bel December årgang Nummer 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bel December 2008 11. årgang Nummer 2"

Transkript

1 bel L A N D S F O R E N I N G E N F O R B Ø R N M E D C O C H L E A R I M P L A N T December årgang Nummer 2

2 2 l NYHEDSBREV FOR DECIBEL

3 Fra formanden... Af Anne Mose Kære alle... Det gør decibel for dig lige nu: Så er der igen gang i kagebageri, juleklip og ønskelister. Hjemme hos os er det ønskelisterne, der fylder mest med to store drenge i huset. I decibel har vi også fokus på ønskelister - for lige at nævne et par af forældrenes ret til at få den rette støtte til deres barn i det tilbud, de ønsker. Desværre er det ikke let at få støtte til børn, der sidder enkeltintegreret i institutioner og på skoler. Hvordan kan et barn sidde enkeltintegreret som ny CI-bruger uden, at der er lagt en plan for genoptræning og støttetimer? Vi ønsker, at alle kan få adgang til kvalificeret AVT-undervisning. Både for de nyfundne små babier såvel som for børn med progredierende høretab, som når at blive sprogligt forsinkede, inden de får CI. Vi ønsker, at forældrene får en enslydende vejledning omkring, hvilke forventninger der er til børn med CI og betydningen af tegn ikke tegn. Vi møder igen og igen forældre, der bliver vejledt til at bruge tegn - 'for det er jo meget godt at være på den sikre side...'. Det må vi sige fra overfor. Ingen andre behandlinger bliver mødt med nødplaner allerede, inden det er konstateret, om noget ikke går som forventet. Og forventet betyder her, at børnene udvikler et alderssvarende talesprog. Dette selvfølgelig forudsat, at der ikke er andre vanskeligheder, der arbejder mod dette for barnet. I februar sender vi et et stort temanummer ud om AVT. Her prøver vi at tegne et billede af status i dag i Danmark: hvem får AVT, hvordan virker det - hvordan bliver det, en naturlig del af hverdagen - for blot at nævne nogle af de mange forskellige vinkler på AVT, som bladet sætter fokus på. Arbejdet med temanummeret betyder, at dette nummer af decibelbladet ser lidt anderledes ud, end det plejer. Jeg håber alligevel, at I tager jer tid til at læse om arrangementer i de regionale netværk og om kommende forældrekurser og temadage. Lad også det være en opfordring til, at I går ind på hjemmesiden og ser, hvad der bliver udbudt af kurser, så I kan komme med på dem, der er relevante for netop jer. Og selvfølgelig tak for to gode weekender i Legoland i efteråret. Det er fantastisk, at vi år efter år sprænger alle rammer og bliver stadig flere deltagere. Det stiller krav til vores program, og det skal vi gerne leve op til, men husk, at vi modtager gode input og ideer på Kontakten er vigtig, så vi fortsat kan følge med i, hvilke problemer/udfordringer I står med i hverdagen. Med ønsket om en rigtig god jul og et godt nytår! 1. Arrangerer og afholder gratis kurser og temadage. Klik ind på og hold dig opdateret. 2. Arbejder på en ny hjemmeside - med vægt på viden, erfaringsudveksling og forældrefortællinger. 3. Laver et stort temanummer af decibelbladet med AVT i fokus. 4. Politisk opfølgning på AVT temanummeret. Vi ønsker svar på, hvordan der politisk bliver taget ansvar for at sikre den retmæssige genoptræning til børn med CI - så de lærer at høre, lytte og tale og bliver en naturlig del af samfundet. Vi mener, at den tidlige genoptræning skal ligge på CI-centrene. At talehørepædagogerne skal have en videreuddannelse inden for AVT. At forældrene selv skal kunne vælge, hvilket pasnings-/skoletilbud deres barn skal gå i med den rette støtte stillet til rådighed. Hvad mener Velfærdsministeren? Hvad mener Undervisningsministeren? 5. Opretter et Unge-udvalg i decibel for gruppen af årige. Samarbejder med voksen - fore ningen CIF for at sikre en god overgang, når de unge selv skal videre i foreningslivet. NYHEDSBREV FOR bel Indhold: Fra formanden 3 Det gør decibel for dig lige nu 3 Forældrene i centrum 4 Optakt til AVT 6 Regionale netværk 9 Kort og godt 10 Magneter kan give ubehagelige trykmærker, hævelser og sår 10 Invitation til filmaften 10 Forsidebillede: En glad Anna Gade Christiansen i Legoland Redaktionen: Tanja Pihl Sandager Mobil Dorte Clausen Holst Mobil ISSN: Sekretariatet har fået ny adresse: Dageløkkevej 40, 3050 Humlebæk Træffetid: Mandag til fredag kl Tirsdag dog til kl Redaktionen påtager sig intet ansvar for uopfordret materiale. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i indlæg til bladet. Skribenter - nes synspunkter dækkes ikke nødvendigvis af decibel eller redaktionen. Næste nummer udkommer i februar Vi modtager gerne billeder med en god historie fra jeres hverdag på Sats og tryk: amh grafisk aps / NYHEDSBREV FOR DECIBEL l 3

4 FAMILIEKURSER Forældrene i centrum For 2 år siden begyndte et stort stykke arbejde i decibel for at få del i pengene fra satspuljemidlerne. Pengene blev søgt og givet og er i dag øremærket til forældrekurser, så forældre bliver udstyret med et vidensniveau, der gør dem i stand til at sætte den rette kurs for deres barn. I september i år blev de første kurser sat i søen og mange flere er på vej. Læs mere om, hvorfor kurser er vigtige, hvilke kurser, der bliver udbudt, og hvor man finder kursuskalenderen. Af Dorte Holst Opdateret vidensniveau - et krav Et opdateret vidensniveau er en forudsætning for at kunne træffe de rigtige beslutninger. Sådan er det også i forhold til børn med CI. Alle voksne omkring barnet skal have den nyeste viden om CI for at kunne træffe de rigtige beslutninger, der støtter op omkring barnets udvikling. Det gælder både forældre, tale-hørepædagoger, sagsbehandlere, pædagoger og lærere. Men alt for ofte støder forældrene ind i fagfolk omkring barnet, der ikke sidder inde med denne viden: Fordi der ikke er andre børn i kommunen med CI, og der derfor ikke er en praksis omkring arbejdet med børn med CI, eller også har man i kommunen igennem mange år udliciteret rådgivnings- og vejledningsopgaven, så man i dag ikke har et opdateret vidensgrundlag at arbejde ud fra. Derudover har den tekniske udvikling for længst overhalet praksis i nogle af landets kommuner, så hvad der var gældende praksis for 2 år siden i dag er forældet viden. I alle situationer er det derfor vigtigt, at forældrene ved hvilke krav, de skal stille - og det kræver viden. Mange forældre vil da også opleve, at de ofte må fungere som tovholdere og sørge for, at de forskellige faggrupper omkring barnet sidder inde med samme nyeste viden og bruger den i praksis. Også den opgave kræver viden. Som situationen i Danmark er lige nu, er der ingen offentlige institutioner, der udbyder landsdækkende kurser til forældrene om CI, der når hele vejen rundt om barnet - teknisk, medicinsk, pædagogisk, kommunikativt og emotionelt. Derfor er kurserne i decibel nødvendige. Kursuskalender for januar-marts Den januar - kursus for forældre til børn med andre vanskeligheder - Skanderborg. 3. februar - teknikaften for forældre, der netop har fået deres barn opereret - Sjælland. 28. februar - 1. marts - kursus for forældre til børn med andre vanskeligheder - Sjælland marts - kursus for forældre, der netop har fået deres barn opereret. Et godt netværk - en vigtig faktor Mange forældre har i dag deres børn enkeltintegreret i den lokale børnehave eller på den lokale skole, hvor de ikke har en naturlig kontakt med andre forældre til et barn med CI. Mange kan derfor opleve at stå meget alene. På et kursus - og særligt på et weekendkursus, hvor der er afsat tid til dialog og erfaringsudveksling, vil der naturligt opstå et netværk. Vi kender det alle fra vores hverdag i øvrigt, hvor vi indgår i forskellige fællesskaber og bruger og deler erfaringer og viden med de mennesker, vi møder - på f.eks. arbejdet eller i sportsklubben. Et netværk med andre forældre, kan derfor bruges til at søge støtte hos, vidensdele og afprøve viden. Et netværk kan også virke motiverende for det fortsatte arbejde med barnets udvikling. En forælder på et kursus fortæller, at hun blev motiveret til at gå hjem og lege nogle sproglege og læse sammen med sit barn, efter hun havde hørt et forældrepar fortælle, hvordan de gjorde der hjemme. En undersøgelse fra University of British Columbia 2006/2007 der dokumenterer, hvilke faktorer, der er afgørende for, hvordan forældre til børn med CI håndterer deres situation, og hvor godt de er rustet til at støtte deres barns udvikling - støtter op omkring dette budskab. Den peger på, at det er vigtigt at dele sine oplevelser med andre i samme situation. Derfor er et godt netværk en vigtig faktor. Dialog mellem forældre, er en vigtig del af forældrekurserne. Kurser - for hvem Erfaringer viser, at der er en række kritiske 4 l NYHEDSBREV FOR DECIBEL

5 tidspunkter i barnets udvikling, hvor det er vigtigt at styrke forældrene og deres viden. Det er forud og kort tid efter operation, om - kring institutionsstart og i de skift, der kommer løbene i barnets institutionsliv og i gennem teenageårene. Derfor tager kurserne ud gangspunkt i de situationer, hvor børnene men også de voksne oplever, at hverdagen bliver presset af nye forhold, nye oplevelser og nye mennesker at skulle forholde sig til. Der er netop afholdt kursusforløb for forældre, der venter på operation på henholdsvis Gentofte Hospital og Århus Sygehus. Begge forløb er afholdt i tæt samarbejde med CI- Centrene, fordi det er vigtigt, at de nye forældre oplever, at CI-centrene er en vigtig samarbejdspartner i den første tid med CI, fordi de har stor viden og erfaring med CI og genoptræning. Begge forløb har tydeliggjort be - hovet for kurser for forældre, som har børn, der er indstillet til CI. På kurset fik forældrene viden om teknik, operation, pasningstilbud, den sproglige udvikling og sorghåntering af professionelle fagfolk eller af forældre, der har videregivet deres erfaringer om f.eks. operationen. Kursusforløbene bliver fulgt op med kurser, når børnene har fået lyd på. Det første kursus i den række vil have fokus på AVT i praksis. Planen er, at alle nye forældre fra de to CI-centre får tilbudt lignende kursusforløb. Kurser i foråret I foråret vil der blive udbudt kurser for forældre, som har børn, der er på vej ind i et enkeltintegreret tilbud både vuggestue, børnehave og skole. Derudover vil der blive udbudt kurser for teenagere og deres forældre. Der bliver også lavet en temadag omkring læse/tale hjælpemidler og en temaaften med fokus på Hvad jeg har ret til. Der vil løbende blive udbudt kurser for nye forældre fra både Øst- og Vestdanmark i tæt samarbejde med de to CI-centre. Alle medlemmer af decibel har netop fået en invitation ind af døren, hvor der står, at forældre til børn med CI og andre vanskeligheder inviteres på kursus. Rigtig mange har sikkert bagefter stået med en følelse af, at den er skudt helt ved siden af deres behov. Men da gruppen af børn med andre vanskeligheder ikke er defineret, har vi valgt at sende den ud til alle. Der findes i dag i Danmark ikke nogle tal på, hvor mange børn med CI, det drejer sig om. Men i følge international forskning har Både forældre og børn deltog på forældrekurset i Århus % af børn med CI andre vanskeligheder. Denne gruppe af forældre er i følge psykolog Georg Busch 'dobbelt ramt', fordi de bærer på en dobbeltbekymring, hører til mange steder i systemerne og skal træffe mange valg, hvor nogle af disse valg kan have negativ betydning for en af diagnoserne. Derfor er denne gruppe af forældre inviteret på kursus, hvor fokus er på den sproglige udvikling som familie, AVT, hverdagen og på at stille krav til barnet. De første implanterede børn i Danmark er nu teenagere. Det er børn, der på mange måder har været pionere for børn med CI - nogle af dem er tidligt kommet ud blandt hørende kammerater i skoletilbud, hvor der ikke har været nogle fortilfælde eller ligesindede, som forældre og børn har kunne læne sig op ad. Andre igen har gået i skoletilbud med tegnsprog eller tegnstøttet kommunikation og skal nu for alvor ud og prøve kræfter i den hørende verden. På trods af de meget forskellige baggrunde efterlyser mange teenagere i dag fællesskabet med ligesindede, og mange forældre efterspørger viden om, og hvordan de skal tackle det videre skoleforløb, TILMELDING: hvordan de skal vejlede og råde deres børn fremover. Derfor vil der også i fremtiden være fokus på denne gruppe - både teenagere og deres forældre. I kan læse meget mere om de enkelte kurser på hvor I også tilmelder jer. Kursuskalenderen bliver konstant opdateret, husk derfor at gøre det til en vane lige at smutte forbi Alternativt kan I ringe til Dorte Holst på telefon NYHEDSBREV FOR DECIBEL l 5

6 FOKUS Optakt til AVT I og med at verden bliver mindre, internet og s er opfundet, og forældre og professionelle i forskellige lande har tæt kontakt til hinanden, så skabes der et rum, inden for hvilket AVT filosofien trives og optimeres. I AVT metoden gælder det om at udnytte forældres potentialer og få dem gjort til de vigtigste personer i deres barns sproglige og auditive udvikling. Vi professionelle skal komme med input til forældrene, men holdningen som tidligere fandtes mange steder i Danmark: Vi de professionelle hjælper barnet og forældrene skal blot være forældre (hvad det så end betyder) - denne holdning er stendød. Læs mere i artiklen, hvor Birgitte Franck giver sit bud på grundpillerne i AVT og få lidt inspiration inden temanummeret om AVT i februar. AF Birgitte Franck, audiologopæd og iværksætter af den danske AVT-gruppe. For mig bygger AVT metoden på 4 grundpiller nemlig: optimal teknik en filosofi, der fokuserer på forældrene som de vigtigste omkring barnet et samspil mellem den professionelle og forældre på ligeværdigt plan pædagogik med indsigt på højt niveau Her er ikke tale om hokus pokus eller for eksempel opstart på en række tegnsprogskurser, men om at udnytte den almindelige hverdag til at kommunikere med barnet på talesprog Vi hører med hjernen Når man praktiserer AVT, skal der være stor fokus på den tidlige diagnose og en optimal audiologisk behandling straks efter at et høretab er diagnosticeret. Dette for at barnet får mulighed for at udnytte auditive stimuli optimalt. Barnet skal have høreapparat så hurtigt som muligt, også selv om, der kun findes en lille hørerest, for det gælder om at der kommer lyd ind til hjernen, så den bliver stimuleret. Ørerne er kun vejen, ad hvilken lyden går. Vi hører med hjernen, så det drejer sig om at stimulere hjernen. Optimal teknik Alle børns hjerner er forprogrammeret til at lytte, og hjernens plasticitet udnyttes bedst, indtil børnene er 3½-4 år. Optimal tilpasning af øreprop og nye ørepropper hyppigt er en vigtig del af høreapparat behandlingen. Det lille barn skal lære at opdage lyd, at høre forskel på forskellige lydstimuli, at forbinde lyd med et objekt, og senere at blive opmærksom på korte/ lange lyde, hurtige og langsomme lyde, skift i tonehøjde, høje og dybe toner, tryk på ord, kvinde og mandestemmer m.v. Dertil kommer, at terapeuten skal være meget bevidst om, hvor sproglyde dannes, og hvordan de dannes. Terapeuten skal kunne lytte på barnets udtale og vurdere, om barnet hører alle sproglyde, eller om der skal ændres i HA indstilling eller tuning af CI. Forældrene er de vigtigste omkring barnet Forældrene skal lære at hjælpe deres barn til at bruge hørelsen som den primære sans uden brug af mundaflæsning og tegn. For mig er det vigtigt, at den professionelle kan give forældrene håb og lyst til at arbejde med deres barns sproglige og auditive udvikling. Dette er muligt, fordi den professionelle, der bruger AVT metoden, som oftest mødes med forældrene én gang om ugen. Her gives der plads til at kunne støtte, samtale og evaluere barnets fremskridt. Som professionel skal man sætte overliggeren højt og stille høje forventninger både til forældrenes indsat og til de mål, som barnet skal nå. Man skal guide forældrene til at blive de primære modeller i arbejdet med at udvikle lytning og talt sprog gennem aktiv, vedholdende deltagelse i hverdagen. Her er ikke tale om hokus pokus eller for eksempel opstart på en række tegnsprogskurser, men om at udnytte den almindelige hverdag til at kommunikere med barnet på talesprog en kommunikation, der naturligvis er afhængig af barnets alder. Teknikker der fremmer evnen til at integrere lytning Tal til det lille barn med en overdreven sprogmelodi: hvisk, syng, læg tryk m.v. Peg på øret og sig: hvad hørte du? Gør opmærksom på lyd og tale og sæt ord på alle de handlinger, du foretager dig Gå tættere til mikrofonen på HA eller CI Test barnet med Ling-lyde: mmm / oo / ah / eeee / ssss / sh / Hav legeting skjult, mens du begynder at tale om dem, opbyg barnets nysgerrighed til at finde ud af, hvad der mon er i posen 6 l NYHEDSBREV FOR DECIBEL

7 Teknikker der hjælper talesproget på vej Gæt på, hvad barnet har i sin tankeboble og sig det højt Gentag det, barnet sagde, udbyg det, barnet sagde Byg sætninger op, så det vigtige ord nogle gange er forrest i sætningen, andre gange bagerst Vendt på, hvad barnet vil sige, pausen er vigtigere, end vi tror. Pausen giver barnet mulighed for at signalere, tænke og forsøge at tale. Tæl til 10 før du bryder ind OWL = observer, vent, lyt - en vigtig tankemåde at have med i sin bagage Et samspil mellem den professionelle og forældre på ligeværdigt plan Forældrene skal guides til at skabe omgivelser, der støtter gode lyttemønstre og til at skabe gode sproggivningssituationer både i de daglige rutiner og i de mere planlagte forløb. Forældrene skal fortælle terapeuten om barnets interesser, så terapeuten kan tage ud - gangspunkt i disse. Det er også vigtigt at læse for børnene hver dag. Den professionelle kan komme med råd til bøger og måden at læse på. Det er også et sprogligt arbejde at snakke sammen ved morgenmaden og fodre ænder på en sproglig bevidst måde. Men det kræver tid og indsigt, for at samtalen får lov til at fylde og har en sprogindlærende effekt på barnet. Jo bedre dette samspil fungerer mellem terapeut og forældre, desto gladere og mere kreative forældre vil man møde forældre, der er opsat på at gøre en stor indsats selv. Det altafgørende ved AVT er, at forældrene er kommet i centrum. Forældrene skal vide, at de skal yde et stykke arbejde, men at de er en del af et team, hvor den professionelle vil støtte og videregive viden og indsigt. Kom - munerne skal også gerne forstå, at det er en stor og tidskrævende indsats, man pålægger forældre til hørehæmmede børn. Pædagogik med indsigt på højt niveau Forældrene skal lære at integrere lytning og talt sprog i alle aspekter af barnets liv. Men det er terapeuten, der præsenterer forskellige teknikker for forældrene i en undervisningssituation. "Undervisning" skal dog ikke forstås i almindelig betydning, for man kan jo ikke "undervise" for eksempel en baby i en time, men man kan demonstrere nogle teknikker, lade forældrene prøve og dernæst tale sammen om næste trin i udviklingen, og hvad forældrene især skal iagttage og foretage sig. Det ligger i AVT konceptets målsætning, at de fleste børn gerne skal være så gode til at lytte og tale, så de måske er færdige med AVT undervisningen som 4-5 årige, om end nogle børn skal fort - sætte med en talepædagog. Men vær klar over, at når jeg taler om "undervisning," så er der primært tale om sjove og meningsfyldte lege, som barnet præsenteres for. Det at lære skal være underholdende. Det ligger implicit i metoden, at det handler om at gøre forældrene til krævende og kompetente forældre. Det skal hele tiden være dem, der er de ansvarlige, der stiller spørgsmål og tager sager op med relevante partere. Men de har terapeuten, som en coach, der kan give modspil, støtte og stille uddybende spørgsmål. Man kan ikke forvente, at ganske almindelige forældre kender til udviklingsmønstre inden for hørelse, tale, erkendelse, kognition og kommunikation. Her må den professionelle give forældrene en indsigt i udviklingsmønstrene, således at man som forældre og pædagog hele tiden har for øje, hvad det næste skridt bør være i barnets udvikling. I AVT er der tale om én til én undervisning. Barnet, terapeuten og forældrene leger sammen. Terapeuten evaluerer hele tiden barnets indsat og laver undervisningen efter, hvad barnet har brug for. Der er tale om diagnosticerende undervisning, hvor man opstiller mål fra time til time, og evaluerer hvad man op - nåede. Man opstiller også mere langsigtede mål. Efter den enkelte undervisningstime får forældrene forelagt mål og strategier, som de skal arbejde med i den kommende uge. Det betyder ofte, at mål må ændres, fordi barnet gør hurtige og gode fremskridt. Tera - peuten bruger altså en udviklingsmæssig tilgang. "Fortæl mig noget og jeg glemmer det Vis mig noget og jeg husker det Involver mig og jeg forstår det Træd tilbage og jeg vil selv gøre det." Kung-Fu-Tse Ved det tætte samspil med terapeuten opnår forældrene sikkerhed og fortrolighed til, hvad de selv kan udrette med deres barn - de bliver altså barnets daglige rollemodeller. Så der kræves nye rollemodeller af såvel underviser som forældre. Det tætte samarbejde skal også opbygges til Høreklinik / CI center således, at man som underviser / forældre kan stille uddybende spørgsmål til indstilling af HA/CI. Som det gerne skulle fremstå, kræver det undervisere, der kan dele ud af deres viden og som også kan klare, at forældrene også er vidende og stiller krav. Med AVT metoden er der skabt et fundament og et samspil mellem forældre og professionelle, så vi kan få gjort børnene klar til fremtiden. AVT dengang og i dag Der findes gamle pionere inden for Auditory Verbal Therapy: Helen Beebe, Doreen Pollack, Susann Schmid-Giovannini og Daniel Ling. De begyndte at praktisere AVT allerede i 1940 erne og 50 erne. Men udviklingen indenfor moderne høreapparater og CI har nu gjort det muligt, at langt de fleste børn med høretab kan lære at bruge deres hørelse til at lytte med. Målet med AVT er at give børnene "adgang" til at udnytte deres hørelse så de kan kommunikere med talesprog. Et andet mål er at børnene kommer til at fungere så godt, så de kan komme til at gå i skole på distrikstskolen, og at de oplever at være integreret i det hørende samfund. NYHEDSBREV FOR DECIBEL l 7

8 8 l NYHEDSBREV FOR DECIBEL

9 REGIONALE NETVÆRK Kommende arrangementer DET SKER I REGION SYDDANMARK: Hytte-, skov- og strandtur med fællesspisning Næste lokalarrangement foregår i Trekantsområdet, nærmere bestemt ved Naturskolen (Gæstgiverhuset Berthels Have), som er en del af NaturCenter Trelde Næs, der igen er en del af UddannelsesCentret Fredericia. Vi håber på en god og hyggelig dag ved skov og strand, hvor vi drikker vores medbragte formiddagskaffe, ved middagstid fortærer vi de medbragte madpakker og den dertil hørende drikkelse (vi forventer, at der kan laves mad over bål eller grill). Hen på eftermiddagen slutter vi af med kaffe og kage. Trelde Næs er et dejligt sted med mange muligheder for at udforske terrænet for både børn og voksne. Husk påklædning efter vejret og skiftesko til indendørs brug. Dato: Lørdag den 24. januar 2009 Tid: Kl ? Sted: Naturskolen på Trelde Næs, Trelde Næsvej 315, 7000 Fredericia. Pris: Gratis - decibel sponsorer leje af hytten. Tilmelding: Charlotte Gerdes på mail: - Gerne hurtigst muligt og senest den 4. januar 2009 Der er begrænset plads i huset, ca. 30 personer, så det kan blive nødvendigt med først til mølle princippet. Se invitation og kørselsvejledning på under 'Netværk' På NaturCenter Trelde Næs er der mange muligheder for gode naturoplevelser Se invitationer, billeder og læs mere om forårets netværkssammenkomst i Onkel Toms Hytte i Ribe den 23. maj 2009 på under 'Netværk' DET SKER I REGION HOVEDSTADEN & REGION SJÆLLAND: Skattejagt i Humlebæk. Sæt kryds i kalenderen søndag den 1. februar 2009 kl , hvor vi inviterer til en hyggelig eftermiddag i sekretariatet i decibel i Humlebæk. Med skov og strand lige udenfor døren, står den på skattejagt ude i det blå. Tilmelding via Mere følger på En god portion ublu fynsk gå-på-mod og et stort engagement var nødvendigt forud for det første lokalarrangement i Odense. Da tilmeldingsfristen var ud løbet, havde kun en familie meldt deres ankomst. Alligevel lykkedes det at få samlet 31 børn og voksne, og siden er rygtet løbet og flere og flere møder op til lokalarrangementerne i Region Syddanmark. Ønsket har været at mødes i mindre forummer nogle gange årligt. Hverken økonomi eller afstand har måttet være afgørende for antallet af deltagende familier og mens decibel har hjulpet til med økonomien er afstanden, løst ved at flytte arrangementerne rundt i regionen. Allerede nu har familierne mødtes to gange og endnu to lokal - arrangementer er planlagt i januar og maj Thore Schmidt har skrevet om tilbageblikket på opstartsfase og gennemførelse af de første lokalarrangementer i Region Syddanmark. Læs hele artiklen på under punktet 'Netværk' Den store naturlegeplads var et stort trækplaster. Vil du gerne hjælpe med at starte et regionalt netværk op i din region, så kontakt Anne Mose på NYHEDSBREV FOR DECIBEL l 9

10 KORT OG GODT dec Ibel vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Med denne billedserie fra Legoland i år, vil vi gerne sige tak for året, der gik. Magneter kan give ubehagelige trykmærker, hævelser og sår DERFOR: Vær forsigtig med, hvor meget I strammer magneten på barnets spole. Og vær opmærksom på, at magnetstyrken ikke er for høj. Det er vigtigt, at der er luft mellem huden og magneten, ellers kan resultatet blive trykmærker, småsår og hævelser. Sker det, så er det vigtigt at give huden ro - altså af med CI. Hvis sårene ikke forsvinder af sig selv, skal I søge læge og få rådgivning om, hvordan en eventuel desinfektion kan afhjælpes - nogle børn har fået en pencillinkur andre har brugt cortisonsalve. Det er vigtigt, at I reagerer, hvis der danner sig sår, så det kan stoppes i opløbet. Selvom det kan være ubehageligt for både barnet og jer, at barnet ikke kan have CI på, så er det vigtigt at huske på alternativet - hvor såret får lov at udvikle sig. 4 vigtige om magneter: 1. Tjek hver dag for trykmærke og rødme efter magneten 2. Husk, at der skal være luft mellem huden og magneten 3. Hvis spolen sidder for løst, så skift eventuelt til en stærkere magnet - men rådfør først med CI-centret 4. Husk at tage CI af, når barnet sover, så huden får ro eller lad barnet sove med sine CI'er på skift Vidste I, at vedvarende brug af en for stærk eller stram magnet kan medføre, at den indre magnet bliver trukket udad? - Derfor er det vigtigt at holde øje med eventuelle hævelser, rødmen og trykmærker! Invitation til filmaften - i nye flotte lokaler Sekretariatet i decibel har fået nye lokaler. Det skal fejres. Derfor inviterer vi forældre og bedsteforældre til filmaften med kaffe og lidt sødt. Det foregår på Dageløkkevej 40 i Humlebæk i Nordsjælland onsdag den 21. januar kl Filmen Sweet Nothing in My Ear - handler om et forældrepar, der skal tage stilling til, om deres barn skal have CI. Moren er døc, mens faren er hørende. Der er plads til 30, så skynd jer at melde jer til. Det bliver - desværre - først til mølle princippet. Tilmelding til Det er Hollywood stjernerne, Jeff Daniels og Marlee Martin, der spiller forældrene i filmen. 10 l NYHEDSBREV FOR DECIBEL

11 Alle os fra Phonak Danmark ønsker dig og dine kære en glædelig jul og det bedste for det nye år! Phonak afholder hvert år en tegnekonkurrence for børn i alderen 5-16 år. Denne konkurrence munder ud i en flot årskalender, der pryder væggene hos mange af landets høreklinikker, PPR, skoler og andre, der har med hørehæmmede børn at gøre. Du kan læse meget mere om vores tegnekonkurrence på og du kan her også bestille en kalender, som naturligvis er gratis. Phonak Danmark A/S Østre Hougvej Middelfart Telefon: Internet: NYHEDSBREV FOR DECIBEL l 11

12 Sådan lyder telefonnummeret til Danaflex vagttelefon til brug i weekender og på helligdage hvis CI et sætter ud. Vi hjælper så hurtigt som muligt,, men beder jer have forståelse for, at det af- hængig af tidspunktet, ikke altid vil være muligt at hjælpe her og nu. Du kan ringe eller sms e som det passer bedst. Herefter vil den vagthavende sørge for at formidle kontakt til en person der kan hjælpe med at få programmeret en låne-processor. Vi har pt. personer i Københavns-området (Birkerød), Sydsjælland (Sorø), Fyn (Odense), Århus og Ålborg. Det er vigtigt,, at du selv er i besiddelse af mappen (programmerne) som du har fået udleveret af CI-centret på en Danaflex USB-nøgle, idet vi ikke kan skaffe dem fra CI-centrene i weekender og på helligdage. Det er ligeledes vigtigt,, at du har reservedele (fx coils og kabler samt batterier) hjemme, idet vagttelefonen kun er beregnet til brug i de tilfælde, hvor det er selve CI et der er i udu. Så husk at bestille hvis du ikke allerede har ekstra lig- gende gerne i god tid før jule-ferien. Husk også at du stadig har mulighed for at leje en ferie-leje-processor hvis du skal ud at rejse. Det koster 500 kr. for en tre ugers periode, alt inklusiv. Se evt. mere på vores hjemmeside /www. ferieprocessor.htm Med dette vil vi ønske Jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår! De allerbedste hilsner Os alle i Danaflex DANAFLEX A/S T

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

G E B Ø R. Børn og unge med høretab

G E B Ø R. Børn og unge med høretab U N G E B Ø R N HØRETAB Børn og unge med høretab Vi meldte os ind i decibel, fordi vi så kunne deltage i kurser om børn med HØRETAB Det har betydet alverden for os og vores barn. Petunia, mor til Anemone

Læs mere

Center for Kommunikation og Hjælpemidler. Cochlear Implant. Høreområdet

Center for Kommunikation og Hjælpemidler. Cochlear Implant. Høreområdet Center for Kommunikation og Hjælpemidler Cochlear Implant Høreområdet Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle Amt er en amtslig institution under Socialudvalget. Centret varetager opgaver i henhold

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018 Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER 2 Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Kære forældre. Tiden er inde til et nyhedsbrev. Et af de længere..

Kære forældre. Tiden er inde til et nyhedsbrev. Et af de længere.. Kære forældre. Tiden er inde til et nyhedsbrev. Et af de længere.. Først vil jeg gerne sige, alle jer der deltog i forældrekaffe mandag den 11. april tak for en hyggelig eftermiddag. Den første rigtige

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse 2 Specialrådgivning til børn og unge med høretab på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn og unge med høretab på Center

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

Formandens beretning 2006/2007

Formandens beretning 2006/2007 Formandens beretning 2006/2007 Af Anne Mose, formand Så står vi her igen og det er tid til at se tilbage på, hvad det sidste år har bragt. Det har været et travlt år for decibel. Vi har længe ønsket at

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark 1 2 Rådgivning og Uddannelses Afdelingen på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Dit lille barns sprog. Til forældre til børn 0 3 år

Dit lille barns sprog. Til forældre til børn 0 3 år Dit lille barns sprog Til forældre til børn 0 3 år Denne pjece er udarbejdet af sundhedsplejen og talehørekonsulenterne i Viborg Kommune Dit lille barns sprog. Dit barn er født med lyst og evne til at

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma.

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma. Ugebrev 48 Indskoling mandag 26.nov-fredag d.30.nov Kære forældre i indskolingen: De første nisser har indfundet sig - vi gør ellers hvad vi kan for at holde dem hen til næste fredag, hvor vi holder bedsteforældredag.

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Cochlear Implant. Høreafdelingen

Cochlear Implant. Høreafdelingen Cochlear Implant Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 COCHLEAR IMPLANT Hvem kan have glæde af Cochlear Implant? CI kan være et alternativ til traditionel høreapparatbehandling, når hørelsen er blevet

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det Pædagogiske arbejde 2. Tale-Høre bistand 2. Fysioterapeutisk behandling 2. Ergoterapeutisk behandling 2.

Indholdsfortegnelse. Det Pædagogiske arbejde 2. Tale-Høre bistand 2. Fysioterapeutisk behandling 2. Ergoterapeutisk behandling 2. Forældrefolder Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske arbejde 2 Tale-Høre bistand 2 Fysioterapeutisk behandling 2 Ergoterapeutisk behandling 2 Psykolog 3 Studerende 3 Kommunikation 3 Relationer 3 Ture ud

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

Status fra Vestdansk Center. Pr. 25. marts 2012: Pædiatrisk Cochlear Implantation indførelsen af nye kliniske retningslinjer og implikationer heraf.

Status fra Vestdansk Center. Pr. 25. marts 2012: Pædiatrisk Cochlear Implantation indførelsen af nye kliniske retningslinjer og implikationer heraf. Pædiatrisk Cochlear Implantation indførelsen af nye kliniske retningslinjer og implikationer heraf. Nyborg Strand 27. marts 2012 CI koordinator Minna Sandahl Præsentation Status fra Vestdansk Center Pr.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

I Stenløse Menigheds børnehave har vi valgt, at inddrage forældrene samt bedsteforældrene rigtig

I Stenløse Menigheds børnehave har vi valgt, at inddrage forældrene samt bedsteforældrene rigtig Indstilling til borgmesterens pris til årets institution I Stenløse Menighedsbørnehave har vi valgt, at inddrage forældrene samt bedsteforældrene rigtig meget. Ud over en meget aktiv bestyrelse er der

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 26. februar 2016 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 853 Næste uge: Mærkedag: 1. marts 3. marts 4. marts 5. marts Fyraftensmøde bh.kl. kl. 17.00 -? Censorclearing 8.30 11.00 Spireloppen pæd.dag

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus.

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Maj 2014 Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Så er det vist kommet til den tid, hvor et nyhedsbrev er på sin plads. Der er flere ting, vi tænker, der vil være rart at få formidlet ud til jer forældre. Fælles

Læs mere

Forældrefolder. Børnehuset Troldemosen. Tlf. 3998 4480. Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte. www.bhtroldemosen.dk. Email: troldemosen@gentofte.

Forældrefolder. Børnehuset Troldemosen. Tlf. 3998 4480. Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte. www.bhtroldemosen.dk. Email: troldemosen@gentofte. Børnehuset Troldemosen Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte Forældrefolder Tlf. 3998 4480 www.bhtroldemosen.dk Email: troldemosen@gentofte.dk HB Handicap-Befordring tlf.36 72 10 10 8 Forældrebestyrelse

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Mit barnebarn stammer

Mit barnebarn stammer Mit barnebarn stammer 2 Mit barnebarn stammer Denne pjece henvender sig specielt til bedsteforældre til børn der stammer. Sammen med barnets forældre, og andre nære voksne i barnet hverdag, er I nogle

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Sprogvurdering af 3 årige børn i Mariagerfjord Kommune.

Sprogvurdering af 3 årige børn i Mariagerfjord Kommune. Sprogvurdering af 3 årige børn i Mariagerfjord Kommune. Kære Forældre. Kommunen har i henhold til dagtilbudslovens 11 ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år,

Læs mere

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... Døvblindekonsulenternes Kursuskatalog 2017 _ KURSUSKATALOG 2017 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Cochlear implant til voksne

Cochlear implant til voksne Gentofte Hospital og Rigshospitalet Øre-næse-hals/Audiologisk Klinik Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Cochlear implant til voksne Hvad er et cochlear implant? Et cochlear implant

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 15. maj 2014 sbrev nr. 781 Næste uge: 16. maj 19. maj 22. maj 23. maj St. Bededag Fri Majfestuge hele ugen Generalprøve kl. 11.00 Majfest kl. 18.30 Alle elever møder kl. 9.00

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Kurser for familier med børn og unge med CI

Kurser for familier med børn og unge med CI Kurser for familier med børn og unge med CI 2011 Familiekurser om CI i 2011 - nu i nye rammer Kære familier til børn og unge med CI decibel har en lang tradition for at holde familiekurser, der tager afsæt

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Mini-Søhulen Børnene har i overgangen fra børnehave til Mini-Søhulen brug for en pædagogik, der kan bygge bro mellem de to verdener. De to verdener er forskellige i forhold til

Læs mere

Syddjurs Friskoles Ugebrev 45

Syddjurs Friskoles Ugebrev 45 Syddjurs Friskoles Ugebrev 45 2017 Ugebrevet udkommer normalt i weekenden Indlæg sendes senest fredage kl. 20.00 til syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com KALENDER: 9. - 10. november: Pædagogiske dage.

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... Døvblindekonsulenternes Kursuskatalog 2017 _ INDHOLDSFORTEGNELSE r... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Personale

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Auditory Verbal Therapy

Auditory Verbal Therapy Auditory Verbal Therapy VCDDH s Nyheder Online, november 2005 www.vcddh.dk Auditory Verbal Therapy Foredrag af Jacqueline Stokes og Elizabeth Tyszkiewich i Legoland ved decibels årlige arrangement for

Læs mere

SFO & Klub maj & juni 2010 nyhedsbrev

SFO & Klub maj & juni 2010 nyhedsbrev SFO & Klub maj & juni 2010 nyhedsbrev Det pædagogiske personale har nu lavet en ny pædagogisk målsætning for arbejdet i hhv. SFO & Klub. Vi har direkte og konkret kigget på vores praksis, og fundet følgende

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 01-03-2013 Side

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK KC København Kastelsvej 60 2100 København Ø Telefon: 3525 3860 Fax: 3525 3862 Email: kc@kc.dk KC Århus Engtoften 7 8260 Viby J Telefon: 8611 8899 Fax: 8611 8894 Email: kc-aarhus@kc.dk www.kc.dk KURSER

Læs mere

Kalender: Syddjurs Friskole Ugebrev oktober 2016

Kalender: Syddjurs Friskole Ugebrev oktober 2016 Syddjurs Friskole Ugebrev 40 7. oktober 2016 Ugebrevet udkommer normalt hver fredag. Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com Kontornyt uge 40 Kalender: 10-11/10:

Læs mere

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013 Stensved SFO & Klub Juni & juli 01 Tak til alle der var med til at gøre vores indvielse af vores nye lokaler til en dejlig dag. Heldige var vi med vejret og god stemning var der også, derudover fik vi

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Hvad er. Cochlear Implant?

Hvad er. Cochlear Implant? Hvad er Cochlear Implant? Hvad er Cochlear Implant? Et Cochlear Implant er et et avanceret høreapparat, der er beregnet til give øget lydopfattelse og mulighed for større taleforståelse hos børn og voksne

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl.

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Vi ønsker, at jeres barn vil få en dejlig tid i vuggestuen. Vi håber desuden, at I vil få glæde af denne forældrefolder, hvor I bl.a. kan læse om vores

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN.

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Kildebækkens Børnehave. Børnehaven er opdelt i 2 stuer, som hedder henholdsvis, Skovhulen og Havhulen. Børnehaven

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

LEVEL 100: Give Lyde Mening

LEVEL 100: Give Lyde Mening LEVEL 100: Give Lyde Mening Lektionerne, der er anført nedenfor, er ikke alle tilgængelige på nuværende tidspunkt. Disse vil blive tilføjet, som tid og ressourcer bliver tilgængelige. Hold ofte øje med

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Vi vil arbejde med forskellige temaer og pædagogiske læreplaner henover året. Temaet er Hvem er jeg hvad kan jeg? og Kom og leg med

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere