Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012"

Transkript

1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Vækstopbremsningen har i kvartalet været større end forventet i Emerging Markets, og specielt er udviklingen i Kina foruroligende. Hvis ikke landet formår at få gang i eksporten igen, kan vi være på vej mod enden på det kinesiske vækst- og eksporteventyr. I Europa undgik vi katastrofen i form af en ukontrolleret græsk statsbankerot, og væksten har i USA været en anelse bedre end forventet. Samlet set har væksten i verdensøkonomien i kvartalet været beskeden, helt som ventet. Aktiemarkedet Der har været fest på de fleste aktiemarkeder i løbet af 1. kvartal Baggrunden for festen er i høj grad, at den europæiske centralbank (ECB) i 2 omgange har tilført likviditet på omkring mia. euro til de europæiske banker via en operation benævnt LTRO. Aktiemarkedet har reageret meget positivt på denne operation, men efter vores vurdering er LTRO ikke med til at mindske risikoen, tværtimod er risikoen nu blevet større, for går det galt, kan det nu gå rigtig galt i Europa. Vi frygter derfor, at de markante kursstigninger på aktierne kan være af kortvarig karakter, hvis gældskrisen i Europa blusser op igen. Derfor anbefaler vi fortsat at undervægte aktieinvesteringerne. Obligationsmarkedet Som følge af den positive udvikling på aktiemarkederne og en fortsat høj inflation i Europa, har afkastet været negativt på de fleste danske stats- og realkreditobligationer i løbet af det forgangne kvartal. Selv om ECB med stor sandsynlighed ikke vil sætte renten op i de næste 3 år, anbefaler vi fortsat en placering i korte og mellemlange obligationer, da præmien ved at købe lange obligationer er for lav. 1

2 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2012 Værdi Værdi Ændring i kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2012 OMX CGI 455,98 524,24 68,26 14,97% 14,97% OMX C20* 389,95 444,71 54,76 14,04% 14,04% MSCI World All Countries 982, ,65 91,15 9,28% 9,28% MSCI USA* 6.892, ,89 607,20 8,81% 8,81% MSCI Europa* 7.213, ,15 471,35 6,53% 6,53% MSCI Japan* , ,68 815,76 6,79% 6,79% *opgjort i DKK ex. udbytte Rente Rente Ændring i Renteudvikling i Danmark kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2012 Rente på indskudsbeviser 0,30 0,30 0,00 0,08% 0,08% 5% STAT ,07 0,23 0,16-0,17% -0,17% 4% STAT ,38 0,52 0,14-0,32% -0,32% 7% STAT ,87 2,10 0,23-1,77% -1,77% 4% NYK ,85 3,86 0,01 0,88% 0,88% EFFAS 1-5** -0,39% -0,39% **: Udtrykker markedsafkastet for danske statsobligationer med en løbetid på 1-5 år Valutakurser Værdi Værdi Ændring i kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2012 USD/DKK 5,75 5,57-0,18-3,06% -3,06% EUR/DKK 7,43 7,44 0,01 0,13% 0,13% JPY/DKK 0,074 0,068-0,006-8,11% -8,11% Aktiemarkedet Udviklingen på de finansielle markeder i 1. kvartal 2012 Der har i 1. kvartal været fest på aktiemarkederne. Aktiemarkederne er, jf. skemaet oven for, steget med mellem 6,53% målt ved MSCI Europa i DKK og 14,97% målt ved det danske aktieindeks OMX CGI. Det er ganske betydelige stigninger, og man kan med rette spørge sig selv, om den økonomiske krise nu er ved at være overstået? Det korte svar er desværre nej, men baggrunden for de betydelige stigninger er, at investorerne har fået mod på at tage mere risiko på bøgerne dels som følge af lidt bedre økonomiske nøgletal fra USA, dels og i særdeleshed som følge af, at den europæiske centralbank (ECB) har tilbudt de europæiske banker, at de kan optage 3 årige lån i deres respektive nationale centralbanker til en fast rente på kun 1%. ECB s låneordning, benævnt LTRO, vil vi beskrive uddybende senere i Kvartalsrapporten. ECB har i december 2011 og i februar 2012 totalt ydet 3 årige faste lån på et samlet beløb på mia. euro. Når der bliver tilført så mange penge til bankerne, som ikke umiddelbart kan bruges til udlån, skabes der efterspørgsel efter værdipapirer. Det er ikke bankerne, der har købt aktier, men når bankerne f.eks. køber italienske og spanske statsobligationer med faldende statsrenter til følge, tolker investorer det som et signal om, at den europæiske gældskrise er på vej til at blive løst, hvilket har fået investorerne til at blive generelt mere risikovillige og øge deres aktieinvesteringer. Det er således de afledte effekter af ECB s LTRO, der har skabt en forøget risikovillighed hos investorerne og fået aktiekurserne til at stige så markant i løbet af 1. kvartal Spørgsmålet er imidlertid, om den europæiske gældskrise er på vej mod en bedring? Hvis ikke dette er tilfældet kan kursstigningerne være af kortvarig karakter. 2

3 May-02 Feb-03 Nov-03 Aug-04 May-05 Feb-06 Nov-06 Aug-07 May-08 Feb-09 Nov-09 aug-10 maj-11 feb-12 Aktierne i Brasilien, Rusland og Indien har fulgt den samme tendens som beskrevet oven for, medens de kinesiske aktier har haft det svært med et 0-afkast målt i DKK. De andre BRIK landes aktier er i kvartalet målt i DKK steget med mellem 13,7% og 15,5%. Baggrunden for den skuffende kursudvikling på de kinesiske aktier er, at udsigterne for den kinesiske økonomi er blevet lidt mere broget. Flere økonomer er begyndt at advare om, at den kinesiske vækstmotor kan være på vej mod en større opbremsning end forventet. Land Aktieindeks Afkast i DKK i Q Afkast i DKK i 2012 Brasilien Bovespa 13,67% 13,67% Rusland Micex 15,46% 15,46% Indien Sensex 30 14,48% 14,48% Kina Shanghai 0,13% 0,13% Obligationsmarkedet Den stigende risikovillighed blandt investorerne har været en medvirkende årsag til, at renterne er steget på specielt de lange statsobligationer. Afkastet på de fleste danske statsobligationer har i løbet af kvartalet været negative med op til 2%. Det danske statsobligationsindeks EFFAS 1-5 har således realiseret et negativt afkast på -0,39%, medens afkastet på 7% STAT 2024 har været -1,77%. Inflationen i Euroområdet 4 3 % (å/å) Som det kan ses af ovenstående graf for inflationen i Euroområdet, har inflationen i 1. kvartal 2012 befundet sig omkring et niveau lige over 2,5%. ECB har en målsætning om at holde inflationen omkring de 2%. Det fortsat høje inflationsniveau har også været en medvirkende årsag til, at de lange 3

4 obligationsrenter er steget i løbet af det forgangne kvartal, idet forventningen var, at inflationen ville aftage mere, end den gjorde. Valutamarkedet Der har også i løbet af det forgangne kvartal været nogle ganske pæne bevægelser på valutamarkedet. Sædvanlig bliver den japanske yen svækket, når aktiemarkederne er stigende, og styrket når aktiemarkederne er faldende. Den japanske yen er da således også blevet svækket med 8,1% i kvartalet over for DKK og euro. Selv om den amerikanske økonomi har overrasket positivt i løbet af 1. kvartal 2012, er den amerikanske dollar over for DKK og euro blevet svækket med 3%. Euroen og DKK er således i 1. kvartal blevet markant styrket over for de 2 store valutaer, yen og amerikanske dollar. Det er vores vurdering, at den relativt store styrkelse af euroen kan tilskrives flere forhold. Det er dels et udtryk for, at investorerne er blevet mere optimistiske omkring den europæiske gældssituation, dels at de europæiske banker har solgt ud af deres aktiver uden for eurozonen samt nedbragt deres udlån til virksomheder uden for eurozonen, hvorved bankerne trækker kapital hjem til Europa og dermed er med til at styrke euroen. De europæiske banker er i gang med en balancereduktion, og det er, alt andet lige, en lettere opgave at sælge aktiver og få andre banker til at overtage udlån til virksomheder, som er beliggende i de områder i verden, hvor man har de bedste økonomiske udsigter, og det er i Emerging Markets. Vi vurderer, at de europæiske banker i kvartalet har solgt aktiver i Emerging Markets, samt nedbragt deres udlån til virksomheder i Emerging Markets. Europa Den økonomiske udvikling i 1. kvartal 2012 Den økonomiske vækst i Euroland forventes i 1. kvartal 2012, sammenlignet med samme kvartal året før, at have været negativ med 0,3%. Det er på niveau med, hvad mange økonomer ved årets start havde forventet. Men der har været en del frygt for, at det kunne være gået endnu værre, hvis den græske gældsaftale ikke var blevet godkendt. Der var ved årets start stor frygt for, at den græske stat kunne risikere at gå statsbankerot, men heldigvis blev investorerne enige om at omstrukturere den græske gæld, så vi ikke fik en ny Lehman Brothers i form af en ukontrolleret græsk statsbankerot. Men ingen tvivl om at den græske stat ER gået bankerot, og mange investorer, specielt banker, har tabt rigtig mange penge. Det man kan glæde sig over er, at det skete på en kontrolleret måde, således at vi undgik en kædereaktion, der kunne have bragt det finansielle system i fare. Den dårlige nyhed er imidlertid, at den græske økonomi stadig ikke kan stå på egne ben. Det finansielle system har således kun købt sig tid, men tid er i øjeblikket også både en vigtig og kostbar faktor. Der var ved årets begyndelse en forhåbning om, at inflationen i Europa kunne være hastigt på vej ned og allerede medio 2012 kunne lande på et niveau omring de 2,0%. Denne forhåbning synes nu at være mere tvivlsom, idet inflationen for marts 2012 viste et niveau omkring de 2,6%. Inflationen er dog fortsat i en nedadgående trend, men den forventes nu først at lande på omkring de 2,0% i løbet af 2. halvår af Derfor skal man heller ikke forvente yderligere rentenedsættelser fra ECB i denne omgang. ECB har til gengæld lovet, at de ikke i de kommende 3 år vil sætte renten op. Og det er vores forventning, at de vil gøre meget for at holde dette løfte. Der skal sandsynligvis meget markante positive vækst- og inflations forventninger til for, at de vil bryde deres løfte. Det er trods alt ECB s troværdighed, som står på spil. Vi kan derfor indtil ultimo 2014 med stor sandsynlighed forvente et 4

5 fortsat meget lavt renteniveau. ECB s løfte er som tidligere omtalt blevet fulgt op af 3 årige faste lån til bankerne på 1%. USA De amerikanske nøgletal har i starten af 1. kvartal 2012 overrasket lidt til den positive side, bl.a. blev der skabt lidt flere jobs end forventet, og virksomhederne så lidt mere lyst på fremtiden. Det skabte en stigende tiltro til, at den amerikanske økonomi måske var på vej ind i et selvbærende opsving, og at man endnu en gang kunne rede verdensøkonomien. Imidlertid har de samme nøgletal skuffet en smule igen i slutningen af 1. kvartal Der tegner sig således stadig et billede af en amerikansk økonomi, hvor den underliggende efterspørgsel er relativ svag (forbrugerne bruger ikke så meget), medens det har været virksomhedernes investeringer, som har overrasket positivt. Samlet set vurderes den amerikanske økonomi i 1. kvartal 2012 sammenlignet med 1. kvartal 2011 at være vokset med omkring 1,8%. Det som imidlertid er mere positivt for den amerikanske økonomi er, at flere amerikanske virksomheder er begyndt at trække deres produktion tilbage til både USA og de omkringliggende lande (Mexico). Konkurrencefordelen ved at have produktionen i bl.a. Kina er blevet markant lavere, idet lønstigningerne har været ganske store derude. Denne trend kan være en første indikation på, at Kina er ved at miste sin konkurrencefordel over for i første omgang USA. Der har igen tegnet sig nogenlunde det samme inflationsbillede i USA som i Europa. Således er inflationen også på vej ned i USA, men i et langsommere tempo end forventet ved årets begyndelse. Således viste inflationen i februar 2012 sammenlignet med samme måned året før en stigning på 2,9%, og inflationen forventes i marts 2012 kun at være faldet beskedent. Japan Der er fremgang at spore i den japanske økonomi, idet den økonomiske vækst i kvartalet sammenlignet med samme kvartal året før forventes at have været på 1,7%. Men den dårlige nyhed er, at dette er mindre end forventet ved årets begyndelse. Det er bl.a. de store virksomheder, som holder igen med deres investeringer, idet de frygter, at den japanske yen i løbet af 2012 vil blive styrket over for den amerikanske dollar, og dermed forværre de japanske eksportorienterede virksomheders konkurrenceevne. Det er imidlertid ikke sket endnu, tværtimod fremgår det af skemaet på side 1, at den japanske yen i kvartalet er blevet svækket med hele 8% over for euro og ca. 5% over for den amerikanske dollar. Den japanske økonomi kæmper ikke som alle andre lande mod inflation, men for at få inflation. Derfor satte den japanske centralbank i februar 2012 et mål om i 2012 at få en positiv inflation på 1,0%. Den seneste måling for februar 2012 viste sammenlignet med samme periode året før en stigning på 0,5%. Det bliver interessant at følge, om den japanske økonomi i løbet af 2012 kan undgå at falde tilbage i deflation. BRIK landene Brasilien Den økonomiske vækst i Brasilien er i løbet af 2011 aftaget mere end ønsket. Den økonomiske vækst i 2011 blev på bare 2,7%. Den økonomiske aktivitet forventes i 1. kvartal 2012, sammenlignet med samme kvartal året før, også at have været på et forholdsvist beskedent niveau omkring de 2,5%. 5

6 Inflationen har heldigvis været aftagende i løbet af 1. kvartal Således viste inflationen for februar 2012 sammenlignet med februar 2011 en stigning på 5,85%. Inflationen er hermed kommet inden for den brasilianske centralbanks (BCoB) målsætning om en inflation på 4,5% med et udsvingsbånd på 2% point. Den aftagende inflation har i kvartalet fået BCoB til at nedsætte renten med 1,25% point. Den ledende rente (Selic renten) er nu 9,75%. Og der bør være mulighed for yderligere rentenedsættelser, hvis den økonomiske vækst fortsat skuffer, idet realrenten (renten minus inflationen) stadig er på et meget højt niveau på næsten 4%. Til sammenligning er realrenten negativ med 1-2%, i såvel USA som Europa. Rusland Den fortsat høje oliepris virker understøttende på den russiske økonomi. Således forventes den økonomiske vækst i 1. kvartal 2012 sammenlignet med samme kvartal i 2011 at have ligget på omkring 4,0%. Mange økonomer forventer i 2012 en vækst i niveauet 3,5-4,0%, men holder olieprisen sig på det fortsat høje niveau, kan den økonomiske vækst overraske positivt, og måske nå et niveau omkring de 4,5-5,0%. Inflationen har tidligere været et stort problem i Rusland med et niveau i foråret 2011 i underkanten af 10%. Heldigvis er inflationen aftaget kraftigt siden da, og den er i februar 2012 faldet til bare 3,7%. Inflationen forventes dog at stige igen i løbet af 2012, specielt hvis olieprisen holder sig på et højt niveau. Indien Den økonomiske vækst har i 2011 løbende skuffet. Således blev den økonomiske vækst i 4. kvartal 2011 på bare 6,1% og væksten forventes i 1. kvartal 2012 at have været omkring det samme niveau. Det er betydeligt under de 9%, som Indien i gennemsnit havde i perioden 2003 til Den indiske økonomi, er noget atypisk i forhold til andre emerging økonomier, idet Indien har haft et relativt stort budgetunderskud. Således forventes budgetunderskuddet i 2011 at have været på op imod 6%. Det er selvfølgelig uholdbart, og der er allerede taget initiativer til besparelser, der kan nedbringe underskuddet. Derfor skal vi sandsynligvis vende os til, at den økonomiske vækst i Indien vil blive lavere end de ca. 9%, som økonomien tidligere voksede med. Inflationen befinder sig desværre stadig på et relativt højt niveau. Således viste seneste måling for februar 2012 sammenlignet med februar 2011 en inflation på 8,8%. Med et så højt inflationsniveau har den indiske centralbank begrænsede muligheder for at sænke renten fra det nuværende niveau på 8,5%. Kina Kina har fået en skuffende start på Således har der i 1. kvartal 2012 været en række økonomiske nøgletal fra Kina, bl.a. detailsalg og eksporttal, som har været af skuffende karakter. Den økonomiske vækst vurderes i 1. kvartal 2012 sammenlignet med 1. kvartal 2011 at have været på 8,1%. Den kinesiske regering har fremsat nye vækstmål for de kommende år, og vækstmålet blev ikke overraskende sat ned fra 8,0% til 7,5%. Nedsættelsen af vækstmålet var ventet, men spørgsmålet er, om der er tale om et realistisk vækstmål. Tidligere blev vækstmål anset for meget konservative, og målene blev da også overgået markant. Som beskrevet tidligere under USA, synes den kinesiske konkurrencefordel på det seneste at være aftaget betydeligt. Er det kinesiske vækst- og eksporteventyr på vej mod enden? Den kinesiske inflation er aftaget og inflationen faldt i februar 2012 sammenlignet med samme periode året før til bare 3,2%, men desværre er inflationen steget igen i løbet af marts, hvor inflationen blev målt til 3,6%. Hvis inflationen kan holde sig i ro omkring det nuværende niveau, kan det, hvis den 6

7 økonomiske vækst aftager yderligere, føre til yderligere lempelser i den kinesiske pengepolitik, både i form af rentenedsættelser og faldende reservekrav til bankerne. Samlet omkring den økonomiske udvikling i 1. kvartal 2012 Vækstopbremsningen har i kvartalet været større end forventet i Emerging Markets og specielt er udviklingen i Kina foruroligende. Hvis ikke landet formår at få gang i eksporten igen, kan vi være på vej mod enden på det kinesiske vækst- og eksporteventyr. I Europa undgik vi katastrofen i form af en ukontrolleret græsk statsbankerot, og væksten har i USA været en anelse bedre end forventet. Samlet set har væksten i verdensøkonomien i kvartalet været beskeden, men ikke mere end forventet. Det er mere udviklingen i de enkelte regioner, som har været lidt overraskende. Er Emerging Markets og Kina i særdeleshed på vej til at miste deres konkurrencefordel, og er specielt USA på vej frem igen? Det er nogle af de tendenser, som vi i 2012 nøje skal følge, idet det kan få betydning for investeringsstrategien. Økonomi Forventninger Økonomiske nøgletal 2010r 2011e 2012e Region BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation USA 3,00% 1,60% 1,70% 3,10% 2,20% 2,20% Euroland 1,80% 1,60% 1,60% 2,70% -0,20% 2,00% Japan 4,40% -0,70% -0,70% -0,20% 1,10% -1,10% Danmark 1,70% 2,30% 1,00% 2,80% 0,80% 2,00% Brasilien 7,50% 5,10% 2,70% 6,50% 3,30% 5,40% Rusland 4,00% 6,90% 4,30% 8,50% 4,50% 5,40% Indien 9,00% 11,80% 7,10% 9,00% 6,50% 6,50% Kina 10,30% 3,30% 9,10% 5,30% 8,00% 3,40% Kilde: Dansk FI Udviklingen i OECD s leading indicators, som historisk har været en meget god indikator for, hvilken retning verdensøkonomien udvikler sig i, kunne tyde på, at verdensøkonomien er på vej til at få det lidt bedre, idet kurven, jf. figuren neden for, er vendt fra nedgang til opgang. 7

8 okt-02 feb-03 jun-03 okt-03 feb-04 jun-04 okt-04 feb-05 jun-05 okt-05 feb-06 jun-06 okt-06 feb-07 jun-07 okt-07 feb-08 jun-08 okt-08 feb-09 jun-09 okt-09 feb-10 jun-10 okt-10 feb-11 jun-11 okt-11 feb-12 Jf. figuren bundede tallene i oktober 2011 og har været svagt stigende siden da, og det har primært været udviklingen i USA, som har trukket fremgangen, medens tallene for Kina stadig peger på nedgang og for Europa generelt udviser en stabilisering. Det man imidlertid skal være opmærksom på er, at udviklingen i aktiekurserne indgår i beregningen af OECD s leading indicatores, og aktiemarkederne bundede generelt i oktober og er steget pænt siden da. De amerikanske aktier har været blandt de mest stigende i både 4. kvartal 2011 og i 1. kvartal 2012, medens de kinesiske aktier målt i DKK faktisk faldt lidt i løbet af 4. kvartal 2011 og kun steg beskedent i 1. kvartal Således afspejler aktiemarkedet udviklingen i kurven perfekt eller også er udviklingen i kurven præget af udviklingen i aktiekurserne? Sandheden kan også befinde sig et sted midt i mellem begge muligheder, hvilket vi anser mest sandsynligt. Derfor skal vi være varsom med at tolke for entydigt på OECD s leading indicators, idet kortvarige større udsving i aktiekurserne kan sende falske signaler omkring den faktiske udvikling i økonomien. Inflation på vej ned - men i et behersket tempo. CRB Raw Materials i USD 625,00 575,00 525,00 475,00 425,00 375,00 325,00 275,00 225,00 Udviklingen i råvarepriserne, målt ved CRB Raw Materials i USD, faldt, jf. figuren oven for, betydeligt fra foråret 2011 og frem til 4. kvartal 2011, hvorefter priserne har bevæget sig lidt op og ned. Hvis råvarepriserne holder sig omkring det nuværende niveau, vil råvarepriserne gradvist resultere i et aftagende inflationspres, hvorfor inflationen i Europa i løbet af 2. halvår af 2012 kan nærme sig de 2,0%, som er ECB s målsætning, hvilket vil understøtte ECB s handlefrihed, idet det nuværende inflationsniveau er vanskeligt foreneligt med yderligere rentenedsættelser. LTRO er det en genial løsning eller er det en ulv i fåreklæder? De finansielle markeder har reageret meget positivt på ECB s tiltag med faste 3 årige udlån til de europæiske banker til 1% i rente. Denne operation er benævnt LTRO (Long Term Refinancing Operation), men er dette tiltag kun at betragte positivt, eller har medaljen også en bagside? Det vil vi belyse indgående, idet tiltaget fra ECB med udlån på mia. euro tilsammen i de 2 udførte operationer er markant. Til sammenligning har de krisefonde, som ECB og IMF har sat op for at 8

9 imødegå gældskrisen i Sydeuropa kun en kapacitet på ca. 800 mia. euro. Så ingen tvivl om, at det er et meget betydeligt beløb, som ECB har sat i spil gennem LTRO, og hele operationen fortjener at blive belyst indgående. LTRO operationen er sammensat således: - Det er de respektive nationalbanker i eurolandene, som yder lånene til de enkelte landes banker. De respektive nationalbanker "henter" efterfølgende pengene i ECB. Således hæfter de enkelte lande for deres bankers lån. - For at få adgang til lånene skal bankerne stille sikkerhed herfor, men det er de enkelte nationalbanker, som bestemmer hvilken sikkerhed, man vil acceptere. Kreditkvaliteten af sikkerhedsstillelsen kan således (og gør det også uden tvivl i praksis) variere meget fra land til land. Det er nærliggende at tro, at kreditkvaliteten er størst i Nordeuropa og lavest i Sydeuropa. Ovenstående betyder således, at går det galt i banksektoren i lande med store LTRO udlån, så vil det resultere i en stigende statsgæld i disse lande, idet staten hæfter for deres egen nationalbankers udlån. Dermed kan LTRO operationen resultere i en markant forværring af et lands økonomiske situation med en stigende statsgælds til følge, hvis der opstår en bankkrise i landet og de stillede sikkerheder for LTRO lånene ikke er tilstrækkelige. Hvad kan bankerne bruge LTRO lånene til: - Der er tale om almindelige lån, dvs. bankerne får tildelt likviditet. Bankernes likviditetsmæssige situation bedres således, og det kan være med til at sikre, at bankerne har tilstrækkelige midler til at klare deres løbende forpligtigelser. - Pengene kan som udgangspunkt ikke bruges til at forøge bankernes udlån. For at en bank kan låne penge ud, skal banken have stillet risikovillig kapital til rådighed. Den risikovillige kapital, som en bank har til at drive banken for, benævnes basiskapitalen. Basiskapitalen består af en banks aktiekapital + optjent overskud + ansvarlige lån. Det er således basiskapitalens størrelse, som er med til at afgøre, hvad en bank kan låne ud af penge. Og da LTRO ikke påvirker basiskapitalen, kan pengene som udgangspunkt ikke bruges til at forøge bankernes udlån. - Men når bankerne får pengene fra LTRO operationen, skal de selvfølgelig investeres, når de ikke kan bruges til udlån, medmindre midlerne skal dække en likviditetsforringelse andet steds fra. Hvis en bank investerer pengene i risikofyldte aktiver, eksempelvis aktier, bliver det risikomæssigt betragtet som et udlån. Men bliver pengene investeret i statsobligationer fra eksempelvis Spanien og Italien, bliver dette bankmæssigt betragtet som en risikofri investering. Og det er nærliggende at antage, at de enkelte landes nationalbanker vil acceptere deres egne landes statsobligationer som sikkerhed for LTRO lånene, men det er nok tvivlsomt, om den tyske nationalbank (Bundesbank) vil acceptere italienske eller spanske statsobligationer som sikkerhed for et LTRO udlån? - De 10 årige statsrenter i Spanien og Italien pr var henholdsvis 5,04% og 7,03%. Det vil således været meget nærliggende for en spansk eller italiensk bank at låne til 1% og efterfølgende placere pengene i statsobligationer fra deres eget land. Kan man låne til 1% p.a. og få 5-7% p.a., er der skabt en pengemaskine for banken. Det endda uden at det belaster banken risikomæssigt ifølge lovgivningen. Den mulighed har mange sydeuropæiske banker selvfølgelig benyttet sig af, og det har bl.a. ført til, at den italienske statsrente i 1. kvartal 2012 er faldet fra over 7% til 5,1%. ECB har således også opnået den effekt med LTRO, at presset på de sydeuropæiske statsrenter i 1. kvartal 2012 er aftaget betydeligt, men den underliggende risiko er ikke forsvundet, tværtimod. 9

10 LTRO operationen er således med til at sikre, at de enkelte landes banker har rigeligt med penge til at klare den almindelige bankdrift, men det har også ført til, at de spanske banker har købt endnu flere spanske statsobligationer, og at de italienske banker har købt flere italienske statsobligationer. Hermed er balancerne hos de sydeuropæiske banker blevet forøget, og går det galt i Sydeuropa, så kan det nu gå rigtig galt. ECB er helt klar over dette dilemma, men man har tydeligvis vægtet de positive effekter større end de negative. Det er værd at huske, at LTRO operationen ikke løser problemet i Sydeuropa. Som beskrevet i tidligere Kvartalsrapporter, så er baggrunden for krisen i Sydeuropa, at landene ikke længere er konkurrencedygtige, og ECB s tildeling af billig 3 årig likviditet ændrer ikke herpå. Og de høje statsrenter i Sydeuropa er i høj grad afstedkommet af, at landene, som følge af den manglende konkurrenceevne, har en høj statsgæld og store løbende underskud. At statsrenterne i Sydeuropa kan komme kortvarigt ned via opkøb fra banker, som har lånt via LTRO, det ændrer ikke den fundamentale situation. De sydeuropæiske lande køber sig kortvarigt tid med LTRO operationen, men landene skal stadig formå at blive konkurrencedygtige, og det er som beskrevet i tidligere kvartalsrapporter en meget tvivlsom proces, uden at de mest udsatte lande får hjælp via en devaluering, hvilket ikke er en mulighed, så længe der kun er én fælles valuta. Prisen for at købe sig den ekstra tid er, at man har skabt nogle større ubalancer i specielt de sydeuropæiske banker, så går det galt, kan det nu gå rigtig galt. LTRO er efter vores vurdering ikke med til at mindske risikoen, tværtimod er risikoen nu blevet større, for går det galt kan det nu gå rigtig galt. Fremtiden vil vise, om LTRO var en genialitet fra ECB s side eller om det var en ulv i fåreklæder. Den tidligere chef for den tyske nationalbank, Axel Weber, har meget rammende betegnet LTRO operationen som et designer drug, LTRO er med til at dulme smerterne, men den behandler ikke problemet, og det kan vise sig, at problemet er blevet endnu større, når effekten ophører. Hvad betyder ovenstående for investeringsstrategien? Vores investeringsstrategi for 2012, som vi præsenterede i den forgangne kvartalsrapport, ændres ikke af ovenstående. Tværtimod er vi blevet endnu mere bekræftet i, at tålmodighed igen er en dyd i Der er fortsat mange betydelige risikomomenter i verdensøkonomien, hvorfor man skal passe på ikke at lade sig rive med at kortvarige stigninger på aktiemarkedet skabt af tiltag som LTRO, som kan vise sig at have en meget skadelig effekt, hvis det går galt. Men omvendt skal man også være åbne over for, at specielt den amerikanske økonomi kan være på vej til at overaske positivt og påvirke hele verdensøkonomien i en positiv retning. For nærværende anbefaler vi dog fortsat en skeptisk tilgang, idet investorerne efter vores vurdering i 1. kvartal 2012 har taget alt for positive briller på og ignoreret, at LTRO operationen også kan have nogle meget skadelige bivirkninger, samt at de underliggende problemer omkring den europæiske gældskrise stadig er uløste og ny uro når som helst kan blusse op. 10

11 Aktier Der er på nuværende tidspunkt ingen grund til at ændre markant på aktiestrategien. Vi anbefaler fortsat at have en undervægt på aktier, men den seneste økonomiske udvikling i USA og Kina gør, at man som investor skal være mere selektiv i sin udvælgelse af aktier fra Emerging Markets og ikke have for stor undervægt på amerikanske aktier. Selv om det går lidt bedre i amerikansk økonomi og der kan være en stabilisering på vej i den europæiske økonomi, skal man ikke forvente nogen forbrugsfest i disse regioner. Den fremtidige forbrugsstigning vil uden tvivl ske i Emerging Markets, hvor rigtig mange går fra fattigdom til at blive forbrugere i de kommende år. Det er denne trend, som vi ud fra et investeringsmæssigt synspunkt finder interessant, og derfor vil vores investeringsmæssige fokus være rettet mod denne trend. Med den stigende globalisering er det langt fra sikkert, at det er virksomhederne i Emerging Markets, som er de bedste selskaber at investere i. Det kan lige så godt være et europæisk som et amerikansk selskab, som er den bedste investering. Er de amerikanske selskaber ved at genvinde konkurrenceevnen, vil det være oplagt at se på investeringsmuligheder her. Desuden er der en tendens til, at de asiatiske forbrugere gerne vil købe mærkevarer for at bevise, at det går dem godt. Disse mærkevarer (global brands) er ofte produceret af vestlige virksomheder. Obligationer Med udsigten til at ECB sandsynligvis ikke sætter renten op i de kommende 3 år, og det nuværende inflationsniveau stort set umuliggør yderligere rentenedsættelser, kan vi som udgangspunkt forvente nogle relativt stabile korte renter. De lange renter er imidlertid væsentligt sværere at forudse. Den nuværende usikkerhed omkring udfaldet af gældskrisen i Europa i kombination med, at de lange renter stadig er på et meget lavt niveau gør, at vi primært stadig anbefaler at investere i obligationer med kort til mellemlang løbetid. Med det lave renteniveau er det fristende at medtage en andel i virksomheds- og statsobligationer fra højrentelande (som Brasilien og Mexico) i porteføljen. Denne mulighed er vi opmærksomme på, men disse obligationer vil sandsynligvis også falde i værdi, hvis vi får et tilbagefald på aktiemarkedet. Derfor har vi valgt for nærværende at se bort for disse obligationer. 10. april 2012 Dansk Formue- & Investeringspleje A/S Fondsmæglerselskab Nærværende kvartalsrapport kan ikke erstatte den rådgivning, der gives i Dansk Formue- & Investeringspleje A/S, Fondsmæglerselskab. Rapporten er således ikke en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer. Selskabet påtager sig heller ikke noget ansvar for rapportens rigtighed eller fuldkommenhed, selvom rapporten naturligvis er søgt sikret et korrekt og retvisende indhold. Selskabet påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af værdipapirhandler foretaget på baggrund af kvartalsrapporten. Citeres der fra kvartalsrapporten, skal dette ske med kildeangivelse og udarbejdelsesdato. 11

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Der har i de fleste lande og i særdeleshed i BRIK landene i løbet af 2. kvartal 2012 været en større opbremsning i den økonomiske vækst end forventet.

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Samlet set har verdensøkonomien i 1. kvartal sandsynligvis oplevet et fald i vækstniveauet som følge af en meget lav økonomisk vækst i USA. USA

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter Mens den amerikanske økonomi ser ud til at have genvundet en pæn styrke i løbet af 2. kvartal 2014, har både den kinesiske, indiske og europæiske

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 RESUME Økonomiske udsigter Væksten i verdensøkonomien er fortsat i gang med at aftage. Og på grund af risiko for overophedning i Emerging Markets skal vi i den vestlige

Læs mere

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.12.07 31.03.08 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 446,69 405,55-41,14-9,21% -9,21%

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2011

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har i 1. kvartal 2011 ligget på et relativt højt niveau, men inflationen er ved at blive en udfordring. Dette er specielt

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har, selvom der på det seneste spores fremgang, generelt været skuffende i 3. kvartal 2012. Udviklingen på det vigtige amerikanske

Læs mere

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 31.03.09 30.06.09 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 207,29 259,41 52,12 25,14% 13,79% OMX C20*

Læs mere

Udvikling i 1. kvartal 2009. Værdi Værdi OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08% OMX C20* 247,72 228,36-19,36-7,82% -7,82%

Udvikling i 1. kvartal 2009. Værdi Værdi OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08% OMX C20* 247,72 228,36-19,36-7,82% -7,82% DANSK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 Udvikling i 1. kvartal 2009 Værdi Værdi Aktieindeks 31.12.08 31.03.09 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08%

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2011

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2011 Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 RESUME Økonomiske udsigter OECD s leading indicators, som historisk har været en meget god indikator for, hvilken retning verdensøkonomien udvikler sig i, indikerer, at

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2015 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Verdensøkonomien har tabt en anelse styrke i det forgangne kvartal, primært som følge af en lidt lavere vækst i USA, men verdensøkonomien forventes

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 RESUME Økonomiske udsigter Der har i 4. kvartal generelt ikke været de store overraskelser i den økonomiske udvikling. Det er næsten samme sang som i det foregående kvartal,

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 RESUME Økonomiske Udsigter Verdensøkonomien har i 2. kvartal 2010 og samlet for 1. halvår af 2010 udviklet sig bedre end forventet, men det er i den vestlige verden sket

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Amerikansk økonomi synes fortsat at køre i et fornuftigt tempo, medens økonomien i Europa fortsætter sit gradvise opsving. Væksttempoet i den

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Økonomiske udsigter RESUME Det er fortsat vores vurdering, at de fleste lande i 1. og 2. kvartal vil opleve pæne økonomiske vækstrater bl.a. fordi sammenligningstallene

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 3. kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.06.09 30.09.09 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 259,41 297,96 38,55 14,86% 30,70% OMX C20*

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter 4. kvartal 2014 har været endnu et kvartal, hvor den økonomiske vækst i verdensøkonomien samlet set er foregået i et behersket tempo. Der er dog

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 RESUME Økonomiske udsigter Der er ikke noget som tyder på, at vi på nuværende tidspunkt står over for et langvarigt økonomisk opsving i verdensøkonomien, men det kan være,

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 Økonomiske udsigter RESUME Den økonomiske vækst har i 4. kvartal 2010 stort set udviklet sig som forventet, men der er i flere lande tegn på, at stigende fødevare- og råvarepriser

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 4. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 4. kvartal 2007 Værdi Værdi 28.09.07 31.12.07 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 485,83 446,69-39,14-8,06% 5,49% OMX

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 RESUME Økonomiske udsigter Der har ikke været de store overraskelser i den økonomiske udvikling i løbet af 1. kvartal 2017. Der tegner sig fortsat et billede af en verdensøkonomi,

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2012 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Vi forventer en bedring i den globale økonomi i 2012. I lyset af den udbredte pessimisme i øjeblikket

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016 Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 RESUME Økonomiske udsigter Til trods for både et overraskende resultat af Brexit afstemningen i juni samt det amerikanske præsidentvalg i november 2016, har den økonomiske

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016 Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 RESUME Økonomiske udsigter De fleste udviklede økonomier fik en lidt lavere økonomisk vækst i både 2. og 3. kvartal 2016 sammenlignet med de samme kvartaler året før, mens

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2011 Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst i Europa er hen over året aftaget. Og de sydeuropæiske gældsproblemer er ved at udvikle sig til et mareridt - også for den

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart!

Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart! Nyhedsbrev Kbh. 2. mar. 2016 Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart! Februar blev en urolig måned på aktiemarkederne. En vending i slutningen af måneden gjorde dog, at vores 3 afdelinger

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2017

Kvartalsrapport 3. kvartal 2017 Kvartalsrapport 3. kvartal 2017 RESUME Økonomiske udsigter Der har i 3. kvartal 2017 været lidt mere gang i både den europæiske og japanske økonomi end hidtil antaget, mens den amerikanske økonomi sandsynligvis

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere