rejsekort Skadesprojektet Status pr. 1. marts BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE realtidssystem og side 8-9 Marts 2015 Nyhedsbrevet side 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rejsekort Skadesprojektet Status pr. 1. marts BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE realtidssystem og side 8-9 Marts 2015 Nyhedsbrevet side 12"

Transkript

1 Marts 2015 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE realtidssystem og rejsekort side 8-9 Skadesprojektet Status pr. 1. marts side 12 Hvad laver de egentlig i Driftscenteret? side 4-5 Beskæftigelsesminister så aarhusiansk succes side 2-3 side 8 Abonnér på Nyhedsbrevet

2 Indhold Beskæftigelsesminister så aarhusiansk succes Hvad laver de egentlig i Driftscenteret? Logbøger brug dem, brug dem! Resultatlønsaftale også i 2015 Løn- og personaleafdelingen på stationsbesøg Realtidssystem og rejsekort Roser Rekruttering på forkant Ny hjemmeside med fokus på medarbejderne Skadesprojektet Jubilarer Goddag og farvel Synspunkt Borgmester Jakob Bundsgaard, stationsleder Shahram Rezagi, beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen og buschauffør Habibullah Ahmadi på St. Vest. Beskæftigelsesministeren sammen med tillidsrepræsentant i BAAS, Peter Frentz og tillidsrepræsentant i FK Distribution, Khalid Walid Sabri ved frokosten hos 3F. 2 inform nr. 280 / Marts 2015 Internt personaleblad for Busselskabet Aarhus Sporveje Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej Hasselager Redaktion: Torben Høyer (ansv.) og Anja L. Mathiesen (red.) Grafisk layout: CAMway Artdirecting / Tryk: UNITRYK / Oplag: 700 stk. Næste blad udkommer: Juli 2015 Eftertryk ikke tilladt Beskæftigelsesministeren og Christina Nielsen fra AOF på St. Vest.

3 Beskæftigelsesminister så aarhusiansk succes Af direktør Torben Høyer Mandag den 2. marts havde FK Distribution og Busselskabet besøg af beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S). Anledningen var de danskkurser og ordblindekurser, som AOF og 3F har taget initiativ til at afvikle i en række aarhusianske virksomheder, bl.a. FK Distribution og Busselskabet. Kurserne har forbedret de ansattes selvtillid og selvværd og givet dem lyst til mere efteruddannelse. Besøget var kommet i stand på foranledning af 3F Transport Logistik og Byg, Aarhus og AOF MIDT. Sammen har de gennemført projekt Læsning og Kommunikation i Virksomheder, der handler om at få alle opkvalificeret, så de kan følge med i den kommunikation, som alle er afhængige af både på arbejde og derhjemme. Ordene, sproget og skriftens kunst er forudsætningen for et ægte demokrati med alt, hvad der deraf følger, sagde næstformand Knud Aage Rasmussen fra 3F og tilføjede: Hvis man ikke er opdateret på sproget og skriften, så mister man jo muligheder i samfundet. Både for at deltage og for at forstå, hvad der foregår. Borgmesteren var også med Ministeren besøgte begge virksomheder, og under besøget hos Busselskabet deltog borgmester Jacob Bundsgaard (S) også. Både ministeren og borgmesteren snakkede med en del af de ansatte, der har været på kurserne. Alle bekræftede AOF s konkrete målinger, der viser at deltagerne har fået et mærkbart sprogligt løft. Samtidig har de fået bedre selvværd, mere selvtillid og mod på mere efteruddannelse. Både Henrik Dam Christensen og Jacob Bundsgaard gav udtryk for, at de håbede, det blev muligt at komme videre til næste step. Christina Pedersen fra AOF Midt konkluderede: Det her er jo en succes, og det giver mening for den enkelte medarbejder, for virksomheden og for samfundet. Vi har en drøm om, at projektet fortsætter og bliver udviklet i fremtiden. 3

4 Hvad laver de egentlig i Driftscenteret? I de seneste år er der sket en række ændringer i Driftscentret, og lidt information om, hvilke opgaver DC egentlig varetager kan derfor være relevant og interessant for mange i Busselskabet Af kommunikationsmedarbejder Anja Mathiesen De fleste af os har en fornemmelse af, hvad kollegerne i de andre afdelinger på vores arbejdsplads laver. Mange gange kan vi dog kun beskrive det i overskrifter, og vi kan måske også have en tendens til at fokusere på ting, som vi synes, de andre afdelinger burde men efter vores opfattelse ikke laver Driftscenteret (DC) spiller en helt afgørende rolle i Busselskabet i forhold til den daglige driftsafvikling, og i de seneste år er der sket en række ændringer i DC mht. både opgaver, antal ansatte og åbningstider. Lidt information om, hvilke opgaver DC egentlig varetager, kan derfor være relevant og interessant for mange i Busselskabet. Organisation og åbningstider De 10 ansatte i DC udgøres af 2 trafikledere og 8 driftsassistenter (se billederne nedenfor). Driftsassistenterne er allesammen buschauffører, som hver har 2-3 rådighedsvagter om ugen. Den daglige ledelse af DC varetages af driftsleder Tommy Hansen, og han ser det som en klar styrke, at der i DC sidder medarbejdere, der har et indgående kendskab til, hvad det vil sige, at være chauffør i Busselskabet. DC har primært til huse på St. Syd, men i forbindelse med morgenudkørslen er der fra kl og frem til middag en driftsassistent til stede på hver af de to andre stationer. I morgentimerne er DC på St. Syd bemandet af en trafikleder og en driftsassistent, mens der om eftermiddagen kun er en trafikleder til stede i centeret. Aftenvagten dækkes af driftsassistenter fra kl og frem til kl mandag - torsdag. Herefter og frem til kl skal chaufførerne benytte akutnummeret til den vagthavende stations-/driftsleder. Fredag til søndag løber driftsassistenternes aftenvagt frem kl pga. natbusserne. DC s mange opgaver DC følger busdriften tæt og har først og fremmest til opgave at modtage og behandle opkald fra chaufførerne i forbindelse med den daglige driftsafvikling. Men DC har også en række faste administrative opgaver, og så skal der jo løbende ske opfølgning på den drift, de overvåger. Vi er nødt til at prioritere vores opgaver, og det vigtigste er jo at sikre, at der er busser på gaden, siger Tommy Hansen. Vognudsættelse En vigtig opgave i DC er den daglige vognudsættelse. I hverdagene foretages vognudsættelsen lokalt på stationerne. Og det kan være lidt af et puslespil at få det hele til at gå op, fortæller trafikleder Carsten Salmansen. Aftenfolkene i DC på St. Syd laver en foreløbig vognudsættelse, inden de går hjem, og når morgenholdet møder kl retter de til ud fra indkomne fejlrapporter fra klargøringen og ud fra dialog med 7-19 mekanikerne. Herefter gennemføres vognudsættelsen frem til kl Hvis der er behov for tilretninger i forhold til de busser, som skal ud herefter, tager DC en snak med de lokale værkstedsledere omkring hvilke busser, der kan sættes i drift. I løbet af driftsdøgnet 4 Lennart Rudolph Trafikleder Dagtimer Carsten Salmansen Trafikleder Dagtimer Bjarne Laursen Driftsassistent Dagtimer Ejgil Thygesen Driftsassistent Dagtimer Kim Dalhoff Jensen Driftsassistent Dagtimer

5 kan der desuden løbende være brug for at ændre i vognudsættelsen, for DC har også til opgave at sikre en hurtig udskiftning af nedbrudt materiel Formidling og registrering af driftsmæssige info DC formidler driftsmæssige oplysninger og vejledninger til chaufførerne via SMS og opdaterer Midttrafiks hjemmeside i forhold til driftsmæssige ændringer. Indmeldinger fra chaufførerne omkring driftsforhold, hittegods, nultolerance mv. registreres i den driftsrapport, som giver både DC, stationsledere, værksted og relevante administrative medarbejdere og ledere et overblik over hændelserne i de enkelte driftsdøgn. Mange af chaufførernes indmeldinger omkring f.eks. fejl på billet- eller klippekortautomat, forsinkelser, skader, overarbejde mv. kommer via de dertil definerede SMSkoder. Disse følger DC så på forskellige vis op på. Trafikleder Carsten Salmansen fortæller, at informationer om billetautomatfejl, på et fast tidspunkt hver dag, sendes samlet til firmaet Tokheim, som står for at reparere automaterne om aftenen. Forsinkelser over et kvarter registreres på Midttrafiks hjemmeside, overarbejde registreres på overarbejdssedler, og sms er om skader sendes videre til stationslederne, som står for den videre behandling. I de fleste tilfælde får chaufførerne således ikke en tilbagemelding fra DC på de koder, de sender ind, oplyser Carsten Salmansen. Ved sms er om optagede ture kontakter vi dog nogle gange chaufføren for at få en større nøjagtighed vedr. stedet på ruten, siger Carsten og tilføjer: og nogle gange sender vi også chauffører en sms om, at de lige skal ringe, på baggrund af en sms-kode vedr. en skade. DC tager sig også af syge-/raskmeldinger fra chauffører og kontrollerer fremmøde. Derudover er det DC s opgave at ajourføre opslagstavlerne på stationer og i opholdshuse. Håndtering af akutte situationer For at sikre, at medarbejderne i DC er så velforberedte og klar som muligt, når der sker uforudsete ting i busdriften, er der udviklet en beredskabsplan til DC. Beredskabsplanen er et katalog af forberedte løsninger og indeholder retningslinjer for, hvordan forskellige driftssituationer skal prioriteres og løses. Planen indeholder desuden en lang række fastlagte omkørsler, som er klar til idriftsættelse med minutters varsel, som f.eks. i nultolerancesituationer, hvor ruten på en given strækning skal omlægges af sikkerhedsmæssige hensyn. Førstebehandling af klager Om aftenen varetager DC også førstebehandling af klager over driften. Opgaven her er at tidsfæste de hændelser, der bliver spurgt om, afklare driftsforhold hurtigt og melde tilbage til MT. Den egentlige klagebehandling varetages af stationslederne ud fra klagerens oplysninger. Når diverse realtidssystemer er oppe på fuld drift i løbet af 2015, forventer vi, at MT selv kan løse opgaven med at tids- og stedsbestemme diverse hændelser. Thue Kandasamy Driftsassistent Dagtimer Hardy Aarestrup Skiffard Driftsassistent Aftentimer Kristian Rungborg Mikkelsen Driftsassistent Aftentimer John Karl Pallesen Driftsassistent Aftentimer 5

6 Logbøger brug dem, brug dem! Lær af kollegerne og del dine egne observationer og erfaringer vedrørende fejl, mangler, køretid og risiko for skader på linjenettet Af Kommunikationsmedarbejder Anja Mathiesen På vores hjemmeside findes tre logbøger, som vedrører driften i Busselskabet. Fælles for logbøgerne er, at de på forskellige måder bygger på indmeldinger fra primært chaufførerne. Logbog for driftsafvikling Denne logbog indeholder oplysninger om indberettede og registrerede fejl og mangler på linjenettet samt generelle fremkommelighedsproblemer. Det giver chaufførerne i Busselskabet mulighed for at følge med i, hvad der bliver indrapporteret og hvordan, der følges op på det. I logbogen kan chaufførerne således se, om et problem allerede er ind-rapporteret og under behandling. Logbog over risikosteder på linjenettet Denne logbog er en guide over områder på linjenettet, hvor der særligt er risiko for at lave skader. Busselskabet kan arbejde på at forbedre de forhold, der må køres under i en tæt trafikeret by som Aarhus. Men mange ting står ikke lige sådan til at ændre, så opgaven er at tilstræbe så skadesfri en kørsel så muligt under de vilkår, der nu engang er. Som et led i den opgave, er det væsentligt at vide noget om, hvor på linjenettet, der kan være særlig risiko for at få skader, og logbogen/risikoguiden samler netop erfaringer fra chauffører om, hvor i byen, der er brug for at være særligt opmærksom, således at chaufførerne kan lære af hinanden. Logbogen er inddelt i de forskellige linjer. Den indeholder kommentarer fra chauffører og AMR er, observationer fra køretidsundersøgelser, notater fra diverse møder med Center for Mobilitet og Byudvikling i Aarhus Kommune samt konklusioner på arbejdet. Indberet dine observationer Indmeldinger fra chauffører er Busselskabets bedste mulighed for at reagere på problemstillinger. Så lad os høre fra dig! Logbøgerne for hhv. driftsafvikling og risikosteder føres af Tommy Hansen. Så send en mail med dine observationer vedr. disse områder til Tommy på eller aflevér en meldeseddel. Planafdelingen vil også gerne høre fra dig vedr. dine erfaringer og observationer mht. køretid. Det er dog vigtigt med meget specifikke beskrivelser f.eks. vedr. dage, tidspunkter mv. Planafdelingen kan kontaktes på Alle logbøger bliver opdateret, i takt med at der er nye informationer. Tommy Hansen fortæller, at logbogen om driftsafvikling løbende er blevet opdateret, siden den blev tilgængelig på hjemmesiden i maj Hvad angår indmeldinger om risikosteder på linjenettet, har Tommy intet modtaget, siden guiden blev oprettet i november sidste år. Logbog for køreplanlægning Logbogen for køreplanlægning føres af planafdelingen og gør det muligt at følge arbejdet vedr. planlægningen af den kommende køreplan. Resultatlønsaftale også i 2015 Af controller Brian Prins Riget 6 Busselskabets oplæg til en resultatlønsaftale for 2015 blev drøftet og godkendt på MEDudvalgsmødet den 2. december Efterfølgende er aftalen sendt til de faglige organisationer til godkendelse. I skrivende stund mangler vi stadig en underskrift fra nogle af de organisationer, som repræsenterer mindre medarbejdergrupper, men vi regner med det kommer i orden inden for den nærmeste fremtid. Den nye resultatlønsaftale måler på de samme 7 kriterier som i Kriterierne er udvalgt sådan, at de alle har betydning for kvaliteten og passagerservicen. I forhold til 2014 er måltallene for 5 af de 7 kriterier blevet ændret, så

7 Løn- og personaleafdelingen på stationsbesøg Af kommunikationsmedarbejder Anja Mathiesen I løbet af 2015 vil medarbejderne i løn- og personaleafdelingen på skift komme på besøg på Station Nord og Station Vest. Formålet er at give de ansatte på de to stationer muligheden for at møde medarbejderne i løn-og personaleafdelingen face to face og få svar på individuelle spørgsmål om f.eks timesedler, løn, tøjbestilling, skader, hittegods osv. Og det første besøg har allerede fundet sted. Ole og Jane på St. Nord Den 25. februar havde de ansatte på St. Nord mulighed for at stille spørgsmål til Ole Henriksen og Jane Engholm. Ole, som er kendt af de fleste, tager sig af bl.a. af tøjbestilling og skader, mens Janes ansvarsområde er chaufførdisponering. Ole og Jane synes, at besøget på St. Nord var en rigtig god oplevelse. Mange chauffører kom forbi, nogle endda i deres fritid. En del kom bare for at hilse på og få sat ansigt på særligt Jane, som mange kun havde talt i telefon med, men der var også mange, som havde konkrete spørgsmål. Særligt Jane fik en del spørgsmål omkring afspadsering, timebanker, ferie o. lign. Stationsleder Shahram Rezagi havde sørget for sandwich og lidt at drikke, så det var også en rigtig hyggelig dag, siger Ole. Planen for besøg resten af året Planen for løn- og personaleafdelingens besøg på Nord og Vest resten af året, ser således ud: St. Nord 6. maj: Ann-Britt Lindskjold og Sanne Gaarsdal 7. oktober: Susanne Høstrup og Charlotte Budtz St. Vest 25. marts: Susanne Høstrup og Ann-Britt Lindskjold 16. august: Charlotte Budtz og Jane Engholm 4. november: Ole Henriksen og Sanne Gaarsdal Ann-Britts arbejdsområde er personalebetjening, hittegods og skadesbehandling. Sanne er leder af afdelingen og har også det overordnede ansvar for løn og disponering. Derudover deltager Sanne i forhandlinger med de faglige organisationer. Susannes opgaver koncentrerer sig om chaufførdisponering, mens Charlotte Budtz primært sidder med løn, arbejdsskader, kurser og skadesbehandling i forhold til modpart og forsikringsselskab. de modsvarer den udvikling, der er sket i det forløbne år. Den væsentligste procentmæssige ændring vedrører måltallet for Midttrafiks kontroller. Her gjorde vi det rigtig godt i 2014, særligt efter busrenoveringer, og i år tillader aftalen derfor færre brist. Stadig mulighed for 7500,- kr I resultatlønsaftalen for 2015 er det stadig muligt at optjene op til kr. i årlig bonus. Der opereres dog også i år med en neutralzone, og derfor er der fortsat mulighed for at øge dette tal med 1500,- kr., således at vi samlet kan lande på en årlig bonus på op til kr. Nøgletal, som i gennemsnit for hele året ligger under neutralzonen og således har haft en god udvikling, vil nemlig generere en ekstra udbetaling på +25 % for det pågældende nøgletal. Ligger gennemsnittet for hele året derimod over neutralzonen har udviklingen været dårlig, og bonussen for det pågældende nøgletal vil bortfalde. 7

8 I løbet af april åbnes der for brug af rejsekort og realtidssystem i Busselskabets busser, Realtidssystem og rejsek Af direktør Torben Høyer Der er sagt rigtig meget om rejsekort de sidste år. Ikke særlig meget godt, men den gode nyhed er, at de daglige brugere fra djævleøen faktisk bliver mere og mere tilfredse med det. Der er stadig problemer, men systemet virker i langt de fleste tilfælde. Rejsekortet er jo nu under fuld implementering i Midttrafik, og Aarhus kommer med den 22. april. Og det skal nok gå. Sikkert med nogle indkøringsproblemer, men Midttrafik er velforberedte og sætter et større apparat i gang for at hjælpe kunderne og selvfølgelig også chaufførerne med overgangen. Som et supplement til dette laver Busselskabet et uddannelses- og informationsforløb om både rejsekort og realtidsssystem, hvilket blev omtalt i nyhedsbrevet den 27. februar. Vejlederne, DC og stationslederne er inddraget i processen, så der skulle være gode muligheder for at det lykkes i fællesskab. Realtidssystem giver bedre overblik Vi forventer, at realtidssystemet er færdigt og klar til brug i busserne for chaufførerne umiddelbart efter påske. Systemet bliver, når det er fuldt udfoldet, en stor fordel for passagererne. Forsinkelserne, som jo ikke kan undgås i den daglige drift, vil umiddelbart kunne ses i realtid i en mobilapp. Dermed er Midttrafiks kunder dækket på samme måde, som man som kunde har været i Movias område i et stykke tid. Man kan som kunde se, hvor lang tid der går, inden den bus man venter på kommer. Et snildt og godt system. Samtidig får vores chauffører et direkte overblik over, hvor man er henne i forhold til køreplanen. Det sker via adibus, der er realtidssystemet, som det ser ud for chaufføren. Det bliver en fordel for alle, og det giver et godt overblik. Chaufførerfaringer Busselskabet har fået et par henvendelser fra chauffører, som har afprøvet realtidsskærmen, og de glæder sig begge til, at systemet går i drift. Den ene chauffør synes, det er let at bruge skærmen og at se, om man er foran eller bagud i forhold til køreplanen. Den anden chauffør fortæller, at han de sidste 2 uger har brugt realtidsskærmen på 75% af sine ture. Det er et super system, og jeg nyder og føler, at jeg har et større overblik og mere overskud til trafikken, skriver chaufføren. Fri for børnesygdomme For begge systemer gælder, at de har været længe undervejs, inden de har nået Aarhus. Det betyder, at de fleste børnesygdomme er ryddet af vejen, og at det forhåbentlig bliver forholdsvist nemt at få ind i daglig drift. Og så har vi jo interesserede og dygtige ansatte, som deler viden og hjælper hinanden. Få svar på dine spørgsmål Trods rejsekortkurserne i Midttrafiks regi er der naturligvis stadig en masse spørgsmål om både det og realtidssystemet. Som et led i Busselskabets interne infor- 8 Abonnér på Busselskabets elektroniske nyhedsbrev I den interne informationsproces om realtidssystem og rejsekort kommer Busselskabets elektroniske nyhedsbrev til at spille en vigtig rolle. Nyhedsbrevet er tilgængeligt på hjemmesiden under Medarbejderinformation, men hvis du vil være sikker på at få informationen, så abonnér på nyhedsbrevet. Så sender vi det direkte til din private mailadresse. Send en mail til og tilmeld dig. Husk at oplyse navn og medarbejdernummer. Ud over information om rejsekort og realtidssystem indeholder nyhedsbrevet små og store historier og nyheder fra selskabets forskellige afdelinger. Pt. er mere end 340 medarbejdere i Busselskabet tilmeldt nyhedsbrevet.

9 og det skal nok gå ort DET SKAL NOK GÅ! mationsproces er der nedsat en projektgruppe bestående af HR-chef Bjarne Larsen og kommunikationsmedarbejder Anja Mathiesen, hvilket man også kunne læse om i nyhedsbrevet den 27. februar. De vil sørge for at samle og finde svar på de spørgsmål, du som chauffør måtte have omkring de to nye systemer. Du er velkommen til henvende dig direkte til Bjarne eller Anja med dine spørgsmål, men ellers står din stationsleder eller Driftscenteret til rådighed. Bjarne og Anja vil så sørge for en samlet formidling af svarene på de væsentligste spørgsmål. Du kan også stille dine spørgsmål direkte til Midttrafik. Enten pr. mail til deres særlige rejsekort-helpdesk: midttrafik.dk eller på Facebook i gruppen com/groups/rejsekortimidttrafik. Foto: Midttrafik Derudover har Midttrafik udarbejdet en oversigt med svar på de oftest stillede spørgsmål (FAQ) om rejsekortet se nedenfor. FAQ om rejsekortet Kan der i bussen checkes flere ind på samme kort (grupperejse)? Nej, men en påbegyndt grupperejse kan afsluttes i bussen. Kunden kan henvises til at bruge en blå bus, hvis det er muligt. Der kan også laves gruppecheck ind på følgende stationer på Aarhus Nærbane; Malling, Beder, Mårslet og Tranbjerg, samt på perroner på hovedbanegården. Kan flexkort kundetype ændres i bussen? Nej?! Hvad gør jeg over for kunder med rejsekort, hvis systemet er nede på turen? En kunde kan køre med ved fremvisning af sit rejsekort, uanset om kunden har andre betalingsmuligheder eller ej. Hvor kan man købe/bestille et rejsekort? På eller i Kundecenteret på Aarhus Rutebilstation. Hvorfor er kundens optankning af rejsekortet fra internettet endnu ikke aktiveret? Der går 5 timer i forbindelse med tog, 24 timer i forbindelse med bus, og hvis kunden ikke har brugt kortet inden for de første 30 dage efter optankningen, bliver pengene ført retur. Hvad gør jeg, hvis en kortlæseren ikke virker? Ved endestationen genstartes kortlæseren i henhold til fejlretningsproceduren i manualen på side 54. Hvad gør jeg, når jeg skal køre en dubleringstur? Vælg den rigtige tur, der skal dubleres på. Er der forskel på chaufførens system i Busselskabets busser i forhold til de øvrige busser i Midttrafik? Nej, dog er billetfunktionen ikke aktiv. Kilde: Midttrafik 9

10 Af driftsleder Tommy Hansen Midttrafik har siden sidste nummer af Inform modtaget nedenstående roser til Busselskabets chauffører Martin Jensen har fået ros af en passager, fordi han ventede på passageren, da denne en regnvåd søndag morgen kom løbende efter bussen. Passageren synes, at det var en utrolig flot service, som varmede særlig meget, fordi passageren var træt efter en lang og hård nattevagt. Passageren skriver, at han tit oplever, at chauffører bliver behandlet respektløst og får ubehagelige kommentarer, og derfor synes han, at der skal roses, når man møder en serviceminded og imødekommende buschauffør Farooq Bakrekzai har fået et tak for hjælpen af en ikke så stedkendt passager Gary Wogelius har fået ros af en passager for en god tur og service i topklasse. En generel rose: Busselskabets chauffører har fået ros af en passager for den tålmodighed de udviser over for passagerens nevø, som er autist og elsker at køre i bus. Passageren skriver, at nevøen kan stille spørgsmål til chaufførerne, som er mere end ti vise kan svare på, men passageren har aldrig oplevet nogle chauffører, der ikke har taget sig tid til at svare ham, lige meget hvor travlt de har haft René Kistrup Petersen har fået ros og tak af en passager for sin store hjælpsomhed, da passagerens far faldt på trapperne på vej ind i bussen. Faren fik slået hul på skinnebenet og blødte voldsomt, og René blev hos ham til ambulancen kom Soheil Avoghlian har fået meget stor ros af en kvindelig passager for den måde, han håndterede situationen, da han den 1. december om eftermiddagen blev overfaldet af en mandlig passager i en bus på linje 1A. Manden aktiverede bussens nødåbner, og da Soheil forklarede ham, at det ikke var tilladt, blev manden meget ubehagelig over for de andre passagerer i bussen med råb, spark og spyt. Han nægtede at forlade bussen, og derfor blev politiet tilkaldt. Inden politiet ankom, blev Soheil fysisk overfaldet af manden, som også gjorde skade på bussen. Passageren synes, at Soheil klarede hele episoden utrolig flot, til trods for den meget chokerende oplevelse, det må have været for ham. Hun og de øvrige passagerer i bussen følte sig truede og var meget bange, men passageren mener, at Soheil fra allerførste færd tacklede situationen så godt, som man overhovedet kan Leif Jørgensen har fået ros af en passager, for den service han ydede, da han over mikrofonen oplyste om, at bussen desværre var et par minutter forsinket og venligt ønskede alle en rigtig god dag og god arbejdslyst. Passageren synes, det var rigtig rart at høre buschaufførens stemme i mikrofonen Shoandagnew Mikru har fået ros af en passager, som kalder ham verdens sødeste buschauffør Passageren fortæller, at Shoandagnew tog fejl, da han vejledte om, hvilket stoppested passageren skulle stå af ved, hvilket bevirkede, at passageren stod af bussen 2 stop for tidligt. På vej tilbage kom passageren med Shoandagnews bus igen, og da Shoandagnew så det, gik han resolut ned til passageren og undskyldte mange gange for fejlen. Det har passageren stor respekt for og skriver, at det faktisk gjorde dagen helt fantastisk Rene Hager Astrup har fået ros af en passager for det gode humør han spredte i bussen med sine julesange lige fra morgenstunden Vagner Thomsen har fået ros af en passager for sin meget sympatiske og høflige væremåde. Det gav passageren den bedste start på en god aften. Rekruttering på forkant 10 Af direktør Torben Høyer Lige nu har vi mange chauffører på venteliste. Vi er attraktive for rigtig mange ansøgere. Gode vilkår og gode kolleger, der hjælper nye i gang. Det er kun godt. Men erfaringerne gennem rigtig mange år er, at hvis udviklin-

11 3443 Mohamed Irshad Ahmed har fået ros af en passager for sin rolige kørsel. Passageren bemærker, at kørslen var helt uden hårde opbremsninger ved stoppesteder, og at bussen alligevel nåede hurtigt frem Rene Hager Astrup har fået ros af en passager for den dejlige stemning, han skabte i bussen på en kold vinterdag, da han over højttaleren brød ud i sang med nummeret Hey, Good Lookin. Passageren fortæller, at alle i bussen fik et stort smil på læben, ja nogle filmede endda øjeblikket. Alle nød oplevelsen og kvitterede med klapsalver, da sangen sluttede Bjarne Rytter Jensen har fået ros af en passager for sin glidende kørsel med rolige igangsætninger og opbremsninger. Sådan skal det gøres, skriver passageren Mourad Ben Hassine har fået ros og et skulderklap for sin høflige og venlige væremåde og sin virkelig pæne kørsel. Passageren roser, at Mourad ventede på forsinkede passagerer, som kom løbende, og at kørslen trods det var 100 % rettidig Abdirahim Abdi Salah har fået ros af en passager, for sin hjælp, da passageren havde glemt en pose med en ny skjortebluse i en bus. Da passageren opdagede sin forglemmelse, gik hun gik tilbage til stoppestedet og tog den første bus mod byen. Den blev kørt af Abdirahim, som efter at have fået forklaret problemet, gav passageren telefonnummeret på den chauffør, hun havde kørt med kort før. Passageren talte med chaufføren, som kunne fortælle, at posen var fundet. Han forklarede, at posen kunne hentes i garagen i Hasselager, hvor bussen var. Passageren havde svært ved at finde stedet, og måtte ringe igen og blive guidet derhen. Det lykkedes at få posen igen, og passageren takker for supergod hjælp fra flere. for sin udstrakte service, der i følge passageren lå ud over, hvad der står i hans jobbeskrivelse Per Løvstad har fået ros af en passager for det overblik og overskud han viste, da passageren med sine to børn, hvoraf det ene sad i klapvogn, havde svært ved at få plads i bussen. Ingen af de øvrige passagerer gjorde mine til rykke frem i bussen, men så gik Per ned i bussen og fik omdirigeret folk, så der var plads til alle. Da passageren steg af bussen, gik Per med ud og spurgte passageren, om denne var ok, for ved et uheld havde Per lukket dørene lige foran passageren. Passageren synes, at Per er en helt fantastisk chauffør! 8377 Preben Kildegaard Hansen har fået ros af en passager for sin hjælpsomhed og service, da passageren havde mistet sit klippekort og ingen kontanter havde. Passageren roser Preben til skyerne for at have hjulpet med kontanter til billetten Rene Hager Astrup har fået ros af en passager, der beskriver René som genial og som definitionen på en verdensklasse buschauffør Abdulkadir Yassin Abdulle har fået ros af en passager for den service, han yder ved at sætte passageren af lige foran dennes indkørsel i landsbyen Åstrup sent om aftenen. Passageren fortæller, at der ofte ikke er mange med bussen så sent og synes, at Abdulkadir er en flink og serviceminded chauffør Volkan Kaplan har fået ros af en passager for sin venlige væremåde og hjælpsomhed over for passagererne. Passageren fortæller, at Volkan hjalp en ældre dame med rollator af bussen, da han så, at hun havde svært ved at få rollatoren med sig. Passageren synes desuden, at Volkan kørte bussen virkelig godt, og at det var førsteklasses komfort, passagererne oplevede den pågældende aften Mehmet Øzbek har fået ros og tak af en passager Aarhus for mangfoldig hed FN S ANTIRACISMEDAG Lørdag den 21. marts klokken 11:00-13:00 på Skt. Knuds Torv. gen af Aarhus og i samfundet generelt for alvor kommer op i gear, som det var før 2008, så kan vi få rekrutteringsproblemer. Så derfor har vi stadig fokus på rekrutteringen, både af chauffører, men også af øvrige personalegrupper. 11 Blandt andet derfor har vi valgt at være med i reklamen for FN s antirascismedag den 21. marts.

12 Ny hjemmeside med fokus på medarbejderne 200 medarbejdere på tværs af afdelinger er blevet portrætfotograferet til Busselskabets kommende nye hjemmeside, men der er plads til flere Af direktør Torben Høyer Busselskabet vil meget gerne både eksternt og internt synliggøre de medarbejdere, der dagligt er med til at lave den kæmpe kvalitetsopgave, det er at levere buskørsel til borgerne i Aarhus. sende lige præcist dit billede, så du kan bruge det privat. Vi har brugt professionelle fotografer, så der er tale om flotte fotos. Den nye hjemmeside forventes at være klar i løbet af april måned. Et skridt på vejen er den nye hjemmeside, som er på vej. 200 medarbejdere er på nuværende tidspunkt blevet portrætfotograferet til hjemmesiden. Alle afdelinger er repræsenteret, men der er fortsat plads til flere. Inden sommerferien kommer der derfor igen en fotograf rundt på stationerne, evt. i forbindelse med et sommerarrangement. Så hold øje med nyhedsbreve og opslag! Hjemmesiden bliver også design- og funktionsmæssigt opdateret. Eller helt enkelt: Den bliver meget flottere og lettere at bruge også på mobilen! Få dit foto tilsendt Har du allerede fået taget et foto, kan du henvende dig til Anja på Så har hun mulighed for at Antallet af skader falder Skadesprojektet Status pr. 1. marts 12 Af kommunikationsmedarbejder Anja Mathiesen Skadesprojektet er nu mere end fem måneder henne i forløbet, og vi er fortsat på rette vej. Buschef Frits Vittrup fortæller, at chaufførerne i højere grad får indberettet skaderne, og Driftscenteret registrerer alle indmeldte oplysninger og sikrer, at der iværksættes en opfølgning på enhver skade. Processen fungerer således, som den er tænkt. Ole Henriksen, som tager sig af den forsikringsmæssige del af skadesbehandlingen, glæder sig over, at der nu er større sammenhæng mellem det antal skader som repareres, og det antal skader som indberettes af chaufførerne. Behandlingen af en skade de forskellige steder i organisationen bliver både bedre og lettere, når vi får de informationer, vi har brug for, siger Ole. Færre nye skader I den forløbne periode kan der også konstateres et fald i antallet af nye skader. Og de gamle skader forvinder, efterhånden som værkstederne får de sidste ridser og skrammer repareret. Det er positivt, og den tendens skal vi fastholde, siger Frits Vittrup.

13 Den nye hjemmeside på mobil-, tablet- og computerskærm 435 chauffører til informationsmøde Informationsmøderne om skadesprojektet er gennemført og afsluttet. 435 chauffører deltog i møderne. Chauffører som ikke havde mulighed for at deltage i møderne, har fået informationsmaterialet udleveret og kan få indholdet uddybet hos stationslederne. Fokus på manøvrering af lange busser Frits Vittrup oplyser, at manøvrekørsel med de lange busser fremadrettet opprioriteres i forhold til både nyog efteruddannelsesprogrammet. Vi forventer, at vi inden sommerferien får adgang til det køretekniske anlæg i Hørning, og at vi herved skaber den bedst tænkelige ramme for manøvretræningen, siger Frits. Herudover udvides uddannelsesprogrammet for nyansatte buschauffører med 1 dag som ud over manøvrering skal bruges til instruktion i Rejsekortet. 13

14 Vi si r tillykke! Følgende medarbejdere har haft jubilæum siden sidste nummer af Inform Af Ole Henriksen Goddag og farvel 40 års jubilar Februar 9016 Kim Homann, vicekontorchef 10 års jubilarer Nye medarbejdere januar - marts 2015 Marts 2015 Marts 2015 Marts 3473 Asbjørn Wind Jensen, buschauffør 14 Februar 6269 Wazirgol Afriday, specialarbejder 4040 Abdi H.H. Omar, 4041 Fatoumata S. Ndiaye Station Vest December 3252 Peter Kunst, buschauffør 3253 Leif Jørgensen, buschauffør 3264 Kenneth William John Hogan, buschauffør 3266 Rudy Tjørnelund, buschauffør Marts 2015 Februar 2015 Januar Khalid A. Saiid Station Nord 4035 Henrik Feldstein- Station Nord 4036 Mette M. Kroer Madsen Station Nord Februar 2015 Februar 2015 Januar Dorthe E. Jensen, 4039 M. Shuoyb Qaumi Station Vest 4031 Henrik A. Radschuweit Januar 2015 Januar 2015 Januar års jubilar vicekontorchef Kim Homann ved receptionen den 18. februar Bent Klejs 4033 M. Caja Hermann 4034 Mohamed Hanbali

15 Fratrådte medarbejdere december marts 2015 Marts 2015 Marts 2015 Marts Hans Jensen 3023 Elfettin Sariyar 3235 Lone Larsen Marts 2015 Februar 2015 Februar 2015 Februar 2015 Februar 2015 Januar 2015 Januar Paul Agura Station Nord 3629 Torben Linde 6298 Hans Jørgen Bredahl Specialarbejder Teknisk Service 3784 Suleyman Demirtas Station Vest 3996 Claus C. Blak Station Nord 0925 Carsten Stenholt 3502 Christian Otzen Januar 2015 Januar 2015 December 2014 December 2014 December 2014 December 2014 December Mohammad R. Azizi Station Nord 4017 Faruk Demirtas Station Vest 1306 René Hein Almskou 3122 Jan Kjærgaard Station Nord 3679 Heinz-Detlev S. Cybursky Station Vest 3750 Erik Andersen 3879 Steen K. Simon Station Vest December 2014 December 2014 December 2014 December 2014 December 2014 December 2014 December Frank M. Lauritsen 3919 Mohammad M. Popal 3929 Ivan Riis, Station Vest 4029 Dennis Skouras 6146 Bent Nielsen Specialarbejder Klargøring Syd 8303 Osman S. Abdi 8386 Anders Mikkelsen December 2014 Flg. chauffør ansat som afløsere er overgået til ordinær ansættelse 4030 Uffe Mouritsen (8371) Ny afløsere med tidligere ansættelse i Busselskabet 8419 Villy Fink Isaksen (1112) 8420 Josef K. Stemberg (1163) 8417 Ole E. Rasmussen (2669) 8418 Jan Bolhøj (3069) 8421 Hanne B. Pilgaard (4006) Station Vest 8389 Poul Fjord Bjergegaard Station Vest 15

16 RETURADRESSE: Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej Hasselager SYNSPUNKT Når automatpiloten tager over Af direktør Torben Høyer Automatpiloten er ikke til at undvære, hvis man over en længere periode skal gøre det samme igen og igen, f.eks. hvis man som pilot skal flyve 11 timer fra Danmark til Thailand. Så sætter man, går jeg ud fra, automatpiloten til, og det er jo helt i orden. Men i den daglige omgang med kolleger, ledere, tillidsrepræsentanter, administration, værksted og klargøring kommer man også indimellem til at sætte automatpiloten til. Man véd simpelthen, at den man snakker med, eller om, er sådan og sådan. Og man reagerer som om, at det ikke står til at ændre. Værkstedet gør altid sådan og sådan, DC gør altid sådan og sådan, og ledelsen er kun ude på at??? Samtalerne bliver på den måde enkle og overskuelige. Vi får puttet vores kolleger og samarbejdspartnere ned i let håndterbare kasser og har kun fokus på, at det udelukkende er os selv, der har ret!! Og så behøver vi jo ikke lytte! Genkendeligt? Tjoh, det er det nok for de fleste. Eller rettere: Rådet er, at vi forsøger at kommunikere direkte og i øjenhøjde med hinanden. Det er ikke nyt, men altid aktuelt, og det afspejles jo også i vores fælles 5 leveregler. Og hvis det så går galt, kan vi jo bruge foredragsholder Karen Marie Lillelund, som mere end 100 personer medarbejdere og ledsagere var så heldige at høre tirsdag den 24. februar: Menneskets redning er Håbet, Søvnen og Latteren! Og ikke mindst at kunne grine af sig selv. Eller mere generelt formuleret af én af de skarpeste hjerner i verden, den ALS ramte Stephen Hawking: To survive, we ve got to be nicer (Skal vi overleve, skal vi være flinkere (ved hinanden)). Det gælder sikkert også i Busselskabet. Kommunikér i øjenhøjde Heldigvis er der råd for at gøre det bedre. Vent en halv dag med den Facebookopdatering, man lige havde lyst til at lave, vent en dag med at sende den ret sjove, men sure mail, man egentlig havde i tankerne. Ring evt. til den, man vistnok er helt uenig med og få en sikkert god forklaring på uenigheden. Jegstrupvej Hasselager Tlf.: Fax:

Buschauffør. i Busselskabet Aarhus Sporveje

Buschauffør. i Busselskabet Aarhus Sporveje Buschauffør i Busselskabet Aarhus Sporveje Busselskabet Aarhus Sporveje er byens kollektive busselskab. Langt den største del medarbejderne er buschauffører, men vi har naturligvis mange andre faggrupper.

Læs mere

Dagsorden MØDE. Dato 24. marts 2014. Mødedato: 18. marts 2014. Mødetidspunkt: Kl. 10.00-12.30. Forventet sluttidspunkt:

Dagsorden MØDE. Dato 24. marts 2014. Mødedato: 18. marts 2014. Mødetidspunkt: Kl. 10.00-12.30. Forventet sluttidspunkt: MØDE Dato 24. marts 2014 Mødekategori: Mødested: Stationsudvalgsmøde på Syd Aulaen Mødedato: 18. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 10.00-12.30 Forventet sluttidspunkt: Udfærdiget af Godkendt af Mødeindkalder:

Læs mere

Ejler Møller Petersen 8/4-2015

Ejler Møller Petersen 8/4-2015 MØDE Mødenavn: MEDudvalgsmøde Mødested: Aulaen Mødedato: 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 10.00-12.00 Mødeindkalder: Anja Mathiesen Obligatoriske deltagere: Torben Høyer Finn Mikkelsen Frits Vittrup Ingerlise

Læs mere

FØLG MED MIG! SERVICE GUIDE SERVICESIMONHJÆLPER :)

FØLG MED MIG! SERVICE GUIDE SERVICESIMONHJÆLPER :) FØLG MED MIG! SIMONHJÆLPER :) TORBENHØYERSIGER :) ER PÅ MISSION SÆT I GANG VI VIL VÆRE BEDST Det er vildt imponerende at se og høre de eksempler på god service, der kommer frem i dette hæfte. Idérigdommen

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen MØDE Dato 18.06.2012 Mødekategori: MEDudvalgsmøder Mødested: Aulaen Mødedato: 12.06.2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 11.30 herefter afgang til havnen. Slut ca. kl. 14 Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Stationsudvalgsmøde på Syd

Stationsudvalgsmøde på Syd Stationsudvalgsmøde Dato 24. marts 2015 Mødekategori: Stationsudvalgsmøde på Syd Mødested: Aulaen Jegstrupvej 5 DK-8361 Hasselager Tlf.: 72409900 Fax: 72409901 www.busselskabet.dk Mødedato: 24. marts 2015

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: Nyt Turkort erstatter institutionskort og museumsbilletter Fejlbillet/Fejlstemplingsbillet på Scanpoint billetudstyr Kvalitetskontrol i busserne HyperCard giver ret til billet til børnepris

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

I LIKE. Ny ros/bonusordning. Midttrafik BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE. September 2014. side 2-3. Chaufførkurser næste 9 måneder side 4-5

I LIKE. Ny ros/bonusordning. Midttrafik BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE. September 2014. side 2-3. Chaufførkurser næste 9 måneder side 4-5 September 2014 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE I LIKE Ny ros/bonusordning fra Midttrafik side 2-3 Chaufførkurser de næste 9 måneder side 4-5 Nu starter Projekt Skader side 8 / Stort BAAS-overskud retur til

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende gyldig sms-billet

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende gyldig sms-billet AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0078 Klageren: XX 2500 Valby Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende gyldig sms-billet Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 74 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 57% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Poul Jørgensen (PJ) TR Poul Erik Eskildsen TR Peter Crawford, (PC), AMR Anita Nørgaard (AN)), Torben Nissen (TN), Tommy Hansen (THa)

Poul Jørgensen (PJ) TR Poul Erik Eskildsen TR Peter Crawford, (PC), AMR Anita Nørgaard (AN)), Torben Nissen (TN), Tommy Hansen (THa) Stationsudvalgsmøde Dato 30. august 2016 Mødekategori: Stationsudvalgsmøde på Syd Mødested: Aulaen Jegstrupvej 5 DK-8361 Hasselager Tlf.: 72409900 Fax: 72409901 www.busselskabet.dk Mødedato: 30. august

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

rejsekort I lære som vejleder BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE realtidssystem og opsamling juni 2015 Bedste chauffør 2015 Juli 2015 side 4 AMR-struktur

rejsekort I lære som vejleder BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE realtidssystem og opsamling juni 2015 Bedste chauffør 2015 Juli 2015 side 4 AMR-struktur Juli 2015 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE realtidssystem og rejsekort opsamling juni 2015 side 4 I lære som vejleder side 3 Bedste chauffør 2015 side 4 side 6 Test af ny AMR-struktur Indhold Roser I lære

Læs mere

Det synes I om Inform BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE. December 2014. side 8-9. Mellemledergruppen 360 graders eftersyn side 14. fokus på skader side 5

Det synes I om Inform BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE. December 2014. side 8-9. Mellemledergruppen 360 graders eftersyn side 14. fokus på skader side 5 December 2014 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE Det synes I om Inform side 8-9 Manøvrekurser får fokus på skader side 5 Mellemledergruppen til 360 graders eftersyn side 14 Reparation, vedligehold og hellakering

Læs mere

Torben Høyer 07.10.2014 Ejler Møller Petersen 14.10.2014

Torben Høyer 07.10.2014 Ejler Møller Petersen 14.10.2014 MØDE Dato 6. oktober 2014 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 16. september 2014 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 12.00 Udfærdiget af Godkendt af Mødeindkalder: Obligatoriske

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Undervisninglokalet, Jegstrupvej. Torben Høyer Den 1. oktober 2013 Ejler Møller Petersen Den 10. oktober 2013

Undervisninglokalet, Jegstrupvej. Torben Høyer Den 1. oktober 2013 Ejler Møller Petersen Den 10. oktober 2013 MØDE Dato 25. september 2013 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Undervisninglokalet, Jegstrupvej Mødedato: 17. september 2013 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 12.00 Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Mødedeltagerne, FV, FM, BFL, TH, JJ, kantine/opholdshuse

Mødedeltagerne, FV, FM, BFL, TH, JJ, kantine/opholdshuse Stationsudvalgsmøde Dato 5. juni 2014 Mødekategori: Stationsudvalgsmøde på Syd Mødested: Aulaen Jegstrupvej 5 DK-8361 Hasselager Tlf.: 72409900 Fax: 72409901 www.busselskabet.dk Mødedato: 3. juni 2014

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 88 Februar 2016

Beredskabets Venner. Nummer 88 Februar 2016 Nummer 88 Februar 2016 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

Stationsudvalgsmøde på Syd

Stationsudvalgsmøde på Syd Stationsudvalgsmøde Dato 9. december 2014 Mødekategori: Stationsudvalgsmøde på Syd Mødested: Aulaen Jegstrupvej 5 DK-8361 Hasselager Tlf.: 72409900 Fax: 72409901 www.busselskabet.dk Mødedato: 9. december

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. oktober 2008 1-15-0-75-1-08 Lone Winther Jensen lwj@midttrafik.dk 87 40 82 21 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud

Læs mere

Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik

Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik Er chaufførerne dygtige og positive, bliver kunderne tilfredse og de anbefaler andre at bruge bussen. Målinger fra uddannelses- og bonusprogram

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Seniorjobberen. 28 januar 2016. Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 1. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 28 januar 2016. Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 1. Nyhedsbrev 28 januar 2016 Nr. 1-28. januar 2016. Nr. 1 Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet har været på besøg på Toilettet med opsyn ved Nørreport Station og talt med seniorjobber Steen Erik Svendsen.

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. april 2010 1-15-0-75-3-10 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23. april 2010 Midttrafik

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 57 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 44% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Røntgen- og Ultralydklinik Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Røntgen- og Ultralydklinik Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Røntgen- og Ultralydklinik Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Jeg skulle oplyse mit cpr-nr

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg ( 2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg ( 2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0253 Klageren: Indklagede: XX 8270 Højbjerg Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. manglende

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Torben Høyer og Ejler Møller Petersen den 19. december 2013

Torben Høyer og Ejler Møller Petersen den 19. december 2013 MØDE Dato 12. december 2013 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 3. december 2013 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 12.00 Udfærdiget af Godkendt af Mødeindkalder: Obligatoriske

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! D. 26. april blev der holdt arbejdsdag på skolen. Det var en rigtig god dag og der blev lavet rigtig mange gode ting til jeres børn.

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet?

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af JydskeVestkysten i samarbejde med FOA Sønderjylland. Figur 1 Figur 2: I alt har 516 svarpersoner svaret

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil starte med at ønske tillykke til Erik Scherdetzki med 40 år og optagelse som æresmedlem, Morten

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Movia. Cvr. nummer: 29 89 65 69. Hun [kontrolløren] overhørte samme samtale med hospitalet og jeg kan bekræfte dette i min mobiltelefon.

Movia. Cvr. nummer: 29 89 65 69. Hun [kontrolløren] overhørte samme samtale med hospitalet og jeg kan bekræfte dette i min mobiltelefon. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0124 Klageren: XX 1620 København V Indklagede: Movia Cvr. nummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

H E L E E Nr 2 - februar 2015

H E L E E Nr 2 - februar 2015 H E L E E Nr 2 - februar 2015 HELENENYT Nr. 2 (februar årgang 26) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk

Læs mere

Som noget af det første bestilte vi derefter vores bryllupsfotograf. Vi var ikke et sekund i tvivl om, at vi ønskede, at Vores Store Dag skulle

Som noget af det første bestilte vi derefter vores bryllupsfotograf. Vi var ikke et sekund i tvivl om, at vi ønskede, at Vores Store Dag skulle Julebryllup på Holckenhavn Slot Hvordan skaber man sit eget drømmebryllup, når ens dagligdag er fyldt med bryllupsinspiration og gode idéer? Betina og Rasmus er ejere af firmaet Maid of Honour, som er

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0304 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

MØDE. Dagsorden. Mødedato: 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 10.00 12.00

MØDE. Dagsorden. Mødedato: 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 10.00 12.00 MØDE Mødenavn: MEDudvalgsmøde Mødested: Aulaen Mødedato: 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 10.00 12.00 Mødeindkalder: Anja Mathiesen Obligatoriske deltagere: Torben Høyer Finn Mikkelsen Frits Vittrup Ingerlise

Læs mere

Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge.

Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge. Hold Øje uge 6 Så er det vinterferie. Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge. Måske bliver man hjemme og hygger måske med en god bog Gratis e- bog vinterlæsning https://gratisborneboger.wordpress.com/

Læs mere

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 200 /

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 200 / Aktionsgruppens Mailservice Nr. 200 / 16.3.2007 Indhold 1. Brev til Torben Høyer fra Kjeld K. Kaasgaard. 2. Bacheloropgave. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Ansættelsesbrev? 5. Brev fra Frits Vittrup:

Læs mere

Tversted Borgerforening Nyhedsbrev Oktober 2016

Tversted Borgerforening Nyhedsbrev Oktober 2016 Tversted Borgerforening ønsker at udvise åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk om hvad der sker i

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 61 November 2010 1 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø 97991054 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Jens Sauer 97981248 Kasserer:

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2014

ARENDSE NYT Februar 2014 ARENDSE NYT Februar 2014 Indholdsfortegnelse Februar 2014 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Velkommen til nye beboer Fødselsdage i januar Nytårskur Invitation til pårørende aften Referat af

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Plejecenterleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE 20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE 3 DEN SAMLEDE REJSE 4 5 DEN SAMLEDE REJSE, TEST DATA Test på data I Ringkøbing Skjern kommune 2 test, 1 med få skiftesteder, 1 mange skift.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Dagens emner. Effektivitet kræver godt samarbejde. Merete Lehmann Andersen. Ledelse. Forskellighed og forventninger

Dagens emner. Effektivitet kræver godt samarbejde. Merete Lehmann Andersen. Ledelse. Forskellighed og forventninger Effektivitet kræver godt samarbejde Merete Lehmann Andersen Merete Lehmann Andersen 100 pct. ledelse - soliv Rekruttering Samarbejde og kommunikation MUS-samtaler Motivation af ejer og medarbejdere Fastholdelse

Læs mere