Evaluering af den landsdækkende behandlings- og rådgivningsindsats til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af den landsdækkende behandlings- og rådgivningsindsats til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen"

Transkript

1 Social- og Indenrigsudvalget (2. samling) SOU Alm.del Bilag 42 Offentligt Evaluering af den landsdækkende behandlings- og rådgivningsindsats til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Den endelige evalueringsrapport Videnscenter for Psykotraumatologi Syddansk Universitet

2 Trykkeri: Print and Sign, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M. Copyright Ask Elklit Videnscenter for Psykotraumatologi Campusvej Odense M Tlf: Udgivelsesår

3 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Delundersøgelser... 4 Delundersøgelse I Kortlægning af eksisterende tilbud i de tre regionale centre... 4 Delundersøgelse II Organisationsformer og struktur i de tre regionale centre... 7 Delundersøgelse III Effekt af behandlingen af senfølger efter seksuelle overgreb... 9 Delundersøgelse IV Evaluering af socialrådgivningstilbuddene i de tre regionale centre Delundersøgelse V Evaluering af de frivillige rådgivningstilbud i de tre regionale centre Delundersøgelse VI Anbefalinger til fremtidige initiativer ift. den landsdækkende indsats Delundersøgelse VII Evaluering af rådgivningen i Overgrebscenter.dk Opsummering Abstract Bilag Bilag I Bilag II Bilag III Bilag IV

4 Baggrund Med satspuljeforliget for 2012 blev det besluttet, at der skulle etableres en landsdækkende behandlings- og rådgivningsindsats til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, bestående af tre regionale centre, der dækker hhv. Region Hovedstaden og Sjælland (Øst), Region Syddanmark (Syd) og Region Midt- og Nordjylland (Midt/Nord). Centrene havde som målsætning at åbne d. 1. januar, Centrene deler det overordnede navn Center for Seksuelt Misbrugte (CSM) og hvert regionale center består af en behandlingsdel, en frivilligdel og en socialrådgiverdel. I tilknytning til CSM Syd er der blevet oprettet et overgrebscenter på forsøgsbasis (Overgrebscenter.dk), hvor der ydes landsdækkende rådgivning (pr. telefon, mail og chat) til voksne med senfølger af andre former for overgreb end seksuelt misbrug i barndommen. I herværende rapport bruges forkortelserne CSM Øst, CSM Syd og CSM Midt/Nord om de tre regionale centre, mens forkortelsen OGC bruges om Overgrebscenter.dk. Formålet med de tre regionale centre er at tilbyde målgruppen en sammenhængende og helhedsorienteret indsats gennem rådgivning og behandling med henblik på at: Forbedre målgruppens aktuelle livssituation i forhold til at reducere de fysiske, psykiske og sociale skadevirkninger af overgrebene. Forbedre målgruppens muligheder for at opnå og fastholde arbejdsmarkedstilknytning. Bryde uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre i forhold til familie og socialt liv. Som en del af aftalen om satspuljen for 2012 påbegyndte Socialstyrelsen en toårig evalueringsundersøgelse af de tre regionale centre med det formål at vurdere, om deres indsatser har en positiv effekt for målgruppen samt at vurdere, hvorvidt formålene opfyldes af centrene, herunder om der skal foretages en justering af indsatserne. Videnscenter for Psykotraumatologi (VfP), Syddansk Universitet, har varetaget evalueringen for Socialstyrelsen i samarbejde med de regionale centre. Evalueringen startede i januar 2013 og blev afsluttet i december Væsentlige ændringer på de tre regionale centre i evalueringsperioden Af væsentlige ændringer kan følgende fremhæves: 3

5 Der blev pr udskiftet ledelse i CSM Øst. I perioden blev ansat en konstitueret leder. Herefter blev den konstituerede leder ansat som faglig leder ( ), og der blev ansat ny centerchef ( ). Socialrådgivernes timeantal er øget. Opstarten af CSM Midt/Nord blev forsinket fem måneder pga. manglende midler og var de to første år på reducerede bevillinger. Dette har bl.a. medført forsinkelser ift. udførelsen af delundersøgelse II, IV og V. Delundersøgelser I det følgende beskrives de syv delundersøgelser i evalueringen, herunder formål, metode og resultater for hver enkelt undersøgelse. I bilag I vises den overordnede evalueringsmodel, herunder hvorledes de syv delundersøgelser er forbundet til hinanden. Delundersøgelse I Kortlægning af eksisterende tilbud i de tre regionale centre Formålet med delundersøgelse I var at beskrive centrenes tilbud og dermed tilvejebringe viden om, hvem der benytter sig af tilbuddene, tilbuddenes omfang samt erfaringer med nye tiltag og effekter af tilbud (i den udstrækning de er evalueret og beskrevet). Hvilke tilbud eksisterer der i de tre centre og hvem benytter sig af dem? I bilag II vises den brede vifte af tilbud i de tre regionale centre. Målgruppen for CSM Øst, CSM Syd (eksklusiv OGC) og CSM Midt/Nord er mænd og kvinder over 18 år med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, pårørende til krænkede og fagpersoner, der arbejder med krænkede. I alle tre centre er der yderligere inklusions- og eksklusionskriterier ved nogle af tilbuddene. I alle tre centre er langt størstedelen af de, der benytter sig af de forskellige tilbud, krænkede personer. Frivillige rådgivningstilbud: I CSM Syd var langt størstedelen (95,2 %) af brugerne i Åben stue kvinder. Gennemsnitsalderen for brugerne var 44 år, og hovedparten havde bopæl i Odense Kommune. I CSM Midt/Nord var der 75 % kvinder og 25 % mænd af de, der brugte caféen. Den samlede gennemsnitsalder for brugerne var 35,1 år, og langt størstedelen boede i Århus kommune. I CSM Øst var størstedelen (87 %) af de, der brugte telefonisk rådgivning også kvinder. 4

6 Socialrådgivningstilbud: I forhold til socialrådgivning var kønsfordelingen således (n = 68): i CSM Øst var alle (100 %) henvendelser fra kvinder; i CSM Syd var 75 % fra kvinder og 25 % fra mænd; i CSM Midt/Nord var alle (100 %) henvendelser fra kvinder. Den samlede gennemsnitsalder for de krænkede personer, som henvendelserne drejede sig om, er 41,8 år. Fordelt på kommuner var den største andel af henvendelser til CSM Øst (64,1 %) fra København, til CSM Syd (61,9 %) fra Odense og til CSM Midt/Nord (50 %) fra Århus. Der var få henvendelser fra krænkede i udkantsområderne. Hvor omfattende er tilbuddene i hvert center? I tabel 1 vises fordelingen af medarbejderne i CSM Midt/Nord, CSM Syd og CSM Øst. Tabel 1: Medarbejderne i de tre regionale centre CSM Midt/Nord CSM Syd CSM Øst Behandlere 1 centerleder 1 centerleder 1 centerchef (cand.psych.aut., (cand.psych.aut.) 1 faglig leder supervisor og specia- 5 psykologer (cand.psych.aut.) list) (cand.psych.aut.) 2 psykologer 1 psykolog 1 psykolog (cand.psych.aut.) (cand.psych.aut.) (cand.psych.) 2 psykologer (cand.psych) 3 psykologer 3 psykoterapeuter (cand.psych.) Alle fem psykologer (inkl. faglig leder) varetager individuel terapi og gruppeterapi. Psykoterapeuterne varetager VISO-opgaver samt selvhjælpsgrupper. Socialrådgivere 1 socialrådgiver 1 socialrådgiver 1 socialrådgiver Frivillige 14 frivillige rådgivere 1 leder 17 frivillige rådgivere 7 frivillige medhjælpere 9 frivillige faglige rådgivere 5 frivillige erfaringsbaserede rådgivere 5

7 Administrative medarbejdere 1 sekretær 1 sekretær 1 administrativ assistent 1 servicemedarbejder Behandlingstilbuddene er mest varierede i CSM Øst, hvor der er flest behandlere ansat. I den forbindelse spiller tildelingen af VISO-midler en stor rolle. CSM Øst modtager således 4,5 mio. kr. i VISO-midler; til sammenligning får CSM Syd 0,5 mio. kr. Socialrådgivningstilbuddene er lige centrale i alle tre centre, hvis man sammenholder socialrådgivernes timeantal og åbningstider. Den frivillige rådgivning er mest omfattende i CSM Syd, hvor der også er de længste åbningstider. Erfaringer med nye tiltag? I CSM Øst, hvor der er foretaget sammenlægning af eksisterende tilbud fra to tidligere centre, har sammenlægningen været svær. Socialrådgivningstilbuddet, der blev oprettet i forbindelse med etableringen af CSM Øst, fungerer godt. I CSM Syd var samarbejdet mellem behandlingstilbuddet og det frivillige rådgivningstilbud veletableret i forvejen. Samarbejdet er fortsat godt mellem de to tilbud. Et nyt tiltag med etablering af satellit i Kolding fungerer fint. Socialrådgivningstilbuddet, der blev oprettet i forbindelse med etableringen af CSM Syd, fungerer godt. I CSM Midt/Nord er samarbejdet mellem det frivillige rådgivningstilbud (eksisterende center) og behandlingstilbuddet (helt nyt center) nyt, og samarbejdet forløber fint. Socialrådgivningstilbuddet, der blev oprettet i forbindelse med etableringen af CSM Midt/Nord, fungerer godt. Prisen for et behandlingsbeløb I samarbejde med CSM Syd s behandlingstilbud, der har eksisteret længst, har VfP estimeret prisen for et behandlingsforløb. Den gennemsnitlige varighed er 1½ år med et ugentligt terapiforløb og er 6

8 med inddragelse af alle relevante faktorer prissat til kr. De faktorer, der indgår i beregningen, omfatter: 1) lovbestemte forhold såsom ferie, sygdom, barnets første sygedag, 2) uddannelsesmæssige forhold såsom supervision, kurser og faggruppemøder, 3) terapimæssige forhold (journalpligt, forberedelse, og efterbehandling), og 4) myndighedsmæssige forhold (erklæringer mm.). Den estimerede prisberegning tager udgangspunkt i, og omfatter udelukkende, behandlingstilbuddet. Den indregner dermed ikke driften af den selvejende institution CSM Syd det frivillige rådgivningstilbud. Da CSM Øst og CSM Midt/Nord har en nyetableret struktur, er der endnu ingen retvisende data at bygge et beregningsgrundlag på ift. disse. Delundersøgelse I er primært baseret på data fra seks semistrukturerede interviews, rettet mod behandlingstilbuddet og det frivillige rådgivningstilbud. Sammenfatning I tre centre er langt størstedelen af de, der benytter sig af de forskellige behandlings- og rådgivningstilbud, krænkede personer og langt størstedelen er kvinder. Behandlingstilbuddene er mest varierede i CSM Øst, socialrådgivningstilbuddene lige centrale i de tre centre, mens de frivillige rådgivningstilbud er mest omfattende i CSM Syd. Overordnet fungerer nye tiltag efter sammenlægninger i de forskellige tilbud godt. Den estimerede pris for et behandlingsforløb ved CSM Syd med en gennemsnitlig varighed på 1½ år med et ugentligt terapiforløb og med inddragelse af alle relevante faktorer er kr. Delundersøgelse II Organisationsformer og struktur i de tre regionale centre Delundersøgelsens primære formål er at beskrive de tre regionale centres organiseringsformer, da de har valgt forskellige modeller for organisering. Hvorledes er centrene organiseret? CSM Syd er en kombination mellem et eksisterende behandlingstilbud og et eksisterende frivilligt rådgivningstilbud. Tilbuddene er adskilt på forskellige adresser. Derudover er der, som en del af CSM Syd, etableret et helt nyt Overgrebscenter (Overgrebscenter.dk - OGC), samt pr. 1. august 2014 en behandlingssatellit (1 årsværk) i Kolding Midtby. Behandlingstilbuddet og OGC har en fæl- 7

9 les bestyrelse bestående af fem medlemmer. Det frivillige rådgivningstilbud har en bestyrelse bestående af seks medlemmer. CSM Midt/Nord består af et eksisterende frivilligt rådgivningstilbud og et helt nyt behandlingstilbud. Tilbuddene er adskilt på forskellige adresser. Behandlingstilbuddet og det frivillige rådgivningstilbud har en fælles bestyrelse bestående af syv medlemmer. CSM Øst er en sammenlægning af to tidligere tilbud. CSM Øst er nu opdelt i et rådgivningstilbud og et behandlingstilbud. CSM Øst har en bestyrelse bestående af seks medlemmer. Alle tilbud forefindes på samme adresse. I bilag III vises organisationsdiagrammer for de tre regionale centre. Hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige organiseringsformer? I CSM Syd er det en fordel, at de to tidligere tilbud allerede var veletableret og havde et godt samarbejde, før de blev kombineret. Det vurderes ligeledes, at der kan være en fordel ved den fysiske adskillelse mellem tilbuddene, for derved markeres tydelige grænser i den enkelte borgers arbejde med de grænseproblemer, der oftest opstår som følge af at have været udsat for overgreb under opvæksten. Der er i CSM Syd et veletableret samarbejde mellem det frivillige rådgivningstilbud og behandlingstilbuddet. I forlængelse heraf, er der høj grad af arbejdstilfredshed. I CSM Midt/Nord er det en fordel, at det frivillige rådgivningstilbud allerede var veletableret, da det regionale center blev etableret. I CSM Midt/Nord er samarbejdet mellem det frivillige rådgivningstilbud og behandlingstilbuddet i positiv udvikling præget af respekt og anerkendelse. Der er høj grad af arbejdstilfredshed. Ved CSM Øst kan det betragtes som en fordel, at alle medarbejdere befinder sig på samme adresse, da det kan give rådsøgende et bedre overblik over alle tilbud (behandlingstilbud samt frivillige rådgivningstilbud). Det er en udfordring at organisere den store medarbejdergruppes arbejde i de begrænsede lokaleforhold. Ligeledes er det en udfordring at sammenlægge to tidligere tilbud, der har haft forskellige tilgange til arbejdet. Det giver udfordringer, at der både er psykologer og psykoterapeuter uden psykologuddannelse. Nogle medarbejdere har dog udtrykt, at det er inspirerende at arbejde med nye kollegaer (tilknyttet et af de andre tidligere tilbud) med en anden tilgang til arbejdet. VfP vurderer, at det er problematisk, at medarbejdere uden psykologuddannelse 8

10 varetager højt specialiserede VISO-opgaver. Der har i CSM Øst været lav grad af arbejdstilfredshed, og der har gennem en lang periode været brydninger mellem tidligere ledelse og medarbejdere. Som konsekvens heraf, blev der i perioden ansat en konstitueret leder. Den konstituerede leder blev pr ansat som faglig leder, da der blev ansat ny centerchef ( ). Hvilken systematik og metode ligger til grund for vurderingerne? Delundersøgelse 2 er baseret på data indhentet gennem overværelse af fællesmøder, deltagerobservation og fokusgruppeinterviews med medarbejdere. Sammenfatning I CSM Syd er der et veletableret samarbejde mellem det frivillige rådgivningstilbud og behandlingstilbuddet og en høj grad af arbejdstilfredshed. I CSM Midt/Nord er samarbejdet mellem det frivillige rådgivningstilbud og behandlingstilbuddet i positiv udvikling og der er en høj grad af arbejdstilfredshed. I CSM Øst har det givet udfordringer at sammenlægge to tidligere tilbud, og der har været lav grad af arbejdstilfredshed. Per er der ansat ny faglig leder og ny centerchef. Delundersøgelse III Effekt af behandlingen af senfølger efter seksuelle overgreb Formålet med denne delundersøgelse er at dokumentere, om behandlingen har en gavnlig effekt i forhold til de problemer, som klienten oplever som senfølger efter det seksuelle overgreb. Klienterne har mange forskelligartede problemer: Angst, depression, PTSD, dårlig selvværdsfølelse, vanskelige og konfliktfyldte relationer og store problemer med at regulere deres følelser. Har behandlingen haft en gavnlig effekt i forhold til de problemer, som klienten oplever som senfølger efter det seksuelle overgreb? Den form for terapi, der ydes i centrene er en specialiseret og målrettet behandling. Den gennemførte behandling har haft en stor effekt (målt med Cohen s d) over en étårig periode. Dette er dokumenteret i rapporten, der bygger på to peer-reviewede artikler, og er accepteret i engelsksprogede fagtidsskrifter. Forekomsten af PTSD er på et år næsten halveret fra 78% til 40%. En række psykologiske mål (herunder selvværd) viser tilsvarende positive effekter. Brugen af ef- 9

11 fektive mestringsstrategier er steget betydeligt. Oplevelsen af social støtte er markant forbedret og dette indikerer, at klienterne får et bedre udbytte af deres sociale netværk og nære relationer. De fysiske skadevirkninger (herunder søvnproblemer, appetit- og fordøjelsesproblemer, hovedpine mm.) blev reduceret i omfanget mellemstor til stor grad. Analysen udpeger de fire faktorer, som var særligt centrale i forklaringen af variationen i PTSD: uddannelse, social støtte, undgående tilknytning og brugen af emotionel mestring. Disse faktorer vil være væsentlige at fokusere på i en behandling. Det var ikke muligt ud fra evalueringen i delrapport 3, at sige noget om, at behandlingen har haft en gavnlig effekt på arbejdsmarkedstilknytning, da der ikke er indkommet nok opfølgende besvarelser. Det ville kræve, at projektet havde løbet over længere tid. I behandlingstilbuddet i CSM Syd var der dog igennem årene foretaget en systematisk registrering af den enkelte borgers arbejdsmarkedstilknytning ved henholdsvis start og slut af behandlingsforløb i centret. Det vurderes således, at behandling via psykoterapi, som foretages i behandlingstilbuddet i CSM Syd, i høj grad er med til at fastholde klienten på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Desuden ses en tendens til, at jo længere tid klienten har været sygemeldt uden at modtage behandling, jo sværere er det at komme tilbage til uddannelse/det almindelige arbejdsmarked eller anden form for beskæftigelse. På baggrund af systematiske registreringer af 392 færdigbehandlede klienter i behandlingstilbuddet ved CSM Syd, er det muligt at sige følgende om forsørgelsesgrundlaget: (1) Af de personer, der blev afsluttet i 10-års-perioden, , var 47 % i arbejde eller under uddannelse, og behandlingen var med til at forebygge sygemelding og udstødelse fra arbejdsmarkedet. Ved behandlingens afslutning var 49,5 % i arbejde eller under uddannelse. (2) Fjorten procent var på sygedagpenge ved behandlingens start, og ved slutningen af behandlingen var 55 % af disse blevet raskmeldt. Der var 20 % på kontanthjælp ved behandlingens start, hvoraf 25 % gik videre til enten arbejde, uddannelse eller pension. (3) Fjorten procent var på pension ved behandlingsstart. (4) Knap 3 % var i flexjob eller revalidering ved behandlingens start og 2,3 % på dagpenge. Det er VfP s vurdering, at behandling i væsentlig grad er med til at fastholde klienten på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Samtaleforløbene medvirker til øget afklaring i forhold til klientens 10

12 erhvervs- og generelle funktionsevne, hvilket bl.a. kan belyses ved det antal personer, der via behandling i centeret går fra sygedagpenge til erhvervsaktivitet, men også gruppen der går fra eksempelvis kontanthjælp til pension. Den generelle funktionsevne omfatter etablering og udvikling af forældrekompetence, forebyggelse og afhjælpning af psykiatrisk behandlingskrævende problematikker og forebyggelse/ led i behandling af alkohol- eller stofmisbrug. Hvilken systematik og metode ligger til grund for vurderingerne? Metoden bag effektmålingen består af en systematisk gennemført vurdering (assessment) af 480 klienter ved behandlingsstart, 273 klienter efter et halvt år og 148 klienter, der modtager et års fuld behandling. En række standardiserede og validerede psykologiske tests ligger til grund for vurderingerne. Sammenfatning Behandlingstilbuddene i centrene har en stor positiv effekt for målgruppen, påvist ved at antallet af klienter med PTSD næsten halveredes i løbet af et års intensiv behandling. Herudover viser en række psykologiske mål tilsvarende positive effekter øget selvværd, stigning i brugen af effektive mestringsstrategier og forbedring i oplevelsen af social støtte. Desuden vurderes at behandling i væsentlig grad er med til at fastholde klienterne på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Delundersøgelse IV Evaluering af socialrådgivningstilbuddene i de tre regionale centre Delundersøgelsens primære formål er at undersøge, hvorvidt der er behov for et særligt socialrådgivningstilbud i de regionale centre, og om den socialfaglige rådgivning opfylder behovet hos de rådsøgende. Ligeledes skal evalueringen dokumentere efterspørgslen, og hvilke problemer de rådsøgende har. Slutteligt skal det dokumenteres, om socialrådgivningstilbuddene kan understøtte, at de rådsøgendes problemer afhjælpes, og/eller om de henvises til øvrige relevante tilbud. Er der behov for socialrådgivningstilbuddene, og opfylder de behovet hos de rådsøgende? 11

13 Der er behov for særlige socialrådgivningstilbud, da der er stor efterspørgsel efter hjælp til socialfaglige problemstillinger. Samtlige brugere har rapporteret, at de var tilfredse med den hjælp, som de modtog. Hvor stort er omfanget af efterspørgslen, og hvilke problemer oplever de rådsøgende? På baggrund af registrering i centrene (af alle henvendelser i løbet af en måned) skønnes det, at der på årsbasis er tale om ca henvendelser til de tre centre. De rådsøgende efterspørger hjælp i forhold til bl.a. beskæftigelse, uddannelse, politianmeldelse/retssag, værgeforhold, økonomi, og boligforhold. Såfremt der var mere geografisk lige adgang til centrene, må dette tal formodes at blive betydeligt højere. Kan socialrådgivningstilbuddene understøtte, at de rådsøgendes problemer afhjælpes, og/eller om de henvises til øvrige relevante tilbud? Den specifikt socialfaglige rådgivning kan understøtte, at de rådsøgendes problemer afhjælpes ved langt størstedelen af henvendelserne, da skitserede løsninger i socialrådgivningstilbuddene bl.a. indbefatter: vejledning og rådgivning, kontakt til ekstern instans, hjælp til eksternt møde, hjælp til offentlige dokumenter, aftale om et møde eller henvisning til øvrige relevante tilbud (internt/eksternt). Samtlige rådsøgende oplevede, at socialrådgiveren havde svaret grundigt på deres spørgsmål. Hvilke fordele og ulemper er der ved socialrådgivningstilbuddenes organisering i de enkelte centre? Sammenlignes CSM Øst med CSM Syd og CSM Midt/Nord kan det betragtes som en fordel at socialrådgivningstilbuddet finder sted på samme adresse som behandlingstilbuddet og det frivillige rådgivningstilbud ved CSM Øst. Dette kan give brugeren et godt overblik. Det kan betragtes som en fordel, at der er værested (café/åben stue) på samme adresse som socialrådgivningen i hhv. CSM Midt Nord og CSM Syd, da et værested formodes at medføre flere personlige henvendelser ift. socialrådgivningstilbuddet. 12

14 Fordelen ved organiseringen i alle tre centre er, at det er muligt for de rådsøgende at få hjælp til socialfaglige problemstillinger - der relaterer sig til senfølgeproblematikkerne - i et omfang, som de ikke oplever andetsteds. En ulempe ved organiseringen af alle tre centre er, at det er vanskeligt at nå alle potentielt rådsøgende personer i udkantsområder. Hvilken systematik og metode ligger til grund for vurderingerne? Delundersøgelse 4 er baseret på data indhentet gennem tre skemaer: Et henvendelsesskema og et registreringsskema udfyldt af socialrådgiverne, samt et brugervurderingsskema, udfyldt af brugerne. Sammenfatning Der er behov for særlige socialrådgivningstilbud, idet der på årsbasis kommer ca henvendelser til de tre centre vedr. specifikke socialfaglige problematikker såsom hjælp i forhold til beskæftigelse, uddannelse, politianmeldelse/retssag, værgeforhold, økonomi, og boligforhold. Organiseringen i de tre centre giver brugerne mulighed for at få hjælp til socialfaglige problemstillinger relateret til senfølgeproblematikker, i et omfang de ikke kan få andre steder. Samtlige brugere har rapporteret, at de var tilfredse med den hjælp, som de modtog. Delundersøgelse V Evaluering af de frivillige rådgivningstilbud i de tre regionale centre Formålet med denne delundersøgelse er at opnå viden om de frivillige rådgivningstilbud i de regionale centre, herunder hvad borgeren henvender sig om, og om vedkommende får hjælp til dette. Ligeledes er formålet at undersøge virkningen af disse tilbud med hensyntagen til de rådsøgendes anonymitet. Hvilke væsentlige forskelle er der på organiseringen af de frivillige rådgivningstilbud? Ved det frivillige rådgivningstilbud ved CSM Syd og CSM Midt/Nord tilbydes personlig frivillig rådgivning (samt frivillig rådgivning pr. telefon og mail). Personlig frivillig rådgivning tilbydes ikke i CSM Øst. Der er i CSM Syd og CSM Midt/Nord tilbud om åben stue og café, hvilket ikke tilbydes i CSM Øst. Ved CSM Øst er der mulighed for chat-rådgivning, hvilket ikke tilbydes i CSM Syd og CSM Midt/Nord. 13

15 Hvad henvender borgeren sig om, og får vedkommende hjælp til dette? Størstedelen af de frivillige rådgivningssamtaler drejede sig i CSM Syd om generelle relationsproblemer, overgrebshistorie/livshistorie, øvrige psykiske problemer og andet. Ved CSM Midt/Nord drejede størstedelen af rådgivningssamtalerne sig om øvrige psykiske problemer, børn/familie, overgrebshistorie/livshistorie og andet. Slutteligt, drejede størstedelen af de frivillige rådgivningssamtaler ved CSM Øst sig om behandlingstilbud, overgrebshistorie/livshistorie, kæreste/ægtefælle og øvrige psykiske problemer. I forhold til den åbne stue i CSM Syd benyttede størstedelen af brugerne sig af dette tilbud, idet det gav mulighed for samtaler med de frivillige. Ved CSM Midt/Nord benyttede størstedelen af brugerne sig af caféen, med begrundelsen at det gav mulighed for samtaler med andre ligesindede (efterfulgt med begrundelsen, at det gav mulighed for samtaler med de frivillige). Langt størstedelen af brugerne ved CSM Syd og CSM Midt/Nord angav, at de var meget tilfredse med de frivillige rådgivningstilbud. Ved CSM Øst angav størstedelen af de frivillige, at de rådsøgende (adspurgt) beskrev rådgivningen som brugbar. Langtidsvirkningerne ift. rådgivning og åben stue i CSM Syd, samt rådgivning og café i CSM Midt/Nord er bl.a., at brugerne føler sig trygge, og at de kan skabe/fastholde relationer i og udenfor centrene, hvilken er en væsentlig udfordring for netop denne målgruppe. Trods de svære livsvilkår henvender brugerne sig personligt i centrene (og ofte gennem mange år) med henblik på at benytte sig af rådgivningen og den åbne stue/caféen. Brugerne oplever bl.a. at rådgivningen, den åbne stue og caféen har reduceret forekomsten af selvmordstanker og selvmordsforsøg. Hvilke virkninger har indsatserne med hensyn til de rådsøgendes anonymitet? Alle tre centre tilbyder indsatser, der bevarer de rådsøgendes fulde anonymitet (der oplyses ikke CPR nummer), indtil borgeren indskrives til behandlingsforløb. Hvilke hovedanbefalinger har VfP vedrørende de nuværende frivillige rådgivningstilbud? Det anbefales, at der i højere grad annonceres for frivillig rådgivning, åben stue samt café med henblik på at nå flere potentielle brugere i udkantsområderne. Dette kan f.eks. ske gennem de sociale medier, såsom Facebook, i en forsøgsperiode. 14

16 I forhold til CSM Øst anbefales det, at centret etablerer et værested (åben stue / café), hvor brugerne kan mødes ansigt-til-ansigt med ligesindede samt frivillige rådgivere. I CSM Øst anbefales det endvidere, at der opbygges et fagligt miljø for de frivillige rådgivere (såvel faglige som erfaringsbaserede), og at psykologernes timeantal øges. Slutteligt, anbefales det, at VISO-opgaver udelukkende varetages af autoriserede psykologer med specialisering. Hvilken systematik og metode ligger til grund for vurderingerne? Delundersøgelse 5 er baseret på data indhentet gennem følgende fire evalueringsredskaber: (1) Brugervurderingsskema vedr. den åbne stue i CSM Syd og caféen i CSM Midt/Nord (2) Medarbejderevalueringsskema vedr. personlig rådgivning i CSM Syd, personlig rådgivning i CSM Midt/Nord, samt rådgivning pr. telefon, chat og mail i CSM Øst. (3) Brugervurderingsskema vedr. den personlige rådgivning i CSM Syd og CSM Midt/Nord. (4) Fokusgruppeinterviews med brugere vedr. rådgivning, åben stue og café ved CSM Syd og CSM Midt/Nord. Sammenfatning Brugerne af de frivillige rådgivningstilbud i de tre centre oplever længerevarende effekter i form af bl.a. større tryghed og hjælp til at håndtere svære tanker og følelser, bl.a. har den personlige rådgivning, den åbne stue og caféen reduceret forekomsten af selvmordstanker og selvmordsforsøg. Størstedelen af de frivillige rådgivningssamtaler ved alle tre centre drejede sig om overgrebshistorie/livshistorie og øvrige psykiske problemer. Langt størstedelen af brugerne angav, at de var meget tilfredse med rådgivningen eller vurderede, at rådgivningen havde været brugbar. Dette indikerer, at uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre ift. familie og socialt liv brydes. Delundersøgelse VI Anbefalinger til fremtidige initiativer ift. den landsdækkende indsats Formålet med denne delundersøgelse er at kortlægge, hvilke initiativer de regionale centre har sat i gang eller planlægger at sætte i gang ift. at opnå målet med at være en landsdækkende indsats, som kan rumme hele regionens borgere. 15

17 Anbefalinger fra workshops (Fremtidsværksted 1.0 og 2.0) Den første workshop affødte en mængde forslag (udskrevet fylder de 29 sider) med et vist overlap. VfP har efterfølgende bearbejdet disse forslag og samlet dem i fem grupperinger, som blev fremlagt på den anden workshop, hvor Dr. Marylene Cloitre deltog. (i) De økonomiske rammer De tre regionale centres samlede kapacitet anslås at være omkring 300 årlige behandlingsforløb, når de er fuldt udbyggede. Et behandlingsforløb kræver almindeligvis 36 sessioner, varer i gennemsnit 1½ år og koster kr Da antallet af borgere, der er groft seksuelt krænkede, per år i Danmark udgør mindst 1300 personer (2% af en årgang), og mindst 60% af de krænkede har varige senfølger, er behovet 780 behandlinger per år. Et vist antal behandles for deres sekundære lidelser inden for psykiatrien, i misbrugsbehandling og andre steder. Kendetegnet for området er, at mange først sent fortæller andre om overgrebene (median-alder 22 år) og sent starter en behandling for senfølger (median-alder 32 år). Ved en øget behandlingsmæssig indsats kunne man tilstræbe at få de seksuelt krænkede tidligere i behandling i centrene, så de kunne aflaste/erstatte indsatser i psykiatrien, andre behandlingssteder, jobcentre og de sociale myndigheder, idet senfølgerne på centrene ville blive behandlet som borgernes primære lidelse. Vi anbefaler, at der sker en udbygning af behandlingskapaciteten, således at der oprettes et behandlingscenter i hver region og at der tillige oprettes et antal satellit-centre udenfor Region Hovedstaden. Formålet hermed er at sikre, at alle landets borgere får adgang til behandling, idet vi ved, at meget lang transporttid er ensbetydende med, at mange incestramte fravælger tilbuddet. Vi foreslår, at grænsen sættes ved 1½ times transport, og at der reserveres et beløb til at dække transportudgifter for de, der ikke har egen transport og er på overførselsindkomst. I Region Syd har man etableret en behandlingssatellit i Kolding og udviklet en model, der virker meget lovende, og som kan kopieres i andre regioner. Mht. udbygningen anbefaler vi, at man i løbet af en kortere årrække satser på at opnå en behandlingskapacitet på knap 800 behandlinger per år, svarende til 60 mio. kroner ud fra ovenstående prisberegning. Vi anbefaler også en gradvis udbygning af behandlingssektionerne, således at den behandlingsmæssige ekspertise/specialisering udvikles i takt med en sikring af en stabil organisati- 16

18 on. Da mange tidligere incestramte aldrig har modtaget en behandling for deres primære lidelse, vil der i en årrække være et stort antal potentielle klienter, som ikke indgår i ovennævnte beregning af behovet. Et væsentligt element i den samlede plan for området er socialrådgivertilbuddet og de frivillige rådgivningstilbud. De frivillige rådgivningstilbud har brug for en basisbevilling til en fastansat leder og til drift. I den nuværende ordning er der opstået et godt samarbejde mellem behandlingstilbuddene og de frivillige rådgivningstilbud, som det vil være værdifuldt at videreføre. Klienter på venteliste til behandling kan have gavn af de forskellige frivillige rådgivningstilbud, og klienter der har afsluttet behandling kan i mange tilfælde nyde godt af de varierede frivillige rådgivningstilbud. Et skøn over behovet er 2 mio. kroner per regionalt center til socialrådgiver, leder og drift, i alt 10 mio. kroner årligt for alle regioner. Denne del af udbygningen kan ske relativt hurtigt. (ii) Den faglige kompetence De seksuelt krænkede, der søger behandling, har rigtigt mange forskellige og alvorlige senfølger. Det betyder, at behovet for en kompetent behandling er stort, og at den faglige kompetence bør sikres bedst muligt. Midlerne hertil kan være: Fastholdelse af en fælles assessmentkultur, hvor den enkelte klient vurderes grundigt, hvor validerede redskaber anvendes systematisk i forbindelse med klient-indtag og regelmæssigt for at monitorere udbyttet og tilrettelæggelse af behandling, så den virker optimalt. En sådan kultur er allerede etableret på de tre eksisterende centre og bør fastholdes på de nye centre. I det omfang centre også fremover anvender de samme redskaber, skabes muligheder for at udveksle viden mellem centrene og sammenligne resultater mht. behandlingseffekt af forskellige metoder. Det bør tilstræbes, at alle behandlere efter deres autorisation, som tager to år, får mulighed for at få en specialistuddannelse i psykoterapi eller psykotraumatologi. Denne sidstnævnte, som varetages af Dansk Psykologforening, tager mellem 3 og 5 år at gennemføre. Opnåelsen af dette kompetenceniveau er nødvendigt af flere grunde: a) klienters tilstand og funktionsniveau, der kan sammenlignes med psykiatriske patienter, b) tiltrækning og fastholdelse af fagligt dygtige psykologer til området, som er et krævende arbejdsområde 17

19 og c) modvirke udbrændthed og compassion fatigue hos behandlerne. En investering i behandlerkompetence vil resultere i bedre behandlingsresultater. Det vil være muligt at drage fordel af et målrettet samarbejde mellem centrene. Vi anbefaler, at man laver et fælles uddannelsesudvalg med en repræsentant for hvert center. Udvalget kunne etablere supervision på tværs af centrene i form af videokonferencer, hvor man eksempelvis arbejdede med differentialdiagnostiske problemstillinger. Udvalget kunne også arrangere kurser for nyansatte, kurser om specifikke behandlingsproblemer, lave et årligt fagligt seminar samt finde/anbefale kurser af særlig relevans for behandlerne. De frivillige rådgivere har ligeledes brug for en løbende uddannelse og opdatering. I et vist omfang kan den varetages af behandlingssektionerne, men derudover vil der være mange andre specifikke færdigheder, som de frivillige rådgivningstilbud har brug for. (iii) En fælles organisation af centrene Den nuværende organisering af centrene er på mange måder udmærket og bør bevares. Imidlertid giver den ikke den synergieffekt, som et fælles organ i bedste fald kunne give. En mulighed var derfor at skabe en fælles hovedbestyrelse for CSM Danmark. Denne bestyrelse kunne mødes to gange om året, have et bestyrelsesmedlem fra hvert center plus et antal medlemmer fra interesseorganisationer som fx KL, Danske regioner, Socialstyrelsen, VISO, Landsforeningen, samt politikere, i alt ca medlemmer, som skulle honoreres for deres indsats. Hovedbestyrelsens opgave skulle være at sikre økonomien og politisk bevågenhed på området. Området er vokset frem fra græsrødderne og nyder p.t. en vis politisk bevågenhed. Der er brug for at sikre de centre, der er etablerede, og sikre en ekspansion på området. Derfor er det vigtigt med en stærk organisation med gode rammer og struktur, som også kan forudse kommende udfordringer. Hovedbestyrelsens opgave er således også at sikre, at centrene er på forkant og kan imødekomme nye forpligtelser, ny lovgivning samt kravene til etik og faglighed på et overordnet plan. En synlig og fælles platform kunne yderligere være en velkommen støtte til centrene som et nyttigt samlende supplement til det arbejde, de frivillige og behandlerne laver. Den foreslåede struktur vil kunne sikre, at der er en fortsat demokratisk nærhed mellem centrene og hovedbestyrelsen. (iv) Oplysning og kommunikation 18

20 Viden om seksuelle overgreb har været et tabu i det danske samfund, som langsomt er ved at blive nedbrudt takket være den megen medieomtale, der forekommer. Der er imidlertid brug for at en lang række faggrupper, som kommer i berøring med incestramte (politifolk, sagsbehandlere, læger, tandlæger, psykiatere, lærere, pædagoger, advokater, jobkonsulenter m. fl.) får en grundlæggende viden om de forhold, der kendetegner gruppen. Det kunne tilvejebringes på to måder: Ved at udvikle et slags fælles grundmodul, som integreres i undervisningsplanerne for alle relevante, faglige grunduddannelser. Det kunne være en opgave for Socialstyrelsen i samarbejde med Undervisningsministeriet. Hver enkelt uddannelse kunne så tilføje de særlige aspekter, som faget skal tage højde for. For at nå de, der allerede udøver deres profession, kunne centrene udbyde et fælles kursusprogram, der spændte fra en enkeltstående præsentation til en kursusdag eller et efteruddannelsesforløb. Den bærende idé er at lære de lokale fagpersoner at møde de incestramte på en understøttende måde. Socialstyrelsen kunne i en kortere periode vælge at støtte den proces, så den kom godt i gang, og indtil den blev selvbærende. Betalingen for undervisningen skulle tilfalde centrene, som kunne anvende midlerne til deres efter- og videreuddannelse. I forlængelse af de to ovennævnte forslag kunne man udvikle et sæt mini-lectures, en slags e-learning, som var tilgængelige på nettet, og som kunne bruges af alle. Det er erfaringsmæssigt en krævende opgave at producere noget sådant, men det er en engangsopgave, som kan have stor gennemslagskraft i kraft af mediet, der kan illustrere mange forhold på en spændende og relevant måde for alle de, der vil have en grundig og solid viden. Man kunne evt. spørge DR, om de havde mulighed for at løse opgaven, eller man kunne bede et produktionsselskab om det. (v) Forskning De fremskridt, der er sket indenfor behandlingsområdet, er sket i samarbejde med forskere. Det vil være naturligt, at man fortsatte og udbyggede dette samarbejde, således at der fremkom mere viden om særligt sårbare undergrupper, om arbejdsmarkedsforhold, om sygelighed, om familiemæssige problemer, om effekt af forskellige behandlingsmetoder o.a. Da konkurrencen om forskningsmidler er meget intens, og der er meget få frie midler, kunne Socialstyrelsen vælge at støtte 19

21 målrettede forskningsprojekter indenfor området for at bidrage til at fremkalde en endnu stærkere synergieffekt i sammenhæng med de andre midler, der er blevet anbefalet. Sammenfatning På baggrund af to workshops er udarbejdet anbefalinger inden for 5 hovedområder økonomiske rammer, faglige kompetencer, fælles organisation, oplysning og kommunikation samt forskning. De økonomiske rammer bør udvides, ved at udbygge behandlingskapaciteten på de tre centre svarende til 60 mio. kr. samt en basisbevilling til de frivillige rådgivningstilbud på 10 mio. kr. De faglige kompetencer bør øges gennem en fælles assessmentkultur, der kan sikre systematik, vidensdeling og sammenligning af resultater centrene imellem. Desuden bør behandlerne løbende opgraderes gennem autorisation, specialistuddannelser, supervision på tværs a centrene og løbende uddannelse af de frivillige rådgivere. En fælles organisation af centrene kunne sikres gennem en fælles hovedbestyrelse på tværs af centrene, hvor hvert center bidrager med et bestyrelsesmedlem, plus et antal medlemmer fra interesseorganisationer som fx KL, Danske regioner, Socialstyrelsen, VISO, Landsforeningen, samt politikere. Oplysning og kommunikation vedrørende incestramte kunne øges ved at faggrupper, som kommer i berøring med incestramte, uddannes bedre via moduler i deres fagspecifikke grunduddannelser eller via e-learning programmer, som udvikles til formålet. Forskning kunne bidrage yderligere med viden, der kunne skabe synergieffekt på området, hvis der blev allokeret midler til dette. Delundersøgelse VII Evaluering af rådgivningen i Overgrebscenter.dk Formålet med delundersøgelsen er dels at undersøge, om de rådsøgende borgere, der benytter tilbuddet om rådgivning gennem Overgrebscenter.dk (OGC), får den efterspurgte hjælp og dels at undersøge hvilke indsatser, der viderehenvises til. Aktiviteter i forbindelse med evalueringen VfP har afholdt regelmæssige møder med OGC i starten månedlige og i 2014 hver anden måned for at planlægge henvendelsesskemaet, telefonregistrering, henvisningsmuligheder og supervision på samtaleforløb. Alle henvendelser er blevet registreret; hovedparten af brugere (29%) har fundet OGC på nettet, 1/5 har set OBS-indslaget; enkelte har set folderen; nogle er henvist af fagpersoner; knap en 1/3 er uoplyst. Grundet det begrænsede antal henvendelser er en frafaldsanalyse blevet opgivet, lige som de forskellige feedback-muligheder fra borgerne ikke fore- 20

22 kom relevante, da besvarelserne på de enkelte henvendelser i et vist omfang er blevet evalueret under supervisionerne. Antal henvendelser og henvisninger Antallet af henvendelser har været få. I 2013 var der i alt 19 henvendelser og i 2014 var der 154 henvendelser på ti måneder, heraf var 109 telefoniske, 34 via chat og 11 på mail. Meget få har kendt til OGC s eksistens og meget få har brugt det mindre end én henvendelse per arbejdsdag i 2014, og der har været adskillige uger uden én eneste henvendelse. OGC har vejledt og rådgivet disse borgere og visiteret dem videre til: 1) de regionale centre for seksuelt misbrug, 2) behandlere, 3) organisationer, hvor der har været behandlingsmuligheder, samt 4) andre instanser. Medarbejderne har gjort et stort stykke arbejde med at skabe og opdatere oversigter over relevante behandlings- og hjælpemuligheder i hele landet. Hovedparten af de indsamlede tilbagemeldinger fra klienterne er positive; kun ganske få er utilfredse med de råd, de har fået. Formidling og oplysning Da basisaktiviteten har været så beskeden, har medarbejderne gjort en stor indsats for at udbrede kendskabet til centret. Det er sket ved at oprette en hjemmeside, uddele foldere, holde foredrag og møder, medvirke til en OBS-kampagne, artikelskrivning, facebookside og andet. Sammenfatning OGC har som konstruktion en række problemer. Der har ikke været afsat tilstrækkelig ressourcer til at markedsføre og udvikle det. Man har ikke på forhånd undersøgt behovet for den specielle indsats og hvilke barrierer, der måtte være for at målgruppen finder frem til OCG. Det har været dybt frustrerende for medarbejderne, at der har været så få henvendelser. Hovedparten af henvendelser har været fra personer, der har et behandlingsbehov, men denne funktion har OGC været afskåret fra at yde. Opsummering Forhåndenværende evaluering har på baggrund af de syv delundersøgelser undersøgt, hvorvidt indsatsen har en positiv effekt for målgruppen, samt om centrene opfylder deres formål. 21

23 Behandlingen har en stor positiv effekt for målgruppen, idet delundersøgelse III viste, at antallet af klienter med PTSD halveredes i løbet af et års intensiv behandling. Effektstørrelsen for traumesymptomerne var 0.87 målt med Cohen s d, hvilket er udtryk for en stor effekt af behandlingen. De frivillige rådgivningstilbud har ligeledes en positiv effekt for målgruppen, idet delundersøgelse V og VII viste, at denne rådgivning bl.a. hjælper målgruppen til at skabe og fastholde relationer i/udenfor centret, herunder åbne sig for andre mennesker og sætte tilpas grænser. Brugerne oplever ligeledes, at de får hjælp til at tale om overgrebshistorie og finde det rette behandlingstilbud. Rådgivningen har også ifølge brugerne været medvirkende til at reducere selvmordstanker og selvmordsforsøg. Slutteligt, har socialrådgivningstilbuddene en positiv effekt ift. målgruppen, idet delundersøgelse IV viste, at socialrådgivningen kan understøtte, at de rådsøgendes problemer afhjælpes ift. socialfaglige problemstillinger ved langt størstedelen af henvendelserne. Samtlige rådsøgende oplevede, at socialrådgiveren havde besvaret deres spørgsmål grundigt. Evalueringen har påvist, at målgruppens aktuelle livssituation forbedres ift. at reducere de psykiske og sociale skadevirkninger af overgrebene, jf. delundersøgelse III og V: Delundersøgelse III viste et markant fald i forekomsten af PTSD efter 12 måneder (fra 77% til 40%). Dertil kom en række positive ændringer ift. selvværd, mestringsstrategier og oplevelsen af social støtte. Delundersøgelse V viste, at den åbne stue/caféen har en betydning for brugerne ift. psykiske og sociale problemstillinger. Eksempelvis oplever brugerne at selvmordstanker og selvmordsforsøg reduceres, og at de får hjælp til generelle relationsproblemer. Dette indikerer, at deres psykiske og sociale problemstillinger reduceres. Brugerne er meget tilfredse med tilbuddet om åben stue/café. Evalueringen har påvist, at målgruppens aktuelle livssituation forbedres ift. at reducere de fysiske skadevirkninger af overgrebene, jf. delundersøgelse III: 22

24 Delundersøgelse III viste, at de fysiske skadevirkninger (herunder søvnproblemer, appetit- og fordøjelsesproblemer, hovedpine mm.) af overgrebene blev reduceret i omfanget mellemstor til stor effekt. Evalueringen har påvist, at målgruppens muligheder for at opnå og fastholde arbejdsmarkedstilknytning forbedres, jf. delundersøgelse IV: Delundersøgelse IV viste, at den hyppigste problemstilling, som borgerne henvender sig med vedrører beskæftigelse. Samtlige rådsøgende rapporterede tilfredshed med den socialfaglige bistand. Socialrådgiverne gør en stor indsats ift. at forberede brugerne på arbejdsmarkedet, idet de bl.a. hjælper brugerne i kontakten med jobcentre, kommunal aktivering, fagforening, mm. Slutteligt har evalueringen påvist, at målgruppens uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre ift. familie og socialt liv brydes, jf. delundersøgelse III og V: Delundersøgelse III viste positive effekter ift. en række psykologiske mål (bl.a. mestreringsstrategier) og sociale mål (oplevelsen af social støtte). Delundersøgelse V fandt at, caféen/den åbne stues betydning for brugerne bl.a. var: hjælp til at håndtere svære tanker og følelser, større socialt netværk og bedre forhold til partner, børn og venner. Ved rådgivning henvendte de rådsøgende sig bl.a. om psykiske og relationelle problemer. Langt størstedelen af de rådsøgende angav, at de var meget tilfredse med rådgivningen eller vurderede, at rådgivningen havde været brugbar. Dette indikerer, at uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre ift. familie og socialt liv brydes. Fokusgruppeinterviews (vedr. rådgivning og café/åben stue) pegede på, at de rådsøgende oplever længerevarende effekter i form af bl.a. større tryghed og hjælp til at håndtere svære tanker og følelser, bl.a. selvmordstanker. Brugerne oplever, at de får hjælp til at fortælle om overgrebshistorien til familiemedlemmer m.fl. Dette har ofte medført bedre familieforhold. Brugerne fremhæver ligeledes, at de er blevet bedre til at åbne sig for andre mennesker og indgå i sociale relationer, så de kan skabe netværk og venskaber. 23

25 Udfordringer afdækket ved evalueringen Der er en række problemer ved det nyetablerede OGC i CSM Syd, grundet utilstrækkelige midler til at markedsføre og udvikle det. Hvis man beslutter at tilføre OGC flere midler forventes det, at disse problemer kan løses. Ved CSM Øst har der været en del uoverensstemmelser og brydninger og lav grad af arbejdstilfredshed mellem medarbejdere og tidligere ledelse. Med den nye ledelse forventes det, at arbejdstilfredsheden vil øges. Organisering af bestyrelserne er forskellige, men det synes i sig selv ikke afgørende for funktionsniveauet. De separate bestyrelser i CSM Syd fungerer godt. Fælles bestyrelse fungerer godt i CSM Midt/Nord, og været en udfordring i CSM Øst. Der er ved alle tre centre betydelige ventelister. Behandlingskapaciteten er begrænset på baggrund af de økonomiske bevillingers størrelse. Ressourcerne har været beskedne i forhold til det antal borgere, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, og som nu enten henvises fra sociale myndigheder eller sundhedsvæsen eller selv henvender sig. Indtil et behandlingsforløb kan gennemføres, er der i visse tilfælde mulighed for at modtage støtte og rådgivning gennem de frivillige centre. Også efter behandlingsforløb benytter adskillige brugere sig af de frivillige tilbud, såsom frivillig rådgivning, café og åben stue i centrene. På den måde er der etableret steder med meningsfyldte aktiviteter, der har en betydelig selvstændig værdi, og hvor borgere kan få hjælp til sociale problemer af fagfolk. Konklusion Forhåndenværende evaluering konkluderer på baggrund af de syv delundersøgelser, at de regionale centre, på trods af en række udfordringer grundet begrænsede økonomiske bevillinger og organisatoriske omstruktureringer, overordnet betragtet opfylder kommissoriet. Centrene er medvirkende til at forbedre målgruppens aktuelle livssituation i forhold til dels at reducere de fysiske, psykiske og sociale skadevirkninger af overgrebene, dels at forbedre målgruppens muligheder for at opnå og fastholde arbejdsmarkedstilknytning, og dels at bryde uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre i forhold til familie- og socialt liv. Den overordnede organisering de regionale centre imellem styrker den sammenhængende og helhedsorienterede indsats til de krænkede, pårørende, samt fagpersoner bl.a. gennem det interne samarbejde i centrene og den gensidige henvisning mellem behandlingstilbuddene og de frivillige rådgivningstilbud. 24

26 25

27 Abstract The official date for establishment of the three new regional Centers for Sexual Abuse (CSA) was January 1 st 2013 and, as a part of the fund agreement for 2012, the National Board of Health and Welfare has embarked upon a two-year evaluation of the regional centers from January 2013 to December The National Center for Psychotraumatology, University of Southern Denmark, has conducted the evaluation in collaboration with the three regional centers. The target groups of the CSAs are females and males aged 18 or above, that have been victims of sexual abuse as a child, their relatives, and professionals within this field. The evaluation examined whether: 1) the regional centers contributed to a reduction in the psychological, social, and somatic adverse effects of sexual abuse, 2) the target group s ability to obtain and maintain a labor market affiliation was improved, and 3) the destructive patterns of thought and response patterns in relation to the family and social life were reduced. Furthermore, the goal of the evaluation was to ensure that the political parties behind the social fund earmarked for disadvantaged groups had the requisite foundation for assessing, whether it is possible to carry on the efforts of the centers. If this was possible, the evaluation should examine if any adjustments should be made. The evaluation consisted of seven sub-studies. Sub-study I described the services that the regional centers offer, substudy II studied the organization of the centers, sub-study III examined the effects of psychotherapy, sub-study IV mapped the benefits of social counselling, sub-study V examined the benefits of volunteer work (i.a. counselling and drop-in café), sub-study VI charted which initiatives the centers have initiated and gave recommendations for new national initiatives, and sub-study VII examined the effects of the newly established Counselling Center for Physical Abuse. The National Center for Psychotraumatology concludes that the efforts of the regional centers contribute to a reduction in the psychological, social and somatic adverse effects in the target group. Furthermore, they improve the target group s ability to maintain a labor market affiliation. Lastly, they reduce the destructive patterns of thought and response patterns in relation to the family and social life. Insufficient financial resources have resulted in long waiting-lists for treatment. Very few individuals have made use of the Counselling Center for Physical Abuse because marketing resources have been totally lacking. If the centers receive more financial resources, these problems will be solved. In CSA-East there have been many conflicts between the employees and the previous management. With the new management, these conflicts will most likely be reduced and the employee satisfaction will improve. Overall, the centers have fulfilled the outlined mandate. 26

28 Bilag Bilag I Nedenstående figur (figur 2) viser evalueringsmodellen, der er anvendt i evalueringen af de tre regionale centre. Figur 2: Evalueringsmodel 27

29 Bilag II Nedenfor vises tilbud i de tre regionale centre (tabel 3, 4 og 5). Tabel 3: Tilbud i CSM Midt/Nord SPECIFIKKE TILBUD BEHANDLINGS- SEKTION Individuel terapi Gruppeterapi FRIVILLIGSEKTION Café (værested) Personlig og Bisidderordning Sociale Pårøren- telefonisk råd- arrange- deråd- givning menter givning Kurser og foredrag SOCIALRÅDGIVNING Personlig og telefonisk rådgivning Tabel 4: Tilbud i CSM Øst BEHANDLINGS- FUNKTION Individuel terapi SPECIFIKKE TILBUD Gruppeterapi Pårørendesamtaler RÅDGIVNINGS- FUNKTION SOCIALRÅDGIVNING ØVRIGE INDSATSOMRÅDER Frivillig faglig telefon- og chatrådgivning Personlig rådgivning VISOleverandør Frivillig erfaringsbaseret telefon- og chatrådgivning Telefonisk rådgivning Administration og drift af Psykologordningen Selvhjælpsgrupper 28

30 Tabel 5: Tilbud i CSM Syd SPECIFIKKE TILBUD BEHANDLINGS- Individuel terapi Gruppe- Personlig og Telefonisk SEKTION terapi telefonisk vejledning rådgivning FRIVILLIGSEKTION Åben stue Personlig, Bisidder- Selvhjælps- Støtte- Kurser og (værested) telefonisk og funktion grupper grupper foredrag elektronisk rådgivning SOCIALRÅDGIVNING Personlig, telefonisk og elektronisk rådgivning OVERGREBSCENTRET Psykologfaglig Socialfaglig telefonisk og telefonisk og elektronisk råd- elektronisk givning rådgivning 29

31 Bilag III Nedenfor vises organisationsdiagrammer for de tre regionale centre (figur 6, 7 og 8). Figur 6: Organisationsdiagram for CSM Syd 30

32 Figur 7: Organisationsdiagram for CSM Midt/Nord 31

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Årsstatistik 2015 Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB Kontakt CSM Østs anonyme rådgivning på telefon eller chat Hvad er CSM Øst? Hvordan foregår rådgivningen? Hvem taler du med? VOKSNE MED SENFØLGER EFTER

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

Om ludomanibehandling i Danmark. En kommentar af Søren Skensved Direktør, Dansk MisbrugsBehandling

Om ludomanibehandling i Danmark. En kommentar af Søren Skensved Direktør, Dansk MisbrugsBehandling Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 138 Offentligt Om ludomanibehandling i Danmark En kommentar af Søren Skensved Direktør, Dansk MisbrugsBehandling 1 Ludomani 2014 Trends Siden

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

ORDEN I KAOS. Dialektisk adfærdsterapi (DAT)

ORDEN I KAOS. Dialektisk adfærdsterapi (DAT) 8 si brochure orden i kaos:layout 1 29/01/13 13.17 Page 2 ORDEN I KAOS Dialektisk adfærdsterapi (DAT) DAT er en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmetode til kaotiske og selvdestruktive klienter med

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen FOREBYGGELSE Der skal etableres åbne tilbud til udsatte unge med tilknyttede socialog misbrugsfaglige medarbejdere (herunder

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED En undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 19. august

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index.

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index. Bilag 4: Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Kissane et al. 2006 Randomiseret kontrolleret studie (Ib) ++ 81 familier med minimum et barn på over 12 år og en døende forælder på 35-70 år med kræft.

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Sygedagpengeanalyse. Jobcenterchefseminar 13. marts JOBCENTERCHEFSEMINAR

Sygedagpengeanalyse. Jobcenterchefseminar 13. marts JOBCENTERCHEFSEMINAR Sygedagpengeanalyse Jobcenterchefseminar 13. marts 2012 14-03-2012 1 Baggrund for projektet Jobcentrene i Danmark kan konstatere: At sygedagpengeområdet er et område med stadige udfordringer At antallet

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

I dette notat præsenteres analyseresultater, der supplerer evalueringen af stressklinkkerne fra april Notatet redegør for følgende analyser:

I dette notat præsenteres analyseresultater, der supplerer evalueringen af stressklinkkerne fra april Notatet redegør for følgende analyser: KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og HR NOTAT BILAG 1 Notat med supplerende analyser til evalueringen af stressklinikker 2017 I dette notat præsenteres analyseresultater,

Læs mere

Senfølger hos og behandling af incestofre. v/ Karen-Inge Karstoft Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi

Senfølger hos og behandling af incestofre. v/ Karen-Inge Karstoft Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Senfølger hos og behandling af incestofre v/ Karen-Inge Karstoft Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Disposition Hvad ved vi? Om senfølger Om behandling Hvordan ved vi det? Litteratur Undersøgelse

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 1/14 Bilag 1 Følgende bilag indeholder den kvantitative databehandling af hhv. registreringsdata, herunder kendskab

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Regionshuset Viborg. Psykiatri- og socialområdet Administrationen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Psykiatri- og socialområdet Administrationen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Psykiatri- og socialområdet Administrationen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgning om økonomisk tilskud fra Ministeriet for

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet Den nationale koordinationsstruktur 6. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Specialiseringsbegrebet i National Koordination...

Læs mere

Statusrapport for TUBA Stevns

Statusrapport for TUBA Stevns Stevns Kommune Center chef - Tina Mørk & Afsnitsleder - Thomas Jakobsgaard Statusrapport for TUBA Stevns Den 27. januar 2017 I TUBA er vi rigtig glade for at kunne tilbyde rådgivning og terapi, til børn

Læs mere

Center for frivilligt socialt arbejde

Center for frivilligt socialt arbejde Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 144 Offentligt Center for frivilligt socialt arbejde Odense, januar 2012 Nye kurser og netværk - i det frivillige sociale arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Regeringen 27. november 2013 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice 5. januar 2012 Notat: Benchmarking på udgifterne til udsatte og handicappede voksne I en årrække er udgifterne på det specialiserede område steget eksponentielt mere end væksten i bruttonationalproduktet,

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler voksne

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Men det løser ikke det grundlæggende problem, som den enkelte medarbejder i kommunen udsættes for.

Men det løser ikke det grundlæggende problem, som den enkelte medarbejder i kommunen udsættes for. Borger Projektbeskrivelse 21. september 2016 Samspil om den gode borgermodtagelse Baggrund for projektet Mødet mellem borgeren og kommunen kan i flere situationer være konfliktfyldt, fordi borgeren kan

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab:

HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab: HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab: Esbjerg den 26. oktober 2013 Til: Dansk Psykologforenings Bestyrelse Stockholmsgade 2100 København

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere