7. Konference i Den Internationale Gruppe for Lean Construction

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. Konference i Den Internationale Gruppe for Lean Construction"

Transkript

1 IGLC-7 7. Konference i Den Internationale Gruppe for Lean Construction University of California, Berkeley, USA juli 1999 Af Sven Bertelsen

2 2 INDHOLD 1. GENERELLE BETRAGTNINGER REFERATER AF DE PRÆSENTEREDE INDLÆG...5 Gregory A. Howell: What is Lean Construction Scott Featherston: Study of Reasons for the Adoption of Lean Production in the Automobile Industry: Questions for the AEC Industries...5 Stuart D. Green: The Dark Side of Lean Construction: Exploitation and Ideology...5 Gregory Howell and Glenn Ballard: Bringing Light to the Dark Side of Lean Construction: A Response to Stuart Green...6 Seung-Hyun Lee, James E. Diekmann, Anthony D. Songer, Hyman Brown: The Applications of Construction Process Analysis...6 Adbulsalam A. Al-Sudairi, James E. Diekmann, Anthony D. Songer and Hyman M. Brown: Simulation of Construction Processes: Traditional Practices versus Lean Principles...7 Aguinaldo Dos Santos and James Powell: Potential of Poka-Yoke Devices to Reduce Variability in Construction....7 Aguinaldo Dos Santos, James Powell and Carlos Torres Formoso: Evaluation of Current Use of Production Management Principles in Construction Practice....8 Severine M. Hong-Minh, Ralph Barker and Mohamed M. Naim: Supply Chain Trend Analysis...8 Iris D. Tommelein and Annie N. En Yi Li: Just-In-Time Concrete Delivery: Mapping Alternatives for Vertical Supply Chain Integration....8 Iris D. Tommelein and Markus Weissenberger: More Just-in-Time: Location of Buffers and Structural Steel Supply and Construction Processes...8 Jean-Luc Salagnac and Madjid Yacine: Logistics: A Step Towards Lean Construction.9 Ruben Vrijhoef and Lauri Koskela: Roles of Supply Chain Management and Construction....9 Fred Borges, Da Silva and Francisco Ferreira Cardoso: Applicability of Logistics Management in Lean Construction: A Case Study Approach in Brazilian Building Companies...9 M. Nain, J. Naylor and J. Barlow: Developing Lean and Agile Supply Chains in the UK Housebuilding Industry...10 Sofia Villagarcia and Francisco Cardoso: New Supply Chain Network in Brazil s House Construction Industry Armarjit Singh, Rick Barnes and Ali Yosefpour: High-Turnaround and Flexibility in Design and Construction of Mass Housing...11 Ralph Barker, S.M. Hong-Minh and M.M. Naim: Terrain Scanning Methodology on Construction Supply Chains...11 John Taylor and Hans Bjornsson: Construction Supply Chain Improvement through Internet Pooled Procurement...11 Luis F. Alarcón, Rodrigo Rivas and Alfredo Serpell: Evaluation and Improvement of the Procurement Process in Construction Products...11 Anna Kadefors: Client-Contractor Relations: How Fairness Considerations and Interests Influence Contractor Variation Negotiations Lauri Koskela : Management of Production in Construction: A Theoretical View...12 Federico Orrechia and Gregory A. Howell: Reflections on Money and Lean Construction...13 Luis F. Alarcon and David B. Ashley: Playing Games: Evaluating the Impact of Lean Production Strategies on Product Cost and Schedule....13

3 Glenn Ballard: Improving Work Flow Reliability...14 David K. H. Chua, Spen Li Jun and Bok Shung Hwee: Integrated Production Scheduler for Construction Look-Ahead Planning...14 Hyun Jeong Choo and Iris D. Tommelein: Space Scheduling Using Flow Analysis...15 Ricardo Mendes Jr. And Luiz Fernando M. Heineck: Towards Production Control on Multi-Storey Building Construction Sites...15 Carlos Torres Formoso: Method for Waste Control in the Building Industry...15 Patricia Tzortzopoulos and Carlos Torres Formoso: Considerations on Application of Lean Construction Principles to Design Management...16 Márcio M. Fabricio, Silvio B. Melhado and Josaphat L. Baia: Brief Reflection on Improvement of Design Process Efficiency in Brazilian Building Products...16 Luiz Antonio Gargione: Using Quality Function Deployment (QFD) in the Design Phase of an Apartment Construction Project...16 Francisco F. Cardoso: Entrepreneurial Strategies and New Forms of Rationalisation of Production in the Building Construction Sector of Brazil and France...17 David Seymour: Lean Construction: Towards an Agenda for Research into Systems and Organisation...17 Saverio Mecca: As Sequences Flow: Proposal of Organisational Rules for Lean Construction Management...17 Ercilia Hitomi Hirota, Elvira Maria Vieira Lantelme and Carlos Torres Formoso: Learning How to Learn Lean Construction Concepts and Principles...17 Naomi A. Garnett: Developing Lean Thinking in Construction: A Naturalistic Enquiry.17 James A Powell: Action Learning for Continuous Improvement and Enhanced Innovation in Construction

4 4 1. GENERELLE BETRAGTNINGER Konferencen varede to koncentrerede dage med henved 40 indlæg afbrudt af utroligt inspirerende diskussioner. Den gav et klart indtryk af, at der spændes meget vidt fra grundlæggende videnskabsteori til helt praktiske afprøvninger hvilket måske netop gør den særligt fascinerende, fordi alle har fokus på det samme hovedproblem nemlig byggeriets produktivitet. Undervejs synes jeg også at kunne konstatere, at en masse af de tanker og idéer, vi har arbejdet med de sidste ti år, ligger på linie med det internationale arbejde, men også at en del af vore overvejelser måske endnu ikke er kommet så tydeligt frem i den internationale gruppe. Fx mødte jeg ikke nogen, der for alvor havde sat sig for at analysere forskellen mellem de to forskellig PPB-tilgange PPU s og Habitat s til produktiviteten. Altså making construction lean or making lean construction, eller: enten trimme processerne eller også lave hele produktionen om. Dette og måske også vores overvejelser om den holistiske planlægningsmodel kunne være idéer til kommende konferencer, eventuelt i samarbejde med nøglepersoner som Glenn Ballard, Koskela eller Tommelein.

5 5 2. REFERATER AF DE PRÆSENTEREDE INDLÆG Gregory A. Howell: What is Lean Construction Indlægget trækker baggrunden op for Lean Construction og gør status i Nogen egentlig ny definition er der ikke tale om, mere en præcision af, at for at indføre Lean Construction er det nødvendigt at anvende teknikkerne, dvs. beskyttet produktion, forberedelse og planlægning, systematisk opfølgning samt at udvikle leverancekæderne, ændre projektplanlægningen og nytænke sit forretningskoncept. Scott Featherston: Study of Reasons for the Adoption of Lean Production in the Automobile Industry: Questions for the AEC Industries. Indlægget beskriver baggrunden for bilindustriens overgang til Lean Production op og konkluderer mhp byggesektoren, at der er to krav, der må stilles, før man introducerer Lean Construction: En forandring må være ønskværdig, før den finder sted, hvilket betyder, at der ikke må være ydre eller indre pres, der fastlåser en anden situation Forandringen må være teknisk og organisatorisk mulig i overensstemmelse med de vilkår, der har gjort dem ønskelige. Forfatteren slutter med at konstatere, at der næppe er gjort tilstrækkeligt i retning af at undersøge byggesektorens strategiske rammebetingelser for at konstatere, om et ægte ønske om en forandring eksisterer. Stuart D. Green: The Dark Side of Lean Construction: Exploitation and Ideology Dette indlæg viste sig at blive et nøgleindlæg på konferencen, og det blev citeret igen og igen. Paperet bør formentlig læses og forstås i sin helhed, men kort fortalt var forfatterens tilgang, at Lean Construction kan ses som én af en række management teorier, der hele tiden popper op mere bliver til religion end en indlevet arbejdshypotese for lederne af de førende virksomheder. Managementlitteraturen underbygger dette postulat, og er et begreb først slået an, følger alle næsten som lemminger de førende virksomheder og managementguruerne. Imidlertid er der også bagsider af medaljen. Fx kan stadigt øgede krav om mere effektiv produktion føre til stress og store menneskelige omkostninger.

6 6 Forfatteren gør også opmærksom på, at Lean Production stammer fra den japanske bilindustri, og at den japanske kultur er ganske anderledes end den vestlige. Hans tilgang er bred og tilsyneladende velfunderet i en række teorier langt udenfor byggesektoren, og han gentog igen og igen på konferencen, at hans kritik ikke skal opfattes som negativ, men som en konstruktiv advarsel. Gregory Howell and Glenn Ballard: Bringing Light to the Dark Side of Lean Construction: A Response to Stuart Green I svaret, som også bør læses i sin helhed, peger to af fædrene til Lean Construction på, at lean ikke udtrykker en egentlig måde at lede medarbejdere på eller en ideologi, men en måde at organisere fremstillingen på. Lean fører til distribueret beslutningstagning, udbredelse af kompetence og stræben efter perfektion. Det betragter man under alle omstændigheder som et skridt fremad, uanset der måske kan være faldgrupper i form at misbrug af principperne. Debatten mellem de to var fin, fordi den trak emnet bredere op og igennem hele konferencen åbnede for indlæg, der anskuede problemstillingerne lidt mere ovenfra end ved blot at stirre på de mange forsøg med nye teknologier, metoder og målinger, som ellers tit præger en teknisk konference. Howell gjorde et særligt punkt ud af at understrege, at det primære sigte i Lean Construction ikke er at forøge effektiviteten, men at reducere spildet. Dermed putter man ikke på samme måde stress på de underliggende systemer, som man gør i traditionel produktivitetsudvikling. Han gjorde desuden opmærksom på, at ledelse af byggeprocesserne kræver decentraliseret management, fordi der i høj grad er tale om komplekse systemer. Seung-Hyun Lee, James E. Diekmann, Anthony D. Songer, Hyman Brown: The Applications of Construction Process Analysis I paperet præsenteres en forholdsvis enkel undersøgelse af tre projekter, hvor man har studeret tre byggeprojekter med bærende stålkonstruktioner. Indledningsvis forsøgte man at modellere selve byggeprocessen for derefter at sammenligne modelleringens resultater med praksis. Endelig havde greb man ind i arbejdets tilrettelæggelse og opnåede en forbløffende reduktion i arbejdstiden. Mens omkostningerne til montagen før fordelte sig med ca. 1/3 til egentlig arbejde, ca. 15% til nødvendige hjælpeoperationer og ca. 60% til unødvendige operationer kunne man efter en omlægning næsten halvere den totale udgift. Det understreges, at den metode, man anvendte til at fokusere på spildet, er billig. Man havde kun brugt ca. 5 timer til hver undersøgelse, men tricket var, at fokusere på de steder, hvor spildet opstod ikke på de faktiske arbejdsoperationer. Et eksempel var, at alt for mange komponenter blev læsset af i tilfældig orden på pladsen, og man derfor brugte en masse tid på dels at finde nogen komponenter, der kunne bruges på det

7 7 sted, montagen var nået til, dels at montere disse komponenter der, hvor de nu en gang hørte til, i stedet for at arbejde i en veltilrettelagt sekvens med en logistik, der understøttede denne. Adbulsalam A. Al-Sudairi, James E. Diekmann, Anthony D. Songer and Hyman M. Brown: Simulation of Construction Processes: Traditional Practices versus Lean Principles. I paperet præsenteres et forsøg på at simulere byggeprocessen i forbindelse med stålkonstruktioner, hvilket i sig selv formentlig er en forholdsvis enkel byggeproces. Simuleringen var lavet i et værktøj, der hedder Extend, som på en meget levende vis med en række symboler viser, hvad der sker i processen, hvordan tingene strømmede igennem de forskellige led, hvor forsinkelserne opstår og i det hele taget, hvordan flowet fungerer. Det virkede som om, at der her måske er et legetøj, der kan bruges i analyse og forklaring af visse simplere operationskæder, samt at der måske på sigt ligger muligheder i disse værktøjer. Aguinaldo Dos Santos and James Powell: Potential of Poka-Yoke Devices to Reduce Variability in Construction. Poka-Yoke devices er metoder, der på den ene eller anden måde har den indbyggede egenskab, at det er svært at gøre tingene anderledes end på den rigtige måde. Poka-Yoke er med andre ord et middel til at undgå at masseproducere fejl. Forfatterne har lavet en række undersøgelser af, i hvilket omfang sådanne metoder anvendes i byggeriet i henholdsvis England og Brasilien. De konstaterer, at det kun er i helt få tilfælde nemlig i gennemsnit mindre end et eksempel for hver byggeplads. Spørgsmålet er imidlertid, om der ikke trods alt er ganske mange i spil, fx er et af deres eksempler mekanismer der sikrer, at en byggeelevator ikke kan køre, hvis døren ikke er lukket. I Danmark er sådanne systemer en del af Arbejdstilsynets krav og derfor indbygget i selve maskineriet. Imidlertid er tanken ganske interessant, for den kan formentlig implementeres mange steder, fx ved at sørge for at de nødvendige hjælpematerialer følger med den komponent, der skal monteres. Med hjælpematerialerne til stede er sandsynligheden for, at de bliver brugt, langt større, end hvis de kommer som en separat pakke. Emnet kunne i øvrigt være et interessant eksamensprojekt. En særlig effekt er, at mens man i industrialiseringens barndom havde en 100% kvalitetskontrol ved inspektører, gik man i 50 erne pga. omkostningerne til dette over til en statistisk kvalitetskontrol, mens man nu ved århundredets slutning gennem Lean Construction og Poka-Yoke metoder til selvkontrol kan vende tilbage igen til en 100% kontrol, men denne gang uden ekstraomkostninger.

8 8 Aguinaldo Dos Santos, James Powell and Carlos Torres Formoso: Evaluation of Current Use of Production Management Principles in Construction Practice. ///skrives senere/// Severine M. Hong-Minh, Ralph Barker and Mohamed M. Naim: Supply Chain Trend Analysis. I paperet præsenteres en del af et projekt under den engelske regering: Innovation in Standard Component Systems in House Building (COMPOSE), der omfatter en række delprojekter. I dette tilfælde benytter man en særlig metode: Terrain Scan Mapping til at kortlægge leverancekæden i et antal byggevirksomheder. Man konstaterer, at virksomhederne er opdelt i afdelinger, der hver for sig opererer efter deres egne strategier, og at der derfor ikke er en egentlig optimering af, hvordan leverancerne finder sted. Man anbefaler forskellige forandringer, bl.a. partnering, business process reengeneering, personaleudveksling med samarbejdspartnerne mv. Et senere paper behandler metoden dybere, og måske er der noget, der kan bruges i praksis. Iris D. Tommelein and Annie N. En Yi Li: Just-In-Time Concrete Delivery: Mapping Alternatives for Vertical Supply Chain Integration. Undersøgelsen kortlægger leverancekæden for færdigblandet beton til et konkret byggeri med afsæt i den japanske produktionstankegang, hvor man arbejder med pull-logistik, dvs at det er brugeren af et givet materiale eller en komponent, der rekvirerer det, når behovet er. Traditionelt benyttes et kanban, dvs et kort med varenummer og kvanta, der sendes bagud i systemet som en rekvisition. Forfatterne nævte de tomme mælkeflasker, man sætter uden for døren i USA så mælkemanden ved, hvor mange fuld, han skal stille. I det ene tilfælde med betonleverancen var det gennem et afkald, man rekvirerede den færdigblandede beton, i det andet tilfælde var det entreprenøren selv, der havde anskaffet sig en betontransportvogn og sendte den afsted til blandestationen, når behovet forekom. Vognen blev med andre ord et kanban. I sig selv synes der ikke at være de store overraskelser i tankerækken, men færdigblandet beton er formentlig det sted i byggeprocessen, hvor det er mest nødvendigt at have en just-in-time logistik, og derfor kan det måske være inspirerende at kigge på den proces, for derefter at overføre principperne til de øvrige materialer, der i og for sig godt kan tåle at vente. Iris D. Tommelein and Markus Weissenberger: More Just-in-Time: Location of Buffers and Structural Steel Supply and Construction Processes.

9 9 Paperet er for så vidt en fortsættelse af den færdigblandede beton, her blot ser man på, hvor man opbygger buffere i leverancekæden for stålelementer til bærende stålkonstruktioner. Paperet og endnu mere den efterfølgende debat afslørede, at der tilsyneladende er en udbredt tendens til, at man opbygger endog særdeles store bufferlagre i forbindelse med stålbyggerier for at sikre, at komponenterne er parate, når de skal bruges. Dette gav anledning til en diskusion om betydningen af bufferlagre og omkostningerne forbundet hermed. Teoretikerne hævdede, at lagrene var en omkostning af ikke ringe betydning, hvortil vi praktikere kunne gøre opmærksom på, at hele bygningen under opførelse kan betragtes som en oplagring af work in progress, og at et mindre lager et sted i leverancekæden derfor næppe forrykker økonomien sønderligt. En deltager gjorde yderligere opmærksom på, at i en række tilfælde er udgiften ved forsinkelser langt højere end omkostningerne ved endog særdeles store lagre i produktionen. Et særligt problem ved lagrene synes at være, at klienten åbenbart betaler for komponenterne, når de bliver fremstillet, og dermed har han købt bufferlagrene. En mere logisk måde kunne være, at tingene betales, når de bliver leveret til næste led i kæden, og at denne leverance gøres til en styret leverance, omend med lang ordretid jf. Byggelogistik, således at produktionstidspunktet bliver producentens ansvar, men betalingstidspunktet aftagerens. Jean-Luc Salagnac and Madjid Yacine: Logistics: A Step Towards Lean Construction ///skrives senere/// Ruben Vrijhoef and Lauri Koskela: Roles of Supply Chain Management and Construction. I paperet påpeges de for os udmærket kendte omkostninger ved at købe billigt, men med en dårlig logistik. Her konstaterer man, at der i en række tilfælde er ekstraomkostninger på op til 2½ gange besparelserne ved de billige indkøb samtidig med, at man ved en bedre administration af leverancekæden kan reducere omkostningerne med 10%. Man har desuden undersøgt de såkaldte time buffers, dvs. perioder, hvor der ikke foregik arbejde på byggepladsen, og hvor byggeriet derfor kan betragtes som en buffer i sig selv. Disse udgør ofte op til 70% af den samlede tid, mens der kun i 20% af tiden foregår egentlig værditilvækst. Forfatterne mener derfor, at byggetiden kan reduceres med op til 50%. Fred Borges, Da Silva and Francisco Ferreira Cardoso: Applicability of Logistics Management in Lean Construction: A Case Study Approach in Brazilian Building Companies. Paperet beskriver et praktisk arbejde med på forsøgsbasis at indføre logistik i tre virksomheder. En række nødvendige tiltag på strategisk, taktisk og operationelt

10 10 niveau indkredses, og der peges samtidig på visse barrierer mod at indføre denne forbedring. Selvom paperet i sin præsentation tog fat på både information flow, physical flow (materialer og services) og financial flow, er der primært tale om fokus på materialestrømmene i selve teksten og ikke en afbalanceret planlægning af samtlige strømme frem mod byggestedet. M. Nain, J. Naylor and J. Barlow: Developing Lean and Agile Supply Chains in the UK Housebuilding Industry I paperet præsenteres oversigtligt de to forskellige teorier: Lean og Agile, hvor Lean er slank, dvs en reduktion af de omkostninger, der ikke generer værdi for kunden, mens Agile er smidig, dvs fokus på hurtig omstilling i forhold til kundens prioritering af værdikriterierne. På en måde kan man sige, at mens Lean kigger på omkostninger, kigger Agile på services. I sig selv nogle interessante betragtninger, der naturligvis er værd at overveje, hvis man indfører trimmet produktion. Man skal passe på med at trimme så meget, at man mister smidigheden. Nu er der nok ikke den store risiko for det i enkeltstyksproduktion, som byggeri jo nu en gang er. Sofia Villagarcia and Francisco Cardoso: New Supply Chain Network in Brazil s House Construction Industry. Papereret beskriver kort den omstilling, der i øjeblikket finder sted i Brasiliens byggeindustri pga en kraftig ændring i de økonomiske vilkår. Der arbejdes med at opbygge bedre Supply Chain Networks, og der sker i stigende grad det, at hovedentreprenørerne holder op med selv at producere og overlader selve produktionen til specialiserede underentreprenører, således at de alene bliver administratorer af leverancekæden. I den forbindelse peges der på det problem, at herefter kender tilsyneladende hverken hovedentreprenøren eller underentreprenørerne de faktiske omkostninger ved de enkelte arbejder. Prisdannelsen baseres i stigende grad på føling og gæt. Begrebet Lean Design beskrives som omfattende: Concurrent engineering, dvs samtidig projektering og produktionsplanlægning Deltagelse af alle parter såvel projekterende som udførende De projekterendes arbejdsopgaver fortsætter hen i gennem byggefasen Færdigt projekt før byggestart Systematisk feed-back af erfaringer fra byggeprocessen

11 11 Man indkredser de tre primære usikkerhedsfaktorer: Leverandørerne, produktionen og kunden. Men man får tilsyneladende ikke rigtigt fat i noget i den forbindelse. Armarjit Singh, Rick Barnes and Ali Yosefpour: High-Turnaround and Flexibility in Design and Construction of Mass Housing Ikke rapporteret. Ralph Barker, S.M. Hong-Minh and M.M. Naim: Terrain Scanning Methodology on Construction Supply Chains Et management studie som introducerer en ny metode T Terrain Scanning Methodology TSM til understøtning af en omstrukturering af branchen. Tilsyneladende peger resultaterne på det samme, som vi vel egentlig godt ved, nemlig at mest muligt arbejde skal flyttes fra byggepladsen til værksteder (on site til off site) samt at man skal etablere samarbejder, hvor man tilstræber i perioder at udveksle personel, således at man får et bedre indblik i hinandens operationer. John Taylor and Hans Bjornsson: Construction Supply Chain Improvement through Internet Pooled Procurement Tanken bag paperet er, at et antal entreprenører kan poole deres indkøb af materialer og via internettet samarbejde om at placere ordrene hos den mest attraktive leverandør, hvilket skulle forenkle leverancerne og resultere i lavere priser pga det større volumen. Tanken virker i hvert fald ved præsentationen meget teoretisk og kan formentlig kun bruges ved bulkvarer, hvor kvaliteten er standardiseret, og hvor der er tale om et løbende aftræk af materialerne. Da byggeprojekterne er individuelle i såvel kvalitetskrav som i tid, synes det næsten umuligt at kombinere leverancen af mere komplekse bygningsdele, sådan som foreslået. Internettet synes i denne forbindelse alene at være en praktisk måde at udveksle information på ikke i sig selv et instrument til samkøb. Luis F. Alarcón, Rodrigo Rivas and Alfredo Serpell: Evaluation and Improvement of the Procurement Process in Construction Products I paperet begynder man med at konstatere, at indkøbsfunktionen håndterer op mod 70% af de samlede projektomkostninger i hvert fald i Chile. Derfor er det vigtigt, at indkøbene forgår på den mest effektive måde. I den forbindelse foreslår man en yderst lavpraktisk metode til at vurdere indkøbets effektivitet, i form af en række checkpunkter svarende til dem, vi arbejder med i værktøjskassens produktivitetsindikatorer. Her synes der at være en række idéer, der umiddelbart kan hentes og oversætte til vores arbejde.

12 12 Anna Kadefors: Client-Contractor Relations: How Fairness Considerations and Interests Influence Contractor Variation Negotiations. Dette svenske paper tager fat på spørgsmålet om, hvem der er objektiv og hvem der er biased i forhandlingerne mellem klienten, de projekterende og de udførende, når det drejer sig om justeringer i projektet. Baggrunden er, at man ofte i svenske projekter ligesom i danske skriver, at et foreskrevet produkt er standard for kvaliteten, og dermed åbner for alternative løsninger. Forfatteren beskriver en række af de forhandlingssituationer, dette udløser, og forsøger i hver af dem at vurdere, hvor objektiviteten ligger og hvilke underliggende ikke-objektive interesser, der kan være bag de tre agenters holdninger iforhandlingen. Sådanne underliggende holdninger kan være økonomiske fordele, prestige eller slet og ret uvilje mod, at den anden part altid får ret. Paperet er måske ikke direkte operativt nyttigt, men sikkert inspirerende i forståelsen af den skjulte dialog, der ofte finder sted. Lauri Koskela : Management of Production in Construction: A Theoretical View Forfatteren er den åndelige fader til Lean Construction, og hans paper er derfor bestemt værd at sætte sig ind i. Koskela bevæger sig på et forholdsvist teoretisk niveau, når han forsøger at sætte byggeprocessen ind i det formelle tankeapparat om, hvad produktion egentlig er. Han gør opmærksom på, at man straffes, hvis ens produktionsflow ikke er steady, men i stedet har svingninger variability. Straffen kan bestå i bufferlagre, lav udnyttelse af ressourcer eller tabt produktionsvolumen. Henry Ford indså, at både flow og conversion var vigtige parametre i en rationel produktion, men begrebet flow blev misforstået af hans samtidige og derefter glemt i den vestlige verden. Alle fokuserede på transformationen, altså på de processer, der ændrer materialet frem mod slutproduktet. Først efter krigen fik japanerne øjnene op for betydningen af flow, og da Taiichi Ono Toyota s produktionschef engang blev spurgt af nogle vestlige produktionsledere om, hvor han havde fået sine idéer fra, svarede han: Jeg læste Henry Ford s bog. Ledelse af produktion må derfor omfatte såvel Task Management som Flow Management. Mens flow i traditionel produktion er flowet af produktet frem mod kunden, består flowet i byggeri delvist af materialestrømmen frem mod byggepladsen for her at blive erstattet af et flow af personel og maskineri. Finske byggerier har typisk et materialeflow, der udgør 25%, et locationflow på 35% og et assemblyflow på 6%. ///Disse oplysninger skal tjekkes nærmere///.

13 13 Koskela opstiller en skitse af de i alt syv flows, der indgår i byggeprocessen (side 248), og hver af dem bør på den ene eller anden måde styres. Hvis man fx skønner, at der på hvert af de syv flows er 5% usikkerhed, vil den samlede usikkerhed på byggeprocessen blive 0,95 7 = 70%. Endelig vurderer Koskela The Last Planner som instrument i byggeriets produktionsstyring og konkluderer, at metoden på en række områder opfylder de krav, en moderne fremstilling må stille til et effektivt flow management. Federico Orrechia and Gregory A. Howell: Reflections on Money and Lean Construction Forfatterne postulerer, at penge cash flow må betragtes som et flow i byggeprocessen på linie med materialer, personel, equipment, information osv jf. Koskelas 7 strømme. Bla fordi pengene bestemmer, hvor længe projektet kan vare, ligesom det er pengene, der holder arbejdet i gang. De præsenterer et eksempel på et boligbyggeri, hvor den tilsyneladende mest optimale byggerytme viste sig ikke at være det, når pengene kom med i spillet, bla pga de lejebetingelser der knyttede sig til brugernes overtagelse af boligerne. Casen virkede måske lidt søgt og atypisk, men måske er der alligevel noget om sagen. Fra andre projekter ved vi, at cash flow i et byggeri kan være med til at bestemme den optimale gennemførelse såvel med hensyn til valg af metoder som især med hensyn til byggetid. I den forbindelse skal det naturligvis gøres klart hvad der tilsyneladende kun i meget få af indlæggene på konferencen var opmærksomhed på at det er først, når brugeren tager huset i brug, at han opnår den værdi, som han søgte, da han satte byggeriet i gang. Det er med andre ord ikke byggeriets enkeltprocesser eller for den sags skyld dets aflevering, der er værdikriteriet, men brugen efter vi er færdige og har rettet fejlene. Luis F. Alarcon and David B. Ashley: Playing Games: Evaluating the Impact of Lean Production Strategies on Product Cost and Schedule. I paperet præsenteres et simpelt system i et regneark, hvor man ved en Monte Carlo simulering afprøver betydningen af forskellige usikkerheder på de enkelte aktiviteter og forskellige bufferstørrelser mellem aktiviteterne. Resultatet omsættes til en række kurver, der beskriver de samlede udsving og effekten af forskellige bufferstørrelser. Samtidig forsøger man at indkredse den teoretisk optimale buffer. Kvalitativt synes der ikke at være noget overraskende i, hvad der fremkommer, og man sidder tilbage med spørgsmålet om det kan bruges til noget kvantitativt. Formentlig er der mere er tale om et system, der bibringer en bedre forståelse af processens natur end om noget, der kan anvendes i hverdagen.

14 14 Glenn Ballard: Improving Work Flow Reliability Glenn Ballard er opfinderen af planlægningsværktøjerne The Last Planner og Look Ahead Plan, som er helt centrale i styringen af arbejdsprocesserne i Lean Construction. I dette paper påpeger han, at usikkerheder variability i workflow medfører, at planopfølgelsen på ugebasis typisk er 50% målt i størrelsen PPC Procent Planned Completed i såvel projektering som udførelse. I de bedste tilfælde kan PPC i praksis nå op på omkring 70%, hvilket bestemt ikke er optimalt. I paperet præsenteres derfor fire indgreb, som måske kan forbedre PPC: Fuld ret til The Last Planner til at afslå opgaver, der ikke opfylder kvalitetskriterierne. Forbedring af opgavedefinitionerne ved at bruge The First Run Studies dvs prøveproduktioner i byggeriet og tilsvarende metoder i projekteringen Systematiske analyser og indgreb på årsagerne til at planerne ikke opfyldes Indførelse af et dimensionskriterium for opgavestørrelser, der medfører krav om mindre output fra produktionsenhederne end deres skønnede gennemsnitskapacitet. Paperet går kun i detaljer med den sidste noget overraskende metode. I sin enkelhed er argumentet, at et jævnt flow alt i alt giver en bedre performance i hele leverancekæden, samt at overbelastning et sted resulterer i svingninger på udgangssiden, hvilket forplanter sig ned igennem kæden, således at alle arbejder dårligere. Med andre ord: arbejdsstrømmen skal tilstræbes at være laminar, ikke turbulent. Argumentet lyder overraskende. Almindelig tænkning vil tilsige, at alle laver så meget de kan og at man for enhver pris skal sørge for, at ingen står stille. Tanken fortjener helt klart en nærmere undersøgelse og eventuelt en simulering med nogle af de forangående beskrevne modeller? David K. H. Chua, Spen Li Jun and Bok Shung Hwee: Integrated Production Scheduler for Construction Look-Ahead Planning Forfatteren beskriver et planlægningsværktøj, der udbygger det traditionelle stavdiagram med overblik over ressourcer og information herunder disses tilstedeværelse. Logisk set er det rigtigt, at alle strømme skal planlægges, men værktøjet virker ikke umiddelbart anvendeligt i den præsenterede prototype.

15 15 I øvrigt var forfatteren ved præsentationen mere optaget af at præsentere programmeringsværktøj og database end selve den bagvedliggende planlægningstankegang. Hyun Jeong Choo and Iris D. Tommelein: Space Scheduling Using Flow Analysis Igen et planlægningssystem udsprunget af Look Ahead Plan og The Last Planner. I dette tilfælde drejer det sig om at et system, der blev præsenteret på sidste års konference WorkPlan der udnytter erfaringerne fra sidste uges produktion til planlægning af den næste uges opgaver altså en sammenkædning mellem timeregistrering og den umiddelbart forestående arbejdsplanlægning. Nu har man forsøgt at udbygge systemet med også at indeholde moduler til disponering af arbejdsområderne på byggepladsen, formentlig den mest kritiske, men også vanskeligste, planlægningsaktivitet. Man har opbygget en simpel model, der simulerer forskellige strømme fx kranbevægelser, forskalling, arbejdere, trucks mv. Og man har kørt nogle simulationer. I modsætning til WorkPlan virker systemet overordentligt primitivt og fragmentarisk, og det bliver næppe klar til brug de første år. Ricardo Mendes Jr. And Luiz Fernando M. Heineck: Towards Production Control on Multi-Storey Building Construction Sites Igen et eksempel fra Brasilien, hvor man har introduceret alle tre planlægningselementer og opfølgning i praksis. Tilsyneladende med stor succes. Det virker som om, det i høj grad er i Sydamerika, man tager metoderne i praktisk anvendelse, mens en væsentlig del af tankevirksomheden finder sted i USA og England. Eller rettere; i England tænker man, i USA udvikler man systemer og metoder, og Sydamerika bruger man dem. Udover at måle PPC, har man i dette forsøg også målt forskellen mellem de tre planer, altså fra projektplanen til Look Ahead Plan, og fra Look Ahead Plan til Final Planner, hvilket er naturlige skridt at tage. Hermed får man jo et samlet billede af hele planlægningssystemets pålidelighed. Dette er værd at huske i vores holistiske planlægningsmodel og i afprøvningerne. I planlægningen har man brugt Line of Balance Technique ///?/// og fremhæver det som en væsentlig metode. Dette bør nok undersøges nærmere. Carlos Torres Formoso: Method for Waste Control in the Building Industry Paperet handler ikke som man skulle tro om affald, men om at reducere de aktiviteter, der ikke er værdiskabende. Der er tale om et igangværende arbejde, hvor man vil prøve at udvikle værktøjer til mindre byggevirksomheder til at styre disse ikke-værdiskabende aktiviteter. Man

16 16 konstaterer, at dataindsamlingen er vanskelig og bekostelig, at der er forsinkelser i feed-back mekanismerne og andre praktiske problemer. Samtidig indkredser man et antal områder, hvor waste forekommer, som fokuspunkter for en reduktion. Patricia Tzortzopoulos and Carlos Torres Formoso: Considerations on Application of Lean Construction Principles to Design Management I paperet forsøger forfatteren at anvende Lean Production principperne: at fokusere på conversions og flow og at søge at effektivisere conversion aktiviteterne samtidig med, at man reducerer flow aktiviteterne i designfasen. Man opstiller en række metoder med udspring i Lean Construction s principper bla fokus på værdiskabelse, at udføre tingene til rette tid, pull logistik og perfektion, og man kommer frem til, at der formentlig er noget at hente, men også at der i væsentlig grad mangler teoretisk forståelse af designprocessens natur. I den forbindelse kan man unægtelig spekulere på, om lean principperne i det hele taget kan anvendes på en intellektuel proces. Hvor forekommer der Conversion? Designprocessen er vel i sin natur det at få den gode idé, hvilket ultimativt sker uden tid, mens resten af processen er flow, nemlig at formidle idéen først ved at nedfælde den på papir, derefter ved at kommunikere den videre i systemet. Der er med andre ord ikke tale om en produktion i traditionel forstand, hvor materialer ved hjælp af maskiner og mennesker skifter form frem mod slutproduktet. Skal metoderne derfor anvendes, bør man udtænke et nyt begrebsapparat og ikke falde tilbage på gamle Henry Ford. Márcio M. Fabricio, Silvio B. Melhado and Josaphat L. Baia: Brief Reflection on Improvement of Design Process Efficiency in Brazilian Building Products. ///ikke rapporteret/// Luiz Antonio Gargione: Using Quality Function Deployment (QFD) in the Design Phase of an Apartment Construction Project. QFD er et værktøj, der er udviklet inden for fremstillingsindustrien, til at vurdere, hvilke elementer i et produkt, det er, der tilfredsstiller kundens kvalitetsopfattelse. I dette paper forsøger man at anvende metoden i projekteringen af et boligbyggeri med det formål at indkredse, forstå og fastholde kundens kvalitetsopfattelse. Metoden virker rimelig lavpraktisk, men kan formentlig hurtig blive uoverskuelig, idet den rummer en række variable og kvalitetsparametre, som skal kombineres i et matrixsystem. I det aktuelle tilfælde endte man med en 30x30 matrix, hvilket man beskrev som a good decision.

17 17 Francisco F. Cardoso: Entrepreneurial Strategies and New Forms of Rationalisation of Production in the Building Construction Sector of Brazil and France. Paperet som gav anledning til nogen tvivl fra auditoriet præsenterer forskellige strategier for at effektivisere entreprenørvirksomheder, og det slutter med at påpege, at både produktivitetsudvikling og udvikling af konkurrenceevne er nødvendige størrelser for at overleve. Man kan spørge, om der er noget nyt i det, eller om udviklingen af produktivitet ikke næsten automatisk også fører til udvikling af konkurrenceevnen? David Seymour: Lean Construction: Towards an Agenda for Research into Systems and Organisation. Dette er et temmelig spekulativt paper om forskningsmetoder ved den underliggende forskning i forhold til udvikling af Lean Construction. Tiden var desværre for knap for forfatteren til virkelig at redegøre for sine overvejelser, men et punkt var, hvem der definerer objektivitet, og hvad objektivitet er, når man studerer menneskelig adfærd. Han selv postulerede, at måske måtte man definere objektivitet som det, der leder frem til løsninger, som de mennesker, undersøgelsen drejede sig om, kan genkende. Paperet skal læses nærmere med henblik på en bedre forståelse. Saverio Mecca: As Sequences Flow: Proposal of Organisational Rules for Lean Construction Management ///Ikke rapporteret/// Ercilia Hitomi Hirota, Elvira Maria Vieira Lantelme and Carlos Torres Formoso: Learning How to Learn Lean Construction Concepts and Principles Dette og de to efterfølgende papers er for så vidt interessante på den måde, at de alle tre tager afsæt i indlæringsteorier og forsøger at anvise veje til den mentale omstilling, der er nødvendig, hvis Lean Construction skal indføres succesfuldt. I dette tilfælde gør forfatterne bla opmærksom på, at voksne lærer ved at reflektere over deres egne handlinger, ikke ved blot at suge lærdom til sig. Og i den forbindelse konstaterer de, at alle har erfaringer, der kan blokere for indlæring af nye metoder eller nye idéer. Naomi A. Garnett: Developing Lean Thinking in Construction: A Naturalistic Enquiry. Dette paper beskriver en case, hvor forfatteren har fået indført Lean Construction i et konkret projekt, og derefter iagttaget konsekvenserne i hele processen.

18 18 Hun omtaler bla, at Lean Principles skal indføres i hele organisationen, og at devirker på tre niveauer: strategisk, taktisk og operationelt. Hun siger også, at indførelse af Lean Thinking ikke er at reparere den stol, man sidder i, men at smide stolen væk og anskaffe sig en ny. I sit projekt har hun haft visse problemer med at indkredse værdistrømmene (værdikæderne?), fordi de tilsyneladende slynger sig ind og ud mellem agenterne. Formentlig skyldes dette, at hun har opdelt kæderne i processer samt i entreprenører og underentreprenører i stedet for produktkomponenter. Dette er igen et argument for Habitats produkttænkning, som fortjener nærmere overvejelse. James A Powell: Action Learning for Continuous Improvement and Enhanced Innovation in Construction. Forfatteren præsenterer principperne for Action Learning, hvilket kort fortalt er, at en række agenter sætter sig sammen i en gruppe og sammen drøfter deres problemer i hverdagen for derigennem at inspirere hinanden til at ændre adfærd. Den bygger på, at mennesker selv er i stand til at justere deres adfærd og forbedre deres produkt, hvis de i øvrigt får plads til det: Build room for reflection into the organisation and people start thinking. Hans erfaring er, at det tager seks til ni måneder før en gruppe begynder virkeligt at samarbejde og forbedre resultaterne, men han påpeger også, at vi taler om komplekse problemer, og at løsningen af komplekse problemer kræver en holdindsats. Enkeltpersoner kan kun løse puslespil. Sven Bertelsen

Bilag - IGLC-Referater

Bilag - IGLC-Referater Bilag - IGLC-Referater I samarbejde med en af projektgruppens samarbejdsparter udviklingsdirektør Sven Bertelsen, Niras, er der udvalgt 20 artikler fra hhv. IGLC - 6 og IGLC - 7, som er bearbejdet og refereret

Læs mere

KONFERENCERAPPORT OG SAMMENDRAG AF PAPERS

KONFERENCERAPPORT OG SAMMENDRAG AF PAPERS IGLC 10 KONFERENCERAPPORT OG SAMMENDRAG AF PAPERS Sonja og Sven Bertelsen KONFERENCEN...3 Papers... 4 Format mv... 4 Top Ten... 5 THEORY AND KNOWLEDGE... 5 The Theory of Project Management: explanation

Læs mere

IGLC-11 Papers. Inhold

IGLC-11 Papers. Inhold IGLC-11 Papers Inhold GENERELT... 3 THEORY OF PRODUCTION MANAGEMENT... 4 Chair: Lauri Koskela/Sven Bertelsen...4 Introduction... 4 Lauri Koskela...4 #1: Foundations of Lean Construction: Linguistic Action...

Læs mere

Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces

Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces Februar 2003 Arbejdsblad INTRODUKTION Indeværende arbejdspapir udgør en del af state-of-the-art rapporten fra arbejdsgruppe Trimmet Udførelse. Arbejdsgruppen refererer

Læs mere

PAPER 3: LEAN CONSTRUCTION

PAPER 3: LEAN CONSTRUCTION Aalborg Universitet PAPER 3: LEAN CONSTRUCTION En redegørelse for det amerikanske produktionskoncept Lean Construction - udviklet mhp. en effektivisering og reorganisering af byggeprocessen. Anni Schmidt

Læs mere

Bachelorspeciale om. Trimmet Byggeri. - Også værdiskabende for mindre virksomheder? Udarbejdet af Jesper Guldbæk Nielsen

Bachelorspeciale om. Trimmet Byggeri. - Også værdiskabende for mindre virksomheder? Udarbejdet af Jesper Guldbæk Nielsen Bachelorspeciale om Trimmet Byggeri - Også værdiskabende for mindre virksomheder? Udarbejdet af studerende, 7. semester Teknologi & Business Aalborg April, 2014 Kopi Titelblad Titel: Trimmet Byggeri Undertitel:

Læs mere

Benjamin Gjettermann Sand 30-11-2009

Benjamin Gjettermann Sand 30-11-2009 VIA U.C. Campus Horsens Speciale 7. Semester - Benjamin Gjettermann Sand 30-11-2009 Vejleder: Birte Lyng Vestergaard TITELBLAD SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Birte Lyng Vestergaard FORFATTER: Benjamin Gjettermann

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse af Sven Bertelsen & Mogens Høgsted Juni 2003 ISBN: 87-91363-04-7 INTRODUKTION

Læs mere

Håndbog i Trimmet Byggeri

Håndbog i Trimmet Byggeri Håndbog i Trimmet Byggeri Lean Construction på dansk Version 2.1 januar 2012 Foreningen Lean Construction DK Kolofon UDARBEJDELSE Hovedforfatter: Sven Bertelsen. Opdateringer 2009: Rolf Simonsen. Redaktion:

Læs mere

OPP og indkøb af facilities management ydelser

OPP og indkøb af facilities management ydelser OPP og indkøb af facilities management ydelser 3. del rapport Center for Facilities Management Realdania Forskning Lektor Kristian Kristiansen DTU Management Engineering August 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Last Planner System i teori og praksis

Last Planner System i teori og praksis Last Planner System i teori og praksis Cathrine Engstrøm Afgangsprojekt 2011 Byggeledelse, 4. semester ved Institut for Mekanik & Produktion, Aalborg Universitet Titel: Last Planner System i teori og

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN. - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN. - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN ANNONCE - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA APRIL 2007 Lean som løftestang til vækst Med

Læs mere

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS Morlenesvej 22! 2840 Holte tlf 4542 4705 fax 4541 4705 sven@bertelsen.org 14. april 2001 rev. juni 2003 TRIMMET BYGGERI En kort introduktion Dette er en kort beskrivelse

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

Byggebranchen og strategiske partnerskaber - En analyse af vanskelighederne

Byggebranchen og strategiske partnerskaber - En analyse af vanskelighederne Byggebranchen og strategiske partnerskaber - En analyse af vanskelighederne Master i ledelse af byggeri Masterafhandling Byg-DTU Januar 2007 Learning Membership structures Working processes Resources Common

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

Oversættelse af Lean i Favrskov Kommunes Tandpleje

Oversættelse af Lean i Favrskov Kommunes Tandpleje Oversættelse af Lean i Favrskov Kommunes Tandpleje Christoffer Bidstrup Speciale Kandidatuddannelsen i Politik & Administration Aalborg Universitet 1 Skolen for Statskundskab Standardtitelblad til seminaropgaver,

Læs mere

LEAN I KOMMUNERNE EFFEKTIVISERING I FÆLLESSKAB

LEAN I KOMMUNERNE EFFEKTIVISERING I FÆLLESSKAB LEAN I KOMMUNERNE EFFEKTIVISERING I FÆLLESSKAB LEAN I KOMMUNERNE EFFEKTIVISERING I FÆLLESSKAB Lean i kommunerne Effektivisering i fællesskab Redaktion: Udgiver: Søren Sønderby, KL s konsulentvirksomhed

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! ER LEAN SUND FORNUFT ELLER ER SUND FORNUFT LEAN

HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! ER LEAN SUND FORNUFT ELLER ER SUND FORNUFT LEAN HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! ER LEAN SUND FORNUFT ELLER ER SUND FORNUFT LEAN Titelblad Titel HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! Emne Lean Construction (Trimmet byggeri) Uddannelse Bygningskonstruktør Undervisningssted

Læs mere

PAPER 2: Anvendelse af produktionskoncepter. forsøgsprojekter. Aalborg Universitet

PAPER 2: Anvendelse af produktionskoncepter. forsøgsprojekter. Aalborg Universitet Aalborg Universitet PAPER 2: Anvendelse af produktionskoncepter i danske forsøgsprojekter Det undersøges, i hvor stor grad principper fra moderne produktionsfilosofier er inddraget i de danske forsøgsbyggerier.

Læs mere

4 grundsten for innovation

4 grundsten for innovation INNOVATION 11 4 grundsten for innovation Det private erhvervsliv er bedre gearet til nytænkning og kreativitet end det offentlige. Sådan lyder en fordom, der tager sit afsæt i det faktum, at der i det

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Planlægning. Før og under byggeri. Michael Lind Christensen Studienummer: 17 86 34

Planlægning. Før og under byggeri. Michael Lind Christensen Studienummer: 17 86 34 Planlægning Før og under byggeri Michael Lind Christensen Studienummer: 17 86 34 Bygningskonstruktøruddannelsen 7.semester - Speciale Vejleder: Anne Marie Herforth VIA University Collage 7.Semester - Udførende

Læs mere

Samspil mellem Lean Manufacturing og miljøoptimering

Samspil mellem Lean Manufacturing og miljøoptimering Samspil mellem Lean Manufacturing og miljøoptimering - med eksempler fra dansk bioteknologisk industri Miljø Lean Trin 3 Trin 2 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Jens Christian Aggerbeck & Nanja Hedal Institut for

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean Afhandling HD (R) Forfatter: Lene Johannsen Vejleder: Bent Høgsted Dato: 1. december 2010 Forord Denne rapport samt vedlagte appendiks A (Værktøjskassen)

Læs mere

0-fejl udvikling. Appendiks til bogen Softwaretest

0-fejl udvikling. Appendiks til bogen Softwaretest 0-fejl udvikling Appendiks til bogen Softwaretest 0-fejl udvikling... 1 Appendiks til bogen Softwaretest... 1 1. Muligheder og forudsætninger... 2 2. Udgifter ved 0-fejl... 2 3. Indtægter ved 0-fejl...

Læs mere