Nyhedsbrev for udsendte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev for udsendte"

Transkript

1 Plan for inplementering af forliget Af regimentschef og garnisonskommandant oberst Susanne Bach Bager. Jeg kan, når jeg kommer rundt til enhederne, tydeligt fornemme, at usikkerheden om Forsvarets fremtidige struktur og især placeringen af de fremtidige arbejdspladser gnaver i psyken både ude i missionsområderne og hjemme i garnisonerne. Vi har i skrivende stund netop modtaget et advis fra HOK om den forventede plan for iværksættelse af konsolideringen og den efterfølgende implementering af det nye forlig. Det fremgår heraf, at HOK forventer at nedsætte en række projektgrupper med henblik på at få udarbejdet alle projektbeskrivelser inden sommerferien, og at disse projektbeskrivelser forventes godkendt og udsendt i en endelig version i september måned. Selve implementeringen forventes påbegyndt i umiddelbart forlængelse heraf og gennemført medio 2014 og afsluttet ved udgangen af året. Det er en meget ambitiøs tidsplan, men set i lyset af, at vi alle efterspørger en hurtig afklaring vedr. den nye struktur, synes en stram tidsplan både hensigtsmæssig og nødvendig. Men der er ingen tvivl om, at det bliver en udfordring at gennemføre dette arbejde under inddragelse af underlagte enheder i samme måned, som vi skal støtte MRX for 1 ISAF Hold-16. Det er ikke alene den fremtidige struktur, vi har under overvejelse. Vi drøfter tillige, hvordan vi kan optimere udnyttelsen af de begrænsede føringsstøttekapaciteter, dels gennem standardisering af føringskoncepten for hærens taktiske stabe (bataljonskampgruppe, brigade og division), dels ved etablering af faste træningsfaciliteter og dels gennem standardløsninger for føringsstøtten til de forskellige typer aktiviteter. Alt sammen med henblik på at kunne opnå samme træningseffekt for hærens taktiske stabe, men med et mindre forbrug af føringsstøtteressourcer (arbejdstimer) forud for og efter selve aktiviteten. I vil fortsat være en efterspurgt vare De tilbagemeldinger, jeg får vedr. den støtte, vi leverer til de taktiske stabe både herhjemme og i missionsområderne, er meget positive. Som chef for regimentet er jeg stolt på våbenartens vegne, og disse tilbagemeldinger synliggør føringsstøttens og EW betydning for militære operationer under alle forhold og kan ses som et bevis på, at vores kapaciteter også vil være efterspurgte i fremtiden. Afklaring vedr. Telegrafregimentets fremtidige struktur kan vi som sagt tidligst forvente i løbet af efteråret. På den baggrund vil jeg endnu engang opfordre jer til at fortsætte jeres flotte indsats og ruste jer med tålmodighed. I den udstrækning det bliver muligt, vil enhedernes faglige ekspertise naturligvis blive inddraget i konsolideringen af vores projekter. Vi forventer imidlertid både at få meget kort tid til konsolidering samt en meget bundet opgave med store krav om nødvendige besparelser. Så jeg forventer, at I alle prioriterer deltagelse i dette arbejde højt, selv om der bliver indkaldt med kort varsel. Pas på jer selv og hinanden. Bestræb jer for at se muligheder frem for begrænsninger. Telegrafregimentets kapaciteter vil med sikkerhed også være efterspurgte i Forsvarets fremtidige struktur. Jeres RC Brev indd 1 5/31/2013 8:37:08 AM

2 Servicedesk under intern øvelse Udvikling af koncept for en CIS servicedesk Af kaptajn Mikael Andersen, kompagnichef 2. Communications and Information Systems Kompagniet (2 CISKMP). I forbindelse med divisionsøvelsen Yellow Knight i Oksbøl i starten af april udnyttede 2 CISKMP chancen for at lave de indledende test af et nyt service desk-koncept. Indsatsen blev blandt andet beskrevet rosende på forsiden af øvelsesnyhedsbrevet (billede side 3). Indsættelsen på Yellow Knight viste, som forventet med al tydelighed nødvendigheden af at have et konkret koncept for kompagniets interne procedurer, der vil gøre kundernes oplevelse positiv og vores arbejdsgange smidige, hurtige 2 og fleksible. Samtidig vil vi være opsøgende og proaktive frem for at gemme os i vores containere og tænke: Hvis vi ikke laver noget, så er det godt for så virker det jo. Det er en holdning, som kompagniet har gjort helt op med. Lav en specifik uddannelse til servicedesk personel Jeg er på ingen måde i tvivl om, at der er behov for en specifik uddannelse af udvalgt personel inden for et decideret service desk-spor. Kompagniet var allerede i gang med at udvikle disse tanker, og med dem i baghovedet har vi struktureret kunnet behandle de erfaringer, der blev høstet på Yellow Knight (samt Night Hawk, Crystal Eagle og alle de andre indsættelser, Brev indd 2 5/31/2013 8:37:08 AM

3 2 CISKMP har været på). Erfaringerne blev i første omgang fastholdt af det dygtige personel på øvelsen og præsenteret for mig kort tid efter. Produktet var yderst gennemarbejdet og skabte et godt grundlag for det videre arbejde. Incident management Næste skridt i at gøre erfaringer til handling var bearbejdelse af disse på et efterfølgende befalingsmandsseminar. Efter gode debatter kunne arbejdet munde ud i en SOP for Incident Management, version En SOP ved man ikke, hvordan virker, med mindre man har afprøvet den på mennesker. Dette betyder, at kompagniet netop nu mens jeg skriver dette er i gang med en intern teknisk øvelse, hvor emnet incident management og samspillet mellem en service desk og kompagniets øvrige teknikere bliver testet, indlært og udviklet. Der er ingen tvivl om, at dette er et komplekst emne, hvor der er mange elementer, der skal spille sammen og mange informationer, der skal fastholdes og formidles både internt såvel som ud til de enkelte brugere og kunder. For at dette kan ske smidigt, skal det øves igen og igen og igen. Der er heller ingen tvivl om, at denne interne øvelse som minimum vil munde ud i en SOP version med de erfaringer, vi indhenter nu. Det er vigtigt at holde to ting for øje. Det ene er selve den tekniske løsning på de enkelte incidents, mens den anden og i mine øjne den vigtigste er den interne kommunikation, der gør, at alle ved, hvad der bliver lovet kunden, hvem der skal gøre hvad, hvordan kommunikationen til kunden foregår, og hvordan andre lærer af den opgave, man lige har løst. Det er det letteste i verdenen at uddanne teknikere, men kunsten er at få mennesker til at arbejde sammen og trække i den samme retning, så opgaveløsningen konstant bliver bedre og bedre. Det store arbejde, der foregår i kompagniet fører dagligt til, at vores opgaveløsning over for vores kunder og brugere bliver bedre og bedre. Den iver og det engagement, jeg mærker fra personellet på alle niveauer, gør mig til en utrolig stolt chef. Daily Knight VELOX ET ACER DANISH DIVISION EXERCISE YELLOW KNIGHT APRIL 10TH 2013 NO 04 Green Client Service: A new concept of helpfulness has been tried during YELLOW KNIGHT. So far more than 200 HELP -calls have been fixed. Text: PAO Jeanette Serritzlev It is kind of a new concept, sergeant Morten Nederby says. He is leader of CIS Help Desk which you might already know. In fact, more than 200 calls for help have been made since Friday. Our role is to receive and fix the problems or to send them to someone who can do so, Nederby explains. A HELPFUL HELPDESK Operations before Facebook One of the tasks for Help Desk is to make the right prioritization. If the internet doesn t work, people call, and of course we try to solve it, Nederby says. But the operational net has the number one priority. It is not that important that people cannot be on Facebook, Nederby says and adds: Even that we all know the frustration. I guess that you could see us as a kind of extended client service, he smiles. Just uniformed. About CIS Help Desk Yellow Knight nyhedsbrev der omtalte servicedesk funktionen. There is nothing changed in our core assignment, but I hope that people will notice that they get a better service, he says. Normally, we set up everything and draw back. We have, so to speak, moved up front. 3 CIS: Communications and Information Systems Ordinary manning: Five privates (specialists) and a sergeant as a shift leader. Amount of inquiries: More than 200 so far ( B APR 13) Brev indd 3 5/31/2013 8:37:09 AM

4 Der er en del besøgende under øvelsens afvikling. En øvelse med mange gode resultater. STEADFAST COBALT 2013 Øvelsen STEADFAST COBALT er en tilbagevendende aktivitet i NATOs øvelsescyklus. Øvelsen gennemføres årligt med henblik på at teste CIS interoperabiliteten mellem såvel deployerede enheder som op mod NATOs statiske netværk. Af kaptajn Jesper Olsen, stabsofficer CIS-bataljonen. STEADFAST COBALT er en tilbagevendende aktivitet i NATOs øvelsescyklus. Øvelsen gennemføres årligt med henblik på at teste CIS interoperabiliteten mellem såvel 4 deployerede enheder som op mod NATOs statiske netværk. I år gennemførtes øvelsen for de fleste enheders vedkommende i Polen på 100 signalbataljons kaserne i Walcz, ca. 150 km øst for Szczecin (Stettin). Primære øvelsesdeltagere var de fire component commands (Land, Air, Maritime og Special Operations) til NATO Re- Brev indd 4 5/31/2013 8:37:09 AM

5 sponce Forces (NRF) 2014, eftersom øvelsen tillige tjente som en CIS- testøvelse forud for NRF 2014 certificeringsøvelsen STEADFAST JAZZ, der finder sted til efteråret. Eftersom øvelsen udelukkende omhandler CIS, giver den os mulighed for at bruge tid på at prøve nogle ting af, uden fare for at spolere øvelsen for flere hundrede øvelsesdeltagere ved Hærens Taktiske Træner. Når der opstår incidents og det gør der altid har vi på STEADFAST COBALT tid og ekspertise til rådighed for en egentlig problemløsning, i stedet for udelukkende at levere workarounds til slutbrugerne. I dette års øvelse deltog 21 forskellige nationer; flere dog kun repræsenteret ved enkeltpersoner. Danmark var, som en af de eneste nationer, der ikke stiller en component command til NRF 2014, blevet inviteret til at deltage i øvelsen. Dette skyldes hovedsagligt tidligere opnåede gode resultater, dels som Land Component Command (LCC) under NRF 14, dels som tidligere vært for øvelsen i Fredericia. Mange opgaver og udfordringer 2 CISBTN var ansvarlig for planlægningen og deltagelsen i øvelsen, men vi kom kun i mål takket være en fælles indsats ved Telegrafregimentet. Stab/Telegrafregimentet (ST/TGR) har støttet i planlægningsfasen, herunder ved meddeltagelse i de forudgående planlægningskonferencer. Testerne på øvelsen er tillige udlånt af G6. 3i1 containeren (også kaldet en DUC), der anvendtes til kontorområde, var venligst udlånt af 1 HQBTN, ligesom forbindelsen ind i NATO skyen var stillet til rådighed af DCMKMP. Alt i alt succeshistorien om en koordineret indsats ved regimentet. Det danske CIS detachement blev samlet set ti personer, forstærket under etableringsfasen med et byggehold fra CISOC på fire personer. Med en 3i1 container, en servercontainer og 5 en materielcontainer var vi blandt de mindste bidrag. Der gennemførtes tests på såvel MISSION SECRET (MS), NATO SECRET (NS) og NATO UNCLASSIFIED (NU) med MS som det primære netværk. Vi havde valgt udelukkende at bruge ressourcerne på MS med henblik på at samle erfaringer, der efterfølgende kunne anvendes i Afghan Mission Network (AMN) arbejdet. Testen var delt ind i fem områder: Information Systems (IS), Communications (Comms), Services, Cyber Defence og Comprehensive Approach. Under IS testede man udelukkende forbindelserne mellem de forskellige domæner inden for såvel samme netværk samt på tværs af disse. Comms testene var koncentreret om Voice over SECURE IP (VoSIP) og Video Tele Conference (VTC). Vi havde udelukkende udstyr med til førstnævnte, hvor vi benyttede lejligheden til at få nogen praktisk erfaring med vores netop anskaffede CISCO Call Manager. Services omhandlede Functional Services, Core Functional Services og Core Services. For vores vedkommende omhandlede det ho- Brev indd 5 5/31/2013 8:37:09 AM

6 vedsagligt chat og C2IS. Her gjorde vi blandt andet nogle erfaringer i udveksling af information på tværs af forskellige nationers C2IS. Der var også fra NATOs side et ønske om at teste de deltagende enheders Cyber Defence, altså hvor sårbare vores systemer var mod indtrængning, såvel udefra som via såkaldt Malicious Insider, hvor eksempelvis en virus spredes fra en kendt afsender inde i systemet. Et interessant område, som der næppe kommer mindre fokus på i de kommende år. Som noget nyt ville man denne gang også teste inden for Comprehensive Approach. I denne sammenhæng prøves der en række tests af, hvorledes CIS understøtter kommunikationen mellem NATO enheder og såkaldte Non-traditional partners. Det vil sige samarbejdspartnere, der ligger uden for de normale sikkerhedsvalideringer. Det kunne være lokalt politi, ministerier, nongovernmental organisations (NGO) m.m. Gode erfaringer rigere Øvelsen har, på trods af en forholdsvis begrænset deltagelse, været særdeles værdifuld for os. Det er sjældent de helt store komplikationer, når vi som eneste service leverandør opretter faciliteter i og omkring Hærens Kampskole i Oksbøl. Det bliver hurtigt mere udfordrende, når informationer skal udveksles på tværs af forskellige platforme og versioner. Samtidig har NATO CIS en kompleks struktur, hvor det ikke altid gælder om at kunne gennemskue organisationen, men i højere grad et spørgsmål om at vide lige præcis hvilken person, der er subject matter expert inden for et givent område. Vi er taget hjem fra øvelsen mange erfaringer rigere og det vil være vores helt klare anbefaling, at Telegrafregimentet også deltager, når STEADFAST COBALT 2014 gennemføres i Litauen. Målt på resultater var det en meget god øvelse. Vi fik meget med os hjem. Gode og værdifulde erfaringer, selv om vi ikke havde så mange deltagere. 6 Brev indd 6 5/31/2013 8:37:09 AM

7 Brandvæsnets forsyningsbil fotograferet i Tyskland. Se her er der virkelig sparet, mon ikke den også passer ind i en elevator, på den måde kan den komme til sin ret. Hvor er det sjovt - eller er det? Af Leon Lindholm, Nyhedsredaktionen. Hej til alle jer derude. Her er vi på vej mod sommer. Den danske sommer, som betyder, at den ene vejrprofet efter den anden står og overtolker på det, de kan se på deres skærme og instrumenter - her og nu. Alligevel overbyder eller faldbyder de hinanden på DR1 og TV2 i en uendelighed. Ser vi varmen komme, bliver det tolket bedre og bedre - indtil det viser sig, ikke at holde 7 stik, men så er vi jo ved næste uges dage, og så tolker DE lidt på, hvordan de dage bliver. På samme måde, som vi så i vinter, hvor storme og nedbør blev lovet med rund hånd hver dag. Min oplevelse er, at de sparer ved at se ved hinandens vejrudsigt og en sjælden gang ud af vinduet. Det eneste, der altid passer i vejrudsigten er, hvordan vejret har været. Den gamle general Som den gode general og forsvarschef Jesper Helsø engang sagde i Fredericia Idrætshal til alle regimentets ansatte: Der er arbejde til alle. I skal bare huske, at der kun er en ting, der altid er helt sikkert og fast - og det er, at der er forandringer på vej. Det har vi set lige siden den dag for snart 10 år siden. Forsvaret skal spare - vi skal selv spare. Skruerne bliver drejet om tommelfingrene gang på gang. Der bliver færre ressourcer og en stadig strammere økonomi. Telegrafregimentet har været igennem vridemaskinen i Siden har vi fået opbygget en helt ny og stram organisation, men vi ser stadig, at der er steder, hvor der skal skæres ned eller prioriteres på en anden måde, og ved Telegrafregimentet har vi altid loyalt sagt: Javel, og har gjort, som man har bedt os om. Nu er vi ved at være på plads, og der er skåret helt ind til benet. Nu venter vi alle på, at forliget skal implementeres, og alle får at vide, hvad de skal lave, og hvad deres fremtid er for de næste år frem til et nyt forlig. Det gøres så hurtigt som det nu kan og de mange grupper med deres opgaver forventes at slutte dette arbejde i efteråret - så kan vi komme helt på plads. Flyt på Ryes Seneste tiltag, som vi er i gang med herhjemme, er at lave planer for at flytte soldater og aktiviteter fra Bülows til Ryes Kaserne og vel Brev indd 7 5/31/2013 8:37:10 AM

8 at mærke alle aktiviteter og alt personel, for, som der står i det nye forsvarsforlig, så er der nævnt direkte i forligsteksten, at personellet og aktiviteterne på Bülows skal flyttes til Ryes Kaserne, og på samme vis skal Sergentskolen i Sønderborg med alle dets aktiviteter flyttes til Varde. Så dette skal ske, ellers er det forligsbrud. Selve udflytningen til Ryes kaserne Lige nu er et større planlægningsarbejde og en behovsanalyse i gang for flytningen af alt på Bülows Kaserne og egentlig udflytning til Ryes Kaserne, der vil ske af flere omgange,forventelig med start i medio Fiin arbejde Så jo, der sker meget herhjemme, og senest skal hele Forsvarets Interne Informations Netværk (FIIN) lægges om til Sharepoint Det betyder, at vi har haft nogle på kursus i fire dage for at lære det nye system at kende. Det tager lang tid at komme ind i og mulighederne er enorme - og her mener jeg virkelig enorme. Af de fire dage gik der to og en halv dag med bare at lære det grundlæggende at kende og så finde et layout, som regimentet vil/skal bruge igennem hele strukturen. Fint nok, men alt for meget tid er gået med at vælge, hvordan gør vi, og hvordan synes vi layoutet skal være for at oplyse bedst muligt? Forsvaret burde have valgt at lave et sæt skabeloner, der var gennemgående, og kun med et begrænset valg i layout for at få hele sitet ensartet, så alle brugere vil møde ensartet layout ved alle regimenter og underafdelinger, når man skal vidensdele eller søge informationer. Der er en designmanual, og den skal følges, men det her kan give unødig meget tidsspilde i søgning på det interne netværk FIIN, for ingen regimenter har deres informationer på samme sted, så er det i hvert fgald et tilfælde. Man kan ikke forestille sig et Føtex, hvor alle butikker har hver deres layout og hver deres design på bæreposerne. Det må kunne gøres bedre, men indtil videre fortsætter Telegrafregimentet efter det layout, vi nu har vedtaget, og her må ansatte så hente deres informationer. Vi er nu i gang med at indfase SPS 2010 som den nye platform, og det tager lang tid, men vi fortsætter. Det forlyder, at det hidtige SPS 2003 lukker for redigering fra den 1. juni. Herfra er det SPS Brev indd 8 5/31/2013 8:37:10 AM

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær Succesfuld Problem management 2. December 2015 Laurine Halkjær 1 TDC s IT organisation Sidst opdateret 1. dec 2015 NB. TDC Servicedesk er organiseret i Channels divisionen for at være tæt på forretningen.

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Træning, træning og atter træning. Først cheferne så med brigadestabene. Først i Baltikum

Træning, træning og atter træning. Først cheferne så med brigadestabene. Først i Baltikum Af major Ole Lehmann Nielsen, G9/Stab 1. Brigade Træning, træning og atter træning. I dagene 12. 14. november gennemførte staben ved 1. Brigade træning i opgaveanalyse, planprocedure samt udarbejdelse

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Samlet på Axeltorvet i Fredericia til den 21. fødselsdag - eller var det til den første? Mens vi venter.. på det bedste. Om få dage besøger jeg ISAF hold 14, et besøg, som jeg ser meget frem til. Vi ses.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne Region Nordjylland samlet ca. 0 når forsvarsforliget er gennemført - For Frederikshavn gælder, at der på den ene side kommer nye arbejdspladser, idet staben til 3. Eskadre og Søværnets Søopmåling, som

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

FEEDBACK GENTÆNKT - MESTRER DU KUNSTEN AT GIVE OG MODTAGE FEEDBACK? Anders Trillingsgaard IDA Ledelse der styrker 7. Dec 2017

FEEDBACK GENTÆNKT - MESTRER DU KUNSTEN AT GIVE OG MODTAGE FEEDBACK? Anders Trillingsgaard IDA Ledelse der styrker 7. Dec 2017 FEEDBACK GENTÆNKT - MESTRER DU KUNSTEN AT GIVE OG MODTAGE FEEDBACK? Anders Trillingsgaard IDA Ledelse der styrker 7. Dec 2017 Before you tell me how to do it better, before you lay out your big plans for

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Vi planlægger for fremtiden Af regiments- og skolechef, oberst Ib Bager. Kære Soldater. Så nåede vi nu allerede 2/3 hen i det nuværende forlig. Det har været noget af en bøvlet omgang og selv om der er

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Sådan laver du et godt Pitch

Sådan laver du et godt Pitch Dansk HG AAJ september 2015 Sådan laver du et godt Pitch Definition (wikipedia): Et pitch er en ultrakort præsentation, med det formål at "sælge" en idé, et koncept eller lignende, typisk en forretningsidé

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Dansk Change Management Konference

Dansk Change Management Konference Dansk Change Management Konference 6. april 2017 Side 1 Hvem er vi? Vi tror At god og dygtig ledelse gør hele forskellen Lone Thornberg Direktør, Cand.psych.aut. Karsten Søderberg Administrerende direktør,

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Ledelsens Dag, 28.10.2008

Ledelsens Dag, 28.10.2008 Ledelsens Dag, 28.10.2008 Talent er Hvad venter os? Hvordan fanges talenterne? Ledelse og udvikling af talenter Quick (and not so quick) wins. Debat og det der mangler Google: 148.000.000 hits på talent

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Af regimentschef og garnisonskommandant oberst Susanne Bach Bager. Synlige forandringer Forligsstatus Transformationen af hæren er blevet iværksat, men desværre er de værnsfælles projekter endnu ikke omfattet.

Læs mere

Nordic Study Abroad Conference

Nordic Study Abroad Conference Nordic Study Abroad Conference En introduktion og beskrivelse Hvem er vi? + En non-profit organisation Nordic Study Abroad Conference (NSAC) er et non-profit studenternetværk, som sigter efter at hjælpe

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København 1 Herle Mo Madsen, HerleMo.Madsen@grontmij.dk IDAmiljø 25.10.2013 Agenda 2 Nye problemstillinger WSUD

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Telegrafregimentets Nyhedsbrev. Af major Torben Nygaard, Uddannelsesafdelingen, Uddannelsessektionen, Telegrafregimentet.

Telegrafregimentets Nyhedsbrev. Af major Torben Nygaard, Uddannelsesafdelingen, Uddannelsessektionen, Telegrafregimentet. Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter 01 Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nr. 1 februar 2016 13. årgang Telegrafregimentet er på FACEBOOK. Mød os på: https://www.facebook.com/ telegrafregimentet

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Er du som leder god nok til intern kommunikation?

Er du som leder god nok til intern kommunikation? 4. november 2010 Er du som leder god nok til intern kommunikation? Aalborg Universitet Vejleder Karsten Niss HA 3. semester Organisatorisk projekt Anslag: 14.911 Marie-Louise Skjoldborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system.

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system. ABOBO = Pakker located, we can also see it inside our system. KOMDIS NYT Når pakkerne ankommer i lokalet, så bliver de ankomstscannet så vi kan følge i systemet hvilke pakker, der er modtaget i hvilke

Læs mere

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Færre omkostninger. flere muligheder Invitation til Enterprise Briefing & Vision 2009 Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Hvilken

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

FRA KURSIST TIL ELEV. Fra sprogcenter til SOSU-uddannelse

FRA KURSIST TIL ELEV. Fra sprogcenter til SOSU-uddannelse FRA KURSIST TIL ELEV Fra sprogcenter til SOSU-uddannelse PROBLEMFORMULERING I hvilken grad har lørner efter bestået PD2: - de nødvendige og tilstrækkelige sproglige og kommunikative kompetencer og strategier

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE S 2 Salgs trakten Fra: En lineær proces, med relativ stor kontrol over information. Eksponering er den primære driver i markedsføring. 3 Demokratisering af information Baggrunden

Læs mere

Det handler om formål. af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012

Det handler om formål. af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012 Det handler om formål af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012 1 En global service-forretning med mere end 100 års historie Gruppe-omsætning: DKK >75 milliarder Antal medarbejdere: > 500,000

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

SocialSemantics. Facebook-konkurrencer

SocialSemantics. Facebook-konkurrencer SocialSemantics Facebook-konkurrencer Agenda : Forstå at bruge det her og omsæt det til noget, der spredes på brugernes præmisser - vi er på udebane som virksomheder Hvad vil/kan virksomhederne på facebook?

Læs mere

Spørgsmål/svar (anonymiseret) Questions/answers (anonymised)

Spørgsmål/svar (anonymiseret) Questions/answers (anonymised) /svar (anonymiseret) s/answers (anonymised) received answered Answer 1 30/11/15 [ ] I am sending this mail on behalf of [ ], a [ ] company of the information technology sector. We have received a notification

Læs mere

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. offentligt udbud af rammeaftale på levering af en-da/da-en oversættelsesarbejde til Aarhus Universitet Aarhus Universitet Indkøbskontoret Fuglesangs

Læs mere

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Flyvertaktisk Kommando Ledelsessekretariatet Herningvej 30 7490 Karup Produceret i 2013 Formål Denne folder informerer om Flyvevåbnets mission, vision og værdier.

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere