Formandens beretning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning 2013"

Transkript

1 1 Formandens beretning 2013 Som det første fulde år med ansvaret for turismen siden resultatkontrakten med Hedensted Kommune så blev 2013 på mange måder et flot år med gode tiltag og nødvendige omstillinger. Verden ændrer sig på mange områder. På få områder så meget som i turismebranchen. Det skal vi være rustet til på mange fronter. Ny vækstrapport fra Erhvervs- og vækstministeriet har netop offentliggjort en virkelighed vi har set komme i noget tid. Udkants Danmark og den jyske østkyst er ikke der, hvor de nationale eller regionale resurser fremover vil blive brugt. Den gennemsnitlige turist ønsker ikke længere en uge eller to det samme sted, men som verden bliver lettere tilgængelig så viser al udvikling i rejsemønstre, at kortere ture med fokus på oplevelserne i stedet for lokationen, er måden vi rejser på i dag. Denne udvikling ser ud til at blive endnu mere fremtrædende fremover. Det betyder, at vi skal tænke anderledes, for skulle det ske, at området følger de triste nationale tendenser fra lignende områder, vil der ikke gå lang tid, før det vil være svært at være erhvervsdrivende med fokus på turisme. Det åbner dog alt sammen for spændende muligheder, som vi skal arbejde med i fremtiden. Vækstrapporten sætter et særligt fokus på det gode værtskab den danske serviceoplevelse for udenlandske turister. Den skal højnes og tilskrives en central rolle i den forventede vækst. Der er ligeledes fokus på store destinationer i samarbejde og oplevelses flagskibe med international tiltrækningskraft. Den opgave kan vi ganske enkelt ikke løfte alene. Vi skal samarbejde. Det gælder om, at alle borgere i kommunen er med til at guide turisterne - dette er også tiltag, vi kan se gennemføres i nabobyer blandt andet Horsens. Det gælder således, at vi udviser en betydelig grad af venlighed og lyst til at tale med turister og hjælpe dem. Vi skal gøre borgerne i vort område parate til dette, således vi kommer til at fremstå som en venlig nation overfor både vore mange udenlandske gæster men også danske turister. I Hedensted kommune opererer vi overordnet set med to områder med turisternes interesse. De to områder har mange særegne kvaliteter og henvender sig derfor i flere henseender til forskellige målgrupper. I det lys, er vores fokus derfor på, at samarbejde omkring det, der giver mening for hele kommunen. Området omkring Tørring og Uldum giver mest mening at tænke ind i samarbejdet med de andre 6 Gudenå kommuner i arbejdet omkring VisitGudenå. Som noget helt nyt, har vi efter flere års forarbejde startet et samarbejde med Odder og Horsens kommune omkring Kyst-Landet, for den anden del af kommunen omkring Juelsminde halvøen. Dette for at give en beskrivelse af området, samt de overordnede strategiske tanker for projekterne. Begge projekter arbejder rent praktisk sammen, så snart det giver mening, og dækker dermed begge hele kommuner når det har relevans. Kyst-Landet.dk er udover et samarbejde, også vores nye bookingportal. En vi har lavet i samarbejde med Horsens og Odder. Vi har valgt at samarbejde omkring en masse ting i dette samarbejde, flere med denne nye portal som omdrejningspunkt.

2 2 Som udgangspunkt har samarbejdet to ben at stå på; Driftsopgaver (hjemmeside/tellus opdateringer, mail/tlf/bureautid) og Kyst-Landet.dk, der i høj grad skal ses som løftestang til vores område. Derfor en central del af vores kerneopgave. Det er en helt ny form for portal. Den kan håndtere bookning af både overnatning og oplevelser samme sted. Det åbner for muligheden for at sammensætte pakker på kryds og tværs af kommunegrænser og/eller produktgrupper. Nemt og overskueligt for potentielle eller eksisterende gæster (og selvfølgelig borgere) at få nye oplevelser. Den gør det muligt for gæsten selv at sammensætte de produkter, der ligger derinde til en evt. ferie, men den giver også brugerne (erhvervet) mulighed for at tænke i nye baner/samarbejder. Det er gratis for medlemmer af Turistforeningen at få lagt noget på. Det koster så 10% af omsætningen, når der sælges noget som udelukkende går til drift og markedsføring, så vi kan få den udbredt mere. Altså kun en omkostning, hvis der bliver skabt en meromsætning og værdi for erhvervet. Og den konkrete omsætning går så til yderligere vækst. Alle har indtil videre taget utrolig godt imod Kyst-Landet og Doris Enevoldsen som er den nye projektkoordinator, som repræsenterer alle tre turismeorganisationer. Portalen åbnede officielt på Ferie for Alle messen 2014 i Herning, hvor de første salg allerede kom i hus. Turistforeningen ønsker desuden en udvikling af området med respekt for de perler og værdier som området i forvejen råder over. En holdning, der betyder, at vi skal være med til at understøtte det vi har og udvikle herfra. Derfor deltager Turistforeningen også aktivt i det nye visionsråd, der har til formål at undersøge udviklingsmulighederne for Juelsminde. Turistforeningens konceptoplæg er fortsat blandt de tanker, der arbejdes videre med. For at dykke mere ned i de mere konkrete tiltag, skal jeg her redegøre ganske kort for markedsføring, mødet med turisten, messer, PR og pressearbejde og VisitGudenå en for at til slut se på Turistforeningens feriehusudlejning, og den statistiske udvikling for området. Markedsføring I en erkendelse af den verdenssituation turismen befinder sig i, har markedsføringsstrategien over de seneste par år skiftet fokus. Færre, større og mere effektive kampagner med fokus på at møde målgruppen i øjenhøjde med relevante budskaber der sælger drømmen om bare det var mig. I centrum for at arbejde med den strategi er oplevelser. Nyt billedmateriale har været et absolut nødvendigt grundlag for at kunne udvikle os. Af flere omgange har vi haft fotografer ude for at forevige og vise nogle af områdets naturoplevelser. Derudover har vi inviteret folk til at sende deres egne billeder og haft sommerhjælpen rundt i området mange gange med et kamera om halsen for at få nogle autentiske her og nu billeder til kommende markedsføring. Den lokale og regionale synlighed på markedsføringssiden sikres fortrinsvis via presseopmærksomhed, når der haves relevante arrangementer. Nationalt skal der være markedsføringsmæssig tydelighed. Økonomien skal prioriteres for at skabe mest mulig synlighed for relevante målgrupper har budt på nogle større kampagner; Bagsiden af JP Bagsiden af DBA (to udgivelser)

3 3 Helsides i BT Helsides i Ekstrabladet Ferietillæg Bannerannoncer på div. online aviser (supplement til de trykte) Herudover i flere af de relevante mere traditionelle og landsdækkende turisme medier. Internationalt øges fokus. Vækst til området skal komme fra nord Tyskland, Norge og Holland. Det skal naturligvis ske i relevante samarbejder der skal sikre turister til området. Alene vil der hverken være økonomi eller produkter med tilstrækkelig tiltrækningskraft til alene at kunne gøre en stor nok forskel. I 2013 har vi derfor deltaget i kampagner på vores nøglemarkeder; Tyskland Norge Holland Sverige Online har vi kørt bannerannoncer og brugt en del tid på den nye hjemmeside, søgeordsoptimering, digitalt flow og ikke mindst penge på Adwords kampagner. Facebook bruges til at vise mit Juelsminde, skabe inspiration og vise en mere autentisk side af området. Formålet er at facilitere interaktionen mellem borgere og turister med et fokus på delte oplevelser. Instagram er i løbet af sommeren brugt via VisitDanmarks store kanal hvor vi af flere omgange har haft råderet til at vise området frem visuelt for de mange brugere. Det digitale og analoge er noget der forsøges kombineret når det giver mening. Juelsminde Guiden 2013 indeholder blandt andet flere af de relevante QR koder, som turisten kan scanne i guiden og se en film direkte på deres smartphone, Ipad eller andet. Pointen er at give os mulighederne for at bidrage bedst muligt til turisternes ferieoplevelse, og på den måde eksempelvis bruge en Juelsminde Guide til mere end bare en brochure. Mødet med turisten Mødet med turisten er og bliver nøglen til at skabe loyalitet og omtale til området. Bombarderet med annoncer og indtryk hele tiden, er vi som forbrugere/feriegæster svære at få i tale af den traditionelle type kanaler. Derfor er oplevelser og godt værtskab i øjenhøjde meget i fokus. Der er naturligvis været fokus på driften af turistbureauet i sommermånederne, som til stadighed tager imod mange fysiske turistekspeditioner til trods for modsatrettede nationale tendenser. Det vidner om værdien og vigtigheden af det store stykke servicearbejde der ydes i løbet af sommeren. I foråret/sommeren 2013 har der været særligt stort fokus på at løfte serviceoplevelsen i bureauet. Et besøg skal løfte mere end blot være et supplement til nettet. Derfor skal den personlige kontakt, samt følelsen af at få merværdi sættes i fokus. Dette blandt andet ved undervisning af sommerpersonale, samt respons fra mystery shopper vedr. service oplevelsen. Et arbejde der allerede giver god respons og som der fortsættes med fremover. På messer i Europa I 2013 har området været repræsenteret på relevante fagmesser på samtlige af vores internationale nøglemarkeder;

4 4 Tyskland Holland Norge Sverige Ferie for alle messen 2014 har fået en del fokus, da det er det største udstillingsvindue i Danmark i den rigtige målgruppe med et købestærkt publikum. Den sædvanlige Juelsminde halvø stand var fortsat direkte overfor den mere 300m2 store Gudenå stand, således at der skabtes en synergi mellem Gudenå arbejdet i Tørring og Juelsminde turismen. Dette alt sammen placeret i krydset mellem de to mest befærdede gangarealer på messen med besøgende. Juelsminde standen satte flere rekorder både for udleveret materiale og uddelte smagsprøver. Der var der åbent for at Turistforeningens medlemmer kunne få materiale gratis med på standen, hvilket mange benyttede sig af. Derudover var Kyst-landet samarbejdet med, og sørgede for at sælge 25 konkrete salg på selve messen og på den måde aktivt sikre målbart flere mennesker til området foruden at gøre endnu mere opmærksom på områdets fortræffeligheder. Gudenå standen havde i år et fokus på oplevelser. Det betød at 26 virksomheder alle var repræsenteret under relevante temaer, og alle tilbød gæsterne en konkret oplevelse på selve messen. En tankegang der fik utrolig meget opmærksomhed fra både gæster og udstillere. Så meget at feriemessen i Hannover bad om at få denne genopført på Europas største feriemesse. På standen var Tørring Kanoudlejning og Uldum Mølle repræsenteret. PR og presse arbejde PR arbejdet har en til stadighed stigende betydning for områdets udvikling. Derfor prioriteres dette også særdeles højt. Vi er nødt til at være tydelige og troværdige på mange forskellige platforme med budskaber der er relevante og i øjenhøjde med vores målgrupper. Det har været et arbejde som vi har haft stor succes med i år. Vi har skabt pressedækning, således at vi i 2013 er blevet skrevet om eller set minimum 42 gange. Arbejdet strækker sig fra live tv på TV2 og DK4, til radio interviews på VLR, Voice, P3, i den skrevne presse i alt fra JP til Horsens Folkeblad, i fagblade hos blandt rejsearrangører og busvognmænd og meget andet. Derudover kommer der artikler i udenlandske rejsemagasiner i blandt andet Holland, Norge og Tyskland. En stærk og målrettet indsats der hvor muligheden for effekt er størst. Et arbejde der sikrer en tydelighed og troværdighed omkring det ferieprodukt vi har at tilbyde som vi aldrig ville kunne købe for penge. For at kunne fortsætte de gode tanker skal der være et fortsat fokus på at være tydelige i det større nationale turisme arbejde og være i stand til at fortælle den gode historie og udvikle områdets forskelligartede signatur oplevelser.

5 5 VisitGudenå Vækstprojektet omkring VisitGudenå har til formål at styrke samarbejdet i de 7 Gudenå kommuner, og som samlet destination have gennemslagskraft nok til internationale markeder. Grundet ændringer i projektet, har Thomas Klostergaard nu overtaget det overordnede ansvar for markedsføring og personalet ansat i projektet. Derudover forsøges det at tænke Kyst-landets booking portal ind i projektet som salgskanal af de pakkeprodukter der udvikles i henhold til projektformuleringen. Det betyder at der ligger nogle praktiske og udviklende opgaver i bureauet der skal sikre fremtidsorienteret forankring. Fremtidige arbejdsopgaver i projektet vil, grundet ændringerne i projektet, fungere på konsulentbasis. Turistforeningens feriehusudlejning På feriehusfronten er der sket flere spændende tiltag, som alt andet lige vil gøre udlejningen lettere og mere tilgængelig for potentielle gæster. I december integrerede vi et nyt bookingsystem, som letter administrationen og dermed frigiver arbejdstid til andre opgaver. Det nye bookingsystem giver også en bedre præsentation af husene og gør bookingen lettere for sommerhusgæsten. Desuden giver det muligheden for at gøre husene tilgængelige for booking på flere platforme end hidtil (På TouristOnlines mange bookingportaler inkl. Visitdenmarks sider i 18 forskellige sprogversioner). Som en del af vores kerneopgaver, er det nødvendigt at sørge for at få flere ledige senge i løbet af sommeren. For at øge det antal huse vi har til udlejning, har vi indgået et samarbejde med Nybolig, som anbefaler deres huskøbere og sælgere at leje deres hus ud gennem VisitJuelsminde. Hussælgerne tilbydes i den forbindelse en fleksibel udlejningsaftale. Desuden er der for at komme i kontakt med husejerne uddelt materiale i sommerhusområderne med opfordring til at husejerne mod en præmie ved underskreven udlejningsaftale anbefaler hinanden at udleje gennem VisitJuelsminde. Der har ved årsskiftet været nogle husejere der har valgt at stoppe udlejningen af deres hus, mens andre er kommet til eller tilbage, så husantallet har ligget nogenlunde stabilt. De huse der er kommet til, er huse som alt andet lige vil være nemmere at udleje. Siden 2012 har vi desværre oplevet en tilbagegang i antallet af udlejede husuger, og vi kan mærke en stigende tendens til at gæsterne lejer husene i enkelte dage frem for en hel uge eller to som tidligere. Vi ser heldigvis med de nye tiltag frem til, at husene alt andet lige vil være nemmere at leje ud gennem de nye kanaler og en langt bedre præsentation. Den meget lettere booking vil også efter vores opfattelse, give fremdrift i 2014, hvilket også skal ses på baggrund af den gode sommer 2013, der normalt bevirker en bedre udlejning året efter. Statistik 2013 På landsplan oplevede dansk turisme et godt år på mange områder. Statistisk er fokus på overnatninger. Det gode år kan tilskrives naturligvis det gode vejr, men i særdeleshed også den store internationale indsats over de seneste år. Tallene fra Danmarks statistik omkring vores område skal formentlig tages med et gran salt, hvilket vil blive uddybet under de respektive faggrupper. Lystbådehavne gik på landsplan 8,2% frem, hvor vi i kommunen skulle være gået 9,3% tilbage. Efter kontakt til Havnefoged Carsten Clausen oplyser han at dette ikke er tilfældet, men at antallet

6 6 af dagssejlere har været stabilt mens at antallet af fastliggere er gået frem. Altså en fremgang modsat hvad tallene fra Danmarks statistik kunne antyde. Campingpladserne gik på landsplan frem med 1,3%, og tallene antyder at Hedensted Kommune skulle være gået tilbage med 0,8%. Efter tilbagemeldinger fra Juelsminde Strand Camping, Løgballe Camping og Hjarnø Camping står det klart at der også her fra alles side er tale om en betydelig fremgang. Hotellerne på landsplan gik frem med 3,7%, mens vi kommunen gik flot frem med 10,4%. Dette tal stemmer fint overens med den positive fremgang Hotel Vejlefjord har oplevet i år som resultat af en større og målrettet indsats de seneste to år. På vandrehjemmene er der ingen nationale tal, men i kommunen er tilbagemeldingerne svingende. I Juelsminde har man manglet arrangementer og lidt dårligere vejr og er derfor gået en lille smule tilbage, mens man lidt udenfor byen melder om op mod 20% fremgang. Vi har haft udsendt kvalitative spørgeskemaer til områdets detail-, oplevelses- og restaurationserhverv. Her har tilbagemeldingen fra 67% af de adspurgte været en fremgang i Alt i alt et rigtig flot år hele vejen rundt! Fremtiden Resultatet af en god sommer vejrmæssigt ses i stor udstrækning først året efter. Det samme gør sig på mange måder gældende for den langsigtede markedsføring og nye tiltag. Derfor ser Turistforeningen frem mod 2014 med stor glæde og forventning. Allerede nu har vi udgivet en helt re-designet Juelsminde Guide i henhold til den lagte markedsføringsstrategi. Denne skaber stor begejstring rundt omkring. De helt essentielle tyske forbrugeres adfærdsmønster antyder tydeligt at de er begejstret for denne kommunikationsform. Derfor vil guiden som noget nyt blive distribueret i store dele af nord Tyskland på restepladser og butikscentre. Der er indkøbt spændende kampagner på nøglemarkederne. Store presse og PR muligheder i Kyst-Landet samarbejdet. Et samarbejde som desuden forventes at blive helt centralt i forhold til den fremtidige udvikling. Spændende arrangementer i kalenderen. TV2 Charlie kommer til Fællessang på Charlie i Juelsminde og flere endnu mere spændende ting som vi snart kan fortælle om.. Så alt i alt er et rigtig flot år med stor aktivitet og fremsynet omstillingsparat adfærd tilendebragt. Og et endnu mere spændende 2014 venter forude. Vi glæder os! Sluttelig vil jeg gerne rette en speciel tak til vores samarbejdspartnere, herunder Hedensted Kommune for et godt og konstruktivt samarbejde i løbet af året, og for en stor indsats til personalet i forbindelse med overgangen til selvstændig virksomhed, der har medført absolut store arbejdsbyrder i løbet af året, og endelig til mine bestyrelseskollegaer, der i hele året har udvist stor tålmodighed, entusiasme og gå på mod i forbindelse med de mange nye opgaver, der har skullet tages stilling til.

7 7 Som referant Max L. Jepsen formand for Turistforeningen

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem

Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem VISITDENMARK OG DET NATIONALE OPLEVELSESBOOKINGSYSTEM Den grundlæggende idé i det nationale oplevelsesbookingsystem er at samle alle lokale bookbare

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra Udviklingen fra til overnatninger på Fyn Ekskl. Feriehuse Udv Udv% 2.365.536 2.43.533 64.997 2,75 1.93.813 1.951.781 47.968 2,52 457.314 478.754 21.44 4,69 Tyskland 233.957 236.675 2.718 1,16 Holland 61.41

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Aalborg Kyst i vækst

Aalborg Kyst i vækst Aalborg Kyst Partner 2013 Aalborg Kyst i vækst Tænk sig lige, hvis en plus en kunne blive til elleve... InfoCenter Hals Torvet 7 9370 Hals tel. 9931 7530 hals@visitaalborg.com visitaalborg.com Aalborg

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Evaluering af turistsæsonen 2015

Evaluering af turistsæsonen 2015 Evaluering af turistsæsonen 2015 28-10-2015 Turistsæsonen 2015 Status på turistsæsonen 2015 Markedsføring og kommunikation Turismeprojekter Turismenetværk Strategiske turismesamarbejder Nye tiltag og indsatser

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000 Overnatninger Jan - August 215 Total Camping Hotel Sejlere Total 21 176.537 116.964 25.763 319.264 211 171.31 12.31 21.362 312.973 212 153.615 124.333 21.832 299.78 213 156.975 122.313 18.677 297.965 214

Læs mere

4,90% Overnatningssteder/spisested Oplevelser(museer, aktiviteter, gallerier, seværdigheder og foreninger) Ubesvaret 43,90% 51,20%

4,90% Overnatningssteder/spisested Oplevelser(museer, aktiviteter, gallerier, seværdigheder og foreninger) Ubesvaret 43,90% 51,20% Kort opsummering af spørgeskemaundersøgelse om turismeindsatsen. I perioden 21. marts til 3. april 2017 har der været gennemført en spørgeskemaundersøgelse om turismeindsatsen blandt forskellige aktører

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg PrimeTime Kommunikation A/S Onsdag 20. december 2012 Baggrund for kampagnen > Regionsrådsvalg

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. december 2015 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Analyse af Halsnæs kommunes feriehusudlejningspotentiale

Analyse af Halsnæs kommunes feriehusudlejningspotentiale Udarbejdet af konsulent Søren Damstrup På opdrag af Halsnæs Turistråd Afleveret 11. september 2014 Analyse af Halsnæs kommunes feriehusudlejningspotentiale Indledning Nærværende analyse er baseret på data

Læs mere

Turisthus Nord turisme indsats for 2014.

Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord har i 2014 modtaget kr. 5.300.620,00 som betaling for aftale om turismeindsatsen. I 2014 er der drevet 3 helårsåbne turistkontorer med en gennemsnitlig

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK

VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK INTRODUKTION Den 01.07.2014 gik visitsonderjylland.dk i luften Portalen indeholder bookbare produkter fra hele Sønderjylland: Oplevelser: 35 Overnatning: Mere end 700

Læs mere

Turisthus Nord turisme indsats for 2014.

Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord turisme indsats for 2014. I 2014 er der drevet 3 helårsåbne turistkontorer med en gennemsnitlig åbningstid pr. bureau på 39 timer pr. uge. På de 3 bureauer er der personlig betjening af

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme. Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark

Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme. Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark Turismefremmedagen den 12. oktober 2016 Det vi skal

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

Formandens beretning 2004

Formandens beretning 2004 Årsberetning 2004 1 Formandens beretning 2004 Turistbureauet har igen haft et travlt år og hvad angår udlejning den bedste nogensinde af de ca. 210 feriehuse, som Turistbureauet formidler udlejningen af.

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

FanøKalender.dk. Fanoekalender.dk BAGGRUND OG GENNEMFØRELSE

FanøKalender.dk. Fanoekalender.dk BAGGRUND OG GENNEMFØRELSE FanøKalender.dk Fanoekalender.dk BAGGRUND OG GENNEMFØRELSE To forskelligere måder den ene er mere online end den anden Fanoekalender.dk Det er et problem, at Fanø ikke har en fælles kalender, der anvendes

Læs mere

Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig

Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig Endelig rapport over udførelsen af de gennemførte foranstaltninger. Formålet I forlængelse af de tidligere gennemførte

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Fremtidens campinggæst. Informationsmøde om Haven ved havet den 31. januar 2013 Tornøes Hotel, Kerteminde

Fremtidens campinggæst. Informationsmøde om Haven ved havet den 31. januar 2013 Tornøes Hotel, Kerteminde Fremtidens campinggæst Informationsmøde om Haven ved havet den 31. januar 2013 Tornøes Hotel, Kerteminde Fremtidens campinggæst Camping i Danmark har gennemgået en markant forandringsproces i de sidste

Læs mere

Deltagere: Sally, Lorens, Ole, Elsa og Mette (referent). Ina deltog i punkt 1-4. Afbud: Jeanette (barsel) og Charlotte.

Deltagere: Sally, Lorens, Ole, Elsa og Mette (referent). Ina deltog i punkt 1-4. Afbud: Jeanette (barsel) og Charlotte. Ferie-arbejdsgruppe møde den 24. maj 2012 på Sekretariatet REFERAT Godkendt Deltagere: Sally, Lorens, Ole, Elsa og Mette (referent). Ina deltog i punkt 1-4. Afbud: Jeanette (barsel) og Charlotte. 1. Budget

Læs mere

Fremtidens feriehuse i et norsk perspektiv. Brød 1 Brød 2

Fremtidens feriehuse i et norsk perspektiv. Brød 1 Brød 2 Fremtidens feriehuse i et norsk perspektiv Hva betyder norsk perspektiv? Den udenlandsdestination med sterkest position i Norge En kampagne med enorm kendskab: Det er dejlig å være norsk i Danmark. - 98%

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Overnatningstal 2016 Middelfart

Overnatningstal 2016 Middelfart 18-4-217 Overnatningstal 216 Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 Middelfart Udv Udv% I alt 558.17 498.671 48.242 468.397 57.667 558.169 569.259 11.9 1,99 36.37 35.848 35.4 352.472 366.418 376.429

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3. Metode... 2 1.4

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Det bornholmske turisterhvervs markedsførings- og produktudviklingsselskab En præsentation af markedsføringsaktiviteter

Det bornholmske turisterhvervs markedsførings- og produktudviklingsselskab En præsentation af markedsføringsaktiviteter Destination Bornholm Det bornholmske turisterhvervs markedsførings- og produktudviklingsselskab En præsentation af markedsføringsaktiviteter Bornholms turismestrategi for 2013-2016, som Destination Bornholm

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen runde. Tilsagn/afslag

Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen runde. Tilsagn/afslag Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen 2016 2. runde Ansøger/projekt Samarbejdspartner/beskrivelse Beløb Kommentar fra Enheden for Erhverv & Turisme Partnerskabet Vemb Vil Videre Udgivelse af

Læs mere