DeLaval Nyt. Information til mælkeproducenter. VMS'er med kg mælk i døgnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DeLaval Nyt. www.delaval.dk. Information til mælkeproducenter. VMS'er med 2.400 kg mælk i døgnet"

Transkript

1 2009 DeLaval Nyt Information til mælkeproducenter VMS'er med kg mælk i døgnet DeLaval VMS 2010 Sender 800 køer på græs ISO-certificeret på mælkekøling Kvalitetsfoder uden spild

2 Mælkeproducenten i fokus Hos DeLaval sætter vi kunden mælkeproducenten i fokus. Det betyder meget konkret, at vi prioriterer uddannelse, erfagrupper og udveksling af brugererfaringer landmænd imellem meget højt. Vi har derfor tilrettelagt en række aktiviteter for mælkeproducenter i de kommende måneder. Til gengæld har vi valgt ikke at deltage på Agromek-husdyr i år. Blandt vore aktiviteter er en række kundekonferencer inden for VMS, malkestalde og Herd Navigator. Her vil både eksterne rådgivere og landmænd komme med indlæg. Sådan en hel dag giver mulighed for en tæt og koncentreret kontakt med de deltagende mælkeproducenter. En anden aktivitet er uddannelse af både nye og eksisterende kunder i management. Her vil deltagerne være koblet direkte op, så der kan benyttes data fra deres egen besætning. Vi prioriterer nærhed og nærvær med vore kunder. Det kommer også til udtryk gennem vores landsdækkende organisation, som med 140 medarbejdere står til tjeneste og er parate til at yde support til kunderne. Selv om der er krisetider, satser vi meget på at beholde den know-how, som er opbygget i DeLaval. Den er meget værd for danske mælkeproducenter, og den ønsker vi at fastholde. Vi har netop fået en ISO-9001 certificering på vores service på køling. Certificeringen bliver et krav i fremtiden for at kunne servicere kølesystemerne. Vi er som en af de få inden for landbruget allerede klar, for vi investerer i fremtiden. DeLaval har været på markedet i 125 år, og vi vil også være her i fremtiden. Her malker hver VMS kg mælk i døgnet Karin og John Jensen gør mange tiltag for at udnytte kapaciteten i malkerobotterne Det er meget bevidst, at Karin og John Jensen, Føvling, har valgt at satse hårdt på at udnytte kapaciteten i deres VMS er så godt om muligt. I de seneste 12 måneder er der blevet malket omkring kg mælk pr. døgn i hver malkerobot. De faste omkostninger til afskrivning, service med videre er de samme uanset hvor meget mælk, der bliver malket i robotterne. Derfor har vi som mål at udnytte robotterne bedst muligt, selv om vi går efter resultatet på bundlinjen og ikke blot efter en høj ydelse. For de sidste kilo mælk kan være for dyre at producere, siger Karin og John Jensen, der valgte VMS for at de højstydende køer kunne blive malket mere end to gange i døgnet. De har en besætning, som efter en udvidelse sidste år kom op på 160 køer. Ydelsen er i gennemsnit kg. Vi spreder kælvningerne ud over hele året, så der er cirka ti procent, der konstant er golde. Det vil sige, at der er køer, der skal malkes i de to malkerobotter. De fleste af vore køer er meget hurtige, og i avlsarbejdet prioriterer vi at bruge tyre, som giver afkom, der er hurtige til at malke. Karin og John Jensen prioriterer køer, der er hurtige til at malke for at øge kapaciteten i malkerobotterne. Foto: Helge Lynggaard Styrer kotrafikken Karin og John Jensen har smartgate til at styre kotrafikken, så køerne skal gennem malkerobotten for at komme til foderbordet, hvis de har haft malketilladelse i mere end to timer. For at udnytte kapaciteten sidst på natten er der ingen køer, der får lov at gå gennem smart-gaten, hvis de har malketilladelse. Dog får 1. kalvskøerne altid fri adgang gennem smart-gaten, indtil de har lært systemet at kende. Jo flere, der bliver malket om natten, jo kortere bliver køen foran malkerobotterne om formiddagen. Karin og John Jensen mener, at en væsentlig faktor for at de har opnået en høj kapacitet i malkerobotterne er, at køerne er godt gående og uden klovproblemer. De har lagt gummi på spalterne, så køerne går mere blødt og sikkert. Til gengæld slider det heller ikke på klovene, og derfor får de klovbeskåret tre gange årligt. Peer Justesen adm. direktør DeLaval A/S Smuldfælde Mens køerne bliver malket, får de kraftfoder i malkerobotten. De højstydende får op til fem kg af et velsmagende kraftoder. Vi har sat en smuldfælde op, som sorterer smuldet fra kraftfoderet. Det modvirker, at de står og bruger tid på at få det sidste smuld med, selv om de er færdige med malkningen, fortæller Karin og John Jensen, som endnu et eksempel på de tiltag, de har gjort for at øge kapaciteten i VMS erne. 2 DeLaval Nyt 2009

3 Herd Navigator klar til DeLaval VMS Herd Navigator hjælper i dag med at optimere det økonomiske resultat hos mælkeproducenter med DeLaval malkestalde i Danmark og Holland. Som en naturlig videreudvikling af fremtidens managementsystem er Herd Navigator nu også klar til DeLavals VMS malkerobotter. VMS-brugere får dermed nu også muligheden for at vælge denne avancerede teknologi og dermed forbedre det økonomiske nettoresultat med kr pr. ko pr. år. for inseminering opnås, eller køerne kan behandles, før symptomer på sygdomme observeres. Avanceret dataanalyse Herd Navigator hjælper med at forbedre produktiviteten gennem tidlig og effektiv udpegning af de køer, der har særlig brug for opmærksomhed i forhold til: reproduktion mastitis fodring og energibalance Køerne præsenteres på en enkel og klar alarmliste med anbefalinger til konkrete handlinger, så det rigtige tidspunkt Mens køerne bliver malket i VMS en, bliver der automatisk udtaget og analyseret en repræsentativ mælkeprøve. Analyseresultatet behandles i den avancerede biologiske model, der registrerer og udpeger de køer, der har behov for særlig opmærksomhed. DeLaval VMS 2010 Et helt nyt managementprogram med meget stor brugervenlighed vil være en af de største forandringer, når de første modeller af VMS model 2010 bliver leveret i løbet af det første kvartal i det nye år. DeLaval har gennem de sidste år arbejdet intenst på at udvikle et managementprogram, som skal gøre det endnu lettere at håndtere den daglige styring af besætningen. Derfor har både landmænd og rådgivere været med i processen for at sikre den optimale kombination af brugervenlighed og funktionalitet. Lavt energiforbrug Sænkning af det daglige energiforbrug har været i høj fokus gennem de seneste år, og tests i dag viser, at energiforbruget på DeLavals seneste model 2009 ligger helt nede omkring 20 kw pr. tons produceret mælk. Dertil kommer, at vi i år også har lanceret en ny løsning til de større anlæg kaldet Master & Slave, der gennem mere enkel installering blandt andet sænker vandforbruget. Høj kapacitet Hvor meget mælk kan du få ud af dit automatiske malkesystem pr. døgn? En stor del af mælkeproducenterne med DeLavals VMS-anlæg har kg mælk pr. enhed pr. døgn, og vi har flere eksempler på mælkeproducenter, der ligger endnu højere. Høj kapacitet er kompleks, da der er mange faktorer, som spiller ind. Erfaringsmæssigt ser vi, at der kan gå op til et par år, inden den maksimale kapacitet nås, og heldigvis er der også kunder, som hele tiden er gode til at flytte grænsen for det maksimalt opnåelige. Det er også årsagen til, at vi gennemfører uddannelsesdage i vort VMS managementprogram, hvor VMS-brugere kan arbejde med egne besætningsdata og samtidig udveksle erfaringer med kolleger. DeLaval din nære partner DeLaval hjælper mælkeproducenter med at få succes med automatisk malkning. VMS 2010 er med et helt nyt managementprogram. I planlægningsfasen hjælper vi med staldplanlægning og layout, da det har afgørende betydning for systemets generelle ydeevne og for succes med automatisk malkning på både kort og lang sigt. Vi sørger for at hjælpe dig godt i gang med brugen af systemet, og efter opstart er vi altid i nærheden med vores 24 timers helpdesk samt et landsdækkende net af veluddannede servicemontører og supervisorer. Delaval Nyt

4 Dynamisk kvartet sender 800 køer på græs Sejersbøl I/S vil fastholde den økologiske drift og har derfor valgt et malkesystem, hvor effektiviteten er i højsædet, og hvor der kan malkes 80 køer på en gang Et par kilometer uden for Thisted har en dynamisk kvartet bestående af tre brødre og deres far i Sejersbøl I/S bygget et nyt staldanlæg, der blandt andet omfatter en malkestald, hvor der kan malkes 80 køer af gangen. Nybyggeriet omfatter desuden to nye stalde, der ligger parallelt med drivgange i mellem. Drivgangene fører dels til malkecentret og dels ud på marken, da køerne kommer på græs om sommeren. For selv om besætningen for tiden er på 600 køer og forventes at blive øget til 800 køer i 2011, skal køerne på græs. Vi har drevet bedriften økologisk siden 1997, og det er vi så glade for, at vi vil fortsætte, selv om vi udvider besætningen. Græsmarken er motoren i hele vores økologiske bedrift, og derfor har vi indrettet nybyggeriet på, at køerne kan komme på græs, fortæller Erik og Jakob Sejersbøl, mens vi sidder i den nye kantine, der er placeret ved siden af malkecentret. Deres bror Kristian er medejer og gårdens økonomichef, mens deres far Jørgen også er medejer og deltager i den daglige drift. Gået stærkt i de senere år Det er en familieejendom, hvor deres bedstefar havde køer. Siden er Tre generationer Sejersbøl i den nye 2 x 40 parallel malkestald. Fra venstre Jakob, sønnen Markus, Jørgen og Erik Sejrsbøl. Foto: Helge Lynggaard. det gået stærkt, og specielt fra 1995, hvor de byggede en løsdriftsstald til 180 køer og med en 2 x 12 pladsers parallel malkestald. Siden har vi løbende udvidet besætningen og forlænget stalden, så der blev plads til 300 køer. Men efterhånden var malkestalden blevet for lille. Vi begyndte derfor overvejelser om et nyt malkesystem. Vi ville enten have robotter eller en parallel malkestald. Vi var derfor med DeLaval i det østlige Tyskland for at se store besætninger og malkestalde, og det overbeviste os om, at det mest effektive ville være en malkestald, når vi skulle have køerne på græs, siger Jakob og Erik Sejersbøl. De valgte en 2 x 40 Blue Diamond Endurance parallel malkestald. Det kan måske synes lidt voldsomt, at vi kan malke 80 køer af gangen, men det giver os en stor fleksibilitet, for vi skal ikke bruge så mange timer på at malke. Når vi har køerne på græs, skal malkningen være effektiv. Der er tre eller fire malkere i gang, og de starter klokken 4.30 om morgenen, siger Erik Sejersbøl. Godt tjek på køerne Kvartetten bag Sejersbøl I/S understreger, at de altid har været glade for at kunne tjekke køerne, når de blev malket i en parallelstald. Vi har et utroligt godt tjek på køerne, for under malkningen kan vi med det samme se, om der er noget galt for eksempel med benene. I så fald kan vi separere dem fra til et nærmere tjek, siger brødrene. Separationen sker ved hjælp af manage- mentprogrammet ALPRO og transpondere, for når køerne er malket, bliver de ledt tilbage til en af de tre stalde eller til græsmarken. I hver stald er der en separationsboks, og fra malkestalden kan den enkelte ko dirigeres direkte til en separationsboks. ALPRO bliver også benyttet til at styre aftagerne og til mælkemåling, til identificering af køerne og til aktivitetsmålere. Malkestalden er en type, der er fremstillet af de stærkeste materialer og er beregnet til at blive brugt 24 timer i døgnet. Vi ville have noget, der kan holde til at blive brugt i mange år, og som er fremtidssikret. Desuden er al teknik samlet i en kælder, så der er så lidt som muligt i selve malkestalden. Vi tror, teknikken på den måde har længere levetid, og det er lettere både at lave service og tage mælkeprøver, når det kan gøres i fred og ro nede i kælderen, siger brødrene. Pladekøler kan følge med Hele kølesystemet er leveret af DeLaval, og der bliver udtrykt stor respekt for, at kølesystemet ved hjælp af en pladekøler er i stand til at køle mælken ned til 3-4 grader, lige så hurtigt som det kommer strømmende fra malkestalden. Det er lidt fantastisk, at det kan lade sig gøre at køle mælken så hurtigt, siger Jørgen Sejersbøl, som fortæller, at en varmepumpe sørger for at opbygge et islager mellem malkningerne, som benyttes til afkølingen. Drikkevand fra kølingen I øvrigt genbruger vi vandet både to og tre gange, og derfor har vi to store ståltanke udendørs. Den ene er til mælk, mens den anden indeholder vand. Når mælken er afkølet, bliver kølevandet benyttet som drikkevand til køerne og til at spule med i malkestalden. Spulevandet bliver opsamlet i nogle kanaler, og genbrugt til at spule opsamlingspladsen, fortæller Jacob Sejersbøl. Foruden malke- og kølesystemet har DeLaval leveret ALPRO managementprogrammet, aktivitetsmålere, frasorteringsbokse, kodrivere og udmugningsrobotter til Sejersbøl I/S. 4 DeLaval Nyt 2009

5 Få mere ud af din VMS For at hjælpe mælkeproduceneter med VMS til at få det fulde udbytte af VMS systemet og dermed øge produktiviteten, holder DeLaval jævnligt kurser i VMS managementprogrammet. Egne besætningsdata På kurset sidder hver deltager ved en computer, hvor der enten er direkte opkobling til malkerobotten hjemme i stalden eller indlæst en backup fra egen besætning, så undervisningen bliver så aktuel som mulig. Kurset er med til at give deltagerne et detaljeret indblik i de muligheder, som VMS managementprogrammet giver. Der bliver forklaret og diskuteret indstillinger af malkeparametre. Desuden kommer der klare anbefalinger for indstillinger af koovervågningen, samt svar på, hvordan dens kolonner og farver skal tolkes. På kurset bliver det vist, hvilke muligheder managementprogrammet giver i forhold til fodertildeling, ligesom reproduktionsdelen og dataoverførslen fra Dyreregistrering repeteres. Og ikke mindst er der i løbet af dagen tid til vigtig erfaringsudveksling blandt kursusdeltagerne. Malkestalde og karrusel DeLaval holder tilsvarende kurser i Alpro management for kunder med malkestald eller karrusel. Her fokuseres der specielt på, hvordan alle informationer om malkning, fodring, reproduktion og sundhed kan omsættes til handlinger, der kan øge effektivitet og indtjening i stalden. DeLaval holder kursus i VMS managementprogrammet. Høj effektivitet og komfort i ny parallel malkestald Det funktionelle design, de korte gåafstande samt de hurtige malkeforløb og gruppeskift gør den nye DeLaval parallel malkestald P2100 til et meget profitabelt malkesystem. Indekseringssystemet sørger for, at køerne skubbes forsigtigt mod malkegraven, efter at de er gået ind på deres malkeplads, mens den trykluftstyrede frontexit frigiver køerne gruppevis, når de er færdigmalket. Flotte og funktionelle muligheder Du kan få DeLaval P2100 med skinnende rustfri stålkabinetter både for oven og for neden. I de øverste kabinetter er der gjort plads til integration af DeLaval malkepladsenhed MPC510 eller 610. Mælkemålere og vaskesatser kan monteres i det nederste rustfri gravkantkabinet, så de beskyttes mod miljøet. For at lette rengøringen af koplatformen kan der monteres gulvspuledyser i gravkanten. Du har desuden mulighed for at vælge slangestyr, lys i overkabinet samt yver-spotlights, der er med til at give en nøjagtig påsætning af malkesættet. Mælke- og pulseringsslanger kan monteres, så de kommer fra neden under gravkanten. Det er med til at give en fri og let tilgang til koens yver under påsætning. DeLaval ComfortStart er også en mulighed. Her skal du blot løfte malkesættet og sætte det på. Det er ikke nødvendigt at trykke på nogen knapper. Kældermontering DeLaval parallel malkestald P2100 kan også etableres med meget af malkeudstyret monteret i et rum placeret under malkegraven. Det giver et rent miljø for pulsatorer, mælkemålere og el-udstyr. Efter adskillige år ser komponenterne stadig ud som nye. Et ekstra plus er, at med pulsatorerne monteret i kælderen, giver de ingen støj i malkegraven. Desuden giver kældermonteringen nem adgang til service. Den nye parallel malkestald P2100 med korte gåafstande.

6 Fremtidens mælkeproduktion Fremtidens mælkeproducent vil have overvågnings- og managementsystemer, der er integreret, så der er mulighed for kontrol og opfølgning på alle områder, der har med mælkeproduktionen at gøre. I DeLaval ser vi perspektiver i et system integreret på gården, hvor vi løbende kan tilføje endnu mere automatisering. Vi ved, at mælkeproducenten skal øge fortjensten, mælkeydelsen og mælkekvaliteten, mens foder- og arbejdsomkostninger skal reduceres, siger Peer Justesen, adm. direktør for DeLaval A/S og tilføjer: Det overordnede system vil ikke alene analysere og præsentere data til landmænd, driftsledere og rådgivere. Det vil være baseret på biomodeller, som er i stand til at vurdere risiko for sygdomme og skabe forebyggelse og forslag for afhjælpning, og systemet vil være tilgængeligt både på gården og fra afstand. Ifølge Peer Justesen er midtpunktet en mere fri landmand, som har adgang til real-time data om reproduktion, yversundhed, fodring og energibalance, såvel som mælkeanalyser og sporbarhed sammen med intelligente fodringssystemer, som bruger online data til løbende at optimere foderrationer i forhold til næringsstoffer, ph niveau, varmestress, osv. Vort mål er at bidrage til ro i sindet for fremtidige generationer af mælkeproducenter. Derfor er DeLavals nøglefokus en kraftig forbedring af fortjeneste, mælkekvalitet, levevis og dyrevelfærd gennem teknologi og knowhow, der samtidig reducerer arbejdsindsatsen og miljøpåvirkningen. DeLaval har 125 års erfaring med at hjælpe mælkeproducenter rundt omkring i verden med at håndtere kompleksiteten i et af de hårdeste job, der findes. Vi vil fortsat udvikle løsninger, yde indflydelse og forme fremtiden for mælkeproduktionen, siger Peer Justesen. DeLaval er nu ISO 9001 certificeret på mælkekøling En af DeLavals 26 certificerede servicemontører Niels Chr. Poulsen ses her til venstre sammen med teknisk supportchef Robert Jensen, DeLaval.Foto: Claus Haagensen/Chili Foto Som en af de første landsdækkende virksomheder inden for landbruget er DeLaval netop blevet ISO 9001 certificeret til dimensionering, montering, reparation og service på mælkekøling. Senest fra 2012 skal virksomheder ifølge nye regler være certificeret for at arbejde med køleanlæg. Det har vi valgt at få på plads allerede nu af hensyn til både kunder, sikkerhed og miljø, siger teknisk supportchef Robert Jensen, DeLaval. For mælkeproducenterne betyder certificeringen en kvalitetssikring, for der er en lang række tjekpunkter og procedurer i forbindelse med arbejdet på kølesystemer, som DeLavals servicemontører skal følge. Vi skal dokumentere alt, hvad vi gør, og vi skal gemme rapporterne. Får vi for eksempel en melding om et køleanlæg, hvorfra der forsvinder freon, må vi naturligvis ikke blot hælde mere freon på. Af hensyn til både miljø og sikkerhed er vi forpligtet til at finde årsagen til, at der forsvinder freon, forklarer Robert Jensen, der har indkøbt meget nyt værktøj til servicemontørerne, for det skal både være certificeret og CE-mærket. DeLaval har blandt sine servicemontører 26 medarbejdere fordelt over hele landet, som er certificerede på mælkekøling. Det vil sige, at uanset hvor i landet der er behov for en servicemontør til mælkekølingen, har vi altid en certificeret i nærheden. De indgår i en vagtordning, så uanset hvornår uheldet er ude, er det altid muligt at få hjælp, understreger Robert Jensen. 6 DeLaval Nyt 2009

7 DeLaval salgsog serviceorganisation 14 DeLaval A/S, tlf Sjælland Salgskonsulent Robert K. Pedersen Servicemontør Michael Lundsberg Servicemontør Jørgen Henriksen Fyn/Haderslev Salgskonsulent Robert K. Pedersen Turbutikchef Hans Henrik Jørgensen Servicemontør Jørgen Henrik Sellebjerg Servicemontør Niels Chr. Poulsen Servicemontør Bjørn Juul Jensen Servicemontør Frank Ørnebjerg Servicemontør Bent Holm Servicemontør Nicolai Abrahamsen Servicemontør Peter Boysen Himmerland Salgskonsulent Torben Langdahl Turbutikchef Steen Markussen Servicemontør Søren Rasmussen Servicemontør Erik Christensen Servicemontør Jørgen Christensen Servicemontør Henrik Bisgaard Servicemontør Hans Peder Pedersen Vendsyssel DeLaval v/ingolf Jensen / Servicemontør Keld Buchholt Turbutikchef Jens Søndergaard Servicemontør Mikkel Østergaard Servicemontør Per Frost Varde/Grindsted/Vejle Salgskonsulent Viggo Thorstensen Turbutikchef Vest Karsten L. Schmidt Turbutikchef Øst Svend Erik Nielsen Servicemontør Flemming Christensen Servicemontør Peder Kruse Servicemontør Karsten Plauborg Servicemontør Bo Holm Servicemontør Kurt Ludvigsen Servicemontør Søren Kjærgaard Schmidt Servicemontør Niels Jacob Jensen Servicemontør Brian Johnny Hansen Servicemontør Brian Løvbjerg Skive/Viborg/Djursland Øst Salgskonsulent Viggo Thorstensen Vest Salgskonsulent Hans Ravnkjær Turbutikchef Vest Svend Erik Rasmussen Turbutikchef Øst Svend Erik Nielsen Servicemontør Jens Hansen Servicemontør Leif Langbak Servicemontør Jørn Ole Thomsen Servicemontør Svend Åge Jensen Servicemontør Ole Berntsen Servicemontør Ole Bæk Servicemontør Søren Hansen Servicemontør Henning Sørensen Thisted DeLaval v/anders Dahlgaard / Turbutikchef Per Christensen Servicemontør Knud Erik Kjær Servicemontør Søren Rask Kristensen Servicemontør Tage Kjær Servicemontør Hans Erik Villesen Servicemontør Randi Davidsen Servicemontør Kim Sand Jensen Spjald/Lemvig DeLaval v/hans Østergård / Turbutikchef Gert Østergård Servicemontør Uffe Bundesen Servicemontør Martin Kirkeby Servicemontør Christian W. Gjelstrup Skjern DeLaval v/erik Skovgaard ApS / Else Skovgaard Turbutikchef Kjeld Andersen Servicemontør Ejgil Klejnstrup Servicemontør Flemming Hansen Servicemontør Thomas Andersen Servicemontør Keld Bønnergård Servicemontør Claus Olesen Brørup/Ribe DeLaval v/kurt Pedersen / Turbutikchef Jan Andersen Servicemontør Erik Henriksen Servicemontør Carsten Krogsgård Servicemontør Steffen Pedersen Servicemontør Dennis Hansen Lasse Sørensen Tinglev/Løgumkloster DeLaval v/henning H. Jessen / Turbutikchef Johan Petersen Servicemontør Kurt Norn Servicemontør Jacob Geil Christensen Servicemontør Bjarne Matthiesen Servicemontør Peter Meienborg Servicemontør Kim Petersen Ærø DeLaval v/georg Pedersen / Lolland/Falster DeLaval v/erling Kaare / Bornholm DeLaval v/steffen & Anders I/S / Servicemontør Mikael Mogensen Færøerne L/F MBM Salgs- og Serviceafdelingen Bunadardepilin, FO-410 Kollafjørdur Færøerne Servicemontør Jimmy Nielsen Servicemontør Flemming Zeppernick Servicemontør Preben Østergård Servicemontør Uffe Sørensen Servicemontør Bjarne Skov Servicemontør Jens Chr. Jensen Servicemontør Flemming Kjærgård Servicemontør Jes Jepsen DeLaval Nyt Udgiver: DeLaval A/S Tårnvej 100 Gl. Højen, 7100 Vejle. Tlf Fax Redaktion: Ansvarshavende, Bjarne D. Ebbesen. Tekst: Journalist Helge Lynggaard, Pressebureauet Århus. Design og tryk: Datagraf Oplag: 5.000

8 Kvalitetsfoder uden spild Køerne er de vigtigste dommere, når foderet skal bedømmes. Og hos brødrene Ole og Ib Pabst på Krassinggaard ved Egtved er der ikke tvivl om køernes dom af græs- og majsensilagen. I den første sæson, hvor vi benyttede ensileringsmidlet F3000, var det klart vores oplevelse, at køerne åd fuldfoderet hurtigere end tidligere. Derfor kunne vi blande mere ensilage i foderrationen og spare lidt på kraftfoderet, og vi kan fortsat se, at køerne kan æde mere grovfoder, når kvaliteten er god, siger Ib Pabst, der står for den daglige pasning af besætningen på 115 årskøer og tilhørende opdræt. Det er tydeligt, at ensileringsprocessen med F3000 styres bedre, og man kan se den er i gang allerede dagen efter høst. Analyserne viser da også, at vi får en bedre ph, ammoniaktal og eddikesyretal, og vi ligger godt i forhold til landsgennemsnittet, fortsætter Ib Pabst. Alt andet omkring ensileringen skal stadig være i orden for at processen lykkes. Og det vil sige, at det fortsat er vigtigt at bruge underlagsfolie samt overdækningsplastik og bildæk med videre til afdækningen, siger Ib Pabst, der har foderenheder pr. hektar i majs. I siloerne på gården ligger der cirka foderenheder i majs og cirka i græs. Det er store værdier, og set i det forhold er brugen af ensileringsmiddel en meget lille omkostning. Til gengæld får vi et kvalitetsfoder uden spild i ensilagestakken, siger Ib Pabst. Brug af ensileringsmiddel er en meget lille omkostning, siger Ib Pabst. Foto: Helge Lynggaard Fakta: Feedtech Silage F3000 består af homofermentative mælkesyrebakterier, der normalt er kendt for at have en kvalitetsforbedrende effekt på ensilage. Feedtech Silage F3000 har dog også en stabiliserende effekt på ensilagen, da den indeholder den DeLaval-patenterede bakteriestamme Milab 393, der producerer det stabiliserende stof, Phenyl-laktat. Forkælede køer er sundere og mere produktive En ny rapport fra Cornell University viser, at malkekøer som bruger DeLaval svingende kobørste har højere mælkeproduktion og færre tilfælde af klinisk mastitis En svingende kobørste giver højere ydelse og færre udbrud af klinisk mastitis. Og så er den et godt tidsfordriv for køerne. Det konkluderer et forskerteam fra Cornell University, Ithaca i staten New York i USA. De har sammenlignet forskellige grupper af køer, som gik i identiske folde under nøjagtig samme forhold henholdsvis med og uden svingende kobørste. Forskerne konkluderer, at de anden gangs laktationskøer, som brugte svingende kobørster, viste en betydelig forskel i den daglige mælkeproduktion på op til plus et kilo mælk om dagen. Den svingende kobørste gav et dejligt tidsfordriv for køerne i denne besætning. Det var sjovt at se deres samspil med børsten. Med den ekstra gevinst i form af øget produktion og reduceret udbrud af klinisk mastitis mener jeg, at alle landmænd bør gøre brug af børsten for at gøre deres køer og sig selv lidt gladere, siger Ynte H. Schukken, professor i besætningssundhed på Cornell University. Installation af den svingende kobørste betød en øjeblikkelig øgning af køernes soigneringsadfærd og et fald på over 30 procent i tilfælde af klinisk mastitis blandt andengangs og ældre lakterende køer i folde med en svingende kobørste. De foreløbige resultater af denne undersøgelse er baseret på en sammenligning mellem to folde med og to folde uden svingende kobørste. Undersøgelsen blev udført af Quality Milk Production Services på Cornell University og Sprucehaven Farm and Research Center, Scipio Springs, New York.

DeLaval Nyt. Information til mælkeproducenter. Nr. 1 2008

DeLaval Nyt. Information til mælkeproducenter. Nr. 1 2008 Nr. 1 2008 DeLaval Nyt Information til mælkeproducenter 2 Nu tager vi til foldboldkamp To malkerobotter hos Søren Falkner Sørensen malker hver 68-70 køer med 9000 kg mælk i gennemsnit 4 Klar til robotter

Læs mere

VMS, AUTOMATISK MALKE SYSTEM

VMS, AUTOMATISK MALKE SYSTEM FODERVOGN HERD NAVIGATOR AKTIVITETSMÅLER SYSTEM KARRUSEL MALKESTALD VMS, AUTOMATISK MALKE SYSTEM MALKESTALD RØRMALKNING Hver dag skal du træffe hundredvis af beslutninger på gården. Og uanset hvor små

Læs mere

Frihed til at vælge DeLaval automatisk malkesystem VMS. Din løsning hver dag

Frihed til at vælge DeLaval automatisk malkesystem VMS. Din løsning hver dag Frihed til at vælge DeLaval automatisk malkesystem VMS Din løsning hver dag Vælg den automatisering som fungerer bedst for dig DeLaval automatisk malkesystem VMS Automatiserede løsninger gør din gård mere

Læs mere

AfiMilk. Styringsværktøjer til maksimering af produktiviteten og øgning af overskuddet i malkekvægbesætninger

AfiMilk. Styringsværktøjer til maksimering af produktiviteten og øgning af overskuddet i malkekvægbesætninger AfiMilk Styringsværktøjer til maksimering af produktiviteten og øgning af overskuddet i malkekvægbesætninger AfiMilk Styringsværktøjer til maksimering af produktiviteten og øgning af overskuddet i malkekvægbrug

Læs mere

DeLaval Focus. Efterår 2011. Din løsning hver dag www.delaval.dk

DeLaval Focus. Efterår 2011. Din løsning hver dag www.delaval.dk DeLaval Focus Efterår 2011 Din løsning hver dag www.delaval.dk 1 Ensileringsmidler til majs Med Feedtech Silage tilbyder DeLaval et stærkt og komplet sortiment af ensileringsmidler til majshelsæd, kolbe-

Læs mere

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63 Opera i majs flere foderenheder pr. hektar højere kvalitet og fordøjelighed ingen spild og varmedannelse i stak mere mælk pr. ko pr. dag Læs mere på www.agro.basf.dk Yderligere information kontakt: Jakob

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

DeLaval Nyt. Din løsning hver dag. Information til mælkeproducenter nr. 1-2011

DeLaval Nyt. Din løsning hver dag. Information til mælkeproducenter nr. 1-2011 DeLaval Nyt Information til mælkeproducenter nr. 1-2011 Øget kapacitet med DeLaval VMS 2011 En robust og fremtidssikret malkestald Nyt automatisk fodringssystem Ny klovvasker reducerer digital dermatitis

Læs mere

Opmærksomhedsvinduet er ofte startvinduet. Her ses de køer, der er alarm på, eller der skal tages aktion på med hensyn til reproduktion.

Opmærksomhedsvinduet er ofte startvinduet. Her ses de køer, der er alarm på, eller der skal tages aktion på med hensyn til reproduktion. DeLaval Produktnavn Sælges som ALPRO Windows 6.50. Det samme program kan anvendes både til malkning i AMS og konventionel malkning. Programmet sælges som et samlet grundmodul, hvortil der findes et tillægsmodul

Læs mere

Optimér besætningssundhed og mælkeydelse DeLaval foderstation FSC40 og FSC400

Optimér besætningssundhed og mælkeydelse DeLaval foderstation FSC40 og FSC400 Optimér besætningssundhed og mælkeydelse DeLaval foderstation FSC40 og FSC400 DeLaval foderstation sammen med Feed First koncept Du forventer, at dine malkekøer skal producere stadig større mælkemængder.

Læs mere

KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED

KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED SEGES tilbyder skræddersyede kurser til forskellige målgrupper, som giver større indsigt i malkeudstyr og

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

FULLWOOD, Fusion Crystal

FULLWOOD, Fusion Crystal FULLWOOD, Fusion Crystal Produktnavn Sælges som Fusion Crystal version 1.40. Sælges p.t. kun sammen med FULLWOOD Merlin automatiske malkesystemet. Her sælges det som et komplet modul. Krav til hardware/internet

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

Overblik i malkestalden DeLaval malkepladsenhed MPC580, MPC680 og MP780

Overblik i malkestalden DeLaval malkepladsenhed MPC580, MPC680 og MP780 Overblik i malkestalden DeLaval malkepladsenhed MPC580, MPC680 og MP780 Alt du har brug for lige ved hånden Du ved, hvor vigtigt det er med gode informationer samt ensartede og effektive malkerutiner for

Læs mere

Få mere tid - og skær ned på omkostningerne

Få mere tid - og skær ned på omkostningerne Få mere tid - og skær ned på omkostningerne DeLaval Optimat TM Din løsning - hver dag Se fodring som en mulighed Automatisk fodring DeLaval Optimat system er et fodringssystem, der mindsker din arbejdsbyrde

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Kvalitessikring. VMS køleløsninger. Din løsning - hver dag

Kvalitessikring. VMS køleløsninger. Din løsning - hver dag Kvalitessikring VMS køleløsninger Din løsning - hver dag VMS køleløsninger Køleløsninger til DeLaval VMS Vælg en køleløsning som passer til dig og din VMS og bevar mælkekvaliteten døgnet rundt. Automatisk

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport 01 SS1 DLG Skørring 1 Brian Rasmussen Gert B. Pedersen KR7 1 1 01:07 4 Jonas Bjerregaard Gad Bjarke Gad KR7 2 2 01:08 00:01 00:01 9 Henrik Vestergaard Søren Lind Andersen KR7 3 3 01:09 00:02 00:01 8 Jess

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Videreudvikling af malkesystem

Videreudvikling af malkesystem Videreudvikling af malkesystem Udvikling af stationaer separationsmalker. Et grzesrodsforsknings projekt af Adolf Handrup Mgllevejen 53 9690 Fjerritslev. Projekt jnr. 93S-2462-AOO-00893 Indhold: Baggrund

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

antal deltagelser Sum af Birdie sum point Resultatliste opgjort 30. juni 2016 A-rækken

antal deltagelser Sum af Birdie sum point Resultatliste opgjort 30. juni 2016 A-rækken Resultatliste opgjort 30. juni 2016 A-rækken sum point antal deltagelser Sum af Birdie Følbæk, Poul 89 13 3 Olesen, Bjarne Schmidt 60 10 3 Olesen, Hans Peder 49 12 3 Schou, Nicki Rye 48 5 25 Skovbakke,

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

STRANGKO. Herd Managementprogrammer 22

STRANGKO. Herd Managementprogrammer 22 STRANGKO Produktnavn Sælges som STRANGKOFARM CONTROL II MANAGEMENTSYSTEM. Programmet sælges som et grundmodul, hvilket indeholder kalender og foderprogram, samt delmoduler til aktivitetsmåling, kommunikation

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

16 tons trækkraft. Sådan laver I aftale: Ring til Kjeld Holm på mobil 20 23 40 48. Så finder Kjeld tid og sted, hvor der er mest at se for jer.

16 tons trækkraft. Sådan laver I aftale: Ring til Kjeld Holm på mobil 20 23 40 48. Så finder Kjeld tid og sted, hvor der er mest at se for jer. dyr i Ørsted 16 tons trækkraft Der er tyngde i landbruget i dag. Kjeld og Charlotte Holm driver en toptunet planteavlsgård. Ikke bare egen jord, men også dyrkningsaftaler med andre landmænd i området,

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

AfiAct II. Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling

AfiAct II. Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling AfiAct II Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling AfiAct II Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling God fertilitetsstyring betyder, at køer kælver med optimale intervaller for at holde mælkeproduktionen

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Tag højde for usikkerhed ved vurdering af økonomien i ensileringsmidler

Tag højde for usikkerhed ved vurdering af økonomien i ensileringsmidler Tag højde for usikkerhed ved vurdering af økonomien i ensileringsmidler Susanne Clausen / Rudolf Thøgersen Græsensileringssæsonen står for døren, og så melder spørgsmålet sig, om det er værd at bruge ensileringsmidler.

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Alletiders bedste mænd

Alletiders bedste mænd 100m. Thomas Hultmann, 59 10,72s 83 Jørn Petersen, 61 10,9s 84 Teddy Jensen, 65 10,9s 84 Frank Engmark, 57 11,2s 77 Tomas Jensen, 64 1,2s 82 Michael Friborg, 66 1,3s 84 Bjarne Vedel, 66 11,3s 89 Carsten

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

VETERAN TOP 10 MÆND: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m.

VETERAN TOP 10 MÆND: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m. VETERAN TOP 10 MÆND: 100 m. 30-34 år: Hans-Henrik Grabe (77)+2,0 11,02 08 Egon Meyer (36) 10,9 66 Søren Haahr Jensen (63) 11,3 94 Lars Rasmussen (64) +1,6 11,61 98 Tom Olaf Jensen (60) 11,4 90 Gerhardt

Læs mere

Fodervogn. Aktivitetsmålingssystem. Automatisk vejesystem. Frasorteringslåge. Fodring. Kalveautomat

Fodervogn. Aktivitetsmålingssystem. Automatisk vejesystem. Frasorteringslåge. Fodring. Kalveautomat September // 2015 Opgrader din malkestald og karrusel med DelPro Farm Manager DeLaval robotskraber RS450S fjerner effektivt gødning hver dag DelPro Farm Manager hjælper dig med at træffe mange af dine

Læs mere

Velkommen på kursus LELY CENTER HERRUP. farming innovators

Velkommen på kursus LELY CENTER HERRUP. farming innovators LELY CENTER HERRUP farming innovators Velkommen på kursus Vi har til efterårs-/vintersæsonen sammensat et kursusprogram med fokus på T4C managementprogrammet, mælkekvalitet samt at få mere kendskab til

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

MILKIT OPDATER DIN MALKESTALD

MILKIT OPDATER DIN MALKESTALD MILKIT OPDATER DIN MALKESTALD RENOVER DIN MALKESTALD FOR AT OPNÅ MAKSIMAL EFFEKTIVITET UNDER MALKNING OG FOR AT OPTIMERE PRODUKTIONEN - ENDDA MED EN BEGRÆNSET INVESTERING... MED MILKIT Renovering af malkestalden

Læs mere

Frihed til at vælge. DeLaval automatisk malkesystem VMS. Din løsning - hver dag

Frihed til at vælge. DeLaval automatisk malkesystem VMS. Din løsning - hver dag Frihed til at vælge DeLaval automatisk malkesystem VMS Din løsning - hver dag Den mest avancerede robotarm DeLaval automatisk malkesystem VMS En hydraulisk robotarm gør DeLaval VMS forskellig fra andre

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

karruseller og AMS Landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Bygninger og Maskiner Dansk Kvæg Kongres 2003

karruseller og AMS Landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Bygninger og Maskiner Dansk Kvæg Kongres 2003 Malkerutiner og malkekapaciteter i malkestald, karruseller og AMS Landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen Dansk Kvæg Kongres 2003 Rene køer til malkning Rene og tørre gangarealer Tørt, rent og velstrøet leje

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Fremtidens overvågnings- og styringssystem

Fremtidens overvågnings- og styringssystem Styring af bedriften med ny teknologi Fremtidens overvågnings- og styringssystem Rolf Singer; Lattec I/S Dansk Kvæg Kongres 26-27 februar 2007 1 Strukturudvikling og konsolidering Dansk Mælkeproduktion

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning

Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning Konsulent Jørgen Pedersen Landscentret, Byggeri og Teknik FarmTest af AMS og andre typer FarmTest i 2003 AMS fire fabrikater: SAC Galaxy Lely Astronaut DeLaval

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Trim dit AMS system. 1: Biologiske parametre 2: Tekniske løsninger 3: Driftsledelse. V/ Mads Nielsen, AMS profilkonsulent, Sydvestjysk Landboforening

Trim dit AMS system. 1: Biologiske parametre 2: Tekniske løsninger 3: Driftsledelse. V/ Mads Nielsen, AMS profilkonsulent, Sydvestjysk Landboforening Trim dit AMS system 1: Biologiske parametre 2: Tekniske løsninger 3: Driftsledelse V/ Mads Nielsen, AMS profilkonsulent, Sydvestjysk Landboforening Hvad forstår vi ved kapacitet i AMS Høj produktion pr.

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

TOPRESULTAT MED ENKLE METODER SÆSONKÆLVNING UNDER DANSKE FORHOLD PÅ SALSBJERGGÅRD. Kvæg kongres 2011

TOPRESULTAT MED ENKLE METODER SÆSONKÆLVNING UNDER DANSKE FORHOLD PÅ SALSBJERGGÅRD. Kvæg kongres 2011 TOPRESULTAT MED ENKLE METODER SÆSONKÆLVNING UNDER DANSKE FORHOLD PÅ SALSBJERGGÅRD Kvæg kongres 2011 Det er her det sker.. Hele Sjælland er ikke København Mælkeproduktion på Sjælland Ca. 200 besætninger

Læs mere

Jægerskydning. Samlet

Jægerskydning. Samlet Jægerskydning Øse Navn Point X 10 Placering Kenneth Jensen 141 2 3 Carsten Cristensen 137 1 18 Jørgen Borg 137 0 19 Henning Sørensen 137 0 19 Allan Pedersen 135 0 28 Benny Ølgod 133 1 31 Erling Christensen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

Focus Vinter 2010/2011

Focus Vinter 2010/2011 Focus Vinter 2010/2011 Din løsning hver dag www.delaval.dk Gummigulv - komfortabelt og skridsikkert Når dine køer kan gå trygt og behageligt, bevæger de sig mere. Et sikkert fodfæste er med til at fremme

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

RESULTATLISTE Geværterrænskydning i Hevring 25-5-2014. teræn6,5

RESULTATLISTE Geværterrænskydning i Hevring 25-5-2014. teræn6,5 25-05-2014 19:44:02 - DDS SP v.3.14.2.1 RESULTATLISTE Geværterrænskydning i Hevring 25-5-2014 teræn6,5 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 S10 Vertikal Sort 130 Knælende Mål 2 S10 Horisontal Sort

Læs mere

DeLaval Nyt. Magasinet til alle danske mælkeproducenter // nr. 2 // 2014

DeLaval Nyt. Magasinet til alle danske mælkeproducenter // nr. 2 // 2014 DeLaval Nyt Magasinet til alle danske mælkeproducenter // nr. 2 // 2014 Peter Jørgensen Adm. direktør DeLaval A/S Læs blandt andet i denne udgave af DeLaval Nyt: Nye tider, nye muligheder Til april næste

Læs mere

Samlet resultat A-rækken Men Section 2015

Samlet resultat A-rækken Men Section 2015 Samlet resultat A-rækken Men Section 2015 Point Sum af Birdies Antal deltagelser FØLBÆK, Poul 113 6 18 JENSEN, Ole Stig 98 6 17 DAMGAARD, Lars 87 4 18 SØRENSEN, Keld Sparvath 78 5 15 HJØRNHOLM, Arne 63

Læs mere

S.A. Christensen & Co

S.A. Christensen & Co S.A. Christensen & Co Produktnavn Sælges som SATURNUS. Sælges p.t. sammen med Galaxy malkerobot. I fremtiden vil det sælges som managementprogram til anvendelse sammen med alle produkter fra S.A. Christensen

Læs mere

Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 155 2 Christian Vildhøj FAGI 164 3 Heino H. Eriksen SGI 165 T4 Simon Hansen-Nord HOI 166 T4 Jesper

Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 155 2 Christian Vildhøj FAGI 164 3 Heino H. Eriksen SGI 165 T4 Simon Hansen-Nord HOI 166 T4 Jesper Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 1 Christian Vildhøj FAGI 1 Heino H. Eriksen SGI 1 T Simon Hansen-Nord HOI 1 T Jesper Friis SGI 1 T Jakob Theilmann HOI 1 T7 Anders C. Bech IFV 18 T7 Kjeld

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 2 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening 36 42 3 9 Conni Elmholt 1051p Sogns Jagtforening 34 41 4 173 Inge-Lise Jensen 1052 Sevel

Læs mere

Dansk Skytte Union DM m og 15m riffel for veteraner

Dansk Skytte Union DM m og 15m riffel for veteraner 15m riffel Senior 1 1 Bjarne Veile IF 1864 96 90 91 94 371 8x 2 Carsten Klich Maribo 90 93 92 95 370 6x 3 Allan Hansen Vemmelev skf 93 93 92 90 368 6x 4 Poul Kristensen Tuse 89 92 93 93 367 5x 5 Kim Larsen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere