Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement"

Transkript

1 Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen. Via Serviceplatformen kan man abonnere på persondata fra CPR-registret og der leveres persondata med tilhørende 99 års historik. Persondata videresendes fra Serviceplatformen som en filtreret udgave af ændringsudtræk i én deltafil i takt med at Serviceplatformen modtager data fra CPR-kontoret, forventet 1 gang daglig på hverdage. en skal specificere de personer man ønsker at modtage persondata for. Initielle udgaver af persondata hentes fra Serviceplatformen ved brug af en eller flere opslagsservices mod Serviceplatformens CPRreplika, fx servicen STAM+ eller Person stamdata (lokal). Der er som nævnt tale om et filtreret udtræk, dvs. en skal angive én eller flere af følgende filtre; CPR-numre, aldersfilter, kommunekoder samt hændelsesfilter for de personer man ønsker at modtage ændringsudtræk for. For detaljer vedrørende filtre se afsnit Detaljer vedrørende filter operationer. Serviceplatformen udtynder så CPR-kontorets ændringsudtræk og sender de resulterende filer til it-systemet. Filerne er altså i samme format og indhold som CPRs ændringsudtræk blot med data for færre personer. CPRnumre og filtre angives via Serviceplatformens CPR Abonnement-service. For en generel beskrivelse af fil- og dataformat, leverancetidspunkter osv. henvises til CPR-kontorets hjemmeside: https://cpr.dk/kunder/offentligemyndigheder/udtraek/ For liste af CPR hændelses koder se beskrivelse hos CPR; https://cpr.dk/media/150192/udtr_ksvejledning_offentlige_brugere_versi on_10.pdf, side 65. Dataleverancer Data videresendes fra Serviceplatformen i takt med at ændringsudtræk modtages fra CPR-kontoret. Ændringsudtræk sendes fra CPR-kontoret på hverdage 1, hvilket betyder at man som modtager kan forvente at modtage filer fra Serviceplatformen med ændrede persondata dagligt. Data leveres i tegnsættet ISO Frem til udgangen af 2015 sender Serviceplatformen filerne til kommunens SFTP-server. Herefter forventes filerne blive leveret til Serviceplatformens SFTP-server til afhentning for it-systemet. en skal oplyse akkreditiver til SFTP-server samt netværksmæssige informationer. Samtidig skal en sammen med kommunen sikre, at der åbnes i eventuelle firewalls for at Serviceplatformen kan levere data. 1 Hverdage mandag til fredag, undtagen 5/6, 24/12 og 31/12 (https://cpr.dk/kunder/offentlige-myndigheder/cpr-services/standardvilkaar-foroffentlige-myndigheders-adgang-til-cpr/) Søren Frichs Vej Aarhus C Denmark Tel Fax CVR-nr af 5 SSE/12746/NOT/0203$Revision: 1.19$ $Date: 08 Sep 2015$

2 Oprettelse af CPR-abonnement Når man som leverandør/kommune ønsker at modtage CPR-data som deltafiler via CPR Abonnement servicen henvender man sig til Serviceplatformens helpdesk 2. Herefter modtager man en blanket (NOT0314) som udfyldes med bl.a. nedenstående informationer: Information om en (navn, CVR-nummer mv.) Information om leverandørens SFTP-server: IP-adresse, postnummer, akkreditiver (brugernavn/password), mappe, information om kontaktperson, eventuelle faste servicevinduer osv. SFTP-serveren skal tillade adgang fra Serviceplatformens eksterne IPadresse. Hvis en i den sammenhæng har behov for at ændre sin netværkskonfigurering, fx foretage åbninger i sin firewall oplyses Serviceplatformens aktuelle eksterne IP-adresse af Serviceplatformens helpdesk. en skal anmode kommunerne om indgåelse af serviceaftale(r) for de webservices der skal kaldes, typisk CPR Abonnement og Person stamdata. Serviceaftalerne indgås med den eller de kommuner der er aftalepart. Serviceaftalerne indgås på sædvanlig vis via Serviceplatformens Selvbetjening. NB. Skal flere kommuner på samme it-system benytte CPR Abonnement, skal du registrere ét it-system pr. kommune (navngiv fx X-system Y-kommune ) og indgå serviceaftaler med pågældende kommune på det pågældende system. Helpdesk informerer en når it-systemet er oprettet i Serviceplatformen som CPR-abonnent. Først herefter giver det mening at lægge personnumre samt eventuelt filter ind ved kald til CPR Abonnement servicen. en kalder webservicen CPR Abonnement for hver person og/eller filter der skal indgå i vedkommendes abonnementslisten. Abonnementslisten udgøre et positiv-filter, dvs. at en modtager udelukkende data for de personer, som indgår i abonnementet. NB. Skal flere kommuner på samme it-system benytte CPR Abonnement, skal du som ovenfor beskrevet registrere ét it-system pr. kommune (fx X-system Y- kommune ). Når Helpdesk har informeret om, at it-systemet er oprettet i Serviceplatformen som CPR-abonnement kan den pågældende kommunes personnumre lægges ind. Se Servicekataloget 3 for en nærmere beskrivelse af webservicen CPR Abonnement samt øvrige webservices udstillet på Serviceplatformen. Detaljer vedrørende filter operationer Operationen AddPNRSubscription tilføjer et personnummer til abonnementslisten for en abonnent identificeret ved it-systemets id (UserSystemUUID) i kaldets invocation context. RemovePNRSubscription fjerner et personnummer fra abonnentens liste. Med denne operation sættes dermed det enkelte personnummer i 2 Se serviceplatformen.dk under FAQ og kontakt 3 https://www.serviceplatformen.dk/administration/serviceoverview 2 af 5 SSE/12746/NOT/0203$Revision: 1.19$ $Date: 08 Sep 2015$

3 Abonnement. Information om hvilke personnumre bør sættes i abonnement kan bl.a. hentes fra Serviceplatformen ved brug af en eller flere opslagsservices mod Serviceplatformens CPRreplika, fx servicenene STAM+ eller Person stamdata (lokal). Operationerne AddAgeRangeSubscription og RemoveAgeRangeSubscription tilføjer hhv. fjerner et aldersinterval for en abonnent it-systemets id (UserSystemUUID) i kaldets invocation context. Et aldersinterval betyder at ændringer til persondata for personer indenfor aldersintervallet vil blive sendt med i de CPR-data der afleveres. Med denne operation modtager man alle ændringer eksempelvis for alle personer under 18 år eller alle personer over 65 år i abonnement, Operationerne AddMunicipalityCodeSubscription og RemoveMunicipalityCodeSubscription tilføjer hhv. fjerner kommunekoder for abonnementslisten. Ændringer i persondata for personer der bor i den angivne kommune vil blive sendt med i de filtrerede persondata. Bemærk at dette ikke inkluderer data for personer der flytter fra en kommune, da de så har deres nye kommunekode. Det er muligt at sætte flere kommunekoder i samme abonnement så længe den kommunekoden er relevant for den kommunale sagsbehandling for pågældende it-system. Med denne operation modtager man alle ændringer inden for en given kommunekode herunder tilflyttere. Operationerne AddChangeCodeSubscription og RemoveChangeCodeSubscription tilføjer hhv. fjerner hændelseskoder for en abonnent. Persondata for ændringer markeret med den / de angivne hændelseskoder vil blive inkluderet i de filtrerede CPR data. Med denne operation modtages alle ændringer når der sker ændringer inden for valgte hændelseskoden fx for alle dødsfald eller navneændringer. Den nuværende oversigt over hændelseskoder består af nedenstående. Bemærk, at det kun er de til enhver tid gældende hændelseskoder fra CPR registeret som understøttes 3 af 5 SSE/12746/NOT/0203$Revision: 1.19$ $Date: 08 Sep 2015$

4 Operationen RemoveAll fjerner alle filtre af den angivne type for en abonnement Med denne operation kan man eksempelvis fjerne en hændelseskode eller et aldersinterval Operationen GetAllFilters lister alle aktuelle filtre for et abonnement, dvs. alle abonnementets tilføjede (og ikke siden fjernede) aldersintervaller (fra AddAgeRangeSubscription), kommunekoder (fra AddMunicipalityCodeSubscription) og hændelseskoder (fra AddChangeCodeSubscription), samt listen af personnumre der eksplicit er sat i abonnement (fra AddPNRSubscription). Med denne operation kan it-systemet få et samlet overblik over indholdet i vedkommendes abonnement og hvilke ændringer it-systemet kan forvente at modtage. 4 af 5 SSE/12746/NOT/0203$Revision: 1.19$ $Date: 08 Sep 2015$

5 Quick guide Nedenfor er en sammenfatning af alle de trin der skal gennemføres for at tage CPR Abonnement servicen i anvendelse. Det er desuden angivet hvem der har det overordnede ansvar for opgaven. Forudsætninger Før Step 4, kan udføres kræves det at der er opsat en SFTP server. Det er vigtigt at denne FTP server er en SFTP server, da data der overføres er fortrolige data. Step Beskrivelse Ansvarlig 1 Anmod om en serviceaftale hos en/flere kommune/kommuner med servicen CPR abonnement via selvbetjening på Serviceplatformen 2 Den/de pågældende Kommune/kommuner skal godkende serviceaftalen via selvbetjening på Serviceplatformen. 3 Anmod om NOT0314 CPR Abonnementsadgang hos Helpdesk 4 Udfyld blanketten, og send denne til Helpdesk 5 I vil herefter blive kontaktet af en medarbejder fra KOMBIT support, for udveksling af password til jeres SFTP server. 6 Når disse konfigurationer er gennemført på Serviceplatformen, vil I få en mail fra Helpdesk, om at jeres abonnement er klar til ibrugtagning. Kommune KOMBIT support KOMBIT support 5 af 5 SSE/12746/NOT/0203$Revision: 1.19$ $Date: 08 Sep 2015$

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Kom godt i gang med Nembørn. Vejledning Til forældre

Kom godt i gang med Nembørn. Vejledning Til forældre Kom godt i gang med Nembørn Vejledning Til forældre 1 Vejledning til NemBørn Indholdsfortegnelse Log på MitBarn 3 Daglige adviseringer om nyheder i Mitbarn 4 Kartotekskort 5 Fuldmagter 6 Vaccinationer

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Underbilag 3.1.1. Del 3 Lægevalg og kort Side 2 af 75 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Generelle krav vedr. lægevalg og kort... 7

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Superbrugermanual. NOVAX 9.5 Den Kommunale Sundhedspleje

Superbrugermanual. NOVAX 9.5 Den Kommunale Sundhedspleje Superbrugermanual NOVAX 9.5 Den Kommunale Sundhedspleje Indholdsfortegnelse 1 Superbruger hvad indebærer det?... 4 1.1 Opdateringer... 4 1.1.1 Arbejdsopgaver i forbindelse med opdatering... 4 1.2 Arbejdsfordeling

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Det Centrale Personregister

Det Centrale Personregister Side 1 UDTRÆKSVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERE Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 GENERELT OM UDTRÆK Beskriver kort hvad udtræk er. Side 6 GENERELT OM STATUSUDTRÆK Beskriver hvad et statusudtræk er. Side

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 NemHandel-registret Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne modtage

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail Elektronisk indberetning til Finanstilsynet Vejledning i Sikker e-mail Finanstilsynet - 7. udgave marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Support... 1 2 INFORMATION OM SIKKER E-MAIL... 2

Læs mere