Status på CLP. Dialogmøde d. 30/ Trine Thorup Andersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen"

Transkript

1 Status på CLP Dialogmøde d. 30/ Trine Thorup Andersen

2 Overblik overgangsperioden Notificering til industrilisten 3. Januar fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP obligatorisk for stoffer 1. december 2010* CLP obligatorisk for blandinger 1. juni 2015** *Stoffer markedsført før 1/ skal dog senest være ommærkede 1/ ** Blandinger markedsført før 1/ skal dog senest være ommærkede 1/ Dialogmøde 30/ PAGE 2

3 Kommende tilpasninger (ATP er) til CLP 3. ATP: 16 nye stoffer/ændrede klassificeringer optages i bilag VI Forventes at træde i kraft sommeren ATP: Tilpasning til GHS (4. reviderede version) - justerede kriterier for visse fysiske farer, aerosoler - nye/udgående/reviderede P sætninger - afklaring af mærkning for metalætsende stoffer Forventes at træde i kraft ultimo 2012/primo ATP:? nye stoffer/ændrede klassificeringer optages i bilag VI Forventes at træde i kraft ultimo 2013 CLP forordningen og dens tilpasninger: Dialogmøde 30/ PAGE 3

4 Industrilisten (C&L Inventory) - baggrund Hvem har forpligtelser? Producenter/importører skal notificere: Alle stoffer, der opfylder kriterier for klassificering under CLP Alle stoffer, der skal registreres under REACH Hvad skal notificeres? Producentens/importørens identitet Stof identitet Klassificering og mærkning SCL, M faktorer Årsag til manglende klassificering (CLP, Artikel 39) (CLP, Artikel 40)

5 Industrilisten (C&L Inventory) - baggrund Tilgængelige informationer IUPAC navn for farlige stoffer EINECS navn (hvis relevant) Klassificering og mærkning, SCL og M faktorer Evt. harmoniseret klassificering Fortrolige informationer Kontaktinformation på den, der har notificeret Specifikke sammensætning (urenheder, additiver) Evt. anden fortrolig information Joint REACH registrering klassificering Forskellige indgange (klassificeringer) for samme stof

6 Industrilisten version 1.0 (13/2-2012) Status for notificeringer, april 2012: > notificeringer, dækker over ~ stoffer Hvad er med i version 1.0? (Næsten) alle notificerede stoffer, der er klassificerede (~80% af de notificerede stoffer / ~ stoffer) Harmoniseret CLP klassificering (tabel 3.1 i Bilag VI) Hvad er ikke med i version 1.0? Registrerede stoffer under REACH, som ikke er klassificerede (~20% af de notificerede stoffer / ~ stoffer) Harmoniseret DSD klassificering (tabel 3.2 i Bilag VI) (kan fortsat findes i European Substance Information System (ESIS))

7 Søgning i Industrilisten (1) Disclaimer Disclaimer

8 .eksempel på søgeresultat ATP nr Benzen, CAS nr Stoffet har både harmoniseret klassificering og er selvklassificeret 1032 prod./imp. har notificeret Heraf er 285 notificeringer i fuld overensstemelse med den harmoniserede klassificering 28 forskellige indgange/klassificeringer! Joint registrering: ikke fuld overenstemmelse med harmoniseret klassificering!!! Joint registration

9 Søgning i Industrilisten (2) Muligt at søge på specifik klassificering eller kombinationer Muligt at søge på stofgrupper (f.eks. phthalater)

10 Årsag til forskellige klassificeringer for et stof Sammensætning af stof (urenheder, additiver) Fysisk form (eller mangel på angivelse) Tilgængelige data Forskellig fortolkning af data Tekniske fejl ved indtastning, mindre forskelle manglende angivelse af mærkningselementer hvilke organer er påvirkede

11 Informationsmateriale om Industrilisten (ECHA) Faktaark Undervisnings video på YouTube Info på ECHA s hjemmeside Q&A dokument

12 Anbefalinger til dem der skal notificere Den klassificering og mærkning, der notificeres, skal baseres på tilgængelig viden og data som skal være tilgængelig for f.eks. Kemikalieinspektionen på forlangende Det er let at lave fejl og der er ingen kvalitetskontrol af data i industrilisten brug det informationsmateriale og vejledning, som er udviklet til formålet Check hvilke notificeringer, der allerede ligger i industrilisten for et givent stof før du notificerer til ECHA Hvis der foreligger harmoniseret klassificering bør selvklassificeringen for de harmoniserede endepunkter normalt være i overensstemmelse hermed!

13 Anbefalinger til (downstream) brugere Industrilisten synliggør, at forskellige leverandører kan anvende forskellige klassificeringer for samme stof Brug industrilisten aktivt i dialogen med dine leverandører Hvis der foreligger mange forskellige klassificeringer for et stof er det ikke altid den klassificering, som flest er enige om, der er den mest korrekte

14 Industrilisten næste opdatering (~juni 2012) Tilføjelser: Tilføjelse af ca stoffer kun klassificeret som CMR eller STOT Manglende CAS numre Manglende harmoniserede SCL og M faktorer Supplerende mærkningsinformationer Data opdatering (nye notificeringer) Forventes at ske løbende, ca. hver 2. måned

15 Fremadrettet harmonisering af data Tilføjelse af manglende informationer (ECHA): Stoffer registreret under REACH uden klassificering Stofnavne med harmoniseret klassificering angives på alle EU sprog Harmoniseret DSD klassificering tilføjes (tabel 3.2, bilag VI).evt andre prioriterede emner Oprydning i uoverensstemmelser (Industrien) Løbende opdatering af listen i takt med løbende nye og ændrede notificeringer (NB: Siden offentliggørelse > 2000 ændrede notificeringer) ECHA etablerer C&L platform til brug for industrien

16 CLP, art. 45: Poison Centres Ansvarligt organ for modtagelse af oplysninger til brug for forebyggelse eller helbredende foranstaltninger skal udpeges af nationale myndighed Disse oplysninger omfatter den kemiske sammensætning af klassificerede blandinger (!) Indlevering af oplysninger (producenter, importører, DU) er frivillig I Danmark er det primært Giftlinien (Bispebjerg), der anvender oplysningerne ved tilfælde af eller mistanke om forgiftning

17 Hvem administrerer oplysningerne i DK? Produkter til erhvervsmæssig anvendelse: Anmeldelse til Produktregisteret dækker også oplysninger i henhold til Artikel 45 Produkter, der sælges til offentligheden: Miljøstyrelsen lancerer om kort tid (~juni 2012) en portal for indlevering af oplysninger Simpelt system, koblet til virk.dk, baseret på upload af SDS Brug det når det kommer og giv os gerne feed-back!

18 Muligheder for at harmonisere informationer til Poison Centers i EU Kommissionens review af 20/ Konklusioner og anbefalinger om notificering i hht. Art. 45: Info i udvidede REACH SDS samt enkelte yderligere informationer (fx produktkategori, str. og emballering) vurderes at være tilstrækkeligt Info om stoffer i blandinger kan angives i intervaller afhængig af farligheden Ikke farlige stoffer bør også notificeres over en vis grænseværdi Nationale sprog der hvor produktet markedsføres og/eller engelsk Elektronisk notificering i XML format Fælles Europæisk produkt kategoriserings system bør udvikles Mulighed for at etablere central EU database frem for nationale systemer skal undersøges Dialogmøde 30/ PAGE 18

19 Spørgsmål om CLP eller REACH? Kontakt HelpDesk en:

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder

Læs mere

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester Søgade

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

Vejledning for downstream-brugere

Vejledning for downstream-brugere VEJLEDNING Version 2.0 December 2013 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning

Læs mere

Listen over uønskede stoffer 2009

Listen over uønskede stoffer 2009 Listen over uønskede stoffer 2009 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2010 Indhold FORORD 5 1 EU S KEMIKALIELOVGIVNING - DET KEMISKE UNIVERS 9 1.1 REACH 9 1.2 KLASSIFICERING 10 2 LÆSEVEJLEDNING 11 3

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 6 NYT FRA MEDIATOR.AS

NYHEDSBREV NR. 6 NYT FRA MEDIATOR.AS NYHEDSBREV NR. 6 Aktuel lovgivning og relevante informationer om kemi og miljø til virksomheden. Dette nyhedsbrev indledes med to højaktuelle artikler dels om en særlig problematik forbundet med klassifi

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie

REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie Som formulator Indhold Indledning... 2 1. Hvilke krav er der til formulatoren?... 3 2. Eksponeringsscenariet... 4 2.1 Sammenhæng mellem sikkerhedsdatablad

Læs mere

REACH og substitution i danske virksomheder

REACH og substitution i danske virksomheder REACH og substitution i danske virksomheder det økologiske råd Indhold Forord / English summery 3 1. De kemiske stoffers fordele og ulemper 4 2. Hvad er REACH? 7 2.1 REACH forslagets elementer 7 2.2 Hvad

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3075 - miljø Bilag 1 Offentligt MILJØMINISTERIET 24. februar 2011 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: DEP-311-00001 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

REACH-IT - Industriens brugermanual

REACH-IT - Industriens brugermanual REACH-IT - Industriens brugermanual Del 08 - Fakturering REACH-IT - Industriens brugermanual Del 08 - Fakturering Version: 2.1 Side 1 af 23 Frigivelsesdato: marts 2013 2 REACH-IT - Industriens brugermanual

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 8.4.2004 L 104/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Generel mærkning Foder J. nr.: 2014-22-60-00036 BAGGRUND OG FORMÅL EU s regler om markedsføring 1 af foder er fastlagt med henblik på at sikre forbrugerne reelle oplysninger

Læs mere

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter Implementering i Danmark. Hvad sker der efter beslutning om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I. Michael Bjørnsen, Miljøstyrelsen

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder

Læs mere

Akkreditering i medierne Roundup

Akkreditering i medierne Roundup DANAK-NYT NR. 23 - NOVEMBER 2011 Ny forordning om byggevarer Kombineret akkreditering til inspektion & prøvning Akkreditering i medierne Roundup DANAK TILBYDER AKKREDITERING TIL VIRKSOMHEDER, DER ØNSKER

Læs mere

allergifremkaldende og hudirriterende kemiske stoffer

allergifremkaldende og hudirriterende kemiske stoffer Regulering af allergifremkaldende og hudirriterende kemiske stoffer Udarbejdet af: Ulrik Fischer Friis, cand. polyt. Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital på danske arbejdspladser 1 Forord Dette dokument

Læs mere

REACH-IT - Brugermanual for industrien. Del 17 - Ændring af juridisk enhed

REACH-IT - Brugermanual for industrien. Del 17 - Ændring af juridisk enhed REACH-IT - Brugermanual for industrien Del 17 - Ændring af juridisk enhed Udstedelsesdato: juli 2012Udstedelsesdato: juli 2012 2 REACH-IT - Brugermanual for industrien Version 2.0 Version Ændringer 2.0

Læs mere

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014 NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014 Høringsnotat om ny elektronikaffaldsbekendtgørelse og ny bekendtgørelse om overførsel af affald Udkast til de 2 nye bekendtgørelser

Læs mere

Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere

Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere Erik Hansen, Carsten Lassen & Claus Lübeck Christensen COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1242 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Udbud for www.byggevareinfo.dk

Udbud for www.byggevareinfo.dk 16. september 2010 /LUN Udbud for www.byggevareinfo.dk Erhvervs- og Byggestyrelsen inviterer hermed virksomheder til at byde på opgaver, der har relation til drift af hjemmesiden www.byggevareinfo.dk.

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj Teknisk dokumentation

Læs mere

Uvurderede kemiske stoffer Rapport og anbefalinger fra en tværfaglig arbejdsgruppe Teknologirådets rapporter 1996/2

Uvurderede kemiske stoffer Rapport og anbefalinger fra en tværfaglig arbejdsgruppe Teknologirådets rapporter 1996/2 Uvurderede kemiske stoffer Rapport og anbefalinger fra en tværfaglig arbejdsgruppe Teknologirådets rapporter 1996/2 Udarbejdet af Finn Bro-Rasmussen Hans Løkke Preben Kristensen Elle Laursen Helle Buchardt

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere