STINA-vejledning Automatiseret indberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STINA-vejledning Automatiseret indberetning"

Transkript

1 DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 December 2010 STINA-vejledning Automatiseret indberetning 1. Indledning Vejledningen henvender sig til teknikere i virksomheder, der vil automatisere indberetningen til Nationalbanken. Den beskriver indberetningsprocessen i STINA-systemet (STINA: STatistisk Indberetning til NAtionalbanken). Det øvrige materiale, som er nødvendigt for at kunne danne en korrekt XML-fil, er: 1. Indberetningsvejledning for den pågældende indberetningstype 2. Oversigt over XML-navne i indberetningen 3. XML Schema (*.xsd) til XML-indberetningsfilen. Materialet findes på Nationalbankens hjemmeside. 1 Påtænker virksomheden at udvikle en automatiseret løsning, anbefaler vi at kontakte Nationalbanken for yderligere råd og vejledning, inden udviklingsarbejdet påbegyndes. Henvendelse kan ske til STINA Helpdesk på tlf eller Endvidere kan der være behov for, at virksomheden udfylder en særlig formular, se afsnit 2, punkt Indberetningsproces i STINA Processen kan opdeles i 4 trin, jf. figur 1: 1. Virksomheden danner en indberetningsfil i det XML-format, som Nationalbanken har defineret for den pågældende indberetningstype. 2. Virksomheden sender XML-filen til STINA ved brug af software (en webservice-klient), som kommunikerer med STINA. 3. STINA behandler indberetningsfilen. Den gennemgår en række kontroller af dataformat, gyldighed og datakonsistens, der skal sikre, at Nationalbanken kan modtage og læse filen. Den første indberetning for en periode betegnes som en ordinær indberetning. 4. STINA returnerer en rapport (result.xml), der sendes til virksomhedens webservice-klient. Hvis det af rapporten fremgår, at der er fejl i indberetningen, skal den rettes og indsendes igen. Eventuelle fejl beskrives nærmere i rapporten. Hvis indberetningen ikke indeholder formatfejl, fremgår det af rapporten, at der er 0 fejl i indberetningen. Som supple- 1 under Regelsæt > Statistik Elektronisk indberetning (STINA), under den pågældende indberetningstype.

2 2 ment kan virksomheden modtage den samme information i en (kaldet resultatmail), der sendes til én eller flere -adresser, som virksomheden har angivet på en særlig formular ved tilslutningen til STINA. I bilag 2 og 3 vises eksempler på rapporter fra STINA til indberetninger henholdsvis med og uden fejl. Figur 1: Indberetning til STINA Indberetningen sendes til STINA (2). Indberetter Danmarks Nationalbank STINA modtager og behandler indberetningen (3) Virksomheds program til dannelse af indberetningsfil (1) samt kommunikation med STINA Web Service Rapport (result.xml) sendes tilbage til indberetter (4) Når Nationalbanken har modtaget en indberetning uden formatfejl, gennemgås den automatisk for andre typer af objektive fejl. Gennemgangen kan resultere i en til den indberettende virksomheds kontaktperson med besked om, at der er fejl i indberetningen. Virksomheden skal derefter rette fejlene og sende en ny indberetning. Desuden vil indberetningen gennemgå en række automatiserede og manuelle analytiske kontroller. Resultatet heraf vurderes af en medarbejder i Nationalbanken og kan udløse en henvendelse til virksomhedens kontaktperson. 3. Trinvis gennemgang Nedenfor gennemgås indholdet i de enkelte trin i indberetningsprocessen: 3.1. Virksomheden danner en XML-indberetningsfil Virksomheden danner XML-filen på basis af udtræk fra egne it-systemer og et program, der danner den. Filen er defineret i den såkaldte XML Schema (*.xsd-fil). Den første indberetningsfil, der indsendes for en given periode (ordinær indberetning), skal altid tildeles løbenummer 1. Hvis der er fejl i indberet-

3 3 ningen, skal den indsendes igen (erstatningsindberetning) og i de fleste tilfælde gives løbenummer 2, osv. Se nærmere nedenfor i afsnit 6 Retteproces Virksomheden sender indberetningsfilen til STINA Til at forestå kommunikationen med STINA-webservice kan virksomheden anvende enten et kommunikationsprogram, som er udviklet og leveret af Nationalbanken, eller udvikle eget software (webservice-klient). Nationalbankens kommunikationsprogram kan fra en pc hos virksomheden sende en indberetningsfil til STINA-webservice og modtage result.xmlfilen. Programmet forudsætter Windows XP SP3 (eller nyere), ligesom Microsoft.Net 1.1 skal være installeret. Kildekoden til programmet er åben, og virksomheder, der ønsker at afsende indberetningsfiler fra andre it-miljøer, er velkomne til at søge inspiration i den til at lave et program i eget miljø. For de virksomheder, der ønsker at udvikle egen webservice-klient, beskrives STINA's to webservices i det følgende. En veldefineret beskrivelse af de to webservices i form af WDSL-filer kan hentes fra Nationalbankens hjemmeside (Regelsæt > Statistik Elektronisk indberetning (STINA) > STINA Tekniske krav) Webservices i STINA STINA har to webservices, der kan modtage indberetningsfiler. Den ene modtager filen i komprimeret form (som pakket zip-arkiv), mens den anden modtager den ukomprimeret. Bortset herfra har de helt samme funktionalitet. URL-adresserne er: XML-fil: Zip-fil: https://stina.nationalbanken.dk/stinaws/xml.asmx, og https://stina.nationalbanken.dk/stinaws/zip.asmx Webservicen, der modtager en zip-komprimeret udgave af indberetningsfilen, har navnet "zip", mens webservicen, der modtager den ukomprimerede fil, har navnet "xml". Hvis virksomhedens indberetningsfil før komprimering er større end 2 MB, skal den sendes i zippet tilstand. En zip-fil (dvs. zip-arkiv, jf. ovenfor), som afsendes til STINA, må kun indeholde én XML-fil. Kommunikation til og fra begge STINA's webservices anvender en HTTPSprotokol. Det indebærer, at kommunikationen begge veje er krypteret Funktionalitet i STINA's webservices Hver af de to STINA-webservices indeholder en testfunktionalitet (testmetode) og en produktionsfunktionalitet (submit-metode).

4 Metoden Test Test-metoden er alene beregnet til virksomhedens udviklingsproces. Nationalbanken opfordrer til, at virksomheden inden den allerførste ordinære indberetning anvender test-metoden til at teste egenudviklet software, som skal danne og afsende indberetningsfilen til STINA og efterfølgende modtage result.xml-filen fra STINA. Når testsystemet for en indberetningstype åbnes, sender Nationalbanken besked til de virksomheder, der skal indberette. Test-metoden vedbliver at være åben for modtagelse af indberetningsfiler, også efter at testperioden er udløbet, og kan anvendes frit af virksomheden. Kald af metoden test indebærer, at den afsendte indberetningsfil (efter evt. at være blevet dekomprimeret) gennemgår kontrol for formatfejl. Der foretages ikke kontrol af oplysningerne om virksomhed, referenceperiode og løbenummer på indberetningens masterdata-ark. Der kan derfor forekomme fejl, når en indberetning, som har passeret test-metoden uden fejl, efterfølgende indsendes. De objektive og analytiske kontroller gennemføres ikke, når test-metoden benyttes. Som tilbagemelding vil virksomheden altid modtage en result.xml-fil med resultatet af kontrollerne. Test-webservicen kan ikke sende svar tilbage i form af en resultatmail. Indberetninger sendt til test-webservicen vil ikke blive gemt i Nationalbanken og "tæller" således ikke for en indberetning Metoden Submit Metoden submit er Nationalbankens produktions-webservice. Den skal anvendes, når virksomheden sender en indberetning til Nationalbanken. Indberetninger, der sendes til produktions-webservicen, vil blive kontrolleret for dataformat, gyldighed og datakonsistens Modtagelse og behandling i STINA (STINA-kontroller) Straks efter at en indberetningsfil er modtaget i STINA, startes en automatiseret kontrolproces, der overordnet har til formål at sikre kvaliteten af de indberettede oplysninger, at indberetningen er relevant (korrekt periode og kendt virksomhed), og at den har det korrekte format. Indberetningsfilen gennemgår successivt følgende kontroller (I-V): I Formatkontrol (konsistens mod XML-schema): Der kontrolleres for, at indberetningsfilen er såvel 'wellformed XML' som konsistent mod sit XML-schema (udleveres af Nationalbanken). II Gyldighed: Der kontrolleres for, at virksomheden er kendt, og at periode og løbenummer er korrekt.

5 5 III For visse indberetningstyper foretages nogle yderligere formatkontroller, inden svarfilen (result.xml) sendes tilbage. Disse kontroller er beskrevet i indberetningsvejledningen. Efter at kontrollerne er gennemløbet, bliver virksomheden i alle tilfælde orienteret om kontrolresultatet, idet STINA-webservice automatisk sender en XML-fil (result.xml) til virksomhedens webservice-klient med beskrivelse af kontrolresultaterne. Er der konstateret fejl vedr. konsistens mod XMLschemaer, beskrives det i result.xml-filen, og de resterende kontroller (gyldig indberetning og eventuelle yderligere formatkontroller) gennemføres ikke. Tilsvarende vil yderligere formatkontroller først blive gennemført, når der i de to foregående kontroller ikke er konstateret fejl. Som supplement til result.xml-filen kan virksomheden vælge at få en med tilsvarende information sendt til en eller flere kontaktpersoner valgt af virksomheden en såkaldt resultatmail. I så fald skal det oplyses på en særlig formular ved virksomhedens tilslutning til STINA. Resultatmail fra STI- NA sendes først efter, at indberetningen er kontrolleret for konsistens af dataformat og gyldighed. IV Objektive kontroller: Der gennemføres en række logiske/objektive kontroller på de indberettede oplysninger. Hvis der konstateres fejl, modtager virksomhedens kontaktperson en med beskrivelse af fejlene. V Analytiske kontroller: Der gennemføres en række både automatiserede og manuelle analytiske kontroller på de indberettede oplysninger. Det kan resultere i en henvendelse fra en medarbejder i Nationalbanken til virksomhedens kontaktperson. 4. Beskrivelse af opbygning af XML-indberetningsfilen Her beskrives den overordnede struktur i den XML-fil, der skal dannes og sendes til STINA. Denne struktur er fælles for alle indberetninger. For at kunne danne en korrekt XML-fil for en specifik indberetningstype skal også de specifikke krav for den pågældende indberetningstype følges. De beskrives i følgende materiale: Indberetningsvejledning for den pågældende indberetningstype. XML Schema-fil (*.xsd) til indberetningsfilen. Oversigt over XML-navne i indberetningen. Materialet findes på Nationalbankens hjemmeside 2. Det kan måske være en hjælp at forestille sig, at XML-filens struktur afspejler opbygningen af et regneark: Det første ark svarer til XML-filens 'ma- 2 under Regelsæt > Statistik Elektronisk indberetning (STINA), under den pågældende indberetningstype.

6 6 sterdata', hvorpå der findes nogle virksomhedsoplysninger og en eller flere rækker med oplysninger om kontaktperson(er). Derudover er der et antal skema-elementer svarende til et antal ark, hvorpå der er rækker eller kolonner med indberettet data Overordnet struktur i XML-indberetningsfilen Elementerne i XML-filen er opbygget i fire niveauer, der er indlejret i hinanden. Strukturen i elementerne er vist i eksempel 1 herunder. Strukturen er stort set den samme for alle indberetninger. I bilag 1 kan man se et eksempel på en fiktiv indberetningsfil af indberetningstypen 'BOP' (betalingsbalance Balance of payments). Eksempel 1 Element-struktur i XML-filen: <Indberetningstypenavn version="1" language="danish"> <masterdata idno="værdi" refperio="værdi" loebenr="værdi" firmanavn="værdi" gadenavn="værdi" postnr="værdi" boks="værdi" by="værdi" tlf="værdi" > <kontaktpersoner> <person fuldtnavn="værdi" tlf="værdi" ="værdi" <person fuldtnavn="værdi" tlf="værdi" ="værdi" </kontaktpersoner> </masterdata> <skema_elementnavn> <rækketypenavn_1> <data attr1="værdi1" attr2='' attrn="værdi" > <data attr1="værdi1" attr2='' attrn="værdi" > </rækketypenavn_1> <rækketypenavn_2> <data attr3="værdi1" attr4='' attrn="værdi" > </rækketypenavn_2> </skema_elementnavn> </Indberetningstypenavn> Nationalbanken definerer versionsnummeret. En ny indberetningstype vil altid have version 1, senere kan evt. komme version 2, etc. Attributten 'language' kan antage værdierne "danish" eller "english". Indlejret i det yderste element findes elementerne masterdata og en række skema-elementer. De repræsenterer arkene i indberetningen, hvori der skal udfyldes data. Indlejret i masterdata-elementet findes elementet kontaktpersoner, der indeholder et eller flere person-elementer. Her findes de indberettede oplysninger som attributter på masterdata-elementet og som attributter på personelementerne. Indlejret i de øvrige skema-elementer findes rækketype-elementer og evt. kolonnetype-elementer. Disse to typer elementer kaldes også grupper. Indlejret i

7 7 dem findes data-elementer. De indberettede data findes her kun som attributværdier på data-elementerne. Alle indberettede oplysningerne forekommer i indberetnings-xml-filen som værdier til attributter, jf. også bilag 1. Elementerne er således selv tomme, dvs. de har ikke selvstændige værdier. Som konvention er valgt, at hvor der ikke er værdier at angive for en ikke-obligatorisk attribut, skal attributten i sin helhed (dvs. attributnavn og angivelse af værdi) helt udelades i XML-filen. I det tilfælde er det derfor ikke tilladt at anføre attributnavnet med tilknyttet tom værdi (fx attnavn="") i XML-filen. I masterdata-elementet angives generelle oplysninger om virksomheden (inkl. kontaktpersoner), indberetningens referenceperiode og løbenummer. Tilsammen er idno-attribut, refperio-attribut og loebenr-attribut tilstrækkeligt til entydigt at identificere den enkelte indberetning. Første indberetning i en indberetningsperiode skal have løbenummer 1, og for hver efterfølgende erstatningsindberetning skal løbenummeret forøges med 1. Kontaktpersoner-elementet indeholder en , der kan bruges, når Nationalbanken ønsker at komme i kontakt med den ansvarlige medarbejder i virksomheden. For visse indberetningstyper findes foruden masterdata-elementet yderligere et eller flere skema-elementer med oplysninger om virksomheden. Under skema-elementerne findes de øvrige data, som virksomheden indberetter. Det afhænger af indberetningstypen, hvilke skema-elementer, rækketype-elementer, kolonnetype-elementer og attributter på data-elementer der findes. Oplysning herom findes i indberetningsvejledningen for den pågældende indberetningstype og fremgår også af indberetningstypens schema-fil (*.xsd-fil). 5. Beskrivelse af indhold og opbygning af result.xml-filen Svaret fra STINA's webservice er en XML-fil, result.xml, der indeholder besked om eventuelle fejl i indberetningsfilen. Result.xml-filen giver virksomheden et grundlag for at rette eventuelle fejl. I afsnit beskrives opbygningen af filen og i afsnit 6 retteprocessen ved fejl. Eksempler på result.xml kan ses i bilag 2 og Opbygning Filen er opbygget i to niveauer. Første niveau er rod-elementet resultat, der ikke indeholder attributter. Andet niveau består af fire elementtyper: statistik-elementet til identifikation af statistik, sprog og statistikversion, masterdata-elementet til entydig identifikation af virksomhed og indberetning,

8 8 fejl-elementer, der indeholder evt. konstaterede fejl, samt et fejlsammendrag med sammendrag af XML-schema-kontroller. Alle fire beskrives nedenfor Statistik-element Statistik-elementet indeholder dels navnet på statistikken, dels sprog (danish/english) og statistikversion. Alle tre i form af attributter Masterdata-element Masterdata-elementet med de nødvendige oplysninger optræder i indberetningsfilen og bliver hvis elementet er gyldigt i henhold til XML-schemaet kopieret direkte herfra med alle informationer. Masterdata-elementet opfylder i result.xml-filen de samme regler, som gælder for den generelle XML-struktur (da det er taget herfra), og kan derfor kun optræde én gang Fejl-element Hvert fejl-element indeholder dels information til entydigt at identificere feltet med fejl i indberetningen, dels en fejlbeskrivelse. Fejlbeskrivelserne i en given result.xml-fil er enten på dansk eller engelsk. Sproget afhænger af language-attributten på rod-elementet i indberetningsfilen. Hvert fejl-element har følgende attributter (XML-navne i parentes): Fejlbeskrivelse (fejlbeskrivelse): Feltet findes altid og giver en beskrivelse af fejlen. Kan være på dansk eller engelsk som beskrevet ovenfor. Type af fejl/hvor er fejl opstået (type): Fortæller, hvor den beskrevne fejl er opstået. Mulighederne er: Systemfejl (bruges når der opstår en intern fejl i STINA) Advarsel (ugyldig XML, ugyldig zip-fil m.m.) Skema (XML-fil overholder ikke XML-schema) Masterdata (fejl i masterdata) Objektiv kontrol (objektiv kontrolfejl). Position i XML-struktur (position): Firecifret positionsangivelse, der fortæller, hvor i XML-strukturen der er konstateret fejl. Eksempel: Første ciffer angiver, hvilket rod-element der er tale om (altid 1); andet ciffer angiver, i hvilket ark fejlen er konstateret; tredje ciffer i hvilken gruppe osv. Der tælles ovenfra. Felt/attribut, hvori fejl er konstateret (felt): Navnet på den attribut, hvor kontrolfejl er konstateret. Gruppe, hvori fejl er konstateret (gruppe): Navnet på den gruppe, der indeholder fejlen (denne information kan også findes ud fra position). Ark, hvori fejl er konstateret (ark): Navnet på det ark, der indeholder fejlen (denne information kan også findes ud fra position). Værdien, der forårsagede fejlen (værdi): Værdien i den attribut, der forårsagede fejlen. Fejl-elementer indeholder kun attributter.

9 Fejlsammendrag Det sidste element, inden rod-elementet sluttes, er et fejlsammendrag. Elementet fortæller, hvordan kontrollerne er gået. Det optræder altid uanset udfald af kontroller og har to attributter: Antallet af konstaterede fejl (antalfejl). En beskrivelse af kontrolresultatet (samletfejlbeskrivelse). Hvis der er flere fejl end det foruddefinerede antal (typisk 100), vil det stå her. I bilag 2 og 3 er anført eksempler på udseendet af result.xml-filer fra indberetninger henholdsvis uden og med fejl. 6. Retteproces Ved fejl skal virksomheden levere en ny komplet indberetning med samtlige oplysninger og ikke blot de dele af indberetningen, som er rettet for fejl. Virksomheden har to muligheder at foretage fejlrettelsen på Danne ny XML-fil, som sendes fra webservice-klient Virksomheden danner en ny og rettet indberetning og sender den til STINA fra virksomhedens webservice-klient. Indberetningen skal tildeles løbenummer som følger: Fejl vedr. datakonsistens eller gyldighed Hvis fejlene i den foregående indberetning vedrørte datakonsistens eller gyldighed, har Nationalbanken ikke registreret at have modtaget den pågældende indberetning. Derfor skal den rettede indberetning have samme løbenummer som den foregående indberetning Fejl i objektive eller analytiske kontroller: løbenummer tælles én op Hvis fejlene i den foregående indberetning vedrørte yderligere formatkontroller samt objektive eller analytiske kontroller, vil indberetningen være registreret som modtaget hos Nationalbanken. Den nye indberetning skal derfor erstatte den foregående indberetning og skal derfor have et løbenummer, der er 1 højere end løbenummeret i denne Rettelse via STINA Online 3 En indberetning vil kun være tilgængelig i STINA Online, hvis den har passeret kontrollerne for datakonsistens og gyldighed, så den er blevet registreret i Nationalbanken, jf. ovenfor. Dvs. kun fejl identificeret i de objektive og analytiske kontroller kan rettes via STINA Online. 3 STINA Online er et it-system, hvor man kan indberette direkte på Nationalbankens hjemmeside. Se separat vejledning.

10 10 7. Bilag: Eksempler på XML-filer Bilag 1 Eksempel på en XML-indberetningsfil af indberetningstypen BOP (hele indberetningen er ikke medtaget) I indberetningsfilen optræder arkene: 'masterdata', 'virksomhedsdata', 'APF_AKIS' og 'APF_AKEJ'. Inden for hvert af skema-elementerne 'virksomhedsdata', 'APF_AKIS' og 'APF_AKEJ' findes rækketype-elementer som fx 'DIU'. Inden for rækketypeelementerne findes data-elementer med indberettede oplysninger. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <BOP version="1" language="danish"> <masterdata loebenr="1" firmanavn="andeby auto A/S" gadenavn="andevej 1" postnr="1234" by="andeby" tlf=" " idno=" " refperio="201101"> <kontaktpersoner> <person fuldtnavn="anders And" tlf=" " </kontaktpersoner> </masterdata> <virksomhedsdata> <regnskabsdata> <data mastervaluta="dkk" regnskfraperio="010510" regnsktilperio="300411" </regnskabsdata> <modervirksomhed> <data modernavn="andeby Auto A/S" modercvr=" " </modervirksomhed> <konsoliderede> <data virknavn="andeby Auto Consulting A/S" virkgadeognr="andevej 2" virkpostnr="1234" virkby="andeby" virkcvr=" " </konsoliderede> </virksomhedsdata> <APF_AKIS> <DIU> <data isin="se " bprimo="32684" bstigning="31000" bnedgang="35510" bulti-

11 11 mo="65698" udbytte="25000" fritekst="isinkode er testkode" <data isin="ca " bprimo="122356" bstigning="27330" bnedgang="35510" bultimo="152813" udbytte="5689" <data isin="at " bprimo=" " bstigning="37530" bnedgang="35510" bultimo=" " udbytte="2359" <data isin="ch " bprimo=" " bnedgang="0" bultimo=" " udbytte="236" <data isin="nl " bprimo=" " bnedgang="35510" bultimo=" " <data isin="ie " bprimo="0" bstigning="56987" bnedgang="35510" bultimo="56235" <data isin="xs " bprimo="89652" bnedgang="89652" bultimo="0" <data isin="se " bprimo="431277" bnedgang="35510" bultimo="391436" udbytte="15897" </DIU> <AKU> <data isin="hu " bprimo=" " bultimo=" " udbytte="10000" fritekst="isin-kode er testkode" </AKU> </APF_AKIS> <APF_AKEJ> <DIU> <data sektor="1100" land="de" bstigning="100000" bnedgang="200000" udbytte="5000" </DIU> <AKU> <data land="gb" bprimo="401556" bnettotrans="-19572" bvalutaaendring="-24566" bprisaendring="45708" bultimo="403126" udbytte="25000" </AKU> </APF_AKEJ> </BOP>

12 12 Bilag 2 Eksempel på result.xml-fil fra en BOP-indberetning uden fejl <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <resultat xmlns:exobj="urn:xslt-funk"> <statistik navn="bop" version="1" language="danish"> <masterdata loebenr="1" firmanavn="virksomhed J" gadenavn="vestergade 999" postnr="1000" boks="1234" by="københavn" tlf=" " idno=" " refperio="201101"> <kontaktpersoner> <person fuldtnavn="anders And" tlf=" " </kontaktpersoner> </masterdata> </statistik> <fejlsammendrag antalfejl="0" samletfejlbeskrivelse="der var 0 fejl i dokumentet" </resultat> Det ses af fejlsammendrag-elementet, at der ikke er fundet objektive fejl i indberetningen.

13 13 Bilag 3 Eksempel på result.xml-fil fra en BOP-indberetning med fejl <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <resultat> <statistik navn="bop" version="1" language="danish" <masterdata loebenr="1" firmanavn="virksomhed Z" gadenavn="vestergade 999" postnr="1000" by="københavn" tlf=" " idno=" " refperio="201101"> <kontaktpersoner> <person fuldtnavn="anders And" tlf=" " </kontaktpersoner> </masterdata> <fejl type="skema" fejlbeskrivelse="attributten isin mangler." position=" " felt="isin" gruppe="diu" ark="apf_akis" værdi="" <fejl type="skema" fejlbeskrivelse="værdien i feltet bprimo overholder ikke de angivne krav" position=" " felt="bprimo" gruppe="diu" ark="apf_akis" værdi=" " <fejl type="skema" fejlbeskrivelse="værdien i feltet bultimo overholder ikke de angivne krav" position=" " felt="bultimo" gruppe="aku" ark="apf_akis" værdi=" " <fejl type="skema" fejlbeskrivelse="værdien i feltet land overholder ikke de angivne krav" position=" " felt="land" gruppe="ned" ark="ali_fila" værdi="a3" <fejl type="skema" fejlbeskrivelse="værdien i feltet land overholder ikke de angivne krav" position=" " felt="land" gruppe="tan" ark="ali_fila" værdi="usa" <fejlsammendrag antalfejl="5" samletfejlbeskrivelse="der var 5 fejl i dokumentet" </resultat> Det ses af fejlsammendrag-elementet, at der er 5 fejl. Fejlene er beskrevet i de fem fejl-elementer. Alle fejl er af typen Skema, dvs. indberetningsfilen er ikke konsistent mod sit XML-schema. Indberetningen har derfor ikke gennemgået de efterfølgende kontroller vedr. gyldighed og datakonsistens. Attributterne fejlbeskrivelse viser, at der for den første fejls vedkommende ikke er angivet værdi i feltet isin, mens der for de resterende er angivet ugyldige værdier i felterne bprimo, bultimo og land. Attributterne gruppe, ark og værdi angiver, hvor i indberetningen den ugyldige værdi af en attribut findes, dvs. hvor fejlen er. Den manglende isin-værdi kan således henføres til gruppen DIU på arket AFP_AKIS.

Vejledning Strukturen i XML-indberetningsfilen

Vejledning Strukturen i XML-indberetningsfilen DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.0 Oktober 2012 Vejledning Strukturen i XML-indberetningsfilen 1. Indledning Vejledningen henvender sig til virksomheder, der vil automatisere indberetningen

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Teknisk indberetningsvejledning MFI-statistikken

Teknisk indberetningsvejledning MFI-statistikken DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 17. juni 2011 Teknisk indberetningsvejledning MFI-statistikken Indhold 1. Indledning... 1 2. Kort om STINA... 2 2.1. Indberetning af MFI via STINA... 2 2.2. Tilgængelighed

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant for nye indberettere NB Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Indberetningsvejledning Indberetning af kundedepot- og MFI-egenbeholdningsoplysninger

Indberetningsvejledning Indberetning af kundedepot- og MFI-egenbeholdningsoplysninger Juli 2014 Indberetningsvejledning Indberetning af kundedepot- og MFI-egenbeholdningsoplysninger Indholdsfortegnelse Bilag 1. Indledning 1.1 Generelt om KDE2 1.2 Indberetningsformat og -system 1.3 Indberetningsfrist

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Webservice til upload af produktionstilladelser

Webservice til upload af produktionstilladelser BILAG 1 Webservice til upload af produktionstilladelser Indhold og anvendelse Denne web-service gør det muligt for 3. parts programmer i kommuner og amter at Uploade og registrere kommunale produktionstilladelser

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandel-dokumenter, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

COREP Likviditet IT orientering. 27./28. november 2013

COREP Likviditet IT orientering. 27./28. november 2013 COREP Likviditet IT orientering 27./28. november 2013 Dagsorden Det fælles indberetningssystem Forudsætning for brug FIONA Online Fejldialog Rykkerprocedure Automatisk indberetning XBRL taksonomi, Data

Læs mere

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Brugervejledning til. Indsendelse af Genforsikringsindberetning. Finanstilsynet 2010

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Brugervejledning til. Indsendelse af Genforsikringsindberetning. Finanstilsynet 2010 Brugervejledning til Indsendelse af Genforsikringsindberetning Finanstilsynet 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indberetning via disketter 3. Indberetning via CD 4. Indberetning via sikker e-mail

Læs mere

Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning

Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning Notat Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning Denne vejledning beskriver, hvordan man anvender Styrelsen for International Rekruttering og

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen.

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen. Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel adviseringsklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 12.12.2013 Version: 1.0

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet standarden for e-samhandel Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det

Læs mere

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Vejledning i skabelse og test af metadata

Vejledning i skabelse og test af metadata Side 1 af 5 Tilbage til statslige vejledninger Tilbage til vejledninger for kommunale myndigheder Vejledning i skabelse og test af metadata Indhold på denne side: 1. Om metadata 1.1 Opmærkning 2. Skabelse

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

PentaCon A/S NemHandel Installation

PentaCon A/S NemHandel Installation PentaCon A/S NemHandel Installation Behov for hjælp? Ønsker du at PentaCon A/S skal varetage hele din Nemhandel installation, gør vi meget gerne dette for dig. Vi hjælper dig igennem hele processen, lige

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Dynamicweb Exchange Opsætning

Dynamicweb Exchange Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Exchange Opsætning OUTLOOK 2003 Document ID: UG-4008 Version: 1.30 2006.07.04 Dansk UG-4008 - Dynamicweb Exchange Opsætning, Outlook 2003 JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006

Læs mere

I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen.

I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen. I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen. Skriv Brugernavn og Adgangskode Skolen kan have modtaget flere brugernavne/adgangskoder til forskellige indberetningstyper.

Læs mere

Videresend til egen . Vejledning til Digital Post for virksomheder

Videresend til egen  . Vejledning til Digital Post for virksomheder Videresend til egen e-mail Vejledning til Digital Post for virksomheder Videresend til egen e-mail Virksomheden kan automatisk få videresendt post fra den digitale postkasse til sit eget sikre e-mail-system.

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset Dato 24-02-2017 Version Status 1.1 Gældende fra og med den 1. marts 2017 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 22 Indhold 1 Indledning... 3 2 Hvem

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

Vejledning til brug af Persondataformular

Vejledning til brug af Persondataformular Vejledning til brug af Persondataformular Om Persondataformular Persondataformularen skal anvendes til at registrere persondata omkring ansatte og gæster. I nogle tilfælde skal forskningsstuderende og

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Fil-indberetning... 2 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C Indberetning af ÅU elever til DS 07-11-2007/version 2.0/UNI-C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer

Læs mere

UNI Login. Eksport webservice. WS17 v1

UNI Login. Eksport webservice. WS17 v1 UNI Login Eksport webservice WS17 v1 UNI Login Eksport webservice 1.3 Indhold 1 Eksport webservice... 1 1.1 Informationsmodel... 1 1.2 Entiteter og attributter... 2 1.2.1 Import... 2 1.3 Objekter... 2

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017 Brugervejledning Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på erhvervsuddannelserne, @ventures 2017 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Virksomheder... 2 2.1 Virksomheder -> Opret virksomheder... 2 2.1.1 Masseoprettelse

Læs mere

XML Difftool brugervejledning

XML Difftool brugervejledning XML Difftool brugervejledning UNI C maj 2007 XML Difftool brugervejledning UNI C Maj 2007 Af UNI C Indhold 1 Kort om XML Difftool og Import... 1 1.1 XML Difftool... 1 1.2 Opbygning af XML import fil...

Læs mere

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Quickguide v 1.6 Indhold Log ind-side... 2 Upload ny indberetning... 3 Gennemse tidligere indberetninger og fejlretning... 6 Retning af valideringsfejl...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Brugervejledning til indsendelse af reassurancekontrakter. Elektronisk indberetning til Finanstilsynet

Brugervejledning til indsendelse af reassurancekontrakter. Elektronisk indberetning til Finanstilsynet Brugervejledning til indsendelse af reassurancekontrakter Elektronisk indberetning til Finanstilsynet December 2015 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til indsendelse af reassurancekontrakter... 1 Elektronisk

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

UNI Login. Eksport webservice. WS17 v1

UNI Login. Eksport webservice. WS17 v1 UNI Login Eksport webservice WS17 v1 UNI Login Eksport webservice 1.4 Indhold 1 Eksport webservice... 1 1.1 Indhold af data... 1 1.2 Dataaftale... 1 1.3 Klassifikation af data... 2 1.4 Informationsmodel...

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger For at drage nytte af denne manual, skal du have et grundlæggende kendskab til IT systemet husdyrgodkendelse.dk, og kende til Faneblade og Menu med godkendelsesafsnit. Du kan læse om disse ting i manualerne:

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne.

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. September 2013 Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. 1. Log på systemet Indberetningsvinduerne tilgås direkte på adressen: https://indberetninger.uvm.dk/

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema GS1 Denmark Version 5 November 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

GPS-baseret PDA-enhed til indberetning af sygdomme og skadedyr til Registreringsnettet Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2009

GPS-baseret PDA-enhed til indberetning af sygdomme og skadedyr til Registreringsnettet Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2009 GPS-baseret PDA-enhed til indberetning af sygdomme og skadedyr til Registreringsnettet Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2009 Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Beskrivelse af fejlkoder KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Version 7.0, 15.04.2016 Senest gemt den 31-08-2016 11:40, ID190-D Indkomstgrænseflade_P13_5

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema GS1 Denmark Version 5 Juli 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS om til et alternativt

Læs mere

Vejledning start Test Indberetning i ENAO

Vejledning start Test Indberetning i ENAO Vejledning start Test Indberetning i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvordan man foretager indberetning af Test indberetning i Energitilsynets nye indberetningssystem, ENergiAnmeldelse

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Læs mere om kravene til hunde, katte og fritter, der rejser inden for EU på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

Læs mere om kravene til hunde, katte og fritter, der rejser inden for EU på Fødevarestyrelsens hjemmeside: CENTER FOR DYRESUNDHED, DYRE- VELFÆRD OG OMSÆTNING Vejledning til udfyldelse af certifikat La 23,0-2694: Transport i ikke-erhvervsmæssigt øjemed af mere end 5 selskabsdyr af arterne hunde, katte og fritter

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Generelt Udtræk leveres som Zip-filer indeholdende udtræk i det format, som man som kunde har valgt.

Generelt Udtræk leveres som Zip-filer indeholdende udtræk i det format, som man som kunde har valgt. Udtræksformater Generelt Udtræk leveres som Zip-filer indeholdende udtræk i det format, som man som kunde har valgt. Sektioner Grundlæggende er et udtræk opdelt i tre sektioner: 1. Virksomheder indeholder

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

UCSJ DIGITAL. Office 365

UCSJ DIGITAL. Office 365 UCSJ DIGITAL Table of Contents Gratis Microsoft Office til studerende...3 på Mac... 4 på Windows PC... 9 Gratis Microsoft Office til studerende Page 3 på Mac UCSJ har lavet en aftale med Microsoft om at

Læs mere

Fælles testmiljøer. Dato: Version: 1.1

Fælles testmiljøer. Dato: Version: 1.1 Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel testdataklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 13.11.2015 Version: 1.1 Udarbejdet

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE

TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE DANMARKS NATIONALBANK TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE 1 Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken 2 Oversigt over tips og tricks til FIONA Online Forsiden: Her offentliggøres nyheder

Læs mere

Encoding:...1 Et tegn sæt (character set):...1 UTF-8 og UTF-16 (Unicode):...2

Encoding:...1 Et tegn sæt (character set):...1 UTF-8 og UTF-16 (Unicode):...2 Encoding:...1 Et tegn sæt (character set):...1 UTF-8 og UTF-16 (Unicode):...2 Encoding: Vi har tidligere set på spørgsmålet om et XML dokuments encoding. Det er generelt altid en god ide at gemme et dokument

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Formål At give en grundlæggende vejledning i hvordan indberetning af timer, kørselsgodtgørelse,

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13

ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13 ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 dk.hob.ei.general.plugin... 4 Metoder... 4 GetPrivateMail... 4 GetPrivateMailNext... 7 DeletePrivateMailEx...

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Statistik

Vejledning til SLS webservice Statistik Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Statistik Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Tips & Tricks nr Planlægning af skriftlig eksamen i LUDUS

Tips & Tricks nr Planlægning af skriftlig eksamen i LUDUS LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 100-3 Planlægning af skriftlig eksamen

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2 Vejledning for det elektroniske sælgeroplysningsskema (ver. 1. 01-09-2016) Indholdsfortegnelse 1 Sælgeroplysningsskema... 2 1.1 Bygningssagkyndig udfylder...2 1.1.1 Sælger kan svare på alle spørgsmål...

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere