Tele Radio T50 Cheetah

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tele Radio T50 Cheetah"

Transkript

1 Tele Radio T50 Cheetah INSTALLATIONSVEJLEDNING T50-02AGSM DANSK/ DANISH IM-T50-RX001-A03-DA

2 DANSK Produktbeskrivelse...1 Forberedelser...2 Modtager...4 Programmering af modtager...7 Styring af relæudgange Fejlfindingsskema Service og vedligehold PRODUKTBESKRIVELSE VIGTIGT! For at kunne udnytte dit system optimalt er det vigtigt, at du giver dig tid til at gennemlæse manualen, før du begynder at installere og programmere dit udstyr. Inden systemet tages i brug, skal modtageren programmeres. Dette gøres ved hjælp af SMS-funktionen fra en almindelig mobiltelefon. ANVENDELSESOMRÅDE Produktets anvendelsesområde er styring af faste eller mobile applikationer med et lille antal funktioner. Produktet kan også bruges til automatisk at sende alarminformation via SMS. SIKKERHED Sørg for, at: Kompetent personale instrueres i systemets funktioner, inden det tages i brug. Kun kompetent personale gives adgang til at styre modtageren. Operatøren altid har fuldt overblik over udstyret, når der anvendes radiostyring. 3

3 GENERELLE OPLYSNINGER Programmering og styring via GSM Al programmering og styring af T50-02AGSM sker ved hjælp af en almindelig mobiltelefon. T50-02AGSM støtter følgende net: EGSM900 DCS1800 PCS1900 Rækkevidde Systemets rækkevidde er stort set ubegrænset. Overalt, hvor GSM-nettet dækker, kan der også kommunikeres med modtageren. FORBEREDELSER MONTAGE OG INSTALLATION 1. Udvælg en egnet placering til montage af modtageren. 2. Indsæt et SIM-kort det dertil beregnede sted på modtageren. Det SIM-kort, der anvendes, skal være uden PIN-kode. 3. Tilslut driftsspænding til modtageren. 4. Programmering af modtageren. 5. Lad de funktioner, der skal styres via modtageren, indkoble. Følg instruktioner i kapitlerne MODTAGER og PROGRAMMERING AF MODTAGER. 4

4 PLACERING AF MODTAGER - Vælg om muligt en placering, der beskytter mod vejr og vind. Undgå en placering, hvor modtageren kan blive udsat for unormale fugtforhold, f.eks. ved højtryksspuling. - Monter modtageren med kabelforskruninger nedad. 5

5 MODTAGER Driftsspænding: 7,5 24 V DC, 12 V AC Strømforbrug: ma Mål: 120 x 120 x 45 mm Kapslingsklasse: IP 65 Klimaforhold: -30 C til +60 C Luftfugtighed 90 % GSM-modul 2. SIM-kortholder For placering af SIM-kort til aktuelt net 3 Klemme Indkoblingsklemme for alarmindgange (fire ind gange) 4. Klemme Indkoblingsklemme for relæudgange 5. Klemme Indkoblingsklemme for driftsspænding Driftsspænding 7,5 24 V DC, 12 V AC 6. Relæer To separate relæer 250 V / 8 A, NO/NC 7. Summer Lyder for at bekræfte programmering og ved alarm 8. Trykknap Reset-afbryder 9. LED 1 (rød) Indikerer driftsspænding, programmering og alarm 10. LED 2 (grøn) Indikerer, at modtageren har radiosignal 6

6 LYS- OG LYDINDIKERING LED 1 (grøn) Langsomt blinkende Driftsspænding er slået til Hurtigt blinkende i 2 s Programmering lykkedes Hurtigt blinkende i 10 s Alarm LED 2 (rød) Blinkende Modtageren har radiosignal Summer Kontinuerlig lyd i 2 s. Programmering lykkedes Stødvis lyd i 2 s. Programmering mislykkedes. Stødvis lyd i 10 s. Alarm INDSÆTNING AF SIM-KORT For at produktet skal kunne bruges, skal det have et SIM-kort med tilhørende telefonnummer. Det SIM-kort, der anvendes, skal være uden PIN-kode. Indsæt SIM-kortet det dertil beregnede sted på modtageren (se pos. 2 på oversigtsbilledet i kapitlet Modtager ). 7

7 NO C NC NO C NC V DC 12 V AC Tilslutning af driftsspænding 1. Tilslut driftsspænding til spændingsklemmen (polaritetsufølsom). Det tager ca. 15 sekunder for modtageren at finde radiosignal. Tilslutning af relæ 2. Tilslut styresignal (styrespænding) til C. 3. Hvert enkelt relæ kan bruges til enten at slutte eller bryde en kreds. - Sluttende funktion: Når relæet trækker, opnås der styresignal ved relæudgang NO. - Brydende funktion: Når relæet trækker, brydes kredsen ved relæudgang NC (styresignal forsvinder). Tilslutning af alarmindgange 4. Tilslut de funktioner, der ønskes overvåget, mellem den pågældende alarmindgang (stift 1 4 på alarmklemmen) og udgangen (stift 5). 8

8 PROGRAMMERING AF MODTAGER Modtageren programmeres ved at sende SMS fra en almindelig mobiltelefon. SMS-meddelelserne sendes til modtagerens telefonnummer, altså det telefonnummer, som er knyttet til det SIM-kort, som er monteret i modtageren. For at slippe for at indtaste modtagerens telefonnummer for hver SMS, der sendes, anbefales det, at du gemmer det i telefonbogen på de telefoner, som skal kunne styre modtageren. En meddelelse skal altid hhv. indledes og afsluttes med parentestegn. I meddelelsen skal der altid indgå et password. Ved levering er passwordet I meddelelsen indgår der endvidere altid et præfiks i form af et stort bogstav, som meddeler modtageren, hvilken funktion du vil udføre. Husk på, at præfikset altid skal være en versal (stort bogstav), for at modtageren skal forstå meddelelsen. De forskellige dele af meddelelsen adskilles med #. Eksempel på tekstmeddelelse: (#888888#A#Eksempeltekst#) Start på meddelelse Separator Password Tekst, telefonnummer o.l. Præfiks NB! Alle de SMS-meddelelser, som vises i det følgende i dette kapitel, skal sendes til modtagerens telefonnummer for at udføre den beskrevne funktion. For at undgå gentagelse skrives dette ikke ud for hver funktion. Se for generel information om, hvordan du skriver SMS-meddelelser, indføjer specialtegn og sender meddelelser brugsanvisningen for din mobiltelefon. 9

9 PROGRAMMERING AF MEDDELELSESCENTRALNUMMER Når du har indsat et nyt SIM-kort i modtageren, skal du indstille nummeret på meddelelsescentralen for det aktuelle net. NB! Skal kun ske, hvis meddelelsescentralnummeret ikke er forprogrammeret i SIM-kortet. (#888888#A# #) = Meddelelsescentralnummer Mere information om, hvordan dette gøres, fremgår af brugsanvisningen for din mobiltelefon eller informationshæftet til SIM-kortet. ANGIV GSM-TELEFONBRUGER FOR STYRING Sådan angiver du, hvilke GSM-telefonnumre modtageren skal kunne programmeres og styres fra. Op til 256 stk. telefoner kan indprogrammeres på en og samme modtager. Du skal sende en SMS for hver telefon, du vil indlæse på modtageren. (#888888#C# #Y#) eller (#888888#C# #N#) = Det GSM-telefonnummer, som skal kunne styre og programmere modtageren Y = Tidsbegrænsning for denne bruger (skal blot kunne styre modtageren en vis tid af døgnet) N = Ingen tidsbegrænsning for denne bruger NB! Hvis nogen eller nogle brugere skal have tidsbegrænset adgang til styring, skal du også angive de klokkeslæt, mellem hvilke de skal have adgang, samt indstille uret som nedenstående. NB! Du skal indprogrammere dit eget GSM-telefonnummer som ovenstående, inden du kan fortsætte med at programmere modtageren. 10

10 FJERN GSM-TELEFONBRUGER FOR STYRING Sådan bærer du dig ad med at fjerne et GSM-telefonnummer, som ikke skal kunne bruges til at programmere eller styre modtageren længere. (#888888#D# #) = Det GSM-telefonnummer, som skal fjernes INDSTILLING AF TIDSBEGRÆNSNING FOR STYRING Sådan angiver du de klokkeslæt, mellem hvilke brugere med tidsbegrænset adgang skal kunne styre og programmere modtageren. Samme tidsbegrænsning kommer til at gælde for alle brugere, som har tidsbegrænsning. (#888888#M#18:00#07:00#) 18:00 = Starttid = Sluttid INDSTILLING AF URET (#888888#N#15:30#) 15:30 = Aktuelt klokkeslæt 11

11 AKTIVERING AF PROGRAMMERINGSBEKRÆFTELSE Funktionen programmeringsbekræftelse gør, at du efter hver vellykket programmering, altså efter hver SMS, du har sendt til modtageren og som er forstået og accepteret af denne, får en SMS med teksten SUCCEEDED tilbage til din mobiltelefon. Hvis programmeringen ikke lykkedes, får du en SMS med teksten FAILED i stedet. Funktionen aktiveres med følgende SMS. (#888888#K#) DEAKTIVERING AF PROGRAMMERINGSBEKRÆFTELSE Funktionen programmeringsbekræftelse deaktiveres med følgende SMS. (#888888#L#) 12

12 UDSKIFTNING AF PASSWORD Password 1 I alle SMS'er, som sendes til modtageren, skal der indgå et sekscifret password. Ved levering er passwordet Passwordet kan udskiftes med en sekscifret kode efter eget valg. Vi anbefaler dig at gøre det. (#888888#B#777777#) = Det gamle password = Det nye password NB! De SMS-meddelelser, som vises i denne manual, indeholder gennemgående passwordet Hvis du har udskiftet passwordet, skal du i stedet for indtaste det nye password, du har valgt. Password 2 (for aktivering af relæ 1 via SMS) Ved aktivering af relæ 1 via SMS (se kapitlet Styring af relæudgange ) bruges et separat password. Ved levering er dette password Passwordet kan udskiftes med en sekscifret kode efter eget valg. Vi anbefaler dig at gøre det. (#666666#A#555555#) = Det gamle password = Det nye password RESET AF PASSWORD (RESET AF SYSTEM) Hvis du har skiftet et eller begge password og siden glemt det nye password, kan du resætte passwordet til hhv eller ved at trykke på reset-afbryderen (se pos. 8 på oversigtsbilledet i kapitlet Modtager ). Hvis du trykker på reset-afbryderen, resættes begge password. OBS! Samtlige indstillinger i modtagerne forsvinder. 13

13 ANGIV GSM-TELEFONBRUGER FOR ALARM Sådan angiver du, hvilke GSM-telefonnumre alarminformation via SMS skal sendes til, når nogen af modtagerens 4 alarmindgange aktiveres. Maks. 4 telefonnumre for alarminformation kan programmeres. Hvis du lægger et femte nummer ind, forsvinder det først programmerede. (#888888#E# #) = Det GSM-telefonnummer, som skal modtage alarmmeddelelse FJERN GSM-TELEFONBRUGER FOR ALARM Sådan bærer du dig ad med at fjerne et GSM-telefonnummer, som ikke skal modtage alarminformation via SMS længere. (#888888#H# #) = Det GSM-telefonnummer, som ikke længere skal modtage alarmmeddelelse ANGIV ALARMTEKSTER FOR ALARM 1 4 Du kan selv bestemme, hvilken alarmtekst der skal sendes via SMS, når nogen af alarmindgangene 1 til 4 aktiveres. Sådan bærer du dig ad med at programmere relevant alarmtekst til hver enkelt alarmindgang. Du skal sende en SMS til modtageren for hver alarmtekst/alarmindgang, du vil programmere. SMS-tekst alarm 1: (#888888#O#Tekst...#) SMS-tekst alarm 2: SMS-tekst alarm 3: SMS-tekst alarm 4: (#888888#P#Tekst...#) (#888888#Q#Tekst...#) (#888888#S#Tekst...#) Tekst... = Egen valgfri tekst (maks. 47 karakterer) 14

14 AKTIVERING AF SMS-ALARMFUNKTION For at der skal sendes alarm til de telefonnumre, du har angivet ifølge afsnittet Angiv GSM-telefonbruger for alarm, skal alarmfunktionen aktiveres som følger. Hvis du har lagt flere telefonnumre for alarminformation ind, aktiveres alarmfunktionen for alle numre samtidigt. (#888888#F#) DEAKTIVERING AF SMS-ALARMFUNKTION Alarmfunktionen deaktiveres som følger. Hvis du har lagt flere telefonnumre for alarminformation ind, deaktiveres funktionen for alle numre samtidigt. (#888888#G#) Modtageren husker også efter deaktivering af alarmfunktionen, hvilke telefonnumre for alarminformation du har programmeret, så du ikke behøver at lægge dem ind igen, når du aktiverer alarmfunktionen næste gang. 15

15 STYRING AF RELÆUDGANGE RELÆ 1 Aktivering via SMS Relæ 1 kan aktiveres via SMS fra valgfri mobiltelefon ved hjælp af et specielt password. Telefonnummeret behøver altså ikke at være blevet indprogrammeret i modtageren på forhånd. Dette password er ved levering (se også afsnittet Udskiftning af password ). 1. Send en SMS med nedenstående udseende til modtagerens telefonnummer. Relæ 1 aktiveres og er aktivt i 1 sekund. (#666666#J#) = Password 2 (for aktivering af relæ 1 via SMS) Aktivering ved at ringe modtageren op NB! For at kunne aktivere relæudgang 1 ved at ringe op til modtageren skal din mobiltelefon først være blevet indprogrammeret i modtageren ifølge afsnittet Angiv GSM-telefonbruger for styring. 1. Ring op til modtagerens telefonnummer. 2. Læg på, når samtalen kobles op. Relæ 1 aktiveres, når samtalen kobles op, og er aktivt i 1 sekund, fra du har lagt røret på. 16

16 RELÆ 2 NB! For at kunne aktivere og deaktivere relæudgang 2 skal din mobiltelefon først være blevet indprogrammeret i modtageren ifølge afsnittet Angiv GSM-telefonbruger for styring. Aktivering af relæ 2 1. Send en SMS med nedenstående udseende til modtagerens telefonnummer. (#888888#T#) Relæ 2 aktiveres, og der sendes en SMS med teksten DEVICE ON til din mobiltelefon. Deaktivering af relæ 2 1. Send en SMS med nedenstående udseende til modtagerens telefonnummer. (#888888#U#) Relæ 2 deaktiveres, og der sendes en SMS med teksten DEVICE OFF til din mobiltelefon. 17

17 FEJLFINDINGSSKEMA Hvis udstyret ikke fungerer, som det skal, beder vi dig gennemgå nedenstående punkter. FEJLFUNKTION MULIGE ÅRSAGER AFHJÆLPNING Der sker ikke noget, når jeg starter modtageren. Modtagerens relæer aktiveres ikke, når jeg prøver at aktivere en funktion. Modtageren er forkert indkoblet. Forkert forsyningsspænding til modtageren. Den telefon, du bruger, er ikke indprogrammeret i modtageren. Modtageren har ikke nogen dækning. Tjek indkoblingen af modtageren. Tjek forsyningsspændingen til modtageren. Indprogrammer telefonen i modtageren. Tjek, om dækning forefindes. OBS! Hvis du har været igennem denne anvisning uden at kunne få radiosystemet til at fungere, beder vi dig kontakte din forhandler. 18

18 SERVICE, GENVINDING, SKROTNING Ved behov for service og support eller varereturnering og reklamation bedes du kontakte din forhandler. Når du henvender dig i forbindelse med service eller support, bør du have følgende parat: System, model og en beskrivelse af problemet. Ved evt. varereturnering eller reklamation letter det sagsbehandlingen, hvis der foreligger oplysninger om fakturanummer og leveringsdato. OBS! Garantien gælder ikke fejl, som er opstået på grund af ændringer af produktet, forkert installation eller unormal anvendelse. Advarsel Risiko for eksplosion hvis batteriet byttes ut med et batteri af en forkert type.batteriene må ikke kortsluttes, adskilles, deformeres eller opvarmes. Forsøg aldrig å lade et batteri som har synligt beskadiget eller som er frosset.opbevar batteriene utenfor små barns rækkevidde. Hvis et barn skulle komme til at sluge et batteri, skal der søges læge med det samme. Undgå å lodde direkte på batteriene.opbevares køligt. Beskyt fra direkte sollys, høje temperaturer og høj fugtighed. Batterier må ikke afbrændes. Bortskaffelse af elektronik og batterier Elektronik og batterier som er forkert bortskaffet kan være til skade for den offentlige sundhed og miljøet. Batterier og elektronisk affald kan indeholde giftige tungmetaller. Hvis de kastes i almindeligt husholdningsaffald kan giftige stoffer trænge ned undergrunden og i grundvandet, og forurene sjøer og søer og vandløb slik at de blir uegnet som drikkevand, til bading, fiske eller dyreliv. Kontakt de lokale myndigheders afdeling for genanvendelse eller håndtering af affald i fast form for mer informasjon om korrekt bortskaffelse af elektronik og batterier i dit område. I overensstemmelse med Maskindirektivet 2006/42/EC/EF, anbefaler vi en en kabelbaseret nødafbryder med ledning i nødvendigt omfang, samt annen beskyttelsesanordninger mot personskade, f.eks. klemsikring mod klemning i skydedøre i biler. Radiostyringssystemet bør kun anvendes til funktioner så som start og standsning af en applikation. Det radiostyrte systemet må ikke være en sikkerhetsrelatert del av radiostyringssystemet må ikke være en sikkerhedsrelateret del af et styresystem. Overensstemmelseserklæring kan lastes ned fra/hentes på: Helpdesk-gruppen er parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål vedrørende service og teknisk support. 19

19 TELE RADIO AB Sweden, Main office Tel. +46 (0) TELE RADIO SVERIGE Sweden Tel. +46 (0) TELE RADIO GmbH Germany Tel. +49 (0) TELE RADIO ASIA China Tel. +86-(0) TELE RADIO TURKEY Turkey Tel TELE RADIO LTD England Tel. +44 (0) TELE RADIO LLC North America & Latin America Tel. +1 (305) TELE RADIO BV Benelux Tel. +31-(0) TELE RADIO AS Norway Tel

Ontech GSM 9030. Brugsanvisning

Ontech GSM 9030. Brugsanvisning Ontech GSM 9030 Brugsanvisning adanska Velkommen Tak fordi du valgte Ontech GSM 9030. Vi håber du vil få et stort udbytte samt meget glæde af dette produkt og at du syntes at denne manual er enkel at følge

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Kom godt i gang med GPS System 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemet indeholder 3 SIM-kort & operatørvalg 3 Afmontering af PIN-kode på SIM-kort 3 Montering

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Intelligent Alarm System Brugermanual

Intelligent Alarm System Brugermanual Intelligent Alarm System Brugermanual Indholdsfortegnelse Basisfunktioner 2 Grundlæggende funktioner 3 Konfiguration 3 Strømadapter 3 Fjernbetjening 4 Trådløs, magnetisk dørdetektor 4 Trådløs PIR (infrarød)

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk 31 V11032007 Brugermanual GRIPO Telefonopkalder 4931 30 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 1 FUNKTIONER... 2 NEM TILSLUTNING

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA Brugermanual Manual version 1.0 Svane Electronic ApS Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk GSM fjernstyret kamera Tak for at du købte GSM kameraet. Dette kamera er et fjernstyret

Læs mere

BRUGERMANUAL DAIKIN PHONE ACCESS - DPA

BRUGERMANUAL DAIKIN PHONE ACCESS - DPA BRUGERMANUAL DAIKIN PHONE ACCESS - DPA Indhold Indledning...1 Symboler...1 Delenes navne...1 Daikin.Phone.Access..DPA.(Home.Residence.Controller)...1 Netadaptor...1 SIM-kort...1 At læse først...2 Kommunikation.via.GSM-nettet...2

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05 MANUAL Ver. 3.05 INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE 2 1.1 FUNKTIONSTEGNING 3 2 MONTERING 4 2.1 KLARGØR ENHEDEN 4 2.2 ELEKTRISK MONTAGE 4 2.3 MONTER SIM-KORT 5 2.4 TILSLUT ENHEDEN 5 3 KLARGØRING AF PC EN 6

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H BRUGER MANUAL DK Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H Attention! Meget vigtigt. Denne brugervejledning indeholder vigtige retningslinjer for installation og brugen af Mobeye enheden

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (plus)

HouseGuard GSM-alarm (plus) HouseGuard GSM-alarm (plus) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 55 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere