Klager. J.nr UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade Valby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby"

Transkript

1 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede i forbindelse med klagers køb af en ejerlejlighed har givet forkerte oplysninger til klager om et fælleslån, som klager skulle overtage i forbindelse med købet, og om indklagede dermed skal betale erstatning til klager. Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

2 2 Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. Klager fik udleveret salgsopstilling, hvoraf det fremgik, at der skulle betales ,32 kr. til fælleslån om året. Den 26. maj 2010 underskrev klager en købsaftale om køb af ejerlejligheden for kr. Af købsaftalen fremgik bl.a.: Uden for købesummen overtager køber følgende gældsposter: Jvf. administratorskema [...] Fælleslån i E/F: I forbindelse med udskiftning af vinduer mod gården samt facaderenovering er der i ejerforeningen optaget 2 fælleslån med solidarisk hæftelse. Køber overtager lånene. Udgift hertil er medtaget i brutto/ejerudgiften. Handlen var fra klagers side betinget af klagers advokats godkendelse af handlen i sin helhed. Det fremgik videre af købsaftalen, at klager havde fået udleveret kopi af administratorbesvarelse af 15. april 2010, referater af ordinære generalforsamlinger afholdt henholdsvis den 30. april 2009 og 19. april 2010 samt fordelingsregnskab. Af administratorbesvarelsen fremgår, at ydelsen på fælleslån androg 1.008,11 kr. pr. måned, og at det ville fremgå af referat af sidste generalforsamling, om der eventuelt var forestående vedligeholdelsesarbejder på ejendommen. Det fremgår af referat af ordinær generalforsamling den 30. april 2009, at bestyrelsen for ejerforeningen blev bemyndiget til at iværksætte vinduesudskiftning mod gården. Der fremgår ikke af referatet af generalforsamlingen afholdt den 19. april 2010 noget om vedtagelser om arbejder eller udgifter på ejendommen. Af fordelingsregnskabet fremgik, at sælgers restgæld vedrørende hans andele af lånene i ejendommen udgjorde henholdsvis ,74 kr. og ,56 kr. Den 21. maj 2010 godkendte klagers advokat handlen, dog på betingelse af, at advokaten modtog de resterende bilag angivet i købsaftalen, og at disse ikke gav anledning til bemærkninger. Den 1. august 2010 overtog klager ejerlejligheden. Den 18. november 2010 skrev ejerforeningens administrator til klager bl.a.:

3 3 I forbindelse med afslutning af renoveringen er udgifterne opgjort til i alt kr ,592 Finansiering af dette beløb sker ved kontantindbetalinger og/eller oprettelse af fælleslån med fordeling efter fordelingstal. De skal nu beslutte om De vil indbetale kontant eller deltage i et fælleslån. Ønsker man at være med i fælleslånet, vil første ydelse blive opkrævet 1. januar Administrator havde vedlagt en oversigt over de enkelte ejerlejligheders andel af udgifterne til renoveringen, og klagers andel udgjorde kr. Den månedlige ydelse var anført til 409,50 kr. for klager gældende fra 1. januar Den 1. december 2010 skrev klagers advokat til indklagede bl.a.: Som advokat for [klager] skal jeg herved vende tilbage til ovennævnte handel. Baggrunden herfor er, at min klient den 18. november 2010 har modtaget vedlagte brev fra [administrator] vedrørende optagelse af et nyt lån i ejerforeningen. Det fremgår at min klients andel af dette lån udgør kr ,00. Der er tale om et lån optaget i anledning af vindues- og facaderenoveringen. Det fremgår af købsaftalens side 8 under punktet fælleslån i E/F: I forbindelse med udskiftning af vinduer mod gården samt facaderenovering er der i ejerforeningen optaget 2 fælles lån med solidarisk hæftelse. Køber overtager lånene. Udgift hertil er medtaget i brutto/ejerudgiften. Min klient er bekendt med, at der er optaget 2 lån i ejerforeningen og at dette også indeholdt udgiften til vindues- og facaderenoveringen. Der er således tale om en fejl fra Deres side. Jeg hører gerne om De kan anerkende fejlen og erstatningspligten. Den 8. december 2010 svarede indklagede bl.a.: I købsaftalen af 18. maj fremgår det, at der på købstidspunktet er optaget 2 fælleslån i ejendommen. Køber er oplyst dette og overtager jf. aftalegrundlaget disse lån. Under købsaftalens pkt. 10 gæld udenfor købesummen henvises der til administratorbesvarelsen. I besvarelsen fremgår, at bestyrelsen er bemyndiget til at iværksætte vinduesudskiftning samt afrensning af underfacade og gesimsbånd med efterfølgende puds- og malerbehandling vedtaget på generalforsamlingen d. 30. april

4 Der er således ikke på købstidspunktet optaget et fælleslån til betaling heraf, men bestyrelsen er bemyndiget til at optage et sådant. Samtlige dokumenter herunder administratorbesvarelse og generalforsamlingsreferater er vedlagt købsaftalen jf. pkt. 27. Køber og De selv har derfor været informeret om samtlige forhold i foreningen. På baggrund af vores gennemgang af materialet, kan vi ikke anerkende fejl eller en erstatningspligt. Klager har bl.a. anført: Indklagede skal erstatte klager kr., svarende til klagers andel af udgifterne til vindues- og facaderenovering. Da klager erhvervede ejerlejligheden, var renoveringsarbejdet udført, og der forelå bilag, hvoraf fremgik, at der pr. 31. december 2009 var 2 lån i ejendommen på henholdsvis ,68 kr. og ,85 kr., hvor klagers andel udgjorde henholdsvis ,74 kr. og ,56 kr. Det er klagers opfattelse, at disse lån dækkede den foretagne udskiftning af vinduer mod gården samt facaderenovering, idet der var tale om den renovering, der var beskrevet i generalforsamlingsreferatet af 30. april 2009, hvilket arbejde var udført og afsluttet inden klagers overtagelse af ejerlejligheden. Indklagede gav klager indtryk af, at der ikke var yderligere lån, der skulle overtages end de 2 lån beskrevet i købsaftalens pkt. 16, hvor der var refereret til den netop foretagne renovering af ejendommen. Indklagede har ikke udvist den fornødne omhu i forbindelse med de afgivne oplysninger om ejerforeningens økonomiske forpligtelser og har ikke overholdt oplysningspligten i bekendtgørelse om ejendomsformidling, hvorfor indklagede er erstatningsansvarlig over for klager. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at have begået fejl og at skulle betale erstatning til klager. Indklagede henholder sig i det hele til det i indklagedes brev af 8. december 2010 til klagers advokat anførte. Nævnet udtaler: Indklagede har i købsaftalen anført, at der i ejerforeningen er optaget 2 fælleslån til

5 5 betaling af vindues- og facaderenovering, at klager skal overtage lånene, og at udgiften hertil er medtaget i brutto/ejerudgiften. I salgsopstillingen har indklagede i ejerudgiften medregnet ,32 kr. i årlig ydelse på fælleslånet, svarende til administrators oplysninger pr. 15. april Det fremgår imidlertid af administrators brev af 18. november 2010, hvilket er efter overtagelsesdagen, at udgifterne til denne renovering nu var opgjort, og at den første ydelse på 409,50 kr. ville blive opkrævet pr. 1. januar Indklagede har dermed givet fejlagtige oplysninger i købsaftalen om den årlige ejerudgift, idet denne ikke indeholdt udgifter til vindues- og facaderenovering. Indklagede burde i stedet have anført, at der måtte forventes en stigning i ejerudgiften på grund af den foretagne renovering. Det er i lov om omsætning af fast ejendom 24, stk. 2, bestemt, at såfremt der til skade for en forbruger er foretaget en forkert beregning af ejerudgift ved køb, eller af forslag til finansiering, og er forbrugeren i god tro, har forbrugeren krav på rimelig godtgørelse af forskellen mellem den forkerte og en korrekt beregning. Nævnet finder, at klager har været i god tro om, at udgiften til vindues- og facaderenoveringen var medregnet i ejerudgiften. Nævnet finder herefter, at indklagede som følge af den fejlagtige oplysning i købsaftalen og salgsopstillingen skal godtgøre klager kr., hvilket svarer til den forhøjede udgift i 10 år. Konklusion: Indklagede skal herefter betale kr. til klager. Beløbet skal forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % fra 29. november 2011, til betaling finder sted. Efter sagens udfald skal indklagede endvidere betale klagegebyret på 700 kr. til klager. Betalingerne skal ske inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt sin forpligtelse til at videregive tingbogsoplysninger

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jakob Kyhl Østergade 15 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 2. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2010. Klagen

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har udført et

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 5. marts 2010. 2 Klagen

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Tony Robinsson Valby Langgade 211 2500 Valby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal

Læs mere