7. Konference i Den Internationale Gruppe for Lean Construction

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. Konference i Den Internationale Gruppe for Lean Construction"

Transkript

1 IGLC-7 7. Konference i Den Internationale Gruppe for Lean Construction University of California, Berkeley, USA juli 1999 Af Sven Bertelsen

2 2 INDHOLD 1. GENERELLE BETRAGTNINGER REFERATER AF DE PRÆSENTEREDE INDLÆG...5 Gregory A. Howell: What is Lean Construction Scott Featherston: Study of Reasons for the Adoption of Lean Production in the Automobile Industry: Questions for the AEC Industries...5 Stuart D. Green: The Dark Side of Lean Construction: Exploitation and Ideology...5 Gregory Howell and Glenn Ballard: Bringing Light to the Dark Side of Lean Construction: A Response to Stuart Green...6 Seung-Hyun Lee, James E. Diekmann, Anthony D. Songer, Hyman Brown: The Applications of Construction Process Analysis...6 Adbulsalam A. Al-Sudairi, James E. Diekmann, Anthony D. Songer and Hyman M. Brown: Simulation of Construction Processes: Traditional Practices versus Lean Principles...7 Aguinaldo Dos Santos and James Powell: Potential of Poka-Yoke Devices to Reduce Variability in Construction....7 Aguinaldo Dos Santos, James Powell and Carlos Torres Formoso: Evaluation of Current Use of Production Management Principles in Construction Practice....8 Severine M. Hong-Minh, Ralph Barker and Mohamed M. Naim: Supply Chain Trend Analysis...8 Iris D. Tommelein and Annie N. En Yi Li: Just-In-Time Concrete Delivery: Mapping Alternatives for Vertical Supply Chain Integration....8 Iris D. Tommelein and Markus Weissenberger: More Just-in-Time: Location of Buffers and Structural Steel Supply and Construction Processes...8 Jean-Luc Salagnac and Madjid Yacine: Logistics: A Step Towards Lean Construction.9 Ruben Vrijhoef and Lauri Koskela: Roles of Supply Chain Management and Construction....9 Fred Borges, Da Silva and Francisco Ferreira Cardoso: Applicability of Logistics Management in Lean Construction: A Case Study Approach in Brazilian Building Companies...9 M. Nain, J. Naylor and J. Barlow: Developing Lean and Agile Supply Chains in the UK Housebuilding Industry...10 Sofia Villagarcia and Francisco Cardoso: New Supply Chain Network in Brazil s House Construction Industry Armarjit Singh, Rick Barnes and Ali Yosefpour: High-Turnaround and Flexibility in Design and Construction of Mass Housing...11 Ralph Barker, S.M. Hong-Minh and M.M. Naim: Terrain Scanning Methodology on Construction Supply Chains...11 John Taylor and Hans Bjornsson: Construction Supply Chain Improvement through Internet Pooled Procurement...11 Luis F. Alarcón, Rodrigo Rivas and Alfredo Serpell: Evaluation and Improvement of the Procurement Process in Construction Products...11 Anna Kadefors: Client-Contractor Relations: How Fairness Considerations and Interests Influence Contractor Variation Negotiations Lauri Koskela : Management of Production in Construction: A Theoretical View...12 Federico Orrechia and Gregory A. Howell: Reflections on Money and Lean Construction...13 Luis F. Alarcon and David B. Ashley: Playing Games: Evaluating the Impact of Lean Production Strategies on Product Cost and Schedule....13

3 Glenn Ballard: Improving Work Flow Reliability...14 David K. H. Chua, Spen Li Jun and Bok Shung Hwee: Integrated Production Scheduler for Construction Look-Ahead Planning...14 Hyun Jeong Choo and Iris D. Tommelein: Space Scheduling Using Flow Analysis...15 Ricardo Mendes Jr. And Luiz Fernando M. Heineck: Towards Production Control on Multi-Storey Building Construction Sites...15 Carlos Torres Formoso: Method for Waste Control in the Building Industry...15 Patricia Tzortzopoulos and Carlos Torres Formoso: Considerations on Application of Lean Construction Principles to Design Management...16 Márcio M. Fabricio, Silvio B. Melhado and Josaphat L. Baia: Brief Reflection on Improvement of Design Process Efficiency in Brazilian Building Products...16 Luiz Antonio Gargione: Using Quality Function Deployment (QFD) in the Design Phase of an Apartment Construction Project...16 Francisco F. Cardoso: Entrepreneurial Strategies and New Forms of Rationalisation of Production in the Building Construction Sector of Brazil and France...17 David Seymour: Lean Construction: Towards an Agenda for Research into Systems and Organisation...17 Saverio Mecca: As Sequences Flow: Proposal of Organisational Rules for Lean Construction Management...17 Ercilia Hitomi Hirota, Elvira Maria Vieira Lantelme and Carlos Torres Formoso: Learning How to Learn Lean Construction Concepts and Principles...17 Naomi A. Garnett: Developing Lean Thinking in Construction: A Naturalistic Enquiry.17 James A Powell: Action Learning for Continuous Improvement and Enhanced Innovation in Construction

4 4 1. GENERELLE BETRAGTNINGER Konferencen varede to koncentrerede dage med henved 40 indlæg afbrudt af utroligt inspirerende diskussioner. Den gav et klart indtryk af, at der spændes meget vidt fra grundlæggende videnskabsteori til helt praktiske afprøvninger hvilket måske netop gør den særligt fascinerende, fordi alle har fokus på det samme hovedproblem nemlig byggeriets produktivitet. Undervejs synes jeg også at kunne konstatere, at en masse af de tanker og idéer, vi har arbejdet med de sidste ti år, ligger på linie med det internationale arbejde, men også at en del af vore overvejelser måske endnu ikke er kommet så tydeligt frem i den internationale gruppe. Fx mødte jeg ikke nogen, der for alvor havde sat sig for at analysere forskellen mellem de to forskellig PPB-tilgange PPU s og Habitat s til produktiviteten. Altså making construction lean or making lean construction, eller: enten trimme processerne eller også lave hele produktionen om. Dette og måske også vores overvejelser om den holistiske planlægningsmodel kunne være idéer til kommende konferencer, eventuelt i samarbejde med nøglepersoner som Glenn Ballard, Koskela eller Tommelein.

5 5 2. REFERATER AF DE PRÆSENTEREDE INDLÆG Gregory A. Howell: What is Lean Construction Indlægget trækker baggrunden op for Lean Construction og gør status i Nogen egentlig ny definition er der ikke tale om, mere en præcision af, at for at indføre Lean Construction er det nødvendigt at anvende teknikkerne, dvs. beskyttet produktion, forberedelse og planlægning, systematisk opfølgning samt at udvikle leverancekæderne, ændre projektplanlægningen og nytænke sit forretningskoncept. Scott Featherston: Study of Reasons for the Adoption of Lean Production in the Automobile Industry: Questions for the AEC Industries. Indlægget beskriver baggrunden for bilindustriens overgang til Lean Production op og konkluderer mhp byggesektoren, at der er to krav, der må stilles, før man introducerer Lean Construction: En forandring må være ønskværdig, før den finder sted, hvilket betyder, at der ikke må være ydre eller indre pres, der fastlåser en anden situation Forandringen må være teknisk og organisatorisk mulig i overensstemmelse med de vilkår, der har gjort dem ønskelige. Forfatteren slutter med at konstatere, at der næppe er gjort tilstrækkeligt i retning af at undersøge byggesektorens strategiske rammebetingelser for at konstatere, om et ægte ønske om en forandring eksisterer. Stuart D. Green: The Dark Side of Lean Construction: Exploitation and Ideology Dette indlæg viste sig at blive et nøgleindlæg på konferencen, og det blev citeret igen og igen. Paperet bør formentlig læses og forstås i sin helhed, men kort fortalt var forfatterens tilgang, at Lean Construction kan ses som én af en række management teorier, der hele tiden popper op mere bliver til religion end en indlevet arbejdshypotese for lederne af de førende virksomheder. Managementlitteraturen underbygger dette postulat, og er et begreb først slået an, følger alle næsten som lemminger de førende virksomheder og managementguruerne. Imidlertid er der også bagsider af medaljen. Fx kan stadigt øgede krav om mere effektiv produktion føre til stress og store menneskelige omkostninger.

6 6 Forfatteren gør også opmærksom på, at Lean Production stammer fra den japanske bilindustri, og at den japanske kultur er ganske anderledes end den vestlige. Hans tilgang er bred og tilsyneladende velfunderet i en række teorier langt udenfor byggesektoren, og han gentog igen og igen på konferencen, at hans kritik ikke skal opfattes som negativ, men som en konstruktiv advarsel. Gregory Howell and Glenn Ballard: Bringing Light to the Dark Side of Lean Construction: A Response to Stuart Green I svaret, som også bør læses i sin helhed, peger to af fædrene til Lean Construction på, at lean ikke udtrykker en egentlig måde at lede medarbejdere på eller en ideologi, men en måde at organisere fremstillingen på. Lean fører til distribueret beslutningstagning, udbredelse af kompetence og stræben efter perfektion. Det betragter man under alle omstændigheder som et skridt fremad, uanset der måske kan være faldgrupper i form at misbrug af principperne. Debatten mellem de to var fin, fordi den trak emnet bredere op og igennem hele konferencen åbnede for indlæg, der anskuede problemstillingerne lidt mere ovenfra end ved blot at stirre på de mange forsøg med nye teknologier, metoder og målinger, som ellers tit præger en teknisk konference. Howell gjorde et særligt punkt ud af at understrege, at det primære sigte i Lean Construction ikke er at forøge effektiviteten, men at reducere spildet. Dermed putter man ikke på samme måde stress på de underliggende systemer, som man gør i traditionel produktivitetsudvikling. Han gjorde desuden opmærksom på, at ledelse af byggeprocesserne kræver decentraliseret management, fordi der i høj grad er tale om komplekse systemer. Seung-Hyun Lee, James E. Diekmann, Anthony D. Songer, Hyman Brown: The Applications of Construction Process Analysis I paperet præsenteres en forholdsvis enkel undersøgelse af tre projekter, hvor man har studeret tre byggeprojekter med bærende stålkonstruktioner. Indledningsvis forsøgte man at modellere selve byggeprocessen for derefter at sammenligne modelleringens resultater med praksis. Endelig havde greb man ind i arbejdets tilrettelæggelse og opnåede en forbløffende reduktion i arbejdstiden. Mens omkostningerne til montagen før fordelte sig med ca. 1/3 til egentlig arbejde, ca. 15% til nødvendige hjælpeoperationer og ca. 60% til unødvendige operationer kunne man efter en omlægning næsten halvere den totale udgift. Det understreges, at den metode, man anvendte til at fokusere på spildet, er billig. Man havde kun brugt ca. 5 timer til hver undersøgelse, men tricket var, at fokusere på de steder, hvor spildet opstod ikke på de faktiske arbejdsoperationer. Et eksempel var, at alt for mange komponenter blev læsset af i tilfældig orden på pladsen, og man derfor brugte en masse tid på dels at finde nogen komponenter, der kunne bruges på det

7 7 sted, montagen var nået til, dels at montere disse komponenter der, hvor de nu en gang hørte til, i stedet for at arbejde i en veltilrettelagt sekvens med en logistik, der understøttede denne. Adbulsalam A. Al-Sudairi, James E. Diekmann, Anthony D. Songer and Hyman M. Brown: Simulation of Construction Processes: Traditional Practices versus Lean Principles. I paperet præsenteres et forsøg på at simulere byggeprocessen i forbindelse med stålkonstruktioner, hvilket i sig selv formentlig er en forholdsvis enkel byggeproces. Simuleringen var lavet i et værktøj, der hedder Extend, som på en meget levende vis med en række symboler viser, hvad der sker i processen, hvordan tingene strømmede igennem de forskellige led, hvor forsinkelserne opstår og i det hele taget, hvordan flowet fungerer. Det virkede som om, at der her måske er et legetøj, der kan bruges i analyse og forklaring af visse simplere operationskæder, samt at der måske på sigt ligger muligheder i disse værktøjer. Aguinaldo Dos Santos and James Powell: Potential of Poka-Yoke Devices to Reduce Variability in Construction. Poka-Yoke devices er metoder, der på den ene eller anden måde har den indbyggede egenskab, at det er svært at gøre tingene anderledes end på den rigtige måde. Poka-Yoke er med andre ord et middel til at undgå at masseproducere fejl. Forfatterne har lavet en række undersøgelser af, i hvilket omfang sådanne metoder anvendes i byggeriet i henholdsvis England og Brasilien. De konstaterer, at det kun er i helt få tilfælde nemlig i gennemsnit mindre end et eksempel for hver byggeplads. Spørgsmålet er imidlertid, om der ikke trods alt er ganske mange i spil, fx er et af deres eksempler mekanismer der sikrer, at en byggeelevator ikke kan køre, hvis døren ikke er lukket. I Danmark er sådanne systemer en del af Arbejdstilsynets krav og derfor indbygget i selve maskineriet. Imidlertid er tanken ganske interessant, for den kan formentlig implementeres mange steder, fx ved at sørge for at de nødvendige hjælpematerialer følger med den komponent, der skal monteres. Med hjælpematerialerne til stede er sandsynligheden for, at de bliver brugt, langt større, end hvis de kommer som en separat pakke. Emnet kunne i øvrigt være et interessant eksamensprojekt. En særlig effekt er, at mens man i industrialiseringens barndom havde en 100% kvalitetskontrol ved inspektører, gik man i 50 erne pga. omkostningerne til dette over til en statistisk kvalitetskontrol, mens man nu ved århundredets slutning gennem Lean Construction og Poka-Yoke metoder til selvkontrol kan vende tilbage igen til en 100% kontrol, men denne gang uden ekstraomkostninger.

8 8 Aguinaldo Dos Santos, James Powell and Carlos Torres Formoso: Evaluation of Current Use of Production Management Principles in Construction Practice. ///skrives senere/// Severine M. Hong-Minh, Ralph Barker and Mohamed M. Naim: Supply Chain Trend Analysis. I paperet præsenteres en del af et projekt under den engelske regering: Innovation in Standard Component Systems in House Building (COMPOSE), der omfatter en række delprojekter. I dette tilfælde benytter man en særlig metode: Terrain Scan Mapping til at kortlægge leverancekæden i et antal byggevirksomheder. Man konstaterer, at virksomhederne er opdelt i afdelinger, der hver for sig opererer efter deres egne strategier, og at der derfor ikke er en egentlig optimering af, hvordan leverancerne finder sted. Man anbefaler forskellige forandringer, bl.a. partnering, business process reengeneering, personaleudveksling med samarbejdspartnerne mv. Et senere paper behandler metoden dybere, og måske er der noget, der kan bruges i praksis. Iris D. Tommelein and Annie N. En Yi Li: Just-In-Time Concrete Delivery: Mapping Alternatives for Vertical Supply Chain Integration. Undersøgelsen kortlægger leverancekæden for færdigblandet beton til et konkret byggeri med afsæt i den japanske produktionstankegang, hvor man arbejder med pull-logistik, dvs at det er brugeren af et givet materiale eller en komponent, der rekvirerer det, når behovet er. Traditionelt benyttes et kanban, dvs et kort med varenummer og kvanta, der sendes bagud i systemet som en rekvisition. Forfatterne nævte de tomme mælkeflasker, man sætter uden for døren i USA så mælkemanden ved, hvor mange fuld, han skal stille. I det ene tilfælde med betonleverancen var det gennem et afkald, man rekvirerede den færdigblandede beton, i det andet tilfælde var det entreprenøren selv, der havde anskaffet sig en betontransportvogn og sendte den afsted til blandestationen, når behovet forekom. Vognen blev med andre ord et kanban. I sig selv synes der ikke at være de store overraskelser i tankerækken, men færdigblandet beton er formentlig det sted i byggeprocessen, hvor det er mest nødvendigt at have en just-in-time logistik, og derfor kan det måske være inspirerende at kigge på den proces, for derefter at overføre principperne til de øvrige materialer, der i og for sig godt kan tåle at vente. Iris D. Tommelein and Markus Weissenberger: More Just-in-Time: Location of Buffers and Structural Steel Supply and Construction Processes.

9 9 Paperet er for så vidt en fortsættelse af den færdigblandede beton, her blot ser man på, hvor man opbygger buffere i leverancekæden for stålelementer til bærende stålkonstruktioner. Paperet og endnu mere den efterfølgende debat afslørede, at der tilsyneladende er en udbredt tendens til, at man opbygger endog særdeles store bufferlagre i forbindelse med stålbyggerier for at sikre, at komponenterne er parate, når de skal bruges. Dette gav anledning til en diskusion om betydningen af bufferlagre og omkostningerne forbundet hermed. Teoretikerne hævdede, at lagrene var en omkostning af ikke ringe betydning, hvortil vi praktikere kunne gøre opmærksom på, at hele bygningen under opførelse kan betragtes som en oplagring af work in progress, og at et mindre lager et sted i leverancekæden derfor næppe forrykker økonomien sønderligt. En deltager gjorde yderligere opmærksom på, at i en række tilfælde er udgiften ved forsinkelser langt højere end omkostningerne ved endog særdeles store lagre i produktionen. Et særligt problem ved lagrene synes at være, at klienten åbenbart betaler for komponenterne, når de bliver fremstillet, og dermed har han købt bufferlagrene. En mere logisk måde kunne være, at tingene betales, når de bliver leveret til næste led i kæden, og at denne leverance gøres til en styret leverance, omend med lang ordretid jf. Byggelogistik, således at produktionstidspunktet bliver producentens ansvar, men betalingstidspunktet aftagerens. Jean-Luc Salagnac and Madjid Yacine: Logistics: A Step Towards Lean Construction ///skrives senere/// Ruben Vrijhoef and Lauri Koskela: Roles of Supply Chain Management and Construction. I paperet påpeges de for os udmærket kendte omkostninger ved at købe billigt, men med en dårlig logistik. Her konstaterer man, at der i en række tilfælde er ekstraomkostninger på op til 2½ gange besparelserne ved de billige indkøb samtidig med, at man ved en bedre administration af leverancekæden kan reducere omkostningerne med 10%. Man har desuden undersøgt de såkaldte time buffers, dvs. perioder, hvor der ikke foregik arbejde på byggepladsen, og hvor byggeriet derfor kan betragtes som en buffer i sig selv. Disse udgør ofte op til 70% af den samlede tid, mens der kun i 20% af tiden foregår egentlig værditilvækst. Forfatterne mener derfor, at byggetiden kan reduceres med op til 50%. Fred Borges, Da Silva and Francisco Ferreira Cardoso: Applicability of Logistics Management in Lean Construction: A Case Study Approach in Brazilian Building Companies. Paperet beskriver et praktisk arbejde med på forsøgsbasis at indføre logistik i tre virksomheder. En række nødvendige tiltag på strategisk, taktisk og operationelt

10 10 niveau indkredses, og der peges samtidig på visse barrierer mod at indføre denne forbedring. Selvom paperet i sin præsentation tog fat på både information flow, physical flow (materialer og services) og financial flow, er der primært tale om fokus på materialestrømmene i selve teksten og ikke en afbalanceret planlægning af samtlige strømme frem mod byggestedet. M. Nain, J. Naylor and J. Barlow: Developing Lean and Agile Supply Chains in the UK Housebuilding Industry I paperet præsenteres oversigtligt de to forskellige teorier: Lean og Agile, hvor Lean er slank, dvs en reduktion af de omkostninger, der ikke generer værdi for kunden, mens Agile er smidig, dvs fokus på hurtig omstilling i forhold til kundens prioritering af værdikriterierne. På en måde kan man sige, at mens Lean kigger på omkostninger, kigger Agile på services. I sig selv nogle interessante betragtninger, der naturligvis er værd at overveje, hvis man indfører trimmet produktion. Man skal passe på med at trimme så meget, at man mister smidigheden. Nu er der nok ikke den store risiko for det i enkeltstyksproduktion, som byggeri jo nu en gang er. Sofia Villagarcia and Francisco Cardoso: New Supply Chain Network in Brazil s House Construction Industry. Papereret beskriver kort den omstilling, der i øjeblikket finder sted i Brasiliens byggeindustri pga en kraftig ændring i de økonomiske vilkår. Der arbejdes med at opbygge bedre Supply Chain Networks, og der sker i stigende grad det, at hovedentreprenørerne holder op med selv at producere og overlader selve produktionen til specialiserede underentreprenører, således at de alene bliver administratorer af leverancekæden. I den forbindelse peges der på det problem, at herefter kender tilsyneladende hverken hovedentreprenøren eller underentreprenørerne de faktiske omkostninger ved de enkelte arbejder. Prisdannelsen baseres i stigende grad på føling og gæt. Begrebet Lean Design beskrives som omfattende: Concurrent engineering, dvs samtidig projektering og produktionsplanlægning Deltagelse af alle parter såvel projekterende som udførende De projekterendes arbejdsopgaver fortsætter hen i gennem byggefasen Færdigt projekt før byggestart Systematisk feed-back af erfaringer fra byggeprocessen

11 11 Man indkredser de tre primære usikkerhedsfaktorer: Leverandørerne, produktionen og kunden. Men man får tilsyneladende ikke rigtigt fat i noget i den forbindelse. Armarjit Singh, Rick Barnes and Ali Yosefpour: High-Turnaround and Flexibility in Design and Construction of Mass Housing Ikke rapporteret. Ralph Barker, S.M. Hong-Minh and M.M. Naim: Terrain Scanning Methodology on Construction Supply Chains Et management studie som introducerer en ny metode T Terrain Scanning Methodology TSM til understøtning af en omstrukturering af branchen. Tilsyneladende peger resultaterne på det samme, som vi vel egentlig godt ved, nemlig at mest muligt arbejde skal flyttes fra byggepladsen til værksteder (on site til off site) samt at man skal etablere samarbejder, hvor man tilstræber i perioder at udveksle personel, således at man får et bedre indblik i hinandens operationer. John Taylor and Hans Bjornsson: Construction Supply Chain Improvement through Internet Pooled Procurement Tanken bag paperet er, at et antal entreprenører kan poole deres indkøb af materialer og via internettet samarbejde om at placere ordrene hos den mest attraktive leverandør, hvilket skulle forenkle leverancerne og resultere i lavere priser pga det større volumen. Tanken virker i hvert fald ved præsentationen meget teoretisk og kan formentlig kun bruges ved bulkvarer, hvor kvaliteten er standardiseret, og hvor der er tale om et løbende aftræk af materialerne. Da byggeprojekterne er individuelle i såvel kvalitetskrav som i tid, synes det næsten umuligt at kombinere leverancen af mere komplekse bygningsdele, sådan som foreslået. Internettet synes i denne forbindelse alene at være en praktisk måde at udveksle information på ikke i sig selv et instrument til samkøb. Luis F. Alarcón, Rodrigo Rivas and Alfredo Serpell: Evaluation and Improvement of the Procurement Process in Construction Products I paperet begynder man med at konstatere, at indkøbsfunktionen håndterer op mod 70% af de samlede projektomkostninger i hvert fald i Chile. Derfor er det vigtigt, at indkøbene forgår på den mest effektive måde. I den forbindelse foreslår man en yderst lavpraktisk metode til at vurdere indkøbets effektivitet, i form af en række checkpunkter svarende til dem, vi arbejder med i værktøjskassens produktivitetsindikatorer. Her synes der at være en række idéer, der umiddelbart kan hentes og oversætte til vores arbejde.

12 12 Anna Kadefors: Client-Contractor Relations: How Fairness Considerations and Interests Influence Contractor Variation Negotiations. Dette svenske paper tager fat på spørgsmålet om, hvem der er objektiv og hvem der er biased i forhandlingerne mellem klienten, de projekterende og de udførende, når det drejer sig om justeringer i projektet. Baggrunden er, at man ofte i svenske projekter ligesom i danske skriver, at et foreskrevet produkt er standard for kvaliteten, og dermed åbner for alternative løsninger. Forfatteren beskriver en række af de forhandlingssituationer, dette udløser, og forsøger i hver af dem at vurdere, hvor objektiviteten ligger og hvilke underliggende ikke-objektive interesser, der kan være bag de tre agenters holdninger iforhandlingen. Sådanne underliggende holdninger kan være økonomiske fordele, prestige eller slet og ret uvilje mod, at den anden part altid får ret. Paperet er måske ikke direkte operativt nyttigt, men sikkert inspirerende i forståelsen af den skjulte dialog, der ofte finder sted. Lauri Koskela : Management of Production in Construction: A Theoretical View Forfatteren er den åndelige fader til Lean Construction, og hans paper er derfor bestemt værd at sætte sig ind i. Koskela bevæger sig på et forholdsvist teoretisk niveau, når han forsøger at sætte byggeprocessen ind i det formelle tankeapparat om, hvad produktion egentlig er. Han gør opmærksom på, at man straffes, hvis ens produktionsflow ikke er steady, men i stedet har svingninger variability. Straffen kan bestå i bufferlagre, lav udnyttelse af ressourcer eller tabt produktionsvolumen. Henry Ford indså, at både flow og conversion var vigtige parametre i en rationel produktion, men begrebet flow blev misforstået af hans samtidige og derefter glemt i den vestlige verden. Alle fokuserede på transformationen, altså på de processer, der ændrer materialet frem mod slutproduktet. Først efter krigen fik japanerne øjnene op for betydningen af flow, og da Taiichi Ono Toyota s produktionschef engang blev spurgt af nogle vestlige produktionsledere om, hvor han havde fået sine idéer fra, svarede han: Jeg læste Henry Ford s bog. Ledelse af produktion må derfor omfatte såvel Task Management som Flow Management. Mens flow i traditionel produktion er flowet af produktet frem mod kunden, består flowet i byggeri delvist af materialestrømmen frem mod byggepladsen for her at blive erstattet af et flow af personel og maskineri. Finske byggerier har typisk et materialeflow, der udgør 25%, et locationflow på 35% og et assemblyflow på 6%. ///Disse oplysninger skal tjekkes nærmere///.

13 13 Koskela opstiller en skitse af de i alt syv flows, der indgår i byggeprocessen (side 248), og hver af dem bør på den ene eller anden måde styres. Hvis man fx skønner, at der på hvert af de syv flows er 5% usikkerhed, vil den samlede usikkerhed på byggeprocessen blive 0,95 7 = 70%. Endelig vurderer Koskela The Last Planner som instrument i byggeriets produktionsstyring og konkluderer, at metoden på en række områder opfylder de krav, en moderne fremstilling må stille til et effektivt flow management. Federico Orrechia and Gregory A. Howell: Reflections on Money and Lean Construction Forfatterne postulerer, at penge cash flow må betragtes som et flow i byggeprocessen på linie med materialer, personel, equipment, information osv jf. Koskelas 7 strømme. Bla fordi pengene bestemmer, hvor længe projektet kan vare, ligesom det er pengene, der holder arbejdet i gang. De præsenterer et eksempel på et boligbyggeri, hvor den tilsyneladende mest optimale byggerytme viste sig ikke at være det, når pengene kom med i spillet, bla pga de lejebetingelser der knyttede sig til brugernes overtagelse af boligerne. Casen virkede måske lidt søgt og atypisk, men måske er der alligevel noget om sagen. Fra andre projekter ved vi, at cash flow i et byggeri kan være med til at bestemme den optimale gennemførelse såvel med hensyn til valg af metoder som især med hensyn til byggetid. I den forbindelse skal det naturligvis gøres klart hvad der tilsyneladende kun i meget få af indlæggene på konferencen var opmærksomhed på at det er først, når brugeren tager huset i brug, at han opnår den værdi, som han søgte, da han satte byggeriet i gang. Det er med andre ord ikke byggeriets enkeltprocesser eller for den sags skyld dets aflevering, der er værdikriteriet, men brugen efter vi er færdige og har rettet fejlene. Luis F. Alarcon and David B. Ashley: Playing Games: Evaluating the Impact of Lean Production Strategies on Product Cost and Schedule. I paperet præsenteres et simpelt system i et regneark, hvor man ved en Monte Carlo simulering afprøver betydningen af forskellige usikkerheder på de enkelte aktiviteter og forskellige bufferstørrelser mellem aktiviteterne. Resultatet omsættes til en række kurver, der beskriver de samlede udsving og effekten af forskellige bufferstørrelser. Samtidig forsøger man at indkredse den teoretisk optimale buffer. Kvalitativt synes der ikke at være noget overraskende i, hvad der fremkommer, og man sidder tilbage med spørgsmålet om det kan bruges til noget kvantitativt. Formentlig er der mere er tale om et system, der bibringer en bedre forståelse af processens natur end om noget, der kan anvendes i hverdagen.

14 14 Glenn Ballard: Improving Work Flow Reliability Glenn Ballard er opfinderen af planlægningsværktøjerne The Last Planner og Look Ahead Plan, som er helt centrale i styringen af arbejdsprocesserne i Lean Construction. I dette paper påpeger han, at usikkerheder variability i workflow medfører, at planopfølgelsen på ugebasis typisk er 50% målt i størrelsen PPC Procent Planned Completed i såvel projektering som udførelse. I de bedste tilfælde kan PPC i praksis nå op på omkring 70%, hvilket bestemt ikke er optimalt. I paperet præsenteres derfor fire indgreb, som måske kan forbedre PPC: Fuld ret til The Last Planner til at afslå opgaver, der ikke opfylder kvalitetskriterierne. Forbedring af opgavedefinitionerne ved at bruge The First Run Studies dvs prøveproduktioner i byggeriet og tilsvarende metoder i projekteringen Systematiske analyser og indgreb på årsagerne til at planerne ikke opfyldes Indførelse af et dimensionskriterium for opgavestørrelser, der medfører krav om mindre output fra produktionsenhederne end deres skønnede gennemsnitskapacitet. Paperet går kun i detaljer med den sidste noget overraskende metode. I sin enkelhed er argumentet, at et jævnt flow alt i alt giver en bedre performance i hele leverancekæden, samt at overbelastning et sted resulterer i svingninger på udgangssiden, hvilket forplanter sig ned igennem kæden, således at alle arbejder dårligere. Med andre ord: arbejdsstrømmen skal tilstræbes at være laminar, ikke turbulent. Argumentet lyder overraskende. Almindelig tænkning vil tilsige, at alle laver så meget de kan og at man for enhver pris skal sørge for, at ingen står stille. Tanken fortjener helt klart en nærmere undersøgelse og eventuelt en simulering med nogle af de forangående beskrevne modeller? David K. H. Chua, Spen Li Jun and Bok Shung Hwee: Integrated Production Scheduler for Construction Look-Ahead Planning Forfatteren beskriver et planlægningsværktøj, der udbygger det traditionelle stavdiagram med overblik over ressourcer og information herunder disses tilstedeværelse. Logisk set er det rigtigt, at alle strømme skal planlægges, men værktøjet virker ikke umiddelbart anvendeligt i den præsenterede prototype.

15 15 I øvrigt var forfatteren ved præsentationen mere optaget af at præsentere programmeringsværktøj og database end selve den bagvedliggende planlægningstankegang. Hyun Jeong Choo and Iris D. Tommelein: Space Scheduling Using Flow Analysis Igen et planlægningssystem udsprunget af Look Ahead Plan og The Last Planner. I dette tilfælde drejer det sig om at et system, der blev præsenteret på sidste års konference WorkPlan der udnytter erfaringerne fra sidste uges produktion til planlægning af den næste uges opgaver altså en sammenkædning mellem timeregistrering og den umiddelbart forestående arbejdsplanlægning. Nu har man forsøgt at udbygge systemet med også at indeholde moduler til disponering af arbejdsområderne på byggepladsen, formentlig den mest kritiske, men også vanskeligste, planlægningsaktivitet. Man har opbygget en simpel model, der simulerer forskellige strømme fx kranbevægelser, forskalling, arbejdere, trucks mv. Og man har kørt nogle simulationer. I modsætning til WorkPlan virker systemet overordentligt primitivt og fragmentarisk, og det bliver næppe klar til brug de første år. Ricardo Mendes Jr. And Luiz Fernando M. Heineck: Towards Production Control on Multi-Storey Building Construction Sites Igen et eksempel fra Brasilien, hvor man har introduceret alle tre planlægningselementer og opfølgning i praksis. Tilsyneladende med stor succes. Det virker som om, det i høj grad er i Sydamerika, man tager metoderne i praktisk anvendelse, mens en væsentlig del af tankevirksomheden finder sted i USA og England. Eller rettere; i England tænker man, i USA udvikler man systemer og metoder, og Sydamerika bruger man dem. Udover at måle PPC, har man i dette forsøg også målt forskellen mellem de tre planer, altså fra projektplanen til Look Ahead Plan, og fra Look Ahead Plan til Final Planner, hvilket er naturlige skridt at tage. Hermed får man jo et samlet billede af hele planlægningssystemets pålidelighed. Dette er værd at huske i vores holistiske planlægningsmodel og i afprøvningerne. I planlægningen har man brugt Line of Balance Technique ///?/// og fremhæver det som en væsentlig metode. Dette bør nok undersøges nærmere. Carlos Torres Formoso: Method for Waste Control in the Building Industry Paperet handler ikke som man skulle tro om affald, men om at reducere de aktiviteter, der ikke er værdiskabende. Der er tale om et igangværende arbejde, hvor man vil prøve at udvikle værktøjer til mindre byggevirksomheder til at styre disse ikke-værdiskabende aktiviteter. Man

16 16 konstaterer, at dataindsamlingen er vanskelig og bekostelig, at der er forsinkelser i feed-back mekanismerne og andre praktiske problemer. Samtidig indkredser man et antal områder, hvor waste forekommer, som fokuspunkter for en reduktion. Patricia Tzortzopoulos and Carlos Torres Formoso: Considerations on Application of Lean Construction Principles to Design Management I paperet forsøger forfatteren at anvende Lean Production principperne: at fokusere på conversions og flow og at søge at effektivisere conversion aktiviteterne samtidig med, at man reducerer flow aktiviteterne i designfasen. Man opstiller en række metoder med udspring i Lean Construction s principper bla fokus på værdiskabelse, at udføre tingene til rette tid, pull logistik og perfektion, og man kommer frem til, at der formentlig er noget at hente, men også at der i væsentlig grad mangler teoretisk forståelse af designprocessens natur. I den forbindelse kan man unægtelig spekulere på, om lean principperne i det hele taget kan anvendes på en intellektuel proces. Hvor forekommer der Conversion? Designprocessen er vel i sin natur det at få den gode idé, hvilket ultimativt sker uden tid, mens resten af processen er flow, nemlig at formidle idéen først ved at nedfælde den på papir, derefter ved at kommunikere den videre i systemet. Der er med andre ord ikke tale om en produktion i traditionel forstand, hvor materialer ved hjælp af maskiner og mennesker skifter form frem mod slutproduktet. Skal metoderne derfor anvendes, bør man udtænke et nyt begrebsapparat og ikke falde tilbage på gamle Henry Ford. Márcio M. Fabricio, Silvio B. Melhado and Josaphat L. Baia: Brief Reflection on Improvement of Design Process Efficiency in Brazilian Building Products. ///ikke rapporteret/// Luiz Antonio Gargione: Using Quality Function Deployment (QFD) in the Design Phase of an Apartment Construction Project. QFD er et værktøj, der er udviklet inden for fremstillingsindustrien, til at vurdere, hvilke elementer i et produkt, det er, der tilfredsstiller kundens kvalitetsopfattelse. I dette paper forsøger man at anvende metoden i projekteringen af et boligbyggeri med det formål at indkredse, forstå og fastholde kundens kvalitetsopfattelse. Metoden virker rimelig lavpraktisk, men kan formentlig hurtig blive uoverskuelig, idet den rummer en række variable og kvalitetsparametre, som skal kombineres i et matrixsystem. I det aktuelle tilfælde endte man med en 30x30 matrix, hvilket man beskrev som a good decision.

17 17 Francisco F. Cardoso: Entrepreneurial Strategies and New Forms of Rationalisation of Production in the Building Construction Sector of Brazil and France. Paperet som gav anledning til nogen tvivl fra auditoriet præsenterer forskellige strategier for at effektivisere entreprenørvirksomheder, og det slutter med at påpege, at både produktivitetsudvikling og udvikling af konkurrenceevne er nødvendige størrelser for at overleve. Man kan spørge, om der er noget nyt i det, eller om udviklingen af produktivitet ikke næsten automatisk også fører til udvikling af konkurrenceevnen? David Seymour: Lean Construction: Towards an Agenda for Research into Systems and Organisation. Dette er et temmelig spekulativt paper om forskningsmetoder ved den underliggende forskning i forhold til udvikling af Lean Construction. Tiden var desværre for knap for forfatteren til virkelig at redegøre for sine overvejelser, men et punkt var, hvem der definerer objektivitet, og hvad objektivitet er, når man studerer menneskelig adfærd. Han selv postulerede, at måske måtte man definere objektivitet som det, der leder frem til løsninger, som de mennesker, undersøgelsen drejede sig om, kan genkende. Paperet skal læses nærmere med henblik på en bedre forståelse. Saverio Mecca: As Sequences Flow: Proposal of Organisational Rules for Lean Construction Management ///Ikke rapporteret/// Ercilia Hitomi Hirota, Elvira Maria Vieira Lantelme and Carlos Torres Formoso: Learning How to Learn Lean Construction Concepts and Principles Dette og de to efterfølgende papers er for så vidt interessante på den måde, at de alle tre tager afsæt i indlæringsteorier og forsøger at anvise veje til den mentale omstilling, der er nødvendig, hvis Lean Construction skal indføres succesfuldt. I dette tilfælde gør forfatterne bla opmærksom på, at voksne lærer ved at reflektere over deres egne handlinger, ikke ved blot at suge lærdom til sig. Og i den forbindelse konstaterer de, at alle har erfaringer, der kan blokere for indlæring af nye metoder eller nye idéer. Naomi A. Garnett: Developing Lean Thinking in Construction: A Naturalistic Enquiry. Dette paper beskriver en case, hvor forfatteren har fået indført Lean Construction i et konkret projekt, og derefter iagttaget konsekvenserne i hele processen.

18 18 Hun omtaler bla, at Lean Principles skal indføres i hele organisationen, og at devirker på tre niveauer: strategisk, taktisk og operationelt. Hun siger også, at indførelse af Lean Thinking ikke er at reparere den stol, man sidder i, men at smide stolen væk og anskaffe sig en ny. I sit projekt har hun haft visse problemer med at indkredse værdistrømmene (værdikæderne?), fordi de tilsyneladende slynger sig ind og ud mellem agenterne. Formentlig skyldes dette, at hun har opdelt kæderne i processer samt i entreprenører og underentreprenører i stedet for produktkomponenter. Dette er igen et argument for Habitats produkttænkning, som fortjener nærmere overvejelse. James A Powell: Action Learning for Continuous Improvement and Enhanced Innovation in Construction. Forfatteren præsenterer principperne for Action Learning, hvilket kort fortalt er, at en række agenter sætter sig sammen i en gruppe og sammen drøfter deres problemer i hverdagen for derigennem at inspirere hinanden til at ændre adfærd. Den bygger på, at mennesker selv er i stand til at justere deres adfærd og forbedre deres produkt, hvis de i øvrigt får plads til det: Build room for reflection into the organisation and people start thinking. Hans erfaring er, at det tager seks til ni måneder før en gruppe begynder virkeligt at samarbejde og forbedre resultaterne, men han påpeger også, at vi taler om komplekse problemer, og at løsningen af komplekse problemer kræver en holdindsats. Enkeltpersoner kan kun løse puslespil. Sven Bertelsen

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007 IGLC 15 Summit Møde i Lean Construction - DK 18. September 2007 Introduktion Generelt Papers Videre udvikling af Lean Construction Esben Misfeldt Sven Bertelsen Arrangementet Sted: Michhigan State University

Læs mere

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK Lean Construction DTU Diplom 29. oktober 2015 Jakob Lemming Lean Construction - DK lcdk@leanconstruction.dk Lean hos Toyota Mål for Lean Production Maksimér værdien Fastlæg værdier ud fra kundens definition

Læs mere

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk Trimmet byggeri Trimmet byggeri Lidt om trimmet byggeri (Lean Construction) Der tales meget om det, og der er ikke tvivl om, at det er nødvendigt at kigge nærmere på det. Der er mange navne i spil: TrimByg

Læs mere

Når lean rykker ind på kontorerne...

Når lean rykker ind på kontorerne... Ledelsens Dag 2006 Når lean rykker ind på kontorerne... 11.25-12.40 7. november 2006 Mikkel Eriksen, me@valcon.dk, 20 10 76 37 Valcon 2 Lean er på alles læber i disse år Tre ud af fem industrivirksomheder

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Byggeri som en Produktion

Byggeri som en Produktion Netværket for Ledelse i Byggeriet Byggeri som en Produktion 1. Februar 2012 Sven Bertelsen 1 Hvad er det? TP WIP / CT 2 Hvorfor? Byggeri er en produktion Vi fremstiller noget Vi tror det er noget særligt

Læs mere

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Centerchef Anders Thomsen, Teknologisk Institut www.cni.teknologisk.dk Hvis gevinst ved at industrialisere produkter og processer - hvorfor er

Læs mere

Titel: "LEAN - en diskussion af rammebetingelser. Erland Hejn Nielsen

Titel: LEAN - en diskussion af rammebetingelser. Erland Hejn Nielsen Dias 1 Titel: "LEAN - en diskussion af rammebetingelser. Erland Hejn Nielsen LEAN er i dag et meget fremherskende koncept indenfor logistikstyringen i mange danske virksomheder, såvel indenfor produktions-

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Lean Konceptet 18. sep. 08 Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Hvad og hvorfor Lean? - Hvad er Lean og hvad kan det bruges til? Agenda Hvad er Lean? Hvorfor Lean? Hvad er konsekvenserne for medarbejderne?

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen PROJEKTLEDELSE Mini projekt C201 Afleveret d. 30. april 2003 Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen Jesper Linding Rikke Pedersen BROHUSET 1 Indledning En virksomheds struktur kan være

Læs mere

Menneskerne bag maskinerne

Menneskerne bag maskinerne Menneskerne bag maskinerne - Om optimering af produktivitet i byggebranchen Nye ledelsesmetoder vinder frem over alt, og en branche, som er særligt i fokus er byggeriet, da optimering af produktivitet

Læs mere

PAPER 4 UDENLANDSKE UDVIKLINGSTILTAG I

PAPER 4 UDENLANDSKE UDVIKLINGSTILTAG I Aalborg Universitet PAPER 4 UDENLANDSKE UDVIKLINGSTILTAG I BYGGEBRANCHEN Jeppe Drachmann Christensen & Claus Nielsen Civilingeniørstuderende ved Instituttet for Produktion Virksomhedssystemlinien 9-10

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

Odense Byggetekniske Højskole. 2. februar 2005. Trimmet Byggeri. Sven Bertelsen. www.trimmetbyggeri.dk

Odense Byggetekniske Højskole. 2. februar 2005. Trimmet Byggeri. Sven Bertelsen. www.trimmetbyggeri.dk Odense Byggetekniske Højskole 2. februar 2005 Trimmet Byggeri Sven Bertelsen www.trimmetbyggeri.dk Introduktion Hvad er Lean Construction? En produktionsteori for byggeprocessen Et sæt værktøjer til dens

Læs mere

"Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv

Trimmet Byggeri - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Nettverkssamling Lean Shipbuilding/Lean Construction "Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Pernille Walløe Bygherrerådgivning og projektledelse COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser

Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser Kristian Kreiner Februar 2008 Det fleste af os ønsker os et værelse med udsigt, men jeg kender en, som har købt en udsigt med værelse i Brighton.

Læs mere

Sixth Annual Conference on the International Group for Lean Construction. Guarujá, Brazil, 11-13 August 1998

Sixth Annual Conference on the International Group for Lean Construction. Guarujá, Brazil, 11-13 August 1998 Sixth Annual Conference on the International Group for Lean Construction Guarujá, Brazil, 11-13 August 1998 Sammendrag af proceedings Af Sven Bertelsen I det følgende anvendes ordet Byggeri som en tilnærmelse

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2008

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2008 Nyhedsbrev Nr. 8 Indhold: IGLC 2008 Leder 2 IGLC 2008 3 Studietur til USA 4 Efterårets medlemsmøder 5 Lad os samarbejde 6 Introduktionsseminar til medlemmmer 9 Farvel, men på gensyn! 9 Kalender 10 Læs

Læs mere

If You can t describe what you are doing as a process, you don t know what you are doing. Deming

If You can t describe what you are doing as a process, you don t know what you are doing. Deming If You can t describe what you are doing as a process, you don t know what you are doing. Deming FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE (FBE) FBE GEOGRAFI Hvor effektiv er byggeprocesserne? 1.

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

LEANREJSEN Broen Lab Division

LEANREJSEN Broen Lab Division Assens uge 43-2012 LEANREJSEN Broen Lab Division Små skridt på vejen mod perfektion 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Resultat af Broen Lab Divisions Leanrejse...4 5s og Flow...4

Læs mere

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS Morlenesvej 22! 2840 Holte tlf 4542 4705 fax 4541 4705 sven@bertelsen.org 14. april 2001 rev. juni 2003 TRIMMET BYGGERI En kort introduktion Dette er en kort beskrivelse

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst DI s produktivitetsundersøgelse 2011 Produktivitet for vækst DI, Produktivitet April 2011 DI s undersøgelse 288 respondenter blandt DI s medlemmer har deltaget i denne undersøgelse om produktivitet og

Læs mere

Hvordan styrer man så en Lean-forsyningskæde, hvor kunder og leverandører er afhængige af hinanden?

Hvordan styrer man så en Lean-forsyningskæde, hvor kunder og leverandører er afhængige af hinanden? Lean-forsyningskæde Under et Lean-forsyningskædeprojekt for et par måneder siden stillede en af leverandørerne følgende spørgsmål: Er det muligt at være Lean, når man er leverandør til en kunde, som arbejder

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Reduktion af arbejdskapitalen

Reduktion af arbejdskapitalen Leanrejsen 03. maj. 11 Leanrejsen Formål med lean Reduktion af arbejdskapitalen (Lagre + kredit til kunder - kredit fra leverandører) 2 1 Formål med lager Lager bruges til at sikre leveringer ved skift

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

GAD seminar Optimering og udnyttelse af ressourcer. Andrew Hoff

GAD seminar Optimering og udnyttelse af ressourcer. Andrew Hoff GAD seminar 2017 Optimering og udnyttelse af ressourcer Andrew Hoff hof@force.dk Plan for introduktionen 1. Kort introduktion 2. Inden du går i gang 3. Indledede analyser 4. Værdistrømsanalyser 5. Værktøjer

Læs mere

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Rose Holm A/S Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Udgangspunkt Hvorfra kommer viljen til automatisering? Hvorfor automatisering? Forudsætninger

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham

Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham konference 22.10.14 som led i plan for kompetenceudvikling i Aabenraa kommune www.challenginglearning.com www.jamesnottingham.co.uk www.visiblelearningplus.com

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

Last Planner System i teori og praksis

Last Planner System i teori og praksis Last Planner System i teori og praksis Cathrine Engstrøm Afgangsprojekt 2011 Byggeledelse, 4. semester ved Institut for Mekanik & Produktion, Aalborg Universitet Titel: Last Planner System i teori og

Læs mere

Lean Six Sigma i service

Lean Six Sigma i service Hvorfor du både bør anvende og i procesoptimering i servicevirksomheder Lene Tolstrup Christensen & Rune Josefsen, Kvalitor København 2007 Introduktion Vi kender alle historierne om store internationale

Læs mere

Bilag - IGLC-Referater

Bilag - IGLC-Referater Bilag - IGLC-Referater I samarbejde med en af projektgruppens samarbejdsparter udviklingsdirektør Sven Bertelsen, Niras, er der udvalgt 20 artikler fra hhv. IGLC - 6 og IGLC - 7, som er bearbejdet og refereret

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Adobe full screen = Crtl + L

Adobe full screen = Crtl + L Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver virksomheden

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation VSM - Fase 0 Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver

Læs mere

DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT

DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT 1. udgave, 1. oplag 2016 Copyright 2016 Forfatterne Forfattere: Jan Stentoft, Einar Scholte og Poul Breil-Hansen Forlag: Publishare ApS / Spintype.com

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management kommer styrket ud af krisen Udvider eller fastholder budget trods generelle nedskæringer Stor og øget opmærksomhed på FM fra topledelsen

Læs mere

Lean mennesker og metoder

Lean mennesker og metoder Lidt Lean før vi når til arbejdsmiljøet Lean mennesker og metoder Mange slags Lean Lean Production Lean Construction Lean Administration/Service Lean Management Lean Six Sigma Osv. osv. En lang række metoder/værktøjer

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN?

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? Kandidatafhandlingen Aalborg Universitet 2013 HOSPIALSLOGISTIK STRATEGISK HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? En analyse af bygge- og anlægsbranchen for identifikation og

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Foreslået af regeringen i task force redegørelsen december 2000 Stiftet af F.R.I., PAR, Danske Entreprenører, BYG, BAT-kartellet kartellet, Byggematerialeindustrien, Fonden

Læs mere

Styrket konkurrencekraft gennem Sales & Operations Planning. Jan Stentoft Syddansk Universitet Kolding

Styrket konkurrencekraft gennem Sales & Operations Planning. Jan Stentoft Syddansk Universitet Kolding Styrket konkurrencekraft gennem Sales & Operations Planning Jan Stentoft Syddansk Universitet Kolding Deltagere 24 Den stærke værdikæde 10 % teknik og 90 % mennesker Smid rygmærkerne Facts, facts, facts

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Rune Scharff Andreasen Teamleder, Erhvervsstyrelsen Industri 4.0 i Praksis IDA-konference 13. december 2016 Hvorfor produktion? Produktion

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

KARAKTERER VIA ERHVERV

KARAKTERER VIA ERHVERV Multiplatform Storytelling and Production Aarhus Midtvejsprøve 0 30 30 100% 0 30 30 100% 0 Førsteårsprøve 0 30 30 100% 0 30 30 100% 0 Andenårsprøve mundtlig 0 0 28 28 100% 28 9,75 Andenårsprøve skriftlig

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder ROB-EX Scheduler til produktionsplanlægning ROB-EX Scheduler er en standardsoftwareløsning til produktionsplanlægning, som hjælper dig med at styre

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean - formålet Formålet med Tillidsbaseret Lean er at skabe effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig. Tillidsbaseret Lean

Læs mere

Indtryk fra IGLC 18, 2010

Indtryk fra IGLC 18, 2010 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Indtryk fra IGLC 18, 2010 1. FORMÅL Formålet med denne rapport er at redegøre for udbyttet samt de indtryk vi fik ved deltagelse i konferencen IGLC18 i Haifa,

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Tæt på forretningen LEGO Koncernen. Sten Daugaard CFO, The LEGO Group

Tæt på forretningen LEGO Koncernen. Sten Daugaard CFO, The LEGO Group Tæt på forretningen LEGO Koncernen Sten Daugaard CFO, The LEGO Group Agenda Risk management som et centralt instrument i virksomhedsstyringen og udviklingen Optimering af processer og intern kontrol som

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Konkurrenceparametre Leveringssikkerhed Virksomhedens fokus i forhold til produktionsfunktionen. Leveringssikkerhed betyder, at ordren leveres

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016:

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016: Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse Optag 201: Management Research Method (+ SOL + IB) FAG 2013 Entrepreneurship: Shaping

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

2008 se u o H ine sh n u S

2008 se u o H ine sh n u S Byggesektorens udfordringer Lønandel i byggeriet er 50%. I industrien oursourcing af produktion hvis lønandel over 10%. Dårlig indtjening hos entreprenørerne på 1-4%. Årsag: - Unikabyggeri med megen nyudvikling

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Organisatorisk implementering af informationssystemer

Organisatorisk implementering af informationssystemer Organisatorisk implementering af informationssystemer Hvordan man sikrer informationsteknologiske investeringer i en organisatorisk ramme. 1 Organisatorisk implementering Definitionen på et succesfuldt

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Teamwork, problemløsning, kommunikation og LEAN. Per Jensen Teknisk Chef

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Teamwork, problemløsning, kommunikation og LEAN. Per Jensen Teknisk Chef Bisca A/S Nordens største kiks og kagefabrik Teamwork, problemløsning, kommunikation og LEAN Per Jensen Teknisk Chef Side 1 Hvem er vi? 2 Hvem er vi? 40.000 m3 under tag 18 produktions linier 16000 ton/år

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme LEANREJSEN - Kundeværdi og værdistrømme Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Hvad er Lean? Lean er en produktions- og ledelsesfilosofi, der oprindeligt stammer fra den japanske bilindustri (Toyota). Lean produktion er trimmet produktion.

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

23 April 2014 NBE. Relationer skaber resultater

23 April 2014 NBE. Relationer skaber resultater 23 April 2014 NBE Relationer skaber resultater Einar Scholte Er direktør i Valcon. Har tidligere arbejdet som underviser på CBS og Copenhagen School of Logistics samt som leder i Unicare, Radiometer, PWC

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

DATAFANGST. Hvordan kan jeg leane mit kvalitetsarbejde med Datafangst. Af Kim Rønhof

DATAFANGST. Hvordan kan jeg leane mit kvalitetsarbejde med Datafangst. Af Kim Rønhof 1 DATAFANGST Hvordan kan jeg leane mit kvalitetsarbejde med Datafangst Af Kim Rønhof 1 2 Der er således 3 begreber i dagens oplæg Lean(e) Kvalitetsarbejde Og Datafangst 3 Først hvad er lean? Lean handler

Læs mere

Det store overblik. Hundrede år med kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj, overlæge, DIT. Diagnostisk Center, Rigshospitalet

Det store overblik. Hundrede år med kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj, overlæge, DIT. Diagnostisk Center, Rigshospitalet Det store overblik Hundrede år med kvalitetsudvikling Jacob Anhøj, overlæge, DIT Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Noget om resultatstyring Eliminate management by numbers and goals. Instead, substitute

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen.

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen. 7. INDSATSOMRÅDER 7. INDSATSOMRÅDER Med udgangspunkt i identifikationen af problemer er formålet i dette kapitel at give bud på hvordan disse problemer kan imødekommes i form af indsatsområder. rne er

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere