Ledelsesberetning for 1. halvår 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning for 1. halvår 2007"

Transkript

1 Årsrapport for 2008

2

3 Årsrapport 2008

4

5 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet godkendt regnskabet for 1. halvår 2007, hvilket herved fremlægges. Nettoresultatet udgør t. kr. i årets første 6 måneder, hvilket svarer til et afkast på 0,75 % inklusive dividende. Afkastet anses for tilfredsstillende set i lyset af foreningens investeringsstrategi, Indhold: der som det fremgår nedenfor er langsigtet. Foreningens investeringer er som bekendt baseret på rådgivning fra direktør Ole Nielsen, Nielsen Capital Management Foreningsoplysninger...4 Fondsmæglerselskab A/S. Bestyrelsen kan tilslutte sig den i rapporten beskrevne investeringsfilosofi strategi, der således stemmer overens med foreningens profil. Bestyrelsen Ledelsesberetning...5 udtrykker ikke specifikke forventninger til udviklingen i aktiemarkederne, men Generelt Udbytte- har der i flere nøgletal...12 år kunnet konstateres en meget positiv stemning på de internationale aktiemarkeder, Bestyrelse som har Direktion...13 skabt basis for generelt stigende aktiekurser, men denne generelle markedsopinion forventes at blive mere forsigtig afventende. Risikobilledet synes således at have ændret sig, dette Påtegninger Af investeringsfilosofien Ledelsespåtegning...14 fremgår, at det er foreningens økonomiske målsætning at maksimere den langsigtede Revisionspåtegning...15 egenkapitalforrentning pr. år under hensyntagen til lav risiko for permanent tab af kapital. Udviklingen i aktiemarkederne, renten valutakurserne udgør hver især en risiko for, at denne økonomiske målsætning ikke fuldt ud opnås. Bestyrelsen udtrykker ingen forventninger til udviklingen Årsregnskab af de økonomiske konjunkturer eller markederne, har således bevidst valgt ikke at lade sådanne Anvendt elementer regnskabspraksis...16 indgå i investeringsfilosofien. Der investeres i selskaber, der efter en konkret bedømmelse Resultatopgørelse...20 anses som værende undervurderede, hvilket efter bestyrelsens rådgiverens opfattelse anses som værende det bedste langsigtede værn mod nævnte risici. Balance...21 I den medfølgende Noter...22 rapport fra foreningens investeringsrådgiver gives en nærmere information om foreningens Specifikation udvikling, investeringsfilosofi af værdipapirbeholdning...24 strategi. Fondsbørsmeddelelser...26 Begivenheder Finanskalender...26 i 1. halvår Aktiemarkederne har i 1. halvår oplevet en fremgang, kun afbrudt af februar måneds nervøse generelt stigende aktiekurser, Foreningens at denne ordinære generelle generalforsamling markedsopinion forventedes at blive mere forsigtig afventende. Dette er afholdes stadig bestyrelsens den 23. april opfattelse kl Risikobilledet synes ændret, dette på Skjalm Hvide Hotel i Jørlunde, Slangerup. 3

6 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Investeringsforeningen Nielsen Global Value c/o BI Management A/S Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sundkrsgade Nielsen Global 7Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet godkendt regnskabet for 1. halvår Postboks 2007, 2672 hvilket herved fremlægges København Ø Nettoresultatet udgør t. kr. i årets første 6 måneder, hvilket svarer til et afkast på 0,75 % inklusive dividende. Afkastet anses for tilfredsstillende set i lyset af foreningens investeringsstrategi, der som det fremgår CVR nedenfor nr. 26 er 58 langsigtet Fondskode: DK Foreningens investeringer er som bekendt baseret på rådgivning fra direktør Ole Nielsen, Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S. Bestyrelsen kan tilslutte sig den i rapporten beskrevne investeringsfilosofi strategi, Bestyrelse: der således stemmer overens med foreningens profil. Bestyrelsen udtrykker ikke specifikke Kim Håkonsson, forventninger formand til udviklingen i aktiemarkederne, men henviser til foreningens investeringsfilosofi, Claus Terp Jensen, der er næstformand beskrevet i investeringsrådgiverens beretning. Generelt har der i flere år kunnet konstateres Peter Pilsborg en meget positiv stemning på de internationale aktiemarkeder, som har skabt basis for generelt stigende aktiekurser, men denne generelle markedsopinion forventes at blive mere forsigtig afventende. Risikobilledet synes således at have ændret sig, dette kan medføre Investeringsforvaltningsselskab: en mere uensartet tendens på aktiemarkederne. BI Management A/S Af investeringsfilosofien fremgår, at det er foreningens økonomiske målsætning at maksimere den langsigtede egenkapitalforrentning pr. år under hensyntagen til lav risiko for permanent tab af kapital. Udviklingen i aktiemarkederne, renten valutakurserne udgør hver især en risiko for, at Investeringsrådgiver denne økonomiske målsætning ikke fuldt ud opnås. Bestyrelsen udtrykker ingen forventninger til Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S udviklingen af de økonomiske konjunkturer eller markederne, har således bevidst valgt ikke at Østergade 20, 1 th lade sådanne elementer indgå i investeringsfilosofien. Der investeres i selskaber, der efter en konkret bedømmelse anses som værende 3600 undervurderede, Frederikssund hvilket efter bestyrelsens rådgiverens opfattelse anses som værende det bedste langsigtede værn mod nævnte risici. I den medfølgende rapport fra foreningens investeringsrådgiver gives en nærmere information om foreningens udvikling, investeringsfilosofi Revision: strategi. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Begivenheder i 1. halvår Depotselskab: Aktiemarkederne har i 1. halvår oplevet Ringkjøbing en fremgang, Landbobank kun afbrudt A/S af februar måneds nervøse generelt stigende aktiekurser, at denne generelle markedsopinion forventedes at blive mere forsigtig afventende. Dette er stadig bestyrelsens opfattelse. Risikobilledet synes ændret, dette Foreningsoplysninger 4

7 Ledelsesberetning for 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet godkendt årsrapporten for 2008, hvilket herved fremlægges. Nettoresultatet udgør -182,3 mio. kr., hvilket svarer til et afkast på -23,57 % inklusive dividende. Bestyrelsen Afkastet anses for Investeringsforeningen for utilfredsstillende, men Nielsen skal Global ses i lyset Value af foreningens har på et bestyrelsesmøde investeringsstrategi, i dag behandlet der som det godkendt fremgår regnskabet nedenfor er for langsigtet. 1. halvår 2007, hvilket herved fremlægges. Nettoresultatet Foreningens udgør investeringer t. er kr. som i årets bekendt første baseret 6 måneder, på rådgivning hvilket svarer fra direktør til et afkast Ole Nielsen, på 0,75 % inklusive Nielsen Capital dividende. Management Afkastet Fondsmæglerselskab anses for tilfredsstillende A/S. Bestyrelsen set har i fastlagt lyset den af i rapporten foreningens investeringsstrategi, beskrevne investeringsfilosofi der som det fremgår strategi, nedenfor der således er langsigtet. stemmer overens med foreningens profil. Foreningens henviser til investeringer foreningens er investeringsfilosofi, som bekendt baseret der på er beskrevet rådgivning i beretningen. fra direktør Ole Nielsen, Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S. Bestyrelsen kan tilslutte sig den i rapporten beskrevne Af investeringsfilosofien fremgår, strategi, det er der foreningens således stemmer økonomiske overens målsætning med foreningens at maksimere profil. Bestyrelsen den langsigtede udtrykker egenkapitalforrentning ikke specifikke forventninger pr. år under hensyntagen til udviklingen til lav i risiko aktiemarkederne, for permanent men henviser tab af til kapital. foreningens Udviklingen investeringsfilosofi, i aktiemarkederne, er renten beskrevet valutakurserne i investeringsrådgiverens udgør hver især beretning. en Generelt risiko for, har at der denne i flere økonomiske år kunnet målsætning konstateres ikke en fuldt meget ud positiv opnås. Bestyrelsen stemning på udtrykker de internationale ingen aktiemarkeder, forventninger som til udviklingen har skabt af basis de økonomiske for generelt konjunkturer stigende aktiekurser, eller markederne, men denne har således generelle markedsopinion bevidst valgt ikke forventes at lade at sådanne blive mere elementer forsigtig indgå afventende. i investeringsfilosofien. Risikobilledet Der synes investeres således i at have selskaber, ændret sig, der efter dette en kan konkret medføre bedømmelse en mere uensartet anses som tendens værende på undervurderede, aktiemarkederne. hvilket efter bestyrelsens rådgiverens opfattelse anses som værende det bedste langsigtede værn mod Af nævnte investeringsfilosofien risici. fremgår, at det er foreningens økonomiske målsætning at maksimere den langsigtede egenkapitalforrentning pr. år under hensyntagen til lav risiko for permanent tab af kapital. I den Udviklingen medfølgende i rapport aktiemarkederne, fra foreningens renten investeringsrådgiver valutakurserne gives udgør en hver nærmere især en information risiko for, at denne om foreningens økonomiske udvikling, målsætning investeringsfilosofi ikke fuldt ud opnås. strategi. Bestyrelsen udtrykker ingen forventninger til udviklingen af de økonomiske konjunkturer eller markederne, har således bevidst valgt ikke at lade sådanne elementer indgå i investeringsfilosofien. Der investeres i selskaber, der efter en konkret Begivenheder bedømmelse i regnskabsåret anses som værende undervurderede, hvilket efter bestyrelsens rådgiverens opfattelse Året 2008 anses går som hen værende i historien det som bedste et af langsigtede de værste værn aktieår mod nensinde. nævnte risici. Aktiemarkederne måtte registrere en tilbagegang i værdien på 37,75% målt ved MSCI World Index. I den medfølgende rapport fra foreningens investeringsrådgiver gives en nærmere information om foreningens Vi befinder udvikling, os nu i en investeringsfilosofi dyb finansiel krise såvel strategi. i Danmark som i udlandet. Denne finansielle krise er forårsaget af manglende tillid til låntagere fra långivere. Den finansielle krise medfører en meget kraftig meget hurtig afkøling af økonomien, som vi begynder at se virkningerne af i form af faldende vækst i den samlede produktion stigende ledighedsrate. Samtidig ses Begivenheder en markant nedbringelse i 1. halvår af gæld i mange dele af samfundet. Aktiemarkederne har i 1. halvår oplevet en fremgang, kun afbrudt af februar måneds nervøse negative Der er kursudsving. fra balancedagen Som omtalt frem til i årsrapporten i dag ikke indtrådt for 2006 forhold, har som der generelt påvirker i vurderingen flere år kunnet af konstateres årsregnskabet. en meget positiv stemning på de internationale aktiemarkeder, som har skabt basis for generelt stigende aktiekurser, at denne generelle markedsopinion forventedes at blive mere forsigtig afventende. Dette er stadig bestyrelsens opfattelse. Risikobilledet synes ændret, dette Bestyrelsen 5

8 Kære Investorer Partnere Indre værdi pr. investeringsbevis faldt i 2008 med 23,57 % inkl. reinvestering af dividende. Afkastet for de generelle Ledelsesberetning aktiemarkeder målt ved for MSCI 1. halvår World Index 2007 udgjorde i ,75 %. Resultatet for 2008 er skuffende har bragt vores økonomiske mål, den langsigtede gennemsnitlige egenkapitalforrentning pr. år, væsentligt ned. Bestyrelsen Fra foreningens Investeringsforeningen etablering i juli 2002 Nielsen til ultimo Global 2008 ligger Value vores har forrentning på et bestyrelsesmøde af egenkapitalen i dag behandlet på 5,68 % godkendt pro anno regnskabet mod et pro for anno 1. halvår afkast for 2007, MSCI hvilket World herved Index fremlægges. i samme periode på -2,23 %. Dette er ikke, hvad jeg havde forventet, jeg er derfor ikke tilfreds med performance i Nettoresultatet foreningen. Men udgør den generelle t. kr. udvikling i årets første på aktiemarkederne 6 måneder, hvilket har så svarer udviklet til afkast sig langt på mere 0,75 % inklusive negativt dividende. forventet. Afkastet anses for tilfredsstillende set i lyset af foreningens investeringsstrategi, der som det fremgår nedenfor er langsigtet. Vi har ikke før i foreningens historie oplevet en sådan børsmæssig værditilbagegang, hvor Foreningens selv undervurderede investeringer selskaber er som har bekendt været baseret udsat for på et rådgivning så voldsomt fra salgspres. direktør Ole Med Nielsen, lovens Nielsen krav Capital om minimum Management 80 % Fondsmæglerselskab investering i aktier, har A/S. vi været Bestyrelsen modvillige kan gidsler tilslutte i en sig markedsderoute, den i rapporten beskrevne som ikke investeringsfilosofi er set ligedan i de sidste strategi, 34 år. der således stemmer overens med foreningens profil. Det er naturligvis svært at udvise positiv kursudvikling af en portefølje i et år, hvor aktiemarkederne falder 38%. Og selvom afkastet for foreningen i 2008 har været bedre end Generelt de generelle har der aktiemarkeder i flere år kunnet målt ved konstateres MSCI, kan en dette meget kun positiv have en stemning akademisk på interesse. de internationale Man aktiemarkeder, kan overhovedet som intet har købe skabt for basis denne for outperformance. generelt stigende Vi har aktiekurser, lidt økonomisk men tab denne det generelle gør markedsopinion ondt. Jeg fokuserer forventes på at at skabe blive absolut mere forsigtig værdi. Det afventende. har været målet Risikobilledet hidtil, det synes vil således fortsat at have være ændret målet sig, både dette herfra kan medføre fra tidligere en mere højere uensartet niveauer. tendens på aktiemarkederne. Af Den investeringsfilosofien accelererende finanskrise fremgår, at den det høje er hastighed, foreningens hvormed økonomiske den økonomiske målsætning afmatning at maksimere finder den langsigtede sted, har udhulet egenkapitalforrentning net af den forretningsmæssige pr. år under hensyntagen værdi i en til lang lav række risiko af for aktiemarkedernes permanent tab af kapital. selskaber, Udviklingen herunder i aktiemarkederne, så nle af vores renten selskaber. valutakurserne Nle har udgør reelt sat hver en især stor en del risiko af deres for, at denne forretningsværdi økonomiske målsætning til, som vi ikke får fuldt igen, ud opnås. permanent Bestyrelsen tab af udtrykker kapital har ingen for disse forventninger været til udviklingen realitet. Andre af de er økonomiske faldet i takt konjunkturer med markedet eller markederne, er fortsat undervurderede, har således hvor bevidst enkelte valgt endda ikke at lade står sådanne konkurrencemæssigt elementer indgå økonomisk i investeringsfilosofien. meget stærkere Der end investeres tidligere. i selskaber, der efter en konkret bedømmelse anses som værende undervurderede, hvilket efter bestyrelsens rådgiverens opfattelse De senere anses års som forsøg værende på at skubbe det bedste kapitalen langsigtede over i selskaber, værn mod som nævnte i forvejen risici. var undervurderede, i en øget kontantbeholdning, har været fint. Det har beskyttet os for yderligere tab. Alligevel I den har medfølgende der været områder, rapport hvorpå fra foreningens jeg operationelt investeringsrådgiver ikke er tilfreds. gives Såsom en nærmere selskaber, information foreningen om foreningens stædigt har udvikling, holdt fast investeringsfilosofi i, til trods for dens strategi. negative holdning til enden på bobleøkonomien. Stædighed er en god egenskab som langsigtet investor i undervurderede selskaber. Men stædighed kræver konstant opfølgning for at tilsikre, at man ikke ser sig blind på tidligere Begivenheder trufne beslutninger i 1. halvår analyser. Aktiemarkederne Her er nle eksempler, har i 1. halvår hvor jeg oplevet har siddet en fremgang, på hænderne: kun afbrudt af februar måneds nervøse konstateres DEPFA en meget Bank positiv låner ud stemning til offentlige på de institutioner internationale aktiemarkeder, selskaber. Tilbage som i 2003 har skabt investerede basis for generelt stigende vi i DEPFA aktiekurser, til en pris på at 5 denne gange generelle indtjeningen markedsopinion i et selskab, der forventedes siden 1990 at blive har haft mere forsigtig en afventende. god forretningsmodel Dette er stadig bestyrelsens en høj forrentning opfattelse. af Risikobilledet sin egenkapital. synes Det ændret, var en god dette kan medføre investering en mere uensartet i en årrække tendens bibragte på aktiemarkederne. den os et ekstraordinært afkast. DEPFA Bank blev overtaget i sommeren 2007 mod betaling i form af kontanter aktier i Hypo Real Estate, som forblev i foreningen. I november 2007 udtalte ledelsen sig positivt om ikke at have eksponering til sub-prime sektoren i USA. Allerede i januar 2008 åbenbaredes det, at der alligevel var eksponering mod dette dødens aktiv. Lige siden har det været Der er fra negative balancedagen nyheder frem oven til på i hinanden, dag ikke indtrådt indtil kreditmarkederne forhold, som påvirker frøs til vurderingen Hypo måtte af ty til hjælp fra den tyske stat. Undervejs efterfølgende føres diskussionen om, hvorvidt ledelsen er troværdig eller om det er en hændelig fejltagelse. Hvorom alting er, så er det sådan set ligegyldigt om ledelsen er utroværdig eller ikke har føling med, hvad der foregår i deres organisation. En dag vil katastrofen ske. Og det skete i

9 Da DEPFA blev overtaget af Hypo ændrede investeringen karakter. Vi havde investeret i en fornuftig forretningsmodel til en god pris. Nu var situationen en net anden. Alligevel besluttede Ledelsesberetning foreningen, at beholde for 1. vores halvår ejerskab 2007 i Hypo/DEPFA. Dels mente jeg, at prisen, som DEPFA blev overtaget til, var for lav dels ud fra et valueringssynspunkt for hele koncernen. Det var en fejl, det har kostet os. Bestyrelsen Vi for har Investeringsforeningen investeringer i de to franske Nielsen bilproducenter Global Value Renault har på et Peugeot. bestyrelsesmøde Renault er i en dag behandlet direkte godkendt investering, regnskabet hvor for vi oprindeligt 1. halvår 2007, kun betalte hvilket for herved deres fremlægges. aktiebeholdninger i Nissan Volvo næsten fik Renault-delen gratis. Peugeot er en indirekte investering via Nettoresultatet holdingselskabet udgør FFP, t. kr. så i årets købt første til en meget 6 måneder, stor discount. hvilket svarer Begge til selskabers et afkast ledelser på 0,75 % inklusive er dividende. meget dygtige. Afkastet Specielt anses Carlos for Ghosn tilfredsstillende i Renault er en set yderst i kompetent lyset af leder, foreningens der i investeringsstrategi, min optik har der de som rigtige det fremgår holdninger, nedenfor til det er at langsigtet. drive virksomhed. Foreningens Finanskrisen investeringer er den som meget bekendt kraftige baseret afmatning på rådgivning vil betyde fra færre direktør solgte Ole biler Nielsen, lavere Nielsen Capital Management priser, som tilsammen Fondsmæglerselskab med lovgivningsmæssig A/S. Bestyrelsen politisk kan tilslutte betinget sig træg den hastighed i rapporten beskrevne for investeringsfilosofi omkostningsreduktion, strategi, vil komme der således til at stemmer tære på egenkapitalen. overens med foreningens Yderligere har profil. kreditkrisen en stor negativ betydning for deres bankdatterselskaber, som er nødt til at have hjælp til finansiering. Selskabernes aktiekurser er faldet med henholdsvis 81% 74%. Generelt har der i flere år kunnet konstateres en meget positiv stemning på de internationale aktiemarkeder, Til trods for, som at det har altid skabt er let basis at se for tingene generelt klart stigende i bakspejlet, aktiekurser, at livet men skal denne leves generelle ved markedsopinion betragtning gennem forventes forruden, at blive er mere det pinligt forsigtig det gør afventende. økonomisk Risikobilledet ondt. synes således at have ændret sig, dette Der har i det sorte 2008 så været lyspunkter. Vi har haft en relativ høj likviditet. Vi har Af beholdt investeringsfilosofien vores investering fremgår, i Koelnische at det er foreningens Rück (der økonomiske er under overtagelse målsætning af at det maksimere Berkshire den langsigtede Hathaway-ejede egenkapitalforrentning General Re, derfor pr. år ikke under kursfølsom) hensyntagen til sidst lav men risiko så absolut for permanent ikke mindst tab af kapital. vores Udviklingen investering i i Fairfax aktiemarkederne, Financial Holdings renten har valutakurserne udviklet sig udgør ualmindeligt hver især positivt. en risiko Herom for, at denne senere. økonomiske målsætning ikke fuldt ud opnås. Bestyrelsen udtrykker ingen forventninger til udviklingen af de økonomiske konjunkturer eller markederne, har således bevidst valgt ikke at lade Porteføljen sådanne elementer består af 24 indgå selskaber, i investeringsfilosofien. hvor de 5 største positioner Der investeres tilsammen i selskaber, vejer 39,7% der efter de en konkret 10 største bedømmelse tilsammen anses vejer som 63,1%. værende Porteføljen undervurderede, relativt hvilket koncentreret, efter bestyrelsens hvilket ikke kommer rådgiverens til opfattelse ændre anses sig nævneværdigt som værende det fremover. bedste langsigtede værn mod nævnte risici. I den Fordeling medfølgende af formue rapport ultimo fra foreningens 2008 investeringsrådgiver gives en nærmere information om foreningens udvikling, investeringsfilosofi strategi. Region Branche Japan 33,4% Finansielle 49,7% Begivenheder Europa i 1. halvår Nordamerika 43,7% 22,9% Medie Velfærd 13,8% 9,9% Aktiemarkederne har i 1. halvår oplevet en fremgang, Industri kun afbrudt af februar 9,9% måneds nervøse negative kursudsving. Som omtalt i årsrapporten Forbrug for 2006 har der generelt 9,2% i flere år kunnet konstateres en meget positiv stemning på de internationale Ejendomme aktiemarkeder, som 3,9% har skabt basis for generelt stigende aktiekurser, at denne generelle Transport markedsopinion forventedes 3,6% at blive mere forsigtig afventende. Dette er stadig bestyrelsens opfattelse. Risikobilledet synes ændret, dette kan Finanskrisen medføre en mere uensartet tendens på aktiemarkederne. Verden står i dag i en makroøkonomisk svær situation fremkaldt af en finansiel krise, som ikke er set magen til de sidste mange år. Økonomi styres af psykoli. Når frie mennesker har tillid til fremtiden sættes ting i gang, herunder køb af huse forbrug af varer. Huspriserne stiger, menneskene ser friværdien stige, hvilket er yderligt tillidsskabende, forbruget øges. Når mennesker frygter fremtiden, slås de økonomiske bremser i forbruget falder. Huspriserne falder menneskene føler sig usikre på, hvad den økonomiske fremtid vil bringe. Sådan har vores del af verden, i højere højere grad resten af verden, udviklet sig i mange år. Hvis en optimisme de heraf afledte positive følger får lov at løbe for lang tid uden medfølgende balance i tingene, skabes økonomisk underskud, som senere skal betales tilbage. Hvis der ikke i tide rettes op på en sådan situation, vil den regning, der skal betales tilbage, blot blive større gøre mere ondt. 7

10 Det er sådan en situation vi nu er havnet i. Det er svært at pin-pointe præcis, hvad der var den initierende årsag. Om nle år mange bøger senere, vil vi være klere. En af årsagerne kunne være det forhold, Ledelsesberetning at mange mennesker i USA for fik 1. mulighed halvår for 2007 at låne penge til boliger, de ikke havde råd til. Der blev udstedt lån, hvor de første 12 til 24 måneders rente var kunstigt lavere for efter denne startperiode at blive meget højere. At låntager ikke kunne betale den højere rente betød ikke så meget, idet husets værdi ville være steget, yderligere lån kunne Bestyrelsen optages eller for huset Investeringsforeningen kunne sælges igen med Nielsen gevinst. Global Lyder Value det som har en på snebold, et bestyrelsesmøde der bliver trillet i dag behandlet ned ad en godkendt bakke regnskabet bliver større for 1. større? halvår 2007, På et tidspunkt hvilket herved behøver fremlægges. man ikke lægge kræfter i mere, så triller den selv. Lidt senere mister man kontrollen resten er historie, som man Nettoresultatet siger. udgør t. kr. i årets første 6 måneder, hvilket svarer til et afkast på 0,75 % inklusive dividende. Afkastet anses for tilfredsstillende set i lyset af foreningens investeringsstrategi, Alle disse lån var blevet der som bundtet det fremgår til store nedenfor værdipapirudstedelser er langsigtet. i form af obligationer, som blev solgt til både store små investorer, banker forsikringsselskaber. Hvad man i bevidstheden Foreningens opfattede investeringer som hårde aktiver som med bekendt lille risiko baseret ændrede på rådgivning hurtigt karakter fra direktør til ildelugtende Ole Nielsen, affald, Nielsen Capital man ikke Management kunne slippe Fondsmæglerselskab af med. Markederne A/S. for diverse Bestyrelsen fordringer kan tilslutte begyndte sig at ophøre den i med rapporten at beskrevne eksistere investeringsfilosofi normalt. Likviditeten forsvandt, strategi, der hvilket således forværrede stemmer situationen overens med yderligere. foreningens profil. Da Lehman Brothers, en stor amerikansk investeringsbank, gik ned uden intervention fra den amerikanske regerings side, startede finanskrisen reelt. Tilliden bankerne imellem forsvandt, Generelt har der i flere år kunnet konstateres en meget positiv stemning på de internationale det blev svært for hovedparten af bankerne at hente finansiering. Det har skabt en situation, aktiemarkeder, hvor likviditeten som i banksystemet har skabt basis ikke for flyder, generelt hvilket stigende kan sammenlignes aktiekurser, med men en denne rugby kamp, generelle markedsopinion hvor deltagerne forventes kæmper at på blive en bund mere af forsigtig klister. Effekten afventende. af dette tillidsbrud Risikobilledet betyder synes et stop således for at have udlån ændret fra bankerne sig, dette til samfundet, kan medføre hvilket en mere har uensartet kreeret den tendens økonomiske på aktiemarkederne. afmatning. Af Finansielle investeringsfilosofien selskaber fremgår, at det er foreningens økonomiske målsætning at maksimere den langsigtede Vi har 48,1% egenkapitalforrentning af den samlede formue pr. år placeret under hensyntagen i den finansielle til lav sektor, risiko som for permanent dermed udgør tab af kapital. den største Udviklingen sektormæssige i aktiemarkederne, eksponering. renten 6 forsikringsselskaber valutakurserne udgør 3 i Japan, hver især 2 i Nordamerika en risiko for, at denne 1 økonomiske i Europa. 3 målsætning banker 1 ikke i Danmark, fuldt ud 1 opnås. skandinavisk Bestyrelsen en udtrykker rest i Hypo. ingen Med forventninger 41,2% i til udviklingen finansielle af selskaber de økonomiske ultimo konjunkturer 2007 et år eller som markederne, 2008, hvor netop har de således finansielle bevidst selskaber valgt ikke er at lade blevet sådanne decimeret, elementer kan indgå sektorallokeringen i investeringsfilosofien. siges at være Der forkert. investeres Men i foreningen selskaber, der allokerer efter en konkret ikke aktiverne bedømmelse ud fra anses en som betragtning værende om, undervurderede, hvor meget der hvilket skal være efter i bestyrelsens den enkelte sektor rådgiverens eller opfattelse det enkelte anses land. som værende det bedste langsigtede værn mod nævnte risici. I den Det medfølgende er fokus rapport på investering fra foreningens i det enkelte investeringsrådgiver selskab, der efterfølgende gives en bestemmer nærmere information den samlede om foreningens allokering udvikling, til en sektor investeringsfilosofi eller region. Finansielle strategi. selskaber har nle gode karakteristika, som tiltrækker mig. Overskud er overskud, som kan stikkes i aktionærernes lommer. De skal ikke bruges på at vedligeholde et tungt kapitalapparat, for at holde sig konkurrencedygtig. Ved Begivenheder mindre volumen, i 1. halvår er det relativt nemt at indskrænke. Aktiemarkederne Der må naturligvis har i sættes 1. halvår større oplevet krav til en iagttagelsen fremgang, kun af ledelsens afbrudt af historiske februar måneds handlinger, nervøse idet negative resultaterne kursudsving. af økonomisk Som omtalt dårlige i ( årsrapporten - måske alene for egoistisk 2006 har betingede?) der generelt beslutninger, i flere år både kunnet i konstateres banker en forsikringsselskaber, meget positiv stemning først på kan de ses internationale langt senere. aktiemarkeder, som har skabt basis for generelt stigende aktiekurser, at denne generelle markedsopinion forventedes at blive mere forsigtig Forsikringsvirksomhed afventende. Dette er stadig bestyrelsens opfattelse. Risikobilledet synes ændret, dette kan Som medføre omtalt en mere i tidligere uensartet rapporter tendens på er aktiemarkederne. forsikringsvirksomhed lig investeringsvirksomhed. Ledelsen låner policetagerens kapital investerer både denne aktionærens egenkapital, hele afkastet tilfalder alene aktionæren. Et lille underskud på driften er den begrænsede omkostning for dette lån. Et overskud er ensbetydende med, at man får penge for lånet. Prem Watsa i Fairfax Financial Holdings har forfulgt den idé de sidste 24 år med overordentlig stor succes. Til trods for et stort eksternt pres har Prem hans ledelse haft personligt overskud til at fokusere forberede sig på den nuværende krise. De har gjort det, som kun meget få mennesker gør. De har positioneret sig 100% efter deres overbevisning. Warren Buffett har på et tidspunkt sagt, at det ikke gælder om at forudsige regn. Det gælder om at bygge en ark. 8

11 Prem hans team byggede en ark. Regnen kom i 2007 syndfloden indtraf i I dag står Fairfax uden den nuværende krises økonomiske skræmmer. Fairfax har haft positioner i såkaldte Credit Default Ledelsesberetning Swaps, hvilket er en slags for forsikring 1. halvår mod 2007 højere rente på lån til en virksomhed i forhold til statslån. Usikkerheden på lånemarkederne, som startede tilbage i efteråret 2007 t til i 2008, har medført en ekstraordinær stor realiseret urealiseret indtjening på disse CDS er, hvilket har forøget egenkapital pr. aktie for Fairfax betydeligt i Bestyrelsen perioden. for De har Investeringsforeningen ikke haft eksponering Nielsen til sub-prime, Global Value eller andre har på dubiøse et bestyrelsesmøde fordringer. Langt i dag behandlet størstedelen godkendt af deres regnskabet renteplaceringer for 1. halvår er foretaget 2007, i hvilket statsmarkedet. herved fremlægges. Og deres aktieinvesteringer har været beskyttet af put-optioner på S&P 500 det amerikanske aktieindeks. Nettoresultatet udgør t. kr. i årets første 6 måneder, hvilket svarer til et afkast på 0,75 % inklusive De har således dividende. stået uden Afkastet for en anses krise, for som formentlig tilfredsstillende kun finder set sted i lyset én gang af på foreningens mellem investeringsstrategi, år. Krisen der som er naturligvis det fremgår langt nedenfor fra ovre. er langsigtet. Makroøkonomisk kommer vi til at se en forværring i løbet af 2009 måske så ind i 2010, men Fairfax står økonomisk stærkt er Foreningens rustet til at investeringer forøge investeringer er som bekendt i aktier baseret virksomhedsobligationer på rådgivning fra direktør på et tidspunkt, Ole Nielsen, hvor Nielsen den Capital søde duft Management af undervaluering Fondsmæglerselskab breder sig. A/S. Bestyrelsen kan tilslutte sig den i rapporten beskrevne investeringsfilosofi strategi, der således stemmer overens med foreningens profil. Netop denne styrke er god at have i en periode, hvor meget overkapitalisering er taget ud af forsikringssektoren. De enorme tab på værdipapirer, som sektoren må bære, medfører disciplin, en vending i prissætningen af forsikringsprodukter vil sandsynligvis opstå. Der Generelt har der i flere år kunnet konstateres en meget positiv stemning på de internationale er endnu ikke håndfaste tegn på dette, men vendingen kan allerede være indtruffet her i januar. aktiemarkeder, Fairfax er klar som til de har næste skabt mange basis år for med generelt overskud stigende på driften, aktiekurser, gode investeringsresultater men denne generelle markedsopinion deraf god forøgelse forventes af egenkapital at blive mere pr. aktie. forsigtig afventende. Risikobilledet synes således at have ændret sig, dette Vi har haft Fairfax siden foreningens etablering har haft mulighed for at investere til en Af god investeringsfilosofien del under egenkapital. fremgår, Vi forventer, at det er at foreningens Fairfax vil økonomiske ligge i porteføljen målsætning i mange at maksimere år fremover den langsigtede måske for egenkapitalforrentning evigt! pr. år under hensyntagen til lav risiko for permanent tab af kapital. Udviklingen i aktiemarkederne, renten valutakurserne udgør hver især en risiko for, at denne For økonomiske en update på målsætning Kölnische ikke Rück, fuldt så forventer ud opnås. vi Bestyrelsen at få vores provenu udtrykker i slutningen forventninger af februar. til udviklingen Kommer domstolene af de økonomiske frem til, konjunkturer at overtagelseskursen eller markederne, var for lav, har får vi således den yderligere bevidst valgt betaling ikke at lade inklusive sådanne rente elementer i perioden indgå godtgjort i investeringsfilosofien. senere. En domsafsigelse Der investeres vil finde i selskaber, sted meget der senere efter en konkret måske bedømmelse først om et par anses år. som Jeg vender værende tilbage undervurderede, med nyheder, hvilket når de efter foreligger. bestyrelsens rådgiverens opfattelse anses som værende det bedste langsigtede værn mod nævnte risici. Vores japanske investeringer i non-life sektoren har ikke helt udviklet sig, som jeg kunne ønske. I den Da medfølgende vi investerede rapport i dem i fra 2002, foreningens var de undervurderede investeringsrådgiver overkapitaliserede. gives en nærmere Kursmæssigt information har om foreningens de været oppe, udvikling, men investeringsfilosofi ikke oppe på forretningsmæssig strategi. værdi. De er nu faldet igen er fortsat undervurderede overkapitaliserede. I mellemtiden har vi fået den forøgelse, der har været i deres egenkapital pr. aktie. Det er ikke net at skrive hjem om! Vi beholder dem idet de Begivenheder netop er undervurderede i 1. halvår overkapitaliserede. Kom næste bull-market overvejelserne vil gå på om ikke de skal ud på en lille discount til forretningsmæssig værdi. Vi er bedre tjent Aktiemarkederne med kvalitetsvirksomheder, har i 1. halvår hvor oplevet vores en afkast fremgang, fra undervaluering kun afbrudt af til februar undervaluering måneds afspejler nervøse negative en højere kursudsving. forøgelse af Som egenkapital omtalt i pr. årsrapporten aktie. for 2006 har der generelt i flere år kunnet generelt Bankvirksomhed stigende aktiekurser, at denne generelle markedsopinion forventedes at blive mere forsigtig Vi har været afventende. ejere af Dette Nordea er stadig siden bestyrelsens Nordea opfattelse. har fundamentalt Risikobilledet udviklet synes sig ændret, til at være dette kan en medføre stærk bank en mere med uensartet en stærk tendens disciplineret på aktiemarkederne. ledelse. Fokusering ligger på kreditkvalitet risici, men så på salg organisk ekspansion. Kursen på Nordea er kommet tilbage til 2002 niveau, men bankens forretningsmæssige værdi er langt højere i dag end i Stærke banker står konkurrencemæssigt endnu stærkere i dag end tidligere. Grundlæggende økonomi foreskriver, at prisernes bevægelse er et resultat af udviklingen i udbud efterspørgsel. Ofte har man tendens til at se på efterspørgselsudviklingen, som beskrivende faktor. I banksektoren såvel som i forsikringssektoren er udbuddet eller kapaciteten ofte den afgørende faktor. 9

12 Typisk er der en kronisk overkapacitet i banksektoren. Kan man ikke få et lån i den ene bank, kan man bare vende sig mod 5 andre bankfolk, der alle står med åbne arme, tungen ud af munden Ledelsesberetning er røde i kammen. Til trods for for ihærdige 1. halvår forsøg på 2007 det modsatte, er prisen hovedsagligt den afgørende faktor. Det har i dag for en stund ændret sig. Se blot på politikernes indførelse af Bankpakke II Bestyrelsen eller Samfundspakke for Investeringsforeningen I, som den burde Nielsen hedde. Kapaciteten Global Value er indskrænket har på bestyrelsesmøde næsten forsvundet, i dag behandlet hvilket har godkendt medført den regnskabet enorme for kreditkrise 1. halvår som 2007, samfundet hvilket herved befinder fremlægges. sig i. I dag står den bank stærkest, som har kapaciteten til at udlåne. Den økonomiske magt er skubbet fra kunden Nettoresultatet over på banken, udgør med stigende t. kr. priser i årets til følge. første 6 måneder, hvilket svarer til et afkast på 0,75 % inklusive dividende. Afkastet anses for tilfredsstillende set i lyset af foreningens investeringsstrategi, Den udviste disciplin der som de det foregående fremgår nedenfor år i form er af langsigtet. kreditkvaliteten i udlånsporteføljen for vores banker, vil vise sig i resultaterne for Vi kan i den periode naturligvis Foreningens forvente cyklisk investeringer betinget er stigende som bekendt hensættelser baseret med på rådgivning lavere bundlinjeresultater fra direktør Ole til Nielsen, følge. Det Nielsen er Capital karakteren Management af bankvirksomhed. Fondsmæglerselskab Men har disciplinen A/S. Bestyrelsen været til kan stede, tilslutte vil vores sig banker den i kæmpe rapporten beskrevne fremtidens investeringsfilosofi kampe ikke gårdsdagens strategi, kampe. der således De kan stemmer bruge ressourcerne overens med på nye foreningens profitable profil. forretninger i stedet for oprydning. Det vil efter en periode betyde en bevarelse af langsigtet høj egenkapitalforrentning. Generelt har der i flere år kunnet konstateres en meget positiv stemning på de internationale Anden virksomhed aktiemarkeder, Den resterende som del har af porteføljen skabt basis er med for 50,3% generelt fordelt stigende over 15 aktiekurser, selskaber, men der beskæftiger denne generelle sig markedsopinion med alt fra TV forventes produktion at blive vaskemaskiner mere forsigtig over transport afventende. til Risikobilledet velfærd. Vores synes selskaber således vil at have naturligvis ændret sig, mærke dette den kan økonomiske medføre en afmatning mere uensartet i form af tendens lavere på indtjening, aktiemarkederne. men det er der mere end rigeligt taget højde for i markedsværdien på dem. Af investeringsfilosofien fremgår, at det er foreningens økonomiske målsætning at maksimere den langsigtede Al investering egenkapitalforrentning indebærer en vis pr. form år under for risiko. hensyntagen Jeg forsøger til lav at risiko nedbringe for permanent den ved tab at af kapital. fokusere Udviklingen på prisen i for aktiemarkederne, selskabet, ledelsen renten af selskabet valutakurserne karakteren udgør af hver selskabet. især en Som risiko passiv for, at denne minoritetsinvestor økonomiske målsætning derved ikke outsider, fuldt kan ud en opnås. beslutning Bestyrelsen om investering udtrykker aldrig ingen foretages forventninger med til udviklingen 100% viden af de økonomiske indsigt. Megen konjunkturer information eller viden markederne, er vigtig har men således heller bevidst ikke mere: valgt ikke at lade sådanne elementer indgå i investeringsfilosofien. Der investeres i selskaber, der efter en konkret bedømmelse anses The som man værende who insists undervurderede, on seeing with hvilket perfect efter clearness bestyrelsens rådgiverens opfattelse anses som værende det before bedste he langsigtede decides, never værn decides mod nævnte risici. I den medfølgende rapport fra foreningens investeringsrådgiver Henri-Frèdèric gives Amiel en nærmere information om foreningens udvikling, investeringsfilosofi strategi. I årsrapporten for 2006 omtalte jeg, at idèstrømmen ikke flød så let mere, idet antallet af undervurderede selskaber ebbede ud. Jeg havde nedbragt antallet af selskaber i porteføljen, Begivenheder som havde nået i 1. forretningsmæssig halvår værdi. I mangel på investeringsidéer blev net af provenuet anbragt i eksisterende selskaber med stor sikkerhedsmargin net i likviditet til tider med Aktiemarkederne større muligheder. har What i 1. halvår a difference oplevet two en fremgang, years make. kun afbrudt af februar måneds nervøse konstateres Finanskrisen meget med afmatningen positiv stemning i økonomien på de internationale til følge har aktiemarkeder, medført, at vi i som dag har befinder skabt os basis i en for generelt situation, stigende hvor mange aktiekurser, selskaber at handles denne til generelle meget lave markedsopinion priser. Men så, forventedes situation, blive hvor mere forsigtig mange selskaber, afventende. med Dette relativ er stadig normal bestyrelsens gearingsgrad, opfattelse. har svært Risikobilledet ved at kunne synes refinansiere ændret, sig. dette kan Det medføre har vi en følt mere på egen uensartet krop. tendens Der skal på trædes aktiemarkederne. varsomt. Når det så er sagt, så er min optimisme stor. Den dybe lange økonomiske krise, som vi befinder os i, er en overordentlig stor opgave, som mange gode mennesker forsøger at løse. Den vil blive løst, normalitet vil igen indfinde sig. Målsætning. Det er vores økonomiske mål at maksimere den langsigtede gennemsnitlige egenkapitalforrentning pr. år under hensyntagen til lav risiko for permanent tab af kapital. Vi måler ikke foreningens økonomiske succes i størrelsen af foreningens formue. Vores fokus på værdiforøgelse over tid skal opfyldes ved investering i undervurderede velkapitaliserede selskaber hjemmehørende nationalt såvel som internationalt. 10

13 Vi forsøger at nå dette mål ved investering i både kvalitetsselskaber ordinære selskaber. Vi vil foretrække en portefølje med kvalitetsselskaber, idet disse selskaber på sigt øger deres forretningsmæssige Ledelsesberetning værdi betydeligt. Fælles for for alle 1. gælder, halvår at vi 2007 skal have en meget stor sikkerhedsmargin, før vi investerer. Det er således ikke nok for os, at et givent kvalitetsselskab handles til en relativ fair pris. Det betyder, at der går længere tid før vi sparker til bolden, men vil alt andet lige så betyde en lavere omsætningshastighed i foreningen. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet Har vi investeret godkendt med regnskabet en stor sikkerhedsmargin, for 1. halvår 2007, har hvilket intet herved imod, fremlægges. at markedsprisen falder yderligere, da vi kan addere til vores investering med større sikkerhedsmargin. Ultimativt Nettoresultatet vil vi blive begunstiget udgør af en t. kr. markedspris, i årets første som 6 reflekterer måneder, hvilket den forretningsmæssige svarer til afkast værdi. på 0,75 Vi % inklusive vil ikke bekymre dividende. os om Afkastet den kvartalsvise anses for eller tilfredsstillende årlige kursudvikling, set men i lyset fokusere af på, foreningens hvilke investeringsstrategi, handlinger i dag vil der maksimere som det fremgår langsigtet nedenfor værdi. er langsigtet. Foreningens Risici investeringer er som bekendt baseret på rådgivning fra direktør Ole Nielsen, Nielsen Capital Der er Management risiko ved at Fondsmæglerselskab investere i aktier. Der A/S. kan Bestyrelsen ske relativt kan store tilslutte udsving sig i nettoværdien den i rapporten af beskrevne foreningsandelene investeringsfilosofi bl.a. som følge strategi, af der selskabsspecifikke, således stemmer politiske, overens med markedsmæssige foreningens profil. generelle økonomiske forhold samt såkaldt event risiko (eksempelvis terrorangreb, krig eller naturkatastrofer). Generelt har der i flere år kunnet konstateres en meget positiv stemning på de internationale Foreningen anvender desuden betydelige ressourcer på at sikre den mest korrekte aktiemarkeder, prisfastsættelse som på har de aktier, skabt obligationer basis for generelt andre stigende instrumenter, aktiekurser, som indgår men denne i foreningens generelle markedsopinion porteføljer. De forventes store kursudsving at blive mere i 2008 forsigtig betød at afventende. denne indsats Risikobilledet blev forstærket synes med således øget at have overvågning, ændret sig, flere dette kontroller kan medføre indhentning mere uensartet af priser tendens fra flere på aktiemarkederne. leverandører. For yderligere beskrivelse af risici henvises til Nielsen Global Values prospekt. Af investeringsfilosofien fremgår, at det er foreningens økonomiske målsætning at maksimere den langsigtede De store kursudsving egenkapitalforrentning i 2008 samt pr. manglende år under likviditet hensyntagen på visse til dele lav risiko af værdipapirmarkederne for permanent tab af kapital. har betydet, Udviklingen at det for i aktiemarkederne, en række værdipapirers renten vedkommende valutakurserne har udgør været hver nødvendigt især en at risiko anvende for, at denne alternative økonomiske priskilder, målsætning idet senest ikke handlede fuldt ud opnås. børskurs Bestyrelsen ikke er vurderet udtrykker retvisende ingen forventninger i forhold til til udviklingen af i de markedet. økonomiske Foreningens konjunkturer investeringsforvaltningsselskab eller markederne, har således har derfor bevidst i disse valgt tilfælde ikke at lade anvendt sådanne priser elementer beregnet indgå ud fra i modeller. investeringsfilosofien. Der investeres i selskaber, der efter en konkret bedømmelse anses som værende undervurderede, hvilket efter bestyrelsens rådgiverens opfattelse Andre anses ting som værende det bedste langsigtede værn mod nævnte risici. Jeg ser frem til at møde jer på generalforsamlingen, som bliver holdt den 23. april 2008, I den kl. medfølgende på Skjalm rapport Hvide fra foreningens Hotel i Jørlunde investeringsrådgiver ved Slangerup. gives Størrelsen en nærmere af dividenden information om foreningens regnskabsåret udvikling, 2008 investeringsfilosofi ligger på 2,00 kroner strategi. pr. investeringsbevis, som går fra i kursen dagen efter generalforsamlingens afholdelse. For frie midler aktieindkomstbeskattes de 1,77 kr., hvor 0,23 kr. kapitalindkomstbeskattes. For selskaber er fordelingen 1,02 kr. som Begivenheder aktieindkomstbeskatning i 1. halvår 0,98 kr. som almindelig selskabsbeskatning. Aktiemarkederne Hvis I har spørgsmål har i 1. af halvår nen art oplevet eller, en hvis fremgang, der er ting kun i ovenstående, afbrudt af februar som er måneds uklare, nervøse I altid negative velkomne kursudsving. til at kontakte Som mig. omtalt i årsrapporten for 2006 har der generelt i flere år kunnet generelt stigende aktiekurser, at denne generelle markedsopinion forventedes at blive mere forsigtig Januar afventende. Dette er stadig bestyrelsens opfattelse. Risikobilledet synes ændret, dette Med venlig hilsen Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S Ole Nielsen 11

14 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Udbytte for 2008 samt specifikation For investeringsforeningen foreslås udbetalt udbytte svarende til det i ligningsloven 16C definerede minimumsbeløb. Bestyrelsen foreslår følgende udbyttesats i foreningen (i kr. pr. bevis) Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet godkendt regnskabet for 1. halvår 2007, hvilket herved fremlægges. Oversigten er tilpasset skattelovgivningen på området, hvorfor der af nedenstående fremgår Nettoresultatet en opdeling for udgør udbyttets beskatning t. kr. i årets afhængig første 6 af måneder, investortype. hvilket svarer til et afkast på 0,75 % inklusive dividende. Afkastet anses for tilfredsstillende set i lyset af foreningens investeringsstrategi, Pensionsbeskatning der som det fremgår Personer nedenfor er langsigtet. Selskaber 15% kapital- Foreningens investeringer er som bekendt baseret på rådgivning fra direktør Ole Nielsen, Nielsen Kr. afgift Afgiftsfri I alt indkomst indkomst Skattefri I alt komst indkomst I alt Capital Management Fondsmæglerselskab A/S. Bestyrelsen kan tilslutte sig den i rapporten beskrevne 2,00 2,00 investeringsfilosofi 0,00 2,00 1,77 strategi, der 0,23 således 0,00 stemmer 2,00 overens 1,02 med foreningens 0,98 2,00 profil. Generelt har der i flere år kunnet konstateres en meget positiv stemning på de internationale Hoved- aktiemarkeder, nøgletal som har skabt basis for generelt stigende aktiekurser, men denne generelle markedsopinion forventes at blive mere 2008 forsigtig afventende Risikobilledet 2006 synes 2005 således 2004 at Årets have nettoresultat ændret sig, (t.kr.) dette kan medføre en mere uensartet tendens på aktiemarkederne Medlemmernes formue ultimo (t.kr.) Cirkulerende Af investeringsfilosofien andele (stk.) fremgår, at det er foreningens økonomiske målsætning at maksimere den Indre langsigtede værdi egenkapitalforrentning pr. 126,16 år under hensyntagen 166,12 til lav 187,51 risiko for permanent 190,55 tab 152,64 af Udlodning kapital. (kr. Udviklingen pr. bevis) i aktiemarkederne, 2,00 renten valutakurserne 1,00 udgør 8,00 hver især en 7,00 risiko for, 4,25 at Omkostningsprocent denne økonomiske målsætning ikke fuldt 1,85 ud opnås. Bestyrelsen 1,85 udtrykker 1,85 ingen forventninger 1,85 1,85 til Årets udviklingen afkast (%) af de økonomiske konjunkturer -23,57 eller markederne, -7,57 har således 1,94 bevidst 28,10 valgt ikke 23,49 at Kursværdi lade sådanne af køb af elementer værdipapirer indgå (t.kr.) i investeringsfilosofien Der investeres i selskaber, der efter en Kursværdi konkret af bedømmelse salg af værdipapirer anses som (t.kr.) værende undervurderede, hvilket efter bestyrelsens rådgiverens Værdipapiromsætning, opfattelse anses som brutto værende (t.kr.) det bedste langsigtede værn mod nævnte risici Værdipapiromsætning, netto (t.kr.) Omsætningshastighed I den medfølgende rapport fra foreningens 0,10 investeringsrådgiver 0,22 gives 0,04 en nærmere information 0,13 om 0,06 ÅOP foreningens udvikling, investeringsfilosofi 2,25 strategi. 2, Sharpe Ratio -0, Begivenheder i 1. halvår Aktie Aktiemarkederne har i 1. halvår oplevet en fremgang, kun afbrudt af februar måneds nervøse generelt stigende aktiekurser, at denne generelle markedsopinion forventedes at blive mere forsigtig afventende. Dette er stadig bestyrelsens opfattelse. Risikobilledet synes ændret, dette Udbytte nøgletal Aktieind- Alm. selskabs- 12

15 Bestyrelse Direktion Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Om bestyrelsesmedlemmer samt direktion i investeringsforeningen er følgende ledelseshverv oplyst: Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet Bestyrelse: godkendt regnskabet for 1. halvår 2007, hvilket herved fremlægges. Nettoresultatet Kim Håkonsson, udgør formand t. kr. i årets første 6 måneder, hvilket svarer til et afkast på 0,75 % inklusive dividende. Afkastet anses for tilfredsstillende set i lyset af foreningens investeringsstrategi, Medlem af bestyrelsen der som for: det fremgår nedenfor er langsigtet. Core Advice A/S Foreningens investeringer er som bekendt baseret på rådgivning fra direktør Ole Nielsen, Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S. Bestyrelsen kan tilslutte sig den i rapporten beskrevne investeringsfilosofi strategi, der således stemmer overens med foreningens profil. Bestyrelsen Claus Terp udtrykker Jensen, næstformand ikke specifikke forventninger til udviklingen i aktiemarkederne, men Medlem af bestyrelsen for: Generelt har der i flere år kunnet konstateres en meget positiv stemning på de internationale House of IT A/S aktiemarkeder, som har skabt basis for generelt stigende aktiekurser, men denne generelle X - Large A/S markedsopinion forventes at blive mere forsigtig afventende. Risikobilledet synes således at Dansk Erhvervs kapital UIIF A/S have ændret sig, dette Direktør for: Af Dansk investeringsfilosofien Erhvervs kapital fremgår, UIIF A/S at det er foreningens økonomiske målsætning at maksimere den langsigtede CD Finans egenkapitalforrentning A/S pr. år under hensyntagen til lav risiko for permanent tab af kapital. Udviklingen i aktiemarkederne, renten valutakurserne udgør hver især en risiko for, at denne økonomiske målsætning ikke fuldt ud opnås. Bestyrelsen udtrykker ingen forventninger til udviklingen af de økonomiske konjunkturer eller markederne, har således bevidst valgt ikke at lade Peter sådanne Pilsborg elementer indgå i investeringsfilosofien. Der investeres i selskaber, der efter en konkret Ingen bedømmelse anses som værende undervurderede, hvilket efter bestyrelsens rådgiverens opfattelse anses som værende det bedste langsigtede værn mod nævnte risici. I den medfølgende rapport fra foreningens investeringsrådgiver gives en nærmere information om foreningens Direktion: udvikling, investeringsfilosofi strategi. BI Management A/S Begivenheder i 1. halvår Christina Larsen, direktør Aktiemarkederne har i 1. halvår oplevet en fremgang, kun afbrudt af februar måneds nervøse negative Bestyrelsesformand kursudsving. Som for: omtalt i årsrapporten for 2006 har der generelt i flere år kunnet konstateres Fåmandsforeningen meget positiv JØP Global stemning Basis på f.m.b.a. de internationale aktiemarkeder, som har skabt basis for generelt stigende aktiekurser, at denne generelle markedsopinion forventedes at blive mere forsigtig Næstformand afventende. for: Dette er stadig bestyrelsens opfattelse. Risikobilledet synes ændret, dette kan Investeringsselskabet medføre en mere uensartet af 3/ tendens A/Spå aktiemarkederne. Begivenheder Medlem af bestyrelsen efter regnskabsårets for: afslutning InvesteringsForeningsRådet Direktør for: BI Management A/S 13

16 Ledelsespåtegning Bestyrelse direktion har dags dato behandlet godkendt årsrap porten for Investeringsforeningen Ledelsesberetning Nielsen Global Value for for regnskabsperioden 1. halvår januar 31. december Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om investeringsforeninger Bestyrelsen specialforeninger Investeringsforeningen samt andre kollektive Nielsen investerings Global ordninger Value har m.v. på et bestyrelsesmøde i dag behandlet godkendt regnskabet for 1. halvår 2007, hvilket herved fremlægges. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten, efter vor Nettoresultatet opfattelse, giver udgør et retvisende t. kr. billede i årets af første foreningens 6 måneder, aktiver, hvilket passiver, svarer finansielle til et afkast stilling på samt 0,75 % inklusive resultat. dividende. Afkastet anses for tilfredsstillende set i lyset af foreningens investeringsstrategi, der som det fremgår nedenfor er langsigtet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Foreningens investeringer er som bekendt baseret på rådgivning fra direktør Ole Nielsen, Nielsen Capital København, Management den 26. Fondsmæglerselskab marts 2009 A/S. Bestyrelsen kan tilslutte sig den i rapporten beskrevne investeringsfilosofi strategi, der således stemmer overens med foreningens profil. Generelt har der i flere år kunnet konstateres en meget positiv stemning på de internationale Bestyrelse aktiemarkeder, som har skabt basis for generelt stigende aktiekurser, men denne generelle markedsopinion forventes at blive mere forsigtig afventende. Risikobilledet synes således at have ændret sig, dette Af investeringsfilosofien Kim Håkonsson fremgår, at det Claus er foreningens Terp Jensen økonomiske målsætning Peter Pilsborg at maksimere den langsigtede egenkapitalforrentning Formand pr. år Næstformand under hensyntagen til lav risiko for permanent tab af kapital. Udviklingen i aktiemarkederne, renten valutakurserne udgør hver især en risiko for, at denne økonomiske målsætning ikke fuldt ud opnås. Bestyrelsen udtrykker ingen forventninger til udviklingen af de økonomiske konjunkturer eller markederne, har således bevidst valgt ikke at lade sådanne elementer indgå i investeringsfilosofien. Der investeres i selskaber, der efter en konkret bedømmelse anses som værende undervurderede, hvilket efter bestyrelsens rådgiverens opfattelse anses som værende det bedste langsigtede Direktion værn mod nævnte risici. BI Management A/S I den medfølgende rapport fra foreningens investeringsrådgiver gives en nærmere information om foreningens udvikling, investeringsfilosofi strategi. Begivenheder i 1. halvår Christina Larsen Direktør Aktiemarkederne har i 1. halvår oplevet en fremgang, kun afbrudt af februar måneds nervøse generelt stigende aktiekurser, at denne generelle markedsopinion forventedes at blive mere forsigtig afventende. Dette er stadig bestyrelsens opfattelse. Risikobilledet synes ændret, dette 14

17 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Investeringsforeningen Nielsen Global Value Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Vi har revideret årsrapporten for Investeringsforeningen Nielsen Global Value for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance noter. Årsrapporten aflægges efter Lov om investeringsforeninger specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet Ledelsens godkendt ansvar for regnskabet årsrapporten for 1. halvår 2007, hvilket herved fremlægges. Nettoresultatet Ledelsen har udgør ansvaret for at t. udarbejde kr. i årets første aflægge 6 måneder, en årsrapport, hvilket der svarer giver til et retvisende afkast på billede 0,75 % inklusive i overensstemmelse dividende. med Afkastet Lov om anses investeringsforeninger tilfredsstillende specialforeninger set i lyset af samt foreningens andre investeringsstrategi, kollektive investeringsordninger der som det fremgår m.v. nedenfor Dette ansvar er langsigtet. omfatter udformning, implementering opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde aflægge en årsrapport, Foreningens der giver et investeringer retvisende billede er som uden bekendt væsentlig baseret fejlinformation, på rådgivning fra uanset direktør om Ole fejlinformationen Nielsen, Nielsen Capital skyldes Management besvigelser Fondsmæglerselskab eller fejl samt valg A/S. anvendelse Bestyrelsen af en hensigtsmæssig kan tilslutte sig regnskabspraksis den i rapporten beskrevne udøvelse investeringsfilosofi af regnskabsmæssige strategi, skøn, som der således er rimelige stemmer efter omstændighederne. overens med foreningens profil. Revisors ansvar den udførte revision Generelt har der i flere år kunnet konstateres en meget positiv stemning på de internationale aktiemarkeder, Vores ansvar som er at udtrykke har skabt en basis konklusion for generelt om årsrapporten stigende på aktiekurser, grundlag af men vores denne revision. generelle Vi markedsopinion har udført vores forventes revision at i overensstemmelse blive mere forsigtig med danske afventende. revisionsstandarder. Risikobilledet Disse synes standarder således at have kræver, ændret at sig, vi lever dette op til kan etiske medføre krav en samt mere planlægger uensartet tendens udfører på revisionen aktiemarkederne. med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Af investeringsfilosofien fremgår, at det er foreningens økonomiske målsætning at maksimere den langsigtede En revision egenkapitalforrentning omfatter handlinger for pr. at år opnå under revisionsbevis hensyntagen for til de lav beløb risiko for oplysninger, permanent der tab er af kapital. anført Udviklingen i årsrapporten. i aktiemarkederne, De valgte handlinger renten afhænger valutakurserne af revisors vurdering, udgør hver herunder især en vurderingen risiko for, at denne af risikoen økonomiske for væsentlig målsætning fejlinformation ikke fuldt ud i årsrapporten, opnås. Bestyrelsen uanset udtrykker om fejlinformationen ingen forventninger skyldes til udviklingen besvigelser af eller de økonomiske fejl. Ved risikovurderingen konjunkturer eller overvejer markederne, revisor interne har kontroller, således bevidst der er valgt relevante ikke at lade for sådanne foreningens elementer udarbejdelse indgå i investeringsfilosofien. aflæggelse af en årsrapport, Der der investeres giver et retvisende i selskaber, billede, der efter med en konkret henblik bedømmelse på at udforme anses revisionshandlinger, som værende undervurderede, passende hvilket efter efter omstændighederne, bestyrelsens men rådgiverens ikke opfattelse med det anses formål som at værende udtrykke det en konklusion bedste langsigtede om effektiviteten værn mod af nævnte foreningens risici. interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er I den passende, medfølgende om de rapport af ledelsen fra foreningens udøvede regnskabsmæssige investeringsrådgiver skøn gives er rimelige en nærmere samt en information vurdering om foreningens af den samlede udvikling, præsentation investeringsfilosofi af årsrapporten. strategi. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt egnet som grundlag for vores konklusion. Begivenheder i 1. halvår Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Aktiemarkederne har i 1. halvår oplevet en fremgang, kun afbrudt af februar måneds nervøse negative Konklusion kursudsving. Som omtalt i årsrapporten for 2006 har der generelt i flere år kunnet generelt Det er stigende vores opfattelse, aktiekurser, at årsrapporten at denne giver generelle et retvisende markedsopinion billede forventedes af foreningens at blive aktiver, mere forsigtig passiver afventende. finansielle Dette stilling er stadig pr. bestyrelsens 31. december opfattelse samt Risikobilledet af resultatet synes af ændret, foreningens dette kan aktiviteter medføre en for mere regnskabsåret uensartet tendens 1. januar på aktiemarkederne. 31. december 2008 i overensstemmelse med Lov om investeringsforeninger specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. København, den 26. marts 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Torben Bender Statsautoriseret revisor Helle Gundesen Statsautoriseret revisor 15

18 Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Årsrapporten for Investeringsforeningen Nielsen Global Value er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om investeringsforeninger specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. bekendtgørelse om finansielle årsrapporter for investeringsforeninger specialforeninger m.v. Bestyrelsen Anvendt regnskabspraksis for Investeringsforeningen er uændret i Nielsen forhold Global til årsrapporten Value har for på et bestyrelsesmøde i dag behandlet godkendt regnskabet for 1. halvår 2007, hvilket herved fremlægges. Rapporteringsvaluta Nettoresultatet Rapporteringsvaluta udgør er danske t. kr. kroner. i årets første 6 måneder, hvilket svarer til et afkast på 0,75 % inklusive dividende. Afkastet anses for tilfredsstillende set i lyset af foreningens investeringsstrategi, Generelt om indregning der som det måling fremgår nedenfor er langsigtet. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil Foreningens tilfalde foreningen, investeringer aktivets er som værdi bekendt kan baseret måles pålideligt. rådgivning fra direktør Ole Nielsen, Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S. Bestyrelsen kan tilslutte sig den i rapporten beskrevne Forpligtelser investeringsfilosofi indregnes i balancen, strategi, når foreningen der således som stemmer følge af overens en tidligere med foreningens begivenhed har profil. Bestyrelsen en retlig eller udtrykker faktisk forpligtelse, ikke specifikke det forventninger er sandsynligt, til at udviklingen fremtidige økonomiske i aktiemarkederne, fordele vil men henviser fragå foreningen, til foreningens forpligtelsens investeringsfilosofi, værdi kan der måles er beskrevet pålideligt. i investeringsrådgiverens beretning. Generelt har der i flere år kunnet konstateres en meget positiv stemning på de internationale aktiemarkeder, Ved første indregning som har skabt måles basis aktiver for generelt forpligtelser stigende til dagsværdi. aktiekurser, Måling men denne efter generelle første markedsopinion indregning sker forventes som beskrevet at blive for mere hver forsigtig enkelt regnskabspost afventende. nedenfor. Risikobilledet synes således at have ændret sig, dette Ved indregning måling tages hensyn til forudsigelige risici tab, der fremkommer, inden Af årsrapporten investeringsfilosofien aflægges, fremgår, som be- at det eller er afkræfter foreningens forhold, økonomiske der eksisterede målsætning på balancedagen. at maksimere den langsigtede egenkapitalforrentning pr. år under hensyntagen til lav risiko for permanent tab af kapital. I resultatopgørelsen Udviklingen i aktiemarkederne, indregnes indtægter renten i takt valutakurserne med, at de indtjenes, udgør hver mens især omkostninger en risiko for, at indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver denne økonomiske målsætning ikke fuldt ud opnås. Bestyrelsen udtrykker ingen forventninger til forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som kursgevinster -tab. udviklingen af de økonomiske konjunkturer eller markederne, har således bevidst valgt ikke at lade sådanne elementer indgå i investeringsfilosofien. Der investeres i selskaber, der efter en Resultatopgørelse konkret bedømmelse anses som værende undervurderede, hvilket efter bestyrelsens rådgiverens opfattelse Renter anses udbytter som værende det bedste langsigtede værn mod nævnte risici. Renteindtægter består af årets indtjente renter af indestående i depotbank. I den medfølgende rapport fra foreningens investeringsrådgiver gives en nærmere information om foreningens Aktieudbytter udvikling, indtægtsføres investeringsfilosofi på tidspunktet strategi. for udbyttets vedtagelse på det udbyttebetalende selskabs generalforsamling. Begivenheder Kursgevinster i 1. halvår -tab I resultatopgørelsen medtages såvel realiserede som urealiserede kursgevinster -tab på Aktiemarkederne valutakonti kapitalandele. har i 1. halvår oplevet en fremgang, kun afbrudt af februar måneds nervøse konstateres Realiserede en meget kursgevinster positiv stemning -tab på på de kapitalandele internationale aktiemarkeder, opgøres som som forskellen har skabt mellem basis for generelt dagsværdien stigende på aktiekurser, salgstidspunktet at fratrukket denne generelle dagsværdien markedsopinion primo året forventedes eller dagsværdien at blive på mere forsigtig anskaffelsestidspunktet, afventende. Dette såfremt er stadig værdipapiret bestyrelsens er opfattelse. anskaffet Risikobilledet i regnskabsåret. synes ændret, Urealiserede dette kan kursgevinster medføre en mere -tab uensartet opgøres tendens som forskellen på aktiemarkederne. mellem dagsværdien ultimo året dagsværdien primo året eller dagsværdien på anskaffelsestidspunktet, såfremt værdipapiret er anskaffet i Begivenheder regnskabsåret. efter regnskabsårets afslutning Der Handelsomkostninger er fra balancedagen frem til i dag ikke indtrådt forhold, som påvirker vurderingen af Handelsomkostninger opgøres som alle direkte omkostninger med videre ved handel med finansielle instrumenter. Den del af handelsomkostningerne, som er afholdt i forbindelse med køb salg af finansielle instrumenter, som er forårsaget af emission indløsning, indregnes direkte i medlemmernes formue. 16

19 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Administrationsomkostninger Foreningens direkte omkostninger består at de omkostninger som direkte kan henføres til foreningen. Fordelingen foretages i overensstemmelse med managementaftale med BI Management A/S beregnet som en procentdel af foreningens månedligt opgjorte formue. Bestyrelsen Skat for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet Skat består godkendt af tilbageholdt regnskabet udbytteskat for 1. halvår som 2007, ikke kan hvilket refunderes. herved fremlægges. Nettoresultatet Udlodning udgør t. kr. i årets første 6 måneder, hvilket svarer til et afkast på 0,75 % inklusive Investeringsforeningen dividende. Afkastet foretager anses hvert for år tilfredsstillende en udlodning set i overensstemmelse i lyset af foreningens med investeringsstrategi, foreningens vedtægter, der som der det blandt fremgår andet nedenfor opfylder langsigtet. de i ligningslovens 16 C anførte krav til minimumsudlodning. Foreningens investeringer er som bekendt baseret på rådgivning fra direktør Ole Nielsen, Nielsen Capital Foreningen Management skal derfor Fondsmæglerselskab ikke betale skat, A/S. men Bestyrelsen skattepligten kan påhviler tilslutte modtageren sig den i rapporten af udlodningen. investeringsfilosofi strategi, der således stemmer overens med foreningens profil. beskrevne henviser Minimumsudlodningen til foreningens investeringsfilosofi, opgøres på grundlag der af er de beskrevet i regnskabsåret: i investeringsrådgiverens beretning. Generelt Indtjente har der renter i flere udbytter år kunnet konstateres en meget positiv stemning på de internationale aktiemarkeder, Realiserede som nettokursgevinster har skabt basis på valutakonti for generelt stigende aktiekurser, men denne generelle markedsopinion Realiserede forventes nettokursgevinster at blive mere på aktier forsigtig ejet i mindre afventende. end tre år Risikobilledet synes således at have Afholdte ændret sig, administrationsomkostninger dette Af investeringsfilosofien Udlodningsprocenten fremgår, beregnes at som det er den foreningens opgjorte økonomiske udlodning (rådighedsbeløb) målsætning at maksimere i procent den langsigtede af foreningens egenkapitalforrentning cirkulerende andele pr. år på under balancedagen. hensyntagen Den til lav beregnede risiko for udlodningsprocent permanent tab af kapital. nedrundes Udviklingen efter gældende i aktiemarkederne, regler til nærmeste renten kvarte valutakurserne procent eller udgør til nul, hver hvis især den en risiko beregnede for, at udlodningsprocent er mindre end en. Et overskydende positivt beløb til rådighed for udlodning denne økonomiske målsætning ikke fuldt ud opnås. Bestyrelsen udtrykker ingen forventninger til overføres til udlodning næste år. udviklingen af de økonomiske konjunkturer eller markederne, har således bevidst valgt ikke at lade sådanne elementer indgå i investeringsfilosofien. Der investeres i selskaber, der efter en Udlodningsregulering fra årets emissioner indløsninger indgår i foreningens resultat til konkret udlodning bedømmelse beregnes anses som således, værende at udlodningsprocenten undervurderede, hvilket er af efter samme bestyrelsens størrelse før rådgiverens efter opfattelse emission/indløsning. anses som værende det bedste langsigtede værn mod nævnte risici. I den Udlodningsreguleringen medfølgende rapport fra vedrørende foreningens årets investeringsrådgiver emissioner tillægges gives en rådighedsbeløbet, nærmere information mens om foreningens reguleringen udvikling, vedrørende investeringsfilosofi årets indløsninger strategi. fratrækkes rådighedsbeløbet. Forslag til udlodning for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under medlemmernes Begivenheder formue. Forskellen i 1. halvår mellem det regnskabsmæssige resultat det skattemæssigt opgjorte udlodningsbeløb tillægges/fradrages foreningens formue. Aktiemarkederne har i 1. halvår oplevet en fremgang, kun afbrudt af februar måneds nervøse negative Balancen kursudsving. Som omtalt i årsrapporten for 2006 har der generelt i flere år kunnet generelt Likvide stigende midleraktiekurser, at denne generelle markedsopinion forventedes at blive mere forsigtig Likvide midler afventende. i fremmed Dette er valuta stadig måles bestyrelsens til officielt opfattelse. noterede Risikobilledet valutakurser på synes balancedagen. ændret, dette Kapitalandele Begivenheder Kapitalandele efter måles regnskabsårets til dagsværdi. afslutning På noterede aktier fastsættes dagsværdien som lukkekursen på balancedagen eller en anden officiel kurs, der må antages at svare her til. Hvis denne kurs Der ikke er fra afspejler balancedagen dagsværdien frem fastlægges til i dag ikke værdien indtrådt på grundlag forhold, som af værdiansættelsesteknikker, påvirker vurderingen af der har til formål at fastlægge den transaktionspris som ville fremkomme mellem uafhængige parter på måletidspunktet. Unoterede kapitalandele måles til dagsværdi fastsat efter almindelige anerkendte metoder. 17

20 Kapitalandele i fremmed valuta omregnes til officielt noterede valutakurser på balancedagen. Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 I værdipapirspecifikationen er den faktiske dagsværdi af de enkelte beholdninger angivet. Børskurser valutakurser er alene oplyst med 2 decimaler. Bestyrelsen Andre aktiver for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet Andre aktiver godkendt måles regnskabet til dagsværdi. for 1. halvår Mellemværende 2007, hvilket vedrørende herved fremlægges. handelsafvikling består af værdien ved salg af værdipapirer samt emissioner, som er foretaget før balancedagen, hvor Nettoresultatet afregning foretages udgør efter t. balancedagen. kr. i årets første 6 måneder, hvilket svarer til et afkast på 0,75 % inklusive dividende. Afkastet anses for tilfredsstillende set i lyset af foreningens investeringsstrategi, Tilgodehavende der rente, som udbytte det fremgår m.m. nedenfor består af er periodiserede langsigtet. renter på likvider samt udbytter deklareret før balancedagen med afregning efter balancedagen. Foreningens investeringer er som bekendt baseret på rådgivning fra direktør Ole Nielsen, Nielsen Anden gæld Capital Management Fondsmæglerselskab A/S. Bestyrelsen kan tilslutte sig den i rapporten Anden gæld måles til dagsværdi. Mellemværende vedrørende handelsafvikling består af beskrevne investeringsfilosofi strategi, der således stemmer overens med foreningens profil. værdien ved køb af værdipapirer samt indløsninger, som er foretaget før balancedagen, hvor afregning foretages efter balancedagen. Generelt Omregning har der af i flere fremmed år kunnet valuta konstateres en meget positiv stemning på de internationale aktiemarkeder, Transaktioner som i fremmed har skabt valuta basis omregnes for generelt til rapporteringsvaluta stigende aktiekurser, efter men transaktionsdagens denne generelle markedsopinion officielt noterede forventes valutakurser. at blive mere forsigtig afventende. Risikobilledet synes således at have ændret sig, dette Balancen omregnes til statusdagens valutakurs. Af investeringsfilosofien fremgår, at det er foreningens økonomiske målsætning at maksimere den langsigtede Hoved- egenkapitalforrentning nøgletal pr. år under hensyntagen til lav risiko for permanent tab af kapital. Årsrapporten Udviklingen indeholder i aktiemarkederne, en række nøgletal. renten Nøgletallene valutakurserne opgjort udgør hver i overensstemmelse især en risiko for, med at denne Finanstilsynets økonomiske målsætning bekendtgørelse ikke fuldt retningslinier ud opnås. Bestyrelsen fra InvesteringsForeningsRådet. udtrykker ingen forventninger til udviklingen af de økonomiske konjunkturer eller markederne, har således bevidst valgt ikke at lade Indre sådanne værdi elementer indgå i investeringsfilosofien. Der investeres i selskaber, der efter en konkret Medlemmernes bedømmelse formue anses som delt værende med cirkulerende undervurderede, andele hvilket på balancedagen. efter bestyrelsens rådgiverens opfattelse anses som værende det bedste langsigtede værn mod nævnte risici. Udlodning i procent I den Udlodning medfølgende til medlemmerne rapport fra foreningens i procent af investeringsrådgiver cirkulerende andele gives på balancedagen. en nærmere information om foreningens udvikling, investeringsfilosofi strategi. Omkostningsprocent Administrationsomkostningerne i procent af foreningens gennemsnitlige månedlige opgjorte Begivenheder formuer. i 1. halvår Aktiemarkederne Årets afkast har i procent i 1. halvår oplevet en fremgang, kun afbrudt af februar måneds nervøse negative Beregnes kursudsving. som: Som omtalt i årsrapporten for 2006 har der generelt i flere år kunnet generelt Indre stigende værdi aktiekurser, ultimo året + geninvesteret at denne generelle udlodning ( markedsopinion forventedes at blive mere forsigtig afventende. Indreværdi Dette primo er stadig året - 1)X 100 bestyrelsens opfattelse. Risikobilledet synes ændret, dette Hvor geninvesteret udlodning opgøres således: Udlodning x indre værdi ultimo året/indre værdi efter udlodning. Værdipapiromsætning, brutto netto Der er Værdipapiromsætning, fra balancedagen frem brutto, til i er dag opgjort ikke indtrådt som det forhold, samlede som provenu påvirker ved vurderingen køb salg af af værdipapirer fratrukket handelsomkostninger. Værdipapiromsætning, netto, er opgjort som værdipapiromsætningen, brutto, fratrukket handel i forbindelse med emissioner indløsninger. 18

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2007, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8 Halvårsrapport for 2011 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...9 Balance...9 Noter...10 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 2016 Halvårsrapport for 2012

Halvårsrapport 2016 Halvårsrapport for 2012 Halvårsrapport for 2016 Halvårsrapport 2016 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nielsen Global Value c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø CVR nr. 26 58 41 40 Fondskode:

Læs mere

Ledelsesberetning for 2009

Ledelsesberetning for 2009 Ledelsesberetning for 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Bestyrels for Investeringsforing Niels Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkdt årsrapport for 2009, hermed fremlægges.

Læs mere

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes den 23. april 2009 kl. 15.00 på Skjalm Hvide Hotel i Jørlunde, Slangerup.

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes den 23. april 2009 kl. 15.00 på Skjalm Hvide Hotel i Jørlunde, Slangerup. Årsrapport 2008 Indhold: Foreningsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Udbytte- og nøgletal 12 Bestyrelse og Direktion 13 Påtegninger Ledelsespåtegning 14 Revisionspåtegning 15 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport for 2012. Halvårsrapport 2013

Halvårsrapport for 2012. Halvårsrapport 2013 Halvårsrapport for 2013 Halvårsrapport for 2012 Halvårsrapport 2013 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nielsen Global Value c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Halvårsrapport Postboks 2672 for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 33 35 53 94 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen &

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Halvårsrapport for 2012. Halvårsrapport 2014

Halvårsrapport for 2012. Halvårsrapport 2014 Halvårsrapport for 2014 Halvårsrapport 2014 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nielsen Global Value c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Halvårsrapport Postboks 2672 for 2012 2100 København Ø

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 27 92 74 24 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Ledelsesberetning for 2007

Ledelsesberetning for 2007 Ledelsesberetning for 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 2007, hvilket herved fremlægges. Nettoresultatet

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2004

Ledelsesberetning for 1. halvår 2004 Ledelsesberetning for 1. halvår 2004 Kære Investorer og Partnere. Afkastet for Nielsen Global Value udgjorde i første halvår 2004 21,34 % inkl. reinvestering af dividende, hvilket isoleret set er meget

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport for 2012. Halvårsrapport 2012

Halvårsrapport for 2012. Halvårsrapport 2012 Halvårsrapport for 2012 Halvårsrapport for 2012 Halvårsrapport 2012 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nielsen Global Value c/o BI Management A/S Halvårsrapport Sundkrogsgade for 7 2012 Postboks

Læs mere

Ledelsesberetning for 2004

Ledelsesberetning for 2004 Ledelsesberetning for 2004 Resumé 2004 2004 var et fremgangsrigt år for Investeringsforeningen Nielsen Global Value. Afkastet blev på 23,28 %. Afkast bør måles mod udviklingen i relevante aktiemarkedsindeks

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Ledelsesberetning for 2006

Ledelsesberetning for 2006 Ledelsesberetning for 2006 Foreningens femte regnskabsår fik i sammenligning med resultaterne de nærmest foregående år et anderledes afdæmpet forløb. Nettoresultatet udgør 25.577 t. kr., hvilket svarer

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Meddelelse nr. 26/2016 København, d. 29. april 2016 Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning...5 Rådgivers orientering...9 Bestyrelse og Direktion...16

Ledelsesberetning...5 Rådgivers orientering...9 Bestyrelse og Direktion...16 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Indhold: Foreningsoplysninger...4 Ledelsesberetning...5 Rådgivers orientering...9 Bestyrelse og Direktion...16 Påtegninger Ledelsespåtegning...17 Den uafhængige revisors

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Ledelsesberetning 3 Hovedtalsoversigt 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf Fax

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf Fax Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 HE/IP K E N D E L S E afsagt den 6. februar 2007 KLAGER: INDKLAGEDE: Danske Invest KLAGEEMNE: LEDETEKST: Udbytte og afkast. Indsigelse

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

BIG 5 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005

BIG 5 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 5 A/S Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 5 A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Ledelsesberetning 3 Hovedtalsoversigt 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 HE/NH K E N D E L S E afsagt den 17. december 2003 KLAGER: INDKLAGEDE: Nordea Invest v/advokat Henrik Lind KLAGEEMNE: LEDETEKST: Prospekt

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Årsrapport for 2013 1/33

Årsrapport for 2013 1/33 1/33 Årsrapport for 2013 2/33 Halvårsrapport for 2012 Årsrapport 2013 3/33 3 4/33 Indhold: Halvårsrapport for 2012 Foreningsoplysninger...4 Forord...5 Ledelsesberetning for 2013...10 Bestyrelse og Direktion...15

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere