Formandens beretning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning 2013"

Transkript

1 1 Formandens beretning 2013 Som det første fulde år med ansvaret for turismen siden resultatkontrakten med Hedensted Kommune så blev 2013 på mange måder et flot år med gode tiltag og nødvendige omstillinger. Verden ændrer sig på mange områder. På få områder så meget som i turismebranchen. Det skal vi være rustet til på mange fronter. Ny vækstrapport fra Erhvervs- og vækstministeriet har netop offentliggjort en virkelighed vi har set komme i noget tid. Udkants Danmark og den jyske østkyst er ikke der, hvor de nationale eller regionale resurser fremover vil blive brugt. Den gennemsnitlige turist ønsker ikke længere en uge eller to det samme sted, men som verden bliver lettere tilgængelig så viser al udvikling i rejsemønstre, at kortere ture med fokus på oplevelserne i stedet for lokationen, er måden vi rejser på i dag. Denne udvikling ser ud til at blive endnu mere fremtrædende fremover. Det betyder, at vi skal tænke anderledes, for skulle det ske, at området følger de triste nationale tendenser fra lignende områder, vil der ikke gå lang tid, før det vil være svært at være erhvervsdrivende med fokus på turisme. Det åbner dog alt sammen for spændende muligheder, som vi skal arbejde med i fremtiden. Vækstrapporten sætter et særligt fokus på det gode værtskab den danske serviceoplevelse for udenlandske turister. Den skal højnes og tilskrives en central rolle i den forventede vækst. Der er ligeledes fokus på store destinationer i samarbejde og oplevelses flagskibe med international tiltrækningskraft. Den opgave kan vi ganske enkelt ikke løfte alene. Vi skal samarbejde. Det gælder om, at alle borgere i kommunen er med til at guide turisterne - dette er også tiltag, vi kan se gennemføres i nabobyer blandt andet Horsens. Det gælder således, at vi udviser en betydelig grad af venlighed og lyst til at tale med turister og hjælpe dem. Vi skal gøre borgerne i vort område parate til dette, således vi kommer til at fremstå som en venlig nation overfor både vore mange udenlandske gæster men også danske turister. I Hedensted kommune opererer vi overordnet set med to områder med turisternes interesse. De to områder har mange særegne kvaliteter og henvender sig derfor i flere henseender til forskellige målgrupper. I det lys, er vores fokus derfor på, at samarbejde omkring det, der giver mening for hele kommunen. Området omkring Tørring og Uldum giver mest mening at tænke ind i samarbejdet med de andre 6 Gudenå kommuner i arbejdet omkring VisitGudenå. Som noget helt nyt, har vi efter flere års forarbejde startet et samarbejde med Odder og Horsens kommune omkring Kyst-Landet, for den anden del af kommunen omkring Juelsminde halvøen. Dette for at give en beskrivelse af området, samt de overordnede strategiske tanker for projekterne. Begge projekter arbejder rent praktisk sammen, så snart det giver mening, og dækker dermed begge hele kommuner når det har relevans. Kyst-Landet.dk er udover et samarbejde, også vores nye bookingportal. En vi har lavet i samarbejde med Horsens og Odder. Vi har valgt at samarbejde omkring en masse ting i dette samarbejde, flere med denne nye portal som omdrejningspunkt.

2 2 Som udgangspunkt har samarbejdet to ben at stå på; Driftsopgaver (hjemmeside/tellus opdateringer, mail/tlf/bureautid) og Kyst-Landet.dk, der i høj grad skal ses som løftestang til vores område. Derfor en central del af vores kerneopgave. Det er en helt ny form for portal. Den kan håndtere bookning af både overnatning og oplevelser samme sted. Det åbner for muligheden for at sammensætte pakker på kryds og tværs af kommunegrænser og/eller produktgrupper. Nemt og overskueligt for potentielle eller eksisterende gæster (og selvfølgelig borgere) at få nye oplevelser. Den gør det muligt for gæsten selv at sammensætte de produkter, der ligger derinde til en evt. ferie, men den giver også brugerne (erhvervet) mulighed for at tænke i nye baner/samarbejder. Det er gratis for medlemmer af Turistforeningen at få lagt noget på. Det koster så 10% af omsætningen, når der sælges noget som udelukkende går til drift og markedsføring, så vi kan få den udbredt mere. Altså kun en omkostning, hvis der bliver skabt en meromsætning og værdi for erhvervet. Og den konkrete omsætning går så til yderligere vækst. Alle har indtil videre taget utrolig godt imod Kyst-Landet og Doris Enevoldsen som er den nye projektkoordinator, som repræsenterer alle tre turismeorganisationer. Portalen åbnede officielt på Ferie for Alle messen 2014 i Herning, hvor de første salg allerede kom i hus. Turistforeningen ønsker desuden en udvikling af området med respekt for de perler og værdier som området i forvejen råder over. En holdning, der betyder, at vi skal være med til at understøtte det vi har og udvikle herfra. Derfor deltager Turistforeningen også aktivt i det nye visionsråd, der har til formål at undersøge udviklingsmulighederne for Juelsminde. Turistforeningens konceptoplæg er fortsat blandt de tanker, der arbejdes videre med. For at dykke mere ned i de mere konkrete tiltag, skal jeg her redegøre ganske kort for markedsføring, mødet med turisten, messer, PR og pressearbejde og VisitGudenå en for at til slut se på Turistforeningens feriehusudlejning, og den statistiske udvikling for området. Markedsføring I en erkendelse af den verdenssituation turismen befinder sig i, har markedsføringsstrategien over de seneste par år skiftet fokus. Færre, større og mere effektive kampagner med fokus på at møde målgruppen i øjenhøjde med relevante budskaber der sælger drømmen om bare det var mig. I centrum for at arbejde med den strategi er oplevelser. Nyt billedmateriale har været et absolut nødvendigt grundlag for at kunne udvikle os. Af flere omgange har vi haft fotografer ude for at forevige og vise nogle af områdets naturoplevelser. Derudover har vi inviteret folk til at sende deres egne billeder og haft sommerhjælpen rundt i området mange gange med et kamera om halsen for at få nogle autentiske her og nu billeder til kommende markedsføring. Den lokale og regionale synlighed på markedsføringssiden sikres fortrinsvis via presseopmærksomhed, når der haves relevante arrangementer. Nationalt skal der være markedsføringsmæssig tydelighed. Økonomien skal prioriteres for at skabe mest mulig synlighed for relevante målgrupper har budt på nogle større kampagner; Bagsiden af JP Bagsiden af DBA (to udgivelser)

3 3 Helsides i BT Helsides i Ekstrabladet Ferietillæg Bannerannoncer på div. online aviser (supplement til de trykte) Herudover i flere af de relevante mere traditionelle og landsdækkende turisme medier. Internationalt øges fokus. Vækst til området skal komme fra nord Tyskland, Norge og Holland. Det skal naturligvis ske i relevante samarbejder der skal sikre turister til området. Alene vil der hverken være økonomi eller produkter med tilstrækkelig tiltrækningskraft til alene at kunne gøre en stor nok forskel. I 2013 har vi derfor deltaget i kampagner på vores nøglemarkeder; Tyskland Norge Holland Sverige Online har vi kørt bannerannoncer og brugt en del tid på den nye hjemmeside, søgeordsoptimering, digitalt flow og ikke mindst penge på Adwords kampagner. Facebook bruges til at vise mit Juelsminde, skabe inspiration og vise en mere autentisk side af området. Formålet er at facilitere interaktionen mellem borgere og turister med et fokus på delte oplevelser. Instagram er i løbet af sommeren brugt via VisitDanmarks store kanal hvor vi af flere omgange har haft råderet til at vise området frem visuelt for de mange brugere. Det digitale og analoge er noget der forsøges kombineret når det giver mening. Juelsminde Guiden 2013 indeholder blandt andet flere af de relevante QR koder, som turisten kan scanne i guiden og se en film direkte på deres smartphone, Ipad eller andet. Pointen er at give os mulighederne for at bidrage bedst muligt til turisternes ferieoplevelse, og på den måde eksempelvis bruge en Juelsminde Guide til mere end bare en brochure. Mødet med turisten Mødet med turisten er og bliver nøglen til at skabe loyalitet og omtale til området. Bombarderet med annoncer og indtryk hele tiden, er vi som forbrugere/feriegæster svære at få i tale af den traditionelle type kanaler. Derfor er oplevelser og godt værtskab i øjenhøjde meget i fokus. Der er naturligvis været fokus på driften af turistbureauet i sommermånederne, som til stadighed tager imod mange fysiske turistekspeditioner til trods for modsatrettede nationale tendenser. Det vidner om værdien og vigtigheden af det store stykke servicearbejde der ydes i løbet af sommeren. I foråret/sommeren 2013 har der været særligt stort fokus på at løfte serviceoplevelsen i bureauet. Et besøg skal løfte mere end blot være et supplement til nettet. Derfor skal den personlige kontakt, samt følelsen af at få merværdi sættes i fokus. Dette blandt andet ved undervisning af sommerpersonale, samt respons fra mystery shopper vedr. service oplevelsen. Et arbejde der allerede giver god respons og som der fortsættes med fremover. På messer i Europa I 2013 har området været repræsenteret på relevante fagmesser på samtlige af vores internationale nøglemarkeder;

4 4 Tyskland Holland Norge Sverige Ferie for alle messen 2014 har fået en del fokus, da det er det største udstillingsvindue i Danmark i den rigtige målgruppe med et købestærkt publikum. Den sædvanlige Juelsminde halvø stand var fortsat direkte overfor den mere 300m2 store Gudenå stand, således at der skabtes en synergi mellem Gudenå arbejdet i Tørring og Juelsminde turismen. Dette alt sammen placeret i krydset mellem de to mest befærdede gangarealer på messen med besøgende. Juelsminde standen satte flere rekorder både for udleveret materiale og uddelte smagsprøver. Der var der åbent for at Turistforeningens medlemmer kunne få materiale gratis med på standen, hvilket mange benyttede sig af. Derudover var Kyst-landet samarbejdet med, og sørgede for at sælge 25 konkrete salg på selve messen og på den måde aktivt sikre målbart flere mennesker til området foruden at gøre endnu mere opmærksom på områdets fortræffeligheder. Gudenå standen havde i år et fokus på oplevelser. Det betød at 26 virksomheder alle var repræsenteret under relevante temaer, og alle tilbød gæsterne en konkret oplevelse på selve messen. En tankegang der fik utrolig meget opmærksomhed fra både gæster og udstillere. Så meget at feriemessen i Hannover bad om at få denne genopført på Europas største feriemesse. På standen var Tørring Kanoudlejning og Uldum Mølle repræsenteret. PR og presse arbejde PR arbejdet har en til stadighed stigende betydning for områdets udvikling. Derfor prioriteres dette også særdeles højt. Vi er nødt til at være tydelige og troværdige på mange forskellige platforme med budskaber der er relevante og i øjenhøjde med vores målgrupper. Det har været et arbejde som vi har haft stor succes med i år. Vi har skabt pressedækning, således at vi i 2013 er blevet skrevet om eller set minimum 42 gange. Arbejdet strækker sig fra live tv på TV2 og DK4, til radio interviews på VLR, Voice, P3, i den skrevne presse i alt fra JP til Horsens Folkeblad, i fagblade hos blandt rejsearrangører og busvognmænd og meget andet. Derudover kommer der artikler i udenlandske rejsemagasiner i blandt andet Holland, Norge og Tyskland. En stærk og målrettet indsats der hvor muligheden for effekt er størst. Et arbejde der sikrer en tydelighed og troværdighed omkring det ferieprodukt vi har at tilbyde som vi aldrig ville kunne købe for penge. For at kunne fortsætte de gode tanker skal der være et fortsat fokus på at være tydelige i det større nationale turisme arbejde og være i stand til at fortælle den gode historie og udvikle områdets forskelligartede signatur oplevelser.

5 5 VisitGudenå Vækstprojektet omkring VisitGudenå har til formål at styrke samarbejdet i de 7 Gudenå kommuner, og som samlet destination have gennemslagskraft nok til internationale markeder. Grundet ændringer i projektet, har Thomas Klostergaard nu overtaget det overordnede ansvar for markedsføring og personalet ansat i projektet. Derudover forsøges det at tænke Kyst-landets booking portal ind i projektet som salgskanal af de pakkeprodukter der udvikles i henhold til projektformuleringen. Det betyder at der ligger nogle praktiske og udviklende opgaver i bureauet der skal sikre fremtidsorienteret forankring. Fremtidige arbejdsopgaver i projektet vil, grundet ændringerne i projektet, fungere på konsulentbasis. Turistforeningens feriehusudlejning På feriehusfronten er der sket flere spændende tiltag, som alt andet lige vil gøre udlejningen lettere og mere tilgængelig for potentielle gæster. I december integrerede vi et nyt bookingsystem, som letter administrationen og dermed frigiver arbejdstid til andre opgaver. Det nye bookingsystem giver også en bedre præsentation af husene og gør bookingen lettere for sommerhusgæsten. Desuden giver det muligheden for at gøre husene tilgængelige for booking på flere platforme end hidtil (På TouristOnlines mange bookingportaler inkl. Visitdenmarks sider i 18 forskellige sprogversioner). Som en del af vores kerneopgaver, er det nødvendigt at sørge for at få flere ledige senge i løbet af sommeren. For at øge det antal huse vi har til udlejning, har vi indgået et samarbejde med Nybolig, som anbefaler deres huskøbere og sælgere at leje deres hus ud gennem VisitJuelsminde. Hussælgerne tilbydes i den forbindelse en fleksibel udlejningsaftale. Desuden er der for at komme i kontakt med husejerne uddelt materiale i sommerhusområderne med opfordring til at husejerne mod en præmie ved underskreven udlejningsaftale anbefaler hinanden at udleje gennem VisitJuelsminde. Der har ved årsskiftet været nogle husejere der har valgt at stoppe udlejningen af deres hus, mens andre er kommet til eller tilbage, så husantallet har ligget nogenlunde stabilt. De huse der er kommet til, er huse som alt andet lige vil være nemmere at udleje. Siden 2012 har vi desværre oplevet en tilbagegang i antallet af udlejede husuger, og vi kan mærke en stigende tendens til at gæsterne lejer husene i enkelte dage frem for en hel uge eller to som tidligere. Vi ser heldigvis med de nye tiltag frem til, at husene alt andet lige vil være nemmere at leje ud gennem de nye kanaler og en langt bedre præsentation. Den meget lettere booking vil også efter vores opfattelse, give fremdrift i 2014, hvilket også skal ses på baggrund af den gode sommer 2013, der normalt bevirker en bedre udlejning året efter. Statistik 2013 På landsplan oplevede dansk turisme et godt år på mange områder. Statistisk er fokus på overnatninger. Det gode år kan tilskrives naturligvis det gode vejr, men i særdeleshed også den store internationale indsats over de seneste år. Tallene fra Danmarks statistik omkring vores område skal formentlig tages med et gran salt, hvilket vil blive uddybet under de respektive faggrupper. Lystbådehavne gik på landsplan 8,2% frem, hvor vi i kommunen skulle være gået 9,3% tilbage. Efter kontakt til Havnefoged Carsten Clausen oplyser han at dette ikke er tilfældet, men at antallet

6 6 af dagssejlere har været stabilt mens at antallet af fastliggere er gået frem. Altså en fremgang modsat hvad tallene fra Danmarks statistik kunne antyde. Campingpladserne gik på landsplan frem med 1,3%, og tallene antyder at Hedensted Kommune skulle være gået tilbage med 0,8%. Efter tilbagemeldinger fra Juelsminde Strand Camping, Løgballe Camping og Hjarnø Camping står det klart at der også her fra alles side er tale om en betydelig fremgang. Hotellerne på landsplan gik frem med 3,7%, mens vi kommunen gik flot frem med 10,4%. Dette tal stemmer fint overens med den positive fremgang Hotel Vejlefjord har oplevet i år som resultat af en større og målrettet indsats de seneste to år. På vandrehjemmene er der ingen nationale tal, men i kommunen er tilbagemeldingerne svingende. I Juelsminde har man manglet arrangementer og lidt dårligere vejr og er derfor gået en lille smule tilbage, mens man lidt udenfor byen melder om op mod 20% fremgang. Vi har haft udsendt kvalitative spørgeskemaer til områdets detail-, oplevelses- og restaurationserhverv. Her har tilbagemeldingen fra 67% af de adspurgte været en fremgang i Alt i alt et rigtig flot år hele vejen rundt! Fremtiden Resultatet af en god sommer vejrmæssigt ses i stor udstrækning først året efter. Det samme gør sig på mange måder gældende for den langsigtede markedsføring og nye tiltag. Derfor ser Turistforeningen frem mod 2014 med stor glæde og forventning. Allerede nu har vi udgivet en helt re-designet Juelsminde Guide i henhold til den lagte markedsføringsstrategi. Denne skaber stor begejstring rundt omkring. De helt essentielle tyske forbrugeres adfærdsmønster antyder tydeligt at de er begejstret for denne kommunikationsform. Derfor vil guiden som noget nyt blive distribueret i store dele af nord Tyskland på restepladser og butikscentre. Der er indkøbt spændende kampagner på nøglemarkederne. Store presse og PR muligheder i Kyst-Landet samarbejdet. Et samarbejde som desuden forventes at blive helt centralt i forhold til den fremtidige udvikling. Spændende arrangementer i kalenderen. TV2 Charlie kommer til Fællessang på Charlie i Juelsminde og flere endnu mere spændende ting som vi snart kan fortælle om.. Så alt i alt er et rigtig flot år med stor aktivitet og fremsynet omstillingsparat adfærd tilendebragt. Og et endnu mere spændende 2014 venter forude. Vi glæder os! Sluttelig vil jeg gerne rette en speciel tak til vores samarbejdspartnere, herunder Hedensted Kommune for et godt og konstruktivt samarbejde i løbet af året, og for en stor indsats til personalet i forbindelse med overgangen til selvstændig virksomhed, der har medført absolut store arbejdsbyrder i løbet af året, og endelig til mine bestyrelseskollegaer, der i hele året har udvist stor tålmodighed, entusiasme og gå på mod i forbindelse med de mange nye opgaver, der har skullet tages stilling til.

7 7 Som referant Max L. Jepsen formand for Turistforeningen

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus

Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus Formanden Svend Ole Gammelgård bød velkommen til generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Advokat

Læs mere

Skriftlig beretning 2014

Skriftlig beretning 2014 Skriftlig beretning 2014 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2014 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Men i betjeningen af turisterne på Ærø har vi stadig den gode gamle service med tre turistkontorer og en venlig og professionel service.

Men i betjeningen af turisterne på Ærø har vi stadig den gode gamle service med tre turistkontorer og en venlig og professionel service. Beretning til generalforsamlingen 2015 Carl Jørgen Heide 2014 har igen været et travlt og succesfyldt år for Ærø Turist- og Erhvervsforening. Og samtidig er der i 2014 sket en nyskabelse i forhold til

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Status for overnatninger Antallet af overnatninger steg med godt 1 % på årsbasis fra 2012 til 2013. Det skyldes ene og alene juli måned, hvor antallet

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Best practice case med udgangspunkt i eventen Grøn Vinter Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den

Læs mere

Læs mere på www.midtjyskturisme.com

Læs mere på www.midtjyskturisme.com CONTENT MARKETING Udgivet af: Midtjysk Turisme Midtjysk Turisme er det regionale turismeudviklingsselskab i Region Midtjylland. Vores overordnede idé og målsætning er væsentligst at stimulere turisterhvervets

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Læs mere på www.midtjyskturisme.com

Læs mere på www.midtjyskturisme.com CONTENT MARKETING Udgivet af: Midtjysk Turisme Midtjysk Turisme er det regionale turismeudviklingsselskab i Region Midtjylland. Vores overordnede idé og målsætning er væsentligst at stimulere turisterhvervets

Læs mere

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

Vi gør Danmark verdenskendt. www.visitdenmark.com/danskturisme

Vi gør Danmark verdenskendt. www.visitdenmark.com/danskturisme Vi gør Danmark verdenskendt www.visitdenmark.com/danskturisme Årsberetning 2006 Indhold 3 Vækst gennem fornyelse og samarbejde 6 Større gennemslagskraft i udlandet 8 Brand position: Danmark er et trygt,

Læs mere

Ny bestyrelse i Toppen af Danmark A/S

Ny bestyrelse i Toppen af Danmark A/S Ny bestyrelse i Toppen af Danmark A/S I forlængelse af kommunalvalget har Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S netop afholdt ekstraordinær generalforsamling med henblik på konstituering af den ny

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 1. KONKLUSION 2 2. BAGGRUND OG METODE 4 2.1 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN... 4 2.2 METODE... 4 3. AKADEMIKERKAMPAGNEN - BAGGRUND

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Analyse af konvergens mellem turistbranchen og oplevelsesområdet og konsekvenserne for HAKL s målgruppe

Analyse af konvergens mellem turistbranchen og oplevelsesområdet og konsekvenserne for HAKL s målgruppe Analyse af konvergens mellem turistbranchen og oplevelsesområdet og konsekvenserne for HAKL s målgruppe Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse December 2013 Manto

Læs mere

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 Indhold Velkommen til oplevelsesøkonomien...................................... 3 Vækst & Vision.......................................................

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2011. Formanden har ordet. Lyset Land. Markedsføring. Nyt fra Naturen+ Nyheder fra området

Nyhedsbrev - september 2011. Formanden har ordet. Lyset Land. Markedsføring. Nyt fra Naturen+ Nyheder fra området Nyhedsbrev - september 2011 Toppen af Danmark Formanden har ordet Lyset Land Markedsføring Nyt fra Naturen+ Nyheder fra området Formanden har ordet... Optimisme spores De foreløbige meldinger går på, at

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 10. juni 2012 på Sinatur Skarrildshus, Herning

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 10. juni 2012 på Sinatur Skarrildshus, Herning Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 10. juni 2012 på Sinatur Skarrildshus, Herning VELKOMMEN Jeg vil gerne indlede med at byde alle hjertelig velkommen til vores generalforsamling.

Læs mere

tilføres flere midler og igen får tre-årige resultatkontrakter at arbejde efter. Sådan lyder kommentaren til regeringens

tilføres flere midler og igen får tre-årige resultatkontrakter at arbejde efter. Sådan lyder kommentaren til regeringens SEPTEMBER 2007 LÆS OM: Der skal investeres langsigtet Campingrådet drager til Kina Våd juli kostede overnatninger Regeringens skattelettelser Danmarks største campingområder Ansvarsforsikringer og hoppepuder

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere