DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB"

Transkript

1 DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1

2 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede bekendt med anvendelsen af denne enhed, men brug alligevel tid på at læse denne vejledning grundigt igennem. Sikkerheden er vigtig Din og andres sikkerhede er vigtig. Det anbefales derfor, at du læser afsnittet om sikkerhedsforanstaltninger nedenfor, inden tager apparatet i brug. Læs venligst alle sikkerhedsforanstaltningerne, inden du anvender apparatet. Sikkerhedsforanstaltninger Placer strømkabler og andre kabler på en sådan måde, at de ikke er i risiko for at blive trådt på, klemt eller hvor der er risiko for at andre genstande, kan placeres ovenpå eller op imod dem. Anvend ikke i fugtige omgivelser. Lad ikke apparatet blive vådt. Lad aldrig børn placere genstande i huller eller åbninger i apparatet. Dæk ikke ventilationshuller til med tæpper eller andre tekstiler, da dette kan forårsage overophedning af apparatet. Placer ikke åben ild som f.eks. stearinlys i nærheden af apparatet. Placer ikke apparatet i f.eks. en lukket reol uden ventilation. Hvis du får problemer med apparatet, skal du henvende dig til din forhandler. Forsøg ikke selv at reparere apparatet med mindre du er uddannet til det. Du kan forårsage varig skade på teknikken eller ødelægge kabinettet. Batteri Brugte batterier bør afleveres til genbrug. Rengøring Sluk for strømmen til apparatet inden rengøring. Anvend ikke flydende rengøringsmidler eller sprayflasker, da dette vil skade apparatet. Anvend en blød, fnugfri klud. Service Henvend dig altid til din forhandler, hvis du er i tvivl om installation, betjening eller sikkerhed af apparatet. 2

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Fronten... 4 Bagside og side... 5 Kom godt i gang... 5 DAB... 6 Kom godt i gang... 6 Se information om kanaler... 7 Se signalstyrke... 7 Skift kanal... 7 Fuld søgning... 7 Gem kanaler... 8 Vælg en gemt kanal... 8 FM... 8 Se information om kanaler... 9 AUX IN... 9 Tilslut en ekstern lydenhed... 9 Systemindstillinger Indstilling af tid Indstil en alarm Baggrundslys Sprog Gendan fabriksindstillinger Opdatering af software Se software-version Tekniske specifikationer Garanti

4 Fronten Knap POWER Tryk for tænde/slukke radioen Hvis en alarm lyder, tryk for at slukke alarmen Funktioner MODE Tryk for at skifte mellem de forskellige funktioner MENU Tryk for at åbne hovedmenuen og systemindstillinger Tryk på eller for at regulere lydstyrken. SELECT/NAV Ved indstilling af tiden, en alarm mv.: Tryk på eller for at se de forskellige indstillinger. Tryk på SELECT/NAV for at bekræfte. FM: Når frekvensen vises i displayet, tryk på og hold eller inde for at starte en automatisk søgning. Når en alarm lyder: Tryk på SELECT/NAV for at udskyde alarmen. Ved normal betjening: Tryk på SELECT/NAV for at aktivere navigeringsfunktionen på og PRESET Tryk og hold for at gemme en kanal. Tryk for at hente en gemt kanal. SNOOZE Tryk for at indstille tiden for udskydelse af en alarm. 4

5 Bagside og side 1. Fjern strømstikket hvis det er tilsluttet. 2. Fjern dækslet fra batteriholderen bagpå radioen. 3. Sæt 4 nye batterier i. Sørg for at de vender rigtigt (se +/- markeringerne indeni batteriholderen). Bemærk: a. Bland ikke forskellige batterityper og eller brugte og ubrugte batterier. b. Hvis radioen ikke skal anvendes i en længere periode, bør du fjerne batterierne. 4. Sæt dækslet på igen. 5. Tryk på POWER for at tænde for radioen. Radioen vil automatisk køre på batterierne. Når radioen er ved at løbe tør for strøm, vil batteriindikatoren blinke. Brugte batterier bør afleveres til genbrug. Bemærk: Upgrade Port bør kun anvendes af forhandleren. Kom godt i gang Tag din DAB+ modtager ud af æsken. Gem evt. indpakningen til senere brug. Hvad får du? Der skal være følgende dele med radioen: DAB+ Radio (hovedenhed) Strømforsyning Betjeningsvejledning 5

6 Placering af radioen Placer din radio på et fladt og stabilt underlag, som ikke udsættes for store vibrationer. Undgå følgende: Direkte sollys. Tæt på radiatorer eller andre varmekilder. Høj fugtighed og dårlig ventilation. Støv. Risiko for vand. Justering af antennen Antennen bør trækkes helt ud for at sikre bedst mulig modtagesignal for både DAB og FM. Det kan være nødvendigt at ændre radioen placering for at opnå det bedste signal. Hovedtelefoner Dine hovedtelefoner skal være udstyret med et 3.5 mm diameter stereostik. Stikket til hovedtelefonerne sidder bagpå radioen. Hovedtelefoner medfølger ikke. Tænd og sluk Tilslut strømforsyningen til DC-stikket bagpå radioen. Tilslut den anden ende til en stikkontakt. Tryk på Power for at tænde radioen. Tryk igen hvis du ønsker at slukke. DAB Kom godt i gang 1. Sørg for at antenne er trukket helt ud. Tryk på POWER for at tænde. 2. Første gang du anvender radioen, vil den foretage en fuld søgning efter kanaler og gemme alle DAB+ og DAB kanaler. Søgningen kan tage 1-2 minutter. Når alle kanaler er gemt viser displayet: Bemærk: 1. DAB+ kanalerne vises i alfanumerisk rækkefølge. Der vil automatisk blive stillet ind på den første kanal. 2. Hvis der ikke findes et DAB+ signal, kan du prøve at placere radioen et andet sted. 6

7 Se information om kanaler 1. Tryk på MENU. Når der vises Display, skal du trykke på SELECT/NAV for at bekræfte. 2. Tryk på eller for at se de forskellige indstillinger: Scrolling text, Signal strength, Program Type, Ensemble, Frequency, Bit rate and codec, Format, Time og Date. Tryk på SELECT/NAV for at bekræfte den valgte indstilling. Se signalstyrke 1. Tryk på MENU. Når der vises Display, skal du trykke på SELECT/NAV for at bekræfte. 2. Tryk på eller for at finde Signal strength. Tryk på SELECT/NAV for at bekræfte. Skærmen viser en vandret søjle, som indikerer signalstyrken. Indikatoren på den vandrette søjle viser det minimum signalniveau. Bemærk: Kanaler med lavere signalstyrke end minimum kan have forstyrrelser på signalet. Skift kanal Under afspilning a DAB+ eller DAB kanaler, kan du skifte til en anden kanal på følgende måde: 1. Tryk på SELECT/NAV for at aktivere navigeringsfunktionen på eller. 2. Tryk på og bladre i listen med kanaler. 3. Når den ønskede kanal vises i displayet, skal du trykke på SELECT/NAV for at bekræfte. Fuld søgning 1. Tryk på MENU. Når der vises Display, skal du trykke på for at finde Full scan. Tryk på SELECT/NAV for at bekræfte. Radioen vil søge efter alle kanaler og gemme de tilgængelige i hukommelsen. DRC (Dynamic Range Control) Du kan indstille niveau for komprimering af kanalerne for at fjerne forskellene i det dynamiske område eller lydniveau mellem kanalerne. 1. Tryk på MENU. Tryk på for at vælge DRC. Tryk på SELECT/NAV for at bekræfte dit valg. Bemærk: a. DRC til off indikerer ingen kompression b. DRC til low indikerer lidt kompression c. DRC til high indikerer maksimal kompression 7

8 2. Tryk på eller for at vælge DRC og tryk på SELECT/NAV for at bekræfte. Fjern kanaler Med denne funktion kan du fjerne inaktive kanaler fra listen med kanaler. 1. Tryk på MENU. Tryk på for at vælge Prune. Tryk på SELECT/NAV for at bekræfte. 2. Tryk på for at finde Yes. Tryk på SELECT/NAV for at bekræfte. Gem kanaler Din radio kan gemme op til 10 DAB+ og 10 FM kanaler. For at gemme en kanal: Bemærk: Dette gøres på samme måde for både DAB+ og FM. 1. Under afspilning af dine yndlingskanaler, skal du trykke på og holde PRESET indtil displayet viser Preset Store <1: (Empty)>. 2. Tryk på eller for at vælge nummer 1-10 og tryk herefter på SELECT/NAV for at bekræfte det valgte nummer. Displayet viser Preset # stored. Vælg en gemt kanal For at vælge en gemt kanal: 1. Tryk på MODE for at vælge den ønskede funktion. 2. Tryk på PRESET. Displayet viser Preset Recall <1: xxxxxx>. 3. Tryk på eller for at vælge den ønskede kanal og herefter på SELECT/NAV for at bekræfte. FM 1. Tryk på MODE for at skifte mellem FM og DAB. 2. Under FM vil radioen starte afspilning fra begyndelsen af FM-båndet (87.50MHz) eller den vil stille ind på den kanal, du sidst lyttede til. Manuel søgning Fra hovedmenuen skal du gøre følgende: 1. Tryk på SELECT/NAV for at aktivere navigeringsfunktionen på og. 2. Tryk på eller for manuelt at søge på FM-båndet. Automatisk søgning Bemærk: hvis du ønsker, at din radio kun skal finde kanaler med meget stærkt signal, skal du se afsnittet nedenfor om indstillinger for søgning. 1. Tryk på SELECT/NAV for at aktivere navigeringsfunktionen på og, 2. Tryk og hold eller for at søge frem eller tilbage på frekvensbåndene. 8

9 Bemærk: 1. Displayet vil vise frekvensen skifte indtil søgningen stopper ved næste tilgængelige kanal. 2. Når slutningen på frekvensbåndet nås, vil søgningen starte forfra. Søgeindstillinger 1. Tryk på MENU og herefter på for at vælge Scan Setting. Tryk på SELECT/NAV for at bekræfte. Bemærk: Hvis du vælger Strong Stations only, vil menuen kun vise kanaler med meget stærk signalstyrke, mens All Stations vil tage alle tilgængelige kanaler med på listen. 2. Tryk på eller for at vælge den ønskede indstilling. Tryk på SELECT/NAV for at bekræfte. Lydindstillinger 1. Tryk på MENU og herefter på for at vælge Audio Setting. Tryk på SELECT/NAV for at bekræfte. Bemærk: Hvis du vælger Stereo Allowed, vil lyden være i stereo, mens Forced Mono bringer lyden til i mono. 2. Tryk på eller for at vælge den ønskede indstilling. Tryk herefter på SELECT/NAV for at bekræfte. Se information om kanaler 1. Tryk på MENU. Når der vises Display, skal du trykke på SELECT/NAV for at bekræfte. 2. Tryk på eller for at se de forskellige indstillinger: Radio text, Program Type, PS, Audio info, Time og Date. Tryk på SELECT/NAV for at bekræfte den valgte indstilling. AUX IN Tilslut en ekstern lydenhed 1. Tænd for radioen. 2. Tilslut et lydkabel til dine hovedtelefoner (eller aux out) stikket på din eksterne enhed og tilslut den anden ende til AUX IN stikket bagpå din radio. 3. Din radio er nu klar til at fungere som digitale højttalere af højeste kvalitet. 4. For at opnå bedste lyd, anbefales det, at du justerer lydstyrken på både radioen og den eksterne enhed. Bemærk: AUX IN gør det muligt hurtigt og nemt at tilslutte f.eks. en MP3-afspiler eller anden ekstern lydenhed. 9

10 Systemindstillinger Indstilling af tid 1. Tryk på MENU og herefter på for at vælge Time. Tryk på SELECT/NAV for at bekræfte. 2. Følg anvisningerne i displayet for at konfigurere følgende parametre: <Set 12/24 hour format>: Set 24 hour og Set 12 hour <Set Time/date>: Manuel indstilling af tid og dato. <Auto update>: Update from DAB og No update <Set date format>: MM-DD-YYYY og DD-MM-YYYY Indstil en alarm Bemærk: Du skal have indstillet uret, inden du kan indstille en alarm. 1. Tryk på MENU og herefter på for at vælge Alarms. Tryk på SELECT/NAV for at bekræfte. Displayet viser Alarm For at indstille alarm 2, skal du fortsætte fra trin 1. Tryk på eller for at vælge Alarm 2. I det følgende er alarm 1 brugt som eksempel. 3. Når displayet viser Alarm 1, skal du trykke på SELECT/NAV for at bekræfte. 4. Nu vises Alarm 1 Setup. Tryk på SELECT/NAV for at bekræfte. Radioen starter nu Alarm 1 Wizard. 5. Følg anvisningerne i displayet for at konfigurere følgende parametre: Alarmtilstand: Off/On. Tryk på eller for at vælge On. Tryk på SELECT/NAV for at bekræfte. Tidspunkt for alarmen: 06:00 Varighed: 15/30/45/60/90 minutter (antal minutter alarmen skal vare) Lydkilde: Buzzer/DAB/FM Alarm-hyppighed: Daily, Once, Weekends eller Weekdays Lydniveau: Tryk på eller for at indstille lydniveau for alarmen. Tryk på SELECT/NAV for at bekræfte. Displayet viser Alarm saved. Udskyd en alarm - SNOOZE Når en alarm lyder, kan du trykke på SNOOZE for at udskyde den. Bemærk at snooze-tiden kan ændres ved at trykke på SNOOZE og aktivere funktionen. Tryk på eller for at se indstillingerne. Tryk på SELECT/NAV for at bekræfte den ønskede indstilling. Når funktionen er aktiv, vil radioen gå i standby og tælle ned indtil tiden udløber. Du kan trykke på POWER for at afbryde snooze-funktionen og trykke på POWER igen for at få din radio til at spille. Når tiden udløber, lyder alarmen igen. 10

11 Sluk en alarm Bemærk: a. For at afbryde en alarm midlertidigt, skal du trykke på POWER, når en alarm lyder. For at afbryde alarmen permanent se punkt b. nedenfor. b. Følg nedenstående. Følg trin 1-4 for at indstille en alarm. Når Alarm states viser On og blinke, skal du trykke på for at vælge Off. Tryk på SELECT/NAV for at bekræfte og følg herefter anvisningerne i displayet indtil Alarm saved vises. Baggrundslys eller Når radioen er tændt 1. Tryk på MENU og herefter på for at vælge Backlight. Tryk på SELECT/NAV for at bekræfte. Displayet viser Backlight <Power on>. 2. Tryk på eller for at indstille det ønskede lydniveau. 3. Tryk på SELECT/NAV for at bekræfte din indstilling. Under standby 1. Se trin 1 ovenfor: Når displayet viser Backlight <Power on>, skal du trykke på eller for at vælge Standby. Tryk på SELECT/NAV for at bekræfte. 2. Se trin 2-3 for at indstille. Du kan også vælge low for at reducere lysforstyrrelser, hvis du f.eks. befinder dig i et mørkt rum. Sprog 1. Tryk på MENU og herefter på eller for at vælge Language. Tryk på SELECT/NAV for at bekræfte. 2. Tryk på eller for at vælge det ønskede sprog. Tryk på SELECT/NAV for at bekræfte. Gendan fabriksindstillinger Bemærk: Denne funktion sletter alle gemte kanaler og gendanner radioens fabriksindstillinger. 1. Tryk på MENU og herefter på eller for at vælge Factory Reset. Tryk på SELECT/NAV for at bekræfte. 2. Tryk på eller for at vælge YES fra Factory Reset? <No> Yes. Tryk på SELECT/NAV for at bekræfte. 11

12 Opdatering af software Bemærk: Henvend dig til din forhandler, hvis radioens software skal opdateres. Hvis du utilsigtet er kommet til at aktivere funktionen, skal du tænde radioen igen for at vende tilbage til normal betjening. Se software-version 1. Tryk på MENU og herefter på for at vælge SW version. Tryk på SELECT/NAV for at bekræfte. Software-versionen vises herefter i displayet. Tekniske specifikationer Specifikationer.. DAB, DAB+ og FM digital radio Højttaler watt W Frekvensområde.. FM: MHz DAB+: MHz Stik til hovedtelefoner ohm 80Hz to 20kHz (- +6dB) LCD display.... High resolution display Strømforsyning.. AC Strøminput: VAC, 50-60Hz (anvend kun den medfølgende strømforsyning) Størrelse mm x 56mm x 120mm 12

13 Garanti Garantien dækker reparation af produktet ved problemer, som er opstået under normal betjening (ikke selvpåført skade opstået på baggrund af misbrug eller forkert brug) eller fabriksfejl i en periode på 2 år fra den dato, du har købt produktet. Garantien dækker ikke funktionsfejl opstået på baggrund af indirekte, særlige eller utilsigtede hændelser. Service / reparation vil blive faktureret til kunden under følgende omstændigheder indenfor garantiperioden: A. Funktionsfejl pga. af misbrug (hvis du ikke har fulgt instruktionerne i denne vejledning). B. Skade pga. slag eller fald. C. Skade opstået pga. service foretaget andre steder end via din forhandler. D. Funktionsfejl pga. tilslutninger til andet udstyr. E. Skade opstået pga. ild, kortslutning mv. International Receiver Company

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY

Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY XT Brugsvejledning + ChargePAK READY Garantioplysninger er ikke produkt dette at slutbrugeren, for over garanterer Ltd. Technologies Imagination brug normal ved udførelse håndværksmæssig og materialer

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

GOLF 7 Bruger manual

GOLF 7 Bruger manual ruger manual GOLF 7 INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS

Læs mere

Art. TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED. Betjeningsvejledning 233 34480.032

Art. TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED. Betjeningsvejledning 233 34480.032 Art TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED 233 34480.032 Betjeningsvejledning Oversigt over de vigtigste funktioner Indstilling af funktionstype Farvetasternes funktion i radio-funktion TV-funktion

Læs mere

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT DA/ BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 1 Medfølgende tilbehør 2 Vigtige sikkerhedsoplysninger 3 Kontroller på den øverste del og knapkontroller 5 Kontroller på

Læs mere

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual LCX-15MT & LCX-16CT Dansk Manual 1 Indhold Specifikationer 3 Tilbehør 3 Transducere 4 Installering 4 Tilslutning af ekstraudstyr 6 MMC hukommelseskort 7 Tastaturet 7 Betjening af ekkoloddet Sider/pages

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Polar FT7 Brugervejledning DANSK

Polar FT7 Brugervejledning DANSK Polar FT7 Brugervejledning DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT7 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Lær din Polar FT7 Træningscomputer at kende... 4 FT7-knapper og menu... 4 Start

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere