Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen"

Transkript

1 Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen Martin Terkelsen, Socialstyrelsen Nyborg, d. 12. november 2014

2 Socialstyrelsens IT- understøttelse af sprogvurderingsmaterialet Socialstyrelsens It-understøttelse af materialet til Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen har nu fungeret i halvandet år. Opstarten kort om FKO-projektet Sprogvurdering som del af en større pulje af værktøjer Hvad tilbyder FKO Sprogvurdering Features Anvendelsen Status og overordnede erfaringer

3 Kort om FKO-projektet FKO som ramme for udviklingsprojektet Sprogvurdering blev udviklet som del af en større pakke af kvalitetsredskaber Forudgående afklaring af det faglige indhold IT-udviklingsprojektet Starter primo 2012 Revurderes medio 2012 Systemet sættes i drift i foråret 2013 Kommuner tilbydes konvertering fra Rambølls løsning i en overgangsperiode frem til sommeren 2013 IT-løsningen har været i regulær drift siden sommeren 2013 En opstartperiode på ca. 3 måneder med blandede oplevelser Forholdsvis stabil drift i halvandet år, vedligeholdes pt. As-is

4 Målsætning for udvikling af FKO-Sprogvurdering Institutionen Systemet skal give dagtilbud og skoler mulighed for at foretage sprogvurdering af børn jf. de retningslinjer der er givet ved KLs vejledninger. Den kommunale forvaltning: Systemet skal give den kommunale forvaltningen mulighed for at initiere og følge op på sprogvurdering af børn jf. retningslinjer givet ved KLs vejledninger. Opfyldelsen af disse behov realiseres indenfor tre temaer: Administration Gennemførelse af Sprogvurdering Opfølgning på Sprogvurdering Systemet er ikke udbudt på kommercielle vilkår det stilles gratis til rådighed for kommuner og dagtilbud et generelt anvendeligt sagsbehandlingssystem integreret med forvaltningernes og tilbuddenes øvrige systemer

5 Introduktion til FKO Sprogvurdering Hvad tilbyder løsningen?

6 Den faglige proces omkring Sprogvurdering Resultater gøres tilgængelige i form af rapporter på flere niveauer: Barnets niveau Vurdering af barnets aktuelle situation og behov, samt udviklingsforløb over tid Institutionsniveau Et samlet overblik over tilbuddets situation og udviklingstendenser samt nødvendige indsatsområder Forvaltning og politisk niveau F.eks. til vurdering af indsatser, støtte tilsyn, spotte virksom praksis, formulere målsætninger mv.

7 Hvad er det man får med FKO? System til indberetning og opfølgning på Sprogvurdering Indberetningsløsningen Rapportering Administrative funktioner Støttemateriale Faglige vejledninger mv. på KLs hjemmeside Guides: Online fra selve løsningen Kom-godt-i gang guides Dokumentation af beregningsmodeller Støttefunktioner Helpdesk-funktion Faglig support via Redskabsansvarlige Teknisk support via Socialstyrelsen

8 Det overordnede forløb af en måling

9 Anvender-roller i FKO-systemet (IT-brugere og respondenter) Forvaltningsniveauet Administrator i forvaltningen Institutionsniveauet Administrator i en institutionen Institutionsleder Pædagogisk bruger (observatør) Forældre til et barn Respondenter

10 Specifikation vedr. gennemførelse af Sprogvurdering Institutionsniveau Bruger User story Pædagogisk Som pædagogisk bruger i institutionen/børnehaveklassen skal jeg kunne gennemføre en bruger konkret sprogvurdering af et konkret barn. Alle skemaer skal være i systemet: forældreskema, registreringsskema og tilhørende materiale (billeder, videoer mv.) Pædagogisk Som pædagogisk bruger skal jeg via systemet kunne sende en mail til forældrene efter bruger oplysninger om forældrene og informationsbrevet. Pædagogisk Som pædagogisk bruger i institutionen skal jeg kunne oprette forældrene, så de kan bidrage bruger til sprogvurderingen af deres eget barn. Pædagogisk Der udsendes automatisk et skema, som forældrene skal udfylde, når forældrene er bruger oprettet, medmindre pædagogen gør noget særligt, fordi forældrene har oplyst, at de ikke Pædagogisk bruger Pædagogisk bruger Pædagogisk bruger i forvaltningen Forældre til et barn kan tilstrækkeligt dansk, og det derfor er pædagogen, som skal udfylde forældredelen. Som pædagogisk bruger i institutionen skal jeg kunne gennemføre forældrenes del af sprogvurderingen, hvis det vurderes, at forældrene ikke er i stand til at bedømme barnets dansksproglige kompetencer. Som pædagogisk bruger i en børnehaveklasse skal jeg kunne gennemføre en sprogvurdering af det enkelte barn og på gruppeniveau Som pædagogisk bruger på forvaltningsniveau skal jeg kunne gøre det samme som en pædagogisk bruger i en daginstitution således at jeg kan sprogvurdere børn, som ikke går i dagtilbud. Som forældre til et barn skal jeg have adgang til systemet for at kunne bidrage til sprogvurderingen af eget barn, ved bl.a. at udfylde skemaer, som automatisk skal indgå sprogvurderingen.

11 Specifikation vedr. opfølgning på sprogvurdering Forvaltningsniveau Rolle / Bruger User story Administrator i Som administrator i kommunen skal jeg kunne se oplysninger om de samlede resultater i en kommune kommunen herunder på aldersgrupper - og sammenligne med målinger fra tidligere år herunder se udviklingen. Administrator i kommune Administrator i kommune Institutionsniveau Rolle / Bruger User story Pædagogisk Som pædagogisk bruger i institutionen skal jeg kunne trække oplysninger på og vurdere bruger resultatet af en konkret sprogvurdering både i forhold til den samlede score og scoren på enkelte dele af testen f.eks. kommunikative kompetencer, af et konkret barn, og relatere dette til evt. tidligere gennemførte sprogvurderinger udvikling over tid. For børnehaveklassetesten både for en individuel og en gruppe test. Pædagogisk bruger/leder i en institution Som administrator i kommunen skal jeg kunne sammenholde resultater herunder på aldersgruppe i kommunen med et gennemsnit af de kommuner, som anvender sprogvurderingsredskabet. Som administrator i kommunen skal jeg kunne se de overordnede resultater herunder på aldersgrupper - af sprogvurderingerne for hvert enkelt af kommunens dagtilbud og skoler. Som pædagogisk bruger/leder i en institution skal jeg kunne trække oplysninger på og vurdere det samlede resultat for hhv. dagtilbuddet eller skolen og sammenligne med tidligere års målinger. For dagtilbuddet skal der kunne rapporteres på aldersgrupper og for børnehaveklassetesten både for en individuel og en gruppe test.

12 Specifikation vedr. administration Forvaltningsniveau Rolle / Bruger Administrator i forvaltningen Administrator i forvaltningen User story Som administrator i kommunen skal jeg kunne oprette og administrere ITbrugere i institutionerne og i forvaltningen, så de kan tilgå og anvende systemet. Som administrator i kommunen skal jeg kunne oprette og administrere institutioner i systemet, således at de kan indgå i kommunens samlede sprogvurdering. Oprettelsen kan ske automatisk *) *) Denne facilitet var baseret på det centrale SBI-register dette register er siden blevet nedlagt. Ved migrering af Sprogvurdering fra Rambølls system importeres organisationerne derfra. Institutionsniveau Rolle / Bruger Administrator i en institution Administrator i en institution Administrator i en institution User story Som administrator i institutionen skal jeg kunne oprette og administrere (redigere, slette) andre IT-brugere, så de bliver i stand til at tilgå systemet. Som administrator i institutionen skal jeg kunne oprette og administrere det enkelte barn, så de kan indgå i sprogvurdering. respondenter, så de kan indgå i sprogvurderingen. Som administrator i institutionen skal jeg kunne oprette og administrere (redigere, slette) grupper af børn/respondenter, så de kan indgå i en samlet sprogvurdering.

13 Erfaringer fra de første 1½ års drift

14 Udbredelse af de vigtigste værktøjer (iflg. indmelding til Socialstyrelsen)

15 Omfanget af vurderinger / rapporter opgørelsen omfatter første hele skoleår (2013/2014) Kvartal Rapport til skole Rapport til dagtilbud Rapport til kommune Barnerapport 3 årig Barnerapport inden skolestart Barnerapport børnehaveklasse 2013K K K K Ialt I alt er der i perioden leveret rapporter fra systemet til brugerne, heraf 798 opsummerede

16 De vigtigste ændringer siden redskabet blev idriftsat medio 2013 CPR-validering indført ultimo 2013 Vigtige korrektioner i vurdering og beregning Lydlige kompetencer beregnes ikke for 3-årige Skelnen af sproglyde skal fortsat gennemføres, men rapporteres kun i barnets rapport, hvis resultatet er på 5 % eller derunder. Fejl i score-beregningen i gruppetest i børnehaveklassen. Børn i børnehaveklassen testet med gruppetesten fik en for lav score, primært vedr. den receptive sprogdimension (de fleste testede børn forblev i samme indsatsgruppe). Rapporter genereret efter 27. aug vil være korrekte uanset tidspunkt for indberetning af observationsskemaer. Der har været varianter af papir-skemaer i hhv. IT-redskabet og KLs hjemmeside dette er nu korrigeret Diverse fejlrettelser og visuel tilpasning af brugerfladen foretages løbende Præcisering og forklaring v. Professor Dorthe Bleses i nyhedsbrev fra juli 2014

17 Udvalgte erfaringer Overordnede erfaringer med FKO Sprogvurdering FKO er en robust og veldokumenteret implementering af Sprogvurderingsmaterialet som sådan Der er udfordringer i forhold til den administrative del Specielt er der ytret ønsker om integration til øvrige systemer og registre Danmarks Evalueringsinstitut offentliggjorde i august 2014 en evaluering: Problemer ift. rullende skolestart Forældreinddragelse i selve vurderingen betyder (for) meget Tidsforbruget på indtastning i de tilhørende IT-systemer Tager fokus og ressourcer Kilde til frustration

18 Øvrige kilder til information Socialstyrelsens Helpdesk Web-adgang: Telefon: , mandag - fredag Projektleder i Socialstyrelsen Erik Vind Frost: KLs side: Telefon: FKO-redskabets hjemmeside: https://siv.socialstyrelsen.dk/sprogvurdering FKO-redskabets nyhedsbrev: Udgives 3-4 gange årligt, afhængigt af aktuelle situation

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Dato 11. maj 2010 SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Sprogvurdering. Hvorfor sprogvurderer man børn? Sprogvurdering - Sprogpakken.dk

Sprogvurdering. Hvorfor sprogvurderer man børn? Sprogvurdering - Sprogpakken.dk Sprogvurdering Risikofaktorer, Typer af sprogvurdering, Socialministeriets sprogvurderingsmateriale Hvorfor sprogvurderer man børn? Pædagoger har altid interesseret sig for børns sprog og børns sproglige

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 Indhold Formål... 3 Kommunens dagtilbudsstruktur... 3 Baggrund for dagtilbuddenes pædagogiske arbejde... 4 Pædagogisk tilsyn... 5 Stevns

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Marts 2014 Center for Dagtilbud & skoler Indhold 1. INDLEDNING... 4 2. RESUMÉ OG OPMÆRSOMHEDSPUNKTER... 5 2.1. Rammerne for dagtilbuddene i Greve Kommune...

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område.

Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område. T Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område. - Bruttokatalog over forenklingsforslag på området for udsatte børn til brug for konference den 27. marts 2008 13. marts 2008 Copyright Deloitte

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Udregning af score teknisk bilag

Udregning af score teknisk bilag Udregning af score teknisk bilag Endelig - november 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Beregning af norm og samlet score 2 Trin 0: Forberedelse af de enkelte items 3 Trin 1: Resultat af de enkelte test

Læs mere

STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES VIDERE ARBEJDE MED VIRK.DK

STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES VIDERE ARBEJDE MED VIRK.DK Competencehouse Forbindelsesvej 12 DK-2100 København Ø Telefon: (+45) 3838 0000 Telefa: (+45) 3838 0011 E-mail: info@competencehouse.dk CVR nr: 25225265 Den 19. maj 2004 STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Oxford Research A/S, august 2013. Erfaringsopsamling af koncept for forældrekurser målrettet forældre til børn og unge med funktionsnedsættelser

Oxford Research A/S, august 2013. Erfaringsopsamling af koncept for forældrekurser målrettet forældre til børn og unge med funktionsnedsættelser Oxford Research A/S, august 2013 Erfaringsopsamling af koncept for forældrekurser målrettet forældre til børn og unge med funktionsnedsættelser 1 Indhold 1. Baggrund... 3 1.1 Erfaringsopsamlingens datagrundlag...

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Side 1 Side 2 Forord Digitalisering står øverst på dagsordenen for både stat, kommuner og

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet

Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet ARKITEKTURPRINCIPPER Hvilke af kommunens it-løsninger tænkes der forandringer i? Hvem er det der sammensætter brugergrupperne?

Læs mere