for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65"

Transkript

1 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Ansøgning: En hjælpende hånd ( ) 3. Ansøgning: Geiger Café på Kaffebaren ( ) 4. Ansøgning: Sprogtalenterne ( ) 5. Ansøgning: Jordklodesange - fra Mette Svane ( ) 6. Ansøgning: Bibliotekerne og deres betydning for lokalsamfundet ( ) 7. Ansøgning: Klatrearrangement til Kulturhavn 2011 ( ) 8. Ansøgning: Kvindernes dag 2011 ( ) 9. Indstilling - Ansøgning: Cykelkursus ABC ( ) 10. Ansøgning: Fastelavnsfest ( ) 11. Ansøgning: Undersøgelse af forurening fra brændeovne i Amager Vest fra Susanne Nielsen ( ) 12. Ansøgning: Færdigggørelse af Studie Tværs ( ) 13. Ansøgning: Renovering af N.A.B.O. ( ) 14. Ansøgning: Songs of the Moment ( ) 15. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem fonden bag Miljøpunkt Amager og Amager Vest Lokaludvalg ( ) 16. Planlægning af lokaludvalgets deltagelse i Sikker By ugen 2011 ( ) 17. Høring: Københavns kommunes Frivillighedspolitik ( ) 18. Høring Flere går mere - fodgængerstrategi for København ( ) 19. Naboorientering vedr. dispensation fra lokalplan nr. 398 'Ørestad City' ( ) 20. Naboorientering vedr. dispensation fra lokalplan nr. 398 'Ørestad Syd' ( )

2 KØBENHAVNS KOMMUNE AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT fortsat, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Roterende Marked i Amager Vest ( ) 22. Medlemsforslag: halvårligt møde med bydelens foreninger fra John Knudsen ( ) 23. Medlemsforslag: Investering i nye kommunikationskanaler fra John Knudsen ( ) 24. Medlemsforslag: Åben kontortid for borgerne fra John Knudsen ( ) 25. Henvendelse fra Vejnavnenævnet vedr. den kommende plads på hjørnet ved Njalsgade og Ørestads Boulevard ( ) 26. Meddelelser ( ) 2

3 PROTOKOL 1. Godkendelse af dagsorden ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget godkender dagsordenen. AFBUD Niels Balling. 1. suppleant Inge Rasmussen deltog i mødet. Jesper Melson. 1. suppleant Birgitte Gjetting og 2. suppleant Catja Thystrup havde også meldt afbud. Christina Petersen. 1. suppleant Fini Sickinger deltog i stedet. Preben Poulsen. Der var ikke indkaldt suppleant. UDEN AFBUD Jan Sørensen. Kim J. Henriksen. Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Med optagelsen af et nyt punkt på dagsordenen, Henvendelse fra Vejnavnenævnet vedr. den kommende plads på hjørnet af Njalsgade og Øresunds Boulevard, blev dagsordenen godkendt. Det nye punkt blev optaget som nummer 25 på dagsordenen. 1

4 2. Ansøgning: En hjælpende hånd ( ) Søren Søgaard Jensen søger støtte til En Hjælpende Hånd. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Søren Søgaard Jensen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING Søren Søgaard Jensen søgte den 20. december om kr. til En Hjælpende Hånd. Målet er at udvikle et program til smartphones, der kan opsamle og formidle nyheder i Amager Vest. Projektet løber i perioden februar til august, efterfulgt af evaluering. Ca. en halv mio. danskere har en smartphone. En mobiltelefon der kan sende og modtage data. Og om et år er tallet mindst blevet fordoblet, regner man med. Programmer til disse telefoner kaldes applikationer (apps). Ansøgers hensigt er at udvikle en applikation til smartphones. Et program som gør det nemt for borgerne i Amager Vest at dele nyheder og information med hinanden. Alle brugere, der har dette program på deres smartphone, kan være med at formidle mikro-nyheder i form af video, foto, tale og tekst. Fx sportsbegivenheder: Vi er 19 fodboldspillere, men mangler 3. Kom og vær med! Eller advarsler: Pas på. Der er hul i vejen mens telefonen viser, hvor hullet er. Disse mikro-nyheder giver stor værdi, livskvalitet og sammenhørighedsfølelse i lokalområdet. Applikationen kan udstyres med lokaludvalgets logo og brande Amager Vest Lokaludvalg, som også selv kan bruge redskabet til direkte kommunikation med borgerne. Ansøger planlægger at udvikle programmet til IPhone og Android, der dækker 80 % af smartphones i Danmark. Det skal kunne downloades fra ITunes, Markets og fra lokaludvalgets hjemmeside. De ansøgte midler dækker kodning, design, brugerflade og hosting af software/data. Der er ikke bevilget støtte fra anden side. Arrangørens medfinansiering består i arbejdstimer svarende til kr., som går til viral markedsføring og projektkoordinering. 2

5 Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 2. februar og indstiller et afslag. Gruppen vurderer, at projektet ikke retter sig specielt mod Amager Vest. LØSNING At udvalget drøfter og vedtager sit svar til Søren Søgaard Jensen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Ansøgning + projektbeskr + budget Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Indstillingen blev godkendt uden afstemning. Udvalget vedtog således at afvise ansøgningen med den begrundelse, at lokaludvalget vurderer, at projektet ikke retter sig specielt mod bydelen Amager Vest. 3

6 3. Ansøgning: Geiger Café på Kaffebaren ( ) Rasmus Steffensen søger støtte til Geiger Søndagscafé på Kaffebaren på Amager. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager et svar til Rasmus Steffensen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING Rasmus Steffensen søgte den 15. januar om kr. i støtte til Geiger Søndagscafé på Kaffebaren. Et månedligt kulturarrangement fra 27. februar til 27. november. Med udgangspunkt i den gamle tradition, hvor kaffesalonen var centrum for diskussion, debat og kulturel mangfoldighed, ønsker Geiger at skabe et samlingspunkt for kulturinteresserede i Amager Vest. I Kaffebarens kælderlokaler. Arrangementerne foregår søndag eftermiddag og byder på forskellige kunstformer som koncerter, digtoplæsninger og foredrag. Gerne en kombination, ligesom ansøger også bestræber sig på at blande danske og internationale kunstnere. Entréprisen er 30 kr. Geiger og Kaffebaren hjælpes ad med at skabe opmærksomhed om projektet. Både via annoncer, flyers, sociale medier, nyhedsbreve osv. Det samlede udgifter beløber sig i kr. De fleste af pengene er afsat til honorar til kunstnere og projektleder, men beløbet dækker også PR, lydmand og teknisk udstyr. Ansøger forventer at kunne bidrage med kr. (entré-indtægt) og vil løbende søge Statens Kunstråds Forfattercentrum om penge til forfatterhonorar. Men der er endnu ikke bevilget støtte fra anden side. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 2. februar og indstiller et afslag. Gruppen vurderer, at projektet først og fremmest er et kommercielt foretagende og opfordrer ansøger til at søge støtte hos Københavns Kommunes Musikudvalg, Kunststyrelsen eller lignende aktører. LØSNING At udvalget drøfter og vedtager et svar til Rasmus Steffensen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. 4

7 ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Ansøgning Budget Projektbeskrivelse Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Indstillingen blev godkendt uden afstemning. Udvalget vedtog således at afvise ansøgningen med den begrundelse, at lokaludvalget vurderer, at projektet først og fremmest er et kommercielt foretagende og opfordrer i stedet ansøger til at søge støtte hos Københavns Kommunes Musikudvalg, Kunststyrelsen og lignende aktører. 5

8 4. Ansøgning: Sprogtalenterne ( ) Marianne Falck Orby søger støtte til Sprogtalenterne. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Marianne Falck Orby på baggrund af indstillingen fra arbejdsgrupperne for det sociale område og for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING Marianne Falck Orby søgte den 16. januar om kr. til projekt Sprogtalenterne. En undersøgelse af de sproglige kompetencer, som Urbanplanen gemmer på. Projektet løber fra foråret 2011 og to år frem. Planen er at indhente informationer om, hvilke sprog de enkelte beboere taler og samle dem i en database, som fx oversættelsesbureauer kan bruge. Men som beboerne også selv kan benytte, når de mangler en tolk. Projektet har flere faser. Først opretter man spørgeskemaet. Siden bliver beboerne interviewet og de indsamlede data behandlet. Og til sidst skal mulighederne for tolkebistand og oversættelsesarbejde synliggøres hos relevante aktører. Arbejdet bliver udført af professionelle. På den måde ønsker ansøger at flytte fokus fra den negative Ghetto-debat og pege på åbenlyse og ubrugte muligheder og ressourcer i området. Ligesom projektet også er med til at styrke beboerne ved at vise, at deres kompetencer er værdifulde og nyttige. Det ansøgte beløb dækker PR/markedsføring, databaseopbygning, projektledelse, programmering, webdesign m.m. Der er ikke søgt støtte andre steder, og der er ikke tale om medfinansiering. Sekretariatet har kontaktet ansøger for at gøre opmærksom på, at det ikke er muligt at søge støtte til flere år ad gangen. Arbejdsgruppen for det sociale område og arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på deres møder den 2. februar og indstiller et afslag. Grupperne har sympati for Sprogtalenterne, som kunne sætte skub i integrationen, også på landsbasis, men vurderer, at der først og fremmest er tale om et forskningsprojekt. Derfor opfordrer de ansøger til rette henvendelse andre steder for at søge støtte. Fx hos Videnskabsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 6

9 LØSNING At udvalget drøfter og vedtager sit svar til Marianne Falck Orby på baggrund af indstillingen fra arbejdsgrupperne for det sociale område og for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Ansøgningsskema Budget Projektbeskrivelse Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Indstillingen blev godkendt uden afstemning. Udvalget vedtog således at afvise ansøgningen med den begrundelse, at lokaludvalget vurderer, at projektet først og fremmest er et forskningsprojekt. 7

10 5. Ansøgning: Jordklodesange - fra Mette Svane ( ) Mette Svane søger støtte til Jordklodesange. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Mette Svane på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING Mette Svane søgte den 24. januar om kr. til Jordklodesange. En musik/fortælleforestilling kombineret med release party på CD en Jordklodesange. Arrangementet finder sted den 18. maj i Kulturhuset Islands Brygge. CD en er opstået på baggrund af et sommerprojekt på Naturværkstedet Kløvermarken, med temaet indianere. Her har børnehave- og indskolingsbørn bl.a. spillet og sunget og fået indblik i indiansk historie, natursyn, fortællinger osv. Arrangementet den 18. maj skal ses som en opfølgning på disse aktiviteter. De børn, der har deltaget i projektet, er inviteret til at se forestillingen Grønne Fodspor og fejre CD-udgivelsen, men alle børn er velkomne, og arrangementet er gratis. Hver institution får et eksemplar med hjem. Det ansøgte beløb dækker honorar til fem musikere, PR, leje af sal, uddeling af CD er og lidt til ganen. Altså ikke produktionsudgifter. Medfinansieringen udgør kr., og Dansk Artist Forbund støtter med kr. Arbejdsgruppen for kultur og fritid drøftede ansøgningen på sit møde den 2. februar og indstiller, at lokaludvalget udsætter behandlingen, indtil projektet er blevet nærmere belyst. Gruppen vil bl.a. sikre sig, at den ikke er med til at støtte et merkantilt produkt, og at deltagerne er borgere i Amager Vest. Sekretariatet har kontaktet Mette Svane med en lang række spørgsmål og kan oplyse følgende: Repræsentanterne for de institutioner, der deltager i koncerten, får cd en gratis. Forventningen er ca. 50. Herefter skal den sælges til institutioner og andre interesserede. Koncerten er for børn i Amager Vest og Amager Øst, og Mette Svane har også søgt kr. i støtte fra Amager Øst, som endnu ikke har behandlet ansøgningen. Stine Tange fra Kulturhuset hjælper med PR og er derfor anført som samarbejdspartner. 8

11 LØSNING At udvalget drøfter og vedtager sit svar til Mette Svane på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Ansøgning Brochure Projektbeskrivelse + budget Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Udvalget vedtog at udsætte sin afgørelse, indtil en række spørgsmål er blevet yderligere belyst. Beslutningen kom ikke til afstemning. 9

12 6. Ansøgning: Bibliotekerne og deres betydning for lokalsamfundet ( ) Mauricio Reyes López søger støtte til Bibliotekerne og deres betydning for lokalsamfundet. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Mauricio Reyes López på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Ørestad TV søgte Mauricio Reyes López den 15. januar om kr. til projekt Bibliotekerne og deres betydning for lokalsamfundet. Hensigten er at producere ti programmer over en periode på 12 mdr., som undersøger hvilken relevans biblioteket har i dag for lokalområdet. Bl.a. stiller de spørgsmålene: Er biblioteket relevant for yngre generationer? Hvilke samfundsgrupper kommer her? Fungerer biblioteket som socialt forum? Fokus ligger på Solvang Bibliotek og Islands Brygge Bibliotek, som også indgår som samarbejdspartnere i projektet. Hvert program varer 30 minutter og bliver sendt og genudsendt på Kanal Hovedstaden. Forventet tidspunkt er tirsdag kl. 10 og onsdag kl. 15. Research starter i februar og produktionen i maj måned. Det samlede budget på kr. dækker honorarer til projektkoordinator, konsulenter og designere. Samt leje af udstyr, teknik, produktion, transport m.m. Ansøgers medfinansiering er kr., og der er ikke bevilget støtte fra anden side. Sekretariatet har kontaktet ansøger for at oplyse, at han udelukkende kan søge støtte til dette kalenderår. Han meddeler, at han er indforstået og vil afslutte projektet i december 2011, hvis nødvendigt. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 2. februar og indstiller et afslag. Gruppen vurderer, at projektet undersøger bibliotekernes funktion generelt og ikke som sådan relaterer sig til Amager Vest. I stedet opfordrer gruppen ansøger til at søge støtte fra Public Service Puljen hos Kulturministeriet. Og evt. kontakte Kultur og fritidsudvalget i Københavns Kommune. 10

13 LØSNING At udvalget drøfter og vedtager sit svar til Mauricio Reyes López på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Ansøgning + projektbeskrivelse + budget Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Indstillingen blev godkendt uden afstemning. Udvalget vedtog således at afvise ansøgningen med den begrundelse, at lokaludvalget vurderer, at projektet undersøger bibliotekernes funktion generelt og ikke som relaterer sig til bydelen Amager Vest. Lokaludvalget opfordrer i stedet ansøger til at søge støtte hos Kulturministeriets Servicepulje samt eventuelt kontakte Københavns kommune Kultur- og Fritidsudvalg. 11

14 7. Ansøgning: Klatrearrangement til Kulturhavn 2011 ( ) Mette West-Petersen søger støtte til Klatrearrangement til Kulturhavn INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Mette West-Petersen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING Mette West-Petersen søgte den 12. januar om kr. i støtte til et klatrearrangement, der finder sted august i forbindelse med Kulturhavn Her vil Dansk Bjergklub/Københavns Klatreklub opstille to klatrevægge, der både skal danne udgangspunkt for, at øvede klatrere kan konkurrere mod hinanden og for, at begyndere lader sig udfordre og måske får lyst til mere. Foreningen er Danmarks største klatreklub og udelukkende drevet af frivillig arbejdskraft. Målet er at skabe opmærksomhed omkring klatring, især blandt børn og unge. Men også at vise sporten som en familievenlig aktivitet, hvor alle kan være med. Ansøger forventer, at projektet bliver et tilløbsstykke med deltagelse fra hele landet, og at aktiviteterne får stor underholdningsværdi blandt tilskuerne. Bl.a. fordi konkurrencevæggen er placeret, så klatrerne falder i vandet, når de mister grebet eller fodfæstet. Der arbejdes på en placering ved Havnebadet og Langebro, hvor eksponeringen er stor. Dette kræver indkøb af udstyr og penge til belysning, opsætning, nedtagning, forsikringer osv. I alt kr. Arrangørens medfinansiering beløber sig i kr., og der er søgt om kr. i støtte hos Carlsberg Fonden. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 2. februar og indstiller et afslag. Gruppen vurderer, at arrangementet først og fremmest er en københavnerbegivenhed og ikke specielt rettet mod borgere i Amager Vest. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Mette West-Petersen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. 12

15 ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse + budget Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Indstillingen blev godkendt uden afstemning. Udvalget vedtog således at afvise ansøgningen med den begrundelse, at arrangementet efter lokaludvalgets vurdering er rettet mod hele København og ikke specielt bydelen og borgerne i Amager Vest. 13

16 8. Ansøgning: Kvindernes dag 2011 ( ) Kirsten Wahl søger støtte til Kvindernes Dag INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Kirsten Wahl på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. PROBLEMSTILLING Aktivitetsleder KirstenWahl søgte den 14. januar om kr. til Kvindernes Dag, der bliver afholdt i Peder Lykke Centrets Café den 11. marts. Arrangementet henvender sig til kvinder (og mænd), der har lyst til at opleve de mange forskellige aktivitetstilbud, som områdets aktivitetscentre/klubber tilbyder. Aktiviteterne på dagen vil bl.a. være: blomsterbinding, massage, mannequinopvisning m.m. Erfaring fra tidligere viser, at Kvindernes Dag spreder kendskabet til aktivitetscentrenes tilbud til mange potentielle brugere. Projektet foregår som et samarbejde mellem aktivitetscentre/klubber i Amager Vest: Hørgården, Bomiparken, Højdevangs Sogns Daghjem, PLC s Daghøjskole og aktivitetscenter. Det ansøgte beløb dækker primært musik/underholdning og annoncering. Dertil kommer makeup artist, parykmager, manicure m.m. Der er ikke bevilget støtte fra anden side. Arrangørernes medfinansiering er på kr. Ifølge ansøger indeholder posten musik/underholdning også mad og drikke. Lokaludvalget har tidligere støttet projektet med kr. og kr. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde den 2. februar og indstiller, at lokaludvalget bevilger kr. Kvindernes Dag styrker netværksdannelse og synliggør muligheden for at indgå i fællesskaber i klubber og centre. LØSNING At udvalget drøfter og vedtager sit svar til Kirsten Wahl på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. 14

17 ØKONOMI Midlerne anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema Budget Program Projektbeskrivelse Uddybning af beskrivelse Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Isak Korn erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af punktet. Poul Møldrup deltog i stedet som 1. suppleant. Der blev stillet forslag om at bevilge kr. til projektet. Forslaget kom til afstemning: For: Poul Møldrup, Eleonora Lewandowski, John Knudsen, Ole Ullby, Bo Sand. Da der ikke var flertal for at bevilge kr. til projektet, blev der i stedet stemt at bevilge kr. til projektet: For: Poul Møldrup, André Just Vedgren, Arne Bjørn Nielsen, Tom Fuglevig, Anders Bo Nielsen, Fini Sickinger, Hanne Schmidt, Arne Mikkelsen, John Knudsen, Berit Bro, Inge Rasmussen, Inge Knudsen, Margit Møldrup, Kresten Thomsen, Ole Ullby, Bo Sand, Lars Rimfalk Jensen. Imod: 0 Blank: Eleonora Lewandowski, Esben Sloth. Med stemmetallet vedtog udvalget således at bevilge kr. til projektet. Som begrundelse for det delvise afslag angiver udvalget, at det er 3. år, at projektet modtager støtte fra Bydelspuljen. Lokaludvalget vil gerne støtte nye tiltag i lokalområdet, men forventer at årligt tilbagevendende projekter søges finansieret og forankret andetsteds. Lokaludvalget har valgt at bevilge samme beløb, som projektet har modtaget de to foregående år, men bemærker, at arrangementet ikke umiddelbart kan forvente støtte i Lokaludvalget fremhæver endvidere, at det ikke forventer at støtte projektet igen i

18 9. Indstilling - Ansøgning: Cykelkursus ABC ( ) Bolette Rosenberg Østengaard søger støtte til Cykelkursus ABC. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Bolette Rosenberg Østengaard på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. PROBLEMSTILLING Bolette Rosenberg Østengaard søgte den 20. januar om kr. til projektet Cykelkursus ABC. Cykelkursus ABC henvender sig til kvinder over 18 år, i og omkring Urbanplanen, som har lyst til at lære at cykle, og er især relevant for kvinder af anden etnisk herkomst end dansk. Undervisningsforløbet består af 18 undervisningsgange fra 3. april til 31. juli ved Bondegården i Remiseparken. Det overordnede mål med projektet er at fremme kvindernes mulighed for et aktivt liv. Derfor lærer de at cykle en færdighed som påvirker alt fra sundhed og selvtillid til mobilitet og jobmuligheder men får også undervisning i færdselsregler, beklædning, gymnastik, kost, sundhed m.m. og bliver introduceret for udflugtsmuligheder i naturskønne områder på Amager. Kurset kan altså have positiv effekt på en lang række områder og åbner desuden op for et bredere socialt netværk, som kvinderne kan trække på længe efter kursets afslutning. Der er mulighed for at tage en afsluttende prøve, og alle får et bevis for at deltage i kurset. Det samlede budget på kr. dækker løn til undervisere, materialer, PR, reparation, udstyr, dokumentation m.m. Ansøger har søgt kr. hos Teknik- og Miljøforvaltningen og kr. hos Miljøpunkt Amager, som valgte at støtte med det halve nemlig kr. Friluftsrådet bidrager med kr. For at sikre fremtiden for cykelkurset, der har kørt i flere år, forsøger ansøger at skabe opbakning om en politisk og økonomisk løsningsmodel på tværs af forvaltningerne i kommunen. Det er endnu ikke lykkedes. Amager Vest Lokaludvalg har tidligere støttet projektet med kr., kr. og kr. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde den 2. februar og indstiller, at lokaludvalget bevilger kr. Altså halvdelen af det ansøgte beløb. Gruppen har stor sympati for projektet, som lokaludvalget har støttet projektet tre gange før, men gruppen 16

19 vurderer, at det er på tide, at kurset finder fast forankring. Derfor det nedsatte beløb. Samtidig indstiller gruppen, at lokaludvalget ikke støtter projektet igen. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Bolette Rosenberg Østengaard på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Midlerne anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgning Projektbeskrivelse + budget Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Indstillingen blev godkendt uden afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Som begrundelse for det delvise afslag angiver lokaludvalget, at udvalget har støttet projektet tre gange før, og kurset nu bør finde en anden finansiering. Lokaludvalget fremhæver endvidere, at det ikke forventer at støtte projektet igen i

20 10. Ansøgning: Fastelavnsfest ( ) Stine Tange søger støtte til Fastelavnsfest. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager et svar til Stine Tange på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Kulturhuset Islands Brygge søgte Stine Tange den 28. januar kr. til Fastelavnsfest. Arrangementet finder sted den 6. marts i Kulturhuset Islands Brygge. Her vil ansøger samle lokalområdets børn og familier til udklædningsfest, tøndeslagning, fastelavnsboller, musik og underholdning. Bl.a. historiefortælling med fokus på fastelavnsfestens oprindelse og ritualer. Børnene skal fx høre om Christian den 5., der tog til Amager for at se nærmere på de lokale løjer. Men historierne trækker også tråde op til i dag, hvor fasten stadig bliver dyrket i flere kulturer. Dagen slutter med sambaopvisning og danselege. Der er gratis entré. Det samlede budget på kr. dækker honorar til de optrædende, afvikling, PR, slik osv. Afvikling og administration er dog anført som egenfinansiering på kr., hvorfor et evt. støttebeløb fra lokaludvalget ikke tilfalder disse poster. Der er også søgt støtte fra Islands Brygges Lokalråd og Bryggens Spisehus på i alt kr. Ansøger har endnu ikke fået tilsagn. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 2. februar og indstiller et afslag. Gruppen vurderer, at der er tale om driftsstøtte til Kulturhuset Islands Brygge, hvilket ikke harmonerer med Bydelspuljens formål. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager et svar til Stine Tange på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 18

21 BILAG Ansøgningsskema Budget Projektbeskrivelse Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Der blev stillet forslag om at støtte projektet med kr. Forslaget kom til afstemning: For: André Just Vedgren, Anders Bo Nielsen, Fini Sickinger, Berit Bro, Inge Rasmussen, Inge Knudsen, Margit Møldrup, Kresten Thomsen, Ole Ullby, Lars Rimfalk Jensen, Eleonora Lewandowski, Esben Sloth Imod: Arne Mikkelsen, John Knudsen, Bo Sand Blank: Isak Korn, Arne Bjørn Nielsen, Tom Fuglevig, Hanne Schmidt 19

22 11. Ansøgning: Undersøgelse af forurening fra brændeovne i Amager Vest fra Susanne Nielsen ( ) Susanne Nielsen søger støtte til en undersøgelse af forureningen fra brændeovne i Amager Vest. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager et svar til Susanne Nielsen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for fysisk planlægning. PROBLEMSTILLING Susanne Nielsen søgte den 31. januar om kr. i støtte til en undersøgelse af forureningen fra brændeovne i Amager Vest. Haveforeningerne Engly og Elmbo i Amager Vest er fritaget for kravet om fjernvarme. Derfor bruger mange brændeovn. En varmekilde der forurener, fordi røgen har et stort indhold af tjærestoffer og dioxin. Partikelforureningen fra en brændeovn, der anvendes korrekt, er ifølge Danmarks Miljøundersøgelser gange højere end fra et fjernvarmeanlæg. Fyres brændeovnen forkert, forurener den langt mere. Røgen, som ifølge Sundhedsstyrelsen er stærkt sundhedsskadelig, er til stor gene for mange af beboerne. Især dem med luftvejslidelser. Derfor ønsker ansøger at måle luftforureningen fra brændefyring og fremlægge resultatet på et stort borgermøde i Kulturhuset på Islands Brygge. Her skal borgerne diskutere mulige løsninger i tæt dialog med Teknik- og Miljøudvalget. Fx kunne det være relevant at tilbyde beboerne adgang til miljørigtige energikilder. Målet er at tiltrække både de beboere, som har brændeovn, og de der er utilfredse med forureningen, så de i fællesskab, og i dialog med politikerne, kan finde en rimelig løsning på problemet. Vælger lokaludvalget at støtte projektet, kontakter ansøger relevante aktører for at indgå i et samarbejde. Fx Miljøpunkt Amager, Lungeforeningen m.fl. Det ansøgte beløb dækker først og fremmest målinger, resultatbehandling og fremlæggelse af resultater. Men også PR og lokaleleje. Ansøger bidrager med frivillig arbejdskraft, og der er ikke søgt støtte fra anden side. Arbejdsgruppen for fysisk planlægning har behandlet ansøgningen på sit møde 1. februar 2011 og indstiller, at lokaludvalget afviser ansøgningen. Ansøgningen er efter arbejdsgruppens vurdering desværre præget af flere faktuelle fejl: 20

23 Det anføres, at den primære varmekilde i haveforeningerne er brændeovne. I H/F Engly er dette kun tilfældet for en tredjedels vedkommende. Det anføres endvidere, at haveforeningerne er fritaget for krav om fjernvarme. Dette er heller ikke korrekt, de har blot ikke kunnet tilbydes fjernvarme. Fjernvarme vil imidlertid blive en mulighed fra 2012, og herefter er situationen en anden. En stor del af de partikler, der skaber helbredsproblemer, kommer udefra (fra lufthavnen, fra andre dele af byen, fra trafikken), og en undersøgelse med den grundighed, budgettet muliggør, vil ikke kunne føre bevis for, at brændeovnene virkelig er hovedkilden. Selv hvis dette var tilfældet, ville det være vanskeligt at gøre noget ved det, da brændeovne ikke blot kan forbydes. Derfor vurderer arbejdsgruppen, at projektet ikke på tilfredsstillende grundlag lever op til bydelspuljens kriterier om at fremme dialog, demokrati, borgerdeltagelse og dannelse af netværk i Amager Vest LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager et svar til Susanne Nielsen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for fysisk planlægning. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Ansøgningsskema Budget Projektbeskrivelse Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Indstillingen blve godkendt uden afstemning. Udvalget vedtog således at afvise ansøgningen med den begrundelse, at ansøgningen efter lokaludvalgets vurdering er behæftet med en række faktuelle fejl, hvorfor projektet ikke på tilfredsstillende vis lever op til bydelspuljens kriterier om at fremme dialog, demokrati, borgerdeltagelse og dannelse af netværk i bydelen Amager Vest. 21

24 12. Ansøgning: Færdigggørelse af Studie Tværs ( ) Rasmus Schmidt søger støtte til Færdiggørelse af Studie Tværs. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Rasmus Schmidt på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Ghetto Gourmet, Studie Tværs og Ungehuset søgte Rasmus Schmidt den 31. januar om kr. i støtte til Færdiggørelse af Studie Tværs. Lydstudiet ligger i kælderen af Ungehuset, Norgesgade. Formålet er at skabe kontakt til områdets unge og give dem mulighed for at udtrykke sig musikalsk. I 2008 støttede lokaludvalget opstartsfasen med kr., da der var brug for ingeniør og projekteringsforslag i forbindelse med ombygning af lokalerne. I dag er ombygningen stort set afsluttet. Bl.a. med støtte fra Sundholmskvarterets Områdeløft. Nu mangler bare inventaret. Det ansøgte beløb på kr. dækker stole, borde, udsmykning, lamper m.m. Helhedsplanen i Sundholmskvarteret støtter med kr. til computerudstyr, og ansøger har også henvendt sig til Klub 47 s gamle bestyrelse for at søge flere penge til udstyr. Ansøgers medfinansiering består af maling til lokalerne. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 2. februar og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Lokaludvalget hjalp med at sætte projektet i gang for at sikre et levende musikmiljø for børn og unge i området, og nu ønsker gruppen at følge det til dørs. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Rasmus Schmidt på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, Beløb ekskl. moms: kr. 22

25 BILAG Ansøgningsskema Budget Gammel ansøgning fra 2008 Projektbeskrivelse Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Indstillingen blve godkendt uden afstemning. Udvalget vedtog såldes at bevilge kr. til projektet. Lokaludvalget hjalp med at sætte projektet i gang for at sikre et levende musikmiljø for børn og unge i området, og nu vil udvalget også gerne følge projektet til dørs. 23

26 13. Ansøgning: Renovering af N.A.B.O. ( ) Lars Rau søger støtte til renovering af N.A.B.O. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Lars Rau på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. PROBLEMSTILLING På vegne af NABO-centret Amager søgte Lars Rau den 18. december om kr. til renovering af værestedets café-område. NABO er et være- og aktivitetscenter, hvor mennesker med psykiske problemer kan komme og være en del af et socialt netværk. Hver dag træder brugere gennem døren og møder tilbud om kulturelle aktiviteter, idrætsarrangementer og undervisning i forskellige fag. Desuden er der fri adgang til computerrum, værksted, fjernsynsstue osv. Centret har eksisteret siden 1991, og nu trænger café-området til renovering, ligesom der er behov for at flytte køkkenet og lægge det i forbindelse med caféen. I dag er køkken og café placeret i hver sin ende af huset. I store træk er planen at åbne op for mere dagslys, skabe plads til en hyggekrog og gøre caféen handicapvenlig. På den måde ønsker ansøger at trække flere brugere til, give dem et rart sted at være og følelsen af, at de er værd at investere i. Centret har søgt det fulde beløb kr. hos en lang række fonde og imødekommer en evt. delfinansiering fra Amager Vest Lokaludvalg. Beløbet dækker udgifter til håndværkere. Ansøger forventer at starte arbejdet i maj/juni. På lokaludvalgsmødet den 18. januar vurderede lokaludvalget, at det manglede væsentlige oplysninger i forhold til finansieringen af projektet. Derfor valgte udvalget at udskyde behandlingen af ansøgningen, til arbejdsgruppen for det sociale område havde drøftet sagen med Lars Rau, den projektansvarlige. Amager Øst Lokaludvalg behandlede ansøgningen på sit møde d. 20. januar og besluttede at afvise ansøgningen med den begrundelse, at renovering af institutioner ligger udenfor lokaludvalgets puljemiddelkriterier. Lars Rau deltog i arbejdsgruppemødet for det sociale område den 2. februar, hvor han fortalte om projektet og udleverede en finansieringsplan. 24

27 Gruppen behandlede herefter ansøgningen og indstiller en bevilling på kr. Centeret udgør et vigtigt samlingspunkt for en udsat gruppe, og renoveringsprojektet styrker den netværksskabende funktion. Samtidig vurderer arbejdsgruppen, at lokaludvalget ikke bør støtte med det fulde beløb på kr., da en meget stor procentdel af Bydelspuljen hermed ville tilfalde et forholdsvis lille antal borgere i Amager Vest. LØSNING At udvalget drøfter og vedtager sit svar til Lars Rau på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Midlerne anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgning Projektbeskrivelse + budget + finansieringsplan Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Eleonora Lewandowski erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af punktet. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Udvalget fremhæver, at centret udgør et vigtigt samligspunkt for en udsat gruppe, og renoveringsprojektet styrker den netværksskabende funktion. Samtidig vurderer udvalget, at det ikke bør støtte med det fulde beløb på kr. 25

28 14. Ansøgning: Songs of the Moment ( ) Keld Stig Hemmingsen søger støtte til Songs of the Moment. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Keld Stig Hemmingsen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING Keld Stig Hemmingsen søgte den 31. januar om kr. i støtte til Koncerten Songs of the Moment. Koncerten foregår den 2. maj i Kulturhuset Islands Brygge og danner afslutning for et kursusforløb i Circle Song. En vokal improvisationsform, opfundet af Bobby McFerrin, hvor musikken opstår i nuet og ofte består af etnisk klingende lyde og volapykord. Alt er tilladt. Det samlede budget lyder på kr. Deltagerne betaler selv lønudgifter på kr., men søger støtte til at leje af lokaler i Kulturhuset Islands Brygge. Både i forbindelse med kurset og koncerten. Der er ikke søgt støtte fra anden side. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 2. februar og indstiller, at lokaludvalget bevilger kr. til lokaleleje i forbindelse med koncerten under forudsætning af, at der ikke bliver opkrævet entré. Gruppen vurderer, at øvrige poster i budgettet går til privat kursusvirksomhed og derfor falder udenfor lokaludvalgets støttekriterier. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Keld Stig Hemmingsen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Midlerne anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. 26

29 BILAG Ansøgningsskema Opslag Projektbeskrivelse + budget Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Beløbet skal øremærkes lokaleleje i forbindelse med koncerten, og støtten gives under forudsætning af, at der ikke bliver opkrævet entré. Som begrundelse for det delvise afslag vurderer lokaludvalget, at de øvrige poster i budgettet går til en privat kursusvirksomhed og derfor falder udenfor lokaludvalgets støttekriterier. 27

30 15. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem fonden bag Miljøpunkt Amager og Amager Vest Lokaludvalg ( ) Lokaludvalget skal lave en samarbejdsaftale med fonden bag Miljøpunkt Amager om vilkårene for driftsstøtten til Miljøpunktet. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest indstiller, 1. at udvalget drøfter og tager stilling til udkastet til en samarbejdsaftale med fonden bag Miljøpunkt Amager. PROBLEMSTILLING Det er i budgetaftalen for Københavns kommune 2011 besluttet at lokaludvalgene fra d. 1. juli 2011 skal overtage opgaven med at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde. I 2011 vil lokaludvalget blive tilført kr. og fra 2012 og frem vil lokaludvalget modtage kr. årligt til at varetage denne opgave. Amager Vest Lokaludvalg besluttede på sit møde d. 18. januar 2011 at yde en årlig driftsstøtte til fonden bag Miljøpunkt Amager svarende til det beløb, lokaludvalget fremover modtager til at udføre København kommunes lokale miljøarbejde. Lokaludvalget skal derfor indgå en samarbejdsaftale med fonden bag Miljøpunkt Amager om vilkårene for den fremtidige driftsstøtte. Aftalen skal være forhandlet på plads med fonden bag Miljøpunkt Amager ultimo februar Økonomiforvaltningens Center for Sikker By har med udgangspunkt i den eksisterende samarbejdsaftale mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og fondene bag Københavns Miljøpunkter lavet et udkast til en samarbejdsaftale mellem lokaludvalg og miljøpunkter. Lokaludvalget er ikke bundet til at bruge udkastet. Den nye miljøopgave vil blive skrevet ind i Kommissoriet for Lokaludvalg, så snart ændringsforslagene er behandlet i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, se bilag for tidsplan. Udkastet til formuleringen vil blive sendt til miljøpunktet og lokaludvalget, så snart den foreligger. Inden samarbejdsaftalen underskrives skal det udbuds- og kontraktretslige indhold gennemgås af kommunens jurister. Lokaludvalgets formand og næstformand har drøftet rammerne for det fremtidige samarbejde med Miljøpunktets bestyrelsesformand og centerleder på et møde d. 7. februar

31 Her blev parterne med udgangspunkt i oplægget fra Center for Sikker By enige om et udkast til en samarbejdsaftale, se bilag. Center for Sikker By har d. 9. februar meddelt, at det årlige støttebeløb vil blive p/l reguleret, således at der i 2011 samlet til de ti lokaludvalg vil være 3,15 mio. kr. til at varetage den lokale miljøopgave i stedet for de oprindelige 3 mio. kr. Fra 2012 og frem vil beløbet være 6,29 mio. kr. i stedet for 5,9 mio. kr. Beløbet fordeles som sekretariatsmidler ligeligt mellem de ti lokaludvalgssekretariater. Reguleringen er under forudsætning af endelig godkendelse i Borgerrepræsentationen LØSNING Formanden for Amager Vest indstiller, at udvalget drøfter og tager stilling til udkastet til en samarbejdsaftale med fonden bag Miljøpunkt Amager. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser BILAG Tidsplan for revideret Kommissorium Udkast til aftale om støtte fra Amager Vest Lokaludvalg til fonden bag Miljøpunkt Amager Vedr. Skabelon for driftsstøtte - UDKAST Vedr. Vedr. økonomi til den fremtidige lokale miljøopgave Vedr. Økonomi til den fremtidige lokale miljøopgave Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Udkastet blev godkendt med en række mindre tilføjelser. Godkendelsen kom ikke til afstemning. Det blev desuden vedtaget at behandle en ændring af lokaludvalgets kriterier for tildeling af støtte fra bydelspuljen på lokaludvalgets næste møde d. 15. marts

32 16. Planlægning af lokaludvalgets deltagelse i Sikker By ugen 2011 ( ) Lokaludvalget skal planlægge sin deltagelse i Sikker By ugen INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til, hvordan det vil planlægge sin deltagelse i Sikker By ugen PROBLEMSTILLING Amager Vest Lokaludvalg besluttede på sit møde d. 17. august 2010, at det ville deltage i Center for Sikker Bys kampagne Sikker By ugen Sikker By ugen skal afholdes i uge 21. Formålet med Sikker By ugen er at skabe dialog med borgene i Amager Vest omkring tryghed og sikkerhed i bydelen. Hvilke udfordringer er der lokalt i forhold til tryghed og sikkerhed? Og hvordan løses disse udfordringer bedst set med borgernes øjne? Ét af Sikker By Programmets fire indsatsområder er den lokale indsats og borgerdialog, og lokaludvalgene har som udgangspunkt frie hænder til at planlægge de aktiviteter, der giver bedst mening lokalt i forhold til at sætte tryghed og sikkerhed på dagsordenen. Center for Sikker By foreslår, at hvert lokaludvalg afholder 2-3 aktiviteter. Det er meningen, at lokaludvalgene anvender egne midler til aktiviteterne, mens kommunikation og markedsføring udføres af Center for Sikker By og Center for Ledelse og Kommunikation. Center for Sikker By afholdte d. 8. december et inspirationsmøde med lokaludvalgene. En række forslag gik igen fra bydel til bydel og kan opdeles i følgende temaer: Idræt Oplysning Byrum Tværgående aktiviteter Dialog For unge Kultur Konkrete projektforslag findes i bilagene. Af hensyn til den fælles markedsføring vil Center for Sikker By gerne have en tilbagemelding fra lokaludvalget senest d. 15. april

33 LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og tager stilling til, hvordan det vil planlægge sin deltagelse i Sikker By ugen ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Dok nr Sikker By uge opfølgning på inspirationsmøde 8 december 2010.doc Dok nr Idekatalog Sikker By uge Dok nr Sikker By ugen projektbeskrivelse Dok nr Revideret Sikker By Program med forandringsteori og effektmodel.doc Dok nr Forslag til tilrettet effektmål og indikatorer sammenholdt med nuværende Sikker By program.doc Orientering til Lokaludvalg vedr Sikker By ugen.doc Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Det blev besluttet, at arbejdsgruppen for det sociale område på sit møde d. 2. marts skal komme med forslag til lokaludvalgets deltagelse i Sikker By ugen. Forslagene inkl. budgetforslag skal fremlægges på lokaludvalgets møde d. 15. marts. 31

34 17. Høring: Københavns kommunes Frivillighedspolitik ( ) Kultur- og Fritidsudvalget har sendt et udkast til Københavns Kommunes Frivillighedspolitik i høring. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager et høringssvar på baggrund af forslaget fra lokaludvalgets arbejdsgrupper. PROBLEMSTILLING Den 9.december 2010 vedtog Kultur- og Fritidsforvaltningen at sende udkastet til Københavns Kommunes frivillighedspolitik i høring. Udkastet er en revideret version af den nuværende frivillighedspolitik, som trådte i kraft i I udkastet fremlægger forvaltningen en vision for at skabe og udvikle rammerne for de frivilliges arbejde samt at inddrage de frivillige i udviklingen af København. Det skal bl.a. ske i form af anerkendelse, inddragelse og synliggørelse af muligheden for at være frivillig. Forvaltningen ønsker at styrke de frivilliges kompetencer og at fremme kendskabet mellem de frivillige internt, i forhold til kommunen og erhvervslivet, så der bliver skabt netværk på tværs. Desuden foreslår forvaltningen at fejre de frivillige ved en årlig frivillighedsdag. Der skal i hver forvaltning udpeges en ansvarlig, som har overblik over forvaltningens frivilliginddragelse. Denne person fungerer som de frivilliges indgang til forvaltningen og indgår i et netværk for de frivillige i kommunen. Forvaltningen foreslår, at der afsættes 0,5 mio. kr. til at synliggøre de frivilliges aktiviteter og afholde den årlige frivillighedsdag i København, som løber af stablen første gang 2011 samtidig med EU s frivillighedsår. Ansvaret for koordinering af dagen forankres i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Der er svarfrist den 18.februar Lokaludvalgets tre arbejdsgrupper har behandlet høringen på deres møder d. 1. og 2. februar, og sekretariatet har efterfølgende skrevet deres høringssvar sammen til et fælles høringssvar. 32

35 LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager et høringssvar på baggrund af forslaget fra lokaludvalgets arbejdsgrupper. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Bilag 1 - Frivillighedspolitik Bilag 2 - Status på frivillighedsarbejdet Dok.nr Udkast til frivillighedspolitik sendes i høring.doc Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Udkastet til høringssvar blev godkendt uden at komme til afstemning. 33

36 18. Høring Flere går mere - fodgængerstrategi for København ( ) Lokaludvalget skal afgive høringssvar til Københavns nye fodgængerstrategi. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til udkastet til høringssvar fra arbejdsgruppen for fysisk planlægning. PROBLEMSTILLING Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde d. 29. november 2010 godkendt et udkast til Fodgængerstrategi for København Flere Går Mere samt en efterfølgende høring og borgerdialog om strategien. Forvaltningen afholdt den 5. januar et dialogmøde med lokaludvalgene, og der lægges op til at lokaludvalgene spiller en vigtig rolle i høringen. Formålet med høringen og borgerdialogen er at få lokale forslag til konkrete lokale indsatser. Indsatser, som kan være med til at kvalificere Fodgængerstrategien og gøre København til en bedre by at gå i. Alle ideer og forslag fra høringsperioden vil sammen med en revideret fodgængerstrategi blive fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget i august Høringen løber fra uge 4, sidst i januar, til og med uge 12, sidst i marts. Høringen slutter søndag d. 27. marts Borgerrepræsentationen forventes at behandle strategien i august LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og tager stilling til udkastet til høringssvar fra arbejdsgruppen for fysisk planlægning ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Information om høring Udkast til høringssvar fra Amager Vest Lokaludvalg 34

37 Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Det blev vedtaget, at arbejdsgruppen for det sociale område og arbejdsgruppen for kultur og fritid også skal behandle høringen på deres arbejdsgruppemøder d. 2. marts. Der skal herefter præsenteres et samlet udkast på lokaludvalgsmødet d. 15. marts. 35

38 19. Naboorientering vedr. dispensation fra lokalplan nr. 398 'Ørestad City' ( ) Lokaludvalget skal behandle en Naboorientering fra Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Bydesign vedr. etablering af legeområde ved Ørestad City Skolen. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til Naboorienteringen. PROBLEMSTILLING Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Bydesign sendte d. 28. januar en naboorientering vedr. etablering af legeområde ved Ørestad City Skole til lokaludvalget. Kommunens Børne- og Ungdomsforvaltning ønsker tilladelse til at placere et legeareal til den kommende skole i Ørestad City i det grønne område mellem Nordre Landkanal og Slusevej. Området er i lokalplan nr. 309 Ørestad City Nord udlagt til cykelstinet, og der skal derfor gives dispensation til byggeriet. Der er imidlertid allerede anlagt en cykelsti vest for kanalen, der indgår i Ørestads overordnede cykelstinet. Center for Trafik anbefaler derfor, at der gives dispensation fra lokalplanen. Legearealet skal bruges til udeaktiviteter for den kommende skole og institutioner, og området skal beholde en del af den eksisterende beplantning samt yderligere beplantes i områdets nordlige del. Der er svarfrist d. 28. februar Naboorienteringen er kun blevet fremsendt pr. post til lokaludvalgets sekretariat, og pga. en fejl i postleveringen er materialet først blevet modtaget i sekretariatet d. 8. februar. Arbejdsgruppen for fysisk planlægning har derfor ikke haft lejlighed til at behandle naboorienteringen. LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og tager stilling til Naboorienteringen. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 36

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-18341) 2. Ansøgning: En hjælpende hånd (2010-184288) 3. Ansøgning: Geiger Café på Kaffebaren (2011-8713)

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Ung i Job 3. Ansøgning: Genbrugslaboratorier for børn 4. Ansøgning: Fremad Feltet

Læs mere

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35305) 2. Ansøgning: Global Allstars på Bryggen (2011-20455) 3. Ansøgning: Opbevaring af overskudsfødevarer

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

for mødet den 14.12.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 5. Ansøgning: Hvervekampagne for Urbanplanens Natteravne (2010-174369)

for mødet den 14.12.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 5. Ansøgning: Hvervekampagne for Urbanplanens Natteravne (2010-174369) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-176182) 2. Uddeling af lokaludvalgets pris Skulderklappet (2010-179126) 3. Ansøgning: Borgerdialog-panel

Læs mere

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-176038) 2. Status på medlemmer og suppleanter i lokaludvalget december 2011 (2011-176038) 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-71890) 2. Præsentation af Planstrategi 2010 - Grøn vækst og livskvalitet (2010-73343) 3. Ansøgning Markedsdag

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-176038) 2. Status på medlemmer og suppleanter i lokaludvalget december 2011 (2011-176038) 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Ung i Job 3. Ansøgning: Genbrugslaboratorier for børn 4. Ansøgning: Fremad Feltet

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-147171) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen oktober

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

for mødet den 21.08.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 21.08.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-119255) 2. Orientering om brug af Aktivitetspuljen i juni 2012 uden forudgående lokaludvalgsbeslutning

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge S i d e 1 Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge Dette notat omhandler bruger- og borgerinddragelsen ved Kultur Christianshavn - Islands Brygges institutioner. Dokumentet

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.08.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.08.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 20.08.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0181514) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler august 2013 (2012-170359) 2 3.

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

for mødet den 23. februar kl i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER Formål Formålet med Puljen til lokale projekter er at tilskynde lokale aktører til at igangsætte initiativer til udvikling

Læs mere

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-5846) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-5846) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2018 Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11-18 Brønshøj Torv Kulturudvalget.

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 10. januar 2007 Kl. 16.30 Kultur- og Fritidsforvaltningens mødelokale Med presse Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00-17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 18.00. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Procedure for etablering af nye aktiviteter

Procedure for etablering af nye aktiviteter Procedure for etablering af nye aktiviteter Styregruppen for døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Første kontakt.... 1 3. Samarbejdsaftalen... 2 4. køreplan... 3 5. rekruttering af

Læs mere

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Mandag den kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2608

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Mandag den kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af møde i Integrationsrådet Mandag den 25.11 2013 kl. 17.00 18.30 Gladsaxe Rådhus, lokale 2608 Trine Henriksen (MB) Klaus Kjær

Læs mere

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 01-01 Denne aftale indgås mellem Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg på vegne

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune.

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 9. maj 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 3. sal, lokale 402 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum

Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT 05-11-2009 Bilag 1 - Vedtægter for områdefornyelsen i Husum Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum 1 Navn Styregruppen for Områdefornyelse i Husum Sagsnr.

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35305) 2. Ansøgning: Global Allstars på Bryggen (2011-20455) 3. Ansøgning: Opbevaring af overskudsfødevarer

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab Projektplan Dragør Kommune 2014-2017 Indhold Indledning...3 Kommunale bevillinger og støtte...3 Statsligt bloktilskud:...4 Kortlægning - Frivillighed

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 16.06.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0142020) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, juni 2015 (2015-0142020) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Referat. Vedrørende: Integrationsrådets møde. Dato: 19. september 2012 kl Sted: Sollentuna II. Deltagere: Afbud:

Referat. Vedrørende: Integrationsrådets møde. Dato: 19. september 2012 kl Sted: Sollentuna II. Deltagere: Afbud: Vedrørende: Integrationsrådets møde Dato: 19. september 2012 kl. 17.00 Sted: Sollentuna II Referat HVIDOVRE KOMMUNE Deltagere: Afbud: Shehzad Ahmed (Formand) Malik Z. Qayum (Næstformand) Katrine Frederiksen

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

Bilag 1: Principper for uddeling af midler fra arrangementspuljen

Bilag 1: Principper for uddeling af midler fra arrangementspuljen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik og Byliv NOTAT Bilag 1: Principper for uddeling af midler fra arrangementspuljen Arrangementspuljen kan efter ansøgning yde refusion af

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. november 2011

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. november 2011 Karens Minde Kulturhusforening Referat fra bestyrelsesmøde den 14. november 2011 I mødet deltog: Fra personalet deltog: Referent: Dorthe Sørensen Eren, Marianne Melby, Steen Eriksen, Karen Larsen, Ann

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

for mødet den 26. oktober, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 3. Ansøgning: Legeredskaber til fritidshjemmet Brydes Allé 42

for mødet den 26. oktober, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 3. Ansøgning: Legeredskaber til fritidshjemmet Brydes Allé 42 for mødet den 26. oktober, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Latinfestival 3. Ansøgning: Legeredskaber til fritidshjemmet Brydes Allé 42 4.

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. juni 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 9. juni 2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Hotel Ibis Milano Centro, Milano Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun

Læs mere

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30. Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30. Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af møde i Integrationsrådet Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30 Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b Medlemmer

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Åben Referat Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut Madsen,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Den 11. juni 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 07-2009 10. juni 2009 Telefonmøde

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

Deltag i modelforsøg. Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge

Deltag i modelforsøg. Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge Deltag i modelforsøg Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge 2 Det nye modelforsøg er Børnekulturens Netværks konkrete strategi for at styrke

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

Evaluering Østerbrobasen

Evaluering Østerbrobasen Evaluering Østerbrobasen Hvad var formålet med at oprette Østerbrobasen? Formålet var at oprette en forenings-, netværks-, bydelsportal, som Lokaludvalget kunne benytte til at skabe kontakt til alle bydelens

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014.

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014. Til Københavns kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Planlægning & tilskud Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Att. Julie Birkvig København d. 20. oktober 2013 Ansøgning til Københavns kommunes kultur-

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere