Jeg garanterer. fuld tilfredshed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg garanterer. fuld tilfredshed"

Transkript

1 Jeg garanterer fuld tilfredshed Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld tilfredshed til vore kunder. Det er mit personlige ønske at fortsætte traditionen med at tilbyde schweizer-præcision ned til mindste detajle, fremtidsorienteret syteknologi og en omfattende kundeservice. Den nye BERNINA activa 210 har en ungdommelig udstråling, der kombineret med et stort udvalg af funktioner, vil give dig større syoplevelser end nogensinde før. Glæd dig over moderne og kreativ syning med BERNINA: Vores store udvalg i tilbehør samt inspirerende sy-publikationer, fyldt med praktiske tips, hjælper dig på vej. Ethvert spørgsmål vil venligt og effektivt blive besvaret af vore højtuddannede BERNINA forhandlere, der også med glæde vil servicere din maskine. H.P. Ueltschi Indehaver BERNINA International AG CH-8266 Steckborn

2 2 Sikkerhedsforskrifter VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal der tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst disse sikkerhedsforskrifter grundigt igennem, før symaskinen tages i brug. Træk altid stikket ud af kontakten, når maskinen ikke er i brug. FARE Beskyttelse mod elektriske stød: 1. Lad ikke maskinen stå uden opsyn, når strømmen er sat til. 2. Efter endt brug og før rengøring af maskinen, træk stikket ud af stikkontakten. 3. Træk stikket ud af stikkontakten før udskiftning af pære. Anvend kun pærer af samme type (12 Volt / 5 Watt). ADVARSEL 1. Brug ikke maskinen som legetøj. Vær ekstra forsigtig, når maskinen bruges af børn eller i nærheden af børn. Hvis sycomputeren skal benyttes af børn, personer med fysiske og psykiske handicap eller lign, skal brugerne have grundig instruktion i sycomputerens rette brug af en ansvarlig leder, før den anvendes. 2. Anvend kun maskinen til de i brugsanvisningen foreskrevne formål. Anvend kun tilbehør anbefalet af BERNINA som beskrevet i denne brugsanvisning. 3. Anvend ikke maskinen, hvis: ledning eller stik er beskadiget den ikke syr ordentligt den har været tabt på gulvet eller den er blevet beskadiget den har været i berøring med vand Indlever maskinen til den nærmeste autoriserede BERNINA forhandler til kontrol, reparation, elektrisk eller mekanisk justering. 4. Under syningen må maskinens lufthuller ikke blokeres. De skal holdes fri for trævler, støv og stofrester. 5. Hold fingrene langt væk fra alle bevægelige dele. Vær især forsigtig i nærheden af symaskinenålen. 6. Anvend altid en original BERNINA-stingplade. En forkert stingplade kan forårsage knækkede nåle. 7. Anvend aldrig krumme nåle. Beskyttelse mod forbrændinger, ildebrand, elektriske stød og personskader:

3 Sikkerhedsforskrifter 3 8. Træk eller skub aldrig stoffet under syning. Det kan medføre knækkede nåle. 9. Sæt altid hovedafbryderen på «0» ved arbejdsopgaver inden for nålens område: F.eks. trådning, udskiftning af nål, trykfod osv. 10. Ved de i brugsanvisningen nævnte vedligeholdelsesopgaver, såsom udskiftning af pære, smørring af maskinen osv., skal stikket trækkes ud af stikkontakten. 11. Kom aldrig nogen form for genstand i maskinens åbninger. 12. Anvend ikke maskinen udendørs. 13. Anvend ikke maskinen, hvor der bruges freon (spray) eller oxygen. 14. Sluk altid maskinen ved at sætte hovedafbryderen på «0» inden stikket trækkes ud af stikkontakten. 15. Når stikket trækkes ud af stikkontakten, skal man altid trække i stikket og ikke i ledningen. 16. Producenten hæfter ikke for evt. skader opstået på grund af fejlagtig betjening af maskinen. 17. Denne maskine er udstyret med dobbelt isolering. Brug kun identiske erstatningsdele. Se afsnittet «Vedligeholdelse af dobbeltisolerede produkter». VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISO- LEREDE PRODUKTER kendskab til systemet og skal derfor kun udføres af kvalificeret personale. Anvend kun originalt tilbehør til service og reparation. Et dobbeltisoleret produkt er mærket med ordene: «dobbeltisolering» eller «dobbeltisoleret». Symbolet kan være vist på produktet. Denne maskine er kun beregnet til husholdningsbrug. GEM DISSE SIKKERHEDS- FORSKRIFTER! BERNINA tager hensyn til miljøet. Vi stræber efter at minimere vore produkters miljømæssige påvirkning af miljøet ved kontinuerlig optimering af design og fremstillingsteknologi. Når produktet ikke skal bruges mere, sørg for at afskaffe det på den mest miljømæssige måde ifølge danske retningslinier. Smid ikke produktet ud sammen med husholdningsaffald. Er du i tvivl, kontakt din lokale forhandler. Et dobbeltisoleret produkt er udstyret med to isoleringsenheder i stedet for en jordforbindelse. Et dobbeltisoleret produkt har ikke jordstik og et sådant skal heller ikke sættes i. Vedligeholdelse af et dobbeltisoleret produkt kræver stor omhyggelighed og godt

4 4 Sycomputerens detaljer Sycomputerens detaljer Maskinen set forfra Maskinens højre side

5 Sycomputerens detaljer 5 1 Klapdæksel 2 Stingplade 3 Fastgørelse af ekstratilbehør 4 Fordybning til fastgørelse af forlængerbord 5 Trykfodsskaft 6 Nåleholder med nåleskrue 7 Nåletråder 8 Trådføring 9 Hæfteknap 10 Trådgiverafdækning 11 Trådføringskanal 12 Spoleforspænding 13 Reguleringshjul til trådspænding 14 LCD skærm 15 Nålestop oppe / nede 16 1/2 motorhastighed 17 Spoleapparat 18 Stingbreddetaster 19 Nålepositionstaster 20 Stinglængdetaster 21 clr/del-tast 22 Sømvalgstaster 23 Håndhjul 24 Knap til justering af balance 25 Hovedafbryder (tænd / sluk) 26 Netstik 27 Transportørsænkning 28 Tilslutning til igangsætter 29 Trådspoleholder (lodret, sammenfoldelig) 30 Bærehåndtag 31 Vandret trådspoleholder 32 Bageste trådføring 33 Tap til fastgørelse af tilbehørsskab 34 Trykfodsløfter (manuel) 35 Trådkniv Maskinen set bagfra

6 6 Tilbehør* Standardtilbehør Igangsætter *kan variere fra land til land Netledning Tilbehørstaske for standardtilbehør 2 spoler (+ 1 i spolekapslen) Trykfodsskaft med 4 såler Nålesortiment (130/705H) Trensekniv Rensebørste 3 fordelingstrisser Skumgummiplade Olie Brugsanvisning Igangsætter Netledning Tilbehørsskab Netledningen A sættes i maskinen B sættes i stikkontakten Igangsætterledning C sættes i maskinen Igangsætteren bruges til regulering af syhastigheden Syhastigheden reguleres med et større eller mindre tryk på igangsætteren. Ledning rulles op rul ledningen op på undersidens hjul sæt stikket ind i rillen Under syning rul ledningen ud Overhold sikkerhedsforskrifterne! C A D B Vippeafbryderen (D) 1 Maskinen er tændt 0 Maskinen er slukket Sylyset tændes og slukkes samtidig med maskinen.

7 Trykfods-sortiment 7 Standard snap-on-såler Ekstra Trykfods Trykfodsskaft til snap-onsåler 1 Transportørsål Ligesøm, Zigzag, Nytteog Pyntesømme 9 Stoppefod 10 Smalkantfod 3 Knaphulssål Knaphuller i flade materialer, Stopning 4 Lynlåssål Isyning af lynlås 20 Åben brodérfod 37 Patchworkfod 5 Blindstingssål Usynlig oplægning, Kantstikninger 50 Overtransportør 86 Rynkeapparat Ekstra snap-on-sål 2 Overlocksål Overlocksøm, Overlockoplægning, Kastning 43 Frihånds snorpåsyningsfod Filteapparat Bemærk at alle trykfødder også findes som BERNINA originale trykfødder

8 8 Ekstratilbehør Tilbehørsskab Opbevaring af tilbehør Skabet indeholder en lille og en stor skuffe samt spoleholdere og trykfødder (Ekstra holdere og skuffer kan fås som ekstratilbehør). A Tilbehørsskabet sættes på sycomputeren luk dørene skub fødderne på plads sæt skabet på sycomputeren (grebet A skal klikke); trykfodsløfteren går ind i åbningen Bemærk: Sænk først trykfodsløfteren! Tilbehørsskabet tages af tryk på grebet A øverst på skabet træk skabet bagud Forlængerbord Fastgørelse løft nål og trykfodsskaft anbring bordet over friarmen og fastgør det med et fast tryk ind i fastgørelseskammen Bordet tages af løft nål og trykfodsskaft træk bordet ud fra fastgørelseskammen træk bordet vandret ud til venstre Målebånd på forlængerbord «0» svarer til den midterste nåleposition Kantlineal for forlængerbord montér i rillen (på forlængerbordets underside) fra højre eller venstre den kan frit indstilles i hele bordets bredde Bemærk: Det kan være nødvendigt at fjerne trykfoden og snap-onsål når kantlinealen monteres!

9 Ekstratilbehør 9 Forstørrelsesglas Igangsætter For bedre sykomfort anbefaler vi BERNINA s forstørrelsesglas. Fåes hos Deres BERNINA-forhandler. Regulering af syhastigheden syhastigheden reguleres ved at træde mere eller mindre på trædepladen nålen stopper oppe eller nede, hvis man trykker på igangsætteren med hælen Start-Stop-Enhed CFL sylyset A Bemærk: Er igangsætteren tilsluttet symaskinen, virker Start-Stop- Enheden ikke. B Med Start-stop-enheden (SSU) kan start- og stop-funktionen kontrolleres med hånden. tryk på start-stop-tasten A = maskinen starter med hastighedskontrollen B kan syhastigheden, med hånden, indstilles efter ønske. stop syning = tryk på startstop-tasten A igen Overhold sikkerhedsforskrifterne! I modsætning til en almindelig pære, giver CFL sylyset en bedre oplysning og holder længere. Advarsel: Bemærk venligst at et defekt CFL sylys KUN må udskiftes af en autoriseret teknikker. Sycomputeren skal bringes ind til en autoriseret BERNINA forhandler!

10 10 Klargøring af sycomputeren Undertråden spoles Undertråden spoles sæt hovedafbryderen på «1» isæt den tomme spole på akslen før tråden igennem den bageste trådføring og rundt om forspændingen i pilenes retning vikkel tråden rundt om spolen to til tre gange. Skær den overskydende tråd af på trådskæren. tryk tilkoplingsknappen mod spolen tryk på igangsætteren spolingen stopper automatisk, når spolen er fuld tag spolen af Trådkniv træk tråden hen over trådkniven Bemærk: Når undertråden spoles fra den lodrette trådrulleholder (s. 13), kan det være nødvendigt at justere hastigheden.

11 Spolekapsel Klargøring af sycomputeren 11 A Spolekapslen tages ud løft nålen sæt hovedafbryderen på «0» åbn klapdækslet tag fat om spolekapslens klaphængsel tag spolekapslen ud Spolekapslen sættes i hold i spolekapslens klaphængsel spolekapslens horn skal pege opad sæt kapslen i, så den går i hak Trådkniv til undertråd sæt spolekapslen i træk tråden ned over trådkniven A tråden skæres af luk klapdækslet Bemærk: Det er ikke nødvendigt at hente undertråden op, da trådenden er lang nok til at begynde syningen. Overhold sikkerhedsforskrifterne!

12 12 Klargøring af sycomputeren Spolen sættes i Spolen sættes i Læg spolen i kapslen, så tråden spoles af i urets retning. Før tråden fra højre ind i slidsen. Før tråden til venstre ind under fjederen, indtil den er i den T-formede slids for enden af fjederen. Når der trækkes i tråden, skal spolen dreje i urets retning. Nål skiftes Nål fjernes løft nålen sæt hovedafbryderen på «0» sænk trykfodsskaft løsn nåleholderskruen træk nålen ned Nål sættes i den flade side af kolben skal vende bagud skub nålen op, indtil den støder på stram nåleholderskruen igen Overhold sikkerhedsforskrifterne!

13 Snap-on-sål skiftes Klargøring af sycomputeren 13 3 Snap-on-sål skiftes nål og skaft i højeste position sæt hovedafbryderen på «0» tryk på knappen bagpå trykfodsskaftet = trykfodssålen falder af Snap-on-sål sættes på læg snap-on-sålen under skaftet, således at stiften ligger under åbningen i skaftet sænk trykfodsløfteren; snap-on-sålen fastgores Overhold sikkerhedsforskrifterne! Ekstra trådrulleholder A Sammenklappelig lodret trådrulleholder findes bag på maskinen ved side af håndhjulet uundværlig ved syning med flere tråde, f.eks. syarbejder med dobbeltnål sving holderen op indtil den klikker på plads i lodret stilling når der bruges store ruller, sættes skumgummipladen A på for at øge stabiliteten

14 14 Klargøring af sycomputeren Overtråden trådes A C Trådspolen placeres hæv nål og trykfodsskaft hovedafbryder på «0» skumunderlag monteret anbring spolen på trådrulleholderen (spolen skal dreje med uret) monter passende fordelingstrisse, spolens diameter = fordelingstrissens diameter. Der skal ikke være noget mellemrum mellem spole og fordelingstrisse før tråden igemmenden bagerste føring A træk den fremad ind i slidsen på overtrådsspændingen træk tråden nedad på højre side af trådgiverafdækningen til B herefter opad på venstre side af afdækningen til C, hvor pilene følges før tråden ned gennem trådføringerne D og E D E B Overhold sikkerhedsforskrifterne!

15 Nåletråder Klargøring af sycomputeren 15 A B Tråd i krog hæv nålen sænk trykfodsskaft læg tråden bag om krog B og hold let Grebet ned tryk grebet A ned og før samtidig tråden rundt om krog B, mod højre til nålen Tråd foran nålen træk tråden forfra ind i føringen indtil krogen griber den slip grebet A og tråden Trådkniv Trådkniv på lampehus træk begge tråde forfra og bagud over trådkniven trådene løsnes så snart det første sting sys

16 16 Klargøring af sycomputeren Stingplade Bemærk: For at skifte stingpladen, se side 31 Stingplademarkeringer stingpladen er forsynet med lodrette streger til inddeling i mm og inch stregerne er en hjælp til at styre stoffet ved syning af sømme og stikninger mm-inddelingen sidder fortil inch-inddelingen sidder bagtil målene svarer til afstanden fra nålen til stregen mm/inch-mål er afsat til højre og venstre de lodrette markeringer er nyttige ved syning af hjørner, knaphuller osv. Transportør og stoftransport Når knappen er i niveau med bundpladen = Transportøren er på sytegn Når knappen er trykket ind = Transportøren er sænket til frihåndssyning (stopning, broderi osv.) Transportør og stinglængde Ved hvert sting bevæger transportøren sig et skridt fremad. Længden af skridtet afhænger af den valgte stinglængde. Ved meget kort stinglængde er skridtene derfor meget korte. Stoffet glider kun langsomt under trykfoden, selv ved fuld syhastighed. Knaphul sys med en meget kort stinglængde.

17 Trådspænding Betjening 17 A 3 5 Grundindstilling den røde markering på reguleringshjulet skal stå ud for markeringen A ved normale syarbejder skal trådspændingen ikke ændres ved specielle syarbejder kan trådspændingen tilpasses materialet Spændingen er fra fabrikken indstillet til at give det bedste resultat. Metrosene 100/2 (Arova Mettler, Schweiz) er brugt til både overog undertråd. Hvis anden sy- eller broderitråd anvendes, skal spændingen evt. justeres for at passe til materialet og den valgte søm. Perfekt trådsammenknytning trådsammenknytningen ligger i materialet Overtrådsspændingen er for stram undertråden trækkes med op på retsiden af stoffet for at løsne overtrådsspændingen indstil reguleringshjulet mellem 3 1 Eksempel: Spænding Metaltråd ca. 3 Monofil ca. 2 4 Overtrådsspændingen er for løs overtråden trækkes med om på vrangsiden af stoffet for at stramme overtrådsspændingen indstil reguleringshjulet mellem 5 10

18 18 Balance Betjening Din sycomputer er testet og fabriks-justeret med et dobbelt lag cretonne og Metrosene 100/2 tråd (Arova Mettler, Schweiz). Forskellige materialer, trådtyper og indlæg kan naturligvis påvirke balancen, så stingene sys for tæt eller ikke tæt nok. Dette kan afhjælpes med Balancen, der kan tilpasses materialet og give det perfekte resultat. Anvendelse: Nyttesømme, f.eks. Vaffelsøm på jersey, knaphuller osv. Normal indstilling Stingene trækkes sammen (stinglængden gøres kortere) Stingene skubbes fra hinanden (stinglængden gøres længere) Bemærk: Efter syning med ændret balance, skal balancen stilles tilbage til normalstilling.

19 LCD skærm Betjening LCD skærm viser: 1 stingbredde-grundindstillingen blinker 2 stinglængde-grundindstillingen blinker 3 nåleposition (9 mulige) 4 nålestop oppe/nede 5 søm nr. 6 anbefalet fod til den valgte søm 7 satinsøm; smalle, tætte zig zag Søm-ændringer gemmes alle ændringer i stinglængde og -bredde gemmes automatisk Eksempel: sy en søm med ændringer, f.eks. zigzag vælg en anden søm, f.eks. ligesøm vend tilbage til zigzag; dine ændringer er stadig aktive Taster Søm valg sømme 1 11: tryk det valgte nummer; den valgte søm samt grundindstillingerne for stingbredde og - længde vises Ændring af stingbredde venstre tast = smallere stingbredde højre tast = bredere stingbredde den valgte søms grundindstillinger blinker konstant Ændring af nåleposition venstre tast = nålen flyttes til venstre højre tast = nålen flyttes til højre Ændring af stinglængde venstre tast = kortere stinglængde højre tast = længere stinglængde

20 20 Betjening Funktioner Funktionen er. aktiv når symbolet vises i LCD skærm. inaktiv når symbolet ikke længere er vist i LCD skærm. Hæfteknap på lampehuset: tryk på knappen maskinen syr baglæns indtil knappen slippes (max. stinglængde 3 mm) Anvendelse: programmering af knaphuller programmering af stoppeprogram manuel hæftning i begyndelsen og slutningen af en søm Permanent tilbagesyning: tryk hurtigt to gange på knappen sycomputeren syr den valgte søm baglæns tryk hurtigt to gange på tasten igen for at slette Nålestop oppe/nede i grundindstillingen stopper nålen oppe tryk på tasten pilen peger nedad = maskinen stopper med nålen nede tryk på tasten igen pilen peger opad = maskinen stopper med nålen oppe Bemærk: Hold tasten inde lidt længere = Nålen går automatik op eller ned 1 2 motorhastighed tryk på tasten og syhastigheden halveres tryk på tasten igen, maskinen syr igen med fuld hastighed clr/del (clear/delete) tryk på tasten = tilbage til grundindstillinger andre valgte funktioner slettes Undtagelse: nålestop oppe/nede 1 2 motorhastighed når knaphul er valgt, vil første step blinke i LCD skærm

21 Oversigt over sømme Oversigt over sømme 21 1 Ligesøm Til ikke elastiske materialer. Alle ligesøms arbejder 2 Zigzagsøm Til de fleste materialer; zigzagarbejder så som kastning af tynde stoffer, påsyning af elastik eller blonde 3 Slangesøm Til de fleste materialer. Stopning, lapning og forstærkning af kanter 4 Forstærket ligesøm og zigzag Forstærker sømme i faste, kraftige materialer 5 Blindsøm Til de fleste materialer; usynlig oplægning, muslingesøm i bløde jerseystoffer og tynde materialer, pyntesømme 6 Dobbelt-overlocksøm Til alle maskevarer; Overlock = syning og kastning i én arbejdsgang 7 Stræk-overlocksøm Til mediumtykt strik, frotté og faste vævede materialer. Overlocksømme, flade forbindelsessømme 8 Super-stræksøm Åben søm til alle super-strækbare materialer 9 Vaffelsøm Til de fleste maskevarer og bløde materialer; synlige sømme og oplægninger 10 Stoppeprogram Automatisk stopning af fine og mellemfine materialer 11 Knaphul Tynde til mellemfine vævede materialer; bluser, nederdele, bukser, sengetøj osv.

22 22 Udvalgte praktiske sømme Ligesøm nr. 1 Zigzagsøm nr. 2 A Kastning over kanter med zigzag B Zigzag med ændret stinglængde C Zigzag med ændret stingbredde Brug transportørsål nr. 1 eller blindstingssål nr. 5 Yderkanter venstre til yderkanter anbring den færdige eller foldede stofkant mod venstre side af fodens føring på sål nr. 5 vælg nåleposition til venstre i den ønskede afstand fra kanten Oplægninger højre til inderkanter (oplægningskanter) anbring den foldede kant (indvendige, øverste kant af oplægningen) mod højre side af fodens føring på sål nr. 5 vælg nåleposition til højre for at sy langs øverste kant Brug transportørsål nr. 1 Zigzagsøm til alle materialer til kastning af kanter til dekorative arbejder Satinsøm tæt (kortere) zig-zag søm = satinsøm satinsøm til applikationer, til broderi osv. Kastning af kanter før stoffkanten midt under trykfoden ii den ene side stikker nålen ned i syarbejdet, i den anden side stikker den ned uden for stofkanten zigzagbredde ikke for bred, stinglængde ikke for lang kanten skal ligge fladt og ikke rulle brug stoppetråd til fine syarbejder

23 Slangesøm nr. 3 Forstærket ligesøm nr. 4 Udvalgte praktiske sømme 23 Brug transportørsål nr. 1 Bred elastik som afslutning på sportstøj og lingeri Forberedelse klip elastikken af i den ønskede længde del materialet og elastikken i 4 lige store dele og markér sæt elastikken fast med nåle til den rå kant, så markeringerne passer Syning stræk under syningen elastikken så den passer til den rå kant klip overskydende stof af tæt ved sømmen Brug transportørsål nr. 1 Åben søm holdbar søm til kraftige og tætvævede materialer som denim og fløjl forstærket sømi beklædningsområder, der er udsat for stort slid Pyntestikning stinglængden øges og den forstærkede ligesøm anvendes til pyntestikning på denim Bemærk: Anvendes forstærket ligesøm som en pyntestikning, opnås det bedste resultat med stinglængden 4.

24 24 Udvalgte praktiske sømme Blindsøm nr. 5 Dobbelt-overlocksøm nr. 6 Retsiden Brug blindstingssål nr. 5 Til «usynlige» oplægninger i mellemsvær til svær bomuld, uld og blandingsmaterialer. Forberedelse afkant de rå kanter forbered sømmen som til håndsyning placér arbejdet under trykfoden (se ill.) Vrangsiden 5 Vrangsiden Syning nålen skal kun lige tage fat i stofkanten (som ved håndsyning) justér stingbredden efter materialet kontrollér begge sider af stoffet efter ca. 10 cm s søm, og justér evt. stingbredden igen Brug transportørsål nr. 1 eller Overlocksål nr. 2 (ekstratilbehør) Lukkede sømme Overlocksømme i løse maskevarer og tværsømme i strik og jersey. 2 Syning før den rå kant langs overlockfoden stift sømmen formes over stiften og over materialets kant

25 Stræk-overlocksøm nr. 7 Super-stræksøm nr. 8 Udvalgte praktiske sømme 25 Brug transportørsål nr. 1 Lukket søm overlocksøm i groft eller løst strik Syning sy stræk-overlock langs materialets kant sømmen skal sy ud over materialets kant når nålen syr i højre side Brug transportørsål nr. 1 Åben søm meget elastisk søm til strikmaterialer ideel til sports- og fritidstøj sømmene ligger fladt og er ikke tykke Når der syes i tykkere materialer placeres sømmen 1 cm fra kanten hvorefter sømrummet evt. klippes til.

26 26 Udvalgte praktiske sømme Vaffelsøm nr. 9 Lynlås med ligesøm nr. 1 Brug transportørsål nr. 1 Ribkant med synlig søm i alle jerseystoffer af bomuld, uld, syntetiske og blandede fibre Forberedelse pres 1 cm mod vrangen Syning sy fra retsiden en trykfods bredde fra kanten klip det overskydende sømrum ned (på vrangsiden) justér balancen om nødvendigt Balance/korrektioner Stingene trækkes sammen Stingene skubbes fra hinanden Bemærk: Efter syning sættes balancen tilbage til normalindstillingen! Brug lynlåssål nr. 4 Forberedelse: ri lynlåsen i stoffets kanter skal mødes over midten af lynlåsen nåleposition helt ude til højre eller venstre 4 Syning sy lynlåsen i, start ved bunden i begge sider den ene gang med nålen helt ude i højre side, den anden gang helt ude til venstre fodens kant løber langs lynlåsens tænder nålen går igennem tæt ved tænderne

27 Stoppeprogram, søm nr. 10 Knaphul, søm nr. 11 Udvalgte praktiske sømme 27 Brug transportørsål nr. 1 Brug knaphulssål nr. 3 Stopning med Transportørfod nr. 1 (automatisk stingtæller) sæt nålen i stoffet i venstre, øverste hjørne af det beskadigede område sy den første række og stop maskinen tryk på hæftetasten: længden er indprogrammeret fuldfør stopningen; sycomputeren stopper automatisk slet programmet med et tryk på «clr/del»-tasten Store områder: stoppearealet kan gøres større ved at flytte arbejdet under foden Forberedelse vælg knaphul i LCD skærm vises knaphullets nr., sål nr. 3 eller knaphulssymbolet (det første trin blinker i LCD skærm) før undertråden ind i fingeren på spolekapslen = trådspændingen øges marker knaphullet i rigtige position Lav altid en syprøve på knaphuller lav altid en syprøve i det materiale og med det indlæg, du vil anvende sy knaphullet i samme retning på stoffet (i eller på tværs af trådretningen) skær knaphullet op før knappen igennem og justere eventuelt længden Manuelle knaphuller er især velegende til enkelt knaphul, til reparation af knaphuller eller til dekorative effekter. Manuelle knaphuller kan ikke gemmes.

28 28 Udvalgte praktiske sømme Syning af et manuelt knaphul Begge stolper sys i samme retning Det enkelte trin blinker i LCD skærm sy den første stolpe fremad, stop maskinen tryk på hæfteknappen 2. sy ligesting tilbage, stop maskinen ved det første sting (knaphullets begyndelse) tryk på hæfteknappen 3. sy trensen og den anden stolpe, stop maskinen tryk på hæfteknappen 4. sy trensen og hæftestingene Enkelte trin kan udelades eller gentages. Korrekturer Justering af stolpebredden: stingbredden ændres ændringer af stingbredde kan slettes med et tryk på «clr/del»-tasten Ændring i stinglængde: alle ændringer af stinglængden har indvirkning på begge stolper (tættere eller mere åbne) ændringer af stinglængde kan slettes med et tryk på «clr/del»-tasten Manuelt knaphuls balance enhver ændring af det manuelle knaphul har indvirkning på begge stopler, da de sys i samme retning Bemærk: Når alle knaphuller er syet, skal balancen stilles tilbage til grundindstillingen.

29 Vigtigt om sy nåle Sy nåle 29 Din BERNINA bruger nålestystem 130/705H. Nål og tråd De nåle, der sælges flest af er nr Jo finere nålen er, desto mindre er nummeret. Tabellen viser hvilken nål, der passer til hvilken tråd. Nål Stoppetråd Merc bomuldstråd syntetisk tråd Nål svarende til tråden Under syningen ligger tråden i nålens lange rille. Nål, der ikke svarer til tråden Hvis nålen er for fin, vil rillen være for smal til tråden og fejlsting eller trådbrud kan ske. Kraftig sytråd, syntetisk merc. tråd Knaphulstråd til pyntesømme (Cordonnet) Nål og materiale Nålens tilstand Nålen skal være fejlfri. Der kan opstå syvanskeligheder, hvis nålen er beskadiget. Krum nål Stump nål Nålespids med lille hage

30 30 Sy nåle Det er nemmere at sy i specielle materialer, hvis man bruger den rigtige nål. Du kan købe specialnåle hos din BERNINA forhandler. Nåletype Model Anvendelse Nålestørrels Universal 130/705 H Normal spids, lettere afrundet Til næsten alle natur- og syntetiske materialer (vævede og strikkede) Jersey/Stræk 130/705 H-S 130/705 H-SES 130/705 H-SUK Kugelspids Jersey, strækmaterialer Jeans 130/705 H-J Meget tynd spids Kraftige materialer som denim, kanvas, arbejdstøj Læder 130/705 H-LL 130/705 H-LR Skærespids Natur- og syntetisk læder og plastik Dobbeltnål 130/705 H-ZWI Nåleafstand: 1.0 / 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 Synlige oplægninger i strækmaterialer, bieser, pyntesyning Trillingenål 130/705 H-DRI Nåleafstand: 3.0 Dekorativsyning 80 Wingnål 130/705 HO Bred nål (vinger) Hulsøm

31 Rengøring Vedligeholdelse 31 Hvis maskinen opbevares i et koldt rum, skal man ca. 1 time før brugen stille den ind i et varmt rum. Rens maskinen hver gang den har været i brug sæt hovedafbryderen på «0» fjern trykfodsskaft og nål åbn klapdækslet i friarmen tryk stingpladen ned i bagestehøjre hjørne løft og fjern den rens området med rensebørsten sæt stingpladen på igen ADVARSEL Tag stikket ud før rengøring og servicering Rengøring af griberen sæt hovedafbryderen på «0» tag spolekapslen ud tryk klinken til venstre klap holdebøjlen med det sorte griberbanedæksel ned tag griberen ud rens griberbanen med en klud eller børste, aldrig med skarpe genstande sæt griberen i, om nødvendigt drejes håndhjulet, indtil griberføreren står til venstre luk griberbanedækslet og holdebøjlen, klinken skal gå i hak drej håndhjulet som kontrol sæt spolekapslen i Smøring giv griberbanen et par dråber olie (2 3 dråber) lad maskinen køre et øjeblik det forhindrer at der kommer oliepletter på syarbejdet Rengøring af LCD skærm og maskine tør af med en fugtig klud Vigtigt! Brug aldrig alkohol, benzin, sprit eller andre former for opløsningsmidler til rengøring af maskinen! Overhold sikkerhedsforskrifterne!

32 32 Sylys Vedligeholdelse ADVARSEL Tag stikket ud før rengøring og servicering Bemærk: Pæretype: Brug glassokkelpære 12 V 5 W. Sokkelbredde 2.1 x 9.5 d. Pære skiftes sæt hovedafbryderen på «0» løsn skruen fjern dækslet ved at løfte lidt op i det og trække det væk fra toppen tag pæren ud sæt en ny pære i sæt frontdækslet på plads igen og skru det fast Pæren bliver meget varm. Lad pæren køle af, før den fjernes. Overhold sikkerhedsforskrifterne!

33 Nyttige vink Nyttige vink 33 I de fleste tilfælde kan du finde årsagen til opståede fejl ved at kontrollere følgende. Kontroller om: over- og undertråd er trådet rigtigt nålen er sat rigtigt i nåletykkelsen er rigtig se nål/tråd-tabellen s. 29 maskinen er ren fjern alle trådrester griberbanen er ren der er trådrester imellem trådspændingsskiverne eller under spolekapslens fjeder spolen glider frit i kapslen eller om tråde og trevler skal fjernes Springer sting over Forkert nål. Brug kun nålesystem 130/705H. Nålen er krum, stump eller sat forkert i. Skub nålen op til den støder på, når den sættes i. Nålespidsen passer ikke til det valgte materiale. Brug evt. en kuglespids til maskevarer og skærespids til hårdt læder. Fejlsting Trådrester imellem trådspændingsskiverne. Trådrester under spolekapslens fjeder. Undertråden er stadig trådet igennem øjet i spolekapslens horn. Maskinen er trådet med trykfoden nede. Forkert trådning. Kontroller over- og undertråd. Brug den rigtige fordelingstrisse. Undertråden springer Undertrådsspændingen er for stram. Spolen sidder i klemme i spolekapslen. Tag spolen ud og sæt den i igen. Hullet i stingpladen er blevet beskadiget af nålen. Den skal poleres op af en ekspert. Nålen er krum eller stump. Overtråden springer Overtrådsspændingen er for stram. Nålene er af dårlig kvalitet. Køb kvalitetsnåle hos din BERNINA forhandler. Nålen er krum eller stump. Den anvendte tråd er af ringe kvalitet, der er knuder på tråden eller den er tørret ud. Brug den rigtige fordelingstrisse. Stingpladen eller griberspidsen er beskadiget. Tag din maskine med til din BERNINA forhandler. Nålen knækker Nåleholderskruen er løs. Syarbejdet er taget ud af maskinen ind mod dig selv, i stedet for bagud under trykfoden. Ved syning over tykke sømme, er stoffet skubbet, med nålen nede i stoffet. Ringe trådkvalitet, ujævnt spundet eller med knuder. Se s. 29 og 30 for information om nåle. Maskinen syr ikke eller syr kun langsomt Stikket er ikke sat rigtigt i. Hovedafbryderen står på «0». Maskinen har stået i et koldt rum. Spoleapparatet er slået til.

34 34 Stikordsregister Stikordsregister B Balance 18, 26, 28 Blindsøm 21, 24 C Clear / Delete 20 D Delete / Clear 20 Dobbelt-overlocksøm 21, 24 E Ekstra trådrulleholder 13 Ekstratilbehør 7, 8, 9 F Forlængerbord 8 Forstærket ligesøm 21, 23 Forstørrelsesglas 9 H Hæfteknap 20 I Igangsætter 6, 9 K Kantlineal 8 Knaphul 27, 28 L LCD skærm 19 Ligesøm 21, 22, 26 Lynlås 26 M 1/2 motorhastighed 20 N Nål skiftes 12 Nåle 29, 30 Nåle oppe / nede 20 Nåleposition 19 Nålestop 20 Nåletråder 15 Netledningen 6 Nyttige vink 33 O Oversigt over sømme 21 Overtråden trådes 14 R Rengøring 31 S Skærm 19 Slangesøm 21, 23 Snap-on-sål skiftes 13 Snap-on-såler 7 Søm-ændringer gemmes 19 Søm valg 19 Spole Spolekapsel 11 Spolen sættes i 12 Standardtilbehør 6, 7 Start-stop-enheden 9 Stingbredde / -længde 19 Stingplade 16 Stoftransport 16 Stoppeprogram 21, 27 Stræk-overlocksøm 21, 25 Super-stræksøm 21, 25 Sycomputerens detaljer 4 5 Sylys 9, 32 T Tilbehør 6 9 Tilbehørsskab 8 Tilbehørstaske 6 Tråd 29 Trådes 14 Trådkniv 10, 11, 15 Trådkniv til undertråd 10, 11 Trådrulleholder 13 Trådspænding 17 Transportør 16 Trykfods 7 U Undertråden spoles 10 V Vaffelsøm 21, 26 Vedligeholdelse Z Zigzagsøm 21, 22

BERNINA 215. www.bernina.com

BERNINA 215. www.bernina.com BERNINA 215 www.bernina.com Jeg garanterer fuld tilfredshed Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret

Læs mere

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld tilfredshed til vore kunder. Jeg

Læs mere

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA VIGTIGE SIKKERHEDANVISNINGER Læs alle instruktioner før brug. For at undgå elektrisk stød ved brug af elektrisk symaskine skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges: 1. Symaskinen må aldrig

Læs mere

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B.

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B. ZIGZAGSØMME Sæt sømvælgeren på B. Sådan fungerer stingbreddevælgeren Den maksimale zigzagstingbredde i zigzagsømme er 5. Du kan dog gøre stingene smallere i alle sømmene. Stingbredden bliver større, i

Læs mere

"Jeg garanterer. fuld. tilfredshed"

Jeg garanterer. fuld. tilfredshed "Jeg garanterer fuld tilfredshed" Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld

Læs mere

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld tilfredshed til vore kunder. Jeg

Læs mere

Symaskine ABC. med. Kyndøl Symaskiner 66178183

Symaskine ABC. med. Kyndøl Symaskiner 66178183 Symaskine ABC med Kyndøl Symaskiner 66178183 Symaskine ABC lær din symaskine at kende Vi kender det alle sammen vi bruger ligesøm og zigzag på vores symaskine, og ikke mere! Men der er jo faktisk rigtig

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1 Indhold: Skærmbillede af NV900 Side 2 Sømme i symaskinen Side 3 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J Side 4 Overlocksøm med guide og kantskærer Side 5 Blindsting Side 6 Stretchsøm Side 7 Knaphuller

Læs mere

Forord 1. Kære BERNINA kunde, Hjertlig tillykke!

Forord 1. Kære BERNINA kunde, Hjertlig tillykke! Forord 1 Kære BERNINA kunde, Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig

Læs mere

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z 1 Indholdsfortegnelse Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 21 Nål skiftes 4-6 Maskinens detaljer 22 Zigzag-søm 7 Tilbehør 23 3-punkts zigzag 8 Spolepinde

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLERED E PRODUKTER FARE ADVARSEL GEM DISSE FORSKRIFTER SAMMEN MED MASKINEN! VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER!

VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLERED E PRODUKTER FARE ADVARSEL GEM DISSE FORSKRIFTER SAMMEN MED MASKINEN! VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER! Sikkerhedsforskrifter 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER! Ved brug af et elektrisk apparat skal der tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst disse sikkerhedsforskrifter grundigt

Læs mere

Symaskine HN 5069. Brugervejledning

Symaskine HN 5069. Brugervejledning Symaskine HN 5069 Brugervejledning Før symaskinen tages i brug, skal sikkerhedsanvisningerne følges, og brugervejledningen læses. Fare! 1. Hvis symaskinen er uden opsyn, skal strømmen afbrydes. Strømmen

Læs mere

Forord. Kære BERNINA Kunde

Forord. Kære BERNINA Kunde BERNINA 710 Forord Kære BERNINA Kunde Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har hermed et produkt, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om

Læs mere

Isætning af nål. Undervisningsmateriale. Instruktion:

Isætning af nål. Undervisningsmateriale. Instruktion: Isætning af nål Instruktion:. Løsn nåleholder skrue en halv omgang.. Pres nålen helt op med den flade side så den peger bagud.. Stram derefter nåleholderskruen Front Back Nålen: Runde side af kolben Skaft

Læs mere

LIGESØMME. For at få den forstærkede tredobbelte ligesøm skal du dreje stinglængdevælgeren

LIGESØMME. For at få den forstærkede tredobbelte ligesøm skal du dreje stinglængdevælgeren LIGESØMME Ligesøm med nålen i midterstilling Drej sømvælgeren, så der vises A i sømviservinduet. Klik standardtrykfoden på. Indstil stinglængden ved at dreje stinglængdevælgeren hen på den ønskede stinglængde.

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E20 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E10 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine MO- 644D/ 654DE 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine 1 Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 17 Trådning, undergribertråd, rød 4 Maskinens detaljer 18 Trådning,undergribertråd, rød, mo-644

Læs mere

hobby 1132,1122 Brugsanvisning

hobby 1132,1122 Brugsanvisning hobby 1132,1122 Brugsanvisning 23 23 23 23 22 22 2 25 25 25 25 25 26 26 26 26 2 1 4 8 9 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 1 13 13 13 13 13 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 14 14 14 14 14 1 2 19 19 19 19 3

Læs mere

Forord. Kære BERNINA Kunde

Forord. Kære BERNINA Kunde BERNINA 780 Forord Kære BERNINA Kunde Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har hermed et produkt, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om

Læs mere

Forord. Kære BERNINA kunde

Forord. Kære BERNINA kunde Forord Kære BERNINA kunde Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER OPBEVAR SIKKERHEDS- FORSKRIFTERNE FORSVARLIGT!

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER OPBEVAR SIKKERHEDS- FORSKRIFTERNE FORSVARLIGT! Sikkerhedsforskrifter 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal der tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst disse sikkerhedsforskrifter grundigt

Læs mere

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56 Brugsanvisning Symaskine Produktkode (Product Code): 888-X/X/X/X6 Besøg os på http://solutions.brother.com, hvor du kan få produkt-support og svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ). VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs mere

GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. INSTRUKTIONSBOG VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller manglende erfaring eller

Læs mere

Forord. Kære BERNINA Kunde

Forord. Kære BERNINA Kunde BERNINA 750 QE Forord Kære BERNINA Kunde Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har hermed et produkt, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Instruktionsbok VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Sikkerhedshedshenvisninger 1 Ved brug af et elektrisk apparat skal det tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Elna Lotus på MoMA. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden med over en million solgte maskiner.

Elna Lotus på MoMA. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden med over en million solgte maskiner. Elna Lotus på MoMA En kompakt symaskine med et unikt design: Den originale Elna Lotus fra 1968 er udstillet på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden

Læs mere

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, inden maskinen tages i brug. FARLIGT - Sådan

Læs mere

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING SP00-serien SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op i den. Hvis

Læs mere

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23.

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23. 23. januar 2008 Generelle sy-tips fra Kyndbøl Symaskiner i Odense Nålen: Nålen er en af de vigtigste sy organer. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige nål til det det sy arbejde som skal fortages.

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Bare tryk og sy! Med de originale. Ultimativ brugervenlighed Høj kvalitet PFAFF design

Bare tryk og sy! Med de originale. Ultimativ brugervenlighed Høj kvalitet PFAFF design TM Bare tryk og sy! Med de originale P FAFF -funktioner TM Ultimativ brugervenlighed Høj kvalitet PFAFF design Kan du bare ikke lade være med at sy? Så er klar til at gå i gang! Den perfekte løsning til

Læs mere

Lær din maskine at kende. Til sømme i trikotstoffer og elastiske stoffer. Til påsyning af blonde, bånd og applikationer.

Lær din maskine at kende. Til sømme i trikotstoffer og elastiske stoffer. Til påsyning af blonde, bånd og applikationer. SØMME Søm Søm nr. 1, 2, 3 4, 5, 6 Lær din maskine at kende Sømnavn Trykfod nvendelse Ligesøm, venstre, midterste og højere nåleposition Stretchsøm, venstre, midterste og højere nåleposition Til alle typer

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Skærmbillede og ikonforklaring Sy 2-6 og 20 Broderi 25-27 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J 7 Overlocksøm med guide og kantskærer 8 Blindsting 9 Stretchsøm 10 Knaphuller

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

KEEPING THE WORLD SEWING

KEEPING THE WORLD SEWING Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Sy med stil. med Emerald fra Husqvarna Viking MODEL 116 MODEL 118 MODEL 122

Sy med stil. med Emerald fra Husqvarna Viking MODEL 116 MODEL 118 MODEL 122 Sy med stil med Emerald fra Husqvarna Viking MODEL 116 MODEL 118 MODEL 122 Med dit personlige præg. Syet med Emerald. Husqvarna Viking Emerald er en serie symaskiner, som er ideelle til alle typer syning,

Læs mere

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK Brugsanvisning til coverlock Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè INDHOLD: DANSK I. Navne på dele og deres funktioner... II. Forberedelse før trådning... 8 III. Trådning... 9 IV. Stingtyper...

Læs mere

Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF

Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF Oplev den nye PFAFF, og mærk selv forskellen, der gør disse symaskiner til noget helt specielt. PFAFF -designet er unikt og lige så

Læs mere

Vigtig information inden du starter brodering. Symaskinenålen.

Vigtig information inden du starter brodering. Symaskinenålen. Vigtig information inden du starter brodering. En af de ting, du skal være opmærksom på, når du broderer er, hvordan stoffet ligger i broderirammen. Stoffet skal være så udspændt, at du kan slå på tromme

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGSANVISNING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. ELEKTRISK TILSLUTNING Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Sikkerhedshenvisninger Ved brug af et elektrisk apparat skal det tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst alle sikkerhedsforskrifter grundigt

Læs mere

SMARTER BY PFAFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFAFF

SMARTER BY PFAFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFAFF rugervejledning 140s 160s SMRTER Y PFFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFFF Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE

Læs mere

Få øjnene op for dine muligheder. expression line

Få øjnene op for dine muligheder. expression line w Få øjnene op for dine muligheder expression line Oplev en ny dimension af syning og quiltning! Ønsker du ny inspiration, det højeste niveau af sypræcision og moderne teknologi? Du får alt dette og mere

Læs mere

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge 3 SØMME & SYTEKNIKKER SØMOVERSIGT De indstillinger, som er vist i nedenstående tabel, er vores anbefalinger, som er baseret på normale betingelser. Den korrekte spænding indstilles automatisk med sømvælgeren.

Læs mere

1 fe & 1 tryllekunstner

1 fe & 1 tryllekunstner BERNINA 580 I 560 1 fe & 1 tryllekunstner mønstre og mange broderimotiver 1 gennemført maskine, som syr og broderer dage uden børnene 1 glas limonade 7 pandekager med syltetøj kostumer og mine børns uendelige

Læs mere

1.1.2 Tredobbelt ligesøm Forstærket søm. Til topstikning Baglæns ligesøm Til kontinuerlig tilbagesyning med stærk hæftning.

1.1.2 Tredobbelt ligesøm Forstærket søm. Til topstikning Baglæns ligesøm Til kontinuerlig tilbagesyning med stærk hæftning. Sømoversigt Nyttesømme Søm Sømnummer Navn Beskrivelse 1.1.1 Ligesøm Til syning af sømme og topstikninger. Vælg mellem 37 forskellige nålepositioner. Bemærk! Denne søm giver en stærkere hæftning end søm

Læs mere

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget.

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget. S_brotherDa.book Page A Wednesday, October 8, 00 : PM Medfølgende tilbehør Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret

Læs mere

Tilbehør til syning af cirkler

Tilbehør til syning af cirkler designer DIMOND -serien designer RUY -serien designer TOPZ -serien SPPHIRE -serien OPL -serien Tilbehør til syning af cirkler Circular attachment DNSK 4 35 5-1 4 35-1 Tilbehør til syning af cirkler Tilbehøret

Læs mere

B r u g e r m a n u a l

B r u g e r m a n u a l Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding,

Læs mere

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen.

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen. Lad dig inspirere PFAFF passport 2.0-modellen leveres med et kuffertlåg, der beskytter symaskinen. Det ergonomiske design sikrer behagelig transport og nem opbevaring. Rejsen begynder nu! Forestil dig

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. Brugervejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

1 familie tradition. 389 præcise sømme. 64,478 ensart ede BSR-sting. 1 forlovelsesgave min datter vil værdsæ tte for evigt.

1 familie tradition. 389 præcise sømme. 64,478 ensart ede BSR-sting. 1 forlovelsesgave min datter vil værdsæ tte for evigt. BERNINA 530 I 550 QE 1 familie tradition 5 aftener i quilte-klubben 389 præcise sømme 64,478 ensart ede BSR-sting 6 tallerkener med pasta 7 glas æblejuice 1 forlovelsesgave min datter vil værdsæ tte for

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER

SIKKERHEDSANVISNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforskrifter................................................. 2 Lær din symaskine at kende........................................... 4 Leveringens indhold...........................................................

Læs mere

B r u g e r m a n u a l

B r u g e r m a n u a l Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding,

Læs mere

MO-50e/51e BRUGSANVISNING 2-NÅLS, 3/4-TRÅDET OVERLOCKER

MO-50e/51e BRUGSANVISNING 2-NÅLS, 3/4-TRÅDET OVERLOCKER 2-NÅLS, 3/-TRÅDET OVERLOCKER MO-50e/51e BRUGSANVISNING VIGTIGT Denne brugsanvisning bør læses nøje med forståelse for øje inden produktet tages i brug. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig brug. VIGTIGE

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN Norsk Dansk VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Du skal altid følge de almindelige sikkerhedsforskrifter, når du bruger

Læs mere

1 lille prinsesse. 1 fødselsdagskjole, 1 quilt og en ny bedste ven. 5 sy-eftermiddage med veninderne. 1 ekstra lang friarm til broderi og quiltning

1 lille prinsesse. 1 fødselsdagskjole, 1 quilt og en ny bedste ven. 5 sy-eftermiddage med veninderne. 1 ekstra lang friarm til broderi og quiltning BERNINA 710 I 750 QE 1 lille prinsesse 1 nøje udvalgte stoffer 1 ekstra lang friarm til broderi og quiltning 5 sy-eftermiddage med veninderne 3 æsker fyldt chokolade fra Schweiz 1 fødselsdagskjole, 1 quilt

Læs mere

140 år med. magiske nyskabelser

140 år med. magiske nyskabelser 140 år med magiske nyskabelser Engang for længe siden Kender du historien? Historien om vores mærke og verdensberømte symaskiner. Tag med os på en rejse, og hør historien om alle de innovative produkter

Læs mere

NYSKABENDE. indvendigt

NYSKABENDE. indvendigt NYSKABENDE indvendigt Nyskabelser, der giver en ny overlockoplevelse. HUSKYLOCK maskinerne fra HUSQVARNA VIKING er nyskabende hele vejen igennem. De har nye funktioner, som er brugervenlige og giver professionelle

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING rugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. ELEKTRISK TILSLUTNING Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. Brugervejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Klipning. Det skal du bruge. Forside. HUSQVARNA VIKING tilbehør

Klipning. Det skal du bruge. Forside. HUSQVARNA VIKING tilbehør Smykkepung Det skal du bruge HUSQVARNA VIKING DESIGNER DIAMOND deluxe sy- og broderimaskine DESIGNER DIAMOND deluxe sy- og broderimaskine Sampler-motiv nr. 1. Hvidt fløjlsstof 33 x 140 cm Hvidt silkestof

Læs mere

B r u g e r m a n u a l

B r u g e r m a n u a l Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding,

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

expressiontm line Opdag dit potentiale Jævn stoffremføring både fra oven og fra neden.

expressiontm line Opdag dit potentiale Jævn stoffremføring både fra oven og fra neden. TM Originale PFAFF 9-mm-sømme! expressiontm line Opdag dit potentiale Jævn stoffremføring både fra oven og fra neden. Opdag dit potentiale, og oplev en ny dimension inden for syning Søger du ny inspiration,

Læs mere

VQ2 VQ2. Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet.

VQ2 VQ2. Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet. VQ2 VQ2 Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet. 473 indbyggede sømme Stort arbejdsområde (28,5cm) AHA (automatisk højde justering af trykfoden) Pivot (nålen sænkes mens trykfoden

Læs mere

coverlocktm 4.0 Brugermanual

coverlocktm 4.0 Brugermanual coverlocktm 4.0 Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Det skal du bruge. Omtrentlig størrelse (86 cm x 154 cm)

Det skal du bruge. Omtrentlig størrelse (86 cm x 154 cm) creative 2.0 Quilt med påfugl Omtrentlig størrelse (86 cm x 154 cm) Det skal du bruge 60 x 110 cm blåt tone i tone batikstof 60 x 110 cm blomstret blåt batikstof 40 x 160 cm lilla/pink silkestof 40 x 160

Læs mere

FLERFARVET QUILT 1 Flerfarvet quilt

FLERFARVET QUILT 1 Flerfarvet quilt ILT U Q T E V FLERFAR 1 Opal flerfarvet quilt DET SKAL DU BRUGE HUSQVARNA VIKING Opal -symaskine ¼"-patchworkfod (ekstraudstyr, delnummer 412785545) Udskiftelig overtransportør med ligesømsfod (ekstraudstyr,

Læs mere

Forskellen ligger i detaljerne!

Forskellen ligger i detaljerne! Per fection starts here. Forskellen ligger i detaljerne! Med det originale -system kun fra PFAFF Oplev symaskinerne i serien PFAFF line, og mærk selv den forskel, der får disse modeller til at skille sig

Læs mere

Pfaff tilbehør. Færdig størrelse: 23 x 20 cm

Pfaff tilbehør. Færdig størrelse: 23 x 20 cm Færdig størrelse: 23 20 cm Det skal du bruge Pfaff sy- og broderimaskine 1435 90 cm turkis læder 1025 50 cm hvid vinyl 1231 63 cm bomuld til foret 1025 25 cm mørkerød silke 1025 25 cm mørkepink filt Små

Læs mere

Vejledning i dragtsyningsteknikker LANG BUKS

Vejledning i dragtsyningsteknikker LANG BUKS 1 Syvejledning / syprøver: Anette Kvist Nielsen Redigering: Dragtgruppen Idèoplæg: Hanne Dyhr og Kamma Gudmand-Høyer 2 SY-VEJLEDNING TIL LANGE BUKSER 1800-tallets mandsbukser var hovedsageligt lange bukser.

Læs mere

Forord 1. Kære BERNINA kunde

Forord 1. Kære BERNINA kunde Forord 1 Kære BERNINA kunde Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

Coverlock Quilt. Med denne overlockteknik kan du quilte forstykke, pladevat og bagstykke sammen på én gang. Det skal du bruge

Coverlock Quilt. Med denne overlockteknik kan du quilte forstykke, pladevat og bagstykke sammen på én gang. Det skal du bruge Coverlock Quilt Med denne overlockteknik kan du quilte forstykke, pladevat og bagstykke sammen på én gang. Omtrentlig størrelse 170 cm x 170 cm Det skal du bruge Alle stofferne er mangefarvede fra meget

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

Funktioner og fordele

Funktioner og fordele Funktioner og fordele Simpelthen fantastisk! 2 AUTOMATISK AFSKÆRING AF TRÅDE VED HOPPESTING Broderier med tidsbesparelse: Din Designer SE Limited Edition skærer automatisk trådene af ved hoppesting. GÅ

Læs mere

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende:

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, inden maskinen tages i brug. FARLIGT - Sådan undgår du

Læs mere

Brugsanvisning 140TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SEWING MACHINE

Brugsanvisning 140TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SEWING MACHINE Brugsanvisning 140TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SEWING MACHINE SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine

Læs mere

overlock line Sy som en professionel! hobbylock 2.0 coverlock coverlock 3.0 Opdag hemmeligheden bag den perfekte finish.

overlock line Sy som en professionel! hobbylock 2.0 coverlock coverlock 3.0 Opdag hemmeligheden bag den perfekte finish. Sy som en professionel! overlock line Opdag hemmeligheden bag den perfekte finish. hobbylock 2.0 coverlock coverlock 3.0 multifunktionel l hurtig l præcis 4.0 Sy som en professionel! Oplev den nye generation

Læs mere

A Nyttesømme Sømme til syning og reparation af tøj.

A Nyttesømme Sømme til syning og reparation af tøj. Sømme Nyttesømme Sømme til syning og reparation af tøj. Søm Sømnavn/nvendelse Trykfod 1, 2, 3 Ligesøm, venstre, midterste og højere nåleposition Til alle typer syning. Tryk på stingbredde og vandret spejlvending

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

SØMME & SYTEKNIKKER. N/R Indstilling af stingtunge Angiver trådningsvejen til hver søm. Gu = gul, R = rød, Gr = grøn, B = blå, L = lilla

SØMME & SYTEKNIKKER. N/R Indstilling af stingtunge Angiver trådningsvejen til hver søm. Gu = gul, R = rød, Gr = grøn, B = blå, L = lilla 4 ME & SYTEKNIKKER OVERSIGT Nedenfor er der vist en oversigt over alle sømme i Huskylock s25. Når der vælges stoftype og søm, foretages indstillingerne af trådspænding, stinglængde, differentialtransport

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER OPBEVAR SIKKERHEDSFORSKRIFTERN E FORSVARLIGT!

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER OPBEVAR SIKKERHEDSFORSKRIFTERN E FORSVARLIGT! Sikkerhedsforskrifter 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal der tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst alle steder, hvor der står «bemærk»,

Læs mere

Brugsanvisning LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE LIGE SØMME OG ZIGZAGSØMME INDBYGGEDE SØMME SYNING AF KNAPHULLER OG ISYNING AF KNAPPER

Brugsanvisning LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE LIGE SØMME OG ZIGZAGSØMME INDBYGGEDE SØMME SYNING AF KNAPHULLER OG ISYNING AF KNAPPER 5 6 LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE LIGE SØMME OG ZIGZAGSØMME INDBYGGEDE SØMME SYNING AF KNAPHULLER OG ISYNING AF KNAPPER SÅDAN BRUGER DU TILBEHØR OG FUNKTIONER APPENDIKS Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere