Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011"

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3. november 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: BL, KA, EJ, MJM, HP, DB, KDP, LM, MM Afbud: KFG, JCK, MB Fravær: NKC, EG Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært for at fremlægge informationer. Beslutning: På dette punkt er det primære at der træffes en beslutning. Referat 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: DB Referent: MM 2. Godkendelse af dagsorden Der er punkter der er overført fra seneste møde, men da der ikke er kommet et referat er de ikke overført. MM har skrevet pkt. 7 men det er AB der står på Godkendt 3. Godkendelse af referat fra 6. november Ingen udsendt! 4. Opfølgning fra sidste møde Orientering Da der ved dagsordenens deadline ikke er kommet noget referat fra mødet den 6. oktober, må dette punkt stå tomt! 5. Nyt fra: Orientering a. Inspektøren Der har været møde med en der ønsker at trykke reklamefoldere for Morbærhaven. Den vil være reklamefinancieret, hvilket vi så ikke har kontrol over. Vil blive taget op på et senere møde. Cykeloprydningen påbegyndes i næste uge. b. AUB Kasserer: Lars Munter* (LM), Sekretær: Martin Mehlsen (MM) Medlemmer af Kontorudvalget (*) Side 1 af 5

2 Der er KKIK generalforsamling mandag den 14. KA har skrevet rundt, men ingen har meldt sig. Stemmer kan evt gøres via fuldmagt. KA deltager, BL muligvis. SU senest søndag aften. c. Kassereren Deadlines til GF blev igen ikke overholdt. Punkter kom på alligevel. Tidligere er proceduren fulgt, hvor deadlien var en garanti for at man fik sit punkt på, mens der ikke blev givet nogen garanti efter deadline. Denne procedure er også blevet fulgt på Fiset. Man kunne vel sende en mail ud til at minde grupperne om deadline. LM har holdt møde med Kathrine Tuska, ang hendes frustrationer. ABmedlemmer låner på beboerkontoret igen og igen uden at ligge en seddel, og uden at ligge tingene tilbage. Det er ikke i orden. Routeren forsvinder så de ikke kan komme på nettet, og ikke kan printe. Ikke i orden. Udlånsnøglen til fællessalen forsvandt uden seddel, og er aldrig kommet tilbage. De er vist nok udlånt til Christian. Der må indkøbes en ny router DB står for indkøbet. MB har hijacket nøglerne til festkontrollantjobbet på administrationen. Det var et uheld, som Linda er meget ked af er sket. Hun er ikke festlokalekontrollant. Morten (rengøring) vil gerne overtage jobbet. Der er blevet fundet cigaretskodder på BK, hvor der ikke må ryges. Der er formentligt blevet røget i forbindelse med at det er blevet brugt som backstage for hønen. Der er kommet et fint skilt til opvaskemaskinen. d. Udvalg Infoudvalget er lidt kede af at vise billard-lokalet frem. Der må ikke drikkes alkohol, men lokalet er fyldt af ølflasker og dåser. Der er ikke styr på lokalet. Kasserer: Lars Munter* (LM), Sekretær: Martin Mehlsen (MM) Medlemmer af Kontorudvalget (*) Side 2 af 5

3 6. Post og meddelelser Orientering Der skulle være annonceret efter nye medlemmer til KNIU, men intet er blevet gjort. KNIU må køre videre med de regler der er, og der må komme et indlæg i Decemberfiset. Der har været rettet uopfordret henvendelse, uden svar fra KNIU. KNIU efterlader åbne dokumenter på computeren til fri gennemlæsning efter møderne. Nikolaj skal rette henvendelse til Kathrine og skrive annonce til fiset. MJM retter henvendelse til NKC En beboer har fået brev om at han manglede at registrere sin hund. Det var gjort. Hele systemet sejler, da man venter på den digitale registrering. Der er indenfor en uge sket to ting på hønen til politianmelding. Indbrudsforsøg via bagdøren. Omsætningen i fredags er forsvundet, og der er blevet givet frit lejde til søndag til at bringe pengene tilbage. Det drejer sig om 5113 kr. Man har en kraftig formodning om hvem det er. 7. Referat fra august FM (AB) Beslutning Den specielle situation er opstået, at referatet fra august FM blev forkastet. Klagepunkterne lød delvist på at der var adskillige fejl, men primært på at det på ingen måde var beskrivende af hvad der var foregået på mødet. Hvad gør vi nu? Kan der produceres et referat der kan godkendes? Hvor robuste er de beslutninger der er taget, når referatet er forkastet? Beslutningen burde vel tages på mødet, da flere gruppebevillinger allerede. Man kan evt afholde et ekstraordinært FM, hvilket ikke alle er enige i. Er det rimeligt at beslutningerne er gyldige når referatet er godkendt. Man skulle måske fremover kun stemme om beslutningsreferaterne. Lad os sætte os sammen og forsøge at skrive et referat der kan godkendes ud fra hukommelsen på december-fm. KDP og MJM arbejder på sagen. 8. Tagsagen (MJM) Debat Drøftelse af indkommet prisoverslag. Kasserer: Lars Munter* (LM), Sekretær: Martin Mehlsen (MM) Medlemmer af Kontorudvalget (*) Side 3 af 5

4 Alectia har givet et tilbud på jobbet som byggerådgiver, hvor der skal nedsættes en samarbejdsgruppe. Der er leveret et forslag om tagpap, tidligere har de hældt til ståltage. Hvorfor? Der mangler nogle detaljer om facaderenovering. Der har tidligere været problemer med tagpaptage. Vi mangler Torbens indput. Punktet kommer på næste møde Der er udsendt en lån-oversigt. Det er lidt svært at danne sig en oversigt. MJM retter henvendelse til KKIK 9. Ladestandere (MJM) Beslutning Yderligere info fremsendes pr. lige så snart jeg har det. Der er ikke kommet noget tilbud endnu. FM-august 2010 besluttede at der skulle være ladestandere. Der er 4 firmaer der kan levere. Der har været et møde med en leverandør, men de der deltog til mødet er ikke lægere i firmaet. Der er ikke længere tillid til at de kan levere det lovede. Der har efterfølgende været besøg fra et mindre firma, der ønsker at sælge en ladestander. Man er blevet enige om et stik, men man er ikke blevet enige om den datatrafik der skal leveres til bilen. Vi er blevet anbefalet at købe en boks der ikke har et sådant system, men der imod en enklere løsning, hvor man mod et fast gebyr køber adgang til et stik med en nøgle. Der findes et tilbud på vej, uden individuel afregning. 10.Stormøde med de overdækkede gange (MJM) Beslutning På sidste AB-møde blev det aftalt at holde stormøde med de overdækkede gange, da der er problemer med det sociale på gangene, og der er meget stor udskiftning. Mødet blev ikke afholdt, da EG ikke havde omdelt invitationer. Et nyt møde arrangeres til mandag den 21. november klokken 19 i fællessalen, hvor der vil være en snak med beboerne. MJM laver et åbningsoplæg, og uddeler invitationen. Der tages imod indlæg fra beboere der er forhindret, og det er en god ide med et referat. 11.Planlægning af GF (MJM) Beslutning Rekvirering af beboerlister, indkøb af mad og drikke, uddeling af opgaver: Kasserer: Lars Munter* (LM), Sekretær: Martin Mehlsen (MM) Medlemmer af Kontorudvalget (*) Side 4 af 5

5 Indgangsvagt, ordstyrer-bisidder (mere?) Beboerlister tager BL og hun tager indgangen og køber kuglepænne Indkaldelse er uddelt, Vedtægter er trykt til at ligge på bordene, stemmesedler er trykt, blanketter til ændringsforslag er trykt Ordstyrer er Christian, backup er EJ Referent er MM, backup der bliver spurgt på ab-mail Mad BL tager bestik af det på dagen, og løber i Fakta for at købe ind efter behov, sodavand. Kaffe frugt og småkager EJ MJM tjekker op på hvor mange termokander Projektor KA vender tilbage på mandag 12.Næste møde Næste møde er 17. november klokken 19:15. Deadline for punkter til mødet er 10. november 13.Eventuelt På side 11 i GF-indkaldelsen var der noget HC ikke forstod. Forklaring kom. Grupper holder møder om torsdagen samtidig med FM eller AB. Det er ok, men ved en snak med grupperne kan man nok påvirke mødedagen hvis man vil AB-dagsordenen bliver sendt på nettet når AB får den tilsendt. 14.Evaluering Møde påbegyndt 19:15 afsluttet 21:06 Kasserer: Lars Munter* (LM), Sekretær: Martin Mehlsen (MM) Medlemmer af Kontorudvalget (*) Side 5 af 5

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør)

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Formøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken 18:00 udenfor beboerkontoret Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, KA, KLM, KL, LM, MM Afbud: KFG Fravær: TBB, PTX, JJS, CF, KVF Gæster: Torben (TBG) Kategorier

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. oktober klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, EO, KFG, MDT, EJ, LM, MM Afbud: KA, JP, PJ, BL, CF Fravær: Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Tid og sted: Tor. 19. September 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Tid og sted: Tor. 19. September 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. September 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 01-07-2010

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 01-07-2010 Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. juli 2010 klokken 19:15 på beboerkontoret. Kategorier for dagsordenpunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. februar 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer David 16-90 2) Valg af referent Martin 10-7 Det blev på seneste AB-møde besluttet at vi forsøger os

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat GF 2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat GF 2012 Dagsorden 1. Valg af ordstyrer og 2 referent Ordstyrer Poul H. Sørensen. 1. referent Martin 8-41, 2. referent Kate 3-28 2. Valg af 4 personer til stemmeudvalg Bille 6-31, Connie 4-43, Emilie 16-80, Tonny

Læs mere

Fællesmøde (Ekstraordinære generalforsamling) d. 20.02 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde (Ekstraordinære generalforsamling) d. 20.02 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde (Ekstraordinære generalforsamling) d. 20.02 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Eva 17-36 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 5/11 2012. 1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA 3/10 2012. 2. BEBOER HENVENDELSER: 3. SIDEN SIDST:

REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 5/11 2012. 1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA 3/10 2012. 2. BEBOER HENVENDELSER: 3. SIDEN SIDST: REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 5/11 2012. Tilstede: Susanne Jacobsen (nr. 115), Jonas Espensen (nr. 271), Nina Jensen (nr. 117), Lene Bech (nr. 181), Thora B. Pedersen (nr. 175) og suppleanterne:

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM. 2) Valg af referent KLM

Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM. 2) Valg af referent KLM Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM 2) Valg af referent KLM 3) Valg af to stemmetællere Kate og Kathrine 4) Godkendelse af dagsorden Vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012. Dagsorden:

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012. Dagsorden: Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012 Dagsorden: 1. Formalia 2. Valgmøde 3. Bruxelles 4. Skt. Petersborg 5. Generalforsamling 6. Forårets program 7. Kubulus 8. DAL 9. Hvervning

Læs mere

Parbæk redegjorde for mødet med Claus i Tornby og bestyrelsen læste referatet af mødet med Lindholm Høje.

Parbæk redegjorde for mødet med Claus i Tornby og bestyrelsen læste referatet af mødet med Lindholm Høje. 13. September 2011 Fremmødt: Kåre, Majken, SK, Yvonne, Thorup, Parbæk Bo på kontoret Afbud: Charlotte, Jacob Ikke fremmødt: Uffe Formalia Valg af ordstyrer: Yvonne Valg af referent: Parbæk Opfølgning Hjerteblod

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Indkaldelse til bestyrelsesmøde Indkaldelse til bestyrelsesmøde Den 9. februar kl. 13.00, vi mødes kl. 12 og spiser medbragt frokost sammen. Det Grønlandske Hus (Avalaks kontor) Tilstedeværende: Taitsiannguaq Tróndheim, Pipaluk Lind,

Læs mere

Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Morten 12-5 2) Valg af referent Referent Martin 10-7 3) Valg af to stemmetællere Martha 5-79, Kristian

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Beboerrådsmøde d. 01.12.11

Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Tilstede: Cecilie K (447), Cecilie (439), Morten (340), Jannie (126), Jens (425), Susanne (246), Signe (433) Fraværende: Jakob (348), Martin (847) 1. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2014 Søndag d. 9. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere