - 5 -

6 Statistik for spejdere meldte sig ind i Bellahøj 21st Barking Vi måtte imidlertid også sige farvel til 45 spejdere 38 spejdere tog på kursus for at udvikle sig Fordelt på hele landet, tog spejderne på ledelseskurser, PLan og Puf - 6 -

7 Statistik for spejderarrangementer var gruppens spejdere på Kønsfordelingen på gruppens spejdere er stort set lige 41.5% 58.5% - 7 -

8 Grupperådsmøde d. 1/3 Bellahøj 21st Barking afholder grupperådsmøde, generalforsamling, i forlængelse af BellaSpejd Søndag d. 1. marts 2015 kl.15-16:30. Vandrehjemmet - Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj Grupperådet består af medlemmer der er fyldt 15 år, forældre til medlemmer under 18 år og bestyrelsen, der alle har stemmeret. Vi skal høre om de kommende planer for grenene, gruppesommerlejren, status om hytten, godkende gruppens regnskab og budget, samt vælge medlemmer til bestyrelsen. Under mødet vil der være aktiviteter for spejdere og søskende ved og i hytten. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning fra ledergruppen og bestyrelsen. 3. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid. Herunder gruppens planer for 2015, budget for 2015 og fastsættelse af medlemskontingent. Samt information om hyttesituationen. 6. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg til bestyrelsen; ledere, unge, civil bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8. Valg af B21B s 2 repræsentanter til Korpsrådet. 9. Valg af B21B s 5 repræsentanter til Divisionsrådet. 10. Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant. 11. Evt. Forslag, der ønskes behandlet på grupperådsmødet, skal være, formanden i hænde senest 14 dage før mødet. Forslagene skal være Grupperådet i hænde senest 1 uge inden mødet. Der er til dette års grupperådsmøde flere der genopstiller og til nogen skal vi sige farvel. Vil du høre mere om arbejdet i bestyrelsen, Divisionsrådet eller Korpsrådet, er du meget velkommen til at kontakte GL Peter Falk: eller BSF Helle Gammelgaard: På vegne af bestyrelsen BSF Helle Gammelgaard - 8 -

9 GL Beretning Dette år har gruppelederne arbejdet videre med at sikre komplet bemanding af ledelse i alle grene - et altid levende område. Der er kommet en del nye ledere til - både udefra samt fra egne rækker. Det er altid en fornøjelse at se, at så mange gerne vil lægge den megen tid og kræfter i dette arbejde - det er det, der gør vort spejderarbejde så godt og har fået gruppen til at vokse til nu næsten 200 medlemmer! På lederturen i marts undersøgte vi bl.a. hvad der inspirerer os ledere til at være spejdere - og hvad i arbejdet, der giver energi til endnu mere. De væsentligste energi-kilder er (selvfølgelig) aktiviteterne med de mange glade børn & unge - men også spejdersamvær med de andre ledere. Det sidste har lederne mulighed for at dyrke aktivt i BellahøjOldBoys-klanerne, men vi har nu også sat fokus på, at lave egentlige spejderaktiviteter kun med lederne. Året igennem har vi holdt fællesledermøder ca. månedligt. Møderne er vigtige for at koordinere alle aktiviteter i gruppen, og der plejer at være god opbakning fra alle grene, selvom der er en del administrativ bænkesidning over disse træf. Vi har haft individuelle ledersamtaler med ca. halvdelen af lederne i løbet af efteråret. Vi har også været aktive med arrangementer i divisionen, og Peter var overordnet koordinator på årets Super-divisionsturnering med godt 300 deltagere, hvor vi også deltog med mini, junior og trop. Gruppeturen ved Colleruphus i august var igen en god samling og sæsonstart med opryknings-festivitas og bekæmpelse af onde banditter. Tak til de mange forældre, der deltog søndag - og tak til madholdet, der igen i år sørgede for god bespisning af de mange deltagere. Vi fik aldrig noget flyttebøvl at kæmpe med i 2014, da vi har fået forlænget vores tålte ophold i den gamle den vaklende hytte, senest frem til sommeren Spejderhilsen GL Peter Falk & GL Iben Bruun-Aamodt - 9 -

10 GL Planer Lederturen 2015 planlægges med fokus på spejderaktiviteter for lederne i fællesskab - det bliver med friluftsliv i centrum afholdt som en hike på Söderåsen. Vi fortsætter med individuelle ledersamtaler i foråret....og med at sikre, at der er den nødvendige bemanding i ledelserne i alle grene - et evigt aktuelt emne. Sommerlejren 2015 bliver en større indsats også fra GL erne: det bliver en gruppesommerlejr sammen med vore engelske venskabsspejdere. Lejren holdes som teltlejr på Gurredam Spejdercenter med efterfølgende Home Hospitality - privat indkvartering - hjemme hos spejderfamilierne. Når sæsonen starter igen i august (uge 34), holder vi den traditionelle gruppetur 21-23/8....og gennemgående kan vi sige om 2015: det væsentligste arbejde bliver at sikre at vort gode spejderarbejde fortsætter, når vi skal flytte ud af vores hytte - hvornår det end bliver og hvorhen det end går i evt. midlertidig opstilling indtil vi igen er i nyt hus. Spejderhilsen GL Peter Falk & GL Iben Bruun-Aamodt

11 Bestyrelsens beretning En opgørelse af året der er gået, viser til stadighed en gruppe i vækst. En vækst i antallet børn og unge der gerne vil være en del af et fællesskab, en masse sjove aktiviteter, en mulighed for at udfordre andre og selv blive udfordret. Som en tidligere leder bla. udtrykte det her for nyligt Det styrker min livsglæde og selvværd og giver en kreativ tankegang da hun blev spurgt om, hvad det betød for hende at være spejder i B21B. Hun fortsatte med Skaber venskaber og knytter bånd for livet, det bliver som en familie At gruppen har en udfordring med at vi skal flytte, den usikkerhed der har været om hvornår og hvor, har ikke været at se på vores medlemstal. Det at vi vokser, ser jeg som et udtryk for, at vi gør det rigtig. At B21B gør en forskel. En opgørelse viser også til stadighed en gruppe med stor aktivitet, det være sig de ugentlige spejdermøder, ture, kollektivuge for troppen og seniorer, deltagelse på kurser både af spejdere og ledere, samt sommerlejr. En gennemførelse af dette kræver en del planlægning, en planlægning som gruppens mange frivillige ledere er ansvarlig for. En stor tak herfra, for det store arbejde I ledere lægger i Bellahøj 21st Barking. En del planlægning har der også været i bestyrelsen. Vi har holdt 6 bestyrelsesmøder. Her har vi bl.a været med til planlægning af juletræssalg, sammen med et par ekstra hænder fra forældrekredsen. Et juletræssalg som er gået over alt forventning, med meget stor opbakning fra forældre. Uden denne opbakning ville det ikke have været muligt. Derudover har der bla. været koordinering af salg af lodsedler i foråret, bemanding af saftevandsposten på Oak City Rally og hjælp ved fastelavn på Brønshøj Torv. Ikke at glemme en kold og hyggelig lørdag ved vandtårnet på Brønshøjvej i december. At tænde lys på vandtårnet håber vi bliver en tilbagevende begivenhed, som vi kan gennemføre i samarbejde med Brønshøj - Husum Lokalråd. Vi har løbende fået gennemgået regnskab, lagt budget for det nye, hørt om status for hyttevagterne og hørt om det daglige arbejde i grenene. Vi har også taget stilling til Korpset udviklingsplaner frem mod Spejder skal gøre indtryk er overskriften, med fokus på Børn leder børn, Friluftsliv og Ledelsesudvikling. 3 områder som B21B kan sætte kryds ved. Arbejdet med at finde et nyt sted, kontakt til Københavns Kommune, brainstorm

12 Bestyrelsens beretning om ønsker og behov til en ny hytte, hjælp til ansøgninger og samarbejdet med ONV-tegnestue om en ny hytte, har bestyrelsen på flere måde været en del af. Dette arbejde fortsætter i tæt samarbejde med de frivillige forældre, tidligere medlemmer, ledere og gruppeassistenter, der lægger et stort arbejde i Hytteudvalget og Fundraisingudvalget. Arbejdet med at være en gruppe i udvikling, at sikre en ledergruppe der er stor nok, at fundamentet for at flere kan sige Det styrker min livsglæde og selvværd, samt at jeg er med til at skabe venskaber for livet er til stede fortsætter i tæt samarbejde mellem bestyrelsen, ledergruppen, spejdere og forældre. På bestyrelsens vegne BSF Helle Gammelgaard

13 Mikroernes beretning I 2014 blev der omstruktureret lidt i mikroernes årsforløb, sådan at både gamle og nye mikroer har taget et nyt mærke fra korpset, God kammerat. Det lægger vægt på kammeratskab og det at være en god ven og samarbejde godt i patruljen. Derudover arbejder mikroerne generelt med udeliv og helt grundlæggende praktiske spejderfærdigheder. De gamle mikroer var på 2 ture i foråret, og har taget flere mærker, bl.a. Klar dig selv, kommunikation og sundhed. Sommerlejren gik i år til Gurredam Spejdercenter (ved Gurre), 3 overnatninger i højt solskin og med nye aktiviteter og lejrarbejde. Det nye hold har været afsted i Hareskoven på 5 km vandretur, fulgt af en enkelt overnatning i vores egen hytte i november. De har taget knivbevis og er i gang med håndværk. I 2014 har der været lidt ind- og udskiftning i lederteamet, som har bestået af 5 personer hele året. Ata måtte desværre træde ud efter sommerlejren, hvor Mikala kom tilbage efter en forår/sommerpause. Hun er rejst igen her januar 2015, men kan til gengæld lære os en masse vildmarkstips, når vi ser hende igen engang til sommer. Heldigvis kunne vi trække Kristoffer, Nicolais lillebror, med på holdet, sådan at vi pr. januar 2015 er Iben, Nicolai, Mikkel. Kristoffer. I forbindelse med Gruppeturen rykkede 19 mikroer op til minierne, og vi blev derefter ledere for 24 nye mikroer i patruljerne Ugler, Geparder, Løvepåfugle og Blodtørstige Sommerfugle. Som vanligt er der blevet holdt forældremøde om sommerlejren og i september ved de nye mikroers start i gruppen

14 Mikroernes planer I 2015 er der programsat 2 hele weekendture, dvs. med 2 overnatninger, for mikroerne. De skal prøve at ligge i spejdertelt for første gang til maj. Aktivitetsforløbene er planlagt, og årsprogrammet er udsendt til forældrene sammen med mailliste. Vi er heldige fortsat at have vores hytte og de muligheder, den giver. Til sommer kommer mikroerne med i 4 dage på Gruppesommerlejren i uge 31, på Gurredam Spejdercenter, sammen med vores engelske venskabsgruppe. Vi skal selvfølgelig ikke rende rundt med de store spejdere hele tiden, men lederne regner med, at mikroerne vil få en masse ud af at møde englænderne, nu hvor der er indført engelsk allerede fra 1. kl. Vi skal lære en engelsk lejrbålssang eller to som forberedelse til lejren - sammen med alle mulige spejderfærdigheder, selvfølgelig. Til august sender vi som altid hele flokken af friske spejdere op til minierne i forbindelse med Gruppeturen, og gør klar til at møde vores nye mikroer

15 Miniernes beretning I minigrenen startede vi året med at se lidt ud i verden. De allerførste møder stod nemlig på at høre lidt om spejderhjælpen og hvordan det er at være barn og ung i Myanmar. De efterfølgende vinter- og forårsmåneder, stod den på at få finpudset nogle af de mere klassiske spejderfærdigheder. Vi lærte blandt andet orientering, lejrliv samt natur og klima. Årets første tur var i februar. Her var vi på en lille sviptur i vores egen hytte, hvor spejderne selv havde været med til at planlægge og købe ind til dele af turen. Her fik vi god mulighed for at prøve det af som vi havde lært under orienterings forløbet, med o-løb ved degnemosen og øvelse i at gå efter kort i lokalområdet. I april månede tog vi til Egemosen for at deltage i divisionsturneringen hvor vi havde hele 4 patruljer med, der alle klarede sig rigtig godt. Det var også her vi fik konstaterede at Bellahøj 21st Barking har divisionens stærkeste minier, da vi tog både 1. og 2. pladsen i den traditionelle tovtrækningskonkurrence. I maj måned deltog vi i Oak City Rally med med 3 flotte sæbekassebiler som minierne selv havde designet og malet. Årets sommerlejr gik i år til Gurredam spejdercenter sammen med mikroerne. Her havde vi 5 rigtig hyggelige dage, som blandt andet bød på, klatring, 10 km tur til Helsingør, fællesdag og lejrbål. Efteråret startede med Gruppeturen, hvor vi måtte sige farvel til alle dem der skulle rykke op til juniorne, men samtidig bød vi en masse nye velkommen. Mange rykkede op fra mikro, men også mange fra vores venteliste startede, således at vi på det første møde i september var 36 spejdere. De første 3 møder gik derfor med at sikre at alle var helt skarpe til det med kniv, sav og bål, så vi var klar til at tage afsted på minitræf og hjælpe høvding Sitting Scout med at få sit land tilbage. Efteråret gav os også mulighed for at blive klogere på lokalområdet og spejderkorpset, da vi tog mærket kultur og samfund, som blandt andet betød vi var på besøg på politistationen og lærte lidt om vores engelske venskabsgruppe. Vi sluttede året af med at sy en personlig bestikpose, som alle blev super flotte. Efter sommerferien måtte vi desværre sige farvel til Tina som flyttede til Jylland. Vi fik dog i stedet to andre seje ledere da Martin og Jacob startede

16 Miniernes planer I 2015 vil vi fortsat arbejde meget med princippet børn leder børn, da store dele af møderne vil tage udgangspunkt i at minierne arbejder i deres patruljer og der vil forsat være fokus på at støtte patruljeledere og assistenterne. Vi starter derfor januar op med at tage forløbet en god kammerat. Årets første tur går til hytten Hellerud, hvor vi skal finde vores indre agent fremog mon ikke vi får mulighed for at afprøve en masse af de koder og hemmelige tegn I har lært inden. I løbet af året vil vi komme til at arbejde med forløb som stjernetid, klar dig selv, samt sørger for at vi hos minierne bliver super skrape på de mere klassiske spejderfærdigheder så som bål, knob, pionering og lejrliv. Vi vil derfor været helt klar til at have en fantastisk sommerlejr. Sommerlejren går til Gurredam sammen med resten af gruppen i uge 31. Her får vi også besøg af vores engelske venskabsgruppe. Til efteråret glæder vi os selvfølgelig til at byde alle de nye velkommen, tage på gruppetur, minitræf og vores egen tur. På ledersiden kommer der i 2015 til at ske lidt. Maria kommer til at holde en lille pause pga. af studie og Mie stopper som grenleder

17 Juniorernes beretning I juniorgrenen brugte vi første halvår på at gennemgå alle de klassiske spejderfærdigheder bl.a.: 1. hjælp, orientering, bål og rafter, blandet med en masse sjov og ballade, som Støvledance, bårestaffeter og andre sjove lege. Den første tur lå allerede i januar, hvor vi ud over at snakke om og prøve rigtig orientering, også havde tid til at lege smugleleg, og finde iskrystaller. Turen i foråret var dedikeret til træning til divisionsturneringen, så den stod på teltslagning, køkkebordsbygning, madlavning og et lille dagsløb i skoven. Med al den forberedelse var det en fornøjelse at have 28 juniorer fordelt på 5 patruljer med på divi, selvom vi ikke fik nogen på podiet. I løbet af foråret havde vi også 3 spejder på PUF, og vi håber på at få endnu flere afsted i Efter divi var det tid til forberelser til Oak city, hvor vi deltog med 3 vogne, hvoraf en kom på en 9. plads i juniorkategorien. Efter Oak city nåede vi at arbejde lidt med natur, og hvordan man klarer sig selv, inden vi planlagde et møde for minierne, og gjorde klar til sommerlejren. Sommerlejren gik til Kulsø Spejdercenter, og vi fik både leget med tømmerflåder, renset friske fisk, badet og leget med kulsø. Derudover var der hike på enten 20 eller 30 km, og masser lejrliv

18 Juniorernes beretning Umiddelbart efter sommerferien var det tid til gruppetur, hvor vi afgav ca. lige så mange som vi fik op, hvilket betød at vi pludselig havde flere 2. års juniorer end 1. års juniorer. Vi benyttede oprykningen til at fokusere på patruljerne, og gennem forløbet en god kammerat at ryste spejderne bedre sammen, og lære lidt om samarbejde og kommunikation. Vi indførte også konceptet Månedens knob så man ikke går og glemmer alle de forskellige knob, og samtidig lærer nogle nye. I starten af oktober var vi desuden en tur på Hogwarts sammen med resten af divisions juniorer, hvor vi stiftede bekendtskab med trolddom og Quidditch. Et andet koncept vi testede var at tilbyde spejderne selv at vælge mellem 8 forløb lederne havde udvalgt. 4 af disse blev oprettet, og så brugte spejderne 3 møder på hhv. at snitte deres egen dolk, arbejde med rafter og besnøringer, survival- eller sportyspejd. Årets sidste forløb handlede om mad og sundhed og startede med at tage frakkerne af fasaner, og lave suppe af dem, og sluttede med at spejderne i patruljer selv købte ind og lavede mad på årets sidste juniortur, hvor der også var 2 spejdere der midlertidigt lånte deres en støvle ud til forskellige sumpe. I foråret bestod juniorledelsen af Astrid, Birgitte (Pudmini), Dennis, Folmer, Jens (Bæverfar) og Morten. Efter sommerferien tog Pudmini en pause fra juniorarbejdet, og vi fik i stedet Lene, kæreste med Gruppeassistent/Polaris Allan, med på holdet. I slutningen af året kunne vi også byde Magnus (Gnist) fra sirius velkommen. Foto: Morten Hatting Voltelen

19 Juniorernes planer I 2015 kommer der til at ske en del på ledersiden, eftersom at Astrid, Bæverfar, Folmer og Dennis, i forskellig grad bliver nødt til at skrue ned for juniorarbejdet, grundet deres studier. Derfor kommer vi til at omstrukturer ledelsen en smule, og arbejde mere med faste mødevikarer, således at vi har hænder nok på møderne. Indholdsmæssigt kommer 2015 til at kredse om de samme emner som 2014, men helt sikkert med nye aspekter og del elementer, således at spejderne stadig er skarpe til 1. hjælp, orientering og alle de andre spejderfærdigheder, ud over al de gakkede aktiviteter, vi nok skal få flettet ind. Vi vil i år forsøge at trække mere på eksterne ressourcer, og få disse til at hjælpe os med enkelte aktivitere, både for at aflaste ledergruppen, men især for at få folk der eksperter i fx 1. hjælp, brandbekæmpelse osv. på banen. Vi håber også på at kunne tage på ekskursion til fx politistationen eller svømmehallen. Vi har af flere årsager ændret på antallet af arrangementer, således at vi i foråret afholder/deltager på et PLA-arrangement (muligvis i divisionsregi), en juniortur, divisionsturneringen og Oak city. Vi håber også at sende mange på PUF *, som ligger i Store Bededagsferien. Til sommer skal vi med resten af gruppen og vores engelske venner på sommerlejr på Gurredam.Efter sommerferien skal vi sige farvel til ca. 20 juniorer, som rykker op til troppen, og vi forventer at få et lignende antal oprykkere fra minierne. Også efteråret bliver travlt med juniortræf og en juniortur - måske der også bliver et lille PLA-arrangement? * (PUF er et tilbud for spejdere mellem 11 og 12 år. PUF står for Patruljeliv, Udvikling og Friluftsliv og henviser også til det at få et puf i den rigtige retning)

20 Troppens beretning 2014 var fyldt med et hav af spændende oplevelser for troppen. Således startede vi året ud med at sende størstedelen af troppen på adventureløbet Dinizuli. Selvom det var en meget kold januar-weekend var der stor opbakning til turen og på Grupperådsmødet i marts fik vi taget nogle af vores erfaringer med derfra og vist resten af gruppen hvordan man bygger en kran. Hvert andet år afholder troppen DITEVS * - og dette forår bar således præg af en del patruljekonkurrencer ud over det sædvanlige. I tropsledelsen har vi et stort fokus på anerkendende ledelse, hvorfor vi fokuserede på ikke at fratage point for ringe præstationer, men i stedet give point for de elementer vi fandt værdifulde. For at illustrere betydningen af pointene, valgte vi at uddele fysiske dukater, som passede i patruljens helt egen sparegris. Blandt de mange konkurrencer var der fokus på planlægningen af egne patruljeture, hjemmelavede musikvideoer og lækker mad under IPMK. Som afslutning på dette forløb fik patruljerne lov at smadre deres sparegrise og tælle point - vinderen i 2014 blev Glenter, omend de resterende patruljer ikke var langt fra :) Udover DITEVS var der i foråret en større radisepatrulje på Påskekursus. Turen gik til Forlev Spejdercenter i det midtjyske og de havde efter sigende en rigtig god oplevelse. På Divisionsturneringen i maj kom der ingen præmier med hjem, men vi havde 3 seje patruljer af sted som uden tvivl blev rystet lidt bedre sammen. Vores samarbejde med englænderne har i mange år betydet at det har været svært at lægge tropssommerlejre uden for Danmarks, Sverige eller Englands grænser. I år så vi derfor muligheden for at udfordre os selv på dette punkt. Med et udgangspunkt i en lejrpris under 2000 kr., fandt vi en masse interessante muligheder i Letland. Det var fedt at se opbakningen blandt spejdere og ledere - for der var vist ikke mange af os der egentlig vidste hvad Letland havde at byde på. For os ledere lå der en spændende udfordring i nøje at planlægge alle aspekter af turen, for udgangspunktet var at vi skulle se en masse og kunne bære både egen og fælles bagage undervejs. Både sprog-barrieren og manglen på internet gjorde det endnu mere essentielt at vi havde kortlagt ruter og aktiviteter efter bedste evne. Selvom Letland ikke er meget sydligere end Danmark, fik vi alligevel et chok da vi ankom i Riga. 34 graders varme ankom vi i og de første dage blev der gået en hel del, da vi skulle bevæge os nordpå til Cesis. Her tog vi en velfortjent * Forkortelsen for DITEVS er hemmelig :)

21 Troppens beretning dukkert, fejrede Eriks fødselsdag og blev mødt af de første ubehøvlede hvepse. Det skulle vise sig at der var en hel del flere hvepse i resten af nationalparken. I Ozolkalns tog vi på Go High træklatring, klapsede lidt hvepse, badede og hoppede i kanoerne for at sejle ned langs Gauja. Det var stadig utroligt varmt. Nord for Ligatne blev vi mødt af et kæmpe regnvejr samtidig med at vi gik til lands for at overnatte samt aflevere vores kanoer. Når det ikke har regnet i flere dage er jorden utroligt, tør, hvilket betød at vandet flød rundt i lejren. Kun et enkelt telt fik dog vand indendørs. Aftenens trangia-ret, Pasta Puttanesca, blev lettere besværliggjort af at regnvejret var blevet erstattet af velvoksne hagl. Havde man ikke fået gang i gasblusset inden haglvejret var det mere eller mindre umuligt at komme i gang. En times tid derefter var det dog stilnet af og alle fik lavet nogle lækre retter - og ansjoser blev stort set anerkendt som værende ok at putte i maden :) Dagen efter tog vi en rask heik til Ligatne for at proviantere og se lidt mere af nationalparken. På turen tilbage mod vores campsite bemærkede vi et par overraskelser i skovbunden. Regnen den foregående aften og nat havde vækket svampene i skoven til live og et ihærdigt team sørgede nu for at samle svampe ind til aftenens ret, Risotto. Inden vi forlod nationalparken, fik vi lige klapset lidt flere hvepse og kunne nu bruge den halve dag på at finde tilbage til Riga med det offentlige. I Ligatne viste det sig at deres lokale busser var af en lidt mindre størrelse, så halvdelen af tropsspejderne og tre ledere måtte gå 5-6 km til nærmeste togstation. Da vi ankom til Riga tidligt på aftenen for at lave aftensmad, var det tydeligt at søvnen var tiltrængt. Den følgende dag havde tropsledelsen arrangeret et fint lille byløb for patruljerne, så de frit kunne inspicere bylivet i Riga. Aftenen inden hjemrejsen afholdte vi et klassisk knæklys-lejrbål - hvor vi blev omringet af myg i hobetal. Det var uden tvivl en flok trætte men glade tropsspejdere og -ledere der vendte hjem til Danmark igen den følgende aften. Og det er bestemt ikke sidste gang at vi drager mod ukendte territorier uden for Danmarks grænser. Opstarten af spejderarbejdet i efteråret bar præg af en gruppetur hvor vi sagde farvel til de ældste og tog imod en større flok fra juniorgrenen. I efteråret stod temaet på natur, hvor spejderne særligt fik identificeret, spist og brugt naturen på forskellig vis. Nogle få tropsspejdere fra gruppen drog til Vestsjælland på adventureløbet Nathejk. I slutningen af september rykkede hele troppen ind på Herbergvejen 4 for at holde kollektivuge, hvor der blev lavet mad sammen, lavet lektier, hygget og samarbejdet om dagligdagens gøremål. Det er muligvis sidste gang vi har haft mulighed for at afholde en kollektivuge for troppen på Herbergvejen 4. For andet år i træk deltog vores trop på S-togsløbet i oktober, hvor en af patruljerne (omend forsinket) faktisk endte med førstepladsen! I uge 42 sendte vi en større flok tropsspejdere på PLan-kurser rundt omkring i

22 Troppens beretning landet - nogle tog til Midtjylland, andre Fyn eller Sjælland. Fælles for dem alle var at de kom hjem med gode oplevelser og en beriget gejst for at lave endnu federe spejderaktiviteter. Selvom det var blevet november, trodsede en floks spejdere fra Bellahøj vejrforholdene og tog med en leder af sted på divisionens eget mini-adventureløb Stabspatruljeløbet. En af vores målsætninger i troppen er at forbedre tropsspejderne førstehjælpskundskaber. Det valgte vi at følge op på ved at indhente eksterne førstehjælpsinstruktører ind til en weekend for at give radiserne et 12 timers førstehjælpskursus. Den viden radiserne har fået her, håber vi stadig sidder fast når vi til foråret 2015 har sat førstehjælp på programmet for resten af tropsspejderne

23 Troppens planer I 2015 har vi to store målsætninger. At forvandle en masse positive udvikling til en generel positiv kultur, samt at få lavet en fantastisk sommerlejr, der redefinerer vores venskabssamarbejde så vi får så meget ud af det som muligt. EnglÆndersommerlejr I år holder gruppen for første gang i umindelige tider en egentlig gruppesommerlejr. Dette giver helt nye perspektiver for hvad man kan bruge en sommerlejr til, og denne udforskende indstilling har også fundet vej til Englændersamarbejdet. Der findes pt. nogle ret faste forståelser af hvad en sommerlejr med englændere indebærer, hvad man kan få ud af den og hvordan englændere er. Disse forståelser vil vi forsøge at tage op til revision, beholde det der giver energi og ændre det der gør os trætte. Spejderne skulle derfor gerne opleve en sommerlejr hvor: Alle har noget at lære hinanden. Man kan undres og fascineres af vores forskelligheder, uden at blive frustreret over dem samtidig. Patruljerne kan performe på samme niveau som de er vant til. De få gavn af samværet med resten af gruppen på nye og spændende måder. Dertil kommer selvfølgelig en masse andre gode ting, som vi er vant til af få med fra spejder helt generelt :) Fastholdelse Vi mærker at mange af vores ideer, som blev søsat for et par år siden, nu har rodfæstet sig og føles meget naturligt. Men netop derfor er vi meget opmærksomme på ikke hovedkulds at kaste os over en mængde nye initiativer. Vi har brugt mange kræfter på at have meget selvstændige og stabile patruljer, god kontakt til patruljeledelserne, egne patruljer på adventureløb, høj deltagelse på egne tur og lejre etc., så det skulle vi gerne undlade at tabe på gulvet. Vi vil derfor fortsat sørge for at Holde faste radisemøder en gang om måneden Opfordre til og gøre det nemt at tage på adventureløb med andre fra troppen. Apokalypseløbet og Zaxsez er allerede på paletten og ser ud til at få deltagelse af Bellahøj

24 Troppens planer Støtte, men ikke styre planlægning af patruljeturene. Forårets patruljetur ser ud til at være godt på vej i alle patruljer uden større indblanding fra vores side. Gøre det fedt at tage ansvar ved at tilbyde arrangementer særligt for radiserne. I år får vi 9 ud af vores 12 radiser med på Forlevs påskekursus hvilket plejer at være et blast! Gøre noget særligt ud af de, efterhånden få, ture som kun for Bellahøjs trop. Vandreturen til Söderåsen som var en kæmpe succes i 2013 vil blive gentaget med mindre modifikationer. I år kobles den kraftigt sammen med at vi gerne vil tage mærkerne Udeliv og Stormkøkken Hjælpe patruljeledelsen til at planlægge og afvikle relevante og interessante aktiviteter for patruljen. Førstehjælpskurset i november skulle gerne give radiserne en solid og tryg platform at kunne lave aktiviteter ud fra, idet at forårets tema er førstehjælp. En smule nyt Enkelte forskelle vil der dog være at spore i dette spejderår. Radiserne har efterspurgt mere tid til til egne projekter og mulighed for at planlægge noget længere ud i fremtiden. Vi vil derfor sørge for rigeligt med luft i programmet, så man i vid udstrækning selv kan disponere over sine patruljemøder. Vi håber derudover at radiserne vil tage den udleverede patruljemødeoversigt til sig. Vi vil gøre en smule mere ud af at snakke med spejderne om at tage på PLan, så vi kan komme tilbage på samme høje deltagelsesniveau vi kender fra tidligere. Divisionens arrangement Stabspatruljeløbet er i år blevet erstattet af en gammelt koncept som hedder Spejdertræf - et arrangement tropsledelsens medlemmer har mange gode minder fra og glæder sig til at se komme igen! Slutteligt har tropsledelsen den ydmyge forventning at Bellahøj render med årets tropsdivi. Hvis ikke vores spejdere vinder divisionsturneringen, kan det kun betyde, at nogen har snydt og udviklet en slags overmenneskelig superspejder

25 Sirius II s beretning Vi har igennem det forgangne år sagt farvel til et par medlemmer, nogle af dem er rykket videre op i BOB, mens andre har lagt deres fokus på at lave spejderkurser eller lignende. Heldigvis har vi også fået en del nye spejdere op fra troppen, vi har sendt nogle afsted på efterskole og fået et par stykker hjem fra efterskole. Så en stor del af klanen er blevet skiftet ud. Tilbage i januar havde vi en herlig rystesammen tur, hvor vi under temaet agenter lavede aktiviteter som at skyde med luftgevær og pusterør, og tog på kasino ligesom James Bond. En hyggelig tur hvor vi fik rystet de nye fra brønshøj-husum ind i klanen. I marts afholdt vi vores kollektiv uge, som vi har gjort de sidste par år. Her flytter klanens medlemmer deres hverdag ind i hytten, hvor vi lever og bor sammen i en uge, som altid sluttede vi ugen af med en brag af en fest. Foråret bød som det plejer på en masse gengangere, her i blandt traditionsrige helligdage. Vi startede med en altid hyggelig påskefrokost, hvor vi denne gang var hjemme hos Maria. Her havde vi en hyggelig aften, med sild, snaps, fiskefileter og hvad

26 Sirius II s beretning der ellers høre til. Ligesom alle andre år er Kristi Himmelfart lig Skovtur i dyrehaven, med alle i det gamle område 2 (jeps, det hed det før divisionerne) seniorer og andet godt folk. I år var temaet: Hvad vil du være når du bliver stor. Så kom sommeren så småt ind fra højre, og lige pludselig gik det op for de kære folk i sirius, at der skal planlægges sommerlejr. Så i sidste øjeblik, lige før vi skulle afsted lykkedes det os at planlægge, en helt igennem hyggelig kanotur til polen. Hvor vi fik prøvet to helt forskellige standarder af færger, og lært at varerne i Netto stadig er danske i Polen. Tak til alle der gav en hånd med planlægningen! Det var en succes. Tilbage kom vi fra sommerferie, og det var tid til endnu en klantur. Denne gang med Bryllups tema, og sikke et bryllup det var! Med taler, dans, og lækker mad. Vi i klanledelsen takker for et dejligt år, og glæder os til at komme igang med det næste! Men vi må desværre også meddele at der er et par stykker af os i klanledelsen, der siger farvel (i hvert fald for lidt tid) Mikala tager til Norge, hvor hun skal lære at stå på telemarken. Martin tager en tur til Tyskland, for at læse et semester. Maria? Og til sidste stopper Folmer, som klanleder, hvor han takker for at have fået lov til at være klanleder, for en dejlig klan i mange år. Han vil stadig være at finde til møder, når studiet giver tid til det

27 Sirius II s planer Når vi nu har fået skiftet en stor del af klanen ud, og et par stykker mere sætter klanarbejdet på pause i (starten af) 2015, er det vigtigt at vi får givet et godt indtryk af hvad spejderarbejde kan være. Da vi har haft gode erfaringer med at holde flere fællesmøder er dette noget vi vil fortsætte med. Vi har tænkt os at planlægge en masse fællesmøder i januar og få dem fordelt ud på folk, så alle får en del af ansvaret og får mulighed for at præge hvad vi skal lave

28 Bobs beretning Året startede ud med Bobmøde i januar hvor temaet var vinter-ol. Pigerne mod drengene skulle dyste i klassiske OL-discipliner. I februar var hele BOB på tur sammen hvor temaet var det Britiske imperium. Weekenden stod her på en masse forskellige britiske aktiviteter og vi fik besøg af 3 antropologistuderende der i forbindelse med en opgave skulle observere traditioner og særpræg. Vi er sikker på at de fik masser af skrive om. I løbet af hele året har medlemmer af BOB deltaget i AdventureSpejdLigaen og derfor været på løb som fx Solaris. Vi forventer også fremtidigt at ville deltage aktivt på andre løb. Vi mener der har været god opbakning til divisionens sociale arrangementer hvor BOB har deltaget og gruppeledelsen, samt bestyrelsen har støttet op om arrangementerne på lige fod. Nogle fra BOB tog på sommerlejr hvor de var rundt i Danmark, andre havde et par gode dage i Danmarks hovedstad. U.S.B. er et elektronisk spejderløb hvor alle kan være med, her har vi i år deltaget og kom afsted med en 2. plads ved første deltagelse. På seniortræf var både BOB og de andre unge seniorer godt repræsenteret. Ligeledes har vi gjort en indsats for at støtte godt op om gruppens arrangementer og vil i det nye år fortsætte med at støtte op om dem så godt som vi kan. Vi glæder os til at tage imod de nye medlemmer efter sommerferien

29 Udviklingsplan 2015 I Bellahøj 21st Barking ønsker vi hele tiden at udvikle os - således har vi i år 3 vigtige fokusområder for vores gruppe. At få sat ord på spejderlivet, at opnå en stor deltage på vores gruppesommerlejr og at sikre et fortsat godt spejderarbejde i nye rammer. Udviklingsperiode Grupperådsmøde 2015 til Grupperådsmøde 2016 Få sat ord på spejderlivet i Bellahøj 21st Barking Med udgangspunkt i B21B s værdier, vil vi udstikke retning for vores spejderarbejde. Ved at få sat ord på det ellers uudtalte og få fat i de gode citater der kan styrke B21B s identitet, så vi kan blive bedre til at fortælle, hvad det gør det at være spejder i B21B til en fantastisk oplevelse

30 Udviklingsplan 2015 Stor deltagelse på årets gruppesommerlejr Vi vil gøre det naturligt for alle at deltage i sommerlejr sæsonens vigtigste arrangement. Sommerlejren er et centralt element af årets spejderarbejde, hvor alt spejderlivet for alvor foldes ud. Det er en naturlig afslutning og den faktiske start på et spejderår at være med på sommerlejr. I år er det gruppesommerlejr i Nordsjælland med besøg af vores engelske venskabsspejdere. Vi vil arbejde på at få en deltagelsesprocent på

31 Udviklingsplan 2015 Godt spejderarbejde i nye rammer Bellahøj 21st Barking skal sikre at godt spejderarbejde opretholdes i nuværende og nye rammer. Da der vil være en overgangsperiode i andre rammer, er det vigtigt at holde fast i et attraktivt niveau af spejderarbejde, trods den udfordring det vil blive at flytte til midlertidig omgivelser. Derfor skal der forstsat være stort fokus på dette. At arbejde med disse punkter, bliver et samarbejde mellem bestyrelsen, ledergruppen og til tider forældre

32 Resultatopgørelse 2014 samt Budget 2015 Status pr. 1. januar 2015 Status pr. 1. Januar 2015 Regnsk. AKTIVER Regnskab Budget Budget T.kr. kr. kr. T.kr. T.kr. 0.2 Kassebeholdning 2, Girokonto 23, Nordea, Checkkonto 81, Nordea, PlusKonto 339, Vedrører Skippers fond -11, Arven efter K.A.Pedersen -113, , Tilgodehavende, kontingent m.v. 67, Klippekort 5, Inventar og materiel 3, Hytte & Grund AKTIVER I ALT 396, PASSIVER 18.6 Skyldige omkostninger 34, Gruppens formue: Saldo ved årets begyndelse 232, Årets resultat: Indtægter 666, Udgifter -537, , PASSIVER I ALT 396,

33 Resultatopgørelse 2014 samt Budget 2015 IndtÆgter n t t r Regnsk. Regnskab Regnskab Budget Budget T.kr. kr. kr. T.kr. T.kr. edlemskontingent: 36.0 ikro 44, ini 63, unior 67, Spe der 63, Sirius 25, B B 14, Ledere m.v. 3, I alt 282, eltagerbetaling til ture og le re: 5.5 ikro 8, ini 9, unior 26, Spe der 46, Sirius 19, B B 10, ællesture I alt 120, ffentlige tilskud: 46.8 eltagertilskud 40, Regulering foregående år 3, riftstilskud egen hytte 37, Regulering foregående år -11, Hyttele er eek-end & le re 52, Regulering foregående år Kursustilskud 52, I alt 175, Egen betaling, lange kurser 8, Renter Ekstraordinære indtægter til N H TTE 2.0 Skippers ond S Landslotteri 20, uletræssalg 48, Sæbekasseløb KK2013 5, Rydning af lager Gaver til ny hytte 4, Coop anmark K Ben in Ny id I alt 78,

34 0.3 ællesture I alt 120, Resultatopgørelse 2014 samt Budget 2015 ffentlige tilskud: 46.8 eltagertilskud 40, Regulering foregående år 3, IndtÆgter 58.2 riftstilskud egen hytte 37, Regulering foregående år -11, Hyttele er eek-end & le re 52, n t t r 25.4 Regulering foregående år Regnsk Kursustilskud Regnskab 52, Regnskab Budget 56.0 Budget I alt , T.kr. kr. kr. T.kr. T.kr. 0.0 edlemskontingent: Egen betaling, lange kurser 8, ikro 44, ini Renter 63, unior 67, Spe der Ekstraordinære indtægter til N H TTE 63, Sirius Skippers ond 25, B B S Landslotteri 14, , Ledere uletræssalg m.v. 48, , I Sæbekasseløb alt KK2013 5, , Rydning af lager eltagerbetaling Gaver til ny hytte 0.0 til Coop ture anmark og le re: ikro K Ben in 4, , ini Ny id 9, unior I alt 26, , Spe der 46, Sirius 19, B B 10, ællesture I alt 120, ffentlige tilskud: 46.8 eltagertilskud 40, Regulering foregående år 3, riftstilskud egen hytte 37, Regulering foregående år -11, Hyttele er eek-end & le re 52, Regulering foregående år Kursustilskud 52, I alt 175, Egen betaling, lange kurser 8, Renter Ekstraordinære indtægter til N H TTE 2.0 Skippers ond S Landslotteri 20, uletræssalg 48, Sæbekasseløb KK2013 5, Rydning af lager Gaver til ny hytte 4, Coop anmark K Ben in Ny id I alt 78,

35 Resultatopgørelse 2014 samt Budget 2015 Udgifter t r Regnsk. Regnskab Regnskab Budget Budget T.kr. kr. kr. T.kr. T.kr. øder materialer: 1.1 ikro 1, ini 2, unior 3, Spe der 4, Sirius 1, B B ælles 10, Startpakker 3, I alt 26, Ture & le re, kontingentbetalt 8.4 ikro 7, ini 8, unior 21, Spe der 21, Sirius 11, B B ællesture 13, I alt 84, Ture & le re, deltagerbetalt 4.3 ikro 5, ini 5, unior 24, Spe der 52, Sirius 19, B B 9, ællesture I alt 118, Le e af fremmede hytter 81, Indeholdt i turregnskaber -24, , Korpskontingent 56, ivisionskontingent 15, Lederarrangementer 6, Bestyrelsesmøder m.v. 2, Kurser 65, Totempælen 16, Porto 3, Administration gebyrer 4,

36 89.2 I alt 84, Resultatopgørelse 2014 samt Budget 2015 Ture & le re, deltagerbetalt 4.3 ikro 5, ini 5, unior 24, Udgifter 62.1 Spe der 52, Sirius 19, B B 9, t r 0.0 ællesture Regnsk I alt Regnskab 118, Regnskab Budget Budget T.kr Le e af fremmede hytter 81, kr. kr. T.kr T.kr øder materialer: Indeholdt i turregnskaber -24, ikro 1, , ini 2, unior Korpskontingent 3, , Spe der ivisionskontingent 4, , Sirius 1, B B Lederarrangementer , ælles Bestyrelsesmøder m.v. 10, , Startpakker 3, I Kurser alt 26, , Ture Totempælen & le re, kontingentbetalt 16, ikro Porto 7, , ini Administration gebyrer 8, , unior Bellahø IT i hytten Sho Team 21, , Spe der Gaver 21, , Sirius Trailerdrift 11, B B iverse materiel , ællesture 13, I Lokaleudgifter alt vedr. egen hytte: 84, Le e Ture Skatter & le re, deltagerbetalt ikro Varme & Lys El 26, , ini orsikringer 17, , unior Rengøring 24, , Spe der Vedligeholdelse 52, Sirius Vand 19, , B B Renovation 9, , ællesture iverse 1, I alt 118, , Le e af fremmede hytter 81, Indeholdt U GI TER i turregnskaber I ALT -24, , , Korpskontingent 56, ivisionskontingent 15, Lederarrangementer 6, Bestyrelsesmøder m.v. 2, Kurser 65, Totempælen 16, Porto 3,

37 Resultatopgørelse 2014 samt Budget 2015 Skippers Fond S pp rs n Regnsk. Regnskab Budget Budget T.kr. kr. T.kr. T.kr Saldo ved årets begyndelse 11, Kursgevinst Renter epotgebyr Tilskud til gruppen I alt 11, Indestående på konto 11, I alt 11,

38 Resultatopgørelse 2014 samt Budget 2015 Arven efter Kay Aage Pedersen r n t r a a rs n aus rs ns n Regnsk. Regnskab Budget Budget T.kr. kr. T.kr. T.kr. 0.0 Saldo ved årets begyndelse 126, odtaget arv Renter Trailerkøb -12, I alt 113, Indestående på konto 113, I alt 113,

39 Resultatopgørelse 2014 samt Budget 2015 Godkendelse af Resultatopgørelse 2014 samt Budget

40 b21b.dk

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Bellahøj 21st Barkings

Bellahøj 21st Barkings Bellahøj 21st Barkings ÅRSBERETNING 2013 OG PLANER 2014 Gruppeblad for Bellahøj 21st Barking (b21b.dk / facebook.com/b21b.dk) Absalon Division (absalondivision.dk) Det Danske Spejderkorps (dds.dk) Udgivet

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Siden sidst har vi haft Grupperådsmøde. Mødet startede med fællesspisning, mange tak for mad til René Timm. Derefter arrangerede troppen aktiviteter for de øvrige spejdere og søskende,

Læs mere

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder.

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder. Mikro spejder 2014 I foråret 2015 havde vi besøg fra Waingunga stammen og havde et forlænget spejdermøde sammen med dem. Her lavede vi fælles aftenmad og havde mulighed på at hilse på hinanden. På årets

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør Kære forældre, spejdere over 14 år og ledere i 1. Helsingør, I inviteres hermed

Læs mere

Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014

Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014 Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Kalle Referent: Laura 2. Beretninger a. Formanden: Jakob brugte sin beretning på at fortælle

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven DET DANSKE SPEJDERKORPS Grupperådsmøde Vi vil gerne invitere spejdere, forældre

Læs mere

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00 Grevespejderne Indhold Invitation..3 Dagsorden.4 Giv en hånd.......5 Datoplan.6 Udviklingsplan...7 Grevespejderne 2 Bøgehegnet 103 kld. DK-2670 Greve mail@grevespejderne.dk

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Mødereferat Grupperådsmøde d. 22. februar 2012 Dagsorden 1. Velkommen og valg af dirigent og referent 2. Tilbageblik på alt det sjove (og sure) i 2011 3. Gennemgang af regnskab for 2011 4. Gruppens fremtid

Læs mere

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Referat Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Grupperådsmødet blev afholdt den 27. februar 2011 i Ravnsøhytten. a) Valg af dirigent og referent Joe Schubert blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af. grupperådsmøde i Orion

Referat af. grupperådsmøde i Orion Referat af grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Referat af Grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Side 1 af 6 Deltagere: Bestyrelsen, ledere og 30 forældre i alt 44 personer Christian Nedergaard blev

Læs mere

Bellahøj 21st Barkings

Bellahøj 21st Barkings Bellahøj 21st Barkings ÅRSBERETNING 2012 OG PLANER 2013 Gruppeblad for Bellahøj 21st Barking (b21b.dk / facebook.com/b21b.dk) Absalon Division (absalondivision.dk) Det Danske Spejderkorps (dds.dk) Udgivet

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Et nyt spejderår er startet, teltene er lagt på plads, og vi kan se tilbage på de mange gode oplevelser fra sommerens lejre på Næsbycentret og i Østrig. Se billeder på hjemmesiden

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Grupperådsmøde 2013. Søndag 10. marts 2013

Grupperådsmøde 2013. Søndag 10. marts 2013 Grupperådsmøde 2013 Søndag 10. marts 2013 Det er Stjernegruppen Vi er altid ude Vi driver et alsidigt friluftsliv, altid udendørs, på alle tider af døgnet, året rundt, i hele verden. Vi præsterer Vi udfordrer

Læs mere

Skovfolkets grupperådsmøde

Skovfolkets grupperådsmøde Skovfolkets grupperådsmøde Søndag den 24. februar kl. 13-15 i Spejderskoven - Bastillen Program 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning 3) Regnskab 2012 4) Behandling af indkomne forslag 5) Væsentlige

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

AUGUST 2. HELLIG ANDERS GRUPPE

AUGUST 2. HELLIG ANDERS GRUPPE DOBBELTHAGEN http://2hag.dk/ Morgensamlig på InterSpejd Nr. 3 2014 AUGUST 2. HELLIG ANDERS GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS Side Indlæg sendes til : Leif Toft Jakobsen E-mail: leif@toftjakobsen.dk Velkommen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Efteråret er kommet med kulde, blæst og flotte farver i naturen, alle afdelinger er kommet godt i gang efter sommerferien, og alle har været på tur eller løb her i efteråret. Siden

Læs mere

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe 2014 har været endnu et godt spejderår i gruppen, hvor vi gerne vil sige tak for lån af jeres dejlige børn, som vi har trænet til at blive gode spejdere uanset deres

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS

DET DANSKE SPEJDERKORPS PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS Forår 2013 1 Redaktion DET DANSKE SPEJDERKORPS Klarup Gruppe - Klarup Skolevej 17. Hjemmeside: klarup.gruppe.dds.dk Deadline for næste nummer: 10. april 2013

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 28. FEBRUAR 2013 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent. b) Beretning

Læs mere

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers.

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers. SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe September 2012 Årgang. 02 NR. 07 www.spejdernet.dk/esb Spejdernes Lejr 2012 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe. Mødereferat

Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe. Mødereferat Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe Kongslejre Divisionen af Det Danske Spejderkorps Mødereferat onsdag d. 10. februar 2016 Deltagere: Camilla, Kristina, Betina, Sara, Bitten, Henrik, Stine, John, Kirsten

Læs mere

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret.

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret. Nyt fra gruppelederen Efter mange oplevelser på sommerens lejre, er vi klar til at starte på et nyt spejderår. Se billeder fra sommerlejrene her: www.trelleborg-spejderne.dk Vi siger farvel og mange tak

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Spejderne har en facebook-side DDS Klarup Gruppe hvor der deles billeder fra ture og nyttig information. Bestil et benzinkort til

Læs mere

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af: Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a) Valg af dirigent og referent Alex valgt til dirigent og Bettina valgt

Læs mere

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre 1 Grundlag 1. Det Danske Spejderkorps love udgør det formelle grundlag for gruppens arbejde, formål og værdier. 2 Gruppen 1. Gruppen består af følgende afdelinger:

Læs mere

Referat. Grupperådsmøde 2013 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps

Referat. Grupperådsmøde 2013 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Referat Grupperådsmøde 2013 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Grupperådsmødet blev afholdt den 18. februar 2013 i Egehytten. a) Valg af dirigent og referent Joe Schubert blev valgt som dirigent. Jannie

Læs mere

EGE DIVISION - DET DANSKE SPEJDERKORPS Smørum februar 2016 ARSBERETNING 2015

EGE DIVISION - DET DANSKE SPEJDERKORPS Smørum februar 2016 ARSBERETNING 2015 EGE DIVISION - DET DANSKE SPEJDERKORPS Smørum februar 2016 ARSBERETNING 2015 Kong Svend er stadig en stor spejdergruppe, og vi er også blevet lidt flere i løbet af 2015. Vi startede året med at være 163

Læs mere

KNUDEN januar 2009. Indkaldelse til grupperådsmøde. Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten. Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager

KNUDEN januar 2009. Indkaldelse til grupperådsmøde. Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten. Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S KNUDEN januar 2009 Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager KNUDEN Indkaldelse til grupperådsmøde Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten Tilmelding

Læs mere

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012 KNUDEN august 2012 KNUDEN August 2012 1 Sikken en grisefest! Sommerferien og Spejdernes Lejr er nu veloverstået og Broager Drenge trækker igen i arbejdstøjet klar til en spændende efterårssæson. Grisefesten

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde 2015

Referat fra Grupperådsmøde 2015 Broager Drengegruppen Referat fra Grupperådsmøde 2015 Søndag 22. Februar 2015 Sted : Stevninghus Referatet indeholder yderligere informationer og beslutninger fra Grupperådsmøde, som ikke er indeholdt

Læs mere

Årsberetning 2011 Øresund Division

Årsberetning 2011 Øresund Division Årsberetning 2011 Øresund Division Divisionsledelsen Det har været et spændende år i Øresund Division. Med ny DC og flere nye medlemmer i divisionsledelsen. Vi har fastholdt gamle traditioner og nye idéer

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

En super aktiv juletur i Egebjerghytten. Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Januar - Februar Nr. 1 2012

En super aktiv juletur i Egebjerghytten. Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Januar - Februar Nr. 1 2012 En super aktiv juletur i Egebjerghytten Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Januar - Februar Nr. 1 2012 EKKO Redaktionen Højsagervej 7, 5884 Gudme Tlf. 41 27 00 06 e-mail: ekko@pionererne.dk Formand Hanne

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 5. februar Grupperådsmøde Forældre 28. februar 1. marts Gruppetur Alle Mikro Aller først vil

Læs mere

Divisionschefernes beretning

Divisionschefernes beretning Divisionschefernes beretning DIV ledelsen Det lykkedes jo at få valgt en kvindelig DC, Malene. Det kneb lidt med en kasserer, så Nopper tilbød at fortsætte indtil vi fandt en anden, mange tak for det.

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Kære spejdere, forældre og ledere

Kære spejdere, forældre og ledere Kære spejdere, forældre og ledere Så er det blevet tid til et nyt EKKO. Redaktionen har desværre ligget lidt stille her efter jul, men nu er den klar igen. Bladet gælder frem til og med sommerferien. Vi

Læs mere

Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe. 23. februar 2013

Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe. 23. februar 2013 Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe 23. februar 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning a) lederne og bestyrelsen fortæller om deres oplevelser fra 2012 og viser billeder fra ture og

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 27. FEBRUAR 2014 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent b) Skriftlige

Læs mere

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 -

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 - Bladet HawerthiHawerthi-1. Rødovre JanJan-marts 2011-1- Indhold Side 3 Grupperådsmøde 4 Mikro-/Mini, 4 Mærkedage mikro/mini 5 Mikro-/Miniprogram 6 Datoer til dine forældres planlægning 7 Juniorprogram

Læs mere

Grupperådsmøde. Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe

Grupperådsmøde. Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe Grupperådsmøde Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe Kom til det årlige grupperådsmøde og informationsmøde om Spejdernes Lejr onsdag den 22. februar fra 18.00 til 20.00 i Kantinen på Egebjergskolen.

Læs mere

KNUDEN april 2015 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN

KNUDEN april 2015 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN KNUDEN april 2015 BROAGER DRENGEGRUPPE KNUDEN April 2015 1 BROAGER DRENGEGRUPPE Formandens beretning Broager Drengegruppe er i den situation, at vi mangler en formand til bestyrelsen. Tirsdag den 17. april,

Læs mere

Internationalt. Turneringer. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de årige og Rovere for dem over 21 år.

Internationalt. Turneringer. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de årige og Rovere for dem over 21 år. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de 18 21 årige og Rovere for dem over 21 år. Pionererne er inddelt i sjak og styrer selvstændigt deres arbejde. De har ikke nogen

Læs mere

Leder og adresseoversigt: Nr. 1 januar 2015 65. ÅRGANG

Leder og adresseoversigt: Nr. 1 januar 2015 65. ÅRGANG Leder og adresseoversigt: Gruppeledelse: Gruppeleder: Lasse Christensen, 5534 3194, Gruppeassistent: Ebbe Brintow, 5537 1947, Senoirerklanen (16-23 år): Tobias Tønnesen Troppen (Storspejdere) (12-16 år):

Læs mere

Tropsleder: Anders C. Nielsen Rødegårdsvej 59, 3.th. Tropsassistenter: Michael Hansen Juelsmindevej 3 2TH Odense V, 5200

Tropsleder: Anders C. Nielsen Rødegårdsvej 59, 3.th. Tropsassistenter: Michael Hansen Juelsmindevej 3 2TH Odense V, 5200 forside Adresseliste Formand Linda Hjort Brinken 33 5270 Odense NV 66 18 27 33 Kassere: Helle Vibeke Berg Karenvænget 9 5270 Odense NV 66 18 30 40 Gruppeledere Henriette Stæhr Bjarkevej 4 1. tv 5200 Odense

Læs mere

kongvolmer.spejder.dk

kongvolmer.spejder.dk Nr. 1 januar 2017 67. ÅRGANG Velkommen tilbage efter jul og nytår til dette års forhåbentlig spændende spejderaktiviteter. Årets største begivenhed bliver nok den store sommerlejr Spejdernes Lejr i sønderjylland.

Læs mere

Adresseoversigt: Nr. 1 marts 2014 64. ÅRGANG. Foråret er godt i gang og vi har mange spændende aktiviteter på programmet

Adresseoversigt: Nr. 1 marts 2014 64. ÅRGANG. Foråret er godt i gang og vi har mange spændende aktiviteter på programmet Adresseoversigt: Gruppeledelse: Gruppeleder: Lasse Christensen, 5534 3194, Færgegårdsvej 70, 4760 Vordingborg Gruppeassistent: Ebbe Brintow, 5537 1947, Amalievej 8, 4760. Senoirerklanen (16-23 år): Henrik

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a. Valg af dirigent og referent Katrine er valgt som dirigent Bettina er

Læs mere

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 22. februar 2016 kl i spejderhytten i Rårup.

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 22. februar 2016 kl i spejderhytten i Rårup. Referat af: Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 22. februar 2016 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a) Valg af dirigent og referent Rasmus valgt til dirigent og Lone valgt

Læs mere

DDS 2. Lyngby Optaya. Grupperådsmøde Tirsdag den 31. januar 2012 Spejdermarken Gedvad 45 Kl. 18:00 til 21:00

DDS 2. Lyngby Optaya. Grupperådsmøde Tirsdag den 31. januar 2012 Spejdermarken Gedvad 45 Kl. 18:00 til 21:00 Januar - 2012 DDS 2. Lyngby Optaya Referat fra Grupperådsmøde Tirsdag den 31. januar 2012 Spejdermarken Gedvad 45 Kl. 18:00 til 21:00 DDS 2. Lyngby Optaya Grupperådsmøde 31. januar 2012 Side 1 Referat

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 14. 16. juni MUS-lejr, Thorup Hede Mikro, mini & junior 23. juni Sct. Hans på Volden i Klarup

Læs mere

April 2011. totempælen. Gruppeblad for Bellahøj 21st Barking

April 2011. totempælen. Gruppeblad for Bellahøj 21st Barking April 2011 totempælen Gruppeblad for Bellahøj 21st Barking Redaktionen Gruppeblad for Udgives Bellahøj 21st Barking Absalon Division Det Danske Spejderkorps 5 gange årligt. Se næste udgivelse herunder.

Læs mere

kongvolmer.spejder.dk

kongvolmer.spejder.dk Nr. 2 august 2015 65. ÅRGANG Velkommer tilbage efter sommerferien til efterårets aktiviteter. Til jer der var på sommerlejr på Møn kan i se videoklip og billeder på divisionens hjemmeside sgdspejder.dk

Læs mere

DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet 09-03-2014 (Lisbjerg hytten)

DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet 09-03-2014 (Lisbjerg hytten) DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet 09-03-2014 (Lisbjerg hytten) Tilstede var: Formand, Gruppeledere, Kasserer, Bestyrelsesmedlemmer, Ledere og Forældre. Gruppeleder Preben Larsen bød fremmødte velkommen

Læs mere

UNIVERSET. 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe HUSK: TILMELD TIL OPRYKNING

UNIVERSET. 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe HUSK: TILMELD TIL OPRYKNING UNIVERSET 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe HUSK: TILMELD TIL OPRYKNING OPRYKNING SOMMERLEjR ÅBENT HUS GRUPPEN Kære spejdere og forældre! Velkommen tilbage efter sommerferien. I år var vi jo alle på

Læs mere

Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015

Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015 Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015 Mål: I Aalborghus gruppe vil vi arbejde hen imod disse mål: Vi vil have flere indmeldelser end udmeldelser Vi vil bibeholde flere af de større spejdere Vi vil have

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde Gallerne lørdag d. 21. februar 2015.

Referat fra Grupperådsmøde Gallerne lørdag d. 21. februar 2015. Referat fra Grupperådsmøde Gallerne lørdag d. 21. februar 2015. Velkomst ved formanden Steinar Stefansson. A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Ole Ibsen Referent: Trine Berg Pedersen Grupperådsmødet

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL

UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL Sidst revideret januar 2014 MÅL FOR HELE GRUPPEN Vi fremstår som én samlet gruppe med en stærk fælles holdånd Kammeratskab er for os den vigtigste værdi i De Blå Værdier (KAFSU)

Læs mere

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe Beretning for spejderåret 2012 KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe ved gruppemødet den 20. marts 2013 Aabybro marts 2013 Endnu et spejderår er gået, hvor gruppens medlemmer

Læs mere

I udviklingsplanen for 2013 havde vi tre indsatsområder:

I udviklingsplanen for 2013 havde vi tre indsatsområder: Divisionschefernes beretning 2013 I udviklingsplanen for 2013 havde vi tre indsatsområder: Styrke patruljearbejdet og børn leder børn Styrke ledertræningen i divisionen Gøre samarbejdet i divisionsledelsen

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Spejderne har en facebook-side DDS Klarup Gruppe hvor der deles billeder fra ture og nyttig information. Bestil et benzinkort til

Læs mere

PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2016

PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2016 PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2016 Torsdag 07 jan Vi rytter op ude. Vi flytter resten af juletræerne ned til raftestatviet. Torsdag 14 jan Vi rytter op ude. Vi pakker stilladset væk. Valg af PL/PA.

Læs mere

Referat af grupperådsmøde 26. februar 2014. Velkomst ved Christina Møller, bestyrelsesformand.

Referat af grupperådsmøde 26. februar 2014. Velkomst ved Christina Møller, bestyrelsesformand. Referat af grupperådsmøde 26. februar 2014 Velkomst ved Christina Møller, bestyrelsesformand. A valg af dirigent og referent a1. Simon Bjergskov Pedersen - dirigent a2. Sidse Katrine Lund referent Dirigenten

Læs mere

KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN

KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE KNUDEN Januar 2016 1 BROAGER DRENGEGRUPPE Formanden har ordet 2015 har været præget af en usikker start på året, hvor det var vanskeligt at finde en ny formand.

Læs mere

Thistedspejdernes Udviklingsplan for 2016-2018

Thistedspejdernes Udviklingsplan for 2016-2018 I Thistedspejderne har vi siden 2013 arbejdet for, at alle frivillige i foreningen kan have indflydelse på udviklingsplanen. Målet med dette har været at give alle bestyrelsesmedlemmer, ledere, assistenter,

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3, 2011

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3, 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 3, 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Friluftsliv = Spejderliv Hej kære spejdere og forældre Sommerlejre Velkommen tilbage efter sommerlejrene!

Læs mere

Stjernegruppens handlingsplan 2000-02. Indhold: Stjernekasteren, særnummer janur 2000. Stjernegruppens handling... page 1

Stjernegruppens handlingsplan 2000-02. Indhold: Stjernekasteren, særnummer janur 2000. Stjernegruppens handling... page 1 Stjernekasteren, særnummer janur 2000 Indhold: Stjernegruppens handlingsplan 2000-02 page 1 Odense Fjord Division, Det Danske Spejderkorps Spejderarbejde for børn og unge i Skibhus og Risingekvarteret

Læs mere

Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015

Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015 Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015 Visionerne på udviklingsplanen er udarbejdet af bestyrelsen på lederweekenden i efteråret 2012, og den er efterfølgende blevet behandlet løbende på bl.a. bestyrelsesmøder.

Læs mere

Åbent hus. Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby

Åbent hus. Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby Åbent hus Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl. 12 15 hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby Vi holder åbent hus for alle interesserede børn og forældre i alle aldre i vores

Læs mere

Bellahøj 21st Barkings

Bellahøj 21st Barkings Bellahøj 21st Barkings ÅRSBERETNING 2015 OG PLANER 2016 Gruppeblad for Bellahøj 21st Barking (b21b.dk / facebook.com/b21b.dk) Absalon Division (absalondivision.dk) Det Danske Spejderkorps (dds.dk) Udgivet

Læs mere

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Mød os på PARADISE... Egemose Centret - Det Danske Spejderkorps - Hvad er en SeniorCentersommerlejr? SeniorCentersommerlejren er kun for seniorer. Vi laver

Læs mere

Rikke Pedersen, ikke på valg. Nicolas Koppel, ikke på valg men ønsker at udtræde

Rikke Pedersen, ikke på valg. Nicolas Koppel, ikke på valg men ønsker at udtræde GRUPPERÅDSMØDE på Farmen v/klinteby Tonkawa-Stammen Søndag 23. februar 2014 kl. 10-12 (+ frokost kl. 12.30-13.30) (i forbindelse med gruppetur 22.-23.2. 2014 for alle spejderne) Dagsorden 1. Velkomst,

Læs mere

PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2015

PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2015 PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2015 Torsdag 08-jan Vi rytter op ude. Vi flytter resten af juletræerne væk fra græsset og tager stilladset ned. Vi starter på at øve knob og besnøringer. Torsdag

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

Teltdugen. Grejs/Lindved gruppe. 2014 Nr. 1

Teltdugen. Grejs/Lindved gruppe. 2014 Nr. 1 Teltdugen Grejs/Lindved gruppe 2014 Nr. 1 Lederen Siden sidste udgave af Teltdugen er vi i Grejs / Lindved Gruppe kommet godt i gang med et endnu et spejder-år; vi er dog lige nu i en mørk periode af året

Læs mere

Anders fortæller at hver grenleder har en beretning. Camelot er vokset en del. Vi har venteliste hos mikro.

Anders fortæller at hver grenleder har en beretning. Camelot er vokset en del. Vi har venteliste hos mikro. Referat af grupperådsmødet d. 27/2 2016 1. Valg af dirigent og referent a. Dirigent: Carsten Vest b. Referent: Mette Petersen 2. Beretning fra formanden Jesper Petersen Beretningen er også sendt ud fra

Læs mere

Program for Minierne - Kong Skjold Gruppe. Vinter/forå r 2015

Program for Minierne - Kong Skjold Gruppe. Vinter/forå r 2015 Program for Minierne - Kong Skjold Gruppe Vinter/forå r 2015 Dage Aktivitet Bemærkning el. mærke: 5. januar 17-18.30 Koder knob spejderloven/kammeratskab Kommunikation + pioner Vi slutter kl. 18.30, da

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 60. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2011

Gruppeblad - Pionererne 60. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2011 Postkort fra dem der var i Skotland Gruppeblad - Pionererne 60. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2011 Der blev hængt i da vi lavede bålhytte. EKKO Redaktionen Højsagervej 7, 5884 Gudme Tlf. 41 27

Læs mere

Arrangementskalender. Langesø Spejderne Fasanvej 10, Langesø www.langesoe-spejderne.dk 2-2011

Arrangementskalender. Langesø Spejderne Fasanvej 10, Langesø www.langesoe-spejderne.dk 2-2011 Arrangementskalender Langesø Spejderne Fasanvej 10, Langesø www.langesoe-spejderne.dk Efterårslejr 19. - 22. oktober Julehygge 21. november Fredslys 23. november Juletur til Troldhøj 2. - 4. december 24.

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde hos Trelleborg Spejderne Tirsdag den 25. februar 2014

Referat af Grupperådsmøde hos Trelleborg Spejderne Tirsdag den 25. februar 2014 Referat af Grupperådsmøde hos Trelleborg Spejderne Tirsdag den 25. februar 2014 Pkt. 1 Valg af dirigent og referent Pia Jeppesen blev foreslået som dirigent og valgt. Susanne Badsberg blev foreslået som

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Maj - Juni - Juli Nr. 3 2012

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Maj - Juni - Juli Nr. 3 2012 Øster Åby friskoles børnehaveklasse holder for tiden til i Vejstrupdalen Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Maj - Juni - Juli Nr. 3 2012 Bålhytten i Vejstrup Å-dal er et populært samlingssted, især når man

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 62. årg. September - Oktober - November - December Nr. 2 2014

Gruppeblad - Pionererne 62. årg. September - Oktober - November - December Nr. 2 2014 Billeder fra sommerlejren Gruppeblad - Pionererne 62. årg. September - Oktober - November - December Nr. 2 2014 Emilie indvier vores indgangsportal på sommerlejren Farvel og tak for denne gang til de små

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere