DeLaval Nyt. Information til mælkeproducenter. VMS'er med kg mælk i døgnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DeLaval Nyt. www.delaval.dk. Information til mælkeproducenter. VMS'er med 2.400 kg mælk i døgnet"

Transkript

1 2009 DeLaval Nyt Information til mælkeproducenter VMS'er med kg mælk i døgnet DeLaval VMS 2010 Sender 800 køer på græs ISO-certificeret på mælkekøling Kvalitetsfoder uden spild

2 Mælkeproducenten i fokus Hos DeLaval sætter vi kunden mælkeproducenten i fokus. Det betyder meget konkret, at vi prioriterer uddannelse, erfagrupper og udveksling af brugererfaringer landmænd imellem meget højt. Vi har derfor tilrettelagt en række aktiviteter for mælkeproducenter i de kommende måneder. Til gengæld har vi valgt ikke at deltage på Agromek-husdyr i år. Blandt vore aktiviteter er en række kundekonferencer inden for VMS, malkestalde og Herd Navigator. Her vil både eksterne rådgivere og landmænd komme med indlæg. Sådan en hel dag giver mulighed for en tæt og koncentreret kontakt med de deltagende mælkeproducenter. En anden aktivitet er uddannelse af både nye og eksisterende kunder i management. Her vil deltagerne være koblet direkte op, så der kan benyttes data fra deres egen besætning. Vi prioriterer nærhed og nærvær med vore kunder. Det kommer også til udtryk gennem vores landsdækkende organisation, som med 140 medarbejdere står til tjeneste og er parate til at yde support til kunderne. Selv om der er krisetider, satser vi meget på at beholde den know-how, som er opbygget i DeLaval. Den er meget værd for danske mælkeproducenter, og den ønsker vi at fastholde. Vi har netop fået en ISO-9001 certificering på vores service på køling. Certificeringen bliver et krav i fremtiden for at kunne servicere kølesystemerne. Vi er som en af de få inden for landbruget allerede klar, for vi investerer i fremtiden. DeLaval har været på markedet i 125 år, og vi vil også være her i fremtiden. Her malker hver VMS kg mælk i døgnet Karin og John Jensen gør mange tiltag for at udnytte kapaciteten i malkerobotterne Det er meget bevidst, at Karin og John Jensen, Føvling, har valgt at satse hårdt på at udnytte kapaciteten i deres VMS er så godt om muligt. I de seneste 12 måneder er der blevet malket omkring kg mælk pr. døgn i hver malkerobot. De faste omkostninger til afskrivning, service med videre er de samme uanset hvor meget mælk, der bliver malket i robotterne. Derfor har vi som mål at udnytte robotterne bedst muligt, selv om vi går efter resultatet på bundlinjen og ikke blot efter en høj ydelse. For de sidste kilo mælk kan være for dyre at producere, siger Karin og John Jensen, der valgte VMS for at de højstydende køer kunne blive malket mere end to gange i døgnet. De har en besætning, som efter en udvidelse sidste år kom op på 160 køer. Ydelsen er i gennemsnit kg. Vi spreder kælvningerne ud over hele året, så der er cirka ti procent, der konstant er golde. Det vil sige, at der er køer, der skal malkes i de to malkerobotter. De fleste af vore køer er meget hurtige, og i avlsarbejdet prioriterer vi at bruge tyre, som giver afkom, der er hurtige til at malke. Karin og John Jensen prioriterer køer, der er hurtige til at malke for at øge kapaciteten i malkerobotterne. Foto: Helge Lynggaard Styrer kotrafikken Karin og John Jensen har smartgate til at styre kotrafikken, så køerne skal gennem malkerobotten for at komme til foderbordet, hvis de har haft malketilladelse i mere end to timer. For at udnytte kapaciteten sidst på natten er der ingen køer, der får lov at gå gennem smart-gaten, hvis de har malketilladelse. Dog får 1. kalvskøerne altid fri adgang gennem smart-gaten, indtil de har lært systemet at kende. Jo flere, der bliver malket om natten, jo kortere bliver køen foran malkerobotterne om formiddagen. Karin og John Jensen mener, at en væsentlig faktor for at de har opnået en høj kapacitet i malkerobotterne er, at køerne er godt gående og uden klovproblemer. De har lagt gummi på spalterne, så køerne går mere blødt og sikkert. Til gengæld slider det heller ikke på klovene, og derfor får de klovbeskåret tre gange årligt. Peer Justesen adm. direktør DeLaval A/S Smuldfælde Mens køerne bliver malket, får de kraftfoder i malkerobotten. De højstydende får op til fem kg af et velsmagende kraftoder. Vi har sat en smuldfælde op, som sorterer smuldet fra kraftfoderet. Det modvirker, at de står og bruger tid på at få det sidste smuld med, selv om de er færdige med malkningen, fortæller Karin og John Jensen, som endnu et eksempel på de tiltag, de har gjort for at øge kapaciteten i VMS erne. 2 DeLaval Nyt 2009

3 Herd Navigator klar til DeLaval VMS Herd Navigator hjælper i dag med at optimere det økonomiske resultat hos mælkeproducenter med DeLaval malkestalde i Danmark og Holland. Som en naturlig videreudvikling af fremtidens managementsystem er Herd Navigator nu også klar til DeLavals VMS malkerobotter. VMS-brugere får dermed nu også muligheden for at vælge denne avancerede teknologi og dermed forbedre det økonomiske nettoresultat med kr pr. ko pr. år. for inseminering opnås, eller køerne kan behandles, før symptomer på sygdomme observeres. Avanceret dataanalyse Herd Navigator hjælper med at forbedre produktiviteten gennem tidlig og effektiv udpegning af de køer, der har særlig brug for opmærksomhed i forhold til: reproduktion mastitis fodring og energibalance Køerne præsenteres på en enkel og klar alarmliste med anbefalinger til konkrete handlinger, så det rigtige tidspunkt Mens køerne bliver malket i VMS en, bliver der automatisk udtaget og analyseret en repræsentativ mælkeprøve. Analyseresultatet behandles i den avancerede biologiske model, der registrerer og udpeger de køer, der har behov for særlig opmærksomhed. DeLaval VMS 2010 Et helt nyt managementprogram med meget stor brugervenlighed vil være en af de største forandringer, når de første modeller af VMS model 2010 bliver leveret i løbet af det første kvartal i det nye år. DeLaval har gennem de sidste år arbejdet intenst på at udvikle et managementprogram, som skal gøre det endnu lettere at håndtere den daglige styring af besætningen. Derfor har både landmænd og rådgivere været med i processen for at sikre den optimale kombination af brugervenlighed og funktionalitet. Lavt energiforbrug Sænkning af det daglige energiforbrug har været i høj fokus gennem de seneste år, og tests i dag viser, at energiforbruget på DeLavals seneste model 2009 ligger helt nede omkring 20 kw pr. tons produceret mælk. Dertil kommer, at vi i år også har lanceret en ny løsning til de større anlæg kaldet Master & Slave, der gennem mere enkel installering blandt andet sænker vandforbruget. Høj kapacitet Hvor meget mælk kan du få ud af dit automatiske malkesystem pr. døgn? En stor del af mælkeproducenterne med DeLavals VMS-anlæg har kg mælk pr. enhed pr. døgn, og vi har flere eksempler på mælkeproducenter, der ligger endnu højere. Høj kapacitet er kompleks, da der er mange faktorer, som spiller ind. Erfaringsmæssigt ser vi, at der kan gå op til et par år, inden den maksimale kapacitet nås, og heldigvis er der også kunder, som hele tiden er gode til at flytte grænsen for det maksimalt opnåelige. Det er også årsagen til, at vi gennemfører uddannelsesdage i vort VMS managementprogram, hvor VMS-brugere kan arbejde med egne besætningsdata og samtidig udveksle erfaringer med kolleger. DeLaval din nære partner DeLaval hjælper mælkeproducenter med at få succes med automatisk malkning. VMS 2010 er med et helt nyt managementprogram. I planlægningsfasen hjælper vi med staldplanlægning og layout, da det har afgørende betydning for systemets generelle ydeevne og for succes med automatisk malkning på både kort og lang sigt. Vi sørger for at hjælpe dig godt i gang med brugen af systemet, og efter opstart er vi altid i nærheden med vores 24 timers helpdesk samt et landsdækkende net af veluddannede servicemontører og supervisorer. Delaval Nyt

4 Dynamisk kvartet sender 800 køer på græs Sejersbøl I/S vil fastholde den økologiske drift og har derfor valgt et malkesystem, hvor effektiviteten er i højsædet, og hvor der kan malkes 80 køer på en gang Et par kilometer uden for Thisted har en dynamisk kvartet bestående af tre brødre og deres far i Sejersbøl I/S bygget et nyt staldanlæg, der blandt andet omfatter en malkestald, hvor der kan malkes 80 køer af gangen. Nybyggeriet omfatter desuden to nye stalde, der ligger parallelt med drivgange i mellem. Drivgangene fører dels til malkecentret og dels ud på marken, da køerne kommer på græs om sommeren. For selv om besætningen for tiden er på 600 køer og forventes at blive øget til 800 køer i 2011, skal køerne på græs. Vi har drevet bedriften økologisk siden 1997, og det er vi så glade for, at vi vil fortsætte, selv om vi udvider besætningen. Græsmarken er motoren i hele vores økologiske bedrift, og derfor har vi indrettet nybyggeriet på, at køerne kan komme på græs, fortæller Erik og Jakob Sejersbøl, mens vi sidder i den nye kantine, der er placeret ved siden af malkecentret. Deres bror Kristian er medejer og gårdens økonomichef, mens deres far Jørgen også er medejer og deltager i den daglige drift. Gået stærkt i de senere år Det er en familieejendom, hvor deres bedstefar havde køer. Siden er Tre generationer Sejersbøl i den nye 2 x 40 parallel malkestald. Fra venstre Jakob, sønnen Markus, Jørgen og Erik Sejrsbøl. Foto: Helge Lynggaard. det gået stærkt, og specielt fra 1995, hvor de byggede en løsdriftsstald til 180 køer og med en 2 x 12 pladsers parallel malkestald. Siden har vi løbende udvidet besætningen og forlænget stalden, så der blev plads til 300 køer. Men efterhånden var malkestalden blevet for lille. Vi begyndte derfor overvejelser om et nyt malkesystem. Vi ville enten have robotter eller en parallel malkestald. Vi var derfor med DeLaval i det østlige Tyskland for at se store besætninger og malkestalde, og det overbeviste os om, at det mest effektive ville være en malkestald, når vi skulle have køerne på græs, siger Jakob og Erik Sejersbøl. De valgte en 2 x 40 Blue Diamond Endurance parallel malkestald. Det kan måske synes lidt voldsomt, at vi kan malke 80 køer af gangen, men det giver os en stor fleksibilitet, for vi skal ikke bruge så mange timer på at malke. Når vi har køerne på græs, skal malkningen være effektiv. Der er tre eller fire malkere i gang, og de starter klokken 4.30 om morgenen, siger Erik Sejersbøl. Godt tjek på køerne Kvartetten bag Sejersbøl I/S understreger, at de altid har været glade for at kunne tjekke køerne, når de blev malket i en parallelstald. Vi har et utroligt godt tjek på køerne, for under malkningen kan vi med det samme se, om der er noget galt for eksempel med benene. I så fald kan vi separere dem fra til et nærmere tjek, siger brødrene. Separationen sker ved hjælp af manage- mentprogrammet ALPRO og transpondere, for når køerne er malket, bliver de ledt tilbage til en af de tre stalde eller til græsmarken. I hver stald er der en separationsboks, og fra malkestalden kan den enkelte ko dirigeres direkte til en separationsboks. ALPRO bliver også benyttet til at styre aftagerne og til mælkemåling, til identificering af køerne og til aktivitetsmålere. Malkestalden er en type, der er fremstillet af de stærkeste materialer og er beregnet til at blive brugt 24 timer i døgnet. Vi ville have noget, der kan holde til at blive brugt i mange år, og som er fremtidssikret. Desuden er al teknik samlet i en kælder, så der er så lidt som muligt i selve malkestalden. Vi tror, teknikken på den måde har længere levetid, og det er lettere både at lave service og tage mælkeprøver, når det kan gøres i fred og ro nede i kælderen, siger brødrene. Pladekøler kan følge med Hele kølesystemet er leveret af DeLaval, og der bliver udtrykt stor respekt for, at kølesystemet ved hjælp af en pladekøler er i stand til at køle mælken ned til 3-4 grader, lige så hurtigt som det kommer strømmende fra malkestalden. Det er lidt fantastisk, at det kan lade sig gøre at køle mælken så hurtigt, siger Jørgen Sejersbøl, som fortæller, at en varmepumpe sørger for at opbygge et islager mellem malkningerne, som benyttes til afkølingen. Drikkevand fra kølingen I øvrigt genbruger vi vandet både to og tre gange, og derfor har vi to store ståltanke udendørs. Den ene er til mælk, mens den anden indeholder vand. Når mælken er afkølet, bliver kølevandet benyttet som drikkevand til køerne og til at spule med i malkestalden. Spulevandet bliver opsamlet i nogle kanaler, og genbrugt til at spule opsamlingspladsen, fortæller Jacob Sejersbøl. Foruden malke- og kølesystemet har DeLaval leveret ALPRO managementprogrammet, aktivitetsmålere, frasorteringsbokse, kodrivere og udmugningsrobotter til Sejersbøl I/S. 4 DeLaval Nyt 2009

5 Få mere ud af din VMS For at hjælpe mælkeproduceneter med VMS til at få det fulde udbytte af VMS systemet og dermed øge produktiviteten, holder DeLaval jævnligt kurser i VMS managementprogrammet. Egne besætningsdata På kurset sidder hver deltager ved en computer, hvor der enten er direkte opkobling til malkerobotten hjemme i stalden eller indlæst en backup fra egen besætning, så undervisningen bliver så aktuel som mulig. Kurset er med til at give deltagerne et detaljeret indblik i de muligheder, som VMS managementprogrammet giver. Der bliver forklaret og diskuteret indstillinger af malkeparametre. Desuden kommer der klare anbefalinger for indstillinger af koovervågningen, samt svar på, hvordan dens kolonner og farver skal tolkes. På kurset bliver det vist, hvilke muligheder managementprogrammet giver i forhold til fodertildeling, ligesom reproduktionsdelen og dataoverførslen fra Dyreregistrering repeteres. Og ikke mindst er der i løbet af dagen tid til vigtig erfaringsudveksling blandt kursusdeltagerne. Malkestalde og karrusel DeLaval holder tilsvarende kurser i Alpro management for kunder med malkestald eller karrusel. Her fokuseres der specielt på, hvordan alle informationer om malkning, fodring, reproduktion og sundhed kan omsættes til handlinger, der kan øge effektivitet og indtjening i stalden. DeLaval holder kursus i VMS managementprogrammet. Høj effektivitet og komfort i ny parallel malkestald Det funktionelle design, de korte gåafstande samt de hurtige malkeforløb og gruppeskift gør den nye DeLaval parallel malkestald P2100 til et meget profitabelt malkesystem. Indekseringssystemet sørger for, at køerne skubbes forsigtigt mod malkegraven, efter at de er gået ind på deres malkeplads, mens den trykluftstyrede frontexit frigiver køerne gruppevis, når de er færdigmalket. Flotte og funktionelle muligheder Du kan få DeLaval P2100 med skinnende rustfri stålkabinetter både for oven og for neden. I de øverste kabinetter er der gjort plads til integration af DeLaval malkepladsenhed MPC510 eller 610. Mælkemålere og vaskesatser kan monteres i det nederste rustfri gravkantkabinet, så de beskyttes mod miljøet. For at lette rengøringen af koplatformen kan der monteres gulvspuledyser i gravkanten. Du har desuden mulighed for at vælge slangestyr, lys i overkabinet samt yver-spotlights, der er med til at give en nøjagtig påsætning af malkesættet. Mælke- og pulseringsslanger kan monteres, så de kommer fra neden under gravkanten. Det er med til at give en fri og let tilgang til koens yver under påsætning. DeLaval ComfortStart er også en mulighed. Her skal du blot løfte malkesættet og sætte det på. Det er ikke nødvendigt at trykke på nogen knapper. Kældermontering DeLaval parallel malkestald P2100 kan også etableres med meget af malkeudstyret monteret i et rum placeret under malkegraven. Det giver et rent miljø for pulsatorer, mælkemålere og el-udstyr. Efter adskillige år ser komponenterne stadig ud som nye. Et ekstra plus er, at med pulsatorerne monteret i kælderen, giver de ingen støj i malkegraven. Desuden giver kældermonteringen nem adgang til service. Den nye parallel malkestald P2100 med korte gåafstande.

6 Fremtidens mælkeproduktion Fremtidens mælkeproducent vil have overvågnings- og managementsystemer, der er integreret, så der er mulighed for kontrol og opfølgning på alle områder, der har med mælkeproduktionen at gøre. I DeLaval ser vi perspektiver i et system integreret på gården, hvor vi løbende kan tilføje endnu mere automatisering. Vi ved, at mælkeproducenten skal øge fortjensten, mælkeydelsen og mælkekvaliteten, mens foder- og arbejdsomkostninger skal reduceres, siger Peer Justesen, adm. direktør for DeLaval A/S og tilføjer: Det overordnede system vil ikke alene analysere og præsentere data til landmænd, driftsledere og rådgivere. Det vil være baseret på biomodeller, som er i stand til at vurdere risiko for sygdomme og skabe forebyggelse og forslag for afhjælpning, og systemet vil være tilgængeligt både på gården og fra afstand. Ifølge Peer Justesen er midtpunktet en mere fri landmand, som har adgang til real-time data om reproduktion, yversundhed, fodring og energibalance, såvel som mælkeanalyser og sporbarhed sammen med intelligente fodringssystemer, som bruger online data til løbende at optimere foderrationer i forhold til næringsstoffer, ph niveau, varmestress, osv. Vort mål er at bidrage til ro i sindet for fremtidige generationer af mælkeproducenter. Derfor er DeLavals nøglefokus en kraftig forbedring af fortjeneste, mælkekvalitet, levevis og dyrevelfærd gennem teknologi og knowhow, der samtidig reducerer arbejdsindsatsen og miljøpåvirkningen. DeLaval har 125 års erfaring med at hjælpe mælkeproducenter rundt omkring i verden med at håndtere kompleksiteten i et af de hårdeste job, der findes. Vi vil fortsat udvikle løsninger, yde indflydelse og forme fremtiden for mælkeproduktionen, siger Peer Justesen. DeLaval er nu ISO 9001 certificeret på mælkekøling En af DeLavals 26 certificerede servicemontører Niels Chr. Poulsen ses her til venstre sammen med teknisk supportchef Robert Jensen, DeLaval.Foto: Claus Haagensen/Chili Foto Som en af de første landsdækkende virksomheder inden for landbruget er DeLaval netop blevet ISO 9001 certificeret til dimensionering, montering, reparation og service på mælkekøling. Senest fra 2012 skal virksomheder ifølge nye regler være certificeret for at arbejde med køleanlæg. Det har vi valgt at få på plads allerede nu af hensyn til både kunder, sikkerhed og miljø, siger teknisk supportchef Robert Jensen, DeLaval. For mælkeproducenterne betyder certificeringen en kvalitetssikring, for der er en lang række tjekpunkter og procedurer i forbindelse med arbejdet på kølesystemer, som DeLavals servicemontører skal følge. Vi skal dokumentere alt, hvad vi gør, og vi skal gemme rapporterne. Får vi for eksempel en melding om et køleanlæg, hvorfra der forsvinder freon, må vi naturligvis ikke blot hælde mere freon på. Af hensyn til både miljø og sikkerhed er vi forpligtet til at finde årsagen til, at der forsvinder freon, forklarer Robert Jensen, der har indkøbt meget nyt værktøj til servicemontørerne, for det skal både være certificeret og CE-mærket. DeLaval har blandt sine servicemontører 26 medarbejdere fordelt over hele landet, som er certificerede på mælkekøling. Det vil sige, at uanset hvor i landet der er behov for en servicemontør til mælkekølingen, har vi altid en certificeret i nærheden. De indgår i en vagtordning, så uanset hvornår uheldet er ude, er det altid muligt at få hjælp, understreger Robert Jensen. 6 DeLaval Nyt 2009

7 DeLaval salgsog serviceorganisation 14 DeLaval A/S, tlf Sjælland Salgskonsulent Robert K. Pedersen Servicemontør Michael Lundsberg Servicemontør Jørgen Henriksen Fyn/Haderslev Salgskonsulent Robert K. Pedersen Turbutikchef Hans Henrik Jørgensen Servicemontør Jørgen Henrik Sellebjerg Servicemontør Niels Chr. Poulsen Servicemontør Bjørn Juul Jensen Servicemontør Frank Ørnebjerg Servicemontør Bent Holm Servicemontør Nicolai Abrahamsen Servicemontør Peter Boysen Himmerland Salgskonsulent Torben Langdahl Turbutikchef Steen Markussen Servicemontør Søren Rasmussen Servicemontør Erik Christensen Servicemontør Jørgen Christensen Servicemontør Henrik Bisgaard Servicemontør Hans Peder Pedersen Vendsyssel DeLaval v/ingolf Jensen / Servicemontør Keld Buchholt Turbutikchef Jens Søndergaard Servicemontør Mikkel Østergaard Servicemontør Per Frost Varde/Grindsted/Vejle Salgskonsulent Viggo Thorstensen Turbutikchef Vest Karsten L. Schmidt Turbutikchef Øst Svend Erik Nielsen Servicemontør Flemming Christensen Servicemontør Peder Kruse Servicemontør Karsten Plauborg Servicemontør Bo Holm Servicemontør Kurt Ludvigsen Servicemontør Søren Kjærgaard Schmidt Servicemontør Niels Jacob Jensen Servicemontør Brian Johnny Hansen Servicemontør Brian Løvbjerg Skive/Viborg/Djursland Øst Salgskonsulent Viggo Thorstensen Vest Salgskonsulent Hans Ravnkjær Turbutikchef Vest Svend Erik Rasmussen Turbutikchef Øst Svend Erik Nielsen Servicemontør Jens Hansen Servicemontør Leif Langbak Servicemontør Jørn Ole Thomsen Servicemontør Svend Åge Jensen Servicemontør Ole Berntsen Servicemontør Ole Bæk Servicemontør Søren Hansen Servicemontør Henning Sørensen Thisted DeLaval v/anders Dahlgaard / Turbutikchef Per Christensen Servicemontør Knud Erik Kjær Servicemontør Søren Rask Kristensen Servicemontør Tage Kjær Servicemontør Hans Erik Villesen Servicemontør Randi Davidsen Servicemontør Kim Sand Jensen Spjald/Lemvig DeLaval v/hans Østergård / Turbutikchef Gert Østergård Servicemontør Uffe Bundesen Servicemontør Martin Kirkeby Servicemontør Christian W. Gjelstrup Skjern DeLaval v/erik Skovgaard ApS / Else Skovgaard Turbutikchef Kjeld Andersen Servicemontør Ejgil Klejnstrup Servicemontør Flemming Hansen Servicemontør Thomas Andersen Servicemontør Keld Bønnergård Servicemontør Claus Olesen Brørup/Ribe DeLaval v/kurt Pedersen / Turbutikchef Jan Andersen Servicemontør Erik Henriksen Servicemontør Carsten Krogsgård Servicemontør Steffen Pedersen Servicemontør Dennis Hansen Lasse Sørensen Tinglev/Løgumkloster DeLaval v/henning H. Jessen / Turbutikchef Johan Petersen Servicemontør Kurt Norn Servicemontør Jacob Geil Christensen Servicemontør Bjarne Matthiesen Servicemontør Peter Meienborg Servicemontør Kim Petersen Ærø DeLaval v/georg Pedersen / Lolland/Falster DeLaval v/erling Kaare / Bornholm DeLaval v/steffen & Anders I/S / Servicemontør Mikael Mogensen Færøerne L/F MBM Salgs- og Serviceafdelingen Bunadardepilin, FO-410 Kollafjørdur Færøerne Servicemontør Jimmy Nielsen Servicemontør Flemming Zeppernick Servicemontør Preben Østergård Servicemontør Uffe Sørensen Servicemontør Bjarne Skov Servicemontør Jens Chr. Jensen Servicemontør Flemming Kjærgård Servicemontør Jes Jepsen DeLaval Nyt Udgiver: DeLaval A/S Tårnvej 100 Gl. Højen, 7100 Vejle. Tlf Fax Redaktion: Ansvarshavende, Bjarne D. Ebbesen. Tekst: Journalist Helge Lynggaard, Pressebureauet Århus. Design og tryk: Datagraf Oplag: 5.000

8 Kvalitetsfoder uden spild Køerne er de vigtigste dommere, når foderet skal bedømmes. Og hos brødrene Ole og Ib Pabst på Krassinggaard ved Egtved er der ikke tvivl om køernes dom af græs- og majsensilagen. I den første sæson, hvor vi benyttede ensileringsmidlet F3000, var det klart vores oplevelse, at køerne åd fuldfoderet hurtigere end tidligere. Derfor kunne vi blande mere ensilage i foderrationen og spare lidt på kraftfoderet, og vi kan fortsat se, at køerne kan æde mere grovfoder, når kvaliteten er god, siger Ib Pabst, der står for den daglige pasning af besætningen på 115 årskøer og tilhørende opdræt. Det er tydeligt, at ensileringsprocessen med F3000 styres bedre, og man kan se den er i gang allerede dagen efter høst. Analyserne viser da også, at vi får en bedre ph, ammoniaktal og eddikesyretal, og vi ligger godt i forhold til landsgennemsnittet, fortsætter Ib Pabst. Alt andet omkring ensileringen skal stadig være i orden for at processen lykkes. Og det vil sige, at det fortsat er vigtigt at bruge underlagsfolie samt overdækningsplastik og bildæk med videre til afdækningen, siger Ib Pabst, der har foderenheder pr. hektar i majs. I siloerne på gården ligger der cirka foderenheder i majs og cirka i græs. Det er store værdier, og set i det forhold er brugen af ensileringsmiddel en meget lille omkostning. Til gengæld får vi et kvalitetsfoder uden spild i ensilagestakken, siger Ib Pabst. Brug af ensileringsmiddel er en meget lille omkostning, siger Ib Pabst. Foto: Helge Lynggaard Fakta: Feedtech Silage F3000 består af homofermentative mælkesyrebakterier, der normalt er kendt for at have en kvalitetsforbedrende effekt på ensilage. Feedtech Silage F3000 har dog også en stabiliserende effekt på ensilagen, da den indeholder den DeLaval-patenterede bakteriestamme Milab 393, der producerer det stabiliserende stof, Phenyl-laktat. Forkælede køer er sundere og mere produktive En ny rapport fra Cornell University viser, at malkekøer som bruger DeLaval svingende kobørste har højere mælkeproduktion og færre tilfælde af klinisk mastitis En svingende kobørste giver højere ydelse og færre udbrud af klinisk mastitis. Og så er den et godt tidsfordriv for køerne. Det konkluderer et forskerteam fra Cornell University, Ithaca i staten New York i USA. De har sammenlignet forskellige grupper af køer, som gik i identiske folde under nøjagtig samme forhold henholdsvis med og uden svingende kobørste. Forskerne konkluderer, at de anden gangs laktationskøer, som brugte svingende kobørster, viste en betydelig forskel i den daglige mælkeproduktion på op til plus et kilo mælk om dagen. Den svingende kobørste gav et dejligt tidsfordriv for køerne i denne besætning. Det var sjovt at se deres samspil med børsten. Med den ekstra gevinst i form af øget produktion og reduceret udbrud af klinisk mastitis mener jeg, at alle landmænd bør gøre brug af børsten for at gøre deres køer og sig selv lidt gladere, siger Ynte H. Schukken, professor i besætningssundhed på Cornell University. Installation af den svingende kobørste betød en øjeblikkelig øgning af køernes soigneringsadfærd og et fald på over 30 procent i tilfælde af klinisk mastitis blandt andengangs og ældre lakterende køer i folde med en svingende kobørste. De foreløbige resultater af denne undersøgelse er baseret på en sammenligning mellem to folde med og to folde uden svingende kobørste. Undersøgelsen blev udført af Quality Milk Production Services på Cornell University og Sprucehaven Farm and Research Center, Scipio Springs, New York.

DeLaval Nyt. Information til mælkeproducenter. Nr. 1 2008

DeLaval Nyt. Information til mælkeproducenter. Nr. 1 2008 Nr. 1 2008 DeLaval Nyt Information til mælkeproducenter 2 Nu tager vi til foldboldkamp To malkerobotter hos Søren Falkner Sørensen malker hver 68-70 køer med 9000 kg mælk i gennemsnit 4 Klar til robotter

Læs mere

VMS, AUTOMATISK MALKE SYSTEM

VMS, AUTOMATISK MALKE SYSTEM FODERVOGN HERD NAVIGATOR AKTIVITETSMÅLER SYSTEM KARRUSEL MALKESTALD VMS, AUTOMATISK MALKE SYSTEM MALKESTALD RØRMALKNING Hver dag skal du træffe hundredvis af beslutninger på gården. Og uanset hvor små

Læs mere

Frihed til at vælge DeLaval automatisk malkesystem VMS. Din løsning hver dag

Frihed til at vælge DeLaval automatisk malkesystem VMS. Din løsning hver dag Frihed til at vælge DeLaval automatisk malkesystem VMS Din løsning hver dag Vælg den automatisering som fungerer bedst for dig DeLaval automatisk malkesystem VMS Automatiserede løsninger gør din gård mere

Læs mere

AfiMilk. Styringsværktøjer til maksimering af produktiviteten og øgning af overskuddet i malkekvægbesætninger

AfiMilk. Styringsværktøjer til maksimering af produktiviteten og øgning af overskuddet i malkekvægbesætninger AfiMilk Styringsværktøjer til maksimering af produktiviteten og øgning af overskuddet i malkekvægbesætninger AfiMilk Styringsværktøjer til maksimering af produktiviteten og øgning af overskuddet i malkekvægbrug

Læs mere

DeLaval Focus. Efterår 2011. Din løsning hver dag www.delaval.dk

DeLaval Focus. Efterår 2011. Din løsning hver dag www.delaval.dk DeLaval Focus Efterår 2011 Din løsning hver dag www.delaval.dk 1 Ensileringsmidler til majs Med Feedtech Silage tilbyder DeLaval et stærkt og komplet sortiment af ensileringsmidler til majshelsæd, kolbe-

Læs mere

Optimér besætningssundhed og mælkeydelse DeLaval foderstation FSC40 og FSC400

Optimér besætningssundhed og mælkeydelse DeLaval foderstation FSC40 og FSC400 Optimér besætningssundhed og mælkeydelse DeLaval foderstation FSC40 og FSC400 DeLaval foderstation sammen med Feed First koncept Du forventer, at dine malkekøer skal producere stadig større mælkemængder.

Læs mere

Opmærksomhedsvinduet er ofte startvinduet. Her ses de køer, der er alarm på, eller der skal tages aktion på med hensyn til reproduktion.

Opmærksomhedsvinduet er ofte startvinduet. Her ses de køer, der er alarm på, eller der skal tages aktion på med hensyn til reproduktion. DeLaval Produktnavn Sælges som ALPRO Windows 6.50. Det samme program kan anvendes både til malkning i AMS og konventionel malkning. Programmet sælges som et samlet grundmodul, hvortil der findes et tillægsmodul

Læs mere

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63 Opera i majs flere foderenheder pr. hektar højere kvalitet og fordøjelighed ingen spild og varmedannelse i stak mere mælk pr. ko pr. dag Læs mere på www.agro.basf.dk Yderligere information kontakt: Jakob

Læs mere

DeLaval Nyt. Din løsning hver dag. Information til mælkeproducenter nr. 1-2011

DeLaval Nyt. Din løsning hver dag. Information til mælkeproducenter nr. 1-2011 DeLaval Nyt Information til mælkeproducenter nr. 1-2011 Øget kapacitet med DeLaval VMS 2011 En robust og fremtidssikret malkestald Nyt automatisk fodringssystem Ny klovvasker reducerer digital dermatitis

Læs mere

FULLWOOD, Fusion Crystal

FULLWOOD, Fusion Crystal FULLWOOD, Fusion Crystal Produktnavn Sælges som Fusion Crystal version 1.40. Sælges p.t. kun sammen med FULLWOOD Merlin automatiske malkesystemet. Her sælges det som et komplet modul. Krav til hardware/internet

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Få mere tid - og skær ned på omkostningerne

Få mere tid - og skær ned på omkostningerne Få mere tid - og skær ned på omkostningerne DeLaval Optimat TM Din løsning - hver dag Se fodring som en mulighed Automatisk fodring DeLaval Optimat system er et fodringssystem, der mindsker din arbejdsbyrde

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

Overblik i malkestalden DeLaval malkepladsenhed MPC580, MPC680 og MP780

Overblik i malkestalden DeLaval malkepladsenhed MPC580, MPC680 og MP780 Overblik i malkestalden DeLaval malkepladsenhed MPC580, MPC680 og MP780 Alt du har brug for lige ved hånden Du ved, hvor vigtigt det er med gode informationer samt ensartede og effektive malkerutiner for

Læs mere

Kvalitessikring. VMS køleløsninger. Din løsning - hver dag

Kvalitessikring. VMS køleløsninger. Din løsning - hver dag Kvalitessikring VMS køleløsninger Din løsning - hver dag VMS køleløsninger Køleløsninger til DeLaval VMS Vælg en køleløsning som passer til dig og din VMS og bevar mælkekvaliteten døgnet rundt. Automatisk

Læs mere

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport 01 SS1 DLG Skørring 1 Brian Rasmussen Gert B. Pedersen KR7 1 1 01:07 4 Jonas Bjerregaard Gad Bjarke Gad KR7 2 2 01:08 00:01 00:01 9 Henrik Vestergaard Søren Lind Andersen KR7 3 3 01:09 00:02 00:01 8 Jess

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

STRANGKO. Herd Managementprogrammer 22

STRANGKO. Herd Managementprogrammer 22 STRANGKO Produktnavn Sælges som STRANGKOFARM CONTROL II MANAGEMENTSYSTEM. Programmet sælges som et grundmodul, hvilket indeholder kalender og foderprogram, samt delmoduler til aktivitetsmåling, kommunikation

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Frihed til at vælge. DeLaval automatisk malkesystem VMS. Din løsning - hver dag

Frihed til at vælge. DeLaval automatisk malkesystem VMS. Din løsning - hver dag Frihed til at vælge DeLaval automatisk malkesystem VMS Din løsning - hver dag Den mest avancerede robotarm DeLaval automatisk malkesystem VMS En hydraulisk robotarm gør DeLaval VMS forskellig fra andre

Læs mere

16 tons trækkraft. Sådan laver I aftale: Ring til Kjeld Holm på mobil 20 23 40 48. Så finder Kjeld tid og sted, hvor der er mest at se for jer.

16 tons trækkraft. Sådan laver I aftale: Ring til Kjeld Holm på mobil 20 23 40 48. Så finder Kjeld tid og sted, hvor der er mest at se for jer. dyr i Ørsted 16 tons trækkraft Der er tyngde i landbruget i dag. Kjeld og Charlotte Holm driver en toptunet planteavlsgård. Ikke bare egen jord, men også dyrkningsaftaler med andre landmænd i området,

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning

Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning Konsulent Jørgen Pedersen Landscentret, Byggeri og Teknik FarmTest af AMS og andre typer FarmTest i 2003 AMS fire fabrikater: SAC Galaxy Lely Astronaut DeLaval

Læs mere

Videreudvikling af malkesystem

Videreudvikling af malkesystem Videreudvikling af malkesystem Udvikling af stationaer separationsmalker. Et grzesrodsforsknings projekt af Adolf Handrup Mgllevejen 53 9690 Fjerritslev. Projekt jnr. 93S-2462-AOO-00893 Indhold: Baggrund

Læs mere

Tag højde for usikkerhed ved vurdering af økonomien i ensileringsmidler

Tag højde for usikkerhed ved vurdering af økonomien i ensileringsmidler Tag højde for usikkerhed ved vurdering af økonomien i ensileringsmidler Susanne Clausen / Rudolf Thøgersen Græsensileringssæsonen står for døren, og så melder spørgsmålet sig, om det er værd at bruge ensileringsmidler.

Læs mere

Fodervogn. Aktivitetsmålingssystem. Automatisk vejesystem. Frasorteringslåge. Fodring. Kalveautomat

Fodervogn. Aktivitetsmålingssystem. Automatisk vejesystem. Frasorteringslåge. Fodring. Kalveautomat September // 2015 Opgrader din malkestald og karrusel med DelPro Farm Manager DeLaval robotskraber RS450S fjerner effektivt gødning hver dag DelPro Farm Manager hjælper dig med at træffe mange af dine

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

AfiAct II. Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling

AfiAct II. Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling AfiAct II Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling AfiAct II Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling God fertilitetsstyring betyder, at køer kælver med optimale intervaller for at holde mælkeproduktionen

Læs mere

Alletiders bedste mænd

Alletiders bedste mænd 100m. Thomas Hultmann, 59 10,72s 83 Jørn Petersen, 61 10,9s 84 Teddy Jensen, 65 10,9s 84 Frank Engmark, 57 11,2s 77 Tomas Jensen, 64 1,2s 82 Michael Friborg, 66 1,3s 84 Bjarne Vedel, 66 11,3s 89 Carsten

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

karruseller og AMS Landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Bygninger og Maskiner Dansk Kvæg Kongres 2003

karruseller og AMS Landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Bygninger og Maskiner Dansk Kvæg Kongres 2003 Malkerutiner og malkekapaciteter i malkestald, karruseller og AMS Landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen Dansk Kvæg Kongres 2003 Rene køer til malkning Rene og tørre gangarealer Tørt, rent og velstrøet leje

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Mejerileveringsdata til brug for modulet med kvoteberegning skal indtastes manuelt, da de ikke kan tages med i overførslen fra Kvægdatabasen.

Mejerileveringsdata til brug for modulet med kvoteberegning skal indtastes manuelt, da de ikke kan tages med i overførslen fra Kvægdatabasen. UNIFORM Agri DK Produktnavn Sælges som Uniform-Basis, hvor der ikke er kobling til procesudstyr (mælkemålere, kraftfoderautomater, aktivitetsmålere) eller Uniform-Professionel, der kobles til det eksisterende

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

DeLaval Nyt. Magasinet til alle danske mælkeproducenter // nr. 2 // 2014

DeLaval Nyt. Magasinet til alle danske mælkeproducenter // nr. 2 // 2014 DeLaval Nyt Magasinet til alle danske mælkeproducenter // nr. 2 // 2014 Peter Jørgensen Adm. direktør DeLaval A/S Læs blandt andet i denne udgave af DeLaval Nyt: Nye tider, nye muligheder Til april næste

Læs mere

RESULTATLISTE Geværterrænskydning i Hevring 25-5-2014. teræn6,5

RESULTATLISTE Geværterrænskydning i Hevring 25-5-2014. teræn6,5 25-05-2014 19:44:02 - DDS SP v.3.14.2.1 RESULTATLISTE Geværterrænskydning i Hevring 25-5-2014 teræn6,5 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 S10 Vertikal Sort 130 Knælende Mål 2 S10 Horisontal Sort

Læs mere

VETERAN TOP 10 MÆND: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m.

VETERAN TOP 10 MÆND: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m. VETERAN TOP 10 MÆND: 100 m. 30-34 år: Hans-Henrik Grabe (77)+2,0 11,02 08 Egon Meyer (36) 10,9 66 Søren Haahr Jensen (63) 11,3 94 Lars Rasmussen (64) +1,6 11,61 98 Tom Olaf Jensen (60) 11,4 90 Gerhardt

Læs mere

Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 155 2 Christian Vildhøj FAGI 164 3 Heino H. Eriksen SGI 165 T4 Simon Hansen-Nord HOI 166 T4 Jesper

Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 155 2 Christian Vildhøj FAGI 164 3 Heino H. Eriksen SGI 165 T4 Simon Hansen-Nord HOI 166 T4 Jesper Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 1 Christian Vildhøj FAGI 1 Heino H. Eriksen SGI 1 T Simon Hansen-Nord HOI 1 T Jesper Friis SGI 1 T Jakob Theilmann HOI 1 T7 Anders C. Bech IFV 18 T7 Kjeld

Læs mere

S.A. Christensen & Co

S.A. Christensen & Co S.A. Christensen & Co Produktnavn Sælges som SATURNUS. Sælges p.t. sammen med Galaxy malkerobot. I fremtiden vil det sælges som managementprogram til anvendelse sammen med alle produkter fra S.A. Christensen

Læs mere

Dansk Skytte Union DM m og 15m riffel for veteraner

Dansk Skytte Union DM m og 15m riffel for veteraner 15m riffel Senior 1 1 Bjarne Veile IF 1864 96 90 91 94 371 8x 2 Carsten Klich Maribo 90 93 92 95 370 6x 3 Allan Hansen Vemmelev skf 93 93 92 90 368 6x 4 Poul Kristensen Tuse 89 92 93 93 367 5x 5 Kim Larsen

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere

RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP. UNGDOM: Resultat 1. afd.

RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP. UNGDOM: Resultat 1. afd. RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP UNGDOM: Resultat 1. afd. Nr. Navn Klub Klasse Afd.1 1 407 Christian Zeeberg Varde Cykelklub Ungdom 00:54:00 2 424 Mikkel Møller Vejen BC Ungdom 00:54:04 3 406

Læs mere

Nordisk Byggetræf 2011

Nordisk Byggetræf 2011 Tjener teknikken sig hjem? Nordisk Byggetræf 2011 V/ Mads Urup Gjødesen Teamleder, Videncentret For Landbrug, KVÆG Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Vejret var typisk november - dunkelt med væde hængende i luften.

Vejret var typisk november - dunkelt med væde hængende i luften. Blæsbjerg I/S Vejret var typisk november - dunkelt med væde hængende i luften. M&L er draget til Vestjylland, til Råsted lidt uden for Holstebro. Vi er kun ca. 10 km fra Nissum Fjord. Her møder vi landmandsfamilien

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Focus Vinter 2010/2011

Focus Vinter 2010/2011 Focus Vinter 2010/2011 Din løsning hver dag www.delaval.dk Gummigulv - komfortabelt og skridsikkert Når dine køer kan gå trygt og behageligt, bevæger de sig mere. Et sikkert fodfæste er med til at fremme

Læs mere

Fremtidens overvågnings- og styringssystem

Fremtidens overvågnings- og styringssystem Styring af bedriften med ny teknologi Fremtidens overvågnings- og styringssystem Rolf Singer; Lattec I/S Dansk Kvæg Kongres 26-27 februar 2007 1 Strukturudvikling og konsolidering Dansk Mælkeproduktion

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

WestfaliaSurge. Herd Managementprogrammer 33

WestfaliaSurge. Herd Managementprogrammer 33 WestfaliaSurge Produktnavn Sælges som DAIRYPLAN C21. Programmet sælges som et grundmodul, hvortil der kan købes tillægsmoduler til følgende fem muligheder: Håndholdt palm-pc, dataudveksling med Kvægdatabasen,

Læs mere

Malkekarruseller AutoRotor Magnum 40

Malkekarruseller AutoRotor Magnum 40 Malkekarruseller AutoRotor Magnum 40 Den afrundede løsning, der giver større effektivitet og komfort 2 AutoRotor Magnum 40 - giver toppræstationer uden stress AutoRotor Magnum 40 er vort topprodukt: I

Læs mere

LELY NEWS KÆRE KUNDE. www.lely.com. innovators in agriculture

LELY NEWS KÆRE KUNDE. www.lely.com. innovators in agriculture LELY NEWS Nr. 1 - februar 2015 www.lely.com innovators in agriculture KÆRE KUNDE Vinteren og de dystre økonomiske udsigter for dansk landbrug er ikke noget som ligefrem giver et godt humør. Lely Center

Læs mere

LELY. Herd Managementprogrammer 11

LELY. Herd Managementprogrammer 11 LELY Produktnavn Sælges som T4C TIME FOR COWS. Sælges sammen med LELY s automatiske malkesystemer. Exchange modulet giver mulighed for dataudveksling, men benyttes kun ved opstart. Krav til hardware/internet

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

RESULTAT 3. AFDELING - KAJ's AUTO SOMMERCUP 2011 UNGDOM:

RESULTAT 3. AFDELING - KAJ's AUTO SOMMERCUP 2011 UNGDOM: RESULTAT 3. AFDELING - KAJ's AUTO SOMMERCUP 2011 UNGDOM: Nr. Navn Klub Klasse Måltid Starttid Kørt tid Placering 402 Simon Holgersen Varde Cykelklub Ungdom 17:53:56 17:38:00 00:15:56 1 405 Frederik Vejrum

Læs mere

Tjener teknikken sig hjem?

Tjener teknikken sig hjem? Tjener teknikken sig hjem? Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Det store overblik 2015 Raklev (17/4/2015) HOLD TRÆNER TLF MOBIL MAIL

Det store overblik 2015 Raklev (17/4/2015) HOLD TRÆNER TLF MOBIL MAIL jyjs@novonordisk.com, Fodboldudvalg/formand Johnny Jensen 4400 40684574 ditteogjohnny@hotmail.com Fodboldudvalg/kontingent/Næstformand/ Drengeudvalg Peter Thornsen 4400 25144649 thornsen@ka-net.dk Fodboldudvalg/herresenior

Læs mere

TEKNIK TIL AFGRÆSNING

TEKNIK TIL AFGRÆSNING 22. NOVEMBER 2013 TEKNIK TIL AFGRÆSNING GUDP projekt, 3 år Partnere: Aarhus Universitet, ENG AGRO Økologisk Landsforening Lely Allflex NCC Joost Oppers Webstech AgroTech Og Værterne, landbrug som har samarbejdet

Læs mere

www.rallyresult.dk - som at være der selv 20-09-2014 18:00

www.rallyresult.dk - som at være der selv 20-09-2014 18:00 Bygholm Landbrugsskole Rally 20. september 2014 - Endelig - Klasse 1 HAMK 1 66 Kasper Nyman Andersen\06975\DK Dan Johannsen\18977\DK 2 68 Jesper Nielsen\16731\DK Stig Mejlbjerg\54722\ 3 69 Jesper Borgaa

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

BOWLING PROGRAM EFTERÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE I DECEMBER

BOWLING PROGRAM EFTERÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE I DECEMBER BOWLING PROGRAM EFTERÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE I DECEMBER Bowling Turnerings- og spilleregler 1 Der skal skiftes til anerkendt bowlingsko, og i øvrigt skal enhver hal s ordensregler følges. 2 Der skal

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund 26. februar 2015 Romalt Bakker 2014 / 2015 5. afd. Arrangør: PI- Dansk Politiidrætsforbund Formanden har ordet Som formand for politiidrætsforening vil jeg gerne byde velkommen til MTB-vintercuppen. Efter

Læs mere

Administrationen Bethina Fahnøe 23 23 60 12 skive-ik@skive-ik.dk Michael Svenningsen 22 57 79 61 sikkontor@gmail.com. Trænere/ledere i SIK

Administrationen Bethina Fahnøe 23 23 60 12 skive-ik@skive-ik.dk Michael Svenningsen 22 57 79 61 sikkontor@gmail.com. Trænere/ledere i SIK Bestyrelsen Formand Kim Kock 61 68 10 64 krkock@gmail.com Administrationschef Kjeld P. Kjeldsen 23 32 67 07 kjeld.kjeldsen@privat.dk Bestyrelses medlem Kristian Thomsen 21 25 39 22 kvt@ok.dk Sportschef

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Fra bedriftsdata til beslutningsstøtte

Fra bedriftsdata til beslutningsstøtte Fra bedriftsdata til beslutningsstøtte Workshop Kvægproduktion 2010 2. Marts 2004 v/ Peter Stamp Enemark, Dansk Kvæg Min disposition Hvordan opnår vi viden og hvad er viden? Nøgletal hvad er det? Registreringer

Læs mere

Mere mælk, sundere køer og. Lelys fri kotrafik. en glad landmand. www.lely.com. innovators in agriculture

Mere mælk, sundere køer og. Lelys fri kotrafik. en glad landmand. www.lely.com. innovators in agriculture Mere mælk, Lelys fri kotrafik sundere køer og en glad landmand www.lely.com innovators in agriculture Frihed = Lykken Mere mælk, sundere køer og en glad landmand med fri kotrafik i Lely-robotten At spærre

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

Poul Henningsen, Himmerland SÅDAN FÅR VI 13.000 KG MÆLK I TANKEN

Poul Henningsen, Himmerland SÅDAN FÅR VI 13.000 KG MÆLK I TANKEN Poul Henningsen, Himmerland SÅDAN FÅR VI 13.000 KG MÆLK I TANKEN Vejen til 13.000 kg mælk i tanken FAKTA OM BEDRIFTEN Landmand i 30 år Byggede ny stald i 2010-270 køer med malkerobotter Alle dyr er samlet

Læs mere

Resultatliste opgjort 11. juni 2016

Resultatliste opgjort 11. juni 2016 Resultatliste opgjort 11. juni 2016 sum af genn. gående point antal deltagelser Sum af Birdie A-rækken Følbæk, Poul 70 11 2 Olesen, Bjarne Schmidt 57 9 3 Schou, Nicki Rye 48 5 25 Olesen, Hans Peder 39

Læs mere

Velkommen Info- og visionsmøde for Danmarks Kvægforskningscenter

Velkommen Info- og visionsmøde for Danmarks Kvægforskningscenter Velkommen Info- og visionsmøde for Danmarks Kvægforskningscenter Formålet med mødet: Markere at vi nu er en kvægenhed Dialog med jer omkring jeres behov for faciliteter og information Fælles ejerskab til

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer.

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Nr. Start Navn Tjenestested / Hold Tid 1 2771 Torben Klose Fyn 02:43:01 2 1886 Karsten Bruhn Kristiansen Nordsjælland 02:47:05 3 10167 Palle Redder Østjylland 02:48:36

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

RESULTATLISTE Mårup Pistolterræn 2014 Mårup DDS SP v.3.14.4.1 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 Oval 4 Sort 51 Høj knælende Mål 2 Tønde 1 Gul 22 Høj knælende Mål 3 1/7 Grøn 22 Høj knælende Station

Læs mere