Jeg garanterer. fuld tilfredshed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg garanterer. fuld tilfredshed"

Transkript

1 Jeg garanterer fuld tilfredshed Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld tilfredshed til vore kunder. Det er mit personlige ønske at fortsætte traditionen med at tilbyde schweizer-præcision ned til mindste detajle, fremtidsorienteret syteknologi og en omfattende kundeservice. Den nye BERNINA activa 210 har en ungdommelig udstråling, der kombineret med et stort udvalg af funktioner, vil give dig større syoplevelser end nogensinde før. Glæd dig over moderne og kreativ syning med BERNINA: Vores store udvalg i tilbehør samt inspirerende sy-publikationer, fyldt med praktiske tips, hjælper dig på vej. Ethvert spørgsmål vil venligt og effektivt blive besvaret af vore højtuddannede BERNINA forhandlere, der også med glæde vil servicere din maskine. H.P. Ueltschi Indehaver BERNINA International AG CH-8266 Steckborn

2 2 Sikkerhedsforskrifter VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal der tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst disse sikkerhedsforskrifter grundigt igennem, før symaskinen tages i brug. Træk altid stikket ud af kontakten, når maskinen ikke er i brug. FARE Beskyttelse mod elektriske stød: 1. Lad ikke maskinen stå uden opsyn, når strømmen er sat til. 2. Efter endt brug og før rengøring af maskinen, træk stikket ud af stikkontakten. 3. Træk stikket ud af stikkontakten før udskiftning af pære. Anvend kun pærer af samme type (12 Volt / 5 Watt). ADVARSEL 1. Brug ikke maskinen som legetøj. Vær ekstra forsigtig, når maskinen bruges af børn eller i nærheden af børn. Hvis sycomputeren skal benyttes af børn, personer med fysiske og psykiske handicap eller lign, skal brugerne have grundig instruktion i sycomputerens rette brug af en ansvarlig leder, før den anvendes. 2. Anvend kun maskinen til de i brugsanvisningen foreskrevne formål. Anvend kun tilbehør anbefalet af BERNINA som beskrevet i denne brugsanvisning. 3. Anvend ikke maskinen, hvis: ledning eller stik er beskadiget den ikke syr ordentligt den har været tabt på gulvet eller den er blevet beskadiget den har været i berøring med vand Indlever maskinen til den nærmeste autoriserede BERNINA forhandler til kontrol, reparation, elektrisk eller mekanisk justering. 4. Under syningen må maskinens lufthuller ikke blokeres. De skal holdes fri for trævler, støv og stofrester. 5. Hold fingrene langt væk fra alle bevægelige dele. Vær især forsigtig i nærheden af symaskinenålen. 6. Anvend altid en original BERNINA-stingplade. En forkert stingplade kan forårsage knækkede nåle. 7. Anvend aldrig krumme nåle. Beskyttelse mod forbrændinger, ildebrand, elektriske stød og personskader:

3 Sikkerhedsforskrifter 3 8. Træk eller skub aldrig stoffet under syning. Det kan medføre knækkede nåle. 9. Sæt altid hovedafbryderen på «0» ved arbejdsopgaver inden for nålens område: F.eks. trådning, udskiftning af nål, trykfod osv. 10. Ved de i brugsanvisningen nævnte vedligeholdelsesopgaver, såsom udskiftning af pære, smørring af maskinen osv., skal stikket trækkes ud af stikkontakten. 11. Kom aldrig nogen form for genstand i maskinens åbninger. 12. Anvend ikke maskinen udendørs. 13. Anvend ikke maskinen, hvor der bruges freon (spray) eller oxygen. 14. Sluk altid maskinen ved at sætte hovedafbryderen på «0» inden stikket trækkes ud af stikkontakten. 15. Når stikket trækkes ud af stikkontakten, skal man altid trække i stikket og ikke i ledningen. 16. Producenten hæfter ikke for evt. skader opstået på grund af fejlagtig betjening af maskinen. 17. Denne maskine er udstyret med dobbelt isolering. Brug kun identiske erstatningsdele. Se afsnittet «Vedligeholdelse af dobbeltisolerede produkter». VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISO- LEREDE PRODUKTER kendskab til systemet og skal derfor kun udføres af kvalificeret personale. Anvend kun originalt tilbehør til service og reparation. Et dobbeltisoleret produkt er mærket med ordene: «dobbeltisolering» eller «dobbeltisoleret». Symbolet kan være vist på produktet. Denne maskine er kun beregnet til husholdningsbrug. GEM DISSE SIKKERHEDS- FORSKRIFTER! BERNINA tager hensyn til miljøet. Vi stræber efter at minimere vore produkters miljømæssige påvirkning af miljøet ved kontinuerlig optimering af design og fremstillingsteknologi. Når produktet ikke skal bruges mere, sørg for at afskaffe det på den mest miljømæssige måde ifølge danske retningslinier. Smid ikke produktet ud sammen med husholdningsaffald. Er du i tvivl, kontakt din lokale forhandler. Et dobbeltisoleret produkt er udstyret med to isoleringsenheder i stedet for en jordforbindelse. Et dobbeltisoleret produkt har ikke jordstik og et sådant skal heller ikke sættes i. Vedligeholdelse af et dobbeltisoleret produkt kræver stor omhyggelighed og godt

4 4 Sycomputerens detaljer Sycomputerens detaljer Maskinen set forfra Maskinens højre side

5 Sycomputerens detaljer 5 1 Klapdæksel 2 Stingplade 3 Fastgørelse af ekstratilbehør 4 Fordybning til fastgørelse af forlængerbord 5 Trykfodsskaft 6 Nåleholder med nåleskrue 7 Nåletråder 8 Trådføring 9 Hæfteknap 10 Trådgiverafdækning 11 Trådføringskanal 12 Spoleforspænding 13 Reguleringshjul til trådspænding 14 LCD skærm 15 Nålestop oppe / nede 16 1/2 motorhastighed 17 Spoleapparat 18 Stingbreddetaster 19 Nålepositionstaster 20 Stinglængdetaster 21 clr/del-tast 22 Sømvalgstaster 23 Håndhjul 24 Knap til justering af balance 25 Hovedafbryder (tænd / sluk) 26 Netstik 27 Transportørsænkning 28 Tilslutning til igangsætter 29 Trådspoleholder (lodret, sammenfoldelig) 30 Bærehåndtag 31 Vandret trådspoleholder 32 Bageste trådføring 33 Tap til fastgørelse af tilbehørsskab 34 Trykfodsløfter (manuel) 35 Trådkniv Maskinen set bagfra

6 6 Tilbehør* Standardtilbehør Igangsætter *kan variere fra land til land Netledning Tilbehørstaske for standardtilbehør 2 spoler (+ 1 i spolekapslen) Trykfodsskaft med 4 såler Nålesortiment (130/705H) Trensekniv Rensebørste 3 fordelingstrisser Skumgummiplade Olie Brugsanvisning Igangsætter Netledning Tilbehørsskab Netledningen A sættes i maskinen B sættes i stikkontakten Igangsætterledning C sættes i maskinen Igangsætteren bruges til regulering af syhastigheden Syhastigheden reguleres med et større eller mindre tryk på igangsætteren. Ledning rulles op rul ledningen op på undersidens hjul sæt stikket ind i rillen Under syning rul ledningen ud Overhold sikkerhedsforskrifterne! C A D B Vippeafbryderen (D) 1 Maskinen er tændt 0 Maskinen er slukket Sylyset tændes og slukkes samtidig med maskinen.

7 Trykfods-sortiment 7 Standard snap-on-såler Ekstra Trykfods Trykfodsskaft til snap-onsåler 1 Transportørsål Ligesøm, Zigzag, Nytteog Pyntesømme 9 Stoppefod 10 Smalkantfod 3 Knaphulssål Knaphuller i flade materialer, Stopning 4 Lynlåssål Isyning af lynlås 20 Åben brodérfod 37 Patchworkfod 5 Blindstingssål Usynlig oplægning, Kantstikninger 50 Overtransportør 86 Rynkeapparat Ekstra snap-on-sål 2 Overlocksål Overlocksøm, Overlockoplægning, Kastning 43 Frihånds snorpåsyningsfod Filteapparat Bemærk at alle trykfødder også findes som BERNINA originale trykfødder

8 8 Ekstratilbehør Tilbehørsskab Opbevaring af tilbehør Skabet indeholder en lille og en stor skuffe samt spoleholdere og trykfødder (Ekstra holdere og skuffer kan fås som ekstratilbehør). A Tilbehørsskabet sættes på sycomputeren luk dørene skub fødderne på plads sæt skabet på sycomputeren (grebet A skal klikke); trykfodsløfteren går ind i åbningen Bemærk: Sænk først trykfodsløfteren! Tilbehørsskabet tages af tryk på grebet A øverst på skabet træk skabet bagud Forlængerbord Fastgørelse løft nål og trykfodsskaft anbring bordet over friarmen og fastgør det med et fast tryk ind i fastgørelseskammen Bordet tages af løft nål og trykfodsskaft træk bordet ud fra fastgørelseskammen træk bordet vandret ud til venstre Målebånd på forlængerbord «0» svarer til den midterste nåleposition Kantlineal for forlængerbord montér i rillen (på forlængerbordets underside) fra højre eller venstre den kan frit indstilles i hele bordets bredde Bemærk: Det kan være nødvendigt at fjerne trykfoden og snap-onsål når kantlinealen monteres!

9 Ekstratilbehør 9 Forstørrelsesglas Igangsætter For bedre sykomfort anbefaler vi BERNINA s forstørrelsesglas. Fåes hos Deres BERNINA-forhandler. Regulering af syhastigheden syhastigheden reguleres ved at træde mere eller mindre på trædepladen nålen stopper oppe eller nede, hvis man trykker på igangsætteren med hælen Start-Stop-Enhed CFL sylyset A Bemærk: Er igangsætteren tilsluttet symaskinen, virker Start-Stop- Enheden ikke. B Med Start-stop-enheden (SSU) kan start- og stop-funktionen kontrolleres med hånden. tryk på start-stop-tasten A = maskinen starter med hastighedskontrollen B kan syhastigheden, med hånden, indstilles efter ønske. stop syning = tryk på startstop-tasten A igen Overhold sikkerhedsforskrifterne! I modsætning til en almindelig pære, giver CFL sylyset en bedre oplysning og holder længere. Advarsel: Bemærk venligst at et defekt CFL sylys KUN må udskiftes af en autoriseret teknikker. Sycomputeren skal bringes ind til en autoriseret BERNINA forhandler!

10 10 Klargøring af sycomputeren Undertråden spoles Undertråden spoles sæt hovedafbryderen på «1» isæt den tomme spole på akslen før tråden igennem den bageste trådføring og rundt om forspændingen i pilenes retning vikkel tråden rundt om spolen to til tre gange. Skær den overskydende tråd af på trådskæren. tryk tilkoplingsknappen mod spolen tryk på igangsætteren spolingen stopper automatisk, når spolen er fuld tag spolen af Trådkniv træk tråden hen over trådkniven Bemærk: Når undertråden spoles fra den lodrette trådrulleholder (s. 13), kan det være nødvendigt at justere hastigheden.

11 Spolekapsel Klargøring af sycomputeren 11 A Spolekapslen tages ud løft nålen sæt hovedafbryderen på «0» åbn klapdækslet tag fat om spolekapslens klaphængsel tag spolekapslen ud Spolekapslen sættes i hold i spolekapslens klaphængsel spolekapslens horn skal pege opad sæt kapslen i, så den går i hak Trådkniv til undertråd sæt spolekapslen i træk tråden ned over trådkniven A tråden skæres af luk klapdækslet Bemærk: Det er ikke nødvendigt at hente undertråden op, da trådenden er lang nok til at begynde syningen. Overhold sikkerhedsforskrifterne!

12 12 Klargøring af sycomputeren Spolen sættes i Spolen sættes i Læg spolen i kapslen, så tråden spoles af i urets retning. Før tråden fra højre ind i slidsen. Før tråden til venstre ind under fjederen, indtil den er i den T-formede slids for enden af fjederen. Når der trækkes i tråden, skal spolen dreje i urets retning. Nål skiftes Nål fjernes løft nålen sæt hovedafbryderen på «0» sænk trykfodsskaft løsn nåleholderskruen træk nålen ned Nål sættes i den flade side af kolben skal vende bagud skub nålen op, indtil den støder på stram nåleholderskruen igen Overhold sikkerhedsforskrifterne!

13 Snap-on-sål skiftes Klargøring af sycomputeren 13 3 Snap-on-sål skiftes nål og skaft i højeste position sæt hovedafbryderen på «0» tryk på knappen bagpå trykfodsskaftet = trykfodssålen falder af Snap-on-sål sættes på læg snap-on-sålen under skaftet, således at stiften ligger under åbningen i skaftet sænk trykfodsløfteren; snap-on-sålen fastgores Overhold sikkerhedsforskrifterne! Ekstra trådrulleholder A Sammenklappelig lodret trådrulleholder findes bag på maskinen ved side af håndhjulet uundværlig ved syning med flere tråde, f.eks. syarbejder med dobbeltnål sving holderen op indtil den klikker på plads i lodret stilling når der bruges store ruller, sættes skumgummipladen A på for at øge stabiliteten

14 14 Klargøring af sycomputeren Overtråden trådes A C Trådspolen placeres hæv nål og trykfodsskaft hovedafbryder på «0» skumunderlag monteret anbring spolen på trådrulleholderen (spolen skal dreje med uret) monter passende fordelingstrisse, spolens diameter = fordelingstrissens diameter. Der skal ikke være noget mellemrum mellem spole og fordelingstrisse før tråden igemmenden bagerste føring A træk den fremad ind i slidsen på overtrådsspændingen træk tråden nedad på højre side af trådgiverafdækningen til B herefter opad på venstre side af afdækningen til C, hvor pilene følges før tråden ned gennem trådføringerne D og E D E B Overhold sikkerhedsforskrifterne!

15 Nåletråder Klargøring af sycomputeren 15 A B Tråd i krog hæv nålen sænk trykfodsskaft læg tråden bag om krog B og hold let Grebet ned tryk grebet A ned og før samtidig tråden rundt om krog B, mod højre til nålen Tråd foran nålen træk tråden forfra ind i føringen indtil krogen griber den slip grebet A og tråden Trådkniv Trådkniv på lampehus træk begge tråde forfra og bagud over trådkniven trådene løsnes så snart det første sting sys

16 16 Klargøring af sycomputeren Stingplade Bemærk: For at skifte stingpladen, se side 31 Stingplademarkeringer stingpladen er forsynet med lodrette streger til inddeling i mm og inch stregerne er en hjælp til at styre stoffet ved syning af sømme og stikninger mm-inddelingen sidder fortil inch-inddelingen sidder bagtil målene svarer til afstanden fra nålen til stregen mm/inch-mål er afsat til højre og venstre de lodrette markeringer er nyttige ved syning af hjørner, knaphuller osv. Transportør og stoftransport Når knappen er i niveau med bundpladen = Transportøren er på sytegn Når knappen er trykket ind = Transportøren er sænket til frihåndssyning (stopning, broderi osv.) Transportør og stinglængde Ved hvert sting bevæger transportøren sig et skridt fremad. Længden af skridtet afhænger af den valgte stinglængde. Ved meget kort stinglængde er skridtene derfor meget korte. Stoffet glider kun langsomt under trykfoden, selv ved fuld syhastighed. Knaphul sys med en meget kort stinglængde.

17 Trådspænding Betjening 17 A 3 5 Grundindstilling den røde markering på reguleringshjulet skal stå ud for markeringen A ved normale syarbejder skal trådspændingen ikke ændres ved specielle syarbejder kan trådspændingen tilpasses materialet Spændingen er fra fabrikken indstillet til at give det bedste resultat. Metrosene 100/2 (Arova Mettler, Schweiz) er brugt til både overog undertråd. Hvis anden sy- eller broderitråd anvendes, skal spændingen evt. justeres for at passe til materialet og den valgte søm. Perfekt trådsammenknytning trådsammenknytningen ligger i materialet Overtrådsspændingen er for stram undertråden trækkes med op på retsiden af stoffet for at løsne overtrådsspændingen indstil reguleringshjulet mellem 3 1 Eksempel: Spænding Metaltråd ca. 3 Monofil ca. 2 4 Overtrådsspændingen er for løs overtråden trækkes med om på vrangsiden af stoffet for at stramme overtrådsspændingen indstil reguleringshjulet mellem 5 10

18 18 Balance Betjening Din sycomputer er testet og fabriks-justeret med et dobbelt lag cretonne og Metrosene 100/2 tråd (Arova Mettler, Schweiz). Forskellige materialer, trådtyper og indlæg kan naturligvis påvirke balancen, så stingene sys for tæt eller ikke tæt nok. Dette kan afhjælpes med Balancen, der kan tilpasses materialet og give det perfekte resultat. Anvendelse: Nyttesømme, f.eks. Vaffelsøm på jersey, knaphuller osv. Normal indstilling Stingene trækkes sammen (stinglængden gøres kortere) Stingene skubbes fra hinanden (stinglængden gøres længere) Bemærk: Efter syning med ændret balance, skal balancen stilles tilbage til normalstilling.

19 LCD skærm Betjening LCD skærm viser: 1 stingbredde-grundindstillingen blinker 2 stinglængde-grundindstillingen blinker 3 nåleposition (9 mulige) 4 nålestop oppe/nede 5 søm nr. 6 anbefalet fod til den valgte søm 7 satinsøm; smalle, tætte zig zag Søm-ændringer gemmes alle ændringer i stinglængde og -bredde gemmes automatisk Eksempel: sy en søm med ændringer, f.eks. zigzag vælg en anden søm, f.eks. ligesøm vend tilbage til zigzag; dine ændringer er stadig aktive Taster Søm valg sømme 1 11: tryk det valgte nummer; den valgte søm samt grundindstillingerne for stingbredde og - længde vises Ændring af stingbredde venstre tast = smallere stingbredde højre tast = bredere stingbredde den valgte søms grundindstillinger blinker konstant Ændring af nåleposition venstre tast = nålen flyttes til venstre højre tast = nålen flyttes til højre Ændring af stinglængde venstre tast = kortere stinglængde højre tast = længere stinglængde

20 20 Betjening Funktioner Funktionen er. aktiv når symbolet vises i LCD skærm. inaktiv når symbolet ikke længere er vist i LCD skærm. Hæfteknap på lampehuset: tryk på knappen maskinen syr baglæns indtil knappen slippes (max. stinglængde 3 mm) Anvendelse: programmering af knaphuller programmering af stoppeprogram manuel hæftning i begyndelsen og slutningen af en søm Permanent tilbagesyning: tryk hurtigt to gange på knappen sycomputeren syr den valgte søm baglæns tryk hurtigt to gange på tasten igen for at slette Nålestop oppe/nede i grundindstillingen stopper nålen oppe tryk på tasten pilen peger nedad = maskinen stopper med nålen nede tryk på tasten igen pilen peger opad = maskinen stopper med nålen oppe Bemærk: Hold tasten inde lidt længere = Nålen går automatik op eller ned 1 2 motorhastighed tryk på tasten og syhastigheden halveres tryk på tasten igen, maskinen syr igen med fuld hastighed clr/del (clear/delete) tryk på tasten = tilbage til grundindstillinger andre valgte funktioner slettes Undtagelse: nålestop oppe/nede 1 2 motorhastighed når knaphul er valgt, vil første step blinke i LCD skærm

21 Oversigt over sømme Oversigt over sømme 21 1 Ligesøm Til ikke elastiske materialer. Alle ligesøms arbejder 2 Zigzagsøm Til de fleste materialer; zigzagarbejder så som kastning af tynde stoffer, påsyning af elastik eller blonde 3 Slangesøm Til de fleste materialer. Stopning, lapning og forstærkning af kanter 4 Forstærket ligesøm og zigzag Forstærker sømme i faste, kraftige materialer 5 Blindsøm Til de fleste materialer; usynlig oplægning, muslingesøm i bløde jerseystoffer og tynde materialer, pyntesømme 6 Dobbelt-overlocksøm Til alle maskevarer; Overlock = syning og kastning i én arbejdsgang 7 Stræk-overlocksøm Til mediumtykt strik, frotté og faste vævede materialer. Overlocksømme, flade forbindelsessømme 8 Super-stræksøm Åben søm til alle super-strækbare materialer 9 Vaffelsøm Til de fleste maskevarer og bløde materialer; synlige sømme og oplægninger 10 Stoppeprogram Automatisk stopning af fine og mellemfine materialer 11 Knaphul Tynde til mellemfine vævede materialer; bluser, nederdele, bukser, sengetøj osv.

22 22 Udvalgte praktiske sømme Ligesøm nr. 1 Zigzagsøm nr. 2 A Kastning over kanter med zigzag B Zigzag med ændret stinglængde C Zigzag med ændret stingbredde Brug transportørsål nr. 1 eller blindstingssål nr. 5 Yderkanter venstre til yderkanter anbring den færdige eller foldede stofkant mod venstre side af fodens føring på sål nr. 5 vælg nåleposition til venstre i den ønskede afstand fra kanten Oplægninger højre til inderkanter (oplægningskanter) anbring den foldede kant (indvendige, øverste kant af oplægningen) mod højre side af fodens føring på sål nr. 5 vælg nåleposition til højre for at sy langs øverste kant Brug transportørsål nr. 1 Zigzagsøm til alle materialer til kastning af kanter til dekorative arbejder Satinsøm tæt (kortere) zig-zag søm = satinsøm satinsøm til applikationer, til broderi osv. Kastning af kanter før stoffkanten midt under trykfoden ii den ene side stikker nålen ned i syarbejdet, i den anden side stikker den ned uden for stofkanten zigzagbredde ikke for bred, stinglængde ikke for lang kanten skal ligge fladt og ikke rulle brug stoppetråd til fine syarbejder

23 Slangesøm nr. 3 Forstærket ligesøm nr. 4 Udvalgte praktiske sømme 23 Brug transportørsål nr. 1 Bred elastik som afslutning på sportstøj og lingeri Forberedelse klip elastikken af i den ønskede længde del materialet og elastikken i 4 lige store dele og markér sæt elastikken fast med nåle til den rå kant, så markeringerne passer Syning stræk under syningen elastikken så den passer til den rå kant klip overskydende stof af tæt ved sømmen Brug transportørsål nr. 1 Åben søm holdbar søm til kraftige og tætvævede materialer som denim og fløjl forstærket sømi beklædningsområder, der er udsat for stort slid Pyntestikning stinglængden øges og den forstærkede ligesøm anvendes til pyntestikning på denim Bemærk: Anvendes forstærket ligesøm som en pyntestikning, opnås det bedste resultat med stinglængden 4.

24 24 Udvalgte praktiske sømme Blindsøm nr. 5 Dobbelt-overlocksøm nr. 6 Retsiden Brug blindstingssål nr. 5 Til «usynlige» oplægninger i mellemsvær til svær bomuld, uld og blandingsmaterialer. Forberedelse afkant de rå kanter forbered sømmen som til håndsyning placér arbejdet under trykfoden (se ill.) Vrangsiden 5 Vrangsiden Syning nålen skal kun lige tage fat i stofkanten (som ved håndsyning) justér stingbredden efter materialet kontrollér begge sider af stoffet efter ca. 10 cm s søm, og justér evt. stingbredden igen Brug transportørsål nr. 1 eller Overlocksål nr. 2 (ekstratilbehør) Lukkede sømme Overlocksømme i løse maskevarer og tværsømme i strik og jersey. 2 Syning før den rå kant langs overlockfoden stift sømmen formes over stiften og over materialets kant

25 Stræk-overlocksøm nr. 7 Super-stræksøm nr. 8 Udvalgte praktiske sømme 25 Brug transportørsål nr. 1 Lukket søm overlocksøm i groft eller løst strik Syning sy stræk-overlock langs materialets kant sømmen skal sy ud over materialets kant når nålen syr i højre side Brug transportørsål nr. 1 Åben søm meget elastisk søm til strikmaterialer ideel til sports- og fritidstøj sømmene ligger fladt og er ikke tykke Når der syes i tykkere materialer placeres sømmen 1 cm fra kanten hvorefter sømrummet evt. klippes til.

26 26 Udvalgte praktiske sømme Vaffelsøm nr. 9 Lynlås med ligesøm nr. 1 Brug transportørsål nr. 1 Ribkant med synlig søm i alle jerseystoffer af bomuld, uld, syntetiske og blandede fibre Forberedelse pres 1 cm mod vrangen Syning sy fra retsiden en trykfods bredde fra kanten klip det overskydende sømrum ned (på vrangsiden) justér balancen om nødvendigt Balance/korrektioner Stingene trækkes sammen Stingene skubbes fra hinanden Bemærk: Efter syning sættes balancen tilbage til normalindstillingen! Brug lynlåssål nr. 4 Forberedelse: ri lynlåsen i stoffets kanter skal mødes over midten af lynlåsen nåleposition helt ude til højre eller venstre 4 Syning sy lynlåsen i, start ved bunden i begge sider den ene gang med nålen helt ude i højre side, den anden gang helt ude til venstre fodens kant løber langs lynlåsens tænder nålen går igennem tæt ved tænderne

27 Stoppeprogram, søm nr. 10 Knaphul, søm nr. 11 Udvalgte praktiske sømme 27 Brug transportørsål nr. 1 Brug knaphulssål nr. 3 Stopning med Transportørfod nr. 1 (automatisk stingtæller) sæt nålen i stoffet i venstre, øverste hjørne af det beskadigede område sy den første række og stop maskinen tryk på hæftetasten: længden er indprogrammeret fuldfør stopningen; sycomputeren stopper automatisk slet programmet med et tryk på «clr/del»-tasten Store områder: stoppearealet kan gøres større ved at flytte arbejdet under foden Forberedelse vælg knaphul i LCD skærm vises knaphullets nr., sål nr. 3 eller knaphulssymbolet (det første trin blinker i LCD skærm) før undertråden ind i fingeren på spolekapslen = trådspændingen øges marker knaphullet i rigtige position Lav altid en syprøve på knaphuller lav altid en syprøve i det materiale og med det indlæg, du vil anvende sy knaphullet i samme retning på stoffet (i eller på tværs af trådretningen) skær knaphullet op før knappen igennem og justere eventuelt længden Manuelle knaphuller er især velegende til enkelt knaphul, til reparation af knaphuller eller til dekorative effekter. Manuelle knaphuller kan ikke gemmes.

28 28 Udvalgte praktiske sømme Syning af et manuelt knaphul Begge stolper sys i samme retning Det enkelte trin blinker i LCD skærm sy den første stolpe fremad, stop maskinen tryk på hæfteknappen 2. sy ligesting tilbage, stop maskinen ved det første sting (knaphullets begyndelse) tryk på hæfteknappen 3. sy trensen og den anden stolpe, stop maskinen tryk på hæfteknappen 4. sy trensen og hæftestingene Enkelte trin kan udelades eller gentages. Korrekturer Justering af stolpebredden: stingbredden ændres ændringer af stingbredde kan slettes med et tryk på «clr/del»-tasten Ændring i stinglængde: alle ændringer af stinglængden har indvirkning på begge stolper (tættere eller mere åbne) ændringer af stinglængde kan slettes med et tryk på «clr/del»-tasten Manuelt knaphuls balance enhver ændring af det manuelle knaphul har indvirkning på begge stopler, da de sys i samme retning Bemærk: Når alle knaphuller er syet, skal balancen stilles tilbage til grundindstillingen.

29 Vigtigt om sy nåle Sy nåle 29 Din BERNINA bruger nålestystem 130/705H. Nål og tråd De nåle, der sælges flest af er nr Jo finere nålen er, desto mindre er nummeret. Tabellen viser hvilken nål, der passer til hvilken tråd. Nål Stoppetråd Merc bomuldstråd syntetisk tråd Nål svarende til tråden Under syningen ligger tråden i nålens lange rille. Nål, der ikke svarer til tråden Hvis nålen er for fin, vil rillen være for smal til tråden og fejlsting eller trådbrud kan ske. Kraftig sytråd, syntetisk merc. tråd Knaphulstråd til pyntesømme (Cordonnet) Nål og materiale Nålens tilstand Nålen skal være fejlfri. Der kan opstå syvanskeligheder, hvis nålen er beskadiget. Krum nål Stump nål Nålespids med lille hage

30 30 Sy nåle Det er nemmere at sy i specielle materialer, hvis man bruger den rigtige nål. Du kan købe specialnåle hos din BERNINA forhandler. Nåletype Model Anvendelse Nålestørrels Universal 130/705 H Normal spids, lettere afrundet Til næsten alle natur- og syntetiske materialer (vævede og strikkede) Jersey/Stræk 130/705 H-S 130/705 H-SES 130/705 H-SUK Kugelspids Jersey, strækmaterialer Jeans 130/705 H-J Meget tynd spids Kraftige materialer som denim, kanvas, arbejdstøj Læder 130/705 H-LL 130/705 H-LR Skærespids Natur- og syntetisk læder og plastik Dobbeltnål 130/705 H-ZWI Nåleafstand: 1.0 / 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 Synlige oplægninger i strækmaterialer, bieser, pyntesyning Trillingenål 130/705 H-DRI Nåleafstand: 3.0 Dekorativsyning 80 Wingnål 130/705 HO Bred nål (vinger) Hulsøm

31 Rengøring Vedligeholdelse 31 Hvis maskinen opbevares i et koldt rum, skal man ca. 1 time før brugen stille den ind i et varmt rum. Rens maskinen hver gang den har været i brug sæt hovedafbryderen på «0» fjern trykfodsskaft og nål åbn klapdækslet i friarmen tryk stingpladen ned i bagestehøjre hjørne løft og fjern den rens området med rensebørsten sæt stingpladen på igen ADVARSEL Tag stikket ud før rengøring og servicering Rengøring af griberen sæt hovedafbryderen på «0» tag spolekapslen ud tryk klinken til venstre klap holdebøjlen med det sorte griberbanedæksel ned tag griberen ud rens griberbanen med en klud eller børste, aldrig med skarpe genstande sæt griberen i, om nødvendigt drejes håndhjulet, indtil griberføreren står til venstre luk griberbanedækslet og holdebøjlen, klinken skal gå i hak drej håndhjulet som kontrol sæt spolekapslen i Smøring giv griberbanen et par dråber olie (2 3 dråber) lad maskinen køre et øjeblik det forhindrer at der kommer oliepletter på syarbejdet Rengøring af LCD skærm og maskine tør af med en fugtig klud Vigtigt! Brug aldrig alkohol, benzin, sprit eller andre former for opløsningsmidler til rengøring af maskinen! Overhold sikkerhedsforskrifterne!

32 32 Sylys Vedligeholdelse ADVARSEL Tag stikket ud før rengøring og servicering Bemærk: Pæretype: Brug glassokkelpære 12 V 5 W. Sokkelbredde 2.1 x 9.5 d. Pære skiftes sæt hovedafbryderen på «0» løsn skruen fjern dækslet ved at løfte lidt op i det og trække det væk fra toppen tag pæren ud sæt en ny pære i sæt frontdækslet på plads igen og skru det fast Pæren bliver meget varm. Lad pæren køle af, før den fjernes. Overhold sikkerhedsforskrifterne!

33 Nyttige vink Nyttige vink 33 I de fleste tilfælde kan du finde årsagen til opståede fejl ved at kontrollere følgende. Kontroller om: over- og undertråd er trådet rigtigt nålen er sat rigtigt i nåletykkelsen er rigtig se nål/tråd-tabellen s. 29 maskinen er ren fjern alle trådrester griberbanen er ren der er trådrester imellem trådspændingsskiverne eller under spolekapslens fjeder spolen glider frit i kapslen eller om tråde og trevler skal fjernes Springer sting over Forkert nål. Brug kun nålesystem 130/705H. Nålen er krum, stump eller sat forkert i. Skub nålen op til den støder på, når den sættes i. Nålespidsen passer ikke til det valgte materiale. Brug evt. en kuglespids til maskevarer og skærespids til hårdt læder. Fejlsting Trådrester imellem trådspændingsskiverne. Trådrester under spolekapslens fjeder. Undertråden er stadig trådet igennem øjet i spolekapslens horn. Maskinen er trådet med trykfoden nede. Forkert trådning. Kontroller over- og undertråd. Brug den rigtige fordelingstrisse. Undertråden springer Undertrådsspændingen er for stram. Spolen sidder i klemme i spolekapslen. Tag spolen ud og sæt den i igen. Hullet i stingpladen er blevet beskadiget af nålen. Den skal poleres op af en ekspert. Nålen er krum eller stump. Overtråden springer Overtrådsspændingen er for stram. Nålene er af dårlig kvalitet. Køb kvalitetsnåle hos din BERNINA forhandler. Nålen er krum eller stump. Den anvendte tråd er af ringe kvalitet, der er knuder på tråden eller den er tørret ud. Brug den rigtige fordelingstrisse. Stingpladen eller griberspidsen er beskadiget. Tag din maskine med til din BERNINA forhandler. Nålen knækker Nåleholderskruen er løs. Syarbejdet er taget ud af maskinen ind mod dig selv, i stedet for bagud under trykfoden. Ved syning over tykke sømme, er stoffet skubbet, med nålen nede i stoffet. Ringe trådkvalitet, ujævnt spundet eller med knuder. Se s. 29 og 30 for information om nåle. Maskinen syr ikke eller syr kun langsomt Stikket er ikke sat rigtigt i. Hovedafbryderen står på «0». Maskinen har stået i et koldt rum. Spoleapparatet er slået til.

34 34 Stikordsregister Stikordsregister B Balance 18, 26, 28 Blindsøm 21, 24 C Clear / Delete 20 D Delete / Clear 20 Dobbelt-overlocksøm 21, 24 E Ekstra trådrulleholder 13 Ekstratilbehør 7, 8, 9 F Forlængerbord 8 Forstærket ligesøm 21, 23 Forstørrelsesglas 9 H Hæfteknap 20 I Igangsætter 6, 9 K Kantlineal 8 Knaphul 27, 28 L LCD skærm 19 Ligesøm 21, 22, 26 Lynlås 26 M 1/2 motorhastighed 20 N Nål skiftes 12 Nåle 29, 30 Nåle oppe / nede 20 Nåleposition 19 Nålestop 20 Nåletråder 15 Netledningen 6 Nyttige vink 33 O Oversigt over sømme 21 Overtråden trådes 14 R Rengøring 31 S Skærm 19 Slangesøm 21, 23 Snap-on-sål skiftes 13 Snap-on-såler 7 Søm-ændringer gemmes 19 Søm valg 19 Spole Spolekapsel 11 Spolen sættes i 12 Standardtilbehør 6, 7 Start-stop-enheden 9 Stingbredde / -længde 19 Stingplade 16 Stoftransport 16 Stoppeprogram 21, 27 Stræk-overlocksøm 21, 25 Super-stræksøm 21, 25 Sycomputerens detaljer 4 5 Sylys 9, 32 T Tilbehør 6 9 Tilbehørsskab 8 Tilbehørstaske 6 Tråd 29 Trådes 14 Trådkniv 10, 11, 15 Trådkniv til undertråd 10, 11 Trådrulleholder 13 Trådspænding 17 Transportør 16 Trykfods 7 U Undertråden spoles 10 V Vaffelsøm 21, 26 Vedligeholdelse Z Zigzagsøm 21, 22

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld tilfredshed til vore kunder. Jeg

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Forord. Kære BERNINA Kunde

Forord. Kære BERNINA Kunde BERNINA 750 QE Forord Kære BERNINA Kunde Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har hermed et produkt, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E20 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine MO- 644D/ 654DE 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine 1 Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 17 Trådning, undergribertråd, rød 4 Maskinens detaljer 18 Trådning,undergribertråd, rød, mo-644

Læs mere

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23.

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23. 23. januar 2008 Generelle sy-tips fra Kyndbøl Symaskiner i Odense Nålen: Nålen er en af de vigtigste sy organer. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige nål til det det sy arbejde som skal fortages.

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen.

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen. Lad dig inspirere PFAFF passport 2.0-modellen leveres med et kuffertlåg, der beskytter symaskinen. Det ergonomiske design sikrer behagelig transport og nem opbevaring. Rejsen begynder nu! Forestil dig

Læs mere

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge 3 SØMME & SYTEKNIKKER SØMOVERSIGT De indstillinger, som er vist i nedenstående tabel, er vores anbefalinger, som er baseret på normale betingelser. Den korrekte spænding indstilles automatisk med sømvælgeren.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN Norsk Dansk VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Du skal altid følge de almindelige sikkerhedsforskrifter, når du bruger

Læs mere

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. Brugervejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

140 år med. magiske nyskabelser

140 år med. magiske nyskabelser 140 år med magiske nyskabelser Engang for længe siden Kender du historien? Historien om vores mærke og verdensberømte symaskiner. Tag med os på en rejse, og hør historien om alle de innovative produkter

Læs mere

Forskellen ligger i detaljerne!

Forskellen ligger i detaljerne! Per fection starts here. Forskellen ligger i detaljerne! Med det originale -system kun fra PFAFF Oplev symaskinerne i serien PFAFF line, og mærk selv den forskel, der får disse modeller til at skille sig

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER OPBEVAR SIKKERHEDSFORSKRIFTERN E FORSVARLIGT!

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER OPBEVAR SIKKERHEDSFORSKRIFTERN E FORSVARLIGT! Sikkerhedsforskrifter 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal der tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst alle steder, hvor der står «bemærk»,

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER

SIKKERHEDSANVISNINGER Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1 Ved brug af et elektrisk apparat skal der træffes følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs alle sikkerhedsforskrifter grundigt igennem, før symaskinen tages

Læs mere

150 års ubegrænset kreativitet!

150 års ubegrænset kreativitet! 150 års ubegrænset kreativitet! jubilæumsudgave Symaskine med PFAFF jubilæumstrykfodssæt. Ønsker du dig ny inspiration, et højere niveau af sypræcision og moderne teknologi? Du får alle disse ønsker opfyldt

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Kærlighed ved første tryk

Kærlighed ved første tryk Kærlighed ved første tryk En kostbar juvel til kærlige øjeblikke Velkommen til en fejring af kærligheden! Uanset om det er en forlovelsesfest, en fødselsdagsfest eller en dag, der kræver lidt ekstra, så

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

150 års ubegrænset kreativitet!

150 års ubegrænset kreativitet! 150 års ubegrænset kreativitet! jubilæumsudgave Symaskine med PFAFF jubilæumstrykfodssæt. Er du på udkig efter en pålidelig, kraftig og alsidig symaskine, der kan gøre dine ideer til virkelighed? Du får

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BRUGERVENLIG SY MED ENKELHED BRODERIMASKINE MED OG PRÆCISION INDBYGGET BRODERIENHED

BRUGERVENLIG SY MED ENKELHED BRODERIMASKINE MED OG PRÆCISION INDBYGGET BRODERIENHED Smukt oplyst Vis din personlighed Din kreative side genspejler din personlighed. Du har en alvorlig side, der ønsker præcision. Du elsker at udforske mulighederne med broderidesigns. Du har endda en praktisk

Læs mere

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV!

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! OPSKRIFTER PÅ LIDT AF HVERT TIL DEN NYFØDTE. Jeg håber at du må få glæde af dette udpluk af OPSKRIFTSBOGen og ønsker dig god fornøjelse. Med venlig hilsen JETTE STEEN

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Dobbelt så mange muligheder. Topavanceret symaskine med mulighed for montering af broderienhed

Dobbelt så mange muligheder. Topavanceret symaskine med mulighed for montering af broderienhed Dobbelt så mange muligheder Topavanceret symaskine med mulighed for montering af broderienhed Opdag det Skjulte Potentiale... Topavanceret symaskine med mulighed for montering af broderienhed Dobbelt så

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år Brugsanvisning for TRAMPOLIN Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg Anbefalet alder: fra 6 år INDLEDNING Før trampolinen tages i brug, skal De læse denne brugsanvisning grundigt igennem. Som ved

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta C-350 cykelcomputer. Enhver cykelentusiast vil have glæde af C-350, der er udstyret med de faciliteter og funktioner, som

Læs mere

Kirstine Krath Nieslen

Kirstine Krath Nieslen 1. Mål hofte omkreds 2. Mål fra talje til skridt. Både for og bag. 3. Mål låret omkreds. 4. Mål længde fra talje til ankel. For at kunne sy sine benklæder skal man først have lavet sit mønster. Dette tegnes

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere