Guide til indberetning til prisloft 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til indberetning til prisloft 2015"

Transkript

1 Guide til indberetning til prisloft 2015

2 Guide til indberetning til prisloft 2015 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Online ISBN Guiden er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Opdateret marts 2014

3 Indhold Kapitel 1 Indberetning til prisloftet for Vejledning til vand-og spildevandsselskabers prislofter for Prisloftet for Tidsfrister... 5 Kapitel 2 Guide til FDO en Vejledning Vedhæft Tilføj... 7 Kapitel 3 A 1:1 omkostninger Indberetning af 1:1 omkostninger... 8 Kapitel 4 B Driftsomkostninger til miljø- og servicemål Miljømål Servicemål Grundlæggende betingelser for miljø- og servicemål Indberetning af miljø- og servicemål Nødvendige oplysninger for hvert miljø- eller servicemål Tillæg for spildevandsselskabers omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter Kapitel 5 C Beskrivelse af nettofinansielle poster Indberetning af nettofinansielle poster Kapitel 6 D Investeringsplan for 2014 og Investeringer Indberetning af investeringsplanen Investeringer som ikke findes i FDO en Investeringer der ikke gennemføres i 2014 eller Kapitel 7 E Investeringsregnskab for Indberetningen af investeringsregnskabet... 16

4 7.2 Investeringer der ikke findes i FDO en Lån optaget til at dække underfinansierede investeringer i Kapitel 8 F Bortfald af væsentlige omkostninger i 4, stk Indberetning af bortfald af væsentlige omkostninger Kapitel 9 G Reguleringsregnskab for 2013 faktiske indtægter Faktiske indtægter Indberetning af reguleringsregnskabet Kapitel 10 H Reguleringsregnskab for 2013 faktiske omkostninger Indberetning af reguleringsregnskabet Kapitel 11 I Ekstraordinære effektiviseringsgevinster i Tidsramme for brug af gevinster Indberetning af den ekstraordinære effektviseringsgevinst Indberetning af brugen af den ekstraordinære effektviseringsgevinst Kapitel 12 J Debiteret vandmængde i Indberetning af den debiterede vandmængde Kapitel 13 K Udmeldte takster i Indberetning af udmeldte takster Kapitel 14 L Yderligere bemærkninger... 27

5 SIDE 5 GUIDE TIL INDBERETNING TIL PRISLOFT 2015 Kapitel 1 Indberetning til prisloftet for Vejledning til vand-og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Denne guide skal ses som et supplement til vejledningen om vand- og spildevandsselskabernes prislofter for 2015, som findes på Forsyningssekretariatets hjemmeside. Guiden gennemgår indberetningen trin for trin og giver et hurtigt og nemt overblik over procedurer, og hvad I skal være særligt opmærksomme på i forbindelse med indberetningen. Guiden har samme struktur som indberetningen på ForsyningsdataOnline.dk (FDO). FDO en findes her: 1.2 Prisloftet for 2015 Med prisloftet fastsættes en samlet indtægtsramme for selskabet. Prisloftet fungerer altså som en øvre grænse for jeres indtægter fra de primære aktiviteter i Prisloftet for 2015 fastættes som hidtil i kr. pr. m 3. Du skal bruge følgende informationer om selskabet til indberetningen:» årsregnskab for 2013» budget for investeringer i 2014 og 2015» budget for 1:1 omkostninger i 2015» reguleringsregnskab for 2013» investeringsregnskab for 2013» oversigt over nettofinansielle poster i 2013» budget for nettofinansielle poster i 2015» prisloftafgørelse for 2013 Ansøger I om miljø- og servicemål, medfinansiering af klimatilpasningsprojekter eller fordeling af betydelige indtægter, er yderligere dokumentation nødvendig. Se mere under de relevante afsnit. OBS! Husk at trykke på gem kladde, hvis du ikke gennemfører indberetningen på én gang. Hvis ikke, går din indberetning tabt, hvis du forlader systemet. Når du er færdig med indberetningen, så tryk på send. Systemet gør automatisk opmærksom på obligatoriske ting, du mangler. 1.3 Tidsfrister I skal indsende oplysninger til brug for beregningen af prisloftet for 2015 senest den 15. april Når vi i Forsyningssekretariatet har modtaget indberetningen fra jer, bliver oplysningerne kontrolleret og kvalitetssikret. Vi sender udkast til afgørelse i høring hos jer senest den 15. september 2014 og træffer endelig afgørelse om jeres prisloft for 2015 senest den 15. oktober 2014

6 SIDE 6 KAPITEL 1 INDBERETNING TIL PRISLOFTET FOR 2015 Tidsfristerne i forbindelse med fastsættelsen af prisloftet for 2015 er vist i følgende oversigt: Tabel 1.1 Tidsfrister i 2014 Tidsfrist Aktivitet 15. april 2014 Frist for indsendelse af oplysninger og dokumentation til brug for prisloftet for september 2014 Sidste frist for Forsyningssekretariatets udsendelse af udkast til afgørelse for prisloft 2015 i høring. Forsyningssekretariatet forventer at udsende de første udkast til afgørelser i løbet af august. Høringsfrist 2 uger Selskabets frist for kommentarer. Høringsfristen er 2 uger fra den dag, selskabet modtager udkast til afgørelse for prisloft oktober 2014 Frist for udsendelse af afgørelse om prisloft for Tidsfristerne i 2014 er de samme som ved de forrige års prisloftfastsættelser. Vi forventer derfor i lighed med tidligere år at kunne begynde at sende udkast til afgørelser i starten af august. I vil inden sommeren 2014 modtage nærmere information om tidsplanen for fremsendelse af udkast til afgørelser vedrørende prisloft 2015.

7 SIDE 7 GUIDE TIL INDBERETNING TIL PRISLOFT 2015 Kapitel 2 Guide til FDO en 2.1 Vejledning Her kan du læse en kort vejledning til det specifikke indberetningspunkt 2.2 Vedhæft Her vedhæfter du den relevante dokumentation 2.3 Tilføj Her tilføjer du nye indberetningslinjer OBS! Husk at trykke på gem kladde, hvis du ikke gennemfører indberetningen på én gang. Hvis ikke, går din indberetning tabt, hvis du forlader systemet.

8 SIDE 8 KAPITEL 3 A 1:1 OMKOSTNINGER Kapitel 3 A 1:1 omkostninger I har en række omkostninger, som I ikke selv har indflydelse på. Når de har væsentlig betydning for jer, kan der ske fuld finansiering over taksterne herfor. Omkostningerne kan derfor tillægges krone for krone (1:1) i opgørelsen af prisloftet. Forsyningssekretariatet vurderer, om en omkostning kan karakteriseres som en 1:1 omkostning ud fra følgende tre betingelser: 1. Omkostningen har væsentlig betydning for selskabet 2. Selskabet har ikke selv indflydelse på omkostningen (kan ikke undgå omkostningen og kan ikke påvirke omkostningens størrelse) 3. Omkostningen vedrører selskabets primære aktiviteter Tillægget for 1:1 omkostninger fastsættes af Forsyningssekretariatet på baggrund af de budgettal, som vi modtager i indberetningen. 1:1 omkostninger kan fx være:» tjenestemandspensioner» ejendomsskatter» selskabsskatter» betalinger til Forsyningssekretariatet» afgifter for ledningsført vand» spildevandsafgifter» køb af produkter eller ydelser som er omfattet af prisloftreguleringen i et andet vand- eller spildevandsselskab» vandsamarbejde etableret i medfør af 48 i vandforsyningsloven Almindelige omkostninger til løbende drift og administration samt forbrugsafhængige omkostninger (elforbrug, vægtafgift mm.) kan ikke betegnes som 1:1 omkostninger. Andre omkostninger, der ikke kan medtages som 1:1 omkostninger, er:» omkostninger outsourcet til andre virksomheder» omkostninger til nedtagning af aktiver» omkostninger til advokater og retssager» køb fra virksomheder der ikke er omfattet af prisloftsreguleringen (andre vand eller spildevandsselskaber) Hvis en omkostning ikke er en 1:1-omkostning, må den afholdes inden for jeres almindelige driftsomkostninger. 3.1 Indberetning af 1:1 omkostninger I FDO en finder I en liste over de mest almindelige 1:1 omkostninger. I skal kun udfylde dem, der er relevante for jer, og vedhæfte dokumentation i form af budgetter for 2015.

9 SIDE 9 GUIDE TIL INDBERETNING TIL PRISLOFT 2015 Hvis I har andre udgifter end de mest almindelige, skal de indsættes under punktet Anden 1:1 omkostning, og der skal vedhæftes en udførlig forklaring med udgangspunkt i de tre betingelser nævnt ovenfor samt dokumentation of omkostningen. Hint: Dokumenter kan vedhæftes ved at trykke på vedhæft -knappen i indberetningen. Der kan kun vedhæftes et dokument ad gangen. Hint: I kan få en ny indberetningslinje ved at trykke på + -knappen. Tilføjelse af flere rækker Hvis I skal tilføje en række, trykker i på + -ikonet, som findes yderst til højre i blanketten. I visse sektioner af FDO en fremkommer rækken i bunden af den pågældende sektion selvom den hører til en post længere oppe i sektionen. Problemet løses som følger: I udfylder den nye række. I trykker på knappen Gem kladde i toppen af skærmen. Så finder rækken selv sin rette plads oppe under den relevante post Husk 1. Det er alene omkostninger til ordinært kontingent til de nævnte brancheforeninger, der kan gives tillæg for. Betaling for ydelser som fx deltagelse i benchmarking eller til i fællesskab besluttede bidrag til fx Vandsektorens Teknologiudviklingsfond berettiger ikke til et tillæg til prisloftet. 2. Omkostninger til revisorerklæringer i forbindelse med kommunernes indberetninger ifølge stoplovsbekendtgørelsen 3, skal afholdes af kommunen og kan derfor ikke betegnes som en 1:1 omkostning. Læs mere om 1:1 omkostninger i vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 på side 16. Vejledningen findes på Prislofter

10 SIDE 10 KAPITEL 4 B DRIFTSOMKOSTNINGER TIL MILJØ- OG SERVICEMÅL Kapitel 4 B Driftsomkostninger til miljø- og servicemål Det følger af prisloftreglerne, at I har mulighed for at få indregnet tillæg til prisloftet for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Fælles for miljø- og servicemål er, at der skelnes mellem det overordnede mål og de aktiviteter, som selskabet skal udføre for at opnå målet. Målet og de tilsigtede aktiviteter skal angives i redegørelsen ved indberetningen af målet. Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål vedrører kun gennemførelse af særlige aktiviteter. Almindelige driftsopgaver til opretholdelse af den eksisterende forsyningssikkerhed eller en stabil drift af selskabets primære aktiviteter er således ikke omfattet. 4.1 Miljømål Miljømål er mål, der opnås ved gennemførelse af særlige aktiviteter til gavn for sundhed og miljø, herunder mål fastsat med henblik på tilpasning til klimaændringer. De sundhedsmæssige hensyn omfatter alene hensyn til drikkevand eller spildevand. Miljømæssige hensyn omfatter kun mål og aktiviteter, der har gavnlige effekter på det omgivne miljø. 4.2 Servicemål Servicemål er særlige aktiviteter som giver en udvidet service for den enkelte forbruger eller medfører en samfundsmæssig gevinst. Om et servicemål medfører en udvidet service for jeres kunder, skal vurderes ud fra det serviceniveau, som er fastlagt af kommunen eller af det enkelte vandselskab. 4.3 Grundlæggende betingelser for miljø- og servicemål Den grundlæggende betingelse for tillæg til et miljø- og servicemål er, at der skal være tale om et nyt eller udvidet mål. Selskabet kan altså kun opnå tillæg til prisloftet, hvis målet er besluttet efter 1. januar 2006, eller hvis det er besluttet at udvide et allerede eksisterende mål, som selskabet havde driftsomkostninger til i basisperioden i , fx til at gælde for et nyt geografisk område. Der kan dog kun opnås tillæg til prisloftet for de meromkostninger, der følger af fornyelsen af målet. I kan læse mere om dokumentationskravet vores vejledning og i Naturstyrelsens vejledning om bekendtgørelsen om miljø- og servicemål, som kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside: og på 4.4 Indberetning af miljø- og servicemål Hvis I ønsker at indberette driftsomkostninger til miljø- eller servicemål i prisloftet for 2015, skal dette angives i FDO under punkt B Miljø og Servicemål. I skal udfylde kolonnerne i skemaet for hvert enkelt miljø- eller servicemål. Der skal indsendes en redegørelse for hvert mål og de tilhørende aktiviteter, samt dokumentation for beslutningen af det pågældende mål.

11 SIDE 11 GUIDE TIL INDBERETNING TIL PRISLOFT 2015 I skal indsende dokumentation for, at målet er besluttet af det organ, der har besluttet det pågældende mål. Miljømål skal være besluttet af enten staten eller kommunalbestyrelsen, mens servicemål skal være besluttet af enten kommunalbestyrelsen eller selskabets bestyrelse eller generalforsamling. Målet skal være konkret formuleret og i forbindelse med servicemål om udvidelse af selskabets service over for forbrugerne, skal beslutningen beskrive, hvordan servicen forbedres i forhold til det tidligere gældende serviceniveau i selskabet. Ved fastsættelsen af prisloftet er det de budgetterede driftsomkostninger til miljø- eller servicemålet, der skal indberettes. Det er ikke muligt at få tillæg til prisloftet for 2015 for driftsomkostninger til nye mål, som opstår efter prisloftindberetningen. 4.5 Nødvendige oplysninger for hvert miljø- eller servicemål Forsyningssekretariatet skal bruge følgende oplysninger for hvert miljø- eller servicemål:» hvilket mål det drejer sig om» hvem der har fastsat målet» hvad de tilknyttede aktiviteter til opfyldelse af målet er» de budgetterede driftsomkostninger Når I indberetter i FDO en, er det vigtigt, at I:» sikrer, at målet er nyt eller fornyet» vedhæfter en redegørelse for målet» vedhæfter den underliggende dokumentation for målet. Hint: Dokumenter kan vedhæftes ved at trykke på vedhæft -knappen i indberetningen. Der kan kun vedhæftes et dokument ad gangen. Hint: I kan få en ny indberetningslinje ved at trykke på + -knappen. Tilføjelse af flere rækker Hvis I skal tilføje en række, trykker i på + -ikonet, som findes yderst til højre i blanketten. I visse sektioner af FDO en fremkommer rækken i bunden af den pågældende sektion selvom den hører til en post længere oppe i sektionen. Problemet løses som følger: I udfylder den nye række. I trykker på knappen Gem kladde i toppen af skærmen. Så finder rækken selv sin rette plads oppe under den relevante post Det er vigtigt, at I indsender alle de ovenstående oplysninger og bilag. Hvis vi ikke modtager oplysningerne, kan målet ikke vurderes, og I vil i så fald ikke få godkendt tillæg for de relevante driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Husk 1. I kan kun ansøge om miljø- og service mål i forbindelse med indberetningen. Der kan først ansøges året efter for mål opstået efter indberetningsfristen. 2. Investeringer i forbindelse med miljø- og servicemål skal indberettes i selskabets investeringsplan. (se kapitel 14) 3. I kan ansøge om at få medregnet historiske miljø- og servicemål, som endnu ikke er medregnet i prisloftet, som et særligt forhold i benchmarkingen (se guide til benchmarking).

12 SIDE 12 KAPITEL 4 B DRIFTSOMKOSTNINGER TIL MILJØ- OG SERVICEMÅL 4.6 Tillæg for spildevandsselskabers omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter Medfinansieringsreglerne giver under visse betingelser spildevandsselskaber mulighed for at medfinansiere kommunale og private klimatilpasningsprojekter, som har til formål at styrke håndteringen af tag- og overfladevand. Forsyningssekretariatet har udarbejdet en indberetningsvejledning om medfinansieringsreglerne. Vejledningen indeholder en gennemgang af reglerne og kravene i forbindelse med jeres indberetning af omkostninger til klimatilpasningsprojekter. Vejledningen kan findes her: Hvis I, efter at have læst vejledningen, ønsker at medfinansiere et klimatilpasningsprojekt, skal I anføre dette som et mål under punktet om driftsomkostninger til miljø- og servicemål i indberetningsskemaet. I skal angive, at målet drejer sig om medfinansiering af klimatilpasningsprojekt og udfylde de relevante rubrikker. Derudover skal I vedhæfte den nødvendige dokumentation, som fremgår af indberetningsvejledningen. Indberetningen skal indeholde følgende vedhæftninger:» projektbeskrivelse for det alternative projekt» evt. dokumentation for planzone» budget for det alternative projekt med detaljeret budget på funktionsniveau og begrundelse for fordelingen af omkostninger» projektbeskrivelse og overslag for sædvanlig afhjælpning» beregning af omkostningseffektivitet» dokumentation for den effektive lånerente» indberetningstabel for selskabets betalinger» kommunal beslutning» aftale mellem selskab og projektejer Hint: Dokumenter kan vedhæftes ved at trykke på vedhæft -knappen i indberetningen. Der kan kun vedhæftes et dokument ad gangen. Hint: I kan få en ny indberetningslinje ved at trykke på + -knappen. Tilføjelse af flere rækker Hvis I skal tilføje en række, trykker i på + -ikonet, som findes yderst til højre i blanketten. I visse sektioner af FDO en fremkommer rækken i bunden af den pågældende sektion selvom den hører til en post længere oppe i sektionen. Problemet løses som følger: I udfylder den nye række. I trykker på knappen Gem kladde i toppen af skærmen. Så finder rækken selv sin rette plads oppe under den relevante post Husk 1. I kan vente med at indsende den kommunale beslutning helt frem til den 1. juni Alle andre bilag og oplysninger skal indsendes senest den 15. april Indberetningstabellen kan findes på Forsyningssekretariatets hjemmeside

13 SIDE 13 GUIDE TIL INDBERETNING TIL PRISLOFT 2015 Kapitel 5 C Beskrivelse af nettofinansielle poster De nettofinansielle poster er et udtryk for selskabets samlede finansielle omkostninger og indtægter, der kan indregnes i prisloftet. Har I flere finansielle omkostninger end indtægter, bliver forskellen dækket af et tillæg i prisloftet. Forholder det sig omvendt, medfører det et fradrag i prisloftet. 5.1 Indberetning af nettofinansielle poster De nettofinansielle poster indberettes i FDO en under sektion C: Beskrivelse af finansielle poster. For at vi i Forsyningssekretariatet kan give et tillæg for jeres nettofinansielle poster, skal vi bruge jeres budgettal for følgende i forbindelse med de primære aktiviteter i 2015:» renteomkostninger» kurstab» gebyr ved lånoptagelse» gebyr ved lånafvikling» andre finansielle omkostninger som følge af selskabets låntagning» renteindtægter» kursgevinster» udbetaling af afkast fra likvide beholdninger» andre finansielle indtægter som følge af selskabets likvide beholdninger I kan læse mere om nettofinansielle poster i vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 på side 21. Vejledningen findes på

14 SIDE 14 KAPITEL 6 D INVESTERINGSPLAN FOR 2014 OG 2015 Kapitel 6 D Investeringsplan for 2014 og 2015 Formålet med investeringstillægget er at give vand- og spildevandsselskaberne likviditet til at finansiere fremtidige investeringer. I kan derfor få et tillæg for jeres planlagte investeringer i prisloftet for I prisloftet for 2015 kan der indregnes et tillæg for alle de investeringer, som I planlægger at idriftsætte i 2014 og En planlagt investering vurderes i prisloftmæssig forstand som idriftsat, når den anvendes i jeres primære drift. Tillægget baseres på budgettallene for de planlagte idriftsatte investeringer, som I indberetter i form af en investeringsplan. Der kan opnås tillæg for alle typer af planlagte investeringer i anlægsaktiver, herunder også investeringer forbundet med miljø- og servicemål. Investering i de aktiver, der skal bruges til miljø- og servicemål, skal derfor indberettes som investeringer. Driftsomkostninger i forbindelse med miljø- og servicemål skal indberettes som beskrevet på side 10 i denne guide. 6.1 Investeringer Investeringer defineres som:» en omkostning til anskaffelse af et nyt anlægsaktiv» en væsentlig omkostning, der forlænger restlevetiden for et eksisterende anlægsaktiv» en omkostning der tilfører anlægsaktivet væsentlige nye eller forbedrede egenskaber Et anlægsaktiv kendetegnes ved at være til vedvarende eje eller brug for selskabet med en levetid på minimum ét år. Anlægsaktivet skal indgå i selskabets produktion, distribution eller administration. Et anlægsaktiv kan være:» bygninger» produktionsanlæg og maskiner» andre anlæg, driftsmateriel og inventar De samlede omkostninger til investeringer kan indregnes under investeringstillægget. Hvis I har haft omkostninger til rådgivere, fx forundersøgelser i forbindelse med idriftsættelsen af et anlægsaktiv, kan disse omkostninger medgå som en del af investeringsomkostningerne. 6.2 Indberetning af investeringsplanen Indberetningen af investeringsplanen sker i FDO en under afsnit D: Investeringsplan for 2014 og Investeringerne eller renoveringen skal indberettes under enten 2014 eller 2015 afhængigt af, hvornår de forventes idriftsat.

15 SIDE 15 GUIDE TIL INDBERETNING TIL PRISLOFT 2015 I skal vælge den kategori i dropdownlisten, som passer til investeringens type og skrive investeringens samlede anskaffelsespris og eventuelle bemærkninger. Bemærkninger kan være præciseringer af, hvad investeringen indebærer, hvor den er placeret eller andet. Er der tale om en levetidsforlængende renovering angives aktivets nye levetid. Almindelige renoverings- og vedligeholdelsesomkostninger er ikke omfattet af investeringstillægget og skal anføres som driftsomkostninger. 6.3 Investeringer som ikke findes i FDO en Hvis jeres investering ikke fremgår af dropdownlisten, skal I sende en separat mail til Forsyningssekretariatet på mærket Selskabets navn øvrigt aktiv Mailen skal indeholde:» en beskrivelse af investeringen» investeringens levetid og dokumentation herfor» investeringsomkostningen 6.4 Investeringer der ikke gennemføres i 2014 eller 2015 Gennemføres den planlagte investering ikke i 2014 eller 2015, er der tale om et igangværende arbejde. Igangværende arbejder giver ikke tillæg til prisloftet under planlagte investeringer. Igangværende arbejder indberettes i stedet i investeringsregnskabet (se kapitel 16 i denne guide) Husk Ved prisloftet for 2014 indberettede I også investeringer for Det er op til jer, om I vil medtage de allerede indberettede investeringer for 2014 igen, eller kun nye planlagte investeringer for 2014.

16 SIDE 16 KAPITEL 7 E INVESTERINGSREGNSKAB FOR 2013 Kapitel 7 E Investeringsregnskab for 2013 Indberetning af gennemførte investeringer gør det muligt for os i Forsyningssekretariatet at korrigere forskellen mellem de planlagte investeringer, som I har fået tillæg for, og dem der er gennemført. På den måde modtager I fremadrettet det korrekte investeringstillæg. Derudover bruger vi de faktiske udgifter og indtægter i vores opfølgning på jeres indtægtsramme. De faktiske udgifter og indtægter i forbindelse med investeringer udgøres af følgende:» faktiske betalte afdrag på lån vedrørende tillægsberettigede investeringer» faktiske kontante betalinger (uden lånoptagelse) vedrørende tillægsberettigede investeringer» faktiske betalinger til igangværende arbejder» faktiske betalinger til køb af grunde» faktiske betalinger til bortskaffelse af aktiver, der tages ud af drift i året» faktiske betalinger til reetablering som følge af, at aktiver tages ud af drift i året» faktiske betalinger til delvis tilbagebetaling af tilslutningsafgifter» Indtægter fra tilslutningsbidrag i 2013» Indtægter fra salg af anlægsaktiver i 2013» Indtægter fra tilkendte erstatninger eller lignende, vedrørende anlægsaktiver i 2013 Udgifterne skal være afholdt i perioden mellem 1. januar 2013 og 31. december Selskabet har dog mulighed for at optage anlægslån helt op til indberetningsfristen den 15. april Indberetningen af investeringsregnskabet Indberetningen af investeringsregnskabet sker i FDO en under afsnit E: Investeringsregnskab for I skal indberette jeres gennemførte investeringer på samme måde som de planlagte investeringer. I FDO en under punkt E finder I dropdownlisten, der passer til investeringens type. Her kan I anføre investeringens samlede anskaffelsespris og eventuelle bemærkninger. Er der tale om en levetidsforlængende renovering, angives aktivets nye levetid. Almindelige renoverings- og vedligeholdelsesomkostninger er ikke omfattet af investeringstillægget og skal derfor anføres som driftsomkostninger. Ved indberetning af faktiske indtægter og udgifter placeres de relevante udgifter i de korrekte felter. I skal både indberette investeringsudgifterne for de gennemførte investeringer under rubrikkerne anskaffelsespris og faktiske afholdte udgifter til investeringer I skal både indberette selskabets samlede faktiske betalte afdrag på lån i 2013 vedrørende investeringer foretaget i 2013 og tidligere foretagne investeringer. I skal derfor indberette alle afdrag på investeringslån betalt i 2013.

17 SIDE 17 GUIDE TIL INDBERETNING TIL PRISLOFT Investeringer der ikke findes i FDO en Hvis en investering ikke fremgår af dropdownlisten, skal I sende en separat mail til Forsyningssekretariatet på mærket Selskabets navn øvrigt aktiv Mailen skal indeholde:» en beskrivelse af investeringen» investeringens levetid og dokumentation herfor» investeringsomkostningen OBS: Investeringsregnskabet skal vedhæftes en overensstemmende revisorerklæring. En skabelon til erklæringen kan findes på Forsyningssekretariat hjemmeside. 7.3 Lån optaget til at dække underfinansierede investeringer i 2011 I Vandnyt af 22. marts 2013 blev der givet en ekstraordinær mulighed for at optage lån til underfinansierede investeringer i Har I brugt denne ordning, skal I gøre to ting: 1. Få jeres revisor til at bekræfte, at lånet er optaget, og at det præcis svarer til det beløb der er underfinansieret 2. Oplys det eventuelle afdrag I har betalt på lånet i Husk 1. Salg af skrot betegnes som salg af anlægsaktiver og skal indgå i investeringsregnskabet 2. I skal både indberette anskaffelsesprisen på de gennemførte investeringer og de faktiske udgifter - også selvom alle jeres investeringer er betalt kontant. 3. Jeres tilslutningsbidrag skal indberettes i investeringsregnskabet for Tilslutningsbidraget indgår som en del af investeringstillægget. Anvendes tilslutningsbidraget ikke til investeringer i det år det er opkrævet, bliver det modregnet i jeres prisloft. Læs mere om investeringer i vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 på side 24. Vejledningen findes på Prislofter

18 SIDE 18 KAPITEL 8 F BORTFALD AF VÆSENTLIGE OMKOSTNINGER I 4, STK. 1. Kapitel 8 F Bortfald af væsentlige omkostninger i 4, stk. 1. Hvis I har haft væsentlige driftsomkostninger i , som nu er bortfaldet, skal dette indberettes. Det kan f.eks. skyldes, at I ikke længere udfører de samme opgaver nu, som I gjorde i Indberetning af bortfald af væsentlige omkostninger I skal indberette følgende:» en beskrivelse af den bortfaldne omkostning» angive i hvilket år omkostningen var medregnet» størrelsen af omkostningerne» dokumentation for omkostningen Dokumentationen kan bestå af fakturaer og bogføringsmateriale, der viser, at driftsomkostningerne er bortfaldet eller er blevet aktiveret som anlægsomkostninger.

19 SIDE 19 GUIDE TIL INDBERETNING TIL PRISLOFT 2015 Kapitel 9 G Reguleringsregnskab for 2013 faktiske indtægter Reguleringsregnskabet anvendes til at sikre, at selskabet overholder indtægtsrammen og til at korrigere jeres budgetterede tillæg i forhold til de faktiske omkostninger. Reguleringsregnskabet består af to dele; indberetningen af de faktiske indtægter og de faktiske omkostninger. 9.1 Faktiske indtægter Jeres faktiske indtægter betegnes som alle indtægter fra de primære aktiviteter i Indberetningen skal derfor også omfatte periodiserede indtægter, altså indtægter som er modtaget før eller efter 2013, men som knytter sig til aktiviteter i Transaktioner medtaget i reguleringsregnskabet for 2013 skal have fundet sted senest på tidspunktet for indberetningen til prisloftet for 2015 (den 15. april 2014). Visse betydelige indtægter kan fordeles over op til 5 år. For at en betydelig indtægt kan fordeles, skal indtægten:» være særlig (f.eks. tilbagebetalt vejbidrag eller tilbagebetalt skat)» overstige 3 pct. af jeres samlede indtægtsramme i det år, hvor indtægten er modtaget» ikke være omfattet af bekendtgørelsens 6, stk. 1, nr. 1 (jeres almindelige indtægter kan derfor ikke fordeles) For at få en indtægt fordelt skal I sende en ansøgning til mærket fordeling af betydelig indtægt. 9.2 Indberetning af reguleringsregnskabet SÆRLIGT FOR VANDSELSKABET: Indberetningen af jeres primære indtægter skal være inklusive afgift for ledningsført vand. I skal indberette indtægterne fra jeres primære aktiviteter inden for indvinding, behandling, transport og levering af drikkevand eller transport, behandling og afledning af spildevand. Indtægterne fra de primære aktiviteter omfatter følgende posteringer vedrørende 2013:» indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer» andre indtægter, herunder eksempelvis» tilkendte erstatninger eller lignende (som ikke vedrører anlægsaktiver)» spildevandsselskabers indtægter fra kommunale vejbidrag» indtægter fra behandling af spildevand fra tømningsordninger» indtægter fra måleraflæsning på vegne af andre selskaber» indtægter fra udlejning af antenneplads på vandtårne» andre lignende former for indtægter

20 SIDE 20 KAPITEL 9 G REGULERINGSREGNSKAB FOR 2013 FAKTISKE INDTÆGTER Husk 1. Salg af skrot betegnes ikke som en del af de primære indtægter, men skal indberettes under indtægter for salg af anlægsaktiver (se side 16 i denne guide). 2. Indtægter fra biogas eller elektricitetsproduktion er en tillknyttet aktivitet og skal ikke indberettes som primær indtægt. 3. Overskud fra udlejning af arealer, bygninger og andre tilknyttede aktiviteter skal også indberettes som primær indtægt. Læs mere om reguleringsregnskabet i vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 på side 10. Vejledningen findes på Prislofter.

21 SIDE 21 GUIDE TIL INDBERETNING TIL PRISLOFT 2015 Kapitel 10 H Reguleringsregnskab for 2013 faktiske omkostninger I den anden del af reguleringsregnskabet skal I indberette de faktiske omkostninger, I har haft i løbet af 2013, som ligger uden for jeres almindelige drift. I skal derfor ikke indberette jeres almindelige driftsomkostninger her. De skal dog indberettes i forbindelse med benchmarkingen Indberetning af reguleringsregnskabet I reguleringsregnskabet for 2013 skal I indberette følgende:» faktiske driftsomkostninger til godkendte miljø- og servicemål i 2013» faktiske omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2013» faktiske omkostninger til godkendte 1:1 omkostninger i 2013» faktiske omkostninger til nødvendige revisorerklæringer og ordinært kontingent til DANVA/FVD i 2013» faktiske nettofinansielle omkostninger i 2013» faktiske omkostninger til ekstraordinære midlertidige driftsomkostninger efter 8, stk. 3 i 2013 Ved godkendte miljø- og servicemål, omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter og 1:1 omkostninger forstås de omkostninger, som selskabet har indberettet til Forsyningssekretariatet, og som vi har godkendt tillæg for i prisloftet for Det betyder, at der ikke korrigeres for faktiske omkostninger til miljø- og servicemål, som der ikke blev godkendt tillæg for i prisloftet for Omkostninger kan kun indberettes fra det år, hvor målet er godkendt. Hvis I tidligere har fået et tillæg for periodevise driftsomkostninger, skal I indberette de faktiske omkostninger I har afholdt hertil i Hvis I ikke har afholdt nogen faktiske omkostninger i 2013, så skal I indtaste 0 kr. Husk I kan kun indberette faktiske omkostninger, som allerede er godkendt i forrige års prisloft. I kan derfor ikke indberette faktiske afholdte omkostninger til f.eks. miljø- og servicemål, som I først ansøger om i prisloftet for 2015 eller senere.

22 SIDE 22 KAPITEL 11 I EKSTRAORDINÆRE EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER I 2013 Kapitel 11 I Ekstraordinære effektiviseringsgevinster i 2013 En ekstraordinær effektiviseringsgevinst opstår, hvis jeres faktiske driftsomkostninger i 2013 har været lavere end de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2013 inklusive det individuelle effektiviseringskrav. Gevinsterne kan kun anvendes til investeringer i selskabets aktiviteter forbundet med vandog spildevandsforsyning, herunder teknologiudvikling, konsolidering i form af forbedringer af infrastruktur, miljøforbedringer eller nedsættelse af selskabets forbrugerpriser. Herudover kan ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendes som beskrevet i bekendtgørelsens 24, stk Tidsramme for brug af gevinster En ekstraordinær effektiviseringsgevinst skal anvendes senest 4 år efter den er indhentet, ellers bliver den automatisk indregnet som medgået til takstnedsættelse. Når I anvender gevinsten til investeringer, vil denne indgå som en del af jeres investeringstillæg i kontrollen af overholdelse af indtægtsrammen, som derved vil blive større. Hvis I anvender gevinsten til takstnedsættelser, vil den indgå negativt i kontrollen af selskabets indtægtsramme, som derved bliver mindre Indberetning af den ekstraordinære effektviseringsgevinst I skal selv udregne og indberette den ekstraordinære effektiviseringsgevinst. Gevinsten udregnes ved at trække jeres faktiske driftsomkostninger (FADO) i 2013 fra driftsomkostningerne i prisloftet 2013 (DOiPL). Jeres FADO udregnes i FDO en i benchmarking-indberetningen under Regnskabsoplysninger og 1:1-omkostninger

23 SIDE 23 GUIDE TIL INDBERETNING TIL PRISLOFT 2015 Jeres driftsomkostninger i prisloftet 2013 fremgår af det grå felt i tabellen i jeres afgørelse om prisloftet for Hvis jeres benchmarking-indberetning endnu ikke er færdig, kan I finde en model for beregningen i vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 på side 12. Jeres revisor skal påtegne, om I har haft ekstraordinære effektiviseringsgevinster i Dette sker som en del af revisorerklæringen for reguleringsregnskabet Indberetning af brugen af den ekstraordinære effektviseringsgevinst Hvis I har anvendt en ekstraordinær effektiviseringsgevinst i 2013, skal I indberette, hvad den er brugt til, og hvor meget der brugt. Hvis I har anvendt en ekstraordinær effektiviseringsgevinst til konsolidering, taksnedsættelse eller investeringer i 2013, skal det samlede beløb indberettes, uanset hvornår gevinsten er opnået. Hvis I anvender gevinsten til at finansiere tidligere underfinansierede investeringer, skal I skrive det i bemærkningerne ved indberetningen. Hvis I ikke har anvendt gevinsten, skal I ikke skrive noget. Hint: Dokumenter kan vedhæftes ved at trykke på vedhæft -knappen i indberetningen. Der kan kun vedhæftes ét dokument ad gangen. Hint: I kan få en ny indberetningslinje ved at trykke på + -knappen. Tilføjelse af flere rækker Hvis I skal tilføje en række, trykker i på + -ikonet, som findes yderst til højre i blanketten. I visse sektioner af FDO en fremkommer rækken i bunden af den pågældende sektion selvom den hører til en post længere oppe i sektionen. Problemet løses som følger: I udfylder den nye række. I trykker på knappen Gem kladde i toppen af skærmen. Så finder rækken selv sin rette plads oppe under den relevante post Husk 1. En ekstraordinær effektiviseringsgevinst påvirker ikke jeres effektiviseringskrav. I får derfor ikke et lavere (eller højere) efterfølgende krav på grund af en ekstraordinær effektiviseringsgevinst. 2. Gevinsten kan kun bruges til de formål, der er nævnt tidligere, og I kan derfor bruge dem til driften.

24 SIDE 24 KAPITEL 11 I EKSTRAORDINÆRE EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER I I kan læse mere om de ekstraordinære effektiviseringsgevinster i vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 på side 12.

25 SIDE 25 GUIDE TIL INDBERETNING TIL PRISLOFT 2015 Kapitel 12 J Debiteret vandmængde i 2013 Den debiterede vandmængde anvendes til at udregne selskabets prisloft for For vandselskaber er den debiterede vandmængde antallet af solgte kubikmeter vand i For spildevandselskaber er debiterede vandmængde den fakturerede mængde spildevand, som er transporteret eller behandlet i Indberetning af den debiterede vandmængde I skal indberette den debiterede vandmængde for Husk at vedhæfte dokumentation for den debiterede vandmængde. Denne dokumentation kan bestå af jeres faktureringer, udskrifter fra regnskabssystem, måleraflæsninger eller lignende.

26 SIDE 26 KAPITEL 13 K UDMELDTE TAKSTER I 2013 Kapitel 13 K Udmeldte takster i 2013 I skal indberette de udmeldte takster i Oplysningerne om selskabets udmeldte takster anvendes til vores statistik og kontrol af overholdelse af prisloftet Indberetning af udmeldte takster I skal, udover at indtaste de udmeldte takster, vedhæfte selskabets takstblad for Taksterne skal angives inklusive moms og afgifter

27 SIDE 27 GUIDE TIL INDBERETNING TIL PRISLOFT 2015 Kapitel 14 L Yderligere bemærkninger I feltet yderligere bemærkninger har I mulighed for at komme med bemærkninger til hele prisloftet eller indberetningen. Det er ikke muligt at bruge yderligere bemærkninger til ansøgninger om tillæg, miljø- og servicemål, fordeling af indtægter eller andet. I det følgende fremgår de typiske ansøgningstyper, der ligger ud over de normale prisloftområder, og hvad I skal gøre, hvis I har en sådan ansøgning: 1. Investeringer, der ikke findes på dropdownlisten a. Send en mail med beskrivelse, levetid, pris og dokumentation. 2. Fordeling af betydelige indtægter a. Send en mail med beskrivelse af indtægt, størrelse af indtægt og antal år indtægten skal fordeles over (se mere om fordeling af betydelige indtægter på side 19). 3. Ansøgning om nyt prisloft ved fusion af selskaber, som ikke alle er omfattet af vandsektorloven a. Send en mail med beskrivelse af fusionen og vedhæft POLKA-katalog, investeringsoversigt og regnskab for seneste år for det ophørende selskab. I kan med fordel kontakte Forsyningssekretariatet for nærmere afklaring, inden I sender ansøgningen. 4. Ansøgning om nyt prisloft ved fusion af selskaber, der er omfattet af vandsektorloven a. Send en mail med beskrivelse af fusionen og oplysninger om eventuelle ændringer, som vi ikke i forvejen har kendskab til. I kan med fordel kontakte Forsyningssekretariatet for nærmere afklaring, inden I sender ansøgningen. 5. Ansøgning om nye prislofter ved spaltning a. Send en mail med beskrivelse af spaltningen og oplysninger om fordelingen af aktiverne samt alle de elementer, der indgår i prisloftet, blandt de spaltede selskaber. 6. Ansøgning om udvidelse af forsyningsområdet ( 8, stk. 1) a. Send en mail med beskrivelse af udvidelsen og dokumentation for driftsomkostningerne forbundet hermed. 7. Ansøgning om periodevise driftsomkostninger ( 8, stk. 2) a. Send en mail med beskrivelse af de periodevise driftsomkostninger, dokumentation for omkostningernes størrelse og dokumentation for, at de ikke indgik i basisperioden fra Alle mails skal sendes til

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Februar 2015 Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.:

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Fensmark Vandværk a.m.b.a Att.: Erling Green Christensen Elmevej 2 4684 Holmegaard Den 4. Oktober 2013 Sag nr. 13/04565 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Frederikshavn Vand A/S Att.: Lone Pedersen Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn 15. februar 2013 Sag 12/06008 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Helsingør Forsyning Spildevand A/S Att.: Morten Timmermann Haderslevvej 25 3000 Helsingør 15. februar 2013 Sag 12/05981 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 27. februar 2014 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Reguleringsregnskabets udformning.... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren - retsinformation.dk. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren - retsinformation.dk. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde Page 1 of 11 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde Kapitel 2 Prisloftet Kapitel 3 Investeringsplaner og -regnskaber Kapitel 4 Ydelser, der leveres til andre vandselskaber

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 27. august 2010 Sag 4/1020-0301-0138 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2014

Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2014 Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2014 Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Indberetning af faktiske indtægter i 2014... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann mar@kfst.dk 4171 5194 Helena Berg

Læs mere

Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015

Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Marts 2014 Version 2.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Guidens struktur... 3 1.2 Ny screeningsmetode... 3 1.3

Læs mere

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Marts 2015 Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinstervejledning i indberetning

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Fastsættelse af takster for vand. Vejledning

Fastsættelse af takster for vand. Vejledning Fastsættelse af takster for vand Vejledning Titel: Fastsættelse af takster for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø Tlf.:

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven NOTAT Skabelon (Max en side pr. emne) Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00022 Ref. BoJen, Torkil Den 6. september 2012 Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering

Læs mere